Iskolák Aargau kantonban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolák Aargau kantonban"

Átírás

1 Iskolák Aargau kantonban Tájékoztató szülők részére (ungarisch) DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT Abteilung Volksschule

2 Kiadó Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule Bachstrasse Aarau Tel Fényképek fotolia Kanton Aargau Copyright 2015 Kanton Aargau

3 Bevezetés Ebben a kiadványban az Aargau kanton iskolarendszerével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat. Az itt található ismeretek segítségével egyszerűbbé válik gyermeke iskolakezdése kantonunkban. Az aargaui közoktatási rendszer rövid áttekintése után bemutatjuk annak legfontosabb elemeit. Áttekintjük a különféle iskolafokozatokat és iskolatípusokat, a kiegészítő fejlesztési lehetőségeket és tanácsadói szolgáltatásokat, ill. egyéb, a szakképzéssel és további iskolafokozatokkal kapcsolatos kérdéseket. Az eredményes oktatás fontos tényezője az iskola és a szülők közötti megfelelő együttműködés. Ennek a közös munkának egy külön fejezetet szenteltünk. Minden egyes fejezet végén internet-kapcsolatokat, telefonszámokat és elérhetőségeket találhat. A szülők számára szervezett tájékoztató rendezvényeken további információkhoz juthat. Amennyiben gyermeke már óvodába / iskolába jár, személyes kérdései megválaszolására a pedagógusok és az iskolavezetés helyben is szívesen rendelkezésére állnak. Sikeres iskolakezdést kívánunk gyermekének Aargau kantonban! Oktatási-, Kulturális- és Sportminisztérium Közoktatási osztály 3

4 Aargau kanton közoktatási rendszerének (Volksschule) áttekintése Az összes Aargau kantonban élő gyermek és fiatal iskolaköteles. Az iskolakötelezettség összesen 11 évig tart, a betöltött 4. életév után kezdődik. A tanév kezdete mindig augusztus második hétfőjére esik. A tankötelezettség időtartama A tankötelezettség három fokozatra tagolódik. Az óvoda (Kindergarten) 2 évig tart. Az általános iskola (Primarschule) 6 évig tart. Az alsó középfokú iskola (Oberstufe) (középiskola I. szint) 3 évig tart. Az alsó középiskola háromféle iskolatípusban teljesíthető: Realschule, Sekundarschule és Bezirksschule Fentieken kívül adottak még a sajátos nevelési igényű gyermekeknek fenntartott iskolaformák, pl. a kis létszámú osztály (Kleinklasse) vagy az elnyújtott tantervű osztály (Einschulungsklasse). Ezekről további részleteket a 13. oldalon talál. Gyógypedagógiai iskola A fogyatékos gyermekeket és fiatalokat külön intézkedésekkel támogatjuk. A gyógypedagógiai fejlesztés integrált (a hagyományos iskola keretein belül) vagy szegregált (kis létszámú osztályok) körülmények között zajlik. Szegregált gyógypedagógiai iskolákat is fenntartunk 4

5 A szövetségi rendszer A svájci oktatási rendszer szövetségi felépítésű. Minden kantonnak megvan a saját oktatási rendszere. Az iskolaügyekkel kapcsolatos fő felelősséget az egyes kantonok (az iskolákra vonatkozó törvényi keretek megalkotásával) és az önkormányzatok (a tényleges megvalósítás révén) viselik. A szakképzésért a szövetségi állam felel. Az alábbi ábra áttekintést ad Aargau kanton közoktatási rendszeréről. Az ábrát alulról (iskolába lépés) felfelé (iskola befejezése) kell olvasni. WJ: Munkaév (Werkjahr), a kis létszámú osztályokból és a Realschuléból kikerülő fiatalok számára kínált lehetőség BWJ: Pályaválasztási év (Berufswahljahr), a Real-, Sekundar- és Bezirkschuléból, valamint a kis létszámú osztályokból kikerülő fiataloknak kínált lehetőség IBK: Integrációs és pályaválasztási osztály (Integrations- und Berufsfindungsklasse), 11. iskolaév azon fiatalok számára, akik nem több, mint 2 éve vannak Svájcban, és az iskolakötelezettséget részben vagy egészben saját hazájukban teljesítették 5

6 A közoktatással kapcsolatos fontos tudnivalók Ha újonnan költözik ide Érdeklődjön az önkormányzat ügyfélszolgálatán, hol írathatja be gyermekét az iskolába. Közvetlenül saját lakókerülete iskolavezetéséhez is fordulhat. Általános tudnivalók Az állami iskolákban az oktatás az iskolakötelezettség ideje alatt ingyenes. Az önkormányzatok térítés nélkül biztosítják a tanulók számára a tankönyveket és az iskolai felszerelést. Az állami iskolák világnézetileg semlegesek. Az iskola nem korlátozhatja sem a szövetségi alkotmányban biztosított vallás- és lelkiismereti szabadságot, sem a szülők nevelési jogait. Az iskolákban a fiúk és a lányok oktatása közösen történik és ugyanazokat a tantárgyakat tanulják. Az iskolai hatóságok Az iskolai és képzési területet Aargau kantonban az Oktatási-, Kulturális- és Sportminisztérium (Departement Bildung, Kultur und Sport, BKS) irányítja. Az iskolák működtetéséért minden önkormányzatban a helyi iskolavezetés (Schulleitung) és az iskolairányítás (Schulpflege) felelős. Az iskolairányítás tagjait az önkormányzat választópolgárai választják meg. Az iskolavezetést az iskolairányítás jelöli ki. 6

7 Bizonyítvány és értékelés Az óvodában tanév végén a szülők és a gyermekek egy értékelő lapot kapnak, mely áttekintést ad a gyermek fejlődéséről. Az általános iskola 1. osztályában és az elnyújtott tantervű osztályokban a gyermekek félévkor köztes értékelőt, tanév végén pedig szöveges teljesítményértékelést kapnak. Az általános iskola 2. osztályától az alsó középiskola 3. osztályáig bezárólag a tanulók félévkor egy köztes értékelőt kapnak tájékoztató érdemjegyekkel, a tanév végén pedig érdemjegyeket tartalmazó éves bizonyítványt. A legjobb érdemjegy a 6-os, a leggyengébb az 1-es. A teljesítményértékelés részletes leírása a Leistungsbeurteilung und Promotionen an der Volksschule Aargau című kiadványban található. A kiadvány németül és kilenc további nyelven áll rendelkezésre. További információ: Rendszeres iskolalátogatás A szülők vagy gondviselők kötelesek a gyermeket rendszeresen iskolába járatni. Amennyiben a gyermek nem jár iskolába, az érte felelős személy felelősségre vonható, bírsággal büntethető. 7

8 Előre nem látható hiányzások A szülőnek vagy gondviselőnek azonnal tájékoztatni kell a pedagógust a gyermek távolmaradásáról és annak okáról. A pedagógus írásos igazolást is kérhet. A hiányzásra általában az alábbi események jogosítanak: a gyermek betesége haláleset a családban Kikérés / Nyaralás Aargau kanton oktatási törvénye megengedi, hogy a szülő negyedévenként fél napra indoklás nélkül elkérje gyermekét az iskolából. A két fél nap félévenként egy nappá is összevonható (engedélyt az iskolairányítás ad). Egyéb előrelátható hiányzások ügyében írásban kell az iskolairányításhoz (Schulpflege) vagy az iskolairányítás által kijelölt helyi iskolavezetéshez / pedagógushoz fordulni az engedélyezésért. A kikérés indoka lehet: sportrendezvényeken való aktív részvétel, főbb vallásos ünnepek, szakmai gyakornoki napok vagy hasonló alkalmak. Az iskolai órákról való hiányzás az iskola általános tanrendjén kívüli tehetséggondozó programok esetében is lehetséges, amennyiben nem jelent tartós és teljes hiányzást egy kötelező tantárgyról. Hosszabb ideig tartó hiányzást kizárólag az Oktatási Minisztérium (Departement BKS) engedélyezhet. Az első óvodai évben az iskolairányítás a szülő kérésére heti egy félnap hiányzást engedélyezhet. Iskolai szünetek Az iskolai szünetek időpontjai önkormányzatonként eltérőek. Az ön lakóhelyén érvényes szünetek időpontját az iskolától kapja meg. Az időpontok a következő honlapon is megtalálhatók: További információ: > Schulen 8

9 Iskolaorvos / Iskolai fogorvos Az iskolaorvosi szolgálat felügyeli az iskolákban az egészségügyi körülményeket, továbbá egészségügyi vizsgálatokat végez a gyermekek körében. Erre azért van szükség, hogy az olyan egészségügyi problémák, mint a hallás-, látás- és beszéd- vagy tartási- és mozgászavarok időben felfedezhetők legyenek. Amennyiben az iskolaorvos egy gyermeknél rendellenességet talál, tájékoztatja a szülőket és megbeszélik a szükséges teendőket. A tanulók beiratkozáskor utalványfüzetet kapnak az adott oktatási intézménytől. Ez az 1. óvodai évtől a középiskola 3. osztályáig bezárólag évi egy alkalommal az aktuális utalvány felhasználásával egy választás szerinti fogorvosnál ingyenes fogászati kontrollra jogosítja a tanulót. További felvilágosítás és tájékoztatás: Amennyiben kérdése van, legcélszerűbb közvetlenül a gyermek osztályfőnökéhez fordulnia. A különböző iskolafokozatokkal és iskolákkal kapcsolatos információkat interneten az alább címen találja meg: Óvodai, általános iskolai és középiskolai ügyekben innen is kérhet információt: Departement Bildung, Kultur und Sport Tel

10 Az iskola és a szülők közötti együttműködés Az iskola kötelességei Az oktatási törvény alapján a közoktatási rendszernek mindent meg kell tennie azért, hogy a gyermekek egészségesen fejlődjenek. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a gyermekek és a fiatalok az iskolai tartózkodás alatt épségüket megőrizzék. Az egészség egyben a megfelelő iskolai teljesítmény előfeltétele is. Az iskola köteles önt rendszeresen tájékoztatni az iskolai történésekről és gyermeke teljesítményéről. Erre szolgálnak a fogadóórák, a szülői értekezletek és az információs rendezvények. Amennyiben úgy érzi, hogy nem kap kellő tájékoztatást, az osztályfőnökhöz vagy az iskolavezetéshez fordulhat. A szülők jogai és kötelességei Szülőként felelős azért, hogy gyermeke rendszeresen látogassa az iskolát. Arról is köteles gondoskodni, hogy gyermeke elkészítse a házi feladatát, és kipihenten érkezzen az iskolába. Az iskolai munka és a házi feladatok rendszeresen átnézésével szülőként kimutatja érdeklődését gyermeke iskolai fejlődése iránt és támogatni tudja őt. Felhívjuk figyelmét, hogy köteles az iskolairányítás vagy az iskola (iskolaigazgatás, pedagógusok) kérésére a szülői értekezleten vagy megbeszéléseken megjelenni. Folyamatosan tartsa a kapcsolatot gyermeke nevelőivel. A szülői ház és az iskola közti együttműködés gyermeke érdeke, mert így fejlesztése optimálisan módon történhet. Szülőként joga van gyermeke tanítási óráját meglátogatni. Kérjük, szándékát jelezze előre a pedagógusnál. 10

11 Fontos döntések előtt önnek joga van a meghallgatáshoz és az iratokba való betekintéshez. A végső döntést írásban, indoklással együtt kell megkapnia az oktatási hivataltól. Amennyiben nem ért egyet a döntéssel, legtöbb esetben joga van a körzeti iskolatanácsnál (Bezirksschulrat) panaszt emelni. Példák fontos döntésekre, melyek esetében meghallgatási és panasztételi joggal élhet: óvodakezdés az általános iskolai első osztály megkezdése gyógypedagógia foglalkozásra, elnyújtott tantervű osztályba vagy kis létszámú osztályba tanácsolás átlépés a középiskolába értékelés, iskolatípusváltás a középiskola alatt gyógypedagógiai iskolába irányítás Hová fordulhatnak a szülők kérdéseikkel vagy az iskolával kapcsolatos problémákkal? 1. Beszéljen gyermeke osztályfőnökével vagy a német mint idegen nyelv tanárával 2. Forduljon a helyi iskolavezetéshez. 3. Forduljon az iskolairányításhoz Ha véleménye szerint az iskolával kapcsolatos kérését nem kezelik megfelelően vagy veszik eléggé komolyan, negyedik lépésként a kantonális szakfelügyelőbizottság (Inspektorats) regionális központjához fordulhat: A felügyelőbizottságok regionális központjai: Region Nordost (Bezirke Baden, Zurzach): Tel Region Südost (Bezirke Bremgarten, Lenzburg, Muri): Tel Region Nordwest (Bezirke Brugg, Laufenburg, Rheinfelden): Tel Region Südwest (Bezirke Aarau, Kulm, Zofingen): Tel Kísérje figyelemmel a tanácsadó állomások különféle kérésekkel kapcsolatos kínálatát is (24. oldaltól). 11

12 Óvoda (Kindergarten) (2 év) Óvodakezdés Az óvoda látogatása kötelező. A negyedik életévüket július 31-ig 1 betöltő gyerekek a következő iskolaév elején, azaz augusztusban megkezdik az óvodát. Oktatási területek Az óvodába járás a gyermek egész személyiségének fejlődését segíti. Az óvodában a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy érdeklődésüket és adottságaikat új környezetben fejleszthessék tovább. Az oktatás játékos módon történik és megalapozza a nyelvi, matematikai, mozgásos, szociális és érzelmi képességek iskolai kibontakoztatását. Az olvasás, írás és számolás iránt érdeklődő gyermekek támogatást kapnak, azonban nem történik tervszerű olvasás-, írás- vagy számolástanítás. Különleges adottság esetén a gyermek korábban megkezdheti általános iskolai tanulmányait. Az otthon nem németül beszélő gyermekek nyelvtanulását segítik az óvodában. A fejlődési nehézséggel küszködő gyermekekkel az óvoda keretein belül gyógypedagógus szakember foglalkozik. 1 Általánosan július 31-től lép életbe. Eddig az időpontig az önkormányatok felelősségi körébe tartozik, hogy a beiskolázási dátumot fokozatosan a korábban érvényes április 30.-ról július 31-re hozzák. 12

13 Általános iskola (Primarschule) (1-6. osztály) Általános iskolai hagyományos osztály Az általános iskola az 1-6. osztályig tart. Az első iskolai években az olvasási, írási, nyelvi és matematikai készségek megalapozása történik. Osztálykeretben történő oktatáson keresztül fejlesztik az együttes munkához szükséges érzéket, erősítik az egyéni képességeket. A zene, képi kifejezés, kézimunka, mozgás és sport területeivel is foglalkoznak, továbbá az életkornak megfelelően természettudományos kérdéseket is feldolgoznak. Az iskolai órán figyelembe veszik az egyes tanulók eltérő tanulási képességeit és szükségleteit. Az általános iskola egyik fontos célja a gyerekek önállóságának, felelősségtudatának és szociális képességeinek fejlesztése. Elnyújtott tantervű osztály (Einschulungsklasse) Azok a gyermekek, akik még nem érettek kellően az első osztályba lépéshez szükséges követelmények teljesítéséhez, az elnyújtott tantervű osztályt látogathatják. Itt az első osztályos tananyagot két iskolaév alatt sajátítják el. Az elnyújtott tantervű osztály befejezése után a gyermekek az általános iskola 2. osztályát kezdik meg. Integrált gyógypedagógia (Integrierte Heilpädagogik) / Kis létszámú osztály (Kleinklasse) az általános iskolában A legtöbb iskolában lehetőség van integrált gyógypedagógiai oktatásra. Ez azt jelenti, hogy a tanulási nehézséggel küszködő gyermekek a hagyományos oktatás keretein belül kapnak támogatást egy gyógypedagógus személyében, aki a felzárkóztatás érdekében külön velük foglalkozik. Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készül számukra egyéni oktatási célokkal. Néhány iskolában kis létszámú osztályokban van lehetőség a tanulási nehézséggel küszködő tanulók fejlesztésére, ahol gyógypedagógiai végzettségű szakember segíti tanulásukat. Ezekben az osztályokban alacsonyabb a tanulói létszám. Az oktatási célok a hagyományos típusú osztály tantervéhez igazodnak. 13

14 Alsó középfokú iskola (Oberstufe) / középiskola I. szint (7-9. osztály) Az alsó középiskola három iskolatípusban teljesíthető, a Realschuléban, a Sekundarschuléban vagy a Bezirksschuléban. Az egyes iskolatípusok a diákoktól elvárt teljesítmény követelményszintjében térnek el egymástól. Mind a három iskolatípusban három év a tanulmányi idő. Átlépés az általános iskolából az alsó középiskolába / Másik középiskolatípusba váltás A tanulók a három iskolatípus egyikébe a hatodik osztályos osztályfőnök ajánlása alapján kerülnek, a szülőkkel való egyeztetés után. Ha a szülők és a pedagógus nem tudnak megegyezésre jutni, az iskolairányítás dönt. Amennyiben a szülők ezzel a döntéssel sem értenek egyet, a tanuló felvételi vizsgát tehet. A tehetséges és motivált tanulók később is átléphetnek egy másik iskolatípusba. Ennek előfeltétele a pedagógus ajánlása és az iskolairányítás döntése. Az iskolatípusváltás rendszerint a tanév végén történik. 14

15 Realschule Az alsó középiskolatípusok közül a Realschuléban a legalacsonyabb a követelményszint. A Realschuléban a tanulók széleskörű általános képzésben részesülnek és lefektetik a szakmatanuláshoz szükséges alapokat. A Realschule befejezése után a legtöbb fiatal valamilyen kézműves mesterséget vagy az iparhoz kapcsolódó szakmát tanul. A munkahelyi gyakorlaton és a szakiskolában is jó teljesítményt nyújtó fiatalok számára számos továbbképzési- és továbblépési lehetőség áll nyitva a munka világában. Sekundarschule Az alsó középiskolatípusok között a Sekundarschule követelményszintje a Realschule szintjénél magasabb. A Sekundarschule széles körű általános képzést kínál és felkészít az összetettebb szakmák tanulására. A magas tanulmányi átlagot elérő és jó teljesítőképességű tanulók a Sekundarschule elvégzése után felvételi vizsgát tehetnek a szakmai-, gazdasági - vagy informatikai felső középiskolába. Bezirksschule Az alsó középiskola típusai közül a Bezirksschuléban a legmagasabbak a követelmények. Az iskola előkészít mind a magas szintű szakmai képzésre, mind a felső középiskolában (gimnázium/szakközépiskola/gazdasági középiskola, informatikai középiskola) való továbbtanulásra. A végzős tanulók kb. fele szakmai továbbképzést választ a kézműves szakmák, az ipar vagy a szolgáltatás területein, a többiek felső középiskolában folytatják tanulmányaikat. Integrált gyógypedagógiai / Kis létszámú osztály az alsó középiskolában A legtöbb iskolában van lehetőség integrált gyógypedagógiai oktatásra. Ebben az esetben a tanulási nehézséggel küzdő fiatalok a hagyományos osztályt látogatják, ahol tanulmányaikat gyógypedagógiai végzettségű szakember segíti. Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készül számukra egyéni oktatási célokkal. Néhány iskolában kis létszámú osztályokban van lehetőség a tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésére, tanulásukat gyógypedagógiai végzettségű szakember segíti. Ezekben az osztályokban a tanulói létszám alacsonyabb a hagyományos osztályokénál. A tanulók jó színvonalú általános képzésben részesülnek és felkészítik őket a képességeiknek megfelelő szakmai tevékenységre.. 15

16 Speciális osztályok az utolsó alsó középiskolai évben Pályaválasztási év (Berufswahljahr BWJ) A pályaválasztási év azokat a tanulókat célozza meg, akiknek egy szakma kiválasztásához és a szakmai gyakorlóhely (Lehrstelle) kereséséhez intenzív támogatásra van szükségük. Ez a lehetőség mindhárom iskolatípus tanulói számára nyitva áll. Munkaév (Werkjahr WJ) A munkaév a kis létszámú osztályokból és a Realschuléból kikerülő, gyakorlati érzékkel megáldott fiúkat és lányokat fogadja. Abban kapnak segítséget, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb szakmai képzést vagy foglalkozást. Integrációs- és pályaválasztási osztály (Integrations- und Berufsfindungsklasse IBK) Az integrációs- és pályaválasztási osztály azokat a bevándorló fiatalokat célozza meg, akik nem több mint két éve élnek Svájcban. Az IBK célja az, hogy megkönnyítse a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedését. Az IBK tanulói elmélyíthetik német nyelvtudásukat és általános ismereteiket. Ezen felül intenzíven készülnek a pályaválasztásra és a dolgozói létre. 16

17 További fejlesztési lehetőségek A nem német anyanyelvű gyermekek számára kínált lehetőségek Német mint idegen nyelv (Deutsch als Zweitsprache DaZ) (óvoda, általános iskola, alsó középiskola) A nem német anyanyelvű gyermekek az óvodában a mindennapi foglalatosságok során és a német nyelvtanár segítségével tanulnak németül. Ha egy csoportban több idegen nyelvű kisgyermek is van, ezen kívül német mint idegen nyelv oktatásban is részesülnek. Azok a gyerekek, akik a 2. óvodai évben érkeznek Svájcba, az általános iskola 1. osztályában intenzív német nyelvoktatásban részesülnek. Az általános iskola vagy az alsó középiskola időszaka alatt érkező idegen ajkú gyerekek egy évig intenzív nyelvoktatásban részesülnek. Az óvoda befejezése vagy az intenzív nyelvoktatási időszak lezárása után a tanulók további két-három évig kiegészítő német nyelvoktatásban részesülnek. Ez a lehetőség a közoktatás minden szintjén adott. Saját anyanyelvi tanfolyamok és kulturális ismeretek (a 2. iskolaévtől) Az anyanyelvi és kulturális tanfolyamokat a követségek, konzulátusok és szülői egyesületek biztosítják. Ezen tanfolyamok látogatása nagyon ajánlott, mivel a gyermek anyanyelvi fejlesztése és szülei származási országáról való ismereteinek elmélyítése is fontos Ezeken a tanfolyamokon csak azok a tanulók vesznek részt, akiket szüleik erre beíratnak. Ezekről a tanfolyamokról a követségek és konzulátusok koordinációs irodájában és közvetlenül a szülői egyesületeknél informálódhat. Tájékoztatás: Sektion Entwicklung, Themenbereich Sprache und Migration, Tel A koordinációs iroda elérhetősége: Schule & Interkulturelles Logopédiai fejlesztés A beszédzavarokkal küzdő gyermekek logopédiai foglalkozást vehetnek igénybe. Ez a szülők részéről térítésmentes. Tájékoztatás a szülők részére az iskolavezetésnél vagy: > Besondere Förderung > Sprachheilunterricht 17

18 A középiskola II. szintjének áttekintése A középiskola II.szintje (Sekundarstufe II) magában foglalja a szakmai képzést, a gimnáziumot, a szakmai felső középiskolát (FMS), a gazdasági felső középiskolát (WMS) és az informatikai felső középiskolát (IMS). A következő ábrán áttekinthető a középiskola II. szintjének felépítése Aargau kantonban. Az ábrát alulról felfelé haladva kell nézni. 18

19 Áthidaló lehetőségek a kötelező iskolai oktatás befejezése után A fiatalok többsége a 11 év iskolakötelezettség után szakmát tanul, vagy tovább folytatja tanulmányait. Vannak olyan fiatalok is, akiknek további segítségre van szükségük ahhoz, hogy be tudjanak lépni a munka világába. Számukra állnak nyitva az áthidaló lehetőségek, a Kantonális Szakképzési Iskola (kbs) áthidaló képzési programja, vagy a Regionális Munkaközvetítő Központ (RAV) motivációs szemesztere (SEMO). A Kantonális Szakképzési Iskola áthidaló programja (Brückenangebote) Azok a tanulásra és munkára kész fiatalok, akik elvégezték az alsó középiskola utolsó osztályát és szeretnének felkészülni egy szakmai alapképzésre, részt vehetnek a Kantonális Szakképzési Iskola (kbs) egyik áthidaló programján. Az általában három évig tartó tanulmányi idő alatt egyénre szabott általános képzés folyik, emellett célzottan fejlesztik a személyiséget a választott szakma, illetve a szociokulturális integráció kívánalmainak figyelembe vételével. A tanulókat a megfelelő gyakorlóhely megkeresésében is segítik. Motivációs szemeszter (Motivationssemester) A motivációs szemeszter (SEMO) a fiatal, jövedelemmel nem rendelkező személyeket segíti a gyakorlati képzési hely megtalálásában, vagy a munka világába való belépésben. Hozzásegíti a fiatalokat az első munkahelyi tapasztalatok megszerzéséhez és támogatja őket újabb perspektívák megtalálásában. A motivációs szemeszter képzési részből, munkagyakorlatból és álláskeresési tréningből épül fel. A Regionális Munkaközvetítő Központ (RAV) biztosítja a szükséges támogatást. A motivációs szemesztert rendszerint alapítványok vagy egyesületek tartják. Jelentkezés Az áthidaló programra vagy a motivációs szemeszterre jelentkezés a központi Wegweiser irodán keresztül történik. Azok a fiatalok, akik a közoktatásból való kilépéskor nem jutottak még döntésre a szakmai élettel kapcsolatban, bejelentkezhetnek a Wegweiser irodába, ahol a megfelelő áthidaló programra irányítják őket. Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Berufsbildung und Mittelschule Anlaufstelle Wegweiser Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau Tel

20 Szakmai képzés (középiskola II. szint) Szakmai alapozó képzés A szakmai alapozó képzés a legjelentősebb alapképzési forma Svájcban. Felkészíti a fiatalokat a munka világába való belépésre és lefekteti a szilárd szakmai alapokat. A munkahelyen végzett gyakorlati képzés mellett a szakmát tanulók heti egy vagy két napot a szakközépiskolában töltenek. A képzési idő szakmától függően kettő négy év lehet. a három- vagy négy évig tartó szakmai alapképzés befejezése után a tanulók államilag elismert szakmai bizonyítványt (eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ) kapnak, a kétéves szakmai alapképzés befejezése után államilag elismert szakmai tanúsítványt (eidgenössischem Berufsattest EBA) kapnak. A befejezett szakképzés fontos előfeltétele a munkaerőpiacon való jövőbeni hosszú távú érvényesülésnek. Segítségével sokféle foglalkozási lehetőség és vonzó továbbképzési alternatívák előtt nyílik meg az út. Az államilag elismert záróbizonyítvánnyal a magasabb szintű szakmai képzés megkezdése is lehetővé válik (az EFZ után), vagy további alapozó képzésben lehet részt venni (az EBA után).. További információ: > Berufsbildung und Mittelschulen 20

21 Szakközépiskola (Berufsmittelschule) Azok a tehetséges és teljesítményorientált fiatalok, akik valamilyen szakmai képzésben vesznek részt, a szakiskolában a kötelezőn túl kiegészítő oktatáson is részt vehetnek, és tanulmányaikat szakmai érettségivel (Berufsmaturität) zárhatják. A szakmai érettségit letevő diákok kettős képesítést szereznek: egyrészt szakmát kapnak a kezükbe, másrészt jogosultak tanulmányaikat főiskolán (Fachhochschule) folytatni. A szakközépiskolába való bejutáshoz felvételi vizsgát kell tenni. Azok a diákok, akik egy aargaui Bezirkschuléban legalább 4,4-es tanulmányi átlagot érnek el, vizsga nélkül felvételt nyernek. A szakképzéshez további tájékoztatást és tanácsadást a pályaválasztási tanácsadókban és az információs központokban kaphat. 21

22 Felső középiskola (Sekundarstufe II) A felső középiskola a tizenegy évig tartó iskolakötelezettség után következik. Iskolatípustól függően eltérő érettségivel zárul és lehetővé teszi a magasabb szintű szakiskolákban, főiskolákon vagy egyetemeken való tanulmányokat. Felső szakközépiskola (Fachmittelschule FMS) és szakmai érettségi (Fachmaturität FM) A felső szakközépiskola különféle szakterületeken kínál magas szintű képzést. Aargau kantonban a következő területeken folyik képzés: nevelés és gondozás, egészségügy, szociális munka és kommunikáció. Ez az iskolatípus (FMS) három évig tart és egy egész Svájcban elismert felső szakközépiskolai képesítéssel zárul. A tanulmányok lezárásakor szakmai érettségi is tehető, mely lehetővé teszi a választott szakterülethez kapcsolódó főiskolai tanulmányokat. Gazdasági felső középiskola (Wirtschaftsmittelschule WMS) A gazdasági felső középiskola az üzleti élettel kapcsolatos foglakozásokra készít fel. A hároméves iskolai tanulmányokat lezáró, munkahelyen eltöltött gyakornoki év után a tanulók államilag elismert kereskedelmi képesítést (das Eidgenössiche Fähigkeitszeugnis EFZ Kafumann / Kauffrau) szereznek és kereskedelmi érettségit (kaufmännische Berufsmaturität) tesznek. Ez lehetővé teszi a tanulmányok főiskolán való folytatását, illetve az ún. Passarelle (ld. később) megszerzését. Informatikai felső középiskola (Informatikmitteöschule IMS) Az informatikai felső középiskola kombinálja az általános-, az informatikai és a kereskedelmi képzést. A hároméves iskolai tanulmányokat záró munkahelyi gyakornoki év után a tanulók államilag elismert alkalmazásfejlesztői informatikai képesítést (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ Informatiker / Informatikerin) szereznek és kereskedelmi érettségit tesznek. Ez lehetővé teszi a tanulmányok főiskolán való folytatását, illetve az ún. Passarelle (ld. később) megszerzését. Felvételi követelmények FMS / HMS / IMS Felvételi vizsga nélkül nyerhetnek felvételt a kereskedelmi felső középiskolába a Bezirkschulét minimum 4,4 tanulmányi átlaggal befejező diákok. A Sekundarschulét elvégzett diákoknak felvételi vizsgát kell tenniük. 22

23 Gimnázium (Gymnasium) A tanulmányi idő a kanton által fenntartott hat gimnáziumban négy évig tart és szövetségileg elismert érettségivel (Maturität) zárul. Ez az érettségi felvételi vizsga nélkül jogosít a svájci felsőoktatásba való belépésre. Az orvosi egyetemre készülőknek ezen kívül meg kell felelniük egy alkalmassági vizsgán is. Egy félévnyi próbaidőre ideiglenes felvételt nyer a gimnáziumba az a tanuló, akinek a Bezirkschule utolsó előtti félévében érdemjegyei átlaga eléri a 4,7-t. A felvétel végleges, ha a Bezirkschule záróvizsgáján az érdemjegyek átlaga minimum 4,7. Passarelle A szakmai érettségit jó eredménnyel záró tanulóknak lehetőségük van egy kiegészítő vizsga letételére. Ezzel számukra is lehetővé válik, hogy belépjenek a svájci felsőoktatásba. A sikeres kiegészítő vizsga azonban nem egyenértékű a gimnázium érettségivel és nem jogosít fel a külföldi egyetemeken végzendő tanulmányokra. Aargaui érettségire felkészítő iskola felnőttek számára (AME) Az érettségihez vezető képzés az AMÉ-n munka mellett végezhető, három és fél évig tart, és szövetségileg elismert gimnáziumi érettségivel végződik. A tanulmányok megkezdésének feltétele a befejezett szakmai képzés vagy három éves foglalkoztatottság. A minimális életkor 20 év. Az oktatás munka mellett heti két nap történik. További információ: 23

24 Tanácsadó szolgálatok Iskolapszichológusi szolgálat Az iskolapszichológusi szolgálat a gyerekekre és fiatalokra, illetve nevelőikre irányul az óvodáskortól az alsó középiskola befejezéséig. Az iskolapszichológusi szolgálathoz való bejelentkezésre alapot szolgáltathat: ha egy tanuló az iskolában alul- vagy túlterhelt, ha egy tanuló nem tud megfelelően teljesíteni, ha egy tanuló magatartása kirívó vagy zavaró, amikor szóba kerül egy fogyatékos gyermek gyógypedagógiai vagy integrált beiskolázása, ha a szülők, a pedagógusok és a gyermek között valamilyen konfliktus áll fenn amikor a szülőknek a gyermek fejlődésével kapcsolatos kérdései vannak (pl. szorongó gyermek, agresszivitás, koncentrálási nehézségek esetén) családon belüli erőszak Az iskolapszichológusi szolgálat igénybevétele a tanácskérők számára ingyenes. Kérdések és nehézségek esetén az érintett szülők /gondviselők és a 14. évüket betöltött fiatalok telefonon vagy a bejelentkezési lap kitöltésével közvetlenül az iskolapszichológiai szolgálatnál jelentkezhetnek. A pedagógus vagy más harmadik fél a tanulókat csak a szülő írásos engedélyével jelentheti be. További információ: Regionalstellen des Schulpsychologischen Dienstes: Aarau: Tel Bad Zurzach: Tel Baden: Tel Rheinfelden: Tel Wohlen: Zofingen: Tel

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Törvényi változások 2012. szeptember 1. Törvény a nemzeti köznevelésről Törvény a szakképzésről Törvény a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Szakmai képzés Németországban

Szakmai képzés Németországban Szakmai képzés Németországban Német Szövetségi Köztársaság Területe: 352 022 km² Lakossága: 82 millió Fővárosa: Berlin (3,4 mio lakos) Internet: www.bund.de Tartományai: ZWH Zentralstelle für die Weiterbildung

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/2018. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu https://www.oktatas.hu www.felvi.hu Hol tanuljak tovább? I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2016/2017 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben