Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok"

Átírás

1 Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvrl évi IV. törvény A vízügyrl 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes a közúti közlekedés szabályairól rendelet 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról évi II. törvény Az egyesülési jogról évi LXV. törvény A helyi önkormányzatokról évi IV. törvény A foglalkoztatás elsegítésérl és a munkanélküliek ellátásáról 16/1991. (XII. 23.) ÖR. a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól évi I. törvény A szövetkezetekrl évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvérl évi XXIII. törvény a köztisztviselk jogállásáról évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról évi LXXXIX törvény A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérl 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet a területi fépítészekrl évi IV. törvény A vízügyrl évi LV. törvény a termföldrl évi LXIII. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény évi XL. tv. közbeszerzésrl évi XLII. tv. az egyes közszolgáltatások kötelez igénybevételérl évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról évi LXXI. tv. (1994. évi energiaellátásról XLVIII. tv.) évi XCVII. törvény A légiközlekedésrl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelettel 15/1995. (XII. 23.) sz. ÖR. a kéménysepr-ipari közszolgáltatások kötelez igénybevételérl évi XXI. tv. A területfejlesztésrl és területrendezésrl évi LIII. Törvény a természet védelmérl évi LIV. törvény az erdrl és az erd védelmérl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel évi LV. törvény a vad védelmérl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996.évi CXXI. tv. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv.és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések 1996.évi CXXIV. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérl 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet A foglalkoztatást elsegít támogatásokról, valamint a Munkaerpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 184/1996.(XII.11.) Korm.rend. A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérl 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet a vállalkozási övezetek létrehozásának és mködésének szabályairól 27/1996. (X.30.) BM. rend. a kötelez kéménysepr-ipari közszolgáltatásokról évi XX. tv. (1994. évi XLI. tv.) gázellátásról XXIV. tv. A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttmködésérl szóló május 21-én, Madridban kelt Európai Keretegyezmény kihirdetésérl 1/12

2 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérl és kíméletérl évi LVIII. törvény A gazdasági reklámtevékenységrl évi LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelmérl évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztésérl évi CXXV. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérl szóló évi XXXII. törvény évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról évi CLVI. törvény A közhasznú szervezetekrl 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-mszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirl 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 89/1997. (V. 28.) Korm. rendelet a budapesti agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt üdülkörzete lehatárolásáról 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrl és a kötelez adatközlés rendjérl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérl 253/1997.(XII.20.) Korm.rend. Az országos településrendezési és építési követelményekrl Az Alkotmánybíróság 3/1997./I.22./ AB. Határozata évi XXVIII. törvény az állatok védelmérl és kíméletérl 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet Az önkormányzati fépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirl 18/1998.(VI.25.) KTM rendelet 1/1998.(I.23.) KTM-MKM 9/1998.(I.23.) Korm.rend. 32/1998.(II.25.) Korm.rend. 104/1998.(V.22.) Korm.rend. A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirl A memlékeken, a Világörökség Jegyzékbe felvett védett területen a reklámok elhelyezésének engedélyezésérl, a fennmaradásuk felülvizsgálatáról A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntéselkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól A helyi Önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérl 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatáskörérl 217/1998.(XII.30.) Korm.rend. Az államháztartás mködési rendjérl 2150/1998. (V.20.) Korm. hat. a taszári állami (katonai) repülések céljára szolgáló repültér megszntetésérl és közös felhasználású (polgári és katonai) repültér létesítésérl 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet a Területei Vízgazdálkodási Tanácsról 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet A gépek biztonsági követelményeirl és megfelelségének tanúsításáról 45/1998.(VI.24.) IKIM rend. A kereskedelmi és fizet vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minsítésérl 7001/1998.(BK 9.) BM irányelv 1999.évi XCII. tv. A céljelleg decentralizált támogatás pályázati rendszerének mködtetésérl A területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló évi XXI. törvény évi CXV. tv. az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény évi CXXI. törvény A gazdasági kamarákról 3/1999. (IV. 26.) Kgy. rend. a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról, ezen belül a 4. (1) bek. o) pont, és az 5. (3) bek. a), d), i) pontjai 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrl, valamint a telepengedélyezés rendjérl 2/12

3 103/1999. (VII. 6.) Korm. rend. a repültér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól 121/1999.(VIII.6.) Korm.rend. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 217/1999.(XII.27.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 227/1999.(XII.30.) Korm.rend az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérl szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint a Központi Mszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet 21/1999.(IV.28.) GM rend. Az aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mszaki tervtanácsokról 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról évi C. törvény A számvitelrl évi CXII. törvény A Balaton Kiemelt Üdülkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról évi CXXXIII tv. A Magyar Köztársaság és évi költségvetésérl évi CXLI. törvény Az új szövetkezetekrl 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérl 31/2000.(III.14.) Korm.rend. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 32/2000.(III.14.) Kormányrendelet A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minségét érint tevékenységekkel összefügg egyes feladatokról 61/2000.(V.3.) Kormányrendelet A területfejlesztési önkormányzati társulások mködéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról 241/2000. (XII. 23.) Korm. r. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzdésrl, 242/2000. (XII. 23.) Korm. r. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól, 254/2000(XII.25.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/2000.(III.3.) GM rend. az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi mszaki dokumentációk megrzésének és hasznosításának részletes szabályairól 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet 53/2000.(VIII.11.) FVM rend. az építipari kivitelezési, valamint a felels mszaki vezeti tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról A területrendezési és településrendezési jogosultságról 3/12

4 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvérl szóló évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefügg törvények jogharmonizációs célú évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérl évi LXXI. tv. (1995. évi LVII. a vízgazdálkodásról tv.) évi LXXVII. törvény a szerzi jogról szóló évi LXXVI. törvény 24/2001(IV.20.) OGY hat. A területfejlesztési támogatások és a decentralizációs területekrl, a kedvezményezett területek feltételrendszerérl 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 20/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrl, a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeirl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérl 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemen hteljesítmény tüzelberendezések légszennyez anyagainak technológiai kibocsátási határértékeirl 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrl, a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeirl 1/2001 (I.5.) Korm. Rendelet A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 23/2001.(II.14.) Kormányrendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 61/2001(IV.13.) Kormányrendelet A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a területi államháztartási hivatalok feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A területfejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 92/2001(VI.15.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl 123/2001.(VII.10.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 163/2001 (IX. 14.) Korm. Rendelet A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérl 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minsége védelmének egyes szabályairól 213/2001. (XI.14.) Korm. r. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl, 241/2001.(XII. 10.) Korm. r. a jegyz hulladékgazdálkodási feladat és hatáskörérl, 4/12

5 247/2001. (XII.15.) Kormányrendelet A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 280/2001.(XII.26.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2107/2001. (V.16.) Korm. hat. a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lév állami repülések céljára szolgáló repülterek fejlesztésérl 2162/2001. (VI. 27.) Korm. hat. a Taszári állami (katonai) repültéren polgári repüléseket szolgáló nyilvános repültéri szektor (polgári terminál) létesítésérl. 1/2001(I.5.) GM rendelet 11/2001(IV.19.) GM rendelet 22/2001(VIII.9.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 33/2001. (XII.20.) GM rendelet az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet 10/2001. (II. 9.) FVM rendelete a területi fépítészekrl szóló 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet 44/2001.(VI.18.) FVM rend. Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok évi alap- és kiegészít támogatásáról 58/2001(IX.21.) FVM rendelet A Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok és évi alap- és kiegészít támogatásáról szóló 44/2001. (VI. 18.) FVM rendelet évi XXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény évi LXII. törvény A Magyar Köztársaság évi költségvetésérl 45/2002. (VII. 2.) KH. sz. Kgy. a megyei önkormányzati intézményeket körülvev erdmvelési ágba vonható fás határozat területekrl és felújításukról. 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mszaki követelményeirl 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról 15/2002. (V. 14.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetleg memléki védettség 16/2002. (V. 14.) NKÖM rendelet felügyeleti jogok átruházásáról 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet A kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról 18/2002. (VII. 4.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetleg memléki védettség 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetleg memléki védettség 24/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól 10/2002. (II.6.) KöViM rend. a légijármvel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjérl 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról rendelet 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának mérésérl, ellenrzésérl, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 5/12

6 10/2002. (III. 26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról rendelet 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirl és alkalmazásuk szabályairól együttes rendelet 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról rendelet 20/2002.(II.27.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szóló 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 23/2002. (II.27.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet 38/2002. (III.7.) Korm. rendelet A területfejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 96/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a zaj- és rezgésvédelemrl szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 240/2002.(XI.16.) Korm. A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrl szóló 220/1997.(XII.5.) Korm. rendelet 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsk építésügyi hatósági engedélyezésérl, üzemeltetésérl, ellenrzésérl és az ellenrökrl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minsége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirl 290/2002. (XII. 27.) Korm. r. az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeirl. Hatályon kívül helyezte: 6/2004. (I.22.) Korm. rendelet. A folyamatban lév ügyekben az igénybe vett támogatás elszámolására a támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére még alkalmazni kell. Lásd. 6/2004. (I.22.) Korm. rendelet 13. (3) mondat 23/2002. (XI. 26.) GKM rendelet A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kiköt, komp- és révátkelhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kiköt, komp- és révátkelhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérl, használatbavételérl, üzemben tartásáról és 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építipari kivitelezési, valamint a felels mszaki vezeti tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet 6/2002. (I. 15.) FVM rendelet Az erdrl és az erd védelmérl szóló évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet Az építészeti-mszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrl, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról I. tv. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény évi VII. törvény A kulturális örökség védelmérl szóló évi LXIV. törvény XII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervrl 6/12

7 2003. XXVII. tv. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XI. törvény évi XXXI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény évi XLV. tv. a köztisztviselk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények évi LXXXVIII. tv. az energiaadóról évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról évi CXX. tv. egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek évi CXXVIII. tv. a Magyar Köztársaság közúthálózatának közérdekségérl és fejlesztésérl évi CXXXI. tv. a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény évi CXXXII. tv. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. és a területszervezési eljárásokról szóló évi XLI. tv. 1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirl szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet 4/2003. (I. 30.) PM-BM e.r. A helyi önkormányzatok évben megillet normatív állami hozzájárulásról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékl kiegészítésrl, illetve beszámításról. 11/2003. (V. 15.) PM r. A kincstári rendszer mködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 13/2003. (II. 26.) OGY h. A "Parlagfmentes Magyarországért" eseti bizottság tisztésgviselinek és tagjainak megválasztásáról 42/2003. (IV. 16.) OGY h. A kis- és középvállalkozások helyzetérl, gazdálkodási feltételrendszerérl szóló évi jelentés elfogadásáról 43/2003. (IV. 16.) OGY h. A kis- és középvállalkozások helyzetérl, gazdálkodási feltételrendszerérl szóló évi jelentés elfogadásáról 44/2003. (IV. 16.) OGY h. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról 61/2003. (V. 28.) OGY. h. Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekrl 132/2003. (XII. 11.) OGY hat. a közötti idszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 3/2003. (I. 25.) NKÖM r. Egyes régészeti lelhelyek védetté nyilvánításáról, illetleg régészeti védettség 4/2003. (II. 20.) NKÖM r. Az örökségvédelmi hatástanulmány 6/2003. (III. 18.) NKÖM r. Egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetve memléki védettségének 7/2003. (IV. 3.) NKÖM r. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetve memléki védettségének 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelhelyek védetté nyilvánításáról, illetleg régészeti védettség 14/2003. (IX. 19.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetve memléki védettségének 4/2003. (V. 8.) MeHVM r. A vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 5/2003. (V. 20.) MeHVM r. A kistérségi támogatási alap célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 4/2003. (III. 18.) MeHVM h. A Nemzeti Területfejlesztési Hivatal elnökének kinevezésérl 7/12

8 38/2003. (IV. 9.) ME határozat megyei közigazgatási hivatalok vezetinek megbízásáról 2/2003. (II. 26.) KvVM r. Az árvíz- és belvízvédekezésrl szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 15/2003. (XI.7.) KvVM. r. a területi hulladékgazdálkodási tervekrl 23/2003. (XII. 29.) KvVM r. a biohulladék kezelésérl és a komposztálás mszaki követelményeirl 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM a települési ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történ besorolásáról együttes r. 7/2003. (I. 14.) Korm. r. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérl 22/2003. (II.25.) Korm. r. A SAPARD évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetésérl 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet A területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelés elirányzatok pályázati rendszerben történ felhasználása összehangolásának rendjérl 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet A területfejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet A térség- és település-felzárkóztatási célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 30/2003. (III. 18.) Korm. r. A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá es területeken kiadható üzemeltetési engedélyrl 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet A kedveztlen besorolású térségekben gazdálkodó mezgazdasági termelk éven túli hitelterheinek mérséklésérl 47/2003. (IV. 3.) Korm. r. a legkedveztlenebb helyzet megyék - Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj- Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg - felzárkóztatására szolgáló keretek felhasználásáról 68/2003 (V.15) Korm rendelet A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérl szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. Rendelet módosítása 69/2003. (V. 15.) Korm. r. A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet a Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról 95/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126/2003. (VIII. 15.) Korm. r. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirl, 135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról 164/2003. (X.18.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrl, 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet az Országos Környezet- és Vízügyi Ffelügyelség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Figazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatáskörérl 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról 208/2003. (XII.10.) Korm. r. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. r. 215/2003. (XII 10.) Korm. r. az Országos Statisztikai Adatgyjtési Programról, 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérl 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek 1030/2003. (IV. 9.) Korm. h. A Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós Alap Stratégiáról 1075/2003. (VII. 30.) Korm. hat. a Balatonnal kapcsolatos intézkedések 5/2003. (III. 24.) IHM r. A távközlési építmények engedélyezésérl és ellenrzésérl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 8/12

9 7/2003. (IV. 16.) IHM r. Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet 18/2003. (IV. 9.) GKM r. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 22/2003. (IV. 24.) GKM rendelet A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 25/2003. (IV. 25.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet A magyar légtér légiközlekedés céljára történ kijelölésérl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet 59/2003. (IX. 30.) GKM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 17/2003. (II. 25.) FVM r. A szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII. 15.) FM rendelet 18/2003. (II. 25.) FVM r. A "Magyarország SAPARD Terve " kihirdetésérl szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet 23/2003. (III. 4.) FVM r. Az évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összeg agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet 39/2003. (IV. 16.) FVM rendelet A földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet 40/2003. (IV. 16.) FVM r. Az erdrl és az erd védelmérl szóló évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 55/2003. (V. 20.) FVM. r. Az erdészeti hatósági eljárásban fizetend igazgatási-szolgáltatási díjakról szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet 127/2003. (XII.17.) FVM rendelet egyes agrártámogatási földmvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletek és hatályon kívül helyezésérl 2/2003. (III. 4.) FMM rendelet Az Aktív foglalkoztatási Célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999.(IV.28.)GM rendelet 6/2003. (II. 26.) ESZCSM r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mködésük feltételeirl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 12/2003. (III. 24.) BM r. Egyes építésügyi jogszabályok évi LIX. tv. az Országos Területrendezési Tervrl szóló évi XXVI. törvény évi LXXV. Törvény a területfejlesztésrl és a területrendezésrl szóló évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények évi LXXVI. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, valamint a természet védelmérl szóló évi LIII. törvény évi CIII. tv. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. tv évi CVII. tv. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl CXXXVIII. tv. A bányászatról évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelete a Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közremköd szervezetek kijelölésérl 189/2004. (XI. 29.) SMTT határozata Az SMTT Alapszabályának, valamint a Szervezeti és Mködési Szabályzatának elfogadásáról 39/2004. (V. 11.) OGY hat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérl szóló jelentés elfogadásáról 9/12

10 40/2004. (V. 11.) OGY hat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérl szóló jelentés elfogadásáról 41/2004. (V. 11.) OGY hat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérl szóló jelentés elfogadásáról 3/2004. (VI. 12.) MeHVM határozata a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnökhelyettesének kinevezésérl 22/2004. (XII.11.) KvVM r. a hulladékok jegyzékérl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 26/2004. (XII. 40.) KvVM rendelete a környezetvédelmi felügyelségek, a vízügyi felügyeletek és a nemzati park igazgatóságok illetékességi, valamint a környzetvédelmi és vízügyi igazgatóságok mködési területérl 30/2004. (XII. 30.) KvVM r. a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelete az Európai Uniós strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felels intézményekrl 4/2004. (I. 8.) Korm. rendelete a helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és -tisztítás céltámogatásának igénykielégítési sorrendjérl szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/2004.(I.22.) Korm. R. az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésbl nyújtott kiegészít támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirl 25/2004.(III.3.) FVM rendelet a évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirl 47/2004. (III. 18) Korm. r. egyes környezetvédelmi jogszabályok 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérl 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirl 66/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt fejezeti kezelés elirányzatok régiók közötti felosztásának elvérl, a régiók forrásairól, a támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályairól és a közmunkaprogramok támogatási rendjérl szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet az országos jelentség területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelés elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerzdés 87. cikkének (1.) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrl 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet a terület- és régiófejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 113/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részeletes részletes feltételeirl szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 137/2004. (IV. 29.) korm. r. A tervpályázati eljárások részletes szabályairól 163/2004. (V.21.) Korm. r. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27. ) Korm. r. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérl 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minsége védelmének szabályairól 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyjt-gazdálkodás egyes szabályairól 224/2004. (VII.22.) Korm. r. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzdésrl, (241/2000. (XII.23.) hatályon kívül helyezésével) 10/12

11 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet a megyei (fvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérl, továbbá az egyeztet fórumok létrejöttének és mködésének szabályairól 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérl 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet a kistérségi megbízottak és a regionális koordinátorok jogállásának és tevékenységének részletes szabályairól 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelete a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felels tárca nélküli miniszter feladatés hatáskörérl 296/2004. (X.28.) Korm. rendelet a Magyar Turisztikai Hivatalról 340/2004. (XII. 22.) Korm. r. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelete az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelete a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenrzési rendszerek kialakításáról 364/2004. (XII.26.) Korm. r. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. r. 365/2004. ( XII. 26) Korm. r. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. r. 382/2004. (XII. 29.) Korm. r. Az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1076/2004. (VII. 22.) Korm. határozat az Európai Terv ( ) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteirl 1030/2004. (IV. 15.) Korm. határozat a többcélú kistérségi társulások ösztönzéséhez szükséges intézkedésekrl 77/2004. (IV. 29.) GKM rendelet az egyes fejezeti kezelés elirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrl szóló 40/2003. (VI. 19.) GKM rendelet 27/2004. (III. 4.) FVM rendelete az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébl finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatokról 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetésérl, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedveztlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól 14/2004. (III. 4.) ESZCSM rendelete egyes miniszteri rendeletek 25/2004. (VI. 11.) BM rendelete a többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérletek évi támogatásáról 42/2004. (VII. 7.) BM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet évi XII. tv. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekségérl és fejlesztésérl szóló évi CXXVIII. törvény és az azzal összefügg egyes törvények 11/12

12 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM- GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelete az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kozéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól 8/2005. (II. 25.) SMTT határozata Az SMTT évi költségvetésének elfogadásáról 2/2005.(III.28.) számú KR A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetésérl 5/2005. (II. 22.) KvVM r. a környezetvédelmi és a vízügyi célelirányzat felhasználásának és ellenrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II.24.) KvVM r. 7/2005. (III. 1.) KvVM r. a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lev települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 6/2005. (II. 22. ) KvVM-BM együttes r. a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történ besorolásról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes r. 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelete a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások évi normatív mködési támogatásáról 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelete a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelete az országos jelentség területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelés elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 25/2005. (II.11.) Korm. rendelet A terület- és régiófejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV.25.) Korm. rendelet 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelete a többcélú kistérségi társulások megalakulásának évi ösztönzésérl és modellkísérletek támogatásáról 47/2005. (III. 11.) Korm. r. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. r. 51/2005. (III.24.) Korm. rendelete a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 52/2005. (III. 26.) Korm. rendelete Az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53/2005. (III. 26.) Komr. rendelete az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felels intézményekrl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelete a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról 60/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások évi normatív mködési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 11/2005. (II. 28.) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 14/2005. (III. 30.) BM rendelete a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérl Lezárva: április /12

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 JOGSZABÁLYI KERETEK Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi I. törvény az

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi

Települési Környezetvédelmi Program Papkeszi Települési Környezetvédelmi Program TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM I. KÖTET HELYZETFELTÁRÁS Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081 Gy0rújbarát, BM köz 1. -1 Települési Környezetvédelmi Program - 2

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. júliusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról,

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: II. 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv.

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv. A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd 77. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd 77. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda Tartalomjegyzék 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 25/2011.

Részletesebben

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet Gyömrő Város Képviselő testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata ET JF/515/2/2011. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március új jogszabályok 2007. évi XIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 2007. 04. 01. 2007. évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi.

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi. KÖRNYEZETVÉDELMII TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.. 5100 JÁSZBERÉNY,, THÖKÖLY ÚT 20.. T:: 57//405--059 F:: 57//502--845 M:: 30//99--59--435 JELENTÉSE AZ ProfExt JÁSZBERÉNY,, IIPARTELEP ÚT 3.. ALLATTTTI I

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

1.1 Jogi eszközök. 1.1.1 A Törvény és módosításai

1.1 Jogi eszközök. 1.1.1 A Törvény és módosításai 1.1 Jogi eszközök A területfejlesztési politika alapvető elemeit jelentik a jogi eszközök, mivel meghatározzák a területfejlesztési politika céljait és a területfejlesztési tevékenység működésének keretét.

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről Készítette: Cserteg

Részletesebben

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Tények és tévhitek a lakásépítések szabályozásának változásairól. Minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagok alkalmazásával. 2016.04.07. Tematika

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló NFGM rendelet tervezetéről 2008. JÚNIUS A nemzeti fejlesztési és gazdasági

Részletesebben

Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8

Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8 Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8 Országos érvényű jogszabályok 1991. évi XLV. tv. a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) tel Mérőeszközök jogszabályban előírt

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

"5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben