A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai"

Átírás

1 PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉG KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai Pécs, november

2 Kiadó: Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítették: Czuczor József Cséfalvay Ágnes Csóka Éva Eco-Cortex Tanácsadó Iroda Hidvégi Péter Dr. László Gyula Schleer Lászlóné Szerkesztette: Dr. László Gyula egyetemi tanár Felelős kiadó: Dr. Brebán Valéria, főigazgató Készült: 1000 példányban Nyomda: Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA- ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE A évben végzős általános iskolai tanulók továbbtanulási szándéka A kérdőívet kitöltők kor és nem szerinti jellemzői A továbbtanulni szándékozók választott iskolái, illetve szakjai, emelt szintű képzési formái Az elsőként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A felvételi lapon másodikként megjelölt iskolák A másodikként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái Informáltság a megcélzott iskoláról Informáltság a megcélzott szakról, szakmáról Az iskolaválasztást befolyásoló személyek és tényezők Ki segített, kinek a véleménye számított a leginkább az iskolák kiválasztásában A megfelelő iskola kiválasztásához kapott segítség megítélése A válaszadók véleménye a megalapozott döntéshez szükséges tényezőkről Pályaválasztási szándéktérkép a évben szakiskolát végző tanulók körében (2/12 évfolyam) A végzős diákok életkor és nem szerinti jellemzői A válaszadók végzett szakjai, illetve emelt szintű képzési formái A 12. évfolyamot befejező válaszadók továbbtanulási szándéka és iskolatípusválasztása A továbbtanulni szándékozók választott iskolái, illetve szakjai, emelt szintű képzési formái Az iskola választásának befolyásoló tényezői Az iskolák, képzők kiválasztását segítő személyek A megfelelő iskola kiválasztásához kapott segítség véleményezése A válaszadók véleménye a megalapozott döntéshez szükséges tényezőkről Pályaválasztási szándéktérkép a évben érettségiző középiskolai tanulók körében A kérdőívet kitöltők kor és nem szerinti jellemzői A válaszadók végzett szakjai, illetve emelt szintű képzési formái A válaszadók továbbtanulási szándéka az iskola befejezése után A továbbtanulni szándékozók iskolatípus-választása A felvételi lapon elsőként megjelölt iskolák A felvételi lapon másodikként megjelölt iskolák Az elsőként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A másodikként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái Az iskola-választás befolyásoló tényezői Ki segített, kinek a véleménye számított a leginkább az iskolák kiválasztásában A megfelelő iskola kiválasztásához kapott segítség véleményezése A végzősök tervei, ha nem tanulnak tovább, illetve ha sikertelen a felvételijük A válaszadók véleménye a megalapozott döntéshez szükséges tényezőkről A PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETE A PÉCSI KISTÉRSÉGBEN,

4 4 2.1 A pályakezdő álláskeresők létszámának alakulása A pályakezdők regiszteri áramlási adatai Az új belépő pályakezdők jellemzői A visszatérőként belépő pályakezdők jellemzői A pályakezdő álláskeresők kiáramlása A munkanélkülivé vált pályakezdők körében végzett kérdőíves felmérés tapasztalatai A munkáltatók körében végzett prognózis-vizsgálat pályakezdőkre vonatkozó előirányzatai AZ ISKOLA-IGAZGATÓK VÉLEMÉNYE A PÁLYAVÁLASZTÁS JELENLEGI HELYZETÉRŐL ÉS KÖRÜLMÉNYEIRŐL Az iskola-igazgatók véleménye a pályaválasztási rendszerről A diákokat befolyásoló tényezők megítélése A pályaválasztást segítő szervezetek ismertsége és az eredményességükről kialakult vélemény Az iskola külső kapcsolat-rendszere A saját intézményük pályaválasztást segítő tevékenységének minősítése Az igazgatók szöveges véleménye a pályaválasztásról A PÁLYAVÁLASZTÁS HELYZETE, INTÉZMÉNYEI ÉS FELADATAI BEVEZETÉS A pályaválasztás vázlatos múltja és ennek tanulságai Baranya megyében Szervezetek és intézmények Meghatározó személyek A jelen állapot Európai Uniós körkép a pályaválasztásban Fejlesztő lépések Pályaválasztási modellek Az egész életen át tartó tanulás és a pályaválasztás, pályatanácsadás A pályaválasztási döntés fogalma, adekvátsága A hazai társadalmi és gazdasági változások és a pályaválasztás. A jelen helyzet problémái A tizenévesek életstratégiái és jövőképei A pályakezdő munkanélküliség és a pályaválasztás A pályaválasztással összefüggő munkaerőpiaci problémák Az átmenetek szerepe a pályaválasztásban A változások és a stressz Az oktatásból a munka világába való átmenet kérdései Ország-típusok az átmenetek jellemzői alapján A hazai pályaválasztás szereplői és szerepük, feladataik Az iskola A pedagógus A család, a szülő A munkaügyi központ A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara A civil szervezetek A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja A gazdaság helyi szereplői... 99

5 5 4.8 Felkészítés a pályaválasztásra. Pályaválasztási tanácsadás vagy pályaválasztási és pályafejlődési tanácsadás A tanácsadás kulcselemei A pályaválasztási tanácsadás fázisai A pályaválasztási tanácsadás szintjei A pályaválasztás módszertana A tanácsadók Pályaválasztási PR és marketing Következtetések és javaslatok A PÁLYAORIENTÁCIÓ, PÁLYAVÁLASZTÁS FOGALMAK ELŐFORDULÁSA A KÖZÖTTI TERVEZÉSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ PROGRAMOZÁSI DOKUMENTUMOKBAN Nemzeti szintű programok Régiós programok Kistérségi programok Összegző megállapítások A PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYATANÁCSADÁS STRATÉGIAI CÉLJAI A tanulói igények kiszolgálása és alakítása: az aktivitás fokozása Szemléletváltás, paradigmaváltás a pályaválasztásban, pálya-orientációban és pálya-tanácsadásban Az iskolai és munkaerőpiaci feltételek figyelembe vétele a tervezésben Sodródó pályaválasztás helyett tudatos mérlegelés Az egyszeri pályaválasztási döntés helyett rugalmas és folyamatos életpályatervezés A pályaválasztás segítése mellett pályafejlődési tanácsadás Az életpályát végigkísérő tanácsadás Személyre szabott tanácsadás Mindenki számára elérhető szolgáltatás Az új értékek és követelmények megjelenítése az iskolában és a tanárképzésben A pályaválasztási döntés felelősségének tudatosítása A pályaválasztáshoz, életpályatervhez szükséges információk előállítása Az elsődleges családi, személyes aspirációk megismerése Információ közvetítése az oktatási rendszerről Információ a munkaerőpiacról Integrált pályaválasztási információs rendszer A pályaorientáció és pályatanácsadás eszközei A pályaválasztás, pályaorientáció szervezett eszközei A pálya-tanácsadás szervezett eszközei Az önálló információ- és tanács-szerzés eszközei A pályaválasztás marketing-stratégiájának kialakítása Hálózat, partnerség, együttműködés A pályaorientáció szervezeti keretei Pályaorientációs együttműködés, partnerség Az egyes résztvevőkkel szemben megfogalmazható elvárások A PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYATANÁCSADÁS AKCIÓPROGRAMJAI Önértékelő gyorsteszt összeállítása (6.1.1) Szándéktérképek folyamatos készíttetése (6.3.1) Egységes pályaorientációs tájékoztató összeállítása (6.3.2, 6.3.3)

6 7.4 Egységes informatikai/információs rendszer kialakítása (6.3.4) Öninformálásra, önértékelésre alkalmas internetes, informatikai megoldások kidolgozása (6.4.3) Pályaválasztási koordinációs központ felállítása (6.5.1) Pécs Kistérségi Pályaválasztási Fórumok szervezése (6.2.8) Marketing (PR-) stratégia kidolgozása (6.1.2, 6.2.6, 6.4.4) A pályaorientáció logisztikai rendszerének kidolgozása (6.2.7) A pályaorientációs és pálya-tanácsadási kapacitás bővítése

7 7 BEVEZETÉS A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum keretében tavaszán készült el a Pécsi kistérség foglalkoztatáspolitikai stratégiája és akcióprogramjai című dokumentum. Az abban megjelölt célok megvalósítása önmagában is igényli a Paktum képzési stratégiájának és akcióprogramjainak megfogalmazását és elfogadtatását, megvalósítását. Ez a két dokumentum értelemszerűen egymásra épül és egymást feltételezi. A Kistérségi Képzési stratégiában ezért adottnak tekintjük azokat a képzési elveket és szempontokat, feladatokat, amelyeket a Paktum foglalkoztatási stratégiájában (valamint az ugyancsak hasonló alapokra épülő Baranya megyei képzési stratégiában) már megfogalmaztunk. Ezért ebben a dokumentumban már nem ismételjük meg az abban elfogadottakat, hanem mindezek egyik alapvető fontosságú momentumára kívánunk koncentrálni: a kereslet és kínálat találkozása szempontjából az első meghatározó tényezőre, a pályaválasztásra, illetve az ezt kísérő pályaorientációra és pályatanácsadásra. Ennek érdekében először is azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők alakítják az iskolájukat (alsó- és középfokon) elvégző tanulók döntéseit a szakma-választásban, továbbtanulásban és az elhelyezkedésben. Ezektől olyan információkat várunk, amelyek segítik megismerni a képzési folyamatokat alakító döntéseket, és ezáltal a képzési rendszernek a munkaerőpiachoz illeszkedését elősegítő intézkedések, szolgáltatások, akcióprogramok fogalmazhatók meg. Ezt követően pedig ugyanebben a gondolati körben a minden foglalkoztatási- és képzési stratégiában megemlített, de kellőképp eddig még nem részletezett, kidolgozott pályaválasztási, pályaorientációs helyzetet és feladatokat vizsgáljuk meg, ugyancsak azzal a céllal, hogy meg tudjuk fogalmazni a legfontosabb teendőket, akcióprogramokat. Ennek megfelelően jelen dokumentum két alapvető részből áll. Az első részben (1.-3. fejezet) az alap- és középfokon végzők körében készített iskola- és pályaválasztási szándéktérképeket, valamint a pályakezdők helyzetét vizsgáló munkaerőpiaci elemzést mutatjuk be. A második részben (4.-7. fejezet) már kifejezetten a pályaválasztásra koncentrálunk egy elemző tanulmánnyal, a különböző fejlesztési dokumentumok pályaválasztási dimenziójának áttekintésével, és mindezek alapján a pályaorientáció stratégiai céljainak és akcióprogramjainak megfogalmazásával. Jelen stratégia egyes rész-tanulmányait és összegzését a következő szakértők készítették: Czuczor József Cséfalvay Ágnes, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, osztályvezető Csóka Éva, Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Eco-Cortex Tanácsadó Iroda Hidvégi Péter, Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja dr. László Gyula, a kutatás szakmai vezetője Schleer Lászlóné, Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ.

8 Ugrás a Tartalomjegyzékre 8 1. A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA- ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE A szándéktérkép az iskolájuk befejezése előtt álló fiatalok továbbtanulási, illetve pályaválasztási szándékait kívánja feltérképezni. A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum keretében egy ilyen szándéktérkép elkészítése céljából kérdőíves felmérés készült, amely felmérte a fiatalok elképzeléseit, illetve azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek ezeket az elképzeléseket befolyásolják. A szándékok és befolyásoló tényezők megismerése azért fontos számunkra, mert ha ezen keresztül közvetlen információkat tudunk szerezni az iskola- és pályaválasztást alakító környezeti és belső szempontokról, akkor jobb eséllyel tudjuk majd a jövőben ezeket a döntéseket úgy alakítani, vagy legalábbis befolyásolni, hogy javuljon azok hatásfoka. Ez utóbbi alatt egyszerre értjük az egyéni sikereket (sikerül olyan iskolát, majdan munkahelyet találni, amelyik megfelel az egyéni adottságoknak és aspirációknak, így az egyéni sorssal való megfelelő elégedettséget teremt) és a munkaerőpiaci sikereket (sikerül olyan képességeket, szakmát szerezni, amely megfelel a munkaerőpiac elvárásainak). A kérdőíves felmérést a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Iroda munkatársai végezték el, az elemzést Csóka Éva, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ munkatársa állította össze. 1.1 A évben végzős általános iskolai tanulók továbbtanulási szándéka A Pécsi Kistérség általános iskoláiban végzős tanulói közül en töltötték ki a pályaválasztási szándékaikat feltérképező kérdőívet A kérdőívet kitöltők kor és nem szerinti jellemzői Az általános iskolai végzősök közül a kérdőívet kitöltők többsége fiú, 649 fős csoportjuk 52,3%-a a teljes sokaságnak. A lányok csoportja 591 főt tesz ki (47,7%). Az általános iskolát döntő többségük, 68,3%-uk 14 éves korában fejezi be. A lányoknál valamivel magasabb ez arány 72%-os, a fiúknál 7,6%-ponttal alacsonyabb, 64,7%-os. Ezzel szemben a fiúk 30,2%-a 15 éves, a lányoknak csak 24,2%-a. A 16 évesek aránya is az ő táborukban kisebb 3,6%, míg a fiúknál 5,1%. Vagyis a fiúk valamivel öregebbek a lányoknál az általános iskola befejezésekor. Ezt a kor-különbséget érdemes lesz figyelembe venni majd a fiúk és a lányok megszólítása, a pályaválasztási és tanítási kapcsolat kialakítása során is.

9 9 fiúk A válaszadók kor szerinti megoszlása, nemenként lányok 1. ábra 14 éves 64,7% 15 éves 30,2% 14 éves 72,3% 15 éves 24,2% 16 éves 5,1% 16 éves 3,6% A továbbtanulni szándékozók választott iskolái, illetve szakjai, emelt szintű képzési formái A kérdőívet kitöltő fiatalok közül csupán 3 fő nem nevezte meg azt az iskolát, ahol szándéka szerint tovább folytatja majd tanulmányait. A továbbtanulni kívánó tanulók 44 középfokú iskolát jelöltek meg, 24 pécsit, 9 baranyait és 11 megyén kívülit. A megjelölt iskolákra jelentkezők létszáma nagy szóródást mutat. 26 olyan iskola szerepel a listán, amelynél a jelentkezők létszáma nem haladja meg a 10 főt, ebből tíz iskola esetében csak egy-egy fő jelentkezéséről van szó. Ebbe a körbe tartoznak főleg a vidékiek, illetve a megyén kívüliek. Megyén kívüli iskolát összesen 24 fő, a válaszadók 1,9%-a jelölt meg. Ezek egy része Baranyához közeli, a megyehatáron lévő településekről jobban megközelíthető, a szomszédos megye iskoláját jelenti (Barcs, Baja, Somogyzsitva). Távolabbi iskolákba 1-2 tanuló igyekszik, általában speciális okok miatt. Az iskola-választás területi megoszlása 2. ábra megye 4% megyén kivüli 2% pécsi 94% A legkeresettebb 10 középiskola Pécsett található. Az első helyen a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola áll 124 jelentkezővel, ez a kérdőívet kitöltők egytizede. Majd két gimnázium következik, lényegében hasonló nagyságrendű érdeklődővel: a Leőwey Klára Gimnázium, amely 119 fiatal (9,6%) szemében

10 10 népszerű és a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium, ahol 108 végzős (8,7%) szeretne tanulni. Deák TÁSI MIOK Csokonai Janus II. Béla 500. sz Radnóti Nagy Lajos Zipernowsky Pollack Apácai Kodály Széchenyi Simonyi Babits Leőwey Kereskedelmi A végzősök által megjelölt középfokú oktatási intézmények (20 fő felettiek) 3. ábra A rangsorban ezután ismét egy szakközépiskola következik, a Simonyi Károly Szakközépiskola, 97 fiatal adná be ide a jelentkezését. Egy fővel kevesebben, 96-an a Széchenyi I. Gimnázium és Szakközépiskolát jelölték meg, ez után a Kodály Zoltán, majd az Apáczai Nevelési és Művelődési Központ Gimnázium és Szakközépiskola következik. Ezeket a nagy hagyományú Pollack Mihály és Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola követi. Csak 10. a sorban a régi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma. A megyeszékhelyen kívüliek közül a Pécsváradon működő II. Béla Középiskola vezeti a sort 37 fővel a Pécsi kistérség végzős általános iskolásai között. A regionális beiskolázású, hatosztályos, cigány gyermekeket oktató középiskolában, a pécsi Gandhi Gimnáziumban 7 fiatal szándékozik továbbtanulni, és ugyanennyien jelentkeztek a nemzetiségi Miroslav Krleza Horvát Gimnáziumba is. Ezek igen alacsony számok. Ezek az adatok egyrészt azt az általános jellegzetességet mutatják, hogy a középiskola megválasztásánál csak speciális és ritka estben fordul elő a jelentősebb térbeli mobilitás: a tanulók elsősorban a szűkebb megyei/települési környezetben keresnek továbbtanulási lehetőséget. Ezen belül viszont nagyon erős a megyeszékhely vonzereje: a tanulók keresik az erős, jó hírű, általában jobb feltételeket és minőséget kínáló iskolákat. Erre két irányból is készülni kell: egyrészt kistérségen belül ezt feltétlen figyelembe kell venni a közlekedési kapcsolatok szervezésében, valamint a kollégiumi férőhelyek (ugyancsak közös) megteremtésében és finanszírozásában, illetve eleve a pályaválasztási információk széles körű terítésében. Másrészt ugyancsak szoros együttműködést, rendszer-szemléletű kistérségi fejlesztést igényel az, hogy a megyeszékhelyen tanuló (a koncentrált képzés előnyeit így kihasználó) tanulók a végzést követően vissza is találjanak a kistérség más településeibe. Végül meg kell említeni azt a munkaerőpiaci szempontból nem feltétlen kedvező, bár az egyetem közelsége miatt talán érthető sajátosságot is, hogy az országos átlagot is meghaladóan az iskolát választók kb. 50%-a gimnáziumban kíván első helyen továbbtanulni.

11 Az elsőként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A különböző szakokat, emeltszintű képzési formákat, szakmákat tevékenységi körönként csoportosítottunk és ebből választhatták ki a diákok a jövőben tervezett tagozatot, szakmacsoportot. Az alábbi lehetőségek álltak rendelkezésükre: Egészségügyi, Műszaki, Kereskedelmi, Gépipari, Mezőgazdasági, Építőipari, Nyelvi, Humán, Matematikai, Pénzügyi-számviteli, Informatikai, Közszolgáltatási, Természettudományi, Egyéb. A diákok zöme - 20 fő kivételével - válaszolt erre a kérdésre. Iskolatípuson belüli első tagozat-választás megoszlása informatikai testnevelés 12% 2% rendvédelmi 2% vendéglátás,idegenforg. 4% személyi szolg. 3% pénzügyi 3% kereskedelem 10% feldolgozóipar 2% építőipari mezőgazdasági 5% 2% egyéb 2% művészeti 3% általános 5% természettud 5% humán 9% nyelv 22% műszaki 11% 4. ábra A nyelvtudás szerepe egyre erőteljesebb, mind a továbbtanulásban, mind a munkaerőpiacon az elhelyezkedésnél. Ez tükröződik a tanulók (illetve segítőik) választásában is, kimagasló számban 272 fő (22,3%) választottak különböző kiemelt nyelvi képzésű szakokat. Különösen a lányok körében népszerű a nyelvtanulás, az e szakokat megjelölők kétharmada közülük kerül ki. A második leggyakoribb választás az informatikai ismereteket nyújtó szak. Ezt 141 fiatal választotta. A nemi összetétel ennél a szakiránynál markánsan a fiúk felé tolódott el, közel kilenctizedük tartozik közéjük. Műszaki irányultsága a fiatalok 11,2%-ának van (135 fő). Itt még szélsőségesebb a nemek szerinti összetétel, ezt 94,1%-ban a fiúk választották. A humán szakon továbbtanulók száma 105 fő, ez a lányok körében kedveltebb szakirány, az ide jelentkezők héttizedét teszik ki. A szakközépiskolát, szakiskolát választók között a kereskedelmi szakok, szakmák a vonzóak, ezt 118 fiatal választotta (9,7%), legtöbbjük lány, 82 fő (69,5%). Építőiparban dolgoznának valamely szakma elsajátításával 64-en, jellemzően fiúk (89%). Ezt az elsődleges családi preferencia-sorrendet és megoszlást érdemes lesz összevetni a munkaerőpiac jelzéseivel, igényeivel. Ebbe beleértjük a nyelv-tanulást is, amelynek természetesen nem kérdőjelezhető meg a fontossága, de inkább (kiegészítő) eszköze az érvényesülésnek, és kevésbé (kevesebbeknek) lesz önálló szakmai profil.

12 12 Az elsődleges aspirációk azt is jelzik, hogy a kistérség társadalmi (családi, tanulói) megítélése eléggé konzervatív. A fiú/lány arányok eltérése az egyes szakmákban a hagyományos nemi sztereotípiákat tükrözik: a kereskedelem az női, a műszaki terület pedig férfi szakma, - holott ez már régen nem ilyen egyértelmű. Az egyes szakmákkal kapcsolatos pályakép kialakítása, közvetítése során érdemes lenne oldani ezt a beállítottságot. A kiemelt képzések, szakok, szakmák választásának nemek szerinti megoszlása 5. ábra 100% 80% 60% 40% 20% 0% mezőgazdasági építőipari feldolgipar kereskedelem, vendégl. személyi szolg. vendéglát. Idegenforg informatikai pénzügyi humán nyelv természettud műszaki művészet rendvédelem általános tesnevelés egyéb nő férfi A felvételi lapon másodikként megjelölt iskolák Az előző, elsődleges iskola- és szakma-választás mellett 1166 fiatal jelölt meg második olyan iskolát is, ahol a tanulmányait folytatni szeretné. Ennek során 38 iskolát nevesítettek. Ebből már csak 13 iskola (34,2%) nem pécsi: a megyében működik hat, a megyén kívüli hét iskola (egyenként 1-2 fő jelentkezővel). Az így megfogalmazott másodlagos preferencia-skála az iskolák sorrendjének jelentős változását eredményezte. Az elsődleges választások során még a negyedik helyen szerepelő Simonyi Károly Szakközép- és Szakiskola lett az első a másodlagos választások népszerűségi listáján, 144 diák (12,3%) nevezte meg ezt az iskolát. A legtöbben a Kereskedelmiből mennének át, ha oda nem vennék fel (38 fő). Második helyre ugrott a Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskola, az első jelölésnél még csak ötödik volt. Szakjain 113-an szeretnék ismereteiket bővíteni. Főként a Zipernowskyból áramlanának át (18 fő), de a saját iskola másik szakáról is 16-an, 14-en pedig a Kodály Gimnáziumból. Az előbbiekben még listavezető Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola harmadik helyre esett vissza, igaz csak egy fővel maradva el a Széchenyitől. Tíz fiatallal többen mennének át a Simonyiba, mint ahányan onnan jönnének ide (28 fő). A hetedik helyről rukkolt előre a negyedikre az Apáczai Nevelési és Művelődési Központ Gimnázium és Szakközépiskola, 98 tanuló választása alapján. Jó pár elsőként Széchenyit, Kodályt választó fiatal pártolna át hozzájuk, de 19 fő hűséges maradna az

13 13 iskolájához egy másik szakirány, vagy általános tagozat megjelölésével. Ők azok, akik valamilyen okból (közlekedés, család) az iskolához ragaszkodnak. A végzősök által másodikként megjelölt középfokú oktatási intézmények (20 fő felettiek) 6. ábra Deák 31 TÁSI 32 MIOK sz 36 Zipernowsky 36 Nagy Lajos 42 Janus 53 Radnóti 55 Leőwey 73 Babits 74 Kodály Apácai Kereskedelmi Széchenyi 113 Simonyi Károly Az elsőként és másodikként választott iskolák tízes rangsor-mátrixa Első iskola Második iskola Kereskedelmi Leőwey Babits Simonyi Károly Széchenyi Kodály Apáczai Pollack Zipernowsky Nagy Lajos összes jelentkező 1. tábla Simonyi Károly Széchenyi Kereskedelmi Apáczai Kodály Babits Leőwey Pollack Radnóti Janus Nagy Lajos Összes jelentkező * az összes jelentkező nem a táblázatban szereplő számok összege, mert egyéb, az első 10 helyen nem szereplő iskolákból is jöttek, illetve jelentkeztek át tanulók. Érdekes a Leőwey K. és a Babits M. Gimnáziumot választók mozgása egyikből a másikba. Az elsőként Lőweyt jelölőkből 31-en a Babitsot választják másodiknak, fordítva pedig 29 első helyen Babitsosból lenne Lőweysta másodsorban.

14 14 Ez az eredmény mindenképpen érdekes és tanulságos képet vetít elénk. Egyrészt jól látszik, hogy az általános iskolások szemében melyek az erős gimnáziumok (Leőwey, Babits): ezeket második helyen már csak azok jelölik meg, akik egyébként is ilyen erős iskolába szeretnének menni, és úgy ítélik meg, hogy ehhez megvan a megfelelő felkészültségük és esélyük. Másrészt jól láthatóan van jelen azoknak a diákoknak az igen jelentős számú csoportja, akik elsősorban oktatási programot választanak, és csak másodsorban keresik ehhez a megfelelő iskolát. Aki gimnáziumba akar menni, az második helyen is többnyire gimnáziumot jelöl meg (ld. a már említett Leőwey-Babits párosítást, kiegészítve a Janus Gimnáziummal, vagy egy másik csoportban a Széchenyi-Kodály-Apáczai iskolákat, illetve a Kereskedelmi-Simonyi-Pollack csoportot). Vannak ugyanakkor stabil iskola-választók is: az elsődlegesen kiválasztott iskolához ragaszkodik a másodlagos választás során is a diákok 10-20%-a (az Apáczai esetén minden bizonnyal a közlekedési szempontok alapján is ez több is) A másodikként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A második szakválasztásnál már nem figyelhető meg olyan nagy mértékű átrendeződés, amely arra utal, hogy a fiatalok választott szakirányukhoz ragaszkodnak inkább, mint iskolájukhoz. A második szak, szakma, tagozat választás megoszlása 7. ábra építőipari kereskedelem személyi szolg. vendéglátás,idegenforg. testnevelés informatikai természettud humán nyelv műszaki általános második első % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Első helyen változatlanul a nyelvi tagozatok állnak, 244 fiatal (21,1%) választotta ezt. Megőrizte pozícióját az első választásnál is második helyen álló informatika, 144-en tanulnának ilyen szakirányban. A harmadik helyre a műszaki szakok helyett a humán tagozatok léptek, a 139 fős létszám 25 fős emelkedést jelent az első választáshoz képest. A kereskedelmi szakok, szakmák is beelőztek a műszaki szakirány elé, 132 fiatal jelölte meg ezt. A nemi összetétel a szakirányokon belül nem változott lényegesen.

15 Informáltság a megcélzott iskoláról Ebben a kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a diákok megfelelő tájékozottsággal rendelkeztek-e az elsőként választott iskoláról. Az alábbi válasz-lehetőségek álltak rendelkezésre: Úgy érzed, hogy igen, nagyon sokat Úgy érzed, hogy igen, bár nem nagyon sokat Úgy érzed, hogy nem sokat Nem tartod fontosnak, hogy sokat tudj róla A tanulók 42,9%-a nyilatkozta azt, hogy nagyon sokat tud a választott iskoláról (530 fő). A következő választási lehetőséget, az eleget tud, bár nem túl sokat 45%-uk érezte magára nézve igaznak. Azokkal együtt, akik elismerték, hogy nem sokat tudtak jövendő iskolájukról (10,1%), már 55%-os az iskola kiválasztásában nem elég információval rendelkezők részaránya, ez 658 fiatalt jelent. Az pedig külön is érdekes, ha valaki bár elismeri, hogy nem sokat tud a leendő iskolájáról, ezt mégis elegendőnek tartja, nem feltétlen igényel ennél többet. Még szerencse, hogy csak egy töredékük, mindössze 23 diák (1,9%) véleménye az, hogy nem is kell sokat tudni róla. Tájékozottság a választott iskoláról, nemek szerint 8. ábra 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% fiú lány nem fontos keveset nem sokat sokat A lányok tájékozottabban választották iskolájukat, 47,5%-uk alaposan utána nézett. A fiúknál csak 39%-os ez a hányad. Ők kevesebb ismeretet is elégségesnek tartottak az iskoláról, feltehetően fontosabbnak számukra a szak, szakma ismerte, mint az iskoláé. Ez mutatkozik meg, abban is, hogy a nem is fontos sokat tudni róla, lehetőséget választók nyolctizede fiú Informáltság a megcélzott szakról, szakmáról Az előzőekben már ismertetett négy lehetőség közül választhattak a végzős tanulók. A továbbtanulás szakirányának megválasztásához 50,4%-uk (622 fő) rendelkezett megfelelő tájékozottsággal. Ez 7%-ponttal magasabb, mint az iskola kiválasztásánál. A diákok 38%-a vallotta, hogy eleget tudott, de nem túl sokat (468 fő). 108 fő (8,7%) úgy választotta szakirányultságát, hogy nem tájékozódott előtte megfelelően. Tovább süllyedt, az az amúgyis csekély létszámú csoport, aki azt vallja, hogy nem is fontos tudni róla.

16 16 A tájékozottság szükségességének megítélése az iskola és a szakirány tekintetében 9. ábra szak, szakma iskola sokat nem sokat keveset nem fontos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A tájékozódási aktivitás a fiúknál és a lányoknál jól láthatóan eltérő az iskola, illetve a szakma tekintetében. Ahogy az előzőekben már utaltunk rá, a fiúkat sokkal jobban érdeklik a szakmához kötődő kérdések. Itt már a fiúk több, mint a fele (51,5%-a) nyilatkozott úgy, hogy a szak, szakma választásában alaposan felkészült, (az iskola-választásnál csak 38,7%-os volt ez az arány). A lányoknál jelentős része is tájékozódott, de aktivitásuk most valamivel elmarad a fiúké mögött. A lányok közel fele (49,2%-uk) nagyon sokat tudott, 39%-uk pedig nem túl sokat, de eleget, ahhoz hogy pályát válasszon Az iskolaválasztást befolyásoló személyek és tényezők Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a fiatalok iskola-választásában milyen tényezők játszottak szerepet. Az osztályozási rendszer lehetőségével (1-5-ig) e tényezők befolyásoló erejét is fel kívántuk térképezni: az 1-es válasz azt jelentette, hogy egyáltalán nem emiatt választottam, az 5-ös osztályzat pedig azt, hogy leginkább emiatt választottam. Az alábbi lehetőségek közül lehetett választani: a barátaim is oda mennek testvérem (ismerősöm, szülőm) ide jár, jár(t) el tudok helyezkedni utána mert tovább szeretnék tanulni utána egyéb ok, mégpedig:. Az egyéb kategóriában szövegesen is meg lehetett fogalmazni, ha a tanuló számára más szempont volt a fontos a továbbtanulás eldöntésében. A 4-5-ös osztályzatot erős befolyásoló tényezőnek gondoljuk, a 3-ast is-is-nek, a 2-es nem annyira, az 1-es pedig egyáltalán nem befolyásolta a döntést. A válaszadók több lehetőségre is szavazhattak, így a válaszok megoszlása 100%-nál magasabb, ha a kérdőívet kitöltők számához az főhöz viszonyítunk. A felmérés eredménye azt mutatja, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejezők iskolaválasztását döntően két tényező motiválta: a továbbtanulás és az elhelyezkedés. A jövőbeni továbbtanulás célja a legerősebb motiváló tényező 601 fiatalnak. Több mint felük (51,2%) ezt 5-össel osztályozta és további 20,4%-uk is négyest adott. Korukhoz képest igen megfontolt előrelátásnak tűnik az is, hogy a jövendő elhelyezkedési lehetőségek már most ilyen sokuknál, 572 főnél (47,5%) a legfontosabb döntési okként szerepel. További 29%-

17 17 uknál (345 fő) is lényeges szempont volt (4 osztályzat), így együttesen a válaszadók háromnegyede pályaválasztását e tényező alapján döntötte el. Az osztályzatok megoszlása választási lehetőségenként ábra továbbtanulás munkalehetőség testvér/család barát % 20% 40% 60% 80% 100% A családi (testvér, szülő) tapasztalat alig játszott szerepet az iskola- választásban, hattizedük állítja, hogy ezt a szempontot egyáltalán nem vette figyelembe. Ettől 10%-kal marad el a baráti befolyás, a diákok közel felét (585 főt) egy kicsit sem befolyásolta, hogy a barátai melyik iskolába mennek tovább (1-es osztályzat), további 223-nál pedig alig-alig volt ez figyelembeveendő (2-es osztályzat). Csupán 63-an, a tanulók 5,3%-a megy barátait követve, ugyanabba az iskolába (5-ös osztályzat). A családi hatás ennek közel duplája, de így is csak 9,2%-uk, 110 fiatal vette figyelembe első sorban az iskola kiválasztásánál. A választásnál szerepet játszó tényezők megoszlása osztályzatonként barát testvér/család munkalehetőség továbbtanulás 11. ábra 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ha az osztályzatokon belüli megoszlást vizsgáljuk választási lehetőségenként, az alábbi ábrán jól látható, hogy a munkalehetőség és a továbbtanulás kapta az ötösök 87%-át és a négyesek 72%-át. Ez jól mutatja e két tényező markáns hatását az iskolaválasztásra. Ezek a fiatalok már tudatosan választanak iskolát és pályát, ami bíztató jel a pályaválasztás egészére nézve.

18 18 A választásnál szerepet játszó tényezők megoszlása osztályzatonként nemenkénti bontásban 12. ábra lányok továbbtanulás fiúk lányok elhelyezkedés fiúk lányok barátok fiúk lányok család fiúk % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A fenti grafikonon jól látható, hogy nincs lényeges különbség, a hosszabb időtávra való előretekintés vezet, fiúknál lányoknál egyaránt. A jövőbeni továbbtanulási terveket a lányok szőnek nagyobb arányban, közel hattizedük ennek a szempontnak alárendelve választott iskolát, a fiúk 45%-ánál volt ez döntő. A jövőbeni biztos munkához jutás a lányok felénél volt a legfontosabb mérlegelendő tényező, a fiúk 45%-a vélte így. Nemenkénti preferencia-sorrend a leginkább befolyásoló tényező választási gyakorisága alapján (5-ös osztályzat) 13. ábra fő lányok fiúk továbbtanulás elhelyezkedés család barátok elhelyezkedés továbbtanulás család barátok Csak egy helycsere figyelhető meg a fiúk és lányok ötössel osztályozott tényezőinek számosságában, a lányoknál a továbbtanulás a népszerűbb, a fiúknál az elhelyezkedés biztonsága áll a legtöbb szavazatot kapó első helyen.

19 Ki segített, kinek a véleménye számított a leginkább az iskolák kiválasztásában Ennél a kérdésnél az alább felsorolt négy lehetőséget kellett az előző kérdéshez hasonlóan osztályozniuk a válaszadó végzősöknek. A lehetőségek: egyéb családod barátaid osztályfőnököd pályaválasztással foglalkozó szakemberek Elmondható, hogy a továbbtanulni szándékozók fiatalok választásukban főként a családtagok segítségére számíthattak. A legtöbb, legmagasabb értékkel jelölt válasz esett erre (63,6%), 534 fiatal gondolta így. További 306-an is fontos segítőknek minősítették a családtagokat, és a 4-es osztályzatból is a legtöbbet kapta. Csupán 78-an nem számíthattak ebben a kérdésben a legközelebbi hozzátartozójukra. Az iskola kiválasztásában segítők rangsorolása fő, 2. tábla rangsor család barátok osztályfőnök pályaválasztási összesen szakember összesen A osztályfőnökeik javaslatára építettetek elsősorban 147-en, 17,5%-uk. Ez a második leggyakrabban ötös kategóriával illetett válasz, de jóval elmarad a családra adott voksok számától. A másik póluson sokkal többen állnak, egyáltalán nem kérték ki véleményüket 439- en. Az 1-es osztályzatok 28,3%-a esett erre. (Ami nem túl fényes megítélése az osztályfőnök, az osztályfőnöki órák pályaválasztási aktivitásának és hasznosságának.) A barátok tanácsait 81 végzős (9,7%) fogadta meg elsősorban, megelőzve ezzel a pályaválasztással foglalkozó szakemberekre számítók számát, amelyet csak 77-en (9,1%) jelöltek meg, mint legfontosabb iskolaválasztást befolyásoló tényezőt. A legtöbben ez utóbbiak segítségét nem igényelnék (682 fő), - ami ugyancsak elgondolkodtató visszajelzés a pályaválasztást segítő szolgálatok aktivitását, a pályaválasztási folyamatba való beépülését, elfogadottságát és hatásosságát illetően.

20 20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A osztályzatok szerinti besorolás megoszlása az iskola kiválasztásában segítők bontásában 14. ábra pályavalaszt.szakember osztályfőnök barát család osztályzat A jelölés súlyarány-megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a végzős tanulók határozottabban tudták, hogy kinek a segítségét utasítják el, mint akinek segítségét elfogadták. Az összes jelölésből az egyesek képviselik a legnagyobb hányadot 32,6%-ot. Az ötösre értékelt válaszok részaránya csak 17,7%-ot tesz ki. A két szélső helyzet, a család - akiknek legjobban számítottak a segítségére -, és a pályaválasztási szakember - akiknek véleményére legkevésbé voltak kíváncsiak -, közel inverzei egymásnak. A választások súlyarány-megoszlása az iskola-választásban segitők szerint 3. tábla család barát osztályfőnök pályaválasztási összesen szakember 1 1,6 7,4 9,2 14,4 32,6 2 1,6 5,4 4,3 3,5 14,8 3 4,8 6,3 4,5 3,0 18,5 4 6,4 4,1 3,9 2,1 16,4 5 11,2 1,7 3,1 1,6 17,7 25,7 24,8 25,0 24,6 100,0 Nemek szerint vizsgálva: Az iskola kiválasztásában a családja tanácsát közel azonos arányban vették elsősorban figyelembe a lányok (45,2%-a) és a fiúk (42,5%-a), míg kb. 6-6,5%-uk nem számíthatott a családra. Barátai véleményére a fiúk 35,4%-a egyáltalán nem alapozott, a lányoknál ez az arány 12%-ponttal alacsonyabb 23,6%-os. Érdekes módon a fiúk körében a barátok véleményére is nagyobb arányban hallgattak (7,5%), mint a lányoknál (6,5%). Első sorban osztályfőnöki segítséget megközelítőleg azonos arányban vették igénybe a lányok (12,9%) és a fiúk (11,9%). Az elutasítás már nagyobb eltérést mutat, a fiúk négytizede egyáltalán nem vette figyelembe ennél a döntésnél az osztályfőnöki tanácsot, a lányok körében csak 34%-os ez a hányad. A pályaválasztási szakember útmutatásait közel azonos arányban utasítják el a fiúk és lányok (59,8-57,2%), és elfogadásuk is közel azonos a nemek között (6,9-6,2%-os).

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE Pécs, 2014. január 1 Kiadja: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Készítették:

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN Ercsei Kálmán Országos Neveléstudományi

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN 1 Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai

Részletesebben

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A mérés értékelési folyamatban 8 partneriskolánk 975 tanulója vett részt. Iskolák Létszám Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 107 Beregszászi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Fehérvári Anikó Tomasz Gábor Fiatalok szakmaszerzés után Ábrák, táblázatok Fehérvári Anikó Tomasz Gábor

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása

A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása A Pályaválasztási Napok rendezvényén 302 tanuló válaszolt kérdéseinkre. A kérdezett neme: A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása fiú 42% lány 58% Hányadik osztályba jársz? A pályaválasztási

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013.

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. 1/9 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt kivitelére létrejött partnerség azzal a céllal alakult, hogy a szállodaipari szakképzés

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása

Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása A Pályaválasztási Napok rendezvényén 103 szülő válaszolt kérdéseinkre. A kérdezett neme: Válaszadó szülők nemenkénti megoszlása nő 70% férfi 30% A kérdezett kora: 5 5 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 4 4

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Tagintézmény-vezető:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben