EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Budapest 2008

2 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos Ügyvezet elnök (Chairman) Dr. Boross Ferenc Ügyvezet titkár (Executive Secretary): Várkonyi Gábor EOQ-képvisel (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Székhely: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: Titkárság: , Telefax: Titkárság: Levélcím: 1530 Budapest, Pf. 21 Honlap: Adóigazolási szám: Bankszámla: OTP Budapest, XIII. ker. fiók, Tátra utca (f számla) (IAMA alszámla) Összeállította: Dr. Molnár Pál M szaki szerkeszt : Dr. Boross Ferenc Megtalálható az EOQ honlapján: és készült 400 példányban HU ISSN X

3 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG évi ÉVKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. Az EOQ és évi tevékenysége... 4 II. Az EOQ évi tevékenysége... 8 III. Az EOQ évi központi munkaprogramja IV. Felkészülés az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórumra V. A Szakbizottságok évi tevékenysége és évi munkaprogramja M évi kiemelt rendezvények M évi továbbképz tanfolyamok M3 Az EOQ évi összefoglaló elszámolása M évi központi és részvételi díjas rendezvények M évi továbbképz tanfolyamok M évi szakbizottsági rendezvények M7 Az EOQ választott tisztségvisel i M8 Az EOQ kitüntetettjei M9 EOQ oklevéllel rendelkez magyarországi szakemberek névsora és címjegyzéke M10 Azt EOQ érvényes akkreditációs oklevelei 132 M11 Magyarországi nemzetközi és hazai min ségdíjas cégek és szervezetek M12 Az EOQ teljes jogú tagszervezetei M13 EOQ tagszervezetek és partnerek M14 Az EOQ és más nemzetközi min ségügyi szervezetek évi nagyobb rendezvényei M15 Jogi tagok névsora M16 Egyéni tagok névsora M17 Az EOQ érvényes Alapszabálya

4 I. Az EOQ és évi tevékenysége Az Európai Min ségügyi Szervezet (EOQ) belga törvények alapján m köd autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO-k) koordináló és együttm ködésüket segít európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a min ségirányítás területén. Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tanácsa jelenleg 34 európai teljes jogú nemzeti min ségügyi szervezetb l áll, melyek országaikat képviselik a min ségügy területén (M 12 melléklet). Teljes jogú tagjainak köre a következ EOQ tagokkal egészül ki: Azerbaijan Project Management Organization; Bosnia and Herzegovina Quality Association; Oscar Educos (Croatia); Egyptian Organisation for Standardisation & Quality Control; French Standard Organization (AFNOR); Georgian Quality Foundation; Hungarian Quality Development Centre; Lithuanian Quality Management Association; Association of Quality Managers and Auditors (Republic of Macedonia); Ukrainian Scientific-Research and Training Center for Standardisation, Certification and Quality (M13 melléklet). A társult EOQ partnerek a következ k: Japanese Union of Scientists & Engineers (JUSE); Korean Standards Association; Latinoamerican Institute for Quality Assurance (Mexico); The Standards, Productivity and Innovation Board (Singapore); Chinese Society for Quality (Taiwan); European Society for Quality in Health Care (United Kingdom); Performance Center (USA); GOAL/QPC (USA); American Society for Quality; The International Society of Logistics (USA) (M 13 melléklet). A regionális és egyetemi EOQ partnerekközül a következ k emelend k ki: Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (Egypt); Iranian Society of Quality Managers; Rostov Centre for Standardisation, Metrology and Certification (Russia); Tatarstan Center of Standisation, Metrology and Certfication (Russia); Center of Standisation, Metrology and Certfication, St. Petersburg (Russia); Ural Centre of Standisation, Metrology and Certfication (Russia); Compiegne Technical University (France) (M 13 melléklet). Az EOQ vezet tisztségvisel i 2008-ban a következ k voltak: Elnök (President): Viktor Seitschek (Ausztria) Leköszön elnök (Past President): Yury Gousakov (Oroszország) Alelnökök (Vice-Presidents): Niyazi Akdas (Törökország) Michaela Schroeder (Germany) Marian Juric (Horvátország) Marta Villanueva (Spanyolország) Tiia Tamaru (Észtország) F igazgató (Director General): Eric Janssen (Brüsszel) 4

5 Az EOQ 2008-ban, a nemzeti képvisel k részvételével, két alkalommal tartott a Tanácsülést is magában foglaló Közgy lést: 111. EOQ Közgy lés, május 20. Bécs, Ausztria 112. EOQ Közgy lés, december 2. Kijev, Ukrajna A Tanácsülések és Közgy lések napirendjén a következ szokásos szervezeti és szakmai kérdések szerepeltek: az EOQ stratégiájának és 2008/2009. évi munkaprogramjának elfogadása; a évi elszámolás és a évi költségvetés elfogadása; az 53. EOQ Kongresszus programja, valamint az 54. EOQ Kongresszus el készítése; a évi Európai Min séghét megszervezése; a sikeresen m köd Min ségügyi Szakemberek Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere b vítése és bevezetése további országokban; a köztisztvisel k min ségügyi továbbképzésének aktuális feladatai; a kis- és középvállalkozások min ségfejlesztésének támogatása európai és nemzeti szinten; az EVROS Európai Min ségügyi Adatbázis kialakításának folytatása; az Európai Innovációs Program támogatása; a Fenntartható Fejl dés és a Vállalati Társadalmi Felel sség megvalósításának el segítése; a Transzformáció (Átalakulás) El segítésének Programja; a Min ség, Környezet és Biztonság Európai Projekt indítása; az Innováció és Kreativitás projekt folytatása; az EOQ Üzleti Vezet k Klubja munkájának értékelése és kievi ülésének megszervezése; az EOQ Kongresszus szervezési irányelveinek elfogadása; az EOQ Summer Camps szervezési irányelveinek el készítése; együttm ködés er sítése az Európai Bizottság egyes F igazgatóságaival, valamint az ISO, az EOTC és más nemzetközi szervezetekkel. Az EOQ f igazgatói tisztségének betöltésére kiírt pályázatra jelentkezettek el zetes elbírálását egy német fejvadász iroda, majd az EOQ Végrehajtó Bizottsága végezte el. Az el zetesen írásban kiküldött személyi javaslatra szavazást írtak ki, majd a bécsi Közgy lésen beiktatták a nyertest: Eric Janssen, belga 5

6 állampolgárt az EOQ f igazgatói tisztségébe. Ugyanakkor a brüsszeli székhely fenntartása mellett a Bécsben létesült EOQ kihelyezett iroda (Operational Office) tovább m ködik. A korábban sikeres szakbizottságok és szekciók helyett 2008-ban is csak a következ állandó munkacsoportok m ködtek: Munkacsoport Elnök Titkár Járm gyártás H.H. Danzer (Ausztria) A. Rosatelli (Olaszország) Információs technológia F.N. Svendsen (Dánia) 6 K. Frühauf (Svájc) Oktatás és Továbbképzés E. van Kemenade (Hollandia) J. A. Sheridan (Egyesült Királyság) A Min ségügyi Szakért k Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) ismét sikeres évet zárt. Az EOQ a benyújtott Min ségügyi Kézikönyvek és a helyszíni felülvizsgálatok alapján a következ 18 ország teljes jogú tagszervezetének felhatalmazását (akkreditálását) hosszabította meg az EOQ oklevél kiadására: ÖVQ (Ausztria); OE (Horvátország) CSJ (Cseh Köztársaság); AFAQ (Franciaország); DGQ (Németország); EOQ (Magyarország); AICQ (Olaszország); NFKR (Norvégia); PCBC (Lengyelország); APQ (Portugália); ARC (Románia); RFATRM (Oroszország); SSK (Szlovákia) SZK-PCB (Szlovénia) AEC (Spanyolország); SAQ (Svájc);, TSE (Törökország); UAQ (Ukrajna). A év végéig kiadott EOQ oklevelek száma tovább növekv tendenciával megközelítette a darabot végén az eddigieknek megfelel en a következ 32 EOQ oklevél megszerzése volt lehetséges: EOQ min ségügyi operátor EOQ min ségügyi asszisztens EOQ min ségirányítási megbízott EOQ min ségügyi szakért EOQ min ségügyi rendszermenedzser EOQ min ségügyi auditor EOQ vezet min ségügyi menedzser EOQ környezeti rendszermenedzser EOQ környezeti auditor EOQ munkaegészségügyi és munkabiztonsági rendszermenedzser EOQ munkaegészségügyi és munkabiztonsági auditor EOQ integrált min ségügyi és környezeti rendszermenedzser

7 EOQ integrált min ségügyi, környezeti, munkaegészségügyi és munkabiztonsági rendszermenedzser EOQ biztonsági menedzser EOQ biztonsági auditor EOQ TQM menedzser EOQ TQM felülvizsgáló EOQ vállalati társadalmi felel sség & fenntarthatóság menedzser EOQ vállalati társadalmi felel sség & fenntarthatóság auditor EOQ min ségirányítási rendszer tanácsadó és környezetirányítási rendszer tanácsadó EOQ min ségirányítási rendszer vezet tanácsadó és környezetirányítási rendszer vezet tanácsadó EOQ min ségirányítási megbízott az egészségügyben EOQ min ségügyi rendszermenedzser az egészségügyben EOQ min ségügyi menedzser a tömegközlekedésben EOQ min ségügyi rendszermenedzser a szolgáltatási szektorban EOQ min ségügyi rendszermenedzser a közigazgatásban EOQ élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser EOQ élelmiszerbiztonsági auditor EOQ információbiztonsági rendszermenedzser EOQ információbiztonsági auditor EOQ projekt menedzser EOQ folyamat menedzser Kijevben napirendre került viszont a következ 2 EOQ oklevél kategória megszüntetése: EOQ min ségügyi menedzser a tömegközlekedésben EOQ min ségügyi rendszermenedzser az egészségügyben Magyarországon eddig 15 EOQ oklevél harmonizált követelményrendszere került honosításra és sikeres bevezetésre. 7

8 8 II. Az EOQ évi tevékenysége 1. Vezet szervek ülései Az EOQ az elmúlt évben május 22-én Budapesten, ismét a MTESZ Székházban tartotta választási Közgy lését, melyr l a Min ség és Megbízhatóság 2008/4 számában részletes beszámoló jelent meg. A év EOQ kitüntetettjei, akik a Közgy lésen vették át az oklevelet, a következ k: Az EOQ Örökös Tagja lett: Dr.Varga Lajos, az EOQ alelnöke Az EOQ Tiszteletbeli Tagja lett: Varga Sándorné, az EOQ Választmányának tagja Várkonyi Gábor, az EOQ ügyvezet titkára Az EOQ Min ségért 2008 kitüntetést kapta: Berényi Vilmos, az EOQ Gyógyszeripari Szakbizottságának elnöke Dr. Bölöni Péter, az EOQ Metrológiai Szakbizottságának társelnöke Edvy Zoltán, az EOQ Min ségrendszerek Szakbizottságának titkára Englert Dezs, az EOQ Élelmiszeripari Szakbizottságának vezet ségi tagja Molnár Ingrid, az EOQ gazdasági vezet je A kitüntetettek aktualizált jegyzékét az M8 melléklet tartalmazza. Elmúlt évi kiemelked munkája elismeréséül pénzjutalomban részesült: Dr. Balogh Albert, az EOQ alelnöke Bányainé dr. Sándor Julianna, az EOQ Választmányának tagja Dr. Boross Ferenc, az EOQ ügyvezet elnöke Dr. Dudás Szabó Ferenc, az EOQ Élelmiszeripari Szakbizottságának vezet ségi tagja Földesi Tamás, az EOQ Választmányának tagja Galla Jánosné, az EOQ Választmányának tagja Kárpáti Zoltán, az EOQ Élelmiszeripari Szakbizottságának vezet ségi tagja Kiss Eszter, az EOQ oktatási és min ségügyi felel se Lakat Károly, az EOQ Vezet ségi tagja Nándorfi Gyuláné dr., az EOQ Választmányának tagja Dr. Szenes Katalin, az EOQ Választmányának tagja Dr. Szita Iván, az EOQ Élelmiszeripari Szakbizottságának vezet ségi tagja

9 Dr. Balogh Albert gratulált az elismerések átadását követ en Dr. Molnár Pálnak a M szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének gyémántjubileumán átadott évi MTESZ Díjhoz. Dr. Molnár Pál emlékeztette a jelenlev ket arra, hogy az Alapszabály értelmében a Közgy lés el tti Választmányi ülésen lehet ség van egy tiszteletbeli elnök megválasztására. Javaslata alapján Dr. Süt Kálmánt a Közgy lés egyhangúan meger sítette ebben a tisztségben, aki így a közötti választási periódusban is betölti az EOQ tiszteletbeli elnöki tisztségét. Az EOQ a május 22-én megtartott Közgy lésen megválasztotta a következ 4 éves periódusra az EOQ összes többi javasolt tisztségvisel it. További szakbizottsági tisztségvisel k megválasztására a december 17-én megtartott választmányi ülésen került sor. Az EOQ választott tisztségvisel inek jegyzékét a március 31-i állapotnak megfelel en az Évkönyv M 7. számú melléklete tartalmazza. Az EOQ korábbi és újonnan megválasztott Vezet sége 2008-ban összesen 3 ülést tartott (április 9-én, szeptember 17-én és december 15-én), amelyeken összesen 17 határozatot hozott: a évi választások el készítésér l, majd lebonyolításáról; a közgy lési tisztségvisel k jelölésér l; az EOQ következ választási periódusának jelöltjeir l; az EOQ pénzügyi elszámolásáról és közhasznúsági jelentésér l, valamint évi költségvetésér l; a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirattal kapcsolatos költségek csökkentésér l; az EOQ taglétszámának alakulásáról és a tagsági díjakról; a tanfolyamok gazdaságosságának növelésér l; az EOQ szakember-tanúsításban való részvételb l adódó feladatok vezet ségi felülvizsgálatáról; tavaszi min ségügyi nagyrendezvény megtartásának szükségességér l; az EOQ feln ttképzési akkreditációjából következ feladatokról; a kitüntetésre javasolt személyek kiválasztásáról; a min ségügyi társszervezetekkel fennálló együttm ködési megállapodásokról; szakbizottságok tevékenységének fejlesztésér l és tisztségvisel k jelölésér l; a közrem ködésr l a Közigazgatási, valamint a Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj pályázat lebonyolításában. 9

10 Az EOQ Választmánya 2007-ben 2 ülést tartott (április 29-én és december 17-én), amelyeken 15 határozatot hozott és többek között a következ f bb témákkal foglalkozott: értékelte a szakbizottságok és a szakbizottsági tisztségvisel k munkáját; jóváhagyta a szakbizottsági tevékenység átszervezésére és a tisztségvisel k jelölésére tett vezet ségi javaslatokat; tudomásul vette a évi költségvetést; jóváhagyta a kitüntetettek névsorát; meghallgatta az vezet testületeinek ülésér l el terjesztett beszámolókat; tudomásul vette a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirat olvasói felmérésének eredményeit; Fórumot adott az EOQ oklevelek ünnepélyes átadásához a regisztrált min ségügyi és környezetvédelmi szakemberek részére; értékelte az EOQ központi és más fontosabb rendezvényeit ban az EOQ az egyéni és delegált tagjainak száma tovább emelkedett és megközelítette az 1900 f tt, de a jogi tagoké 400 alatt marad. 2. Kiemelt EOQ rendezvények Az EOQ 2008-ban az összesen mintegy 4300 résztvev vel megtartott 87 rendezvényen és tanfolyamon belül összesen 25 központi és részvételi díjas rendezvényt és tanfolyamot közel 1800 résztvev vel szervezett, illetve ezek szervezésében m ködött közre (M 1 és M 2 melléklet). Ezek közül kiemelked jelent ség volt a Tihanyban megrendezett XVI. Élelmiszer Min ségellen rzési Tudományos Konferencia és a kapcsolódó rendezvények, valamint a XVI. Magyar Min ségi Hét rendezvénysorozat, amely az EOQ javaslatára ismét tudományos konferenciaként szerepelt a Magyar Tudomány Napja évi rendezvényei között. A részvételi díjas rendezvények résztvev i minden esetben kiadványt kaptak kézhez, de a Min ség és Megbízhatóság és más szakfolyóiratok legtöbb esetben beszámolókat is közöltek ezekr l a rendezvényekr l. 3. EOQ projektek 3.1. EOQ Szakembertanúsítás és -regisztrálás A szakember-regisztráció és az EOQ oklevelek kiadása az Európai Min ségügyi Szervezet (EOQ) továbbra is legsikeresebb projektje. A legutóbbi adatok szerint az EOQ 18, erre felhatalmazott teljes jogú nemzeti tagszervezete 10

11 (FMO) eddig összesen több mint 70 országban közel oklevelet (a évben több mint 4500-at) adott ki, ebb l az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság összesen közel 1850-et. Az EOQ oklevelek megújítása terén Magyarország továbbra is kedvez arányt ért el, de összességében csökken tendenciát mutat fel. A 2008-ban kiadott oklevelek számát (218) tekintve az EOQ a felhatalmazott EOQ tagszervezetek között 2008-ban az 5., az összes kiadott EOQ oklevelek számát tekintve továbbra is a 8. helyet foglalja el. Az EOQ okleveles szakember önkéntes alapon automatikusan az EOQ tagjává válik, melynek megszerzési díjtételei tartalmazzák az egyéni és részben a jogi tagsági díjat is a megszerzést (megújítást) következ 3 éves id tartamra, ami kedvez en hat a taglétszám alakulására. Lényeges változást jelenthet, hogy az oklevelek érvényességi id tartama január 1. hatállyal középfokú végzettséghez kötött okleveleknél 10-r l 5, illetve az összes többinél 5-r l 3 évre csökken. A feln ttképzési tevékenység sikeres akkreditációjának eredményeként az EOQ január 9-én megkapta a feln ttképzési akkreditációs oklevelet. Az oklevél (M10 melléklet) a honlapon is megtekinthet. A feln ttképzésr l szóló törvény szerint létrejött a Szakember-tanúsítási Bizottságtól független Feln ttképzési Szakmai Tanácsadó Testület igény szerint m ködött, melynek összetételét a Választmány a következ k szerint hosszabbította meg a következ periódusra: Dr. Balogh Albert elnök Földesi Tamás tag Lakat Károly tag Mikó György tag Szegedi Erzsébet titkár A 2008-ban kiadott EOQ auditori oklevelekkel el relépés történt, de továbbra is problémát jelent, hogy az európai tendenciákkal szemben Magyarországon továbbra is kevés az EOQ okleveles min ségügyi auditor, különösen a min ségügyi rendszermenedzserek tekintélyes számához viszonyítva. Ezért minden lehetséges módon propagálni kell az EOQ harmonizált követelményrendszerén alapuló vezet auditori képesítés el nyeit, amely a min ségügyi rendszermenedzser képzésre épül. EOQ regisztrációval rendelkez szakemberek érvényes jegyzékét, akik az EOQ-oklevelet az EOQ által kapták meg, az Évkönyv M9 melléklete tartalmazza, de a mindenkori új vagy megújított EOQ oklevelesek név- és címjegyzékét a Min ség és Megbízhatóság egyes füzetei is közzé teszik. A 11

12 Magyarországon 2008-ban kiadott 218 új, illetve megújított EOQ oklevél megoszlása a következ : EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser 122 EOQ Min ségügyi Auditor 29 EOQ Min ségügyi Szakért 5 EOQ Környezeti Rendszermenedzser 14 EOQ Környezeti Auditor 7 EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser 8 EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor 1 EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser 5 EOQ Min ségirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó 1 EOQ Min ségirányítási Rendszer Tanácsadó 0 EOQ Környezetirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó 0 EOQ Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó 0 EOQ TQM Menedzser 12 EOQ TQM Felülvizsgáló 1 EOQ Min ségügyi Megbízott 13 Az EOQ jelenleg a következ intézmények által szervezett képzéseket, tanfolyamokat fogadja el és adja ki a sikeres vizsgázóknak az EOQ oklevelet: Ssz. Képzési Központ Tanfolyam Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképz Intézet Budapesti M szaki F iskola, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola EOQ Min ségügyi rendszermenedzser (Min ségügyi mérnök) EOQ Min ségügyi rendszermenedzser EOQ Min ségirányítási megbízott EOQ TQM menedzser EOQ Környezeti rendszermenedzser EOQ Min ségügyi rendszermenedzser az egészségügyben A fentiekhez kapcsolódóan a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán várhatóan szeptemberében beinduló Min ségügyi Szakmérnök posztgraduális képzés keretén belül, illetve közvetlenül azt követ en megszerezhet az európai harmonizált ismeretanyagot közvetít EOQ és EOQ Min ségügyi rendszermenedzser és auditor, az EOQ és EOQ Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser és auditor, valamint az EOQ és EOQ 12

13 Környezeti rendszermenedzser és auditor oklevél is. Ebb l következ en az EOQ Min ségmérnök tudásanyagát közvetít képzési program moduláris jelleg, így az alaptantárgyak elvégzése mellett lehet ség adódik a konkrét érdekl dési területeknek megfelel, illetve a kiválasztott EOQ oklevél megszerzéséhez szükséges tárgyak hallgatására és a vonatkozó vizsgák letételére félévében az EOQ felkérésére nagyszabású felmérésre került sor, amely az EOQ okleveles képzés valamennyi részletére és a tanfolyamokon szerzett tudás hasznosíthatóságára, valamint az EOQ oklevelek értékére, elismertségére vonatkozott. A 820 en kiküldött kérd ívb l közel 10% érkezett vissza, amelyek feldolgozása a következ eredményekhez vezetett: A válaszadók 98,6%-a jónak vagy nagyon jónak értékelte a képzés tartalmát; 87,1% a képzésen elsajátított módszereket jól vagy nagyon jól konvertálhatónak min sítette; 91,5% a képzés hasznát magasnak vagy nagyon magasnak találta. A továbbfejlesztés lehet ségei között a következ témaköröket jelölték meg: gyakorlati tapasztalatcsere; a folyamatok mérhet sége és indikátorok alkalmazása; audit gyakorlat; benchmarking; kockázatmenedzsment; teamek vezetése. Nagy szerepet kapott még más összefüggésben a jogszabályok és a szabványok jobb ismerete, illetve azok helyes értelmezése. A válaszadók több mint a fele kifejezésre juttatta, hogy további EOQ oklevelek megszerzésére törekszik Közrem ködés szakágazati Min ség Díjak odaítélésében A Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek (vet magtermel k, növénytermeszt k, állattenyészt k, takarmány- és élelmiszer-el állítók, erd - és vadgazdálkodási vállalkozások) országos szint elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a min ség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a min ségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó min ség termékek el állításának. A pályázat szakmai el készítésére és teljes kör szakért i lebonyolítására az EOQ Központi Titkársága kapott ismételten megbízást. Ezt a feladatot az Élelmiszeripari, a Mez gazdasági, valamint az Önértékelési és TQM Szakbizottság szakért inek bevonásával hajtotta végre. A harmadik alkalommal kiírt MAMD 2008 pályázatra összesen 9 pályázat érkezett be, melyek mindegyike megfelelt a pályázati feltételeknek. Az egyéni és a konszenzusos szakért i értékelés, valamint a helyszíni szemle alapján a Díjbizottság döntése értelmében a gy ztes szervezetek március 13-án vették át a földm velésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozott a Magyar Agrárgazdasági Min ség Díjat: ABO-MILL Zrt., Nyíregyháza Debreceni Hús Zrt., Debrecen 13

14 Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termel és Értékesít Szövetkezete, Szentes Hat-Agro Kft., Gy r Univer Product Zrt., Kecskemét A szakért i értékelések összefoglalását a díjkiosztást követ en valamennyi pályázó megkapja, amelyek az eddigi tapasztalatok szerint ösztönz hatással vannak a tevékenység további fejlesztésére. A kedvez tapasztalatok alapján az FVM 2008-ban ismételten meghirdette a pályázatot a Magyar Agrárgazdasági Min ségi Díj 2009 elnyerésére, melyek értékelése 2008-ban megkezd dött, de a döntés és a díjnyertesek okleveleinek átadása áthúzódott 2009 els hónapjaira. A év másik hasonló EOQ projektje volt a Magyar Közigazgatási Min ség Díj pályázatok el készítése és értékelése. A beérkezett pályázat közül a legjobbnak ítélt pályázóknál a szakért k májusában helyszíni szemlét tartottak. A díjak átadására a Köztisztvisel k Napján, július 1-én ismét Budapesten került sora Duna Palotában. A Magyar Közigazgatási Min ség Díjat a következ közigazgatási intézmények kapták meg: 1. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 2. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központ 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4. Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság 5. Ruzsa Község Polgármesteri Hivatala A magyarországi nemzetközi, nemzeti és egyes szakágazati min ségdíjas cégek és szervezetek aktualizált jegyzékét az M 11 melléklet tartalmazza Az EOQ kiadványai és honlapja Az EOQ folyamatosan biztosította a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirat kiadásának szerkesztési és pénzügyi hátterét, amit a jogi tagok csökken, de még mindig jelent s köre továbbra is támogat. Ennek eredményeképpen a folyóirat 2008-ban is rendszeresen és igen magas szakmai színvonalon 6 füzetben jelent meg. Az összes példányszám 3000 körül mozog. A szakfolyóirat kiadásával járó nagy összeg veszteségek az el fizet i példányszám b vítésével és a hirdetések számának növelésével lenne csökkenthet, amiben azonban a évben sem sikerült el rehaladást elérni. A Min ség és Megbízhatóság olvasói véleményének és javaslatainak megismerése céljából III. negyedévben egy kérd íves felmérésre került sor. A kedvez eredményeket az árnyékolja be, hogy a megkérdezettek alig 2%-a küldte vissza a kérd ívet. A több jó javaslatot és ötletet tartalmazó kérd ívek értékelésére 14

15 az EOQ választmányi ülésén december 17-én került sor, majd döntés született a kérd íves felmérés megismétlésér l 2009 I. negyedévében. A 2 felmérés összevont legfontosabb megállapításait el reláthatólag a Min ség és Megbízhatóság 2009/3. száma fogja tartalmazni. Az Alapszabályban foglaltak szerint került összeállításra a évi Évkönyv is, amelyet az EOQ tagjai a év folyamán a tagsági díj ellenében térítésmentesen kaptak kézhez. Ezt az Évkönyvet a jogi tagok els számú vezet ihez tájékoztatásul és azzal a kéréssel juttattuk el, hogy a cég vagy a szervezet munkatársai számára elérhet en lehet leg a könyvtárban helyezzék el. Hasonló levél kíséretében küldtük meg az Évkönyvet a minisztériumok és országos hatáskör szervezetek vezet ihez is. Külön örömünkre szolgál, hogy küldeményünkért nem kevés köszön, illetve elismer levelet kaptunk. Az Élelmiszeripari, a Mez gazdasági, valamint a Közétkeztetési, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság tagjai a fentieken kívül az elmúlt évben is megkapták az Élelmiszervizsgálati Közlemények cím szakfolyóiratot, amelynek kiadását 2006-tól kezdve a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal is támogatja ban ismét sikerült egy dupla különszámot kiadni a Mikrobiológiai Élelmiszerbiztonság címmel. Ezáltal a szakfolyóirat 2008-ban gyakorlatilag 6 füzetet jelentetett meg. A KÖVET által kiadott Lépések füzetet a Környezetvédelmi Szakbizottság igényt bejelent tagjai térítésmentesen kapják kézhez. Újabb formális (levélben, vagy en) történ igénybejelentés esetén a füzetet rendelkezésre bocsátjuk. Az Évkönyv és ezek a folyóiratok 2008-ban is mintegy példányban jutottak el az EOQ tagjaihoz, az el fizet khöz, a támogatókhoz, a szerz khöz és hirdet khöz, valamint néhány külföldi, els sorban a szomszédos országokban él magyar szervezethez és szakemberhez. Külön említést érdemel, hogy az EOQ évi részvételi díjas rendezvényein résztvev k minden esetben az el adások anyagát vagy azok összefoglalóit kézhez kapták. Az EOQ 2002 óta Dr. Boross Ferenc gondozásában folyamatosan m ködteti és rendszeresen fejleszti honlapját: amelyr l közvetlenül át lehet váltani többek között az EOQ és az IAMA honlapjára is. A honlapon az emlékeztet k, a határozatok és a tervezett rendezvények programjának ismertetésén túlmen en megtekinthet az EOQ évi Évkönyve, valamint az általa kiadott magyarországi EOQ oklevelesek aktuális névsora is. A honlap látogatottsága a tartalmi b vítésekkel és a fejlesztéssel összhangban örvendetesen növekszik. 15

16 AZ EOQ tagnyilvántartását az elmúlt évben sikerült az elektronikus címekkel b víteni, melynek gondozása és teljes kör vé tétele folyamatos feladatot jelent. A partneri címjegyzék egy évvel ezel tti mintegy 5000 címsorát az elmúlt évben sikerült közel a duplájára növelni. Ugyanakkor sajnálatos, hogy ezek között továbbra sem sok cím található, ami drágítja és nehezíti a tájékoztatást. 4. Nemzetközi kapcsolatok 2008-ban a nemzetközi tevékenység látványosan b vült. A Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetséggel (IAMA) folytatott együttm ködésen túlmen en, amir l az Évkönyv IV. fejezete külön ad tájékoztatást, a következ jelent s eseményeken képviseltette magát az EOQ : Az Amerikai Min ségügyi Szervezet (ASQ) szervezte a 3 évente esedékes Min ségügyi Világkongresszust, amelyre május 5-7. között a Texas-i Houstonban került sor, és amelyen az EOQ kéttagú küldöttsége vett részt. A f témakör a következ volt: A min ség feszíti határait, gyakorlatát és a szakmát. A Világkongresszus magában foglalta az Egészségügyi Min ségfejlesztési Intézet Konferenciáját is. Így a rendezvénysorozaton több mint 2500 szakember vett részt 47 országból, de a résztvev k dönt többsége az eddigieknek megfelel en amerikai volt. A Világkongresszus keretében került sor a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia (IAQ) elnökségi ülésére, majd választási közgy lésére. Az elnökségi ülésen értékelték az IAQ elmúlt 3 éves tevékenységét és megvitatták a közgy lés elé kerül elnökségi jelöléseket. A közgy lésen Dr. Molnár Pál, a projektekért felel s alelnök elismer oklevelet kapott az elmúlt 3 éves tevékenységéért, amelyen belül 6 új projektet indított, illetve sikeresen zárt le. Egy önálló nemzetközi rendezvényen kerültek bemutatásra az Innováció és Min ség IAQ projekt eddigi eredményei. Az újjáválasztott Elnökségben az EOQ elnökét a következ 3 évre ( ) ismét alelnökké választották. Az IAQ Igazgató Tanácsának elnöke (Chairman) Dr. Tito Conti (Olaszország), az IAQ elnöke (President) Dr. Greg Watson (USA, Finnország) lett. A Min ségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality), amelyet az Európai Min ségügyi Szervezet, az Amerikai Min ségügyi Társaság, az Ázsiai Min ségügyi Szervezet és a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia alkot, a 3 éves elnökségi periódusát betölt Amerikai Min ségügyi Társaság a Houstonban megtartott Min ség Világkongresszust követ en a Texas-i Woodlands-ban rendezte meg a nemzeti min ségügyi szervezetek soros csúcstalálkozóját. A sokoldalúan el készített találkozón 33 ország min ségügyi reprezentánsai vettek részt. Magyarországot Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke és Dr. Marosi Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának min ségügyi oktatója képviselte. Mivel az országok között Kína és 16

17 India képviselve volt, a résztvev országok a világ lakosságának közel 90%-át reprezentálták. Az elfogadott projekteken túlmen en a résztvev k a következ 5 év jelent s eredményének tekintenék, ha a Min ségügyi Világszövetség vezetése elérné, hogy az ENSZ és egyes jelent s szakosított szervezetei (UNIDO, WHO, FAO, UNESCO stb.) alapvet célkit zései között a min ség fejlesztése kiemelt helyet kapna; a legtöbb ország oktatásért felel s minisztériuma a min ségügyi ismeretek oktatását minden szinten el írná (az óvodától a mesterképzésig); a min ség definíciója elméletben és a gyakorlatban is kib vülne, s ezáltal magában foglalná az életmin ség alapvet kritériumait bolygónkon augusztus között Almatyban, Kazahsztán kulturális és pénzügyi f városában tartották a III. Nemzetközi Kazah Min ség Menedzser Fórumot, amelyen a mintegy 150 kazah szakemberen túlmen en közel 50 orosz, üzbég, kirgiz és más közép-ázsiai ország néhány képvisel je vett részt. Meghívott plenáris el adóként a svéd Dr. Lennart Sandholm, a szingapúri Go professzor és Dr. Molnár Pál, a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia tagjai, valamint John Early, a Juran Intézet szenior alelnöke szerepelt. A helyi résztvev k több saját el adással bizonyították rendkívüli érdekl désüket az ISO 9001-es szabvány magas színvonalú, hatékony alkalmazása és tanúsítása iránt. A külföldi el adókat a Kazah Min ségügyi Szervezet tiszteletbeli tagjaivá választották. Az Iráni Min ség Menedzserek IX. Nemzetközi Konferenciáját, valamint az Ázsiai és Csendes Óceáni Min ségügyi Szervezet XIV. Nemzetközi Konferenciáját az Iráni Min ség Menedzser Társaság (ISQM) augusztus között Irán f városában, Teheránban tartotta. A konferencia f témája az Új szerepek a min ség területén és a globális közösség volt. Az együttesen megtartott rendezvényen 1365 min ségügyi szakember vett részt 27 országból, de a résztvev k többsége iráni volt. Az amerikai székhely Nemzetközi Min ségügyi Akadémia szervezetként az USA Irán elleni szankciója miatt nem vett részt a konferenciákon, de mintegy 10 vezet képvisel je el adóként m ködött közre: Dr. H. James Harrington (USA), Dr. Charles A. Aubrey (USA), Dr. Gregory H. Watson (Finnország), Dr. Bo Bergman (Svédország), Dr. Molnár Pál (Magyarország), Dr. Miflora Gatchalian (Fülöp Szigetek), Jean-Claude Savard (Kanada), Hesam Aref Kashfi (Irán), Dr. R.H.G. Ran (India). Az ismertebb résztvev min ségügyi szakemberek közül még megemlítend David Hutchins és Steve Unwin (Egyesült Királyság), valamint Dr. Robin Mann (Új-Zéland), a Nemzetközi Benchmarking Szövetség elnöke; Shan Ruprai, az Ausztrál Min ségügyi Szervezet elnöke és Joe Feo, a Juran Intézet jelenlegi elnöke. A rendezvény programjában központi helyet foglalt el a megemlékezés a közelmúltban, 104 éves korában elhunyt Dr. Joseph H. Juran min ségügyi gurura. Több el adás hangzott el a kiváló szakember min ségügyi tevékenységér l és a világnak 17

18 szóló üzenetér l, mely szerint a XXI. század a min ség évszázada lesz. Dr. Molnár Pál el adását az életmin ség kritériumairól és azok mérhet ségének egyes kérdéseir l tartotta, valamint elnökölt egy ugyanezzel a témával foglalkozó másik Szekció ülésén. Az EOQ az Amerikai Min ségügyi Szervezetben (ASQ) továbbra is társult tag. Ennek keretén belül a következ szakfolyóiratokat kapja meg és hasznosítja (megjelenteti) azok kiválasztott cikkeit angol nyelven, majd magyar fordításban: Quality Progress Quality Engineering Quality Managament Journal The Quality Management Forum Six Sigma Forum Magazine Az Amerikai Min ségügyi Szervezet (ASQ) sorrendben V. tanulmányát állította össze a min ség közeli jöv képér l, melynek kidolgozásában való részvételre mintegy 100 min ségügyi szakért t kértek fel. Magyarországról az EOQ elnöke második alkalommal vett részt e tanulmány elkészítésében, amely 3 évente az ASQ kiadványaként összefoglaló jelleggel publikus formában az érdekl d szakemberek számára elérhet. Az EOQ társult tagja az Egyesült Királyság Regisztrált Min ségügyi Intézetének, amelyen belül a Quality World szakfolyóiratot 2008-ban is rendszeresen megkapta. Az EOQ az Európai Bizottság részére válaszokat fogalmazott meg a Min ségpolitikai Zöld Könyv 11 kérdésére és III. fejezetére. Az angol és magyar nyelven kiadott válaszok és javaslatok összeállításában az EOQ Hagyományos Élelmiszer Munkacsoportja m ködött közre. A szoros szakmai együttm ködés eredményeképpen a Német Szövetségi Köztársaság legnagyobb min ségügyi szervezete, a Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) havonta küldi, a Qualität und Zuverlässigkeit cím német nyelv szakfolyóiratát. A Koreai Szabványügyi Intézet a 2000-ben kötött együttm ködési megállapodásnak megfelel en rendszeresen megküldi min ségügyi szakfolyóiratát, melynek angol nyelv összefoglalói szintén információforrásként szolgálnak. 5. Hazai kapcsolatok 5.1. Min ségügyi társszervezetek Az együttm ködés a Magyar Min ség Társasággal az elmúlt évben a korábbiaknál kissé alacsonyabb szinten stabilizálódott. A két szervezet 18

19 folyóiratai között kialakult együttm ködés folytatódott, aminek eredményeképpen növekedett a min ségügy iránt érdekl d el fizet k és olvasók informáltsága. Az EOQ 2008-ben más min ségügyi szervezetekkel együtt társrendez ként vett részt a XVII. Magyar Min ségi Hét rendezvénysorozat el készítésében és lebonyolításában, valamint közrem ködött a Magyar Min ség Szakirodalmi Díj 2008 elbírálásában és odaítélésében. A rendezvénysorozat szakmai színvonala ez alkalommal is igen jónak min síthet, de a résztvev k száma ismételten kevesebb volt az elvárhatónál. Az ISO 9000 Fórum 2008-ban XV. alkalommal rendezte meg a Nemzeti Konferenciát. Mivel a résztvev k és el adók nem kis része most is az EOQ tagjai közül tev dött össze, indokolt lenne a deklaráltan és minden területre kiterjed közös rendezés. A harmonikus együttm ködést tovább er sítené a szinte minden részletében elavult megállapodás felújítása, amire sajnálatos módon 2008-ban sem került sor. Örvendetes viszont, hogy az Iparfejlesztési Közalapítvány keretén belül tevékenyked Magyar Min ségfejlesztési Központtal az együttm ködés több területen tovább fejl dött. A Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirat Szerkeszt Bizottságában való aktív közrem ködésen túlmen en több esetben kölcsönös rendezvénylátogatásra került sor. Ennek eredményeképpen aláírás el tt áll az Együttm ködési Megállapodás az Európai Min ségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság és az Iparfejlesztési Közalapítvány között. Az EOQ, mint a MTESZ tagszervezete rendszeresen képviseltette magát a Szövetségi Tanács ülésein, melyeken hosszabb id óta a MTESZ szanálása és konszolidációja a meghatározó téma. A MTESZ a vagyonértékesítéssel változatlanul kiemelten foglalkozik, ami a MTESZ részvagyonnal nem rendelkez EOQ számára nem igazán releváns. A szakmai kibontakozás és a nagyon várt átalakulás megkezd dött, ami indokolttá és egyre inkább perspektivikussá teszi az EOQ MTESZ tagságának további fenntartását. Ennek jegyében újjáalakult a MTESZ Központi Min ségügyi Bizottsága, melynek elnökévé az EOQ javaslata alapján Dr. Veress Gábort, az EOQ Választmányának tagját választották meg. A KÖVET-tel kialakított és megújított együttm ködési megállapodás el remutató konkrétumokat tartalmaz, és 2008-ban a megvalósítás terén is sokoldalú el relépés volt tapasztalható. Az együttm ködés el nyeib l az egész tagság, de különösen a Környezetvédelmi Szakbizottság tagjai közvetlenül profitálhatnak. A fenti szervezetekkel az EOQ érvényes együttm ködési megállapodással, illetve kölcsönös tagsággal rendelkezik. Ezeken túlmen en együttm ködési megállapodás van érvényben a következ intézményekkel, illetve társadalmi egyesületekkel: 19

20 Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE) Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Híradástechnikai Tudományos Egyesület (HTE) HungaroLab A gyakorlati együttm ködés ezekkel a felsorolt szervezetekkel azonban részben formális, ezért több esetben megreformálásra szorul Kormányzati együttm ködés Az EOQ 2008-ban tovább folytatta a különböz szint kormányzati és más minisztériumi szervezetekkel való együttm ködését, melyek közül a következ k emelend k ki: A Miniszterelnöki Hivatallal (MeH) a korábbi évekhez hasonló színvonalon folytatódott az együttm ködés a Magyar Közigazgatási Min ség Díj pályázat el készítése és értékelése terén. Dr. Dudás Ferenc szakállamtitkár megtartotta a Közigazgatási Szakbizottság elnöki tisztét annak ellenére, hogy az év folyamán a MeH területér l és másik kormányzati pozícióba került, majd a vállalati szférába ment át. A MeH illetékes munkatársai (Dr. Hazafi Zoltán f osztályvezet és Dr. Kovács Ákos f tanácsos) szakbizottsági társelnökként és titkárként azonban biztosítják e kormányzati együttm ködés folyamatosságát. A Magyar Közigazgatási Min ség Díjnyerteseinek Klubja 2008-ban a MeH által biztosított teremben 2 ülést tartott. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal a fels vezet i szinten az eddigi eredményes párbeszéd megszakadt, de Dr. Molnár Sándor osztályvezet és Kálmán Albert vezet f tanácsos biztosítják a szakmai együttm ködés folyamatosságát. Az EOQ vezetése részére korábban küldött írásos ígéret, hogy a min ségügyi pályázatok elbírálása során az EOQ-okleveles szakemberek közrem ködését plusz-pontokkal fogják a jöv ben elismerni, tudomásunk szerint 2008-ban sem valósult meg. A Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) vezet köztisztvisel ivel (Dr. Süth Miklós szakállamtitkár, Dr. Vajda László f osztályvezet, Gyaraky Zoltán f osztályvezet, Szegedyné Fricz Ágnes f osztályvezet -helyettes, valamint Pallóné Dr. Kisérdi Imola szakmai tanácsadó, sz Csabáné vezet f tanácsos és Kelemen Gábor f tanácsos) az elmúlt évben is igen sikeres volt az együttm ködés. A témák közül külön kiemelend a Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj 2008 lebonyolítása és a évi pályázat el készítése FVM megbízás alapján. Nagy feladatot jelent a XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium el készítése, amely csak az FVM vezetésének hathatós 20

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2009 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1530 Budapest, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2007 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l Időpont: Hely:

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság évi tevékenységéről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1535, Pf. 740 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB 2014. évi Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB 2014. évi Közgyű lésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2006 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 Email: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakembertanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

Dr. Balogh Albert (1934 2011)

Dr. Balogh Albert (1934 2011) 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: 212-8803 Fax: 212-7683 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet. Alapítva: 1972

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu EMLÉKEZTETŐ az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Budapest, Pf , , Fax: , hu,

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Budapest, Pf , , Fax: ,  hu, 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1535 Budapest, Pf. 740 2128803, 2251250, Fax: 2127638, http://eoq. hu, E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Vezetőségének üléséről Időpont: 2005. február 22. 15.00-17.00

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2013 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

55 th EOQ Congress as World Quality Congress

55 th EOQ Congress as World Quality Congress 55 th EOQ Congress as World Quality Congress 1 Kempinski Hotel Corvinus Budapest 2 Kempinski Hotel Corvinus Budapest 3 4 5 Az 55. EOQ Kongresszus (Min ségügyi Világkongresszus) A rendezvénysorozat programjának

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

EOQ MNB 2009 évi Közgyűlése május 27.

EOQ MNB 2009 évi Közgyűlése május 27. Az EOQ MNB 2009 évi Közgyűlése 2009. május 27. 1 EOQ MNB 2009. évi Közgyűlése 1. Megnyitó 2. A napirend elfogadása 3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása 4. Beszámoló az elmúlt évben

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

II. Az EOQ MNB 2013. évi tevékenysége

II. Az EOQ MNB 2013. évi tevékenysége II. Az EOQ MNB 2013. évi tevékenysége 1. Közgyűlés és a vezető szervek ülései Az EOQ MNB az elmúlt évben 2013. május 28-án Budapesten a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében tartotta Közgyűlését,

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi gyi Világkongresszus Budapesten 2011. Október 04. 24.1-24.2 Szekció A szolgáltat ltatás s min sége - Min ség g a túrizmusbant Összeállította: MIKÓ GYÖRGY 1 A 24.1.-24.2.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2006. évr l A F városi Bíróság 2006. április 20-án kelt 11. Pk. 60.295/2006/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett Vércsepp a vérellátásért

Részletesebben

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. Alapítva: Budapest, Pf. 21, Tel.: , , Fax: ,

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.  Alapítva: Budapest, Pf. 21, Tel.: , , Fax: , 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. http://eoq.hu Alapítva: 1972 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.: 2128803, 2251250, Fax: 2127638, E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 / 5 Bevezet rendelkezések: 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) a az Alapszabály és a Szervezeti és M ködési

Részletesebben

és s a fenntarthatóság

és s a fenntarthatóság Vállalatok társadalmi t felel ss sségvállalása és s a fenntarthatóság EOQ 55. Kongresszusa 15. szekció 1 Nyikos Györgyi: Fenntartható fejl dés A fejl dést hagyományosan a GDP-vel szokták mérni: gazdasági

Részletesebben

Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október )

Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október ) Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október 26-27.) Mezőgazdasági Szakbizottság Szeged, 2015. november 25. Dr Vajda László, szakbizottsági elnök Összefoglaló információk Helyszín: Kempinski

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Minőség-Innováció 2016

Minőség-Innováció 2016 Minőség-Innováció 2016 Dr. Molnár Pál EOQ MNB elnök EOQ MNB Minőség-Innováció 2016 pályázatok 1 EOQ MNB Minőség-Innováció 2016 pályázatok 2 Minőség-Innováció 2016 Finnország Államelnöke a finn minőségügyi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Dr. Molnár Pál az EOQ MNB elnöke 1. Bevezetés Jelentős jubileumhoz érkezett az EOQ MNB: 2012-ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Részletesebben

Mi az a min ség kihívása?

Mi az a min ség kihívása? 55 th EOQ Congress as World Quality Congress, Budapest 2011 Pre-congress Workshop Túlélés és versenyzés a mai komplex világban: A min ség kihívása Professor Michael Kaye Emeritus Professor of Operations

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2004. EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnök (Vicepresident): Alelnök (Vicepresident): Ügyvezető elnök (Chairman)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Konferencia tájékoztató

Konferencia tájékoztató Európa 2020 Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Konferencia tájékoztató 2012. november 6. 7. helyszín: Magyar Szabványügyi Testület 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 2012_MMHet_program5 Rendezők

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Informatikai Bizottság és albizottságai az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2011 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert (2011. július 23-ig)

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2003. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Bevezetés A beszámoló célja Az OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2.. (6) b) pontja értelmében

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje 1. A KTB célja: A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (továbbiakban:ktb) munkájának a célja az Új Magyarország

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése. 2010. május m

EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése. 2010. május m Az EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése 2010. május m 11. 1 EOQ MNB 2010. 0. évi Közgyűlése 1. Megnyitó 2. Dr. Balogh Albertnek, az EOQ MNB alelnökének előadása: Az új ISO 9004-es szabvány 3. A napirend elfogadása

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 / 7 Bevezet 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) Szervezeti és M ködési Szabályzatának (továbbiakban

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei. HTE elnökségi ülés november 10.

Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei. HTE elnökségi ülés november 10. Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei HTE elnökségi ülés 2011. november 10. A HTE megújulás útja When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the close

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének október 8-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének október 8-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. október 8-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb l:

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben