EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Budapest 2009

2 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos Ügyvezet elnök (Chairman) Dr. Boross Ferenc Ügyvezet titkár (Executive Secretary): Várkonyi Gábor EOQ-képvisel (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Székhely: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: Titkárság: , Telefax: Titkárság: Levélcím: 1530 Budapest, Pf. 21 Honlap: Adóigazolási szám: Bankszámla: OTP Budapest, XIII. ker. fiók, Tátra utca (f számla) (IAMA alszámla) Összeállította: Dr. Molnár Pál M szaki szerkeszt : Dr. Boross Ferenc Megtalálható az EOQ honlapján: és készült 400 példányban HU ISSN X

3 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG évi ÉVKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. Az EOQ és évi tevékenysége... 4 II. Az EOQ évi tevékenysége... 8 III. A évi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum Budapesten IV. Az EOQ évi központi munkaprogramja V. A Szakbizottságok évi tevékenysége és évi munkaprogramja M évi kiemelt rendezvények M évi továbbképz tanfolyamok M3 Az EOQ évi összefoglaló elszámolása M évi központi és részvételi díjas rendezvények M évi továbbképz tanfolyamok M évi szakbizottsági rendezvények M7 Az EOQ választott tisztségvisel i M8 Az EOQ kitüntetettjei M9 EOQ oklevéllel rendelkez magyarországi szakemberek névsora és címjegyzéke M10 Azt EOQ érvényes akkreditációs oklevelei M11 Magyarországi nemzetközi és hazai min ségdíjas cégek és szervezetek M12 Az EOQ teljes jogú tagszervezetei M13 EOQ tagszervezetek és partnerek M14 Az EOQ és más nemzetközi min ségügyi szervezetek évi nagyobb rendezvényei M15 Jogi tagok névsora M16 Egyéni tagok névsora M17 Az EOQ érvényes Alapszabálya

4 4 I. Az EOQ és évi tevékenysége Az Európai Min ségügyi Szervezet (EOQ) belga törvények alapján m köd autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO-k) koordináló és együttm ködésüket segít európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a min ségirányítás területén. Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tanácsa jelenleg 31 európai teljes jogú nemzeti min ségügyi szervezetb l áll, melyek országaikat képviselik a min ségügy területén (M12 melléklet). Teljes jogú tagjainak köre a következ EOQ tagokkal egészül ki: Bosnia and Herzegovina Quality Association (Bosnia & Herzegovina); Oskar Educos (Croatia); Egyptian Organization for Standardization and Quality (Egypt); French Standard Organization (France); Georgian Quality Foundation (Georgia); Quality Kosova (Kosovo); Lithuanian Quality Management Association (Lithuania); Tatarstan Center of Standardization, Metrology and Certification (Russia); Centre for Testing and Certification St. Petersburg (Russia); Ural Centre of Standardization, Metrology and Certification (Russia); Ukrainian Scientific Research and Training Center (Ukraine) (M13 melléklet). A társult regionális és egyetemi EOQ partnerek a következ k: Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (Egypt); Compiégne Technical University (France); Iranian Society of Quality Managers (Iran); Union of Japanese Scientists & Engineers (Japan); International Association of Quality Managers and Auditors (Kazahstan); Korean Standards Association (Korea); MAKCERT (Macedonia); TQM Association (Morocco); Latino American Institute for Quality Assurance (Mexico); The Standards, Productivity and Innovation Board (Singapore); Chinese Society for Quality (Taiwan); Dokuz Eylul University (Turkey); European Society for Quality in Health Care (United Kingdom); American Society for Quality (USA); GOAL/QPC (USA); Performance Center (USA); The International Society of Logistics (USA) (M13 melléklet). Az EOQ vezet tisztségvisel i 2009-ben a következ k voltak: Elnök (President): Viktor Seitschek (Ausztria) Leköszön elnök (Past President): Yury Gousakov (Oroszország) Alelnökök (Vice-Presidents): Niyazi Akdas (Törökország) Michaela Schroeder (Germany) Marta Villanueva (Spanyolország) Tiia Tamaru (Észtország) F igazgató (Director General): Eric Janssen (Brüsszel)

5 Az EOQ 2009-ben, a nemzeti képvisel k részvételével, két alkalommal tartott a Tanácsülést is magában foglaló Közgy lést: 113. EOQ Közgy lés, május 10. Dubrovnik, Horvátország 114. EOQ Közgy lés, november 17. Limassol, Ciprus A Tanácsülések és Közgy lések napirendjén a következ szokásos szervezeti és szakmai kérdések szerepeltek: az EOQ stratégiájának és 2009/2010. évi munkaprogramjának elfogadása; az EOQ teljes jogú és társult tagságának b vítése, a évi elszámolás és a évi költségvetés elfogadása; az 53. EOQ Kongresszus programja, valamint az 54. EOQ Kongresszus el készítése; a évi Európai Min séghét megszervezése; új EOQ brosúra és honlap kialakítása a sikeresen m köd Min ségügyi Szakemberek Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere b vítése és bevezetése további országokban; a köztisztvisel k min ségügyi továbbképzésének aktuális feladatai; a kis- és középvállalkozások min ségfejlesztésének támogatása európai és nemzeti szinten; az EVROS Európai Min ségügyi Adatbázis kialakításának folytatása; az Európai Innovációs Programba való bekapcsolódás; a Fenntartható Fejl dés és a Vállalati Társadalmi Felel sség Európai Programja megvalósításának el segítése; a Transzformáció (Átalakulás) El segítése Európai Programjának megvalósítása; a Min ség, Környezet és Biztonság Európai Projekt indítása; az Innováció és Kreativitás Projekt folytatása; az EOQ Üzleti Vezet k Klubja munkájának értékelése és a folytatás megszervezése; az EOQ Summer Camps szervezési irányelveinek kidolgozása; együttm ködés er sítése az Európai Bizottság egyes F igazgatóságaival, valamint az ISO, a CEN, az IAF, az EOTC és más nemzetközi szervezetekkel. 5

6 A korábban sikeres szakbizottságok és szekciók helyett 2009-ban is csak a következ állandó munkacsoportok m ködtek: Munkacsoport Elnök Titkár Járm gyártás H.H. Danzer (Ausztria) A. Rosatelli (Olaszország) Információs technológia F.N. Svendsen (Dánia) K. Frühauf (Svájc) Oktatás és Továbbképzés E. van Kemenade (Hollandia) J. A. Sheridan (Egyesült Királyság) A Min ségügyi Szakért k Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) ismét sikeres évet zárt. Az EOQ a benyújtott Min ségügyi Kézikönyvek és a helyszíni felülvizsgálatok alapján a következ 20 ország teljes jogú tagszervezetének felhatalmazását (akkreditálását) hosszabította meg az EOQ oklevél kiadására: ÖVQ (Ausztria); CSJ (Cseh Köztársaság); DFK (Dánia); AFAQ (Franciaország); KDI_SKO (Hollandia), OE (Horvátország); PCBC (Lengyelország); EOQ (Magyarország); DGQ (Németország); NFKR (Norvégia); AICQ (Olaszország); APQ (Portugália); ARC (Románia); EQC (Oroszország); AEC (Spanyolország); SSK (Szlovákia) SZK- PCBC (Szlovénia) SAQ (Svájc); TSE (Törökország); UAQ (Ukrajna). A felhatalmazott szervezetek listája id nként változik, mivel egyes esetekben az aktív felhatalmazott másik országbeli tagszervezet partnere kapja a felhatalmazást bizonyos országokban. A év végéig kiadott EOQ oklevelek száma tovább növekv tendenciával meghaladta a darabot végén az elfogadott változtatásoknak (els sorban törléseknek) megfelel en a következ 30 EOQ oklevél megszerzése volt lehetséges: EOQ Min ségügyi Operátor EOQ Min ségügyi Asszisztens EOQ Min ségirányítási Megbízott EOQ Min ségügyi Szakért EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Min ségügyi Auditor EOQ Vezet Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Környezeti Rendszermenedzser EOQ Környezeti Auditor EOQ Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Rendszermenedzser EOQ Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Auditor 6

7 EOQ Integrált Min ségügyi és Környezeti Rendszermenedzser EOQ Integrált Min ségügyi, Környezeti, Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Rendszermenedzser EOQ Biztonsági Menedzser EOQ Biztonsági Auditor EOQ TQM Menedzser EOQ TQM Felülvizsgáló EOQ Vállalati Társadalmi Felel sség & Fenntarthatóság Menedzser EOQ Vállalati Társadalmi Felel sség & Fenntarthatóság Auditor EOQ Min ségirányítási Rendszer Tanácsadó és Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó EOQ Min ségirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó és Környezetirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser a Szolgáltatási Szektorban EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser a Közigazgatásban EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser EOQ Információbiztonsági Auditor EOQ Projekt Menedzser EOQ Folyamat Menedzser Az EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben oklevél az EOQ, valamint a felhatalmazott német, osztrák és svájci tagszervezet aktív közrem ködésével továbbra is megszerezhet. Néhány más oklevél-kategória törlése viszont el készületben van. Magyarországon eddig 15 EOQ oklevél harmonizált követelményrendszere került honosításra és sikeres bevezetésre, melyek változtatása jelenleg nincs napirenden. 7

8 8 II. Az EOQ évi tevékenysége 1. Vezet szervek ülései Az EOQ az elmúlt évben május 27-én Budapesten a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Színháztermében tartotta Közgy lését, melyr l a Min ség és Megbízhatóság 2009/4 számában részletes beszámoló jelent meg. Külön kiemelést érdemel, hogy a Közgy lés el tt Dr. Csopaki Gyula, az NKTH elnöke el adást tartott A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal «Ötlett l a Piacig» programja címmel. Az NKTH elnöke hangsúlyozta, hogy a Hivatal kezdeményezi és felvállalja az ötleteket egészen a találmányok megvalósulásáig, vagyis a piacig. Az ún. innovációs indexet tekintve Magyarország a felzárkózó országok között található: éves szinten átlagosan milliárd forintot költ K+F+I célokra. Lassan jobban alakul a K+F beruházások vállalkozási és állami finanszírozási hányadának aránya is. A ben elfogadott kormányzati stratégia szerint a tudásnak és az innovációnak a magyar gazdaság hajtóerejévé kell válnia. A év EOQ kitüntetettjei, akik a Közgy lésen vették át az elismerést, a következ k: Az EOQ Örökös Tagja kitüntetést kapott: Galla Jánosné, az EOQ Választmányának tagja, az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság társelnöke Az EOQ Tiszteletbeli Tagja lett: Pallóné Kisérdi Imola, az EOQ Vezet ségének tagja, az Élelmiszeripari Szakbizottság Hagyományos Élelmiszer Munkacsoportjának vezet je Az EOQ Min ségért 2009 kitüntetést kapta: Dr. Kókai Zoltán, az EOQ Élelmiszerbizt. Munkacsoportjának titkára Mikó György, az EOQ Vezet ségének tagja (második alkalommal) Nagy János, az EOQ Építésügyi Szakbizottságának elnöke Dr. Vajda László, az EOQ Mez gazdasági Szakbizottságának társelnöke Dr. Véha Antal, az EOQ Élelmiszeripari Szakbizottságának társelnöke Tóth Csaba László, az EOQ Hat Szigma és Lean Szakbizottságának társelnöke A kitüntetettek aktualizált jegyzékét az M8 melléklet tartalmazza. Elmúlt évi kiemelked munkája elismeréséül pénzjutalomban részesült: Dr. Balogh Albert, az EOQ alelnöke Bányainé dr. Sándor Julianna, az EOQ Választmányának tagja Dr. Boross Ferenc, az EOQ ügyvezet elnöke

9 Kiss Eszter, az EOQ oktatási és min ségügyi felel se Molnár Ingrid, az EOQ gazdasági vezet je Dr. Szenes Katalin, az EOQ Informatikai Szakbizottságának elnöke Dr. Varga Lajos, az EOQ alelnöke Varga Sándorné, az EOQ Választmányának tagja Várkonyi Gábor, az EOQ ügyvezet titkára A Közgy lésen az Alapszabály kiegészítését 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett a következ k szerint fogadták el: Mindezen célok elérése érdekében az EOQ hozzájárul a szakágazatok (agrárgazdaság és vidékfejlesztés, egészségügy, építésügy, gépjárm gyártás, gyógyszeripar, informatika, kereskedelem, környezetvédelem, közigazgatás, metrológia, oktatás, szolgáltatás, turisztika és vendéglátás) min ségfejlesztési célkit zéseinek megvalósításához; Az EOQ korábbi és újonnan megválasztott Vezet sége 2009-ben összesen 2 ülést tartott (május 4-én és november 26-án), amelyeken többek között a következ kiemelt témák kerültek napirendre: az EOQ szakember-regisztráció hazai helyzete; az EOQ szakember-tanúsításban való részvételb l adódó feladatok vezet ségi felülvizsgálata; az EOQ EOQ akkreditációs felülvizsgálatából következ feladatok; az EOQ taglétszámának alakulása és a tagsági díjak; szakbizottságok tevékenységének fejlesztése és új tisztségvisel k jelölése; a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirattal kapcsolatos költségek csökkentése; az EOQ tanfolyamok gazdaságosságának növelésér l; az EOQ évi pénzügyi elszámolása és közhasznúsági jelentése, valamint évi költségvetése; az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum el készítése, majd értékelése; a évi min ségügyi nagyrendezvény megtartásának felvállalása; a kitüntetésre javasolt személyek kiválasztása és jelölése; a min ségügyi társszervezetekkel fennálló együttm ködési megállapodások; a választmányi ülések és a Közgy lés el készítése; közrem ködés a Közigazgatási, valamint a Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj pályázat lebonyolításában. A teljes min ségügyi rendszer m ködésének áttekintésére egy vezet ségi átvizsgálás keretében június 16-án került sor. Ezen belül a Vezet ség értékelte a min ségpolitika és a célok megvalósításának eredményeit, a rendszer 9

10 hatékonyságát, a bels vizsgálatok tapasztalatait, valamint a tanfolyami résztvev k megállapításait, véleményeit és javaslatait. Az EOQ Választmánya 2009-ben 2 ülést tartott (május 6-án és december 16-án), amelyeken többek között: tájékoztatót hallgatott meg az EOQ szakember-regisztráció hazai helyzetér l és az EOQ akkreditációs felülvizsgálatából adódó feladatokról; értékelte a szakbizottságok és a szakbizottsági tisztségvisel k munkáját; jóváhagyta a szakbizottsági tevékenység átszervezésére tett vezet ségi javaslatokat és megválasztotta a jelölt tisztségvisel ket; tudomásul vette a évi költségvetést; jóváhagyta a kitüntetettek névsorát; meghallgatta az EOQ vezet testületeinek ülésér l el terjesztett beszámolókat; tájékoztatót hallgatott meg az EOQ évi központi és más fontosabb rendezvényeir l; megtárgyalta az EOQ évre tervezett tanfolyamairól és más fontosabb rendezvényeir l el terjesztett tájékoztatót; fórumot adott az EOQ oklevelek ünnepélyes átadásához a regisztrált min ségügyi és környezetvédelmi szakemberek részére. Az EOQ választott tisztségvisel inek jegyzékét a december 31-i állapotnak megfelel en az Évkönyv M 7. számú melléklete tartalmazza ban az EOQ az egyéni és delegált tagjainak száma 1700 körül mozgott, de a jogi tagoké tovább csökkenve 350 alá került. 2. EOQ rendezvények Az EOQ 2009-ben az összesen mintegy 4800 résztvev vel megtartott 94 rendezvényen és tanfolyamon belül 22 központi és részvételi díjas rendezvényt és 10 tanfolyamot közel 2300 résztvev vel szervezett, illetve ezek szervezésében m ködött közre (M1 és M2 melléklet). Ezek közül kiemelked jelent ség volt az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium, amelyr l a III. fejezet külön számol be, valamint az ISO 9000 Fórum XVI. Nemzeti Konferenciája és a XVIII. Magyar Min ségi Hét rendezvénysorozat, amelyeken az EOQ társrendez ként m ködött közre. A részvételi díjas rendezvények résztvev i minden esetben kiadványt kaptak kézhez, de a Min ség és Megbízhatóság és más szakfolyóiratok legtöbb esetben külön beszámolókat is közöltek ezekr l a rendezvényekr l. 10

11 3. EOQ projektek 3.1. EOQ Szakember-tanúsítás és -regisztrálás A szakember-regisztráció és az EOQ oklevelek kiadása az Európai Min ségügyi Szervezet (EOQ) továbbra is legsikeresebb projektje. A legutóbbi adatok szerint az EOQ 20 erre felhatalmazott teljes jogú nemzeti tagszervezete (FMO) eddig mintegy 70 országban több mint oklevelet (a évben 3558-at) adott ki; ebb l az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság összesen 2047-et. Az EOQ oklevelek megújítása terén Magyarország továbbra is kedvez arányt ért el, de összességében csökken tendenciát mutat fel. A 2009-ben kiadott oklevelek számát (145) tekintve az EOQ a felhatalmazott EOQ tagszervezetek között 2009-ben a 6., az összes kiadott EOQ oklevelek számát tekintve a Cseh Köztársaságot megel zve a 7. helyet foglalja el. Az EOQ okleveles szakember önkéntes alapon automatikusan az EOQ tagjává válik, melynek megszerzési díjtételei tartalmazzák az egyéni és részben a jogi tagsági díjat is a megszerzést (megújítást) következ 3 éves id tartamra, ami kedvez en hat a taglétszám alakulására. Lényeges változást jelentett, hogy az oklevelek érvényességi id tartama január 1. hatállyal középfokú végzettséghez kötött okleveleknél 10-r l 5, illetve az EOQ Min ségügyi Szakért oklevél kivételével az összes többinél 5-r l 3 évre csökkent szeptember 20-án járt le az EOQ részére kiadott EOQ felhatalmazó oklevele, ezért 3 hónappal el tte kértük a meghosszabbító felülvizsgálatot. A felülvizsgálatra szeptember én került sor az EOQ auditora, a szlovén Zoran Lekic által, ami szeptember 24-én 15 órakor kezd dött az EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser és az EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser tanfolyamok tananyagainak felülvizsgálatával. Az audit szeptember 25-én egész nap folytatódott, amir l részletes jegyz könyv készült. A jegyz könyv az EOQ következ f bb er sségeit emeli ki: sokoldalú nemzetközi és hazai kapcsolatok; jelent s számú tagság; sok rendezvény, több külön kiadvánnyal; saját szakfolyóirat; MAMD és MKMD szakért i m ködtetése; nagy létszámú Választmány; jelent s szakbizottsági háttér. 11

12 A jegyz könyvben rögzített gyengeségek, illetve fejlesztend területek a következ k: nem kell en szétválasztott a képzési-vizsgáztatási-tanúsítási folyamat; az el adó és vizsgáztatói gárda elöregedése; az oklevél-számokon és pénzügyi mutatókon túlmen tervcélok hiánya. Az auditori jegyz könyv a következ nem-megfelel sséget tartalmazta: Az MRM vizsgáztatás nem esettanulmány (Case Study) alkalmazásával és team formájában kerül sor. Az összességében sikeres EOQ akkreditációs felülvizsgálatának eredményeként az EOQ január 29-én megkapta a 2 éves meghosszabbítást jelent EOQ felhatalmazó oklevelet, amihez több kisebb pontosításra és a nemmegfelel séget jelent szóbeli vizsgáztatás alapvet módosítására volt szükség. Az oklevél (M10 melléklet) a honlapon is megtekinthet. A team-ben prezentáció formájában kialakított vizsgáztatási eljárás már januárjában az EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser és EOQ Min ségügyi Auditor vizsgán sikeresen bevezetésre került. A 2009-ben kiadott EOQ auditori oklevelek számában el relépés történt, de továbbra is problémát jelent, hogy az európai tendenciákkal szemben Magyarországon továbbra is kevés az EOQ okleveles min ségügyi auditor, különösen a min ségügyi rendszermenedzserek tekintélyes számához viszonyítva. Ezért minden lehetséges módon továbbra is propagálni kell az EOQ harmonizált követelményrendszere szerint kialakított vezet EOQ auditori képesítés el nyeit, amelynek az az egyik dönt el nye, hogy a min ségügyi rendszermenedzser képzésre épül. EOQ regisztrációval rendelkez szakemberek érvényes jegyzékét, akik az EOQ-oklevelet az EOQ által kapták meg, az Évkönyv M 9 melléklete tartalmazza, de a mindenkori új vagy megújított EOQ oklevelesek név- és címjegyzékét a Min ség és Megbízhatóság egyes füzetei is közzé teszik. A Magyarországon 2009-ben kiadott 145 új, illetve megújított EOQ oklevél megoszlása a következ : 12 EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser 78 EOQ Min ségügyi Auditor 25 EOQ Min ségügyi Szakért 1 EOQ Környezeti Rendszermenedzser 6 EOQ Környezeti Auditor 2 EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben 7 EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor 0

13 EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser 6 EOQ Min ségirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó 2 EOQ Min ségirányítási Rendszer Tanácsadó 0 EOQ Környezetirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó 0 EOQ Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó 0 EOQ TQM Menedzser 11 EOQ TQM Felülvizsgáló 2 EOQ Min ségügyi Megbízott 5 Az EOQ jelenleg a következ intézmények által szervezett képzéseket, tanfolyamokat (beleértve a vonatkozó vizsgát) fogadja el és javaslatukra igényli meg, majd adja ki az EOQ oklevelet: Ssz. Képzési Központ Tanfolyam Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképz Intézet Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser (Min ségügyi mérnök) EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Min ségirányítási Megbízott EOQ TQM Menedzser 3. WESSLING Non Profit Kft. EOQ Környezeti Rendszermenedzser Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán a 2009-ben el készített és elfogadott, majd februárban beindított Min ségügyi Rendszermenedzser szakmérnöki posztgraduális képzés keretén belül megszerezhet az európai harmonizált ismeretanyagot közvetít EOQ és EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser, illetve közvetlenül azt követ en az EOQ Min ségügyi Auditor, valamint az EOQ és EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser, illetve közvetlenül azt követ en az EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor oklevél. Ebb l következ en az EOQ Min ségmérnök tudásanyagát közvetít képzési program moduláris jelleg, így az alaptantárgyak elvégzése mellett lehet ség adódik a konkrét érdekl dési területeknek megfelel, illetve a kiválasztott EOQ oklevél megszerzéséhez szükséges tárgyak hallgatására és a vonatkozó vizsgák letételére. 13

14 3.2. Közrem ködés szakágazati Min ség Díjak odaítélésében A Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek (vet magtermel k, növénytermeszt k, állattenyészt k, takarmány- és élelmiszer-el állítók, erd - és vadgazdálkodási vállalkozások) országos szint elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a min ség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a min ségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó min ség termékek el állításának. A pályázat szakmai el készítésére és teljes kör szakért i lebonyolítására ismételten az EOQ Központi Titkársága kapott megbízást, de csak 2009 novemberében és csak a korábbi megbízási díj töredékét biztosítva. Ebb l is következ en az 5. alkalommal kiírt MAMD 2010 pályázatra csak 1 pályázat érkezett be. Ezen kívül még 2 cég nyújtott be a évi nyertesek közül a védjegyhasználati szerz dés kötelezettsége alapján ún. díjkövet pályázatot. Az egyéni és a konszenzusos szakért i értékelés, valamint a helyszíni szemle alapján a Díjbizottság döntése értelmében új Magyar Agrárgazdasági Min ség Díjat 2010-ben a földm velésügyi és vidékfejlesztési miniszter nem adományoz. A díj-követ pályázaton kiválóan szerepl 2 cég viszont: ABO-MIX Zrt., Nyíregyháza Kasz-Coop Kft., Derecske fenntarthatja a MAMD elismerést egy ún. meger sít oklevél alapján. A év másik hasonló EOQ projektje volt a Magyar Közigazgatási Min ség Díj pályázatok el készítése és értékelése. A beérkezett pályázatok értékelésében és a helyszíni szemlék a lebonyolításában az EOQ TQM és Önértékelési Szakbizottság szakért i vettek részt. A Magyar Közigazgatási Min ség Díjat 2009-ben a következ 4 közigazgatási intézmény kapta meg: 1. Dél-Alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2. Észak-Alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 3. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 4. ÁNTSZ Orosházi Szarvasi Kistérségi Intézete A magyarországi nemzetközi, nemzeti és egyes szakágazati min ségdíjas cégek és szervezetek aktualizált jegyzékét az M11 melléklet tartalmazza Az EOQ kiadványai és honlapja Az EOQ folyamatosan biztosította a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirat kiadásának szerkesztési és pénzügyi hátterét, amit a jogi tagok csökken, de még mindig számottev köre továbbra is támogat. Ennek eredményeképpen a folyóirat 2009-ben is rendszeresen és igen magas szakmai színvonalon 6 füzetben jelent meg. Az összes példányszám továbbra is 3000 körül mozog, de a kinyomtatott és postán szétküldött füzetek száma jelent sen, azaz 14

15 2000 alá csökkent. Az elektronikusan terjesztett példányszám viszont növekv tendenciával már 1000 körül mozog. Ezáltal a szakfolyóirat kiadásával járó veszteségeket sikerült bizonyos mértékben csökkenteni, amit az el fizet i példányszám b vítésével és a hirdetések számának növelésével a évben sem sikerült volna elérni. Az Alapszabályban foglaltak szerint került összeállításra az EOQ évi Évkönyve, amelyet valamennyi közgy lési résztvev nek átadtuk, valamint a korábbi évek gyakorlatától eltér en csak azoknak az EOQ tagoknak küldtük meg, akik azt külön kérték. Ugyanakkor az Évkönyvet az EOQ honlapján minden érdekl d számára hozzáférhet vé tettük. Az Élelmiszeripari, a Mez gazdasági, valamint a Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság tagjai a fentieken kívül az elmúlt évben is megkapták az Élelmiszervizsgálati Közlemények cím szakfolyóiratot, amelynek kiadását 2006-tól kezdve a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal is támogatja. A KÖVET által kiadott Lépések füzetet a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság igényt bejelent tagjai térítésmentesen kapják kézhez. Újabb formális (levélben vagy en) történ igénybejelentés esetén a füzetet néhány hónapos id beli csúszással további érdekelt EOQ tagoknak is megküldjük. Az Évkönyv és ezek a folyóiratok 2009-ben is mintegy példányban és elektronikusan jutottak el az EOQ tagjaihoz, az el fizet khöz, a támogatókhoz, a szerz khöz és hirdet khöz, valamint néhány külföldi, els sorban a szomszédos országokban él magyar szervezethez és szakemberhez. Az EOQ 2002 óta Dr. Boross Ferenc gondozásában folyamatosan m ködteti és rendszeresen fejleszti honlapját: amelyr l közvetlenül át lehet váltani többek között az EOQ, az IAMA és az FVM, valamint más partnerszervezetek honlapjára is. A honlapon az emlékeztet k, a határozatok és a tervezett rendezvények programjának ismertetésén túlmen en megtekinthet az EOQ által kiadott magyarországi EOQ oklevelesek aktuális névsora is. A honlap látogatottsága a tartalmi b vítésekkel és a fejlesztéssel összhangban örvendetesen évr l-évre növekszik. AZ EOQ tagnyilvántartását az elmúlt években sikerült elektronikus címekkel b víteni, melynek aktualizálása és teljes kör vé tétele folyamatos feladatot jelent. A partneri címjegyzék korábbi mintegy 5000 címsorát az elmúlt évben sikerült közel a duplájára növelni, valamint els sorban nemzetközi vonatkozásban kiszélesíteni. Ezzel összefüggésben és a küldemények célba érése érdekében rendkívül fontos feladat a címváltozások haladék nélküli bejelentése. 15

16 4. Nemzetközi kapcsolatok 2009-ban a nemzetközi tevékenység eredményesen tovább b vült. A Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetséggel (IAMA) folytatott együttm ködésen túlmen en, amir l az Évkönyv III. fejezete külön ad tájékoztatást, a következ jelent s eseményeken képviseltette magát az EOQ : Az Amerikai Min ségügyi Szervezetben (ASQ) fenntartottuk a társult tagságot, amelynek keretében értékes információkat kapunk. A megküldött folyóiratokból, szakanyagokból készült fordítások, referátumok a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóiratban rendszeresen megjelennek. Ennek keretén belül a következ szakfolyóiratokat kapja meg és hasznosítja (megjelenteti) azok kiválasztott cikkeit el ször angol nyelven, majd magyar fordításban: Quality Progress, kisebb részben Quality Engineering, Quality Management Journal, The Quality Management Forum, Six Sigma Forum Magazine. Az ASQ felkérte az EOQ elnökét (a világon összesen 100 szakember között), hogy vegyen részt az ASQ 3 évenkénti jöv tanulmányának elkészítésében, amelyet azután 2009-ben publikáltak. A jöv tanulmány három fontos célja a következ képpen foglalható össze: a min ségügy kulcsfontosságú hajtóer inek azonosítása és fontossági sorrendjének megállapítása; a lehetséges kibontakozás irányait jelz forgatókönyvek jellemzése; egyes min ségügyi szervezeteket és a min ségügyet általában, valamint a min ségügyi szakembereket különösen érint következmények körvonalazása. A szakért k 2009-ben a következ 7 hajtóer t azonosították: 1. Globalizáció 2. Társadalmi felel sségvállalás 3. A min ség fogalmának új dimenziói 4. Elöreged népesség 5. Egészségügy 6. Környezeti tényez k fenntartható fejl dés 7. A 21. századi technológia és az innováció A Nemzetközi Min ségügyi Akadémia (IAQ) újjáválasztott Elnökségében az EOQ elnöke a közötti periódusban az el ször kijelölt konferenciákért felel s alelnöki tisztség helyett a rendkívül fontos tagságért felel s alelnöki posztot kapta meg. E feladatkörhöz tartozóan szoros együttm ködésben az IAQ Igazgató Tanácsának elnökével (Chairman), Dr. Tito Conti-val és az IAQ elnökével (President), Dr. Greg Watson-nal létrehozta a 16

17 Jelöl Bizottságot (Nomination Committee) és a Jelölt Vizsgáló Bizottságot (Examining Committee). A Jelöl Bizottság elnöke Dr. Greg Watson, a Jelölt Vizsgáló Bizottság elnöke Dr. Molnár Pál lett. A jelölések és a jelöltek alkalmassági felülvizsgálata nagy ütemben megkezd dött, de a felvételt meger sít szavazási döntések csak els félévében várhatók. A Min ségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality), amelyben az EOQ alapítás óta aktív tag, és amelyet az Európai Min ségügyi Szervezet, az Amerikai Min ségügyi Társaság, az Ázsiai Min ségügyi Szervezet és a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia m ködtet, a 3 éves közti periódusában végzett munkáját az Európai Min ségügyi Szervezet koordinálja. Az elfogadott projekteket els felülvizsgálatára a Dubrovnikban megtartott EOQ Kongresszus keretében került sor. A projektfelel sök csak részsikerekr l számoltak be, és továbbra is a következ évek jelent s eredményének tekintenék, ha a Min ségügyi Világszövetség vezetése elérné, hogy az ENSZ és egyes jelent s szakosított szervezetei (UNIDO, WHO, FAO, UNESCO stb.), valamint a meghatározó regionális szervez dések, els sorban az Európai Unió alapvet célkit zései között a min ség fejlesztése kiemelt helyet kapna; egyre több ország oktatásért felel s minisztériuma a min ségügyi ismeretek oktatását minden szinten el írná (az óvodától a szakirányú továbbképzésig); a min ség definíciója elméletben és a gyakorlatban is kib vülne, s ezáltal magában foglalná az életmin ség alapvet kritériumait bolygónkon április között Taskentben, Üzbegisztán f városában tartották a Üzbég Min ségmenedzserek Nemzetközi Fórumának második ülését, amelyen a mintegy 100 üzbég szakemberen túlmen en több mint 20 kazah, orosz, tadzsik és más közép-ázsiai ország néhány képvisel je vett részt. Meghívott plenáris el adóként az üzbég Szabványosítási, Mérésügyi és Tanúsítási Szervezetének vezet képvisel i mellett a japán Dr. Noriake Kano, a finn Juhani Antilla és Dr. Molnár Pál, a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia tagjaként tartottak el adásokat és továbbképz tanfolyamokat. A Fülöp-szigeteki Min ségügyi Szervezet XXI. Nemzetközi Min ségügyi Konferenciáját szeptember között Manilában tartották meg. A konferenciát megel z egynapos szemináriumon Dr. Molnár Pál els ként a Min ség nemzetközi trendjeir l tartott 3-órás workshop-ot, majd utána párhuzamosan Dr. Chuck Aubrey, USA a Lean és a 6 Szigma és Jean-Claude Savard, Kanada a Munkatársak mozgósítása témakörben bonyolított le 3-3 órás rövid tanfolyamot a külön bejelentkezett szakembereknek. A plenáris konferencián összesen 19 el adás és egy pódiumbeszélgetés hangzott el, valamint az Amerikai Min ségügyi Szervezet évi Konferenciáján gy ztes fülöp-szigeteki Hat Szigma Team mutatkozott be. A nagyszabású kiállítást Zenaida T. Veloso, a rendez szervezet elnöke és Dr. Molnár Pál nyitotta meg, akit a Fülöp-szigeteki Min ségügyi Szervezet tiszteletbeli tagjává választott. A 17

18 45 perces nyitó plenáris el adást Dr. Molnár Pál, a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia alelnökeként tartotta meg az Innováció és min ség szerepe a vállalati versenyképesség növekedésében címmel, amelyen kívül még 3 külföldi el adás hangzott el. Az EOQ társult tagja az Egyesült Királyság Regisztrált Min ségügyi Intézetének. A szoros szakmai együttm ködés eredményeképpen a Német Szövetségi Köztársaság legnagyobb min ségügyi szervezete, a Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) havi rendszerességgel megküldi, a Qualität und Zuverlässigkeit cím német nyelv szakfolyóiratát. A Koreai Szabványügyi Intézet a 2000-ben kötött együttm ködési megállapodásnak megfelel en rendszeresen megküldi min ségügyi szakfolyóiratát, melynek angol nyelv összefoglalói szintén információforrásként szolgálnak. 5. Hazai kapcsolatok 5.1. Min ségügyi társszervezetek Az együttm ködés a Magyar Min ség Társasággal az elmúlt években kialakult szinten stabilizálódott. A két szervezet folyóiratai közötti együttm ködés a korábbiak szerint folytatódott, aminek eredményeképpen növekedett a min ségügy iránt érdekl d el fizet k és olvasók informáltsága. Az EOQ 2009-ben más min ségügyi szervezetekkel együtt társrendez ként vett részt a XVIII. Magyar Min ségi Hét rendezvénysorozat el készítésében és lebonyolításában, valamint közrem ködött a Magyar Min ség Szakirodalmi Díj 2008 elbírálásában és odaítélésében. A rendezvénysorozat szakmai színvonala ez alkalommal is igen jónak min síthet, de a résztvev k száma ismételten kevesebb volt a kívánatosnál. Az ISO 9000 Fórum 2009-ben XVI. alkalommal rendezte meg a Nemzeti Konferenciát. Örvendetes, hogy ebben az évben megvalósult a deklaráltan és minden területre kiterjed közös rendezés, amit els sorban az indokolt, hogy a résztvev k és el adók nem kis része most is az EOQ tagjai közül tev dött össze. A harmonikus együttm ködés az EOQ tanfolyamok vonatkozásában is él, de a szinte minden részletében elavult megállapodás felújítására sajnálatos módon 2009-ben sem került sor. Az Iparfejlesztési Közalapítvány keretén belül tevékenyked Magyar Min ségfejlesztési Központtal az együttm ködés több területen tovább fejl dött. Ez a Mikulás is benchmarkol 3 rendezvény szakmai partnerként való társszervez ségében is megnyilvánult. A Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirat társkiadóként való támogatása szintén megvalósult Ennek eredményeképpen az Együttm ködési Megállapodás az Európai Min ségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság és az Iparfejlesztési Közalapítvány között 2009-ben került aláírásra. 18

19 Az EOQ, mint a MTESZ tagszervezete rendszeresen képviseltette magát a Szövetségi Tanács ülésein, melyeken továbbra is a MTESZ szanálása és konszolidációja a meghatározó téma. A MTESZ változatlanul kiemelten foglalkozik a vagyonértékesítéssel, ami a MTESZ vagyonnal nem rendelkez EOQ számára nem igazán releváns novemberében társrendez ként Országos Konferencia megtartására került sor Min ség és erkölcs a m szaki értelmiség felel sségvállalása témakörben. A konferencia szervez je Dr. Veress Gábor, a MTESZ Központi Min ségügyi Bizottságának elnöke, az EOQ Választmányának tagja volt. A KÖVET-tel kialakított és megújított együttm ködési megállapodás több el remutató konkrétumot tartalmaz. A évben azonban a megvalósítás terén visszalépés volt tapasztalható, pedig az együttm ködés el nyeib l mindkét szervezet tagsága különböz módon közvetve és közvetlenül is profitálhat. A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület kezdeményezésére az EOQ november 20-án a Parlamentben Best Practice Excellence Diploma elismerést kapott a Kiválósági Kultúra magyarországi terjesztéséért. A fenti szervezetekkel a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület kivételével az EOQ érvényes együttm ködési megállapodással, illetve kölcsönös tagsággal rendelkezik. Ezeken túlmen en együttm ködési megállapodás van érvényben a következ hazai intézményekkel, illetve társadalmi egyesületekkel: Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület jogutódja a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Híradástechnikai Tudományos Egyesület (HTE) HungaroLab A gyakorlati együttm ködés ezekkel a felsorolt szervezetekkel azonban részben formális, ezért több esetben megreformálásra szorul Kormányzati együttm ködés Az EOQ 2009-ben tovább folytatta a különböz szint kormányzati és más minisztériumi szervezetekkel való együttm ködését, melyek közül a következ k emelend k ki: A Miniszterelnöki Hivatallal (MeH) kapcsolatosan a korábbi évekhez viszonyítva visszalépés volt tapasztalható a Magyar Közigazgatási Min ség Díj pályázat el készítése és értékelése terén. Dr. Dudás Ferenc megtartotta a Közigazgatási Szakbizottság elnöki tisztét és megújította vonatkozó EOQ oklevelét annak ellenére, hogy az év folyamán átment a vállalati szférába. 19

20 20 A MeH illetékes munkatársai (Dr. Hazafi Zoltán f osztályvezet és Dr. Kovács Ákos f tanácsos) szakbizottsági társelnökként és titkárként azonban biztosítják e kormányzati együttm ködés folyamatosságát, de a korábbinál alacsonyabb szinten. Ebb l következ en is a Magyar Közigazgatási Min ség Díj nyerteseinek Klubja 2009-ben gyakorlatilag nem m ködött. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal a fels vezet i szinten korábban eredményes párbeszéd nem állt helyre, de Dr. Molnár Sándor osztályvezet és Kálmán Albert vezet f tanácsos biztosítják a szakmai együttm ködés folyamatosságát. A Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) vezet köztisztvisel ivel (Dr. Süth Miklós szakállamtitkár, Dr. Vajda László f osztályvezet, Gyaraky Zoltán f osztályvezet, Szegedyné Fricz Ágnes f osztályvezet -helyettes, valamint Pallóné Dr. Kisérdi Imola szakmai tanácsadó) az elmúlt évben a korábbiaknál is sikeresebb volt az együttm ködés. A programok közül külön kiemelend a XIX. Élelmiszerés Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium el készítése és sikeres lebonyolítása, amely csak az FVM vezetésének hathatós támogatásával és a felel s munkatársak aktív közrem ködésével valósulhatott meg. A Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj 2009 lebonyolítása 2008-ban kiemelked en sikeres volt, de a évi pályázat el készítésére a 2009 évi FVM megbízás késett, és a megbízási díj még a felmerült költségek 1/3-át sem fedezték. Ebb l következ en a évi eredmények is jelent sen elmaradtak a korábbiaktól, és gyakorlatilag a MAMD Klub sem m ködött. Az Egészségügyi Minisztérium munkatársaival (Sinka Miklósné f tanácsos, az Egészségügyi és Szociális Szakbizottság titkára és Dr. Biró Krisztina osztályvezet ) 2009-ben nehezebb körülmények között folytatódott a korábbi id szakban kialakult eredményes együttm ködés. Az átszervezések után is él a munkakapcsolat az Országos Rend rf kapitánysággal. A Megyei Rend r-f kapitányságok közül többen szintén tagjai az EOQ -nek, és ezen belül a Szolgáltatási Szakbizottságnak. A rendészeti szakterületen több szakbizottsági rendezvény került megtartásra. Nem folytatódott viszont a Rend rség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsa elnevezés testületben megkezdett rend rségi min ségorientált stratégia kidolgozásában való közrem ködés. Az EOQ elnöke felkérés alapján továbbra is aktívan részt vesz a különböz kormányzati feladatok ellátásában. Így tagként közrem ködik: a Nemzeti Min ségi Díj Bizottságban, a Közigazgatási Min ség Díj Bizottságban, a Magyar Agrárgazdasági Min ségi Díj Bizottságban, és az FVM HÍR Védjegy Bíráló Bizottságban.

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1530 Budapest, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2008 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB 2014. évi Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB 2014. évi Közgyű lésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság évi tevékenységéről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1535, Pf. 740 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2007 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

Dr. Balogh Albert (1934 2011)

Dr. Balogh Albert (1934 2011) 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: 212-8803 Fax: 212-7683 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet. Alapítva: 1972

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l Időpont: Hely:

Részletesebben

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Budapest, Pf , , Fax: , hu,

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Budapest, Pf , , Fax: ,  hu, 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1535 Budapest, Pf. 740 2128803, 2251250, Fax: 2127638, http://eoq. hu, E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Vezetőségének üléséről Időpont: 2005. február 22. 15.00-17.00

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 Email: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakembertanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2006 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

II. Az EOQ MNB 2013. évi tevékenysége

II. Az EOQ MNB 2013. évi tevékenysége II. Az EOQ MNB 2013. évi tevékenysége 1. Közgyűlés és a vezető szervek ülései Az EOQ MNB az elmúlt évben 2013. május 28-án Budapesten a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében tartotta Közgyűlését,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu EMLÉKEZTETŐ az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2013 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

és s a fenntarthatóság

és s a fenntarthatóság Vállalatok társadalmi t felel ss sségvállalása és s a fenntarthatóság EOQ 55. Kongresszusa 15. szekció 1 Nyikos Györgyi: Fenntartható fejl dés A fejl dést hagyományosan a GDP-vel szokták mérni: gazdasági

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Informatikai Bizottság és albizottságai az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ció Magyarországon gon 2009

ció Magyarországon gon 2009 Kutatás, a fejlesztés és s innováci ció Magyarországon gon 2009 Pálinkás József Kinőni Magyarországot Konferencia tudományról, kutatásról, innovációról 2009. május 20. 1 1. A Parlament feladatai: törvényi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten

AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi. gyi Világkongresszus Budapesten AZ EOQ 55. Kongresszusa-Min ségügyi gyi Világkongresszus Budapesten 2011. Október 04. 24.1-24.2 Szekció A szolgáltat ltatás s min sége - Min ség g a túrizmusbant Összeállította: MIKÓ GYÖRGY 1 A 24.1.-24.2.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

55 th EOQ Congress as World Quality Congress

55 th EOQ Congress as World Quality Congress 55 th EOQ Congress as World Quality Congress 1 Kempinski Hotel Corvinus Budapest 2 Kempinski Hotel Corvinus Budapest 3 4 5 Az 55. EOQ Kongresszus (Min ségügyi Világkongresszus) A rendezvénysorozat programjának

Részletesebben

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Dr. Molnár Pál az EOQ MNB elnöke 1. Bevezetés Jelentős jubileumhoz érkezett az EOQ MNB: 2012-ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Az EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztráció általános irányelvei

Az EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztráció általános irányelvei 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 4264; Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05 1530 Budapest, Pf. 21,

Részletesebben

EOQ MNB 2009 évi Közgyűlése május 27.

EOQ MNB 2009 évi Közgyűlése május 27. Az EOQ MNB 2009 évi Közgyűlése 2009. május 27. 1 EOQ MNB 2009. évi Közgyűlése 1. Megnyitó 2. A napirend elfogadása 3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása 4. Beszámoló az elmúlt évben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Konferencia tájékoztató

Konferencia tájékoztató Európa 2020 Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Konferencia tájékoztató 2012. november 6. 7. helyszín: Magyar Szabványügyi Testület 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 2012_MMHet_program5 Rendezők

Részletesebben

EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése. 2010. május m

EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése. 2010. május m Az EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése 2010. május m 11. 1 EOQ MNB 2010. 0. évi Közgyűlése 1. Megnyitó 2. Dr. Balogh Albertnek, az EOQ MNB alelnökének előadása: Az új ISO 9004-es szabvány 3. A napirend elfogadása

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2011 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert (2011. július 23-ig)

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Mi az a min ség kihívása?

Mi az a min ség kihívása? 55 th EOQ Congress as World Quality Congress, Budapest 2011 Pre-congress Workshop Túlélés és versenyzés a mai komplex világban: A min ség kihívása Professor Michael Kaye Emeritus Professor of Operations

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Minőség-Innováció 2016

Minőség-Innováció 2016 Minőség-Innováció 2016 Dr. Molnár Pál EOQ MNB elnök EOQ MNB Minőség-Innováció 2016 pályázatok 1 EOQ MNB Minőség-Innováció 2016 pályázatok 2 Minőség-Innováció 2016 Finnország Államelnöke a finn minőségügyi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

ICOLIM 2014. Budapest

ICOLIM 2014. Budapest ICOLIM 2014 Budapest A konferenciáról ICOLIM Témák Célok A konferenciáról Történelmi áttekintés 1992 Keszthely, Magyarország 1994 Mulhouse, Franciaország 1996 Velence, Olaszország 1998 Lisszabon, Portugália

Részletesebben

Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei. HTE elnökségi ülés november 10.

Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei. HTE elnökségi ülés november 10. Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei HTE elnökségi ülés 2011. november 10. A HTE megújulás útja When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the close

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2003. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Bevezetés A beszámoló célja Az OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2.. (6) b) pontja értelmében

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2009. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlése

Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

VEGYEN ÖN IS RÉSZT A KONFERENCIÁN!

VEGYEN ÖN IS RÉSZT A KONFERENCIÁN! MEGHÍVÓ Cégek, gazdasági társaságok és magánszemélyek számára A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI INTÉZETE között rendezi meg a XV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MEGHÍVÓ EOQ Információbiztonsági rendszermenedzser EOQ Information Security System Manager (ISSM) témájú, öt napos szakmai tanfolyamra

MEGHÍVÓ EOQ Információbiztonsági rendszermenedzser EOQ Information Security System Manager (ISSM) témájú, öt napos szakmai tanfolyamra KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1530 Budapest, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu MEGHÍVÓ EOQ Information Security System

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2006. évr l A F városi Bíróság 2006. április 20-án kelt 11. Pk. 60.295/2006/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett Vércsepp a vérellátásért

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október )

Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október ) Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október 26-27.) Mezőgazdasági Szakbizottság Szeged, 2015. november 25. Dr Vajda László, szakbizottsági elnök Összefoglaló információk Helyszín: Kempinski

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje 1. A KTB célja: A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (továbbiakban:ktb) munkájának a célja az Új Magyarország

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben