CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY"

Átírás

1 CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt megszerezzék azt a tudást és jártasságot, amely lehetővé teszi számukra, hogy kompetensen dolgozzanak az általuk önállóan kiválasztott munkakörben, hogy szabadon választhassák meg a végzettségüknek, képzettségüknek megfelelő hivatásukat. Fontos cél, a hatékonyabb, a piaci igényekhez jól alkalmazkodó humánerőforrás-fejlesztés és a jobb minőségű oktatás, képzés megismertetése. Minden fiatalnak hozzáférhetővé kell tenni, hogy olyan minőségi tudást szerezzenek, amely nem korlátozza, hanem bővíti munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeiket, lehetőségeiket. Ennek érdekében a formális és nem formális keretekben szervezett oktatási tevékenységeiket bővíteni kell, minőségüket állandóan ellenőrizni szükséges. Ilyen irányú és tartalmú szakmai munkát végzett az ÉNED Kkt., amikor munkára felkészítő programját a Csomópont Ifjúsági Információs Pont T. Á.M.O.P. pályázat keretében megvalósította. A program során arra törekedtünk, hogy a megszerzett tudás összhangban legyen a csoport- és társadalmi igényekkel, elvárásokkal és alkalmat teremtsen a munkaerőpiacon történő hatékonyabb elhelyezkedésre. Oktatási helyzetkép- a XV. kerület közoktatási rendszerének áttekintése A XV. kerületben, 10 óvodában (20 óvodaépületben) végzik a szakemberek az óvodai nevelést és a gyermekvédelmi munkát. Intézményeikben összesen 2545 férőhely található. Óvodásaik száma 2319 fő. Veszélyeztetett gyermekeik száma óvodáikban 95 fő. Ez a gyermekek 4%-a. A hátrányos helyzetű gyermekek száma 295 fő (12 % 1 ), a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 61 fő (3,0 % 2 ). 1 Az összes óvodásra számítva, október 15-én 2 Az összes óvodásra számítva, október 15-én 1

2 A XV. kerületben 10 kerületi fenntartású közoktatási intézményben folyik általános és középiskolai nevelésoktatás. Az intézményekben összesen 4479 diák (3756 fő általános iskolás, 1162 fő gimnazista, 313 fő, érettségire épülő szakképzésben résztvevő 49 fő, 361 fő szakiskolás) tanul. A veszélyeztetett gyermekek, tanulók száma iskoláinkban a 2009/10-es tanévben (2010. október 15-én) 1236 fő. Ez a tanulók 27 %-a. A kerületben 1182 fő hátrányos helyzetű gyermek, tanuló jár iskolába (26%), a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 276 fő (6%). Állami gondoskodásban az iskolába járó gyermekek, tanulók közül 98 fő él. Legtöbben közülük (82 fő) a Száraznád Nevelési- Oktatási Központban tanulnak. A tankötelezettségüket magántanulóként teljesítő diákok száma 81 fő (2%) Tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek - a statisztikák alapján- a kerületben tanuló gyermekek, fiatalok 12 %-a, 528 fő. Továbbtanulási hajlandóság A éves korosztály továbbtanulása teljes körűnek tekinthető mindez összhangban áll az iskolák tanulóikról készített jelentéseiben foglaltakkal. Megkérdeztük a felkészítésben részt vevő csoportok tagjait, hogy az általános iskola elvégzése után milyen intézménytípusban szándékoztak továbbtanulni. A megkérdezettek körében, a gimnáziumok és a szakközépiskolák kínálták a legvonzóbb célpontot. A szakmunkásképzők és technikumok iránt nem volt érdeklődés a csoporttagok körében. Míg a fiúknál a szakközépiskola, addig a lányoknál a gimnázium volt a népszerűbb továbbtanulási irány. A megkérdezett diákok nagyobb hányada, háromötöde tervezi, illetve biztos a jövőbeli továbbtanulási szándékát illetően (felsőoktatási továbbtanulás) mindez megfelel az országos átlagnak. Esetükben, mint célterület, a főiskolák, egyetemi központok bírnak a legnagyobb vonzerővel. Felsőoktatási intézményekben a fiúk nagyobb arányba tervezik továbbtanulásukat, mint a lányok. Az államilag akkreditált felsőfokú és középfokú szakképzési kínálat elemei is megjelentek a beszélgetések során és a továbbtanulás valós alternatíváit jelentik. A csoportokban mérhető továbbtanulási hajlandóság két dologra hívja fel figyelmünket: a fiatalok többsége megértette a munkaerő-piaci kihívásokat, az LLL koncepció fontosságát és azokra megfelelő választ keres (a képesítés igénye, az élethosszig tartó tanulás eszméjének térhódítása, elfogadása). Igényeik és jövőbeni elképzeléseik megvalósításához megfelelő támogató háttérintézményekre, illetve korszerű információs adattárra és szakmai segítőkre (trénerekre, mentorokra) van szükségük. Ennek az igénynek az egyik lehetséges kiszolgálását jelentheti a munkába állással, továbbtanulással, pályaválasztással és információadással foglalkozó programok jelenléte és - reményeink szerint- beépülése a kerületi tanítási- tanulási folyamatba. 2

3 A továbbtanulás, szabadon választott tanulási irányok (az egyes területek között van átfedés) Tanulási terület %-os arány Nyelvtanulás 36 Felsőoktatás 28 Szakmatanulás 22 Érettségi 18 Második szakma 10 Doktori képzés, felsőoktatás után 8 Munkaerő piaci képzés 2 Más tanfolyamok (szabadidős, rekreációs, sport, 18 stb.) A pályaválasztást, munkahelyválasztást döntően befolyásoló paraméterek (az egyes területek között van átfedés) Választást befolyásoló tényezők %-os arány Az érdeklődés; 45 A kereseti lehetőségek 31 Könnyű elhelyezkedési lehetőségek 27 Felvételi tárgy olyan, amit szeretek 19 Továbbtanulási, fejlődési lehetőség 17 Könnyű bejutás, felvételi 17 Magas színvonal, elismertség 13 Rokonnal, családtaggal való azonos pálya- 4 és/vagy iskolaválasztás 3

4 A jelenlegi munkaerő-piaci helyzet bemutatása és a problémák elemzése A 2010/11-es tanévben megszervezett Csomópont- Ha van egy álmod munkára felkészítő program központi gondolata a pályakezdő munkanélküliség csökkentése, az aktív munkavállalói szerepre való felkészítés volt. A programsorozat megvalósítási szakaszában a pályakezdő munkanélküliek aránya országosan 8,3%-ot mutatott, amely a korábbi évhez képest 15%-os emelkedést jelent. Iskolai végzettségüket tekintve az iskolapadból kikerült fiatalok 36,8% legfeljebb az általános iskolát fejezte be, 18,5% szakiskolai, vagy szakközépiskola végzettségű, 14,2%-uk gimnáziumi érettségivel rendelkezik, 7,8%- uk felsőfokú végzettségű es év adatai A megvalósítás során több munkaformát alkalmaztunk. A program gerincének saját fejlesztésű központi programunkat ( Ha van egy álmod ) használtuk. Két programot tömbösítve, egyet pedig 15 alkalommal órarendbe integrált foglalkozásokkal valósítottuk meg. Mindkét esetben 70-30% volt a gyakorlat és az elmélet aránya. A konstruktivista alapfiozófiára épülő oktatás során meghatározó mértékben építettünk az előzetes tudásra, felhasználtuk, beépítettük azokat a feladatok tervezése, megvalósítása során. A munka világával kapcsolatban a diákok jelentős része rendelkezett előzetes tapasztalatokkal, azonban tényszerű tudásuk ezen a téren szerény volt. Ismeretközlő blokkjainkban ezt a bizonytalanságot oldottuk föl. A játékos, szituatív alapon szerveződött feladatok a csoportokban jól működtek, bár túlsúlyban voltak a saját élmények alapján létrejött beszélgetések, viták. Alkalmaztuk még az egyéni, a páros, a kiscsoportos munkaformát, valamint egy egyszerű projekt (a 21. század munkahelye) vázlatának megalkotását is megvalósítottuk. Összességében közel félszáz fiatallal léptünk kapcsolatba, öt különböző oktatási intézményből. A Károly Róbert Szakközépiskola, a Kontyfa Gimnázium, a László Gyula Gimnázium és a Dózsa Gimnázium diákjai képviselték az önkormányzati fenntartású intézményeket, az Angol- Magyar Szakképző Iskola diákjai pedig órarendbe integrálva képviselték az alapítványi iskolafenntartók diákságát. 4

5 A munka világa, elhelyezkedési lehetőségek A felkészítésen résztvevő fiataloknak felvetettük azt a kérdést, hogy véleményük szerint mennyi idő szükséges ahhoz, hogy munkát találjanak maguknak? A válaszadók közül minden tízedik (10%) saját véleménye alapján egy-három hét alatt helyezkedne el, közel 50%-uk három hónapon belül találna munkát, a legpesszimistábbak pedig fél év alatt helyezkednének el saját megítélésük alapján. Összehasonlításként szolgálhat, hogy az átlagos elhelyezkedési idő 6-7 hónaptól akár 16 hónapig is terjedhet, mely a résztvevők korcsoportját tekintve átlagosan 4,5 hónap a vizsgált munkaerő- piaci státuszú, aktívnak számító korosztályok esetében. A megkérdezettek nem túl optimisták munkához jutási esélyeik, várható munkafeltételeik értékelésekor: harmaduk látja nagyon kedvezőtlennek, vagy kedvezőtlennek az optimális elhelyezkedési lehetőségeket. Az érintettek további egy negyede (25%) pedig közepesnek tartja az optimális (fizetés, munkakörülmények, kollégák, stb) elhelyezkedési lehetőségeit. Optimistán látja e szempontból jövőjét a fiatalok közel ötöde. Mivel a mintába kerülők összes tagja tanul, így nem is meglepő, hogy körükben nagy azok aránya (23%), akik nem tudják, hogy az iskoláik befejeztével mire számíthatnak a munkaerőpiacon. A fiatalabbak (15-18 évesek) optimistábbak elhelyezkedési lehetőségeiket illetően, mint az idősebbek (19-24 évesek). Ez részben abból fakad, hogy kevésbé vannak tisztában a helyzetükkel (körükben a legnagyobb a kérdésre adott válaszok között a nem tudom ). Így nem meglepő, hogy a továbbtanulni szándékozók többsége (61%) optimista jövőbeni elhelyezkedését illetően. A továbbtanulni szándékozók 30%-a viszont kevéssé bizakodó, iskolái befejezése után tart az elhelyezkedési nehézségektől. Az életkor emelkedésével csökken a bizonytalanok és határozatlanok száma, a jövőbeni elhelyezkedésüket elképzelni nem tudók aránya. 5

6 Társadalmi közérzet, jövőkép a fiatalok körében A fiatalok szinte mindegyike rendelkezik valamilyen tervvel az elkövetkező öt évre vonatkozóan, alapvetően jól érzik magukat jelenlegi helyzetükben. A tervek azonban csak körvonalakban fogalmazódnak meg a fiatalokban. Ezek közül a tanulás és a szakmaszerzés szerepel az első helyen. Ehhez az elképzeléshez azonban konkrét segítséget csak korlátozott mértékben kapnak. Hiányos, illetve kevéssé ismert és eszközeit tekintve is korlátozott az a kerületi célirányos közszolgáltatás, amely konkrét információkat, gyakorlati útmutatásokat jelent a fiatal korosztály számára munkavállalással, pályaorientációval kapcsolatban. Az elképzelések (önkéntesség itthon és külföldön, hazai és nemzetközi továbbtanulás, ösztöndíjprogramok, munkaerő-piaci integrálódás, stb.) ha nem kapnak támogatást, veszélyes lehet, hogy a gyakran nagy kezdő lendület elmúlik, a tervek csak tervek maradnak. A hazai vizsgálatok alapján minden hatodik fiatalnak vannak csupán olyan konkrét céljaik, melyeket kemény munkával 5 éven belül el is tudnak érni. Ehhez megfelelő, támogató segítségre van szükségük. Aktív munkavállalás, pénzkeresés A felkészítésen résztvevő fiatalok 67%-a dolgozott már valaha pénzért, és 19%-uknak volt 3 hónapnál hosszabb munkavállalási időszaka. Megvizsgáltuk kitől/ kiktől kapják a legnagyobb segítséget a célcsoport tagjai, ha munkaerő-piaci információszerzésről, munkavállalásról van szó. Az Információs Irodáktól igényelt segítség mértéke azonban nagyon alacsony volt a résztvevők között. Úgy véljük, ez az arány nagymértékben javítható lenne egy kellően reklámozott, professzionális felkutató tevékenységgel támogatott és jól célzott szolgáltatás működtetésével. A rokonok, barátok segítsége mellett tehát fontos lenne tovább bővíteni a MUFTI (Munkanélküli Fiatalok Támogató Irodája), keretében működtethető segítségnyújtás modern formáit a kerületben, amely hozzásegíti a fiatalokat a munka világához történő zökkenőmentes kapcsolódáshoz. Információforrás %-os arány Ismerős, rokon, szülő 50 Senki, saját maga szerzi meg az 25 információkat Új munkahely 15 Ifjúsági Iroda, Információs Pont 10 6

7 Az ifjúság által fontosnak ítélt, megoldásra váró problémák (10-es skálán mérve) Mennyire fontos 1-10-ig a probléma (1-es nem fontos, 10-es nagyon fontos) Probléma definiálása Pontszám Drogproblémák 9 Bizonytalan jövőkép, megélhetés nehézségei 9 Bűnözés, általános közbiztonság helyzete 8 Munkanélküliség, elhelyezkedési nehézségek 8 A munkavállalással, pénzszerzéssel 8 kapcsolatos információkhoz való hozzájutás Szórakozási lehetőségek hiánya 7 Környezetvédelem 4 Egészséges élet, életmód 3 Tudatlanság, a tudás nem trendi 2 Igénytelenség 2 Továbbtanulási nehézségek, lehetőségek 1 Közösségi élet lehetőségeinek hiánya 1 A diákok által megjelenített problémák egy része állami, vagy önkormányzati intézkedéseket igényel, másik része viszont a helyi- közösségi kezdeményezések által is kezelhető. Fontos lenne elérni, hogy a munkáltatók a fiatal munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét. A szakképzés és a felnőttképzés rendszerének fejlesztéséhez olyan munkaerő-piaci információs, pályaválasztási és pályakövetési, irányítási és finanszírozási, döntéshozatali, érdekegyeztetési rendszer kialakítása lenne a cél, amely segíti a képző intézmények munkaerő-piaci alkalmazkodását és az információk eljutását a célcsoportok tagjaihoz. Programunk a munkavállalással és pénzszerzéssel kapcsolatos, valamint a jövőkép alakulását, alakítását célzó problémafelvetésekkel foglalkozott elsősorban. Az oktatási, képzési rendszerekről, lehetőségekről szóló folyamatos és átfogó tájékoztatással a minőségi hozzáférés, a választás és hatékonyság hármas követelményének megvalósulásához járultunk hozzá. 7

8 A program összefoglaló elemzése Erősségek Kipróbált, tesztelt programelemek alkalmazása; Összeszokott, felkészült vezetők; Visszacsatolás folyamatos a tanulási folyamat során; Gyengeségek Előkészítettség mértékének szabályozása külső partneren múlik; Kétirányú- háromirányú kommunikáció nehéz; (önkormányzat-intézmény- vezetők) Lehetőségek Szerződéskötés (elvárások- vállalások rögzítése, számon kérhetőség kialakítása); Új munkaformák alkalmazása, Előzetes tudás beépítése a folyamatba, Gondolat térképek alkalmazása, az eszköz megtanítása; Veszélyek Jelentős mértékű eltérés az eredeti ütemtervtől, témáktól; Alulmotiváltság, Időkeretek csúszása; Túlzott elvárások, pontatlan definiálás (Ez a program nem munkát ad a diákoknak, csak segíti a későbbi munkavállalást!!!) Programszakaszok Bevezető+ Önismereti modul Előkészítés Eszközök: flipchart tábla, színes filctollak, névkártyák Vezetői instrukciók: Mindenki jól láthatóan írja fel a nevét a névkártyára. Rövid bemutatkozó kör: Név, intézmény. Mindenki elmondja a nevét, valamint hogy honnan érkezett. A programvezetők kezdik. Páros bemutatkozás: A program résztvevői szemkontaktussal párt keresnek maguknak (olyat, akit nem ismernek). Páratlan szám esetén az egyik programvezető is beáll a gyakorlatba. A programvezető elmondja, hogy amit a párok megosztanak egymással, az a nagy csoport előtt is el fog hangzani. Egy konkrét kérdésről (pl. ki vagyok?) 3-3 percig beszélnek a vezetők mérik az időt. A résztvevők a párjuk vállára rakják a kezüket, és páronként bemutatják a társukat. 8

9 Szerződéskötés; A klasszikus programok megszokott indító feladata a szerződéskötés. Minden csoporttag elmondhatja mit vár el az előtte álló találkozásoktól, mind tartalmi (témák, érdeklődési területek, problémafelvetések, stb.) mind pedig formai elemeit (időkeretek, passzolás, hiányzás, stb.) tekintve. Ez rögzítésre kerül, általában egy nagy csomagolópapíron, amely a program megvalósítása alatt valamennyi találkozási alkalmán jól látható helyen van kifüggesztve. A szerződéses viszony másik alappillére az elvárások mellett a vállalások nagy halmaza. Ebben a rögzített halmazban találhatók mindazok a felajánlások, melyeket a csoporttagok a munkafolyamat sikeréhez biztosítanak. A két nagy halmaz (elvárások- felajánlások) a projekt zárásánál újra előkerülnek és beazonosíthatóvá, mi több akár számszerűsíthetővé is teszik a program hatékonyságát. A mi esetünkben a hatékonysági mutatók mindhárom programnál a 85-90% körül mozogtak. Ez sikeresnek minősíti a munkafolyamatot a résztvevők megítélése alapján. A programvezetők beszámolói alapján azonban van még finomítani való és tapasztalatnak rendkívül értékes az is, hogy a tömbösítés vs. órakeret csatát nem lehet egyértelműen valamely módszer javára eldönteni. Mindkét szervezési formának megvannak az előnyei és hátrányai is, azonban mindkét program tartalmilag ugyanarra a kifutásra (felkészítésre) képes. Ezért a találkozások számával azonosítani a sikerességet és csupán ezt tekinteni indikátornak nem szerencsés, talán alaposabb átgondolást igényelne. Elvárások: Mit várok a programtól? Előkészítés: flipchart, színes filctollak, POST-IT, Vezetői instrukciók: Mindenki írja le, hogy mit vár a programtól. Kérünk benneteket, hogy a legapróbb részletekre is gondoljatok. A résztvevők a POST-IT-re felírják a gondolataikat. A flipchartra egyenként kiragasztják, és közben felolvassák. A programvezetők reagálnak. Csoportszabályok Előkészítés: flipchart, színes filctollak Vezetői instrukciók: Alkossuk meg közösen a csoportszabályokat, amiket a program egésze során be fogunk tartani. Amennyiben valami nem hangzik el, a programvezetők kiegészíthetik: - Titoktartás; - Tegeződés, - Egymás gondolatának tiszteletben tartása; - A passzolás joga; - Az idő betartása, - A mobiltelefonok kikapcsolása, - A csoportszabályokat a programvezetők jól látható helyre kiragasztják, és a program során végig a falon hagyják. Általános bevezetés, munkaerő-piaci ismeretek, aktualitások; Jogi ismeretek a munka világával kapcsolatban Előadás - A definíciók és a jogszabályi háttér ismertetése. - A munkavállalásra, munkavállalókra vonatkozó speciális jogszabályi háttér, egyéb táma-specifikus információk kiscsoportos feldolgozása hozott esetek elemzése. 9

10 A munkavállaló, mint a program kulcsszereplője; Szakmai önismeret Én és a hivatásom. Előkészítés: flipchart, színes filctollak, vegyes használati eszközök Érintett kompetenciák: szakmai önismeret Vezetői instrukciók: Válasszon ki mindenki egy használati tárgyat, eszközt, ami őt jellemzi. Válasszon ki mindenki egy másik eszközt, ami a hivatását jellemzi, és rakja le a térben az első mellé. Csoportos megbeszélés. Kommunikációs modul Ráhangolódás Hogy vagyok? Előkészítés: POST-IT, filctollak Vezetői instrukciók: A kiosztott POST-ITRE, mindenki írjon egy számot, ami az aktuális hangulatát jellemzi (0 20). Most mindenki álljon fel, és a számok szerint rendeződjön sorba. Ezek után a sor szerint üljünk le. Nagycsoport: sorban mindenki elmondja, hogy miért ezt a számot írta fel. Hatékony problémakezelés; Közös problémamegoldás, feladatmegoldás Előkészítés: flipchart, színes filctollak, ragasztó, puzzle-darabok, Vezetői instrukciók: Csoportalkotás képeslap-plakát puzzle-módszerrel (a képeslapokat, plakátokat a trénerek annyi darabra vágnak, ahányan a csoportot alkotják minden képeslap egy csoport a terem közepére rakják az összekevert darabokat minden csoporttag megfog egy darabot és verbális kommunikáció nélkül igyekszik minél gyorsabban megkeresni saját csoportjának többi tagját). A programvezetők az alaplapokat (kartonokat) kiosztják a csoportoknak. A csoportoknak 20 perc áll rendelkezésükre, hogy összerakják a képet és megalkossanak egy közös történetet a képen látható munkakörről és a rendelkezésre álló információk alapján egy lehetséges személyes életpályát is felvázoljanak. Nagycsoportos megbeszélés. Munkakeresési formák, interjúk buktatói; 4kérdés 4 válasz Előadás Bárki, aki valaha volt már állásinterjún, könnyedén tudna említeni néhány olyan kérdést, amelyet nagy valószínűséggel mindig feltesznek, amikor a munkára jelentkező hátteréről érdeklődnek. Bár a kérdések egyszerűnek tűnnek, helyes választ adni rájuk korántsem annyira könnyű. Meséljen magáról A legegyszerűbb kérdések sokszor a legbonyolultabbak, hiszen hogyan is foglalhatnád össze az egész eddigi életedet pár percben. A válasz: sehogy. Ilyenkor ugyanis nem azt kérik, hogy regélj a gyermekkorodról és hasonlókról, hanem kizárólag szakmai szempontból beszélj magadról. Elsősorban olyasmikre koncentrálj, mint az előző munkahelyeden véghezvitt nagyobb 10

11 teljesítményeid, azon képességeid és tulajdonságaid, amelyekből a legtöbb hasznot húztad karriered során, illetve ezek viszonya a leendő állásodhoz. Ne az önéletrajzodat foglald össze néhány mondatban hiszen ebből már van egy példánya az interjúztatónak inkább meséld el, miként került a látókörödbe a cég, amelyhez jelentkeztél, majd magyarázd el, hogy adottságaid segítségével milyen módon járulhatsz hozzá a vállalat sikeréhez. Miért hagyta ott az előző munkahelyét? Felmondtál, leépítettek, elbocsátottak? Bármi történt is, ami miatt ismét állást keresel, minden bizonnyal el kell majd mesélned, hogyan keveredtél az állásinterjúra. Ilyenkor a legjobb, amit tehetsz, ha őszintén előadod az igazságot, s ennél is fontosabb, hogy a hozzáállásod végig maradjon pozitív. Nem szerencsés ugyanis, ha valaki az előző munkaadóját sározza az állásinterjún. Függetlenül attól, hogy mitől romlott meg a viszonyotok, nem ez a jó alkalom, hogy kiadd a mérgedet. Inkább beszélj arról, hogy az új munkahelyben rejlő lehetőségek kiaknázásától várod karriered további fejlődését, így látni fogják rajtad, hogy könnyedén megbirkózol a felelősséggel és a kihívásokkal. Ha elbocsátottak az előző munkahelyedről: ne titkolózz, őszintén mondd el, hogy mi történt. Ne menj bele a személyes részleteibe a dolognak, inkább tedd hozzá, hogy milyen tanulságokkal szolgált a kirúgásod, s milyen irányba fejlődtél ennek köszönhetően. Nem szerencsés elferdíteni a valóságot, mert ha kiderül, hogy lódítottál, búcsút inthetsz a még meg sem szerzett állásodnak is. Ha leépítettek, semmi rejtegetnivalód nincs, ha egy cég csődbe megy, vagy nehéz anyagi körülményei miatt lefaragja alkalmazottai számát, ez ellen nehéz bármit is tenni. Ha felmondtál, megint csak légy pozitív és őszinte. Mondd el, mi volt a problémád az előző munkáddal, s tedd hozzá, hogy nagyobb felelősséget és kihívást keresel, s ezért tartod ideálisnak az állást, amelyért éppen interjúzol. Mi a legnagyobb gyengesége? Kulcsfontosságú, hogy miután megosztottad az interjúztatóval, hogy mely területen van még szükséged fejlődésre, tedd hozzá, hogy milyen lépéseket teszel, hogy ez a fejlődés valóban bekövetkezzen. Olyasmiről beszélj, amely fedi a valóságot, de érthető, illetve legalábbis ártalmatlan apróság. Egy valamire vigyázz, bármit is mondasz, győződj meg róla, hogy szakmai szinten értelmezhető a dolog ezért nem jó válasz, ha azt mondod, hogy elfelejted meglocsolni a növényeidet, gondolj ki valami mást. Önnek van kérdése? Ragadd meg az alkalmat, hogy feltehess 1-2 számodra fontos kérdést. Ezzel az interjúztató tudtára adhatod, hogy végig figyeltél, illetve már korábban is foglalkoztatott az álláslehetőség. Megkérdezheted, milyen fejlődési lehetőséged van, ha az adott pozícióban helytállsz, illetve személyesebb légkört teremthetsz, ha megkéred az interjúztatót, mondja el melyek azok a dolgok, amelyeket szeret a céggel kapcsolatban. Semmiképpen ne kérdezz a fizetésről, szabadságról, juttatásokról, mert ez azt a látszatot kelti, hogy kizárólag a kompenzáció miatt érdeklődsz a vállalat iránt. Feltétlenül kérdezz azonban magáról az állásról, illetve arról, hogy mi a következő lépés az állásinterjú során. Ne vidd azonban túlzásba, egy-két kérdés teljes mértékben elég lesz. 11

12 Csoportdinamikai ismeretek, társismereti feladatok; Ahhoz, hogy megtaláld az igényeidnek megfelelő állást, és megálld a helyedet, már az elején tisztában kell lenned elvárásaiddal, ambícióiddal, teherbíró képességeddel. Mindez szorosan összefügg a személyiségjegyekkel, amelyek alapján egy amerikai szerzőpáros a dolgozó ember tíz típusát különböztette meg. Az építő: Minden lehetőséget megragad arra, hogy új kapcsolatokat építsen, korábban ismeretlen források, után kutat, nem ijed meg az ismeretlentől, szereti a kihívásokat, ám igényli, hogy gondolatai szabadon szárnyalhassanak, és munkájában ne korlátozza senki. Az ebbe a típusba tartozó vezető sikerorientált, és másoktól is elvárja, amit magától megkövetel. Az átalakító: Feltalálja magát a káoszban, minden lehetőséget megragad, hogy előrelépjen munkahelyén és az életben. Nem ijed meg a változásoktól, olykor sietteti is ezeket, ám gyakran elkeseredik, ha a dolgok a megszokott módon történnek, és minden marad a régi kerékvágásban. A végrehajtó: Elemző alkat, a minőségre törekszik, éppen ezért gondos és precíz. Jók a megérzései, ezek megóvják egy nagyobb botlástól vagy szakmai bakitól, aminek hasznát veheti munkájában. Az önzetlen: Közösségi ember, aki munkahelyén mindent a nagy egészért, a társaságért tesz, a közös cél elérését előbbre helyezi saját sikerénél, gyakran a cégvezető helyett gondolkodik, mérlegel, hogy egy-egy döntés morálisan helyes-e. Amolyan hiszek a világbékében - típus. A közvetítő: Szívesen kommunikál, és teremt kapcsolatot másokkal, a tárgyalásokon gyakran viszi a prímet. Egyaránt fontos neki a közösség, és az, hogy az egy térben dolgozók között zavartalan legyen az információáramlás. Az alkotó: Ötleteit szívesen tolmácsolja a többieknek, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy amit csinál, esztétikus és ízléses legyen, igazi művészlélek, kreativitását munkahelyén is kamatoztatni tudja. A tanár: Az e típusba tartozó dolgozó segít kollégáinak, elmagyarázza, ha a többiek nem értenek valamit, utat mutat és megosztja tudását másokkal. Türelmes, és szívesen beszélget a kollégákkal. A felfedező: Szereti feltárni a rejtett igazságokat, a dolgok mögött megbúvó tényeket keresi, nemcsak arra figyel, mi van a felszínen. Merész és nyitott az újdonságokra munkahelyén, még akkor is, ha az új feladatok kockázatot rejtenek. Az ötletelő: Intellektuális alkat, gyakran az e típusba tartozó kollégának köszönhető, ha a vállalat valami szokatlan, esetleg őrült vállalkozásba kezd, a megszokottól eltérő üzleti stratégiát választ. A segítőkész: Saját feladatának tekinti, hogy a közelében dolgozóknak mindig a rendelkezésére álljon, segítsen, ha valami probléma merül föl, vagy valakinek gondjai adódnak. Az ebbe a típusba tartozó ember nem igényli a nagy nyilvánosságot, szeret háttérben maradni, ha egy nagyvállalatnál dolgozik, gyakran mindenkinél előbb kiszúrja, ha nem rendben mennek a dolgok, és igyekszik tenni valamit, hogy minden újra kifogástalanul működjön. Előítéleteink, a csoporttagok eltérő nézőpontjainak meghatározása; Előítéleteink Lakás kiadó. Előkészítés: flipchart, filctoll 12

13 Vezetői instrukciók: (Csoportalkotás 4 fős csoportok.) A programvezető ismerteti a feladatot: Örököltél egy lakást, amit ki szeretnél adni. Feladtál egy hirdetést, és a következő jelentkezők közül kell választanod. A programvezető kiosztja a feladatlapot: - 5 tagú kurd család, most költöznek ki a befogadó állomásról, ahol 1 évet töltöttek. - Kínai, vendéglős házaspár, gyermektelenek, 3 éve élnek Magyarországon, a József körúton van kis étkezdéjük. - Erdélyi, munkanélküli házaspár, 3 kiskorú gyermekkel. Idáig egy másik lakást béreltek, de onnan elküldték őket. - Fekete bőrű üzletember, a Nestlé cégben magas pozíciója van, most érkezett Magyarországra. - Meleg pár, szórakozóhelyet üzemeltetnek a Ráday utcában. Először minden résztvevő felállít egy sorrendet a jelentkezők közül. Kiscsoportos feladat: a csoportnak közös döntést kell hoznia a sorrend tekintetében. Non verbális kommunikáció; Munkavállalási ismeretek (önéletrajz, motivációs levél, reklám típusú önéletrajz, stb ); Hogyan írjunk motivációs levelet? Megtaláltuk a végzettségünkhöz legjobban passzoló állást, órákat bíbelődtünk a tökéletes önéletrajz elkészítésével, de nem fogalmaztunk mellé kísérőlevelet. Sokan nem is gondolnák, de a motivációs levél legalább annyira fontos egy állás megpályázásakor, mint maga az önéletrajz. Az önéletrajzéhoz hasonlóan, ennek is kötött a struktúrája. Bemutatunk egy példát arra, hogyan készítsük el saját motivációs levelünket. Motivációs levél Címzett neve (Címzett pozíciója) Cég neve Cég címe Tárgy: motivációs levél vagy kísérőlevél Tisztelt Hölgyem/Uram! Az első bekezdésben tüntessük fel pontosan, hogy hol és milyen formában találkoztunk a pályázattal, illetve - amennyiben van - mindenképpen jelöljük meg a hivatkozási/referencia számot. A következő bekezdésben célszerű összefoglalni az egyes munkakörökben szerzett tapasztalatokat. Ez nem azt jelenti, hogy az önéletrajzban már leírt feladatainkat megismételjük, hanem a munkavégzésünk és szakmai előmenetelünk szempontjából lényeges tulajdonságainkat emeljük ki. Például az egyes pozícióban betöltött szerepköröket (koordináló, szervező, kivitelező), team munka és egyéni munkavégzés arányát, motivációt, stb. Az egyéni képességeinkről szintén célszerű tájékoztatni a pályáztatót, hiszen ezek a mindennapi életünknek szerves részei, tehát a munkahelyünkön is megnyilvánuló tulajdonságok. Például munkabírás, gondolkodásmód, egyéni ambíciók, a társadalomtól kapott visszajelzések, stb. Tájékoztassuk a pályáztatót arról is, hogy miért vagyunk nyitottak új lehetőségre, mi az indíttatása a pályázatunknak. Például munkahely megszűnése, szakmai fejlődés korlátozása, stb. Célszerű egy minimum elvárt jövedelem megjelölése, valamint az egyéb igényelt kompenzáció (például autó, oktatási támogatás, stb.). Pozitív megítélést érhetünk el azzal is, ha egy vagy két olyan személyt megjelölünk (cégnévvel, címmel, telefonszámmal) aki képességeinkről, a munkához való hozzáállásunkról referenciát adhat. Dátum Tisztelettel: Aláírás 13

14 Meggyőző érvelési módok; Szerepgyakorlat kommunikációs önismeret Előkészítés: flipchart, színes filctollak, kártyák a szereplők történetével Vezetői instrukciók: A programvezető ismerteti a feladatot: Egy esetet fogunk feldolgozni, melyhez szereplőkre lesz szükségünk. Nem mindenkinek jut szerep, a többiek megfigyelők lesznek. Csoportos megbeszélés, a megfigyelők előre kiosztott szempontok alapján elemzik a látottakat. Döntéshozatali szintek Konfliktuskezelés gyakorlata; Csoportirányítási modul A vezető szerepe a munkahelyen; Hozott esetek Előkészítés: munkahelyi esetek papíron Vezetői instrukciók: A résztvevőket párokba osztani. A hozott munkahelyi eseteket (vezetés- beosztottak konfliktusa) mindenki megosztja a párjával aki nem hozott esetet, annak a programvezetők adnak. A párok közösen válasszák ki az egyik munkahelyi történetet, és dolgozzák fel a problémát a következő szempontrendszerek szerint: - Milyen nézőpontokból lehet értelmezni, elemezni egy-egy munkahelyi problémát? - Az történet teljes folyamata, buktatók és elakadások. - Hiányzó kompetenciák. - Szükséges jogszabályok. A legérdekesebb, legbonyolultabb eseteket nagycsoportban is megbeszéljük. A munkavállalók elvárásai a vezetővel szemben; Vezetési stílusok; A munkahelyen belüli konfliktuskezelés; Esetfeldolgozás Hírek és média. Előkészítés: flipchart, filctoll Vezetői instrukciók: A programvezetők 4 6 fős csoportra osztják a résztvevőket születés szerinti csoportosítás. A csoportok megkapják az esetet hír formátumban. Gondolkodjatok el azon, hogy mi lehet a valóság a médiában megjelent eset mögött. A csoportok leírják a vélt valóságot. A csoportok megkapják az előre kinyomtatott valódi esettanulmányt. Beszélgetés a média tematizálásáról és a munkavállalókkal- munkaadókkal kapcsolatos attitűdjéről. Motivációs technikák; A prioritásváltozások hatásainak kezelése; 14

15 Időmenedzselés modul Az időfalók beazonosítása, a fontossági sorrend helyes megállapítása; Az operatív, napi munkatervezés gyakorlati elemei; Feladat kiosztási technikák; A célok eléréséhez szükséges időhatárok megfogalmazása; Reális célok keresése; Az időtervezés folyamata; Kreativitás modul Kreatív ötletbörze megvalósítása, irányítása; Az önállóság nyújtotta kreativitás szabadsága; Az önmenedzselés módjai; Az innováció és a megújulás kihívásai; A kreativitás a mi meglátásunkban alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok (előzetes tudás) összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését. Programunk során feladatainkkal igyekeztünk a divergens gondolkodást erősíteni, lehetővé tenni egy- egy probléma több oldalról való megközelítését annak megoldása során, illetve olyan elemeket összekapcsolni, amelyeket a diákok rendszerint egymástól függetlennek, vagy össze nem illőnek tartottak. A divergens gondolkodást segítő feladatainknak tehát egyszerre több helyes megoldása is létezett, mely gondolat elfogadtatása a diákokkal nem volt egyszerű. A következő területek fejlesztését kíséreltük meg: A problémák iránti érzékenység kiterjesztése; A gondolkodás könnyedségének pallérozása (fluencia), amely a szavak, gondolatok közötti kapcsolatok gyors képzésében nyilvánult meg; A gondolkodás rugalmasságának javítása (flexibilitás), amely lehetővé teszi a megoldások célszerű variálását; A gondolkodás eredetiségének szorgalmazása (originalitás), amely a szokatlan megoldások felfedezésében rejlik. A kreatív diák jellemzői a csoportmunka során a következők voltak: - Változásra törekvés; - Merészség; - Nyitottság az új elképzelések iránt; - Nonkonformizmus; - Gyors, rugalmas reagálás az új helyzetekre. 15

16 A csoporttagok feszültség-mentesítése modul A stressz tudományos és hétköznapi megközelítési módjai; A stressz folyamat jeleinek azonosítása; A negatív stressz hatások; A stressz tűrő képesség növelése; Napjainkban sok olyan, az emberiség számára új külső- és belső indíttatású stressz - szorongás ponttal, ún. stresszorral találkozunk, mely megterheli nemcsak szervezetünket, de szellemi és lelki tűrőképességünket is, kiváltva a stressz - szorongás állapotát. Programelemünk megvalósítása során törekedtünk arra, hogy közérthető formában fogyaszthatóvá tegyük, bemutassuk a diákoknak a stressz tudományos alapkutatási eredményeit, legfontosabb hatásait, veszélyeit. A csoporttagok megértették, hogy a társadalmi struktúrák változásai az elmúlt két évtizedben minden korábbi átalakulásnál gyorsabban mentek végbe, hirtelen rendeződtek át, és egészen új elvárásokat, szokásrendszereket, igényeket támasztottak és támasztanak a mai kor emberével szemben. A pénz, mint motivációs (és fő stressz tényező) eszköz, és mint természetes hajtóerő (energia) és csereeszköz, társadalmi és egyéni szinten egy olyan stressz - szorongás zónát ért el, mely megkérdőjelezi azok számára is az önbecsülés fogalmát, akikben eddig fel sem merült az önmagában és a másokban való hit. A felgyorsult tudományos és technikai fejlődés elvárja a mai kor emberétől, hogy nagyon hirtelen emelje szellemi alkalmazkodási képességének küszöbértékét. Sok olyan dolgot kell megértési - stressz tolerancia zónába illeszteni, ami nem minden esetben áll összhangba az egyén befogadó és elfogadó szintjével. A többség önmaga, és családja létfenntartása érdekében kénytelen megvonni a kellő figyelmet, toleranciát és szeretet megnyilvánulásokat, még közvetlen szerettei körétől is, csakúgy, mint önmagától. Ez a tény már önmagában kiváltja a szorongás - stressz érzetét. Ezeket a tényezőket igyekeztünk modellezni, szituációs- és drámajátékokon keresztül közelebb hozni a diákokhoz. Levezetés, zárás modul Ki mit visz haza? Előkészítés: flipchart, színes filctollak lapok, melyeken egy üres bőrönd van Vezetői instrukciók: Mindenki rajzolja le, mit visz haza a tréningről a bőröndjében. Sorban mindenki felragasztja válaszát a flipchartra és röviden indokolja is válaszát. 16

Tréninggyakorlatok. Tréningtematika

Tréninggyakorlatok. Tréningtematika Tréninggyakorlatok Tréningtematika? A kiadványunk második részében bemutatásra kerülő tréning tematikáját a projekt keretében megvalósított igényfelmérő kutatás eredményeinek figyelembevételével állítottuk

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Elmélet és gyakorlat frissen végzett szakemberek munkaerő-piaci integrációs folyamatában. Készítette: Agócs Magdolna

Elmélet és gyakorlat frissen végzett szakemberek munkaerő-piaci integrációs folyamatában. Készítette: Agócs Magdolna Elmélet és gyakorlat frissen végzett szakemberek munkaerő-piaci integrációs folyamatában Készítette: Agócs Magdolna Információ 1. Állás márpedig van! Csakhogy 1. Hiányzik a belső hajtóerő, kicsi a felelősségvállalás

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Szak- és felnőttképzés problémái

Szak- és felnőttképzés problémái Szak- és felnőttképzés problémái ill. Agóra Oktatási Kerekasztal: Oktatáspolitikai alapvetések Kizárólag 3 éves képzés minden szakmában (2+2 helyett) Heti 7 óra (a 35-ből) mindenre, ami nem szakmai ismeret

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

A tanárok és a pályaorientáció Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának konferenciája Budapest, 2015. október 27. Dr. Borbély-Pecze Tibor

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Felnőttoktató Felnőttoktató

Felnőttoktató Felnőttoktató A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben