EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Budapest 2009

2 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos Ügyvezet elnök (Chairman) Dr. Boross Ferenc Ügyvezet titkár (Executive Secretary): Várkonyi Gábor EOQ-képvisel (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Székhely: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: Titkárság: , Telefax: Titkárság: Levélcím: 1530 Budapest, Pf. 21 Honlap: Adóigazolási szám: Bankszámla: OTP Budapest, XIII. ker. fiók, Tátra utca (f számla) (IAMA alszámla) Összeállította: Dr. Molnár Pál M szaki szerkeszt : Dr. Boross Ferenc Megtalálható az EOQ honlapján: és készült 400 példányban HU ISSN X

3 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG évi ÉVKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. Az EOQ és évi tevékenysége... 4 II. Az EOQ évi tevékenysége... 8 III. A évi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum Budapesten IV. Az EOQ évi központi munkaprogramja V. A Szakbizottságok évi tevékenysége és évi munkaprogramja M évi kiemelt rendezvények M évi továbbképz tanfolyamok M3 Az EOQ évi összefoglaló elszámolása M évi központi és részvételi díjas rendezvények M évi továbbképz tanfolyamok M évi szakbizottsági rendezvények M7 Az EOQ választott tisztségvisel i M8 Az EOQ kitüntetettjei M9 EOQ oklevéllel rendelkez magyarországi szakemberek névsora és címjegyzéke M10 Azt EOQ érvényes akkreditációs oklevelei M11 Magyarországi nemzetközi és hazai min ségdíjas cégek és szervezetek M12 Az EOQ teljes jogú tagszervezetei M13 EOQ tagszervezetek és partnerek M14 Az EOQ és más nemzetközi min ségügyi szervezetek évi nagyobb rendezvényei M15 Jogi tagok névsora M16 Egyéni tagok névsora M17 Az EOQ érvényes Alapszabálya

4 4 I. Az EOQ és évi tevékenysége Az Európai Min ségügyi Szervezet (EOQ) belga törvények alapján m köd autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO-k) koordináló és együttm ködésüket segít európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a min ségirányítás területén. Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tanácsa jelenleg 31 európai teljes jogú nemzeti min ségügyi szervezetb l áll, melyek országaikat képviselik a min ségügy területén (M12 melléklet). Teljes jogú tagjainak köre a következ EOQ tagokkal egészül ki: Bosnia and Herzegovina Quality Association (Bosnia & Herzegovina); Oskar Educos (Croatia); Egyptian Organization for Standardization and Quality (Egypt); French Standard Organization (France); Georgian Quality Foundation (Georgia); Quality Kosova (Kosovo); Lithuanian Quality Management Association (Lithuania); Tatarstan Center of Standardization, Metrology and Certification (Russia); Centre for Testing and Certification St. Petersburg (Russia); Ural Centre of Standardization, Metrology and Certification (Russia); Ukrainian Scientific Research and Training Center (Ukraine) (M13 melléklet). A társult regionális és egyetemi EOQ partnerek a következ k: Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (Egypt); Compiégne Technical University (France); Iranian Society of Quality Managers (Iran); Union of Japanese Scientists & Engineers (Japan); International Association of Quality Managers and Auditors (Kazahstan); Korean Standards Association (Korea); MAKCERT (Macedonia); TQM Association (Morocco); Latino American Institute for Quality Assurance (Mexico); The Standards, Productivity and Innovation Board (Singapore); Chinese Society for Quality (Taiwan); Dokuz Eylul University (Turkey); European Society for Quality in Health Care (United Kingdom); American Society for Quality (USA); GOAL/QPC (USA); Performance Center (USA); The International Society of Logistics (USA) (M13 melléklet). Az EOQ vezet tisztségvisel i 2009-ben a következ k voltak: Elnök (President): Viktor Seitschek (Ausztria) Leköszön elnök (Past President): Yury Gousakov (Oroszország) Alelnökök (Vice-Presidents): Niyazi Akdas (Törökország) Michaela Schroeder (Germany) Marta Villanueva (Spanyolország) Tiia Tamaru (Észtország) F igazgató (Director General): Eric Janssen (Brüsszel)

5 Az EOQ 2009-ben, a nemzeti képvisel k részvételével, két alkalommal tartott a Tanácsülést is magában foglaló Közgy lést: 113. EOQ Közgy lés, május 10. Dubrovnik, Horvátország 114. EOQ Közgy lés, november 17. Limassol, Ciprus A Tanácsülések és Közgy lések napirendjén a következ szokásos szervezeti és szakmai kérdések szerepeltek: az EOQ stratégiájának és 2009/2010. évi munkaprogramjának elfogadása; az EOQ teljes jogú és társult tagságának b vítése, a évi elszámolás és a évi költségvetés elfogadása; az 53. EOQ Kongresszus programja, valamint az 54. EOQ Kongresszus el készítése; a évi Európai Min séghét megszervezése; új EOQ brosúra és honlap kialakítása a sikeresen m köd Min ségügyi Szakemberek Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere b vítése és bevezetése további országokban; a köztisztvisel k min ségügyi továbbképzésének aktuális feladatai; a kis- és középvállalkozások min ségfejlesztésének támogatása európai és nemzeti szinten; az EVROS Európai Min ségügyi Adatbázis kialakításának folytatása; az Európai Innovációs Programba való bekapcsolódás; a Fenntartható Fejl dés és a Vállalati Társadalmi Felel sség Európai Programja megvalósításának el segítése; a Transzformáció (Átalakulás) El segítése Európai Programjának megvalósítása; a Min ség, Környezet és Biztonság Európai Projekt indítása; az Innováció és Kreativitás Projekt folytatása; az EOQ Üzleti Vezet k Klubja munkájának értékelése és a folytatás megszervezése; az EOQ Summer Camps szervezési irányelveinek kidolgozása; együttm ködés er sítése az Európai Bizottság egyes F igazgatóságaival, valamint az ISO, a CEN, az IAF, az EOTC és más nemzetközi szervezetekkel. 5

6 A korábban sikeres szakbizottságok és szekciók helyett 2009-ban is csak a következ állandó munkacsoportok m ködtek: Munkacsoport Elnök Titkár Járm gyártás H.H. Danzer (Ausztria) A. Rosatelli (Olaszország) Információs technológia F.N. Svendsen (Dánia) K. Frühauf (Svájc) Oktatás és Továbbképzés E. van Kemenade (Hollandia) J. A. Sheridan (Egyesült Királyság) A Min ségügyi Szakért k Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) ismét sikeres évet zárt. Az EOQ a benyújtott Min ségügyi Kézikönyvek és a helyszíni felülvizsgálatok alapján a következ 20 ország teljes jogú tagszervezetének felhatalmazását (akkreditálását) hosszabította meg az EOQ oklevél kiadására: ÖVQ (Ausztria); CSJ (Cseh Köztársaság); DFK (Dánia); AFAQ (Franciaország); KDI_SKO (Hollandia), OE (Horvátország); PCBC (Lengyelország); EOQ (Magyarország); DGQ (Németország); NFKR (Norvégia); AICQ (Olaszország); APQ (Portugália); ARC (Románia); EQC (Oroszország); AEC (Spanyolország); SSK (Szlovákia) SZK- PCBC (Szlovénia) SAQ (Svájc); TSE (Törökország); UAQ (Ukrajna). A felhatalmazott szervezetek listája id nként változik, mivel egyes esetekben az aktív felhatalmazott másik országbeli tagszervezet partnere kapja a felhatalmazást bizonyos országokban. A év végéig kiadott EOQ oklevelek száma tovább növekv tendenciával meghaladta a darabot végén az elfogadott változtatásoknak (els sorban törléseknek) megfelel en a következ 30 EOQ oklevél megszerzése volt lehetséges: EOQ Min ségügyi Operátor EOQ Min ségügyi Asszisztens EOQ Min ségirányítási Megbízott EOQ Min ségügyi Szakért EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Min ségügyi Auditor EOQ Vezet Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Környezeti Rendszermenedzser EOQ Környezeti Auditor EOQ Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Rendszermenedzser EOQ Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Auditor 6

7 EOQ Integrált Min ségügyi és Környezeti Rendszermenedzser EOQ Integrált Min ségügyi, Környezeti, Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Rendszermenedzser EOQ Biztonsági Menedzser EOQ Biztonsági Auditor EOQ TQM Menedzser EOQ TQM Felülvizsgáló EOQ Vállalati Társadalmi Felel sség & Fenntarthatóság Menedzser EOQ Vállalati Társadalmi Felel sség & Fenntarthatóság Auditor EOQ Min ségirányítási Rendszer Tanácsadó és Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó EOQ Min ségirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó és Környezetirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser a Szolgáltatási Szektorban EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser a Közigazgatásban EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser EOQ Információbiztonsági Auditor EOQ Projekt Menedzser EOQ Folyamat Menedzser Az EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben oklevél az EOQ, valamint a felhatalmazott német, osztrák és svájci tagszervezet aktív közrem ködésével továbbra is megszerezhet. Néhány más oklevél-kategória törlése viszont el készületben van. Magyarországon eddig 15 EOQ oklevél harmonizált követelményrendszere került honosításra és sikeres bevezetésre, melyek változtatása jelenleg nincs napirenden. 7

8 8 II. Az EOQ évi tevékenysége 1. Vezet szervek ülései Az EOQ az elmúlt évben május 27-én Budapesten a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Színháztermében tartotta Közgy lését, melyr l a Min ség és Megbízhatóság 2009/4 számában részletes beszámoló jelent meg. Külön kiemelést érdemel, hogy a Közgy lés el tt Dr. Csopaki Gyula, az NKTH elnöke el adást tartott A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal «Ötlett l a Piacig» programja címmel. Az NKTH elnöke hangsúlyozta, hogy a Hivatal kezdeményezi és felvállalja az ötleteket egészen a találmányok megvalósulásáig, vagyis a piacig. Az ún. innovációs indexet tekintve Magyarország a felzárkózó országok között található: éves szinten átlagosan milliárd forintot költ K+F+I célokra. Lassan jobban alakul a K+F beruházások vállalkozási és állami finanszírozási hányadának aránya is. A ben elfogadott kormányzati stratégia szerint a tudásnak és az innovációnak a magyar gazdaság hajtóerejévé kell válnia. A év EOQ kitüntetettjei, akik a Közgy lésen vették át az elismerést, a következ k: Az EOQ Örökös Tagja kitüntetést kapott: Galla Jánosné, az EOQ Választmányának tagja, az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság társelnöke Az EOQ Tiszteletbeli Tagja lett: Pallóné Kisérdi Imola, az EOQ Vezet ségének tagja, az Élelmiszeripari Szakbizottság Hagyományos Élelmiszer Munkacsoportjának vezet je Az EOQ Min ségért 2009 kitüntetést kapta: Dr. Kókai Zoltán, az EOQ Élelmiszerbizt. Munkacsoportjának titkára Mikó György, az EOQ Vezet ségének tagja (második alkalommal) Nagy János, az EOQ Építésügyi Szakbizottságának elnöke Dr. Vajda László, az EOQ Mez gazdasági Szakbizottságának társelnöke Dr. Véha Antal, az EOQ Élelmiszeripari Szakbizottságának társelnöke Tóth Csaba László, az EOQ Hat Szigma és Lean Szakbizottságának társelnöke A kitüntetettek aktualizált jegyzékét az M8 melléklet tartalmazza. Elmúlt évi kiemelked munkája elismeréséül pénzjutalomban részesült: Dr. Balogh Albert, az EOQ alelnöke Bányainé dr. Sándor Julianna, az EOQ Választmányának tagja Dr. Boross Ferenc, az EOQ ügyvezet elnöke

9 Kiss Eszter, az EOQ oktatási és min ségügyi felel se Molnár Ingrid, az EOQ gazdasági vezet je Dr. Szenes Katalin, az EOQ Informatikai Szakbizottságának elnöke Dr. Varga Lajos, az EOQ alelnöke Varga Sándorné, az EOQ Választmányának tagja Várkonyi Gábor, az EOQ ügyvezet titkára A Közgy lésen az Alapszabály kiegészítését 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett a következ k szerint fogadták el: Mindezen célok elérése érdekében az EOQ hozzájárul a szakágazatok (agrárgazdaság és vidékfejlesztés, egészségügy, építésügy, gépjárm gyártás, gyógyszeripar, informatika, kereskedelem, környezetvédelem, közigazgatás, metrológia, oktatás, szolgáltatás, turisztika és vendéglátás) min ségfejlesztési célkit zéseinek megvalósításához; Az EOQ korábbi és újonnan megválasztott Vezet sége 2009-ben összesen 2 ülést tartott (május 4-én és november 26-án), amelyeken többek között a következ kiemelt témák kerültek napirendre: az EOQ szakember-regisztráció hazai helyzete; az EOQ szakember-tanúsításban való részvételb l adódó feladatok vezet ségi felülvizsgálata; az EOQ EOQ akkreditációs felülvizsgálatából következ feladatok; az EOQ taglétszámának alakulása és a tagsági díjak; szakbizottságok tevékenységének fejlesztése és új tisztségvisel k jelölése; a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirattal kapcsolatos költségek csökkentése; az EOQ tanfolyamok gazdaságosságának növelésér l; az EOQ évi pénzügyi elszámolása és közhasznúsági jelentése, valamint évi költségvetése; az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum el készítése, majd értékelése; a évi min ségügyi nagyrendezvény megtartásának felvállalása; a kitüntetésre javasolt személyek kiválasztása és jelölése; a min ségügyi társszervezetekkel fennálló együttm ködési megállapodások; a választmányi ülések és a Közgy lés el készítése; közrem ködés a Közigazgatási, valamint a Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj pályázat lebonyolításában. A teljes min ségügyi rendszer m ködésének áttekintésére egy vezet ségi átvizsgálás keretében június 16-án került sor. Ezen belül a Vezet ség értékelte a min ségpolitika és a célok megvalósításának eredményeit, a rendszer 9

10 hatékonyságát, a bels vizsgálatok tapasztalatait, valamint a tanfolyami résztvev k megállapításait, véleményeit és javaslatait. Az EOQ Választmánya 2009-ben 2 ülést tartott (május 6-án és december 16-án), amelyeken többek között: tájékoztatót hallgatott meg az EOQ szakember-regisztráció hazai helyzetér l és az EOQ akkreditációs felülvizsgálatából adódó feladatokról; értékelte a szakbizottságok és a szakbizottsági tisztségvisel k munkáját; jóváhagyta a szakbizottsági tevékenység átszervezésére tett vezet ségi javaslatokat és megválasztotta a jelölt tisztségvisel ket; tudomásul vette a évi költségvetést; jóváhagyta a kitüntetettek névsorát; meghallgatta az EOQ vezet testületeinek ülésér l el terjesztett beszámolókat; tájékoztatót hallgatott meg az EOQ évi központi és más fontosabb rendezvényeir l; megtárgyalta az EOQ évre tervezett tanfolyamairól és más fontosabb rendezvényeir l el terjesztett tájékoztatót; fórumot adott az EOQ oklevelek ünnepélyes átadásához a regisztrált min ségügyi és környezetvédelmi szakemberek részére. Az EOQ választott tisztségvisel inek jegyzékét a december 31-i állapotnak megfelel en az Évkönyv M 7. számú melléklete tartalmazza ban az EOQ az egyéni és delegált tagjainak száma 1700 körül mozgott, de a jogi tagoké tovább csökkenve 350 alá került. 2. EOQ rendezvények Az EOQ 2009-ben az összesen mintegy 4800 résztvev vel megtartott 94 rendezvényen és tanfolyamon belül 22 központi és részvételi díjas rendezvényt és 10 tanfolyamot közel 2300 résztvev vel szervezett, illetve ezek szervezésében m ködött közre (M1 és M2 melléklet). Ezek közül kiemelked jelent ség volt az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium, amelyr l a III. fejezet külön számol be, valamint az ISO 9000 Fórum XVI. Nemzeti Konferenciája és a XVIII. Magyar Min ségi Hét rendezvénysorozat, amelyeken az EOQ társrendez ként m ködött közre. A részvételi díjas rendezvények résztvev i minden esetben kiadványt kaptak kézhez, de a Min ség és Megbízhatóság és más szakfolyóiratok legtöbb esetben külön beszámolókat is közöltek ezekr l a rendezvényekr l. 10

11 3. EOQ projektek 3.1. EOQ Szakember-tanúsítás és -regisztrálás A szakember-regisztráció és az EOQ oklevelek kiadása az Európai Min ségügyi Szervezet (EOQ) továbbra is legsikeresebb projektje. A legutóbbi adatok szerint az EOQ 20 erre felhatalmazott teljes jogú nemzeti tagszervezete (FMO) eddig mintegy 70 országban több mint oklevelet (a évben 3558-at) adott ki; ebb l az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság összesen 2047-et. Az EOQ oklevelek megújítása terén Magyarország továbbra is kedvez arányt ért el, de összességében csökken tendenciát mutat fel. A 2009-ben kiadott oklevelek számát (145) tekintve az EOQ a felhatalmazott EOQ tagszervezetek között 2009-ben a 6., az összes kiadott EOQ oklevelek számát tekintve a Cseh Köztársaságot megel zve a 7. helyet foglalja el. Az EOQ okleveles szakember önkéntes alapon automatikusan az EOQ tagjává válik, melynek megszerzési díjtételei tartalmazzák az egyéni és részben a jogi tagsági díjat is a megszerzést (megújítást) következ 3 éves id tartamra, ami kedvez en hat a taglétszám alakulására. Lényeges változást jelentett, hogy az oklevelek érvényességi id tartama január 1. hatállyal középfokú végzettséghez kötött okleveleknél 10-r l 5, illetve az EOQ Min ségügyi Szakért oklevél kivételével az összes többinél 5-r l 3 évre csökkent szeptember 20-án járt le az EOQ részére kiadott EOQ felhatalmazó oklevele, ezért 3 hónappal el tte kértük a meghosszabbító felülvizsgálatot. A felülvizsgálatra szeptember én került sor az EOQ auditora, a szlovén Zoran Lekic által, ami szeptember 24-én 15 órakor kezd dött az EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser és az EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser tanfolyamok tananyagainak felülvizsgálatával. Az audit szeptember 25-én egész nap folytatódott, amir l részletes jegyz könyv készült. A jegyz könyv az EOQ következ f bb er sségeit emeli ki: sokoldalú nemzetközi és hazai kapcsolatok; jelent s számú tagság; sok rendezvény, több külön kiadvánnyal; saját szakfolyóirat; MAMD és MKMD szakért i m ködtetése; nagy létszámú Választmány; jelent s szakbizottsági háttér. 11

12 A jegyz könyvben rögzített gyengeségek, illetve fejlesztend területek a következ k: nem kell en szétválasztott a képzési-vizsgáztatási-tanúsítási folyamat; az el adó és vizsgáztatói gárda elöregedése; az oklevél-számokon és pénzügyi mutatókon túlmen tervcélok hiánya. Az auditori jegyz könyv a következ nem-megfelel sséget tartalmazta: Az MRM vizsgáztatás nem esettanulmány (Case Study) alkalmazásával és team formájában kerül sor. Az összességében sikeres EOQ akkreditációs felülvizsgálatának eredményeként az EOQ január 29-én megkapta a 2 éves meghosszabbítást jelent EOQ felhatalmazó oklevelet, amihez több kisebb pontosításra és a nemmegfelel séget jelent szóbeli vizsgáztatás alapvet módosítására volt szükség. Az oklevél (M10 melléklet) a honlapon is megtekinthet. A team-ben prezentáció formájában kialakított vizsgáztatási eljárás már januárjában az EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser és EOQ Min ségügyi Auditor vizsgán sikeresen bevezetésre került. A 2009-ben kiadott EOQ auditori oklevelek számában el relépés történt, de továbbra is problémát jelent, hogy az európai tendenciákkal szemben Magyarországon továbbra is kevés az EOQ okleveles min ségügyi auditor, különösen a min ségügyi rendszermenedzserek tekintélyes számához viszonyítva. Ezért minden lehetséges módon továbbra is propagálni kell az EOQ harmonizált követelményrendszere szerint kialakított vezet EOQ auditori képesítés el nyeit, amelynek az az egyik dönt el nye, hogy a min ségügyi rendszermenedzser képzésre épül. EOQ regisztrációval rendelkez szakemberek érvényes jegyzékét, akik az EOQ-oklevelet az EOQ által kapták meg, az Évkönyv M 9 melléklete tartalmazza, de a mindenkori új vagy megújított EOQ oklevelesek név- és címjegyzékét a Min ség és Megbízhatóság egyes füzetei is közzé teszik. A Magyarországon 2009-ben kiadott 145 új, illetve megújított EOQ oklevél megoszlása a következ : 12 EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser 78 EOQ Min ségügyi Auditor 25 EOQ Min ségügyi Szakért 1 EOQ Környezeti Rendszermenedzser 6 EOQ Környezeti Auditor 2 EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben 7 EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor 0

13 EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser 6 EOQ Min ségirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó 2 EOQ Min ségirányítási Rendszer Tanácsadó 0 EOQ Környezetirányítási Rendszer Vezet Tanácsadó 0 EOQ Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó 0 EOQ TQM Menedzser 11 EOQ TQM Felülvizsgáló 2 EOQ Min ségügyi Megbízott 5 Az EOQ jelenleg a következ intézmények által szervezett képzéseket, tanfolyamokat (beleértve a vonatkozó vizsgát) fogadja el és javaslatukra igényli meg, majd adja ki az EOQ oklevelet: Ssz. Képzési Központ Tanfolyam Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképz Intézet Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser (Min ségügyi mérnök) EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Min ségirányítási Megbízott EOQ TQM Menedzser 3. WESSLING Non Profit Kft. EOQ Környezeti Rendszermenedzser Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán a 2009-ben el készített és elfogadott, majd februárban beindított Min ségügyi Rendszermenedzser szakmérnöki posztgraduális képzés keretén belül megszerezhet az európai harmonizált ismeretanyagot közvetít EOQ és EOQ Min ségügyi Rendszermenedzser, illetve közvetlenül azt követ en az EOQ Min ségügyi Auditor, valamint az EOQ és EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser, illetve közvetlenül azt követ en az EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor oklevél. Ebb l következ en az EOQ Min ségmérnök tudásanyagát közvetít képzési program moduláris jelleg, így az alaptantárgyak elvégzése mellett lehet ség adódik a konkrét érdekl dési területeknek megfelel, illetve a kiválasztott EOQ oklevél megszerzéséhez szükséges tárgyak hallgatására és a vonatkozó vizsgák letételére. 13

14 3.2. Közrem ködés szakágazati Min ség Díjak odaítélésében A Magyar Agrárgazdasági Min ség Díj pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek (vet magtermel k, növénytermeszt k, állattenyészt k, takarmány- és élelmiszer-el állítók, erd - és vadgazdálkodási vállalkozások) országos szint elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a min ség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a min ségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó min ség termékek el állításának. A pályázat szakmai el készítésére és teljes kör szakért i lebonyolítására ismételten az EOQ Központi Titkársága kapott megbízást, de csak 2009 novemberében és csak a korábbi megbízási díj töredékét biztosítva. Ebb l is következ en az 5. alkalommal kiírt MAMD 2010 pályázatra csak 1 pályázat érkezett be. Ezen kívül még 2 cég nyújtott be a évi nyertesek közül a védjegyhasználati szerz dés kötelezettsége alapján ún. díjkövet pályázatot. Az egyéni és a konszenzusos szakért i értékelés, valamint a helyszíni szemle alapján a Díjbizottság döntése értelmében új Magyar Agrárgazdasági Min ség Díjat 2010-ben a földm velésügyi és vidékfejlesztési miniszter nem adományoz. A díj-követ pályázaton kiválóan szerepl 2 cég viszont: ABO-MIX Zrt., Nyíregyháza Kasz-Coop Kft., Derecske fenntarthatja a MAMD elismerést egy ún. meger sít oklevél alapján. A év másik hasonló EOQ projektje volt a Magyar Közigazgatási Min ség Díj pályázatok el készítése és értékelése. A beérkezett pályázatok értékelésében és a helyszíni szemlék a lebonyolításában az EOQ TQM és Önértékelési Szakbizottság szakért i vettek részt. A Magyar Közigazgatási Min ség Díjat 2009-ben a következ 4 közigazgatási intézmény kapta meg: 1. Dél-Alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2. Észak-Alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 3. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 4. ÁNTSZ Orosházi Szarvasi Kistérségi Intézete A magyarországi nemzetközi, nemzeti és egyes szakágazati min ségdíjas cégek és szervezetek aktualizált jegyzékét az M11 melléklet tartalmazza Az EOQ kiadványai és honlapja Az EOQ folyamatosan biztosította a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóirat kiadásának szerkesztési és pénzügyi hátterét, amit a jogi tagok csökken, de még mindig számottev köre továbbra is támogat. Ennek eredményeképpen a folyóirat 2009-ben is rendszeresen és igen magas szakmai színvonalon 6 füzetben jelent meg. Az összes példányszám továbbra is 3000 körül mozog, de a kinyomtatott és postán szétküldött füzetek száma jelent sen, azaz 14

15 2000 alá csökkent. Az elektronikusan terjesztett példányszám viszont növekv tendenciával már 1000 körül mozog. Ezáltal a szakfolyóirat kiadásával járó veszteségeket sikerült bizonyos mértékben csökkenteni, amit az el fizet i példányszám b vítésével és a hirdetések számának növelésével a évben sem sikerült volna elérni. Az Alapszabályban foglaltak szerint került összeállításra az EOQ évi Évkönyve, amelyet valamennyi közgy lési résztvev nek átadtuk, valamint a korábbi évek gyakorlatától eltér en csak azoknak az EOQ tagoknak küldtük meg, akik azt külön kérték. Ugyanakkor az Évkönyvet az EOQ honlapján minden érdekl d számára hozzáférhet vé tettük. Az Élelmiszeripari, a Mez gazdasági, valamint a Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság tagjai a fentieken kívül az elmúlt évben is megkapták az Élelmiszervizsgálati Közlemények cím szakfolyóiratot, amelynek kiadását 2006-tól kezdve a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal is támogatja. A KÖVET által kiadott Lépések füzetet a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság igényt bejelent tagjai térítésmentesen kapják kézhez. Újabb formális (levélben vagy en) történ igénybejelentés esetén a füzetet néhány hónapos id beli csúszással további érdekelt EOQ tagoknak is megküldjük. Az Évkönyv és ezek a folyóiratok 2009-ben is mintegy példányban és elektronikusan jutottak el az EOQ tagjaihoz, az el fizet khöz, a támogatókhoz, a szerz khöz és hirdet khöz, valamint néhány külföldi, els sorban a szomszédos országokban él magyar szervezethez és szakemberhez. Az EOQ 2002 óta Dr. Boross Ferenc gondozásában folyamatosan m ködteti és rendszeresen fejleszti honlapját: amelyr l közvetlenül át lehet váltani többek között az EOQ, az IAMA és az FVM, valamint más partnerszervezetek honlapjára is. A honlapon az emlékeztet k, a határozatok és a tervezett rendezvények programjának ismertetésén túlmen en megtekinthet az EOQ által kiadott magyarországi EOQ oklevelesek aktuális névsora is. A honlap látogatottsága a tartalmi b vítésekkel és a fejlesztéssel összhangban örvendetesen évr l-évre növekszik. AZ EOQ tagnyilvántartását az elmúlt években sikerült elektronikus címekkel b víteni, melynek aktualizálása és teljes kör vé tétele folyamatos feladatot jelent. A partneri címjegyzék korábbi mintegy 5000 címsorát az elmúlt évben sikerült közel a duplájára növelni, valamint els sorban nemzetközi vonatkozásban kiszélesíteni. Ezzel összefüggésben és a küldemények célba érése érdekében rendkívül fontos feladat a címváltozások haladék nélküli bejelentése. 15

16 4. Nemzetközi kapcsolatok 2009-ban a nemzetközi tevékenység eredményesen tovább b vült. A Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetséggel (IAMA) folytatott együttm ködésen túlmen en, amir l az Évkönyv III. fejezete külön ad tájékoztatást, a következ jelent s eseményeken képviseltette magát az EOQ : Az Amerikai Min ségügyi Szervezetben (ASQ) fenntartottuk a társult tagságot, amelynek keretében értékes információkat kapunk. A megküldött folyóiratokból, szakanyagokból készült fordítások, referátumok a Min ség és Megbízhatóság szakfolyóiratban rendszeresen megjelennek. Ennek keretén belül a következ szakfolyóiratokat kapja meg és hasznosítja (megjelenteti) azok kiválasztott cikkeit el ször angol nyelven, majd magyar fordításban: Quality Progress, kisebb részben Quality Engineering, Quality Management Journal, The Quality Management Forum, Six Sigma Forum Magazine. Az ASQ felkérte az EOQ elnökét (a világon összesen 100 szakember között), hogy vegyen részt az ASQ 3 évenkénti jöv tanulmányának elkészítésében, amelyet azután 2009-ben publikáltak. A jöv tanulmány három fontos célja a következ képpen foglalható össze: a min ségügy kulcsfontosságú hajtóer inek azonosítása és fontossági sorrendjének megállapítása; a lehetséges kibontakozás irányait jelz forgatókönyvek jellemzése; egyes min ségügyi szervezeteket és a min ségügyet általában, valamint a min ségügyi szakembereket különösen érint következmények körvonalazása. A szakért k 2009-ben a következ 7 hajtóer t azonosították: 1. Globalizáció 2. Társadalmi felel sségvállalás 3. A min ség fogalmának új dimenziói 4. Elöreged népesség 5. Egészségügy 6. Környezeti tényez k fenntartható fejl dés 7. A 21. századi technológia és az innováció A Nemzetközi Min ségügyi Akadémia (IAQ) újjáválasztott Elnökségében az EOQ elnöke a közötti periódusban az el ször kijelölt konferenciákért felel s alelnöki tisztség helyett a rendkívül fontos tagságért felel s alelnöki posztot kapta meg. E feladatkörhöz tartozóan szoros együttm ködésben az IAQ Igazgató Tanácsának elnökével (Chairman), Dr. Tito Conti-val és az IAQ elnökével (President), Dr. Greg Watson-nal létrehozta a 16

17 Jelöl Bizottságot (Nomination Committee) és a Jelölt Vizsgáló Bizottságot (Examining Committee). A Jelöl Bizottság elnöke Dr. Greg Watson, a Jelölt Vizsgáló Bizottság elnöke Dr. Molnár Pál lett. A jelölések és a jelöltek alkalmassági felülvizsgálata nagy ütemben megkezd dött, de a felvételt meger sít szavazási döntések csak els félévében várhatók. A Min ségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality), amelyben az EOQ alapítás óta aktív tag, és amelyet az Európai Min ségügyi Szervezet, az Amerikai Min ségügyi Társaság, az Ázsiai Min ségügyi Szervezet és a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia m ködtet, a 3 éves közti periódusában végzett munkáját az Európai Min ségügyi Szervezet koordinálja. Az elfogadott projekteket els felülvizsgálatára a Dubrovnikban megtartott EOQ Kongresszus keretében került sor. A projektfelel sök csak részsikerekr l számoltak be, és továbbra is a következ évek jelent s eredményének tekintenék, ha a Min ségügyi Világszövetség vezetése elérné, hogy az ENSZ és egyes jelent s szakosított szervezetei (UNIDO, WHO, FAO, UNESCO stb.), valamint a meghatározó regionális szervez dések, els sorban az Európai Unió alapvet célkit zései között a min ség fejlesztése kiemelt helyet kapna; egyre több ország oktatásért felel s minisztériuma a min ségügyi ismeretek oktatását minden szinten el írná (az óvodától a szakirányú továbbképzésig); a min ség definíciója elméletben és a gyakorlatban is kib vülne, s ezáltal magában foglalná az életmin ség alapvet kritériumait bolygónkon április között Taskentben, Üzbegisztán f városában tartották a Üzbég Min ségmenedzserek Nemzetközi Fórumának második ülését, amelyen a mintegy 100 üzbég szakemberen túlmen en több mint 20 kazah, orosz, tadzsik és más közép-ázsiai ország néhány képvisel je vett részt. Meghívott plenáris el adóként az üzbég Szabványosítási, Mérésügyi és Tanúsítási Szervezetének vezet képvisel i mellett a japán Dr. Noriake Kano, a finn Juhani Antilla és Dr. Molnár Pál, a Nemzetközi Min ségügyi Akadémia tagjaként tartottak el adásokat és továbbképz tanfolyamokat. A Fülöp-szigeteki Min ségügyi Szervezet XXI. Nemzetközi Min ségügyi Konferenciáját szeptember között Manilában tartották meg. A konferenciát megel z egynapos szemináriumon Dr. Molnár Pál els ként a Min ség nemzetközi trendjeir l tartott 3-órás workshop-ot, majd utána párhuzamosan Dr. Chuck Aubrey, USA a Lean és a 6 Szigma és Jean-Claude Savard, Kanada a Munkatársak mozgósítása témakörben bonyolított le 3-3 órás rövid tanfolyamot a külön bejelentkezett szakembereknek. A plenáris konferencián összesen 19 el adás és egy pódiumbeszélgetés hangzott el, valamint az Amerikai Min ségügyi Szervezet évi Konferenciáján gy ztes fülöp-szigeteki Hat Szigma Team mutatkozott be. A nagyszabású kiállítást Zenaida T. Veloso, a rendez szervezet elnöke és Dr. Molnár Pál nyitotta meg, akit a Fülöp-szigeteki Min ségügyi Szervezet tiszteletbeli tagjává választott. A 17

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2008 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2011 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert (2011. július 23-ig)

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2002. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 1999. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative):

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlése

Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlése Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlése 2012. május 31-én, az EOQ MNB 40 éves jubileumát megünneplő Nemzeti Minőségügyi Konferencia után közvetlenül került sor az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlésének megtartására.

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 11. évfolyam 1. szám 2014. I. negyedév Tartalomjegyzék BUDAPESTEN MEGNYÍLT

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008 TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008 S z erk es z t biz otts ág HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felel s s z erk es z t MICHELLER

Részletesebben

2006/1. Minőségügyi Világkongresszus Tokióban. Vállalati menedzsmentrendszerek integrálása. Informatika a minőségirányításban

2006/1. Minőségügyi Világkongresszus Tokióban. Vállalati menedzsmentrendszerek integrálása. Informatika a minőségirányításban 2006/1 Minőségügyi Világkongresszus Tokióban Vállalati menedzsmentrendszerek integrálása Informatika a minőségirányításban MINÕSÉGÜGYI TRENDEK TARTALOM CONTENT INHALT 40 éves a Minõség és Megbízhatóság

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tudomány az útkeresés szolgálatában

Tudomány az útkeresés szolgálatában GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoportjának, az Integrált Kommunikáció és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XXXV. KÜLDÖTTGYŰLÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS HÓ A vezetőség beszámolója Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább

Részletesebben

Hírlevél ADATLAPOK FELDOLGOZÁSA ALAPJÁN KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ

Hírlevél ADATLAPOK FELDOLGOZÁSA ALAPJÁN KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ A jövő júniusi juniális tervezett programjai A kamara Harkányba, június 21 23-ára tervezett sportprogramjait ismerheti meg, ahová

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés MFTTT Közgyűlés 2010. május 20-án a FÖMI Bosnyák téri Székháza tanácstermében tartotta szokásos rendes évi közgyűlését a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. A főtitkári beszámolóból

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT

Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT El terjesztés 1. sz. melléklete Szakmai beszámoló 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.: + 36 46-414-056 http://www.mvsi.hu I. A vállalkozás története

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben