EKG ESETEK 1. ESET. Az EKG görbén változóalakú, amplitúdójú, polaritású kamrai extrasystolék. Torsades de pointes kamrai tachycardia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKG ESETEK 1. ESET. Az EKG görbén változóalakú, amplitúdójú, polaritású kamrai extrasystolék. Torsades de pointes kamrai tachycardia"

Átírás

1 EKG ESETEK Az EKG görbén változóalakú, amplitúdójú, polaritású kamrai extrasystolék. Torsades de pointes kamrai tachycardia Mexiletin125 mg ivbeadása után elsőként a következő EKG jött létre 1. ESET 14 éves szuka belga juhász kutya. Testtömege 40kg. Hirtelen kialakult súlyos általános állapot romlás, elesettség, dyspnoe. Súlyos tachyarrhythmia, pulzusdeficit. Szívfrekvencia /perc Bigeminaritmus. Normál sinus ütések és kamrai extrasystolékszabályos rend szerint váltják egymást. A sinus ütések PQ-intervallumamegnyúlt, a kamrai extrasystolékkapcsolási ideje igen rövid.

2 2 ESET 11 éves szuka bischonkutya. Régóta tartólégzőszervi tünetek, fáradékonyság. A mitralisés a tricuspidalisbillentyűfölött IV/VI systolés zörej, enyhén arrhythmiás ritmus. 3. ESET 13 éves kan pekingi palota kutya. Testtömeg 5 kg. Kórelőzmény: mitralisinsuffitientiamiatt fél éve 0,025 mg/ttkg/nap digoxint kapott p.os Klinikai tünetek: Súlyos elesettség, subnormális testhőmérséklet, dyspnoe. Bradycardia, arrhythmia, mitralisbillentyűfölött IV/VI systolés zörej. 130/p, az alapritmus normal sinus ritmus. A ritmus szabályosan ismétlődnek 4-5 ütésvől álló gyors szakaszok, melyekek között rövidebbhosszabb szünetek figyelhetők meg. A szüneteket követő2, 7. és a 11. ütések eltérnek a többi ütéstől R-hullámuk kissé magasabb, a 2. és 7. ütés során II. és a III. elvezetésben negatív P-hullám látható, míg a 11. P-hullámapozitív, de a többi ütéstől eltérőalakú. A látott ritmuszavar kétféleképpen is magyarázható. 1. Kifejezett légzési arrhytmiavándorló pacemaker aktivitással. A szívfrekvencia változása a légzéssel függnek össze, a szívfrekvencia lassulása (a szünetek) a kilégzési fázisra esnek. Mivel a kilégzések és belégzések során a paraszimpatikus és szimpatikus tónus változásai miatt az ütések a sinuscsomómás-más területéről származnak, így a pitvarok is eltérőútvonalakon depolarizálódnak, ami a p-hullám morfológiájának megváltozását okozza. A szüneteket követő ütések nagyobb R- hullámaa szív légzőmozgásoktólfüggőintrathoracaliselmozdulásával vagy a Brody-effektussalis magyarázható(lásd 4.fejezet). 2. A kifejezett légzési arhythmia, sinusszünetek, supraventricularis pótütésekkel. A dyspnoés kutya fokozott paraszimpatikus tónusának hatására, a kilégzések során sinusszünetek figyelhetőek meg, melyeket pitvari vagy junctionalispótütések követnek. A belégzések során a kisebb paraszimpatikus túlsúlyban szabályos sinusritmus figyelhető meg 166/perc frekvenciával. Kezelést nem igénylőelváltozás. A sinusszüneteket feltehetően fokozott vagushatáshozta létre. Erről atropin teszttel győződhetünk 70/p, bradycardia, arrhythmia absoluta. Az 1., a 4., és a 8. ütést P-hullámnem előzi meg, ezek a QRS-ekkülönbözőmértékben aberráltak, a sinus ütéseknél magasabb amplitúdójúak. A görbén a 3. és 7. ütés után hosszúszünet látható, melyben semmilyen görbe, P-hullámsem fedezhetőfel. Sinus leállás, kamraipótütések. Az elváltozás jellege és a kórelőzmény alapján gondolni lehetett a digitalistoxikózisra. A vér digoxinszintje 5.4 ng/mlvolt, ami a terápiás szint felső határának kétszerese.

3 150/p, sinus tachycardia. PQ-intervallum0,16 s., I-fokú AV-blokk. A PQ-megnyúlás digitalis túladagolás elsőekg jele. 220/p, sinus tachycardia. Az I. elvezetésben a QRS negatív, II. és III. elvezetésben mély S-hullám. A szív elektromos tengelye 170 fok, jobbra deviáló szívtengely. Echokardiográfiás vizsgálattal tricuspidalis billentyű dysplasiát, jobb pitvar tágulatot és jobb kamra hypertrophiátállapítottunk meg. A hasűriultrahang során súlyos pangást a májban és ascitesttaláltunk. A ritmuszavar kezelése a frekvencia lassítása céljából béta-blokkolókkal javasolt. 4. ESET 5 hónapos, kan westhighland whiteterrier. Kielégítő általános állapot, kisfokú hasterime növekedés, mellkas jobboldalán a tricuspidalisbillentyűnek megfelelően V/VI systolés zörej. 5. ESET 4 éves havannai bischonkan kutya. Kórelőzmény:2 hete napi gyakorisággal előforduló rövid ideig tartó eszméletvesztés. Klinikai vizsgálat: Súlyos bradyarrhythmia, szívzörej nem hallható

4 III-fokúAV-blokkrajellemzőEKG-görbe. Kamrai frekvencia 40/p, a kamrai ütéseket szabályos időben P-hullámnem előzi meg. Pitvari frekvencia 180/p, független a kamrai ritmustól. Echokardiográfiás vizsgálattal súlyos négyüregi tágulatot, normál kontraktilitásttaláltunk. Ez az EKG elváltozás egyértelműpacemaker indikáció. A beteg a pacemaker műtéti beültetése kezdetén elhullott. Alapritmus 80/p, sinus bradycardia. Az elsőnégy ütés normál sinus ütés ütések frekvenciája 240/p, QRS eikkissémagasabbak, szélesebbek a normál QRS-eknél, mély T-hullám figyelhetőmeg. Szabályos időben P-hullámnem megfigyelhető. A 11. ütés után hosszúszünet, majd két normál sinus ütés. Sinus bradycardia, rohamszerű supraventricularis vagy sinus tachycardia. A gyors szakaszon megfigyelhetőaz ütések fokozatos begyorsulása, a ritmuszavar megszűnése előtt, pedig lelassulása. Ez fokozott automáciára utal. A tachycardiás szakaszt követő szünetet a sinuscsomó felülvezérlő elnyomása vagy a normál lassúalapritmus visszatérése is okozhatja. Felmerül a sinuscsomóbetegség gyanúja is. Teljes kivizsgálás (echokardiográfia, atropin teszt, pajzsmirigyfunkció, káliumszint és vesefunkcióellenőrzés, vérnyomásmérés stb. javasolt) Echokardigráfia során mitralis insuffitientiát és bal kamra hypertrophiát diagnosztizáltunk. Az EKG-eltérés hosszabb szakaszon csak egyszer fordult elő, kezelést nem igényelt, az állat további sorsáról nincs adatunk. 6. ESET 14 éves kan magyar vizsla kutya. Kórelőzmény: Nehezített légzés, köhögés, romló általános állapot. Klinikai vizsgálat: Bradycardia, súlyos arrhythmia, mitralisbillentyűfölött III/VI systolés zörej. 7. ESET 12 éves szuka pekingi palota kutya Műtét előtti kardiológiai kivizsgálás során a kezelő állatorvos arrhythmiát észlelt. Szívzörej nem hallható.

5 135/p szívfrekvencia, a normál sinus ütés képét mutatóütések frekvenciája szabályos időközönként felgyorsul majd lelassul. Szabályosan szabálytalan ritmus. Kifejezett sinus arrhythmia. A szív ultrahangos vizsgálata során nem találtunk kóros elváltozást. Ez az EKG-eltérés kezelést nem igényel. 135/p, sinus ritmus, az 5. és a 14. ütés kapcsolási ideje rövidebb, alakja a sinus ütésekéhez hasonló, a QRS mérsékelten magasabb és szélesebb. Sinusritmus, magányos pitvari extrasystolék. Echokardiográfiásvizsgálat során bal kamra hypertrophia, fokozott kontraktilitásvolt megfigyelhetőnormál billentyűk mellett. A szívizom echodenzitásafokozott volt. A vérvizsgálat során a szívizomenzimek normál értéken belül voltak. Antibiotikum terápia után1 hét múlva végzett kontroll EKG-vizsgálat során 135/p frekvencia mellett extrasystolenem volt észlelhető. A leletek alapján az extrasystolék cardialis eredete nem igazolható. 8. ESET 12 éves kan angol agár kutya. Hirtelen kialakult szapora felületes légzés, fáradékonyság. Szívzörej nem hallható, felerősödött szívcsúcslökés, mérsékelt arrhythmia. 9. ESET 8 éves szuka német dog kutya. 2-3 hete tartó légzőszervi tünetek, ismétlődő köhögés, mérsékelt hasterime növekedés. Szapora, ritmusos szívverés, gyenge alig tapintható pulzus. Megnagyobbodott máj

6 250/p szívfrekvencia, szabályos ritmus, a QRS-ek megszélesbedtek, magasabbak. A T-hullám a következő ütés P-hullámábanfolytatódik, köztük izoelektromos rész nincs. Szívtengely +80 fok. Sinus tachycardia, biventrikuláris tágulat, P a T-n jelenség. Szívultrahang vizsgálattal dilatatios cardiomyopathiát állapítottunk meg. A májban kifejezett pangás jelei voltak megfigyelhetők, de ascitesmég nem volt. Ez az EKG-elváltozás a DCM korai stádiumára jellemző. Digitalizálás és béta-blokkolószer alkalmazásának ellenére 2 hét múlva ascites, absolutarrhythmia, pitvarfibrillációalakult ki. Az állat végleges elaltatásra került. 160/p, sinus tachycardia, minden. ütés előtt normál P- hullámlátható, az elsőütés QRS-eaberrált, alacsony amplitúdójú. Az ütések előtti pitvar-kamrai átvezetése megnyúlt, PQ 0,15 s. I-fokú AV-blokk, az első ütés egy váratlanul fellépő intraventricularisingerületvezetési zavarra utal. Elvileg egy kamrai eredetűfúziós ütés sem teljesen kizárható, de mivel kamrai extrasystoléka felvételen nem megfigyelhetőek ez kevéssé valószínű. Az I. fokú AV-blokk kialakulása enyhe fokúdigitalistúladagolásra utalhat. A vér digoxin koncentrációja 2,7 ng/ml, a normál érték felső határát (2,5 ng/ml) kissémeghaladja. A digoxinadagjának csökkentése, kontroll EKG szükséges 10. ESET 12 éves, ivartalanított szuka keverék kutya. Dyspnoe, hasterime megnagyobbodás. A mitralisés a tricuspidalisbillentyűfölött IV/VI erősségű systolés zörej. Szívultrahang vizsgálattal megállapított mitralistricuspidalisinsuffitientia, bal kamra izomzatának csökkent kontraktilitása. Megkezdett terápia részeként 0,005 mg/ttkg/nap digoxintabl. Kezelés elöttiekg 170/p szívfrekvencia mellett sinus tachycardia, normál PQ távolsággal. Kezelés megkezdése után 10 nappal készült kontroll EKG. 11. ESET 10 éves kan yorkshire terrier kutya. Altatás előtti kardiológiai vizsgálatra érkezett, klinikailag tünetmentes. Nyugalomban, állótesthelyzetben a szívfrekvencia 120/p, mitralisbillentyűfölött II/VI systolészörej. Az EKG vizsgálathoz az oldalfekvésben történőrögzítést nehezen viselte.

7 Szívfrekvencia 230/p, minden QRS-t szabályos időben P- hullámelőz meg, az I. és II. elvezetésben mély T-hullám. QRS I. és II. elvezetésben magas és széles. A szív elektromos tengelye +30 fok. Az EKG-elváltozás kétféleképpen is magyarázható. 1. Sinus tachycardia, bal szívfél tágulatra utaló jelek, repolarizációs zavar. 2. Sinustachycardia, frekvenciafüggővagy tartós bal Tawara-szár blokkal. A fizikális vizsgálattal és a lefektetve készült EKG frekvenciája közötti csaknem 100%-os eltérés hátterében a stressz miatt kialakult szimpatikus hatás áll. Rövid nyugalom után a szívfrekvencia ismét 120/p. A ritmuszavar kezelést nem igényel, de a szívultrahang vizsgálat elvégzése (bal kamra tágulat kizárása) mindenképpen indokolt. Szívfrekvencia 80/p, minden QRS-hez tartozik P- hullámés minden P-hullámhoztartozik QRS, az ütések sinus eredetűek.aqrs megszélesbedett, 0,06 s. A szív elektromos tengelye +160 fok, kifejezetten jobbra deviál. Sinus bradycardia, jobb szívfélmegnagyobbodásrajellemzőekg lelet. A szív ultrahangos vizsgálatával arteria pulmonalisstenosist, kifejezett jobb kamra hypertrophiát lehetett megállapítani. 12. ESET 9 éves ivartalanított szuka tibeti terrier kutya Klinikailag tünetmentes állat, mellkas bal oldalán a 3. bordaközben III/VI erősségű systolés zörej. 13. ESET 6 hónapos szuka máltai selyem kutya. Légzőszervi tünetek, hajnali, mozgás utáni köhögés. Szív fizikális vizsgálata negatív, a trachea fölött felerősödött zörej.

8 155/p, sinus ritmus, P-hullámmagasabb ( II. elvezetésben 0,6 mv), II. és III. elvezetésben magas,csúcsos T-hullám. Jobb pitvar tágulatra és repolarizációszavarrautalóekg lelet. A szív ultrahangos vizsgálatával jobb pitvar tágulaton kívül kóros eltérés nem volt. A mellkas röntgen vizsgálatával trachea hypoplasiavolt megállapítható. 120/p szívfrekvencia, a 8. és a ütés normál sinus ütés, az 1-7., a és a ütés kamrai extrasystole. Akceleráltkamrai ritmus, isorhythmiásdisszociációval. A szív ultrahangos vizsgálata negatív eredménnyel zárult. A hasüregben nagymennyiségűszabad tartalom volt megfigyelhető, a lép állományában több parenchymgóc látható.. Hasüritartalom: vér. Vérzőléptumormiatt az állat azonnal műtétre került. A ritmuszavar extrakardiális eredetű, a ritmuszavar kezelése nem szükséges, bár ezek az akceleráltkamrai ritmusok általában jól reagálnak a gyógykezelésre (lidocainlassúcseppinfúzióban ). A lépeltávolítást követően a ritmuszavarok általában spontán megszűnnek. 14. ESET 6 éves kan angol szetterkutya. Hirtelen kialakult elesettség, anaemia, hasterime növekedés. Arrhythmiaabsoluta, 120/p, pulzusdeficit nincs. Szívzörej nem hallható 15. ESET 10 éves ivartalanított szuka pekingi palota kutya. Két éve ismert és kezelt mitralisinsuffitientia. A vizsgálat előtti időszakban fokozódó, ismétlődő köhögés.120/p, arrhythmiás szívhangok Trachea fölött szükülésizörej, az állat igen könnyen megköhögtethető.

9 A szívfrekvencia 110/p, a felvétel elsőharmadában a frekvencia gyorsabb, a középsőszakaszon jelentősen lassabb, majd újból felgyorsul. A frekvencia változása a légzésnek megfelelő, kilégzéskor lelassul, belégzéskor felgyorsul. A P-hullámok váltakozó magasságúak, 0,2 mvés 0,6 mvközöttiek. A belégzéskor, amikor a frekvencia gyorsabb, a P-hullámokmagasabbak. Kifejezett sinus arrhythmia, wanderingpacemaker. A hullámok magasságváltozását létrehozómechanizmus lehet az ingerképzés vegetatív tónustól függővándorlása vagy Brody-effektus. Ez utóbbira utal az R-hullámok szinkron és ellentétes irányú magasságváltozása. A légzési arrhythmianem kardiológiai megbetegedésre utal, viszont tracheacollapsusvagy más idült légzőszervi megbetegedés esetén gyakran megfigyelhető. Ebben az esetben röntgenvizsgálattal a trachea mellkasbejáratiszakaszán kifejezett tracheacollapsusvolt megállapítható. A kamrafrekvenia 70/p, minden QRS-tnormál és egyforma idővel megelőz szabályos P-hullám. A T-hullám után izolált P-hullám látható, melyet nem követ QRS. A blokkolt ütések és a normál ütések szabályosan váltakozva követik egymást. II-fokúAV-blokk, A szív ultrahangos vizsgálata során mérsékelt bal kamra tágulaton kívül kóros eltérés nem volt igazolható. A T-hullámhoz közeli P-hullámokmiatt felmerül a blokkolt pitvari extrasystolék2:1 átvezetése is, de a pitvari frekvencia viszonylag alacsony 140/perc, így ez kevéssévalószínű. Mivel az AV-blokkezen formája nagyszámúütést blokkol, a szívfrekvencia jelentősen lelassul, és az elváltozás klinikai tüneteket is okoz, pacemaker beültetés indikált, azonban az állat előrehaladott korára való tekintettel a tulajdonos kérésére ettől eltekintettünk. 16. ESET 20 éves szuka keverék kutya. Kórelőzményi adatok alapján az állat az elmúlt hetekben néhányszor elájult, ezek az ájulások néhány másodpercig tartottak. A szív vizsgálata során 70/p szívfrekvenciát, ritmusos szívhangokat találtunk, szívzörej nem volt hallható. 17. ESET 9 éves szuka dobermann kutya. Dilatatioscardiomyopathiával3 hónapja kezelt állat, amelynél a vizsgálat előtt pár nappal hasterimemegnövekedést, bőralatti vizenyőre utalóelváltozást figyeltek meg. 160/p szívfrekvencia mellett, ritmusos szívhangok voltak hallhatók, pulzusdeficit nem volt észlelhető.

10 160/p, az összes QRS megszélesbedett, polaritásuk megváltozott, a QRS kétcsúcsú, azonban minden QRS-t szabályos időben megelőz egy hozzátartozóp-hullám, vagyis a pitvarkamrai átvezetés normális, és az ingerületvezetési zavar a Tawaraszárak szintjén jön létre. Tawara-szárblokk. A blokk pontos helyéről az unipoláris végtagi és a mellkasi elvezetések nélkül nehéz nyilatkozni, azonban a QRS morfológia alapján jobboldali Tawara-szár blokként jellemezhetjük. Balról az ötödik ütés egy pitvari (supraventricularisextrasystole) melynek morfológiája teljesen megegyezik a sinusütésekkel. Az állat a súlyos pangásos szívelégtelenség miatt a tulajdonos kérésére exterminációra került Szívfrekvencia 220/p, arrhythmia absoluta. P- hullám nem figyelhető meg. A QRS-ek alacsonyak,( kb1 mv), és váltakozómagasságúak. Pitvarfibrilláció, electrical alternans. A szív ultrahangos vizsgálata során a dilatatios cardiomypathiárajellemzőelváltozások mellett jelentős mennyiségűpericardialistartalom is megfigyelhetővolt, ez lehetett az oka az electricalalternansjelenségének. 18. ESET 7 éves kan bordeauxidog kutya. Dilatatioscardiomyopathiávalkezelt kutya, melynél a korábbiakhoz képest fokozódó ascitesés nehezített légzés volt megfigyelhető.aszív fizikális vizsgálatával távoli, gyenge, arrhythmiás szívverés és pulzusdeficit volt megfigyelhető. 19. ESET 8 éves kan magyar vizsla kutya. Testtömeg 32 kg. 2 hete egyre súlyosbodólégzőszervi tünetek, köhögés, nehezített légzés, néhány napja hastérfogat növekedés. 190/p szívfrekvencia, szapora, ritmusos szívverés, megnagyobbodott szívtompulat. Hasüri szabad tartalomra utaló fizikális lelet.

11 Szívfrekvencia190/p. A felvételen valamennyi QRS kiszélesedett, alakja aberrált. A kamrai ütések kuplungideje azonos, az EKG ritmusos. A görbén hosszabb idejűvizsgálat során is csak ilyen típusúütések voltak megfigyelhetők Tartós kamrai tachycardia. Ez a ritmuszavar rövid időn belül a keringés összeomlását idézheti elő, ezért kezelését haladéktalanul meg kell kezdeni, és más vizsgálatokat csak ezután végezzünk. 125 mg mexiletininjlassúiv. beadása után a következő EKG volt detektálható. Szívfrekvencia 260/p, az ütések jellege meváltozott.. az R-hullámalacsony magasságú, a QRS megszélesbedett (0,8 sec). A QRS-ekután magas T-hullámok figyelhetők meg, melyek több helyen kétcsúcsúnak látszanak. A T- hullám második csúcsa az azt követőqrs-hezazonos időben kapcsolódik. Ezek valójában az előző ütés T- hullámával összeolvadt P-hullámok, P at-njelenség. Diagnózis sinustachycardia, intraventricularis ingerületvezetési zavar vagy bal szívfél megnagyobbodás. Szívultrahang vizsgálat: dilatatios cardiomyopathia. Az állat további gyógykezelés nélkül a tulajdonos kérésére exterminatiórakerült.

Élet a szívinfarktus 2.BETEGTÁJÉKOZTATÓ. után

Élet a szívinfarktus 2.BETEGTÁJÉKOZTATÓ. után Élet a szívinfarktus 2.BETEGTÁJÉKOZTATÓ után Bevezetés A szívinfarktus (köznapi nevén szívroham) a koszorúérbetegség legsúlyosabb formája, mindenki által rettegett, nem ritkán az életet veszélyeztető

Részletesebben

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL?

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A MEGELÕZÉS LEHETÕSÉGEI Betegtájékoztató Írta: Dr. Solymosi Tamás 2003 2 A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A... 1 BEVEZETÉS... 5 A pajzsmirigyhormonok

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY-ALULMÛKÖDÉSRÕL

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY-ALULMÛKÖDÉSRÕL Lényeg BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY-ALULMÛKÖDÉSRÕL Az emberi betegségek közül talán a legideálisabban kezelhetõ rendellenesség. Az esetek nagy részében ugyan egy életen át kell gyógyszert szedni, de

Részletesebben

III./16.2. Gyermekkori leukémiák

III./16.2. Gyermekkori leukémiák III./16.2. Gyermekkori leukémiák Csóka Mónika, Kovács Gábor A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a gyermekkori leukémiák előfordulási gyakoriságát, kezdeti tüneteit, a diagnózis felállításához szükséges

Részletesebben

130 tétel biológiából emelt szint szóbeli B tételek

130 tétel biológiából emelt szint szóbeli B tételek 25. tétel: A szív hangjai vérnyomás (kpa) I. II. III. IV. V. VI. VII. I. 16 12 8 4 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 vérnyomás a bal kamrában vérnyomás a bal pitvarban vérnyomás az aortában idő (másodperc)

Részletesebben

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei?

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei? Szklero zis multiplex amit felte tlen tudni kell 24 o ra val a diagno zis uta n! Mi az SM? A sclerosis multiplex egyre gyakrabban diagnosztizált idegrendszeri krónikus gyulladásos kórkép. A neve sokgócú

Részletesebben

4.BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Szívkatéterezés, koszorúértágítás és sztentelés

4.BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Szívkatéterezés, koszorúértágítás és sztentelés 4.BETEGTÁJÉKOZTATÓ Szívkatéterezés, koszorúértágítás és sztentelés Bevezetés A szívkatéterezés egy olyan vizsgálat, amelyet leggyakrabban a koszorúerek (más néven a coronáriák) kontrasztanyaggal történő

Részletesebben

Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin

Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin Tudtad-e? Az allergia kezelhető egyszerűen, gyógyszerek nélkül! Gazdim keresem A hónap betege Akció Havonta megjelenő online magazin 2011. év, 3. szám szeptember

Részletesebben

Mély agyi stimuláció: múlt, jelen és jövő

Mély agyi stimuláció: múlt, jelen és jövő Dr. Kovács Norbert Mély agyi stimuláció: múlt, jelen és jövő Neurology Kft, 2014 Dr. Kovács Norbert: Mély agyi stimuláció: múlt, jelen, jövő Elektronikus könyv Dr. Kovács Norbert A könyv tartalma szerzői

Részletesebben

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés

IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL. Szülőkkel való együttműködés TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program IV. KOMMUNIKÁCIÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL Szülőkkel való együttműködés OTH, Budapest 2013. Szerző Dr. Muzsay Géza házi gyermekorvos A TÁMOP

Részletesebben

dr. Kovács Norbert, dr. Balás István, dr. Nagy Ferenc Parkinson-kór kezelése mély agyi stimulációval

dr. Kovács Norbert, dr. Balás István, dr. Nagy Ferenc Parkinson-kór kezelése mély agyi stimulációval dr. Kovács Norbert, dr. Balás István, dr. Nagy Ferenc Parkinson-kór kezelése mély agyi stimulációval Betegtájékoztató Elôszó Tisztelt Olvasó! A mély agyi stimuláció az elmúlt húsz évben a mozgászavarok

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Segítõ füzetek 4.

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Segítõ füzetek 4. Akut lymphoid leukemia Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Segítõ füzetek 4. 2 Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Akut lymphoid leukemia 3 Készült az Egészségügyi

Részletesebben

VIZSGÁLJUK MEG A DOPPINGOLÁST EGY KICSIT KÖZELEBBRÕL ÁLTALÁNOSSÁGBAN! KÖZÉP SZINT

VIZSGÁLJUK MEG A DOPPINGOLÁST EGY KICSIT KÖZELEBBRÕL ÁLTALÁNOSSÁGBAN! KÖZÉP SZINT Harmonising the knowledge about biomedical side effects of doping VIZSGÁLJUK MEG A DOPPINGOLÁST EGY KICSIT KÖZELEBBRÕL ÁLTALÁNOSSÁGBAN! KÖZÉP SZINT 2. DIA: A Nemzetközi Doppingellenes Liga (WADA) a Nemzetközi

Részletesebben

Végy egy mély levegőt és nyugodj meg!

Végy egy mély levegőt és nyugodj meg! Végy egy mély levegőt és nyugodj meg! Írta: dr.veress Dóra Mindig csak azt hallod, hogy a helyes légzés csökkenti a szorongást, de senki nem mondja meg, mit kell csinálni? Miért ne tanulhatnád meg te is,

Részletesebben

Teljes térdízületi protézis

Teljes térdízületi protézis Teljes térdízületi protézis Mi az ízületi gyulladás? Az ízületi gyulladás olyan betegségek gyűjtőneve, amely egy vagy több ízület károsodását okozza. Az Ön sebésze teljes térdízületi protézis műtétet javasolt.

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy)

Az asthma terápia eredmény analízise. (Outcome analysis of the asthma therapy) SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az asthma terápia eredmény analízise (Outcome analysis of the asthma therapy) Doktori (Ph.D.) értekezés Mészáros Ágnes Témavezeto: Dr. Vincze Zoltán

Részletesebben

1. FEJEZET A BENZODIAZEPINEK: MIT TESZNEK AZ EMBERI TESTBEN

1. FEJEZET A BENZODIAZEPINEK: MIT TESZNEK AZ EMBERI TESTBEN 1. FEJEZET A BENZODIAZEPINEK: MIT TESZNEK AZ EMBERI TESTBEN Háttér Erről a fejezetről A benzodiazepinek Erősség Kiürülés sebessége Hatások hossza A benzodiazepinek terápiás hatásai Hatásmechanizmus A benzodiazepinek

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Milyen eredményre számíthat, hogyan fog látni a beavatkozást követően?

Milyen eredményre számíthat, hogyan fog látni a beavatkozást követően? Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte klinikánkat! Tisztelt Páciensünk! Jelenlegi, első találkozásunknak kettős célja van. Egyrészt meg kell állapítanunk, hogy Ön alkalmas-e a beavatkozásra. Nagyon fontos,

Részletesebben

A HIV és az életminôséged: mellékhatások és egyéb komplikációk

A HIV és az életminôséged: mellékhatások és egyéb komplikációk A HIV és az életminôséged: mellékhatások és egyéb komplikációk Hogyan beszéld meg problémáidat orvosoddal? Általános kérdések Gyógyszerváltás További információk 2011. december A kiadványt teljes körûen

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

mabe Bevezetés A betegség rövid bemutatása Mi okozza a betegséget? SPA Hasznos információk a betegségről

mabe Bevezetés A betegség rövid bemutatása Mi okozza a betegséget? SPA Hasznos információk a betegségről mabe SPA Hasznos információk a betegségről Bevezetés Ez a tájékoztató azért íródott, hogy a betegségben szenvedők megkapják a legfontosabb ismereteket, amelyek alapján megismerik betegségüket, annak okát,

Részletesebben