A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE"

Átírás

1 PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE Pécs, január 1

2 Kiadja: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Készítették: Csóka Éva Schleer Lászlóné Hornyák István Szerkesztette: Schleer Lászlóné Hornyák István Készült: 200 példányban Nyomda: Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs Pécs, január 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 1. PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZŐ TANULÓK KÖRÉBEN A KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK KOR ÉS NEM SZERINTI JELLEMZŐI A TOVÁBB TANULNI SZÁNDÉKOZÓK VÁLASZTOTT ISKOLÁI, ILLETVE SZAKJAI, EMELT SZINTŰ KÉPZÉSI FORMÁI AZ ELSŐKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI A FELVÉTELI LAPON MÁSODIKKÉNT MEGJELÖLT ISKOLÁK A MÁSODIKKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI INFORMÁLTSÁG A MEGCÉLZOTT ISKOLÁRÓL INFORMÁLTSÁG A MEGCÉLZOTT SZAKRÓL, SZAKMÁRÓL AZ ISKOLA VÁLASZTÁST MOTIVÁLÓ SZEMÉLYEK KI SEGÍTETT, KINEK A VÉLEMÉNYE SZÁMÍTOTT A LEGINKÁBB AZ ISKOLÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN A MEGFELELŐ ISKOLA KIVÁLASZTÁSÁHOZ KAPOTT SEGÍTSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE A VÉGZŐSÖK TERVEI, HA NEM TANULNAK TOVÁBB AZ ÁLLÁSKERESÉS MÓDJA A NEM TOVÁBB TANULÓ VÉGZŐSÖK KÖRÉBEN A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE A MEGALAPOZOTT DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES TÉNYEZŐKRŐL PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN A SZAKISKOLÁT VÉGZŐ TANULÓK KÖRÉBEN A VÉGZŐS DIÁKOK ÉLETKOR ÉS NEM SZERINTI JELLEMZŐIK A VÁLASZADÓK A VÉGZETT SZAKIRÁNYOK, SZAKMÁK SZERINT A VÁLASZADÓK NYELVTUDÁSA A TANULÓK TERVEI, SZÁNDÉKA AZ ISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN A TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKOK SZAKIRÁNYAI, SZAKMÁI A TOVÁBBTANULÁS MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐI A TOVÁBBTANULÓK VÁLASZTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ SZEMÉLYI TÉNYEZŐK, LEGINKÁBB KIRE ALAPOZTA A DÖNTÉST A TERVEK KIVÁLASZTÁSÁHOZ KAPOTT SEGÍTSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE A TOVÁBBTANULNI NEM SZÁNDÉKOZÓK TERVEI AZ ÁLLÁSKERESÉS MELY MÓDJÁT VÁLASZTANÁ A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE A MEGALAPOZOTT DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKRÓL PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN AZ ÉRETTSÉGIZŐ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK KÖRÉBEN A KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK KOR ÉS NEM SZERINTI JELLEMZŐI A VÁLASZADÓK VÉGZETT SZAKJAI, ILLETVE EMELT SZINTŰ KÉPZÉSI FORMÁI

4 3.3. A VÉGZŐSÖK NYELVTUDÁSÁNAK SZINTJE A VÁLASZADÓK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA AZ ISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN A TOVÁBBTANULNI SZÁNDÉKOZÓK ISKOLATÍPUS VÁLASZTÁSA A FELVÉTELI LAPON ELSŐKÉNT MEGJELÖLT ISKOLÁK AZ ELSŐKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI A FELVÉTELI LAPON MÁSODIKKÉNT MEGJELÖLT ISKOLÁK A MÁSODIKKÉNT VÁLASZTOTT ISKOLA SZAKJAI, SZAKMÁI, KÉPZÉSI FORMÁI AZ ISKOLA VÁLASZTÁS MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐI KI SEGÍTETT, KINEK A VÉLEMÉNYE SZÁMÍTOTT A LEGINKÁBB AZ ISKOLÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN A MEGFELELŐ ISKOLA KIVÁLASZTÁSÁHOZ KAPOTT SEGÍTSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE A VÉGZŐSÖK TERVEI, HA NEM TANULNAK TOVÁBB, ILLETVE HA SIKERTELEN A FELVÉTELIJÜK AZ ÁLLÁSKERESÉS MÓDJA A NEM TOVÁBB TANULÓ VÉGZŐSÖK KÖRÉBEN A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE A MEGALAPOZOTT DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES TÉNYEZŐKRŐL PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETE A PÉCSI KISTÉRSÉGBEN A PÁLYAKEZDŐK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA A PÁLYAKEZDŐK REGISZTERI ÁRAMLÁSI ADATAI AZ ÚJ BELÉPŐ PÁLYAKEZDŐK JELLEMZŐI A VISSZATÉRŐKÉNT BELÉPŐ PÁLYAKEZDŐK JELLEMZŐI A PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK KIÁRAMLÁSA AZ IGAZGATÓK KIFEJTETT VÉLEMÉNYE A PÁLYAVÁLASZTÁS JELENLEGI HELYZETÉRŐL ÉS KÖRÜLMÉNYEIRŐL AZ ISKOLAIGAZGATÓK VÉLEMÉNYE A PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDSZERRŐL VÉLEMÉNYÜK A DIÁKOKAT MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐKRŐL A PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ SZERVEZETEK ISMERTSÉGE ÉS EREDMÉNYESSÉGÜKRŐL KIALAKULT VÉLEMÉNY AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLAT RENDSZERE A SAJÁT INTÉZMÉNYBE FOLYÓ PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG MINŐSÍTÉSE AZ IGAZGATÓK KIFEJTETT VÉLEMÉNYE A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL

5 BEVEZETÉS A szándéktérkép az iskolájuk befejezése előtt álló fiatalok továbbtanulási, illetve pályaválasztási szándékait kívánja feltérképezni. Kérdőíves felmérés keretében mérte fel a fiatalok elképzeléseit, illetve azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek ezeket az elképzeléseket befolyásolják. Ezek megismerése azért fontos számunkra, mert ha ezen keresztül közvetlen információkat tudunk szerezni az iskola- és pályaválasztást alakító környezeti és belső szempontokról, akkor jobb eséllyel tudjuk majd a jövőben ezeket a döntéseket úgy alakítani, vagy legalábbis befolyásolni, hogy javuljon azok hatásfoka. Ez utóbbi alatt egyszerre értjük az egyéni sikereket (sikerül olyan iskolát, majdan munkahelyet találni, amelyik megfelel az egyéni adottságoknak és aspirációknak, így az egyéni sorssal való megfelelő elégedettséget teremt) és a munkaerő-piaci sikereket (sikerül olyan képességeket, szakmát szerezni, amely megfelel a munkaerőpiac elvárásainak). A kérdőíves felmérést a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Iroda munkatársai végezték Braun Olga és Gasparits Evelin, az elemzést Csóka Éva, Schleer Lászlóné, Hornyák István a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának munkatársai állították össze. 5

6 A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE 1. PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉP ÉVBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZŐ TANULÓK KÖRÉBEN Baranya megye általános iskoláiban végzős tanulók közül 981-en töltötték ki a pályaválasztási szándékaikat feltérképező kérdőívet. Több mint hattizedük (62,8%) a megyeszékhely, a többiek (366 fő, 37,2%) a megye különböző településeinek alapfokú oktatási intézményének végzősei A kérdőívet kitöltők kor és nem szerinti jellemzői Az általános iskolai végzősök közül a kérdőívet kitöltők nemi megoszlása kiegyensúlyozott, a válaszadók többségét adó fiúk 507 fős csoportja mindössze 1,7%-ponttal, 34 fővel haladja meg a lányokét (473 fő). A válaszadók kor szerinti megoszlása nemenként fiúk lányok 14 éves 84,0% 14 éves 92,2% 15 éves 13,3% 16 éves 2,8% 16 éves 0,4% 15 éves 7,3% Az általános iskolát döntő többségük, 87,3% 14 éves korában fejezi be. Lányoknál magasabb ez arány 92,2%-os, a fiúknál 8,2%-ponttal alacsonyabb 84%-os. Ezzel szemben a fiúk 13,3%- a 15 éves, a lányoknál csak 7,3%-os ez a hányad. A 16 évesek részesedése is az ő táborukban a kisebb 0,4%, a fiúknál 2,8%. 6

7 1.2. A tovább tanulni szándékozók választott iskolái, illetve szakjai, emelt szintű képzési formái A kérdőívet kitöltő fiatalok közül csupán 18 fő nem nevezte meg az iskolát, ahol tovább folytatja tanulmányait. A továbbtanulni szándékozó tanulók 41 középfokú iskolát jelöltek meg, 24 pécsit, 17 baranyait. Megyén kívülit egyetlent sem. (A 2007-ben e témában folytatott felmérés esetében még 11 megyén kívüli iskola jelölt volt, pedig felmérés csak a Pécsi Kistérség általános iskoláira vonatkozott.) A megjelölt iskolákra jelentkezők létszáma nagy szóródást mutat, 21 iskolába nem haladja meg a jelentkezők létszáma a 10 főt, ebből tíz iskola esetében csak egy-két fő jelentkezéséről van szó, főleg a vidékiek esetben. Az iskola választás területi megoszlása vidéki 14% pécsi 86% A legkeresettebb 10 középiskola Pécsett található első helyen a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola vezet 108 jelentkezővel, ez a kérdőívet kitöltők 11%-a. Majd a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi I. Gimnázium és Szakközépiskola következik, amely 103 fiatal (10,5%) szemében volt népszerű. A Leőwey Klára Gimnázium áll a gyakorisági sor harmadik helyén, ahol 97 végzős (9,9%) szeretne tanulni. A végzősök által megjelölt középfokú oktatási intézmények (15 fő felettiek) II. Béla Táncsics Sellyei szakk. Meixner Kodály Janus Deák Nagy Lajos Művészeti Pollack Simonyi Károly Apácai Radnóti 500. sz Zipernowsky Kereskedelmi Leőwey Széchenyi Babits fő 7

8 A Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskolát 79-en (8%) választották. A Zipernowsky K. Műszaki Szakközépiskolát az általános iskolai tanulmányaikat befejezők 7%-a (69 fő) jelölte meg. Az 500.sz. Angster József Szakképző Iskolában 47-en (4,8%) szeretnének valamilyen szakmát elsajátítani. Csak egy-egy fővel kevesebben választották a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolát illetve az Apácai Csere János Nevelési Központ Gimnáziumát (46-46 fő, 4,7%). A Simonyi Károly Szakközépiskolába 40 fiatal adná be a jelentkezését. Érdekes, hogy a Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolát és Pollack M. Műszaki Szakközépiskolát ugyanannyi (33-33 fő) fiatal választotta. A régi múltú Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumát már csak 32-en jelölték meg a 2014-ben 8 osztályt végzők közül. A megyeszékhelyen kívüli oktatási intézmények közül a Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolát és a mohácsi Meixner Ildikó Speciális Szakiskolát választották a legtöbben, fiatal (1,7%). A siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban 16-an, a Pécsváradon működő II. Béla Középiskolában pedig 15-en szeretnének továbbtanulni. A regionális beiskolázású, hatosztályos, cigány gyermekeket oktató középiskolába, a pécsi Gandhi Gimnáziumba 14 fiatal jelentkezett Az elsőként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A különböző szakokat, emeltszintű képzési formákat, szakmákat tevékenységi körönként csoportosítottunk és ebből választhattak a diákok. Az alábbi lehetőségek álltak rendelkezésükre: Egészségügyi 1 Műszaki 2 Kereskedelmi 3 Gépipari 4 Mezőgazdasági 5 Építőipari 6 Nyelvi 7 Humán 8 Matematika 9 Pénzügyi, számviteli 10 Informatikai 11 Közszolgáltatás 12 Természettudományi 13 Egyéb:. 14 A diákok zöme, - 61 fő (6,1%) kivételével - válaszolt erre a kérdésre, amely az iskolatípuson belüli tagozat választás után érdeklődött. A nyelvtudás szerepe egyre erőteljesebb, mind a továbbtanulásban, mind a munkaerőpiacon az elhelyezkedésnél. Ez tükröződik a tanulók (illetve segítőik) választásában is, kimagasló számban 155 fő (17,2%) választottak különböző kiemelt nyelvi képzésű szakokat. Különösen a lányok körében népszerű a nyelvtanulás, az e szakokat megjelölők kétharmada közülük kerül ki. 8

9 Iskolatípuson belüli első tagozat választás megoszlása rendvédelmi 5,8% vendéglátás,idegenforg. 5,9% sport 1,7% informatikai 8,9% művészeti 3,2% természettud 7,6% személyi szolg. 4,4% pénzügyi 3% kereskedelem 8,3% humán 7,7% nyelv 17,2% gépipar 7,0% építőipari 2,3% mezőgazdasági 3,4% egyéb 6,1% eü. 2,1% műszaki 5,6% Második leggyakoribb választás az informatikai ismereteket nyújtó szakok. Nyolcvan fiatal, a válaszadók közel egytizede választotta. A nemi összetétel ennél a szakiránynál markánsan a fiúk felé tolódott el, több mint nyolctizedük tartozik közéjük. A szakközépiskolát, szakiskolát választók között a kereskedelmi szakok, szakmák a vonzóak, 71 fiatal választotta (8,3%), legtöbbjük lány 50 fő (70,4%). A humán szakon továbbtanulók száma 69 fő (7,7%), ez is a lányok körében kedveltebb szakirány, az ide jelentkezők héttizedét teszik ki. A kiemelt képzések, szakok, szakmák választásának nemi megoszlása 100% % 60% % % 0% mezőgazdasági építőipari gépipar keresk személyi szolg. vendéglát. Idegenforg informatikai pénzügyi humán nyelv természettud 35 műszaki művészet 9 rendvédelem 27 4 egészségü. sport egyéb 41 nő férfi 9

10 A természettudományi irányultsága a fiatalok 7,6%-nak van (68 fő). Az eddig megfigyelt fiú többséggel szemben, a jelen vizsgálatban fele-fele arányban választották mindkét nembeliek. Figyelemre méltó, hogy a gépipari szakmák milyen nagy számban vonzzák a fiatalokat, 61-en (7%) választották egy kivételével mind fiúk. Feltehetően a Pécsváradi II. Béla Középiskola belügyi pályára orientáló képzést folytató oktatási intézmény közelségének tudható be, hogy rendvédelmi, belügyi szakra is számosan jelentkeztek a végzősök közül (52 fő 5,7%), fiúk-lányok közel azonos számban. A vendéglátás, idegenforgalom területe is hasonlóan népszerű, számban megegyezik az előbbiekben leírtakkal, de itt a lányok többsége jelentős (63%). Csak ez után következik a gyakorisági sorban 50 fővel a műszaki érdeklődésűek csoportja. Ez a területet még mindig zömében (90%) a fiúk választják A felvételi lapon másodikként megjelölt iskolák Másodiknak iskolát 833 fiatal jelölt meg, 44 iskolát megnevezve, ahol a tanulmányait folytatni szeretné. Megyeszékhelyen kívüli kisebb-nagyobb vidéki városokban megjelölt iskolák száma 19 (43,2%). Nem Baranyában működő oktatási intézményt nem választott egy fiatal sem. Az iskolák sorrendjének jelentős változását eredményezte a tanulók második választása. Az első fordulóban a második helyen szerepelő Baptista Szeretetszolgálat által működtetett és a volt TÁSI-val kibővült Széchenyi István alap és középfokú oktatási intézmény a végzősök népszerűségi listáján az első lett a második fordulóban, 88 diák (10,6%) nevezte meg, ez csak 15 fővel kevesebb, mint első alkalommal. Legtöbben a Zipernowskyból áramlanának át (12 fő), de a saját iskola másik szakáról is 11-en, 9-9 fő pedig a Leőweyből és a Babits Gimnáziumból. Előzőleg első helyen álló Babits Mihály Gimnázium a második helyre szorult, 76 végzős választaná, ez 30%-os visszaesést jelent. Egyharmaduk a Leőweyből érkezne (25 fő), ha oda nem veszik fel. Egynegyedük ragaszkodna első választásához és ugyan ebben a gimnáziumban, csak egy másik szakot jelölne meg. 10

11 Babits Széchenyi Leőwey Kereskedelmi Zipernowsky 500.sz.Angster Radnóti Apácai Simonyi Pollack Művészeti összes jelentkező Az elsőként és másodikként választott iskolák tízes rangsor mátrixa Első iskola Második iskola Széchenyi Babits Leőwey Simonyi Kereskedelmi sz. Angster Deák Apácai Zipernowsky Nagy Lajos Összes jelentkező * az összes jelentkező nem a táblázatban szereplő számok összege, mert egyéb, az első 10 helyen nem szereplő iskolákból is jelentkeztek át tanulók. A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium megőrizte harmadik helyét holtversenyben a Simonyi Károly Szakközép és Szakiskolával. A 73 fiatal, aki másodikként kiválasztotta ezt az iskolát egynegyeddel marad el az elsőként választók sokaságától. Érdekes, hogy felük a Babits M. Gimnáziumtól pártolna át, egyhatoduk maradna csak hűséges, egy másik szakot választva. A fordított irányú mozgás is megfigyelhető Leőweyből a Babitsba 25-en mennének át. A harmadik-negyedik helyre ugrott a Simonyi Károly Szakközép és Szakiskola az első jelölésnél még csak kilencedik volt. Szakjain 73-an szeretnék ismereteiket bővíteni, közel dupla annyian, mint első alkalommal. Főként a Kereskedelmiből áramlanának át (14 fő), de a Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskolából is 11-en. Egy hellyel esett vissza a negyedikről az ötödikre a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, igaz csak 4 fővel maradva el a Simonyitól illetve a Leőweytől. Mindössze tíz fiatallal kevesebben választották második helyen, mint elsőként. Az első döntésükhöz ragaszkodnának 12-en, de 9-9 fő érkezne a Széchenyiből, a Radnótiból és a Simonyiból. 11

12 A végzősök által másodikként megjelölt középfokú oktatási intézmények (15 fő felettiek) II.Béla Meixner Radnóti Janus Kodály Nagy Lajos Zipernowsky Apácai Deák 500. sz Kereskedelmi Simonyi Leőwey Babits Széchenyi pécsiek nem pécsiek 88 fő A másodikként választott iskola szakjai, szakmái, képzési formái A második szakválasztásnál már nem figyelhető meg olyan nagymértékű átrendeződés, amely arra utal, hogy a fiatalok választott szakirányukhoz ragaszkodnak inkább, mint iskolájukhoz, annak ellenére, hogy a nem válaszolók száma (116 fővel) és aránya jelentősen (12%-ponttal) megugrott. Első helyen változatlanul a nyelvi tagozatok állnak, 140 fiatal választotta (17,4%) és csak 15- en mondtak le erről a céljukról. A második helyre az informatika helyett, a humán tagozatok léptek, a 96 fős létszám 27 fővel emelkedett az első választáshoz képest. Bár informatikát változatlanul 80 fiatal tartja vonzónak mégis a harmadik helyre csúszott vissza, táboruk a válaszadók egytizedét adják. Közel ugyanennyien tanulnának a kereskedelem szakmáiba, számuk 78 fiatalra gyarapodott (9,7%). A természettudományos érdeklődésűek száma ugyan apadt, de így is 7%-át teszik ki a sokaságnak és az ötödik a végzősök népszerűségi listáján. 12

13 A második szak, szakma, tagozat választás megoszlása mezőgazdasági építőipari gépipar keresk. személyi szolg. vendéglát. Idegenforg informatikai pénzügyi humán nyelv természettud műszaki művészet rendvédelem egészségü. sport egyéb 36 második első % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Előnyös a változás a fiatalok második választása esetében a mezőgazdaság (főként a borászat fortélyait kívánják elsajátítani) és a vendéglátás szakmáinál, de szerényebb mértékben (+6 illetve +4 fő) Informáltság a megcélzott iskoláról Ebben a kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a diákok megfelelő tájékozottsággal rendelkeztek-e az elsőként választott iskoláról. Az alábbi lehetőségek álltak rendelkezésre: Úgy érzed, hogy igen, nagyon sokat Úgy érzed, hogy igen, bár nem nagyon sokat Úgy érzed, hogy nem sokat Nem tartod fontosnak, hogy sokat tudj róla A tanulók 40%-a nyilatkozta azt, hogy nagyon sokat tud a választott iskoláról (388 fő). Felük (487 fő) a következő választási lehetőség, az eleget tud, de nem túl sokat érezte magára nézve igaznak. Azokkal együtt, akik elismerték, hogy nem sokat tudtak jövendő iskolájukról (9,3%), már hattizedes az iskola kiválasztásában nem elég információval rendelkezők részaránya, ez 577 fiatalt jelent. Töredékük, mindössze 4 diák véleménye az, hogy nem is kell tudni róla sokat. 13

14 Tájékozottság az iskoláról nemek szerint 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% fiú lány nem fontos keveset nem sokat sokat A lányok tájékozottabban választották iskolájukat, 43,2%-uk alaposan utána nézett. A fiúknál csak 37,2%-os ez a hányad. Közel kétharmaduk a kevesebb ismeretet is elégségesnek tartják, feltehetően fontosabb számukra a szak, szakma ismerte, mint az iskoláé. Ez mutatkozik meg, abban is, hogy a nem is fontos sokat tudni róla, lehetőséget választók mindegyike fiú Informáltság a megcélzott szakról, szakmáról Az előzőekben már ismertetett négy lehetőség közül választhattak a végzős tanulók. A továbbtanulási szakirány megválasztásához a megfelelő tájékozottsággal rendelkezett 50,4%-uk. Ez 10%-ponttal magasabb, mint az iskola kiválasztásánál. A diákok 38%-a vallotta, hogy eleget tudott, de nem túl sokat. Úgy választotta szakirányultságát 8,7%, hogy nem tájékozódott előtte megfelelően. Tovább süllyedt, az amúgy is csekély létszámú csoport, aki azt vallja nem is fontos tudni róla. A tájékozottság szükségességének megítélése az iskola és a szakirány tekintetében szak, szakma iskola sokat nem sokat keveset nem fontos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nemek szerint is elmozdulás történt, a fiúk több mint fele (51,5%-a) nyilatkozta, hogy a szak, szakma választásában alaposan felkészült, az iskola választásnál, csak 37,8%-os volt részesedésük. A lányoknál is hasonlóan alakult a kérdés válaszlehetőségeinek megoszlása, mint a fiúknál, közel felük (49,2%-uk) nagyon sokat tudott, 39%-uk pedig nem túl sokat, de eleget, ahhoz hogy a pályát válasszon. 14

15 1.8. Az iskola választást motiváló személyek Ennél a kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy a fiatalok iskolaválasztásában milyen tényezők játszottak szerepet. Az osztályozási rendszer lehetőségével (1-5-ig) e tényezők motiváló erejét is fel kívántuk térképezni: 1 - Egyáltalán nem emiatt választottam, - 5 leginkább emiatt választottam. Az alábbi lehetőségek közül választhattak: a barátaim is oda mennek testvérem (ismerősöm, szülőm) ide jár, jár(t) el tudok helyezkedni utána mert tovább szeretnék tanulni utána egyéb ok, mégpedig:. Az egyéb kategóriába szövegesen is meg lehetett fogalmazni, ha a tanuló számára más szempont volt a fontos a továbbtanulása döntésében. A 4-5 osztályzatot erős motivációs tényezőnek gondoljuk, a 3-as is-is, 2 nem annyira, 1 egyáltalán nem befolyásolta a döntést. Több lehetőségre is szavazhattak, így a válaszok megoszlása 100%-nál magasabb, ha a kérdőívet kitöltők számához az 981 főhöz viszonyítunk. Az általános iskolai tanulmányaikat befejezők iskola választását döntően két tényező motiválta: továbbtanulás és az elhelyezkedés. Korukhoz képest igen megfontolt előrelátásnak tűnik, hogy a jövendő elhelyezkedési lehetőségek már most legerőteljesebb motiváló tényező a legtöbbjüknél 457főnél (48,6%) a legfontosabb döntési okként szerepel. További 29%-uknál (271 fő) is lényeges szempont volt (4 osztályzat), így együttesen a válaszadók háromnegyede pályaválasztását e tényező alapján döntötte el. A jövőbeni továbbtanulás célja is igen markánsan befolyásolta a válaszadó 456 fiatalt. Közel felük (49,5%) 5-sel osztályozta és további 17,6%-uk is négyest adott, így már kétharmaduknál lényeges szerepet játszott a döntésben. 15

16 Az osztályzatok megoszlása választási lehetőségenként továbbtanulás munkalehetőség testvér/család barát % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A családi (testvér, szülő) tapasztalat legkevésbé játszott szerepet az iskola-választásban, közel hattizedük (533 fő) állítja, hogy ezt a szempontot egyáltalán nem vette figyelembe. Ettől 10%-kal marad el a baráti befolyás, a diákok közel felét (438 főt) egy kicsit sem befolyásolta, hogy a barátai melyik iskolába mennek tovább (1 osztályzat), további 168-nál pedig alig-alig volt ez figyelembeveendő (2 osztályzat). Csupán 142-en, a tanulók 15,4%-a megy barátait követve, ugyanabba az iskolába (4-5 osztályzat). A családi hatás ennél magasabb közel kéttizedük, (19,2%-uk), 173 fiatal vette figyelembe első sorban az iskola kiválasztásánál. A választásnál szerepet játszó tényezők megoszlása osztályzatonként barát testvér/család munkalehetőség továbbtanulás 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9 3,6 19,5 23,5 27,4 9,3 42, ,9 19,1 42,7 39,4 43,2 32,4 14,6 8,1 12,2 6, Ha az osztályzatokon belüli megoszlást vizsgáljuk választási lehetőségenként, az alábbi ábrán jól látható, hogy a munkalehetőség és a továbbtanulás kapta az ötösök 84,3%-át és a négyesek 73,3%-át. Ez jól mutatja e két tényező markáns hatását az iskolaválasztásra. Ezek a fiatalok azok, akik tudatosan választanak iskolát és pályát, ami bíztató jel a pályaválasztás egészére nézve. 16

17 A választásnál szerepet játszó tényezők megoszlása osztályzatonként nemenkénti bontásban lányok továbbtanulás fiúk lányok elhelyezkedés fiúk lányok család fiúk lányok barát fiúk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A fenti grafikonon jól látható, hogy nincs lényeges különbség a nemek között, a hosszabb időtávra való előretekintés vezet, fiúknál, lányoknál egyaránt. A jövőbeni továbbtanulási terveket a lányok szőnek nagyobb arányban, közel 56,6%-uk ennek a szempontnak alárendelve választott iskolát, a fiúk 43%-ánál volt ez döntő. A jövőbeni biztos munkához jutás a lányok felénél volt legfontosabb mérlegelendő tényező, a fiúk 47%-a vélte így. Nemenként preferencia sorrend a leginkább befolyásoló tényező választási gyakorisága alapján (5 osztályzat) fő lányok fiúk továbbtanulás elhelyezkedés család barátok elhelyezkedés továbbtanulás család barátok Csak egy helycsere figyelhető meg a fiúk és lányok ötössel osztályozott tényezőinek számosságában, a lányoknál a továbbtanulás a népszerűbb, a fiúknál az elhelyezkedés biztonsága áll a legtöbb szavazatot kapó első helyen. 17

18 1.9. Ki segített, kinek a véleménye számított a leginkább az iskolák kiválasztásában Ennél a kérdésnél az alább felsorolt négy lehetőséget kellett az előző kérdéshez hasonlóan osztályozni a válaszadó végzősöknek. A lehetőségek: családod barátaid osztályfőnököd pályaválasztással foglalkozó szakemberek internet egyéb Elmondható, hogy a továbbtanulni szándékozók fiatalok választásukban főként a családtagok segítségére számíthattak. A legtöbb, legmagasabb értékkel jelölt válasz esett erre (57,1%), 444 fiatal gondolta így. További 229-en is fontos segítőknek minősítették a családtagokat, és a 4-es osztályzatból is a legtöbbet kapta. Csupán 114-en nem vagy alig számíthattak ebben a kérdésben a legközelebbi hozzátartozóikra. Az iskola kiválasztásában segítők rangsorolása rangsor család barátok Osztályfőnök pályaválasztási szakember internet fő összesen összesen Az osztályfőnökeik javaslatára építettetek első sorban 85-en, mindössze 11%-uk. Ez a második leggyakrabban ötös kategóriával illetett válasz, de csak töredéke a családra adott voksok számának és alig haladja meg a barátok, vagy a pályaválasztási szakemberekre támaszkodók számát. A másik póluson sokkal többen állnak, egyáltalán nem kérték ki az osztályfőnökük véleményét 319-en. az 1-es osztályzatok 22,3%-a esett erre. Az ő esetükben legjellemzőbb az is-is, meghallgatták, de nem erre építettek a döntésük meghozatalakor. 18

19 A barátok tanácsait 83 végzős (10,7%) fogadta meg elsősorban, hasonlóan a pályaválasztással foglalkozó szakemberekre számítók számához. De ez utóbbi kategóriába soroltak tanácsait egyáltalán nem veszik figyelembe a legtöbben (428 fő), az elutasító vélemények háromtizedét teszik ki. Meghökkentő, hogy az internetet oly jól ismerő korosztály a pályaválasztásnál milyen kis mértékben támaszkodik az itt megszerezhető ismeretekre. Csak egytizedük, 77 fiatal jelölte meg, mint legfontosabb iskolaválasztást befolyásoló tényezőt. Elutasította a világháló nyújtotta információszerzési lehetőséget a válaszadók 36%- a. Az osztályzatok szerinti besorolás megoszlása az iskola kiválasztásában segítők bontásában 100% 80% 24,9 18,8 18,3 17,7 20,7 14,3 16,9 9,9 10,7 10,9 internet pályavalaszt.szakember osztályfőnök 60% 29,8 22,2 23,8 17,5 10,7 barát család 40% 20% 0% 17,3 22,2 25,2 57,1 30,1 18,7 30,2 18,1 4,3 7, osztályzat A jelölés súlyarány megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a végzős tanulók határozottabban tudták, hogy kinek a segítségét utasítják el, mint akinek segítségét elfogadták. Az összes jelölésből az egyesek képviselik a legnagyobb hányadot 31,4%-ot. Az ötösre értékelt válaszok részaránya csak 17%-ot tesz ki. A két szélső helyzet, a család, - akiknek legjobban számítottak a segítségére - és a pályaválasztási szakember, - akiknek véleményére legkevésbé voltak kíváncsiak, - közel inverzei egymásnak. 19

20 A választások súlyarány megoszlása az iskola választásban segítők szerint család barát osztályfőnök Pályavál. szakember internet összesen 1 1,4 5,9 7,0 9,4 7,8 31,4 2 1,1 4,4 3,3 3,0 2,8 14,7 3 3,7 5,2 4,9 2,9 3,8 20,6 4 5,0 2,9 2,9 2,8 2,9 16,6 5 9,7 1,8 1,9 1,8 1,7 17,0 21,0 20,2 19,9 20,0 19,0 100,0 Nemek szerint vizsgálva, az iskola kiválasztásában a családja tanácsát a lányok közel fele vette elsősorban figyelembe, a fiúknál 6%-ponttal kisebb ez az arány (43,2%-a). Nem számit a családjára a fiúk 7,7%-a, lányoknál kisebb ez a hányad 5,2%. Barátai véleményére a fiúk 33%-a egyáltalán nem alapozott, a lányoknál ez az arány 7,8%- pontal alacsonyabb 25,2%-os. Érdekes módon a fiúk körében a barátok véleményére is nagyobb arányban hallgattak (9,9%), mint a lányoknál (8%). Első sorban osztályfőnöki segítséget közel azonos arányban utasították el a fiúk és a lányok (36-35,1%) és ha a hozzávesszük a 2 kategóriát is, már több mint felük nem, vagy alig vette figyelembe, ennél a döntésnél az osztályfőnöki tanácsot. Még az egytizedet sem éri el úgy a fiúknál, mint a lányoknál, akik elsősorban az ő véleményére adtak volna. A pályaválasztási szakember útmatatásaira a lányok 49,2%-a egyáltalán nem alapoz, a fiúknál ez az arány közel 5%-ponttal alacsonyabb (44,6%). Ezzel szemben a szakember véleményének elfogadása közel azonos 9% körüli. Az iskola kiválasztásában segítők rangsorolása nemek szerinti megoszlásban lányok internet fiúk lányok pályav. Fiúk lányok oszt.fő fiúk lányok barát fiúk lányok család fiúk 5,2 7,7 4,7 6, ,6 49,2 44,6 35, , ,6 17,9 14,9 14,1 13,2 17,2 15,8 16,7 21,2 22,6 22,8 25,1 20, ,9 15,5 24, ,9 21,8 49,7 43,2 13, ,8 13,4 14,9 14,1 15,6 12,7 8,5 9,3 8,9 9,3 9,3 9,2 8 9,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Az internet információira támaszkodott a fiúk 26,3%, a lányoknál még alacsonyabb, csak 22,4%-os ez a hányad. A teljes elutasítás viszont mindkét nemnél sokkal magasabb részarányú és közel azonos (fiúk 40,6%, lányok 42%). 20

21 1.10. A megfelelő iskola kiválasztásához kapott segítség véleményezése Az iskola kiválasztásánál a diákok különböző mértékben igénylik illetve vesznek igénybe a segítséget. A választási lehetőségek ebben a kérdésben az alábbiak voltak: igen nem nem is kell segítség A kérdésre válaszoló 951 tanuló döntő többsége (83,5%) érezte úgy, hogy elegendő segítséget kapott a megfelelő iskola kiválasztásához. A végzősök 7,5%-a fiatal kora ellenére azon a véleményen van, hogy nincs is szükség segítségre. A diákok közel 8,9%-a érezte úgy, a kapott segítség mértéke nem volt elegendő. A megfelelő iskola kiválasztásához kapott segítség értékelése fiú lány nem 7% nem 11% nem is kell segítség 8,2% nem is kell segítség 6,5% igen 85% igen 83% A fenti két diagramon jól látható, hogy a nemek között az eltérés kis mértékű. Domináns a segítségnyújtással elégedettek száma, igaz a lányoknál 2%-ponttal alacsonyabb, mint a fiúknál (83%-85%). A kritikus véleményt jelzők aránya viszont a lányoknál 4%-ponttal meghaladja a fiúkét (11%-7%). A fiúkra jellemzőbb, hogy nagyobb arányban vállalják önállóan a felelősséget saját jövőjükért (8,2%), mint a lányok (6,5%) A végzősök tervei, ha nem tanulnak tovább Erre a kérdésre az alapfokú oktatást befejező válaszadók csak 55,7%-a választott az alábbiak lehetőségek valamelyikéből: 21

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30.

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. Kecskemét kistérség népessége...5 A népesség száma és alakulása...5

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. Nyitónap

TÁMOP 3.1.4. Nyitónap Nyitónap A három hetet meghaladó projekt nyitónapjára 2010. április 12-én került sor. A szakiskolai bevont osztályok (9.A, 9.B, 9.C, 9.D) az aulában részletes tájékoztatást kaptak a projekt menetével és

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban A soproni informatikai vállalatok HR-igényeinek és a hallgatók kompetenciáinak összekapcsolási lehetőségei Készítette: MKW Wirtschaftsforschung

Részletesebben

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten Az egyes témakörök több szempontból való megközelítése sikeressé és eredményessé fogja tenni a diákok angol szóbeli megnyilatkozásait párbeszédben és önálló

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Str atégia az életért

Str atégia az életért 1 Kiadja: Magyar Szervátültetettek Szövetsége Felelős kiadó: Székely György elnök Projektvezető: Székely György Munkatársak: Török Iván, Vakhal Péter, Tilhof Ingrid, Kotáné Cziegler Andrea, Székelyné

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Pályaválasztás előtt álló középiskolás diáklányok, osztályfőnökeik

Részletesebben

Tartalom. Dr. Adler Judit, Babusik Ferenc

Tartalom. Dr. Adler Judit, Babusik Ferenc ROMÁKAT FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOK KUTATÁSA 2001 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ROMÁK ÁLTAL VEZETETT/TULAJDONOLT VÁLLALKOZÁSOK... 5 2.1. Szervezeti forma és a végzett tevékenység... 6 2.2. A gazdasági

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A munkaerőpiaci keresletet és kínálatot meghatározó tényezők

A munkaerőpiaci keresletet és kínálatot meghatározó tényezők A munkaerőpiaci keresletet és kínálatot meghatározó tényezők Kutatásvezető: Dávid János Munka- és szerzőtársak Fülöp Edit Mód Péter Tajti József 1 Előszó Az itt közölt tanulmányok a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben