TÁMOP / Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010"

Átírás

1 1 TÁMOP / Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné

2 2 TÁMOP-3.1.4/08/ Óvodánk neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye. Bács Kiskun megyében található. Hat csoportos óvoda, vegyes csoportokkal, 3 7 éves gyerekek járnak a csoportokba. A csoportok átlagosan 20 fővel működnek. 4 csoportban 1 óvodapedagógus, 1 dajka, 2 csoportban 2 óvodapedagógus 1 dajka dolgozik. Állandó délelőttös, állandó délutános. 3H: 9 fő, 2H: 40 fő A Szűkebb környezetünkben élő madarak megismerése komplex tevékenységek során című innovációt ketten írták: Schultzné Páncsics Mária és Rapcsák Józsefné. Schultzné Páncsics Mária 24 éve óvodapedagógus a Halacska csoport vezetője, bevont pedagógusként dolgozik. Kidolgozta és csoportjában megvalósította a Föld projektet. Váltótársa van. Rapcsák Józsefné a Halacska csoportban dolgozik, több, mint 25 éves óvodapedagógusi múlttal rendelkezik. Minőségi munkacsoport vezetőként és óvodavezető helyettesként is dolgozott. Mindketten a Jeles napok nevű szakmai munkacsoport tagjai voltak. Falun élünk, a Gemenc, a Duna, a Kanális mellett. Séták, kísérletek, sok közvetlen tapasztalat az élővilággal segítették az anyaggyűjtést. Az óvoda programja nagy hangsúlyt fektet a körülöttünk lévő élővilág megismerésére, megóvására. Mindezt tevékenységek sorozatán keresztül. A vizek, az erdő élővilága az intézmény életének sok területén megjelenik, de a madarak témakör az óvodapedagógus személyiségéhez is nagyon közel áll, ezért választotta továbbgondolásra. Az innováció megírásához javasolt időkeret: 2x15 óra. Kanyarné Kiss Helga szakmai vezető

3 3 Vendég vagy a világban, és ez a világszép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendezni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami szépségeiből csodálatosképpen megmarad, Az ember minden pusztításai mellett is. Wass Albert

4 4 Tartalomjegyzék Projektmódszer elméleti ismertető...4 oldal Intézményi előzmények...8 oldal A projekt alapadatai...9 oldal Őszi témahét programja...11 oldal Őszi témahét anyaga...16 oldal Téli témahét programja...18 oldal Téli témahét anyaga...22 oldal Tavaszi témahét programja...24 oldal Tavaszi témahét anyaga...29 oldal Játékleírások...32 oldal Körjátékok, népdalok, mondókák, versek, mesék a madarakról...34 oldal Komplex tervezést segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek...42 oldal

5 5 Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása A projekt - olyan jellemzőkkel bír, ami a gyermekek érdeklődésre, kíváncsiságra, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére épít és a sokféle érdekes megkínált téma közül a leginkább vonzó választására ad alkalmat. Ez egyben idomul az óvodai tanulás sajátosságaihoz is. A téma, a projekt feldolgozása, tevékenységek sorozatából áll, s a tevékenységek folyamatában közvetlen, konkrét tapasztalást. Ezek a tevékenységek önként vállalt cselekvésben történnek, nem pedig a felnőtt által kreált feladathelyzetekben. A cél, a probléma megoldása, a produktum létrehozása, a tanulás pedig csak eszköz jellegű, csak a létrehozás hozadéka. Az újonnan fellépő gyermeki igények beépülhetnek (a téma feltárásának teljessége és mélysége, összefüggések, kilépés, gazdagítás lehetősége vonatkozásában), ezek gazdagítják a témát. Ezért is mondható, hogy a lebonyolítás menete nyílt, vagyis a gyermekek érdeklődése, igénye alapján gazdagodik. Ezért változó idejű (a témától és az érdeklődéstől függően egy naptól akár három hónapig is tarthat). Eközben a téma mélyére ás, az összefüggések és a kapcsolatok kihasználása igény szerint történik. A projekt módszer során a pedagógus szerepe sem a hagyományos módon alakul. Ez a szerep egyszersmind kibővül: egyrészt a bevonható partnerek körével (gyerekek, óvodapedagógusok, dajkák, szülők, társintézmények ), másrészt a feldolgozható témák tág körével. Ugyanakkor a pedagógus szerep módszertani szempontból sokkal konstruktívabb, hiszen átengedi a gyermekek számára mind a kezdeményezést, mind a lebonyolítást, mind a megszervezést, és olyan, főként indirekt hatásrendszert, módszereket alkalmaz, ami azoknak eredményességét elősegíti. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása nem az iskolás korban kezdődik, hanem az óvodában, a gyermekek életében első nevelőintézményben. A 3-7 éves gyermekek jellemzői között már ott vannak azok a kondíciók, amelyek a későbbi permanens tanulás alapjai.

6 6 Az egyéni érdeklődés. Pozitív érzelmek hatják át a világhoz fűződő viszonyát. A gyermekek gondolkodását a szinkretizmus jellemzi. A gyermekkorban a képességek az egész individuum egységét szolgálják. A korszak a társak felé fordulás első meghatározó időszaka. A projektpedagógián túlmutató új megoldás nem létezik ma az óvodapedagógiában. A gyermekközpontúság a személyiség egyedi vonásaira figyelést felerősítette. A projekt az óvoda szociális kompetenciáját, fejlesztő szándékait határozottan érvényre juttatja. Az utóbbi években, az óvodákban érzékelhető problémák között az első helyet foglalják el a gyerekek viselkedésében jelentkező nem kívánatos változások. Ezeket már nem lehet a hagyományos követelményrendszer közvetítésével, a hagyományos tevékenységformákkal megoldani, viszont a kooperáció, az önkifejezés, az egyéni szocializációs modellekkel dolgozó projekt ezt a nehezen kezelhető területet is képes kompenzálni. Szétrombolja a minden gyermekkel szembeni elvárások lehetetlenségéből adódó pedagógiai feszültséget. A projekt nem elvárásokat állít a gyermekek elé, hanem személyes célokat, hétköznapi távlatokat, amelyek képesek ellensúlyozni az általános képességfejlesztés miatt jelentkező feszültségeket a személyiségfejlesztés során. Speciális tényezők, amelyek figyelembe vétele nélkül nem lehet óvodában projektet szervezni: Nincs központi tartalmi elvárás (tanterv): Az óvodai nevelés az iskolától eltérő sajátos vonása, hogy nevelésben gondolkodik és a szervezett oktatás még nem kezdődik el ebben a korban. Az óvodai nevelésnek nincs központilag meghatározott tartalmi követelménye. Önállóság: Az óvodás gyermekek önállósági törekvése látványosan jelentkezik az egyedül szeretném, vagy én akarom üzenetében, ám ebben a korban a szándékok és a lehetőségek között nagy a különbség még. A felnőtt jelenléte, együttműködése: Az óvodapedagógus jelenléte elengedhetetlen a projekt folyamatában. Ő a gyermeki elképzelések ösztönzője, a megvalósítás szervezője, a külső környezet erőforrásainak mozgósítója. Kötetlen tevékenységek aránya: Az óvodai nevelés látványos ismérvei között szerepel a tevékenységek kötetlensége, hiszen a gyermekeknek, annak ellenére, hogy erős a belső késztetésük tevékenységek indítására, vagy már folyamatban lévő tevékenységekbe történő bekapcsolódásra, csak

7 7 olyan tevékenységek vonzóak, amelyek az egyéni megközelítést és egyéni ütemezést tolerálják, a kényszeres, a személyes szempontokat figyelmen kívül hagyó helyzetből rövid idő után kilépnek, vagy figyelmük önkéntelenül másra fókuszál. A spontán hatások beépíthetősége: A gyermekek magas fokú ingeréhsége, és az adott pillanat varázsa befolyásolja a gyermekek számára fontos tevékenységek körét. A gyermeknek az érzelmei mutatják meg a számára vonzó helyzeteket, személyeket, tárgyakat, ezért az aktualitások beépítése kívánatos a tartalmak közé. Az eszközhasználat korlátozottsága (szerszámok, könyvek): A gyermekek finommotoros fejlettsége és fizikai ereje, állóképessége korlátokat szab a különböző anyagok megmunkálásának, szerszámok alkalmazásának mértékében. Rendszeres felnőtt segítségre szorulnak terveiket valósággá változtató eszközök használatakor, a balesetveszély még így is folyamatos. Az értékelés, minősítés eltérő mechanizmusai: Az óvodapedagógus személyre szabott közléseinek van nagy befolyásuk, és a kortársak csoportdinamikai hatásainak. A mi tudat átvezeti a gyermekeket a családtudatból, a hasonló érzelmekre építő óvodai közös érdekeltség világába, így az egymással szemben megfogalmazott szociális elvárások képesek pozitív irányba befolyásolni a viselkedést, de akár az érdeklődést vagy a kötődést is. A projektpedagógia számára az óvodai nevelésben kedvező feltételek találhatók, és minden szakmai elvárást teljesít, ami a hazai és európai nevelés által korszerűnek tekinthető. A konkrét projekt megszervezésének folyamata: 1. Előkészület a projekt-téma kiválasztásához: ez a pedagógus feladata. Jelenti ez a gyermeki érdeklődés számbavételét, a lehetséges projekttémák összegyűjtését, és minden egyes témafejlesztő hatásainak, integrációs lehetőségeinek számbavételét, 2. A projekt témák gyermekek elé terjesztése: a gyermekek választása. Jelenti ez az alábbiakat: - a tevékenységekre bontás, - a témával kapcsolatos már meglévő tudás, eddigi tapasztalatok számbavétele, - információk gyűjtése, forrásuk feltárása, és az információk gyűjtésének megtervezése,

8 8 - az eszközök, szerszámok, kellékek számbavétele, A szükséges eszközök beszerzésének megtervezése, - az egyes tevékenységekhez idomuló produktumok kiválasztása, megadása, - az egyes tevékenységek lehetséges sorrendjének összeállítása, véglegesítése, regisztrálása, - a projekt közzétételének, bemutatásának megtervezése. 3. A projekt tevékenységek lebonyolítása a regisztrált sorrend figyelembe vételével. Ezek a pedagógus és a gyermekek együttes tevékenységei, egyéni és közös, valamint kooperatív munkálkodása által létesülnek. 4. Az egyes tevékenységek produktumainak közzététele: kiállítás rendezése, foto-kiállítás, képeskönyv kiállítása, videofilm bemutató, poszter, faliújság, dramatikus játék, előadás, táncház. stb., és a meghívottak körének kiválasztása. 5. A projekt értékelése: beszélgetéssel, az élmények felidézésével, újra átélésével. - Előkészítő, koordináló, szervező, mind az óvodán belül, mind kívül - Eszköz- és tevékenység feltételeket biztosító, elősegítő - A gyermek előzetes tapasztalataira építő magatartás - A gyermekkel való együttműködést szorgalmazó - Ösztönző, megtámogató problémaszító, - megoldást elősegítő hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra - A tevékenységbe integrált műveltségtartalmak kibontását elősegítő - A szülőkkel való együttműködést elősegíti

9 9 Meglévő hagyományaink a projektmunkában, amiből tovább építkezünk Célunk a környezettudatos életmódra nevelés: Az óvodánkban Helyi Nevelési Program alapján dolgozunk, amit a nevelőtestület dolgozott ki. Alapvető nevelési célunk sokoldalú képességfejlesztés a tevékenységeken keresztül, a természet szeretetére, megóvására, tiszteletére nevelés. Az óvodánkban már működő projektek: Szelektív hulladékgyűjtés - újrahasznosítás Madárvédelem Komposztkészítés, felhasználás Egészséges életmód: (gyümölcs, zöldség napok, betegségek elleni védekezés) Föld hete: ültetés, növénygyűjtés, növények gondozása, aszfaltrajzverseny, akadályverseny Madarak és fák napja: Ezek a projektek, csak hetes szervezésben működnek, és az értékelés nem megfelelően kidolgozott. Az egy évet átölelő projektünk a komposztkészítés és felhasználás, ami még jelenleg is folyamatban van. Szükségesnek találtuk a környezettudatos életmódra nevelésen belül, megismertetni a gyerekekkel a látszólag hasznavehetetlen anyagok újrahasznosítását. Az anyagi hozzájárulás egy részét pályázaton nyertük. A tavaszi projektzáró értékeléseként, helyben a gyerekeknek és a szülőknek diavetítés keretében bemutattuk a folyamatot. A pályázat kiíró szervezésében Kecskeméten ismertette óvodánk az elkészül és megvalósított projektet

10 10 MADARAK Óvodai projekt tervek-madarak Helyzetelemzés: A gyerekeknek évek óta lehetősége van arra, hogy falun belül és kívül megfigyelje a környezetünkben élő madarak életét. Egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a téma felé, ezért határoztunk úgy, hogy ismereteiket ezen a területen bővítjük. Célmeghatározás: A környezetvédelem, ezen belül a madarak védelmének megismertetése A gyermekek ismereteinek bővítése a környezetükben élő madarakról A gyermekeken keresztül a családok madarakhoz fűződő érzelmi viszonyulásának javítása Saját élmény nyújtása Anyanyelvi nevelés A könyvnézegetés megfelelő formájának gyakorlása, a látott ismeretek tudatosítása Kompetenciafejlesztés Személyes kompetenciák: Élményszükséglet, kíváncsiság, önmegismerés- önismeret, befogadási képesség, beleélési képesség, finommotorikai képesség, motiváció Kognitív kompetenciák:

11 11 Környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggést kereső-, tudásszerző, rendszerező, gondolkodási képességek, kommunikációs képességek. Memóriafejlesztés (szöveg, dallam, mozgás), reprodukáló képesség. Szociális kompetenciák: Együttműködés, kooperatív készség, empátia, kommunikatív képesség, tolerancia Munkaformák: Csoportos munka a gyermekek között Csoportos munka a szülőkkel Csoportos munka az óvodapedagógussal Egyéni munka Javasolt alkalmazása: az óvoda minden vegyes csoportja Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Sikerkritériumok: Beszélgetések során érzékelhetővé válik a gyermekek madarak iránti szeretetének, védelmének pozitív irányú változása A projekt tevékenységeibe minden, a csoportban nevelkedő gyermek bekapcsolódik A szülőkkel közösen szervezett rendezvényen az érintett szülők 50 %-a részt vesz A szülők 60 %-a bekapcsolódik, a gyűjtőmunkába Érdeklődéssel fordulnak az új ismeretek fele

12 12 Őszi témahét programja Fut a szél magába Résztvevő csoport: 5 számú halacska csoport Időkeret: 5 nap Kapcsolatok: Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek- ének-zene, ábrázolás, tánc Egészséges életvitel, életmód Témahét célja: A közvetlen és tágabb környezethez való viszonyulás fejlesztése-séta, megfigyelés, gyűjtőmunka, beszélgetés keretében A környezettudatos magatartás fejlesztése, élményszerű, játékos tapasztalatszerző tevékenységgel-madarak hangjának, mozgásának utánzásával. Viselkedés kultúra fejlesztése a kirándulások alkalmával-helyes magatartási formák gyakorlása

13 13 Előkészítés Tervezés- feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása Heti terv összeállítása- Gyűjtőmunka a családok bevonásával Levelek, termények, tollak Képek Kézműves kellékek: festék, karton, színes papír, hurkapálca Zene-, vers-, és mesegyűjtemény alkotások Szervezés Kirándulás Szülőkkel közös délelőtt 1. nap A nap célja: A gyerekek madarakkal kapcsolatos ismereteinek felderítése. A gyűjtött képek alapján az ismeretek felelevenítése. Tevékenységek: 1. Könyvek, képek nézegetése a madarakról (óvodai könyvtárból, otthonról hozott) 2. Egyéni, és közös élmények felelevenítése, meghallgatása

14 14 3. Ismert madárhangok utánzása 4. Értékelés 2. nap A nap célja: Tapasztalatszerzés az élőlények (növények, madarak) megfigyelésében. Séta közben az érzékszervi benyomások szerzése- látás, hallás, tapintás zajok, hangok, színek. Elemi szabályok megismerése, gyakorlása- környezettudatos magatartás formálása A szemetet, mindig összegyűjtjük, és hazavisszük. Csendesen beszélgetve, együtt haladunk Vigyázunk a növényekre, a természetes élőhelyén figyeljük meg A kijelölt úton járunk Megismertetjük a gyerekekkel a gyógynövények fontosságát, felhasználhatóságát A madarak szerepe a táplálékláncban-madárvédelem Tevékenységek: 1. A megfigyelési szempontok megbeszélése Madarak élettere

15 15 fészkelő helye táplálkozási szokások a vándorlás előtti viselkedési szokások 2. Séta a faluban 3. Állatok, növények megfigyelése- séta közbeni gyűjtőmunka Levél Termés, termény Toll Virágos növények 4. Visszatérés az óvodába 5. Értékelés A nap célja: A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással. 3. nap Tevékenységek: 1. Megbeszéljük, áttekintjük az előző nap eseményeit 2. Madarak barkácsolása 3. Mozgásos feladatok, játékok lásd táblázatban felsorolt 4. Értékelés

16 16 4. nap A nap célja: Az élő- élettelen megkülönböztetése. A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással. Tevékenységek: 1. Mozgásos feladatok, játékok 2. Táplálkozás az élővilágban a táblázatban felsorolt játékok leírása a mellékletben találhatók 3. Szaporodás, fejlődés az élővilágban- a táblázatban felsorolt játékok leírása a mellékletben találhatók 4. Értékelés 5. nap A nap célja: A társas együttlét, együtt mozgás élménye. A viselkedés kultúra kialakítása a szabályok ismertetése által Vigyázunk a saját és társaink testi épségére Udvariasak vagyunk egymáshoz Segítjük a kisebbeket Engedjük, hogy kipróbálják ügyességüket és önállóan vállaljanak szerepeket Az érzelmi és értelmi intelligencia fejlesztése Közös tevékenységekkel Az ismeretek felhasználásával a játékok során

17 17 Tevékenységek: 1. Zenehallgatás Vivaldi: Ősz 2. Beszélgetés a héten tapasztaltakról 3. Festés, színkeverés Madarak, Száll, száll, messzire száll a madár 4. Közös barkácsolás a szülőkkel nyíltnap keretében mobil madár készítése, festéssel, szárnyak hajtogatásával 5. Értékelés Nincs szebb madár Külső világ tevékeny megismerése A családban szerzett élmények, tapasztalatok meghallgatása. Séta közben a környezetünkben élő madarak, növények megfigyelése. Matematikai ismeretszerzés Halmazok képzése, a gyűjtött képek felhasználásával. Számlálás gyakorlása Tapasztalatszerzés a mérés területénhosszabb, rövidebb-a Játék Mozgás Mese -vers Ének-zene Rajzolás, mintázás, kézimunka Érzékelő játéktapintássatájékozódás Fiókás játék- Kányádi Sándor: Mondóka: Madár készítése: Veréb Erre kakas Zöldségekből- ismerjék fel a térben, egymáshoz Szutyajev: Két kis kakas gyűjtött tollak fészek puha való Micsoda madár Madarak voltunk felhasználásával anyagát alkalmazkodás ez? Nincs szebb Festéssel-szárny Drámajáték: Udud István: A Dalok hajtogatással Fészek építése Játékos utánzó cinke Gyertek haza Festéssel puha anyagokbólfiókák mozgások: Szalai Borbála: ludaim Terménybábok gondozása Madarak mozgása Egy didergő kis Fecskét látok készítése Memória: kártya Fiókák etetése madár Gólya, gólya Szárított, préselt

18 18 gyűjtött levelek, játék-a gyerekkel Egyél libám levelek ragasztása, Tapasztalatszerzés madártollak közösen készített Versenyjátékok: Siess libám kiegészítése az anyagok felhasználásával játékeszközök Fészeképítés Mozaikkép tulajdonságairól: Összehasonlítások: Társasjáték: Fiókák gondozása készítése puha, kemény, több, kevesebb, madarak Élelemgyűjtés könnyű, nehéz kisebb, nagyobb tulajdonságairól, megállapítása, életteréről szerzet Környezetvédelem- meghatározása tapasztalatok a madarak védelme rendszerezésének Megfelelő élettér elősegítése kialakításával Szólánc: gondoskodás a Ha elmegyek környezetünkben hozzád élő madarakról (bokrok telepítése a kialakítandó madár itató köré, a madáretető kijavítása, takarítása készülve a télre)

19 19 A téli témahét programja Hej, tél, hideg tél, Hóval-jéggel megjöttél Résztvevő csoport: 5 számú halacska csoport Időkeret: 5 nap Kapcsolatok: Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek- ének-zene, ábrázolás, tánc Környezetvédelem: A madarak védelme Témahét célja:a közvetlen környezetünkben élő madarak védelmének tudatosítása, környezettudatos magatartás fejlesztése, élményszerű, játékos tapasztalatszerző tevékenységgel. Előkészítés Tervezés- feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása Heti terv összeállítása- A felelősök megnevezése Gyűjtőmunka a családok bevonásával

20 20 Képek Kézműves kellékek: festék, karton, színes papír, hurkapálca Zene-, vers-, és mesegyűjtemény alkotások Szervezés Kirándulás 1. nap A nap célja: A gyerekek madarakkal kapcsolatos ismereteinek felelevenítése a közös élmények felidézésével. Tevékenységek: 1. Könyvek, képek nézegetése (az óvodai könyvtárból, otthonról hozott, csoportban levő) 2. Egyéni és közös élmények felelevenítése, meghallgatása 3. Mozgásos játékok, feladatok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 4. Értékelés 2. nap

21 21 A nap célja: Tapasztalatszerzés az élőlények (növények, madarak) megfigyelésében séta közben. A szabályok gyakorlása- környezettudatos magatartás formálása. Tevékenységek: 1. A megfigyelési szempontok megbeszélése Milyen madarakat látunk Állatnyomok a hóban Környezetünkben található növények 2. Séta a faluban 3. Állatok, növények megfigyelése 4. Visszatérés az óvodába 5. Mesehallgatás 6. Értékelés A nap célja: A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással A természetvédelem megalapozása, természeti ismeretek nyújtása. 3. nap Tevékenységek: 1. Megbeszéljük, áttekintjük az előző nap eseményeit

22 22 2. Madáretető kitakarítása, feltöltése 3. Madarak táplálkozási szokásainak megfigyelése-az csoportból (a madáretető jól látható) 4. Mozgásos feladatok, játékok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 5. Barkácsolás- madáretető készítése dobozból, festéssel, madárhajtogatással 6. Értékelés 4. nap A nap célja: A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással. Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Tevékenységek: 1. Mozgásos feladatok, játékok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 2. Táplálkozás az élővilágban- az emberek segítő munkája a téli állatgondozásban 3. Zenehallgatás- Sztravinszkij: 4. Folyamatos megfigyelés, a madáretető tisztántartása, feltöltése 5. Értékelés 5. nap A nap célja: A társas együttlét, együtt mozgás élménye. Nyelvi kifejezőkészség, verbális kommunikáció fejlesztése. Tevékenységek: 1. Zenehallgatás: Gryllus

23 23 2. Beszélgetés a héten tapasztaltakról 3. Festés, színkeverés- Téli kép festése madáretetővel 4. Mozgásos játékok, feladatok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 5. Értékelés Nincs szebb madár Külső világ tevékeny megismerése A közösen szerzett élmények, tapasztalatok felelevenítése meghallgatása. Séta közben a környezetünkben élő madarak, növények megfigyelése. Matematikai ismeretszerzés Halmazok képzése, a gyűjtött képek felhasználásával. Számlálás gyakorlása Magok válogatása szín, forma, nagyság szerint. Sorozatok kialakítása Játék Mozgás Mese -vers Ének-zene Rajzolás, mintázás, kézimunka Érzékelő játéktapintással ismerjék fel a fészek puha anyagát, a magvak közötti különbségeket. Társasjáték- Fiókás játéktájékozódás térben, egymáshoz való alkalmazkodás Madarak bemutatása hangutánzással, Osváth Erzsébet: Haragszik a varjú Gazdag Erzsi: Cinege-etetés Benedek Elek: Madárfiókák Szutyajev: Az alma A kóró és a Réce, ruca Nád alól Gólya bácsi, gólya Siess libám Egyél libám Száll, száll Kukacgyűjtögető mozgással kismadár Drámajáték: Békásfogó-a Mese a falánk tyúkocskáról Madáretető ragasztása, kiegészítése rajzolásatermészetes anyagok felhasználásávalszalma, magvak Terménykép készítése ragasztással

24 24 Tapasztalatszerzés magvakból, Fészek építése békák ugrálva A kismadárról, látás, tapintás, sorszámnevek puha anyagokból- menekülnek a amelyik nem akart Papírhengerből hallás, ízlelés gyakorlása. fiókák gondozása gólya elöl- énekelni madár terén. együttműködés, barkácsolása. A magok Memória: kártya bizalom, A fényképekből, összehasonlításával játék-a gyerekkel szabálykövetés Téli kép festése képekből készített formai és közösen készített madáretetővel előadás mennyiségi játékeszközök megtekintése. megállapítások Fonalkép tétele Szólánc: ragasztással- Ha elmegyek madarak, téli táj hozzád Festékfoltok Bábozás a kiegészítése hengerekből készült Madárbáb madarakkal készítése

25 Résztvevő csoport: 5 számú halacska csoport Időkeret: 5 nap Kapcsolatok: Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek- ének-zene, ábrázolás, tánc Környezetvédelem: A madarak védelme A tavaszi témahét programja 25 Itt a tavasz, nyitni kék " Témahét célja: A környezetünkben élő madarak megfigyelése természetes élőhelyükön kirándulások alkalmával. A gyerekek élőlényekkel kapcsolatos viszonyának fejlesztése A közvetlen környezetünkben élő madarak védelmének tudatosítása, környezettudatos magatartás fejlesztése, élményszerű, játékos tapasztalatszerző tevékenységgel. Séták alkalmával a falunkban fészket rakó madarak ( gólyák, fecskék és lápvidéken fészkelő madarak) megfigyelése Előkészítés A lehetséges programok összegyűjtése A felelősök megnevezése

26 26 Kapcsolatok felvétele A költségvetés elkészítése Szervezés A kirándulások megszervezése, lebonyolítása 1. nap A nap célja: A természetvédelem megalapozása, természeti ismeretek nyújtása. Alapvető szabályok betartása. A szemetet, mindig összegyűjtjük, és hazavisszük. Csendesen beszélgetve, együtt haladunk Vigyázunk a növényekre, a természetes élőhelyén figyeljük meg A kijelölt úton járunk Megismertetjük a gyerekekkel a madarak fészkelő helyeit, szokásait A madarak szerepe a táplálékláncban-madárvédelem Tevékenység: 1. Az előttünk álló nap feladatainak ismertetése, megfigyelési szempontok megbeszélése Madarak élettere Fészkelő helye

27 27 Táplálkozási szokások A madarak vándorlása 2. Utazás oda 3. A kirándulóhely bejárása, élőlények megfigyelése 4. Utazás vissza az óvodába 5. Értékelés 2. nap A nap célja: A természetben szerzet tapasztalatok rendszerezése, növények, állatok tulajdonságai, jellemző élettevékenységeik játékos utánzása Tevékenység: 1. Áttekintjük az előző nap eseményit 2. Megnézzük a kirándulás közben készült fényképeket 3. Állatok, növények emberhez kötődve téma feldolgozása 4. Beszélgetés, mozgásos játékok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 5. Értékelés A nap célja: Együttes élmény bábok készítésével 3. nap

28 28 Munka magosztás a tevékenykedés közben A tapasztalatszerzés sokszínűségének megismertetése Tevékenység: 1. Az összegyűjtött képek nézegetése 2. Beszélgetés kezdeményezése a madarak tulajdonságairól, szokásairól 3. Bábok készítése- papírhengerekből, festéssel vágással, ragasztással 4. Madarakról szóló versek, énekek eljátszása a bábokkal 4. nap A nap célja: Ismeretek nyújtása, vadon élő madarak keltetéséről. Tapasztalat szerzése a keltetésről, a fiókák gondozásáról. Tevékenységek: 1. Az előttünk álló nap ismertetése, megfigyelési szempontok megbeszélése A gépek működése, az ott dolgozó emberek munkája A tojásból kikelő fiókák, és azok gondozása 2. Utazás a keltető telepre 3. A telep bejárása, megfigyelése 4. Visszautazás az óvodába 5. Értékelés

29 29 5. nap A nap célja: Az eddig szerzet ismeretek alapján akadályverseny rendezése Tevékenységek: 1. Az előttünk álló feladatok ismertetése 2. Séta a szabadidőparkba 3. Akadályverseny mozgásos játékokkal, feladatokkal Madaras puzzle kirakása Képek alapján madarak megnevezése, fontosabb tulajdonságainak felsorolása Sorverseny- különböző távolságra elhelyezett pamutszállak összegyűjtése csipeszekkel Sorverseny- tojások szállítása kanállal- Vigyázz rám! Keresem a mamámat a hangja alapján Testvér kereső- hangok és képek alapján párkereső játék Építs fészket puha anyagokból- tapintós játék 4. Visszatérés az óvodába 5. Értékelés

30 30 Külső világ tevékeny megismerése Kirándulás közben a tágabb környezetünkben élő madarak, növények megfigyelése. A közösen szerzett élmények, tapasztalatok felelevenítése meghallgatása. Új ismeretek nyújtása a madarak, növények Matematikai ismeretszerzés Halmazképzés több, kevesebb uannyi. Relációk- kisebb, nagyobb. Számfogalom kialakítása. Rendezés - Sorszámok alapján Növekvő, csökkenő számsorok kialakítása Játék Mozgás Mese -vers Ének-zene Rajzolás, mintázás, kézimunka Érzékelő játéktapintássatájékozódás Fiókás játék- Móra Ferenc: Erre kakas Papírhengerből Megjöttek a Két kis kakas madár ismerjék fel a térben, egymáshoz fecskék Madarak voltunk barkácsolása. fészek puha való Szalai Borbála: A Nincs szebb anyagát, a magvak alkalmazkodás gólya csizmája madár Festékfoltok közötti Gazdag Erzsi: Réce, ruca kiegészítése különbségeket. Madarak Fecskenóta Mese, mese megjelenítése Vladimir Reisel: Kis kacsa fürdik Madárbáb Memória: kártya hangutánzással, Fecskemadár Gólya, gólya készítésejáték-a gyerekkel mozgással- Komjáthy István: Úszik a Kácsa vágással, közösen készített párkeresés A kis fecskék Kis kacsa fürdik hajtogatással játékeszközök Zelk Zoltán: Erre kakas Sorverseny- Gólya, gólya Fecskét látok Emlékek Bábozás a Vigyázz, Rám! Gazdag Erzsi: Gólya bácsi, megjelenítése hengerekből Kukackeresgélő Fecskehíradó gólya festéssel készült Tordon Ákos: A madarakkal kismadár kertje Kedvenc

31 31 témakörben Tapasztalatszerzés a vadon és a tenyésztett madarakról. Helyes viselkedési formák rögzítése a kirándulások alkalmával A megszerzett tapasztalatok alkalmazása a játékos feladatok, tevékenységek során. Puzzle kirakása Móra Ferenc: A fecskék Bába Mihály: Kié a fecskefészek Tordon Ákos: A gazdag ember és a fecske Csőr anyó cipellője (Moldáviai mese) Hárs László: A gyalogfecske madaram- ceruzarajz

32 32 UTÓMUNKÁK Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentumok Elvárt eredmény Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület munkatervben meghatározott beszámoló, diavetítés, ötletbörze Feljegyzés, fényképes prezentáció - A nevelőtestület minden tagja megismerkedik az eredményekkel, a szervezők tapasztalataival. - Új ötletek merülnek fel. - A tevékenység megerősítést kap. Kiállítás szervezése a fényképekből, elkészült munkákból Szülők, nevelőtestület, június tablók Fotóalbumok, vendégkönyv - Az érintettek megismerkednek az elkészült munkákkal - A tevékenység megerősítést kap Publikálás Felelős pedagógus Honlap szerkesztő szakember június fotó sorozat, rövid beszámoló a projekt tapasztalatairól - Kivonat a projektről - az óvoda partnerei, tágabb környezete értesül az óvodai tevékenységekről

33 33 Anyaggyűjtés, melléklet Játékgyűjtemény Az óvodánk vegyes csoportokkal működik, így a játékok megválasztásánál ezt a szempontot, mindig szem előtt tartjuk. Vigyázz rám! A csoportot 4 felé osztom, mindegyik gyereknek egy tálba odakészítek egy-egy pingpong labdát. Adott jelre az első gyerek rárakja a pingpong labdád egy kanálra és elviszi a fészekbe. A kanállal visszaszalad a csoportjához és átadja a következő gyereknek. Ha a kanálból kiesik, a tojás vissza kell mennie a kiinduló helyre és újra kezdeni az indulást. Fiókás játék! A 4 csoportban kijelölünk egy-egy madár mamát, akinek a madár képe ott lóg a nyakában. A madár képeket a gyerekek is megkapják. A madármama utánozza a képen lévő madár hangját, társainak így kell megkeresni, hogy hová tartozik. Kukackeresgélő! 1. Minden gyereknek a nyakába akasztott szín jelzi, hogy melyik színű kukacokat kell megkeresnie és visszavinni a fészekbe. Az adott területen szétszórjuk, a feldarabol pamutszálakat. A gyerekek egyszerre indulnak el, mindegyik gyerek csak a saját színű kukacait gyűjtheti be.

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12.

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. Rövid történet: Az UNESCO 1972-ben alapított Világörökség Programjának célja az emberiség kulturális és természeti örökségének

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b 1 PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b., 2 Gyere tavasz várva várlak Hozz zöld ruhát, fűnek, fának. Azt mondják a cinegék Itt a tavasz

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. Alsó és felső tagozat A 2014/15 tanévben is folytatjuk iskolánkban

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Földesen TÁMOP 3.1.4 08/2 2009 0069. Óvodaképünk

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Földesen TÁMOP 3.1.4 08/2 2009 0069. Óvodaképünk Óvodaképünk Óvodánkban a helyi óvodai nevelési programunk határozza meg nevelőmunkánkat, amit 1998-ban az óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült fejlesztőprogram és nevelőtestületünk dolgozta

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye

Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye 2010-2011 nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Készítette: Vidákovics Dezsőné Tagintézmény vezető 1. Munkarend, működési terv - a nevelési év

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Védd a természetet, óvd az egészséged!

Védd a természetet, óvd az egészséged! ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE CSÓLYOSPÁLOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Védd a természetet, óvd az egészséged! A környezeti nevelés, egészséges

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport)

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) A projekt adatai: Intézmény: Évfolyam: Csoport témája: Projektgazdák: Vetési Albert Gimnázium nyelvi előkészítő évfolyam Veszprém (20. csoport) Csík Andrea Kun

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Bűbáj munkadal. Szolnok Városi Óvodák

Bűbáj munkadal. Szolnok Városi Óvodák Bűbáj munkadal A munkatervi feladatok meghatározásának kiinduló pontjai Pedagógiai program Pedagógiai és működési középtávú feladatok Jogszabály változások A 2014/2015. nevelési év értékeléséből adódó

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Itt a kikelet! (projekt tervezet)

Itt a kikelet! (projekt tervezet) Itt a kikelet! (projekt tervezet) Készítette: Baánné Gruber Irén, Varsányiné Horváth Erika A project célja: - A tavaszi népszokások, ünnepek széles kör megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyjtése,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben