SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény alapján (a továbbiakban: Hft.) a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) alkotja. Az SzMSz hatálya kiterjed az Egyetem polgáraira: a hivatásos, a szerződéses állományú katona és a közalkalmazotti állományú oktatókra, kutatókra, tanárokra, más alkalmazottakra, a hallgatókra, a vendéghallgatókra, valamint az oktató-kutató tevékenységben részt vevő, nem az Egyetem állományához tartozó elméleti és gyakorlati szakemberekre.

3 3 BEVEZETÉS Az Egyetem közérdekből nyilvános adatai 1. (1) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) mint a Magyar Köztársaság állami egyeteme, önálló jogi személy. Feladatait a törvényekben biztosított autonómia szellemében, a vonatkozó jogszabályok alapján látja el. A Egyetem a gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlan-fenntartási-, üzemeltetési és fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi eszköz és anyagellátási feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan működő és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi. (2) Az Egyetem neve: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Rövidítve: ZMNE (3) Székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt (4) Postacíme: 1581 Budapest Pf. 15. (5) Alapításának éve: (6) Intézményi azonosítója: FI (7) Bankszámla száma: (8) Adószáma: (9) Alapító okirat száma, kelte: 14/2000. (HK 9.) HM határozat ( ) (10) Törzskönyvi azonosító száma: (11) Az Egyetem alapítója az Országgyűlés. Az Egyetem feladatait a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alatt végzi. (12) Az Egyetem idegen nyelvű megnevezései: angol: Zrínyi Miklós National Defence University francia: Université de Défense Nationale Zrínyi Miklós német: Zrínyi Miklós Nationale Verteidigungsuniversität orosz: Университет Национальной Обороны Имени Миклоша Зриньи (13) Az Egyetem bélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körben a "Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem" felirattal. (14) Az Egyetem címere:

4 4 (15) Az ősi pajzsforma a védelem hadtörténeti szimbóluma. A könyv a haditudományokat kifejező jelkép. A könyvre helyezett tölgyfaág pedig a tudásra épülő erőre és az előmenetel perspektívájára utal. (16) Az Egyetem jogosult saját szimbólumrendszerének használatára. (17) Az Egyetem karai: 1. ZMNE Bolyai János Hadmérnöki Kar (a továbbiakban: BJHMK) Telephelye: 1101 Budapest, Hungária krt Postacíme: 1581 Budapest Pf. 15. Telephelye: Szeged, Mars tér 6., Postacíme: 6724 Szeged, Mars tér 6., Telephelye: Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telephelye: Ózd, Gyár út 2. Postacíme: 3600 Ózd, Pf ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (a továbbiakban: KLHTK) Telephelye: 1101 Budapest, Hungária krt Postacíme: 1581 Budapest Pf. 15. (18) Közös képzés: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai mérnöki kar Telephelye: 1081 Budapest Népszínház u.8. Postacíme: 1428 Budapest Pf: 31 (19) Az Egyetem rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon, amely tekintetében az Egyetem használati joggal rendelkezik: Cím: Budapest, X. ker. Hungária krt Hrsz.: Budapest 38900/12 Cím: Ócsa, gyakorlótér, Kincses domb Hrsz.: Ócsa 1128/4, 0150, 0152 (20) Az Egyetemen a képzés nyelve a magyar és az angol. (21) Az Egyetem alaptevékenységét meghatározó jogszabályok: a) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény b) a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény c) a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény d) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény e) a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény f) a nyilvános könyvtári ellátásról szóló CXL. törvény

5 5 (22) Az Egyetem tevékenysége a Felsőfokú oktatás szakágazatba tartozik. Az Egyetem Államháztartási Szakfeladatrend szerinti a) alaptevékenysége: Alapképzés; Mesterképzés; Doktori képzés; Kifutó rendszerben egyetemi képzés; Felsőfokú szakképzés; Szakirányú továbbképzés; Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés; Haderő kiképzése, felkészítése; Szakmai továbbképzések; Kötelező felkészítő képzések; Műszaki tudományi alapkutatás; Műszaki tudományi alkalmazott kutatás; Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés; Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás; Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás; Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés; Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás; Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás; Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés; Műszaki tudományi alapkutatás; Műszaki tudományi alkalmazott kutatás; Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés; Szociológiai alapkutatás; Szociológiai alkalmazott kutatás; Szociológiai kísérleti fejlesztés; Filozófia- és történettudományi alapkutatás; Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás; Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés; Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás; Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás; Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés;

6 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése; Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; Könyvtári szolgáltatások; Nemzetközi tudományos együttműködés; Nemzetközi oktatási együttműködés; Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása; Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése; Számítógép-üzemeltetés; Adatfeldolgozás, webhoszting-szolgáltatás; Világhálóportál-szolgáltatás; Munkahelyi étkeztetés; Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára; Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása; Tankönyv- és jegyzettámogatás; Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak; Oktatói ösztöndíjak; Orvostudományi alapkutatás; Orvostudományi alkalmazott kutatás; Kémiai alapkutatás; Kémiai alkalmazott kutatás; Gazdaságtudományi alapkutatás; Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás; Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás; Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás; Köztársasági ösztöndíj; Tanulmányi ösztöndíj; Szociális ösztöndíjak; Doktorandusz-ösztöndíjak; Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak); Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok; Járművezető-oktatás; Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek; Minősített időszaki tevékenységek;

7 Katonai diplomáciai tevékenység. b) Felsőoktatás-fejlesztés; Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás; Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások; Sport szabadidős képzés; Kulturális képzés; Egyéb felsőoktatás szervezési feladatok; M.n.s. egyéb felnőttoktatás; Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; Szakképzési és felnőttképzési támogatások; Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; Közművelődési tevékenységek és támogatásuk; Nemzeti ünnepek programjai; Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme; Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység; Múzeumi gyűjteményi tevékenység; Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai; Komplex térségi integrációt segítő programok; Versenysport-tevékenység támogatása; Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél; Minőségbiztosítási tevékenység. c) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon; Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás; Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon; Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás; Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok; Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános, komplex tevékenységek és programok;

8 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok; Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása; Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása; PR, kommunikáció; Üzletviteli, vezetési tanácsadás; Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai; Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken; Hangfelvétel készítése; Élőhangfelvétel készítése; Számítógépes programozás; Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás; Rendezvényi étkeztetés; Egyéb étkeztetés; Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Raktározás, tárolás; Fizikoterápiás szolgáltatás; Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; Számítógép, periféria javítása; Kommunikációs eszköz javítása; Csomagküldő, internetes kiskereskedelem. d) vállalkozási tevékenysége: Nyomás; Nyomdai előkészítő tevékenység; Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás; Egyéb kiadói tevékenység; Egyéb szoftverkiadás; Információtechnológiai szaktanácsadás; Egyéb információtechnológiai szolgáltatás; Piac-, közvélemény-kutatás; Fényképészet; Fordítás, tolmácsolás; K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció; M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység;

9 Személygépjármű kölcsönzése; Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett) ; Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése; Egyéb sokszorosítás; Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; Könyvkiadás; Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása; M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás; Egyéb távközlés; M.n.s. egyéb információs szolgáltatás. (23) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei arányának felső határa 33% a költségvetési szerv kiadásaiban. (24) Az Egyetem feladatait a közpénz, valamint a közvagyon hatékony használata követelményének érvényesítésével és felelősségével végzi.

10 10 ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND I. Fejezet A vezetés szerkezete Az Egyetem irányítási mechanizmusa 2. A hatályos jogszabályok alapján az Egyetem a nemzeti erőforrás miniszter szakigazgatási és a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alatt működő állami felsőoktatási intézmény. Az Egyetem vezetési rendszere 3. (1) Az Egyetem működtetése és a katonai szolgálati tevékenység során a szervezeti hierarchiának megfelelő centralizált vezetési, a karok, intézetek, tanszékek szakmai tevékenységében a decentralizált vezetési módszer valósul meg, az Egyetem vezetési rendszere a szervezeti struktúrának megfelelően épül fel. A vezetési szintek hatás-, feladat- és felelősségi körök alapján differenciáltak. A szervezeti egységek vezetői vonatkozásában az egyszemélyi vezetés és felelősség elve érvényesül. (2) Az Egyetem szervezi egységeinél szolgálati és szakmai elöljárói, valamint hivatali és szakmai felettesi rendszer érvényesül. A szolgálati elöljárónak parancsadási, a hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. A szervezeti egységek vezetése és működtetése során a szolgálati út elve, mint alapvető vezetési, irányítási módszer érvényesül. A rektor és a más felsővezetők szükség szerint jogosultak közvetlenül utasítást adni alárendeltjeiknek. A vezetés rendje 4. (1) Az Egyetem döntéshozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szenátus. (2) Az Egyetemet a rektor vezeti, irányítja és képviseli. Munkáját a rektorhelyettesek, a dékánok, a főtitkár, valamint a gazdasági igazgató közreműködésével végzi. (3) Az Egyetem oktatással összefüggő tevékenységét az oktatási rektorhelyettes szervezi és irányítja. (4) Az Egyetemen folyó tudományos tevékenységet a tudományos rektorhelyettes szervezi és irányítja. (5) Az egyetemi intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, informatikai feladatokat a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes szervezi és irányítja.

11 11 (6) A kart a dékán vezeti, irányítja és képviseli. Vezetői tevékenységét a helyettesei és a dékáni titkárságvezető közreműködésével végzi. (7) A központi egységes igazgatási rend meghatározása és irányítása, a humánpolitikai, személy- és munkaügyi, ügyviteli és biztonsági feladatok központi koordinálása, az Egyetem jogi feladatai végrehajtásának koordinálása, továbbá az Egyetem általános működési rendje szabályozásának előkészítése és végrehajtásának irányítása a főtitkár feladata. A hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatban határozatot, illetve intézkedést ad ki. (8) A gazdasági igazgató közvetlenül vezeti és ellenőrzi az Egyetem gazdasági szervezetét. Feladatát a rektor közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el, a pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében a rektor helyettese. Vezetői állások és vezetői megbízások 5. (1) Az Egyetemen a következő felsővezetői megbízások adhatók ki: a) rektor, b) rektorhelyettes, c) dékán, d) főtitkár, e) gazdasági igazgató. (2) Az Egyetemen a következő vezetői megbízások (kinevezések) adhatók ki: a) (oktatási, kutatási) szervezeti egységek vezetői és helyettesei, b) katonai főigazgató, c) szakterületi vezető. II. Fejezet Az Egyetem felsővezetői A rektor 6. (1) A rektor az Egyetem felelős vezetője, teljes jogkörben képviseli az intézményt, ennek során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. (2) A rektori megbízásra az Egyetem állományába tartozó egyetemi tanárok pályázhatnak, amely megbízásra a Ftv. 96. (5), valamint a Hft ai megfelelően alkalmazandók. (3) A honvédelmi miniszter a Szenátus felterjesztése alapján a nemzeti erőforrás miniszter egyetértésével javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a rektor megbízására, illetve felmentésére. (4) A rektor felett a munkáltatói jogkört a kinevezési és felmentési jogkör kivételével a honvédelmi miniszter gyakorolja.

12 12 (5) A rektor felelős az Egyetem szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, az oktatási és kutatási tevékenységért; az Egyetem rendelkezésére bocsátott vagyon előírás szerinti használatáért; az előírt tevékenységek jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért; a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért; a belső kontroll rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért; az előírt okmányok elkészítéséért, illetve azok aktualizálásáért, továbbá a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (6) A rektor a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat. A rektor e jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. Törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott keretek között jogosult rektori intézkedésben, határozatban átruházni. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (7) A rektornak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetve intézkedési joga van, melyet szóban, vagy írásban, rektori határozat, illetve rektori intézkedés formájában gyakorol; nem utasíthatja azonban az önkormányzatiság elvén működő szerveket, illetőleg az Egyetemen működő érdekképviseleti szervezeteket. (8) A rektor fő feladat- és hatásköre: a) az Egyetem képzési, tudományos kutatási, katonai, igazgatási, valamint gazdálkodási tevékenységnek irányítását a helyettesek, a dékánok, a főtitkár, a gazdasági igazgató közreműködésével végzi; b) képviseli az Egyetemet, annak nevében kiadmányozási, kiadói és terjesztői jogot gyakorol; c) irányítja a Szenátus tevékenységéhez szükséges előkészítő- és szervezőmunkát; d) felügyeletet gyakorol a karok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek oktatási, kutatási tevékenysége fölött; e) rendelkezik az Egyetem költségvetésével összhangban az Egyetem rendelkezésére álló intézményi költségvetési előirányzatok, vagyoni és más források felett; ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol; f) közvetlenül irányítja a helyetteseit, a dékánokat, a főtitkárt, a gazdasági igazgatót, a vezető jogtanácsost és a Belső Ellenőrzési Csoport vezetőjét; g) gondoskodik az Egyetem belső kontroll rendszerének kialakításáról, a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről. (9) A rektor egyes jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében, átruházhatja a helyetteseire, a dékánokra, a főtitkárra, a gazdasági igazgatóra, illetőleg az intézmény más alkalmazottjára.

13 13 (10) A rektor megsemmisít minden olyan egyetemi döntést, határozatot, intézkedést, a Szenátus döntései kivételével amely jogszabályt, vagy SzMSz-t sért, egyéb ügyekben kiegészíttetheti, kijavíttathatja, módosíttathatja azokat. (11) A Szenátus jogszabályt sértő döntésének megsemmisítése érdekében a rektor előterjesztéssel fordulhat a honvédelmi miniszterhez. Az előterjesztésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. (12) Megbízása idején a rektor hat hónapnál hosszabb tartós távollétet nem vállalhat. (13) A rektor vezetői tevékenységéről köteles évente egy alkalommal a Szenátusnak és a havonta tartott állománygyűlésen az Egyetem polgárainak beszámolni. (14) Ha a rektor az oktatói, a vezetői és a katonai etika normáit súlyosan megsérti, vagy a rektori tisztségre más okból méltatlanná vagy alkalmatlanná válik, a Szenátus kezdeményezheti visszahívással történő felmentését. A visszahívást a Szenátusnál a honvédelmi vagy a nemzeti erőforrás miniszter is kezdeményezheti. A felmentés kezdeményezéséhez a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazata szükséges. (15) A rektort a rektorhelyettesek helyettesítik, a munkaköri jegyzékben meghatározott sorrendben. Gazdálkodási kérdésekben a rektor helyettese a gazdasági igazgató. (16) Rektori megbízás hiányában a rektor jogköreit ideértve a munkáltatói és állományilletékes parancsnoki jogkört is a főtitkár, vagy a főtitkári feladatok ellátásával a honvédelmi miniszter által megbízott személy gyakorolja. Ilyen esetben a rektor jogköreit gyakorló személy helyettesítését a rangidős rektorhelyettes végzi. A további felsővezetőkre vonatkozó általános szabályok 7. (1) A rektor helyetteseit, a dékánokat, a főtitkárt és a gazdasági igazgatót a Szenátus véleményezése alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki, illetve bízza meg. A testület véleményét a rektor saját véleményével együtt terjeszti fel döntésre a fenntartónak. Az így elnyert megbízás további öt évre két alkalommal meghosszabbítható, az Ftv 96. (5) alapján. (2) A munkamegosztási rendjüket és konkrét feladataikat az SzMSz-ben meghatározottakon túl a rektor állapítja meg. (3) A feladatkörükbe tartozó ügyekben az Egyetem teljes személyi állományára (a dékán esetében a kar állományára) kiterjedő intézkedési jogkörrel rendelkeznek. Intézkedéseiket a rektor felülvizsgálhatja, azokat megváltoztathatja, illetőleg új intézkedések kiadására utasíthatja őket. (4) Megbízásuk idején hat hónapnál hosszabb tartós távollétet nem vállalhatnak. (5) Egymással együttműködve tervezik és koordinálják az akkreditációval kapcsolatos feladatokat. (6) A Szenátus üléseire előkészíttetik a szakterületükhöz tartozó előterjesztéseket.

14 14 (7) Felügyelik az alárendeltségükbe tartozó meghatározott előirányzatok tervezését, valamint gondoskodnak a részükre biztosított költségvetési keret rendeltetésszerű felhasználásáról. (8) Irányítják az alárendelt szervezeti egységek tevékenységét. (9) Hatáskörükben aláírási és kiadmányozási joggal rendelkeznek. (10) Kötelesek évente egy alkalommal a Szenátusnak és állománygyűlésen az Egyetem állományának, a dékán a Szenátusnak, a Kari Tanácsnak és a kar állományának beszámolni. (11) A dékán tevékenységét maximum egy másik vezetői megbízásának megtartása mellett is végezheti. (12) Ha az, oktatói, vezetői és a katonai etikai normákat súlyosan megsértik, vagy tisztségükre más okból méltatlanná, vagy alkalmatlanná válnak, a Szenátus kezdeményezheti visszahívásukat. A visszahívást a Szenátusnál a honvédelmi miniszter is kezdeményezheti. A visszahíváshoz a Szenátus tagjai 2/3-ának igenlő szavazata szükséges. (1) Feladat-, és hatásköre: III. Fejezet A további felsővezetők feladat-, és hatásköre Oktatási rektorhelyettes 8. a) az Egyetem oktatással, képzéssel összefüggő tevékenységének szervezése és irányítása; b) az Egyetem oktatási-képzési rendszerének működtetése, koordinálása, fejlesztése; c) a felnőttképzés keretében folyó szakképzési és egyéb tanfolyami képzések adminisztrációs feladatainak felügyelete; d) az Egyetem hallgatói általános és katonai szaknyelvi felkészítésének, valamint a HM és MH megrendelése alapján katonai szaknyelvi tanfolyamok szervezésének és végrehajtásának felügyelete; e) a NATO, a PfP, a Mediterrán Dialógus és az Isztambuli Kezdeményezés partnerországai fegyveres erői hivatásos állományú tagjainak, köztisztviselőinek és közalkalmazottainak idegen nyelvi, katonai szaknyelvi képzésének és továbbképzésének felügyelete; f) az általános és a katonai szaknyelvi vizsgáztatás felügyelete; g) a Karrieriroda tevékenységének irányítása, az egyetemi alumni és DPR működésének felügyelete; h) Az oktatási, képzési rendszert érintő egyetemi szintű szabályozások kidolgozásának koordinálása; i) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek működésének irányítása;

15 15 j) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése; k) az Egyetem oktatási-képzési rendszerét érintő belső és külső együttműködési megállapodások előkészítésének, kidolgozásának koordinálása; l) kapcsolattartás az oktatást, a képzést érintő területen a kormányzati szervezetekkel, hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel és partnerekkel; m) szolgálati alárendeltjei felé teljes körű parancs- (utasítás-) adási joggal rendelkezik; n) az oktatást képzést érintő témakörökben intézkedési és ellenőrzési jogosultsága van az Egyetem teljes személyi állománya és valamennyi képzése tekintetében; o) javaslattételi, előterjesztési jogosultsága van a képzést, képzéssel kapcsolatos tevékenységet leíró belső szabályozók vonatkozásában; p) hatáskörében aláírási és kiadmányozási joggal rendelkezik; q) külön intézkedés szerinti értékhatárig utalványozási joga van. (2) Felelős: a) az érintett szervezeti egységek vezetőivel együttműködésben az Egyetem képzési kínálatának fejlesztése koordinálásáért; b) a tevékenységi területére vonatkozó, a felsőoktatásban érvényesülő, az oktatásra kiható jogszabályok figyelemmel kíséréséért, honosításáért; c) a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes elsődleges felelőssége mellett, a rektorhelyettesekkel, dékánokkal és az igazgatókkal együttműködve az akkreditációval kapcsolatos feladatok végrehajtásának segítéséért; d) a szakterületéhez tartozó egyetemi szintű szabályzók okmányainak, illetve más előterjesztéseknek a Szenátus üléseire történő előkészítéséért; e) az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének irányításáért; f) az alárendeltségébe tartozó meghatározott előirányzatok tervezéséért, felhasználásának felügyeletéért; g) az alárendelt szervezeti egységek gazdálkodásának felügyeletéért; h) a szakmai vezetőkön keresztül az Egyetem oktatási rendszerének működéséért, a nyelvképzés és nyelvvizsgáztatás megszervezéséért és végrehajtásáért, az egyetemi tananyagkiadás és az előállítás szakmai felügyeletéért; i) a Szenátus döntései és a rektor utasításai alapján az Egyetem oktatónevelő tevékenységének koordinálásáért, szervezéséért, ellenőrzéséért; j) a szakalapítással, szakindítással kapcsolatos tevékenység felügyeletéért; k) a karok felvételi eljárással kapcsolatos tevékenységének koordinálásáért és ellenőrzéséért; l) a karok tanulmányi munkával kapcsolatos tevékenységének felügyeletéért;

16 16 m) a vizsgaidőszakkal, záróvizsgákkal kapcsolatos feladatok előkészítésének és végrehajtásának felügyeletéért; n) az Egyetem kreditrendszerű képzése fejlesztésének és működtetésének szervezéséért és irányításáért; o) a képzés egyetemi szintű feladatai tervezésének végrehajtásáért; p) az oktatással összefüggő egyetemi szintű adatszolgáltatás megvalósításáért; q) az oktatással, a képzéssel kapcsolatos egyetemi szabályozók kidolgozásának, frissítésének koordinálásáért; r) a hallgatók személyes adatainak a jogszabályi keretek között történő kezeléséért, a tanulmányi munkával kapcsolatos egyetemi szabályzók kidolgozásáért, frissítéséért; s) oktatással és a képzéssel kapcsolatos tervek, és más dokumentumok tárolásáért, kezeléséért; t) az Egyetemen folyó tanfolyami képzések adminisztrációs feladatainak ellátásáért; u) a Karrieriroda működtetéséért. (3) Helyettesíti: az oktatási rektorhelyettes titkárságán dolgozó főelőadó (főtanácsos). (1) Feladat-, és hatásköre: Tudományos rektorhelyettes 9. a) ellátja az Egyetemi Doktori Tanács elnöki teendőit; b) felügyeli az Egyetemen folyó doktori képzést; c) felügyeli az Egyetem kutatási stratégiájának megvalósítását; d) felügyeli az Egyetem kiadványozási politikájának megvalósítását; e) felügyeli a doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos tervező-szervező tevékenységet; f) felügyeli a habilitációs eljárással kapcsolatos tervező-szervező tevékenységet; g) felügyeli a doktori iskolákkal, valamint az Egyetemi Habilitációs Bizottsággal együttműködve a PhD, illetve a habilitált doktorok ünnepélyes avatását; h) felügyeli a szakirodalmi információ-ellátást és a szolgáltatások rendjét, az Egyetemi Könyvtár munkáját; i) felügyeli a tudományos rendezvények előkészítését és levezetését; j) felügyeli az egyetemi tudományos periodikák és időszaki kiadványok megjelentetését; k) irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek kutatási, illetve kutatást támogató tevékenységét;

17 17 l) az Egyetemen folyó tudományos tevékenységet szervezi és irányítja; m) az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság munkájának biztosítása; n) tudományos rendezvények szervezése és rendezése, majd azok közzététele megjelenítése; o) kutatási, fejlesztési és innovációs programok tervezése, szervezése, koordinálása és nyilvántartása; p) a több résztvevős kutatási programok felügyelete és támogatása; q) a hazai illetve nemzetközi tudományos kapcsolattartás; r) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) az Egyetem Kutatási- Fejlesztési-, és Innovációs Stratégiájának kidolgozásáért; b) a tudományos tevékenységgel összefüggő tervek, szabályzók, illetve dokumentumok kidolgozásáért. (3) Helyettesíti: a Tudományszervező Központ igazgatója. Stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes 10. (1) Feladat-, és hatásköre: a) kialakítja az Egyetem rövid és hosszú távú stratégiáit és ellenőrzi azok végrehajtását, b) összehangolja a rektorhelyettesek és rektori megbízottak szakterületére tartozó stratégiai elképzeléseket, c) felügyeli az intézményfejlesztési terv végrehajtását, d) elősegíti az Egyetem hatékony működését, ennek érdekében az Egyetem működésével kapcsolatos kimutatásokat készít és készíttet, azokat elemzi, e) ellátja az Egyetem pályázati és stratégiai fejlesztési tevékenységének szakmai felügyeletét, f) tárgyalásokat kezdeményez és folytat az Egyetem lehetséges együttműködő partnereivel, itthon és külföldön egyaránt, g) folyamatos konzultáció folytat a társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, a térség kiemelt munkaadóival és a hallgatói szervezetekkel, h) koordinálja az egységes egyetemi arculat kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását, i) koordinálja az oktatói és hallgatói mobilitást szolgáló programokat, kialakítja az egyetemi szintű ERASMUS és más mobilitási programok szervezeti kereteit, ehhez előkészíti a külföldi egyetemekkel aláírandó megállapodásokat,

18 18 j) koordinálja az Egyetem több szervezeti egységének részvételével zajló pályázatokat, k) figyelemmel kíséri a kutatási, fejlesztési, innovációs pályázatokat, l) előkészíti a kutatási, pályázati megállapodásokat, m) kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel, folyamatos tájékoztatást ad az aktuális pályázatokról, kutatási lehetőségekről, n) képviseli az Egyetemet, az egyetemi beruházásokon, pályázatokon, fejlesztésekkel kapcsolatos tárgyalásokon o) javaslatot tesz a rektornak az egyetemi fejlesztésekre, azok leggazdaságosabb, legelőnyösebb, az Egyetem stratégiai célkitűzéseinek megfelelő megvalósítására, p) elnöke az Egyetemi Minőségügyi Bizottságnak (a továbbiakban: EMÜBI), q) elnöke a Marketing és PR Bizottságnak, és felügyeli annak munkáját, r) az egyetemi intézményfejlesztési és minőségbiztosítási feladatok szervezése és irányítása; s) az Egyetem stratégiai szintű fejlesztési elképzeléseinek összehangolása az oktatás-, kutatás-, szervezet- és infrastrukturális fejlesztés területein; t) az Egyetem szervezeti egységei pályázati munkájának adminisztratív támogatása; u) az Egyetem oktatási, tudományos és vezetési tevékenységének infokommunikációs támogatása, v) az Egyetem infokommunikációs rendszerének működtetése és fejlesztésének felügyelete; w) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) az Egyetem minőségbiztosítással kapcsolatos munkájának központi szervezéséért; b) az egységes egyetemi információs rendszer technikai bázisának működtetéséért és fejlesztéséért; c) az egyetemi honlap működtetéséért; d) a TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR, Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja, Tudomány és biztonság című egyetemi projekt megvalósításáért projekt szakmai vezetőként; e) a TÁMOP /2/KMR, Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban című egyetemi projekt megvalósításáért projekt menedzserként; f) az intézményfejlesztési terv összeállításáért; g) az Egyetem intézményfejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzéséért; h) az egyetemi akkreditáció lebonyolításáért.

19 19 (3) helyettesíti: az Intézményfejlesztési és Pályázati Iroda vezetője. (1) Feladat-, és hatásköre: Főtitkár 11. a) a központi egységes igazgatási rend meghatározása és irányítása; b) a humánpolitikai, személy- és munkaügyi feladatok központi koordinálása és felügyelete; c) a humánpolitikai stratégia kidolgozásának irányítása, érvényesülésének megszervezése; d) a belső jogi feladatok végrehajtásának koordinálása és felügyelete; e) az Egyetem mint intézmény éves és havi munkatervezésének megszervezése, irányítása, az egyetemi rendezvényszervezés központi tervezése és koordinációja; f) az Egyetem központi titokvédelmi és ügyvitel-szervezési feladatainak szabályozása és felügyelete; g) az Egyetem mint objektum tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatának szabályozása, rendszabályok betartásának ellenőrzése; h) az Egyetem protokoll- és nemzetközi kapcsolatainak tervezési és adminisztrációs végrehajtási feladatainak irányítása; i) az objektumbiztonsági rendszer felügyelete; j) az Egyetem általános működési rendjének szabályozása, végrehajtásának irányítása; k) az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, az egyetemi központi marketing és PR eszközök koordinációja; l) a Szenátus titkári teendőinek ellátása, a Szenátus üléseinek előkészítése, dokumentumainak, határozatainak nyilvántartása; m) a Főtitkári Hivatal működésének irányítása; n) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) az Egyetem igazgatási feladatainak végrehajtásáért, tervezéséért, felügyeletéért és koordinálásáért; b) az Egyetem vezetési rendszerének hatékony működtetéséért; c) az egyetemi belső rend és fegyelem, az objektumbiztonság megszervezéséért és ellenőrzéséért; d) a rendezvény-, protokoll és külkapcsolati feladatok végrehajtásának biztosításáért; e) a tűz-, munka- és környezetvédelmi tevékenység irányításáért. (3) Helyettesíti: a Főtitkári Hivatal vezetője.

20 20 (1) Feladat-, és hatásköre: Gazdasági igazgató 12. a) az Egyetem gazdálkodási-, ellátási-, műszaki kiszolgálási feladatainak tervezése, szervezése, végrehajtása, b) az Egyetem gazdálkodásának és gazdasági ügyeinek megszervezése, irányítása, végrehajtásuk koordinálása, c) az Egyetem gazdálkodó egységei gazdálkodási tevékenységének felügyelete, d) a Keretgazda Lakás- és Szociálpolitikai Bizottság munkájának vezetése, e) az Egyetem éves költségvetésének tervezése, a költségvetési év során jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás irányítása, f) számlakezeléssel és pénzforgalommal kapcsolatos feladatok szabályozása és végzése, g) ellenjegyzési, érvényesítési, kötelezettségvállalási és utalványozási tevékenység irányítása, h) az Egyetem központi pénzügyi alapjaival és a más pénzügyi forrásból származó keretekkel, valamint a hatáskörébe tartozó anyagi-technikai eszközökkel történő gazdálkodás, i) a kötelezettségvállalási, az utalványozási, a képviseleti és kiadmányozási jogok, valamint a javaslattételi, illetve véleményezési jogkör gyakorlása, j) az Egyetem gazdálkodó egységei gazdálkodási tevékenységének felügyelete, k) a rektor jóváhagyásával az Egyetem központi pénzügyi alapjaival és más pénzügyi forrásból származó keretekkel, valamint a hatáskörébe tartozó anyagi-technikai eszközökkel való gazdálkodás, l) az egyetemi fejlesztések, beruházások, az egyetemi létesítmények üzemeltetésének, állagmegóvásának és szakszerű karbantartásának, az Egyetem kezelésében lévő állami tulajdon védelmének megszervezése, m) az anyagi eszközök és pénzügyi források rendeltetésszerű, valamint gazdaságos felhasználásának biztosítása, n) leltározási feladatok irányítása, o) beszerzési, közbeszerzési feladatok tervezése, szervezése, végrehajtásának irányítása; p) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) a Gazdasági Igazgatóság és az alárendelt szervezeti egységek működésért; b) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért;

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február 1-jétõl hatályos szövege Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS 1. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: 1164/115. J ó v á h a g y o m! Budapest, 2010. november 30. Dr. Hende Csaba s.k. honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 2.sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: 1164/115 E g y e t é r t e k! Budapest, 2007.október 31-én. (Dr. Szekeres Imre) sk. honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: 1164/115 J ó v á h a g y o m! Budapest, 2010. október - n Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS 2.sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: 1164/115 E g y e t é r t e k! Budapest, 2007.október 31-én. (Dr. Szekeres Imre) honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Egységes

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 93/2013. (II.28.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti szöveggel elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ módosító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatály: 2012. I. 1. 2012. IV. 18. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. RÉSZ... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Az SzMSz hatálya... 5 Az Egyetem neve és jogállása...

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR DÉKÁNI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2014. december

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Ügyiratszám: 41547/2004. A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. (1) és 90. (2) bekezdésében, valamint az oktatási miniszter

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben