Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: Száma: 72-4/2009. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés a Szatmár Optikai Kft. kérelméről 2.) Előterjesztés a település szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátészalka, március 12. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testületének március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Fülöp István Oláh András Dr. Sarka Attila képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pappné Tarcsa Noémi belső ellenőrzési irodavezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető, Dávidné Szabó Aranka közigazgatási ügyintéző, Marótiné Bíró Gyöngyvér szociális és gyámügyi csoportvezető Jegyzőkönyvvezető: Kovács Tímea

3 Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívásának szabályai szerint a mai napon, órára egy újabb testületi ülést hívott össze. Tekintettel arra, hogy az imént lezárt testületi ülés már véget ért, kérdezi a képviselőtestületet, hogy hozzájárulnak-e a rendkívüli ülés megnyitásához és a javasolt napirendeket megtárgyalják. A képviselő-testület egyhangúan hozzájárult a rendkívüli ülés megnyitásához. Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, illetve a hivatal munkatársait, akik a mai ülésen jelen vannak. Megállapítja, hogy 15 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés napirendjét előzetesen mindenki megkaphatta, illetve az elektronikus futárpostán elérhető. Az ülés keretében két napirend megtárgyalására tesz javaslatot. A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 15 igen szavazattal elfogadta. Szavazás Tárgya: a napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol

4 Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a Szatmár Optikai Kft. kérelméről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Tekintettel arra, hogy a bizottságoknak nem volt alkalmuk ezt az előterjesztést megtárgyalni, szeretné röviden összefoglalni a lényegét. Az ITD Hungary a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója levélben fordult az önkormányzathoz a Szatmár Optikai Kft. által - az ipari parkban - vásárolt ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog megszüntetése érdekében. A Kft. célja az ingatlanvásárlással az volt, hogy egy optikai üzemet építsen fel, mely beruházás már meg is kezdődött. A kormány ehhez közvetlen állami támogatást ítélt meg egyedi kormánydöntés keretében, de a jelenlegi jogi helyzet szerint a Kft. és az önkormányzat közötti szerződésben rögzített visszavásárlási jog miatt nem felel meg a kitételeknek. Ahhoz, hogy ez az akadály elháruljon, a cég azt kéri, hogy a visszavásárlási jogot töröljék a szerződésből. Ahogyan az a szerződés 1.3. szakaszában is szerepel, az önkormányzat kedvezményt is nyújtott a befektetőnek, mely szerint az ingatlan vételárát a piaci értékénél alacsonyabban határozták meg. Elmondja, hogy személyesen tárgyalt a jogügyletben közreműködő partnerekkel, mely során leszögezték, hogy a felek kölcsönösen érdekeltek abban, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Mátészalka Város Önkormányzata kész további segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a beruházás létrejöttének, illetve a támogatások megszerzésének semmilyen akadálya ne legyen. Hozzájárul ahhoz, hogy a visszavásárlási jog megszüntetésre kerüljön, de ezzel egyidejűleg kezdeményezi a szerződés módosítását, miszerint ha a beruházás nem, vagy nem a terveknek megfelelően valósul meg, a vevő köteles a támogatás összegét visszafizetni az önkormányzat részére. Hozzáteszi, hogy ez a javaslat mind a jogi képviselőnek, mind a befektető képviselőjének megfelelt és kifejezetten pozitív gesztusként értékelik az önkormányzat részéről. Hozzászólások KÖVENDY ZSOLT Ez a kormánydöntés nagyban elősegíti 179 új munkahely létrehozását. Véleménye szerint az önkormányzatnak meg kell tennie azokat a lépéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ez a támogatás realizálódjon és a beruházás minél előbb befejeződhessen. Az előterjesztésben foglaltakkal nagymértékben egyetért és támogatásra javasolja azt.

5 A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2009. (III.12.) Kt. számú A Képviselő-testület H A T Á R O Z ATA a Szatmár Optikai Kft. kérelméről 1.) Hozzájárul, hogy a Szatmár Optikai Kft-vel május 28-án kötött adásvételi szerződés alapján a mátészalkai 544/37 helyrajzi számú m2 területű iparterület megnevezésű ingatlanra Mátészalka Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog megszüntetésére kerüljön. 2.) Ezzel egyidejűleg kezdeményezi a szerződés módosítását, mely szerint a Szatmár Optikai Kft vállaljon kötelezettséget az önkormányzattól kapott Ft+ Áfa támogatás visszafizetésére, amennyiben az adásvételi szerződésben foglalt beruházás nem, vagy nem a terveknek megfelelően valósul meg. 3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés módosítására vonatkozó tárgyalások lefolytatására és a szerződés aláírására. Határidő: április 30. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: a Szatmár Optikai Kft. kérelméről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 83,33 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,33 Nem szavazott 0 0,00 Távol 3 16,67 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol

6 Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy még az előző ciklusban indult el a Megyei Szilárd-hulladékkezelési Program, melynek keretében a megyében három nagy, az EU-s előírásoknak megfelelő lerakó került megépítésre. A települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatást a Hulladék-gazdálkodási Társulás szervezi meg az új lerakók üzembe helyezését követően. Elmondja, hogy az elmúlt években jelentős önkormányzati önerővel, ehhez a szolgáltatástípushoz kapcsolódó közel 100 millió forintos összköltséget képviselő létesítmények valósultak meg városunkban. Ilyen például a szelektív hulladékgyűjtő rendszer, az ehhez kapcsolódó hulladékudvar, illetve a komposztáló telep, annak rendszerbe állított műszaki berendezéseivel együtt. Korábban is felvetődött már, hogy miután a mátészalkai hulladéklerakót bezárják, hogyan tudná a város a térségi rendszerbe integrálni ezeket a létesítményeket. Elmondja, hogy azokat az alternatív lehetőségeket keresik, amelyek elősegítik, hogy ezek a beruházások ne váljanak holttőkévé az új rendszer működtetése során. Kérdések KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy a regionális programnak milyen lépései valósultak meg, illetve hol tart a nagyecsedi beruházás? A megyei hulladék-gazdálkodási rendszer három helyszínen működtet regionális hulladéklerakó telepet: Kisvárdán, Nyíregyházán és Nagyecseden. A legkevésbé előrehaladott állapotban ezek közül a nagyecsedi lerakó van. A környezetvédelmi hatóság kötelezvénye alapján a mátészalkai lerakó bezárása nehezen megoldható problémákat okozna. Elmondja, hogy több településsel, illetve a Társulás munkaszervezetével próbálnak közös lépéseket tenni annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok egy ideiglenes engedéllyel meghosszabbítsák az összes érintett lerakó működési engedélyét. Ellenkező esetben addig, amíg a nagyecsedi lerakó nem készül el, ún. szigetelt lerakóba kellene beszállítani a hulladékot, amelyből három, vagy négy van összesen a megyében olyan, ami a követelményeknek megfelel.

7 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakmai honlapja jelenleg összesen 71 darab olyan lerakót nevesít, amely június 16-át követően is tovább üzemelhet. A minisztérium a környezetvédelmi felügyelőségek területére vonatkozóan ún. átirányítási terveket készít, melyek a bezárásra ítélt lerakók ellátási körzetére vonatkozó alternatívákat tartalmazzák. Hozzáteszi, hogy ez az előterjesztés a Mátészalkán már meglévő, a közszolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerelemek hasznosíthatóságát és a megyei rendszerhez való hozzákapcsolását szorgalmazza. VIROVEC PÁLNÉ Meglepődve tapasztalta, hogy a környékbeli városok Vásárosnamény, Csenger, Fehérgyarmat, Nyírbátor - mind részt vesznek a hulladéklerakó állomások létesítésében, Mátészalka pedig nem. Kérdezi, hogy mi ennek az oka? Válaszában elmondja, hogy Mátészalka Város Képviselő-testülete az előző ciklusban (2004-ben) a projekthez való csatlakozást ezekkel a feltételekkel fogadta el, amely most áll a véglegesítés előtt Brüsszelben. Hozzáteszi, hogy ez az előterjesztés nem sokat változtat a jelenlegi állapotokon, mindössze felhatalmazást kér, hogy a Társulással egyeztetést kezdeményezhessen és tárgyalásokat folytathasson le. KÖVENDY ZSOLT Az imént elhangzottakból kiderült számára, hogy az elmúlt időszakban valóban kevés olyan dolog történt, ami előrevitte volna az ügyet. Véleménye szerint a Megyei Közgyűlés helyesen tette, hogy ezt a programot elindította. Ugyanakkor hibát követtek el azok, akik nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a mátészalkai, akkor még vadonatúj hulladékudvar bekerüljön ebbe a rendszerbe. A projekt fő elemei az előző ciklusban rögzültek, tehát most egy nem túl jól előkészített projekt rendbetételére van szükség. Kéri, hogy ha már képviselő úr múltbéli mulasztásokat emleget, legyen tárgyszerű és méltányos, ne próbálja az előkészítő szakaszban felmerülő mulasztásokat és felelősséget áthárítani másokra. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8 MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009. (III.12.) Kt. számú H A T Á R O Z ATA A TELEPÜLÉSI SZILÁRD-HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL A Képviselő-testület: - felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a települési szelektívhulladék-gyűjtési és kezelési tevékenység ellátásához rendelkezésre álló eszközöknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerbe történő beillesztésére/igénybevételére tárgyalásokat folytasson le. Határidő: szeptember 1. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: a települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 83,33 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,33 Nem szavazott 0 0,00 Távol 3 16,67 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. k.m.f. Szabó István polgármester Dr. Takács Csaba jegyző

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben