Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre."

Átírás

1 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! A Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület (9600 Sárvár, március 15. u. 11) azzal a kérelemmel fordult a bizottsághoz, hogy adjon tulajdonosi hozzájárulást, az V. Sárvári Kutyás Családi Nap megrendezése céljából 2014 szeptember 13-án a Sárvár, Várparkoló közterület, valamint a Várparkoló és a Vár között lévő füves területen. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városképvédelméről szóló 22/2001./V.17./ önkormányzati rendelete 6/A. m) pontja alapján a közterület használati engedélyhez a hozzájárulás megadása a bizottság hatásköre. Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága, a Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterülethasználatról és a városkép-védelméről szóló 22/2001./V.17./ önkormányzati rendelete 6/A. m pontja alapján hozzájárul a közterület használati engedély kiadásához a Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület (9600 Sárvár, március 15. u. 11) részére az V. Sárvári Kutyás Családi Nap rendezvény megtartásához (a Várparkban és a várparkoló területén a mellékelt helyszínrajz szerint) A bizottság a rendezvény kulturális és közérdekű céljára tekintettel közterület-használati díjat nem állapít meg. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: dr. Bankits László Sárvár, szeptember Kondora István polgármester

2

3

4 2/A. Napirendi pont: Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Bíró László kérelmének elbírálása Sárvár Kisfaludy S. u. 1/B sz. előtt a kapubejáró meghosszabbítására a vízelvezető árok leburkolására Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Bíró László (Sárvár, Kisfaludy u. 1/B. sz.) azzal a kéréssel fordult Sárvár Város Önkormányzatához, hogy engedélyezze a Kisfaludy S. u. 1/B ház előtt a csapadékvíz elvezető árok 3,1 m hosszú leburkolásával a kapubejáró megszélesítését. Indoklásában előadja, hogy a jelenlegi kapubejárón a járda vagy az úttest forgalmának akadályozásával lehet csak megállni, illetve a későbbiekben új bejáratot szeretne nyitni az ingatlanon fedett autóbeállóhoz. A Kisfaludy u. csapadékvíz elvezetésének engedélyes terve elkészült. Vízjogi engedélye még nincs. Amennyiben a bizottság a kérelemnek helyt ad, módosítani kell a már elkészült engedélyes terveket Fentieket a Tisztelt Bizottság elé terjesztem megvitatásra és döntésre. HATÁROZATI JAVASLAT: A.) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága, Bíró László (Sárvár, Kisfaludy u. 1/B. sz.) kérelmére javasolja, hogy a Kisfaludy S u. elkészült csapadékvíz elvezetési terve módosításra kerüljön - a Kisfaludy S. u. 1/B sz előtt a csapadékvíz elvezető árok leburkolásra kerüljön a jelenlegi áteresz 3,1 m-es meghosszabbításával B) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Bíró László (Sárvár, Kisfaludy u. 1/B. sz.) által előterjesztett kérelmet Sárvár, Kisfaludy u. 1/B. sz előtti kapubejáró meghosszabbítása nem támogatja. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: dr. Bankits László Sárvár, szeptember 2. dr. Bankits László

5 irodavezető

6

7

8

9 2/B. Napirendi pont Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Sárvár, Hársfa u. 34 sz. ingatlan előtti kapubejáró szélestése Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Horváth Zoltán Sárvár, Hársfa u. 34. sz. ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy az ingatlan előtti kapubejáró szélesítését engedélyezze. Az ingatlan előtt lévő kapubejáró a Sárvár Kertváros déli része csapadékvíz elvezetése tárgyú projekt keretében került kiépítésre Európai Uniós támogatás felhasználásával, ezért annak átépítéséhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulását is be kell szerezni. A Közreműködő Szervezet előzetes állásfoglalás alapján a műszaki tartalom módosulását változás bejelentés keretében kell bejelenteni. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul a Sárvár, Hársfa u. 34. sz. ingatlan kapubejárójának 5,7 m-rel történő szélesítéséhez a következő feltételekkel: - a kapubejáró szélesítését a projekt során alkalmazott műszaki megoldással (vízbeeresztő fedlap) kell elvégezni - a műszaki taralom bejelentéshez a kérelmezőnek műszaki leírást, méret mennyiség kimutatást és helyszínrajzot kell készíttetnie - az kivitelezést csak a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott változás bejelentést követően lehet megkezdeni - a kapubejáró szélesítését a kérelmező saját költségén végeztetni el - az építési munkálatok során a környező közterületet az eredeti állapotában kell helyreállítania Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, szeptember 04. Dr. Bankits László

10 irodavezető

11 Melléklet

12

13 3. Napirendi pont: Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Bíró Sándor fakivágási kérelmének elbírálása Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Az Alkotmány úti garázssor mellet az útépítés során megsérült a mellékelt fényképfelvételen látható fa gyökere. A fa állékonysága viharos szélben nem biztonságos. Bíró Sándor Sárvár, Alkotmány u. 16. sz. alatti lakos is bejelentette a problémát, kérte a fa kivágásának engedélyezését. Dr. Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens véleménye szerint: a fa jelen állapotában a közlekedés biztonságát veszélyezteti kivágását javasolja. A fa pótlása a csónakázó tó melletti parkban 1 db földlabdás fa ültetésével javasolt. Fentieket a Tisztelt Bizottság elé terjesztem megvitatásra és döntésre. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a Sárvár, Alkotmány úti garázssor mellett a 1243/6 hrsz.-ú közterületen található, megsérült gyökerű fa kivágásához hozzájárul. A fa kivágásáról az önkormányzat gondoskodik. A fa pótlásra kerül a csónakázó tó melletti parkban 1 db földlabdás fa ültetésével. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, szeptember 2. Dr. Bankits László irodavezető

14 Az előterjesztés mellékletei

15

16

17 4. Napirendi pont: Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Milla Plastic Kft (Sárvár, Tinódi u. 11.) reklámtábla elhelyezési kérelme Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! A Milla Plastik Kft (9600 Sárvár, Tinódi u. 11.) a mellékelt kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Sárvár, Sársziget u. 35. sz. előtti 3053 hrsz-ú önkormányzati közterületen reklámtáblát szeretne elhelyezni. A reklámtábla a mellékelt helyszínrajzon megjelölt helyen, egy már meglévő tábla mellett kerülne elhelyezésre a Sársziget utcai műemlék templom környezetében. A közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 12 (3a) pontja szerint Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés lakott területen b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút kivételével. A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet 3 (2) bekezdése Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés időpontjától függetlenül, b) amely a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán került elhelyezésre, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével, Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (4) A közterület felett vagy alatt építmény, építményrész a közterület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el, ha az a közterület, illetőleg annak két oldalán fekvő építmények rendeltetésszerű használatát nem zavarja, biztonságát nem veszélyezteti. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló3/2013. (II.18.) rendelete17. (2) bekezdés k) pontja alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása önkormányzati tulajdonú ingatlanon építési engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységhez, a bizottság hatáskörébe tartozik. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatáról és a városkép védelméről szóló 22/2001. (V.17.) rendelete 6/B (6) bekezdése szerint a város egész területén kizárólag a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő hirdető berendezés helyezhető el Fentiek ismeretében javasolom a Tisztelt Bizottságnak, hogy döntését hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT:

18 A) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a Milla Plastik Kft (9600 Sárvár, Tinódi u. 11.) részére a Sárvár, Sársziget u hrsz alatti közterületen 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezéséhez az alábbi feltétellel: - a reklámtábla a 22/2001. (V.17.) számú önkormányzati rendelet 6/B (6) bekezdése szerint 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő hirdető berendezés lehet B) ) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a Milla Plastik Kft (9600 Sárvár, Tinódi u. 11.) kérelmét nem támogatja, a Sárvár, Sársziget u hrsz-ú közterületre reklámtábla elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: dr. Bankits László Sárvár, szeptember 04. dr. Bankits László irodavezető

19

20

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 21024-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. (1) bekezdés és a közúti

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Az EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET BÉRLETI SZERZŐDÉSE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére

Az EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET BÉRLETI SZERZŐDÉSE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü csop.v. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. április 14-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben