TÁMOP / Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010"

Átírás

1 1 TÁMOP / Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné

2 2 TÁMOP-3.1.4/08/ Óvodánk neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye. Bács Kiskun megyében található. Hat csoportos óvoda, vegyes csoportokkal, 3 7 éves gyerekek járnak a csoportokba. A csoportok átlagosan 20 fővel működnek. 4 csoportban 1 óvodapedagógus, 1 dajka, 2 csoportban 2 óvodapedagógus 1 dajka dolgozik. Állandó délelőttös, állandó délutános. 3H: 9 fő, 2H: 40 fő A Szűkebb környezetünkben élő madarak megismerése komplex tevékenységek során című innovációt ketten írták: Schultzné Páncsics Mária és Rapcsák Józsefné. Schultzné Páncsics Mária 24 éve óvodapedagógus a Halacska csoport vezetője, bevont pedagógusként dolgozik. Kidolgozta és csoportjában megvalósította a Föld projektet. Váltótársa van. Rapcsák Józsefné a Halacska csoportban dolgozik, több, mint 25 éves óvodapedagógusi múlttal rendelkezik. Minőségi munkacsoport vezetőként és óvodavezető helyettesként is dolgozott. Mindketten a Jeles napok nevű szakmai munkacsoport tagjai voltak. Falun élünk, a Gemenc, a Duna, a Kanális mellett. Séták, kísérletek, sok közvetlen tapasztalat az élővilággal segítették az anyaggyűjtést. Az óvoda programja nagy hangsúlyt fektet a körülöttünk lévő élővilág megismerésére, megóvására. Mindezt tevékenységek sorozatán keresztül. A vizek, az erdő élővilága az intézmény életének sok területén megjelenik, de a madarak témakör az óvodapedagógus személyiségéhez is nagyon közel áll, ezért választotta továbbgondolásra. Az innováció megírásához javasolt időkeret: 2x15 óra. Kanyarné Kiss Helga szakmai vezető

3 3 Vendég vagy a világban, és ez a világszép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendezni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami szépségeiből csodálatosképpen megmarad, Az ember minden pusztításai mellett is. Wass Albert

4 4 Tartalomjegyzék Projektmódszer elméleti ismertető...4 oldal Intézményi előzmények...8 oldal A projekt alapadatai...9 oldal Őszi témahét programja...11 oldal Őszi témahét anyaga...16 oldal Téli témahét programja...18 oldal Téli témahét anyaga...22 oldal Tavaszi témahét programja...24 oldal Tavaszi témahét anyaga...29 oldal Játékleírások...32 oldal Körjátékok, népdalok, mondókák, versek, mesék a madarakról...34 oldal Komplex tervezést segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek...42 oldal

5 5 Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása A projekt - olyan jellemzőkkel bír, ami a gyermekek érdeklődésre, kíváncsiságra, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére épít és a sokféle érdekes megkínált téma közül a leginkább vonzó választására ad alkalmat. Ez egyben idomul az óvodai tanulás sajátosságaihoz is. A téma, a projekt feldolgozása, tevékenységek sorozatából áll, s a tevékenységek folyamatában közvetlen, konkrét tapasztalást. Ezek a tevékenységek önként vállalt cselekvésben történnek, nem pedig a felnőtt által kreált feladathelyzetekben. A cél, a probléma megoldása, a produktum létrehozása, a tanulás pedig csak eszköz jellegű, csak a létrehozás hozadéka. Az újonnan fellépő gyermeki igények beépülhetnek (a téma feltárásának teljessége és mélysége, összefüggések, kilépés, gazdagítás lehetősége vonatkozásában), ezek gazdagítják a témát. Ezért is mondható, hogy a lebonyolítás menete nyílt, vagyis a gyermekek érdeklődése, igénye alapján gazdagodik. Ezért változó idejű (a témától és az érdeklődéstől függően egy naptól akár három hónapig is tarthat). Eközben a téma mélyére ás, az összefüggések és a kapcsolatok kihasználása igény szerint történik. A projekt módszer során a pedagógus szerepe sem a hagyományos módon alakul. Ez a szerep egyszersmind kibővül: egyrészt a bevonható partnerek körével (gyerekek, óvodapedagógusok, dajkák, szülők, társintézmények ), másrészt a feldolgozható témák tág körével. Ugyanakkor a pedagógus szerep módszertani szempontból sokkal konstruktívabb, hiszen átengedi a gyermekek számára mind a kezdeményezést, mind a lebonyolítást, mind a megszervezést, és olyan, főként indirekt hatásrendszert, módszereket alkalmaz, ami azoknak eredményességét elősegíti. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása nem az iskolás korban kezdődik, hanem az óvodában, a gyermekek életében első nevelőintézményben. A 3-7 éves gyermekek jellemzői között már ott vannak azok a kondíciók, amelyek a későbbi permanens tanulás alapjai.

6 6 Az egyéni érdeklődés. Pozitív érzelmek hatják át a világhoz fűződő viszonyát. A gyermekek gondolkodását a szinkretizmus jellemzi. A gyermekkorban a képességek az egész individuum egységét szolgálják. A korszak a társak felé fordulás első meghatározó időszaka. A projektpedagógián túlmutató új megoldás nem létezik ma az óvodapedagógiában. A gyermekközpontúság a személyiség egyedi vonásaira figyelést felerősítette. A projekt az óvoda szociális kompetenciáját, fejlesztő szándékait határozottan érvényre juttatja. Az utóbbi években, az óvodákban érzékelhető problémák között az első helyet foglalják el a gyerekek viselkedésében jelentkező nem kívánatos változások. Ezeket már nem lehet a hagyományos követelményrendszer közvetítésével, a hagyományos tevékenységformákkal megoldani, viszont a kooperáció, az önkifejezés, az egyéni szocializációs modellekkel dolgozó projekt ezt a nehezen kezelhető területet is képes kompenzálni. Szétrombolja a minden gyermekkel szembeni elvárások lehetetlenségéből adódó pedagógiai feszültséget. A projekt nem elvárásokat állít a gyermekek elé, hanem személyes célokat, hétköznapi távlatokat, amelyek képesek ellensúlyozni az általános képességfejlesztés miatt jelentkező feszültségeket a személyiségfejlesztés során. Speciális tényezők, amelyek figyelembe vétele nélkül nem lehet óvodában projektet szervezni: Nincs központi tartalmi elvárás (tanterv): Az óvodai nevelés az iskolától eltérő sajátos vonása, hogy nevelésben gondolkodik és a szervezett oktatás még nem kezdődik el ebben a korban. Az óvodai nevelésnek nincs központilag meghatározott tartalmi követelménye. Önállóság: Az óvodás gyermekek önállósági törekvése látványosan jelentkezik az egyedül szeretném, vagy én akarom üzenetében, ám ebben a korban a szándékok és a lehetőségek között nagy a különbség még. A felnőtt jelenléte, együttműködése: Az óvodapedagógus jelenléte elengedhetetlen a projekt folyamatában. Ő a gyermeki elképzelések ösztönzője, a megvalósítás szervezője, a külső környezet erőforrásainak mozgósítója. Kötetlen tevékenységek aránya: Az óvodai nevelés látványos ismérvei között szerepel a tevékenységek kötetlensége, hiszen a gyermekeknek, annak ellenére, hogy erős a belső késztetésük tevékenységek indítására, vagy már folyamatban lévő tevékenységekbe történő bekapcsolódásra, csak

7 7 olyan tevékenységek vonzóak, amelyek az egyéni megközelítést és egyéni ütemezést tolerálják, a kényszeres, a személyes szempontokat figyelmen kívül hagyó helyzetből rövid idő után kilépnek, vagy figyelmük önkéntelenül másra fókuszál. A spontán hatások beépíthetősége: A gyermekek magas fokú ingeréhsége, és az adott pillanat varázsa befolyásolja a gyermekek számára fontos tevékenységek körét. A gyermeknek az érzelmei mutatják meg a számára vonzó helyzeteket, személyeket, tárgyakat, ezért az aktualitások beépítése kívánatos a tartalmak közé. Az eszközhasználat korlátozottsága (szerszámok, könyvek): A gyermekek finommotoros fejlettsége és fizikai ereje, állóképessége korlátokat szab a különböző anyagok megmunkálásának, szerszámok alkalmazásának mértékében. Rendszeres felnőtt segítségre szorulnak terveiket valósággá változtató eszközök használatakor, a balesetveszély még így is folyamatos. Az értékelés, minősítés eltérő mechanizmusai: Az óvodapedagógus személyre szabott közléseinek van nagy befolyásuk, és a kortársak csoportdinamikai hatásainak. A mi tudat átvezeti a gyermekeket a családtudatból, a hasonló érzelmekre építő óvodai közös érdekeltség világába, így az egymással szemben megfogalmazott szociális elvárások képesek pozitív irányba befolyásolni a viselkedést, de akár az érdeklődést vagy a kötődést is. A projektpedagógia számára az óvodai nevelésben kedvező feltételek találhatók, és minden szakmai elvárást teljesít, ami a hazai és európai nevelés által korszerűnek tekinthető. A konkrét projekt megszervezésének folyamata: 1. Előkészület a projekt-téma kiválasztásához: ez a pedagógus feladata. Jelenti ez a gyermeki érdeklődés számbavételét, a lehetséges projekttémák összegyűjtését, és minden egyes témafejlesztő hatásainak, integrációs lehetőségeinek számbavételét, 2. A projekt témák gyermekek elé terjesztése: a gyermekek választása. Jelenti ez az alábbiakat: - a tevékenységekre bontás, - a témával kapcsolatos már meglévő tudás, eddigi tapasztalatok számbavétele, - információk gyűjtése, forrásuk feltárása, és az információk gyűjtésének megtervezése,

8 8 - az eszközök, szerszámok, kellékek számbavétele, A szükséges eszközök beszerzésének megtervezése, - az egyes tevékenységekhez idomuló produktumok kiválasztása, megadása, - az egyes tevékenységek lehetséges sorrendjének összeállítása, véglegesítése, regisztrálása, - a projekt közzétételének, bemutatásának megtervezése. 3. A projekt tevékenységek lebonyolítása a regisztrált sorrend figyelembe vételével. Ezek a pedagógus és a gyermekek együttes tevékenységei, egyéni és közös, valamint kooperatív munkálkodása által létesülnek. 4. Az egyes tevékenységek produktumainak közzététele: kiállítás rendezése, foto-kiállítás, képeskönyv kiállítása, videofilm bemutató, poszter, faliújság, dramatikus játék, előadás, táncház. stb., és a meghívottak körének kiválasztása. 5. A projekt értékelése: beszélgetéssel, az élmények felidézésével, újra átélésével. - Előkészítő, koordináló, szervező, mind az óvodán belül, mind kívül - Eszköz- és tevékenység feltételeket biztosító, elősegítő - A gyermek előzetes tapasztalataira építő magatartás - A gyermekkel való együttműködést szorgalmazó - Ösztönző, megtámogató problémaszító, - megoldást elősegítő hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra - A tevékenységbe integrált műveltségtartalmak kibontását elősegítő - A szülőkkel való együttműködést elősegíti

9 9 Meglévő hagyományaink a projektmunkában, amiből tovább építkezünk Célunk a környezettudatos életmódra nevelés: Az óvodánkban Helyi Nevelési Program alapján dolgozunk, amit a nevelőtestület dolgozott ki. Alapvető nevelési célunk sokoldalú képességfejlesztés a tevékenységeken keresztül, a természet szeretetére, megóvására, tiszteletére nevelés. Az óvodánkban már működő projektek: Szelektív hulladékgyűjtés - újrahasznosítás Madárvédelem Komposztkészítés, felhasználás Egészséges életmód: (gyümölcs, zöldség napok, betegségek elleni védekezés) Föld hete: ültetés, növénygyűjtés, növények gondozása, aszfaltrajzverseny, akadályverseny Madarak és fák napja: Ezek a projektek, csak hetes szervezésben működnek, és az értékelés nem megfelelően kidolgozott. Az egy évet átölelő projektünk a komposztkészítés és felhasználás, ami még jelenleg is folyamatban van. Szükségesnek találtuk a környezettudatos életmódra nevelésen belül, megismertetni a gyerekekkel a látszólag hasznavehetetlen anyagok újrahasznosítását. Az anyagi hozzájárulás egy részét pályázaton nyertük. A tavaszi projektzáró értékeléseként, helyben a gyerekeknek és a szülőknek diavetítés keretében bemutattuk a folyamatot. A pályázat kiíró szervezésében Kecskeméten ismertette óvodánk az elkészül és megvalósított projektet

10 10 MADARAK Óvodai projekt tervek-madarak Helyzetelemzés: A gyerekeknek évek óta lehetősége van arra, hogy falun belül és kívül megfigyelje a környezetünkben élő madarak életét. Egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a téma felé, ezért határoztunk úgy, hogy ismereteiket ezen a területen bővítjük. Célmeghatározás: A környezetvédelem, ezen belül a madarak védelmének megismertetése A gyermekek ismereteinek bővítése a környezetükben élő madarakról A gyermekeken keresztül a családok madarakhoz fűződő érzelmi viszonyulásának javítása Saját élmény nyújtása Anyanyelvi nevelés A könyvnézegetés megfelelő formájának gyakorlása, a látott ismeretek tudatosítása Kompetenciafejlesztés Személyes kompetenciák: Élményszükséglet, kíváncsiság, önmegismerés- önismeret, befogadási képesség, beleélési képesség, finommotorikai képesség, motiváció Kognitív kompetenciák:

11 11 Környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggést kereső-, tudásszerző, rendszerező, gondolkodási képességek, kommunikációs képességek. Memóriafejlesztés (szöveg, dallam, mozgás), reprodukáló képesség. Szociális kompetenciák: Együttműködés, kooperatív készség, empátia, kommunikatív képesség, tolerancia Munkaformák: Csoportos munka a gyermekek között Csoportos munka a szülőkkel Csoportos munka az óvodapedagógussal Egyéni munka Javasolt alkalmazása: az óvoda minden vegyes csoportja Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Sikerkritériumok: Beszélgetések során érzékelhetővé válik a gyermekek madarak iránti szeretetének, védelmének pozitív irányú változása A projekt tevékenységeibe minden, a csoportban nevelkedő gyermek bekapcsolódik A szülőkkel közösen szervezett rendezvényen az érintett szülők 50 %-a részt vesz A szülők 60 %-a bekapcsolódik, a gyűjtőmunkába Érdeklődéssel fordulnak az új ismeretek fele

12 12 Őszi témahét programja Fut a szél magába Résztvevő csoport: 5 számú halacska csoport Időkeret: 5 nap Kapcsolatok: Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek- ének-zene, ábrázolás, tánc Egészséges életvitel, életmód Témahét célja: A közvetlen és tágabb környezethez való viszonyulás fejlesztése-séta, megfigyelés, gyűjtőmunka, beszélgetés keretében A környezettudatos magatartás fejlesztése, élményszerű, játékos tapasztalatszerző tevékenységgel-madarak hangjának, mozgásának utánzásával. Viselkedés kultúra fejlesztése a kirándulások alkalmával-helyes magatartási formák gyakorlása

13 13 Előkészítés Tervezés- feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása Heti terv összeállítása- Gyűjtőmunka a családok bevonásával Levelek, termények, tollak Képek Kézműves kellékek: festék, karton, színes papír, hurkapálca Zene-, vers-, és mesegyűjtemény alkotások Szervezés Kirándulás Szülőkkel közös délelőtt 1. nap A nap célja: A gyerekek madarakkal kapcsolatos ismereteinek felderítése. A gyűjtött képek alapján az ismeretek felelevenítése. Tevékenységek: 1. Könyvek, képek nézegetése a madarakról (óvodai könyvtárból, otthonról hozott) 2. Egyéni, és közös élmények felelevenítése, meghallgatása

14 14 3. Ismert madárhangok utánzása 4. Értékelés 2. nap A nap célja: Tapasztalatszerzés az élőlények (növények, madarak) megfigyelésében. Séta közben az érzékszervi benyomások szerzése- látás, hallás, tapintás zajok, hangok, színek. Elemi szabályok megismerése, gyakorlása- környezettudatos magatartás formálása A szemetet, mindig összegyűjtjük, és hazavisszük. Csendesen beszélgetve, együtt haladunk Vigyázunk a növényekre, a természetes élőhelyén figyeljük meg A kijelölt úton járunk Megismertetjük a gyerekekkel a gyógynövények fontosságát, felhasználhatóságát A madarak szerepe a táplálékláncban-madárvédelem Tevékenységek: 1. A megfigyelési szempontok megbeszélése Madarak élettere

15 15 fészkelő helye táplálkozási szokások a vándorlás előtti viselkedési szokások 2. Séta a faluban 3. Állatok, növények megfigyelése- séta közbeni gyűjtőmunka Levél Termés, termény Toll Virágos növények 4. Visszatérés az óvodába 5. Értékelés A nap célja: A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással. 3. nap Tevékenységek: 1. Megbeszéljük, áttekintjük az előző nap eseményeit 2. Madarak barkácsolása 3. Mozgásos feladatok, játékok lásd táblázatban felsorolt 4. Értékelés

16 16 4. nap A nap célja: Az élő- élettelen megkülönböztetése. A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással. Tevékenységek: 1. Mozgásos feladatok, játékok 2. Táplálkozás az élővilágban a táblázatban felsorolt játékok leírása a mellékletben találhatók 3. Szaporodás, fejlődés az élővilágban- a táblázatban felsorolt játékok leírása a mellékletben találhatók 4. Értékelés 5. nap A nap célja: A társas együttlét, együtt mozgás élménye. A viselkedés kultúra kialakítása a szabályok ismertetése által Vigyázunk a saját és társaink testi épségére Udvariasak vagyunk egymáshoz Segítjük a kisebbeket Engedjük, hogy kipróbálják ügyességüket és önállóan vállaljanak szerepeket Az érzelmi és értelmi intelligencia fejlesztése Közös tevékenységekkel Az ismeretek felhasználásával a játékok során

17 17 Tevékenységek: 1. Zenehallgatás Vivaldi: Ősz 2. Beszélgetés a héten tapasztaltakról 3. Festés, színkeverés Madarak, Száll, száll, messzire száll a madár 4. Közös barkácsolás a szülőkkel nyíltnap keretében mobil madár készítése, festéssel, szárnyak hajtogatásával 5. Értékelés Nincs szebb madár Külső világ tevékeny megismerése A családban szerzett élmények, tapasztalatok meghallgatása. Séta közben a környezetünkben élő madarak, növények megfigyelése. Matematikai ismeretszerzés Halmazok képzése, a gyűjtött képek felhasználásával. Számlálás gyakorlása Tapasztalatszerzés a mérés területénhosszabb, rövidebb-a Játék Mozgás Mese -vers Ének-zene Rajzolás, mintázás, kézimunka Érzékelő játéktapintássatájékozódás Fiókás játék- Kányádi Sándor: Mondóka: Madár készítése: Veréb Erre kakas Zöldségekből- ismerjék fel a térben, egymáshoz Szutyajev: Két kis kakas gyűjtött tollak fészek puha való Micsoda madár Madarak voltunk felhasználásával anyagát alkalmazkodás ez? Nincs szebb Festéssel-szárny Drámajáték: Udud István: A Dalok hajtogatással Fészek építése Játékos utánzó cinke Gyertek haza Festéssel puha anyagokbólfiókák mozgások: Szalai Borbála: ludaim Terménybábok gondozása Madarak mozgása Egy didergő kis Fecskét látok készítése Memória: kártya Fiókák etetése madár Gólya, gólya Szárított, préselt

18 18 gyűjtött levelek, játék-a gyerekkel Egyél libám levelek ragasztása, Tapasztalatszerzés madártollak közösen készített Versenyjátékok: Siess libám kiegészítése az anyagok felhasználásával játékeszközök Fészeképítés Mozaikkép tulajdonságairól: Összehasonlítások: Társasjáték: Fiókák gondozása készítése puha, kemény, több, kevesebb, madarak Élelemgyűjtés könnyű, nehéz kisebb, nagyobb tulajdonságairól, megállapítása, életteréről szerzet Környezetvédelem- meghatározása tapasztalatok a madarak védelme rendszerezésének Megfelelő élettér elősegítése kialakításával Szólánc: gondoskodás a Ha elmegyek környezetünkben hozzád élő madarakról (bokrok telepítése a kialakítandó madár itató köré, a madáretető kijavítása, takarítása készülve a télre)

19 19 A téli témahét programja Hej, tél, hideg tél, Hóval-jéggel megjöttél Résztvevő csoport: 5 számú halacska csoport Időkeret: 5 nap Kapcsolatok: Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek- ének-zene, ábrázolás, tánc Környezetvédelem: A madarak védelme Témahét célja:a közvetlen környezetünkben élő madarak védelmének tudatosítása, környezettudatos magatartás fejlesztése, élményszerű, játékos tapasztalatszerző tevékenységgel. Előkészítés Tervezés- feladat-, tevékenységgyűjtemény összeállítása Heti terv összeállítása- A felelősök megnevezése Gyűjtőmunka a családok bevonásával

20 20 Képek Kézműves kellékek: festék, karton, színes papír, hurkapálca Zene-, vers-, és mesegyűjtemény alkotások Szervezés Kirándulás 1. nap A nap célja: A gyerekek madarakkal kapcsolatos ismereteinek felelevenítése a közös élmények felidézésével. Tevékenységek: 1. Könyvek, képek nézegetése (az óvodai könyvtárból, otthonról hozott, csoportban levő) 2. Egyéni és közös élmények felelevenítése, meghallgatása 3. Mozgásos játékok, feladatok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 4. Értékelés 2. nap

21 21 A nap célja: Tapasztalatszerzés az élőlények (növények, madarak) megfigyelésében séta közben. A szabályok gyakorlása- környezettudatos magatartás formálása. Tevékenységek: 1. A megfigyelési szempontok megbeszélése Milyen madarakat látunk Állatnyomok a hóban Környezetünkben található növények 2. Séta a faluban 3. Állatok, növények megfigyelése 4. Visszatérés az óvodába 5. Mesehallgatás 6. Értékelés A nap célja: A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással A természetvédelem megalapozása, természeti ismeretek nyújtása. 3. nap Tevékenységek: 1. Megbeszéljük, áttekintjük az előző nap eseményeit

22 22 2. Madáretető kitakarítása, feltöltése 3. Madarak táplálkozási szokásainak megfigyelése-az csoportból (a madáretető jól látható) 4. Mozgásos feladatok, játékok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 5. Barkácsolás- madáretető készítése dobozból, festéssel, madárhajtogatással 6. Értékelés 4. nap A nap célja: A növények, állatok- élőlények tulajdonságairól szerzett tapasztalatok rendszerezése, jellemző élettevékenységek-játékosutánzással. Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Tevékenységek: 1. Mozgásos feladatok, játékok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 2. Táplálkozás az élővilágban- az emberek segítő munkája a téli állatgondozásban 3. Zenehallgatás- Sztravinszkij: 4. Folyamatos megfigyelés, a madáretető tisztántartása, feltöltése 5. Értékelés 5. nap A nap célja: A társas együttlét, együtt mozgás élménye. Nyelvi kifejezőkészség, verbális kommunikáció fejlesztése. Tevékenységek: 1. Zenehallgatás: Gryllus

23 23 2. Beszélgetés a héten tapasztaltakról 3. Festés, színkeverés- Téli kép festése madáretetővel 4. Mozgásos játékok, feladatok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 5. Értékelés Nincs szebb madár Külső világ tevékeny megismerése A közösen szerzett élmények, tapasztalatok felelevenítése meghallgatása. Séta közben a környezetünkben élő madarak, növények megfigyelése. Matematikai ismeretszerzés Halmazok képzése, a gyűjtött képek felhasználásával. Számlálás gyakorlása Magok válogatása szín, forma, nagyság szerint. Sorozatok kialakítása Játék Mozgás Mese -vers Ének-zene Rajzolás, mintázás, kézimunka Érzékelő játéktapintással ismerjék fel a fészek puha anyagát, a magvak közötti különbségeket. Társasjáték- Fiókás játéktájékozódás térben, egymáshoz való alkalmazkodás Madarak bemutatása hangutánzással, Osváth Erzsébet: Haragszik a varjú Gazdag Erzsi: Cinege-etetés Benedek Elek: Madárfiókák Szutyajev: Az alma A kóró és a Réce, ruca Nád alól Gólya bácsi, gólya Siess libám Egyél libám Száll, száll Kukacgyűjtögető mozgással kismadár Drámajáték: Békásfogó-a Mese a falánk tyúkocskáról Madáretető ragasztása, kiegészítése rajzolásatermészetes anyagok felhasználásávalszalma, magvak Terménykép készítése ragasztással

24 24 Tapasztalatszerzés magvakból, Fészek építése békák ugrálva A kismadárról, látás, tapintás, sorszámnevek puha anyagokból- menekülnek a amelyik nem akart Papírhengerből hallás, ízlelés gyakorlása. fiókák gondozása gólya elöl- énekelni madár terén. együttműködés, barkácsolása. A magok Memória: kártya bizalom, A fényképekből, összehasonlításával játék-a gyerekkel szabálykövetés Téli kép festése képekből készített formai és közösen készített madáretetővel előadás mennyiségi játékeszközök megtekintése. megállapítások Fonalkép tétele Szólánc: ragasztással- Ha elmegyek madarak, téli táj hozzád Festékfoltok Bábozás a kiegészítése hengerekből készült Madárbáb madarakkal készítése

25 Résztvevő csoport: 5 számú halacska csoport Időkeret: 5 nap Kapcsolatok: Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek- ének-zene, ábrázolás, tánc Környezetvédelem: A madarak védelme A tavaszi témahét programja 25 Itt a tavasz, nyitni kék " Témahét célja: A környezetünkben élő madarak megfigyelése természetes élőhelyükön kirándulások alkalmával. A gyerekek élőlényekkel kapcsolatos viszonyának fejlesztése A közvetlen környezetünkben élő madarak védelmének tudatosítása, környezettudatos magatartás fejlesztése, élményszerű, játékos tapasztalatszerző tevékenységgel. Séták alkalmával a falunkban fészket rakó madarak ( gólyák, fecskék és lápvidéken fészkelő madarak) megfigyelése Előkészítés A lehetséges programok összegyűjtése A felelősök megnevezése

26 26 Kapcsolatok felvétele A költségvetés elkészítése Szervezés A kirándulások megszervezése, lebonyolítása 1. nap A nap célja: A természetvédelem megalapozása, természeti ismeretek nyújtása. Alapvető szabályok betartása. A szemetet, mindig összegyűjtjük, és hazavisszük. Csendesen beszélgetve, együtt haladunk Vigyázunk a növényekre, a természetes élőhelyén figyeljük meg A kijelölt úton járunk Megismertetjük a gyerekekkel a madarak fészkelő helyeit, szokásait A madarak szerepe a táplálékláncban-madárvédelem Tevékenység: 1. Az előttünk álló nap feladatainak ismertetése, megfigyelési szempontok megbeszélése Madarak élettere Fészkelő helye

27 27 Táplálkozási szokások A madarak vándorlása 2. Utazás oda 3. A kirándulóhely bejárása, élőlények megfigyelése 4. Utazás vissza az óvodába 5. Értékelés 2. nap A nap célja: A természetben szerzet tapasztalatok rendszerezése, növények, állatok tulajdonságai, jellemző élettevékenységeik játékos utánzása Tevékenység: 1. Áttekintjük az előző nap eseményit 2. Megnézzük a kirándulás közben készült fényképeket 3. Állatok, növények emberhez kötődve téma feldolgozása 4. Beszélgetés, mozgásos játékok- a táblázatban levő játékok leírása a mellékletben 5. Értékelés A nap célja: Együttes élmény bábok készítésével 3. nap

28 28 Munka magosztás a tevékenykedés közben A tapasztalatszerzés sokszínűségének megismertetése Tevékenység: 1. Az összegyűjtött képek nézegetése 2. Beszélgetés kezdeményezése a madarak tulajdonságairól, szokásairól 3. Bábok készítése- papírhengerekből, festéssel vágással, ragasztással 4. Madarakról szóló versek, énekek eljátszása a bábokkal 4. nap A nap célja: Ismeretek nyújtása, vadon élő madarak keltetéséről. Tapasztalat szerzése a keltetésről, a fiókák gondozásáról. Tevékenységek: 1. Az előttünk álló nap ismertetése, megfigyelési szempontok megbeszélése A gépek működése, az ott dolgozó emberek munkája A tojásból kikelő fiókák, és azok gondozása 2. Utazás a keltető telepre 3. A telep bejárása, megfigyelése 4. Visszautazás az óvodába 5. Értékelés

29 29 5. nap A nap célja: Az eddig szerzet ismeretek alapján akadályverseny rendezése Tevékenységek: 1. Az előttünk álló feladatok ismertetése 2. Séta a szabadidőparkba 3. Akadályverseny mozgásos játékokkal, feladatokkal Madaras puzzle kirakása Képek alapján madarak megnevezése, fontosabb tulajdonságainak felsorolása Sorverseny- különböző távolságra elhelyezett pamutszállak összegyűjtése csipeszekkel Sorverseny- tojások szállítása kanállal- Vigyázz rám! Keresem a mamámat a hangja alapján Testvér kereső- hangok és képek alapján párkereső játék Építs fészket puha anyagokból- tapintós játék 4. Visszatérés az óvodába 5. Értékelés

30 30 Külső világ tevékeny megismerése Kirándulás közben a tágabb környezetünkben élő madarak, növények megfigyelése. A közösen szerzett élmények, tapasztalatok felelevenítése meghallgatása. Új ismeretek nyújtása a madarak, növények Matematikai ismeretszerzés Halmazképzés több, kevesebb uannyi. Relációk- kisebb, nagyobb. Számfogalom kialakítása. Rendezés - Sorszámok alapján Növekvő, csökkenő számsorok kialakítása Játék Mozgás Mese -vers Ének-zene Rajzolás, mintázás, kézimunka Érzékelő játéktapintássatájékozódás Fiókás játék- Móra Ferenc: Erre kakas Papírhengerből Megjöttek a Két kis kakas madár ismerjék fel a térben, egymáshoz fecskék Madarak voltunk barkácsolása. fészek puha való Szalai Borbála: A Nincs szebb anyagát, a magvak alkalmazkodás gólya csizmája madár Festékfoltok közötti Gazdag Erzsi: Réce, ruca kiegészítése különbségeket. Madarak Fecskenóta Mese, mese megjelenítése Vladimir Reisel: Kis kacsa fürdik Madárbáb Memória: kártya hangutánzással, Fecskemadár Gólya, gólya készítésejáték-a gyerekkel mozgással- Komjáthy István: Úszik a Kácsa vágással, közösen készített párkeresés A kis fecskék Kis kacsa fürdik hajtogatással játékeszközök Zelk Zoltán: Erre kakas Sorverseny- Gólya, gólya Fecskét látok Emlékek Bábozás a Vigyázz, Rám! Gazdag Erzsi: Gólya bácsi, megjelenítése hengerekből Kukackeresgélő Fecskehíradó gólya festéssel készült Tordon Ákos: A madarakkal kismadár kertje Kedvenc

31 31 témakörben Tapasztalatszerzés a vadon és a tenyésztett madarakról. Helyes viselkedési formák rögzítése a kirándulások alkalmával A megszerzett tapasztalatok alkalmazása a játékos feladatok, tevékenységek során. Puzzle kirakása Móra Ferenc: A fecskék Bába Mihály: Kié a fecskefészek Tordon Ákos: A gazdag ember és a fecske Csőr anyó cipellője (Moldáviai mese) Hárs László: A gyalogfecske madaram- ceruzarajz

32 32 UTÓMUNKÁK Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentumok Elvárt eredmény Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület munkatervben meghatározott beszámoló, diavetítés, ötletbörze Feljegyzés, fényképes prezentáció - A nevelőtestület minden tagja megismerkedik az eredményekkel, a szervezők tapasztalataival. - Új ötletek merülnek fel. - A tevékenység megerősítést kap. Kiállítás szervezése a fényképekből, elkészült munkákból Szülők, nevelőtestület, június tablók Fotóalbumok, vendégkönyv - Az érintettek megismerkednek az elkészült munkákkal - A tevékenység megerősítést kap Publikálás Felelős pedagógus Honlap szerkesztő szakember június fotó sorozat, rövid beszámoló a projekt tapasztalatairól - Kivonat a projektről - az óvoda partnerei, tágabb környezete értesül az óvodai tevékenységekről

33 33 Anyaggyűjtés, melléklet Játékgyűjtemény Az óvodánk vegyes csoportokkal működik, így a játékok megválasztásánál ezt a szempontot, mindig szem előtt tartjuk. Vigyázz rám! A csoportot 4 felé osztom, mindegyik gyereknek egy tálba odakészítek egy-egy pingpong labdát. Adott jelre az első gyerek rárakja a pingpong labdád egy kanálra és elviszi a fészekbe. A kanállal visszaszalad a csoportjához és átadja a következő gyereknek. Ha a kanálból kiesik, a tojás vissza kell mennie a kiinduló helyre és újra kezdeni az indulást. Fiókás játék! A 4 csoportban kijelölünk egy-egy madár mamát, akinek a madár képe ott lóg a nyakában. A madár képeket a gyerekek is megkapják. A madármama utánozza a képen lévő madár hangját, társainak így kell megkeresni, hogy hová tartozik. Kukackeresgélő! 1. Minden gyereknek a nyakába akasztott szín jelzi, hogy melyik színű kukacokat kell megkeresnie és visszavinni a fészekbe. Az adott területen szétszórjuk, a feldarabol pamutszálakat. A gyerekek egyszerre indulnak el, mindegyik gyerek csak a saját színű kukacait gyűjtheti be.

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

A projektmódszer alkalmazása. Elméleti áttekintés

A projektmódszer alkalmazása. Elméleti áttekintés A projektmódszer alkalmazása Elméleti áttekintés A projekt fogalma: A projekt egy sajátos tanulási egység, melynek központjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem annak

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12.

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. Rövid történet: Az UNESCO 1972-ben alapított Világörökség Programjának célja az emberiség kulturális és természeti örökségének

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b 1 PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b., 2 Gyere tavasz várva várlak Hozz zöld ruhát, fűnek, fának. Azt mondják a cinegék Itt a tavasz

Részletesebben

Debrecen, 2015. szeptember

Debrecen, 2015. szeptember A SVETITS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016-OS TANÉV Készítette: Dr. Juhászné Rippert Teodóra Debrecen, 2015. szeptember AZ ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben