Mátészalka Város Képviselő-testület január 30. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. január 30. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület január 30. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:4, d./ határozata: 8-9, Száma: 63-1/2012. T á r g y s o r o z a t 1) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 2) Előterjesztés Mátészalka egyes belterületi útjainak felújítására irányuló pályázaton való részvételről 3) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények bővítése és felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz biztosítandó saját erő kiegészítéséről Mátészalka, január 30. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület január 30. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-19 Katona Péter 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-22 Lukács Bertalan 1-12 Oláh András 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-18 Dr. Szondi Zita 1-8 Vékony János 1 - Az ülésről távol maradt: Dankai Tamás, Katona Péter, Vékony János képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László intézményi-, közművelődési és sport iroda irodavezető, Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető, Marótiné Bíró Gyöngyvér közigazgatási és okmányiroda irodavezető, Kovács István műszaki irodavezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Pappné Tarcsa Noémi belső ellenőrzési irodavezető Jegyzőkönyvvezető: Lakatosné Erdélyi Andrea

3 Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét. Szavazás Tárgya: napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Katona Péter Távol Vékony János Távol Tárgy: (1.tsp) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a vízi-közmű működtetése tárgyában megalkotott új törvény rendelkezései szerint megszűnt a helyi önkormányzatok felhatalmazása a használatért fizetendő díjak önkormányzati rendeletben történő megállapítására, ezért a hatályban lévő rendeleteket is hatályon kívül kell helyezni. Erre egyébként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, körlevélében fel is hívta az önkormányzatok figyelmét.

4 A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A névszerinti szavazást követően a képviselő-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.02.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 13. (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Hatályát veszti: 1. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet, 2. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 25/1998. (XII.31.) Ök. számú rendelet, 3. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 21/1991. (XII.31.) Ök. számú rendelet,

5 a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 29/2000. (XII.29.) Ök. számú rendelet, 5. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 10/2001.(VI.1.) Ök. számú rendelet, 6. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 25/2001. (XII.29.) Ök. számú rendelet, 7. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 9/2003. (IV.1.) Ök. számú rendelet, 8. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 23/2004. (V.28.) Ök. számú rendelet, 9. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 10/2005. (III.31.) rendelet, 10. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 15/2005. (V.18.) rendelet, 11. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 16/2007. (VI.26.) rendelet,

6 a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 23/2008. (VII.22.) rendelet, 13. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 12/2009. (VI.30.) rendelet, 14. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 16/2009. (XI.2.) rendelet, 15. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 5/2010. (II.22.) rendelet, 16. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 14/2010. (VI.25.) rendelet, 17. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 16/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet, 18. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet módosításáról szóló 3/2012. (I.23.) önkormányzati rendelet. 2. Ez a rendelet február 2. napján órakor lép hatályba.

7 Szavazás Tárgya: a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi számú rendelet hatályon kívül helyezéséről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Katona Péter Távol Vékony János Távol Tárgy: (2.tsp) Előterjesztés Mátészalka egyes belterületi útjainak felújítására irányuló pályázaton való részvételről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve KOVÁCS ISTVÁN A pályázat, amelyen részt kíván venni a város, kimondottan erre a régióra lett kiírva. A beérkezett pályázatok közül 20-at fognak sikeresnek minősíteni, és ez 90%-os támogatási intenzitással teszi lehetővé önkormányzati belterületi utakat felújítását. A városban nagyon sok felújítást igénylő út található, ezért az előterjesztésben szereplő utak listája csak hosszas mérlegelés után alakult. A pályázat a rendezési terv szerinti gyűjtő utaknak minősített utak felújítását preferálja. Voltak olyan utcák a városban, amelyek neuralgikus pontok és szükséges lett volna a felújításuk, de nem kerültek be pályázatba, mert műszaki paramétereik miatt nem lehetett gyűjtő utakká minősíteni. Figyelembe kellett venni azt a szempontot is, hogy a pályázathoz szükséges önerő biztosítása ne haladja meg az önkormányzat lehetőségeit.

8 SZABÓ ISTVÁN Kiegészítésként elmondja, hogy ha a szükséges felújítást igénylő utakat vették volna számításba, akkor ez egy jóval nagyobb kört érintett volna. Részben az önerő nagyságrendje, részben pedig az elérhető pontok szempontjából is fontos volt mérlegelni a pályázatban szerepeltetett utak listájának összeállításakor. Az is látszik, hogy 90 pont alatt nincs esély egy nyertes pályázatra. Ezért vették figyelembe és vizsgálták meg azokat a területeket, ahol a járulékos fejlesztésekkel ki lehet egészíteni a pályázatot, és ez többletpontok megszerzését eredményezi. Járulékos fejlesztést jelent a fásítás, utcabútorok illetve sövények elhelyezése, gyalogos átkelőhelyek létesítése, és a közlekedés biztonságát, valamint az utakat keresztező gyalogos közlekedés biztonságát szolgáló berendezések, amelyek tovább növelik a beruházási értéket. Ezeket a szempontokat szükséges volt figyelembe venni azért is mert, az új EU Önerő Alapról szóló kormányrendelet meglehetősen leszűkíti az ebből az alapból támogatható pályázatok körét, és csak is kizárólag a kötelező önkormányzati feladatokra korlátozódik. Az EU Önerő Alapból támogatható fejlesztések elsődlegesen az ivóvíz szolgáltatással az ivóvízminőség javításával összefüggő, az egészségügyi alapellátás területére korlátozódó fejlesztések, a rekultivációs feladatok, a hulladékgazdálkodással összefüggő, a bölcsődei ellátás bővítését szolgáló pályázati lehetőségek illetve az árvízi védekezéssel kapcsolatos fejlesztések lehetnek. Az előterjesztésben szereplő és pályázandó utak listáját indokolva, azt lehet látni, hogy az Ipari út a közelben folyó autópálya építés miatt jelentős terhelésnek és igénybevételnek van kitéve, amitől sokat romlott az állapota. A kamion illetve áruszállítást végző teherautó forgalom pedig, ezt az útszakaszt a városközpontot kikerülő és elkerülő útként használja. Az út csapadékvíz elvezetése is komoly problémát jelent, amit a minőségi problémák mellett az Ipari Parkban működő cégek folyamatosan jeleznek az önkormányzatnak. Szükség lenne buszöblök kialakítására is azért, hogy a cégeknél dolgozók közlekedését és a munkahelyek biztonságosabb megközelítését tegyék lehetővé. A Hodászi út egy régi neuralgikus pont. Korábban számos ígéret hangzott el, arra vonatkozóan, hogy ez az út meg fog épülni és a teljes közművesítettsége is megvalósul. Pedig hatalmas küzdelem volt azért, hogy ezen a területen házak épülhessenek, éppen a külterületi jellegéből következő olcsósága miatt. A területen építkezők hevesen bizonygatták, hogy semmit nem kérnek a várostól csak az építkezés lehetőséget. Az évek során ezek a kérések elfelejtődtek, és megfogalmazódott részükről az önkormányzat irányába a közművesítés és úthálózat kiépítésének igénye.

9 A Hodászi út, egy nagy forgalmú út, ahol sok család építkezett, ezért egy nagyon aktuális kérdéssé vált az útburkolat kérdése, amelyre az önkormányzat ennek a pályázatnak a segítségével igyekszik megoldást találni. A Baross utca az Újtelep egyik legforgalmasabb utcája, és egyike a két fő megközelítési útvonalnak, ahol a fő forgalom az Újtelep területére beáramlik. Több intézmény is található itt. A felújítandó utak listájára, azért került, mert keskeny az út, nem megfelelő sem, a gyalogosút, sem pedig a csapadékvíz elvezetése, ami komoly gondot okoz. A Széchenyi István Általános Iskola melletti csonka út ami, a Penny Market parkolójához vezet, már régóta szerepel a szabályozási tervekben. Ennek az útnak a megépítése tehermentesítené a Keleti lakótelepről feláramló forgalom egy részétől a Bajcsy-Zsilinszky utat, főleg a reggeli és délutáni időszakban, amikor komoly dugók alakulnak ki a forgalmi csúcsok idején. Lehetne még sorolni a felújítást igénylő utak sorát - mint például a Zöldfa utcát, Móricz Zsigmond utcát és más utakat- de a burkolat felújításon túli többlet pontok kevésbé elérhetőek, mert a geometriai kialakítása az útnak és a fizikai körülményei ezt kevésbé teszik lehetővé. Ezért esett a választás az előterjesztésben szereplő utakra. Kérdések SZABÓ ATTILA Kérdése, hogy a pályázat lehetővé teszi-e járdák felújítását? A Kölcsey utcán a Gépészeti Szakközépiskoláig felújításra került a járda, de utána nagyon rossz állapotú, ami akadályozza a gyalogos forgalmat, illetve a gyermekkocsival közlekedő szülőket, akiknek sokszor az úttesten kell közlekedniük, és ez nagyon balesetveszélyes. A másik ilyen pont az Újtelepen a Szatmár utca, ami ennek a területnek, a főutcájának is tekinthető. Az utca egyik oldalában nincs is járda, a másik oldalon pedig szintén nagyon rossz minőségű. Véleménye szerint jó lenne ezeknek a gyalogos utaknak a felújítása is, ilyen jellegű pályázatokból. SZABÓ ISTVÁN A pályázat a korábbi évekhez hasonlóan sajnos most sem támogatja, az önállóan nem támogatható tevékenységek körébe sorolja a járdák építését, felújítását, és csak a felújításra kerülő utak mentén elhelyezkedő járdák építését támogatja. Pályázati szempontból a járdák sajnos nem léteznek, és nincs olyan pályázat, ami a gyalogos közlekedés feltételeit javító pályázat lenne.

10 Ez a pályázat is kifejezetten a közúti közlekedés, a belterületi közúthálózat azon belül is, a gyűjtő utak fejlesztését támogatja. A járda felújítási feladatokat az önkormányzat a közmunka program keretében kívánja megvalósítani. OLÁH ANDRÁS Az útfelújítás a város keleti részét, csak a Zrínyi utca vonatkozásában érinti, de azt is csak töredékesen. Kérdés, hogy miért csak egy részét és nem a teljes hosszát újítják fel ennek az utcának? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a Zrínyi utca ezen szakasza is csak azért került bele a pályázatba, mert a pályázat meghatározza a pályázatban szerepeltethető útszakaszok minimális hosszát, ami 250 méter. Az eredeti szándék arra irányult volna, hogy a Széchenyi utca és az Alkotmány út közötti átkötő utat fejezzék be, de ez nem éri el a 250 métert. Ez a kritérium és nem az út minősége teszi szükségessé a Zrínyi utca említett szakaszának a felújítását. Az összekötő út megépítésének fontos és régóta tervezett szabályozási funkciója lesz ezért is fontos a megépítése és a pályázatban való megnevezése. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(I.30.)Kt. számú H A T Á R O Z A T A Mátészalka egyes belterületi útjainak felújítására irányuló pályázaton való részvételről A Képviselő-testület 1. Az előterjesztésben megfogalmazottak szerinti fejlesztési céllal egyetért.

11 Felhatalmazza a Szabó István polgármestert ÉAOP-3.1.2/A-11 számú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázat benyújtására. 3. A pályázati fejlesztési cél megvalósítása érdekében a szükséges önerőt, bruttó millió forintot, a évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére biztosítja. Szavazás Tárgya: Mátészalka egyes belterületi útjainak felújítására irányuló pályázaton való részvételről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Katona PéterTávol Vékony János Távol Tárgy: (3.tsp) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények bővítése és felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz biztosítandó saját erő kiegészítéséről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Kérdések KÖVENDY ZSOLT Az előterjesztés és az előterjesztő is arra hivatkozik, hogy a többletköltség abból adódik, hogy az épület nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. A beruházás tervezőjét terheli-e felelősség a terv hibás elkészítésével kapcsolatban?

12 KOVÁCS ISTVÁN A tervező iroda munkatársa, aki tervezte ezt az épület felújítást időközben elhunyt. Az elkészült tervnek a jogutódja maradt a Keletterv tervező iroda, ezért a tűzjelzőkre vonatkozó kiegészítő tervezést minden plusz költség illetve tervezési díj fizetése nélkül vállalta és készítette el. A problémát még a tűzjelzők mellett a füst és hő elvezetés okozza, ami kapcsolódik a tűzjelző rendszer kiépítéséhez A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(I.30.)Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények bővítése és felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz biztosítandó saját erő kiegészítéséről A Képviselő-testület a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése az ellátás színvonalának javítása érdekében a Mátészalkai mikrotérségben címmel benyújtott pályázat megvalósítása érdekében forint saját erő kiegészítést biztosít. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó István polgármester

13 Szavazás Tárgya: a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények bővítése és felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz biztosítandó saját erő kiegészítéséről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Katona PéterTávol Vékony János Távol SZABÓ ISTVÁN A központi költségvetés elfogadása után 45 napon belül, február 11.-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni a város költségvetés tervezetét. Ezért a február 11.-t követő csütörtökön képviselő-testületi ülés várható. Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 8.30 órakor bezárja. k.m.f. Szabó István polgármester Dr. Takács Csaba jegyző

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: Száma:

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 16, d./ határozata: 94-104, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Száma: 26/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mátészalka Város Képviselő-testületének 2010. december 16. napján 16.00 órai kezdettel tartott k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l Mátészalka, 2010. december 16.

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 26/2012. (XI. 27.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 31-én 14 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. július 2-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak:dr.sóvágó László polgármester, Holoda Attila

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-3897/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 21-én 09.00 órai kezdettel, a i Hivatal Konferencia termében

Részletesebben

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ô k ö n y v

J e g y z ô k ö n y v J e g y z ô k ö n y v Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. február 27.-én 17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012.

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben