A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE"

Átírás

1 PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE Pécs, január 1

2 Kiadja: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Készítették: Csóka Éva Schleer Lászlóné Hornyák István Szerkesztette: Schleer Lászlóné Hornyák István Készült: 200 példányban Nyomda: Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs Pécs, január 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 1. PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZŐ TANULÓK KÖRÉBEN A KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK KOR ÉS NEM SZERINTI JELLEMZŐI A TOVÁBB TANULNI SZÁNDÉKOZÓK VÁLASZTOTT ISKOLÁI, ILLETVE SZAKJAI, EMELT SZINTŰ KÉPZÉSI FORMÁI AZ ELSŐKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI A FELVÉTELI LAPON MÁSODIKKÉNT MEGJELÖLT ISKOLÁK A MÁSODIKKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI INFORMÁLTSÁG A MEGCÉLZOTT ISKOLÁRÓL INFORMÁLTSÁG A MEGCÉLZOTT SZAKRÓL, SZAKMÁRÓL AZ ISKOLA VÁLASZTÁST MOTIVÁLÓ SZEMÉLYEK KI SEGÍTETT, KINEK A VÉLEMÉNYE SZÁMÍTOTT A LEGINKÁBB AZ ISKOLÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN A MEGFELELŐ ISKOLA KIVÁLASZTÁSÁHOZ KAPOTT SEGÍTSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE A VÉGZŐSÖK TERVEI, HA NEM TANULNAK TOVÁBB AZ ÁLLÁSKERESÉS MÓDJA A NEM TOVÁBB TANULÓ VÉGZŐSÖK KÖRÉBEN A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE A MEGALAPOZOTT DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES TÉNYEZŐKRŐL PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN A SZAKISKOLÁT VÉGZŐ TANULÓK KÖRÉBEN A VÉGZŐS DIÁKOK ÉLETKOR ÉS NEM SZERINTI JELLEMZŐIK A VÁLASZADÓK A VÉGZETT SZAKIRÁNYOK, SZAKMÁK SZERINT A VÁLASZADÓK NYELVTUDÁSA A TANULÓK TERVEI, SZÁNDÉKA AZ ISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN A TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKOK SZAKIRÁNYAI, SZAKMÁI A TOVÁBBTANULÁS MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐI A TOVÁBBTANULÓK VÁLASZTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ SZEMÉLYI TÉNYEZŐK, LEGINKÁBB KIRE ALAPOZTA A DÖNTÉST A TERVEK KIVÁLASZTÁSÁHOZ KAPOTT SEGÍTSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE A TOVÁBBTANULNI NEM SZÁNDÉKOZÓK TERVEI AZ ÁLLÁSKERESÉS MELY MÓDJÁT VÁLASZTANÁ A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE A MEGALAPOZOTT DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKRÓL PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN AZ ÉRETTSÉGIZŐ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK KÖRÉBEN A KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK KOR ÉS NEM SZERINTI JELLEMZŐI A VÁLASZADÓK VÉGZETT SZAKJAI, ILLETVE EMELT SZINTŰ KÉPZÉSI FORMÁI

4 3.3. A VÉGZŐSÖK NYELVTUDÁSÁNAK SZINTJE A VÁLASZADÓK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA AZ ISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN A TOVÁBBTANULNI SZÁNDÉKOZÓK ISKOLATÍPUS VÁLASZTÁSA A FELVÉTELI LAPON ELSŐKÉNT MEGJELÖLT ISKOLÁK AZ ELSŐKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI A FELVÉTELI LAPON MÁSODIKKÉNT MEGJELÖLT ISKOLÁK A MÁSODIKKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI AZ ISKOLA VÁLASZTÁS MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐI KI SEGÍTETT, KINEK A VÉLEMÉNYE SZÁMÍTOTT A LEGINKÁBB AZ ISKOLÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN A MEGFELELŐ ISKOLA KIVÁLASZTÁSÁHOZ KAPOTT SEGÍTSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE A VÉGZŐSÖK TERVEI, HA NEM TANULNAK TOVÁBB, ILLETVE HA SIKERTELEN A FELVÉTELIJÜK AZ ÁLLÁSKERESÉS MÓDJA A NEM TOVÁBB TANULÓ VÉGZŐSÖK KÖRÉBEN A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE A MEGALAPOZOTT DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES TÉNYEZŐKRŐL PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETE A PÉCSI KISTÉRSÉGBEN A PÁLYAKEZDŐK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA A PÁLYAKEZDŐK REGISZTERI ÁRAMLÁSI ADATAI AZ ÚJ BELÉPŐ PÁLYAKEZDŐK JELLEMZŐI A VISSZATÉRŐKÉNT BELÉPŐ PÁLYAKEZDŐK JELLEMZŐI A PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK KIÁRAMLÁSA AZ IGAZGATÓK KIFEJTETT VÉLEMÉNYE A PÁLYAVÁLASZTÁS JELENLEGI HELYZETÉRŐL ÉS KÖRÜLMÉNYEIRŐL AZ ISKOLAIGAZGATÓK VÉLEMÉNYE A PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDSZERRŐL VÉLEMÉNYÜK A DIÁKOKAT MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐKRŐL A PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ SZERVEZETEK ISMERTSÉGE ÉS EREDMÉNYESSÉGÜKRŐL KIALAKULT VÉLEMÉNY AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLAT RENDSZERE A SAJÁT INTÉZMÉNYBE FOLYÓ PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG MINŐSÍTÉSE AZ IGAZGATÓK KIFEJTETT VÉLEMÉNYE A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL

5 BEVEZETÉS A szándéktérkép az iskolájuk befejezése előtt álló fiatalok továbbtanulási, illetve pályaválasztási szándékait kívánja feltérképezni. Kérdőíves felmérés keretében mérte fel a fiatalok elképzeléseit, illetve azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek ezeket az elképzeléseket befolyásolják. Ezek megismerése azért fontos számunkra, mert ha ezen keresztül közvetlen információkat tudunk szerezni az iskola- és pályaválasztást alakító környezeti és belső szempontokról, akkor jobb eséllyel tudjuk majd a jövőben ezeket a döntéseket úgy alakítani, vagy legalábbis befolyásolni, hogy javuljon azok hatásfoka. Ez utóbbi alatt egyszerre értjük az egyéni sikereket (sikerül olyan iskolát, majdan munkahelyet találni, amelyik megfelel az egyéni adottságoknak és aspirációknak, így az egyéni sorssal való megfelelő elégedettséget teremt) és a munkaerő-piaci sikereket (sikerül olyan képességeket, szakmát szerezni, amely megfelel a munkaerőpiac elvárásainak). A kérdőíves felmérést a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Iroda munkatársai végezték Braun Olga és Gasparits Evelin, az elemzést Csóka Éva, Schleer Lászlóné, Hornyák István a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának munkatársai állították össze. 5

6 A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE 1. PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZŐ TANULÓK KÖRÉBEN Baranya megye általános iskoláiban végzős tanulók közül 981-en töltötték ki a pályaválasztási szándékaikat feltérképező kérdőívet. Több mint hattizedük (62,8%) a megyeszékhely, a többiek (366 fő, 37,2%) a megye különböző településeinek alapfokú oktatási intézményének végzősei A kérdőívet kitöltők kor és nem szerinti jellemzői Az általános iskolai végzősök közül a kérdőívet kitöltők nemi megoszlása kiegyensúlyozott, a válaszadók többségét adó fiúk 507 fős csoportja mindössze 1,7%-ponttal, 34 fővel haladja meg a lányokét (473 fő). A válaszadók kor szerinti megoszlása nemenként fiúk lányok 14 éves 84,0% 14 éves 92,2% 15 éves 13,3% 16 éves 2,8% 16 éves 0,4% 15 éves 7,3% Az általános iskolát döntő többségük, 87,3% 14 éves korában fejezi be. Lányoknál magasabb ez arány 92,2%-os, a fiúknál 8,2%-ponttal alacsonyabb 84%-os. Ezzel szemben a fiúk 13,3%- a 15 éves, a lányoknál csak 7,3%-os ez a hányad. A 16 évesek részesedése is az ő táborukban a kisebb 0,4%, a fiúknál 2,8%. 6

7 1.2. A tovább tanulni szándékozók választott iskolái, illetve szakjai, emelt szintű képzési formái A kérdőívet kitöltő fiatalok közül csupán 18 fő nem nevezte meg az iskolát, ahol tovább folytatja tanulmányait. A továbbtanulni szándékozó tanulók 41 középfokú iskolát jelöltek meg, 24 pécsit, 17 baranyait. Megyén kívülit egyetlent sem. (A 2007-ben e témában folytatott felmérés esetében még 11 megyén kívüli iskola jelölt volt, pedig felmérés csak a Pécsi Kistérség általános iskoláira vonatkozott.) A megjelölt iskolákra jelentkezők létszáma nagy szóródást mutat, 21 iskolába nem haladja meg a jelentkezők létszáma a 10 főt, ebből tíz iskola esetében csak egy-két fő jelentkezéséről van szó, főleg a vidékiek esetben. Az iskola választás területi megoszlása vidéki 14% pécsi 86% A legkeresettebb 10 középiskola Pécsett található első helyen a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola vezet 108 jelentkezővel, ez a kérdőívet kitöltők 11%-a. Majd a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi I. Gimnázium és Szakközépiskola következik, amely 103 fiatal (10,5%) szemében volt népszerű. A Leőwey Klára Gimnázium áll a gyakorisági sor harmadik helyén, ahol 97 végzős (9,9%) szeretne tanulni. A végzősök által megjelölt középfokú oktatási intézmények (15 fő felettiek) II. Béla Táncsics Sellyei szakk. Meixner Kodály Janus Deák Nagy Lajos Művészeti Pollack Simonyi Károly Apácai Radnóti 500. sz Zipernowsky Kereskedelmi Leőwey Széchenyi Babits fő 7

8 A Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskolát 79-en (8%) választották. A Zipernowsky K. Műszaki Szakközépiskolát az általános iskolai tanulmányaikat befejezők 7%-a (69 fő) jelölte meg. Az 500.sz. Angster József Szakképző Iskolában 47-en (4,8%) szeretnének valamilyen szakmát elsajátítani. Csak egy-egy fővel kevesebben választották a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolát illetve az Apácai Csere János Nevelési Központ Gimnáziumát (46-46 fő, 4,7%). A Simonyi Károly Szakközépiskolába 40 fiatal adná be a jelentkezését. Érdekes, hogy a Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolát és Pollack M. Műszaki Szakközépiskolát ugyanannyi (33-33 fő) fiatal választotta. A régi múltú Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumát már csak 32-en jelölték meg a 2014-ben 8 osztályt végzők közül. A megyeszékhelyen kívüli oktatási intézmények közül a Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolát és a mohácsi Meixner Ildikó Speciális Szakiskolát választották a legtöbben, fiatal (1,7%). A siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban 16-an, a Pécsváradon működő II. Béla Középiskolában pedig 15-en szeretnének továbbtanulni. A regionális beiskolázású, hatosztályos, cigány gyermekeket oktató középiskolába, a pécsi Gandhi Gimnáziumba 14 fiatal jelentkezett Az elsőként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A különböző szakokat, emeltszintű képzési formákat, szakmákat tevékenységi körönként csoportosítottunk és ebből választhattak a diákok. Az alábbi lehetőségek álltak rendelkezésükre: Egészségügyi 1 Műszaki 2 Kereskedelmi 3 Gépipari 4 Mezőgazdasági 5 Építőipari 6 Nyelvi 7 Humán 8 Matematika 9 Pénzügyi, számviteli 10 Informatikai 11 Közszolgáltatás 12 Természettudományi 13 Egyéb:. 14 A diákok zöme, - 61 fő (6,1%) kivételével - válaszolt erre a kérdésre, amely az iskolatípuson belüli tagozat választás után érdeklődött. A nyelvtudás szerepe egyre erőteljesebb, mind a továbbtanulásban, mind a munkaerőpiacon az elhelyezkedésnél. Ez tükröződik a tanulók (illetve segítőik) választásában is, kimagasló számban 155 fő (17,2%) választottak különböző kiemelt nyelvi képzésű szakokat. Különösen a lányok körében népszerű a nyelvtanulás, az e szakokat megjelölők kétharmada közülük kerül ki. 8

9 Iskolatípuson belüli első tagozat választás megoszlása rendvédelmi 5,8% vendéglátás,idegenforg. 5,9% sport 1,7% informatikai 8,9% művészeti 3,2% természettud 7,6% személyi szolg. 4,4% pénzügyi 3% kereskedelem 8,3% humán 7,7% nyelv 17,2% gépipar 7,0% építőipari 2,3% mezőgazdasági 3,4% egyéb 6,1% eü. 2,1% műszaki 5,6% Második leggyakoribb választás az informatikai ismereteket nyújtó szakok. Nyolcvan fiatal, a válaszadók közel egytizede választotta. A nemi összetétel ennél a szakiránynál markánsan a fiúk felé tolódott el, több mint nyolctizedük tartozik közéjük. A szakközépiskolát, szakiskolát választók között a kereskedelmi szakok, szakmák a vonzóak, 71 fiatal választotta (8,3%), legtöbbjük lány 50 fő (70,4%). A humán szakon továbbtanulók száma 69 fő (7,7%), ez is a lányok körében kedveltebb szakirány, az ide jelentkezők héttizedét teszik ki. A kiemelt képzések, szakok, szakmák választásának nemi megoszlása 100% % 60% % % 0% mezőgazdasági építőipari gépipar keresk személyi szolg. vendéglát. Idegenforg informatikai pénzügyi humán nyelv természettud 35 műszaki művészet 9 rendvédelem 27 4 egészségü. sport egyéb 41 nő férfi 9

10 A természettudományi irányultsága a fiatalok 7,6%-nak van (68 fő). Az eddig megfigyelt fiú többséggel szemben, a jelen vizsgálatban fele-fele arányban választották mindkét nembeliek. Figyelemre méltó, hogy a gépipari szakmák milyen nagy számban vonzzák a fiatalokat, 61-en (7%) választották egy kivételével mind fiúk. Feltehetően a Pécsváradi II. Béla Középiskola belügyi pályára orientáló képzést folytató oktatási intézmény közelségének tudható be, hogy rendvédelmi, belügyi szakra is számosan jelentkeztek a végzősök közül (52 fő 5,7%), fiúk-lányok közel azonos számban. A vendéglátás, idegenforgalom területe is hasonlóan népszerű, számban megegyezik az előbbiekben leírtakkal, de itt a lányok többsége jelentős (63%). Csak ez után következik a gyakorisági sorban 50 fővel a műszaki érdeklődésűek csoportja. Ez a területet még mindig zömében (90%) a fiúk választják A felvételi lapon másodikként megjelölt iskolák Másodiknak iskolát 833 fiatal jelölt meg, 44 iskolát megnevezve, ahol a tanulmányait folytatni szeretné. Megyeszékhelyen kívüli kisebb-nagyobb vidéki városokban megjelölt iskolák száma 19 (43,2%). Nem Baranyában működő oktatási intézményt nem választott egy fiatal sem. Az iskolák sorrendjének jelentős változását eredményezte a tanulók második választása. Az első fordulóban a második helyen szerepelő Baptista Szeretetszolgálat által működtetett és a volt TÁSI-val kibővült Széchenyi István alap és középfokú oktatási intézmény a végzősök népszerűségi listáján az első lett a második fordulóban, 88 diák (10,6%) nevezte meg, ez csak 15 fővel kevesebb, mint első alkalommal. Legtöbben a Zipernowskyból áramlanának át (12 fő), de a saját iskola másik szakáról is 11-en, 9-9 fő pedig a Leőweyből és a Babits Gimnáziumból. Előzőleg első helyen álló Babits Mihály Gimnázium a második helyre szorult, 76 végzős választaná, ez 30%-os visszaesést jelent. Egyharmaduk a Leőweyből érkezne (25 fő), ha oda nem veszik fel. Egynegyedük ragaszkodna első választásához és ugyan ebben a gimnáziumban, csak egy másik szakot jelölne meg. 10

11 Babits Széchenyi Leőwey Kereskedelmi Zipernowsky 500.sz.Angster Radnóti Apácai Simonyi Pollack Művészeti összes jelentkező Az elsőként és másodikként választott iskolák tízes rangsor mátrixa Első iskola Második iskola Széchenyi Babits Leőwey Simonyi Kereskedelmi sz. Angster Deák Apácai Zipernowsky Nagy Lajos Összes jelentkező * az összes jelentkező nem a táblázatban szereplő számok összege, mert egyéb, az első 10 helyen nem szereplő iskolákból is jelentkeztek át tanulók. A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium megőrizte harmadik helyét holtversenyben a Simonyi Károly Szakközép és Szakiskolával. A 73 fiatal, aki másodikként kiválasztotta ezt az iskolát egynegyeddel marad el az elsőként választók sokaságától. Érdekes, hogy felük a Babits M. Gimnáziumtól pártolna át, egyhatoduk maradna csak hűséges, egy másik szakot választva. A fordított irányú mozgás is megfigyelhető Leőweyből a Babitsba 25-en mennének át. A harmadik-negyedik helyre ugrott a Simonyi Károly Szakközép és Szakiskola az első jelölésnél még csak kilencedik volt. Szakjain 73-an szeretnék ismereteiket bővíteni, közel dupla annyian, mint első alkalommal. Főként a Kereskedelmiből áramlanának át (14 fő), de a Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskolából is 11-en. Egy hellyel esett vissza a negyedikről az ötödikre a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, igaz csak 4 fővel maradva el a Simonyitól illetve a Leőweytől. Mindössze tíz fiatallal kevesebben választották második helyen, mint elsőként. Az első döntésükhöz ragaszkodnának 12-en, de 9-9 fő érkezne a Széchenyiből, a Radnótiból és a Simonyiból. 11

12 A végzősök által másodikként megjelölt középfokú oktatási intézmények (15 fő felettiek) II.Béla Meixner Radnóti Janus Kodály Nagy Lajos Zipernowsky Apácai Deák 500. sz Kereskedelmi Simonyi Leőwey Babits Széchenyi pécsiek nem pécsiek 88 fő A másodikként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A második szakválasztásnál már nem figyelhető meg olyan nagymértékű átrendeződés, amely arra utal, hogy a fiatalok választott szakirányukhoz ragaszkodnak inkább, mint iskolájukhoz, annak ellenére, hogy a nem válaszolók száma (116 fővel) és aránya jelentősen (12%-ponttal) megugrott. Első helyen változatlanul a nyelvi tagozatok állnak, 140 fiatal választotta (17,4%) és csak 15- en mondtak le erről a céljukról. A második helyre az informatika helyett, a humán tagozatok léptek, a 96 fős létszám 27 fővel emelkedett az első választáshoz képest. Bár informatikát változatlanul 80 fiatal tartja vonzónak mégis a harmadik helyre csúszott vissza, táboruk a válaszadók egytizedét adják. Közel ugyanennyien tanulnának a kereskedelem szakmáiba, számuk 78 fiatalra gyarapodott (9,7%). A természettudományos érdeklődésűek száma ugyan apadt, de így is 7%-át teszik ki a sokaságnak és az ötödik a végzősök népszerűségi listáján. 12

13 A második szak, szakma, tagozat választás megoszlása mezőgazdasági építőipari gépipar keresk. személyi szolg. vendéglát. Idegenforg informatikai pénzügyi humán nyelv természettud műszaki művészet rendvédelem egészségü. sport egyéb 36 második első % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Előnyös a változás a fiatalok második választása esetében a mezőgazdaság (főként a borászat fortélyait kívánják elsajátítani) és a vendéglátás szakmáinál, de szerényebb mértékben (+6 illetve +4 fő) Informáltság a megcélzott iskoláról Ebben a kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a diákok megfelelő tájékozottsággal rendelkeztek-e az elsőként választott iskoláról. Az alábbi lehetőségek álltak rendelkezésre: Úgy érzed, hogy igen, nagyon sokat Úgy érzed, hogy igen, bár nem nagyon sokat Úgy érzed, hogy nem sokat Nem tartod fontosnak, hogy sokat tudj róla A tanulók 40%-a nyilatkozta azt, hogy nagyon sokat tud a választott iskoláról (388 fő). Felük (487 fő) a következő választási lehetőség, az eleget tud, de nem túl sokat érezte magára nézve igaznak. Azokkal együtt, akik elismerték, hogy nem sokat tudtak jövendő iskolájukról (9,3%), már hattizedes az iskola kiválasztásában nem elég információval rendelkezők részaránya, ez 577 fiatalt jelent. Töredékük, mindössze 4 diák véleménye az, hogy nem is kell tudni róla sokat. 13

14 Tájékozottság az iskoláról nemek szerint 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% fiú lány nem fontos keveset nem sokat sokat A lányok tájékozottabban választották iskolájukat, 43,2%-uk alaposan utána nézett. A fiúknál csak 37,2%-os ez a hányad. Közel kétharmaduk a kevesebb ismeretet is elégségesnek tartják, feltehetően fontosabb számukra a szak, szakma ismerte, mint az iskoláé. Ez mutatkozik meg, abban is, hogy a nem is fontos sokat tudni róla, lehetőséget választók mindegyike fiú Informáltság a megcélzott szakról, szakmáról Az előzőekben már ismertetett négy lehetőség közül választhattak a végzős tanulók. A továbbtanulási szakirány megválasztásához a megfelelő tájékozottsággal rendelkezett 50,4%-uk. Ez 10%-ponttal magasabb, mint az iskola kiválasztásánál. A diákok 38%-a vallotta, hogy eleget tudott, de nem túl sokat. Úgy választotta szakirányultságát 8,7%, hogy nem tájékozódott előtte megfelelően. Tovább süllyedt, az amúgy is csekély létszámú csoport, aki azt vallja nem is fontos tudni róla. A tájékozottság szükségességének megítélése az iskola és a szakirány tekintetében szak, szakma iskola sokat nem sokat keveset nem fontos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nemek szerint is elmozdulás történt, a fiúk több mint fele (51,5%-a) nyilatkozta, hogy a szak, szakma választásában alaposan felkészült, az iskola választásnál, csak 37,8%-os volt részesedésük. A lányoknál is hasonlóan alakult a kérdés válaszlehetőségeinek megoszlása, mint a fiúknál, közel felük (49,2%-uk) nagyon sokat tudott, 39%-uk pedig nem túl sokat, de eleget, ahhoz hogy a pályát válasszon. 14

15 1.8. Az iskola választást motiváló személyek Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy a fiatalok iskolaválasztásában milyen tényezők játszottak szerepet. Az osztályozási rendszer lehetőségével (1-5-ig) e tényezők motiváló erejét is fel kívántuk térképezni: 1 - Egyáltalán nem emiatt választottam, - 5 leginkább emiatt választottam. Az alábbi lehetőségek közül választhattak: a barátaim is oda mennek testvérem (ismerősöm, szülőm) ide jár, jár(t) el tudok helyezkedni utána mert tovább szeretnék tanulni utána egyéb ok, mégpedig:. Az egyéb kategóriába szövegesen is meg lehetett fogalmazni, ha a tanuló számára más szempont volt a fontos a továbbtanulása döntésében. A 4-5 osztályzatot erős motivációs tényezőnek gondoljuk, a 3-as is-is, 2 nem annyira, 1 egyáltalán nem befolyásolta a döntést. Több lehetőségre is szavazhattak, így a válaszok megoszlása 100%-nál magasabb, ha a kérdőívet kitöltők számához az 981 főhöz viszonyítunk. Az általános iskolai tanulmányaikat befejezők iskola választását döntően két tényező motiválta: továbbtanulás és az elhelyezkedés. Korukhoz képest igen megfontolt előrelátásnak tűnik, hogy a jövendő elhelyezkedési lehetőségek már most legerőteljesebb motiváló tényező a legtöbbjüknél 457főnél (48,6%) a legfontosabb döntési okként szerepel. További 29%-uknál (271 fő) is lényeges szempont volt (4 osztályzat), így együttesen a válaszadók háromnegyede pályaválasztását e tényező alapján döntötte el. A jövőbeni továbbtanulás célja is igen markánsan befolyásolta a válaszadó 456 fiatalt. Közel felük (49,5%) 5-sel osztályozta és további 17,6%-uk is négyest adott, így már kétharmaduknál lényeges szerepet játszott a döntésben. 15

16 Az osztályzatok megoszlása választási lehetőségenként továbbtanulás munkalehetőség testvér/család barát % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A családi (testvér, szülő) tapasztalat legkevésbé játszott szerepet az iskola-választásban, közel hattizedük (533 fő) állítja, hogy ezt a szempontot egyáltalán nem vette figyelembe. Ettől 10%-kal marad el a baráti befolyás, a diákok közel felét (438 főt) egy kicsit sem befolyásolta, hogy a barátai melyik iskolába mennek tovább (1 osztályzat), további 168-nál pedig alig-alig volt ez figyelembeveendő (2 osztályzat). Csupán 142-en, a tanulók 15,4%-a megy barátait követve, ugyanabba az iskolába (4-5 osztályzat). A családi hatás ennél magasabb közel kéttizedük, (19,2%-uk), 173 fiatal vette figyelembe első sorban az iskola kiválasztásánál. A választásnál szerepet játszó tényezők megoszlása osztályzatonként barát testvér/család munkalehetőség továbbtanulás 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9 3,6 19,5 23,5 27,4 9,3 42, ,9 19,1 42,7 39,4 43,2 32,4 14,6 8,1 12,2 6, Ha az osztályzatokon belüli megoszlást vizsgáljuk választási lehetőségenként, az alábbi ábrán jól látható, hogy a munkalehetőség és a továbbtanulás kapta az ötösök 84,3%-át és a négyesek 73,3%-át. Ez jól mutatja e két tényező markáns hatását az iskolaválasztásra. Ezek a fiatalok azok, akik tudatosan választanak iskolát és pályát, ami bíztató jel a pályaválasztás egészére nézve. 16

17 A választásnál szerepet játszó tényezők megoszlása osztályzatonként nemenkénti bontásban lányok továbbtanulás fiúk lányok elhelyezkedés fiúk lányok család fiúk lányok barát fiúk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A fenti grafikonon jól látható, hogy nincs lényeges különbség a nemek között, a hosszabb időtávra való előretekintés vezet, fiúknál, lányoknál egyaránt. A jövőbeni továbbtanulási terveket a lányok szőnek nagyobb arányban, közel 56,6%-uk ennek a szempontnak alárendelve választott iskolát, a fiúk 43%-ánál volt ez döntő. A jövőbeni biztos munkához jutás a lányok felénél volt legfontosabb mérlegelendő tényező, a fiúk 47%-a vélte így. Nemenként preferencia sorrend a leginkább befolyásoló tényező választási gyakorisága alapján (5 osztályzat) fő lányok fiúk továbbtanulás elhelyezkedés család barátok elhelyezkedés továbbtanulás család barátok Csak egy helycsere figyelhető meg a fiúk és lányok ötössel osztályozott tényezőinek számosságában, a lányoknál a továbbtanulás a népszerűbb, a fiúknál az elhelyezkedés biztonsága áll a legtöbb szavazatot kapó első helyen. 17

18 1.9. Ki segített, kinek a véleménye számított a leginkább az iskolák kiválasztásában Ennél a kérdésnél az alább felsorolt négy lehetőséget kellett az előző kérdéshez hasonlóan osztályozni a válaszadó végzősöknek. A lehetőségek: családod barátaid osztályfőnököd pályaválasztással foglalkozó szakemberek internet egyéb Elmondható, hogy a továbbtanulni szándékozók fiatalok választásukban főként a családtagok segítségére számíthattak. A legtöbb, legmagasabb értékkel jelölt válasz esett erre (57,1%), 444 fiatal gondolta így. További 229-en is fontos segítőknek minősítették a családtagokat, és a 4-es osztályzatból is a legtöbbet kapta. Csupán 114-en nem vagy alig számíthattak ebben a kérdésben a legközelebbi hozzátartozóikra. Az iskola kiválasztásában segítők rangsorolása rangsor család barátok Osztályfőnök pályaválasztási szakember internet fő összesen összesen Az osztályfőnökeik javaslatára építettetek első sorban 85-en, mindössze 11%-uk. Ez a második leggyakrabban ötös kategóriával illetett válasz, de csak töredéke a családra adott voksok számának és alig haladja meg a barátok, vagy a pályaválasztási szakemberekre támaszkodók számát. A másik póluson sokkal többen állnak, egyáltalán nem kérték ki az osztályfőnökük véleményét 319-en. az 1-es osztályzatok 22,3%-a esett erre. Az ő esetükben legjellemzőbb az is-is, meghallgatták, de nem erre építettek a döntésük meghozatalakor. 18

19 A barátok tanácsait 83 végzős (10,7%) fogadta meg elsősorban, hasonlóan a pályaválasztással foglalkozó szakemberekre számítók számához. De ez utóbbi kategóriába soroltak tanácsait egyáltalán nem veszik figyelembe a legtöbben (428 fő), az elutasító vélemények háromtizedét teszik ki. Meghökkentő, hogy az internetet oly jól ismerő korosztály a pályaválasztásnál milyen kis mértékben támaszkodik az itt megszerezhető ismeretekre. Csak egytizedük, 77 fiatal jelölte meg, mint legfontosabb iskolaválasztást befolyásoló tényezőt. Elutasította a világháló nyújtotta információszerzési lehetőséget a válaszadók 36%- a. Az osztályzatok szerinti besorolás megoszlása az iskola kiválasztásában segítők bontásában 100% 80% 24,9 18,8 18,3 17,7 20,7 14,3 16,9 9,9 10,7 10,9 internet pályavalaszt.szakember osztályfőnök 60% 29,8 22,2 23,8 17,5 10,7 barát család 40% 20% 0% 17,3 22,2 25,2 57,1 30,1 18,7 30,2 18,1 4,3 7, osztályzat A jelölés súlyarány megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a végzős tanulók határozottabban tudták, hogy kinek a segítségét utasítják el, mint akinek segítségét elfogadták. Az összes jelölésből az egyesek képviselik a legnagyobb hányadot 31,4%-ot. Az ötösre értékelt válaszok részaránya csak 17%-ot tesz ki. A két szélső helyzet, a család, - akiknek legjobban számítottak a segítségére - és a pályaválasztási szakember, - akiknek véleményére legkevésbé voltak kíváncsiak, - közel inverzei egymásnak. 19

20 A választások súlyarány megoszlása az iskola választásban segítők szerint család barát osztályfőnök Pályavál. szakember internet összesen 1 1,4 5,9 7,0 9,4 7,8 31,4 2 1,1 4,4 3,3 3,0 2,8 14,7 3 3,7 5,2 4,9 2,9 3,8 20,6 4 5,0 2,9 2,9 2,8 2,9 16,6 5 9,7 1,8 1,9 1,8 1,7 17,0 21,0 20,2 19,9 20,0 19,0 100,0 Nemek szerint vizsgálva, az iskola kiválasztásában a családja tanácsát a lányok közel fele vette elsősorban figyelembe, a fiúknál 6%-ponttal kisebb ez az arány (43,2%-a). Nem számit a családjára a fiúk 7,7%-a, lányoknál kisebb ez a hányad 5,2%. Barátai véleményére a fiúk 33%-a egyáltalán nem alapozott, a lányoknál ez az arány 7,8%- pontal alacsonyabb 25,2%-os. Érdekes módon a fiúk körében a barátok véleményére is nagyobb arányban hallgattak (9,9%), mint a lányoknál (8%). Első sorban osztályfőnöki segítséget közel azonos arányban utasították el a fiúk és a lányok (36-35,1%) és ha a hozzávesszük a 2 kategóriát is, már több mint felük nem, vagy alig vette figyelembe, ennél a döntésnél az osztályfőnöki tanácsot. Még az egytizedet sem éri el úgy a fiúknál, mint a lányoknál, akik elsősorban az ő véleményére adtak volna. A pályaválasztási szakember útmatatásaira a lányok 49,2%-a egyáltalán nem alapoz, a fiúknál ez az arány közel 5%-ponttal alacsonyabb (44,6%). Ezzel szemben a szakember véleményének elfogadása közel azonos 9% körüli. Az iskola kiválasztásában segítők rangsorolása nemek szerinti megoszlásban lányok internet fiúk lányok pályav. Fiúk lányok oszt.fő fiúk lányok barát fiúk lányok család fiúk 5,2 7,7 4,7 6, ,6 49,2 44,6 35, , ,6 17,9 14,9 14,1 13,2 17,2 15,8 16,7 21,2 22,6 22,8 25,1 20, ,9 15,5 24, ,9 21,8 49,7 43,2 13, ,8 13,4 14,9 14,1 15,6 12,7 8,5 9,3 8,9 9,3 9,3 9,2 8 9,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Az internet információira támaszkodott a fiúk 26,3%, a lányoknál még alacsonyabb, csak 22,4%-os ez a hányad. A teljes elutasítás viszont mindkét nemnél sokkal magasabb részarányú és közel azonos (fiúk 40,6%, lányok 42%). 20

21 1.10. A megfelelő iskola kiválasztásához kapott segítség véleményezése Az iskola kiválasztásánál a diákok különböző mértékben igénylik illetve vesznek igénybe a segítséget. A választási lehetőségek ebben a kérdésben az alábbiak voltak: igen nem nem is kell segítség A kérdésre válaszoló 951 tanuló döntő többsége (83,5%) érezte úgy, hogy elegendő segítséget kapott a megfelelő iskola kiválasztásához. A végzősök 7,5%-a fiatal kora ellenére azon a véleményen van, hogy nincs is szükség segítségre. A diákok közel 8,9%-a érezte úgy, a kapott segítség mértéke nem volt elegendő. A megfelelő iskola kiválasztásához kapott segítség értékelése fiú lány nem 7% nem 11% nem is kell segítség 8,2% nem is kell segítség 6,5% igen 85% igen 83% A fenti két diagramon jól látható, hogy a nemek között az eltérés kis mértékű. Domináns a segítségnyújtással elégedettek száma, igaz a lányoknál 2%-ponttal alacsonyabb, mint a fiúknál (83%-85%). A kritikus véleményt jelzők aránya viszont a lányoknál 4%-ponttal meghaladja a fiúkét (11%-7%). A fiúkra jellemzőbb, hogy nagyobb arányban vállalják önállóan a felelősséget saját jövőjükért (8,2%), mint a lányok (6,5%) A végzősök tervei, ha nem tanulnak tovább Erre a kérdésre az alapfokú oktatást befejező válaszadók csak 55,7%-a választott az alábbiak lehetőségek valamelyikéből: 21

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉG KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai Pécs, 2007. november Kiadó: Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A mérés értékelési folyamatban 8 partneriskolánk 975 tanulója vett részt. Iskolák Létszám Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 107 Beregszászi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013.

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. 1/9 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt kivitelére létrejött partnerség azzal a céllal alakult, hogy a szállodaipari szakképzés

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Kovács Anett Jolán A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Bevezető Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA NAPPALI TAGOZATON

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA NAPPALI TAGOZATON Honnan szerzett tudomást az intézményünkben folyó képzésről? Oktatási tájékoztató füzet 0% 1% Kiküldött tájékoztató anyagokból 4% 8% 2% 3% 1% Szórólapokból 22% Újságban megjelent hirdetésből SZÁMALK honlapjáról

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON Honnan szerzett tudomást az intézményünkben folyó képzésről? Oktatási tájékoztató füzet Kiküldött tájékoztató anyagokból 2% 0% Szórólapokból 15% 4% 4% 4% 2% 5% Újságban megjelent hirdetésből SZÁMALK honlapjáról

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők!

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők! Tisztelt Szülők! Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy gyermekük számára továbbtanulási céllal valamely ünket választották. Iskolánk iránti töretlen és növekvő népszerűségét jelzi, hogy a tavalyi 600

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben Sansumné Molnár Judit ecomojud@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem VI. Magyar Földrajzi Konferencia Kockázat Konfliktus Kihívás

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Kecskemét, 2010. november Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

Diákok a harmadfokú képzésben

Diákok a harmadfokú képzésben Diákok a harmadfokú képzésben Kutatásunkkal azt a hipotézist szeretnénk ellenőrizni, mely szerint az érettségi vizsga megszerzésének általánossá válásával a harmadfokú képzés intézményrendszere különösen

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon 2. oldal Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A megkeresett iskolák köre... 4 A végzős diákok létszámának alakulása... 5 Nyelvismeret...

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS Szentgotthárd Város 15-29 éves lakossága kérdőíves vizsgálatának kiértékelése Az értékelést készítette: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. Bevezetés Szentgotthárd

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 Elemzés a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL Munkahelymegőrző támogatások felhasználásának jellemzői, hasznossága

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben