BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT Str. Teodor Mihali nr , , Cluj-Napoca, Romania Tel.: Fax: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Jegyzet a Babes-Bolyai Tudományegyetem Távoktatásban résztvevő hallgatói számára Nagy Bálint Zsolt

2 ANALITIKUS PROGRAM I. MODUL. DEVIZAPIACOK ÉS ÁRFOLYAMELMÉLETEK 1. DEVIZA, KONVERTIBILITÁS, ÁRFOLYAMRENDSZER 2. VALUTAÁRFOLYAMOK ÁRFOLYAMELMÉLETEK 3. DEVIZAPIACOK 4. A VALUTAÁRFOLYAM-KOCKÁZATTAL SZEMBENI VÉDEKEZÉS ESZKÖZEI II. MODUL. A NEMZETKÖZI FIZETÉSI MÉRLEG 1. A FIZETÉSI MÉRLEG SZERKEZETE 2. A FIZETÉSI MÉRLEG BELSŐ EGYENSÚLYA 3. FIZETÉSI MÉRLEG ELMÉLETEK III. MODUL. A FIZETÉSI MÉRLEG ÉS A VALUTAÁRFOLYAM KÖZÖTTI KAPCSOLAT 1. A DEVIZAPIACI EGYENSÚLY 2. A MARSHALL-LERNER FELTÉTEL IV. MODUL. A NYITOTT GAZDASÁG EGYENSÚLYA, TŐKEÁRAMLÁS, GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ 1. A MUNDELL-FLEMING MODELL 2. A TERMELÉSI TÉNYEZŐK NEMZETKÖZI ÁRAMLÁSA 3. A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ FORMÁI 4. A NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG KÉRDÉSE 2

3 Kötelező Szakirodalom: [1] Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek, Aula, Budapest, 1999 Választható/opcionális Szakirodalom: [2.] Krugman, P. - Obstfeld, M.: Nemzetközi gazdaságtan, elmélet és gazdaságpolitika, Budapest: Panem 2003 I MODUL. DEVIZAPIACOK ÉS ÁRFOLYAMELMÉLETEK Alapfogalmak: A nemzetközi pénzügyek fogalma. Valuták, jegyzési módok, konvertibilitás, nemzetközi pénzügyi rendszer, fizetőeszköz, valuta, deviza, SDR, direkt jegyzés, indirekt jegyzés, keresztárfolyam, Bretton Woods, aranystandard, rögzített árfolyamrendszer, lebegő árfolyamrendszer, vegyes árfolyamrendszer A nemzetközi devizapiacok jellemzése és működése. Valutakereskedelem tőzsdén és a bankközi piacokon. Az azonnali és határidős devizaügyletek. Tőzsdei devizakereskedés, OTC piac, bankközi devizapiac, azonnali, határidős árfolyam, devizaárfolyamok konvergencia, forward prémium és diszkont, Árfolyamelméletek, vásárlóerő-paritás, BigMac index, egységes ár törvénye, kamatparitás-elmélet, Giddy-séma, Fisher-egyenlet. Valutaárfolyam-kockázat és kitettség: belső védekezési eszközök árfolyamkockázat, valutaspekuláció, Tobin-féle adó, racionális várakozások, adaptív várakozások, valutazáradék, Leads and lags, Szerződésen kívüli eszközök a kockázattal szembeni védekezésre. 3

4 Hosszú és rövid pozíció, fedezeti ügyletek, hedging, devizafutures, devizaopció, kötési árfolyam, opciós prémium, ITM, ATM, OTM, devizaswap, kamatswap. Célkitűzések: Az első modul célja a nemzetközi valutáris folyamatok elemzése makrogazdasági szinten az egyes árfolyamelméletek tükrében. Az árfolyamelméletek megmagyarázzák, hogy melyek azok a fundamentális, belső tényezők, amelyek befolyásolják a devizaárfolyamot, illetve, hogy ezek a makrogazdasági tényezők hogyan, milyen irányba hatnak és mekkora árfolyamelmozdulást idézhetnek elő? Ebben a modulban tárgyaljuk a devizapiacok fajtáit, és a devizapiacokon köthető tipikus ügyleteket is. A valutaárfolyam mikrogazdasági vonatkozásainak tekintetében az árfolyamkockázatot és a vele szembeni fedezetet emeljük ki a valutapiacokon, belső és külső védekezési eszközökkel, gyakorlatias védekezési helyzetek felvázolásával. Tanácsok a tananyag elsajátításához: A syllabus ezen fejezete a részletesen kidolgozott modulja éppen ezért ennek az átolvasása, elsajátítása a legfontosabb lépés. A kötelező és ajánlott szakirodalom is nagyon hasznos részletekkel, illusztrációkkal szolgál. Az Internet és különböző elektronikus médiák tanulmányozása is hasznos lehet. Kérdések, tesztek: 4

5 1. Melyek a Bretton-Woods-i valutáris rendszer legfontosabb vonásai? 2. Miben hasonlít, és miben különbözik a tőzsdei és a tőzsdén kívüli devizapiac? 3. Milyen szerződéses eszközökkel lehet védekezni az árfolyamkockázattal szemben? 4. Milyen külső eszközökkel lehet védekezni az árfolyamkockázattal szemben? 5. Miben különbözik egy devizaforward ügylet egy devizafutures ügylettől? 6. Milyen célokat szolgált a Tboin-féle adójavaslat és milyen akadályokba ütközött a bevezetése? 7. Milyen előnyökkel jár egy deviza konvertibilitása? 8. Igaz vagy hamis? a. Hosszú pozícióban több devizakövetelésünk van, mint deviza-tartozásunk b. A Tobin adójavaslat célja a devizaspekulációk visszaszorítása c. A rögzített árfolyamok semmilyen szempontból nem előnyösek d. A deviza konvertibilitásának bevezetése egy több lépcsőből álló folyamat e. A kamatparitás elmélet szerint a devizaárfolyam az inflációs rátáktól függ Kötelező és ajánlott szakirodalom Kötelező irodalom: [1] pp 5-46, pp pp

6 Ajánlott irodalom: [2] Fejezet 6

7 1. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI / VALUTÁRIS RENDSZER: A nemzetközi pénzügyi rendszer egyfelől országos egységek (alrendszerek) összessége: bankközi devizapiac, az országos árutőzsde valutaszekciója, valutaváltók. Másfelől egyre inkább globalizált rendszerekből áll: a globális bankközi devizapiac, FOREX-piacok, nemzetközi kötvénykibocsátások, stb. Ugyanakkor a nemzetközi pénzügyi rendszer a különböző pénzügyi kapcsolatokat, viszonyokat, tranzakciókat is magába foglalja. A szakirodalomban vita zajlik afelől, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer vajon rendezett, megfelelő jogi és hatósági ellenőrzéssel-koordinációval rendelkező rendszer avagy egy kaotikus, állandóan változó színtér, amellyel kapcsolatosan nem is lehet kijelenteni, hogy az egy rendszert alkotna. A nemzetközi pénzügyeket leginkább a következő témák határolják körül: - valutáris rendszerek, valutaárfolyamok, árfolyamelméletek - a nyitott gazdaság kapcsolatai: fizetési mérleg, a nyitott gazdaság egyensúlya (pl. IS-LM-BP elemzési keretben) - a nemzetközi pénzügyeket átható kockázatok és az ellenük való védekezés: árfolyamkockázat, országkockázat, stb. A nemzetközi valutáris rendszer fejlődése Ezt mennyiségi és minőségi jellemzőkkel írhatjuk le. Mennyiségileg meghatározó tényezők: - Egyre több ország között létesülnek pénzügyi viszonyok; kiterjedt rendszer; mindenki részt vesz benne 7

8 - A kapcsolatfajták számának növekedése - Tőke- és pénzáramlatok volumenének növekedése Minőségileg meghatározó tényezők: 6 szempont 1. A pénzformák szerepe. Adott fejlődéstörténeti szakaszban a gazdasági szereplők milyen eszköz(öke)t (arany, erős deviza, államkötvény, stb) fogadnak el a pénzfunkciók betöltésére nemzetközi porondon? Mekkora a likviditás szerepe egy adott kontextusban? 2. Valutáris vagy nemzetközi likviditás / nemzetközi fizetőképesség. Kérdés, hogy mi az elvárt, normális szint, amely felett az ország fizetőképes? másik irányból közelítve vizsgálhatjuk az ország eladósodottsági szintjét is. 3. Az adott ország nemzetközi fizetési mérlege, pozíciója. Kérdés, hogy melyik fajta fizetési mérleget nézzük (sok különböző egyenleg, statisztikai számítási módszer van)? Ebből leolvashatjuk az ország pénzügyi jelenét és jövőjét az egyensúly fenntartása vagy a krónikus egyensúlyhiány a jellemző (ami nemcsak krónikus deficitet jelent)? 4. A rendszer szabadságfoka; mennyire liberalizált a rendszer? milyen a pénzügyi kapcsolat létesítésének a menete? Kettéválasztás: Pénzügyi kapcsolatok: rövidebb távú, likviditás-biztosítást célzó kapcsolatok. Itt a nemzetközi pénzforgalom szabadsága kulcskérdés. Tőkekapcsolatok: hosszú távú, befektetési, hozammaximalizáló célú kapcsolatok. Itt a nemzetközi tőkeforgalom szabadsága a kulcskérdés. 8

9 5. A nemzetközi (külső) finanszírozás lehetősége, igénye, jelentősége, súlya és formái. Mennyire vannak rászorulva a szereplők a külső forrásokra? Ezek a külső források mennyire elérhetők? És nem utolsósorban milyen áron és milyen kockázatok mellett lehet külső finanszírozáshoz jutni? 6. Milyen a nemzetközi valutáris rendszer hatalmi struktúrája? berendezkedés; alá- fölérendeltségi viszonyrendszer hegemónia vagy oligopol rendszer jellemzi azt. Igencsak égető kérdés a világgazdasági vagyoni egyenlőtlenségek illetve ezek feloldásának problémája. A Bretton Woods-i rendszer A II. világháború utáni időszakban a dollár került a középpontba kialakult a kizárólagos dollárövezet. Ezt már intézményes megállapodás biztosította, amelyet a Bretton-Woods-ban tartott konferenciákon írtak alá. A Bretton-Woods-i megállapodás nyomán jött létre a Bretton- Woods-i globális valutáris rendszer. Ennek két alapköve: - nemzetközi pénzügyi szervezetek létrehozása (Nemzetközi Valutaalap, Világbank) - deviza-dollár-arany kettős, rögzített konvetibilitású árfolyamrendszer létrehozása A Nemzetközi valutaalap ( International Monetary Fund, IMF) alapokmánya: A dollár az aranynak egyenrangú helyettese. Ezzel kettős alapra helyeződött a nemzetközi valutáris rendszer. Objektív feltétel: csak a dollár esetében állt fenn garantált kapocs az arany felé, ami ezt a pozíciót biztosította. Az eredeti USA dollár (USD) és az arany 9

10 közötti rögzített átváltási arány: 1 uncia arany=35 USD. A megengedett ingadozási sáv +/- 1% volt. A 70-es években megszűnt az aranyparitás: a dollár mellett megjelentek az egyéb kisegítő eszközök (hasonlóan a 30-as évekhez). Első szakaszban a főbb valuták: $; DM; Yen; ; Ffr (ötösfogat) január 1-től: (magába olvasztotta a márkát és a frankot) négyes boly. Nemzetközi valuták színrelépése (számlapénz; lehívási jogok): 1. Univerzális jellegű valuta: SDR (speciális lehívási jogok, special drawing rights ), 1969-től, amit papírarany -nak is neveztek kezdeti aranyhelyettesítő funkciója miatt. Ma az SDR egy valutakosár melynek jelenlegi összetétele: USD 44%, EUR 34%, JPY 11%, GBP 11%. Az egyes tagországok szavazati jogait az IMF-ben szintén az illető tagállam SDR hozzájárulásainak alapján számolják: SDR = 1 szavazati jog. 2. Regionális jellegű valuta: ECU ( European Currency Unit, az Európai Gazdasági Közösség valutakosara), 1979-től Az Európai Közösség együttese határozza meg az értékét ben 9 ország gazdaságából számították az ECU-t, 1999-ben 12 országgal fejezte be a pályafutását. Ezek ugyanazt az innovációt használták: a valutakosaras módszert több meghatározott valuta meghatározott mennyiségeinek összege adja a súlyozott számtani közép számítási módjának megfelelően). 10

11 A Bretton-Woods-i konferencia a devizaárfolyam eszközét a kormányok kezébe tette ez egy komoly jogosítvány; pozíciók megerősítése (annak érdekében, hogy a lendületes piaci fejlődést segítsék elő). Ez jól működött, egészen az 50-es évek elejéig. A 60-as évektől megjelent a zűrzavar az árfolyam körül (aranytartalékok elégtelensége, infláció, USA folyó fizetési mérleg hiánya, olajsokkok). Tendenciák a jelenlegi valutáris rendszerben: a 70-es évek végétől megjelent a lebegtetés. A kormányok önként átadják az árfolyam alakulását a piacoknak, mert a hivatalos árfolyamok nem tudták az egyensúlyt fenntartani (statikus szemlélet). A hivatalos árfolyam hosszútávra rögzítette az arányokat, de ezzel szemben a körülmények egyre gyorsabban módosultak, amihez nem tudtak alkalmazkodni. Valutáris kooperáció (már a II. vh. után). Ez egy speciális együttműködés; a hivatalos monetáris szervek (Jegybankok; kincstárak; pénzügyminisztériumok) közötti kooperáció, ami tudatosan, intézményes keretek között működik. Liberalizáció: ez lassan, nehézkesen indult be, de az utóbbi egymásfél évtizedben felgyorsult. Ma már inkább túlliberalizált rendszerről beszélhetünk: Túl sokan vállalták a liberalizációt (sok olyan ország, régió is, akik nem feltétlen voltak rá készek) Túl nagy területre terjedt ki a liberalizáció, és ez szinte mindenkire vonatkozik. Kiterjedt ugyanis olyan területekre is, ahol már inkább káros volt a hatása. 11

12 Privatizáció: kulcskérdésekben a döntési jogkört átadták magánkézbe. Ilyenek például: - A lebegő árfolyamrendszer működtetése - A kamatok és nemzetközi kamatlábak Globalizáció: ennek egyértelmű a kibontakozása a pénzügyek területén. Értelmezése a pénzügyeknél: közeledés, hasonulás; a hasonló gyakorlat elterjedése (rendszerek; politikák; technikák; ügyletek terjedése); egyre szorosabb az összefonódás. A pénz / a tőke egyike a leghomogénebb javaknak, ezért ezen a téren gyorsabban zajlik ez a folyamat. A globalizáció két, ellentétes irányban változtatja meg a rendszer minőségét: Pozitív hatás: nagy sebességgel terjednek az új technikák; módszerek Negatív hatás: a pénzügyi válságok is ilyen gyorsan terjednek tova. Ezért fontos a gyors válságkezelés, illetve a válságmegelőzés. 2. DEVIZA, KONVERTIBILITÁS, ÁRFOLYAMRENDSZER Valuta alatt egy ország hivatalos pénznemét értjük, a deviza pedig elsősorban számlapénzt (valutára szóló követelést) jelent. A konvertibilitás: egy pénznem azon tulajdonsága, hogy szabadon átváltható egy másik pénznemre piaci adásvétel során. A konvertibilitás bevezetése egy hosszú folyamat, amelynek véghezvitele a tökéletes konvertibilitásig pl. a kelet-európai átmeneti gazdaságok esetén több mint tíz évet vett igénybe. A konvertibilitás alapján álló nemzetközi elszámolások a gazdasági és fizetési kapcsolatok sokoldalúságát teszik 12

13 lehetővé. Az exportőröknek és importőröknek szabad választási lehetőségük van a legelőnyösebb értékesítési és vételi piacok között a szabályozási keretek között. Az elszámolások zárt rendszerében ezek az előnyök csak kevésbé érvényesülhetnek. A konvertibilitás függvényében a valuta lehet: - nem konvertibilis (nem átváltható) valuta: azzal jár, hogy az illető valuta a kibocsátó ország határain kívül nem, vagy csak korlátozottan (speciális engedéllyel) használható. - Transzferálható valuta: a kibocsátó ország határain kívül más országok területén is használható de csak számlapénz formájában - korlátozottan konvertibilis valuta: Csak Az export-import ügyleteket végző szereplők válthatnak valutát - teljesen konvertibilis valuta: nem áll fenn semmilyen korlátozás az átváltandó pénznem mennyiségére illetve az átváltani szándékozó fizikai-jogi személy státusára vonatkozóan. A konvertibilitás előfeltételei: - egy reális valutaárfolyam létezése - az árak liberalizációja - megfelelő mennyiségű deviza és aranytartalékok megléte a Jegybanki tartalékokban hónapig terjedő időszakra az importok kifizetéséhez elegendő devizamennyiség megléte A konvertibilitás előnyei: - a nemzetközi kifizetések megkönnyítése 13

14 - az áruforgalom liberalizációja - könnyebb a külkereskedelem rövid távú finanszírozása - könnyebb a folyó fizetési mérleg deficitjének kiegyensúlyozása Az árfolyamrendszer Az árfolyamrendszerek ( exchange rate regime ) három fő kategóriáját különböztetjük meg. - Rögzített (fix): a Jegybank feladata a hivatalos rögzített árfolyamot fenntartani rendszerint egy igen szűk ingadozási sávon belül. - Rugalmas (lebegő): a devizapiaci kereslet-kínálat alapján, szabadon határozódik meg a devizaárfolyam - Vegyes rendszer a fenti két forma keveréke abban az értelemben, hogy bár piaci árfolyamok uralkodnak, megengedett a Jegybank számára az alkalmankénti közbelépés a devizapiacon. A fix (rögzített) árfolyamrendszer melletti érvek A fix árfolyamrendszer szószólói érveik többségét a rugalmas árfolyamrendszer általuk vélelmezett hiányosságaiból vezetik le. Tételesen a következőket állítják a fix árfolyamrendszerről: Ellehetetleníti a piacokat destabilizáló spekulációt A monetáris politikát fegyelemre (következetességre, elvhűségre) kényszeríti Megakadályozza a leértékelési versenyfutást Csökkenti a nemzetközi tranzakciók kockázatát és költségeit A fix árfolyamrendszer híveinek egyik központi érve az, hogy a rugalmas árfolyamrendszer alapvetően instabil, mert nem a 14

15 fundamentális tényezők, hanem a várakozások alakítják dominánsan az árfolyamot ("önmagát beteljesítő jóslat"), melyek szükségszerűen anomáliákhoz (pl. árfolyam-buborékok) vezetnek. Az árfolyam ilyen mozgása viszont súlyos problémákat okozhat a reálgazdaságnak. Összességében úgy gondolják, hogy a rugalmas árfolyamrendszerben hiányzik a "nominális horgony" melyhez az árfolyamok igazodhatnának. Intervenciókkal fenntartott fix árfolyamrendszerben a külföldét a "vezető országét" meghaladó monetáris expanzió devizapiaci túlkereslethez vezet. A szükségszerű Jegybanki intervenció a devizatartalékok csökkenéséhez, s végső soron a külföldével megegyező pénzkínálat-bővüléshez vezet. Vagyis az inflációs rátát a "vezető ország" határozza meg. Rugalmas árfolyamrendszerben ugyanakkor mód van az árfolyam-ár-bér spirál kialakulására. Fix árfolyamrendszerben értelmetlenné válik politikai nyomást gyakorolni a Jegybankra annak érdekében, hogy a kormányzat céljait expanzív pénzpolitikával támogassa. A fix árfolyamrendszer megakadályozza az olyan fajta leértékelődési versenyfutás létrejöttét, melynek a két világháború között lehettünk tanúi, illetve eliminálja az árfolyamkockázat kiváltotta fedezeti ügyletek költségeit, ezáltal stimulálja a külkereskedelmet állítják a fix árfolyamrendszer hívei. A rugalmas árfolyamrendszer híveinek érvei A rugalmas árfolyamrendszer hívei, akik többségükben a chicagói iskola tagjai (Friedman, Johnson, Sohmen monetaristák ), már a hatvanas évek elején, jóval a Bretton Woods-i rendszer problémáinak kiéleződése előtt felhívták a figyelmet arra, hogy milyen 15

16 veszélyekkel járhat a hazai gazdaságpolitikák alárendelése a külgazdasági céloknak. Érvelésük szinte pontról pontra szembeállítható a fix árfolyamrendszer híveinek érvelésével: Az árfolyam alapvetően fundamentális tényezők hatására változik a rugalmas rendszerben A protekcionista tendenciák csökkenése várható Megszűnik az infláció "importja" A fedezeti ügyletek költsége csekély Rugalmas árfolyamrendszerben a folyó fizetési mérleg az árfolyam igazodásán keresztül gyorsabban egyensúlyba tud kerülni Ritkábban lép közbe a Jegybank a devizapiacon, megmaradnak a devizatartalékok (likviditási érv) A rugalmas árfolyamrendszer hívei tagadják, hogy a devizapiacokat a spekuláció dominálná. Természetesen nem számítottak arra, hogy a reálárfolyamok teljesen stabilak lennének, de úgy vélték, hogy a spekuláció mértéke nem haladná meg azt a szintet, amelyet a fix árfolyamrendszerben elért. A monetaristák egyik központi gondolata az, hogy az árfolyamok rövidtávon a kamatkülönbségek, hosszútávon pedig a termelékenységek és az inflációs ráták eltérése alapján változnak. Úgy vélték, hogy az árfolyam alakulása sokkal jobban kötődik a reálgazdaság változóihoz, mint a Bretton Woods-i rendszerben, sőt azt feltételezték, hogy a politika hatására késve meghozott árfolyam-korrekciók vagyis a sokáig irreális árfolyamok ( misalignment ) nagyobb károkat okoznak a reálszférának, mint a rugalmasan és állandóan változó árfolyamok. 16

17 Az álláspont képviselőinek egy további várakozása arra vonatkozott, hogy a rugalmas árfolyamrendszer nem csak automatikusan gondoskodik a fizetési mérleg egyensúlyáról (abban az értelemben, hogy a devizatartalékok nem változnak), hanem a részmérlegek is kiegyensúlyozottabbá válnak. Ezért jelentősen csökken a kormányok és országok motiváltsága a hazai vállalkozások protekcionista intézkedésekkel (vámok, mennyiségi korlátozások, stb.) történő védelmére. Rugalmas árfolyamrendszerben az intervenciós kötelezettségek hiányában az egyes országoknak jelentősen bővülnek a lehetőségei az infláció leszorítására vívott harcban. Ugyanakkor úgy vélik a nézőpont képviselői, hogy a hazai pénznem esetleges leértékelődése legalább olyan mértékben kényszeríti fegyelemre a pénzpolitikát, mint a devizatartalékok csökkenése a Bretton Woods-i rendszerben. A fedezeti ügyletek költségeit jóval alacsonyabbnak vélik, mint a fix árfolyamrendszer szószólói. Abból indulnak ki, hogy az innováció és a verseny a pénzügyi piacokon ezeket a költségeket egyre jelentéktelenebbé teszi. 3. VALUTAÁRFOLYAMOK - ÁRFOLYAMELMÉLETEK Fontos megkülönböztetnünk a valutaárfolyamok jegyzési módjait: - direkt jegyzés: Pl. a román lej (RON) direkt jegyzése az euróval (EUR) szemben: 1 EUR= x RON - indirekt jegyzés: Pl. a román lej (RON) indirekt jegyzése az euróval (EUR) szemben: 1 RON = x EUR 17

18 - keresztárfolyam: Pl. az USD/EUR árfolyam kiszámítása a RON/USD illetve RON/EUR árfolyamokból. A vásárlóerőparitás elmélet ( Purchasing power parity PPP): Két deviza közti árfolyam a két országban érvényesülő árszínvonaltól, dinamikájában pedig a két országban fellépő inflációtól függ. PA PPP s = P B I PPP d = I ahol P -vel az általános árszínvonalat, I -vel pedig az inflációs rátát jelöltük. Az indexekben szereplő s és d az elmélet statikus illetve dinamikus változatára utal. Az árszínvonalat illetve az inflációs rátát egy reprezentatív termékkosár-alapján számítják ki. Az ilyen számításokban arra kell törekedni, hogy az illető termékek minél globálisabbak legyenek, ugyanaz legyen a költség-szerkezetük, a termelési tényezőkben való intenzitásuk. Éppenezért gyakran számolják a PPP mutatót a Big Mac különböző devizákban kifejezett árai alapján ( Big Mac index ). Az elmélet korlátozó feltételei: - nincsenek szállítási költségek és vámok - tökéletes informáltság a 2 ország árszínvonaláról - a szóban forgó áruk homogének Számos makrogazdasági mutatót (pl. GDP, munkatermelékenység) nemzetközi összehasonlításban nemcsak a hivatalos árfolyam, hanem a PPP mutató segítségével is szokás átszámítani. A fenti korlátozó feltételek nem mindig érvényesülnek maradéktalanul, ezért pl. a Big Mac árát RON-ból hivatalos árfolyamon 18 A B

19 USD-be átváltva nem biztos, hogy pontosan megkapjuk a Big Mac amerikai piacon jegyzett árát (nem érvényesül a PPP modell). A kamatparitás elmélet ( interest rate parity ): A kamatparitás modellje szerint devizaárfolyamok csupán az illető államok gazdaságában érvényesülő eltérő kamatlábak függvényei. Pl. az USD/GBP árfolyam esetén az alábbi összefüggést onnan kapjuk, hogy az angol fontban eszközölt majd határidős árfolyamon dollárba visszaváltott betét (az egyenlet bal oldala) és az amerikai dollárbetét hozamoknak (jobb oldal) az arbitrázstevékenység következtében ki kell egyenlítődni: f e ( 1 + k GBP) = 1+ kusd f e f e 1+ = 1 + k k USD GBP kusd k = 1 + k f e kusd kgbp e ahol k -val az irányadó kamatlábakat, e -vel és f - el pedig az GBP GBP azonnali illetve a határidős devizaárfolyamot jelöltük. A fenti képlet értelmezése a következő: a határidős valutaárfolyam százalékos prémiuma (a jobb oldali kifejezés) megközelítőleg a két ország Jegybankja irányadó kamatlábainak különbözetével egyenlő. A paritásos elméletek összefüggései 19

20 A makroökonómiában számos lehetőség van a paritásos elméletek egyetlen nagy rendszerbe való foglalására, a következőkben egy monetarista ihletésű rendszerezést (Giddy-séma) fogunk bemutatni: (1) (3) e A / B (5) M A / M B I A / I B (4) f A / B 1. ábra. A Giddy séma (2) k A / k B (6) (1) a két ország gazdaságának pénztömege (pénzkínálata) közötti viszony meghatározza a vásárlóerő és az inflációs ráták viszonyát (2) az inflációs várakozások és a kamatlábak közötti viszony más néven a nemzetközi Fisher hatás: ( 1+ k ) = (1 + k )(1 I) n r + (3) a vásárlóerőparitás dinamikus változata (4), (5), (6) a fedezett kamatparitás elmélet Devizapiacok A devizapiacok a világ legfontosabb piacai közé tartoznak. Átlagos együttes napi forgalmuk kb. 1 billió (1000 Mrd) USD, ebben a tekintetben messze listavezetők. Természetesen ez a hatalmas forgalom csak kis részben jár együtt külkereskedelmi ügyletekkel. Az esetek többsége tisztán pénzügyi tranzakció, melyet hatalmas tőkét mozgató bankok, befektetési alapok, brókerházak és intervencióik esetén a Jegybankok bonyolítanak le, nagyrészt tőzsdén kívüli (bankközi) 20

21 forgalomban. A devizatőzsdék közül Chicago, New York, London, Frankfurt, Tokió és Szingapúr a legjelentősebb A szabályozott valutapiac (tőzsde) Általában az árutőzsdék keretében vagy azok mellett működő valutatőzsdéket foglalja magában. Tőzsdeként erre a piacra is a szabványosítás jellemző: szabványos mennyiségekre lehet szabványos lejáratokra ügyleteket kötni, a piaci szereplőknek meghatározott feltételeknek kell eleget tenniük, a tranzakciókat pedig egy elszámolóház (klíringház) közbeiktatásával bonyolítják. A tőzsdén kívüli ( Over the counter, OTC) valutapiac: Itt elsősorban az úgynevezett bankközi devizapiacról van szó, ahol az ügyletek nem szabványosítottak, rugalmasabbak az ügyletkötés feltételei a tőzsdéhez képest viszont az elszámolóház nyújtotta biztonságról sem beszélhetünk. Az árfolyam jegyzése attól is függ, hogy tőzsdei vagy banki árfolyamról van-e szó. Egy tőzsdén egy adott pillanatban mindig csak egy árfolyam egzisztál. Különös jelentősége csak a tőzsdénként változó szabályok szerint a fixing -kor rögzítésre kerülő árfolyamnak van, a széles publikum számára hozzáférhető hírekben is ez szerepel. A bankok ugyanakkor kétféle, vételi (bid) és eladási (offer, ask) árfolyammal dolgoznak (bizonyos esetekben van jelentősége a kettő átlagának, az ún. középárfolyamnak is). Megkülönböztetjük emellett mind a tőzsdén, mind a bankok esetében az azonnali (vagy: spot, kassza, prompt) és a határidős (futures vagy forward) árfolyamokat is. Az árfolyamképződés a kereslet-kínálat 21

22 törvényeinek megfelelően hasonlóképpen történik az azonnali és a határidős piacon. a két árfolyam bár összefügg, mégis csak kivételes esetben egyezik meg egymással. Amennyiben a határidős árfolyam meghaladja a mai azonnalit, akkor report (prémium), ha alatta marad, akkor deport (discount) esete áll fenn. Minél rövidebb határidőre szól a határidős ügylet annál kevésbé tér el a határidős árfolyam az azonnalitól (határidős árfolyam konvergenciája). A devizapiaci nyitott (kockázatnak kitett) pozíció két fajtája: Hosszú (long) pozíció: A long pozícióban levő befektetőnek (kereskedőnek) több devizára szóló követelése van, mint devizatartozása. Az ilyen szereplőnek az árfolyam növekedés kedvez, míg az árfolyamcsökkenés veszteségforrás. Rövid (short) pozíció: A short pozícióban levő befektetőnek (kereskedőnek) több tartozása van devizában, mint devizára szóló követelése. Az ilyen szereplőnek az árfolyam csökkenés kedvez, míg az árfolyam-növekedés veszteségforrás. Az exportőrök tipikusan hosszú pozícióban helyezkednek el a devizával szemben, hiszen ha a nemzeti pénznem felértékelődik (a deviza leértékelődik) akkor az import olcsóbbá válik, viszont az exportból származó deviza is kevesebb hazai pénzzel egyenértékű. Az exportőrnek a devizaárfolyam emelkedése kedvez. Az importőrök tipikusan rövid pozícióban helyezkednek el a devizával szemben, hiszen ha a nemzeti pénznem felértékelődik (a deviza leértékelődik) akkor az import olcsóbbá válik. Az importőrnek tehát a devizaárfolyam csökkenése kedvez. 22

23 Arbitrázs a devizapiacon A devizapiaccal kapcsolatos arbitrázs ügyleteknek két típusa van, az ún. árfolyamarbitrázs és a kamatarbitrázs. Az arbitrázsügylet valamely jószág különböző piacain a térbeli, időbeli vagy információs eltérések hatására kialakult eltérő árakon alapszik. Az arbitrázsőr azon a piacon vásárol, ahol a jószág olcsóbb, és azon ad el, amelyen drágább. Ezen a módon - a tranzakciós költségekkel csökkentett biztos nyereséghez jut kockázatmentesen. A kereslet ill. kínálat növelése révén viszont gondoskodik az árkülönbségek leépüléséről is. Az arbitrázs létrejöttéhez természetesen a tranzakciós költségeket meghaladó árkülönbözet, percre kész információ és jelentős tőke szükséges. Ez utóbbi nélkül az arbitrázs nem is lenne képes betölteni az árak kiegyenlítésében betöltött rendkívül fontos szerepét. Árfolyamarbitrázs Az árfolyamarbitrázs egyszerű esetben annyit jelent, hogy valamely pénznemet megveszik azon a piacon, ahol alacsonyabb az árfolyama és eladják ott, ahol magasabb, természetesen mindkét esetben ugyanazon valuta ellenében. Mivel az egyes tőzsdéken általában a különféle külföldi pénznemeket jegyzik a hazai pénzben (direkt jegyzés), ezért az esetleges áreltérések észrevételéhez szükséges egy egyszerű reciprokszámítás. A kockázat elkerülése végett az arbitrázsőr a két ügyletet egyszerre bonyolítja le telefonon keresztül. Hatásukra Frankfurtban emelkedik az árfolyam, New Yorkban pedig csökken a reciprok árfolyam, így megvalósul az árkiegyenlítődés amennyiben az EUR/USD árfolyamról van szó. 23

24 Létezik az árfolyamarbitrázsnak egy kissé bonyolultabb formája is, melyet háromszög-arbitrázsnak neveznek. Ebben az estben három pénznem szerepel az ügyletben, és alapja az, hogy a valamely piacon (tőzsdén) kialakult keresztárfolyam ( cross rate ) eltér a valamely másik tőzsdén érvényes árfolyamtól. A valóságban hasonló helyzetekben a három ügylet egyszerre történő megkötése nehézségekbe ütközik. A deviza-arbitrázsőrök és a spekulánsok mellett igen fontos szerepet játszanak a valutaárfolyam-kockázattal szemben védekezni kívánó fedezeti ügylet-kötők. Általában ebbe a kategóriába tartoznak a kereskedelmi profitjuk vásárlóerejét megőrizni kívánó külkereskedők (importőrök és exportőrök) akik csupán nemzetközi adásvételi ügyletük kapcsán kerülnek a valutaárfolyamkockázatnak kitett (nyitott) pozícióba. Számukra igen fontosak a valutaárfolyam-kockázattal szembeni védekezés eszközei: 4. A valutaárfolyam-kockázattal szembeni védekezés eszközei Makrogazdasági szinten: A Bretton-Woods-i rögzített árfolyamrendszer összeomlása (kb február-március) után rendkívüli mértékben felerősödött a devizaárfolyamok változékonysága (volatilitása). Felmerült az igény olyan gazdaságpolitikai eszközök kidolgozására és implementálására, amelyek makrogazdasági szinten igyekeznek ezt a volatilitást és az árfolyam-kockázatot csökkenteni. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a James Tobin által javasolt devizaforgalmi adó. A Tobin- féle adójavaslat ( Tobin tax ) 24

25 James Tobin az árfolyamok instabilitásának okát a spekulatív nemzetközi tőkék illékonyságában látja. Ezért azt javasolja, hogy vezessenek be egy, a tranzakció futamideje szempontjából degresszív forgalmi adót a devizaügyletekre. Tobin a nemzetközi jószágtranzakciókat és a közvetlen tőkebefektetéseket is megadóztatná, bár mivel ezek általában hosszabb futamidejűek, ezért őket kevésbé. A Tobin-féle adóból származó adóbevételeket a nemzetközi valutaalap lenne hivatott felhasználni elsősorban a harmadik világot nyomasztó szegénység felszámolására. A Tobin-adó hatását jól lehet szemléltetni a piaci szereplők bel-, és külföldi befektetések közötti választása kapcsán. A külföldi befektetés minimálisan elvárt hozama beleértve a várt árfolyamváltozás hatásait is a devizaforgalmi adó (z) és a befektetés futamidejének (t) függvénye (ez utóbbit, mint az év valahányad részét értelmezzük). Portfolióegyensúlyban: vagy: Ha pl. a belföldi kamat 5 % és az adó mértéke 1 %, akkor egyéves külföldi befektetés esetében min. 6 %-nak kell lennie a külföldi hozamnak. Féléves esetében (t = 0,5) már 7, egy hónapos esetben (t = 1/12) már 17 %-os külföldi hozam szükséges a tőkeexport beindulásához. Tobin javaslata természetesen feltételezi azt, hogy az adó mértékét úgy kell megválasztani, hogy a spekulációs tőkemozgások kiszűréséből származó előnyök meghaladják a jószágtranzakciókra és a működőtőke mozgásokra gyakorolt költségnövelés negatív hatásait. 25

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac Slides prepared by Thomas Bishop Árfolyam és devizapiac Tartalom Az árfolyam és a nemzetközi műveletek A devizapiac A devizaeszközök kereslete A devizapiaci egyensúly Kamatlábak, várakozások és az egyensúly

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 15 Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon Slides prepared by Thomas Bishop Bevezetés Egységes ár elve Vásárlóerő paritás (Purchasing Power Parity) Az infláció és az kamatlábak közötti hatás:

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Tőzsdeismeretek A Név: Csoport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A nemzetközi fizetési mérlegelső megközelítés, fogalom Pénzforgalmi

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi fizetési mérleg Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi pénzügyi piacok mikroökonómiája Árfolyam alakulás, árfolyam rendszer kérdései A piac szabályozottsága (kötött devizagazdálkodás-

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25.

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Equilor Az Equilor Befektetési Zrt. A Budapesti Értéktőzsde alapító tagja A befektetővédelmi Alap és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Rögzített árfolyamok

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Rögzített árfolyamok NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Rögzített árfolyamok Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 7. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Opció fogalma Az opció jövőbeni döntési lehetőséget jelent valami megtételére,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza Sütő Zsanett A renminbi mint világdeviza 2016. október elsejétől a világ vezetői devizáit tömörítő SDR-kosár részévé válik a kínai renminbi (jüan, CNY), ami egyben elismerése Kína növekvő világgazdasági

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR ELMÉLET ÉS SZÁMOLÁS ELMÉLETI ÉS SZÁMOLÁSI KÉRDÉSEK 1. A devizára szóló európai call opciók a) belsőértéke mindig negatív. b) időértéke pozitív és negatív is lehet. c) időértéke

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Definíciók és könyvelési alapelvek A folyó fizetési mérleg A finanszírozási tételek A jegybanki devizatartalékok változása Részmérleg-koncepciók A

Részletesebben

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Definíciók és könyvelési alapelvek A folyó fizetési mérleg A finanszírozási tételek A jegybanki devizatartalékok változása Részmérleg-koncepciók A

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Aktuális gazdaságpoli0kai ese2anulmányok 2013. Tavasz 7. előadás A pénz fogalma A pénz olyan eszközök állománya, amelyek azonnal felhasználhatók tranzakciók (gazdasági

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva A vizsgálat köre, rendszere - Tematika 3. Befektetési döntések 5. Befekt. és finansz.

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 2 1

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

Kamatcsere és devizacsere ügyletek

Kamatcsere és devizacsere ügyletek Kamatcsere és devizacsere ügyletek Interest rate and FX swaps Száz János Fogalmak Indíték Piacok, szereplők, pénzáramlások Árjegyzés A swap pozíció értéke A swap pozíció értékváltozása C:/SZAZ 2 Csere

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizaeladáshoz hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizaeladási

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. György László egyetemi adjunktus BME GTK, Pénzügyek Tanszék, Gazdaságpolitika és Gazdaságtörténet Szakcsoport gyorgy@finance.bme.hu http://mono.eik.bme.hu/~gyorgy Nemzetközi pénzügyi

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.10.01 2009.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Nemzetközi közgazdaságtan Árfolyam és kamatparitás

Nemzetközi közgazdaságtan Árfolyam és kamatparitás és kamatparitás Budapesti Corvinus Egyetem 2011. őszi félév, 9. hét 1. feladat Egy amerikai dollár 215,57 Ft-ba kerül, míg egy angol font 1,65 dollár. Mi a Ft/ árfolyam? 1 355,70 2 130,60 3 217,22 4 213,92

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Szép Olivér Budapest, 2014.05.29. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

7. forward extra ügylet (forward extra)

7. forward extra ügylet (forward extra) 7. forward extra ügylet (forward extra) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A forward extra ügylet ötvözi a határidôs ügylet biztonságát az opciós ügyletek rugalmasságával. Amennyiben konkrét elképzelése

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

A nemzetközi fizetési mérleg

A nemzetközi fizetési mérleg A nemzetközi fizetési mérleg 12. hét 2009.11.23. 1 A nemzetközi fizetési mérleg: Valamely országnak egy meghatározott naptári időszak (általában egy naptári év) alatt a külfölddel lebonyolított gazdasági

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Indexált betét az FHB Bankban

Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét bemutatása Olyan strukturált befektetési lehetőség, amely keretében az Ügyfélnek lehetősége van a normál betéti kamatoknál magasabb kamatot elérni. A prémium

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Tőzsdei ügyletek 68. lecke A tőzsde kialakulása, fogalma,

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Határidős ügyletek Egy határidős ügylet mindig egy jövőbeli időpontra szól, egyszerűen egy termék jövőbeni árfolyamára vonatkozó spekuláció, ahol minden teljesítés is a jövőbeni időpontban esedékes az

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én)

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) H0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel

Részletesebben

Képességek: A nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető összefüggéseinek feltárásán keresztül eligazodás a nemzetközi pénzügyi kérdésekben.

Képességek: A nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető összefüggéseinek feltárásán keresztül eligazodás a nemzetközi pénzügyi kérdésekben. Tantárgy neve: Nemzetközi pénzügyek Kódja: NBG_GI837K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: 3 óra előadás / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium A tantárgy tantervi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től)

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től) DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) D0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató devizahitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban,

Részletesebben

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16. Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. november 16. Miről volt szó? Antiinflációs monetáris politika Végső cél: Infláció leszorítása és tartósan alacsonyan tartása Közbülső

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva A határidős kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2012.04.26. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 3 A határidős

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

2013.12.04. Miért hullámzik a forint árfolyama? A halmozott infláció és az EUR árfolyam 1994-2013. Magyar államadósság 1994-2005

2013.12.04. Miért hullámzik a forint árfolyama? A halmozott infláció és az EUR árfolyam 1994-2013. Magyar államadósság 1994-2005 Miért hullámzik a forint árfolyama? Közgazdasági alapismeretek 10. előadás EKF Csorba László egyszerű gazdasági szereplők tranzakciói Különleges szereplők tranzakciói A halmozott infláció és az EUR árfolyam

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben