( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 89 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 27-én (szerdán) órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve a.) tárgysorozata b.) határozatai: c.) rendeletei: 4 8. ( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) T Á R G Y S O R O Z A T 1. Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (hat.: - ) 2. Előterjesztés helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 15/2010. (X.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására (rend.: 4. T.kód: A2) 3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotására (rend.: 5. ; T.kód: B6) 4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására (rend.: 6. ; T.kód: L1) 5. Beszámoló a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő évi működéséről, gazdasági tevékenységéről hat.: 34. ; T.kód: C2) 6. Előterjesztés a Földesi Szabadidő Központ és Strandfürdő üzemeltetési szabályzatának aktualizálására beérkezett ajánlat megtárgyalására (hat.: 35. T.kód: Z1) 7. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő évi díjainak megállapítására (hat.: 36. T.kód: D3) 8. Tájékoztató a Magyar Önkormányzatok Szövetsége önkormányzati költségvetésről szóló országos konferenciáján elhangzottakról (hat.: - ) 9. Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározására (hat.: 37. T.kód: D4) 10. Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II. forduló) (rend.: 7. ; T.kód: B1) 11. Előterjesztés a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás módosítására (hat.: 38. T.kód: Z1) 12. Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére, a Képviselő-testület új Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására (rend.: 8. ; T.kód: A1) 13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Földes, Vörös hadsereg utca 8. szám alatt lévő ingatlan megnevezésének és közterületi elnevezésének módosítására (hat.: 39. T.kód: A10)

2 Előterjesztés Földes Közmű Kft. további működésére vonatkozó elképzelésekre II. (hat.: 40. T.kód: L8, hat.: 41. T.kód: A2, hat.: 42. T.kód: Z1) 15. Előterjesztés a Földes Közmű Kft évi mérlegbeszámolójának megtárgyalására (hat.: 43. T.kód: C2) 16. Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (hat.: 44. T.kód: J1) 17. Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház alapító okiratának módosítására (hat.: 45. T.kód: L5) 18. Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház érdekeltségnövelő pályázaton való részvételére és a pályázati önerő biztosítására (hat.: 46. T.kód: A15) 19. Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi munkatervének jóváhagyására (hat.: 47. T.kód: J1) 20. Előterjesztés a Földes Nagyközség évi rendezvény naptárának elfogadására (hat.: 48. T.kód: J1) 21. Előterjesztés a Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer I. ütemének megvalósítása beruházás pénzügyi bonyolításához szükséges támogatáselőfinanszírozó hitel felvételére (hat.: 49. T.kód: Z1) 22. Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározására (hat.: 50. T.kód: Z1) Egyéb kérdések, hozzászólások Földes, február 27. Jeneiné Dr. Egri Izabella Dr. Vinczéné Kiss Mariann polgármester jegyző

3 91 J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-én (szerdán) órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Az ülés egyben közmeghallgatás is. Helye: Községháza emeleti nagyterme Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Balázsi Zoltán képviselő, Pércsi Imre képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Tamás Gábor képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző, Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető, Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi Irodavezető-helyettes, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház igazgató, Gondáné Gaál Annamária könyvtárigazgató, Tóth Imre ügyvezető, Kakucsi Ferenc fürdővezető Jegyzőkönyvvezető: Oláh Lászlóné szervezési előadó Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Szabóné Bernát Róza képviselő asszony bejelentette távolmaradását. Javaslatot tett Pércsi Imre és Péter Imre képviselők jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Bizonytalanságok és változások miatt javasolta, hogy a 14. számú, Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására II., valamint a 20. számú, a Karácsony Sándor Közösségi Házban bérelhető termek, szolgáltatások díjainak megállapítására irányuló előterjesztéseket vegyék le a mai ülés napirendjéről. Javasolta továbbá, hogy tárgyalják meg a Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer I. ütemének megvalósítása beruházás pénzügyi bonyolításához szükséges támogatáselőfinanszírozó hitel felvételére, illetve az óvodai felvétel időpontjának meghatározására irányuló előterjesztéseket. Szavazásra bocsátotta javaslatát. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát. Szavazásra bocsátotta a módosított napirend-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

4 92 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Tájékoztató az előző ülés követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság véleményét. Balázsi Zoltán (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékozatót j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e. 2. számú napirend: Előterjesztés helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 15/2010. (X.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a Képviselő-testület az előző ülésén felhatalmazta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy dolgozza ki javaslatait a bizottsági és képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatban a képviselőtestületi ülésekről történő hiányzások miatt. A Bizottság február 19-én megtartott ülésén kidolgozta javaslatait, mely szerint elkészült a Képviselő-testületi előterjesztés. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Kérte a képviselők véleményét a rendelettervezettel kapcsolatban. Balázsi Zoltán (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy átgondolta az előterjesztésben foglaltakat és arra gondolt, hogy úgy kellene fogalmazni, hogy: A Képviselő-testületi ülés és a Képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésről aki hiányzik, attól vonják meg a képviselői tiszteletdíj 25%-át. Azért javasolja ezt, mert ezeket az időpontokat tudják előre a munkatervben meghatározottak szerint, viszont a rendkívüli testületi ülésekre nem tudnak felkészülni. Péter Imre (képviselő): Elmondta, hogy az ember egészségi állapota mindentől független, azt nem tudják előre befolyásolni, ezért javasolta, hogy aki igazoltan betegség miatt volt távol, annak ne csökkentsék a tiszteletdíját. Véleménye szerint ez bárkivel előfordulhat, ezt nem kellene szankcionálni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a Bizottsági ülésen felmerült ez is, de nem igazán lehet szétválasztani, mert van aki elmegy nyaralni, ami ugyanúgy indokolt, mert előre befizeti a díjat. Péter Imre (képviselő): Egyetért a Bizottság elnökével, aki azt a javaslatot tette, hogy ez a szankció csak a munkatervben meghatározott ülésekre vonatkozzon, mert abban az esetben előre tudják az ülések időpontjait. A munkaterv segítségével meg tudják előre tervezni az évet, de egy betegséget nem lehet előre tervezni. Balázsi Zoltán (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Úgy gondolja, ha most elkezdenek kifogásokat keresni, akkor se vége, se hossza nem lesz a

5 93 dolognak. Véleménye szerint ez a 25 %-os csökkentés nem egy akkora összeg, hogy ez bárkinek is gondot okozna. Nem javasolja, hogy további kivételeket építsenek be a rendelettervezetbe. Péter Imre (képviselő): Elmondta, hogy nem azért vetette fel, és emlékeztette a képviselőtestület tagjait, hogy az alakuló ülésen felvetette, hogy tiszteletdíj nélkül végezzék a képviselői munkát. Nem a pénz miatt vetette ezt fel, de ha már vita van egy témában, akkor el kívánta ezt is mondani, mert ez az élettel járó dolog. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy nem a képviselői véleménnyel nem értenek egyet, hiszen az jogos, hogy betegség miatt bárki nem tud jelen lenni a testületi ülésen, de ha ezt elkezdik kivesézni, akkor kiderül, hogy minden ok menthető ok. Amennyiben a képviselők nem jelennek meg az ülésen, akkor a testület kis létszáma miatt előfordulhat, hogy nem lesz határozatképes a Képviselő-testület, nem tudnak döntést hozni. Elmondta, hogy véleménye szerint ez a rendelet-tervezet elfogadható, több település is él ezzel a lehetőséggel. Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. Szavazásra bocsátotta Balázsi Zoltán módosító javaslatát, mely szerint a munkatervben meghatározott üléseken és az azt megelőző bizottsági üléseken történő hiányzás esetében alkalmazzák a 25 %-os tiszteletdíj csökkentést. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosító javaslatot. Szavazásra bocsátotta Péter Imre módosító javaslatát, mely szerint egészségügyi okok miatt történő hiányzás esetében ne alkalmazzák a 25 %-os tiszteletdíj csökkentést. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a módosító javaslatot. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított rendelettervezetet. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi rendeletet: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II.28.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 15/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 17. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Földes Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

6 94 1. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 15/2010. (X.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az a települési képviselő, aki a munkatervben meghatározott rendes ülésen nem jelenik meg, továbbá az a képviselő, aki bizottsági tag is egyben, és akár a képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésről, akár a képviselő-testületi ülésről hiányzik az érintett hónapban a tiszteletdíj 75%-ára jogosult. Amennyiben a képviselő-testület az adott hónapban nem ülésezik, a képviselőnek tiszteltdíj nem jár. Egyébként a képviselői tiszteletdíj mértéke Ft/hó. 2. A rendelet március 1-jén lép hatályba. 3. számú napirend: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság véleményét. Balázsi Zoltán (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy jogszabályváltozások miatt vált szükségessé a rendelet módosítása, amit egységes szerkezetben terjesztettek a Képviselőtestület elé. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi rendeletet: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013. (II.28.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX (4) bekezdésében, 143. (1) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 6. pontjában, 6. (5) bekezdésében, 11. (16) bekezdésében, 13. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

7 95 I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed Földes Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra, követelésekre, immateriális javakra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), b) értékpapírokra, illetve közhasznú társaságban és gazdasági társaságokban az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre. Az önkormányzati tulajdonú lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre e rendelet szabályait csak a lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó helyi rendeletben nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni. 2. Az önkormányzati vagyon csoportosítása 2. (1) Az önkormányzati vagyon a) törzsvagyonból, ezen belül aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint b) forgalomképes üzleti vagyonból áll. (2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyonnal rendelkezni az Nvt. rendelkezései szerint lehet. (3) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. (4) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, megterhelése, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, az e rendeletben meghatározottak szerint történik. 3. Az önkormányzat törzsvagyona 3. (1)Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból áll. (2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona az Nvt-ben meghatározott kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból áll. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak körét a rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza (3)Az önkormányzatnak nincsenek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemei.. 4. (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvényben és az Nvt-ben, valamint b) az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített vagyonából áll.

8 96 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő vagyontárgyakat a rendelet 2-es számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjába szereplő vagyontárgyakat, rendelet 3-as számú melléklete tartalmazza. (3) Ha az önkormányzat vagyona új vagyontárggyal gyarapszik, a szerzéssel egyidejűleg vagy a szerzést követő ülésén a képviselő-testület dönt a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan, abban az esetben, ha a vagyontárgy besorolása jogszabályi rendelkezések alapján nem egyértelmű. (4) A vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásához a képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntése szükséges. 4. Az önkormányzat üzleti vagyona 5. Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába. Az üzleti vagyon körét a rendelet 4-es számú melléklete tartalmazza. 5. Tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai 6. (1)A tulajdonost megillető jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes részjogosítványainak gyakorlásával szerveit és az intézményeit e rendelet szerint bízza meg. (2)Bármely önkormányzati vagyontárgy forgalomképességének megváltoztatásához a képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntése szükséges. 6. Vagyonnyilvántartás és leltár 7. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyon és annak változásai az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti ingatlanvagyon - kataszterben kerül nyilvántartásra. (2) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnak a költségvetési év zárónapján meglévő állapota szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele mennyiségben és értékben. A vagyontárgyak tételes számbavételét kétévente kell elvégezni, egyébként évenként egyeztetéssel történik a leltározás. (3) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámoló részeként kell elkészíteni, melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is. (4) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont forgalomképesség szerinti bontásban, az egyes vagyontárgyak közül az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen, az ingó vagyontárgyakat mennyiségben és amennyiben az kötelező, pénzértékben veszi számba. (5) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények használatában lévő vagyontárgyakat a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tartja nyilván. 7. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 8. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházását megelőzően a vagyon értékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

9 97 a.) ingóság értékesítése esetén a vagyontárggyal azonos, vagy tulajdonságaiban hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára, b.) tőzsdei forgalomban szereplő értékpapírok esetében az aktuális tőzsdei ár, c.) tőzsdei forgalomban nem szereplő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a befektetési szolgáltatók által közzétett, a másodlagos piaci forgalomban kialakult ár, d.) ingatlanok nyilvános vagy zártkörű versenyeztetési eljárás alapján történő értékesítése esetén az ingatlanforgalmi szakértő által 6 hónapnál nem régebben meghatározott értékbecslése alapján. (2) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. II. fejezet Egyes tulajdonosi jogok gyakorlása 8. Tulajdonjog átruházás 9. (1) Önkormányzati vagyon elidegenítése - a 10. -ban foglaltak kivételével - kizárólag Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyontárgyakat - a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt kivételekkel - nem lehet elidegeníteni. (3) A Nvt. alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az Nvt-ben felsorolt személyek részére idegeníthető el. (4) Helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes vagyon csak akkor idegeníthető el, ha az, az önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása egyéb módon is biztosítható. (5) Az önkormányzat üzleti vagyonának körébe tartozó vagyont nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján kell értékesíteni, amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke meghaladja a 20 millió Ft-ot. (6) A versenyeztetés formájáról a Képviselő-testületnek a kiírásról történő döntés alkalmával kell rendelkeznie. (7) A versenyeztetés formái: nyílt vagy zárkörű pályáztatás, ajánlatkérés, árverés. (8) A versenyeztetés során követendő eljárás rendjét külön rendelet szabályozza. (9) Ingatlan tulajdonjogának átruházásához a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata szükséges. 10. (1) A polgármester átruházott hatáskörben a Ft forgalmi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyat átruházott hatáskörben értékesíthet, amennyiben az közvetlenül közfeladat ellátását nem szolgálja és a vagyonleltár alapját képező nyilvántartásban értéken nem szerepel. A döntéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni. (2) Az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője a költségvetési szerv használatában lévő Ft forgalmi értéket meg nem haladó és intézményi feladatot közvetlenül nem szolgáló ingó vagyontárgy elidegenítéséről önállóan határoz. Az intézményvezető a döntést megelőzően köteles a polgármester egyetértését beszerezni, majd döntéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

10 98 (3) A rendelet 10. (2) bekezdésében foglaltak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak tulajdonjogának átruházása vonatkozásában nem alkalmazhatóak, abban az esetben a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 9. Tulajdonjog ingyenes átruházása 11. (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a Nvt ban foglaltak figyelembevételével lehet. Tulajdonosi jogok gyakorlója a Képviselő-testület. 10. Önkormányzati vagyon hasznosítása 12. (1) Forgalomképtelen törzsvagyon hasznosítására (birtoklás, használat, hasznok szedése) a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. (2) Korlátozottan forgalomképes és fogalomképes (üzleti) vagyon hasznosításának joga visszterhesen engedhető át a (4) bekezdésben és a 14. -ban foglaltak kivételével. (3) A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat. (4) A képviselő-testület az önkormányzat, vagy annak társulása által fenntartott és működtetett intézmény továbbá a Földesi Polgármesteri Hivatal részére, azok közfeladatai ellátása céljából, a működéshez szükséges vagyon használatát ingyenesen biztosítja. A használatra átadott ingatlanvagyon a következő: a) Karácsony Sándor Közösségi Ház b) Földes Községi Könyvtár c) Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 994. hrsz,,.karácsony S. tér hrsz,,.karácsony S. tér 6. (közös használatú ingatlan a KIK-kel) 88. hrsz., Rákóczi u hrsz. Kállai u. 25. d) Földesi Szociális Szolgáltató Központ 91. hrsz., Rákóczi u. 5. e) Segítő Kezek Szociális és Gyermekjóléti 91. hrsz. Rákóczi u. 5. Társulás f) Földesi Polgármesteri Hivatal hrsz.. Karácsony S. tér 5. (5) A vagyon használója a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosult és köteles a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére. (6) Az önkormányzat, vagy önkormányzati részvételű társulás fenntartása és működtetése alatt álló intézmény vezetője jogosult a használatában lévő vagyontárgyak ellenérték fejében történő hasznosítására, de ez a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. (7) Az intézményvezető évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek a használatában lévő vagyontárgyak hasznosításáról, azok eredményéről. A társulás által fenntartott Földes Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosításból származó bevétel Földes Nagyközség Önkormányzatának költségvetését illeti meg. (8) A (6) bekezdéstől eltérően önkormányzati vagyon hasznosítási jogának átengedése a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

11 (1)A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont és üzleti vagyont nyilvános, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján kell hasznosítani, amennyiben várható évi nettó árbevétele az 5 millió Ft-ot meghaladja. (1) A vagyontárgy hasznosításáról a képviselő-testület minősített szótöbbséggel határoz. (2) A versenyeztetés formájáról a képviselő-testületnek a kiírásról történő döntés alkalmával kell rendelkeznie. (3) A versenyeztetés formái: nyílt vagy zárkörű pályáztatás, ajánlatkérés, árverés. (4) A versenyeztetés során követendő eljárás rendjét külön rendelet szabályozza. (5) A vagyon hasznosítására irányuló szerződés megkötésénél figyelemmel kell lenni a nemzeti vagyonról szóló törvény 11. (10)-(12) bekezdéseire. 11. Vagyonkezelői jog 14. (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag a Nvt.-ben felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli. (2) A vagyonkezelői jog ellenértékéről a vagyonkezelői szerződés megkötésekor dönt a képviselő-testület. (3) Az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek elengedi, vagy nem engedi el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. (6) bekezdése szerinti kötelezettségét. 15. A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog gyakorlása során betartani a következőket: a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni, b) a vagyont rendeltetésszerűen használni, c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az önkormányzatot, d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tenni, e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni, f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 16. (1) Az önkormányzat a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe: a) az óvodai ellátás, b) szociális ellátás. 17. (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik: a) az államháztartásról szóló törvényben foglalt belső ellenőrzés útján, b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészíti az általa kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismerteti a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését, c) pénzügyi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. (2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,

12 100 b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról, c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e. (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves ellenőrzési tervében szerepeltetni kell. 12. Önkormányzat vállalkozásaira vonatkozó szabályok 18. (1) A gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaság alapításában való részvételről, a pénzügyekkel foglalkozó bizottság véleményének kikérése után a képviselő-testület dönt. A döntéshez a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése szükséges. (2) A gazdasági társaságba történő vagyonbevitel esetében a vagyon piaci értékét szakértő bevonásával kell megállapítani. (3)Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni. (4) Gazdasági társaság alapítása vagy gazdasági társaság részesedésének megszerzésére a Nvt. 8. -ában meghatározott rendelkezéseket kell figyelembe venni. 13. Az önkormányzatot megillető behajthatatlan követelésről való lemondás 19. (1) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékét meg nem haladó, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt. (2) Az (1) bekezdésben jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a képviselő-testület dönt. 14. Felajánlott vagyon elfogadása 20. (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül vagy kedvezményesen felajánlott vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt. (2) A felajánlott vagyon elfogadásának feltételei: a.) nem fogadható el olyan vagyontárgy, melynek ismert terhei elérik vagy meghaladják értékét; b.)az önkormányzat nem tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket; c.) az b) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását. 15. Záró rendelkezések 21. (1) A rendelet március 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2000. (IX.28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/2002. (II.7.) Ör., 18/2002. (IX.12.) Ör., 1/2006. (II.16.) Ör., 12/2006. (VI.22.) Ör., 11/2008. (II.29.) Ör., 15/2008. (V.30.) Ör., 25/2008. (XI.28.) Ör., 12/2009. (IX. 25.) Ör. bevezető rész első bekezdése és 1. -a, továbbá a 11/2011. (VI.28.) Ör.

13 101 1-es számú melléklet az 5/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó, kizárólagos tulajdonát képező vagyontárgyakról

14 Helyr.szám Megnevezés Cím Tel. ter(m2) 1/ 1 Rákóczi utca útpadka+járda RÁKÓCZI U / 3 Díszkert KARÁCSONY 102 S. TÉR / Út NÉVTELEN UTCA 717 7/ 3 Közterület (Szabadidőkp. Nincs utca neve 932 felé 9/ Közpark (Temetőnél) TEMETŐ KÖRÜL / Névtelen utca (Temetőhöz TEMETŐ KÖRÜL 5619 vezet) 13/ Közterületi út SZÉCHENYI U / Közterületi út ÉSZAKI UTCA / Közterületi út BÉKE UTCA / Közterületi út TÁNCSICS M. U. (ZUG) / Közterületi út RÁKÓCZI U / Közterületi út HONVÉD U / Közterületi út TÁNCSICS M. U / Közterületi út DOBÓ UTCA / Közterületi út DEÁK FERENC U / Közterületi út BACSÓ B. U / Közterületi út HUNYADI U / Közpark (Templom előtti) KARÁCSONY S. TÉR / Közpark/főtér FŐTÉR 3004 útkereszteződés/ ÚTKERESZTEZŐDÉS 319/ 3 Közpark KARÁCSONY S. TÉR / Közterületi út BÁTHORI UTCA / Közterületi út KAZINCZY UTCA / Közterületi út KINIZSI UTCA / Közterületi út KÁLLAY U / Közterületi út KÖLCSEY UTCA / 1 Debreceni út- útpadka járda DEBRECENI ÚT Közterületi út VÖRÖSMARTY UTCA Közterületi út JÓZSEF ATTILA UTCA Közterületi út EÖTVÖS U Közterületi út ZRÍNYI MIKLÓS U Közterületi út FŰZFA Közterületi út MEZŐ I. U Közterületi út FÜRTS SÁNDOR UTCA Közterületi út ÚTTÖRŐ UTCA Közpark DEBRECENI ÉS JÓZSEF 2698 A. KÖ 817 Közterületi út KISKÖZ UTCA Közterületi út NAGYKÖZ ÚT / Közterületi út PETŐFI S.U Közterületi út KELETI FÉNY UTCA Közterületi út ARANY J. U Közterületi út POSTA U Közterületi út ÚJFALUI UTCA Közpark (Millenniumi MOZI U park) 1000/ // Közpark MOZI U / // Közterületi út UJ U / // Közterületi út PIAC / // Közterületi út DANKÓ UTCA / // Közterületi út SOMOGYI B. ÚT / // Közterületi út KISS E. U / // Közterületi út MOZI U / // Közterületi út HALADÁS / // Közterületi út BOCSKAI U. 5020

15 103 2-es számú melléklet az 5/2013. (II.28.) Kt. számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat törvény alapján korlátozottan forgalomképessé nyilvánított vagyonáról Helyr. szám Megnevezés Cím Tel. ter(m2) 278 Felszíni kút (Rákóczi F. u.) RÁKÓCZI U / 1 Vízmű kút védterülettel KÁLLAY U Vízműtelep DEBRECENI ÚT / 6 Szennyvíztisztító+szántó+töltés / Óvoda RÁKÓCZI U / Szociális Szolgáltató Központ RÁKÓCZI U / Orvosi rendelő HONVÉD U / Általános iskola RÁKÓCZI U / Családsegítő és Gyermekjóléti KARÁCSONY S. TÉR 2333 Szolgálat / 2 Orvosi rendelő DEÁK FERENC U / Óvoda+szolgálati lakás KÁLLAY U / /A Fogorvosi rendelő+lakás KARÁCSONY S. TÉR Általános iskola, közösségi ház KARÁCSONY S. TÉR és könyvtár Községháza KARÁCSONY S. TÉR

16 108

17 109 3-as számú melléklet az 5/2013. (II.28.) Kt. számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképessé nyilvánított vagyonáról Helyr. szám Megnevezés Cím Tel. tel(m2) 5/ // Sportpálya+öltöző SPORTTELEP / Temető / 1 Temető / 1// Lakóház és udvar BÉKE UTCA / // Szolgálati lakás garázzsal HONVÉD 1/A / // Két lakást tartalmazó épület KÁLLAY U / // Családi ház HALADÁS / // Iskolai gyakorlókert / // Filmszínház Fő / // Iroda és műhely Fő / 1// Lakóház udvar PIAC / // Két lakást tartalmazó családi ház RÁKÓCZI U

18 110 4-es számú melléklet az 5/2013. (II.28.) Kt. számú önkormányzati rendelethez az önkormányzat forgalomképes vagyonáról Helyr. szám Megnevezés Cím Tel. ter. (m2) 7/ 4// Telephely Nincs utca neve / 2// Szántó (Temető mögötti) NÉVTELEN UTCA / // Mocsár SÓSVÍZTÁROZÓ MELLETT 22/ // Beépítetlen terület ÉSZAKI UTCA / // Beépítetlen terület FŰZFA / // Legelő PETŐFI S.U. MÖGÖTTI LEGELŐ 769/ 3// Beépítetlen terület FÜRTS S. ÉS EÖTVÖS 254 KERESZ 993/ 2// Síkfőkúti pihenő ház SÍKFŐKÚT VÁRHEGY / // Játszótér MOZI U / // Vágóhíd-mázsaház ÚJFALUI UTCA / // Vendéglő (Magaspart u.) MAGASPART U / // Hétvégi ház a Keletifőcsatornán KARÁCSONY S. TÉR / // Beépítetlen terület SOMOGYI B. ÚT / 12// Beépítetlen terület PIAC / 13// Rét PIAC / // Beépítetlen terület SOMOGYI B. ÚT / // Beépítetlen terület SOMOGYI B. ÚT / // Beépítetlen terület SOMOGYI B. ÚT / // Beépítetlen terület SOMOGYI B. ÚT / // Rét VÁGÓHÍD MELLETTI TERÜLET 1095/ // Mocsár HALADÁS / // Beépítetlen terület KISS E. U / // Beépítetlen terület BOCSKAI UTCA / // Beépítetlen terület BOCSKAI U / // Beépítetlen terület (nádas) BOCSKAI U / 13// Beépítetlen terület PIAC / 14// Beépítetlen terület HALADÁS / 15// Haladás utcai építési telek HALADÁS /16// Haladás utcai építési telek HALADÁS / 17// Haladás utcai építési telek HALADÁS / 18// Haladás utcai építési telek HALADÁS / 19// Haladás utcai építési telek HALADÁS / 20// Haladás utcai építési telek HALADÁS / 21// Haladás utcai építési telek HALADÁS / 22// Haladás utcai építési telek HALADÁS / // Udvar KARÁCSONY S. TÉR / 2// Beépítetlen terület ADY ENDRE 617 (PIACBÓL) 1261/ // Beépítetlen terület ADY ENDRE 2184

19 / // Beépítetlen terület ADY ENDRE / // Beépítetlen terület KISFALUDY U. 7/A / // Beépítetlen terület (telek) KISFALUDY U / // Rét SÁGVÁRI ENDRE U / // Beépítetlen terület (Gúnárkert) SÁGVÁRI ENDRE U / // Beépítetlen terület SÁGVÁRI ENDRE U / 2// Beépítetlen terület MAGASPART U / 5// Beépítetlen terület MAGASPART U / 6// Beépítetlen terület MAGASPART U / 4// Beépítetlen terület FŐ / // Agyaggödör SPORT U / // Agyaggödör SPORT U / // RÉSZTULAJDON P. PÜSPÖKLADÁNY 2896 LADÁNY IRODAHÁZ KOSSUTH U / // Beépítetlen terület RÁKÓCZI U / // Agyaggödör (Sport utca) SPORT U / // Agyaggödör SPORT U / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert-szőlő KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Épület KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Gyümölcsös kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / // Kert KARÁCSONY S. TÉR / 1// Gyep-legelő agyaggödör KARÁCSONY S. TÉR / 1// Szántó KARÁCSONY S. TÉR / 4// Gyep KARÁCSONY S. TÉR / 17// Lőtér KARÁCSONY S. TÉR / 2// Szántó (Pedagógusföld) KARÁCSONY S. TÉR / // Gyep KARÁCSONY S. TÉR / 1// Gyep KARÁCSONY S. TÉR

20 / 2// Termőföld rét KARÁCSONY S. TÉR / 5// Termőföld rét KARÁCSONY S. TÉR / 2// Fásított terület KARÁCSONY S. TÉR / // Nádas KARÁCSONY S. TÉR / 2// Beépítetlen terület KARÁCSONY S. TÉR / 3// Agyaggödör VÖRÖSMARTY UTCA / 5// Agyaggödör VÖRÖSMARTY UTCA / 8// Agyaggödör VÖRÖSMARTY UTCA / // Mocsár KARÁCSONY S. TÉR /52// Parkoló KARÁCSONY S. TÉR / // Mocsár KARÁCSONY S. TÉR / // Vízállás és árok KARÁCSONY S. TÉR / 22// Rét KARÁCSONY S. TÉR / 5// Sporttelep KARÁCSONY S. TÉR / // Strandfürdő KARÁCSONY S. TÉR /1// Udvar-termálkút KARÁCSONY S. TÉR / 4// Erdő KARÁCSONY S. TÉR / 5// Rét+ szemétlerakótelep KARÁCSONY S. TÉR / 54// Gyep (legelő) KARÁCSONY S. TÉR / 56// Rét (gyep) KARÁCSONY S. TÉR / 10// Udvar KARÁCSONY S. TÉR számú napirend: Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a Járási Hivatalokhoz kerültek át bizonyos szociális feladatok, ezek a feladatok kikerültek az önkormányzat hatásköréből, ezek miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. Felkérte a Szociális Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság véleményét. Dr. Tamás Gábor (Szociális Bizottság elnöke): Elmondta, hogy a Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és változatlan formába elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Elmondta, hogy néhány hatáskör átkerült a Járási Hivatalhoz, illetve vannak olyan feladatok, amik a tavalyi évben jegyzői hatáskörbe kerültek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy ezekből a változásokból a lakosok semmit sem fognak észrevenni, hiszen Földesen működik Járási Hivatali kirendeltség a Polgármesteri Hivatal épületében, így nem kell a lakosoknak a járási székhelyre fáradniuk ügyeik intézése miatt. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta az alábbi rendeletet:

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális igazgatásról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására

a Képviselő-testülethez a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 617-2 /2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Földes Nagyközség

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet Tápiószele Város Önkormányzata 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásról Tápiószele Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. május 31. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Kisberény Község Polgármestere 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Besenyőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben