EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Budapest 2004.

2 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnök (Vicepresident): Alelnök (Vicepresident): Ügyvezető elnök (Chairman) Dr. Molnár Pál Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos Dr. Boross Ferenc Várkonyi Gábor Ügyvezető titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselő (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Székhely: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: Titkárság: , Telefax: Titkárság: Levélcím: 1535 Budapest, Pf. 740 Honlap: Adószám: Bankszámlaszám: OTP Budapest, XIII. ker. fiók, Tátra utca 10. Összeállította: Dr. Molnár Pál Műszaki szerkesztő: Dr. Boross Ferenc Készült a Possum Lap- és Könyvkiadó gondozásában, Felelős vezető: Várnagy László Készült 2100 példányban HU ISSN X

3 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG évi ÉVKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. Az EOQ és évi tevékenysége... 4 II. III. Az EOQ évi tevékenysége és évi munkaprogramja A Szakbizottságok évi tevékenysége és évi munkaprogramja IV. Az EOQ Vezetősége és választott tisztségviselői V. Az EOQ tagnévsora VI. Az EOQ jogi tagjainak névsora VII. EOQ oklevéllel rendelkező szakemberek jegyzéke Magyarországon VIII. Az EOQ évi rendezvénynaptára IX. Az EOQ és más nemzetközi minőségügyi szervezetek évi konferenciái X. Az EOQ érvényes Alapszabálya

4 4 I. Az EOQ és évi tevékenysége Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) belga törvények alapján működő autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO s) koordináló és együttműködésüket segítő európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a minőségirányítás területén. Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tanácsa jelenleg 32 európai teljes jogú nemzeti minőségügyi szervezetből áll, melyek 32 országot képviselnek (10. oldal). Tagállománya a következő további tagokkal egészült ki: Ciprus: Cyprus Productivity Centre, Cyprus Association of ISO 9000 Certified Companies; Franciaország: AFNOR, AFAQ, UTC; Észak-Íroszág: CFC; Litvánia: Lithuanian Quality Management Association; Norvégia: Norvegian Society for Quality Risk Management (NFKR) valamint társult tagként a világ különböző országaiban található intézményekből, cégekből és magánszemélyekből tevődik össze. Hivatalos partnerei a következők: Japán: Union of Japanese Scientists & Engineers; Hollandia: European Society for Quality in Health Care; USA: GOAL/QPC, Performance Center; American Society for Quality; Kína: Shanghai Quality Control Association; Egyiptom: Egyptian Org. for Standard & Quality Control; Korea: Korean Standard Association. Az EOQ vezető tisztségviselői 2004-ben a következők voltak: Elnök (President): Wolfgang Kaerkes (Németország) Leköszönő elnök (Past President): Frank Steer (Egyesült Királyság) Alelnökök (Vice-Presidents): Niyazi Akdas (Törökország) Yury Gousakov (Oroszország) Jan Hnátek (Cseh Köztársaság) Risto Lintula (Finnország) Salvador Olivas (Spanyolország) Tiia Tamaru (Észtország) Főtitkár (Secretary General): Bertrand Jouslin de Noray (Brüsszel) Az EOQ 2004-ben a nemzeti képviselők részvételével két alkalommal tartott Tanácsülést és megtartotta 103. Közgyűlését: 6. EOQ Tanácsülés, március 3., Malaga, Spanyolország 7. EOQ Tanácsülés, szeptember 5., Moszkva, Oroszország 103. EOQ Közgyűlés, szeptember 5., Moszkva, Oroszország A Tanácsülések napirendjén a következő fontosabb szervezeti és szakmai kérdések szerepeltek: az EOQ stratégiájának és 2004/2005. évi munkaprogramjának elfogadása; a évi elszámolás és a évi költségvetés elfogadása;

5 a 48. EOQ Kongresszus programja és a 49. EOQ Kongresszus előkészítése; a évi Európai Minőségi Hét megszervezése; közreműködés az Európai Minőségi (Kiválósági) Díj évi odaítélésében; a Minőségügyi Szakemberek Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere bevezetése további országokban; a GOAL/QPC brosúrák kiadása minél több nyelven és minél több EOQ teljes jogú tagszervezet által; francia nyelvű Summer Camp 2004 megrendezése a francia UTC által a Párizsi Compiegne Egyetemen (Párizs, július 5-9.); a Summer Camp napos vezető szintű tapasztalatcsere megszervezése (Beirut, szeptember ); együttműködési megállapodások megkötése a JUSE-val (Japanese Union of Scientists and Engineers) és az ESQH-val (European Society for Quality in Healthcare); a köztisztviselők minőségügyi továbbképzésének folytatása; a nemzeti minőségügyi szervezetek közötti benchmarking (a szakfolyóiratok összehasonlítása; a tagsági díjak, rendezvények tematikájának, részvételi díjának felmérése és értékelése; nemzeti minőségdíjak lebonyolítása stb.); a kis- és középvállalkozások minőségfejlesztésének támogatása európai és nemzeti szinten; együttműködés az Európai Bizottság egyes Főigazgatóságaival, valamint az EFQM, az ISO, az EOTC és más nemzetközi szervezetekkel. A szeptember 5-én Moszkvában megtartott EOQ Közgyűlés tagdíjelmaradások miatt törölte tagjai közül Izland, Litvánia és Macedónia minőségügyi szervezetét. Ugyanakkor megválasztotta Hollandia és Norvégia új teljes jogú nemzeti képviselőjét a felszámolásra került korábbi szervezetek helyett. Így Hollandiában a KDI helyett az NMK (Minőségügyi Tanácsadók Szövetsége) elnevezésű szervezet, míg Norvégiában az 1962-ben alapított Norvég Minőségügyi és Vezetési Társaság helyett a Norvég Minőségügyi Kockázatmenedzsment Társaság (NFKR) nevű szervezet vette át a nemzeti képviseletet. Új tagként felvették az ukrán NDNC szabványosítási szervezetet, és ismételten szóba került a magyar Minőségfejlesztési Központ (MIK) EOQ tagsága is. A Közgyűlés ratifikálta a Koreai Minőségügyi Szervezettel (KSA) kötött együttműködési megállapodást. Néhány más nagy kihatású döntéshozatalra is sor került az EOQ egyre nehezedő pénzügyi helyzetének enyhítésére, amelyek közül egyesek a tagszervezetek számára jelentenek nem kis tehernövekedést: Az EOQ január 1-től kezdve részben feladja brüsszeli irodáját. Az EOQ és a PRU (Szakember-regisztrálás) tagsági díja 5%-al 5

6 emelkedik, ami az EOQ számára az eddigi közel 2 mft/év helyett több mint 2,1 mft/év befizetését jelenti. Egy EOQ oklevél díja 5 EURO-val emelkedik, ami közel Ft-ra növeli az EOQ oklevél után befizetendő összeget. Az EOQ 48. Kongresszusára szeptember 7-9. között Moszkvában került sor Minőség és innováció út a magasabb életminőség felé főtémakörben. A Kongresszust a Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Szövetségi Hivatal (Ügynökség) szervezte, amely a jól ismert GOSTSTANDARD utódszervezete. A Kongresszus alapos előkészítésének eredményeképpen, amelyben az EOQ aktívan közreműködött, a 42 országból érkezett résztvevők száma megközelítette a 700-at. Ez a résztvevői létszám biztosította ugyan a Kongresszus anyagi sikerét, de a külföldi résztvevők száma nem érte el a 150 főt. A nemzetközi terrorizmus Isztambul után másodszor zavarta meg az Európai Minőségügyi Kongresszust. Az üdvözlő beszédekben közülük kiemelkedett Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió utolsó elnökének önkritikus előadása visszatérő jelleggel szerepelt a minőségügy egyre növekvő jelentősége az orosz gazdaságban és a mindennapi életben. A Kongresszus befejezése után a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia összességében kedvezően értékelte a szakmai tartalmat. Kifogás tárgyát képezte viszont az előadások színvonalának a szokásosnál is nagyobb szórása, a kormányzat alulreprezentáltsága és az új ismeretek, módszerek elenyésző hányada. Az előadások jelentős része azonban jó és reális áttekintést nyújtott a jelenlegi nemzetközi és oroszországi helyzetről. Az EOQ stratégiájában 2004-ben is központi kérdés volt az egységes európai minőségügyi mozgalom kialakítása. Ez lényegében az EOQ, az EFQM és az Európai Egészségügyi Minőségirányítási Szervezet (ESQH) egyre szorosabb együttműködésére, esetleg Szövetséggé válására irányult. Mindez nagymértékben hozzájárulhatott volna az egységessé váló európai minőségügyi szervezet és az Európai Bizottság közötti kissé lazábbá vált kapcsolatok megújításához. Az EFQM Kormányzó Tanácsa azonban minden indoklás nélkül lemondta az együttműködés irányába tervezett intézkedéseket, ami 2005-ben a jelzett személycsere után remélhetően ismét napirendre kerül. A korábban sikeres szakbizottságok és szekciók helyett 2004-ben már csak a következő állandó munkacsoportok működtek: Munkacsoport Elnök Titkár Járműgyártás H.H. Danzer (Ausztria) A. Rosatelli (Olaszország) Információs technológia F.N. Svendsen (Dánia) Oktatás és Továbbképzés P. Lemaire (Hollandia) márciusáig, majd: E. van Kemenade (Hollandia) K. Frühauf (Svájc) J.A. Sheridan (Egyesült Királyság) 6

7 Moszkvában ülésezett az EOQ és az EFQM egyetlen közös szakbizottsága is, amely a minőségügyi oktatás hosszabb távú elméleti kérdéseivel foglalkozik és így segíti az EOQ Szakembertanúsítási Bizottságának tevékenységét. Ezen túlmenően az egyetemek erőteljesebb bekapcsolásával, az akkreditációval, valamint az akkreditáció és a kreativitás összefüggéseivel kíván az új elnök foglalkozni. A Minőségügyi Szakértők Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) igen sikeres évet zárt. Az EOQ a benyújtott Minőségügyi Kézikönyvek és a helyszíni felülvizsgálatok alapján eddig a következő 17 ország teljes jogú tagszervezetét hatalmazta fel (akkreditálta) EOQ oklevél kiadására: ÖVQ (Ausztria); CSJ (Cseh Köztársaság); DFK (Dánia); DGQ (Németország); EOQ (Magyarország); AICQ (Olaszország); NFKR (Norvégia); PCBC (Lengyelország); ARC (Románia); AEC (Spanyolország); SAQ (Svájc); SSK (Szlovákia); KDI (Hollandia), IAQ (Egyesült Királyság), TSE (Törökország), UAQ (Ukrajna) és EDC (Oroszország). A év végéig regisztrált EOQ oklevéllel rendelkező minőségügyi szakemberek száma elérte a főt. Nagy ütemben folytatódott a projekt kiterjesztése, aminek eredményeképpen 2004-ben a következő 18 EOQ oklevél megszerzése volt lehetséges: EOQ minőségügyi szakértő EOQ minőségügyi rendszermenedzser EOQ minőségügyi auditor EOQ TQM menedzser EOQ TQM felülvizsgáló EOQ környezetvédelmi rendszermenedzser EOQ környezetvédelmi auditor EOQ munkaegészségügyi és -biztonsági menedzser EOQ munkaegészségügyi és -biztonsági auditor EOQ minőségügyi rendszermenedzser az egészségügyben EOQ minőségügyi technikus az egészségügyben EOQ folyamatmenedzser EOQ menedzsment rendszertanácsadó EOQ minőségügyi operátor EOQ minőségügyi asszisztens EOQ minőségügyi technikus EOQ folyamatmenedzser EOQ élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser EOQ élelmiszerbiztonsági auditor Külön említést érdemel a két utolsó harmonizált követelményrendszer, amely az EOQ (Dr. Molnár Pál és Dr. Erdős Zoltán) előkészítésében rekordgyorsasággal került elfogadásra. Nagy az érdeklődés a kidolgozásra váró magyar oktatási anyag iránt is. 7

8 Az Európai Minőségdíj 2004 eredménye Az EOQ az EFQM-el és az Európai Bizottsággal együttesen működteti a kisés középvállalkozások Európai Minőségdíját, de az EOQ Végrehajtó Bizottságának egy tagja a többi kategória nyerteseinek kiválasztásában szintén közreműködik. A gondos értékelések, a helyszíni szemlék és az alapos zsűrizés eredményeképpen a következő cégek kerültek be a döntőbe elnyerve a különböző díjakat, okleveleket, melyek átadására az EFQM Fórumon, Berlinben, november én került sor. Nagyvállalati és közszolgálati kategória Alkategória: Nagyvállalatok és üzleti egységek Yell (Egyesült Királyság) Siemens AG Power Transmission and Distribution (Németország) Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicle (Németország) Solvay Pharma (Spanyolország) TNT Express Alkategória: Üzemegységek TNT Post Group Information Systems (Egyesült Királyság) T-Systems Development Centre South West GmbH (Németország) T-Systems Multimedia Solutions GmbH (Németország) Alkategória: Közszolgálati szektor Kocaeli Chamber of Industry (Törökország) Colegio Ursulinas -Vitoria (Spanyolország) Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa (Spanyolország) Fődíjas Díjazott Döntős Döntős Döntős Díjazott Díjazott Döntős Fődíjas Díjazott Döntős Kategória: Kis- és középvállalatok (SMEs) Alkategória: Leányvállalatként működő kis- és középvállalatok EMAR Satis Sonrasi Musteri Hismetleri AS (Törökország) SKF Türk Sanayi ve Ticaret Ltd.STI (Törökország) Alkategória: Önálló kis- és középvállalatok Fonderie del Montello SpA (Olaszország) Hunziker and Co (Svájc) Schindlerhof Kalus Kobjoll GmbH (Németország) Helyi és regionális önkormányzati díj 1. szint: Dordrecht Önkormányzat (Hollandia) 2. szint: Liverpool Városi Önkormányzat (Egyesült Királyság) Bursa Nilüfer Önkormányzat (Törökország) Díjazott Díjazott Díjazott Díjazott Díjazott 8

9 Az EOQ teljes jogú tagszervezeteinek érvényes jegyzéke 1. Austria: Austrian Association for Quality (1979) 2. Belorusszia: GOSSTANDART of the Republic Belarus (2000) 3. Belgium: Belgian Centre for Quality Management (1974) 4. Bulgaria: Committee for Standardisation and Metrology (1967) 5. Croatia: Croatian Society for Quality (1993) 6. Czech Republic: Chech Society for Quality (1993) 7. Denmark: Danish Society for Quality (1961) 8. Estonia: Estonian Association for Quality (1993) 9. Finland: The Center for Excellence (1967) 10. France: French Quality Movement (1956) (Megjegyzés: 2002 folyamán megszünt.) 11. Germany: German Society for Quality (1956) 12. Greece: Hellenic Management Association (1996) 13. Hungary: Hungarian National Committee for EOQ (1966/1972) 14. Ireland: Excellence Ireland (1980) 15. Italy: Italian Association for Quality (1956) 16. Luxembourg Ministry of Economics (1999) 17. Republic of Macedonia: Macedonian Association for Quality Promotion (1994) 18. Norway: Norway Society for Quality and Risk Management (NFKR) (2004) 19. Poland: Polish Centre for Testing and Certification (1994) 20. Portugal: Portuguese Association for Quality (1971) 21. Romania: Romanian Association for Quality (1993) 22. Russia : Russian Organisation for Quality (1967) 23. Serbia and Montenegro: Yugoslav Union for Standardization and Quality (1967) 24. Slovakia: Slovak Society for Quality (1992) 25. Slovenia: Slovenian Quality Association (1992) 26. Spain: Spanish Association for Quality (1966) 27. Sweden: Swedish Association for Quality (1961) 28. Switzerland: Swiss Association for the Promotion of Quality (1967) 29. The Netherlands: NMK (2004) 30. Turkey: Turkish Standards Institution (1976) 31. Ukraine: Ukrainian Association for Quality (1996) 32. United Kingdom: Institute of Quality Assurance (1956) Megjegyzés: Zárójelben a csatlakozás éve 9

10 II. Az EOQ évi tevékenysége és évi munkaprogramja Az EOQ május 5-én Budapesten, a MTESZ Kossuth Lajos téri Székházában tartotta tisztújító Küldöttközgyűlését, melyről a Minőség és Megbízhatóság 2004/4 számában részletes beszámoló jelent meg. A év EOQ kitüntetettjei, akik a Küldöttközgyűlésen vették át az oklevelet, a következők: Az EOQ örökös tagjai kitüntetést kapta: Dányi István, az EOQ Vezetőségének tagja Gabriel Győző, az EOQ Választmányának tagja, a Minőség és Megbízhatóság c. szakfolyóirat főszerkesztője Az EOQ Tiszteletbeli Tagja elismerésben a következő EOQ tisztségviselők részesültek: Gyaraki Zoltán, az EOQ Ellenőrző Bizottságának elnöke Mikó György, az EOQ Vezetőségének tagja, az EFQM és Szakértői Bizottság elnöke Dr. Rácz Endre, az EOQ Választmányának tagja, az Élelmiszer Szakbizottság társelnöke Dr. Réczei Géza, az EOQ Választmányának tagja Dr. Varga Lajos, az EOQ alelnöke Az EOQ Minőségért 2004 kitüntetést kapta: Dr. Dudás Ferenc, az EOQ Közigazgatási Szakbizottságának elnöke Havellant Ferenc, az EOQ tagja Meleg Edit, az EOQ tagja Szy Ildikó, az EOQ Egészségügyi és Szociális Szakbizottságának társelnöke Varga Sándorné, az EOQ Választmányának tagja Kiemelkedő munkájának elismeréséül pénzjutalmat vehetett át: Dr. Andó Péter, Dr. Balogh Albert, Bányainé Dr. Sándor Julianna, Bölcskei András, Dr. Boross Ferenc, Bölcskei András, Dr. Erdős Zoltán, Földesi Tamás, Galla Jánosné, Gálosfai Jenő, Haiman Péterné, Dr. Hazafi Zoltán, Horváthné Drégely- Kiss Ágota, Dr. Ittzés András, Dr. Juhász Tiborné, Kálmán Albert, Kesselyák Péter, Kókai Zoltán, Kovács Antalné, Lakat Károly, Molnár Ingrid, Moór Gyula, Moskovits Lászlóné dr., Nándorfi Gyuláné dr., Tarr Judit, Németh Gyula, Pálfy 10

11 Miklós, Pallagi Attiláné dr., Sándor Miklós, Sinka Miklósné, Szegedi Erzsébet, Tarján Gábor, Tóthné dr. Veinperl Ilona, Varga Gábor, Varga László, Várkonyi Gábor, Zalán Györgyné, Zukál Endre. Az EOQ Küldöttközgyűlésén május 5-én megválasztotta a következő 4 éves periódusra, azaz a közötti időszakra az EOQ tisztségviselőit. A leadott 75 szavazatlapból különböző okokból 72 volt érvényes. A kapott szavazatok alapján valamennyi a felkérést elfogadó jelölt megkapta a szükséges szavazatszámot, azaz az érvényes szavazatok 50 %-át plusz 1 szavazatot. Alapszabályunkban foglalt létszámkorlátozások miatt azonban a szavazatok számának sorrendje dönt a vezetőségi és választmányi tagokról. Ez azt is jelenti, hogy a következő választásig bármilyen okból kiváló vezetőségi és választmányi tag helyett a szavazatok számát tekintve következő megválasztott tisztségviselő automatikusan, azaz új választási procedúra nélkül kap teljes jogú helyet a Vezetőségben, illetve Választmányban. Addig is minden megválasztott tisztségviselő állandó meghívottként bár szavazati jog nélkül vehet részt a vezető testületekben. Az EOQ tisztségviselő i Sütő Kálmán Dr. Molnár Pál Dr. Boross Ferenc Dr. Várkonyi Gábor Balogh Albert Dr. Varga Lajos Dr. tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli választmányi tag elnök (72), vezetőségi tag, választmányi tag ügyvezető elnök (70), vezetőségi tag, választmányi tag ügyvezető titkár (72), vezetőségi tag, választmányi tag alelnök (70), vezetőségi tag, választmányi tag alelnök (66), vezetőségi tag, választmányi tag Szegedi Erzsébet vezetőségi tag (57), választmányi tag (57) Kálmán Albert vezetőségi tag (53), választmányi tag (51) Lakat Károly vezetőségi tag (50), választmányi tag (54) Pallóné dr. Kisérdi Imola vezetőségi tag (49), választmányi tag (61) Gyaraky Zoltán ellenőrző bizottsági elnök (63) Andó Péter Dr. ellenőrző bizottsági tag (62) Moskovits Lászlóné Dr. ellenőrző bizottsági tag (64) Nándorfi Gyuláné Dr. ellenőrző bizottsági tag (64) Tóthné dr.veinperl Ilona ellenőrző bizottsági tag (64) Mikó György megválasztott vezetőségi tag (47), választmányi tag (59) Rózsa András megválasztott vezetőségi tag (46), választmányi tag (57) Balázs Ildikó választmányi tag (50) 11

12 Bányainé dr. S. Julianna választmányi tag (53) Bölcskei András választmányi tag (58) Dányi István választmányi tag (55) Bölöni Péter Dr. választmányi tag (62) Edvy Zoltán választmányi tag (51) Erdős Zoltán Dr. választmányi tag (67) Erődi Erzsébet választmányi tag (57) Farkas Imre Albert választmányi tag (50) Földesi Tamás választmányi tag (55) Gabriel Győző választmányi tag (61) Galla Jánosné választmányi tag (62) Gálosfai Jenő választmányi tag (51) Haiman Péterné választmányi tag (52) Hercz Endre választmányi tag (52) Ittzés András Dr. választmányi tag (59) Kókai Zoltán Dr. választmányi tag (49) Krämer Tamás választmányi tag (55) Meleg Edit választmányi tag (64) Nagy Lajosné választmányi tag (54) Németh Gyula választmányi tag (48) Pálfy Miklós választmányi tag (48) Pallagi Attiláné Dr. választmányi tag (71) Rácz Endre Dr. választmányi tag (70) Réczei Géza Dr. választmányi tag (64) Répási János Dr. választmányi tag (45) Sándor Miklós választmányi tag (49) Szenes Katalin Dr. választmányi tag (54) Szigeti Tamás Dr. választmányi tag (54) Tar József Dr. választmányi tag (66) Tarján Gábor választmányi tag (61) Tarr Judit választmányi tag (64) Varga Gábor választmányi tag (57) Varga Sándorné választmányi tag (63) Varró Györgyné Dr. választmányi tag (61) Veress Gábor Dr. választmányi tag (57) 12

13 Zalán Györgyné választmányi tag (54) Zukál Endre választmányi tag (49) Berényi Vilmos megválasztott választmányi tag (44) Ródler Imre Dr. megválasztott választmányi tag (43) Olach Zoltán megválasztott választmányi tag (42) Törőné Hevesi Erzsébet megválasztott választmányi tag (42) Vecsernyés Lajos Dr. megválasztott választmányi tag (37) Az EOQ Vezetősége 2004-ben összesen 3 ülést tartott (április 7-én, szeptember 1-én és november 30-án), amelyeken összesen 22 határozatot hozott a következő fontosabb témakörökben: a választmányi ülések előkészítése; a központi rendezvények értékelése; az EOQ szakember-tanúsításban való részvételből adódó feladatok; az EU csatlakozásból adódó feladatok; a szakbizottsági tevékenység fejlesztése, javaslatok tisztségviselők jelölésére; kitüntetési javaslatok összeállítása, megvitatása; együttműködés a minőségügyi társszervezetekkel; az EOQ és az EFQM kapcsolata; az EOQ egyéb nemzetközi kapcsolatai. Az EOQ Választmánya 2004-ben 3 ülést tartott (április 22-én, szeptember 2-án és december 15-én), amelyeken 11 határozatot hozott és többek között a következő témákkal foglalkozott: értékelte a szakbizottságok és a szakbizottsági tisztségviselők munkáját; előkészítette a évi Küldöttközgyűlést; jóváhagyta a kitüntetettek névsorát; felülvizsgálta és jóváhagyta a küldöttek körében bekövetkezett változásokat; meghallgatta az EOQ vezető testületeinek üléséről előterjesztett beszámolókat; fórumot adott az EOQ oklevelek ünnepélyes átadásához a regisztrált minőségügyi és környezetvédelmi szakemberek részére; értékelte az EOQ központi és más fontosabb rendezvényeit. Az EOQ új Választmánya szeptember 2-án megválasztotta az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a következők szerint: elnök: Dr. Veress Gábor tagok: Dányi István Hercz Endre 13

14 Ugyanazon a választmányi ülésen sor került a Szakember-tanúsítási Bizottság elnökének, titkárának és 7 tagjának megválasztására a évi periódusra, melynek eredménye a következő: elnök: Dr. Molnár Pál titkár: Várkonyi Gábor tagok: Dr. Balogh Albert Dr. Boross Ferenc Földesi Tamás Lakat Károly Mikó György Szegedi Erzsébet Dr. Varga Lajos Megerősítést nyert, hogy fellebbezés esetén a Választmány ülését e napirendi pont esetén Dr. Tar József, választmányi tag, a Szakember-tanúsítási Bizottság korábbi tagja vezeti. Az EOQ taglétszáma 2004-ben az egyéni és delegált tagok száma 1700 körül és a jogi tagoké 500 alatt stabilizálódott. Kiemelt EOQ rendezvények Az EOQ 2004-ben az összesen 4800 résztvevővel megtartott 79 rendezvényen és tanfolyamon belül összesen 25 központi és részvételi díjas rendezvényt és tanfolyamot közel 2300 résztvevővel szervezett, illetve ezek szervezésében működött közre. Ezek közül kiemelkedő jelentőségűek voltak az Élelmiszer Szakbizottság rendezvényei, valamint a XIII. Magyar Minőségi Hét rendezvénysorozat, amely tudományos konferenciaként ismét szerepelt a Magyar Tudomány Napja évi rendezvényei között. Külön említést érdemelnek még az ún. szintentartó tanfolyamok az EOQ oklevelesek részére, mivel a 3 megrendezett tanfolyam összességében igen kedvező eredménnyel zárult. A kiemelt rendezvényekről szóló összefoglaló tájékoztatót a következő táblázat tartalmazza: Téma Az élelmiszerszabályozás időszerű kérdései és a korszerű élelmiszerbiztonsági rendszerek Konferencia Időpont, helyszín (résztvevők száma) január 29. Budapest, FVM (350 fő) Rendező, közreműködő EOQ Központi Titkárság Élelmiszer Szakbizottság 14

15 Téma Időpont, helyszín (résztvevők száma) VII. Építésügyi Konferencia március 8-9. Hévíz, Hotel Panoráma (65 fő) Az ISO 9001:2000-es szabvány bevezetésének és tanúsításának tapasztalatai Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) Szintentartó tanfolyam EOQ okleveles szakemberek részére március 18. MTESZ Pesti Konferenciaközpont (70 fő) március Hotel Budapest (32 fő) április 5-6. Hotel Budapest (10 fő) Általános minőségügyi tanfolyam április Hotel Budapest (22 fő) Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN IV) EOQ évi Küldöttközgyűlése (külön meghívó alapján) Az új Élelmiszertörvényből és rendeletekből adódó feladatok Konferencia Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) Európai múlt és Uniós jövő - eredményeink és feladataink a minőségügy területén Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) április Debrecen, MTESZ Székház (31 fő) április Debreceni Akadémiai Bizottság székháza (195 fő) május 6. MTESZ Pesti Konferenciaközpont (85 fő) május 19. Budapest, FVM és MTESZ Pesti Konferenciaközpont (350 fő) május Hotel Budapest (32 fő) június 9. MTESZ Pesti Konferenciaközpont (160 fő) június Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar (28 fő) Rendező, közreműködő MMT, EOQ Építésügyi Szakbizottság EOQ Központi Titkárság MRTA és EFQM Szakbizottság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola, EOQ Központi Titkárság és Egészségügyi Szakbizottság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Élelmiszer Szakbizottság EOQ Központi Titkárság MTESZ Központi Minőségügyi Bizottsága (rendező) EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság 15

16 Téma Időpont, helyszín (résztvevők száma) Rendkívüli választmányi ülés szeptember 2. Hotel Budapest (40 fő) Minőségirányítási feladatok a beszállítói iparban Mérések és vizsgálatok minőségbiztosítása Magyarországi Tanúsított Cégek XI. Nemzeti Konferenciája szeptember 8. Budapest, Orient Csarnok (60 fő) szeptember 9. Budapest, Orient Csarnok (100 fő) szeptember 9-11 Balatonfüred (270 fő) EOQ Szintentartó tanfolyam szeptember Hotel Budapest (20 fő) Minőségfejlesztési tanfolyam a kis- és közepes vállalkozások részére (pályázat keretén belül) Minőségfejlesztési tanfolyam a kis és a közepes vállalkozások részére (pályázat keretén belül) szeptember Pécs (29 fő) október Győr (26 fő) Beszámoló az EOQ 48. Konferenciájáról október 19. Hotel Budapest (60 fő) Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban, 2004 október 28. Szeged (80 fő) XIII. Magyar Minőséghét november Budapest (140 fő) Általános minőségügyi tanfolyam november Hotel Budapest (15 fő) Szintentartó tanfolyam EOQ okleveles szakemberek részére december 6-7. Hotel Budapest (15 fő) EOQ évzáró választmányi ülése december 15. Budapest (35 fő) Rendező, közreműködő EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Top Point Kft. EOQ Központi Titkárság Top Point Kft. ISO 9000 Fórum Egészségügyi Szakbizottság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Élelmiszer Szakbizottság MMT EOQ EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság A részvételi díjas rendezvények résztvevői minden esetben kiadványt kaptak kézhez, de a Minőség és Megbízhatóság és más szakfolyóiratok általában beszámolókat is közöltek ezekről a rendezvényekről. 16

17 Az EOQ vezető tisztségviselői számos nemzetközi és hazai minőségügyi konferencián tartottak előadásokat, köszöntőket, melyek közül a következők emelendők ki: Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke meghívást kapott az Európai Bizottság Ipari Főigazgatóságától a Kis- és Középvállalkozások támogatása az európai szabványosítás területén témájú Európai Szemináriumon való részvételre és előadás tartására. A rendezvényre január 16-án Brüsszelben került sor, amelyen valamennyi tag- és tagjelölt ország egy vagy több képviselője vett részt. Dr. Molnár Pál a Minőség Szekcióban Az új tagállamok igényei és elvárásai címmel közvetlenül az ebédszünet után tartotta meg nagy érdeklődést kiváltó előadását, melyet a levezető elnök írásban köszönt meg és további javaslatokat kért. Dr. Varga Lajos, az EOQ alelnöke az MMT és az EOQ által közösen rendezett VII. Építésügyi Konferencián előadást tartott. A konferenciára március 8-9-én Hévízen került sor. Az előadás témaköre az EOQ szakember-képzés, tanúsítás és regisztrálás volt. Az előadás szövege megjelent a Magyar Minőség márciusi számában. Az I. Országos Rendőrségi Minőség Konferenciára február 26-án Budapestem került sor, amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság Fejlesztési Programirodája rendezett. A konferencián Dr. Salgó László, r. vezérőrnagy, az ORFK vezetője közzétette a Minőségpolitikai Nyilatkozat -ot és megszabta az abból adódó feladatokat. Ezután tartotta meg hozzászólását Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke és fejezte ki elismerését a rendvédelmi tevékenység minőségfejlesztése terén elért eredmények iránt. A DEMIN IV. tudományos konferencián Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete és kihívásai az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt április án Debrecenben került sor. A konferenciát Dr. Vojnik Mária, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára nyitotta meg. A megnyitót követően Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke rövid köszöntő keretében átadta az EOQ oklevelét annak igazolására, hogy a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola által szervezett Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szak keretében az EOQ minőségmenedzser az egészségügyben minősítés elnyerhető. Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke részt vett és előadást tartott az V. Horvát Nemzeti Minőségügyi Konferencián, amelyet május án Sibenikben tartottak. A Horvát Minőségügyi Szervezet tiszteletbeli tagjaként megtartott nyitó plenáris előadásának címe Competition and 17

18 Quality volt. A nemzeti konferencián több mint 300 résztvevő jelent meg. Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke részt vett az IAMA (International Food and Agribusiness Association) Tudományos Konferenciáján és Fórumán, amelyre június között a svájci Montreux-ben került sor. A rendezvénysorozat keretén belül sikerült elfogadtatni az EOQ és az IAMA közötti együttműködés körvonalait, amely alapján a tervezett együttműködési megállapodás belátható időn belül előkészíthető. A plenáris ülésen Dr. Molnár Pált beválasztották az Effective Food Chain Munkacsoportba. A Szerb Minőségügyi Szervezet június között Belgrádban Nemzeti Minőségügyi Konferenciát (National Convention on Quality 2004) rendezett. A nagyszabású eseménysorozaton több mint 650 szakember vett részt, köztük 12 ország (Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Kanada, Magyarország, Németország, Olaszország és Svédország) képviselői. A nyitó üdvözlő beszédet Frank Steer, az EOQ elnöke tartotta. A rendezvénysorozat második napján Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke plenáris előadást tartott Current Tasks of Food Quality and Safety Management in Europe címmel. Dr. Sütő Kálmán, az EOQ tiszteletbeli elnöke és Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke meghívást kapott az osztrák partnerszervezet, az ÖVQ 25. jubileumának ünnepi ülésére, amelyre október 14-én a bécsi Schönbrunn-i kastélyban került sor. Ezen az osztrák ipari és gazdasági miniszter adta át a Nemzeti Minőségdíjakat is. Dr. Molnár Pál köszöntő beszédében megemlékezett arról, hogy az osztrák partnerszervezet megalapítását 1979-ben a Budapesten megrendezett XXIII. EOQC Konferencián határozták el, majd átadta az EOQ ajándékát. A Cseh Minőségügyi Szervezet meghívására az EOQ és az EOQ képviseletében Dr. Molnár Pál részt vett a Prágában megrendezett Nemzetközi Minőségügyi Konferencián és a Cseh Nemzeti Minőségdíj átadásán. A konferencián plenáris előadását a Current Trends in the European Quality Development címmel tartotta meg. A Nemzeti Minőségdíjat Stanislav Gross, cseh miniszterelnök adta át és jelen volt a kormány 4 másik tagja, akik ágazati minőségdíjakkal tüntették ki a nyertes cégeket, illetve szervezeteket. A Közép- és Kelet-európai Országok IV. Nemzetközi Konferenciáját november án a szlovéniai Bledben rendezték meg. A konferencián részt vett és előadást tartott Dr. Bölöni Péter, az EOQ Metrológiai Szakbizottságának társelnöke. Előadásának címe On the two aspects of measurement in quality manner volt. 18

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2002. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2001. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2008 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 1999. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative):

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2009 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2011 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert (2011. július 23-ig)

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlése

Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlése Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlése 2012. május 31-én, az EOQ MNB 40 éves jubileumát megünneplő Nemzeti Minőségügyi Konferencia után közvetlenül került sor az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlésének megtartására.

Részletesebben

Közgyűlése. Az EOQ MNB. Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terem. 2014. május 14. Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11.

Közgyűlése. Az EOQ MNB. Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terem. 2014. május 14. Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11. Az EOQ MNB Közgyűlése Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terem Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11. 2014. május 14. 1 A javasolt napirend 1. Megnyitó 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

Minõségügyi Világkongresszus Budapesten 2011. június 20 23.

Minõségügyi Világkongresszus Budapesten 2011. június 20 23. Minõségügyi Világkongresszus Budapesten 2011. június 20 23. Az Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ) több mint félévszázados történetében immár harmadszor jut az a megtisztelõ feladat Magyarországnak, hogy

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben

Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok I. A konferencia előadásainak összefoglalója Debrecen, 2001. június 7-8. 2 Tartalom

Részletesebben

ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés MFTTT Közgyűlés 2010. május 20-án a FÖMI Bosnyák téri Székháza tanácstermében tartotta szokásos rendes évi közgyűlését a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. A főtitkári beszámolóból

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2008. MÁJUS 17.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2008. MÁJUS 17. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 2008. MÁJUS 17. 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG MUNKÁJÁRÓL... II. A SZAKMAI TAGOZATOK BESZÁMOLÓI... 1. Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata..

Részletesebben

2006/1. Minőségügyi Világkongresszus Tokióban. Vállalati menedzsmentrendszerek integrálása. Informatika a minőségirányításban

2006/1. Minőségügyi Világkongresszus Tokióban. Vállalati menedzsmentrendszerek integrálása. Informatika a minőségirányításban 2006/1 Minőségügyi Világkongresszus Tokióban Vállalati menedzsmentrendszerek integrálása Informatika a minőségirányításban MINÕSÉGÜGYI TRENDEK TARTALOM CONTENT INHALT 40 éves a Minõség és Megbízhatóság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2012. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2012. évi tevékenységéről 1026, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530, Pf. 21, Tel.: 2128803, 2251250,

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XXXV. KÜLDÖTTGYŰLÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS HÓ A vezetőség beszámolója Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább

Részletesebben

Átadták a 2007. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjat

Átadták a 2007. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjat Átadták a 2007. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjat 2006-ban másodszor hirdette meg az FVM a kiváló vállalati minõségügyi tevékenységet elismerõ díj pályázati felhívását. A 2005-ben alapított díj követi

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 11. évfolyam 1. szám 2014. I. negyedév Tartalomjegyzék BUDAPESTEN MEGNYÍLT

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben