Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? A hónap témája február IV. évfolyam 2.szám 1 A HÓNAP TÉMÁJA 10 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? A hónap témája. 2012. február IV. évfolyam 2.szám 1 A HÓNAP TÉMÁJA 10 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK"

Átírás

1 Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat február IV. évfolyam 2.szám Szaklapunk jelenlegi és elkövetkező számaiban feldolgozzuk a nemrégiben hatályba lépett tűzvédelmi tárgyú jogszabályváltozásokat, valamint a katasztrófavédelmi törvény legfontosabb rendelkezéseit. Februári számunk A hónap témája rovatában az új katasztrófavédelmi hozzájárulással kapcsolatos kérdésekben nyújtunk iránymutatást. Aktualitások rovatunkban a bejelentésköteles tűzvédelmi tevékenységek új szabályozását járjuk körül, amelyben kitérünk többek között a tűzvédelmi szakvizsgáztatás rendszerének változásaira. Olvasóink kérdéseire válaszolva több, a jogszabályok alkalmazása során felmerült gyakorlati problémára nyújtunk szakértői eligazítást, többek között a tűzriadó terv készítésének és gyakoroltatásának speciális eseteivel kapcsolatban. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? Naprakész, a gyakorlatban jól hasznosítható információkhoz szeretne jutni, de nincs, akitől megkérdezze? Tűzvédelmi kérdéseivel forduljon bizalommal szakértő szerzőinkhez, akik minden beérkezett olvasói kérdésre teljesen ingyenesen, 5 munkanapon belül megadják a személyre szabott, szakszerű választ! Felhasználónév: TVszaklap Jelszó: tuzved28 Kérdését az alábbi címre várjuk: A hónap témája Katasztrófavédelmi hozzájárulás Januári lapszámunkban megkezdtük a katasztrófavédelmi törvény és hozzá kapcsolódó rendeletek ismertetését a felhasználó szempontjából. Most a katasztrófavédelmi hozzájárulás témakörét elemezzük. Tartalom Szerző: Tarnaváry Zoltán A kézirat lezárása január A HÓNAP TÉMÁJA Az új katasztrófavédelmi törvénycsomag a katasztrófavédelmi hozzájárulás 2 AKTUALITÁSOK A belügyminiszter 50/2011. (XII.20.) BM rendelete a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól. Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés Tűzvédelmi szakvizsgáztatás Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata 10 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK Tűzriadó terv készítése Tervezői tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam elvégzése Fali tűzcsap és -szekrény felülvizsgálata 12 NAPI MOSOLY 1

2 A katasztrófavédelmi feladatok magasabb szintű ellátására és a megelőzést szolgáló beruházások finanszírozására katasztrófavédelmi hozzájárulás került bevezetésre. A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentést a hozzájárulás fi zetésére kötelezett a tárgyév március 31-ig köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (BM OKF) által közzétett formanyomtatványon megtenni. Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: a) a Kat. szerinti üzemeltetők, (bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működésére); b) az a) pontba nem sorolható, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek. A törvény nevesíti azon gazdálkodókat, melyeknek nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie. Ezek az alábbiak: a) az állami és önkormányzati szervnek, b) a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatónak, c) a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történő kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik, d) az üzemeltetőnek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megelőző évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg, e) az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény szerinti nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak. A katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a) üzemeltetők esetében a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a; b) gazdálkodó szervezetek tekintetében a tárolt vagy gyártott veszélyes áru értékesítéséből vagy a tárolási szolgáltatásból származó a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a, illetve veszélyes áru feldolgozását végző gazdálkodó szervezeteknél a tevékenység során felhasznált veszélyes áru nettó értékének 0,1%-a. Amennyiben a fizetésre kötelezett a hozzájárulás mértékét hitelt érdemlően, ellenőrizhető módon bizonyítani nem tudja, úgy a hozzájárulás összege a teljes tevékenységből származó a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a. Meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A hozzájárulás egynegyede felhasználható az üzemeltető veszélyes tevékenysége által jelentett kockázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki intézkedésekre. Ezek az alábbiak: a) az üzem által okozott veszélyeztetettség, az egyéni és társadalmi kockázat csökkentését szolgáló megelőzési vagy következménycsökkentő műszaki intézkedés, b) a külső védelmi tervezésnél alkalmazott, feltételezett súlyos baleset által veszélyeztetett területet csökkentő üzemi beruházás, c) a lakosságvédelmet szolgáló veszélyes anyag monitoring, lakossági riasztó és tájékoztató rendszer kiépítése és üzemeltetése, d) a belső védelmi tervben és a súlyos káreseményelhárítási tervben foglalt feladatok végrehajtására szolgáló, vagy a veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített felszerelések beszerzése, illetve infrastruktúra kiépítése és üzemeltetése. A katasztrófavédelmi hozzájárulás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bevétele február, IV. évfolyam 2. szám Tűzvédelem

3 Aktualitások Megjelent a belügyminiszter 50/2011. (XII.20.) BM rendelete a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól. Látszólag ez a rendelet csak tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat érinti, de valójában minden működő vállalkozásra vonatkozik, aki tűzvédelmi szolgáltatást vesz igénybe. Ezek a szolgáltatások a következők: Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés Tűzvédelmi szakvizsgáztatás Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata A tűzoltó készülék karbantartása tevékenység a követelmények, a bejelentés és a nyilvántartás vonatkozásában kétféle szolgáltatót különböztet meg: a) tűzoltó készülék karbantartó szervezetet (a továbbiakban: karbantartó szervezet), b) tűzoltó készülék felülvizsgálót (a továbbiakban: felülvizsgáló). A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység megkezdésére vagy adatváltozásra vonatkozó bejelentést a karbantartó szervezet és a felülvizsgáló a jogszabály mellékletei szerinti adattartalommal kell megtennie. A karbantartó szervezet a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez a szolgáltatási tevékenységet szabályozó törvényben, valamint a tűzvédelmi törvényben meghatározott feltételeken túl a) benyújtja a karbantartó szervezet karbantartó személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvány másolatát; b) megadja azoknak a tűzoltó készülékeknek a típusát az oltóanyag szerint, amelyek teljes körű karbantartására a műhely alkalmas ba) porral oltó, bb) vízzel vagy habbal oltó, bc) gázzal oltó, bd) szén-dioxiddal oltó vagy be) egyéb oltóanyaggal töltött tűzoltó készülék bontásban, az oltóanyag pontos típusa szerint; c) megadja az adott címen működő műhelyt fenntartó karbantartó szervezetek nevét, címét. A felülvizsgáló a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez mellékeli a felülvizsgáló tűzoltó készülék karbantartását végző személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolatát. A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló a tűzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan bevezetett minőségirányítási rendszer érvényes tanúsítványának másolatát a kiállítását követően 15 napon belül megküldi a tűzvédelmi hatóság (BM OKF) részére. A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló az adatváltozást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti. Egy tűzoltó készülék karbantartó műhely csak egy, az OTSZ szerinti OKF azonosító jelet kap, mely nem a szolgáltatóra, hanem a műhelyre vonatkozik. A karbantartó szervezet, amennyiben bejelentése egy már nyilvántartásba vett műhely címére vonatkozik, nem kap új OKF azonosító jelet. Bármely, az előbbiekben meghatározott típusú tűzoltó készülék teljes körű karbantartására alkalmas műhely OKF azonosító jelét használó karbantartó szervezet vagy felülvizsgáló jogosult az OKF azonosító jelet a tűzoltó készülék alapkarbantartása során használni. Az OKF azonosító jellel rendelkező karbantartó szervezet, az általa a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről részletes kimutatást vezet, mely tartalmazza legalább a következőket: a) a továbbadás dátumát, 3

4 b) a felülvizsgáló nevét, nyilvántartási számát és c) a továbbadott OKF azonosító jelek sorozatszámát. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata tevékenység végzését, továbbá az OKF azonosító jel használatát: a) az adott tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szolgáltató a nyilvántartási számát vagy OKF azonosító jelét, az e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra átruházza, c) amennyiben a tűzoltó készülék karbantartása vagy felülvizsgálata során az OKF azonosító jel használata jogosulatlanul történik, d) amennyiben a karbantartó szervezet és a felülvizsgáló a tűzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan bevezetett minőségirányítási rendszer érvényes tanúsítványának másolatát a kiállítását követő 15 napon belül nem küldi meg a tűzvédelmi hatóság részére, e) amennyiben az OKF azonosító jellel rendelkező karbantartó szervezet, az általa a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről az e rendelet szerinti részletes kimutatás vezetését elmulasztja, vagy f) a tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben, gyártói javítási technológiában meghatározott előírások megsértése esetén. A tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában már szereplő tűzoltó készülék karbantartó szervezet legkésőbb április 1-jéig a tűzvédelmi hatóság részére köteles az adatváltozást bejelenteni a 2. melléklet szerinti adattartalommal. A tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában már szereplő tűzoltó készülék felülvizsgáló legkésőbb április 1-jéig a tűzvédelmi hatóság részére köteles az adatváltozást bejelenteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal. Azok az OKF azonosító jelek (hologramok), amelyek nem tartalmaznak hivatkozást a karbantartott készülék típusára, május 1-jén érvényüket vesztik. Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása tevékenység a követelmények, a bejelentés és a nyilvántartás vonatkozásában két típusra tagozódik: a) felülvizsgálat, b) javítás. A tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását megkezdeni kívánó szolgáltató a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli: a) a felülvizsgálati vagy javítási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítést igazoló okiratok másolatát, b) a felülvizsgálati tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati technológiai leírást, c) javítási tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott javítási technológiai leírást, d) nyilatkozatát arról, hogy a tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati vagy javítási technológiai leírásban előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel rendelkezik, e) amennyiben a felülvizsgálati, javítási tevékenységhez engedélyköteles tevékenység szükséges, a vonatkozó engedély másolatát, f) a közbeszerzési eljárással beszerezhető termék esetén a gyártó vagy forgalmazó igazolását a szolgáltató megfelelő felülvizsgálati vagy javítási technológiájáról. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni. Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata A beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában négy szolgáltatási ágra tagozódik: a) Beépített tűzjelző berendezés tervezése b) Beépített tűzoltó berendezés tervezése február, IV. évfolyam 2. szám Tűzvédelem

5 c) Beépített tűzjelző berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata d) Beépített tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata A szolgáltató bejelentésében köteles pontosan meghatározni, hogy az a)-d) pontokban meghatározottak közül mely szolgáltatási ágat végzi. A szolgáltatónak a felsorolt tevékenységek bejelentését a jogszabályban meghatározott melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez a szolgálati tevékenységet végzők törvényben és a tűzvédelmi törvényben meghatározott adatokon túl csatolnia kell a tevékenység végzésére jogosult személyek érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványainak másolatát. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni. Nem kell mellékelni a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok másolatát. A nyilvántartásba vett beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet végző szolgáltatónak vagy az általa foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell az adott szolgáltatási ágra érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal. A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással. A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal. A szolgáltató az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről kimutatást vezet, melyet a tevékenység végzésétől számított öt évig megőriz. A szolgáltató az előbbiekben meghatározott iratokat, kimutatást, eszközöket, anyagokat a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység végzését: a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója tevékenységét érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány nélkül végzi, c) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással, d) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal, e) amennyiben nem rendelkezik kimutatással az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről vagy azt a tevékenység végzésétől számított öt évig nem őrzi meg, vagy f) a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezésre vagy kivitelezésre, karbantartásra, javításra, telepítésre, felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén. Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete A tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a rendelet melléklete szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez csatolni kell a) a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségi tanúsítványát, b) az átjelzéseket fogadó központ kezelésére felkészített személyek számát, 5

6 c) a tűzjelzés esetére meghatározott teendők felsorolását, d) a tűzjelző berendezés, vagy az átjelzéseket fogadó központ meghibásodásakor végrehajtandó teendők felsorolását, e) nyilatkozatot arról, hogy a tűz- és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítményekről milyen adatokat tart nyilván, f) nyilatkozatot a tűz- és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítmények esetében felmerülő téves jelzések elfogadható számáról, és az ezen felüli eseményekből származó költségek megtérítéséről. A szolgáltató valamennyi tűz- és hibaátjelzést fogadó központjának típusát és helyét köteles bejelenteni. Több tűz- és hibaátjelzést fogadó központ bejelentésekor minden központhoz külön-külön be kell nyújtani. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez iratokat abban az esetben kell csatolni, amennyiben az adatváltozás a tűz- és hibaátjelzést fogadó központot érinti. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzését a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint nem jelenti be valamennyi tűz- és hibaátjelzést fogadó központját, c) a tűzátjelzés fogadására, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyeletére vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén. Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység a követelmények, a bejelentés és a nyilvántartás vonatkozásában a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: szakvizsgarendelet) meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik. A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a rendelet mellékletének megfelelő adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsgarendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezési tevékenységet kíván folytatni. Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenységet szabályozó törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) amennyiben a szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt, c) amennyiben a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy, d) amennyiben az oktatásról és a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történik meg, amely a szakvizsgarendelet előírásainak nem felel meg, e) amennyiben az oktatásszervező által kiállított szakvizsga-bizonyítvány vagy a szakvizsgáról február, IV. évfolyam 2. szám Tűzvédelem

7 felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsgarendelet előírásainak, f) amennyiben a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt, és a szakvizsga megtörtént, g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül állították ki a szakvizsga-bizonyítványokat, h) amennyiben az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga-bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja, i) amennyiben olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsgarendelet képzettségre vagy gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg. A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységet végző szolgáltatónak a szakvizsgarendelet 1. mellékletében meghatározott 4. foglalkozási ág vonatkozásában január 1. után tevékenységét adatváltozásként be kell jelentenie, mivel a foglalkozási ág, munkakör megnevezése és tartalma megváltozott. A január 1. előtt a szakvizsgarendelet 1. melléklet 4. foglalkozási ág szerint nyilvántartásba vett szolgáltatók jogosultságát a tűzvédelmi hatóság január 1-jével törli a nyilvántartásból. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás A tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenység a követelmények, a bejelentés és a nyilvántartás vonatkozásában a szakvizsgarendeletben meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik. A tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsgarendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni. A szakvizsgáztató a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli a) a végzettséget igazoló irat, b) a szakképesítést igazoló irat, c) a szakmai gyakorlatot igazoló irat, d) az adott foglalkozási ághoz tartozó tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolatát. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga-bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenység végzését az alábbi esetekben: a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig, b) a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést a vizsgáztató legalább 1 évig nem őrizte meg, c) a szakvizsgarendeletben a vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, összeférhetetlenségi előírást megszegte, d) az általa aláírt szakvizsga-bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsgarendelet előírásainak, e) a vizsgabizottság elnökeként nem vizsgálta, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése és lefolytatása az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a szakvizsgarendelet előírásai szerint történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsgarendelet előírásainak betartására, f) a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy g) a szakvizsga lefolytatása, vagy a szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a szakvizsgabizonyítványok kiállításához. A szakvizsgáztató a szakvizsgáztatásra való jogosultságot a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolatának, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak május 1-jéig történő megküldésével köteles adatváltozásként bejelenteni. A tűzvédelmi hatóság a bejelentés alapján új nyilvántartási számon veszi nyilvántartásba a sorszám megtartásával. 7

8 Amennyiben a vizsgáztató az előírt adatváltozást az előírt határidőig nem teszi meg, a tűzvédelmi hatóság a vizsgáztatót törli a nyilvántartásából. A következő 1. számú melléklet segítséget nyújt a január 1. utáni szolgáltatások ellenőrzéséhez a tűzvédelmi szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásoknak. Ha értelemszerűen behelyettesítjük az ellenőrizni kívánt szolgáltatás jogosságára való adatokat, akkor biztos adatot kapunk a szolgáltató tevékenységének elismertségéről vagy annak hiányáról. 1. melléklet A NYILVÁNTARTÁSI SZÁM KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI xx sorszám/y1-y2- y13/zz/évszám. ahol: xx = az adott szolgáltatási tevékenység betűjele: E: tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata, M: tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, P: beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, F: beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, T: tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete, SZ: tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, V: tűzvédelmi szakvizsgáztatás; sorszám = a tűzvédelmi hatóság által az adott szolgáltatási tevékenységben vagy szolgáltatási ágban, foglalkozási ágban kiadott, soron következő természetes szám (adatváltozás esetén nem módosul), y = a szakvizsga rendelet 1. mellékletben felsorolt foglalkozási ágak, munkakörök sorszáma. Csak azokat a számokat kell növekvő sorrendben feltüntetni, amelyekre a tevékenységet végzőt a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vette. A tűzoltó készülék karbantartását végzők nyilvántartási számában nem tüntethető fel; zz = a tűzvédelmi hatóság 1. táblázat szerinti kétjegyű száma; évszám: a bejelentés éve (változás esetén a változás bejelentésének éve). Fotó: Tarnaváry Zoltán február, IV. évfolyam 2. szám Tűzvédelem

9 1. táblázat zz A tűzvédelmi hatóságok számozása 01 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 02 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 03 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 04 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 05 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 06 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 07 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 08 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 09 Hajdu-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10 Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 11 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 12 Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 13 Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 16 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 17 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 19 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 20 Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 21 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Jogszabályok, szabványok: 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról évi CLXXIV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 9

10 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi CCVII. törvény az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Nemzeti szabványok közzététele A szabványügyi közlönyben január hónapban közzétett fontosabb katasztrófavédelmet, illetve tűzvédelmet érintő szabványok. (Forrás: Szabványügyi Közlöny, január) MSZ EN 13922:2012 Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőszerelvényei. Túltöltésgátló biztonsági rendszerek folyékony üzemanyagokhoz Az MSZ EN 13922:2003 helyett (idt EN 13922:2011) MSZ EN 341:2012 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Ereszkedőeszközök Az MSZ EN 341:1994 és az MSZ EN 341:1992/A1:2003 helyett (idt EN 341:2011) Nemzeti szabványok helyesbítése Magyar nyelvű nemzeti szabvány MSZ :2009 Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton ( ; ) A 4. oldalon lévő 2. ábrát kell kicserélni. Olvasóink kérdezték Tűzriadó terv készítése Kérdés: Az üzemünk létszáma körülbelül 500 fő. Tevékenységünk: járműjavítás, -gyártás. Tűzszakaszok száma: közel száz. (Vannak olyan tűzszakaszok, ahol 2-3 fő, de általában 8-10 fő körüli létszám tartózkodik, de olyan előfordul, ahol csak átmenetileg, rövid ideig 1-2 fő tartózkodik egy nap.) Egy tűzszakaszban elforduló legnagyobb létszám maximum: fő. A létesítmény tűzvédelmi besorolása: D (Az üzemben található néhány A és C besorolású tűzszakasz összesen az üzem területének kb. 3%-át teszi ki.) Első kérdésünk: Kell-e tűzriadó tervet készíteni? Véleményem szerint a 30/1996. BM rendelet alapján fentiek tükrében nem. (Egyébként rendelkezünk tűzriadó tervvel, és azt gyakoroltatjuk is.) február, IV. évfolyam 2. szám Tűzvédelem

11 Válasz: A fenti jogszabály szerint: 4. (1) A Szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet kell készíteni: a) az,,a,,c tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre; b) 3 a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre; c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat; d) 4 kereskedelmi szálláshelyre; e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy lehet jelen. Az OTSZ fogalommeghatározása: 18. Létesítmény: az egy építési telken álló építmények és szabadterek összessége. A megadott információk alapján tehát nem kell tűzriadó tervet készíteniük. Második kérdésünk: Amennyiben nem kell tűzriadó tervet készíteni de nekünk mégis van, eltérhetünk-e a 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben leírtaktól? Nevezetesen: a kiürítési gyakorlatok nem évenként ismétlődve történnének, hanem a tűzveszélyességi osztályhoz kötnénk. Pl: A besorolás esetén évente, C besorolású területek esetében 2 évente és D besorolás esetén 3 évente. (Amenynyiben ez így lehetséges, akkor javítani lehetne a munkaidő kihasználásának hatékonyságát.) Válasz: A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell. Ha nem kötelezettek tűzriadó terv készítésére, akkor nem kell tűzriadó tervnek nevezni. A jogszabály nem mondja ki, hogy önkéntes alapon készített tűzriadó tervet nem kell gyakoroltatni. Javaslatom, hogy rögzítsék a tűzvédelmi szabályzatban, hogy a vállalkozás nem kötelezett, viszont önkéntes alapon saját megfontolásuk alapján például biztonsági gyakorlatot tartanak a szabályzatban meghatározott ciklusidők szerint. Fali tűzcsap és -szekrény felülvizsgálata Kérdés: Az OTSZ 37. (3) bekezdése szerint a száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és -szekrényt félévenként kell felülvizsgálni, és a felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén intézkedik az üzemszerű állapot visszaállításáról. Intézkedésnek számít a felülvizsgálatot végző részéről, ha értesíti vagy jelzi az üzembentartónak a feltárt hiányosságot? Más tűzvédelmi eszköz felülvizsgálatára vonatkozó paragrafusok esetében a szabály az, hogy a hiányosságok feltárása esetén a felülvizsgáló írásban jelzi azt az üzembentartónak. Nem lenne itt is egyértelműbb ez a szófordulat? Hiszen az intézkedési kényszernek az üzembentartónál kell lennie. Válasz: Intézkedésnek minősül, ha a felülvizsgálatot végző személy írásban értesíti a tűzoltó vízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy ha a hiányosságot saját maga azonnal megszünteti. Kérdés: A tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a 35. -ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni. Ez vonatkozik a fali tűzcsapokra is? Válasz: Nem. A fali tűzcsapokat a 36. alapján kell felülvizsgálni. A 38. (2) bekezdés a föld alatti és föld feletti tűzcsapokra vonatkozik. A fali tűzcsapok felülvizsgálatára vonatkozó műszaki követelmény (MSZ EN szabvány) évenkénti ellenőrzést és a tömlők 5 évenkénti nyomáspróbáját írja elő. 11

12 Tervezői tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam elvégzése Kérdés: Az OTSZ 140. (3) bekezdésben meghatározottak szerint, a tűzvédelmi hatóság beépített tűzvédelmi tervdokumentációját elbíráló ügyintézőjének a berendezésnek megfelelő (jelző vagy oltó) tervezői tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamot kell elvégeznie. Ez pontosan milyen tanfolyamot, milyen képzési követelményt jelent, és ki végezheti el (csak mérnök vagy az állományban lévő nem mérnöki végzettségű megelőzési ügyintézők is)? Bármely korábbi tanfolyami végzettség elismerhető a fenti előírás kielégítéséhez? Ha nincs megfelelő végzettségű személy a katasztrófavédelmi kirendeltségen, hatáskör hiányában ki lesz az eljáró hatóság, és mi az eljárás rend? Napi mosoly Pistike meséli otthon a szüleinek: Képzeljétek, ma tűz volt az iskolában, és láttam egy terhes tűzoltót! Az apja megkérdi: Pistike, tudod mit jelent az, hogy terhes? Persze, aki kihordja a gyereket. Válasz: A beépített tűzjelző és oltóberendezés tervezői képzést bejelentett oktatásszervező szervezheti. Az OKF által a 140. (3) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében szervezett képzések ingyenesek, de ha a képzés végén a hatóság ügyintézői a tűzvédelmi szakvizsgát is meg kívánják szerezni, akkor a vizsgadíjat be kell fizetniük. Ezeken a képzéseken a mérnöki végzettség nem követelmény, de az opcionális szakvizsgán csak mérnökök vehetnek részt. Minden ügyintéző képzése elfogadható, aki január 1-jén érvényes tervezői tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. A mindenkori vezető felelőssége az állománytábla megfelelő végzettségű személyekkel való feltöltése. (A válasz a BM OKF álláspontját tükrözi.) A Tűzvédelem szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink tűzvédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Fotó: Tarnaváry Zoltán Tűzvédelem, február IV. évfolyam 2. szám Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Nagy Réka HU ISSN Előfi zethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. 12

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése 50/2011.(XII.20) BM. rendelettel (a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól) kapcsolatos feladatok megbeszélése TSZVSZ Tűzvédelmi

Részletesebben

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Angyal István tű. alez. OKF Piacfelügyeleti Osztály osztályvezető 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. december X. évfolyam 12. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az OTSZ módosításáról, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben