IZSÓ, L., HERCEGFI, K. (megjelenés előtt): A látogatók által bejárt útvonalak rögzítésén alapuló elemző módszerek az Alkalmazott Pszichológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IZSÓ, L., HERCEGFI, K. (megjelenés előtt): A látogatók által bejárt útvonalak rögzítésén alapuló elemző módszerek az Alkalmazott Pszichológia"

Átírás

1 IZSÓ, L., HERCEGFI, K. (megjelenés előtt): A látogatók által bejárt útvonalak rögzítésén alapuló elemző módszerek az Alkalmazott Pszichológia Alapítvány honlapjának minőségbiztosítására. Alkalmazott Pszichológia, 2003/1. sz. Lektorált, Referált.

2 Izsó Lajos Hercegfi Károly Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry József u. 1. III. em. 11. Telefon: (1) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry József u. 1. III. em. 11. Telefon: (1) A LÁTOGATÓK ÁLTAL BEJÁRT ÚTVONALAK RÖGZÍTÉSÉN ALAPULÓ ELEMZŐ MÓDSZEREK AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY HONLAPJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁRA A tanulmány először vázlatosan áttekinti a honlapok látogatói által bejárt útvonalak rögzítésén alapuló módszerek elvi és technikai alapjait, majd ismerteti ezen módszerek alkalmazásának lehetőségeit az APA honlapjára (http://www.apa.erg.bme.hu) felvitt, különböző rétegeknek szánt segítő-támogató tartalmak fogadtatásának folyamatos ellenőrzésére. A szerzők beszámolnak egy olyan útvonalrögzítő és elemző szoftver eszköz kifejlesztésének koncepciójáról, amely az alkalmazott pszichológiai kutatások szempontjait a lehető jobban figyelembe veszi. Ennek ez eszköznek a kimunkálása már elkezdődött. Segítségével az APA honlapjára feltett különböző elsősorban a segítő kapcsolatok NKFP projekt keretében kidolgozott anyagokra adott reakciókat kívánják folyamatosan vizsgálni és az eredményeket egyrészt magán a honlapon, másrészt jelen folyóirat hasábjain, rendszeresen közreadni. Kapcsolódó további cél az is, hogy az informatika nyújtotta újabb műszaki-technikai lehetőségek kiaknázásával a honlap az alkalmazott pszichológia szolgáltatásai iránt érdeklődők és a szakterület művelői számára gyorsan reagáló, élő, dinamikus fórummá váljon. BEVEZETÉS Az Internet-alapú üzletben érdekelt vállalatok az ún. dot com industry szereplői - számára honlapjaik látogatottsága alapvetően fontos információ. Kezdetben egyszerűen a honlapok látogatóinak számát összegezték bizonyos időszakokra, és azokat igyekeztek elemezni sajátos szempontjaik alapján. Hamar kiderültek azonban ennek az egyszerű módszernek a korlátai: egyrészt összemossák a legkülönbözőbb helyekről érkezőket, illetve az adott helyeket többszörösen meglátogatókat (tehát semmit sem mondanak a tipikus útvonalakról, a történeti aspektusról), másrészt összemossák az egyes lapokon hosszan időzőket az oda véletlenül - és esetleg csak egyetlen pillanatra - tévedőkkel is (tehát semmit sem mondanak az egyes lapokon ténylegesen eltöltött időkről). Artikulálódott az igény ezért a fenti korlátoktól lehetőleg mentes módszerek kidolgozására és ennek eredményeként a különböző honlapok látogatói által bejárt útvonalak részletekbe menő követését ma már igen kifinomult technikák teszik lehetővé. Az e-business -ben érdekelt élvonalbeli cégek ezeket a módszereket napjainkban már rendszeresen alkalmazzák honlapjaik egyes rovatainak, szolgáltatásainak, reklámanyagainak nézettség-vizsgálatára, illetve a honlapokon keresztül realizálódott üzleti forgalom alakulásának elemzésére. Ezek a módszerek esetenként a látogatóktól elektronikus 1

3 kérdőívvel szerzett közvetlen elégedettségi pontszámokkal is kiegészítve egyfajta minőségbiztosítási eszközöknek is tekinthetők. Kézenfekvő az a felismerés, hogy a látogatók által bejárt útvonalak rögzítésének és elemzésének finoman hangolt módszere sikerrel lenne alkalmazható az olyan különböző non-profit területeken is, mint amilyen az Alkalmazott Pszichológia Alapítvány (APA) tevékenységi köre. Mivel a minőség az érintettek értékítéletével ragadható meg, az APA honlapjára (http://www.apa.erg.bme.hu) felvitt különböző tartalmak hasznosságáról kapott folyamatos visszajelzés amennyiben azokat az illetékesek megfelelően értékelik és használják fel ugyancsak a sikeres minőségbiztosítás alapjául szolgálhat. A fenti meggondolások alapján a tanulmány először vázlatosan áttekinti a honlapok látogatói által bejárt útvonalak követésén alapuló módszerek elvi és technikai alapjait, majd ismerteti ezen módszerek alkalmazásának lehetőségeit az APA honlapjára felvitt, különböző rétegeknek szánt segítő-támogató tartalmak fogadtatásának folyamatos ellenőrzésére. A szerzők bejelentik, hogy több projekt köztük az APA által elnyert segítő kapcsolatok NKFP projekt - támogatásával és a területen felhalmozódott tapasztalatokra építve elkezdték egy olyan útvonal-rögzítő és elemző eszköz kifejlesztését, amely az alkalmazott pszichológiai kutatások szempontjait a kereskedelemben jelenleg elérhető eszközöknél jobban figyelembe veszik. Ennek ez eszköznek a segítségével az APA honlapjára feltett különböző elsősorban a segítő kapcsolatok NKFP projekt keretében kidolgozott anyagokra adott reakciókat folyamatosan fogják vizsgálni és az eredményeket egyrészt magán a honlapon, másrészt kiérleltebb formában jelen folyóirat hasábjain, rendszeresen közreadják. A HONLAPOK LÁTOGATÓI ÁLTAL BEJÁRT ÚTVONALAK RÖGZÍTÉSÉN ALAPULÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Az útvonalrögzítés megvalósításának fizikai helye A felhasználók által bejárt utat topológiai szempontból első közelítésben elvileg az alábbi alapvetően eltérő módokon rögzíthetjük későbbi feldolgozás céljából: 1. Az Internet és a számítógépek adta lehetőségek felhasználása nélkül, a felhasználót megfigyelve (pl. videokamerával). 2. Közvetlenül a felhasználó által használt (kliens) számítógépen. 3. A felhasználó számítógépe és az Internet külvilága közti esetleges egyértelmű csatlakozási ponton (a helyi hálózat esetleges szerverén, ún. router-én). 4. Az Internet dzsungelében. 5. A webes tartalomszolgáltató szerverén. 6. Az előző megoldások kombinációjában (pl. ún. cookie-k alkalmazásával). 1. Útvonalkövetés az Internet és a számítógépek adta lehetőségek felhasználása nélkül, a felhasználót megfigyelve Ez a megoldás nélkülözi a közvetlen számítógépes adatfeldolgozás lehetőségét, reálisan csak a következő 2. lehetőség, vagy egyszerű interjúk, ill. egyéb megfigyelések kiegészítőjeként merülhet föl. 2

4 2. Útvonalrögzítés közvetlenül a felhasználó által használt (kliens) számítógépen Ennek a megoldásnak az alapvető hátránya, hogy az adatgyűjtés szervezőjének gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi szóba jöhető kliens számítógépen telepítve legyen a rögzítő szoftver. Ezzel tehát csak korlátozott számú felhasználótól szerezhetünk adatokat (például vizsgálhatjuk egy munkahely, vagy egy iskola összes webhasználatát). Ez azonban ugyanakkor nagyon sok információt szolgáltathat, ezért alapvető hátránya ellenére mindenképpen figyelemre méltó lehetőség. Ilyen, csak a kliens oldalon megszerezhető információ például a web-oldal görgetése, stb. Leginkább ez a lehetőség biztosíthatja, hogy akkor, ha az adott számítógépet több felhasználó is használja, az útvonalkövetés adataiban ne csak a gép, hanem a személy is elkülönüljön (például a helyi hálózatba történő bejelentkezési név és jelszó segítségével). Egyéb eszközökkel (például az általunk kifejlesztett INTERFACE vizsgáló munkaállomással) kombináltan is alkalmazható. 3. Útvonalrögzítés a felhasználó számítógépe és az Internet külvilága közti esetleges egyértelmű csatlakozási ponton Ez a megoldás akkor lehetséges, ha a kliens gép és az Internet dzsungele között van legalább egy kikerülhetetlen számítógép, vagy más intelligens eszköz. Például, ha a kliens gépnek nincs saját állandó IP címe (Internet Protocol azonosítója, ami az Interneten közelítőleg úgy azonosítja a számítógépet, mint a telefonszám a telefonhálózaton a készüléket), hanem egy helyi hálózaton a szervertől kapja dinamikus kiosztásban, akkor a kliens gépek helyett elvileg elegendő lehetne a dinamikus IP címeket kiosztó szervert figyelni. Ehhez hasonló a telefonos Internet-elérési lehetőségek esete is: ott is változó, ideiglenes IP címet kapunk a szolgáltatótól. Maguk a dinamikus IP-cím-kiosztó szerverek és a telefonokat közvetlenül fogadó ún. gateway-szoftverek ezt nem mindig támogatják, ezért ezek az adatgyűjtési lehetőségek általában technikailag nehezen kivitelezhetők. A helyi hálózatok egy részénél és a telefonos Internet-szolgáltatók esetében könnyebben feldolgozható a következő két másik szerver-szoftverből származó információ. Az egyik az ún. proxy szerver, ami egyfajta cache-ként, pufferként tárolja a kliensek által látogatott web-oldalakat elsődlegesen abból a célból, hogy, ha legközelebb a helyi hálózat (illetve a telefonos Internet-szolgáltató) másik ügyfele újra ugyanazt az oldalt kéri, akkor azt ne legyen szükséges ismét a távoli, lassan elérhető, idegen szerverről letölteni, hanem csak a hely proxy szerverről. A másik az esetleges helyi szerveren futó tűzfal (firewall) program. Proxy, ill. tűzfal azonban nincs mindenütt. Elvileg egyéb esetleges megkerülhetetlen számítógépnél, vagy intelligens router-nél is megcsapolhatnánk az információfolyamot, de az ilyen lehallgatás technikailag túlságosan bonyolult. Ha a helyi hálózat szerveréhez (például a cég rendszergazdája segítségével) hozzáférünk, akkor egyúttal általában az összes kliens géphez is hozzáférhetünk, így helyi hálózatok esetében összességében ez a 3. lehetőség csak speciális körülmények mellett lehet előnyösebb, mint a 2. (kliens-oldali) megoldás. 4. Útvonalkövetés az Internet dzsungelében (a kliens gépektől, a webszervertől és a 3. pontban ismertetett csomópontoktól eltérő pontokon) Az Internet szerveződésének, topológiájának lényege, hogy elosztott hálózat: két számítógép között gyakorlatilag végtelen számú útvonal lehetséges. (Az Internet elődjét, az ARPANET-et 3

5 katonai célokból fejlesztették ki: az volt az igény, hogy egy-egy számítógépközpont esetleges megsemmisítése esetében ne álljon le az egész rendszer). Az Internet másik fontos jellemzője, hogy csomagkapcsolt hálózat. Az Internet protokoll (a már említett IP) a küldött információkat csomagokra bontja, majd a csomagokat egymástól függetlenül (akár jelentős időbeli, sorrendbeli eltéréssel) juttatja el a címzettnek, ahol az újra összeáll. Ebből következően egyetlen konkrét, kért web-oldal információtartalma akár több különböző, kiszámíthatatlannak tűnő útvonalon juthat el a felhasználóhoz, ezért ilyen (a kliens gép, a web-szerver, ill. a 3. pontban ismertetett csomópontok segítségét nélkülöző) lehallgatása elvileg nem lehetséges. 5. Útvonalrögzítés a webes tartalomszolgáltató szerverén A web-szerveren alapvetően két útvonalrögzítési lehetőségünk van: A. A különböző márkájú és típusú web-szerver programok általában fejlett naplózási (logfájl-készítési) lehetőségekkel rendelkeznek és ezek kiegészítésére szükség esetén további segédprogramok is készíthetők. A logfájlok bőséges információit logfájlelemző szoftverekkel, vagy általános célú adatbázis-kezelő, adatbányász, illetve statisztikai szoftverekkel dolgozhatjuk fel. Ez tekinthető gyakorlati szempontból a leginkább használható módszernek. A web-szerver szoftverekről, az általuk generálható logfájl-formátumokról és az azokból nyerhető hasznos információkról az útvonalrögzítési lehetőségek felsorolását követő a kombinált megoldásokat ismertető 6. pont után következő - részben nagy jelentőségük miatt részletesebben külön is esik szó. B. Minden egyes (fontosnak tartott) web-oldalunkra elhelyezhetünk egy-egy rövid programkódot, mely egy, a szerverünkre telepített (például Java, PHP vagy CGI nyelvű) programmal, illetve adatbázissal kommunikál. Minden oldalra felhelyezni a megfelelő kódrészletet viszonylag sok munkát igényel, és a felhasználók számára pedig kissé megnövekedett letöltési időt eredményez, de az információ-gyűjtési lehetőségei igen nagyok. Egyes website-ok szolgáltatásának igénybevételével még saját PHP vagy CGI programokra sincs szükség. Például Tanszékünk honlapjának (http://www.erg.bme.hu) látogatottságáról (pontosabban a kezdőoldal látogatottságáról) a címen láthatók adatok és összegző diagram. Összegzésképpen megismételjük, hogy hozzáférhető szerver és jó minőségű web-szerver szoftver esetében a logfájlok megfelelő alkalmazása általában a legcélravezetőbb. 6. Útvonalrögzítés az előző megoldások kombinációjában: cookie-k alkalmazása Az előző lehetőségek elvileg tetszőlegesen kombinálhatók, a gyakorlatilag azonban csak bizonyos kombinációknak van haszna. Ilyen például ha a 4. vagy 5. megoldást nagy számú felhasználóval alkalmazzuk és ezt mélyfúrás-jellegűen kiegészítjük a 2. megoldással rögzített, kisebb számú felhasználótól származó, de lényegesen részletesebb, gazdagabb információanyaggal. Egy említésre méltó további megoldás az ún. cookie-k ( sütik ) alkalmazása. A cookie egy olyan kis (általában néhány, legfeljebb kb bájtból, azaz például néhány, vagy legfeljebb 4

6 kb betűből álló) információcsomag, melyet a web-szerver használ. A web-oldal kódja tartalmazza, hogy mikor kell létrehozni, módosítani, felhasználni, de a kliens gépen tárolódik. Eredetileg olyan típusú célokra találták ki, mint például, hogy ugyanaz a web-oldal máshogy működjön különböző felhasználóknak. Például testreszabható legyen. Mondjuk van egy kedvenc induló web-oldalunk, amely lehetővé teszi, hogy több háttérszínből válasszunk. Általában az első felhasználók halványzöld háttérrel látják, de beállíthatjuk, hogy mi kék háttérszínnel lássuk. A beállítás után, napokkal később visszatérve mi újra kéknek látjuk, míg mások, más gépről megtekintve ugyanazt a web-oldalt még mindig halványzöldnek. Ennek látványosabb megvalósítására példa a számítástechnikai témájú site. Itt nem egyszerűen háttérszínt válthatunk, hanem színekből, háttérmintákból álló teljes design-okat, ún. skin-eket, bőröket. Más esetben a tartalom szabható testre. Például a kezdőoldalnak szánt portál esetében beállíthatjuk, hogy mely linkgyűjteményeket lássuk, illetve saját linkjeinket is felvehetjük rá. Más példa: az Origo TV-műsor oldalán (http://www.origo.hu/szorakozas/teve) beállítható, hogy mi milyen csatornák műsorára vagyunk kíváncsiak és legközelebb is csak azokat fogja mutatni. A cookie-kat kevéssé etikus célra is fel szokták használni. Például, ha web-szerverünkön több féle témájú oldalunk van, cookie-kban tárolhatjuk, milyen típusú oldalainkat nézte meg eddig a felhasználó. Ebből például kiderülhet, hogy több autós oldalt nézett meg, mint szex-oldalt, ezért az adott felhasználó a következőkben a web-oldalainkon felbukkanó hirdetésekben több autóhirdetést fog kapni és kevesebb szex-hirdetést. Ha web-szerverünk más web-szerverek által készített cookie-khoz nem is fér hozzá, a korábbiakban látogatott idegen site-ok egy részének címéhez mégis hozzájuthat. Az ilyen adatgyűjtés lehetősége miatt a böngészőprogramunk adatvédelmi beállításai közt megadható, hogy gépünk ne minden cookie-t fogadjon el, esetleg egyet sem. Ezt könnyen megteheti, hiszen arról van szó, hogy a felhasználó saját számítógépén létrejöjjön-e egy fájl, vagy nem. A legtöbb böngésző friss telepítés utáni alapbeállítása elfogadja a cookie-kat, de sok felhasználó, ill. rendszergazda letiltja ezt a lehetőséget. Az elfogadott cookie-kat a felhasználó könnyen törölheti, esetleg akár módosíthatja is. Ilyen módon a cookie-kra alapozott útvonalkövetés nem lehet tökéletesen széleskörű és megbízható. A cookie-k útvonalkövetés-jellegű felhasználása elsősorban nem statisztikai célokra, hanem az oldalak megjelenésének felhasználóra-szabottabbá tételére javasolható: például egy adott oldal az adott felhasználónak máshogy jelenjen meg, ha egy adott helyről jött, és máshogyan, ha máshonnan. A web-szerver szoftverek Ha saját web-szervert szeretnénk üzemeltetni, nagy számú web-szerver szoftver közül választhatunk. Például megtehetjük, hogy saját otthoni számítógépünkre telepítünk egy kis (mindössze néhány megabájt méretű) ingyenes szoftvert, s néha egy-egy órára elindítjuk, hogy más földrészen lakó barátaink megnézhessék fényképgyűjteményünket. A legtöbb professzionális honlap-üzemeltető azonban szerencsénkre a következő két szoftver valamelyik verzióját alkalmazza: 1. A legtöbb szerveren talán meglepő módon az ingyenes és ráadásul megbízható, nyílt (publikus) forráskódja miatt könnyen bővíthető Apache Web Server szoftver működik. (Nem csak a nonprofit szférában!) Ez sokféle hardverű szerveren működhet (akár öreg 486-os számítógépen, akár nem-intel alapú többprocesszoros gépen), és a szerveren futó többféle operációs rendszerrel (például Linux, Novell) is együttműködhet. 5

7 2. Az elterjedtségben a második helyen áll a Microsoft Internet Information Server szoftvere. Szerencsére az említett kettő, és a többi fontosabb web-szerver program is (kisebb-nagyobb eltérésekkel) néhány szabványos logfájl-formátumot követ. Logfájl-formátumok A logfájlok általában egyszerű szövegfájlok. Az ilyen szövegfájlokat könnyű megjeleníteni, továbbá könnyű feldolgozni adatbázis-kezelő és statisztikai programokkal. A szerveren történő legelemibb esemény az igénylés, kérés, request. Ha egy felhasználó gépe a szerveren található fájlok közül egyet igényel, akkor ezt az igényt egy request formájában küldi el a szervernek. A naplózás során minden egyes request-ről külön bejegyzés készül a logfájlba, új sorba. A logfájl minden egyes sora ún. rekordja - tehát egy-egy request, és ebben gyakorlatilag minden létező logfájl megegyezik. Az azonban, hogy egy request-en belül milyen információk jelennek meg, már függ a web-szerver szoftvertől és a rendszergazda igényeitől, beállításaitól így különböző helyeken különböző struktúrájú logfájl-ok jönnek létre. A logfájl egy sora a request következő adatait tartalmazhatja: a request érkezésének dátuma és ideje a szerver (a host) neve az igényelt erőforrás (fájl) neve a küldött fájl elérési útvonala (helye) a szerveren a szerver válaszkódja (response, státuszkód) a felhasználó IP címe (lényegében ezt használhatjuk a felhasználó azonosítására, annak elhanyagolásával, hogy egy számítógépet elvileg több személy is használhat, és pl. telefonos internetezők esetében változó, hogy a telefonos bejelentkezéskor ki mikor milyen ideiglenes IP címet kap a szolgáltatótól) esetleg a felhasználó domain neve (ha az IP cím lefordítható) esetleg a felhasználó bejelentkezési neve ha a felhasználó a szerverünkre bejelentkezett a felhasználó platformja (operációs rendszere, böngészője, stb.) honnan (milyen másik web-oldalról) érkezett a felhasználó (ez az ún. referer) a közvetített bájtok száma a felhasználó böngészője által küldött cookie-k a szerver által küldött cookie-k Ezekből az adatokból az esetenként nagyszámú látogató és a vizsgált honlap közötti interakciók gyakorlati szempontból legfontosabb lépései elvileg és megfelelő technikával gyakorlatilag is rekonstruálhatók. Így többek között nagy adatmennyiség alapján, megalapozottan tájékozódhatunk arról, hogy az egyes lapokat (rovatokat, területeket, funkciókat, stb.) hányan látogatták meg, azokon összesen mennyi időt töltöttek, a tipikus látogatók milyen témák iránt érdeklődnek, hány lapot látogatnak meg és egy alkalommal mennyi időt töltenek a honlapon, milyen a bejárt útvonalak eloszlása (mi a legtipikusabb útvonal, honnan hová léptek legtöbben, adott elágazási pontokon milyen irányban haladtak tovább legtöbben, hol morzsolódtak le legtöbben, hol találták magukat sokan zsákutcában, stb.), 6

8 mely rovatokat, területeket, funkciókat, stb. kedvelték legjobban, tartották leginkább hasznosnak (ha a honlap megfelelő helyeire előzetesen megfelelő elektronikus kérdőíveket helyeztünk fel), adott aktuális szakmai vagy szakmapolitikai kérdésekről a honlap látogatóinak tábora milyen véleményeket képvisel (ugyancsak alkalmas elektronikus kérdőívek segítségével), milyen a forgalmi mutatók (a meglátogatott lapok száma, a látogatók száma és az általuk eltöltött összes idők) eloszlása a nap 24 órája mentén, illetve a hét napjai mentén, hogyan fogadott a közönség egy meghatározott időpontban vagy rövid időtartam alatt -felvitt új anyagokat vagy újonnan eszközölt jelentős változtatásokat (ún. intervenció-analízis), milyen méretű és mennyire dinamikus a honlap látogatói táborának az ún. stabil magja (ha a megfelelő adatokat bizonyos időnként pl. 1, 3 vagy 6 hónapos rendszerességgel megismételve felvesszük és megnézzük, hogy hány kóddal azonosított felhasználó található meg az egymást követő adatfelvételekben, illetve mennyi az újonnan megjelenő), stb. AZ ÚTVONALRÖGZÍTŐ MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY HONLAPJÁRA FELVITT TARTALMAK FOGADTATÁSÁNAK FOLYAMATOS VIZSGÁLATÁRA Az előző rész végén vázolt típusú elemzésekben a Tanszék bizonyos gyakorlattal és tapasztalatokkal rendelkezik. Külső szervezetektől, iparvállalatoktól származó megbízások alapján végeztünk már ilyen honlap-látogatottsági vizsgálatokat (legutóbbi ilyen munkánk a Westel Mobil Rt. megbízásából a mobil Internet-használók wapozási szokásainak felmérése volt 2002-ben), amelyeknek a konkrét számszerű eredményei ugyan nem publikálhatóak, de a szerzett tapasztalatok előnyösen hasznosíthatóak lesznek egy új útvonalkövető céleszköz kifejlesztésében és eredményes alkalmazásában. Egy ilyen új eszköz fejlesztését azért határoztuk el több jelenleg futó projektünk köztük az APA által elnyert segítő kapcsolatok NKFP projekt pénzügyi keretének támogatásával, mert a kereskedelemben jelenleg elérhető hasonló rendeltetésű eszközök egyrészt kevéssé támogatják az alkalmazott pszichológiai kutatások sajátos szempontjait, másrészt pedig viszonylag drágák és többnyire csak korlátozott tulajdonlást (bérlést vagy lizinglést) engedélyeznek. Egy gondosan megtervezett honlap-útvonalrögzítő szoftver eszköz fejlesztését kezdtük el, amely a vizsgált honlap akár sokezres nagyságrendű látogatóinak a mozgását és jellemző időadatait lesz képes az adatok elemzésére közvetlenül alkalmas formában rögzíteni egyrészt a különböző lapok között, másrészt az egyes lapokon belül. Ezen túlmenően a rendszer bizonyos beépített adatbányászati képességekkel is rendelkezni fog: egyebek között automatikusan azonosítja a látogatók által bejárt útvonalakban közös elemeket, a szakirodalomban LRS (Longest Repeating Subsequence) néven ismert leghosszabb ismétlődő rész-útvonalakat. A rendszer szemléletes és célszerű grafikus formában vizualizálja az útvonalak eloszlását (részleges egybeesésüket és eltéréseiket). Az LRS mintázatok azonosítása 7

9 révén a spontán módon kialakult tipikus látogatói stratégiák, azokon keresztül pedig a látogatók igényei és elvárásai megismerhetők lesznek mind a tartalomszolgáltatás, mind pedig a használhatósági szempontok vonatkozásában. Az adatok statisztikai elemzése útján a rendszer különböző validált (érvényesített) használhatósági indexeket is számol, amelyek az adott honlapot felhasználói szempontból minősíteni fogják. Összefoglalva, ez az útvonalrögzítő eszköz az alábbiakban térne el a tudomásunk szerint már létező hasonló szolgáltatású rendszerektől: a rögzített adatokból nagy pontossággal és kis ráfordítással, további statisztikai elemzésekre alkalmas numerikus formában rekonstruálhatók a tipikusnak tekinthető látogatói stratégiák beleértve mind az útvonalat, mind pedig az idői dimenziót, gyors, de mégis meglehetősen pontos rutin-elemzések céljára szemléletes grafikus formában vizualizálja az útvonalak eloszlását és jól észlelhető színkódokkal kiemeli a tipikus útvonalakat, a rutin-elemzések céljára ugyancsak színkódokkal vizualizálja az egyes helyeken tartózkodások átlagos időit és szórásait, a rutin-elemzések céljára előre beállítható elemekből automatikusan egyszerű kutatási jelentést generál, egy könnyen kezelhető kérdőív-generáló modul segítségével a vizsgált honlap tetszés szerinti helyeire diszkrét fokozatú vagy folytonos (analóg skálás) választ igénylő, esetleg szabad szöveggel megválaszolandó kérdések tehetők ki, a létrehozott adatbázisban sokféle szempont pl. a honlapon belüli hely, a nap és az óra, a látogató típusa, a látogató azonosított célja, - szerinti keresést és elemzést tesz lehetővé. A fentebb vázolt Internetes útvonalrögzítő eszközben megvalósítandó egyes útvonalvizualizáló megoldásokat saját tapasztalataink és ötleteink mellett részben a FELHASZNÁLT IRODALOM c. fejezetben felsorolt publikációk ihlették. Ez az eszköz jelenlegi tudásunk szerint - az alkalmazott pszichológiai kutatások speciális szempontjait a lehetőség szerint maximálisan figyelembe veszi. Mivel az APA honlapjának szerverét Tanszékünk üzemelteti, az eszköz különösképpen alkalmas lesz az Alapítvány által elnyert segítő kapcsolatok NKFP projekt keretében kidolgozandó különböző műfajú anyagokra (egyszerű kutatási jelentésektől a tanácsadást támogató, egyéni előrehaladást lehetővé tevő interaktív segédanyagokig) az érdeklődők által adott reakciók folyamatos gyűjtésére és feldolgozására. Szándékunk szerint a honlap miután rendszeres látogatóinak száma egy gondosan megtervezett és végrehajtott bevezető kampányt követően remélhetőleg egy viszonylag magas értéken stabilizálódik az Alapítvány dinamikus, élő fórumává válik, amely közeget biztosít egyrészt az ismeretterjesztésnek és a különböző segítő-támogató szolgáltatásoknak, másrészt a formális és informális szakmai vitáknak és párbeszédeknek is. Egy ilyen elektronikus fórum egyik legnagyobb előnye az, hogy igen gyorsan képes reagálni, megfelelő üzemeltetési filozófia esetén például a látogatottsággal és a látogatók értékítéleteivel kapcsolatos automatikusan generált adatok mindig frissen, naprakészen elérhetők lehetnek. Ugyanakkor természetesen az elmélyült elemzést, nem automatikus feldolgozást és gondos értelmezést igénylő lépések eredményei továbbra is a természetes időbeli átfutással válnak nyilvánosan elérhetővé, amit a szakemberek kapacitása határoz meg. Az ilyen új, igényesen feldolgozott tudományos eredmények közreadásának a fóruma szándékunk szerint továbbra is az AP folyóirat lesz. Meggyőződésünk, hogy a honlap és a folyóirat ilyen egymást kiegészítő munkamegosztása eredményes lesz az Alapítvány számára. 8

10 ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők egy olyan megközelítést és eszközfejlesztési koncepciót ismertetnek, amellyel a honlapok látogatói által bejárt útvonalak rögzítésének és elemzésének az elektronikus kereskedelem területén már jól bevált módszerét kívánják alkalmazni az Alkalmazott Pszichológia Alapítvány (APA) tevékenységi körére. A kifejlesztendő eszköznek a segítségével az APA honlapjára feltett különböző elsősorban a segítő kapcsolatok NKFP projekt keretében kidolgozandó anyagokra adott felhasználói reakciókat és visszajelzéseket folyamatosan vizsgálni fogják és az eredményeket megfelelő formában egyrészt magán a honlapon, másrészt az AP folyóirat hasábjain, rendszeresen közreadják. Kapcsolódó további cél az is, hogy a honlap az alkalmazott pszichológia szolgáltatásai iránt érdeklődők és a szakterület művelői számára élő, dinamikus fórummá váljon. FELHASZNÁLT IRODALOM CHI, E. H. and RIEDL, J. T. (1998). An operator interaction framework for visualiziation systems. Proceedings of the IEEE Information Symposium, pp CHI, E. H., PIROLLI, P., PITKOW, J. (2000). The Scent of a Site: A System for Analyzing and Predicting Information Scent, Usage, and Usability of a Web Site. Proceedings of CHI 2000, pp The Hague, The Netherlands. CHI, E. H., PITKOW, J., MACKINLAY, J., PIROLLI, P., GROSSWEILER, R. and CARD, S. (1998). Visualizing the Evolution of Web Ecologies. Proceedings of the Human Factors in Computing Systems, CHI 98., pp Los Angeles, CA. FRY, B. (2003). Anemone. Massachusetts Institute of Technology. PIROLLI, P. and PITKOW, J. (1999). Distributions of surfers path through the World Wide Web: Empirical characterization. World Wide Web, 1., SPOOL, J. M., SCANLON, T., SNYDER, C., and SCHROEDER, W. (1998). Measuring Website usability. Proceedings of the Human Factors in Computing Systems, CHI 98., pp Los Angeles, CA. 9

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Active Directory kiegészítő kiszolgálók telepítése és konfigurálása Windows Server 2003 R2 alatt

Active Directory kiegészítő kiszolgálók telepítése és konfigurálása Windows Server 2003 R2 alatt Active Directory kiegészítő szerverek telepítése és konfigurálása Windows Server 2003 R2 alatt Készítette: Petróczy Tibor Active Directory kiegészítő kiszolgálók telepítése és konfigurálása Windows Server

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Cookie-k használatának irányelve

Cookie-k használatának irányelve Cookie-k használatának irányelve Mi a cookie? A cookie (süti) a számítógépünk böngészőjében bizonyos weboldalak felkeresése során keletkező kicsi adatfájl. A cookie nem tartalmaz vagy gyűjt önálló információkat,

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai. Web. Web. Play button. Mobil+app

A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai. Web. Web. Play button. Mobil+app DKT13 1 A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai Web Web Mobil+app Play button Mobil+app Stream gia DKT13 2 A DKT13 szolgáltatás áttekintése Analitika gemiustraffic2 (weboldal + mobil+ applikáció analitika)

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: Fax: E-mail: (+36-1) 269-1642 (+36-1) 331 8479 info@ex-lh.hu www.ex-lh.hu Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon Pályázati

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Konzol oldal telepítése... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési

Részletesebben

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 1 Tartalom A Barracuda Networks Termékportfólió IT üzemeltetés

Részletesebben

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció.

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció. Ingyenes Mobil helpdesk megoldás A Mobil helpdesk egy olyan androidos felületen futó hibabejelentő, amelynek néhány alapbeállítását megadva saját mobil hibabejelentő rendszere lehet, vagy partnereinek

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webcut Media Kft. (Cégjegyzék szám: 01-09-993164; Székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 11; nyilvántartó

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék Miről lesz szó? ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL Mit tehetek, ha szeretnék egy saját honlapot vagy blogot? Mik a főbb problémák? Milyen megoldások születhetnek?

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e Ellenőrzőkönyv TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Osztálynapló e-ellenőrzőkönyv 2.0 verzió TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft. 1146 Ajtósi Dürer sor 11. +36(1) 343-6430 www.twinnet.hu

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra

Részletesebben

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű.

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű. 12. Felügyeleti eszközök Néhány számítógép és szerver felügyeletét viszonylag egyszerű ellátni. Ha sok munkaállomásunk (esetleg több ezer), vagy több szerverünk van, akkor a felügyeleti eszközök nélkül

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok Alapfogalmak Biztonság Biztonsági támadások Biztonsági célok Biztonsági szolgáltatások Védelmi módszerek Hálózati fenyegetettség Biztonságos kommunikáció Kriptográfia SSL/TSL IPSec Támadási folyamatok

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

MorphoLogic Szótárszerver. Kézikönyv rendszergazdák számára

MorphoLogic Szótárszerver. Kézikönyv rendszergazdák számára MorphoLogic Szótárszerver Kézikönyv rendszergazdák számára MorphoLogic Szótárszerver Kézikönyv rendszergazdák számára Rev. 1.1, 2013. február MorphoLogic, 2013 2 MorphoLogic Szótárszerver Kézikönyv rendszergazdák

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika Adatvédelmi politika Ez a honlap a Mondelez Europe GmbH és a Mondelez Europe Services Gmbh Magyarországi Fióktelepe tulajdona, és ők is üzemeltetik. Mindkét társaság a Mondelēz International cégcsoport

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató 2015. július 02. (módosítva: 2015. július 20. ) Az Addict Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. cégjegyzékszám: 01-09-873617)

Részletesebben

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tartalomjegyzék KÖZÖSSÉGI MEGOSZTÁS - 2 - MIÉRT HASZNOS? - 2 - A JÓ SHARE GOMB ISMERTETŐ JELEI - 3 - MEGOSZTÁSI

Részletesebben

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Tartalom: Internet MMS SMS Gmail fiók beállításai Vodamail fiók beállításai Jelmagyarázat

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., a Klapp.hu Társkereső weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

Az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., a Klapp.hu Társkereső weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata Az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., a Klapp.hu Társkereső weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata 1. Az adatkezelő neve Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ A Windows névfeloldási szolgáltatásai Jaszper Ildikó jaszper.ildiko@stud.u-szeged.hu Jaszper.Ildiko@posta.hu Budapest, 2007. május 19. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Névfeloldás...

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001 TECHNIKAI

Részletesebben

Webanalitika a mindennapokban

Webanalitika a mindennapokban Webanalitika a mindennapokban NEEK konferencia 2015.02.19. www.gemius.hu Rólunk A Gemius világszerte Piaci igények széleskörű ismerete Nemzetközi háttér, folyamatos fejlesztés Innovatív üzleti megoldások

Részletesebben

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben frissíteni? Windows Vista Business -> Windows 7 Professional Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium Windows Vista Ultimate

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A www.pepsi.hu weblapot ( Weblap ) a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. ( FÁÜ Zrt. ) üzemelteti. A FÁÜZrt.-re vonatkozó információk megismeréséhez kérjünk kattintson ide A

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás A FRING egy olyan alkalmazás, aminek segítségével hívásokat tud kezdeményezni a FONIO, az internet telefon szolgáltatást felhasználva. Igen költségkímélő,

Részletesebben

ivir vezetői információs rendszer

ivir vezetői információs rendszer Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban: sikeresebben. Kerüljön előnybe velünk! Kevesebb időt a válaszokra, többet a döntésekre! ivir segítségével Hatékony döntések pillanatok alatt; Új lehetőségekre

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató www.yamuna.hu A Yamuna Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.yamuna.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon

Részletesebben

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz I BEÁLLÍTÁS Videorögzítőkhöz Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának bármikor

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Pataki Máté, Micsik András Bevezetés Számos projekt küzd azzal a problémával, hogy a projekt menete során felhalmozott nagy mennyiségű, hasznos információ,

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Hotspot környezetek gyakorlata

Hotspot környezetek gyakorlata SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 Hotspot környezetek gyakorlata info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás SCI-Network Rt. Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI

A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013. Bevezető A WordPress

Részletesebben

ACTUAL Ügyviteli Rendszer TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. Felhasználói kézikönyv

ACTUAL Ügyviteli Rendszer TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. Felhasználói kézikönyv ACTUAL Ügyviteli Rendszer TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Felhasználói kézikönyv Tartalom Tartalom A program telepítése 2 A PROGRAM HARDVER- ÉS SZOFTVERIGÉNYE: 2 Szoftverigény: 2 Hardverigény: 2 VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS:

Részletesebben

HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben

HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben Kővári Kálmán Számítógép Hálózati Központ (SZHK) Részecske és Magfizikai Kutató Intézet, Budapest Simonyi-nap 2007. október 18. Budapest

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Pásztor Tamás (2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin u. 1., Adószám: HU60739276) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az első pontban

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...3 2. A MICROSOFT IIS INDÍTÁSA...3 3. TITKOS KULCS GENERÁLÁSA...3 4. TANÚSÍTVÁNYKÉRELEM

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., az iwiw.hu közösségi weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

Az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., az iwiw.hu közösségi weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata Az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., az iwiw.hu közösségi weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata 1. Az adatkezelő neve: Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

IP Telefónia és Biztonság

IP Telefónia és Biztonság IP Telefónia és Biztonság Telbisz Ferenc KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ és Magyar Telekom PKI-FI Networkshop 2006 IP Telefónia és Biztonság 1 Tartalomjegyzék Bevezetés Terminológia A VoIP architektúrája

Részletesebben

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu Tudás Reflektor A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3. számú, A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Központi/felsőoktatási Validációs Rendszer projekt keretében készült olyan

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Henelit International Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 2., cégjegyzékszám: 07-09-003863,

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Esettanulmány. Összetett informatikai biztonsági rendszer kiépítése pénzintézetben 1.1 verzió 2012.11.10.

Esettanulmány. Összetett informatikai biztonsági rendszer kiépítése pénzintézetben 1.1 verzió 2012.11.10. Esettanulmány Összetett informatikai biztonsági rendszer kiépítése pénzintézetben 1.1 verzió 2012.11.10. Készítette Tel.: 23/889-107 Fax: 23/889-108 E-mail: telvice@telvice.hu Web: http://www.telvice.hu/

Részletesebben

Üzleti megoldások professzionális webkonferencia segítségével

Üzleti megoldások professzionális webkonferencia segítségével Utazás, kávé és pódium helyett Üzleti megoldások professzionális webkonferencia segítségével Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. +36/20/222-5702 Agenda Miről fogunk ma hallani? Bevezető - alapfogalmak

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Informatikatanár szakmai zárószigorlat

Informatikatanár szakmai zárószigorlat Informatikatanár szakmai zárószigorlat A zárószigorlat célja kettős: szakmai felkészültség ellenőrzése az informatikatanári pályához, az informatika tudományterület doktori képzéshez. A zárószigorlat felépítése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV

ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV Általános Rendszerterv i ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV Kormányzati Döntés-el készítést Támogató Rendszer (KDTR) a Központi Szolgáltatási F igazgatóság részére 2008, november Általános Rendszerterv 2 Jelen dokumentum

Részletesebben

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 A felhő alapú számítástechnika A felhő alapú számítástechnika (angolul

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés.

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Menedzsment modul Internetes keresés Készítette: Fábián József okl.építőmérnök 2000. április 17. Bevezetés Az Internet egy nemzetközi

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben