SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény alapján (a továbbiakban: Hft.) a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) alkotja. Az SzMSz hatálya kiterjed az Egyetem polgáraira: a hivatásos, a szerződéses állományú katona és a közalkalmazotti állományú oktatókra, kutatókra, tanárokra, más alkalmazottakra, a hallgatókra, a vendéghallgatókra, valamint az oktató-kutató tevékenységben részt vevő, nem az Egyetem állományához tartozó elméleti és gyakorlati szakemberekre.

3 3 BEVEZETÉS Az Egyetem közérdekből nyilvános adatai 1. (1) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) mint a Magyar Köztársaság állami egyeteme, önálló jogi személy. Feladatait a törvényekben biztosított autonómia szellemében, a vonatkozó jogszabályok alapján látja el. A Egyetem a gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlan-fenntartási-, üzemeltetési és fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi eszköz és anyagellátási feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan működő és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi. (2) Az Egyetem neve: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Rövidítve: ZMNE (3) Székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt (4) Postacíme: 1581 Budapest Pf. 15. (5) Alapításának éve: (6) Intézményi azonosítója: FI (7) Bankszámla száma: (8) Adószáma: (9) Alapító okirat száma, kelte: 14/2000. (HK 9.) HM határozat ( ) (10) Törzskönyvi azonosító száma: (11) Az Egyetem alapítója az Országgyűlés. Az Egyetem feladatait a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alatt végzi. (12) Az Egyetem idegen nyelvű megnevezései: angol: Zrínyi Miklós National Defence University francia: Université de Défense Nationale Zrínyi Miklós német: Zrínyi Miklós Nationale Verteidigungsuniversität orosz: Университет Национальной Обороны Имени Миклоша Зриньи (13) Az Egyetem bélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körben a "Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem" felirattal. (14) Az Egyetem címere:

4 4 (15) Az ősi pajzsforma a védelem hadtörténeti szimbóluma. A könyv a haditudományokat kifejező jelkép. A könyvre helyezett tölgyfaág pedig a tudásra épülő erőre és az előmenetel perspektívájára utal. (16) Az Egyetem jogosult saját szimbólumrendszerének használatára. (17) Az Egyetem karai: 1. ZMNE Bolyai János Hadmérnöki Kar (a továbbiakban: BJHMK) Telephelye: 1101 Budapest, Hungária krt Postacíme: 1581 Budapest Pf. 15. Telephelye: Szeged, Mars tér 6., Postacíme: 6724 Szeged, Mars tér 6., Telephelye: Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telephelye: Ózd, Gyár út 2. Postacíme: 3600 Ózd, Pf ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (a továbbiakban: KLHTK) Telephelye: 1101 Budapest, Hungária krt Postacíme: 1581 Budapest Pf. 15. (18) Közös képzés: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai mérnöki kar Telephelye: 1081 Budapest Népszínház u.8. Postacíme: 1428 Budapest Pf: 31 (19) Az Egyetem rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon, amely tekintetében az Egyetem használati joggal rendelkezik: Cím: Budapest, X. ker. Hungária krt Hrsz.: Budapest 38900/12 Cím: Ócsa, gyakorlótér, Kincses domb Hrsz.: Ócsa 1128/4, 0150, 0152 (20) Az Egyetemen a képzés nyelve a magyar és az angol. (21) Az Egyetem alaptevékenységét meghatározó jogszabályok: a) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény b) a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény c) a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény d) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény e) a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény f) a nyilvános könyvtári ellátásról szóló CXL. törvény

5 5 (22) Az Egyetem tevékenysége a Felsőfokú oktatás szakágazatba tartozik. Az Egyetem Államháztartási Szakfeladatrend szerinti a) alaptevékenysége: Alapképzés; Mesterképzés; Doktori képzés; Kifutó rendszerben egyetemi képzés; Felsőfokú szakképzés; Szakirányú továbbképzés; Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés; Haderő kiképzése, felkészítése; Szakmai továbbképzések; Kötelező felkészítő képzések; Műszaki tudományi alapkutatás; Műszaki tudományi alkalmazott kutatás; Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés; Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás; Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás; Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés; Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás; Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás; Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés; Műszaki tudományi alapkutatás; Műszaki tudományi alkalmazott kutatás; Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés; Szociológiai alapkutatás; Szociológiai alkalmazott kutatás; Szociológiai kísérleti fejlesztés; Filozófia- és történettudományi alapkutatás; Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás; Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés; Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás; Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás; Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés;

6 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése; Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; Könyvtári szolgáltatások; Nemzetközi tudományos együttműködés; Nemzetközi oktatási együttműködés; Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása; Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése; Számítógép-üzemeltetés; Adatfeldolgozás, webhoszting-szolgáltatás; Világhálóportál-szolgáltatás; Munkahelyi étkeztetés; Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára; Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása; Tankönyv- és jegyzettámogatás; Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak; Oktatói ösztöndíjak; Orvostudományi alapkutatás; Orvostudományi alkalmazott kutatás; Kémiai alapkutatás; Kémiai alkalmazott kutatás; Gazdaságtudományi alapkutatás; Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás; Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás; Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás; Köztársasági ösztöndíj; Tanulmányi ösztöndíj; Szociális ösztöndíjak; Doktorandusz-ösztöndíjak; Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak); Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok; Járművezető-oktatás; Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek; Minősített időszaki tevékenységek;

7 Katonai diplomáciai tevékenység. b) Felsőoktatás-fejlesztés; Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás; Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások; Sport szabadidős képzés; Kulturális képzés; Egyéb felsőoktatás szervezési feladatok; M.n.s. egyéb felnőttoktatás; Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; Szakképzési és felnőttképzési támogatások; Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; Közművelődési tevékenységek és támogatásuk; Nemzeti ünnepek programjai; Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme; Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység; Múzeumi gyűjteményi tevékenység; Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai; Komplex térségi integrációt segítő programok; Versenysport-tevékenység támogatása; Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél; Minőségbiztosítási tevékenység. c) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon; Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás; Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon; Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás; Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok; Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános, komplex tevékenységek és programok;

8 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok; Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása; Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása; PR, kommunikáció; Üzletviteli, vezetési tanácsadás; Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai; Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken; Hangfelvétel készítése; Élőhangfelvétel készítése; Számítógépes programozás; Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás; Rendezvényi étkeztetés; Egyéb étkeztetés; Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Raktározás, tárolás; Fizikoterápiás szolgáltatás; Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; Számítógép, periféria javítása; Kommunikációs eszköz javítása; Csomagküldő, internetes kiskereskedelem. d) vállalkozási tevékenysége: Nyomás; Nyomdai előkészítő tevékenység; Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás; Egyéb kiadói tevékenység; Egyéb szoftverkiadás; Információtechnológiai szaktanácsadás; Egyéb információtechnológiai szolgáltatás; Piac-, közvélemény-kutatás; Fényképészet; Fordítás, tolmácsolás; K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció; M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység;

9 Személygépjármű kölcsönzése; Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett) ; Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése; Egyéb sokszorosítás; Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; Könyvkiadás; Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása; M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás; Egyéb távközlés; M.n.s. egyéb információs szolgáltatás. (23) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei arányának felső határa 33% a költségvetési szerv kiadásaiban. (24) Az Egyetem feladatait a közpénz, valamint a közvagyon hatékony használata követelményének érvényesítésével és felelősségével végzi.

10 10 ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND I. Fejezet A vezetés szerkezete Az Egyetem irányítási mechanizmusa 2. A hatályos jogszabályok alapján az Egyetem a nemzeti erőforrás miniszter szakigazgatási és a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alatt működő állami felsőoktatási intézmény. Az Egyetem vezetési rendszere 3. (1) Az Egyetem működtetése és a katonai szolgálati tevékenység során a szervezeti hierarchiának megfelelő centralizált vezetési, a karok, intézetek, tanszékek szakmai tevékenységében a decentralizált vezetési módszer valósul meg, az Egyetem vezetési rendszere a szervezeti struktúrának megfelelően épül fel. A vezetési szintek hatás-, feladat- és felelősségi körök alapján differenciáltak. A szervezeti egységek vezetői vonatkozásában az egyszemélyi vezetés és felelősség elve érvényesül. (2) Az Egyetem szervezi egységeinél szolgálati és szakmai elöljárói, valamint hivatali és szakmai felettesi rendszer érvényesül. A szolgálati elöljárónak parancsadási, a hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. A szervezeti egységek vezetése és működtetése során a szolgálati út elve, mint alapvető vezetési, irányítási módszer érvényesül. A rektor és a más felsővezetők szükség szerint jogosultak közvetlenül utasítást adni alárendeltjeiknek. A vezetés rendje 4. (1) Az Egyetem döntéshozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szenátus. (2) Az Egyetemet a rektor vezeti, irányítja és képviseli. Munkáját a rektorhelyettesek, a dékánok, a főtitkár, valamint a gazdasági igazgató közreműködésével végzi. (3) Az Egyetem oktatással összefüggő tevékenységét az oktatási rektorhelyettes szervezi és irányítja. (4) Az Egyetemen folyó tudományos tevékenységet a tudományos rektorhelyettes szervezi és irányítja. (5) Az egyetemi intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, informatikai feladatokat a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes szervezi és irányítja.

11 11 (6) A kart a dékán vezeti, irányítja és képviseli. Vezetői tevékenységét a helyettesei és a dékáni titkárságvezető közreműködésével végzi. (7) A központi egységes igazgatási rend meghatározása és irányítása, a humánpolitikai, személy- és munkaügyi, ügyviteli és biztonsági feladatok központi koordinálása, az Egyetem jogi feladatai végrehajtásának koordinálása, továbbá az Egyetem általános működési rendje szabályozásának előkészítése és végrehajtásának irányítása a főtitkár feladata. A hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatban határozatot, illetve intézkedést ad ki. (8) A gazdasági igazgató közvetlenül vezeti és ellenőrzi az Egyetem gazdasági szervezetét. Feladatát a rektor közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el, a pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében a rektor helyettese. Vezetői állások és vezetői megbízások 5. (1) Az Egyetemen a következő felsővezetői megbízások adhatók ki: a) rektor, b) rektorhelyettes, c) dékán, d) főtitkár, e) gazdasági igazgató. (2) Az Egyetemen a következő vezetői megbízások (kinevezések) adhatók ki: a) (oktatási, kutatási) szervezeti egységek vezetői és helyettesei, b) katonai főigazgató, c) szakterületi vezető. II. Fejezet Az Egyetem felsővezetői A rektor 6. (1) A rektor az Egyetem felelős vezetője, teljes jogkörben képviseli az intézményt, ennek során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. (2) A rektori megbízásra az Egyetem állományába tartozó egyetemi tanárok pályázhatnak, amely megbízásra a Ftv. 96. (5), valamint a Hft ai megfelelően alkalmazandók. (3) A honvédelmi miniszter a Szenátus felterjesztése alapján a nemzeti erőforrás miniszter egyetértésével javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a rektor megbízására, illetve felmentésére. (4) A rektor felett a munkáltatói jogkört a kinevezési és felmentési jogkör kivételével a honvédelmi miniszter gyakorolja.

12 12 (5) A rektor felelős az Egyetem szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, az oktatási és kutatási tevékenységért; az Egyetem rendelkezésére bocsátott vagyon előírás szerinti használatáért; az előírt tevékenységek jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért; a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért; a belső kontroll rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért; az előírt okmányok elkészítéséért, illetve azok aktualizálásáért, továbbá a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (6) A rektor a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat. A rektor e jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. Törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott keretek között jogosult rektori intézkedésben, határozatban átruházni. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (7) A rektornak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetve intézkedési joga van, melyet szóban, vagy írásban, rektori határozat, illetve rektori intézkedés formájában gyakorol; nem utasíthatja azonban az önkormányzatiság elvén működő szerveket, illetőleg az Egyetemen működő érdekképviseleti szervezeteket. (8) A rektor fő feladat- és hatásköre: a) az Egyetem képzési, tudományos kutatási, katonai, igazgatási, valamint gazdálkodási tevékenységnek irányítását a helyettesek, a dékánok, a főtitkár, a gazdasági igazgató közreműködésével végzi; b) képviseli az Egyetemet, annak nevében kiadmányozási, kiadói és terjesztői jogot gyakorol; c) irányítja a Szenátus tevékenységéhez szükséges előkészítő- és szervezőmunkát; d) felügyeletet gyakorol a karok és a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek oktatási, kutatási tevékenysége fölött; e) rendelkezik az Egyetem költségvetésével összhangban az Egyetem rendelkezésére álló intézményi költségvetési előirányzatok, vagyoni és más források felett; ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol; f) közvetlenül irányítja a helyetteseit, a dékánokat, a főtitkárt, a gazdasági igazgatót, a vezető jogtanácsost és a Belső Ellenőrzési Csoport vezetőjét; g) gondoskodik az Egyetem belső kontroll rendszerének kialakításáról, a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről. (9) A rektor egyes jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében, átruházhatja a helyetteseire, a dékánokra, a főtitkárra, a gazdasági igazgatóra, illetőleg az intézmény más alkalmazottjára.

13 13 (10) A rektor megsemmisít minden olyan egyetemi döntést, határozatot, intézkedést, a Szenátus döntései kivételével amely jogszabályt, vagy SzMSz-t sért, egyéb ügyekben kiegészíttetheti, kijavíttathatja, módosíttathatja azokat. (11) A Szenátus jogszabályt sértő döntésének megsemmisítése érdekében a rektor előterjesztéssel fordulhat a honvédelmi miniszterhez. Az előterjesztésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. (12) Megbízása idején a rektor hat hónapnál hosszabb tartós távollétet nem vállalhat. (13) A rektor vezetői tevékenységéről köteles évente egy alkalommal a Szenátusnak és a havonta tartott állománygyűlésen az Egyetem polgárainak beszámolni. (14) Ha a rektor az oktatói, a vezetői és a katonai etika normáit súlyosan megsérti, vagy a rektori tisztségre más okból méltatlanná vagy alkalmatlanná válik, a Szenátus kezdeményezheti visszahívással történő felmentését. A visszahívást a Szenátusnál a honvédelmi vagy a nemzeti erőforrás miniszter is kezdeményezheti. A felmentés kezdeményezéséhez a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazata szükséges. (15) A rektort a rektorhelyettesek helyettesítik, a munkaköri jegyzékben meghatározott sorrendben. Gazdálkodási kérdésekben a rektor helyettese a gazdasági igazgató. (16) Rektori megbízás hiányában a rektor jogköreit ideértve a munkáltatói és állományilletékes parancsnoki jogkört is a főtitkár, vagy a főtitkári feladatok ellátásával a honvédelmi miniszter által megbízott személy gyakorolja. Ilyen esetben a rektor jogköreit gyakorló személy helyettesítését a rangidős rektorhelyettes végzi. A további felsővezetőkre vonatkozó általános szabályok 7. (1) A rektor helyetteseit, a dékánokat, a főtitkárt és a gazdasági igazgatót a Szenátus véleményezése alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki, illetve bízza meg. A testület véleményét a rektor saját véleményével együtt terjeszti fel döntésre a fenntartónak. Az így elnyert megbízás további öt évre két alkalommal meghosszabbítható, az Ftv 96. (5) alapján. (2) A munkamegosztási rendjüket és konkrét feladataikat az SzMSz-ben meghatározottakon túl a rektor állapítja meg. (3) A feladatkörükbe tartozó ügyekben az Egyetem teljes személyi állományára (a dékán esetében a kar állományára) kiterjedő intézkedési jogkörrel rendelkeznek. Intézkedéseiket a rektor felülvizsgálhatja, azokat megváltoztathatja, illetőleg új intézkedések kiadására utasíthatja őket. (4) Megbízásuk idején hat hónapnál hosszabb tartós távollétet nem vállalhatnak. (5) Egymással együttműködve tervezik és koordinálják az akkreditációval kapcsolatos feladatokat. (6) A Szenátus üléseire előkészíttetik a szakterületükhöz tartozó előterjesztéseket.

14 14 (7) Felügyelik az alárendeltségükbe tartozó meghatározott előirányzatok tervezését, valamint gondoskodnak a részükre biztosított költségvetési keret rendeltetésszerű felhasználásáról. (8) Irányítják az alárendelt szervezeti egységek tevékenységét. (9) Hatáskörükben aláírási és kiadmányozási joggal rendelkeznek. (10) Kötelesek évente egy alkalommal a Szenátusnak és állománygyűlésen az Egyetem állományának, a dékán a Szenátusnak, a Kari Tanácsnak és a kar állományának beszámolni. (11) A dékán tevékenységét maximum egy másik vezetői megbízásának megtartása mellett is végezheti. (12) Ha az, oktatói, vezetői és a katonai etikai normákat súlyosan megsértik, vagy tisztségükre más okból méltatlanná, vagy alkalmatlanná válnak, a Szenátus kezdeményezheti visszahívásukat. A visszahívást a Szenátusnál a honvédelmi miniszter is kezdeményezheti. A visszahíváshoz a Szenátus tagjai 2/3-ának igenlő szavazata szükséges. (1) Feladat-, és hatásköre: III. Fejezet A további felsővezetők feladat-, és hatásköre Oktatási rektorhelyettes 8. a) az Egyetem oktatással, képzéssel összefüggő tevékenységének szervezése és irányítása; b) az Egyetem oktatási-képzési rendszerének működtetése, koordinálása, fejlesztése; c) a felnőttképzés keretében folyó szakképzési és egyéb tanfolyami képzések adminisztrációs feladatainak felügyelete; d) az Egyetem hallgatói általános és katonai szaknyelvi felkészítésének, valamint a HM és MH megrendelése alapján katonai szaknyelvi tanfolyamok szervezésének és végrehajtásának felügyelete; e) a NATO, a PfP, a Mediterrán Dialógus és az Isztambuli Kezdeményezés partnerországai fegyveres erői hivatásos állományú tagjainak, köztisztviselőinek és közalkalmazottainak idegen nyelvi, katonai szaknyelvi képzésének és továbbképzésének felügyelete; f) az általános és a katonai szaknyelvi vizsgáztatás felügyelete; g) a Karrieriroda tevékenységének irányítása, az egyetemi alumni és DPR működésének felügyelete; h) Az oktatási, képzési rendszert érintő egyetemi szintű szabályozások kidolgozásának koordinálása; i) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek működésének irányítása;

15 15 j) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése; k) az Egyetem oktatási-képzési rendszerét érintő belső és külső együttműködési megállapodások előkészítésének, kidolgozásának koordinálása; l) kapcsolattartás az oktatást, a képzést érintő területen a kormányzati szervezetekkel, hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel és partnerekkel; m) szolgálati alárendeltjei felé teljes körű parancs- (utasítás-) adási joggal rendelkezik; n) az oktatást képzést érintő témakörökben intézkedési és ellenőrzési jogosultsága van az Egyetem teljes személyi állománya és valamennyi képzése tekintetében; o) javaslattételi, előterjesztési jogosultsága van a képzést, képzéssel kapcsolatos tevékenységet leíró belső szabályozók vonatkozásában; p) hatáskörében aláírási és kiadmányozási joggal rendelkezik; q) külön intézkedés szerinti értékhatárig utalványozási joga van. (2) Felelős: a) az érintett szervezeti egységek vezetőivel együttműködésben az Egyetem képzési kínálatának fejlesztése koordinálásáért; b) a tevékenységi területére vonatkozó, a felsőoktatásban érvényesülő, az oktatásra kiható jogszabályok figyelemmel kíséréséért, honosításáért; c) a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes elsődleges felelőssége mellett, a rektorhelyettesekkel, dékánokkal és az igazgatókkal együttműködve az akkreditációval kapcsolatos feladatok végrehajtásának segítéséért; d) a szakterületéhez tartozó egyetemi szintű szabályzók okmányainak, illetve más előterjesztéseknek a Szenátus üléseire történő előkészítéséért; e) az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének irányításáért; f) az alárendeltségébe tartozó meghatározott előirányzatok tervezéséért, felhasználásának felügyeletéért; g) az alárendelt szervezeti egységek gazdálkodásának felügyeletéért; h) a szakmai vezetőkön keresztül az Egyetem oktatási rendszerének működéséért, a nyelvképzés és nyelvvizsgáztatás megszervezéséért és végrehajtásáért, az egyetemi tananyagkiadás és az előállítás szakmai felügyeletéért; i) a Szenátus döntései és a rektor utasításai alapján az Egyetem oktatónevelő tevékenységének koordinálásáért, szervezéséért, ellenőrzéséért; j) a szakalapítással, szakindítással kapcsolatos tevékenység felügyeletéért; k) a karok felvételi eljárással kapcsolatos tevékenységének koordinálásáért és ellenőrzéséért; l) a karok tanulmányi munkával kapcsolatos tevékenységének felügyeletéért;

16 16 m) a vizsgaidőszakkal, záróvizsgákkal kapcsolatos feladatok előkészítésének és végrehajtásának felügyeletéért; n) az Egyetem kreditrendszerű képzése fejlesztésének és működtetésének szervezéséért és irányításáért; o) a képzés egyetemi szintű feladatai tervezésének végrehajtásáért; p) az oktatással összefüggő egyetemi szintű adatszolgáltatás megvalósításáért; q) az oktatással, a képzéssel kapcsolatos egyetemi szabályozók kidolgozásának, frissítésének koordinálásáért; r) a hallgatók személyes adatainak a jogszabályi keretek között történő kezeléséért, a tanulmányi munkával kapcsolatos egyetemi szabályzók kidolgozásáért, frissítéséért; s) oktatással és a képzéssel kapcsolatos tervek, és más dokumentumok tárolásáért, kezeléséért; t) az Egyetemen folyó tanfolyami képzések adminisztrációs feladatainak ellátásáért; u) a Karrieriroda működtetéséért. (3) Helyettesíti: az oktatási rektorhelyettes titkárságán dolgozó főelőadó (főtanácsos). (1) Feladat-, és hatásköre: Tudományos rektorhelyettes 9. a) ellátja az Egyetemi Doktori Tanács elnöki teendőit; b) felügyeli az Egyetemen folyó doktori képzést; c) felügyeli az Egyetem kutatási stratégiájának megvalósítását; d) felügyeli az Egyetem kiadványozási politikájának megvalósítását; e) felügyeli a doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos tervező-szervező tevékenységet; f) felügyeli a habilitációs eljárással kapcsolatos tervező-szervező tevékenységet; g) felügyeli a doktori iskolákkal, valamint az Egyetemi Habilitációs Bizottsággal együttműködve a PhD, illetve a habilitált doktorok ünnepélyes avatását; h) felügyeli a szakirodalmi információ-ellátást és a szolgáltatások rendjét, az Egyetemi Könyvtár munkáját; i) felügyeli a tudományos rendezvények előkészítését és levezetését; j) felügyeli az egyetemi tudományos periodikák és időszaki kiadványok megjelentetését; k) irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek kutatási, illetve kutatást támogató tevékenységét;

17 17 l) az Egyetemen folyó tudományos tevékenységet szervezi és irányítja; m) az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság munkájának biztosítása; n) tudományos rendezvények szervezése és rendezése, majd azok közzététele megjelenítése; o) kutatási, fejlesztési és innovációs programok tervezése, szervezése, koordinálása és nyilvántartása; p) a több résztvevős kutatási programok felügyelete és támogatása; q) a hazai illetve nemzetközi tudományos kapcsolattartás; r) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) az Egyetem Kutatási- Fejlesztési-, és Innovációs Stratégiájának kidolgozásáért; b) a tudományos tevékenységgel összefüggő tervek, szabályzók, illetve dokumentumok kidolgozásáért. (3) Helyettesíti: a Tudományszervező Központ igazgatója. Stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes 10. (1) Feladat-, és hatásköre: a) kialakítja az Egyetem rövid és hosszú távú stratégiáit és ellenőrzi azok végrehajtását, b) összehangolja a rektorhelyettesek és rektori megbízottak szakterületére tartozó stratégiai elképzeléseket, c) felügyeli az intézményfejlesztési terv végrehajtását, d) elősegíti az Egyetem hatékony működését, ennek érdekében az Egyetem működésével kapcsolatos kimutatásokat készít és készíttet, azokat elemzi, e) ellátja az Egyetem pályázati és stratégiai fejlesztési tevékenységének szakmai felügyeletét, f) tárgyalásokat kezdeményez és folytat az Egyetem lehetséges együttműködő partnereivel, itthon és külföldön egyaránt, g) folyamatos konzultáció folytat a társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, a térség kiemelt munkaadóival és a hallgatói szervezetekkel, h) koordinálja az egységes egyetemi arculat kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását, i) koordinálja az oktatói és hallgatói mobilitást szolgáló programokat, kialakítja az egyetemi szintű ERASMUS és más mobilitási programok szervezeti kereteit, ehhez előkészíti a külföldi egyetemekkel aláírandó megállapodásokat,

18 18 j) koordinálja az Egyetem több szervezeti egységének részvételével zajló pályázatokat, k) figyelemmel kíséri a kutatási, fejlesztési, innovációs pályázatokat, l) előkészíti a kutatási, pályázati megállapodásokat, m) kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel, folyamatos tájékoztatást ad az aktuális pályázatokról, kutatási lehetőségekről, n) képviseli az Egyetemet, az egyetemi beruházásokon, pályázatokon, fejlesztésekkel kapcsolatos tárgyalásokon o) javaslatot tesz a rektornak az egyetemi fejlesztésekre, azok leggazdaságosabb, legelőnyösebb, az Egyetem stratégiai célkitűzéseinek megfelelő megvalósítására, p) elnöke az Egyetemi Minőségügyi Bizottságnak (a továbbiakban: EMÜBI), q) elnöke a Marketing és PR Bizottságnak, és felügyeli annak munkáját, r) az egyetemi intézményfejlesztési és minőségbiztosítási feladatok szervezése és irányítása; s) az Egyetem stratégiai szintű fejlesztési elképzeléseinek összehangolása az oktatás-, kutatás-, szervezet- és infrastrukturális fejlesztés területein; t) az Egyetem szervezeti egységei pályázati munkájának adminisztratív támogatása; u) az Egyetem oktatási, tudományos és vezetési tevékenységének infokommunikációs támogatása, v) az Egyetem infokommunikációs rendszerének működtetése és fejlesztésének felügyelete; w) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) az Egyetem minőségbiztosítással kapcsolatos munkájának központi szervezéséért; b) az egységes egyetemi információs rendszer technikai bázisának működtetéséért és fejlesztéséért; c) az egyetemi honlap működtetéséért; d) a TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR, Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja, Tudomány és biztonság című egyetemi projekt megvalósításáért projekt szakmai vezetőként; e) a TÁMOP /2/KMR, Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban című egyetemi projekt megvalósításáért projekt menedzserként; f) az intézményfejlesztési terv összeállításáért; g) az Egyetem intézményfejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzéséért; h) az egyetemi akkreditáció lebonyolításáért.

19 19 (3) helyettesíti: az Intézményfejlesztési és Pályázati Iroda vezetője. (1) Feladat-, és hatásköre: Főtitkár 11. a) a központi egységes igazgatási rend meghatározása és irányítása; b) a humánpolitikai, személy- és munkaügyi feladatok központi koordinálása és felügyelete; c) a humánpolitikai stratégia kidolgozásának irányítása, érvényesülésének megszervezése; d) a belső jogi feladatok végrehajtásának koordinálása és felügyelete; e) az Egyetem mint intézmény éves és havi munkatervezésének megszervezése, irányítása, az egyetemi rendezvényszervezés központi tervezése és koordinációja; f) az Egyetem központi titokvédelmi és ügyvitel-szervezési feladatainak szabályozása és felügyelete; g) az Egyetem mint objektum tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatának szabályozása, rendszabályok betartásának ellenőrzése; h) az Egyetem protokoll- és nemzetközi kapcsolatainak tervezési és adminisztrációs végrehajtási feladatainak irányítása; i) az objektumbiztonsági rendszer felügyelete; j) az Egyetem általános működési rendjének szabályozása, végrehajtásának irányítása; k) az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, az egyetemi központi marketing és PR eszközök koordinációja; l) a Szenátus titkári teendőinek ellátása, a Szenátus üléseinek előkészítése, dokumentumainak, határozatainak nyilvántartása; m) a Főtitkári Hivatal működésének irányítása; n) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) az Egyetem igazgatási feladatainak végrehajtásáért, tervezéséért, felügyeletéért és koordinálásáért; b) az Egyetem vezetési rendszerének hatékony működtetéséért; c) az egyetemi belső rend és fegyelem, az objektumbiztonság megszervezéséért és ellenőrzéséért; d) a rendezvény-, protokoll és külkapcsolati feladatok végrehajtásának biztosításáért; e) a tűz-, munka- és környezetvédelmi tevékenység irányításáért. (3) Helyettesíti: a Főtitkári Hivatal vezetője.

20 20 (1) Feladat-, és hatásköre: Gazdasági igazgató 12. a) az Egyetem gazdálkodási-, ellátási-, műszaki kiszolgálási feladatainak tervezése, szervezése, végrehajtása, b) az Egyetem gazdálkodásának és gazdasági ügyeinek megszervezése, irányítása, végrehajtásuk koordinálása, c) az Egyetem gazdálkodó egységei gazdálkodási tevékenységének felügyelete, d) a Keretgazda Lakás- és Szociálpolitikai Bizottság munkájának vezetése, e) az Egyetem éves költségvetésének tervezése, a költségvetési év során jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás irányítása, f) számlakezeléssel és pénzforgalommal kapcsolatos feladatok szabályozása és végzése, g) ellenjegyzési, érvényesítési, kötelezettségvállalási és utalványozási tevékenység irányítása, h) az Egyetem központi pénzügyi alapjaival és a más pénzügyi forrásból származó keretekkel, valamint a hatáskörébe tartozó anyagi-technikai eszközökkel történő gazdálkodás, i) a kötelezettségvállalási, az utalványozási, a képviseleti és kiadmányozási jogok, valamint a javaslattételi, illetve véleményezési jogkör gyakorlása, j) az Egyetem gazdálkodó egységei gazdálkodási tevékenységének felügyelete, k) a rektor jóváhagyásával az Egyetem központi pénzügyi alapjaival és más pénzügyi forrásból származó keretekkel, valamint a hatáskörébe tartozó anyagi-technikai eszközökkel való gazdálkodás, l) az egyetemi fejlesztések, beruházások, az egyetemi létesítmények üzemeltetésének, állagmegóvásának és szakszerű karbantartásának, az Egyetem kezelésében lévő állami tulajdon védelmének megszervezése, m) az anyagi eszközök és pénzügyi források rendeltetésszerű, valamint gazdaságos felhasználásának biztosítása, n) leltározási feladatok irányítása, o) beszerzési, közbeszerzési feladatok tervezése, szervezése, végrehajtásának irányítása; p) szakterületét érintően az operatív belső kontrollok kialakítása, működtetése és fejlesztése. (2) Felelős: a) a Gazdasági Igazgatóság és az alárendelt szervezeti egységek működésért; b) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért;

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben