M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D:"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 23-án /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről. N A P I R E N D: 1. Beszámoló Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről. Előadó: Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető 2. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak jóváhagyása: a. Sárvári Gyógyfürdő Kft. b. Sárvári Média Kft. c. Sárvár Távhő Kft. /A mérlegbeszámolók a zárt ülés előterjesztései között találhatók./ Előadó: gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 3. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása: a. Sárvári Gyógyfürdő Kft. b. Sárvári Média Kft. c. Sárvár Távhő Kft. Előadó: Kondora István polgármester 4. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai díjazásának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 5. A Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójának megbízása. /A pályázat a zárt ülés előterjesztései között található./ Előadó: Kondora István polgármester 1

2 6. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és pénzmaradvány felhasználásáról. /Az előterjesztés a honlapon a képviselő-testület előterjesztései között található./ Előadó: Kondora István polgármester 7. Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása. Előadó: Kondora István polgármester 8. Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegezés jóváhagyása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 9. Önkormányzati rendeletalkotás a helyi közművelődésről. Előadó: Kondora István polgármester 10. Szándéknyilatkozat adása csapadékvíz elvezető rendszer továbbépítésével kapcsolatban. (Kanizsai utca, Parti Invest Kft.) Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 11. Tulajdonosi hozzájárulás adása: a/ A 88-as főút mellett kiépítésre kerülő kerékpárúthoz. Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök b/ A Rákóczi u. 53. szám alatt épülő szállásépület közterület fölé benyúló részéhez. Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 12. A helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása, végrehajtása érdekében HEP fórum létrehozása. Előadó: Erdős Katalin irodavezető 13. Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 14. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések. 2

3 Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. A Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója illetményének megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 2. A Vármelléki Óvoda vezetőjének megbízása. /Az intézményi közösségek véleménye később kerül fel a honlapra./ Előadó: Kondora István polgármester 3. A Vármelléki Óvoda vezetője illetményének megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 4. Sárvár Város Díszpolgára cím adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 5. Sárvár Város Önkormányzatának Életmű díja kitüntetés adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 6. Sárvár Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevele a Város Közbiztonságáért kitüntetés adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 7. Önkormányzati kitüntetések adományozása Pedagógus nap és Semmelweis nap alkalmából. Előadó: Kondora István polgármester 8. Szociális jellegű önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. Előadó: dr.szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök Sárvár, május 9. Kondora István polgármester 3

4 TARTALOMJEGYZÉK JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról...5 Beszámoló a képviselő-testület április 25-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről...6 TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről...8 1/ Napirendi pont Beszámoló Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről / Napirendi pont Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak jóváhagyása:...23 a/ Sárvári Gyógyfürdő Kft b/ Sárvári Média Kht c/ Sárvár Távhő Kft / Napirendi pont Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása:...30 a/sárvári Gyógyfürdő Kft b/árvár Távhő Kft c/sárvár Média Kht / Napirendi pont Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő-bizottsági tagjai díjazásának felülvizsgálata: / Napirendi pont A Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójának megbízása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és pénzmaradvány felhasználásáról / Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása / Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegezés jóváhagyása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a helyi közművelődésről / Napirendi pont Szándéknyilatkozat adása csapadékvíz elvezető rendszer továbbépítésével kapcsolatban. (Kanizsai utca, Parti Invest Kft.) / Napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás adása:...82 a/ A 88-as főút mellett kiépítésre kerülő kerékpárúthoz...82 b/ A Rákóczi u. 53. szám alatt épülő szállásépület közterület fölé benyúló részéhez / Napirendi pont A helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása, végrehajtása érdekében HEP fórum létrehozása / Napirendi pont Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése / Napirendi pont Egyebek

5 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10/2012./I.26./ számú határozatában a képviselő-testület elvi tulajdonosi hozzájárulást adott a Sárvár, Batthyány u. 13. szám alatti társasház közös tulajdonú udvarán garázs (24 m2) és raktár (16 m2) építéséhez, a következő feltételekkel. Az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt a terveket be kell mutatni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján és ki kell kérni Sárvár város Főépítésze véleményét. Amennyiben építtetők jogerős építési engedélyt szereznek, jelen határozat alapján az építési tevékenység megkezdése előtt kötelesek az érintett területet megvásárolni a tulajdonostársaktól. Az önkormányzatot a 40 m2-es területből megillető 208/1000 eszmei hányad vételára 5000,- Ft/m2 árral számolva ,- Ft. A képviselő-testület a 251/2012. (XI.22.) számú határozatában az adásvételi szerződés megkötésének határidejét április 30-ra módosította, a 113/2013. (IV.25.) számú határozatában az önkormányzatot a 40 m2-es területből megillető 29/671 eszmei hányad vételárát ,- Ft-ban állapította meg. Az adásvételi szerződés április 30. napjával aláírásra került. A vételár május 7-én megfizetésre került. 56/2013. (II.27.) számú határozatában a képviselő-testület támogatta a Közösségi közlekedés feltételrendszereinek fejlesztése Sárváron és a környező településeken tárgyú pályázat konzorciumi formában történő benyújtását. A közreműködő szervezet április 24-én kelt értesítése alapján forráshiányra tekintettel a pályázat nem részesülhetett támogatásban. A pályázat tartaléklistára került. 78/2013. (III.26.) számú határozatában a képviselő-testület április ra tűzte ki az óvodai beíratás időpontját. Fenti időpontokban a Vármelléki Óvodába 79 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 40 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A felvételi kérelem elbírálásáról május 31-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Sárvár, május 15. dr. Szijártó Valéria sk. 5

6 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ , Tx Beszámoló a képviselő-testület április 25-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről Április 25-én tartotta taggyűlését a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft., melyen beszámoló hangzott el az elmúlt év gazdálkodásáról, és értékelték az idei év turisztikai megjelenéseket, vázolták a további terveket. Legközelebb a Nők Lapja Egészség magazinban lesz megjelenése Sárvárnak. Idén is lesz 2 infóviskó, június 15-től augusztus 20-ig, mindkettőt a TDM működteti a turisztikai egyesület segítségével. Október 3-5. között Sárvár lesz a házigazdája a Közép-Európai SPA Kiállításnak. Április 26-án a Tinódi Gimnázium sportcsarnokában látványos külsőségek között került sor a II. Nemzetközi Oviolimpiára a Petőfi Úti Óvoda rendezésében. Ez a rendezvény volt egyben a Sárvári Sportnap Mozdulj Sárvár! -os hétvége nyitóeseménye, melyre a helyi gyermekek mellett a budapesti testvéróvodából, Sárvár cseh és osztrák testvérvárosából, Magyarhradisból és Sonntagbergből érkeztek csapatok. A vendégeket Máhr Tivadar Alpolgármester Úr köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Hegedűs Csaba, Pars Krisztián és Hatos Gábor is. A Városi Sportnap április i sportrendezvényeinek 11 helyszínén közel 800 résztvevő próbálta ki magát valamely sportágban. Minden helyszínen számos érdeklődő kísérte figyelemmel a sportolókat. Április 27-én, a tánc világnapja alkalmából sárvári kötődésű tánccsoportok léptek fel a Kossuth téren, szintén nagy közönségsikert aratva. Április 27-én a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében a Sárvári Vonósok adtak nagysikerű koncertet. Április 27-én Szent György napi borversenyt szerveztek a Nádasdy-várban. A versenyre közel harminc bort pályáztak. Sárvár egy padot küldött ajándékba az idén 200. születésnapját ünneplő fővárosi Városligetnek. A padon a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő fővárosiaknak küldött üzenete is szerepel, melynek célja az volt, hogy a budapestiek érdeklődése az eddigiekhez képest is nagyobb legyen Sárvár iránt. Újjáalakult a Sárvári Fotóklub, melynek elnökévé Benkő Sándort választották. A klub első alkalommal, május 1-jén Zsinór(m) érték címmel egy alkalmi tárlattal mutatkozott be. Április 8-9-én megtörtént az általános iskolákba történő beiratkozás. A Sárvári Tankerület tájékoztatása alapján a Nádasdy Tamás Általános Iskolába 68 gyermeket írattak be a szülők, itt 3 első osztály indul szeptemberben. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában szeptembertől 2 első osztály indul, összesen 54 gyermekkel. A Szent László Katolikus Általános Iskola tájékoztatása alapján az intézménybe a következő tanévre beiratkozott első osztályosok száma: 45, ez 2 osztály indítását jelenti. Április 29-én és 30-án zajlott Sárváron az óvodai beíratás. Fenti napokon a Vármelléki Óvodába 79 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 40 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A 6

7 felvételi kérelem elbírálásáról május 31-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Május 1-jén öt májusfa került felállításra a várparkban. Az ovisok mellett a Nádasdy Iskola harmadikosai és a Nádasdy Múzeum munkatársai vettek részt a kisebb fák felállításánál, melyek mellé került a városi nagy májusfa. Jelképesen elültetésre került egy új platánfa is, a "Polgármester Fája" néven. Május 3-án Sárváron is elballagtak a végzős diákok. A Tinódi Gimnázium 4 osztályából 127 diák, a Barabás Szakközépiskola 4 végzős osztályából 88 diák vett búcsút az iskolapadtól. Május 5-én A Magyar Festők Társaságának közös tárlata nyílt a Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében. Május 6-11-e között került megrendezésre a Születés Ünnepe rendezvénysorozat. Május 7-én Lovász Adrienn Ősi, magyar női titkok címmel tartott előadást a könyvtárban. Május 11-én Kézműveskuckót rendezett a gyerekkönyvtár. Május 16-án, a Nádasdy-vár Dísztermében újra indul az Évezrednyitó beszélgetések -sorozat. A vendég Halmos Béla népzenész, népzenekutató lesz, akivel Gróf István, a Sárvári Milleneum Alapítvány elnöke beszélget. Május 13-tól május 18-ig Játékos Tudomány, a fizika csodái című interaktív kiállítás látogatható a Nádasdy-vár hátsó nagytermében. Május 15-én Jankovics Marcell Az ember tragédiájához készített grafikáit bemutató kiállítás nyílik a Nádasdy Múzeum időszaki kiállítás folyosóján. A vendégeket Orbán István Kanonok Úr köszönti, a kiállítást Takács Zoltán múzeumigazgató ajánlja a közönség figyelmébe. Május 19-én hagyományteremtő szándékkal a Szent László templomban ad Pünkösdi koncertet a Sárvári Koncertfúvószenekar. Május 25-én a "Mozdulj Sárvár!" programsorozat keretében a Várparkban Családi nap kerül megrendezésre, egyidejűleg a várparkolóban és a Várkerület Városháza előtti részén Richter Egészségváros néven lesznek programok az érdeklődők számára. A Richter Gedeon Nyrt Ft alapadományt ajánlott fel a tüdőgyógyászati rendelő új szakrendelőbe történő beköltöztetéséhez Sárvár, május 15. Kondora István sk. 7

8 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/ , Tel.: 95/ , TX.: TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig. 2. a rendelet 16.. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat-módosítási és a kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. Az e hatáskörökben január 15-e és április 30-a között hozott döntések a következők: 1. Sárvár város Önkormányzata részére - motorfűrész, üzemanyag, védősisak beszerzése 220 e Ft Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal szolgáltatási előirányzata maradványa terhére. Sárvár város Önkormányzata részére - közlekedést zavaró növényzet, fák nyesése 387 e Ft Rákóczi úton hiányzó növényzet pótlása előirányzata terhére. Városgazdálkodás részére - S, Alkotmány u. 7. fsz. 2. szám alatti lakás felújítására e Ft e Ft összegben a céltartalék, 712 e Ft összegben az általános tartalék előirányzata terhére. Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár közvilágítása és intézményi energiafogyasztása közbeszerzési eljárás e Ft általános tartalék előirányzata terhére. Sárvár város Önkormányzata részére - Nádasdy F. u. ÁNTSZ udvar zúzalékos parkoló építése e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár, Hegyközség Celli út, Sótonyi, Iskola és Kilátó utcák szennyvíz-csatornázása engedélyezési eljárása 324 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - a 3219 hszr-on létesítendő műfüves pálya talajmechanikai dokumentációjának és helyszínrajzának elkészíttetése 203 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Kossuth-téri szökőkút fúgázási munkái 279 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Városi Bölcsőde felújítási munkái költségvetése elkészíttetése 279 e Ft 8

9 Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár kártya készítéshez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése e Ft Gondozási és Családsegítő Központ részére - hajlék nélküli személyek ellátásának többletköltsége 300 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár, Hegyközség Celli út, Sótonyi, Iskola és Kilátó utcák szennyvíz-csatornázása igazgatási szolgáltatási díjak 190 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Kossuth-téri szökőkút karbantartási munkái 77 e Ft összesen: e Ft a évben képződött pénzmaradvány terhére /2013. (I. 31.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - két önkormányzati lakás rendeltetésszerű használatra e Ft alkalmassá tétele, közüzemi díjak megtérítése, közös költségtartozás 65/2013. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - nevelési intézmények fejlesztése tárgyú NYDOP-5.3.1/B-12 azonosító számú pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmánya elkészíttetése e Ft 66/2013. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - nevelési intézmények fejlesztése tárgyú NYDOP-5.3.1/B-12 azonosító számú pályázat részletes beszerzési eljárása 13 e Ft 67/2013. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - nevelési intézmények fejlesztése tárgyú NYDOP-5.3.1/B-12 azonosító számú pályázat részletes engedélyes terveinek elkészíttetése e Ft 80/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - utak, járdák karbantartása, kátyúzása, padkázása, burkolati jelek festése előirányzatának kiegészítése 729 e Ft 81/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - virágágyások, cserjék, rózsaágyások gondozása előirányzatának kiegészítése 64 e Ft 113/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - Batthyány u. 29. alatti épület közüzemi számláinak megtérítése 806 e Ft 114/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - üresen álló önkormányzati lakások közüzemi számláinak megtérítése 495 e Ft 125/2013. (III. 26.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - köztisztasági feladatok, hóeltakarítás síkosság mentesítés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása e Ft 126/2013. (III. 26.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - KEOP-3.1.2/09-11 azonosító számú pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészíttetése e Ft 9

10 143/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére évi útfelújításokhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása e Ft 145/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár, Móricz Zs. U. 2. alatti ingatlanon biztonsági ajtók beépítése - műszaki ellenőrzése 180 e Ft 157/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - hóeltakarítás, síkosság-mentesítés előirányzatának kiegészítése e Ft 163/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Kemény I. u. LAFUMA előtti szakaszának felújítása e Ft 178/2013. (IV. 25.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár FC eszközbeszerzés támogatása 192 e Ft 182/2013. (IV. 25.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - Gárdonyi u. 29/B.III/10. sz. alatti lakás rendeltetésszerű használatba hozatala 524 e Ft összesen: e Ft a évben képződött pénzmaradvány terhére. 184/2013. (IV. 25.) számú bizottsági határozat Petőfi úti Óvoda részére - falfelületek helyreállítása, új riasztó rendszer kiépítése e Ft az intézmények épület és építmény-felújítási, karbantartási céltartaléka terhére. 160/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Révfülöpi üdülő vizesblokkjának felújítása e Ft Simon-Júdás várás bevételi előirányzata terhére. Sárvár, május 3. (: K o n d o r a István :) sk. 10

11 1/ Napirendi pont Beszámoló Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SÁRVÁR 9600 Sárvár Ady E. u. 3 Pf.:30 BM 03-26/44-30, városi: 06-95/ BM 03-26/44-95, városi:06-95/ Szám: 18040/1081/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Engedjék meg, hogy beszámoljak a évi bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetről, értékeljem kapitányságunk munkáját, elért eredményeit. Személyi állományunk a 2012-es évben is arra törekedett, hogy városunk magas színvonalú közrendjét, közbiztonságát megőrizze, a személy- és vagyonbiztonságot olyan szinten garantálja, hogy azok pozitív elemként járuljanak hozzá az itt élők nyugalmához, településünk turisztikai, idegenforgalmi vonzerejéhez. Az elvégzett munkáknak köszönhetően nőtt a helyi lakosság biztonságérzete. Büszkék vagyunk arra, hogy leszámolásos jellegű cselekmények, fegyveres rablások, pénzintézet elleni támadások, a köznyugalmat súlyosan megzavaró bűncselekmények városunkban az elmúlt évben sem történtek. A helyi kisebbség számára is biztosítottuk a nyugodt életkörülményeket, sérelmükre atrocitást nem követtek el. A helyi fokozott elvárásoknak megítélésem szerint minőségében megfeleltünk, elöljáróink tavalyi évi munkánkat kiegyensúlyozottnak és eredményesnek értékelték. A napi munkavégzés során vezetőtársaim a közterületi jelentét növelése érdekében törekedtek a megfontoltabb szolgálatszervezésre, és a rendelkezésünkre álló eszközök célirányosabb felhasználására. A tavalyi évre kitűzött céljaink megvalósulását az alábbiak szerint értékelem: - Munkatársaim tevékenységük során továbbra is a vagyon elleni jogsértések, és az erőszakos cselekmények megakadályozására, felderítésére fektették a legnagyobb hangsúlyt. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a lakóközösségben élők között újra kezd feltámadni a közösségi szellem, erősödik a másik tulajdonára történő odafigyelés. Az elkövetők egy részének kézre kerítését azonban még mindig hátráltatja az egyes ingatlanok vagyonvédelmi rendszerének teljes hiánya vagy annak csekély színvonala. 11

12 - Törekedtünk a folyamatos közterületi jelenlét megteremtésére, az idegenforgalomhoz kapcsolódó frekventált helyek visszatérő ellenőrzésére, a bűnös szándékkal ide érkezők kiszűrésére, a jogsértések megelőzésére. Kollégáim kellő határozottsággal intézkedtek, ugyanakkor ez a jogkövető állampolgárok vonatkozásában humánummal párosult. Állampolgári bejelentés, illetve panasz kulturálatlan rendőri intézkedésre vonatkozóan nem érkezett. - A közlekedésbiztonság terén sikerült a korábban elért eredményeket stabilizálni, illetve a sérüléssel járó balesetek vonatkozásában javítani. A veszélyeztetettebb útszakaszokon fokoztuk a rendőri jelenlétet, ellenőrzéseink a mérlegelés nélküli bírságolás helyett a balesetek megelőzését, illetve az ittas vezetők kiszűrését szolgálták. - A társhatóságokkal, a polgárőrséggel és az egyéb társadalmi szervezetekkel való együttműködésünket továbbra is példaértékűnek értékelem. - Bűn- és baleset megelőzés tekintetében kollégáim minden lehetséges fórumot igénybe vettek, ahol a lakosságot széles körben tájékoztatták az aktuális problémákról illetőleg a különböző elkövetői magatartások elleni védekezésről, a jogszabályok változásairól. - Az elvárásoknak megfelelő kulturált ügyeleti munkára és ügyfélfogadásra törekedtünk, ügyintézéseink során a szakszerűséget és az emberközpontúságot tekintettük prioritásnak. A tavalyi évben is minden erőnkkel azon voltunk, hogy elért eredményeinket megtartsuk, és városunk jó hírnevét a közbiztonság garantálásával is öregbítsük. Bűnügyi tevékenység Bűnügyi eredményességünk továbbra is jónak mondható, azonban a évihez képest csökkenést mutat, 54.8 % -ról 44.8 %- ra. Ez részben rajtunk kívülálló okok miatt következett be, ennek ellenére ennek a mutatónak a javítása kiemelt feladatként kezeljük ban. Az ismertté vált bűncselekmények száma a kiemelt kategóriákban az alábbiak szerint alakult: Az előző évihez képest a deliktumok számában a kapitányság illetékességi területén csökkenés tapasztalható, közel száz bűncselekménnyel kevesebb történt a 2011-es bázisévhez viszonyítva. (876 helyett 785). Ez a tendencia mutatkozott meg Sárvár város vonatkozásában is, ahol 488-ról 410-re csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. A fenti statisztikai mutatószámok is alátámasztják, hogy Sárvár a bűnügyileg kevésbé fertőzött területek közé sorolható. Ahogy bevezetőmben is említettem, súlyos, a lakosság biztonságérzetét fokozottan veszélyeztető cselekményt városunkban nem követtek el. Sárváron továbbra is a vagyon elleni cselekmények vannak többségben (214), aminek döntő hányadát a lopás (118) teszi ki. A betöréses lopások, az illetékességi területen és Sárvár város vonatkozásában is sajnálatos módon megnövekedtek (Sárváron 21-ről 54-re). Ennek a 12

13 deliktumnak a vizsgálatánál megállapítható, hogy azok 50 %-át (27 eset) a lakásbetörések teszik ki. Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a IV. negyedévben már jelentősen mérséklődött a fenti bűncselekmények száma, ami arra vezethető vissza, hogy évben több sikeres nyomozást fejeztünk be Sárvár városban és a környező településeken betöréses lopásokat elkövető személyek ellen. Ezen személyek egy része jelenleg is előzetes letartóztatásban van, illetve korábban kiszabott büntetéseiket töltik. Egyik fő célkitűzésünk évre vonatkozóan, hogy a hasonló jellegű cselekmények nyomozáseredményességét magasabb szintre emeljük. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre is, melynek érdekében minden fórumot és lehetőséget meg fogunk ragadni. Sárvár városban a rablások száma az előző évhez viszonyítva stagnált, 2 esetben kezdeményeztünk eljárást ilyen cselekmény miatt. A lakosságot irritáló garázda magatartások száma minimálisan ugyan, de csökkent 26-ról 24- re. Az alkoholos befolyásoltság e cselekményeknél még mindig meghatározó szerepet játszik. Örvendetes tény ugyanakkor, hogy a testi sértések számában nagyfokú visszaesés tapasztalható. A csökkenés a bázisévet tekintve az illetékességi területen több mint 50% (32- ről 14-re), míg Sárvár vonatkozásában ez az arány 40% (15-ről 9-re). A kábítószerrel visszaélés miatt folytatott eljárások száma a 2011.évhez viszonyítva emelkedett (6-ról 10-re). Ennek a mutatónak a növekedése mindenképpen pozitívum, hisz ez a cselekmény az ún. látens bűncselekmények csoportjába tartozik, így a változás arra utal, hogy a bűnügyi felderítés eredményességének fokozására tett intézkedéseink elérték céljukat. Megállapítható, hogy a drog kétségtelenül jelen van városunkban, azonban eljárásainkat jelentősen hátráltatta, hogy a április 15.-i jogszabályváltozás előtt nem volt törvényes lehetőségünk az ún. designer drogok elleni fellépésre. A fenti bűncselekménnyel kapcsolatosan a múlt év során sikeresen realizáltunk egy bűnözői kört, akik a város közvéleményében nagy felháborodást keltve követtek el visszaélés kábítószerrel, illetve egyéb bűncselekményeket. A csoport meghatározó tagja jelenleg is előzetes letartóztatásban van, az ügyet pedig vádemelési javaslattal küldtük meg a Járási Ügyészségnek. A házasság, család, nemi erkölcs elleni cselekmények Sárvár vonatkozásában a tavalyi év hasonló időszakát vizsgálva (13-ról 7-re) csökkenést mutatnak. Elmondhatom, hogy az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények tekintetében a korábbi évek munkája meghozta gyümölcsét. A célcsoport részére tartott bűnmegelőzési előadások, és a városban működő szervezetekkel folytatott kiváló munkakapcsolat eredményeként csökkenő tendenciát mutat az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. A fenti sértetti kör sérelmére elkövetett bűncselekményeket a továbbiakban is kiemelten kezeljük. Településünk fürdőváros, ennek megfelelően továbbra fontos prioritást jelent tevékenységünkben az ide érkező vendégek személy- és vagyonbiztonsága. Az előző évekhez hasonlóan olyan érdemi bűncselekmény, amely a fürdőhöz vagy közvetlenül a turizmushoz kapcsolódna, nem történt. 13

14 Közbiztonsági tevékenység A közbiztonság helyzetét alapvetően a közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása, a közrend, közbiztonság elleni szabálysértések száma határozza meg. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a város területén élő emberek biztonságban érzik-e személyüket, vagyonukat, értékeiket. Ez ugyanolyan jelentőségűnek ítéljük, mint a statisztikai adathalmazt. Emiatt kiemelt jelentőségűnek tekintjük az önkormányzattal, annak szerveivel, és a lakossággal való kapcsolattartást, az információk áramlását, a sértetté válás mértékének minimalizálását április 15-től kezdődően a rendészeti szakterületen belül felállításra került egy 3 fős szabálysértési előkészítő csoport, mely érintette a közrendvédelmi, bűnügyi és közlekedésrendészeti osztályok személyi állományát is. A város területén közbiztonsági szempontból fokozott figyelmet igényel a városközpont, a Gyógy- és Wellness Fürdő és annak környéke, az e körzetben lévő szállodák, szórakozóhelyek. A városba és a fürdőre látogató magyar és külföldi vendégek biztonsága és a bűncselekmények megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. A bejelentésekre történő reagálást, az elsődleges intézkedések szakszerűségét jó szintűre értékelem. A rendőrség saját észlelésén, kezdeményezésén túl, nagy jelentősége van a lakosság részéről történő bejelentéseknek, s a jogkövető állampolgárok által közölt információknak is, amivel számtalan esetben tudtak segítségünkre lenni a lakókörnyezetükben történt rendkívüli események és jogsértések hatékonyabb felderítésében. A közterületi vezénylések száma hasonló az előző évihez ( ). Az intézkedési aktivitásban és mutatókban is stagnálás látható, az értékelt időszakban összesen 684 feljelentést készített a közrendvédelmi szolgálat, előző évi 724-el szemben. A városközpont, a szórakozóhelyek, és azok környezete ellenőrzésére külön gyalogos járőr útiránytervek készültek. A hétvégi rendezvények kapcsán a szolgálatot megerősítettük, ellenőrzéseinket fokoztuk. A diszkós napokon - többször lakossági bejelentésre reagálva - több intézkedést kezdeményeztünk a társhatóságokkal közösen. Ugyanakkor örvendetes, hogy a lakosság nyugalmát közvetlenül, negatívan befolyásoló, köznyugalmat zavaró bűnös magatartások száma az értékelt időszakban nem emelkedett. Tulajdon elleni szabálysértés miatt 93 feljelentés készült. A hatályos jogszabályi változást követően a szabálysértési eljárásokban 5 esetben alkalmaztunk személyes szabadságot korlátozó intézkedést, szabálysértési őrizetet. Az őrizetbe vételekre gyorsított eljárásokban (lopás miatt) került sor. A kényszerintézkedések megtétele előtt minden esetben vizsgáltuk az elkövetők személyi körülményeit, szabálysértési- és bűnelőzményeit. A rendőri intézkedések vizsgálata kapcsán elmondható, hogy a kapitányság állománya alapvetően jog-és szakszerűen intézkedett. A magas intézkedési szám ellenére állampolgári panasz nem érkezett. 14

15 A jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó városi rendezvények rendőri biztosítását végrehajtottuk. A fegyelmezett szolgálatellátásnak is köszönhetően rendkívüli esemény e programokon nem történt. Közlekedésrendészeti tevékenység, baleset-megelőzés. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy Sárvár város és környékén a közlekedési balesetek száma a tavalyi évben a 2011-es évhez képest csökkent. A halálos közlekedési balesetek száma mindkét évben 3 volt, ugyanakkor a súlyos- és a könnyű sérüléssel járó balesetek száma csökkent. Eredményként könyvelhetjük el, hogy az ittasan balesetet okozók aránya az országos, illetve a megyei eredménynél is kedvezőbb képet mutat. A baleseti okok megoszlásánál még mindig vezető helyen áll az elsőbbségi szabályok megszegése. A balesetek okozói a város területén 11 esetben személygépkocsival, 3 esetben egy nyomon haladó járművel, 1 esetben tehergépjárművel közlekedve vettek részt a forgalomban. Felvilágosító propagandánk főként a passzív biztonsági eszközök alkalmazásának fontosságát és az ittas vezetés veszélyeinek hangsúlyozását célozta. Az iskolák tanulóinak előadásokat tartottunk közlekedési ismeretekből, a tanítási időszakban folyamatosan ellenőriztük az oktatási intézmények környékét, a gyalogos átkelőhelyeket. A gyermeksereg részére - a korábbi évek hagyományainak megfelelően - a Csónakázó tó környékén családi napot tartottunk, játékos közlekedési vetélkedőkkel, bemutatókkal színesítve. Részt vettünk forgalomtechnikai helyszínbejárásokon, forgalomszervezési és útépítési kérdéskörben véleményünket szakhatósági állásfoglalásban rögzítettük. A város területén több esetben javaslatunk alapján helyeztek ki szabályozó táblákat. A sport-, egyházi-, és egyéb nagyszabású kulturális rendezvények zavartalan lebonyolításánál forgalomirányítással és forgalomtereléssel biztosítottuk a közlekedést. Igazgatásrendészeti tevékenység: A szakterület rendészeti és hatósági feladatkört lát el. Tevékenységének döntő része a szabálysértések elbírálása, a fegyver ügyintézés, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói igazolványok kiadása, továbbá társas vállalkozások engedélyezése. E szolgálathoz tartozik még a mellékbüntetésesek nyilvántartása és a figyelmeztető jelzések engedélyezése is. A évben történt jogszabályváltozás (új szabálysértési törvény) óta feladatkörük bővült a kiszabott, de meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásával is. Hatósági feladataikat az előírt határidőre, törvényesen és állampolgári panaszmentesen látták el. Az elmúlt évben 1345 db szabálysértési ügyet bíráltunk el, melyből 986 személyt marasztaltunk el, 359 esetben pedig az eljárást megszüntettük. Ezen kívül a meg nem fizetett helyszínbírságok miatt 196 esetben folytatunk le végrehajtási eljárást. 15

16 A leggyakoribb szabályszegések a közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése, az engedély nélküli vezetés, és a közúti közlekedés rendjének megzavarása voltak. A végrehajtások számában kis mértékű emelkedés tapasztalható, népszerű a közérdekű munka vállalása. Itt szeretném megköszönni a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségének munkáját, amellyel kapitányságunknak kiváló a munkakapcsolata, így az ügyfelek számára biztosított a gördülékeny ügyintézés, akik a kiszabott pénzbüntetéseket nagy számban közérdekű munkavégzés keretében teljesíthetik. A fegyverügyintézést érintő jogszabály módosítást követően az engedélyezési eljárás az ügyfelek számára egyszerűbbé vált, mellyel nagy számban éltek is hatóságunknál. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A fent ismertetett adatok alapján évi tevékenységünket jó szintűnek, törvényesnek értékelem. Az idei évre vonatkozóan szakmai célkitűzésként az alábbi kiemelt feladatokat határoztam meg a kapitányság állományának: - a vagyon- és személy elleni bűncselekmények számának további visszaszorítása, a felderítési eredményesség szinten tartása, a betöréses lopások esetében azok javítása. - a közterületi állomány tevékenységének további minőségi javítása, a kultúrált intézkedés, szolgáltató jelleg erősítése, az ide érkező vendégek problémáinak kezelése. Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Megköszönve Sárvár Város Önkormányzatának, képviselőinek, az intézmények vezetőinek, együttműködőinknek, és kiemelten a város Polgárőr Egyesületének az év során végzett támogató tevékenységét, kérem hogy a évről szóló rendőrségi beszámolót vitassa meg, s azt fogadja el. Sárvár, április 22. Fekete Géza r. alezredes megbízott kapitányságvezető 16

17 1.sz.melléklet BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG Sárvár város Megnevezés Arány % összesen Személy elleni Emberölés Testi sértés Házasság család Tartás elm Erőszakos köz Állig., igazság sz Vesztegetés Hiv. személy ellen Közfel. ell. szem Közrend elleni Közv. feny Garázdaság Vissz. kábsz Gazdasági pénzhamisítás adó, tb csalás Vagyon elleni lopás betöréses lopás sikkasztás csalás orgazdaság jmű. önk. elv rablás gk. lopás

18 Év 2.sz.melléklet AZ ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA Ismertté vált bcs.-k az elkövetés helye szerint ( Össz. ) Sárvár város Arány % Illetékességi Terület Arány % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 KÖZRENDVÉDELMI ALOSZTÁLY INTÉZKEDÉSEI 3.sz.melléklet év év 2010.év 2011.év év Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentés SK.tulajdon ell.szabs Helyszínbírság fő - Ft Elfogás ebből:- körözés bcs elkövetése Előállítás Elővezetés Biztonsági intézkedés Balesethelyszínén. int Szolgálatvezénylés/ közter. - Eset Fő Óra Bűnügyi tevékenység - Nyomozás elrendelés Nyomozás befejezés Ism. tetteses bef Eredményes Feld.eredményes % 50,0 46,6 43,1 52,2 49,4 Bíróság elé állítás Bü. jelzések Szonda alkalmazás: pozitív:

20 4.sz. melléklet Személyi sérüléses közlekedési balesetek alakulása az okozók függvényében (2012) Okozók Sárvár város 1. személygépkocsi tehergépkocsi 1 3. motorkerékpár 1 4. kerékpár 1 5. segédmotor-kerékpár 1 6. autóbusz 0 7. gyalogos 0 8. egyéb jármű 0 Összesen: 15 A sérüléses balesetek időbeli megosztása Időszakok Sárvár város területén óráig óráig óráig 1 Összesen: 15 20

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. május

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010.április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010.április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010.április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2010. /IV.29./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 26-án /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/461-1/2014/I Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Önkormányzati tulajdonú kft.-knél

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 01-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-én /csütörtök/ 16.00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzata 2011. június 7-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel a Sárvári

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. július 26-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

13. Ügyiratszám: 816/ április 26. napján tartandó

13. Ügyiratszám: 816/ április 26. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Sorszám: 13. Ügyiratszám: 816/2012. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben