SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3."

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága május 14-én (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: Saját hatáskör 1. A Sárvári Gyógyhelyfejlesztési stratégiához tanulmányterv készítése tárgyú beszerzési eljárás eredményének a megállapítása. 2. Sárvár, Ostffyasszonyfai u. Újhegy u. Sótonyi u. Pohárszárogató u. szennyvízcsatornázása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítása 3. Sárvár, Batthyány u. 29. szám alatti épület vezetékes földgázellátása tárgyú beszerzési eljárásban az eredmény megállapítása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület május 27-én tartandó ülésének előkészítése: 1. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak jóváhagyása. a) Sárvári Gyógyfürdő Kft. b) Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. c) Sárvár Távhő Kft. d) Sárvári Zöld Pont Kft. 2. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok ügyvezetői alapbérének felülvizsgálata. 3. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai díjazásának felülvizsgálata. 4. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegezés jóváhagyása - az előterjesztés később került fel a honlapra a) Sárvári Gyógyfürdő Kft. b) Sárvár Távhő Kft. c) Sárvári Zöld Pont Kft. 5. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a pénzmaradvány felhasználásról. Később kerül fel a honlapra. 6. Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. 7. Sárvár Város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást megindító döntés. 8. Önkormányzati rendeletalkotás a helyi környezet védelméről szóló 2/1999. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 9. Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása

2 10. Előterjesztés a Sárvár, Batthyány u. 27. szám alatt található Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező helyiség értékesítéséről 11. Előterjesztés egyes építmények helyi védelem alá helyezéséről szóló kezdeményezésről. A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 12. Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár, 1295/4/A/26 hrsz-ú, Sárvár, 1490/A/2 hrsz-ú, Sárvár, 1490/A/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítéséről 13. Sárvár, Gárdonyi u. 17. számú ingatlan előtt álló fák nyesése iránti kérelem elbírálása 14. Sótony utcai forgalomlassítási kérelem elbírálása 15. Sárvár, Kislaudy u. 1/C. számú ingatlanhoz új kapubejáró készítése iránti kérelem elbírálása 16. Sárvár, Dorottya u. 26. számú ingatlan előtti árok leburkolása és térkövezése 17. Városgazdálkodás Sárvár kérelme a Laktanya u. 50. szám alatt található garázs bérbe adásáról 18. Sárvár, Tinódi u. 38. szám alatti ingatlan mellett álló fa nyesése iránti kérelem elbírálása. Sárvár, május 8. A bizottság elnöke Kampel Oszkár s.k.

3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület május 27-én tartandó ülésének előkészítése 1./A Napirendi pont HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelőbizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i fordulónapra elkészített mérleg és eredmény kimutatását figyelemmel a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a mérleg szerinti eredmény e Ft, osztalék kifizetésére nem került sor. Határidő: azonnal Felelős: Vancsura Miklós a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója Sárvár, május 7. / : Kondora István : / polgármester

4 1/B. Napirendi pont HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja e társaság felügyelőbizottságának jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. A társaság december 31-i fordulónapra készített mérleg- és eredmény kimutatását figyelemmel a felügyelőbizottság írásbeli jelentésében foglaltakra 7.096e Ft egyező eszközforrás végösszeggel állapítja meg azzal, hogy a tárgyévi vállalkozási eredmény -83e Ft, a tárgyévi közhasznú eredmény 18e Ft. Határidő: azonnal Felelős: dr. Fonyó Roberta a Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Sárvár, május 7. / : Kondora István : / polgármester

5 1./C Napirendi pont HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvár TÁVHŐ Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelőbizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i fordulónapra elkészített mérleg- és eredmény kimutatását figyelemmel a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a mérleg szerinti eredmény e Ft, osztalék kifizetésére nem került sor. Határidő: azonnal Felelős: Takó László a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója Sárvár, május 7. / : Kondora István : / polgármester

6 1./D Napirendi pont HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelőbizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31.-i fordulónapra elkészített mérleg- és eredmény kimutatását figyelemmel a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a mérleg szerinti eredmény -840 e Ft (veszteség) és osztalék kifizetésére nem került sor. Határidő: azonnal Felelős: Pintér László a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Sárvár, május 7. / : Kondora István : / polgármester A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MÉRLEGBESZÁMOLÓI KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT KERÜLTEK FELTÖLTÉSRE A ZÁRT ÜLÉS ANYAGAI KÖZÉ.

7 2./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat által alapított gazdaságok ügyvezető igazgatói díjazásának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő-testület! A Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 236/2014. /XII.16./ határozattal jóváhagyott, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire is vonatkozó un. Javadalmazási Szabályzat szerint: 9. A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalomban részesítéséről a Képviselő-testület évente a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. A Képviselőtestület az emelés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra irányadó bérfejlesztés mértékét. Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának személyi alapbérét megválasztásával egyidejűleg 254/2014. /XII.16./ számú határozatában január 1-től bruttó ,-Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület március 26-i ülésén a képviselő-testület 32/2015. (III.26.) számú határozatával elfogadta a TÁVHŐ Kft évi üzleti tervét, melyben a társaság 4%-os bérfejlesztéssel számolt. A Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának személyi alapbérét 100/2012. /V.24./ számú határozatában június 1. napjától havi bruttó ,-Ft összegben állapította meg a képviselő-testület. A képviselő-testület 113/2014. /V.22./ számú határozatában úgy döntött, hogy dr. Fonyó Roberta személyi alapbérét felülvizsgálatot követően évben nem emeli. A társaság üzleti tervében évre vonatkozóan béremelést nem tervezett. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójának személyi alapbérét 239/2014. /XII.16./ számú határozatában bruttó ,-Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület január 1. napjától. A társaság üzleti tervében évre vonatkozóan 4%-os keresetnövekedéssel számolt. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 115/2014. (V.22.) számú határozatában bruttó ,- Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület. A társaság üzleti tervében évre vonatkozóan béremelést nem tervezett. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az ügyvezető igazgatók személyi alapbérének összegén évben ne változtasson. I. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója, Vancsura Miklós személyi alapbérét felülvizsgálatot követően a évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 239/2014. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester

8 II. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Fonyó Roberta személyi alapbérét felülvizsgálatot követően a évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 100/2012. /V.24./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester III. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója, Takó László személyi alapbérét felülvizsgálatot követően a évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 254/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester IV. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Pintér László személyi alapbérét felülvizsgálatot követően a évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 115/2014. (V.22.) számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, május 7. / : Kondora István : / polgármester

9 3./ Napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatáról A képviselő-testület évente, a gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálja a felügyelőbizottságok tagjainak tiszteletdíját. A Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 236/2014. (XII.16.) határozattal jóváhagyott, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíja megállapítására is vonatkozó un. Javadalmazási Szabályzat szerint: IV. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 12. Egy természetes személy legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 13. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő személy díjazása a tagokét meghaladó mértékű lehet. 14. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. A képviselő-testület december 16-i ülésén megválasztotta a Sárvári Média Nonprofit Kft., a Sárvári Gyógyfürdő Kft., Sárvár TÁVHŐ Kft. és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait és január 1. napi hatállyal megállapította a tiszteletdíjukat. A tiszteletdíjak jelenlegi összegét az alábbi táblázat tartalmazza (bruttó összegek). FEB MÉDIA Nonprofit Kft től Gyógyfürdő Kft től TÁVHŐ Kft től Zöld Pont Nonprofit Kft től - elnöke Ft/hó ,-Ft/hó ,-Ft/hó ,-Ft/hó - tagja 9.000,-Ft/hó ,-Ft/hó ,-Ft/hó ,-Ft/hó Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a tiszteletdíjak összegén évben ne változtasson. I. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli, az összegeket elnök esetén havi ,- Ft-ban, tag esetén havi ,- Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Vancsura Miklós ügyvezető igazgató

10 II. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 275/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató III. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Távhő Kft. Felügyelőbizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli, az összegeket elnök esetén havi ,- Ft-ban, tag esetén ,- Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Takó László ügyvezető igazgató IV. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli, az összegeket elnök esetén havi ,- Ft-ban, tag esetén ,- Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Pintér László ügyvezető igazgató Sárvár, május 7. /: Kondora István : / polgármester

11 4./A-B Napirendi pont Az előterjesztés később kerül feltöltésre!

12 4./C Napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Kft évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezésének jóváhagyásáról Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 4. (2) bekezdése alapján az éves statisztikai összegezést a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Kft évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. Felelős: Kondora István polgármester Pintér László ügyvezető igazgató Sárvár, május.. polgármester /: Kondora István :/

13 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Ikervári u. 23. Város/Község: Postai Ország: Magyarország Sárvár irányítószám: 9600 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Pintér László ügyvezető igazgató Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Egyéb X II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) Száma:

14 Érték: II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) Száma: 2 Értéke: ,- III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) III.1.1) Árubeszerzés III.1.1.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd (száma) (értéke) (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: (száma) (értéke) Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló

15 tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.1.2) Építési beruházás III.1.2.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd (száma) (értéke) (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

16 A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás (száma) (értéke) (E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke)

17 III.1.3) Építési koncesszió III.1.3.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd (száma) (értéke) (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt (száma) (értéke) Meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

18 - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.1.4) Szolgáltatás megrendelés III.1.4.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd tervpályázat a Kbt. 19. (3) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés (száma) (értéke) (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 2 (száma) ,- (értéke) Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

19 Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Tervpályázati eljárás X Kbt. 122/A. szerinti eljárás (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: 2 (száma) ,- (értéke) III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) ,- (értéke) (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) ,- (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: 2 (száma) ,- (értéke) III.1.5) Szolgáltatási koncesszió III.1.5.1) Eljárás típusa Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: (száma) (értéke) Nyílt

20 Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) - (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) III.2.1) Árubeszerzés Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 89. (2) a) 89. (2) b) 94. (2) a) 94. (2) b) 94. (2) c) 94. (2) d) 94. (4) a) 94. (4) b) 94. (4) c) 94. (4) d) (száma) (értéke) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke)

21 Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 89. (2) a) 89. (2) b) 94. (2) a) 94. (2) c) 94. (2) d) 94. (4) a) 94. (4) c) 94. (4) d) (7) b) 122. (7) c) (száma) (értéke) 94. (2) b) 94. (4) b) 122. (7) a) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 89. (2) a) 89. (2) b) 89. (2) c) 94. (2) b) 94. (2) c) 94. (2) d) 94. (3) b) 111. (3) (száma) (értéke) 94. (2) a) 94. (3) a) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 89. (2) a) 89. (2) b) 89. (2) c) 94. (2) b) 94. (2) c) 94. (2) d) 94. (3) b) 111. (3) (7) b) 122. (7) c) (száma) (értéke) 94. (2) a) 94. (3) a) 122. (7) a) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke)

22 III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 89. (2) a) 89. (2) b) 89. (2) d) 94. (2) b) 94. (2) c) 94. (2) d) 94. (3) b) 94. (5) (száma) (értéke) 94. (2) a) 94. (3) a) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 89. (2) a) 89. (2) b) 89. (2) d) 94. (2) b) 94. (2) c) 94. (2) d) 94. (3) b) 94. (5) (7) b) 122. (7) c) (száma) (értéke) 94. (2) a) 94. (3) a) 122. (7) a) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): ,- IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ftban, arab számokkal kell kifejezni)

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Előterjesztés elkészítésében részt vett: Településfejlesztési osztály Kár-Mentor Bt. Az előterjesztést megtárgyalja:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezes. Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Postai cím:

Az éves statisztikai összegezes. Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Postai cím: 9. számú melléklet az 5/2009. (11131.) IRMrendelethez Az éves statisztikai összegezes Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

"Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás

Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás "Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Eljárás eredményről szóló tájékoztató (karbantartás)

Eljárás eredményről szóló tájékoztató (karbantartás) Eljárás eredményről szóló tájékoztató (karbantartás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9 Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 számú pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátása, nyilvánosság biztosítása, rendezvényszervezési feladatok ellátása és Szervezetfejlesztés megvalósítása Budapest Főváros

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013 1 / 10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-"projektmenedzsmenti szolgáltatások megrendelése (KEOP 5.4.0./12-2013-0022)" tárgyban kiírt eljárásban

Tájékoztató az eljárás eredményéről-projektmenedzsmenti szolgáltatások megrendelése (KEOP 5.4.0./12-2013-0022) tárgyban kiírt eljárásban Tájékoztató az eljárás eredményéről-"projektmenedzsmenti szolgáltatások megrendelése (KEOP 5.4.0./12-2013-0022)" tárgyban kiírt eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 A Budapest Közlekedési Rendszer Fejlesztési Tervének felülvizsgálata és a hozzá tartozó Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal összesen: 11 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

Kiegészítő szolgáltatások megrendelése a TERRE program megvalósításához - tájékoztató az eljárás eredményéről

Kiegészítő szolgáltatások megrendelése a TERRE program megvalósításához - tájékoztató az eljárás eredményéről Kiegészítő szolgáltatások megrendelése a TERRE program megvalósításához - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Symantec support beszerzése/2013.

Symantec support beszerzése/2013. Symantec support beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak Város közigazgatási területén járdák felújítása I-IV. építés beruházás kiviteli munkái.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak Város közigazgatási területén járdák felújítása I-IV. építés beruházás kiviteli munkái. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak Város közigazgatási területén járdák felújítása I-IV. építés beruházás kiviteli munkái. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Postai irányítószám: 7300

Postai irányítószám: 7300 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0088 kódszámú pályázat keretében.

Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0088 kódszámú pályázat keretében. Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0088 kódszámú pályázat keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/36 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

06/OVSZ/2012. Vérvételi rázómérleg - Tájékoztató az eljárás eredményéről

06/OVSZ/2012. Vérvételi rázómérleg - Tájékoztató az eljárás eredményéről 06/OVSZ/2012. Vérvételi rázómérleg - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 22-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa: A Kontyvirág Erdei Iskola Infrastruktúrális Fejlesztése című, KEOP 3.3.0-09-11/2011-0011 pályázat keretében a lakiteleki Kontyvirág Erdei Iskola korszerűsítése és bővítése vállalkozási szerződés keretében.

Részletesebben

Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása

Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével

KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben