50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése"

Átírás

1 50/2011.(XII.20) BM. rendelettel (a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól) kapcsolatos feladatok megbeszélése TSZVSZ Tűzvédelmi Szakmai napok Kuba Róbert Tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülék tagozat

2 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Értelmező rendelkezések II. Fejezet A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOK Tűzmegelőzési feladatok 12. (1) Aki a) tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata, b) tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, területi szervei, hivatásos tűzoltóságai, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára vonatkozó, c) beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, d) tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete, e) tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, f) tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. (3) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés i tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, b) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint c) az (1) bekezdés a) pontja i tevékenység esetén a tűzoltókészülékjavító műhely címét. 1

3 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról 1. Általános rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában 9. tűzvédelmi technika: a tűzoltóság jogszabályban előírt tűzvédelmi és műszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tűzoltótechnikai termék. 4. Műszaki felülvizsgálat, javítás követelményei és ezen tevékenység végzésének részletes feltételei 9. (1) A biztonságos használat, üzemeltetés és a balesetmegelőzés érdekében a tűzvédelmi technikát az üzemeltető szerveknek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia. (2) A felülvizsgálatot jogszabály, szabvány, gyártói előírás, azok hiányában az 1. mellékletben meghatározott gyakorisággal kell elvégeztetni. (3) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a műszaki megfelelőségre, a kiképzési és készenléti alkalmasságra, továbbá a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére. 10. (1) A tűzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását olyan szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. Ha jogszabály szakmai képesítést nem határoz meg feltételként, a tevékenység jellegének megfelelő állam által elismert szakképesítés megléte szükséges. (2) Felülvizsgálat végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell: a) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenőrzési, technológiai leírással; b) a felülvizsgálati, ellenőrzési technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel; c) alkalmassági igazolás mintával az adott tűzvédelmi technikára, tűzvédelmi technika csoportra. (3) Javítás végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell: a) a gyártó által kibocsátott, javítási technológiai leírással; b) a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel. 2

4 (4) A felülvizsgálatra, javításra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása során a felülvizsgálónak, javítónak az (1)(3) bekezdésben foglalt együttes feltételnek igazoltan, mindvégig meg kell felelnie. 11. (1) A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tűzvédelmi technika alkalmasságáról igazolást állít ki, amely tartalmazza: a) a tűzvédelmi technika gyártmányának, típusának megnevezését; b) az egyedi azonosításra alkalmas jelét, ha a technika egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel rendelkezik; c) a tulajdonos családi és utónevét, születési családi és utónevét és székhelyét; d) a felülvizsgálat időpontját; e) a felülvizsgálatnál alkalmazott műszerek típusát, azonosító adatait; f) a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását; g) a felülvizsgálat érvényességi idejét; h) a felülvizsgálatot végző megnevezését és székhelyének címét; i) a felülvizsgálatot végző személy családi és utónevét, születési családi és utónevét és aláírását. (2) A használónak az alkalmassági igazolást, annak érvényességi idejét követő felülvizsgálati ciklusidő végéig, vagy a tűzvédelmi technika használatból történő kivonásáig kell megőrizni. (3) A felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megőriznie. (4) Ha a tűzvédelmi technika az alkalmassági igazolás alapján nem megfelelő, a készenlétben tartó szervezet vezetője intézkedik a tűzvédelmi technika használatának korlátozásáról. 12. Ha az OKF a tűzvédelmi technika felülvizsgálatára, javítására irányuló tevékenység ellenőrzése során, megállapítja a jogszabály, vagy a felülvizsgálati, javítási technológia megsértését, határozatban, legfeljebb három évre megtiltja a tevékenység folytatását. 3

5 5. A tűzvédelmi technika készenlétben tartása és ellenőrzése 13. (1) A tűzvédelmi technika abban az esetben tartható készenlétben, továbbá akkor alkalmazható kiképzési célokra, ha rendelkezik: d) a gyártás időpontjától számított első bevizsgálási ciklus lejárta után a felülvizsgálatra kötelezett tűzvédelmi technika esetén alkalmassági igazolással, vagy felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, ellenőrzésre kötelezett technika esetén ellenőrzési jegyzőkönyvvel és 1. melléklet a 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelethez A bevetési és kiképzési célra használható tűzvédelmi technika csoportosítása és időszakos felülvizsgálata, ellenőrzése A B C D Bejelentett felülvizsgáló által végezhető felülvizsgálat időszakai (év) 1. Tűzvédelmi technika megnevezése Rendszeresítési kötelezettség 4 A készenlétben tartó által elvégezhető ellenőrzés időszakai (év) 2. I. kategória: tűzoltójárművek, felépítmények Gépjárműfecskendők és vízszállítók igen Habbal oltó gépjárművek Porral oltó gépjárművek Egyéb oltógépjárművek igen Magasból mentő gépjárművek: Létrás gépjárművek igen Emelőkosarak igen Tűzoltó daruk igen Műszaki mentőgépjárművek Műszaki mentőgépjárművek beépített igen 2 tűzvédelmi technikával Műszaki mentőgépjárművek beépített tűzvédelmi technika nélkül Hordozó gépjárművek Hordozó gépjármű beépített tűzvédelmi technika nélkül Hordozó gépjármű beépített 2 tűzvédelmi technikával Cserefelépítményes (konténeres) gépjárművek: Cserefelépítmény szállító gépjármű igen Cserefelépítmények igen Habszállító OKF műszaki követelmény Tömlőszállító OKF műszaki

6 követelmény Műszaki mentő OKF műszaki követelmény Vegyi elhárító OKF műszaki követelmény Hordozó konténer beépített tűzvédelmi technika nélkül Egyéb OKF műszaki követelmény Utánfutók: Áramfejlesztő igen Szivattyúszállító beépített tűzvédelmi 2 technikával Egyéb OKF műszaki követelmény Beépített tűzvédelmi technika nélkül Híradógépjárművek igen Egyedi kialakítású gépjárművek: Vegyi elhárító igen Áramfejlesztő igen Gépjármű beépített tűzvédelmi 2 technikával Gépjármű beépített tűzvédelmi technika nélkül Vízi járművek: Tűzoltóhajó Kishajó beépített tűzvédelmi 2 technikával Kishajó beépített tűzvédelmi technika nélkül Légi járművek igen jogszabály, gyártói előírás Kötött pályán közlekedő járművek jogszabály, gyártói előírás 43. II. kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések Tűzoltó oltóanyagok Habképző anyagok igen gyártói előírás Tűzoltó porok igen gyártói előírás Tűzoltó gázok igen gyártói előírás Egyéb tűzoltásra alkalmas anyagok igen gyártói előírás Tűzoltó nyomó és szívóoldali szerelvények 2 5

7 Tűzoltó tömlők (szívó, nyomó) Tűzoltó készülékek: Porral oltó készülékek jogszabály, szabvány Habbal oltó készülékek jogszabály, szabvány Vízzel oltó készülékek jogszabály, szabvány Gázzal oltó készülékek jogszabály, szabvány Egyéb oltókészülékek: Impulzus oltókészülék gyártói előírás Magasnyomású (40 bar) oltókészülék gyártói előírás Egyéb igen gyártói előírás Kézi tűzoltólétrák OKF műszaki követelmény vagy gyártói előírás Mentőeszközök: Tűzoltó mentőkötelek OKF műszaki követelménye Ereszkedő eszközök igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás Mentőcsúszdák igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás Ugrópárnák igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás Mentőtömlők igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás Légzőbázis OKF műszaki követelmény vagy gyártói előírás Egyéb igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás Kéziszerszámok, segédeszközök gyártói előírás Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus működtetésű szerszámok: Hidraulikus feszítővágó 1 berendezések és tartozékaik Pneumatikus működtetésű 1 6

8 emelőpárnák és tartozékaik Hordozható tűzoltó szivattyúk Emelők (a gépjárművek műszaki 1 tartozékai kivételével) Füstelszívók, ventilátorok Benzinmotoros láncfűrész Benzinmotoros roncsvágó Benzinmotoros csörlő Egyéb kisgépek (egyedi elbírálás 2 alapján) Elektromos áramfejlesztők: kva és az alatti teljesítmény esetén kva teljesítmény felett igen Nem törpefeszültségű világítóeszközök, 1 fényforrások Műszerek: Hő, valamint éghető és toxikus gáz igen gyártói előírás érzékelő műszerek Egyéni és kollektív sugárzásmérő igen 1 eszközök, műszerek Egyéb műszerek igen gyártói előírás 88. III. kategória: egyéni védőeszközök Bevetési védőruhák és tartozékaik igen gyártói előírás Hővédő ruhák (tűzmegközelítő és igen gyártói előírás belépő ruhák) Vegyi védőruhák, gázvédő ruhák igen gyártói előírás Védőcsizmák igen gyártói előírás Védősisakok igen gyártói előírás Mászóövek igen gyártói előírás Védőkesztyűk igen gyártói előírás Légzésvédő eszközök: Szűrőbetétes álarcok igen gyártói előírás Sűrített levegős légzőkészülékek igen gyártói előírás Mentő álarcok igen gyártói előírás Búvárkészülékek gyártói előírás Palackok légzőkészülékhez igen gyártói előírás Egyéb igen jogszabály, szabvány, gyártói előírás 7

9 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 24. pontjában, a 15. tekintetében a 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Általános és közös rendelkezések 1. (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység (a továbbiakban: tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység) folytatásának bejelentését annak a tűzvédelmi szolgáltatónak kell megtennie, aki a tevékenységet ténylegesen folytatni kívánja. (2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) nyilvántartásba vett, bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző a tűzvédelmi hatóságtól nyilvántartási számot kap, melyet e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra nem ruházhat át, kizárólag a szolgáltató és az alkalmazásában álló munkavállaló használhat. A nyilvántartási szám megléte a tevékenység gyakorlásának nem előfeltétele. Kérdés: mi értendő ez alatt, ha nem előfeltétel, akkor nem is szükséges a nyilvántartási szám megléte? Itt most nyilvántartási számról, vagy az OKF azonosítóról van szó? 8

10 (3) A tűzvédelmi hatóság által a nyilvántartási számok kiadása az 1. melléklet történik. (4) A tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a Szolgtv.ben meghatározott adatokon túl tartalmazza: a) tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata esetén aa) a karbantartott tűzoltó készülékek típusát, Ez így nem egyértelmű, mert készülék típusa alatt az oltóanyag i csoportosításon túlmenően más is érthető, pl. a porral oltón belül is igen sokféle típus (külső palackos, belső palackos, törőszeges, állandó nyomású, hordozható, szállítható stb.) létezik. ab) a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) i OKF azonosító jel sorszámát; b) a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységre vonatkozóan a szolgáltatási ág megnevezését, c) a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység vonatkozásában a tűz és hibaátjelzést fogadó központ típusát és címét, d) a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését. (5) A tűzvédelmi hatóság által közzétett nyilvántartás a Szolgtv.ben és Ttv.ben meghatározott adatokon túl tartalmazza a (4) bekezdés a)c) pontjaiban foglalt adatokat. 2. (1) A szolgáltató székhely vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz teszi meg, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta. Ebben az esetben a tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentést átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli. A székhely vagy lakcím illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi. 9

11 (2) A tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót a tevékenység végzésétől az e rendeletben meghatározott esetekben eltilthatja. Az eltiltása időtartamát a jogsértések mértékét és számát figyelembe véve kell meghatározni. (3) A tevékenység végzésétől jogerősen eltiltott szolgáltatónak a tiltás leteltét követően a tevékenység végzéséhez új bejelentést kell tennie. (4) Visszavont vagy törölt nyilvántartási szám ismételten egy szolgáltatónak azonos sorszámmal csak akkor adható ki, ha a szolgáltatóra vonatkozó adatokban változás nem következett be a visszavonás vagy törlés időszaka alatt. 2. Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata 3. (1) A tűzoltó készülék karbantartása tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában kétféle szolgáltatót kell megkülönböztetni: a) tűzoltó készülék karbantartó szervezet (a továbbiakban: karbantartó szervezet), b) tűzoltó készülék felülvizsgáló (a továbbiakban: felülvizsgáló). Itt kellene már tisztázni a felülvizsgáló (ellenőr) személye, vagy szervezet. A 3. (4) ez szervezet (is), mivel karbantartó személyeket alkalmaz. Akkor viszont kérdés, hogy a felülvizsgáló szervezetnek, vagy különkülön a felülvizsgáló személyeknek is bejelentést kelle tenniük. A rendelet értelmében lesznek "Karbantartó szervezetek" és "Felülvizsgálók". Jól értelmezzüke, hogy OKF azonosító hologramot csak a Karbantartó szervezetek kaphatnak és a rendeletben leírt módon adhatják át a Felülvizsgálók részére? A Felülvizsgáló saját ellenőrzési matricát kell, hogy használjon vagy ezt is a Karbantartó szervezettől veszi át a hologrammal együtt? A Karbantartó szervezet és a Felülvizsgáló csak olyan személyeket jelenhet (regisztrálhat) be, akik nála alkalmazásban állnak vagy ha együttműködési szerződést kötnek, akkor az is jogszerű? Ez azért fontos, mert ha nem csak az alkalmazottakat lehet bejelenteni, hanem egyéb szerződött partnereket is, akkor sokan kikerülik a Felülvizsgálói bejelentést, így az a szándék, hogy törvényes mederbe tereljék az ellenőröket, nem fog megvalósulni. 10

12 (2) A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység megkezdésére vagy adatváltozásra vonatkozó bejelentést a) a karbantartó szervezet esetén a 2. melléklet i, b) a felülvizsgáló esetén a 3. melléklet i adattartalommal kell megtenni. (3) A karbantartó szervezet a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez a Szolgtv.ben, valamint a Ttv.ben meghatározott feltételeken túl a) benyújtja a karbantartó szervezet karbantartó személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát, b) megadja azoknak a tűzoltó készülékeknek a típusát az oltóanyag, amelyek teljes körű karbantartására a műhely alkalmas ba) porral oltó, bb) vízzel vagy habbal oltó, bc) gázzal oltó, bd) széndioxiddal oltó vagy be) egyéb oltóanyaggal töltött tűzoltó készülék bontásban, az oltóanyag pontos típusa, Az elején szerepel, hogy típusát az oltóanyag, a végén pedig az oltóanyag pontos típusa,. Ez úgy tűnik, mintha az adott oltóanyagon belül még tovább kellene pontosítani, pl. Antipiro 100 típusú BC oltópor. c) megadja az adott címen működő műhelyt fenntartó karbantartó szervezetek nevét, címét. Ez feltehetőleg arra vonatkozik, ha több cég tart fenn közösen egy műhelyt. Azért furcsán hangzik a mondat, hogy a karbantartó szervezet bejelenti. a karbantartó szervezetek nevét, címét. Akkor most ki is a karbantartó szervezet? Aki először jelenti be a műhelyt, vagy aki/akik fenntartják? És ki a szolgáltató? (4) A felülvizsgáló a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez mellékeli a felülvizsgáló tűzoltó készülék karbantartását végző személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvány másolatát. 11

13 (5) A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló a tűzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan bevezetett minőségirányítási rendszer érvényes tanúsítványának másolatát a kiállítását követően 15 napon belül megküldi a tűzvédelmi hatóság részére. A felülvizsgálónak (szervezetnek, vagy még inkább személynek, egyéni vállalkozónak) mi szüksége a karbantartó (tehát nem csak a felülvizsgáló) tevékenységre vonatkozó bevezetett minőségirányítási rendszerre? Ez rendkívüli terheket ró a vállalkozókra, és indokolatlan, mivel a műhely háttér rendelkezik minőségirányítási rendszerrel. Amellett a tanúsítást egy év működtetés, és időközi auditok alapján adják csak ki. Amúgy is sántít a mondat, mert nem azt írja elő, hogy ezzel rendelkezni kell, hanem a kiállítást követően 15 napon belül kell megküldeni. És ha nem állítják ki? (6) A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló az adatváltozást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti. Az adatváltozás bejelentésekor a (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt előírásokat nem kell teljesíteni. 4. (1) Egy tűzoltó készülék karbantartó műhely csak egy, az OTSZ i OKF azonosító jelet kap, mely nem a szolgáltatóra, hanem a műhelyre vonatkozik. (2) A karbantartó szervezet, amennyiben bejelentése egy már nyilvántartásba vett műhely címére vonatkozik, nem kap új OKF azonosító jelet. (3) Bármely, a 3. b) pontjának ba)bd) alpontjában meghatározott típusú tűzoltó készülék teljes körű karbantartására alkalmas műhely OKF azonosító jelét használó karbantartó szervezet vagy felülvizsgáló jogosult az OKF azonosító jelet bármely a 3. b) pontjának ba)bd) alpontjában meghatározott típusú tűzoltó készülék alapkarbantartása során használni. Ez nem egészen világos. 1.) Az OKF azonosítón szerepelnie kell majd a ba)be) oltóanyag i jelölésnek, miért maradt ki a be) a fentiekből? 2.) Mit jelent ez a mondat, ha a Ba)bd) készülék teljes körű javítására alkalmas a műhely, az csak természetes, hogy alapkarbantartás során ezen típusú készülékek alapkarbantartása során alkalmazhassa ezeket az OKF azonosítókat. Az ugyan nincs benne, de következik, hogy alapkarbantartásnál se lehet olyan címkét használni egyes típusoknál, melyen nincs rajta az adott oltóanyag típusa. 12

14 Jelenleg kevés cég foglalkozik széndioxiddal oltó töltésével (nincs megfelelő helye, nem gazdaságos a kis darabszám miatt stb.) Ezek csak azok a cégek ellenőrizhetik majd a széndioxiddal oltókat, akik ennek teljes körű karbantartására is alkalmasak. Es továbbra is kérdés, mi van a 3. be) i oltóanyagú készülékeivel. Elvi kérdés, mert törőszeges készülékkel a 70es évek óta nem találkoztam, de az OTSZben benne van, hogy ezeket újratöltésre a gyártóhoz vissza kell vinni. Ezt, vagy ilyen más speciális készüléket akkor nem is ellenőrizhet senki, csak a gyártó, vagy megbízottja. Van kalkuláció arról, hogy okoze többletköltséget a régi azonosító címkék kiselejtezése, valamint a gyártó azonos áron fogjae gyártani a különböző betűjellel ellátott azonosítókat? (4) Az OKF azonosító jellel rendelkező karbantartó szervezet, az általa a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről részletes kimutatást vezet, mely tartalmazza legalább a) a továbbadás dátumát, b) a felülvizsgáló nevét, nyilvántartási számát, és c) a továbbadott OKF azonosító jelek sorozatszámát. (5) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata tevékenység végzését, továbbá az OKF azonosító jel használatát a) az adott tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szolgáltató a nyilvántartási számát, vagy OKF azonosító jelét, az e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra átruházza, c) amennyiben a tűzoltó készülék karbantartása vagy felülvizsgálata során az OKF azonosító jel használata jogosulatlanul történik, d) amennyiben a karbantartó szervezet és a felülvizsgáló a tűzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan bevezetett minőségirányítási rendszer érvényes tanúsítványának másolatát a kiállítását követő 15 napon belül nem küldi meg a tűzvédelmi hatóság részére, e) amennyiben az OKF azonosító jellel rendelkező karbantartó szervezet, az általa a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről, az e rendelet i részletes kimutatás vezetését elmulasztja, vagy f) a tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben, gyártói javítási technológiában meghatározott előírások megsértése esetén. 13

15 3. Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása 5. (1) A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában két típusra tagozódik: a) felülvizsgálat, b) javítás. (2) A tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását megkezdeni kívánó szolgáltató a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli: a) a felülvizsgálat vagy javítás tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítést igazoló okiratok másolatát, b) felülvizsgálat tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati technológiai leírást, c) javítási tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott javítási technológiai leírást, d) nyilatkozatát arról, hogy a tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati, vagy javítási technológiai leírásban előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel rendelkezik, e) amennyiben a felülvizsgálati, javítási tevékenységhez engedélyköteles tevékenység szükséges, a vonatkozó engedély másolatát, f) a közbeszerzési eljárással beszerezhető termék esetén a gyártó vagy forgalmazó igazolását a szolgáltató megfelelő felülvizsgálati vagy javítási technológiájáról. (3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 4. melléklet i adattartalommal, a (2) bekezdésben foglalt adatok változása esetén a vonatkozó melléklet benyújtásával történik. 4. Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata 6. (1) A beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában négy szolgáltatási ágra tagozódik: a) beépített tűzjelző berendezés tervezése, b) beépített tűzoltó berendezés tervezése, c) beépített tűzjelző berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, 14

16 d) beépített tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata. (2) A szolgáltató bejelentésében köteles pontosan meghatározni, hogy az (1) bekezdés a)d) pontjában meghatározottak közül mely szolgáltatási ágat végzi. (3) A szolgáltatónak az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek bejelentését az 5. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyhez a Szolgtv.ben és a Ttv.ben meghatározott adatokon túl csatolnia kell a tevékenység végzésére jogosult személyek érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványainak másolatát. (4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 5. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyhez nem kell mellékelni a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok másolatát. 7. (1) A nyilvántartásba vett beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet végző szolgáltatónak vagy az általa foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell az adott szolgáltatási ágra érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal. (2) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell az általa tervezett, vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással. (3) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal. (4) A szolgáltató az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről kimutatást vezet, melyet a tevékenység végzésétől számított öt évig megőriz. (5) A szolgáltató az (1)(4) bekezdésben meghatározott iratokat, kimutatást, eszközöket, anyagokat a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni. 8. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység végzését 15

17 a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója tevékenységét érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végzi, c) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik az általa tervezett, vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással, d) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal, e) amennyiben nem rendelkezik kimutatással az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről vagy azt a tevékenység végzésétől számított öt évig nem őrzi meg, vagy f) a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezésre, vagy kivitelezésre, karbantartásra, javításra, telepítésre, felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén. 5. Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete 9. (1) A tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 6. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyhez csatolni kell a) a tűz és hibaátjelző rendszer megfelelőségi tanúsítványát, b) az átjelzéseket fogadó központ kezelésére felkészített személyek számát, c) a tűzjelzés esetére meghatározott teendők felsorolását, d) a tűzjelző berendezés, vagy az átjelzéseket fogadó központ meghibásodásakor végrehajtandó teendők felsorolását, e) nyilatkozatot arról, hogy a tűz és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítményekről milyen adatokat tart nyilván, f) nyilatkozatot a tűz és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítmények esetében felmerülő téves jelzések elfogadható számáról, és az ezen felüli eseményekből származó költségek megtérítéséről. (2) A szolgáltató valamennyi tűz és hibaátjelzést fogadó központjának típusát és helyét köteles bejelenteni. Több tűz és hibaátjelzést fogadó központ 16

18 bejelentésekor az (1) bekezdés i mellékleteket minden központhoz különkülön be kell nyújtani. (3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 6. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyhez az (1) bekezdésben meghatározott iratokat abban az esetben kell csatolni, amennyiben az adatváltozás a tűz és hibaátjelzést fogadó központot érinti. 10. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzését a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szolgáltató az e rendeletben foglaltak nem jelenti be valamennyi tűz és hibaátjelzést fogadó központját, c) a tűzátjelzés fogadására, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyeletére vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén. 6. Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés 11. (1) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: szakvizsga rendelet) meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik. (2) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 7. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsga rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezés tevékenységet kíván folytatni. (3) Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a Szolgtv. i bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat. (4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 7. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell 17

19 mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti. 12. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt, c) amennyiben a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy, d) amennyiben az oktatásról, és a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történik meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg, e) amennyiben az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak, f) amennyiben a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a szakvizsga megtörtént, g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a szakvizsga bizonyítványok kiállítása, h) amennyiben az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja, i) amennyiben olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg. 7. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás 13. (1) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a szakvizsga rendeletben meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik. (2) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 8. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsga rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni. (3) A szakvizsgáztató a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény i bejelentéséhez mellékeli 18

20 a) a végzettséget igazoló irat, b) a szakképesítést igazoló irat, c) a szakmai gyakorlatot igazoló irat, d) az adott foglalkozási ághoz tartozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát. (4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 8. melléklet i adattartalommal kell megtenni, melyhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott. 14. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzését a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést legalább 1 évig nem őrizte meg, c) amennyiben a szakvizsga rendeletben a vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, összeférhetetlenségi előírást megszegte, d) amennyiben az általa aláírt szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak, e) amennyiben mint a vizsgabizottság elnöke nem vizsgálta, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése és lefolytatása az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a szakvizsga rendelet előírásai történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsga rendelet előírásainak betartására, f) amennyiben a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a szakvizsga bizonyítványok kiállításához. 8. Vegyes és záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével január 1jén lép hatályba. (2) A rendelet 13. (3) bekezdés d) pontja május 1jén lép hatályba. 16. (1) A tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában már szereplő tűzoltó készülék karbantartó szervezet legkésőbb április 1jéig a tűzvédelmi hatóság részére köteles az adatváltozást bejelenteni a 2. melléklet i adattartalommal. 19

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben