Mezőgazdasági Üzemtan I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági Üzemtan I."

Átírás

1 Mezőgazdasági Üzemtan I. Takácsné György Katalin CSc Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet gtk.szie.hu 2007/2008

2 Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan I vállalatgazdasági alapok, döntési elvek, vállalati erőforrások, mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana és szervezése: növénytermesztés Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan II mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana és szervezése: állattenyésztési ágazatok, vállalatok irányítási, tervezési ismeretei

3 Vállalkozás maga a gazdasági tevékenység folytatása Gazdasági tevékenys kenység bevétel szerzés érdekében, rendszeresen folytatott értékesítés, függetlenül annak eredményétől Vállalat szervezeti keret, amelyben a vállalkozást folytatják Szervezet valamely gazdasági rendszerben működő emberek együttese, ahol a rendező elv a vállalati érdek

4 A vállalkozás során elsődleges cél a piacon létező, vagy ott megjelenni vélt fogyasztói igény kielégítése a vállalkozási érdek, az eredmény elérése A fogyasztói i igény valamely termék, vagy szolgáltat ltatás s iránt akkor minősül l tényleges t igénynek, ha fizetőképes kereslettel jár r együtt!

5 Vállalati rendszer rendező elve a vállalati érdek, amely a vállalati célban nyilvánul meg Vállalati célc eredményes működésm stabilitás s (tartós s fennmaradás s a piaci szereplők k között) k Vagyon növeln velés, vagyonérdekelts rdekeltség

6 Határozatlan időre létesített vállalat célja hosszabb időtáv átlagában az időegység alatt elérhető, vállalati célra felhasználható eredmény nagyságának a maximalizálása Határozott időre létesl tesített tett vállalat v céljac adott projekt elvégzése és a projekten elérhető eredmény maximalizálása

7 Vállalat Tőkebefektetés s céljac Vállalkozás s lényegel tőkebefektetés profit elérése (tőke értéknövekmény) jelenlegi értékben meglévő tőkéről kell lemondani elmaradó haszon kérdése jelentős kockázattal jár

8 A vállalkozások működőképességének feltételrendszere önállóság hosszú távú nyereséges működés kockázat vállalás valódi piaci megmérettetés

9 Rendszer elemek integrált egésze az elemek egymással valódi kölcsönhatásban vannak rendező elve révén új tulajdonság, eredmény, tárgyi jellegű objektum jön létre Gazdasági rendszer gazdasági tevékenység folytatására képes rendszer

10 Gazdasági rendszer input transzformáció output Gazdasági hatékonys konyság output érték intput érték > 1

11 Gazdasági rendszer alapeleme az a legkisebb rész, amelyik még rendelkezik a rendszer egészének általános tulajdonságaival, önmagában képes gazdasági tevékenységet folytatni (eredménye mérhető) Vállalat, mint gazdasági gi rendszer alapvető alrendszerei reál (anyagi) folyamatok alrendszere pénzügyi folyamatok alrendszere irányítási folyamatok alrendszere

12 A vállalkozv llalkozás s lényegi l elemei új és értékes dolog előállítása (fogyasztói igény kielégítésére) folyamat (egymásra épülő cselekvéssorozat) idő és erőfeszítés kifejtése kockázat vállalása megelégedettség A vállalkozv llalkozás s alapvető gazdasági gi szerepei fizetőképes kereslet kielégítése termelés vagy szolgáltatás révén munkaalkalom teremtése a vállalkozónak, családjának és a munkavállalóknak adófizetés, társadalmi és egyéni jövedelem létrehozása hozzájárulás különböző szociális és kulturális feladatok ellátásához

13 Gazdasági rendszer működésének m folyamatai létesítési (és működtetési) pénz biztosítása tartós működési feltételek biztosítása, eszközök beszerzése folyamatos ráfordítások beszerzése, készletezése, előkészítése ráfordítás felhasználás működési feltételek fenntartása, karbantartása, ellenőrzése hozamok kezelése, érték megőrzése, készletezése hozamok értékesítése és az értékesítés pénzügyi realizálása

14 Vállalkozás s szüks kségessége egyén oldaláról: jövedelem - önmegvalósítás gazdaság oldaláról: élénkítés, hatékonyság növelés társadalom oldaláról: munkahely teremtés (önfoglalkoztatás is) Miért különösen k fontos a mezőgazdas gazdasági gi tevékenys kenységet folytató vállalkozó?

15 A vállalkozv llalkozás s létrejl trejöttének indítékai egyén szempontjából akkor jön létre, ha üzleti lehetőség felismerése életforma (stílus) váltási kényszer családi hagyomány kedvező környezeti feltételek a vállalkozóvá váláshoz piac oldaláról akkor jön létre, ha üzleti lehetőség megléte az ötletre (fizetőképes kereslet) elegendő vállalkozói tőke saját forrás (család) hitel felvétel lehetősége támogatás (mezőgazdaság: fiatal gazdák speciális támogatása) jövedelmezőségi kilátás és a vállalkozó befektetései közötti arányosság

16 A piac lényegi l elemei kereslet kínálat ár jövedelem Értékesítési ár (Ft/db) Kereslet-kínálati függvény KERESLET Többlet KÍNÁLAT Egyensúlyi ár Hiány Egyensúlyi mennyiség Mennyiség (db)

17 A vállalkozv llalkozások működését m t befolyásol soló tényezők a társadalom megítélése a helyi lakosság megítélése a kormányintézkedések a tulajdonosok a versenytársak a vásárlók a szállítók az új vállalkozás belépése a helyettesítők az alkalmazottak a bankok

18 Rendszer környezetk külső környezet makrokörnyezet politikai környezet gazdasági környezet (állam) társadalmi és szociális környezet tudományos, technikai környezet természeti, ökológiai környezet mikrokörnyezet vállalkozás működésének érintettjei fogyasztók szállítók versenytársak szövetségesek belső tényezők vállalkozás belső érintettjei (stakeholders) tulajdonosok munkavállalók menedzserek tőkejövedelem munkajövedelem stabilitás

19 Vállalati belső érintettek érdekellentéte tulajdonosok tőkejövedelem (képződött eredmény felosztása, felélése) menedzserek munkajövedelem tőkejövedelem hosszú távú stabilitás munkavállalók munkajövedelem (költség, csökkenti az eredményt)

20 A mezőgazdasági rendszerek struktúrája és jellemzői (a termelés erőforrás rendszere és a befolyásoló környezeti kapcsolatok) Biológiai erőforrások alrendszerének komplexuma Növényökológiai környezet Növényi szervezetek alrendszere Társadalmi, gazdasági környezet A termelés és irányítás emberi tényezői Állati szervezetek alrendszere Állatökológiai környezet Természetföldrajzi környezet Természeti erőforrások alrendszere Termelő eszközök alrendszere Ipari és műszaki környezet

21 Ráfordítás hozam kapcsolatok input transzformáció output ráfordítás költség transzformáció transzformáció hozam termelési érték kiadás transzformáció bevétel

22 Alapfogalmak Input (hasznos dolog) Output (minden, ami kikerül a rendszerből) Ráfordítás (gazdasági érték; döntéshozó befolyásolja; természetes mértékegység) Költség (felhasznált ráfordítás pénzben kifejezett értéke) Kiadás (a szükséges inputokért és a működési feltételek biztosításáért kifizetett pénz) Hozam (gazdasági érték; természetes mértékegység) Termelési érték (pénzben kifejezett hozam; teljesítmény érték) Bevétel (gazdasági és nem gazdasági szervezettől kapott pénzösszeg)

23 Eredmény mérés alapja a vállalati mérleg + Pénzbevételek kiadások ± eszköz (készlet) növekmény/csökkenés + nyereség vagy veszteség

24 Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (1) Tervezési folyamatban (általában): Fedezeti hozzájárulás FH = TÉ K v = Termelési érték változó költség Nettó jövedelem = Termelési érték összes költség NJ Bruttó jövedelem BJ = TÉ K ö = Nettó jövedelem + munkabér = TÉ K ö + munkabér

25 Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (2) Lezárt gazdasági (év) ciklus után: Üzemi tevékenység eredménye ± Pénzügyi műveletek eredménye = Szokásos vállalkozói eredmény ± rendkívüli eredmény = Adózás előtti eredmény -adó = Adózás utáni eredmény -osztalék = Mérleg szerinti eredmény

26 A mezőgazdasági rendszerek sajátosságai (1) specifikus alrendszerei is vannak természeti erőforrások alrendszer növényi szervezetek állati szervezetek vertikális (időbeli) struktúra, amely az egyes részfolyamatok meghatározott időbeli sorrendjét jelenti nagyobb kötöttség (megszakíthatatlanság) nagyobb kockázat

27 A mezőgazdasági rendszerek sajátosságai (2) idényszerűség időszakos maga a termék előállítás (készletezés, tartósítás; ez kockázatot növel és veszteséggel jár) az egyes erőforrások működése is időszakos a termékértékesítés is időszakos (bevétel keletkezés) szemben a folyamatos ráfordításokkal finanszírozás kapcsolódó feldolgozó tevékenységek is időszakosak munka- és folyamatszervezési nehézségek az idő előrehaladtával egyre csökken a folyamat megváltoztathatóságára vonatkozó döntés lehetősége termelési szerkezet, rotáció kialakítás

28 Multifunkcionális lis mezőgazdas gazdasági gi vállalat v jellemzői i (1) termelési funkciók (élelmiszer és élelmiszeripari alapanyagok; egyéb nyersanyag termelés; energia termelés; elsődleges élelmiszer feldolgozás, csomagolás, tárolás, értékesítés) térségi vagy regionális funkciók népesség megtartás és foglalkoztatás munkaerő kiegyenlítés infrastruktúra fenntartás és fejlesztés falusi turizmus elősegítése

29 Multifunkcionális mezőgazdasági vállalat jellemzői (2) földdel kapcsolatos és ökológiai funkciók tájfenntartás földvédelem természetgazdálkodás biodiverzitás megőrzés szociális és s kulturális lis funkciók vidéki életmód, hagyományok és kultúra őrzése rekreációs feltételek biztosítása vidéki életközösségek életképességének fenntartása

30 Regisztrált vállalkozások száma összesen Regisztrált vállalkozás ebből működő ~ (KSH szerint nem működő: az adóbevallást be nem nyújtó vállalkozás) A regisztrált vállalkozások 96%-a 10 főnél kevesebbet foglalkoztat!

31 Vállalkozások csoportosítása sa profit orientáltság profit orientált non-profit orientált tulajdonforma magán állami és önkormányzati - szövetkezeti tevékenység jellege termelő - szolgáltató méret nagy közép kis - mikro működés jogi kerete egyéni vállalkozás társas vállalkozás gazdasági társaság szövetkezet

32 Vállalkozás s formák k ( ) egyéni vállalkozás ( ; 53,9%) társas vállalkozás ( ; 38,5%) gazdasági társaságok jogi személyiség nélküli ( ; 19,6%) közkereseti társaság (7.371; 0,6%) betéti társaság ( ; 17,0%) jogi személyiséggel rendelkező ( ; 16,8%) közös vállalat (73; 0,1%) korlátolt felelősségű társaság ( ; 17,6%) részvénytársaság (4.332; 0.3%) szövetkezet (6.026; 0,5%) költségvetési szervezet (15.130; 1,2%) non-profit szervezet (73.484; 5,7%) egyéb ( ,1%)

33 Vállalkozás s jellemzők k (1) egyéni vállalkozás egy személy adja a tőkét egy személy a döntéshozó és végrehajtó egy személy, a tulajdonos dönt az eredményről felelőssége korlátlan kockázatot vállal létesítése, megszüntetése a legegyszerűbb

34 Egyéni vállalkozv llalkozás ELŐNYÖK -a szervezet egyszerűsége -nincs kötött tőkeigény -a vállalkozó egymaga tartja kézben az egész vállalkozást -változatos foglalkoztatási lehetőségek -a könyvelést nem kell felülvizsgáltatni -könnyen megszüntethető -rövidtávon előnyösen adózik -az özvegy, az örökös vagy a törvényes képviselő által folytatható HÁTRÁNYOK -a vállalkozó képességeinek, gyakorlatának hiánya -nehézségek a tőke növelésénél -a vállalkozás eladása nem lehetséges -a vállalkozó teljes és korlátlan felelőssége

35 Vállalkozás s jellemzők k (2) gazdasági társaságok több személy adja a tőkét elkülönülhet a tulajdonos és menedzsment más személy a döntéshozó és végrehajtó elsődlegesen a tulajdonos dönt az eredményről felelőssége korlátlan (bt, kkt) vagy a társaság vagyonának erejéig korlátozott (kft, rt) kockázatot vállal létesítése, megszüntetése jogilag szabályozott, bonyolult

36 Vállalkozás s jellemzők k (3) szövetkezet non profit orientáltság (cél: a tagok egyéni érdek érvényesítése) tőkéje több személy tulajdonát képezi a döntést közösen, a tagok együttesen hozzák az eredményt nem oszthatják fel a vezetési feladatokat is (általában) a szövetkezet tagjai végzik a tagok személyesen közreműködnek (nem tőkehasznosítás a cél)

37 Különböző vállalkozás s formák összehasonlításának nak kérdk rdései Milyen tevékenységet tervezünk végezni? Ki bocsátja rendelkezésre a szükséges tőkét? Ki és milyen mértékben viseli a kockázatot? Ki és milyen mértékben viseli a felelősséget? Ki jogosult a döntéshozatalra? Több személy esetén hogyan oszlanak meg a döntési jogosítványok (hatáskörök)? Kit és milyen mértékben illet meg a vállalkozás eredménye? Milyen mértékű közreműködést igényel a vállalkozás működtetése a vállalkozótól?

38 Működő mezőgazdasági vállalkozások száma ( ) kft Rt 332 szövetkezet kkt 138 bt egyéni vállalkozás (igazolvány) őstermelő ~

39 Döntés jövőre vonatkozóan alternatív cselekvési lehetőségek közötti választás valamilyen kritérium szerint Gazdasági döntd ntés gazdasági tevékenységként megvalósuló alternatív cselekvési lehetőségek közötti választás gazdasági kritérium szerint fedezeti hozzájárulás maximalizálás költség minimalizálás (változó)

40 Döntési probléma elemei alternatív cselekvési lehetőségek események az események valószínűségei a döntési kritérium a döntés várható következményei

41 Döntési folyamat információ gyűjtés, elemzés, probléma felismerés és megfogalmazás alternatívák kidolgozása és elemzése döntési kritérium meghatározása döntéshozatal (a döntéshozó számára optimális alternatíva kiválasztása) a döntés végrehajtási utasításokba foglalása végrehajtás ellenőrzés (következmények mérése) elemzés

42 Normatív döntési szabályok milyen módon és hogyan kellene dönteni, ha a döntés minden körülménye pontosan olyan lenne, mint az elméleti szabályok kidolgozásakor volt

43 Egyszerűsítő feltételek minden alternatíva és azok eredménye előre ismert racionális viselkedést várunk el a döntéshozótól a múltbeli ismeretek, tapasztalatok befolyásolják a döntéshozót döntés során valamilyen cél optimalizálása történik egy problémában csak egyféle döntés hozható a döntést befolyásoló tényezők, környezeti hatások folytonosak és csak lassan változnak a döntéshozók ezekre a változásokra reagálnak a változásokra azonnal, időbeli eltolódás nélkül történik a reagálás a döntés meghozatala, végrehajtása a rendszer szempontjából külön gazdasági áldozattal (költséggel) nem jár a döntést nem befolyásolja az adott vállalkozás szervezeti struktúrája

44 Gazdasági döntések típusai Célszerű-e a tevékenység/vállalat létesítése NJ 0 = FH 0 B 0 >0 (gazdasági hatékonyság) Működő tevékenység/vállalat fenntartása FH = TÉ K V >0 Tevékenység/vállalat megszüntetése FH = TÉ K V kivonható tőke elmaradó haszna < 0 Döntési problémák működő vállalatoknál Meddig érdemes valamely ráfordítást növelni? Mi az erőforrások optimális összetétele? Mi a korlátozott erőforrás optimális szétosztása? Meddig tartson (időben) egy gazdasági folyamat?

45 Ökonómia alapelve azt kell megvizsgálni, hogy a döntés milyen változás(oka)t eredményez egy korábbi állapothoz képest gazdasági előny: termelési érték növekedés gazdasági hátrány: termelési költség növekedés fedezeti hozzájárulás

46 A termelési függvény Output időegység alatt Potenciális output Az elégtelen technikai hatékonyság következménye Tényleges output Input időegység alatt

47 Ráfordítás nagyságának nak meghatároz rozása Döntési probléma Meddig érdemes növelni egy vagy több, de fix arányban adagolt ráfordítást? Ráfordítás (R) átalakító rendszer Hozam (H) H = f(r) vagy H = f(r 1, R 2, R n )

48 Ráfordítás s nagyságának nak meghatároz rozása Döntési kritérium: rium: FH max FH = TÉ K v, azaz FH = H Á H R Á R maximális egy függvény szélsőértéke ott van, ahol az első deriváltja zérus (R szerinti) dfh dr = dh dr dr ÁH Á R = dr 0

49 Ráfordítás s nagyságának nak meghatároz rozása (hozam függvény: a hozam ráfordítás nagyságától függő változását írja le) H H = f(r) R

50 Ráfordítás s nagyság g optimalizálása (R opt a ráfordítás felhasználás optimuma MTÉ = MK?) opt?) addig szabad növelni a ráfordítást, amíg a ráfordítás növelés többletköltsége (MK) még nem haladja meg a vele előállított értéktöbbletet (MTÉ) MTÉ MK; MTÉ Á R

51 Költség fedezeti diagram nyereség Termelési érték (árbevétel) összköltség Fedezeti pont veszteség változó költség állandó költség Fedezeti méret

52 Gazdálkodás mindazon megfontolások, tevékenységek és intézkedések, amelyek a szükségletek kielégítéséhez szükséges erőforrások beszerzésére és felhasználására irányulnak. hogy a vállalkozás meglévő erőforrásainak működtetetésével, tevékenysége maximális eredményt hozzon, vagy meghatározott eredményt (feladatot vagy tevékenységet) a legkisebb erőforrás felhasználás mellett igyekszik teljesíteni

53 Gazdálkodási feladatok beszerzés (javak és erőforrások biztosítása) kezelés (működtetés, használat, alkalmazás, felhasználás) óvás (állag és értékmegőrzés, vagyonvédelem, karbantartás) átalakítás (kisebb fejlesztéssel alkalmasabbá tétel) helyettesítés (más javak, erőforrások igénybevétele) kiegészítés (új képességekkel történő felruházás) kibocsátás, leépítés (kivonás a gazdálkodási körből) a gazdálkodás keretében a vállalkozás megtervezi, végrehajtja, ellenőrzi, méri és értékeli az erőforrások felhasználását és vizsgálja a felhasználással elért eredményt, valamint a felhasználás hatékonyságát

54 ERŐFORRÁS = input ESZKÖZ = vagyon FORRÁS = tőke tárgyiasult és dologi formát nem öltő erőforrások elsődleges és támogató tevékenységek vállalati érintettek eltérő érdekeltsége (stakeholders)

55 Vállalati erőforr források (1) Tárgyiasult, dologi formát öltő erőforrások tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek) TARTÓS ERŐFORRÁSOK készletek (anyagok, félkész és késztermékek, áruk) követelések pénzeszközök (befektetett pénzeszközök is!) természeti erőforrások (föld, víz, ásványi anyagok stb.)

56 Vállalati erőforr források (2) Dologi formát nem öltő erőforrások immateriális javak (szellemi termékek, goodwill) emberi erőforrás információ innováció

57 Vállalati tevékenys kenységek (1) Elsődleges tevékenységek (termelési folyamat és realizálása) logisztika termelés marketing és értékesítés értékesítés utáni szolgáltatások

58 Vállalati tevékenys kenységek (2) Támogató tevékenységek tervezés (termelési folyamatok, műszaki fejlesztés stb.) pénzügyek (pénz- és hitelgazdálkodás) emberi erőforrás gazdálkodás innováció információ gazdálkodás beszerző tevékenység termelés és értékesítés irányítása elszámolás, nyilvántartás (számvitel)

59 Porter-féle értéklánc modell Támogató tevékenységek és tényezők A vállalkozás infrastruktúrája Emberi erőforrás menedzsment Befelé irányuló logisztika Technológia (termék) fejlesztés Erőforrás ellátás (beszerzés) Termel és (átalakítás) Kifelé irányul ó logiszti ka Marketi ng és értékesít és Elsődleges tevékenységek Értékesí -tést követő szolgáltatások Profit

60 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 1. Korlátozotts tozottság a szükséglet meghaladja a kapacitást az erőforrásoknak ára van a szűkösség megjelenési formái fizikai szűkösség ökonómiai szűkösség

61 A korlátozottságot mérsékli technológiai újítás új készletek feltárása erőforrás kinyerés hatékonyság növelése helyettesítők kifejlesztése fogyasztói helyettesíthetőség hulladék újra hasznosítása korlátozottság növekedés

62 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 2. Színvonal milyen hatékonyan lát el az adott erőforrás egy funkciót (a magasabb színvonal jobban lehetővé teszik a hatékony (jövedelmező) termék előállítást) a természeti erőforrások általában alacsony színvonalúak (gazdasági értelemben) (helyhez kötöttség, szállíthatóság, fizikai érzékenység) (azonosak közötti rangsor komparatív előny)

63 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 3. Bonyolultság hány feladat (funkció) elvégzésére alkalmas az erőforrás (a bonyolult és egyben magas színvonalú erőforrás a kedvezőbb ) (alacsony színvonalú erőforrás esetén általában az egyszerűbb erőforrás a kedvezőbb) egyszerű erőforrások specializáció

64 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 4. helyettesíthet thetőség azonos feladat ellátásra alkalmasak egymást teljesen vagy meghatározott mértékben kiválthatják A természeti erőforrások nem vagy csak korlátozottan helyettesíthetők mesterséges erőforrásokkal!

65 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 5. tartóss sság mennyi ideig, hány ciklusban létezik és szolgálja a termelést tartós erőforrások (durable assets; tőkejavak) forgóeszközök (working capital; működő tőke)

66 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 6. mobilitás mennyi idő alatt és milyen gazdasági áldozattal tehető pénzzé az erőforrás mobilitás és termelésben való lekötés kapcsolata mobilitás és piacképesség kapcsolata (Pénz Eszköz Pénz körfogás; árbevétel)

67 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 7. tárgyi jelleg megjelenési forma anyagi erőforrás nem anyagi jellegű erőforrás természeti erőforrások tárgyi jellege abban nyilvánul meg, hogy többségében fizikai mivoltukban megfoghatók, részei a környezetnek gazdálkodás kezdeti szakaszában van szerepük, illetve a gazdálkodás keretét adják meg

68 Erőforrások tulajdonságok (ökonómiai sajátosságok) 8. hasznosság g időbeli jellege időhöz kötött hasznosság erőforrások időbeli hasznossága készletjellegű erőforrások folyamatosan használt erőforrások megújuló megújítható

69 Termőföld - mint erőforrás - sajátosságai közgazdasági értelemben a mesterséges erőforrások pótlólagos befektetésének tere multifunkcionális erőforrás élet- és gazdaságtér természeti környezet alapja termelési tényező (tárgyi alap és eszköz) fogyasztási javak egyike (lakóhely, kirándulóhely) a gazdasági és társadalmi tevékenységek egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározója (regionális különbségek) tulajdon tárgya tőkefelhalmozási, kincsképző, vagyongyarapítási szerepe van

70 Föld, mint sajátos befektetett eszköz tartós eszköz, amely több termelési cikluson, hosszú időn keresztül vesz részt a gazdasági tevékenységben megújuló és egyben megújítható erőforrás okszerű használat Ráfordítást igényel (termelési költség) a mezőgazdasági vállalat köteles megfelelő állapotban tartani (művelési kötelezettség) nincs értékcsökkenése (értéke az okszerű használat révén nő) termőképessége meliorációval, földterület fejlesztéssel megváltoztatható

71 Föld gazdasági értéke föld bérleti díj tőkésítése Földérték = évi bérletidíj i összege i = kamatláb/100 adás-vételek összehasonlítása értékmegosztás módszer (ingatlan esetén) levezetéses módszer (beépített telek ára nettó fejlesztések értéke) parcellázás-fejlesztés módszere földre maradó érték módszere

72 A föld magas árától függ vagyonmegőrző, kincsképző szerep beáll a földpiac bérleti díj növekedése magasabb termelési költségek az intenzívebb földhasználat szükségessége technológia használat (kemikália)

73 Termelési szerkezet, termék k pálya p Termelési szerkezet a termelési alrendszer szerkezete, amely leírja a vállalati tevékenységeket (ágazatok) és a köztük lévő kapcsolatrendszert (a tevékenységek egymáshoz viszonyított aránya és kölcsönös összefüggésük rendszere) Termék szerkezet a vállalat által kibocsátott végtermékek és szolgáltatások szerkezete (a vállalati végtermékek szerkezete)

74 Termékpálya vertikum a termelési folyamat egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeinek sora (nyersanyagtermelés feldolgozás eljuttatás a fogyasztóhoz) a mezőgazdasági vállalat általában nem tartalmazza a teljes vertikumot működési zavarok (szinkronizáltság hiánya) vállalati csoport érdekek termékpálya működési optimum

75 Teljes vertikum előnye lenne gazdasági előny hatékonyság növekedés könnyebb irányítás tranzakciós költségek csökkenése Teljes vertikum kialakításának hátránya, gondja tőke igénye nagyon nagy nincs elegendő vállalati tőke (megfelelő mennyiségű és minőségű erőforrások hiánya) a szükséges alapanyagok csak igen nagy területen lennének megtermelhetők (növénytermelés területhez kötöttsége, vetésváltási kritériumok) megnövekvő vállalati egyoldalúság és kockázat

76 Termék k pálya p rendszer nemesítés, vetőmag termesztés cukorrépa termesztés cukoripar fajta nemesítés tehén tartás borjúnevelés üszőnevelés hízlalás húsipar, feldolgozás vállalat határa termékpályák

77 Termelési szerkezet jellemzői több ágazatból áll, azok nagy számú tevékenységből tevődnek össze szerkezet optimalizálás FH max vállalati jövedelemhez való hozzájárulás fedezeti hozzájárulás változó költség (negatív FH) termelési érték illetve bevétel beruházási költséghányad

78 Kérdés: Hogyan lehet kialakítani az optimális termelési szerkezetet? minél kisebb tevékenységekre vonatkoznak a döntések, annál jobban lehet megközelíteni az elméleti optimumot kialakításkor csak a változó költségeket szabad figyelembe venni a vállalati közvetett és általános költségeket nem szabad felosztani (nincs még vetítési alap)

79 Termelési szerkezet változás oka az állandóan változó környezet specializáció szerkezet egyszerűbbé válik, tevékenység szám csökken diverzifikáció funkció szám és bonyolultsági fok nő

80 Specializáció gazdasági előny szűkös erőforrás kapacitás jobb kihasználása munkaműveletek optimális időbeni elvégzése szaktudás és szervezés jobb színvonal és hatékonyság növekedés gazdasági hátrány túl specializált, monokultúrás szerkezet (környezeti károk) egyes erőforrások idényszerűség miatti alacsony kihasználása kockázat növekedése rendszer rugalmatlanabbá válik

81 Diverzifikáció új tevékenység bevonása ágazatok száma nő profilváltás (újat alakít ki, de meg is szüntet) formái vertikális diverzifikáció teljes termékskála típusú diverzifikáció termékpálya mentén nagy a tőkeigény meglévő erőforrásrendszeren vagy technológián alapul valamely fogyasztói kör eltérő szükségleteinek kielégítése oldalirányú vagy körkörös (új erőforrást, technológiát igényel, nem kötődik korábbi fogyasztóhoz) legkockázatosabb, tőkeigényes

82 Diverzifikáció gazdasági előny nő a biztonság, stabilitás (pénzügyi is!) javul az átlagos eszközkihasználás egyes tevékenységek pozitív hatásúak (komplementer termékek) növekvő vállalatok piaci alkalmazkodásának fő eszköze gazdasági hátrány erőforrás elaprózódás (túlzott diverzifikáció) nehezen alakítható ki optimális termelési szerkezet és méret (tevékenységeké) tranzakciós költségek növekedése (sokirányú szakmai és irányítási feladatok nem mindig oldhatók meg rendszeren belül)

83 Termelési szerkezet optimalizálás kiindulási alap: modellezhetőség teljesülése gond: linearitás nem linearitás erőforrások relatív korlátozottsága erőforrás hatékonyság erőforrások / termékek helyettesíthetősége (hiánya) erőforrások és tevékenységek oszthatósága (hiánya) időtényező figyelembe vételének problémája Cél: FH max

84 Termelési szerkezet kialakítás s befolyásol soló tényezők k (1) kiindulási alap a piaci igény (információ, alternatív lehetőségek, adaptív szemlélet) agrártámogatási rendszer és várható változása rendelkezésre álló földterület nagysága (vétel, bérlet, bérleti díj) nagyobb föld: gépkihasználás növelés kisebb föld: élőmunka igényes tevékenységek elhelyezkedése (agroökopotenciál, infrastruktúra) tagoltsága, minősége lehetőség alternatív gazdálkodásra

85 Termelési szerkezet kialakítás s befolyásol soló tényezők k (2) rendelkezésre álló munkaerő nagysága, kora, képzettsége (rész idejű gazdaságok: tevékenység társítás) (nagy méretű, tőkeerős vállalatok: munkaerő nem korlátozó) tevékenységek, ágazatok közötti kapcsolatok (erőforrás saját előállítása; pozitív termék-termék kapcsolatok) cél meghatározás árutermelés/fenntarthatóság/alternatív gazdálkodás lokális preferenciák és versenytársak, partnerek meglévő eszközkapacitás, műszaki fejlettség, fejleszthetőség lehetősége (beszerzési alternatívák; tőkeigény stb.)

86 A fontosabb mezőgazdasági erőforrások csoportosítása Termőföld Művelési ágak szerinti felosztás: Szántó Kert Gyümölcsös Szőlő Gyep Erdő Nádas Halastó Művelés alól kivett terület Befektetett eszközök Számviteli törvény alapján: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzeszközök Tárgyi jelleg szerint: Földterület, telkesítések Ültetvények Épületek és építmények Gépek, eszközök és felszerelések Munkaerő Funkció szerint: Tulajdonos Irányító Munkavégző További csoportosítási szempontok: Szakképzettség Végzettség Kor Nem

87 Megnevezés Földterület használat művelési áganként Terület ezer hektár Százalékos megoszlás (%) Szántó 4.712, , ,6 50,7 48,5 48,5 Kert 35,3 98,5 96,0 0,4 1,1 1,0 Gyümölcsös 95,1 97,3 102,8 1,0 1,0 1,1 Szőlő 138,5 92,8 94,3 1,5 1,0 1,0 Gyep 1.185, , ,5 12,7 11,4 10,9 Mezőgazdasági terület: 6.473, , ,2 69,6 63,1 62,5 Erdő 1.695, , ,7 18,2 19,0 19,1 Nádas 40,3 60,5 61,1 0,4 0,7 0,7 Halastó 26,9 33,0 34,2 0,3 0,4 0,4 Termőterület: 8.235, , ,2 88,5 83,1 82,6 Művelés alól kivett terület 1.075, ,0 1614,2 11,6 16,9 17,4 Összes földterület: 9.303, , ,4 100,0 100,0 100,0

88 Vetésszerkezet alakulása Megnevezés Gabonafélék 73,5% 70,4% 68,7% 65% - búza 29,9% 27,5% 27,5% 25,2% - kukorica 30,5% 29,3% 27,9% 26,7% - árpa 8,85 8,9% 8,3% 7,1% Hüvelyesek 0,7% 0,6% 0,6% Ipari növények 10,9% 13,8% 14,9% - napraforgó 7,65% 10,0% 12,1% 11,5% Cukorrépa 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% Silókukorica 2,5% 2,5% 2,5% 2,1% Lucerna 3,7% 3,8% 3,6% 3,5% Zöldségfélék 2,1% 2,5% 2,5% 1,9% Egyéb növények 4,7% 4,8% 5,5%

89 Termelési szerkezet a termelési alrendszer szerkezete, amely leírja a vállalati tevékenységeket (ágazatok) és a köztük lévő kapcsolatrendszert Termékszerkezet a vállalat által kibocsátott végtermékek és szolgáltatások szerkezete (a vállalati végtermékek szerkezete)

90 Ágazat a termelési szerkezet azon eleme, amely önálló jövedelem előállító folyamatot képvisel, vagyis a vállalati jövedelemhez való hozzájárulása mérhető (FH; Kv) Ágazati elem eszközök és emberek tovább már nem bontható egysége, amely még rendelkezik azzal a képességgel, hogy a vállalati célnak megfelelő, annak részét képező tevékenységet folytasson (meghatározott erőforrás és időigény, elkülöníthető munkafázis jellemzi)

91 Tevékenys kenység egy vagy több elem meghatározott termék előállítása érdekében történő, szabályozott összekapcsolása Ágazati szakasz több tevékenység egységbe kapcsolása (biológiai, technológiai vagy ökonómiai okokból)

92 Az ágazatok csoportosítása A tevékenység célja szerint Termék előállító Árutermék Belső felhasználásra Szolgáltató Belső szükségletre Külső szükségletre A tevékenység jellege szerint Mezőgazdasági termelés és szolgáltatás Növénytermelés Állattenyésztés Szolgáltatás Erdőgazdasági termelés és szolgáltatás Egyéb termelés és szolgáltatás A tevékenységek kapcsolata szerint Egymástól független tevékenységek Kapcsolódó tevékenységek Egymás termelését elősegítő termékek Egymással versenyző termékek

93 Ágazati jellemzők önálló jövedelem előállító folyamatot alkot önszabályozó rendszerként működik egyidejűleg zárt és nyitott rendszer relatíve izolált és önálló, a környezeti hatásokra reagálva változik a rendszer rugalmas és érzékeny a rendszer, belső stabilitásának megőrzésére törekszik a rendszer belső stabilitása, egyensúlya közel állandó dinamikus rendszer

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN II. DE AMTC AVK 2007 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben