EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Budapest 2004.

2 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnök (Vicepresident): Alelnök (Vicepresident): Ügyvezető elnök (Chairman) Dr. Molnár Pál Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos Dr. Boross Ferenc Várkonyi Gábor Ügyvezető titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselő (EOQ Representative): Dr. Molnár Pál Székhely: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: Titkárság: , Telefax: Titkárság: Levélcím: 1535 Budapest, Pf. 740 Honlap: Adószám: Bankszámlaszám: OTP Budapest, XIII. ker. fiók, Tátra utca 10. Összeállította: Dr. Molnár Pál Műszaki szerkesztő: Dr. Boross Ferenc Készült a Possum Lap- és Könyvkiadó gondozásában, Felelős vezető: Várnagy László Készült 2100 példányban HU ISSN X

3 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG évi ÉVKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. Az EOQ és évi tevékenysége... 4 II. III. Az EOQ évi tevékenysége és évi munkaprogramja A Szakbizottságok évi tevékenysége és évi munkaprogramja IV. Az EOQ Vezetősége és választott tisztségviselői V. Az EOQ tagnévsora VI. Az EOQ jogi tagjainak névsora VII. EOQ oklevéllel rendelkező szakemberek jegyzéke Magyarországon VIII. Az EOQ évi rendezvénynaptára IX. Az EOQ és más nemzetközi minőségügyi szervezetek évi konferenciái X. Az EOQ érvényes Alapszabálya

4 4 I. Az EOQ és évi tevékenysége Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) belga törvények alapján működő autonóm, non-profit szövetség. Az EOQ a teljes jogú önálló nemzeti tagszervezetek (FMO s) koordináló és együttműködésüket segítő európai interdiszciplináris nemzetközi szervezete a minőségirányítás területén. Az EOQ-t 1956-ban alapították. Tanácsa jelenleg 32 európai teljes jogú nemzeti minőségügyi szervezetből áll, melyek 32 országot képviselnek (10. oldal). Tagállománya a következő további tagokkal egészült ki: Ciprus: Cyprus Productivity Centre, Cyprus Association of ISO 9000 Certified Companies; Franciaország: AFNOR, AFAQ, UTC; Észak-Íroszág: CFC; Litvánia: Lithuanian Quality Management Association; Norvégia: Norvegian Society for Quality Risk Management (NFKR) valamint társult tagként a világ különböző országaiban található intézményekből, cégekből és magánszemélyekből tevődik össze. Hivatalos partnerei a következők: Japán: Union of Japanese Scientists & Engineers; Hollandia: European Society for Quality in Health Care; USA: GOAL/QPC, Performance Center; American Society for Quality; Kína: Shanghai Quality Control Association; Egyiptom: Egyptian Org. for Standard & Quality Control; Korea: Korean Standard Association. Az EOQ vezető tisztségviselői 2004-ben a következők voltak: Elnök (President): Wolfgang Kaerkes (Németország) Leköszönő elnök (Past President): Frank Steer (Egyesült Királyság) Alelnökök (Vice-Presidents): Niyazi Akdas (Törökország) Yury Gousakov (Oroszország) Jan Hnátek (Cseh Köztársaság) Risto Lintula (Finnország) Salvador Olivas (Spanyolország) Tiia Tamaru (Észtország) Főtitkár (Secretary General): Bertrand Jouslin de Noray (Brüsszel) Az EOQ 2004-ben a nemzeti képviselők részvételével két alkalommal tartott Tanácsülést és megtartotta 103. Közgyűlését: 6. EOQ Tanácsülés, március 3., Malaga, Spanyolország 7. EOQ Tanácsülés, szeptember 5., Moszkva, Oroszország 103. EOQ Közgyűlés, szeptember 5., Moszkva, Oroszország A Tanácsülések napirendjén a következő fontosabb szervezeti és szakmai kérdések szerepeltek: az EOQ stratégiájának és 2004/2005. évi munkaprogramjának elfogadása; a évi elszámolás és a évi költségvetés elfogadása;

5 a 48. EOQ Kongresszus programja és a 49. EOQ Kongresszus előkészítése; a évi Európai Minőségi Hét megszervezése; közreműködés az Európai Minőségi (Kiválósági) Díj évi odaítélésében; a Minőségügyi Szakemberek Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere bevezetése további országokban; a GOAL/QPC brosúrák kiadása minél több nyelven és minél több EOQ teljes jogú tagszervezet által; francia nyelvű Summer Camp 2004 megrendezése a francia UTC által a Párizsi Compiegne Egyetemen (Párizs, július 5-9.); a Summer Camp napos vezető szintű tapasztalatcsere megszervezése (Beirut, szeptember ); együttműködési megállapodások megkötése a JUSE-val (Japanese Union of Scientists and Engineers) és az ESQH-val (European Society for Quality in Healthcare); a köztisztviselők minőségügyi továbbképzésének folytatása; a nemzeti minőségügyi szervezetek közötti benchmarking (a szakfolyóiratok összehasonlítása; a tagsági díjak, rendezvények tematikájának, részvételi díjának felmérése és értékelése; nemzeti minőségdíjak lebonyolítása stb.); a kis- és középvállalkozások minőségfejlesztésének támogatása európai és nemzeti szinten; együttműködés az Európai Bizottság egyes Főigazgatóságaival, valamint az EFQM, az ISO, az EOTC és más nemzetközi szervezetekkel. A szeptember 5-én Moszkvában megtartott EOQ Közgyűlés tagdíjelmaradások miatt törölte tagjai közül Izland, Litvánia és Macedónia minőségügyi szervezetét. Ugyanakkor megválasztotta Hollandia és Norvégia új teljes jogú nemzeti képviselőjét a felszámolásra került korábbi szervezetek helyett. Így Hollandiában a KDI helyett az NMK (Minőségügyi Tanácsadók Szövetsége) elnevezésű szervezet, míg Norvégiában az 1962-ben alapított Norvég Minőségügyi és Vezetési Társaság helyett a Norvég Minőségügyi Kockázatmenedzsment Társaság (NFKR) nevű szervezet vette át a nemzeti képviseletet. Új tagként felvették az ukrán NDNC szabványosítási szervezetet, és ismételten szóba került a magyar Minőségfejlesztési Központ (MIK) EOQ tagsága is. A Közgyűlés ratifikálta a Koreai Minőségügyi Szervezettel (KSA) kötött együttműködési megállapodást. Néhány más nagy kihatású döntéshozatalra is sor került az EOQ egyre nehezedő pénzügyi helyzetének enyhítésére, amelyek közül egyesek a tagszervezetek számára jelentenek nem kis tehernövekedést: Az EOQ január 1-től kezdve részben feladja brüsszeli irodáját. Az EOQ és a PRU (Szakember-regisztrálás) tagsági díja 5%-al 5

6 emelkedik, ami az EOQ számára az eddigi közel 2 mft/év helyett több mint 2,1 mft/év befizetését jelenti. Egy EOQ oklevél díja 5 EURO-val emelkedik, ami közel Ft-ra növeli az EOQ oklevél után befizetendő összeget. Az EOQ 48. Kongresszusára szeptember 7-9. között Moszkvában került sor Minőség és innováció út a magasabb életminőség felé főtémakörben. A Kongresszust a Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Szövetségi Hivatal (Ügynökség) szervezte, amely a jól ismert GOSTSTANDARD utódszervezete. A Kongresszus alapos előkészítésének eredményeképpen, amelyben az EOQ aktívan közreműködött, a 42 országból érkezett résztvevők száma megközelítette a 700-at. Ez a résztvevői létszám biztosította ugyan a Kongresszus anyagi sikerét, de a külföldi résztvevők száma nem érte el a 150 főt. A nemzetközi terrorizmus Isztambul után másodszor zavarta meg az Európai Minőségügyi Kongresszust. Az üdvözlő beszédekben közülük kiemelkedett Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió utolsó elnökének önkritikus előadása visszatérő jelleggel szerepelt a minőségügy egyre növekvő jelentősége az orosz gazdaságban és a mindennapi életben. A Kongresszus befejezése után a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia összességében kedvezően értékelte a szakmai tartalmat. Kifogás tárgyát képezte viszont az előadások színvonalának a szokásosnál is nagyobb szórása, a kormányzat alulreprezentáltsága és az új ismeretek, módszerek elenyésző hányada. Az előadások jelentős része azonban jó és reális áttekintést nyújtott a jelenlegi nemzetközi és oroszországi helyzetről. Az EOQ stratégiájában 2004-ben is központi kérdés volt az egységes európai minőségügyi mozgalom kialakítása. Ez lényegében az EOQ, az EFQM és az Európai Egészségügyi Minőségirányítási Szervezet (ESQH) egyre szorosabb együttműködésére, esetleg Szövetséggé válására irányult. Mindez nagymértékben hozzájárulhatott volna az egységessé váló európai minőségügyi szervezet és az Európai Bizottság közötti kissé lazábbá vált kapcsolatok megújításához. Az EFQM Kormányzó Tanácsa azonban minden indoklás nélkül lemondta az együttműködés irányába tervezett intézkedéseket, ami 2005-ben a jelzett személycsere után remélhetően ismét napirendre kerül. A korábban sikeres szakbizottságok és szekciók helyett 2004-ben már csak a következő állandó munkacsoportok működtek: Munkacsoport Elnök Titkár Járműgyártás H.H. Danzer (Ausztria) A. Rosatelli (Olaszország) Információs technológia F.N. Svendsen (Dánia) Oktatás és Továbbképzés P. Lemaire (Hollandia) márciusáig, majd: E. van Kemenade (Hollandia) K. Frühauf (Svájc) J.A. Sheridan (Egyesült Királyság) 6

7 Moszkvában ülésezett az EOQ és az EFQM egyetlen közös szakbizottsága is, amely a minőségügyi oktatás hosszabb távú elméleti kérdéseivel foglalkozik és így segíti az EOQ Szakembertanúsítási Bizottságának tevékenységét. Ezen túlmenően az egyetemek erőteljesebb bekapcsolásával, az akkreditációval, valamint az akkreditáció és a kreativitás összefüggéseivel kíván az új elnök foglalkozni. A Minőségügyi Szakértők Regisztrálásának és Tanúsításának Harmonizált Rendszere a PRU (Personal Registration Unit) igen sikeres évet zárt. Az EOQ a benyújtott Minőségügyi Kézikönyvek és a helyszíni felülvizsgálatok alapján eddig a következő 17 ország teljes jogú tagszervezetét hatalmazta fel (akkreditálta) EOQ oklevél kiadására: ÖVQ (Ausztria); CSJ (Cseh Köztársaság); DFK (Dánia); DGQ (Németország); EOQ (Magyarország); AICQ (Olaszország); NFKR (Norvégia); PCBC (Lengyelország); ARC (Románia); AEC (Spanyolország); SAQ (Svájc); SSK (Szlovákia); KDI (Hollandia), IAQ (Egyesült Királyság), TSE (Törökország), UAQ (Ukrajna) és EDC (Oroszország). A év végéig regisztrált EOQ oklevéllel rendelkező minőségügyi szakemberek száma elérte a főt. Nagy ütemben folytatódott a projekt kiterjesztése, aminek eredményeképpen 2004-ben a következő 18 EOQ oklevél megszerzése volt lehetséges: EOQ minőségügyi szakértő EOQ minőségügyi rendszermenedzser EOQ minőségügyi auditor EOQ TQM menedzser EOQ TQM felülvizsgáló EOQ környezetvédelmi rendszermenedzser EOQ környezetvédelmi auditor EOQ munkaegészségügyi és -biztonsági menedzser EOQ munkaegészségügyi és -biztonsági auditor EOQ minőségügyi rendszermenedzser az egészségügyben EOQ minőségügyi technikus az egészségügyben EOQ folyamatmenedzser EOQ menedzsment rendszertanácsadó EOQ minőségügyi operátor EOQ minőségügyi asszisztens EOQ minőségügyi technikus EOQ folyamatmenedzser EOQ élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser EOQ élelmiszerbiztonsági auditor Külön említést érdemel a két utolsó harmonizált követelményrendszer, amely az EOQ (Dr. Molnár Pál és Dr. Erdős Zoltán) előkészítésében rekordgyorsasággal került elfogadásra. Nagy az érdeklődés a kidolgozásra váró magyar oktatási anyag iránt is. 7

8 Az Európai Minőségdíj 2004 eredménye Az EOQ az EFQM-el és az Európai Bizottsággal együttesen működteti a kisés középvállalkozások Európai Minőségdíját, de az EOQ Végrehajtó Bizottságának egy tagja a többi kategória nyerteseinek kiválasztásában szintén közreműködik. A gondos értékelések, a helyszíni szemlék és az alapos zsűrizés eredményeképpen a következő cégek kerültek be a döntőbe elnyerve a különböző díjakat, okleveleket, melyek átadására az EFQM Fórumon, Berlinben, november én került sor. Nagyvállalati és közszolgálati kategória Alkategória: Nagyvállalatok és üzleti egységek Yell (Egyesült Királyság) Siemens AG Power Transmission and Distribution (Németország) Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicle (Németország) Solvay Pharma (Spanyolország) TNT Express Alkategória: Üzemegységek TNT Post Group Information Systems (Egyesült Királyság) T-Systems Development Centre South West GmbH (Németország) T-Systems Multimedia Solutions GmbH (Németország) Alkategória: Közszolgálati szektor Kocaeli Chamber of Industry (Törökország) Colegio Ursulinas -Vitoria (Spanyolország) Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa (Spanyolország) Fődíjas Díjazott Döntős Döntős Döntős Díjazott Díjazott Döntős Fődíjas Díjazott Döntős Kategória: Kis- és középvállalatok (SMEs) Alkategória: Leányvállalatként működő kis- és középvállalatok EMAR Satis Sonrasi Musteri Hismetleri AS (Törökország) SKF Türk Sanayi ve Ticaret Ltd.STI (Törökország) Alkategória: Önálló kis- és középvállalatok Fonderie del Montello SpA (Olaszország) Hunziker and Co (Svájc) Schindlerhof Kalus Kobjoll GmbH (Németország) Helyi és regionális önkormányzati díj 1. szint: Dordrecht Önkormányzat (Hollandia) 2. szint: Liverpool Városi Önkormányzat (Egyesült Királyság) Bursa Nilüfer Önkormányzat (Törökország) Díjazott Díjazott Díjazott Díjazott Díjazott 8

9 Az EOQ teljes jogú tagszervezeteinek érvényes jegyzéke 1. Austria: Austrian Association for Quality (1979) 2. Belorusszia: GOSSTANDART of the Republic Belarus (2000) 3. Belgium: Belgian Centre for Quality Management (1974) 4. Bulgaria: Committee for Standardisation and Metrology (1967) 5. Croatia: Croatian Society for Quality (1993) 6. Czech Republic: Chech Society for Quality (1993) 7. Denmark: Danish Society for Quality (1961) 8. Estonia: Estonian Association for Quality (1993) 9. Finland: The Center for Excellence (1967) 10. France: French Quality Movement (1956) (Megjegyzés: 2002 folyamán megszünt.) 11. Germany: German Society for Quality (1956) 12. Greece: Hellenic Management Association (1996) 13. Hungary: Hungarian National Committee for EOQ (1966/1972) 14. Ireland: Excellence Ireland (1980) 15. Italy: Italian Association for Quality (1956) 16. Luxembourg Ministry of Economics (1999) 17. Republic of Macedonia: Macedonian Association for Quality Promotion (1994) 18. Norway: Norway Society for Quality and Risk Management (NFKR) (2004) 19. Poland: Polish Centre for Testing and Certification (1994) 20. Portugal: Portuguese Association for Quality (1971) 21. Romania: Romanian Association for Quality (1993) 22. Russia : Russian Organisation for Quality (1967) 23. Serbia and Montenegro: Yugoslav Union for Standardization and Quality (1967) 24. Slovakia: Slovak Society for Quality (1992) 25. Slovenia: Slovenian Quality Association (1992) 26. Spain: Spanish Association for Quality (1966) 27. Sweden: Swedish Association for Quality (1961) 28. Switzerland: Swiss Association for the Promotion of Quality (1967) 29. The Netherlands: NMK (2004) 30. Turkey: Turkish Standards Institution (1976) 31. Ukraine: Ukrainian Association for Quality (1996) 32. United Kingdom: Institute of Quality Assurance (1956) Megjegyzés: Zárójelben a csatlakozás éve 9

10 II. Az EOQ évi tevékenysége és évi munkaprogramja Az EOQ május 5-én Budapesten, a MTESZ Kossuth Lajos téri Székházában tartotta tisztújító Küldöttközgyűlését, melyről a Minőség és Megbízhatóság 2004/4 számában részletes beszámoló jelent meg. A év EOQ kitüntetettjei, akik a Küldöttközgyűlésen vették át az oklevelet, a következők: Az EOQ örökös tagjai kitüntetést kapta: Dányi István, az EOQ Vezetőségének tagja Gabriel Győző, az EOQ Választmányának tagja, a Minőség és Megbízhatóság c. szakfolyóirat főszerkesztője Az EOQ Tiszteletbeli Tagja elismerésben a következő EOQ tisztségviselők részesültek: Gyaraki Zoltán, az EOQ Ellenőrző Bizottságának elnöke Mikó György, az EOQ Vezetőségének tagja, az EFQM és Szakértői Bizottság elnöke Dr. Rácz Endre, az EOQ Választmányának tagja, az Élelmiszer Szakbizottság társelnöke Dr. Réczei Géza, az EOQ Választmányának tagja Dr. Varga Lajos, az EOQ alelnöke Az EOQ Minőségért 2004 kitüntetést kapta: Dr. Dudás Ferenc, az EOQ Közigazgatási Szakbizottságának elnöke Havellant Ferenc, az EOQ tagja Meleg Edit, az EOQ tagja Szy Ildikó, az EOQ Egészségügyi és Szociális Szakbizottságának társelnöke Varga Sándorné, az EOQ Választmányának tagja Kiemelkedő munkájának elismeréséül pénzjutalmat vehetett át: Dr. Andó Péter, Dr. Balogh Albert, Bányainé Dr. Sándor Julianna, Bölcskei András, Dr. Boross Ferenc, Bölcskei András, Dr. Erdős Zoltán, Földesi Tamás, Galla Jánosné, Gálosfai Jenő, Haiman Péterné, Dr. Hazafi Zoltán, Horváthné Drégely- Kiss Ágota, Dr. Ittzés András, Dr. Juhász Tiborné, Kálmán Albert, Kesselyák Péter, Kókai Zoltán, Kovács Antalné, Lakat Károly, Molnár Ingrid, Moór Gyula, Moskovits Lászlóné dr., Nándorfi Gyuláné dr., Tarr Judit, Németh Gyula, Pálfy 10

11 Miklós, Pallagi Attiláné dr., Sándor Miklós, Sinka Miklósné, Szegedi Erzsébet, Tarján Gábor, Tóthné dr. Veinperl Ilona, Varga Gábor, Varga László, Várkonyi Gábor, Zalán Györgyné, Zukál Endre. Az EOQ Küldöttközgyűlésén május 5-én megválasztotta a következő 4 éves periódusra, azaz a közötti időszakra az EOQ tisztségviselőit. A leadott 75 szavazatlapból különböző okokból 72 volt érvényes. A kapott szavazatok alapján valamennyi a felkérést elfogadó jelölt megkapta a szükséges szavazatszámot, azaz az érvényes szavazatok 50 %-át plusz 1 szavazatot. Alapszabályunkban foglalt létszámkorlátozások miatt azonban a szavazatok számának sorrendje dönt a vezetőségi és választmányi tagokról. Ez azt is jelenti, hogy a következő választásig bármilyen okból kiváló vezetőségi és választmányi tag helyett a szavazatok számát tekintve következő megválasztott tisztségviselő automatikusan, azaz új választási procedúra nélkül kap teljes jogú helyet a Vezetőségben, illetve Választmányban. Addig is minden megválasztott tisztségviselő állandó meghívottként bár szavazati jog nélkül vehet részt a vezető testületekben. Az EOQ tisztségviselő i Sütő Kálmán Dr. Molnár Pál Dr. Boross Ferenc Dr. Várkonyi Gábor Balogh Albert Dr. Varga Lajos Dr. tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli választmányi tag elnök (72), vezetőségi tag, választmányi tag ügyvezető elnök (70), vezetőségi tag, választmányi tag ügyvezető titkár (72), vezetőségi tag, választmányi tag alelnök (70), vezetőségi tag, választmányi tag alelnök (66), vezetőségi tag, választmányi tag Szegedi Erzsébet vezetőségi tag (57), választmányi tag (57) Kálmán Albert vezetőségi tag (53), választmányi tag (51) Lakat Károly vezetőségi tag (50), választmányi tag (54) Pallóné dr. Kisérdi Imola vezetőségi tag (49), választmányi tag (61) Gyaraky Zoltán ellenőrző bizottsági elnök (63) Andó Péter Dr. ellenőrző bizottsági tag (62) Moskovits Lászlóné Dr. ellenőrző bizottsági tag (64) Nándorfi Gyuláné Dr. ellenőrző bizottsági tag (64) Tóthné dr.veinperl Ilona ellenőrző bizottsági tag (64) Mikó György megválasztott vezetőségi tag (47), választmányi tag (59) Rózsa András megválasztott vezetőségi tag (46), választmányi tag (57) Balázs Ildikó választmányi tag (50) 11

12 Bányainé dr. S. Julianna választmányi tag (53) Bölcskei András választmányi tag (58) Dányi István választmányi tag (55) Bölöni Péter Dr. választmányi tag (62) Edvy Zoltán választmányi tag (51) Erdős Zoltán Dr. választmányi tag (67) Erődi Erzsébet választmányi tag (57) Farkas Imre Albert választmányi tag (50) Földesi Tamás választmányi tag (55) Gabriel Győző választmányi tag (61) Galla Jánosné választmányi tag (62) Gálosfai Jenő választmányi tag (51) Haiman Péterné választmányi tag (52) Hercz Endre választmányi tag (52) Ittzés András Dr. választmányi tag (59) Kókai Zoltán Dr. választmányi tag (49) Krämer Tamás választmányi tag (55) Meleg Edit választmányi tag (64) Nagy Lajosné választmányi tag (54) Németh Gyula választmányi tag (48) Pálfy Miklós választmányi tag (48) Pallagi Attiláné Dr. választmányi tag (71) Rácz Endre Dr. választmányi tag (70) Réczei Géza Dr. választmányi tag (64) Répási János Dr. választmányi tag (45) Sándor Miklós választmányi tag (49) Szenes Katalin Dr. választmányi tag (54) Szigeti Tamás Dr. választmányi tag (54) Tar József Dr. választmányi tag (66) Tarján Gábor választmányi tag (61) Tarr Judit választmányi tag (64) Varga Gábor választmányi tag (57) Varga Sándorné választmányi tag (63) Varró Györgyné Dr. választmányi tag (61) Veress Gábor Dr. választmányi tag (57) 12

13 Zalán Györgyné választmányi tag (54) Zukál Endre választmányi tag (49) Berényi Vilmos megválasztott választmányi tag (44) Ródler Imre Dr. megválasztott választmányi tag (43) Olach Zoltán megválasztott választmányi tag (42) Törőné Hevesi Erzsébet megválasztott választmányi tag (42) Vecsernyés Lajos Dr. megválasztott választmányi tag (37) Az EOQ Vezetősége 2004-ben összesen 3 ülést tartott (április 7-én, szeptember 1-én és november 30-án), amelyeken összesen 22 határozatot hozott a következő fontosabb témakörökben: a választmányi ülések előkészítése; a központi rendezvények értékelése; az EOQ szakember-tanúsításban való részvételből adódó feladatok; az EU csatlakozásból adódó feladatok; a szakbizottsági tevékenység fejlesztése, javaslatok tisztségviselők jelölésére; kitüntetési javaslatok összeállítása, megvitatása; együttműködés a minőségügyi társszervezetekkel; az EOQ és az EFQM kapcsolata; az EOQ egyéb nemzetközi kapcsolatai. Az EOQ Választmánya 2004-ben 3 ülést tartott (április 22-én, szeptember 2-án és december 15-én), amelyeken 11 határozatot hozott és többek között a következő témákkal foglalkozott: értékelte a szakbizottságok és a szakbizottsági tisztségviselők munkáját; előkészítette a évi Küldöttközgyűlést; jóváhagyta a kitüntetettek névsorát; felülvizsgálta és jóváhagyta a küldöttek körében bekövetkezett változásokat; meghallgatta az EOQ vezető testületeinek üléséről előterjesztett beszámolókat; fórumot adott az EOQ oklevelek ünnepélyes átadásához a regisztrált minőségügyi és környezetvédelmi szakemberek részére; értékelte az EOQ központi és más fontosabb rendezvényeit. Az EOQ új Választmánya szeptember 2-án megválasztotta az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a következők szerint: elnök: Dr. Veress Gábor tagok: Dányi István Hercz Endre 13

14 Ugyanazon a választmányi ülésen sor került a Szakember-tanúsítási Bizottság elnökének, titkárának és 7 tagjának megválasztására a évi periódusra, melynek eredménye a következő: elnök: Dr. Molnár Pál titkár: Várkonyi Gábor tagok: Dr. Balogh Albert Dr. Boross Ferenc Földesi Tamás Lakat Károly Mikó György Szegedi Erzsébet Dr. Varga Lajos Megerősítést nyert, hogy fellebbezés esetén a Választmány ülését e napirendi pont esetén Dr. Tar József, választmányi tag, a Szakember-tanúsítási Bizottság korábbi tagja vezeti. Az EOQ taglétszáma 2004-ben az egyéni és delegált tagok száma 1700 körül és a jogi tagoké 500 alatt stabilizálódott. Kiemelt EOQ rendezvények Az EOQ 2004-ben az összesen 4800 résztvevővel megtartott 79 rendezvényen és tanfolyamon belül összesen 25 központi és részvételi díjas rendezvényt és tanfolyamot közel 2300 résztvevővel szervezett, illetve ezek szervezésében működött közre. Ezek közül kiemelkedő jelentőségűek voltak az Élelmiszer Szakbizottság rendezvényei, valamint a XIII. Magyar Minőségi Hét rendezvénysorozat, amely tudományos konferenciaként ismét szerepelt a Magyar Tudomány Napja évi rendezvényei között. Külön említést érdemelnek még az ún. szintentartó tanfolyamok az EOQ oklevelesek részére, mivel a 3 megrendezett tanfolyam összességében igen kedvező eredménnyel zárult. A kiemelt rendezvényekről szóló összefoglaló tájékoztatót a következő táblázat tartalmazza: Téma Az élelmiszerszabályozás időszerű kérdései és a korszerű élelmiszerbiztonsági rendszerek Konferencia Időpont, helyszín (résztvevők száma) január 29. Budapest, FVM (350 fő) Rendező, közreműködő EOQ Központi Titkárság Élelmiszer Szakbizottság 14

15 Téma Időpont, helyszín (résztvevők száma) VII. Építésügyi Konferencia március 8-9. Hévíz, Hotel Panoráma (65 fő) Az ISO 9001:2000-es szabvány bevezetésének és tanúsításának tapasztalatai Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) Szintentartó tanfolyam EOQ okleveles szakemberek részére március 18. MTESZ Pesti Konferenciaközpont (70 fő) március Hotel Budapest (32 fő) április 5-6. Hotel Budapest (10 fő) Általános minőségügyi tanfolyam április Hotel Budapest (22 fő) Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN IV) EOQ évi Küldöttközgyűlése (külön meghívó alapján) Az új Élelmiszertörvényből és rendeletekből adódó feladatok Konferencia Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) Európai múlt és Uniós jövő - eredményeink és feladataink a minőségügy területén Működésfejlesztési tanfolyam kis- és középvállalkozások részére (pályázat keretén belül) április Debrecen, MTESZ Székház (31 fő) április Debreceni Akadémiai Bizottság székháza (195 fő) május 6. MTESZ Pesti Konferenciaközpont (85 fő) május 19. Budapest, FVM és MTESZ Pesti Konferenciaközpont (350 fő) május Hotel Budapest (32 fő) június 9. MTESZ Pesti Konferenciaközpont (160 fő) június Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar (28 fő) Rendező, közreműködő MMT, EOQ Építésügyi Szakbizottság EOQ Központi Titkárság MRTA és EFQM Szakbizottság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola, EOQ Központi Titkárság és Egészségügyi Szakbizottság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Élelmiszer Szakbizottság EOQ Központi Titkárság MTESZ Központi Minőségügyi Bizottsága (rendező) EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság 15

16 Téma Időpont, helyszín (résztvevők száma) Rendkívüli választmányi ülés szeptember 2. Hotel Budapest (40 fő) Minőségirányítási feladatok a beszállítói iparban Mérések és vizsgálatok minőségbiztosítása Magyarországi Tanúsított Cégek XI. Nemzeti Konferenciája szeptember 8. Budapest, Orient Csarnok (60 fő) szeptember 9. Budapest, Orient Csarnok (100 fő) szeptember 9-11 Balatonfüred (270 fő) EOQ Szintentartó tanfolyam szeptember Hotel Budapest (20 fő) Minőségfejlesztési tanfolyam a kis- és közepes vállalkozások részére (pályázat keretén belül) Minőségfejlesztési tanfolyam a kis és a közepes vállalkozások részére (pályázat keretén belül) szeptember Pécs (29 fő) október Győr (26 fő) Beszámoló az EOQ 48. Konferenciájáról október 19. Hotel Budapest (60 fő) Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban, 2004 október 28. Szeged (80 fő) XIII. Magyar Minőséghét november Budapest (140 fő) Általános minőségügyi tanfolyam november Hotel Budapest (15 fő) Szintentartó tanfolyam EOQ okleveles szakemberek részére december 6-7. Hotel Budapest (15 fő) EOQ évzáró választmányi ülése december 15. Budapest (35 fő) Rendező, közreműködő EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Top Point Kft. EOQ Központi Titkárság Top Point Kft. ISO 9000 Fórum Egészségügyi Szakbizottság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság Élelmiszer Szakbizottság MMT EOQ EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság EOQ Központi Titkárság A részvételi díjas rendezvények résztvevői minden esetben kiadványt kaptak kézhez, de a Minőség és Megbízhatóság és más szakfolyóiratok általában beszámolókat is közöltek ezekről a rendezvényekről. 16

17 Az EOQ vezető tisztségviselői számos nemzetközi és hazai minőségügyi konferencián tartottak előadásokat, köszöntőket, melyek közül a következők emelendők ki: Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke meghívást kapott az Európai Bizottság Ipari Főigazgatóságától a Kis- és Középvállalkozások támogatása az európai szabványosítás területén témájú Európai Szemináriumon való részvételre és előadás tartására. A rendezvényre január 16-án Brüsszelben került sor, amelyen valamennyi tag- és tagjelölt ország egy vagy több képviselője vett részt. Dr. Molnár Pál a Minőség Szekcióban Az új tagállamok igényei és elvárásai címmel közvetlenül az ebédszünet után tartotta meg nagy érdeklődést kiváltó előadását, melyet a levezető elnök írásban köszönt meg és további javaslatokat kért. Dr. Varga Lajos, az EOQ alelnöke az MMT és az EOQ által közösen rendezett VII. Építésügyi Konferencián előadást tartott. A konferenciára március 8-9-én Hévízen került sor. Az előadás témaköre az EOQ szakember-képzés, tanúsítás és regisztrálás volt. Az előadás szövege megjelent a Magyar Minőség márciusi számában. Az I. Országos Rendőrségi Minőség Konferenciára február 26-án Budapestem került sor, amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság Fejlesztési Programirodája rendezett. A konferencián Dr. Salgó László, r. vezérőrnagy, az ORFK vezetője közzétette a Minőségpolitikai Nyilatkozat -ot és megszabta az abból adódó feladatokat. Ezután tartotta meg hozzászólását Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke és fejezte ki elismerését a rendvédelmi tevékenység minőségfejlesztése terén elért eredmények iránt. A DEMIN IV. tudományos konferencián Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete és kihívásai az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt április án Debrecenben került sor. A konferenciát Dr. Vojnik Mária, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára nyitotta meg. A megnyitót követően Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke rövid köszöntő keretében átadta az EOQ oklevelét annak igazolására, hogy a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola által szervezett Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szak keretében az EOQ minőségmenedzser az egészségügyben minősítés elnyerhető. Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke részt vett és előadást tartott az V. Horvát Nemzeti Minőségügyi Konferencián, amelyet május án Sibenikben tartottak. A Horvát Minőségügyi Szervezet tiszteletbeli tagjaként megtartott nyitó plenáris előadásának címe Competition and 17

18 Quality volt. A nemzeti konferencián több mint 300 résztvevő jelent meg. Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke részt vett az IAMA (International Food and Agribusiness Association) Tudományos Konferenciáján és Fórumán, amelyre június között a svájci Montreux-ben került sor. A rendezvénysorozat keretén belül sikerült elfogadtatni az EOQ és az IAMA közötti együttműködés körvonalait, amely alapján a tervezett együttműködési megállapodás belátható időn belül előkészíthető. A plenáris ülésen Dr. Molnár Pált beválasztották az Effective Food Chain Munkacsoportba. A Szerb Minőségügyi Szervezet június között Belgrádban Nemzeti Minőségügyi Konferenciát (National Convention on Quality 2004) rendezett. A nagyszabású eseménysorozaton több mint 650 szakember vett részt, köztük 12 ország (Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Kanada, Magyarország, Németország, Olaszország és Svédország) képviselői. A nyitó üdvözlő beszédet Frank Steer, az EOQ elnöke tartotta. A rendezvénysorozat második napján Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke plenáris előadást tartott Current Tasks of Food Quality and Safety Management in Europe címmel. Dr. Sütő Kálmán, az EOQ tiszteletbeli elnöke és Dr. Molnár Pál, az EOQ elnöke meghívást kapott az osztrák partnerszervezet, az ÖVQ 25. jubileumának ünnepi ülésére, amelyre október 14-én a bécsi Schönbrunn-i kastélyban került sor. Ezen az osztrák ipari és gazdasági miniszter adta át a Nemzeti Minőségdíjakat is. Dr. Molnár Pál köszöntő beszédében megemlékezett arról, hogy az osztrák partnerszervezet megalapítását 1979-ben a Budapesten megrendezett XXIII. EOQC Konferencián határozták el, majd átadta az EOQ ajándékát. A Cseh Minőségügyi Szervezet meghívására az EOQ és az EOQ képviseletében Dr. Molnár Pál részt vett a Prágában megrendezett Nemzetközi Minőségügyi Konferencián és a Cseh Nemzeti Minőségdíj átadásán. A konferencián plenáris előadását a Current Trends in the European Quality Development címmel tartotta meg. A Nemzeti Minőségdíjat Stanislav Gross, cseh miniszterelnök adta át és jelen volt a kormány 4 másik tagja, akik ágazati minőségdíjakkal tüntették ki a nyertes cégeket, illetve szervezeteket. A Közép- és Kelet-európai Országok IV. Nemzetközi Konferenciáját november án a szlovéniai Bledben rendezték meg. A konferencián részt vett és előadást tartott Dr. Bölöni Péter, az EOQ Metrológiai Szakbizottságának társelnöke. Előadásának címe On the two aspects of measurement in quality manner volt. 18

19 EOQ projektek Az EOQ szakember-tanúsítási és -regisztrálási rendszereinek hivatalos felülvizsgálatából és a MSZ EN ISO/IEC (ISO/IEC 17024:2003) szabvány hatályba lépéséből adódóan az EOQ Minőségirányítási Kézikönyve átdolgozásra került. Ebben táblázat tartalmazza az MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 szabvány Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei vonatkozó előírásainak és az EOQ Minőségirányítási Kézikönyvének keresztreferencia jegyzékét. Korszerűsített tartalommal készültek el a következő dokumentumok: Dokumentumok és feljegyzések kezelése Tanúsító Testület működése Tanfolyamok elfogadása, regisztrálása Szakember-tanúsítás Tanúsított szakemberek felügyelete, a tanúsítvány megújítása Fellebbezések kezelése A tanúsítvány visszavonása, törlése Belső felülvizsgálat Elkészültek és a honlapra kerültek az EOQ oklevelek magyar nyelvű általános követelményrendszerét bemutató 3-4 oldalas tájékoztatók és a szükséges formanyomtatványok. A kérdések felülvizsgálatával, harmonizálásával és csoportosításával megkezdődött az EOQ Szakember-tanúsítási Bizottsága (PRU) által prioritásként kezelt vizsgáztatás teljes körű felügyeletének megvalósítása az EOQ Szakember-tanúsait Bizottsága által. Az EOQ regisztrációval rendelkező szakemberek jegyzékét, akik az EOQoklevelet az EOQ által kapták meg, az Évkönyv VII. fejezete tartalmazza, de az új vagy megújított oklevelesek név- és címjegyzékét a Minőség és Megbízhatóság egyes füzetei is közzé teszik. Ezáltal Magyarország a kiadott EOQ oklevelek száma (összesen 1095) tekintetében az országok rangsorában a 8-ik helyen áll, de 2001, 2002 és 2003 után 2004-ben is Németország és Svájc után harmadik országként a legtöbb EOQ-oklevelet adta ki. Külön projektként kezelhető, de az előzőhöz szorosan kapcsolódnak a 2002-ben beindított szintentartó tanfolyamok, amelyeket a EOQ Központi Titkársága rendez. A 2004-ben lejáró oklevelek számával függ össze, hogy 2004-ben csak 3 tanfolyamot sikerült megtartani, melyek így kevesebbel járultak hozzá a Magyarországon kiadott EOQ-oklevelek számának növekedéséhez az elmúlt évben. 19

20 Magyarországon az EOQ az elmúlt évben összesen 231 új EOQ oklevelet adott ki, illetve újította meg a korábbi EOQ okleveleket: EOQ minőségügyi szakértő 3 EOQ minőségügyi rendszermenedzser 135 EOQ minőségügyi auditor 45 EOQ környezetirányítási rendszermenedzser 13 EOQ környezetirányítási auditor 20 EOQ TQM menedzser 1 EOQ TQM felülvizsgáló 0 EOQ minőségügyi asszisztens 14 Figyelemfelhívásként itt is megemlítendő, hogy az oklevelüket nem megújító szakembereket törlik az EOQ nyilvántartásából, melynek újbeli megszerzése a teljes eljárás megismétlését feltételezi. Egyébként a nyilvántartásból való törlés tényét a személyi adatok megadásával közzé is kell tenni, amire a Minőség és Megbízhatóság évi második számában kerül sor. A Vizsgaszabályzat alapelveinek kidolgozásával, valamint a vizsgakérdések felülvizsgálatával, harmonizálásával és csoportosításával megkezdődött az EOQ Szakember-tanúsítási Bizottsága (PRU) által prioritásként kezelt vizsgáztatás teljes körű felügyeletének megvalósítása az EOQ Szakember-tanúsítási Bizottsága (EOQ SZTB) által. Az EOQ elismertségét jelzi a szakember-tanúsítás területén, hogy 6 tagország teljes jogú tagszervezete képviselőiből álló munkacsoport vezetőjeként felkérést kapott az EOQ élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser és EOQ élelmiszerbiztonsági auditor harmonizált sémájának kidolgozására. A júniusában Hágában hozott döntést követően a tervezetek elkészültek és a márciusában Malagában megtartott EOQ PRU ülésen olyan kevés és nem igazán lényegi módosításra, kiegészítésre mutatkozott igény, aminek eredményeképpen mindkét harmonizált sémát az -en leadott szavazatok alapján rövidesen jóváhagyták. Ezt a jóváhagyást a Moszkvában megtartott EOQ PRU ülésen vita nélkül megerősítették, és arra kérték az EOQ képviselőjét, hogy kezdje el a tanfolyami képzés tananyagának kidolgozását. Már a bizottsági ülésen, de azt követően is több ország (pl. Ausztria, Cseh Köztársaság, Franciaország, Horvátország, Ukrajna) kifejezte érdekeltségét a tananyag átvétele iránt. Az oktatási anyagok elkészítése és a tanfolyamok szervezése ezek után Magyarországon megkezdődött. A vezető köztisztviselők részére aktualizált 3 napos, az Európai Unió minőségpolitikájával összhangban lévő, átfogó minőségfejlesztési továbbképzést a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium VI/4/2004 szám alatt a minősített közigazgatási továbbképzési programok nyilvántartásába felvette. A április 19-én kelt nyilvántartásba vétellel az EOQ 20

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített rendkívüli ülésérő l Időpont: Hely:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1530 Budapest, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

EMLÉKEZTETŐ. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu EMLÉKEZTETŐ az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2003. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2006 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2007 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának (SZTB) üléséről KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026, Nagyajtai utca 2/b. 1530, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 Email: info@eoq.hu JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Szakembertanúsítási Tanácsadó

Részletesebben

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Dr. Molnár Pál az EOQ MNB elnöke 1. Bevezetés Jelentős jubileumhoz érkezett az EOQ MNB: 2012-ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Részletesebben

European Quality Week 2002 Nemzeti Minőségfejlesztési Programok és Minőségdíjak A közép- és kelet-európai országok

European Quality Week 2002 Nemzeti Minőségfejlesztési Programok és Minőségdíjak A közép- és kelet-európai országok H-1022 Budapest, Herman Ottó út 15. HUNGARY H-1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: (361)2128803 Fax: (361)2127638 http://eoq.mtesz.hu E-mail: eoq@mtesz.hu 2. körlevél European Quality Week 2002 Nemzeti Minőségfejlesztési

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2001. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2002. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ elnök (Chairman) Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ

Részletesebben

Dr. Balogh Albert (1934 2011)

Dr. Balogh Albert (1934 2011) 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b Telefon: 212-8803 Fax: 212-7683 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet. Alapítva: 1972

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2010. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2010. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2010. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben

Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlése

Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Hordósy Rita Király Gábor Pályakövetési tipológia Ábra és melléklet torgyik judit a nyelvtanulás európai

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai XXII. Magyar Minőség Hét Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai Budapest, 2013. november 5. Kéki Zsuzsanna Az MSZT tanúsítási szolgáltatásai Minőségirányítási rendszerek tanúsítása MSZ

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18.

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Kerékpározás Európában Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Európai Kerékpáros Szövetség www.ecf.com 2 Célunk: A kerékpározas aránya duplázódjon meg 2020-ra Európában! 3 Többféle

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2013 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15.

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Egyenlı bérek és a recesszió hatása a nıi dolgozókra Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Miért állnak fenn a nemek

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A Tanács. A pilléres szerkezet. A Közösség fő szervei. Az Európai Unió szerkezete 3. Az Európai Unió szerkezete. 2. pillér. 3. pillér.

A Tanács. A pilléres szerkezet. A Közösség fő szervei. Az Európai Unió szerkezete 3. Az Európai Unió szerkezete. 2. pillér. 3. pillér. A Tanács EU Európa Tanács Brussels Strasbourg Európai Unió 27 tagállam Európa Tanács 47 tagállam A pilléres szerkezet EU ELSŐ PILLÉR (EK) alapvetően közösségi jellegű Az Európai Unió szerkezete 3. MÁSODIK

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2011 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert (2011. július 23-ig)

Részletesebben

Az EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztráció általános irányelvei

Az EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztráció általános irányelvei 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 4264; Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05 1530 Budapest, Pf. 21,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Application Picture to follow

Application Picture to follow 1.0-1.5 t Elektromos hajtású targonca Application Picture to follow www.toyota-forklifts.hu 2 Toyota Traigo 24 Toyota Traigo 24 Az új Toyota Traigo 24 Biztonság Termelékenység Tartósság Kezelhetőség Az

Részletesebben

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey elnevezésű nagyszabású nemzetközi project előkészítő munkálatait.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

M E G H Í V Ó EOQ Általános minőségügyi képzés Helyszín: Időpontok: Európai Bizottság felkérésére az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ)

M E G H Í V Ó EOQ Általános minőségügyi képzés Helyszín: Időpontok: Európai Bizottság felkérésére az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1535 Budapest, Pf. 740 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu MEGHÍVÓ EOQ Általános minőségügyi

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

AQAP követelmények és realitások

AQAP követelmények és realitások AQAP követelmények és realitások Kerekes László minőségügyi szakértő tel: 20/777-9139 email: info@saasco.hu AQAP ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATION (SZÖVETSÉGI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADVÁNY) AQAP-2070

Részletesebben

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130 21. A minőségi piac 21.1 A minőségügyi tanácsadók A minőségügyi tanácsadás a gazdasági, műszaki és vezetési szakmák határterületén helyezkedik el, vagyis a minőségügyi tanácsadó vállalkozások többféle

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2011. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2011. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB 2014. évi Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB 2014. évi Közgyű lésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Területi kormányzás és regionális fejlődés

Területi kormányzás és regionális fejlődés Területi kormányzás és regionális fejlődés Pálné Kovács Ilona MTA Székház, 2014. november 20. Regionális kormányzás kiment a divatból? Területi jelző néha elmarad (Oxford Handbook of Governance 2014. 800

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX SEC(2007) 707 A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA Kísérő dokumentum a következőhöz: A Bizottság fehér könyve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése. 2010. május m

EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése. 2010. május m Az EOQ MNB 2010. évi Közgyűlése 2010. május m 11. 1 EOQ MNB 2010. 0. évi Közgyűlése 1. Megnyitó 2. Dr. Balogh Albertnek, az EOQ MNB alelnökének előadása: Az új ISO 9004-es szabvány 3. A napirend elfogadása

Részletesebben

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.)

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A közoktatás új fejlődési pályára állítása Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Budapest, 2008. november 25. NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Simor András a Magyar

Részletesebben

Az EOQ MNB Alapszabálya 8. módosított változat

Az EOQ MNB Alapszabálya 8. módosított változat 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

MEGHÍVÓ EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser

MEGHÍVÓ EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása. Ésik Róbert elnök

A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása. Ésik Róbert elnök A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása Ésik Róbert elnök A HIPA születése Professzionális befektetésösztönzés Külföldi működőtőke növelése A már Magyarországon lévő vállalatok újrabefektetéseinek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.)

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. (2004. április 29-30.) Debreceni Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben