1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3."

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága augusztus 14-án (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Sárvár Hegyközségben új köztemető közműellátás, ravatalozó szerkezeti kialakítása és kerítés kialakítása tárgyú közbeszerzés kapcsán az eljárás eredményének a megállapítása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása kv-os légvezetéki hálózat bontása és új kábelhálózat építése" tárgyú beszerzés kapcsán kötött vállalkozási szerződés módosítása 3. Építési engedélyköteles út- parkoló és járdaépítések, továbbá kertvárosi utcák felújítása tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan a 2. részajánlati kör (kertvárosi utcák felújítási munkáinak kivitelezése) tekintetében megkötött vállalkozási szerződés módosítása. 4. Sárvár, Ostffyasszonyfai u. Újhegy u. Sótonyi u. Pohárszárogató u. szennyvízcsatornázása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás módosítása. 5. A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása tárgyú feltételes - közbeszerzési eljárás típusának meghatározása, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció jóváhagyása. 6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszafizetési kötelezettségének elengedése, illetve mérséklése iránti kéreleméhez. A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Előterjesztés elővásárlási joggal nem érintett önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítéséről 2. Tulajdonosi hozzájárulás Sárvár, Bártfa u. 13. sz. ingatlan (2675hrsz.) előtti kapubejáró (híd) áthelyezéséhez 3. Tulajdonosi hozzájárulás Sárvár, Nádasdy u. 50. szám alatt csapadékvíz elvezetése nyílt árokba 4. Előterjesztés közterületen álló fák kivágásáról. a.) Békefi Henrietta (9600 Sárvár, Esze Tamás u 32.) fakivágási kérelme b.) Burka Károly (9600 Sárvár, Batthyányi u. 6. sz.) fakivágási kérelme c.) Béres Anikó (9600 Sárvár, Gárdonyi u 15 sz.) kérelme d.) Pataki Erika (9600 Sárvár, Rákóczi u 13/C sz.) fakivágási kérelme e.) Nagyvárad utcai játszótéren lévő elszáradt fák kivágása f.) Elszáradt fák kivágása, ágazása a Csónakázó Tónál 1

2 2 5. Előterjesztés a Várkerületnek a Vármelléki Óvoda környékét érintő parkolási problémáiról Sárvár, augusztus 13. Papp József bizottsági elnök sk. 2

3 3 4./ napirendi pont: Előterjesztés közterületen álló fák kivágásáról. a.) Békefi Henrietta (9600 Sárvár, Esze Tamás u 32.) fakivágási kérelme Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Békefi Henrietta (9600 Sárvár, Esze Tamás u 32.) fakivágási kérelme Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Békefi Henrietta (9600 Sárvár, Esze Tamás u 32. lakos) kérelemmel fordult a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy az ingatlan előtt közterületen álló 4 db tuja kivágásra kerüljön Dr. Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens véleménye: A kérelemben jelzett 4 db tuja az út padkáját teljesen elfoglalja. Az ingatlanról gépkocsival történő kihajtáskor a kilátást takarja. A közlekedés biztonsága érdekében a tuják kivágásához hozzájárulok. A kivágott növények pótlását javaslom az Esze Tamás utca egységes utcafásítása során elvégezni, lomblevelű fasor ültetésével. A fentiek és a mellékelt fénykép dokumentáció alapján, kérem a T. Bizottság döntését az fák kivágásról. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul a Sárvár, Esze Tamás u 32. előtt lévő 4 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fakivágást a tulajdonos saját költségén elvégezteti. A kivágást követően a közterületet tisztán kell hátrahagyni. A kivágott fák pótlására az Esze Tamás utcafásítása során kerül sor. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, augusztus 11. Dr. Bankits László irodavezető 3

4 4 Melléklet 4

5 5 5

6 6 b.) Burka Károly (9600 Sárvár, Batthyányi u. 6. sz.) fakivágási kérelme Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Burka Károly (9600 Sárvár, Batthyányi u. 6. sz.) fakivágási kérelme Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Burka Károly (9600 Sárvár, Batthyány u. 6 sz.. alatti lakos) kérelemmel fordult a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy a Kiss J utcai garázssoron lévő garázs mellett álló fa kivágásra kerüljön. Dr. Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens véleménye: A kérelemben jelzett fa feltehetően spontán magról kelt vad szilvaféle. Az épülethez viszonylag közel helyezkedik el. Az ágai a garázs fölé nőttek. Az oldalágak szemmel láthatóan már többször vissza lettek vágva, de ez csak időszakosan oldotta meg a fennálló problémát. Az épület további állagromlásának megelőzése érdekében a fa kivágásához hozzájárulok. A fentiek és a mellékelt fénykép dokumentáció alapján, kérem a T. Bizottság döntését a fa kivágásról. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul a Kiss János u utcai garázssornál lévő a db szilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fakivágást a tulajdonos saját költségén elvégezteti. A kivágást követően a közterületet tisztán kell hátrahagyni. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, augusztus 11. Dr. Bankits László irodavezető 6

7 7 Melléklet 7

8 8 8

9 9 c.) Béres Anikó (9600 Sárvár, Gárdonyi u 15 sz.) kérelme Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Béres Anikó (9600 Sárvár, Gárdonyi u 15 sz.) kérelme Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Béres Anikó 9600 Sárvár, Gárdonyi u 15. sz. lakás tulajdonosa kérelemmel fordult a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy az ingatlan előtt közterületen álló 1 db nagyméretű, ostorfa koronaága levágásra kerüljön Dr. Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens véleménye: A kérelemben jelzett ostorfa koronája az épülethez közel helyezkedik el. Az ágak hozzáérnek az ingatlan homlokzatához és a tetőhöz. Az ág levágásával az épület állagát veszélyeztető állapot megszüntethető. Mivel a kérdéses ág 6-8 m magasságban helyezkedik el az ág levágásoz emelőkosaras berendezés igénybevétele szükséges. A fentiek és a mellékelt fénykép dokumentáció alapján, kérem a T. Bizottság döntését az szükséges intézkedés meghozataláról. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul a Sárvár, Gárdonyi u 15 sz. ingatlan előtt lévő 1 db ostorfa koronaágának levágásához, azzal a feltétellel, hogy a beavatkozást Sárvár Város Önkormányzata csak megfelelő szakképzettséggel és műszaki felszereltséggel rendelkező vállalkozóval végezteti el. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, augusztus 11. Dr. Bankits László irodavezető 9

10 10 Melléklet 10

11 11 11

12 d.) Pataki Erika (9600 Sárvár, Rákóczi u 13/C sz.) fakivágási kérelme Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Pataki Erika (9600 Sárvár, Rákóczi u 13/C sz.) fakivágási kérelme Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Pataki Erika (9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/C. sz. alatti lakos) kérelemmel fordult a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy az ingatlan előtt közterületen álló 1 db nagyméretű, elszáradt lucfenyő kivágására kerüljön Dr. Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens véleménye: A kérelemben jelzett lucfenyő lábon száradt, az épülethez közel helyezkedik el. Kivágása mind műszaki szempontból, mind balesetveszély megelőzése szempontjából indokolt. A fa kivágását csak megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember végezheti el, mivel a fa közvetlen környezetében lakóépületek és, garázsok helyezkednek el. A fentiek és a mellékelt fénykép dokumentáció alapján, kérem a T. Bizottság döntését az fák kivágásról. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul a Sárvár, Rákóczi u 13/c sz ingatlan előtt lévő 1 db elszáradt lucfenyő kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fakivágást Sárvár Város Önkormányzata - az általa meghatározott módon - végezteti el. A fa pótlását hely hiányában nem írja elő. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, augusztus 11. Dr. Bankits László irodavezető 12

13 13 Melléklet 13

14 14 14

15 15 e.) Nagyvárad utcai játszótéren lévő elszáradt fák kivágása Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Nagyvárad utcai játszótéren lévő elszáradt fák kivágása Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! A Nagyvárad utcai játszótér melletti fasorban több elszáradt illetve félig elszáradt fa található. Erősebb szélben a száraz ágak könnyen letörhetnek, és a közeli játszótér miatt ez nagyon a balesetveszélyes. A helyszíni bejárás során dr Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens 2 db nyírfa és 1 db hamisciprus azonnali kivágását javasolta. A fentiek és a mellékelt fénykép dokumentáció alapján, kérem a T. Bizottság döntését a fák kivágásról. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul a Nagyvárad utcai játszótér mellett található 2 db elszáradt nyírfa és 1 db hamisciprus kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fakivágást Sárvár Város Önkormányzata - az általa meghatározott módon - végezteti el. A kivágott fák pótlására 3 db ezüsthárs ültetését írja elő. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, augusztus 11. Dr. Bankits László irodavezető 15

16 16 Melléklet 16

17 17 f.) Elszáradt fák kivágása, ágazása a Csónakázó Tónál Sárvár város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78. Telefon: 95/ Fax: 95/ ELŐTERJESZTÉS Csónakázó-tó környékén lévő elszáradt fák kivágása Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! A Csónakázó-tó melletti területen több elszáradt illetve félig elszáradt fa található. A kiszáradt fák a tóparton illetve a gyalogösvények közelében helyezkednek el. Erősebb szélben a száraz ágak könnyen letörhetnek, ami a fák közelében tartózkodók szempontjából nagyon balesetveszélyes. A helyszíni bejárás során dr Kulcsár László környezetvédelmi szakreferens összesen 6 db elszáradt fa kivágására és 4 db félig elszáradt fa koronaágának levágására tett javaslatot. A fentiek és a mellékelt fénykép dokumentáció alapján, kérem a T. Bizottság döntését a fák kivágásról. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul a Csónakázó-tó mellett található 6 db elszáradt fa kivágásához, és 4 db fa koronaágának levágásoz azzal a feltétellel, hogy a fakivágást Sárvár Város Önkormányzata - az általa meghatározott módon - végezteti el. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: Dr. Bankits László Sárvár, augusztus 13. Dr. Bankits László irodavezető 17

18 Melléklet 18 Az elszáradt fák helye 18

19 19 1. sz. Kivágandó 2. sz. kivágandó 19

20 20 3. sz. Koronaág levágás 4 sz. Koronaág levágás 20

21 21 5. sz. Koronaág levágás 6. sz. Kivágandó 21

22 22 7 sz. Koronaág levágás 8. sz. Kivágandó 22

23 23 9. sz. Kivágandó 10. sz. Kivágandó 23

24 4./ napirendi pont: Előterjesztés a Várkerületnek a Vármelléki Óvoda környékét érintő parkolási problémáiról 24 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax: 95/ , Tel.:95/ , Tx ELŐTERJESZTÉS a Várkerületnek a Vármelléki Óvoda környékét érintő parkolási problémáiról Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Rozmann Zsolt (Sárvár, Várkerület 9. sz.) és Góczán Tibor (Sárvár, Várkerület 14. sz.) a Várkerületnek a Vármelléki Óvoda környékét érintő parkolási problémáival kapcsolatos kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a kérelem tárgyában az alábbi 255/2014. (VI.05.) számú határozatot hozta: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a Várkerület 5. sz. és a 14. sz. között időszakosan felmerülő parkolási és közlekedési problémák miatt előterjesztett kérelemre felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy a Várkerület 14. ingatlan bejárata elé az X-jel kerüljön felfestésre, továbbá a Várkerület 9. szám elé a meglévő útburkolati X jel átfestéssel kerüljön megerősítésre. A Bizottság tájékoztatja a kérelmezőket, hogy Sárvár város Önkormányzata hosszú távú fejlesztési tervei között szerepel a Várkerület egyírányúsításának elképzelése, így az említett tervek kidolgozásakor felvetéseik megvitatásra kerülnek. A Bizottság 255/2014. (VI.05.) számú döntése alapján az X útburkolati jel felfestésre került a Várkerület u.14. szám és megerősítésre került a Várkerület u. 9. szám előtt. Rozmann Zsolt újabb kérelmet terjesztett elő szóban, melyben megismételte korábbi kérelmének azon részét, mely szerint mind az ő tulajdonát képező - a Várkerület u. 9. szám alatt található - ingatlan másik kapubejárója, mind a Szabó Vinczéné tulajdonát képező - a Várkerület u. 10. szám alatt található - ingatlan kapubejárója elé kerüljön az X útburkolati jel felfestésre. Kérelmük lényege, hogy a Várkerület 5. sz. és a Várkerület 14. sz. ingatlanok közötti útszakaszon hétköznap 7-9 óra valamint óra között a parkoló autók miatt veszélyes a közlekedés, a helyben lakók sem tudnak parkolni és nem tudják megközelíteni saját ingatlanjaikat, a szállóvendégek nem tudnak bejárni a panziók udvari parkolóiba. A kérelmezők a parkolási és közlekedési problémák megoldását az Önkormányzattól várják. A Sárvár 3. hrsz-ú, Várkerület ingatlan tulajdonosa és kezelője Sárvár város Önkormányzata, ez alapján a biztonságos közlekedés feltételeinek a megteremtése is Sárvár város Önkormányzata feladata. Egyidejűleg javaslom a Bizottságnak, hogy az Önkormányzat közlekedési fejlesztési tervei között továbbra is szerepeljen a Várkerület egyirányúsításának koncepciója. 24

25 25 Fentiek ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a Várkerület 5. sz. és a 14. sz. között időszakosan felmerülő parkolási és közlekedési problémák miatt előterjesztett kérelemre felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy a Várkerület u. 9. szám alatt található ingatlan másik kapubejárója, továbbá a Várkerület u. 10. szám alatt található ingatlan kapubejárója elé kerüljenek az X útburkolati jelek felfestésre. Határidő: döntésközlésre azonnal Felelős: Kondora István augusztus 12. / : Kondora István : / Polgármester 25

26 26 Mellékletek az előterjesztéshez Elkészült útburkolati jelek 26

27 27 Kérelemben kért útburkolati jelek 27

28 28 28

29 29 29

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. január 27-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 21024-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről Győr,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben