M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D:"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 23-án /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről. N A P I R E N D: 1. Beszámoló Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről. Előadó: Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető 2. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak jóváhagyása: a. Sárvári Gyógyfürdő Kft. b. Sárvári Média Kft. c. Sárvár Távhő Kft. /A mérlegbeszámolók a zárt ülés előterjesztései között találhatók./ Előadó: gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 3. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása: a. Sárvári Gyógyfürdő Kft. b. Sárvári Média Kft. c. Sárvár Távhő Kft. Előadó: Kondora István polgármester 4. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai díjazásának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 5. A Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójának megbízása. /A pályázat a zárt ülés előterjesztései között található./ Előadó: Kondora István polgármester 1

2 6. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és pénzmaradvány felhasználásáról. /Az előterjesztés a honlapon a képviselő-testület előterjesztései között található./ Előadó: Kondora István polgármester 7. Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása. Előadó: Kondora István polgármester 8. Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegezés jóváhagyása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 9. Önkormányzati rendeletalkotás a helyi közművelődésről. Előadó: Kondora István polgármester 10. Szándéknyilatkozat adása csapadékvíz elvezető rendszer továbbépítésével kapcsolatban. (Kanizsai utca, Parti Invest Kft.) Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 11. Tulajdonosi hozzájárulás adása: a/ A 88-as főút mellett kiépítésre kerülő kerékpárúthoz. Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök b/ A Rákóczi u. 53. szám alatt épülő szállásépület közterület fölé benyúló részéhez. Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 12. A helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása, végrehajtása érdekében HEP fórum létrehozása. Előadó: Erdős Katalin irodavezető 13. Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 14. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések. 2

3 Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. A Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója illetményének megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 2. A Vármelléki Óvoda vezetőjének megbízása. /Az intézményi közösségek véleménye később kerül fel a honlapra./ Előadó: Kondora István polgármester 3. A Vármelléki Óvoda vezetője illetményének megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 4. Sárvár Város Díszpolgára cím adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 5. Sárvár Város Önkormányzatának Életmű díja kitüntetés adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 6. Sárvár Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevele a Város Közbiztonságáért kitüntetés adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 7. Önkormányzati kitüntetések adományozása Pedagógus nap és Semmelweis nap alkalmából. Előadó: Kondora István polgármester 8. Szociális jellegű önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. Előadó: dr.szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök Sárvár, május 9. Kondora István polgármester 3

4 TARTALOMJEGYZÉK JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról...5 Beszámoló a képviselő-testület április 25-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről...6 TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről...8 1/ Napirendi pont Beszámoló Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről / Napirendi pont Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak jóváhagyása:...23 a/ Sárvári Gyógyfürdő Kft b/ Sárvári Média Kht c/ Sárvár Távhő Kft / Napirendi pont Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása:...30 a/sárvári Gyógyfürdő Kft b/árvár Távhő Kft c/sárvár Média Kht / Napirendi pont Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő-bizottsági tagjai díjazásának felülvizsgálata: / Napirendi pont A Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójának megbízása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és pénzmaradvány felhasználásáról / Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosítása / Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegezés jóváhagyása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a helyi közművelődésről / Napirendi pont Szándéknyilatkozat adása csapadékvíz elvezető rendszer továbbépítésével kapcsolatban. (Kanizsai utca, Parti Invest Kft.) / Napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás adása:...82 a/ A 88-as főút mellett kiépítésre kerülő kerékpárúthoz...82 b/ A Rákóczi u. 53. szám alatt épülő szállásépület közterület fölé benyúló részéhez / Napirendi pont A helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása, végrehajtása érdekében HEP fórum létrehozása / Napirendi pont Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése / Napirendi pont Egyebek

5 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10/2012./I.26./ számú határozatában a képviselő-testület elvi tulajdonosi hozzájárulást adott a Sárvár, Batthyány u. 13. szám alatti társasház közös tulajdonú udvarán garázs (24 m2) és raktár (16 m2) építéséhez, a következő feltételekkel. Az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt a terveket be kell mutatni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján és ki kell kérni Sárvár város Főépítésze véleményét. Amennyiben építtetők jogerős építési engedélyt szereznek, jelen határozat alapján az építési tevékenység megkezdése előtt kötelesek az érintett területet megvásárolni a tulajdonostársaktól. Az önkormányzatot a 40 m2-es területből megillető 208/1000 eszmei hányad vételára 5000,- Ft/m2 árral számolva ,- Ft. A képviselő-testület a 251/2012. (XI.22.) számú határozatában az adásvételi szerződés megkötésének határidejét április 30-ra módosította, a 113/2013. (IV.25.) számú határozatában az önkormányzatot a 40 m2-es területből megillető 29/671 eszmei hányad vételárát ,- Ft-ban állapította meg. Az adásvételi szerződés április 30. napjával aláírásra került. A vételár május 7-én megfizetésre került. 56/2013. (II.27.) számú határozatában a képviselő-testület támogatta a Közösségi közlekedés feltételrendszereinek fejlesztése Sárváron és a környező településeken tárgyú pályázat konzorciumi formában történő benyújtását. A közreműködő szervezet április 24-én kelt értesítése alapján forráshiányra tekintettel a pályázat nem részesülhetett támogatásban. A pályázat tartaléklistára került. 78/2013. (III.26.) számú határozatában a képviselő-testület április ra tűzte ki az óvodai beíratás időpontját. Fenti időpontokban a Vármelléki Óvodába 79 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 40 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A felvételi kérelem elbírálásáról május 31-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Sárvár, május 15. dr. Szijártó Valéria sk. 5

6 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ , Tx Beszámoló a képviselő-testület április 25-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről Április 25-én tartotta taggyűlését a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft., melyen beszámoló hangzott el az elmúlt év gazdálkodásáról, és értékelték az idei év turisztikai megjelenéseket, vázolták a további terveket. Legközelebb a Nők Lapja Egészség magazinban lesz megjelenése Sárvárnak. Idén is lesz 2 infóviskó, június 15-től augusztus 20-ig, mindkettőt a TDM működteti a turisztikai egyesület segítségével. Október 3-5. között Sárvár lesz a házigazdája a Közép-Európai SPA Kiállításnak. Április 26-án a Tinódi Gimnázium sportcsarnokában látványos külsőségek között került sor a II. Nemzetközi Oviolimpiára a Petőfi Úti Óvoda rendezésében. Ez a rendezvény volt egyben a Sárvári Sportnap Mozdulj Sárvár! -os hétvége nyitóeseménye, melyre a helyi gyermekek mellett a budapesti testvéróvodából, Sárvár cseh és osztrák testvérvárosából, Magyarhradisból és Sonntagbergből érkeztek csapatok. A vendégeket Máhr Tivadar Alpolgármester Úr köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Hegedűs Csaba, Pars Krisztián és Hatos Gábor is. A Városi Sportnap április i sportrendezvényeinek 11 helyszínén közel 800 résztvevő próbálta ki magát valamely sportágban. Minden helyszínen számos érdeklődő kísérte figyelemmel a sportolókat. Április 27-én, a tánc világnapja alkalmából sárvári kötődésű tánccsoportok léptek fel a Kossuth téren, szintén nagy közönségsikert aratva. Április 27-én a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében a Sárvári Vonósok adtak nagysikerű koncertet. Április 27-én Szent György napi borversenyt szerveztek a Nádasdy-várban. A versenyre közel harminc bort pályáztak. Sárvár egy padot küldött ajándékba az idén 200. születésnapját ünneplő fővárosi Városligetnek. A padon a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő fővárosiaknak küldött üzenete is szerepel, melynek célja az volt, hogy a budapestiek érdeklődése az eddigiekhez képest is nagyobb legyen Sárvár iránt. Újjáalakult a Sárvári Fotóklub, melynek elnökévé Benkő Sándort választották. A klub első alkalommal, május 1-jén Zsinór(m) érték címmel egy alkalmi tárlattal mutatkozott be. Április 8-9-én megtörtént az általános iskolákba történő beiratkozás. A Sárvári Tankerület tájékoztatása alapján a Nádasdy Tamás Általános Iskolába 68 gyermeket írattak be a szülők, itt 3 első osztály indul szeptemberben. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában szeptembertől 2 első osztály indul, összesen 54 gyermekkel. A Szent László Katolikus Általános Iskola tájékoztatása alapján az intézménybe a következő tanévre beiratkozott első osztályosok száma: 45, ez 2 osztály indítását jelenti. Április 29-én és 30-án zajlott Sárváron az óvodai beíratás. Fenti napokon a Vármelléki Óvodába 79 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 40 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A 6

7 felvételi kérelem elbírálásáról május 31-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Május 1-jén öt májusfa került felállításra a várparkban. Az ovisok mellett a Nádasdy Iskola harmadikosai és a Nádasdy Múzeum munkatársai vettek részt a kisebb fák felállításánál, melyek mellé került a városi nagy májusfa. Jelképesen elültetésre került egy új platánfa is, a "Polgármester Fája" néven. Május 3-án Sárváron is elballagtak a végzős diákok. A Tinódi Gimnázium 4 osztályából 127 diák, a Barabás Szakközépiskola 4 végzős osztályából 88 diák vett búcsút az iskolapadtól. Május 5-én A Magyar Festők Társaságának közös tárlata nyílt a Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében. Május 6-11-e között került megrendezésre a Születés Ünnepe rendezvénysorozat. Május 7-én Lovász Adrienn Ősi, magyar női titkok címmel tartott előadást a könyvtárban. Május 11-én Kézműveskuckót rendezett a gyerekkönyvtár. Május 16-án, a Nádasdy-vár Dísztermében újra indul az Évezrednyitó beszélgetések -sorozat. A vendég Halmos Béla népzenész, népzenekutató lesz, akivel Gróf István, a Sárvári Milleneum Alapítvány elnöke beszélget. Május 13-tól május 18-ig Játékos Tudomány, a fizika csodái című interaktív kiállítás látogatható a Nádasdy-vár hátsó nagytermében. Május 15-én Jankovics Marcell Az ember tragédiájához készített grafikáit bemutató kiállítás nyílik a Nádasdy Múzeum időszaki kiállítás folyosóján. A vendégeket Orbán István Kanonok Úr köszönti, a kiállítást Takács Zoltán múzeumigazgató ajánlja a közönség figyelmébe. Május 19-én hagyományteremtő szándékkal a Szent László templomban ad Pünkösdi koncertet a Sárvári Koncertfúvószenekar. Május 25-én a "Mozdulj Sárvár!" programsorozat keretében a Várparkban Családi nap kerül megrendezésre, egyidejűleg a várparkolóban és a Várkerület Városháza előtti részén Richter Egészségváros néven lesznek programok az érdeklődők számára. A Richter Gedeon Nyrt Ft alapadományt ajánlott fel a tüdőgyógyászati rendelő új szakrendelőbe történő beköltöztetéséhez Sárvár, május 15. Kondora István sk. 7

8 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/ , Tel.: 95/ , TX.: TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig. 2. a rendelet 16.. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat-módosítási és a kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. Az e hatáskörökben január 15-e és április 30-a között hozott döntések a következők: 1. Sárvár város Önkormányzata részére - motorfűrész, üzemanyag, védősisak beszerzése 220 e Ft Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal szolgáltatási előirányzata maradványa terhére. Sárvár város Önkormányzata részére - közlekedést zavaró növényzet, fák nyesése 387 e Ft Rákóczi úton hiányzó növényzet pótlása előirányzata terhére. Városgazdálkodás részére - S, Alkotmány u. 7. fsz. 2. szám alatti lakás felújítására e Ft e Ft összegben a céltartalék, 712 e Ft összegben az általános tartalék előirányzata terhére. Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár közvilágítása és intézményi energiafogyasztása közbeszerzési eljárás e Ft általános tartalék előirányzata terhére. Sárvár város Önkormányzata részére - Nádasdy F. u. ÁNTSZ udvar zúzalékos parkoló építése e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár, Hegyközség Celli út, Sótonyi, Iskola és Kilátó utcák szennyvíz-csatornázása engedélyezési eljárása 324 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - a 3219 hszr-on létesítendő műfüves pálya talajmechanikai dokumentációjának és helyszínrajzának elkészíttetése 203 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Kossuth-téri szökőkút fúgázási munkái 279 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Városi Bölcsőde felújítási munkái költségvetése elkészíttetése 279 e Ft 8

9 Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár kártya készítéshez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése e Ft Gondozási és Családsegítő Központ részére - hajlék nélküli személyek ellátásának többletköltsége 300 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár, Hegyközség Celli út, Sótonyi, Iskola és Kilátó utcák szennyvíz-csatornázása igazgatási szolgáltatási díjak 190 e Ft Sárvár város Önkormányzata részére - Kossuth-téri szökőkút karbantartási munkái 77 e Ft összesen: e Ft a évben képződött pénzmaradvány terhére /2013. (I. 31.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - két önkormányzati lakás rendeltetésszerű használatra e Ft alkalmassá tétele, közüzemi díjak megtérítése, közös költségtartozás 65/2013. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - nevelési intézmények fejlesztése tárgyú NYDOP-5.3.1/B-12 azonosító számú pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmánya elkészíttetése e Ft 66/2013. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - nevelési intézmények fejlesztése tárgyú NYDOP-5.3.1/B-12 azonosító számú pályázat részletes beszerzési eljárása 13 e Ft 67/2013. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - nevelési intézmények fejlesztése tárgyú NYDOP-5.3.1/B-12 azonosító számú pályázat részletes engedélyes terveinek elkészíttetése e Ft 80/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - utak, járdák karbantartása, kátyúzása, padkázása, burkolati jelek festése előirányzatának kiegészítése 729 e Ft 81/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - virágágyások, cserjék, rózsaágyások gondozása előirányzatának kiegészítése 64 e Ft 113/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - Batthyány u. 29. alatti épület közüzemi számláinak megtérítése 806 e Ft 114/2013. (III. 13.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - üresen álló önkormányzati lakások közüzemi számláinak megtérítése 495 e Ft 125/2013. (III. 26.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - köztisztasági feladatok, hóeltakarítás síkosság mentesítés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása e Ft 126/2013. (III. 26.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - KEOP-3.1.2/09-11 azonosító számú pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészíttetése e Ft 9

10 143/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére évi útfelújításokhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása e Ft 145/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár, Móricz Zs. U. 2. alatti ingatlanon biztonsági ajtók beépítése - műszaki ellenőrzése 180 e Ft 157/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - hóeltakarítás, síkosság-mentesítés előirányzatának kiegészítése e Ft 163/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Kemény I. u. LAFUMA előtti szakaszának felújítása e Ft 178/2013. (IV. 25.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Sárvár FC eszközbeszerzés támogatása 192 e Ft 182/2013. (IV. 25.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás részére - Gárdonyi u. 29/B.III/10. sz. alatti lakás rendeltetésszerű használatba hozatala 524 e Ft összesen: e Ft a évben képződött pénzmaradvány terhére. 184/2013. (IV. 25.) számú bizottsági határozat Petőfi úti Óvoda részére - falfelületek helyreállítása, új riasztó rendszer kiépítése e Ft az intézmények épület és építmény-felújítási, karbantartási céltartaléka terhére. 160/2013. (IV. 11.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata részére - Révfülöpi üdülő vizesblokkjának felújítása e Ft Simon-Júdás várás bevételi előirányzata terhére. Sárvár, május 3. (: K o n d o r a István :) sk. 10

11 1/ Napirendi pont Beszámoló Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SÁRVÁR 9600 Sárvár Ady E. u. 3 Pf.:30 BM 03-26/44-30, városi: 06-95/ BM 03-26/44-95, városi:06-95/ Szám: 18040/1081/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Engedjék meg, hogy beszámoljak a évi bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetről, értékeljem kapitányságunk munkáját, elért eredményeit. Személyi állományunk a 2012-es évben is arra törekedett, hogy városunk magas színvonalú közrendjét, közbiztonságát megőrizze, a személy- és vagyonbiztonságot olyan szinten garantálja, hogy azok pozitív elemként járuljanak hozzá az itt élők nyugalmához, településünk turisztikai, idegenforgalmi vonzerejéhez. Az elvégzett munkáknak köszönhetően nőtt a helyi lakosság biztonságérzete. Büszkék vagyunk arra, hogy leszámolásos jellegű cselekmények, fegyveres rablások, pénzintézet elleni támadások, a köznyugalmat súlyosan megzavaró bűncselekmények városunkban az elmúlt évben sem történtek. A helyi kisebbség számára is biztosítottuk a nyugodt életkörülményeket, sérelmükre atrocitást nem követtek el. A helyi fokozott elvárásoknak megítélésem szerint minőségében megfeleltünk, elöljáróink tavalyi évi munkánkat kiegyensúlyozottnak és eredményesnek értékelték. A napi munkavégzés során vezetőtársaim a közterületi jelentét növelése érdekében törekedtek a megfontoltabb szolgálatszervezésre, és a rendelkezésünkre álló eszközök célirányosabb felhasználására. A tavalyi évre kitűzött céljaink megvalósulását az alábbiak szerint értékelem: - Munkatársaim tevékenységük során továbbra is a vagyon elleni jogsértések, és az erőszakos cselekmények megakadályozására, felderítésére fektették a legnagyobb hangsúlyt. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a lakóközösségben élők között újra kezd feltámadni a közösségi szellem, erősödik a másik tulajdonára történő odafigyelés. Az elkövetők egy részének kézre kerítését azonban még mindig hátráltatja az egyes ingatlanok vagyonvédelmi rendszerének teljes hiánya vagy annak csekély színvonala. 11

12 - Törekedtünk a folyamatos közterületi jelenlét megteremtésére, az idegenforgalomhoz kapcsolódó frekventált helyek visszatérő ellenőrzésére, a bűnös szándékkal ide érkezők kiszűrésére, a jogsértések megelőzésére. Kollégáim kellő határozottsággal intézkedtek, ugyanakkor ez a jogkövető állampolgárok vonatkozásában humánummal párosult. Állampolgári bejelentés, illetve panasz kulturálatlan rendőri intézkedésre vonatkozóan nem érkezett. - A közlekedésbiztonság terén sikerült a korábban elért eredményeket stabilizálni, illetve a sérüléssel járó balesetek vonatkozásában javítani. A veszélyeztetettebb útszakaszokon fokoztuk a rendőri jelenlétet, ellenőrzéseink a mérlegelés nélküli bírságolás helyett a balesetek megelőzését, illetve az ittas vezetők kiszűrését szolgálták. - A társhatóságokkal, a polgárőrséggel és az egyéb társadalmi szervezetekkel való együttműködésünket továbbra is példaértékűnek értékelem. - Bűn- és baleset megelőzés tekintetében kollégáim minden lehetséges fórumot igénybe vettek, ahol a lakosságot széles körben tájékoztatták az aktuális problémákról illetőleg a különböző elkövetői magatartások elleni védekezésről, a jogszabályok változásairól. - Az elvárásoknak megfelelő kulturált ügyeleti munkára és ügyfélfogadásra törekedtünk, ügyintézéseink során a szakszerűséget és az emberközpontúságot tekintettük prioritásnak. A tavalyi évben is minden erőnkkel azon voltunk, hogy elért eredményeinket megtartsuk, és városunk jó hírnevét a közbiztonság garantálásával is öregbítsük. Bűnügyi tevékenység Bűnügyi eredményességünk továbbra is jónak mondható, azonban a évihez képest csökkenést mutat, 54.8 % -ról 44.8 %- ra. Ez részben rajtunk kívülálló okok miatt következett be, ennek ellenére ennek a mutatónak a javítása kiemelt feladatként kezeljük ban. Az ismertté vált bűncselekmények száma a kiemelt kategóriákban az alábbiak szerint alakult: Az előző évihez képest a deliktumok számában a kapitányság illetékességi területén csökkenés tapasztalható, közel száz bűncselekménnyel kevesebb történt a 2011-es bázisévhez viszonyítva. (876 helyett 785). Ez a tendencia mutatkozott meg Sárvár város vonatkozásában is, ahol 488-ról 410-re csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. A fenti statisztikai mutatószámok is alátámasztják, hogy Sárvár a bűnügyileg kevésbé fertőzött területek közé sorolható. Ahogy bevezetőmben is említettem, súlyos, a lakosság biztonságérzetét fokozottan veszélyeztető cselekményt városunkban nem követtek el. Sárváron továbbra is a vagyon elleni cselekmények vannak többségben (214), aminek döntő hányadát a lopás (118) teszi ki. A betöréses lopások, az illetékességi területen és Sárvár város vonatkozásában is sajnálatos módon megnövekedtek (Sárváron 21-ről 54-re). Ennek a 12

13 deliktumnak a vizsgálatánál megállapítható, hogy azok 50 %-át (27 eset) a lakásbetörések teszik ki. Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a IV. negyedévben már jelentősen mérséklődött a fenti bűncselekmények száma, ami arra vezethető vissza, hogy évben több sikeres nyomozást fejeztünk be Sárvár városban és a környező településeken betöréses lopásokat elkövető személyek ellen. Ezen személyek egy része jelenleg is előzetes letartóztatásban van, illetve korábban kiszabott büntetéseiket töltik. Egyik fő célkitűzésünk évre vonatkozóan, hogy a hasonló jellegű cselekmények nyomozáseredményességét magasabb szintre emeljük. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre is, melynek érdekében minden fórumot és lehetőséget meg fogunk ragadni. Sárvár városban a rablások száma az előző évhez viszonyítva stagnált, 2 esetben kezdeményeztünk eljárást ilyen cselekmény miatt. A lakosságot irritáló garázda magatartások száma minimálisan ugyan, de csökkent 26-ról 24- re. Az alkoholos befolyásoltság e cselekményeknél még mindig meghatározó szerepet játszik. Örvendetes tény ugyanakkor, hogy a testi sértések számában nagyfokú visszaesés tapasztalható. A csökkenés a bázisévet tekintve az illetékességi területen több mint 50% (32- ről 14-re), míg Sárvár vonatkozásában ez az arány 40% (15-ről 9-re). A kábítószerrel visszaélés miatt folytatott eljárások száma a 2011.évhez viszonyítva emelkedett (6-ról 10-re). Ennek a mutatónak a növekedése mindenképpen pozitívum, hisz ez a cselekmény az ún. látens bűncselekmények csoportjába tartozik, így a változás arra utal, hogy a bűnügyi felderítés eredményességének fokozására tett intézkedéseink elérték céljukat. Megállapítható, hogy a drog kétségtelenül jelen van városunkban, azonban eljárásainkat jelentősen hátráltatta, hogy a április 15.-i jogszabályváltozás előtt nem volt törvényes lehetőségünk az ún. designer drogok elleni fellépésre. A fenti bűncselekménnyel kapcsolatosan a múlt év során sikeresen realizáltunk egy bűnözői kört, akik a város közvéleményében nagy felháborodást keltve követtek el visszaélés kábítószerrel, illetve egyéb bűncselekményeket. A csoport meghatározó tagja jelenleg is előzetes letartóztatásban van, az ügyet pedig vádemelési javaslattal küldtük meg a Járási Ügyészségnek. A házasság, család, nemi erkölcs elleni cselekmények Sárvár vonatkozásában a tavalyi év hasonló időszakát vizsgálva (13-ról 7-re) csökkenést mutatnak. Elmondhatom, hogy az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények tekintetében a korábbi évek munkája meghozta gyümölcsét. A célcsoport részére tartott bűnmegelőzési előadások, és a városban működő szervezetekkel folytatott kiváló munkakapcsolat eredményeként csökkenő tendenciát mutat az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. A fenti sértetti kör sérelmére elkövetett bűncselekményeket a továbbiakban is kiemelten kezeljük. Településünk fürdőváros, ennek megfelelően továbbra fontos prioritást jelent tevékenységünkben az ide érkező vendégek személy- és vagyonbiztonsága. Az előző évekhez hasonlóan olyan érdemi bűncselekmény, amely a fürdőhöz vagy közvetlenül a turizmushoz kapcsolódna, nem történt. 13

14 Közbiztonsági tevékenység A közbiztonság helyzetét alapvetően a közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása, a közrend, közbiztonság elleni szabálysértések száma határozza meg. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a város területén élő emberek biztonságban érzik-e személyüket, vagyonukat, értékeiket. Ez ugyanolyan jelentőségűnek ítéljük, mint a statisztikai adathalmazt. Emiatt kiemelt jelentőségűnek tekintjük az önkormányzattal, annak szerveivel, és a lakossággal való kapcsolattartást, az információk áramlását, a sértetté válás mértékének minimalizálását április 15-től kezdődően a rendészeti szakterületen belül felállításra került egy 3 fős szabálysértési előkészítő csoport, mely érintette a közrendvédelmi, bűnügyi és közlekedésrendészeti osztályok személyi állományát is. A város területén közbiztonsági szempontból fokozott figyelmet igényel a városközpont, a Gyógy- és Wellness Fürdő és annak környéke, az e körzetben lévő szállodák, szórakozóhelyek. A városba és a fürdőre látogató magyar és külföldi vendégek biztonsága és a bűncselekmények megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. A bejelentésekre történő reagálást, az elsődleges intézkedések szakszerűségét jó szintűre értékelem. A rendőrség saját észlelésén, kezdeményezésén túl, nagy jelentősége van a lakosság részéről történő bejelentéseknek, s a jogkövető állampolgárok által közölt információknak is, amivel számtalan esetben tudtak segítségünkre lenni a lakókörnyezetükben történt rendkívüli események és jogsértések hatékonyabb felderítésében. A közterületi vezénylések száma hasonló az előző évihez ( ). Az intézkedési aktivitásban és mutatókban is stagnálás látható, az értékelt időszakban összesen 684 feljelentést készített a közrendvédelmi szolgálat, előző évi 724-el szemben. A városközpont, a szórakozóhelyek, és azok környezete ellenőrzésére külön gyalogos járőr útiránytervek készültek. A hétvégi rendezvények kapcsán a szolgálatot megerősítettük, ellenőrzéseinket fokoztuk. A diszkós napokon - többször lakossági bejelentésre reagálva - több intézkedést kezdeményeztünk a társhatóságokkal közösen. Ugyanakkor örvendetes, hogy a lakosság nyugalmát közvetlenül, negatívan befolyásoló, köznyugalmat zavaró bűnös magatartások száma az értékelt időszakban nem emelkedett. Tulajdon elleni szabálysértés miatt 93 feljelentés készült. A hatályos jogszabályi változást követően a szabálysértési eljárásokban 5 esetben alkalmaztunk személyes szabadságot korlátozó intézkedést, szabálysértési őrizetet. Az őrizetbe vételekre gyorsított eljárásokban (lopás miatt) került sor. A kényszerintézkedések megtétele előtt minden esetben vizsgáltuk az elkövetők személyi körülményeit, szabálysértési- és bűnelőzményeit. A rendőri intézkedések vizsgálata kapcsán elmondható, hogy a kapitányság állománya alapvetően jog-és szakszerűen intézkedett. A magas intézkedési szám ellenére állampolgári panasz nem érkezett. 14

15 A jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó városi rendezvények rendőri biztosítását végrehajtottuk. A fegyelmezett szolgálatellátásnak is köszönhetően rendkívüli esemény e programokon nem történt. Közlekedésrendészeti tevékenység, baleset-megelőzés. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy Sárvár város és környékén a közlekedési balesetek száma a tavalyi évben a 2011-es évhez képest csökkent. A halálos közlekedési balesetek száma mindkét évben 3 volt, ugyanakkor a súlyos- és a könnyű sérüléssel járó balesetek száma csökkent. Eredményként könyvelhetjük el, hogy az ittasan balesetet okozók aránya az országos, illetve a megyei eredménynél is kedvezőbb képet mutat. A baleseti okok megoszlásánál még mindig vezető helyen áll az elsőbbségi szabályok megszegése. A balesetek okozói a város területén 11 esetben személygépkocsival, 3 esetben egy nyomon haladó járművel, 1 esetben tehergépjárművel közlekedve vettek részt a forgalomban. Felvilágosító propagandánk főként a passzív biztonsági eszközök alkalmazásának fontosságát és az ittas vezetés veszélyeinek hangsúlyozását célozta. Az iskolák tanulóinak előadásokat tartottunk közlekedési ismeretekből, a tanítási időszakban folyamatosan ellenőriztük az oktatási intézmények környékét, a gyalogos átkelőhelyeket. A gyermeksereg részére - a korábbi évek hagyományainak megfelelően - a Csónakázó tó környékén családi napot tartottunk, játékos közlekedési vetélkedőkkel, bemutatókkal színesítve. Részt vettünk forgalomtechnikai helyszínbejárásokon, forgalomszervezési és útépítési kérdéskörben véleményünket szakhatósági állásfoglalásban rögzítettük. A város területén több esetben javaslatunk alapján helyeztek ki szabályozó táblákat. A sport-, egyházi-, és egyéb nagyszabású kulturális rendezvények zavartalan lebonyolításánál forgalomirányítással és forgalomtereléssel biztosítottuk a közlekedést. Igazgatásrendészeti tevékenység: A szakterület rendészeti és hatósági feladatkört lát el. Tevékenységének döntő része a szabálysértések elbírálása, a fegyver ügyintézés, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói igazolványok kiadása, továbbá társas vállalkozások engedélyezése. E szolgálathoz tartozik még a mellékbüntetésesek nyilvántartása és a figyelmeztető jelzések engedélyezése is. A évben történt jogszabályváltozás (új szabálysértési törvény) óta feladatkörük bővült a kiszabott, de meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásával is. Hatósági feladataikat az előírt határidőre, törvényesen és állampolgári panaszmentesen látták el. Az elmúlt évben 1345 db szabálysértési ügyet bíráltunk el, melyből 986 személyt marasztaltunk el, 359 esetben pedig az eljárást megszüntettük. Ezen kívül a meg nem fizetett helyszínbírságok miatt 196 esetben folytatunk le végrehajtási eljárást. 15

16 A leggyakoribb szabályszegések a közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése, az engedély nélküli vezetés, és a közúti közlekedés rendjének megzavarása voltak. A végrehajtások számában kis mértékű emelkedés tapasztalható, népszerű a közérdekű munka vállalása. Itt szeretném megköszönni a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségének munkáját, amellyel kapitányságunknak kiváló a munkakapcsolata, így az ügyfelek számára biztosított a gördülékeny ügyintézés, akik a kiszabott pénzbüntetéseket nagy számban közérdekű munkavégzés keretében teljesíthetik. A fegyverügyintézést érintő jogszabály módosítást követően az engedélyezési eljárás az ügyfelek számára egyszerűbbé vált, mellyel nagy számban éltek is hatóságunknál. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A fent ismertetett adatok alapján évi tevékenységünket jó szintűnek, törvényesnek értékelem. Az idei évre vonatkozóan szakmai célkitűzésként az alábbi kiemelt feladatokat határoztam meg a kapitányság állományának: - a vagyon- és személy elleni bűncselekmények számának további visszaszorítása, a felderítési eredményesség szinten tartása, a betöréses lopások esetében azok javítása. - a közterületi állomány tevékenységének további minőségi javítása, a kultúrált intézkedés, szolgáltató jelleg erősítése, az ide érkező vendégek problémáinak kezelése. Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Megköszönve Sárvár Város Önkormányzatának, képviselőinek, az intézmények vezetőinek, együttműködőinknek, és kiemelten a város Polgárőr Egyesületének az év során végzett támogató tevékenységét, kérem hogy a évről szóló rendőrségi beszámolót vitassa meg, s azt fogadja el. Sárvár, április 22. Fekete Géza r. alezredes megbízott kapitányságvezető 16

17 1.sz.melléklet BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG Sárvár város Megnevezés Arány % összesen Személy elleni Emberölés Testi sértés Házasság család Tartás elm Erőszakos köz Állig., igazság sz Vesztegetés Hiv. személy ellen Közfel. ell. szem Közrend elleni Közv. feny Garázdaság Vissz. kábsz Gazdasági pénzhamisítás adó, tb csalás Vagyon elleni lopás betöréses lopás sikkasztás csalás orgazdaság jmű. önk. elv rablás gk. lopás

18 Év 2.sz.melléklet AZ ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA Ismertté vált bcs.-k az elkövetés helye szerint ( Össz. ) Sárvár város Arány % Illetékességi Terület Arány % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 KÖZRENDVÉDELMI ALOSZTÁLY INTÉZKEDÉSEI 3.sz.melléklet év év 2010.év 2011.év év Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentés SK.tulajdon ell.szabs Helyszínbírság fő - Ft Elfogás ebből:- körözés bcs elkövetése Előállítás Elővezetés Biztonsági intézkedés Balesethelyszínén. int Szolgálatvezénylés/ közter. - Eset Fő Óra Bűnügyi tevékenység - Nyomozás elrendelés Nyomozás befejezés Ism. tetteses bef Eredményes Feld.eredményes % 50,0 46,6 43,1 52,2 49,4 Bíróság elé állítás Bü. jelzések Szonda alkalmazás: pozitív:

20 4.sz. melléklet Személyi sérüléses közlekedési balesetek alakulása az okozók függvényében (2012) Okozók Sárvár város 1. személygépkocsi tehergépkocsi 1 3. motorkerékpár 1 4. kerékpár 1 5. segédmotor-kerékpár 1 6. autóbusz 0 7. gyalogos 0 8. egyéb jármű 0 Összesen: 15 A sérüléses balesetek időbeli megosztása Időszakok Sárvár város területén óráig óráig óráig 1 Összesen: 15 20

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben