Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015."

Átírás

1 Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció december

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő neve: Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban Zalavíz Zrt.) Ajánlatkérő címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Ajánlatkérő telefonszáma: +36 / Ajánlatkérő faxszáma +36 / Ajánlatkérő címe: b. A pályázati felhívás tárgya Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén évben c. A szerződés meghatározása: Vállalkozói szerződés d. Teljesítés határideje, a szerződés időtartama: e. Teljesítés helye: Zalavíz Zrt. ellátási területe f. Az ajánlat bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. g. Hiánypótlás és tisztázó kérdések lehetősége: Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatosan kérdéseket csak írásban lehet fel tenni (lehet is), amelyekre adott válaszok minden pályázónak/ajánlattevőnek megküldésre kerülnek. Kérdések feltevésének határideje: december 9. A kérdéseket az alábbi elérhetőségen lehet feltenni (mindkét címen együtt): és h. Ajánlattételi felhívás közzététel napja: december 2. i. Az ajánlattételi határidő: december :00 h j. Ajánlat benyújtásának címe: Helye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. 2/22

3 k. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlattárgyalás nélkül kerül elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. l. Az eljárásban való részvétel feltétele: Az ajánlati felhívásra, határidőre történő dokumentáció/ajánlat beadása. Amennyiben az pályázó a leadási határidő előtt 5 nappal írásban [ is elég] jelzi, hogy részt kíván venni, ajánlattételt kíván tenni, abban az esetben a g. pontban feltett kérdésekre a válaszok neki is megküldésre kerülnek. m. Ajánlat elkészítése és költsége: Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, a honlapon mindenki számára elérhető. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. n. Ajánlat pénzneme: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. o. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, ezen idő alatt az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. p. Ajánlat formája: Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: ajánlattevő neve és címe, kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, -címe, beszerzés tárgyának megnevezése. Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlatot össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 3/22

4 q. Ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése: Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti példányát borítékban (csomagban) kell lezárniuk. A borítékon/csomagon fel kell tűntetni: a címet: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., Somlai Péter ajánlat megnevezését (ajánlattételi felhívás tárgyát), az ajánlattevő nevét és székhelyét, Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel, Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. r. Ajánlat visszavonása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlattételi felhívást (pályázatot) indoklás nélkül bármikor visszavonja. s. Ajánlat minimális tartalma: Cégbemutató. Géppark bemutatása Ajánlattevő által kitöltött vállalkozási szerződéstervezet (1. sz. melléklet kitöltve), az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget [kiszállás, rezsióra, anyag stb.] Minőségirányítási (ISO stb.) tanúsítványok másolatai (ha van). AJÁNLATI NYILATKOZAT a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételéről és maradéktalan elfogadásáról (melléklet szerint). Jelentősebb szennyvizes területen végzett közműépítéssel kapcsolatos referenciák években. Egyéb közölni kívánt részek. 4/22

5 EGYÉB FELTÉTELEK Lásd a mellékelt szerződés-tervezetben (1. sz. melléklet). Az árak a szerződéses időszakon belül nem változhatnak. Fizetési határidő: 30 nap Havi (gyűjtött) számlázás Az elvégzett munka tételesen kerül elszámolásra (lásd melléklet). A megrendeléseket Magyar Közút Kht. kezelésében levő utak esetében 5 munkanap, egyéb esetekben 8 munkanapon belül el kell végezni, kivétel ha az Ajánlatkérő előzetesen ettől eltérő határidőt ad meg. Határidő csúszás esetén a munkát kötbér terheli, melynek mértéke: ,- Ft/nap, továbbá a nyertes Ajánlattevőnek felelősséget kell vállalnia a helyreállítás elmaradásáért okozott károkért. Az Ajánlatkérő által a munkák (szükség esetén pótmunkák) megrendelése írásban ( en) történik. Az Ajánlattevőnek I. osztályú minőségben kell teljesítenie. Az Ajánlattevő az átvett munkaterületen az élet- és vagyonbiztonságról, a munkavédelmi előírásokról, a tűzvédelemről és a jogszabály szerinti garanciavállalásról maga gondoskodik és őt terhelik az esetlegesen ezek megszegéséből adódó jogkövetkezmények. Az Ajánlattevő alvállalkozó alkalmazás esetén azt írásban köteles az Ajánlatkérőnek előzetesen bejelenteni. A munkaterület tisztaságát, rendezettségét biztosítani kell. A feladat elvégzéséhez az összes szükséges eszközt, anyagot, felszerelést stb. az Ajánlattevőnek kell biztosítania. Az Ajánlattevő a munkagépből/munkaeszközből történő olajkifolyást köteles azonnal elhárítani. Az ebből eredő összes kárt kármentesítés költségét is beleértve köteles az Ajánlatkérőnek megtéríteni. A munkavégzés során a munkavédelmi, munkabiztonsági, balesetelhárítási kötelezettségek betartása, betartatása az Ajánlattevő kötelessége. Az Ajánlattevőnek érvényes [rendezett] általános- és tevékenységi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés idejére, minimum 5/15 MFt/év kártérítési limittel. Az 1. sz. melléklet szerinti munkák mennyisége nem meghatározható, emiatt a szerződés becsült értéke előre nem határozható meg. 5/22

6 MELLÉKLET 6/22

7 1. sz. melléklet Vállalkozási szerződés (tervezet) 1. Szerződő felek Cégnév/név: ZALAVÍZ ZRT. Cím: 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 8. Adóigazgatási jelzőszám: Képviselő: Nagy András vezérigazgató mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről Cégnév/név: Cím:.. Adóigazgatási jelzőszám: - - Képviselő: mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 2. Szerződés tárgya: Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén évben 3. Munkák megrendelése: A tényleges munkák (szükség esetén pótmunkák) megrendelése (a hozzávetőleges m 2 illetve a darabszám(ok) megadásával) a 2. sz. mellékletben meghatározott személyek aláírásával, írásban ( is) történik. Pótmunka felmerülése és elrendelése esetén Megrendelő a megrendelést módosítja, a felek a pótmunka ellenértékében közösen állapodnak meg. Rendkívüli sürgősség esetén a felek elfogadják a telefonon történő megrendelést is, utólagos írásbeli jóváhagyással. 3. A vállalkozói díjak, egységárak: lásd az 1. sz. mellékletben. Az árak a szerződés ideje alatt nem változnak. 4. Teljesítési határidő: A vállalt munka határideje a Magyar Közút Kht. Kezelésében lévő úton 5 munkanap, egyéb esetekben 8 munkanap, kivétel ha a Megrendelő ettől előzetesen eltérő határidőt állapít meg. Minden ettől eltérő esetben a megrendelésben a Megrendelőnek fel kell tüntetni a munkavégzés határidejét. 5. Munkaterület szolgáltatás: A Megrendelő munkához a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés aláírásával a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A kivitelezés során a Megrendelő által előírt munkavédelmi előírások a szerződés mellékletét képezik (3. sz. melléklet). Amennyiben szükséges, a Megrendelő a munka kivitelezéséhez szükséges összes hatósági engedélyt olyan időpontban bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, hogy azok hiánya a munka megkezdését ne akadályozza. A Vállalkozó az aktuális megrendelt munkahelyszínen a munka kezdetétől annak befejezéséig felelősséggel tartozik. Vállalkozó feladata és kötelessége a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének megőrzése, továbbá a munkaterület védelme. Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagot, gépet, szerszámot és munkaerőt a Vállalkozó a saját költségén biztosítja. 7/22

8 6. Átadás-átvételi eljárás A tárgyi munkák elvégzésének bejelentését a Vállalkozó írásos értesítésen felül telefonon is közli a Megrendelővel. Az elvégzett munkákról havi teljesítésigazolásos-összesítő készül, melyet a Megrendelő helyszíni képviselője ellenőrzés után aláírásával igazol. A teljesítésigazolás csak abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha azt minkét fél aláírta. Szerződő felek képviselőit lásd a 2. sz. mellékletben 7. Vállalkozói kötelezettségek, minőség, minőségbiztosítás A Vállalkozónak nincsen kizárólagos joga a szerződés tárgyára, a Megrendelő adott esetben mással is végeztetheti az adott tárgyi munkát. A tevékenység végzésének feltételeit a vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Ha a munka elvégzéséhez valamilyen anyag szükséges, azt a Vállalkozó köteles beszerezni. Vállalkozó jogszabályban meghatározott esetekben és módon építési napló vezetésére köteles. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, a hatályos OTSZ-ban illetve a vonatkozó magyar szakági szabványok előírásai, valamint az EU ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. minőségi osztályú teljesítést vállal. A Megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. Ha egyéb félnek a jóváhagyása is szükséges a tevékenység megkezdéséhez, akkor a kivitelezés a jóváhagyás megérkezéséig nem kezdhető meg (pl. régészeti feltárás esetében). A Megrendelői jóváhagyás azonban nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása (vasalások, csomópontok, jellemző vezetékszakaszok, nyíltárkos geodéziai bemérés stb.) csak a műszaki ellenőr vagy a Megrendelő képviselője engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről legalább 3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni faxon, en vagy telefonon. Amennyiben Vállalkozó bármely munkarészt engedély nélkül takar el, úgy Megrendelő ezen részeket a Vállalkozó költségére kibontathatja ellenőrzés céljából. Amennyiben szükséges illetve a munka megköveteli, a Vállalkozónak a megépült rendszer geodéziai bemérését el kell végezni az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet szerinti pontossággal. E rendelet 5. mellékletében foglalt geodéziai dokumentáció (bemérési jegyzőkönyv, nyilatkozat, digitális EOV bemérés, műszaki leírás) az átadási dokumentáció részét képezi. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak). Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását, teljesítményét hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni (lásd CPR rendeletben leírtakat). Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, teljesítmény igazolásokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait a kivitelezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban történő írásbeli felhívására köteles a minőség tanúsítását szolgáló dokumentumokat az átadásátvételt megelőzően is átadni. Ha a dokumentációban előírt beépítendő anyag / termék valamilyen okból helyettesítésre kerül, minden esetben a Megrendelő (építési naplóban történő) írásos hozzájárulása szükséges, amely esetben az alábbi szempontok érvényesülnek: o a helyettesítendő anyag az eredetivel minőségi és használati szempontból legalább egyenértékű o az eredeti anyaggal legalább azonos garancia és jótállás védi. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő képviselője számára, hogy bármely időpontban megtekinthesse a kivitelezés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése, gyártása, tárolása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden segítséget és eszközt megadni. 8/22

9 A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezetek átvételét megtagadhatja. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a Megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő közművek, építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdéséig végrehajtani. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során keletkezett hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, elhelyezni, a keletkezett hulladékokról mennyiségi nyilvántartást vezetni, és elszámolni azok kezeléséről, elhelyezéséről. Az erről keletkező bizonylatokat köteles megőrizni és a Megrendelő kérésére átadni. Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínét rendben tartani. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületen rendetlenséget észlel, úgy írásban (pl. az építési naplóban) felszólítja a Vállalkozót a kivitelezési helyszín rendbetételére. Amennyiben a kivitelezési helyszín rendezése 3 munkanapon belül nem történik meg, Megrendelő jogosult harmadik féllel rendbe tetetni. Ennek költségei a Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.), továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásait. 8. Jótállás Vállalkozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően az általa végzett kivitelezési munkákra (valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérésére, illetve arra, hogy az általa elvégzett munka minősége mind a felhasznált anyagok és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja) jótállást vállal. A jótállás időtartama amennyiben jogszabály hosszabb időtartamot nem határoz meg a sikeres műszaki átadásátvételtől számított egy év. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó köteles: élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal, az üzemeltetést és/vagy közlekedést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül, az üzemeltetést és/vagy közlekedést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon belül, megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani. Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban írt időtartamú szavatosságot vállalja. A Megrendelő igénye szerint a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó felülvizsgálati eljárást (éves garanciális bejárást) folytathat le. Megrendelő az utó felülvizsgálati eljáráson hibajegyzéket nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat köteles kijavítani a meghatározott határidőn belül. Amennyiben a kivitelezés (szerződés) tárgya vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a jótállási idő a kivitelezés tárgyát, és az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére saját maga vagy más vállalkozó útján megszüntetni. 9. A vállalkozói díj pénzügyi elszámolása: Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó a munkadíjról utólagosan minden hónap 5. munkanapjáig tételes számlát állít ki. A munkadíjat Megrendelő a számla kiállításától számított 30 napon belül, a havi összesített teljesítésigazolás alapján köteles átutalni Vállalkozó számlájára. A számla melléklete: az aláírt teljesítésigazolás valamint az alvállalkozók követelésének hiánytalan kiegyenlítését igazoló nyilatkozat és mellékletei. 9/22

10 10. Szerződésszegés, kötbér A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha késedelmesen teljesít, hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és a szerződésben meghatározottaknak, a szerződés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: Vállalkozót , Ft/nap kötbér terheli, amelyet Megrendelő jogosult a vállalkozó számlájában szereplő vállalkozási díjból visszatartani. Megrendelő jogosult mással elvégeztetni a munkát, melynek a Vállalkozó áraihoz képest felmerülő pluszköltsége a Vállalkozót terheli. A 4. pontban meghatározott határidő túllépése esetén Vállalkozó felelősséget vállal a helyreállítás elmaradásáért okozott károkért. A kötbér a számlá(k)ból levonható. Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha: neki felróható okból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 20 (húsz) napos késedelembe kerül, Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint teljesít, Vállalkozó legalább 3 (három) munkanapra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte, a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha: az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 15 napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki. A Vállalkozó ebben az esetben a Ptk. szerinti késedelmi kamatra is igényt tarthat. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik Szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott fél a másik felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Nem mentesülnek a felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. A felek a teljesítés előrelátható késedelméről vagy akadályáról egymást tájékoztatni kötelesek. 11. Kötelezettségvállalás A Vállalkozónak nincs joga, hogy jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházza. Amennyiben a Vállalkozó a munka teljesítéséhez közreműködőt vagy teljesítési segédet (alvállalkozót) von be, ezt a Megrendelő részére köteles bejelenti és azokért teljes körűen felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó feladata a munkavégzés során az összes vonatkozó jogszabály különösen élet- és vagyonbiztonság, munkabiztonság, tűzvédelem és előírás szakhatóságok, közmű üzemeltetők és egyéb felek által a munkaterület átadáson és a kivitelezés során leírt követelmények, stb. betartása, alvállalkozó bevonása esetén annak betartatása. A tevékenységhez szükséges engedélyekkel Vállalkozó és esetleges alvállalkozója rendelkezik. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy alvállalkozói bevonás esetén az alvállalkozót az érintett munkaterület veszélyeiről tájékoztatja. A Vállalkozó feladata az átvett terület tisztaságának, rendezettségének biztosítása A munkavégzés során az érintett útszakaszon és a járdán a közlekedést, valamint az érintett ingatlanokra való folyamatos bejutást a Vállalkozónak biztosítania kell, a közlekedés teljes elzárását csak a legszükségesebb mértékben szabad elrendelni. 10/22

11 A Vállalkozó a munkagépből/munkaeszközből történő olajkifolyást köteles azonnal elhárítani. Az ebből eredő összes kárt kármentesítés költségét is beleértve köteles a Megrendelőnek illetve a 3. félnek megtéríteni. A feladat elvégzéséhez az összes szükséges eszközt, felszerelést stb. a Vállalkozónak kell biztosítania. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott munkák teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik, beleértve az igénybevett alvállalkozók díjazását is, valamint alvállalkozóival úgy köt szerződést, hogy az különösen a fizetési határidő vonatkozásában megfeleljen az Étv. rendelkezéseinek. 12. Korlátozások Vállalkozó és alvállalkozója a munkaügyi és foglalkoztatási jogszabályokat köteles betartani. Vállalkozó és alvállalkozója, ill. az ő alkalmazásukban álló munkavállalóik a szerződés teljesítésébe a Megrendelő munkavállalóját, megbízottját nem vonhatja be, őt nem alkalmazhatja, nem bízhatja meg, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt vele nem létesíthet. Ezen kötelezettség teljesítéséért Vállalkozó felelősséget vállal. Amennyiben ezen kötelezettséget megszegik, az szerződésszegésnek minősül, amelyért Vállalkozót kötbér terheli. A kötbér mértéke a vállalkozási díj 25%-a, amely a vállalkozási díjból levonásra kerül. Megrendelő ezen túlmenően választása esetén, érdekmúlásának bizonyítása nélkül jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, amely miatt a Vállalkozó vállalkozási díjra nem jogosult, és emiatt kártérítést vagy költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. Megrendelő a Ptk. szerint a kötbért meghaladó kárát is követelheti. 13. Felelősségbiztosítás Vállalkozó a tevékenysége vagy mulasztása során a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik. Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell érvényes általános- és tevékenységi felelősségbiztosítással, amelynél a kártérítési limit legalább 5 millió Forint káreseményenként és legalább 15 millió Ft évente. A felelősségbiztosítási szerződéses időszak folytonosságának elmulasztásáért, illetve megszüntetéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítási jogviszony megszűnése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést kár- és költségtérítési kötelezettség nélkül felmondani vagy attól elállni, amelynek során a Vállalkozó vállalkozási díjra sem tarthat igényt, és a Megrendelő a nem teljesítési kötbért is érvényesítheti; vagy a szerződés fenntartása mellett a Vállalkozótól megfelelő biztosítékot követelhet. A felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazoló okiratot [kötvénymásolatot és fedezetigazolást] a Vállalkozó a szerződés megkötéséig, de legkésőbb a munka megkezdéséig köteles bemutatni. Ennek hiányában a munka nem kezdhető meg, és az ebből adódó esetleges késedelemért a Vállalkozó a felelős. Továbbá a szerződés időtartama alatt a Megrendelő külön kérésére a felelősségbiztosítást igazoló [kötvénymásolat és fedezetigazolás] iratot a Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles bemutatni, és köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a felelősségbiztosítási jogviszonya megszűnik. 14. Egyéb feltételek Az aszfaltkeverő üzemek téli leállása idején a felek egyeztetnek a helyreállítási munkavégzés módjáról. Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan időközben felmerült körülményről, ami a munkavégzését befolyásolja, eredményességét veszélyezteti, a határidőre való befejezést gátolja (Vis maior: pl.: régészeti leletek, árvíz esetén), ilyen esetekben a felek közösen írásba foglalva módosíthatják a befejezési határidőt. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény előírásai, valamint az OTSZ, az OTÉK, az MSZ és a vonatkozó ágazati szabványok rendelkezései az irányadók. 15. Vitás kérdések rendezése Szerződő felek a munkavégzés során felmerülő vitákat egyezséggel rendezik, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, vitájukra hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét elfogadják. A felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Zalaegerszeg,..... Megrendelő. Vállalkozó Mellékletek: 1. sz. melléklet: Vállalási árak 2. sz. melléklet: Kapcsolattartó és felhatalmazott személyek 3. sz. melléklet: Éves munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv, Általános munkavédelmi útmutató 4-5. sz. melléklet: Megrendelőnél bevezetésre került, MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerekkel kapcsolatos KIR- és a MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvánnyal kapcsolatos titoktartási nyilatkozatok 11/22

12 Vállalási árak 1. sz. melléklet Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. [szennyvíz] ellátási területén évben Munka megnevezése egységár [nettó HuF] Mértékegység Aszfalt marás (kiszállás+marás+elszállítás) Ft/óra Aszfaltozás finisherrel Ft/m 2 Emulziós felület szórás Ft/m 2 Térburkolat helyreállítása Aszfalt- és ideiglenes burkolat bontása, elszállítása lerakó díjjal Ft/m 2 Sürgős, 24 órán belüli teljesítések D800-as tisztítóakna szulfátálló szigetelése Ft/m D1000-es tisztítóakna szulfátálló szigetelése Ft/m Szennyvízátemelő aknák szulfátálló szigetelése Ft/m 2 Fedlap-csere Purator POP-TOP D600 40KN kör aknafedlappal Fedlap és szűkítő csere 800/600 Fedlap és szűkítő csere 1000/600 Szűkítő csere 800/600 Szűkítő csere 1000/600 KHT útban fedlap csere betonkeretes Purator 17400D KHT útban fedlap csere betonkeretes Interex-WAGA KDB81B BE-GU KHT útban fedlap csere önszintező Duna-Armatúra Solo 600 S, Solo 624 S, Solo 700 S beépítése segédkerettel vagy betongyűrűvel KHT útban fedlap csere önszintező Purator 06 Selflevel Szennyvíz fedlapok cseréje D600 40KN kör akna fed lappal Interex-WAGA KDL81B Fix beépítésű Zöld területen aknafedlap körül betongallér készítése 25cm szélességben Csőtörés javítás, vezeték kiváltás gravitációs vezetéken (fm-ben megadva) DN 160 (bekötővezeték), 200 és 300 gerincvezetéken Ft/fm Csőtörés javítás, vezeték kiváltás nyomóvezetéken (fm-ben megadva) csőkuplung használattal Ft/fm Átemelőknél hídfej, hídgyűrű csere, javítás Műanyagakna beépítés REHAU típusú Műanyag kompozit fedlap beépítése D600 40KN DN 800 akna folyásfenék újrabetonozása DN 1000 akna folyásfenék újrabetonozása Aknában bekötések körbe kenése Akna gyűrű csere (800) Akna gyűrű csere (1000) Önszintezős fedlap beépítés Folyásfenék betonozás Visszacsapó szelep beépítése Szennyvíz bekötés építés Nyomóvezeték-kiváltás Ft/m 12/22

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Helyreállítási munkák kivitelezése Zalaegerszeg város területén és annak 30 km-es ivóvíz-ellátási körzetében 2014. évben tárgyú Ajánlattételi

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. november Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Műszaki Irányítási Rendszer beszerzése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. május Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Foszfor eltávolító szerek szállítása. tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Foszfor eltávolító szerek szállítása. tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Foszfor eltávolító szerek szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő neve: Észak-Zalai

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Földgáz beszerzése 2014/15. gázévben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. március Oldal: 1 / 9 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Új kombi csatornatisztító-szippantó gépjármű szállítása. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Új kombi csatornatisztító-szippantó gépjármű szállítása. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Új kombi csatornatisztító-szippantó gépjármű szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2016. július AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Helyreállítási munkák kivitelezése Zalaegerszeg város területén és annak 30 km-es [ivóvíz- és szennyvíz] ellátási körzetében 2015. évben tárgyú

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Helyreállítási és műtárgyépítési munkák kivitelezése Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zalalövő és Pacsa városokban, illetve környékükön 2016. évben

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Új vízmérők szállítása a 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. október Oldal: 1 / 13 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalaegerszegi csapadékvíz integrált digitális lefolyási modell készítése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. április Oldal: 1

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalaegerszeg Perlaki u. szennyvízcsatorna rekonstrukció építése, Kovács K. tér 4-6. számú és Köztársaság u. 70-72. számú épületek előtti szennyvíz

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. gépjárműveinek javítása, szervize, karbantartása és időszakos műszaki vizsgáztatása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben