Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33"

Átírás

1

2 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9 Mérlegen kívüli tételek 9 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított eredménykimutatás 10 Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított mérleg 11 Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított eredménykimutatás 12 A magyar számviteli szabályok és az IFRS szerinti saját tôke közötti különbség levezetése 13 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 15 Az üzleti tevékenység alakulása 18 Hitelezés Fejlesztési tôkefinanszírozás Támogatásközvetítés Forrásbevonás Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 3

3 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság Zdeborsky György E r ô s J á n o s Czirják Sándor 4

4 K ö s z ö n t ô A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2004 végére európai szintû intézménnyé vált. Ezt bizonyítja kapcsolatrendszere, az intézményi forrásbevonás, a Moody s A1 nemzetközi minôsítése és termékeinek notifikációja, amelyet az EU is elfogadott. Megszûnt a költségvetési szerepe, ezzel új stratégiáját, a fejlesztések gyorsítását valósíthatta meg. Az MFB Rt. mint 100%-ban állami tulajdonban lévô fejlesztési bank elsôdleges feladata, hogy híd szerepet töltsön be a fejlesztéspolitika és a vállalkozások között, mûködése révén elôsegítse elsôsorban a magyar kis- és középvállalatok fejlesztéseit a kedvezô feltételû, hosszú futamidejû, de piaci értékelésen alapuló hitelekkel és fejlesztési tôkével. Ezt a feladatot a kormány által elfogadott stratégia mentén úgy az eredmények alapján, mint tevékenységének hatásait tekintve, a Bank sikeresen valósította meg 2004-ben. A fôtevékenység meghatározó része a hitelek és a tôkebefektetések kihelyezése volt, emellett az MFB Rt. jelentôs részt vállalt a 2004 és 2006 közötti Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázatok kiírásában és értékelésében is. Tovább erôsödött az MFB Rt. fejlesztési szerepe. Kiemelt feladata, hogy közép- és hosszú lejáratú fejlesztési források biztosításával hozzájáruljon a magyar gazdaság versenyképességének erôsítéséhez. A magyar gazdaság adottságaiból kiindulva a Bank a gazdaság szerkezetátalakítását, a kedvezô finanszírozási környezet megteremtését és a technológiai fejlesztést helyezte tevékenységének középpontjába. A kihelyezett hitelek száma és nagyságrendje, a beérkezett fejlesztési tôkebefektetési kérelmek száma 2004-ben azt mutatja, hogy helyes volt az MFB Rt. stratégiája és üzletpolitikája. Az MFB Rt. nemcsak tevékenységében, hanem struktúrájában is alkalmazkodik az európai uniós feltételekhez, épít a nemzetközi tapasztalatokra. Ennek figyelembevételével 2004-ben koncentrált fejlesztéspolitikai intézményrendszer alakult ki. A magyar kormány döntése alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság tulajdonosává vált az Eximbank Rt.-nek és a Mehib Rt.-nek. Létrejött az MFB Bankcsoport, valamint megszûntek a profilidegen, a normatív piaci környezetben ösztönzô tevékenységen kívüli funkciók. Ezzel befejezôdött a 2002-ben megkezdett átalakítási folyamat és a létrejött cégportfolió (összesen 8 egység) elsôsorban olyan társaságokat tartalmaz, amelyek fejlesztési céllal mûködnek. A Bank lehetôséget teremtett az ügyfélorientált szolgáltatások kialakítására. A képviseleti hálózat létrehozása közelebb vitte az információt és a tanácsadást a vidéki ügyfelekhez. Az MFB Rt. hitelprogramjait refinanszírozó kereskedelmi hitelintézetekkel kialakult kapcsolat eredményes végén 8 hitelprogram keretében mintegy 1700 db, 100 milliárd forintot meghaladó összértékû kérelmet hagytak jóvá. Az MFB Rt. a fejlesztési tôkefinanszírozási program keretében 2004-ben 18 tôkebefektetési kérelmet hagyott jóvá, ebbôl az év végéig 16 szerzôdést már megkötött 14,8 milliárd forint értékben. A támogatásközvetítôi tevékenysége 15 hazai és 6 külföldi forrásból kialakított támogatási program kezelését jelenti. A GVOP 4 programjának teljes körû lebonyolítást igénylô pályázatok keretében a projektek összértéke 95,8 milliárd forint, a támogatások összege 4,5 milliárd forint volt. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005-ben a fejlesztési intézményrendszer átalakításából származó új lehetôségek, a megvalósuló forráskoncentráció, az intézmények között létrejövô szinergiák kihasználására törekszik. Ezáltal is elôsegíti a magyarországi vállalkozások hatékonyabb, transzparensebb struktúrában és egységes stratégiai elvek alapján történô finanszírozását, hogy egyre jobban ne csak az európai csatlakozás, de az európai felzárkózás bankjává is váljon. Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Budapest, december 31. Zdeborsky György Erôs János Czirják Sándor az Igazgatóság elnöke vezérigazgató vezérigazgató 5

5 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 A Bank gazdasági környezete A Magyar Fejlesztési Bank számára a stratégiájában meghatározott célok elérése, a fejlesztéspolitika és a vállalkozások közötti híd-funkciók következtében a nemzetközi és a hazai makrogazdasági folyamatok alakulása kiemelkedô fontosságú. A Bank a forrásainak jelentôs részét külföldrôl vonja be, ezért az ottani makrogazdasági és pénzpiaci fejlôdés befolyásolja a költségstruktúrát. A belföldi üzleti feltételek, a növekedési és beruházási folyamatok pedig a Bank kihelyezéseire hatnak ben, az elôzô évhez képest, a makrogazdasági környezet kedvezôbben alakult, de mind a nemzetközi makrogazdasági folyamatok, mind pedig a hazai gazdasági fejlôdés sajátos kettôsséget mutatnak. A világgazdasági növekedés az 5% körüli értékkel dinamikus volt. Ugyanakkor a magyar külgazdasági folyamatokban meghatározó szerepet betöltô korábbi EU-tagállamok konjunktúrája bizonytalan. Sok európai országban továbbra is gazdaságpolitikai útkeresés zajlik. A gazdaság dinamizálódását korlátozza az Európai Központi Bank kamatpolitikája, a Stabilitási Egyezmény elôírásaiból fakadó fiskális kötöttségek, és az erôs valuta által kialakított feltételrendszer. Szerkezeti, gazdaságfejlesztési és szabályozási okok miatt a lassúbb fejlôdés hosszabb távon is valószínûsíthetô. A világgazdasági környezetet 2004-ben is kedvezô kamatszint jellemezte. Az irányadó kamatok mind nominálisan, mind reálértéken alacsonyak voltak, ami a magyar gazdaság kedvezô külsô finanszírozását tette lehetôvé. Az év folyamán fokozatos monetáris szigorítás kezdôdött az Egyesült Államokban, de ez egyelôre nem okozott nagymértékû átrendezôdést a nemzetközi pénzpiacokon és a tôkeáramlásban ben a magyar gazdaságban is párhuzamosan jelentkeztek kedvezô és kedvezôtlen folyamatok. A gazdaságpolitikai lépések következtében, a nemzetközi konjunktúra hatására és a gazdasági ösztönzôrendszerben, a fejlesztéspolitikában bekövetkezett hatékonyságjavító intézkedések miatt a reálgazdaságban fordulat következett be. Sikerült nagyobb összhangot kialakítani az ösztönzési rendszerben, és a gazdaságpolitikai környezet is egyre inkább versenysemlegessé vált. Az élénkülô vállalati beruházási kedv és a javuló exportteljesítmény mellett a kisebb mértékben növekvô lakossági fogyasztással kialakultak az export- és beruházás-bôvülésen alapuló gazdasági fejlôdés feltételei. Az infláció és a belföldi kamatlábak különösen az év elsô felében voltak magasak, a második félévben azonban mindkettô erôteljesen csökkent. A gazdaság modernizációja, nemzetközivé válása, és nem utolsósorban a külsô finanszírozási igény szempontjából is fontos, hogy 2004-ben bôvültek a külföldi közvetlen befektetések. Az államháztartás hiánya 1,7 százalékponttal, a GDP 4,5%-ára csökkent, ugyanakkor a folyó fizetési mérleg hiánya kismértékben nôtt és a GDP 8,9%-ára emelkedett. Összességében a hazai gazdaság egyensúlyi helyzete 2004-ben javult, de egyes területeken továbbra is jelentôs az egyensúlyhiány. A gazdasági növekedés gyorsult, a as 2,9% után elérte a 4%-ot. A beruházások bôvülése az elôzô évi 3,1% után 7,8%-os volt, a szerkezeti változások folytatódtak. A magyar gazdaság növekedési üteme a korábbi EUtagállamokénak majdnem a kétszeresét érte el. Az újonnan csatlakozott országok közül pedig a fejlettebb közép-európai országok Csehország, Szlovénia növekedésével mutatott hasonlóságot. A kevésbé fejlett új tagállamok növekedése ennél magasabb volt. A pénzügyi folyamatokban 2004-ben felgyorsult a nemzetközi környezethez való alkalmazkodás. A forint árfolyamának változékonysága az elôzô évhez képest csökkent, a hazai valuta árfolyama a második negyedévtôl kezdve határozottan, és trendjében egyértelmûen erôsödött. Ennek a reálgazdasági folyamatokban voltak kedvezôtlen következményei, összességében azonban a gazdálkodási környezet kiszámíthatóbbá vált. Az infláció 2004-ben az elôzô évit 2,1 százalékponttal meghaladva 6,8%-os volt, de az év második felében erôteljesen lassulni kezdett. Ugyanakkor az erôs árfolyam továbbra is kedvezôtle- 6

6 Az MFB Rt. fô adatai (millió Ft) Mérlegfôösszeg Saját tôke Jegyzett tôke Az MFB Rt. jegyzett tôkéje, saját tôkéje és mérlegfôösszege (millió Ft) Jegyzett tôke Saját tôke Mérlegfôösszeg Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 nül befolyásolta az exportágazatok teljesítményét, különösen a mezôgazdasági kivitelnek és a hazai kis- és középvállalatoknak, valamint az idegenforgalomnak okozott nehézségeket. Az év második felében a kedvezô gazdasági változások hatására a jegybanki alapkamat is csökkent, az év eleji 12,5%-os csúcsról 9,5%-ra mérséklôdött. A hazai gazdaság megtakarítási készsége a gazdaságpolitikai lépések hatására javult, a háztartások nettó pénzügyi megtakarításai újból növekedni kezdtek. Ennek ellenére a megtakarítások szintje továbbra is nagyon alacsony Magyarországon. A hitelintézeti szektor növekedése ben is folytatódott, bár a 2003-as ütemnél lassabban. Míg 2003-ban a hitelintézetek mérlegfôösszege 24%-kal nôtt, addig ben a bôvülés már csak 16%-os volt, ennek közel fele a lakossági hitelbôvülésbôl adódott ben a belföldi hitelek állománya 18%- kal emelkedett, szemben a 2003-as 35%-os növekedéssel. A belföldi hitelek szektoronkénti megoszlása továbbra is a lakossági hitelezés dinamizmusát mutatja. A 2004-es teljes növekedés 46%-a a háztartásoknak folyósított hitelbôl származott. A bankszektor GDP-hez viszonyított mérlegfôösszege 70% körüli, ami még mindig nagymértékben elmarad az EUátlagtól, de egyes közép-európai országokhoz képest is alacsony. A következô évekre is a pénzügyi mélyülés fennmaradása valószínûsíthetô a GDP-növekedés relatíve magas szinten való stabilizálódása mellett ben a nemzetközi és a hazai makrogazdasági folyamatokban megmutatkozó ellentmondások ellenére a gazdálkodási feltételek javultak. Az MFB Rt. forrásait elsôsorban a nemzetközi pénzpiacokról továbbra is kedvezô feltételekkel tudta beszerezni, s a viszonylag gyors gazdasági növekedés, a monetáris feltételek kedvezôbbé válása, az egyensúlyi helyzet fokozatos javulása kedvezôbb keretfeltételeket alakított ki a gazdasági szereplôk számára, ezért a Magyar Fejlesztési Bank 2004-ben jelentôsen tudta bôvíteni kihelyezéseit, s ezzel gazdaságfejlesztési szerepe erôsödött. 7

7 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8

8 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió Ft-ban Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív idôbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 FORRÁSOK (passzívák) adatok millió Ft-ban Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke ( ) Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (±) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (±) FORRÁSOK ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK adatok millió Ft-ban Függô kötelezettségek Jövôbeni kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések

9 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A magyar számviteli elôírások szerint összeállított eredménykimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok millió Ft-ban Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1 2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl Értékvesztés követelések utáni kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre /A Általános kockázati céltartalékképzés és -felhasználás különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonylatban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonylatban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás elôtti eredmény (±15±18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±19-20) Általános tartalékképzés és -felhasználás (±) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±21± )

10 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított mérleg MÉRLEG adatok millió Ft-ban Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések Hitelek és elôlegek, a várható hitelveszteségre képzett értékvesztéssel csökkentve Értékpapírok Részesedések Egyéb eszközök Tárgyi eszközök Eszközök összesen Bankközi hitelek és betétek Ügyfelek által elhelyezett betétek Kibocsátott értékpapírok Fedezeti célú pénzügyi instrumentumok Egyéb kötelezettségek Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Kötelezettségek összesen Alárendelt kölcsöntôke Jegyzett tôke Részvénykibocsátási felár Tôketartalék Kötelezô tartalékok Felhalmozott eredmény ( ) ( ) Saját tôke összesen Források és saját tôke összesen Függô és jövôbeni kötelezettségek

11 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított eredménykimutatás adatok millió Ft-ban Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások (20 743) (19 133) Nettó kamatbevétel Várható hitelezési veszteségre képzett értékvesztés (23 249) (8 167) Kapott jutalékok és díjjellegû bevételek Fizetett jutalék és díjjellegû ráfordítások (1 172) (949) Nettó jutalék és díjbevétel (500) 98 Befektetések értékesítésének eredménye Befektetések várható veszteségére képzett értékvesztések (1 746) (3 916) Osztalékbevétel Devizakereskedelem eredménye, nettó bevétel 70 Egyéb céltartalék-visszaírás (-képzés) Egyéb mûködésbôl származó bevétel Egyéb mûködési bevétel Általános és adminisztratív költségek (7 417) (9 365) Devizakereskedelem eredménye, nettó ráfordítás (6 646) Egyéb mûködésbôl származó ráfordítás (559) (1 667) Egyéb mûködési ráfordítások (14 622) (11 032) Adózás elôtti eredmény Társasági adó/halasztott adó (1 481) (1 564) Fizetett osztalék (6 000) Adózott eredmény

12 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A magyar számviteli szabályok és az IFRS szerinti saját tôke közötti különbség levezetése adatok millió Ft-ban Saját tôke Adózott Általános Eredmény- Saját tôke eredmény tartalék tartalék december december 31. Magyar éves beszámoló Általános tartalék (1 134) Pénzügyi instrumentumok átértékelésének hatása Halasztott adó 126 (126) Nemzetközi éves beszámoló Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés

13 1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A társaság neve: Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt., Bank) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás idôpontja: december 1. Társasági forma: részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam (100%) Részvényesi jogok gyakorlója: gazdasági és közlekedési miniszter A Bank vezérigazgatói: Erôs János Czirják Sándor Részvények száma, névértéke: Névre szóló törzsrészvények értéke Ft, amely db Ft névértékû névre szóló törzsrészvénybôl áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris tevékenység, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: 973/1997/F A bank információs honlapja: Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés Jogállás A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (rövidítve: MFB Rt. vagy a Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörû részvénytársaság. A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított évi XX. törvény (MFB törvény), az Alapító Okirat rendelkezései, valamint a Kormány által 2004-ben jóváhagyott középtávú stratégiája határozzák meg. 1.2 Minôsítés Minôsítés A Moody s nemzetközi hitelminôsítô ügynökség évi vizsgálata alapján megerôsítette a Bank elôzô évi minôsítését, amelynek eredményeként a Bank A1, az ország szuverén adósi besorolásával megegyezô besorolását megtartotta. 1.3 Stratégia Stratégia 2004 májusában elfogadott középtávú stratégia alapján a Bank kiemelt feladata, hogy közép- és hosszú lejáratú fejlesztési források biztosításával járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének erôsítéséhez, az Európai Unió egységes piacán való eredményes mûködéshez szükséges gazdasági felzárkózás feltételeinek megteremtéséhez. Partnerség és együttmûködés a vállalkozásfejlesztési intézményekkel és a kereskedelmi bankokkal. A stratégiában meghatározott célok megvalósíthatók: A gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú, hazai és külföldi források bevonásával és közvetítésével; Állami, önkormányzati és vállalkozói fejlesztések hitel- és tôkefinanszírozásával; Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó fejlesztések (beruházások) pénzügyi lebonyolításában való közremûködéssel. 15

14 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés Az MFB Cégcsoport Az MFB Cégcsoport A Kormányhatározatokban rögzített portfoliótisztítások végrehajtása 2004-ben folytatódott. A Bábolna Rt. hitel értékesítésének ellenértékeként, az Alapító határozata alapján a Bank szerzôdést kötött az ÁPV Rt.-vel a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. 75% 1 szavazatot megtestesítô részvénycsomagjának megvásárlásáról, amely részvények 2004 decemberében az MFB portfoliójába kerültek. Az MFB Cégcsoport létrejötte lehetôséget ad az állami tulajdonú pénzintézetek hatékonyabb piaci jelenlétének kialakítására, a bankcsoporti szinergiák kiaknázására, a források hatékonyabb allokálására, szélesítve ezzel a magyar gazdaság fejlesztésére gyakorolt katalizátor szerepet. Ezzel az MFB igazi bankcsoporttá vált és képes arra, hogy egy ablakos rendszerben a magyar vállalkozások számára teljesebb körû fejlesztési és exportfinanszírozási szolgáltatást nyújtson. Az MFB stratégiai cégcsoportja: Corvinus Rt., Eximbank Rt., Kisvállalkozás Fejlesztési Rt., Magyar Közmû Kft., Mehib Rt., Magyar Követelés Kezelô Rt., Nemzeti Lakásberuházó Kft. (2005 januárjában Rt.-vé alakul). 1.5 Regionális képviseletek Regionális képviseletek A 2004-ben létrehozott regionális hálózat 19 képviseleti irodával mûködik. Feladata a helyi kapcsolatrendszer kiépítése volt (kereskedelmi bankok, önkormányzatok, fejlesztési szervezetek, szakmai és érdekszövetségek). A Bank üzletpolitikájában hasznosítható információk feldolgozásán túl megkezdôdhetett a széles körû termékkommunikáció, a felmerült igények kérelmekké formálása, a kereskedelmi hitelintézetekhez történô irányítása. 1.6 Korszerûsítés Korszerôsítés Tovább folytatódott a Bank integrált informatikai rendszerének (SAP) fejlesztése. Megtörtént a jelenleg már mûködô rendszerhez a hitelek kezelésére alkalmas CML modul integrálása, kialakításra került a hitelezési és minôsítési folyamatot segítô alrendszer. 1.7 Mûködés Mûködés 2004-ben lezárult az Állami Számvevôszék átfogó ellenôrzése szeptemberében a PSZÁF folytatott átfogó helyszíni vizsgálatot a Banknál. Mindkét szervezet az MFB Rt. mûködését transzparensnek és prudensnek minôsítette. 1.8 Az MFB Rt. külföldi számlavezetôi Az MFB Rt. külföldi számlavezetôi ABN-AMRO Bank New York, USA Commerzbank AG Frankfurt, Németország Bank Austria Bécs, Ausztria Euroclear Brüsszel, Belgium Mizuho Corporate Bank Ltd. Tokió, Japán Royal Bank of Scotland London, Egyesült Királyság Zuercher Kantonalbank Zürich, Svájc 16

15 1.9 Az MFB Rt. nemzetközi kapcsolatai, tagsága Az MFB Rt. nemzetközi kapcsolatai, tagság European Investment Fund (EIF) Európai Befektetési Alap július 9-e óta az MFB Rt. 0,25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik European Association of Public Banks (EAPB) Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége 2002 novembere óta tagja az EU köztulajdonban álló pénzintézetei szövetségének Club of Institutions in the European Union Specialising in Long-Trem Credit (ISLTC) Az Európai Unió hosszú lejáratú hitelnyújtásra szakosodott pénzintézeteinek klubja 2003 áprilisától társult tag, május 1-jei EU-csatlakozást követôen teljes jogú tag Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI) Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata 2003 júniusától megfigyelô, május 1-jei EU-csatlakozást követôen teljes jogú tag International Securities Market Association (ISMA) Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség augusztus 28-a óta teljes jogú tag Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 International Chamber of Commerce (ICC) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2003 óta tag European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) Európai Magántôke és Kockázati Tôke Szövetség november 19-e óta teljes jogú tag 1.10Az MFB Az Rt. MFB tagsága Rt. a hazai tagsága szervezetekben a hazai szervezetekben Hitelgarancia Alapítvány Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Magyar Bankszövetség Magyar Forex Társaság Magyar Kockázati és Magántôke Egyesület Országos Betétbiztosítási Alap 17

16 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés Az üzleti tevékenység alakulása 2.1 Hitelezés Hitelprogramok Az MFB Rt. középtávú stratégiájában hangsúlyos elemként szerepel a gazdaság fejlôdésének elôsegítése a közép- és hosszú lejáratú hitelek biztosításával ben két lezárt, de állománnyal rendelkezô hitelprogram mellett az új stratégia keretében 8 hitelprogramot hirdetett meg. 2.2 Fejlesztési tôkefinanszírozás Fejlesztési tôkefinanszírozás A fejlesztési tôkefinanszírozás révén az MFB Rt. a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezetek elsôsorban a kis- és középvállalkozások üzletileg racionális fejlesztési terveit ösztönzi. A cél a gazdálkodó szervezetek pozícióinak megerôsítése, továbbá a magyar vállalkozók regionális és európai uniós terjeszkedési lehetôségeinek megalapozása és versenyképességének kiszélesítése. A Bank a tôkebefektetési tevékenységét a KKV Fejlesztési Tôkebefektetési Program keretében, továbbá ún. egyedi tôkebefektetéseken keresztül végzi. Ezek mértéke 50 millió forinttól kezdôdik és 5 12 éves idôtartamúak. A döntés a fejlesztési tôkebefektetés esetén a kidolgozott stratégia és üzleti terv alapján, a piaci alapú tôkebefektetés esetén a piaci érdekeltség alapján történik. 2.3 Támogatásközvetítés Támogatásközvetítés Az MFB Rt. az európai uniós forrásokat közvetítô intézményrendszer jogszabály által kijelölt közremûködô szerve lett. A kezelendô programokhoz kapcsolódó beruházási és támogatási keretek nagysága külsô döntések függvénye. Emellett a hazai forrású pályázatok, valamint az egyedi nagyprojektek támogatásközvetítôi feladatai is tovább bôvültek 2004-ben. 18

17 2.1 Hitelezés 2004 A hitelezési terület szervezeti felépítésének átalakításával alkalmasabbá vált az új kihívások kezelésére, a gazdaság különbözô területei által generált igények magas szintû kiszolgálására: év második felétôl szervezetileg teljes mértékben elkülönülten folyik az agrár, az önkormányzati és a nagyvállalkozási projekt, valamint a kisvállalkozási kockázatvállalási döntések elôkészítése. Szerzôdött hitelek értékének megye szerinti megoszlása december 31-én Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 A Magyar Fejlesztési Bank küldetésének megfelelôen elsôsorban az életképes, a kereskedelmi banki standardoknál hosszabb futamidejû forrásokat igénylô kisvállalkozási és önkormányzati beruházások, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû nagy, összetett projektek finanszírozásában jelent meg. Az MFB 2004 végén 8 hitelprogram keretében fogadott be kérelmeket, összesen 305 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel. A programok keretében benyújtott kérelmek száma közel 1800 db volt, értéke meghaladta a 123 milliárd forintot, december végéig a Bank mintegy 1700 db, 100 milliárd forintot meghaladó összértékû kérelmet hagyott jóvá. Az EU-csatlakozást követôen 2 hitelprogramnál (Családi Agrárvállalkozások Hitele, Európa Terv Agrár Hitelprogram) megszüntette a kérelmek további befogadását új programjaként a kis- és középvállalkozói szektort célozta meg hosszú lejáratú hitelek biztosításával, elsôsorban a kereskedelmi hitelintézetekkel együttmûködve ben kialakult a struktúra: a nagy fejlesztési projektek finanszírozása az MFB Rt. szervezésével vagy közvetítésével történik, a kis- és középvállalkozói, önkormányzati hitelkérelmeket az MFB Rt.-vel kötött szerzôdések alapján a kereskedelmi hitelintézetek fogadják évi hitelprogramok: Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram Európa Terv Projektkiegészítô Hitelprogram Beruházás a XXI. Századi Iskolába Hitelprogram Egészségügyi Munkavállalói Tulajdonszerzési Hitelprogram Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Econova Hitelprogram Partner Hitelprogram (2004 decemberében került meghirdetésre) 19

18 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Szerzôdött hitelek ágazat szerinti megoszlása december 31-én 28% Az Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram az ügyfelek részérôl olyan kedvezô fogadtatásra talált, hogy a hitelkeretet meg kellett emelni. Az MFB Rt. több, nemzetgazdasági jelentôséggel bíró, nagy volumenû hitelügyletben DUNAFERR, M5-AKA alakított ki sikeres finanszírozási konstrukciót. Az év egyik legsikeresebb PPP jellegû beruházásának finanszírozásában, az M5-AKA projekt szindikált hitelezésében a Bank tevékeny szerepet vállalt. A PPP projektek keretében megvalósuló kollégiumépítésekbôl 2004-ben két projekt finanszírozásában vett részt a Bank, a veszprémi és miskolci kollégiumok PPP konstrukcióban történô megépítésére és mûködtetésére létrejött projekttársaságokkal szembeni kockázatvállalási döntések meghozatalával. A növekvô számú kis- és középvállalkozói ügylet finanszírozása mellett az MFB Rt. Szolgáltatás Infrastruktúra Kereskedelem Ipar 33% 16% 6% Mezôgazdaság 17% továbbra is szerepet vállalt a jelentôs gazdasági súlyú vállalkozások hitelezésében is évi programként a évi pozitív tendenciák folytatása a cél, kiemelt a kis- és középvállalkozói szektor hitelezése mind közvetlen hitelezés, mind refinanszírozási formában. Az önkormányzati hitelezés területén a Bank a közvetlen finanszírozás felôl a refinanszírozás irányába kíván elmozdulni. A korábban meghirdetett hitelprogramok az MFB Rt.-tôl elvárt feladatok hatékonyabb teljesítése érdekében három nagy hitelprogramba kerülnek összevonásra Sikeres Magyarországért néven. E hitelprogramok egyrészt a kis- és középvállalkozások, másrészt az önkormányzatok, harmadrészt az agrárszféra forrásszükségletének kielégítését célozzák hosszú lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelek nyújtásával. Emellett természetesen az MFB Rt. továbbra is részt vesz a nemzetgazdasági jelentôséggel bíró állami, és PPP projektek finanszírozásában. 20

19 2.2 Fejlesztési tôkefinanszírozás 2004 A gazdasági versenyképesség kulcskérdése, hogy a magyarországi székhelyû vállalkozások viszonylag alacsony tôkefelhalmozó képességébôl fakadó tôkehiány enyhítése és pótlása milyen eszközökkel és intézményrendszer mellett gyorsítható fel. A Bank ezt kívánja arány elsôsorban az elôre strukturált exitmechanizmusnak köszönhetô (put/call opció lehetôsége). A tôkebefektetések hozzájárultak a Bank kitûzött stratégiai céljainak megvalósításához, lehetôséget teremtettek arra, hogy a jellemzôen alultôkésített magyarországi Beérkezett tôkebefektetési ajánlatok ágazati megoszlása 2004 (ügyletszám szerint) Gyártás és feldolgozás Idegenforgalom Kereskedelem és szolgáltatás Energetika Pénzügyi szolgáltatás Informatika és informatikai szolgáltatás Építôipar Vegy- és gyógyszeripar Nyomdászat Környezetvédelem Oktatás Egészségügyi szolgáltatás Biztonsági tevékenység, vagyonvédelem 4% 6% 3% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 8% 18% 17% 33% Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés % elôsegíteni a KKV Fejlesztési Tôkebefektetési Programjával, valamint egyedi fejlesztési tôkebefektetési tevékenységével. A KKV Fejlesztési Tôkebefektetési Programját az Európai Unió notifikációs eljárása szerint megvizsgálták és jóváhagyták. A fejlesztési tôkebefektetés keretében év végéig 162 fejlesztési tôkebefektetési kérelmet fogadott be a Bank, amely 86,6 milliárd forint összegû tôkeigényt jelentett. A kisés középvállalkozások tôkeigénye az összes eddig benyújtott fejlesztési tôkeigény 66,5%-a (57,6 milliárd forint) volt. A Bank december 31-ig összesen 18 kérelmet hagyott jóvá, 16,3 milliárd forint értékben, ebbôl szerzôdéskötésre 16 esetben került sor 15,3 milliárd forint értékben. Ez a tranzakciók száma alapján 9,9%-os, míg a befektetési összeget tekintve 17,7%-os befektetési arányt jelent. Az MFB Rt.-nél elért magas befektetési vállalatok tôkeszerkezete javuljon, és a gazdaságilag is életképes, versenyképességet növelô fejlesztési projektek tôke oldali finanszírozáshoz is jussanak. A befektetési igények gyakorlatilag lefedték a teljes magyar gazdaságot, így ágazati bontás alapján, a teljesség igénye nélkül, gépiparból, feldolgozóiparból, kis- és nagykereskedelmi szektorból, ingatlanhasznosításból, építôiparból, gyártásból és feldolgozásból, egészségügyi szektorból, vegyiparból, környezetvédelmi szektorból, információtechnológiai szektorból, energetikai szektorból és nyomdaiparból érkeztek be pályázatok. A részletes üzleti terv elemzési és elbírálási folyamat alapján, illetve a független átvilágítás után a Bank a befektetéseit jórészt a gyártási és feldolgozási szektor, az élelmiszeripar, a logisztika, a kereskedelem, a turizmus és a nyomdaipari szegmensekben hajtotta végre. 21

20 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Jóváhagyott befektetések ágazati megoszlása 2004 (ügyletszám szerint) A Bank tapasztalatai alapján egy befektetés megvalósulása, igazodva a piaci normákhoz, átlagosan 4-8 hónapot vesz igénybe. Ebben fontos szerepet játszik a szakmai megalapozottság. A tapasztalatok alapján a kezdeti lendület megtartása, a befektetési folyamat átláthatóságának fenntartása és fejlesztése, valamint a tôkefinanszírozási tevékenység széles körben való ismertetése a további feladat. 22

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Országos roadshow 2009 mikro és KKV vállalkozások részére Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Salgótarján 2009.10.15 Új Magyarország Vállalkozói Program Uniós pénzügyi

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2005. évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Társaság neve: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Telefon: 06 (1) 212-1330 Társaság címe: 1027 Budapest, Medve utca

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben

Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben Heti Válasz Konferencia - Cégfinanszírozás a kkv-szektorban Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben Bertalan Sándor ügyvezető igazgató 2014. október 29. www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. május

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr)

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) CÉLOK a magyar export-szektor, kiemelten a kkv szektor versenyképességének erősítése az exportcélú beruházások,

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben