Mezőgazdasági Üzemtan I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági Üzemtan I."

Átírás

1 Mezőgazdasági Üzemtan I. Takácsné György Katalin CSc Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet gtk.szie.hu 2007/2008

2 Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan I vállalatgazdasági alapok, döntési elvek, vállalati erőforrások, mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana és szervezése: növénytermesztés Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan II mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana és szervezése: állattenyésztési ágazatok, vállalatok irányítási, tervezési ismeretei

3 Vállalkozás maga a gazdasági tevékenység folytatása Gazdasági tevékenys kenység bevétel szerzés érdekében, rendszeresen folytatott értékesítés, függetlenül annak eredményétől Vállalat szervezeti keret, amelyben a vállalkozást folytatják Szervezet valamely gazdasági rendszerben működő emberek együttese, ahol a rendező elv a vállalati érdek

4 A vállalkozás során elsődleges cél a piacon létező, vagy ott megjelenni vélt fogyasztói igény kielégítése a vállalkozási érdek, az eredmény elérése A fogyasztói i igény valamely termék, vagy szolgáltat ltatás s iránt akkor minősül l tényleges t igénynek, ha fizetőképes kereslettel jár r együtt!

5 Vállalati rendszer rendező elve a vállalati érdek, amely a vállalati célban nyilvánul meg Vállalati célc eredményes működésm stabilitás s (tartós s fennmaradás s a piaci szereplők k között) k Vagyon növeln velés, vagyonérdekelts rdekeltség

6 Határozatlan időre létesített vállalat célja hosszabb időtáv átlagában az időegység alatt elérhető, vállalati célra felhasználható eredmény nagyságának a maximalizálása Határozott időre létesl tesített tett vállalat v céljac adott projekt elvégzése és a projekten elérhető eredmény maximalizálása

7 Vállalat Tőkebefektetés s céljac Vállalkozás s lényegel tőkebefektetés profit elérése (tőke értéknövekmény) jelenlegi értékben meglévő tőkéről kell lemondani elmaradó haszon kérdése jelentős kockázattal jár

8 A vállalkozások működőképességének feltételrendszere önállóság hosszú távú nyereséges működés kockázat vállalás valódi piaci megmérettetés

9 Rendszer elemek integrált egésze az elemek egymással valódi kölcsönhatásban vannak rendező elve révén új tulajdonság, eredmény, tárgyi jellegű objektum jön létre Gazdasági rendszer gazdasági tevékenység folytatására képes rendszer

10 Gazdasági rendszer input transzformáció output Gazdasági hatékonys konyság output érték intput érték > 1

11 Gazdasági rendszer alapeleme az a legkisebb rész, amelyik még rendelkezik a rendszer egészének általános tulajdonságaival, önmagában képes gazdasági tevékenységet folytatni (eredménye mérhető) Vállalat, mint gazdasági gi rendszer alapvető alrendszerei reál (anyagi) folyamatok alrendszere pénzügyi folyamatok alrendszere irányítási folyamatok alrendszere

12 A vállalkozv llalkozás s lényegi l elemei új és értékes dolog előállítása (fogyasztói igény kielégítésére) folyamat (egymásra épülő cselekvéssorozat) idő és erőfeszítés kifejtése kockázat vállalása megelégedettség A vállalkozv llalkozás s alapvető gazdasági gi szerepei fizetőképes kereslet kielégítése termelés vagy szolgáltatás révén munkaalkalom teremtése a vállalkozónak, családjának és a munkavállalóknak adófizetés, társadalmi és egyéni jövedelem létrehozása hozzájárulás különböző szociális és kulturális feladatok ellátásához

13 Gazdasági rendszer működésének m folyamatai létesítési (és működtetési) pénz biztosítása tartós működési feltételek biztosítása, eszközök beszerzése folyamatos ráfordítások beszerzése, készletezése, előkészítése ráfordítás felhasználás működési feltételek fenntartása, karbantartása, ellenőrzése hozamok kezelése, érték megőrzése, készletezése hozamok értékesítése és az értékesítés pénzügyi realizálása

14 Vállalkozás s szüks kségessége egyén oldaláról: jövedelem - önmegvalósítás gazdaság oldaláról: élénkítés, hatékonyság növelés társadalom oldaláról: munkahely teremtés (önfoglalkoztatás is) Miért különösen k fontos a mezőgazdas gazdasági gi tevékenys kenységet folytató vállalkozó?

15 A vállalkozv llalkozás s létrejl trejöttének indítékai egyén szempontjából akkor jön létre, ha üzleti lehetőség felismerése életforma (stílus) váltási kényszer családi hagyomány kedvező környezeti feltételek a vállalkozóvá váláshoz piac oldaláról akkor jön létre, ha üzleti lehetőség megléte az ötletre (fizetőképes kereslet) elegendő vállalkozói tőke saját forrás (család) hitel felvétel lehetősége támogatás (mezőgazdaság: fiatal gazdák speciális támogatása) jövedelmezőségi kilátás és a vállalkozó befektetései közötti arányosság

16 A piac lényegi l elemei kereslet kínálat ár jövedelem Értékesítési ár (Ft/db) Kereslet-kínálati függvény KERESLET Többlet KÍNÁLAT Egyensúlyi ár Hiány Egyensúlyi mennyiség Mennyiség (db)

17 A vállalkozv llalkozások működését m t befolyásol soló tényezők a társadalom megítélése a helyi lakosság megítélése a kormányintézkedések a tulajdonosok a versenytársak a vásárlók a szállítók az új vállalkozás belépése a helyettesítők az alkalmazottak a bankok

18 Rendszer környezetk külső környezet makrokörnyezet politikai környezet gazdasági környezet (állam) társadalmi és szociális környezet tudományos, technikai környezet természeti, ökológiai környezet mikrokörnyezet vállalkozás működésének érintettjei fogyasztók szállítók versenytársak szövetségesek belső tényezők vállalkozás belső érintettjei (stakeholders) tulajdonosok munkavállalók menedzserek tőkejövedelem munkajövedelem stabilitás

19 Vállalati belső érintettek érdekellentéte tulajdonosok tőkejövedelem (képződött eredmény felosztása, felélése) menedzserek munkajövedelem tőkejövedelem hosszú távú stabilitás munkavállalók munkajövedelem (költség, csökkenti az eredményt)

20 A mezőgazdasági rendszerek struktúrája és jellemzői (a termelés erőforrás rendszere és a befolyásoló környezeti kapcsolatok) Biológiai erőforrások alrendszerének komplexuma Növényökológiai környezet Növényi szervezetek alrendszere Társadalmi, gazdasági környezet A termelés és irányítás emberi tényezői Állati szervezetek alrendszere Állatökológiai környezet Természetföldrajzi környezet Természeti erőforrások alrendszere Termelő eszközök alrendszere Ipari és műszaki környezet

21 Ráfordítás hozam kapcsolatok input transzformáció output ráfordítás költség transzformáció transzformáció hozam termelési érték kiadás transzformáció bevétel

22 Alapfogalmak Input (hasznos dolog) Output (minden, ami kikerül a rendszerből) Ráfordítás (gazdasági érték; döntéshozó befolyásolja; természetes mértékegység) Költség (felhasznált ráfordítás pénzben kifejezett értéke) Kiadás (a szükséges inputokért és a működési feltételek biztosításáért kifizetett pénz) Hozam (gazdasági érték; természetes mértékegység) Termelési érték (pénzben kifejezett hozam; teljesítmény érték) Bevétel (gazdasági és nem gazdasági szervezettől kapott pénzösszeg)

23 Eredmény mérés alapja a vállalati mérleg + Pénzbevételek kiadások ± eszköz (készlet) növekmény/csökkenés + nyereség vagy veszteség

24 Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (1) Tervezési folyamatban (általában): Fedezeti hozzájárulás FH = TÉ K v = Termelési érték változó költség Nettó jövedelem = Termelési érték összes költség NJ Bruttó jövedelem BJ = TÉ K ö = Nettó jövedelem + munkabér = TÉ K ö + munkabér

25 Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (2) Lezárt gazdasági (év) ciklus után: Üzemi tevékenység eredménye ± Pénzügyi műveletek eredménye = Szokásos vállalkozói eredmény ± rendkívüli eredmény = Adózás előtti eredmény -adó = Adózás utáni eredmény -osztalék = Mérleg szerinti eredmény

26 A mezőgazdasági rendszerek sajátosságai (1) specifikus alrendszerei is vannak természeti erőforrások alrendszer növényi szervezetek állati szervezetek vertikális (időbeli) struktúra, amely az egyes részfolyamatok meghatározott időbeli sorrendjét jelenti nagyobb kötöttség (megszakíthatatlanság) nagyobb kockázat

27 A mezőgazdasági rendszerek sajátosságai (2) idényszerűség időszakos maga a termék előállítás (készletezés, tartósítás; ez kockázatot növel és veszteséggel jár) az egyes erőforrások működése is időszakos a termékértékesítés is időszakos (bevétel keletkezés) szemben a folyamatos ráfordításokkal finanszírozás kapcsolódó feldolgozó tevékenységek is időszakosak munka- és folyamatszervezési nehézségek az idő előrehaladtával egyre csökken a folyamat megváltoztathatóságára vonatkozó döntés lehetősége termelési szerkezet, rotáció kialakítás

28 Multifunkcionális lis mezőgazdas gazdasági gi vállalat v jellemzői i (1) termelési funkciók (élelmiszer és élelmiszeripari alapanyagok; egyéb nyersanyag termelés; energia termelés; elsődleges élelmiszer feldolgozás, csomagolás, tárolás, értékesítés) térségi vagy regionális funkciók népesség megtartás és foglalkoztatás munkaerő kiegyenlítés infrastruktúra fenntartás és fejlesztés falusi turizmus elősegítése

29 Multifunkcionális mezőgazdasági vállalat jellemzői (2) földdel kapcsolatos és ökológiai funkciók tájfenntartás földvédelem természetgazdálkodás biodiverzitás megőrzés szociális és s kulturális lis funkciók vidéki életmód, hagyományok és kultúra őrzése rekreációs feltételek biztosítása vidéki életközösségek életképességének fenntartása

30 Regisztrált vállalkozások száma összesen Regisztrált vállalkozás ebből működő ~ (KSH szerint nem működő: az adóbevallást be nem nyújtó vállalkozás) A regisztrált vállalkozások 96%-a 10 főnél kevesebbet foglalkoztat!

31 Vállalkozások csoportosítása sa profit orientáltság profit orientált non-profit orientált tulajdonforma magán állami és önkormányzati - szövetkezeti tevékenység jellege termelő - szolgáltató méret nagy közép kis - mikro működés jogi kerete egyéni vállalkozás társas vállalkozás gazdasági társaság szövetkezet

32 Vállalkozás s formák k ( ) egyéni vállalkozás ( ; 53,9%) társas vállalkozás ( ; 38,5%) gazdasági társaságok jogi személyiség nélküli ( ; 19,6%) közkereseti társaság (7.371; 0,6%) betéti társaság ( ; 17,0%) jogi személyiséggel rendelkező ( ; 16,8%) közös vállalat (73; 0,1%) korlátolt felelősségű társaság ( ; 17,6%) részvénytársaság (4.332; 0.3%) szövetkezet (6.026; 0,5%) költségvetési szervezet (15.130; 1,2%) non-profit szervezet (73.484; 5,7%) egyéb ( ,1%)

33 Vállalkozás s jellemzők k (1) egyéni vállalkozás egy személy adja a tőkét egy személy a döntéshozó és végrehajtó egy személy, a tulajdonos dönt az eredményről felelőssége korlátlan kockázatot vállal létesítése, megszüntetése a legegyszerűbb

34 Egyéni vállalkozv llalkozás ELŐNYÖK -a szervezet egyszerűsége -nincs kötött tőkeigény -a vállalkozó egymaga tartja kézben az egész vállalkozást -változatos foglalkoztatási lehetőségek -a könyvelést nem kell felülvizsgáltatni -könnyen megszüntethető -rövidtávon előnyösen adózik -az özvegy, az örökös vagy a törvényes képviselő által folytatható HÁTRÁNYOK -a vállalkozó képességeinek, gyakorlatának hiánya -nehézségek a tőke növelésénél -a vállalkozás eladása nem lehetséges -a vállalkozó teljes és korlátlan felelőssége

35 Vállalkozás s jellemzők k (2) gazdasági társaságok több személy adja a tőkét elkülönülhet a tulajdonos és menedzsment más személy a döntéshozó és végrehajtó elsődlegesen a tulajdonos dönt az eredményről felelőssége korlátlan (bt, kkt) vagy a társaság vagyonának erejéig korlátozott (kft, rt) kockázatot vállal létesítése, megszüntetése jogilag szabályozott, bonyolult

36 Vállalkozás s jellemzők k (3) szövetkezet non profit orientáltság (cél: a tagok egyéni érdek érvényesítése) tőkéje több személy tulajdonát képezi a döntést közösen, a tagok együttesen hozzák az eredményt nem oszthatják fel a vezetési feladatokat is (általában) a szövetkezet tagjai végzik a tagok személyesen közreműködnek (nem tőkehasznosítás a cél)

37 Különböző vállalkozás s formák összehasonlításának nak kérdk rdései Milyen tevékenységet tervezünk végezni? Ki bocsátja rendelkezésre a szükséges tőkét? Ki és milyen mértékben viseli a kockázatot? Ki és milyen mértékben viseli a felelősséget? Ki jogosult a döntéshozatalra? Több személy esetén hogyan oszlanak meg a döntési jogosítványok (hatáskörök)? Kit és milyen mértékben illet meg a vállalkozás eredménye? Milyen mértékű közreműködést igényel a vállalkozás működtetése a vállalkozótól?

38 Működő mezőgazdasági vállalkozások száma ( ) kft Rt 332 szövetkezet kkt 138 bt egyéni vállalkozás (igazolvány) őstermelő ~

39 Döntés jövőre vonatkozóan alternatív cselekvési lehetőségek közötti választás valamilyen kritérium szerint Gazdasági döntd ntés gazdasági tevékenységként megvalósuló alternatív cselekvési lehetőségek közötti választás gazdasági kritérium szerint fedezeti hozzájárulás maximalizálás költség minimalizálás (változó)

40 Döntési probléma elemei alternatív cselekvési lehetőségek események az események valószínűségei a döntési kritérium a döntés várható következményei

41 Döntési folyamat információ gyűjtés, elemzés, probléma felismerés és megfogalmazás alternatívák kidolgozása és elemzése döntési kritérium meghatározása döntéshozatal (a döntéshozó számára optimális alternatíva kiválasztása) a döntés végrehajtási utasításokba foglalása végrehajtás ellenőrzés (következmények mérése) elemzés

42 Normatív döntési szabályok milyen módon és hogyan kellene dönteni, ha a döntés minden körülménye pontosan olyan lenne, mint az elméleti szabályok kidolgozásakor volt

43 Egyszerűsítő feltételek minden alternatíva és azok eredménye előre ismert racionális viselkedést várunk el a döntéshozótól a múltbeli ismeretek, tapasztalatok befolyásolják a döntéshozót döntés során valamilyen cél optimalizálása történik egy problémában csak egyféle döntés hozható a döntést befolyásoló tényezők, környezeti hatások folytonosak és csak lassan változnak a döntéshozók ezekre a változásokra reagálnak a változásokra azonnal, időbeli eltolódás nélkül történik a reagálás a döntés meghozatala, végrehajtása a rendszer szempontjából külön gazdasági áldozattal (költséggel) nem jár a döntést nem befolyásolja az adott vállalkozás szervezeti struktúrája

44 Gazdasági döntések típusai Célszerű-e a tevékenység/vállalat létesítése NJ 0 = FH 0 B 0 >0 (gazdasági hatékonyság) Működő tevékenység/vállalat fenntartása FH = TÉ K V >0 Tevékenység/vállalat megszüntetése FH = TÉ K V kivonható tőke elmaradó haszna < 0 Döntési problémák működő vállalatoknál Meddig érdemes valamely ráfordítást növelni? Mi az erőforrások optimális összetétele? Mi a korlátozott erőforrás optimális szétosztása? Meddig tartson (időben) egy gazdasági folyamat?

45 Ökonómia alapelve azt kell megvizsgálni, hogy a döntés milyen változás(oka)t eredményez egy korábbi állapothoz képest gazdasági előny: termelési érték növekedés gazdasági hátrány: termelési költség növekedés fedezeti hozzájárulás

46 A termelési függvény Output időegység alatt Potenciális output Az elégtelen technikai hatékonyság következménye Tényleges output Input időegység alatt

47 Ráfordítás nagyságának nak meghatároz rozása Döntési probléma Meddig érdemes növelni egy vagy több, de fix arányban adagolt ráfordítást? Ráfordítás (R) átalakító rendszer Hozam (H) H = f(r) vagy H = f(r 1, R 2, R n )

48 Ráfordítás s nagyságának nak meghatároz rozása Döntési kritérium: rium: FH max FH = TÉ K v, azaz FH = H Á H R Á R maximális egy függvény szélsőértéke ott van, ahol az első deriváltja zérus (R szerinti) dfh dr = dh dr dr ÁH Á R = dr 0

49 Ráfordítás s nagyságának nak meghatároz rozása (hozam függvény: a hozam ráfordítás nagyságától függő változását írja le) H H = f(r) R

50 Ráfordítás s nagyság g optimalizálása (R opt a ráfordítás felhasználás optimuma MTÉ = MK?) opt?) addig szabad növelni a ráfordítást, amíg a ráfordítás növelés többletköltsége (MK) még nem haladja meg a vele előállított értéktöbbletet (MTÉ) MTÉ MK; MTÉ Á R

51 Költség fedezeti diagram nyereség Termelési érték (árbevétel) összköltség Fedezeti pont veszteség változó költség állandó költség Fedezeti méret

52 Gazdálkodás mindazon megfontolások, tevékenységek és intézkedések, amelyek a szükségletek kielégítéséhez szükséges erőforrások beszerzésére és felhasználására irányulnak. hogy a vállalkozás meglévő erőforrásainak működtetetésével, tevékenysége maximális eredményt hozzon, vagy meghatározott eredményt (feladatot vagy tevékenységet) a legkisebb erőforrás felhasználás mellett igyekszik teljesíteni

53 Gazdálkodási feladatok beszerzés (javak és erőforrások biztosítása) kezelés (működtetés, használat, alkalmazás, felhasználás) óvás (állag és értékmegőrzés, vagyonvédelem, karbantartás) átalakítás (kisebb fejlesztéssel alkalmasabbá tétel) helyettesítés (más javak, erőforrások igénybevétele) kiegészítés (új képességekkel történő felruházás) kibocsátás, leépítés (kivonás a gazdálkodási körből) a gazdálkodás keretében a vállalkozás megtervezi, végrehajtja, ellenőrzi, méri és értékeli az erőforrások felhasználását és vizsgálja a felhasználással elért eredményt, valamint a felhasználás hatékonyságát

54 ERŐFORRÁS = input ESZKÖZ = vagyon FORRÁS = tőke tárgyiasult és dologi formát nem öltő erőforrások elsődleges és támogató tevékenységek vállalati érintettek eltérő érdekeltsége (stakeholders)

55 Vállalati erőforr források (1) Tárgyiasult, dologi formát öltő erőforrások tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek) TARTÓS ERŐFORRÁSOK készletek (anyagok, félkész és késztermékek, áruk) követelések pénzeszközök (befektetett pénzeszközök is!) természeti erőforrások (föld, víz, ásványi anyagok stb.)

56 Vállalati erőforr források (2) Dologi formát nem öltő erőforrások immateriális javak (szellemi termékek, goodwill) emberi erőforrás információ innováció

57 Vállalati tevékenys kenységek (1) Elsődleges tevékenységek (termelési folyamat és realizálása) logisztika termelés marketing és értékesítés értékesítés utáni szolgáltatások

58 Vállalati tevékenys kenységek (2) Támogató tevékenységek tervezés (termelési folyamatok, műszaki fejlesztés stb.) pénzügyek (pénz- és hitelgazdálkodás) emberi erőforrás gazdálkodás innováció információ gazdálkodás beszerző tevékenység termelés és értékesítés irányítása elszámolás, nyilvántartás (számvitel)

59 Porter-féle értéklánc modell Támogató tevékenységek és tényezők A vállalkozás infrastruktúrája Emberi erőforrás menedzsment Befelé irányuló logisztika Technológia (termék) fejlesztés Erőforrás ellátás (beszerzés) Termel és (átalakítás) Kifelé irányul ó logiszti ka Marketi ng és értékesít és Elsődleges tevékenységek Értékesí -tést követő szolgáltatások Profit

60 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 1. Korlátozotts tozottság a szükséglet meghaladja a kapacitást az erőforrásoknak ára van a szűkösség megjelenési formái fizikai szűkösség ökonómiai szűkösség

61 A korlátozottságot mérsékli technológiai újítás új készletek feltárása erőforrás kinyerés hatékonyság növelése helyettesítők kifejlesztése fogyasztói helyettesíthetőség hulladék újra hasznosítása korlátozottság növekedés

62 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 2. Színvonal milyen hatékonyan lát el az adott erőforrás egy funkciót (a magasabb színvonal jobban lehetővé teszik a hatékony (jövedelmező) termék előállítást) a természeti erőforrások általában alacsony színvonalúak (gazdasági értelemben) (helyhez kötöttség, szállíthatóság, fizikai érzékenység) (azonosak közötti rangsor komparatív előny)

63 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 3. Bonyolultság hány feladat (funkció) elvégzésére alkalmas az erőforrás (a bonyolult és egyben magas színvonalú erőforrás a kedvezőbb ) (alacsony színvonalú erőforrás esetén általában az egyszerűbb erőforrás a kedvezőbb) egyszerű erőforrások specializáció

64 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 4. helyettesíthet thetőség azonos feladat ellátásra alkalmasak egymást teljesen vagy meghatározott mértékben kiválthatják A természeti erőforrások nem vagy csak korlátozottan helyettesíthetők mesterséges erőforrásokkal!

65 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 5. tartóss sság mennyi ideig, hány ciklusban létezik és szolgálja a termelést tartós erőforrások (durable assets; tőkejavak) forgóeszközök (working capital; működő tőke)

66 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 6. mobilitás mennyi idő alatt és milyen gazdasági áldozattal tehető pénzzé az erőforrás mobilitás és termelésben való lekötés kapcsolata mobilitás és piacképesség kapcsolata (Pénz Eszköz Pénz körfogás; árbevétel)

67 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 7. tárgyi jelleg megjelenési forma anyagi erőforrás nem anyagi jellegű erőforrás természeti erőforrások tárgyi jellege abban nyilvánul meg, hogy többségében fizikai mivoltukban megfoghatók, részei a környezetnek gazdálkodás kezdeti szakaszában van szerepük, illetve a gazdálkodás keretét adják meg

68 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 8. hasznosság g időbeli jellege időhöz kötött hasznosság erőforrások időbeli hasznossága készletjellegű erőforrások folyamatosan használt erőforrások megújuló megújítható

69 Termőföld - mint erőforrás - sajátosságai közgazdasági értelemben a mesterséges erőforrások pótlólagos befektetésének tere multifunkcionális erőforrás élet- és gazdaságtér természeti környezet alapja termelési tényező (tárgyi alap és eszköz) fogyasztási javak egyike (lakóhely, kirándulóhely) a gazdasági és társadalmi tevékenységek egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározója (regionális különbségek) tulajdon tárgya tőkefelhalmozási, kincsképző, vagyongyarapítási szerepe van

70 Föld, mint sajátos befektetett eszköz tartós eszköz, amely több termelési cikluson, hosszú időn keresztül vesz részt a gazdasági tevékenységben megújuló és egyben megújítható erőforrás okszerű használat Ráfordítást igényel (termelési költség) a mezőgazdasági vállalat köteles megfelelő állapotban tartani (művelési kötelezettség) nincs értékcsökkenése (értéke az okszerű használat révén nő) termőképessége meliorációval, földterület fejlesztéssel megváltoztatható

71 Föld gazdasági értéke föld bérleti díj tőkésítése Földérték = évi bérletidíj i összege i = kamatláb/100 adás-vételek összehasonlítása értékmegosztás módszer (ingatlan esetén) levezetéses módszer (beépített telek ára nettó fejlesztések értéke) parcellázás-fejlesztés módszere földre maradó érték módszere

72 A föld magas árától függ vagyonmegőrző, kincsképző szerep beáll a földpiac bérleti díj növekedése magasabb termelési költségek az intenzívebb földhasználat szükségessége technológia használat (kemikália)

73 Termelési szerkezet, termék k pálya p Termelési szerkezet a termelési alrendszer szerkezete, amely leírja a vállalati tevékenységeket (ágazatok) és a köztük lévő kapcsolatrendszert (a tevékenységek egymáshoz viszonyított aránya és kölcsönös összefüggésük rendszere) Termék szerkezet a vállalat által kibocsátott végtermékek és szolgáltatások szerkezete (a vállalati végtermékek szerkezete)

74 Termékpálya vertikum a termelési folyamat egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeinek sora (nyersanyagtermelés feldolgozás eljuttatás a fogyasztóhoz) a mezőgazdasági vállalat általában nem tartalmazza a teljes vertikumot működési zavarok (szinkronizáltság hiánya) vállalati csoport érdekek termékpálya működési optimum

75 Teljes vertikum előnye lenne gazdasági előny hatékonyság növekedés könnyebb irányítás tranzakciós költségek csökkenése Teljes vertikum kialakításának hátránya, gondja tőke igénye nagyon nagy nincs elegendő vállalati tőke (megfelelő mennyiségű és minőségű erőforrások hiánya) a szükséges alapanyagok csak igen nagy területen lennének megtermelhetők (növénytermelés területhez kötöttsége, vetésváltási kritériumok) megnövekvő vállalati egyoldalúság és kockázat

76 Termék k pálya p rendszer nemesítés, vetőmag termesztés cukorrépa termesztés cukoripar fajta nemesítés tehén tartás borjúnevelés üszőnevelés hízlalás húsipar, feldolgozás vállalat határa termékpályák

77 Termelési szerkezet jellemzői több ágazatból áll, azok nagy számú tevékenységből tevődnek össze szerkezet optimalizálás FH max vállalati jövedelemhez való hozzájárulás fedezeti hozzájárulás változó költség (negatív FH) termelési érték illetve bevétel beruházási költséghányad

78 Kérdés: Hogyan lehet kialakítani az optimális termelési szerkezetet? minél kisebb tevékenységekre vonatkoznak a döntések, annál jobban lehet megközelíteni az elméleti optimumot kialakításkor csak a változó költségeket szabad figyelembe venni a vállalati közvetett és általános költségeket nem szabad felosztani (nincs még vetítési alap)

79 Termelési szerkezet változás oka az állandóan változó környezet specializáció szerkezet egyszerűbbé válik, tevékenység szám csökken diverzifikáció funkció szám és bonyolultsági fok nő

80 Specializáció gazdasági előny szűkös erőforrás kapacitás jobb kihasználása munkaműveletek optimális időbeni elvégzése szaktudás és szervezés jobb színvonal és hatékonyság növekedés gazdasági hátrány túl specializált, monokultúrás szerkezet (környezeti károk) egyes erőforrások idényszerűség miatti alacsony kihasználása kockázat növekedése rendszer rugalmatlanabbá válik

81 Diverzifikáció új tevékenység bevonása ágazatok száma nő profilváltás (újat alakít ki, de meg is szüntet) formái vertikális diverzifikáció teljes termékskála típusú diverzifikáció termékpálya mentén nagy a tőkeigény meglévő erőforrásrendszeren vagy technológián alapul valamely fogyasztói kör eltérő szükségleteinek kielégítése oldalirányú vagy körkörös (új erőforrást, technológiát igényel, nem kötődik korábbi fogyasztóhoz) legkockázatosabb, tőkeigényes

82 Diverzifikáció gazdasági előny nő a biztonság, stabilitás (pénzügyi is!) javul az átlagos eszközkihasználás egyes tevékenységek pozitív hatásúak (komplementer termékek) növekvő vállalatok piaci alkalmazkodásának fő eszköze gazdasági hátrány erőforrás elaprózódás (túlzott diverzifikáció) nehezen alakítható ki optimális termelési szerkezet és méret (tevékenységeké) tranzakciós költségek növekedése (sokirányú szakmai és irányítási feladatok nem mindig oldhatók meg rendszeren belül)

83 Termelési szerkezet optimalizálás kiindulási alap: modellezhetőség teljesülése gond: linearitás nem linearitás erőforrások relatív korlátozottsága erőforrás hatékonyság erőforrások / termékek helyettesíthetősége (hiánya) erőforrások és tevékenységek oszthatósága (hiánya) időtényező figyelembe vételének problémája Cél: FH max

84 Termelési szerkezet kialakítás s befolyásol soló tényezők k (1) kiindulási alap a piaci igény (információ, alternatív lehetőségek, adaptív szemlélet) agrártámogatási rendszer és várható változása rendelkezésre álló földterület nagysága (vétel, bérlet, bérleti díj) nagyobb föld: gépkihasználás növelés kisebb föld: élőmunka igényes tevékenységek elhelyezkedése (agroökopotenciál, infrastruktúra) tagoltsága, minősége lehetőség alternatív gazdálkodásra

85 Termelési szerkezet kialakítás s befolyásol soló tényezők k (2) rendelkezésre álló munkaerő nagysága, kora, képzettsége (rész idejű gazdaságok: tevékenység társítás) (nagy méretű, tőkeerős vállalatok: munkaerő nem korlátozó) tevékenységek, ágazatok közötti kapcsolatok (erőforrás saját előállítása; pozitív termék-termék kapcsolatok) cél meghatározás árutermelés/fenntarthatóság/alternatív gazdálkodás lokális preferenciák és versenytársak, partnerek meglévő eszközkapacitás, műszaki fejlettség, fejleszthetőség lehetősége (beszerzési alternatívák; tőkeigény stb.)

86 A fontosabb mezőgazdasági erőforrások csoportosítása Termőföld Művelési ágak szerinti felosztás: Szántó Kert Gyümölcsös Szőlő Gyep Erdő Nádas Halastó Művelés alól kivett terület Befektetett eszközök Számviteli törvény alapján: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzeszközök Tárgyi jelleg szerint: Földterület, telkesítések Ültetvények Épületek és építmények Gépek, eszközök és felszerelések Munkaerő Funkció szerint: Tulajdonos Irányító Munkavégző További csoportosítási szempontok: Szakképzettség Végzettség Kor Nem

87 Megnevezés Földterület használat művelési áganként Terület ezer hektár Százalékos megoszlás (%) Szántó 4.712, , ,6 50,7 48,5 48,5 Kert 35,3 98,5 96,0 0,4 1,1 1,0 Gyümölcsös 95,1 97,3 102,8 1,0 1,0 1,1 Szőlő 138,5 92,8 94,3 1,5 1,0 1,0 Gyep 1.185, , ,5 12,7 11,4 10,9 Mezőgazdasági terület: 6.473, , ,2 69,6 63,1 62,5 Erdő 1.695, , ,7 18,2 19,0 19,1 Nádas 40,3 60,5 61,1 0,4 0,7 0,7 Halastó 26,9 33,0 34,2 0,3 0,4 0,4 Termőterület: 8.235, , ,2 88,5 83,1 82,6 Művelés alól kivett terület 1.075, ,0 1614,2 11,6 16,9 17,4 Összes földterület: 9.303, , ,4 100,0 100,0 100,0

88 Vetésszerkezet alakulása Megnevezés Gabonafélék 73,5% 70,4% 68,7% 65% - búza 29,9% 27,5% 27,5% 25,2% - kukorica 30,5% 29,3% 27,9% 26,7% - árpa 8,85 8,9% 8,3% 7,1% Hüvelyesek 0,7% 0,6% 0,6% Ipari növények 10,9% 13,8% 14,9% - napraforgó 7,65% 10,0% 12,1% 11,5% Cukorrépa 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% Silókukorica 2,5% 2,5% 2,5% 2,1% Lucerna 3,7% 3,8% 3,6% 3,5% Zöldségfélék 2,1% 2,5% 2,5% 1,9% Egyéb növények 4,7% 4,8% 5,5%

89 Termelési szerkezet a termelési alrendszer szerkezete, amely leírja a vállalati tevékenységeket (ágazatok) és a köztük lévő kapcsolatrendszert Termékszerkezet a vállalat által kibocsátott végtermékek és szolgáltatások szerkezete (a vállalati végtermékek szerkezete)

90 Ágazat a termelési szerkezet azon eleme, amely önálló jövedelem előállító folyamatot képvisel, vagyis a vállalati jövedelemhez való hozzájárulása mérhető (FH; Kv) Ágazati elem eszközök és emberek tovább már nem bontható egysége, amely még rendelkezik azzal a képességgel, hogy a vállalati célnak megfelelő, annak részét képező tevékenységet folytasson (meghatározott erőforrás és időigény, elkülöníthető munkafázis jellemzi)

91 Tevékenys kenység egy vagy több elem meghatározott termék előállítása érdekében történő, szabályozott összekapcsolása Ágazati szakasz több tevékenység egységbe kapcsolása (biológiai, technológiai vagy ökonómiai okokból)

92 Az ágazatok csoportosítása A tevékenység célja szerint Termék előállító Árutermék Belső felhasználásra Szolgáltató Belső szükségletre Külső szükségletre A tevékenység jellege szerint Mezőgazdasági termelés és szolgáltatás Növénytermelés Állattenyésztés Szolgáltatás Erdőgazdasági termelés és szolgáltatás Egyéb termelés és szolgáltatás A tevékenységek kapcsolata szerint Egymástól független tevékenységek Kapcsolódó tevékenységek Egymás termelését elősegítő termékek Egymással versenyző termékek

93 Ágazati jellemzők önálló jövedelem előállító folyamatot alkot önszabályozó rendszerként működik egyidejűleg zárt és nyitott rendszer relatíve izolált és önálló, a környezeti hatásokra reagálva változik a rendszer rugalmas és érzékeny a rendszer, belső stabilitásának megőrzésére törekszik a rendszer belső stabilitása, egyensúlya közel állandó dinamikus rendszer

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 3. Előadás A mezőgazdasági vállalatok termelési szerkezete A mezőgazdasági vállalatok termelési

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Döntést megalapozó eljárások A döntéshozatal eszközei 29. lecke Döntéshozatal eszközei

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az élelmiszer-gazdaság társadalmi- gazdasági szerkezetének változásai és

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Erőforrások a mezőgazdaságban 22. lecke A mezőgazdasági jellemzői Az agrártermelés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

A versenyképes gyümölcs- és kajszitermesztés feltételrendszere

A versenyképes gyümölcs- és kajszitermesztés feltételrendszere DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens A versenyképes gyümölcs- és kajszitermesztés feltételrendszere KAJSZIBARACK TANÁCSKOZÁS ÉS FAJTABEMUTATÓ

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez A Felhívás 4/D számú szakmai melléklete Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez Bevezető Vidékfejlesztési Program Jelen segédlet a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

A termék-előállítás eszközei, a termékek biológiai szervezetek Az embertől független tényezők hatása a termelési folyamatra igen nagy Ciklikusság: a

A termék-előállítás eszközei, a termékek biológiai szervezetek Az embertől független tényezők hatása a termelési folyamatra igen nagy Ciklikusság: a 1. gyakorlat A mezőgazdasági termelés sajátosságai A termelés természeti környezetben folyik A termék-előállítás eszközei, a termékek biológiai szervezetek Az embertől független tényezők hatása a termelési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

SFH - EUME. - 1 EUME = 1200 EUR SFH - 1 EUR = 255 Ft akkor 1 EUME = Ft

SFH - EUME. - 1 EUME = 1200 EUR SFH - 1 EUR = 255 Ft akkor 1 EUME = Ft SFH - EUME 1. A gazdaságilag életképes üzem kritériumai Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a Mezőgazdasági Számvitel Információs Hálózat

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei Harnos Zsolt Csete László "Precíziós növénytermesztés" NKFP projekt konferencia Bábolna 2004. június 7-8. 1 A precíziós mezőgazdaság egy olyan farm

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

A vállalat belső tevékenységi rendszere.

A vállalat belső tevékenységi rendszere. A vállalat tevékenységi rendszere 01. rész Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium A vállalat belső tevékenységi rendszere. Az alapvető célból lebontott vállalati célrendszer megvalósításához szükséges

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2)

Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Magyarország mezőgazdasága, 2010 Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás) Előzetes adatok (2) Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető...2

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben