Iskolák Aargau kantonban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolák Aargau kantonban"

Átírás

1 Iskolák Aargau kantonban Tájékoztató szülők részére (ungarisch) DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT Abteilung Volksschule

2 Kiadó Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Volksschule Bachstrasse Aarau Tel Fényképek fotolia Kanton Aargau Copyright 2015 Kanton Aargau

3 Bevezetés Ebben a kiadványban az Aargau kanton iskolarendszerével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat. Az itt található ismeretek segítségével egyszerűbbé válik gyermeke iskolakezdése kantonunkban. Az aargaui közoktatási rendszer rövid áttekintése után bemutatjuk annak legfontosabb elemeit. Áttekintjük a különféle iskolafokozatokat és iskolatípusokat, a kiegészítő fejlesztési lehetőségeket és tanácsadói szolgáltatásokat, ill. egyéb, a szakképzéssel és további iskolafokozatokkal kapcsolatos kérdéseket. Az eredményes oktatás fontos tényezője az iskola és a szülők közötti megfelelő együttműködés. Ennek a közös munkának egy külön fejezetet szenteltünk. Minden egyes fejezet végén internet-kapcsolatokat, telefonszámokat és elérhetőségeket találhat. A szülők számára szervezett tájékoztató rendezvényeken további információkhoz juthat. Amennyiben gyermeke már óvodába / iskolába jár, személyes kérdései megválaszolására a pedagógusok és az iskolavezetés helyben is szívesen rendelkezésére állnak. Sikeres iskolakezdést kívánunk gyermekének Aargau kantonban! Oktatási-, Kulturális- és Sportminisztérium Közoktatási osztály 3

4 Aargau kanton közoktatási rendszerének (Volksschule) áttekintése Az összes Aargau kantonban élő gyermek és fiatal iskolaköteles. Az iskolakötelezettség összesen 11 évig tart, a betöltött 4. életév után kezdődik. A tanév kezdete mindig augusztus második hétfőjére esik. A tankötelezettség időtartama A tankötelezettség három fokozatra tagolódik. Az óvoda (Kindergarten) 2 évig tart. Az általános iskola (Primarschule) 6 évig tart. Az alsó középfokú iskola (Oberstufe) (középiskola I. szint) 3 évig tart. Az alsó középiskola háromféle iskolatípusban teljesíthető: Realschule, Sekundarschule és Bezirksschule Fentieken kívül adottak még a sajátos nevelési igényű gyermekeknek fenntartott iskolaformák, pl. a kis létszámú osztály (Kleinklasse) vagy az elnyújtott tantervű osztály (Einschulungsklasse). Ezekről további részleteket a 13. oldalon talál. Gyógypedagógiai iskola A fogyatékos gyermekeket és fiatalokat külön intézkedésekkel támogatjuk. A gyógypedagógiai fejlesztés integrált (a hagyományos iskola keretein belül) vagy szegregált (kis létszámú osztályok) körülmények között zajlik. Szegregált gyógypedagógiai iskolákat is fenntartunk 4

5 A szövetségi rendszer A svájci oktatási rendszer szövetségi felépítésű. Minden kantonnak megvan a saját oktatási rendszere. Az iskolaügyekkel kapcsolatos fő felelősséget az egyes kantonok (az iskolákra vonatkozó törvényi keretek megalkotásával) és az önkormányzatok (a tényleges megvalósítás révén) viselik. A szakképzésért a szövetségi állam felel. Az alábbi ábra áttekintést ad Aargau kanton közoktatási rendszeréről. Az ábrát alulról (iskolába lépés) felfelé (iskola befejezése) kell olvasni. WJ: Munkaév (Werkjahr), a kis létszámú osztályokból és a Realschuléból kikerülő fiatalok számára kínált lehetőség BWJ: Pályaválasztási év (Berufswahljahr), a Real-, Sekundar- és Bezirkschuléból, valamint a kis létszámú osztályokból kikerülő fiataloknak kínált lehetőség IBK: Integrációs és pályaválasztási osztály (Integrations- und Berufsfindungsklasse), 11. iskolaév azon fiatalok számára, akik nem több, mint 2 éve vannak Svájcban, és az iskolakötelezettséget részben vagy egészben saját hazájukban teljesítették 5

6 A közoktatással kapcsolatos fontos tudnivalók Ha újonnan költözik ide Érdeklődjön az önkormányzat ügyfélszolgálatán, hol írathatja be gyermekét az iskolába. Közvetlenül saját lakókerülete iskolavezetéséhez is fordulhat. Általános tudnivalók Az állami iskolákban az oktatás az iskolakötelezettség ideje alatt ingyenes. Az önkormányzatok térítés nélkül biztosítják a tanulók számára a tankönyveket és az iskolai felszerelést. Az állami iskolák világnézetileg semlegesek. Az iskola nem korlátozhatja sem a szövetségi alkotmányban biztosított vallás- és lelkiismereti szabadságot, sem a szülők nevelési jogait. Az iskolákban a fiúk és a lányok oktatása közösen történik és ugyanazokat a tantárgyakat tanulják. Az iskolai hatóságok Az iskolai és képzési területet Aargau kantonban az Oktatási-, Kulturális- és Sportminisztérium (Departement Bildung, Kultur und Sport, BKS) irányítja. Az iskolák működtetéséért minden önkormányzatban a helyi iskolavezetés (Schulleitung) és az iskolairányítás (Schulpflege) felelős. Az iskolairányítás tagjait az önkormányzat választópolgárai választják meg. Az iskolavezetést az iskolairányítás jelöli ki. 6

7 Bizonyítvány és értékelés Az óvodában tanév végén a szülők és a gyermekek egy értékelő lapot kapnak, mely áttekintést ad a gyermek fejlődéséről. Az általános iskola 1. osztályában és az elnyújtott tantervű osztályokban a gyermekek félévkor köztes értékelőt, tanév végén pedig szöveges teljesítményértékelést kapnak. Az általános iskola 2. osztályától az alsó középiskola 3. osztályáig bezárólag a tanulók félévkor egy köztes értékelőt kapnak tájékoztató érdemjegyekkel, a tanév végén pedig érdemjegyeket tartalmazó éves bizonyítványt. A legjobb érdemjegy a 6-os, a leggyengébb az 1-es. A teljesítményértékelés részletes leírása a Leistungsbeurteilung und Promotionen an der Volksschule Aargau című kiadványban található. A kiadvány németül és kilenc további nyelven áll rendelkezésre. További információ: Rendszeres iskolalátogatás A szülők vagy gondviselők kötelesek a gyermeket rendszeresen iskolába járatni. Amennyiben a gyermek nem jár iskolába, az érte felelős személy felelősségre vonható, bírsággal büntethető. 7

8 Előre nem látható hiányzások A szülőnek vagy gondviselőnek azonnal tájékoztatni kell a pedagógust a gyermek távolmaradásáról és annak okáról. A pedagógus írásos igazolást is kérhet. A hiányzásra általában az alábbi események jogosítanak: a gyermek betesége haláleset a családban Kikérés / Nyaralás Aargau kanton oktatási törvénye megengedi, hogy a szülő negyedévenként fél napra indoklás nélkül elkérje gyermekét az iskolából. A két fél nap félévenként egy nappá is összevonható (engedélyt az iskolairányítás ad). Egyéb előrelátható hiányzások ügyében írásban kell az iskolairányításhoz (Schulpflege) vagy az iskolairányítás által kijelölt helyi iskolavezetéshez / pedagógushoz fordulni az engedélyezésért. A kikérés indoka lehet: sportrendezvényeken való aktív részvétel, főbb vallásos ünnepek, szakmai gyakornoki napok vagy hasonló alkalmak. Az iskolai órákról való hiányzás az iskola általános tanrendjén kívüli tehetséggondozó programok esetében is lehetséges, amennyiben nem jelent tartós és teljes hiányzást egy kötelező tantárgyról. Hosszabb ideig tartó hiányzást kizárólag az Oktatási Minisztérium (Departement BKS) engedélyezhet. Az első óvodai évben az iskolairányítás a szülő kérésére heti egy félnap hiányzást engedélyezhet. Iskolai szünetek Az iskolai szünetek időpontjai önkormányzatonként eltérőek. Az ön lakóhelyén érvényes szünetek időpontját az iskolától kapja meg. Az időpontok a következő honlapon is megtalálhatók: További információ: > Schulen 8

9 Iskolaorvos / Iskolai fogorvos Az iskolaorvosi szolgálat felügyeli az iskolákban az egészségügyi körülményeket, továbbá egészségügyi vizsgálatokat végez a gyermekek körében. Erre azért van szükség, hogy az olyan egészségügyi problémák, mint a hallás-, látás- és beszéd- vagy tartási- és mozgászavarok időben felfedezhetők legyenek. Amennyiben az iskolaorvos egy gyermeknél rendellenességet talál, tájékoztatja a szülőket és megbeszélik a szükséges teendőket. A tanulók beiratkozáskor utalványfüzetet kapnak az adott oktatási intézménytől. Ez az 1. óvodai évtől a középiskola 3. osztályáig bezárólag évi egy alkalommal az aktuális utalvány felhasználásával egy választás szerinti fogorvosnál ingyenes fogászati kontrollra jogosítja a tanulót. További felvilágosítás és tájékoztatás: Amennyiben kérdése van, legcélszerűbb közvetlenül a gyermek osztályfőnökéhez fordulnia. A különböző iskolafokozatokkal és iskolákkal kapcsolatos információkat interneten az alább címen találja meg: Óvodai, általános iskolai és középiskolai ügyekben innen is kérhet információt: Departement Bildung, Kultur und Sport Tel

10 Az iskola és a szülők közötti együttműködés Az iskola kötelességei Az oktatási törvény alapján a közoktatási rendszernek mindent meg kell tennie azért, hogy a gyermekek egészségesen fejlődjenek. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a gyermekek és a fiatalok az iskolai tartózkodás alatt épségüket megőrizzék. Az egészség egyben a megfelelő iskolai teljesítmény előfeltétele is. Az iskola köteles önt rendszeresen tájékoztatni az iskolai történésekről és gyermeke teljesítményéről. Erre szolgálnak a fogadóórák, a szülői értekezletek és az információs rendezvények. Amennyiben úgy érzi, hogy nem kap kellő tájékoztatást, az osztályfőnökhöz vagy az iskolavezetéshez fordulhat. A szülők jogai és kötelességei Szülőként felelős azért, hogy gyermeke rendszeresen látogassa az iskolát. Arról is köteles gondoskodni, hogy gyermeke elkészítse a házi feladatát, és kipihenten érkezzen az iskolába. Az iskolai munka és a házi feladatok rendszeresen átnézésével szülőként kimutatja érdeklődését gyermeke iskolai fejlődése iránt és támogatni tudja őt. Felhívjuk figyelmét, hogy köteles az iskolairányítás vagy az iskola (iskolaigazgatás, pedagógusok) kérésére a szülői értekezleten vagy megbeszéléseken megjelenni. Folyamatosan tartsa a kapcsolatot gyermeke nevelőivel. A szülői ház és az iskola közti együttműködés gyermeke érdeke, mert így fejlesztése optimálisan módon történhet. Szülőként joga van gyermeke tanítási óráját meglátogatni. Kérjük, szándékát jelezze előre a pedagógusnál. 10

11 Fontos döntések előtt önnek joga van a meghallgatáshoz és az iratokba való betekintéshez. A végső döntést írásban, indoklással együtt kell megkapnia az oktatási hivataltól. Amennyiben nem ért egyet a döntéssel, legtöbb esetben joga van a körzeti iskolatanácsnál (Bezirksschulrat) panaszt emelni. Példák fontos döntésekre, melyek esetében meghallgatási és panasztételi joggal élhet: óvodakezdés az általános iskolai első osztály megkezdése gyógypedagógia foglalkozásra, elnyújtott tantervű osztályba vagy kis létszámú osztályba tanácsolás átlépés a középiskolába értékelés, iskolatípusváltás a középiskola alatt gyógypedagógiai iskolába irányítás Hová fordulhatnak a szülők kérdéseikkel vagy az iskolával kapcsolatos problémákkal? 1. Beszéljen gyermeke osztályfőnökével vagy a német mint idegen nyelv tanárával 2. Forduljon a helyi iskolavezetéshez. 3. Forduljon az iskolairányításhoz Ha véleménye szerint az iskolával kapcsolatos kérését nem kezelik megfelelően vagy veszik eléggé komolyan, negyedik lépésként a kantonális szakfelügyelőbizottság (Inspektorats) regionális központjához fordulhat: A felügyelőbizottságok regionális központjai: Region Nordost (Bezirke Baden, Zurzach): Tel Region Südost (Bezirke Bremgarten, Lenzburg, Muri): Tel Region Nordwest (Bezirke Brugg, Laufenburg, Rheinfelden): Tel Region Südwest (Bezirke Aarau, Kulm, Zofingen): Tel Kísérje figyelemmel a tanácsadó állomások különféle kérésekkel kapcsolatos kínálatát is (24. oldaltól). 11

12 Óvoda (Kindergarten) (2 év) Óvodakezdés Az óvoda látogatása kötelező. A negyedik életévüket július 31-ig 1 betöltő gyerekek a következő iskolaév elején, azaz augusztusban megkezdik az óvodát. Oktatási területek Az óvodába járás a gyermek egész személyiségének fejlődését segíti. Az óvodában a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy érdeklődésüket és adottságaikat új környezetben fejleszthessék tovább. Az oktatás játékos módon történik és megalapozza a nyelvi, matematikai, mozgásos, szociális és érzelmi képességek iskolai kibontakoztatását. Az olvasás, írás és számolás iránt érdeklődő gyermekek támogatást kapnak, azonban nem történik tervszerű olvasás-, írás- vagy számolástanítás. Különleges adottság esetén a gyermek korábban megkezdheti általános iskolai tanulmányait. Az otthon nem németül beszélő gyermekek nyelvtanulását segítik az óvodában. A fejlődési nehézséggel küszködő gyermekekkel az óvoda keretein belül gyógypedagógus szakember foglalkozik. 1 Általánosan július 31-től lép életbe. Eddig az időpontig az önkormányatok felelősségi körébe tartozik, hogy a beiskolázási dátumot fokozatosan a korábban érvényes április 30.-ról július 31-re hozzák. 12

13 Általános iskola (Primarschule) (1-6. osztály) Általános iskolai hagyományos osztály Az általános iskola az 1-6. osztályig tart. Az első iskolai években az olvasási, írási, nyelvi és matematikai készségek megalapozása történik. Osztálykeretben történő oktatáson keresztül fejlesztik az együttes munkához szükséges érzéket, erősítik az egyéni képességeket. A zene, képi kifejezés, kézimunka, mozgás és sport területeivel is foglalkoznak, továbbá az életkornak megfelelően természettudományos kérdéseket is feldolgoznak. Az iskolai órán figyelembe veszik az egyes tanulók eltérő tanulási képességeit és szükségleteit. Az általános iskola egyik fontos célja a gyerekek önállóságának, felelősségtudatának és szociális képességeinek fejlesztése. Elnyújtott tantervű osztály (Einschulungsklasse) Azok a gyermekek, akik még nem érettek kellően az első osztályba lépéshez szükséges követelmények teljesítéséhez, az elnyújtott tantervű osztályt látogathatják. Itt az első osztályos tananyagot két iskolaév alatt sajátítják el. Az elnyújtott tantervű osztály befejezése után a gyermekek az általános iskola 2. osztályát kezdik meg. Integrált gyógypedagógia (Integrierte Heilpädagogik) / Kis létszámú osztály (Kleinklasse) az általános iskolában A legtöbb iskolában lehetőség van integrált gyógypedagógiai oktatásra. Ez azt jelenti, hogy a tanulási nehézséggel küszködő gyermekek a hagyományos oktatás keretein belül kapnak támogatást egy gyógypedagógus személyében, aki a felzárkóztatás érdekében külön velük foglalkozik. Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készül számukra egyéni oktatási célokkal. Néhány iskolában kis létszámú osztályokban van lehetőség a tanulási nehézséggel küszködő tanulók fejlesztésére, ahol gyógypedagógiai végzettségű szakember segíti tanulásukat. Ezekben az osztályokban alacsonyabb a tanulói létszám. Az oktatási célok a hagyományos típusú osztály tantervéhez igazodnak. 13

14 Alsó középfokú iskola (Oberstufe) / középiskola I. szint (7-9. osztály) Az alsó középiskola három iskolatípusban teljesíthető, a Realschuléban, a Sekundarschuléban vagy a Bezirksschuléban. Az egyes iskolatípusok a diákoktól elvárt teljesítmény követelményszintjében térnek el egymástól. Mind a három iskolatípusban három év a tanulmányi idő. Átlépés az általános iskolából az alsó középiskolába / Másik középiskolatípusba váltás A tanulók a három iskolatípus egyikébe a hatodik osztályos osztályfőnök ajánlása alapján kerülnek, a szülőkkel való egyeztetés után. Ha a szülők és a pedagógus nem tudnak megegyezésre jutni, az iskolairányítás dönt. Amennyiben a szülők ezzel a döntéssel sem értenek egyet, a tanuló felvételi vizsgát tehet. A tehetséges és motivált tanulók később is átléphetnek egy másik iskolatípusba. Ennek előfeltétele a pedagógus ajánlása és az iskolairányítás döntése. Az iskolatípusváltás rendszerint a tanév végén történik. 14

15 Realschule Az alsó középiskolatípusok közül a Realschuléban a legalacsonyabb a követelményszint. A Realschuléban a tanulók széleskörű általános képzésben részesülnek és lefektetik a szakmatanuláshoz szükséges alapokat. A Realschule befejezése után a legtöbb fiatal valamilyen kézműves mesterséget vagy az iparhoz kapcsolódó szakmát tanul. A munkahelyi gyakorlaton és a szakiskolában is jó teljesítményt nyújtó fiatalok számára számos továbbképzési- és továbblépési lehetőség áll nyitva a munka világában. Sekundarschule Az alsó középiskolatípusok között a Sekundarschule követelményszintje a Realschule szintjénél magasabb. A Sekundarschule széles körű általános képzést kínál és felkészít az összetettebb szakmák tanulására. A magas tanulmányi átlagot elérő és jó teljesítőképességű tanulók a Sekundarschule elvégzése után felvételi vizsgát tehetnek a szakmai-, gazdasági - vagy informatikai felső középiskolába. Bezirksschule Az alsó középiskola típusai közül a Bezirksschuléban a legmagasabbak a követelmények. Az iskola előkészít mind a magas szintű szakmai képzésre, mind a felső középiskolában (gimnázium/szakközépiskola/gazdasági középiskola, informatikai középiskola) való továbbtanulásra. A végzős tanulók kb. fele szakmai továbbképzést választ a kézműves szakmák, az ipar vagy a szolgáltatás területein, a többiek felső középiskolában folytatják tanulmányaikat. Integrált gyógypedagógiai / Kis létszámú osztály az alsó középiskolában A legtöbb iskolában van lehetőség integrált gyógypedagógiai oktatásra. Ebben az esetben a tanulási nehézséggel küzdő fiatalok a hagyományos osztályt látogatják, ahol tanulmányaikat gyógypedagógiai végzettségű szakember segíti. Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készül számukra egyéni oktatási célokkal. Néhány iskolában kis létszámú osztályokban van lehetőség a tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésére, tanulásukat gyógypedagógiai végzettségű szakember segíti. Ezekben az osztályokban a tanulói létszám alacsonyabb a hagyományos osztályokénál. A tanulók jó színvonalú általános képzésben részesülnek és felkészítik őket a képességeiknek megfelelő szakmai tevékenységre.. 15

16 Speciális osztályok az utolsó alsó középiskolai évben Pályaválasztási év (Berufswahljahr BWJ) A pályaválasztási év azokat a tanulókat célozza meg, akiknek egy szakma kiválasztásához és a szakmai gyakorlóhely (Lehrstelle) kereséséhez intenzív támogatásra van szükségük. Ez a lehetőség mindhárom iskolatípus tanulói számára nyitva áll. Munkaév (Werkjahr WJ) A munkaév a kis létszámú osztályokból és a Realschuléból kikerülő, gyakorlati érzékkel megáldott fiúkat és lányokat fogadja. Abban kapnak segítséget, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb szakmai képzést vagy foglalkozást. Integrációs- és pályaválasztási osztály (Integrations- und Berufsfindungsklasse IBK) Az integrációs- és pályaválasztási osztály azokat a bevándorló fiatalokat célozza meg, akik nem több mint két éve élnek Svájcban. Az IBK célja az, hogy megkönnyítse a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedését. Az IBK tanulói elmélyíthetik német nyelvtudásukat és általános ismereteiket. Ezen felül intenzíven készülnek a pályaválasztásra és a dolgozói létre. 16

17 További fejlesztési lehetőségek A nem német anyanyelvű gyermekek számára kínált lehetőségek Német mint idegen nyelv (Deutsch als Zweitsprache DaZ) (óvoda, általános iskola, alsó középiskola) A nem német anyanyelvű gyermekek az óvodában a mindennapi foglalatosságok során és a német nyelvtanár segítségével tanulnak németül. Ha egy csoportban több idegen nyelvű kisgyermek is van, ezen kívül német mint idegen nyelv oktatásban is részesülnek. Azok a gyerekek, akik a 2. óvodai évben érkeznek Svájcba, az általános iskola 1. osztályában intenzív német nyelvoktatásban részesülnek. Az általános iskola vagy az alsó középiskola időszaka alatt érkező idegen ajkú gyerekek egy évig intenzív nyelvoktatásban részesülnek. Az óvoda befejezése vagy az intenzív nyelvoktatási időszak lezárása után a tanulók további két-három évig kiegészítő német nyelvoktatásban részesülnek. Ez a lehetőség a közoktatás minden szintjén adott. Saját anyanyelvi tanfolyamok és kulturális ismeretek (a 2. iskolaévtől) Az anyanyelvi és kulturális tanfolyamokat a követségek, konzulátusok és szülői egyesületek biztosítják. Ezen tanfolyamok látogatása nagyon ajánlott, mivel a gyermek anyanyelvi fejlesztése és szülei származási országáról való ismereteinek elmélyítése is fontos Ezeken a tanfolyamokon csak azok a tanulók vesznek részt, akiket szüleik erre beíratnak. Ezekről a tanfolyamokról a követségek és konzulátusok koordinációs irodájában és közvetlenül a szülői egyesületeknél informálódhat. Tájékoztatás: Sektion Entwicklung, Themenbereich Sprache und Migration, Tel A koordinációs iroda elérhetősége: Schule & Interkulturelles Logopédiai fejlesztés A beszédzavarokkal küzdő gyermekek logopédiai foglalkozást vehetnek igénybe. Ez a szülők részéről térítésmentes. Tájékoztatás a szülők részére az iskolavezetésnél vagy: > Besondere Förderung > Sprachheilunterricht 17

18 A középiskola II. szintjének áttekintése A középiskola II.szintje (Sekundarstufe II) magában foglalja a szakmai képzést, a gimnáziumot, a szakmai felső középiskolát (FMS), a gazdasági felső középiskolát (WMS) és az informatikai felső középiskolát (IMS). A következő ábrán áttekinthető a középiskola II. szintjének felépítése Aargau kantonban. Az ábrát alulról felfelé haladva kell nézni. 18

19 Áthidaló lehetőségek a kötelező iskolai oktatás befejezése után A fiatalok többsége a 11 év iskolakötelezettség után szakmát tanul, vagy tovább folytatja tanulmányait. Vannak olyan fiatalok is, akiknek további segítségre van szükségük ahhoz, hogy be tudjanak lépni a munka világába. Számukra állnak nyitva az áthidaló lehetőségek, a Kantonális Szakképzési Iskola (kbs) áthidaló képzési programja, vagy a Regionális Munkaközvetítő Központ (RAV) motivációs szemesztere (SEMO). A Kantonális Szakképzési Iskola áthidaló programja (Brückenangebote) Azok a tanulásra és munkára kész fiatalok, akik elvégezték az alsó középiskola utolsó osztályát és szeretnének felkészülni egy szakmai alapképzésre, részt vehetnek a Kantonális Szakképzési Iskola (kbs) egyik áthidaló programján. Az általában három évig tartó tanulmányi idő alatt egyénre szabott általános képzés folyik, emellett célzottan fejlesztik a személyiséget a választott szakma, illetve a szociokulturális integráció kívánalmainak figyelembe vételével. A tanulókat a megfelelő gyakorlóhely megkeresésében is segítik. Motivációs szemeszter (Motivationssemester) A motivációs szemeszter (SEMO) a fiatal, jövedelemmel nem rendelkező személyeket segíti a gyakorlati képzési hely megtalálásában, vagy a munka világába való belépésben. Hozzásegíti a fiatalokat az első munkahelyi tapasztalatok megszerzéséhez és támogatja őket újabb perspektívák megtalálásában. A motivációs szemeszter képzési részből, munkagyakorlatból és álláskeresési tréningből épül fel. A Regionális Munkaközvetítő Központ (RAV) biztosítja a szükséges támogatást. A motivációs szemesztert rendszerint alapítványok vagy egyesületek tartják. Jelentkezés Az áthidaló programra vagy a motivációs szemeszterre jelentkezés a központi Wegweiser irodán keresztül történik. Azok a fiatalok, akik a közoktatásból való kilépéskor nem jutottak még döntésre a szakmai élettel kapcsolatban, bejelentkezhetnek a Wegweiser irodába, ahol a megfelelő áthidaló programra irányítják őket. Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Berufsbildung und Mittelschule Anlaufstelle Wegweiser Kasinostrasse 29, Postfach 2254, 5001 Aarau Tel

20 Szakmai képzés (középiskola II. szint) Szakmai alapozó képzés A szakmai alapozó képzés a legjelentősebb alapképzési forma Svájcban. Felkészíti a fiatalokat a munka világába való belépésre és lefekteti a szilárd szakmai alapokat. A munkahelyen végzett gyakorlati képzés mellett a szakmát tanulók heti egy vagy két napot a szakközépiskolában töltenek. A képzési idő szakmától függően kettő négy év lehet. a három- vagy négy évig tartó szakmai alapképzés befejezése után a tanulók államilag elismert szakmai bizonyítványt (eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ) kapnak, a kétéves szakmai alapképzés befejezése után államilag elismert szakmai tanúsítványt (eidgenössischem Berufsattest EBA) kapnak. A befejezett szakképzés fontos előfeltétele a munkaerőpiacon való jövőbeni hosszú távú érvényesülésnek. Segítségével sokféle foglalkozási lehetőség és vonzó továbbképzési alternatívák előtt nyílik meg az út. Az államilag elismert záróbizonyítvánnyal a magasabb szintű szakmai képzés megkezdése is lehetővé válik (az EFZ után), vagy további alapozó képzésben lehet részt venni (az EBA után).. További információ: > Berufsbildung und Mittelschulen 20

21 Szakközépiskola (Berufsmittelschule) Azok a tehetséges és teljesítményorientált fiatalok, akik valamilyen szakmai képzésben vesznek részt, a szakiskolában a kötelezőn túl kiegészítő oktatáson is részt vehetnek, és tanulmányaikat szakmai érettségivel (Berufsmaturität) zárhatják. A szakmai érettségit letevő diákok kettős képesítést szereznek: egyrészt szakmát kapnak a kezükbe, másrészt jogosultak tanulmányaikat főiskolán (Fachhochschule) folytatni. A szakközépiskolába való bejutáshoz felvételi vizsgát kell tenni. Azok a diákok, akik egy aargaui Bezirkschuléban legalább 4,4-es tanulmányi átlagot érnek el, vizsga nélkül felvételt nyernek. A szakképzéshez további tájékoztatást és tanácsadást a pályaválasztási tanácsadókban és az információs központokban kaphat. 21

22 Felső középiskola (Sekundarstufe II) A felső középiskola a tizenegy évig tartó iskolakötelezettség után következik. Iskolatípustól függően eltérő érettségivel zárul és lehetővé teszi a magasabb szintű szakiskolákban, főiskolákon vagy egyetemeken való tanulmányokat. Felső szakközépiskola (Fachmittelschule FMS) és szakmai érettségi (Fachmaturität FM) A felső szakközépiskola különféle szakterületeken kínál magas szintű képzést. Aargau kantonban a következő területeken folyik képzés: nevelés és gondozás, egészségügy, szociális munka és kommunikáció. Ez az iskolatípus (FMS) három évig tart és egy egész Svájcban elismert felső szakközépiskolai képesítéssel zárul. A tanulmányok lezárásakor szakmai érettségi is tehető, mely lehetővé teszi a választott szakterülethez kapcsolódó főiskolai tanulmányokat. Gazdasági felső középiskola (Wirtschaftsmittelschule WMS) A gazdasági felső középiskola az üzleti élettel kapcsolatos foglakozásokra készít fel. A hároméves iskolai tanulmányokat lezáró, munkahelyen eltöltött gyakornoki év után a tanulók államilag elismert kereskedelmi képesítést (das Eidgenössiche Fähigkeitszeugnis EFZ Kafumann / Kauffrau) szereznek és kereskedelmi érettségit (kaufmännische Berufsmaturität) tesznek. Ez lehetővé teszi a tanulmányok főiskolán való folytatását, illetve az ún. Passarelle (ld. később) megszerzését. Informatikai felső középiskola (Informatikmitteöschule IMS) Az informatikai felső középiskola kombinálja az általános-, az informatikai és a kereskedelmi képzést. A hároméves iskolai tanulmányokat záró munkahelyi gyakornoki év után a tanulók államilag elismert alkalmazásfejlesztői informatikai képesítést (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ Informatiker / Informatikerin) szereznek és kereskedelmi érettségit tesznek. Ez lehetővé teszi a tanulmányok főiskolán való folytatását, illetve az ún. Passarelle (ld. később) megszerzését. Felvételi követelmények FMS / HMS / IMS Felvételi vizsga nélkül nyerhetnek felvételt a kereskedelmi felső középiskolába a Bezirkschulét minimum 4,4 tanulmányi átlaggal befejező diákok. A Sekundarschulét elvégzett diákoknak felvételi vizsgát kell tenniük. 22

23 Gimnázium (Gymnasium) A tanulmányi idő a kanton által fenntartott hat gimnáziumban négy évig tart és szövetségileg elismert érettségivel (Maturität) zárul. Ez az érettségi felvételi vizsga nélkül jogosít a svájci felsőoktatásba való belépésre. Az orvosi egyetemre készülőknek ezen kívül meg kell felelniük egy alkalmassági vizsgán is. Egy félévnyi próbaidőre ideiglenes felvételt nyer a gimnáziumba az a tanuló, akinek a Bezirkschule utolsó előtti félévében érdemjegyei átlaga eléri a 4,7-t. A felvétel végleges, ha a Bezirkschule záróvizsgáján az érdemjegyek átlaga minimum 4,7. Passarelle A szakmai érettségit jó eredménnyel záró tanulóknak lehetőségük van egy kiegészítő vizsga letételére. Ezzel számukra is lehetővé válik, hogy belépjenek a svájci felsőoktatásba. A sikeres kiegészítő vizsga azonban nem egyenértékű a gimnázium érettségivel és nem jogosít fel a külföldi egyetemeken végzendő tanulmányokra. Aargaui érettségire felkészítő iskola felnőttek számára (AME) Az érettségihez vezető képzés az AMÉ-n munka mellett végezhető, három és fél évig tart, és szövetségileg elismert gimnáziumi érettségivel végződik. A tanulmányok megkezdésének feltétele a befejezett szakmai képzés vagy három éves foglalkoztatottság. A minimális életkor 20 év. Az oktatás munka mellett heti két nap történik. További információ: 23

24 Tanácsadó szolgálatok Iskolapszichológusi szolgálat Az iskolapszichológusi szolgálat a gyerekekre és fiatalokra, illetve nevelőikre irányul az óvodáskortól az alsó középiskola befejezéséig. Az iskolapszichológusi szolgálathoz való bejelentkezésre alapot szolgáltathat: ha egy tanuló az iskolában alul- vagy túlterhelt, ha egy tanuló nem tud megfelelően teljesíteni, ha egy tanuló magatartása kirívó vagy zavaró, amikor szóba kerül egy fogyatékos gyermek gyógypedagógiai vagy integrált beiskolázása, ha a szülők, a pedagógusok és a gyermek között valamilyen konfliktus áll fenn amikor a szülőknek a gyermek fejlődésével kapcsolatos kérdései vannak (pl. szorongó gyermek, agresszivitás, koncentrálási nehézségek esetén) családon belüli erőszak Az iskolapszichológusi szolgálat igénybevétele a tanácskérők számára ingyenes. Kérdések és nehézségek esetén az érintett szülők /gondviselők és a 14. évüket betöltött fiatalok telefonon vagy a bejelentkezési lap kitöltésével közvetlenül az iskolapszichológiai szolgálatnál jelentkezhetnek. A pedagógus vagy más harmadik fél a tanulókat csak a szülő írásos engedélyével jelentheti be. További információ: Regionalstellen des Schulpsychologischen Dienstes: Aarau: Tel Bad Zurzach: Tel Baden: Tel Rheinfelden: Tel Wohlen: Zofingen: Tel

Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik.

Az iskolai teljesítmény értékelése a nagyon jó és az elégtelen közötti hat különbözô osztályzattal történik. Általános áttekintés az oktatásügyről Németországban minden gyermek számára a hatodik életév betöltésével kezdõdik az iskolakötelesség. Ez rendszerint 12 évet jelent, amelybõl 9 év rendes iskolaév, a fennmaradó

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK Írta: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2011. Lektorálták: Torgyik Judit Velkey Gábor A munka az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben a TÁMOP

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium T a t a Fényes fasor 1. Tartalom I. Nevelési program... 4 1. Az iskola története... 4 2. Nevelési alapelveink,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben