a évi beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2009. évi beszámolóhoz"

Átírás

1 PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a évi beszámolóhoz A j k a, április 15. PRIMER Kft.

2 2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft én lett alapítva Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cg.sz: ). A Kft évi tevékenységei, illetve azok árbevétele: * Városi távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése eft * Egyéb távfűtési tevékenység eft * Alaptevékenységen kívüli tevékenység eft Ö s s z e s e n : eft (A Kft teljes bevétele: eft) A évi e Ft árbevétellel szemben a 2009 évi árbevétel e Ft. A tervezett árbevétel e Ft volt. Az alaptevékenység árbevétele: 98,9 % A Kft évi adózott eredménye: e Ft

3 A Kft évi energiaköltség szerkezete: eft % Vásárolt hőenergia ,7 Vásárolt víz ,7 Vásárolt villamos energia ,6 Ö s s z e s e n : % 3 A évi fontosabb költségadatok és az eredmény bázishoz és tervhez viszonyított alakulása: A beruházások költségeit az adatok nem tartalmazzák Index (%) Megnevezés Bázis (eft) Terv (eft) Tény (eft) Bázishoz Tervhez Energia- és anyagköltség ,1 95,1 Személyi jellegű kifizetés (Bér, + TB jár. Egyéb) ,1 98,5 Amortizáció ,2 97,7 Egyéb költség, ráfordítás ,6 183,6 Költség összesen: ,2 97,2 Adózott eredmény: ,8 103,4 A távhőszolgáltató tevékenységre jellemző fontosabb adatok: A évi vásárolt hőmennyiség GJ. A vásárolt hőmennyiség alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza évben a Kft nek nem volt 60 napon túli tartozása, likvid hitelállománya december 31-én e Ft évben beruházási hitelfelvételre nem került sor.

4 4 A Kft évi összes beruházása: eft. Ezen belül: Befejezett beruházás Ebből vásárolt eszközök Ebből saját rezsis beruházás Egyéb befejezetlen eft eft eft 0 eft Az ajkai távhőszolgáltató rendszer fejlesztése a ma ismert korszerű berendezések és technológiák alkalmazásával történik: A távhővezetékek felújítása hosszú élettartamú kis hőveszteségű, előreszigetelt vezetékkel valósul meg. Folyamatban van a nagy szolgáltatói hőközpontok, illetve a kapcsolt épületek szétválasztása. Ennek eredményeként ezideig 2240 fm nyomvonal hosszúságú négyvezetékes szekunder összekötővezeték felújítása maradhatott el. Kompakt automatikus üzemű, változó tömegáramú hőközpontok kerültek kialakításra. A rendszer 85 %-ára kiterjedően hőközpont irányító és felügyeleti rendszer működik. Megkezdődött az épületek belső fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele. A teljes felhasználói kör től - a távhőfogyasztás mérése alapján került elszámolásra. A lakások 99,8 %-ában van egyedi lakás melegvízmérő. Az egyedi mérővel nem rendelkező lakások száma 12 db.

5 5 A évben megvalósult jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett beruházások összetételéből látható, hogy a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának folytatása mellett a biztonságos hőellátást szolgáló út alatti átvezetések cseréjére került sor. A hagyományos vezetékek előre szigetelt vezetékre történő cseréje a hőellátás biztonságát növeli. Távhőszolgáltatás mérés alapján történő elszámolása: Képviselőtestületi határozat alapján Ajkán általános érvénnyel től kötelező a hőfogyasztás mérés alapján történő elszámolás. A hőenergia elszámolás alapját képező hőközponti hőmennyiségmérők és szekunder oldali költségosztó mérőműszerek teljes mértékben korszerű ultrahang elven működő mérőeszközök. A primer oldali (hőközponti) mérők száma évben 215 db, a szekunder oldali (épületek fűtési hőfelhasználását mérő) hőmennyiségmérők száma 338 db. A lejárt hitelesítésű mérők száma évben 72 db, újrahitelesítésük költsége br , nettó Ft. Továbbra is gondot jelent a Kft és a felhasználók számára, hogy a lakóépületek 35 %-ában nincs közös képviselő, illetve fűtési megbízott, aki a szolgáltatóval szerződést köt és képviseli a lakóközösséget a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Ez különösen a szolgáltatói hőközpontok esetében jelent problémát, ahol egy hőközpont több épület hőellátását biztosítja. Fűtési rendszerek korszerűsítése: évben több épület képviselője is kért információt, társasházi közgyűlésen több alkalommal adtunk tájékoztatást a lakóközösségeknek az elérhető megtakarításokról és pályázati lehetőségekről. Adatszolgáltatást biztosítottunk 32 épületről és költségbecslést/költségvetést készítettünk a NEP kódszámú pályázaton történő induláshoz 16 db hagyományos technológiával épült lakóépülettömbről.

6 évben több épületen is elkészült homlokzat-hőszigetelés és nyílászáró-csere a korábbi sikeres pályázatok eredményeképpen. A PRIMER Kft. rendelkezésére álló információk alapján a fűtési rendszer korszerűsítése is megvalósult. Központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer kiépítése: A távhő-felügyeleti rendszer adatjel átvitele a városi kábel TV-n, kisebb területen ( 3 db hőközpont ) telefonhálózaton keresztül történik. Az adatátvitel a MODULTECHNIKA Kft-vel megkötött szerződés alapján valósul meg. A városi távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára kiterjedően működik a távhőfelügyeleti rendszer. A hőközpont irányító és ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ügyeletéről energiatakarékos napszaki programok legyenek beállíthatók a hőközpontokban. A mérés-adatgyűjtés primeroldali megvalósítása biztosítja a hőmennyiségmérés rendszeres ellenőrzését, elemzését. A szekunder oldali (hőfogadói) hőmennyiségmérők leolvasására URH leolvasó rendszer kiépítésére került sor. Az URH leolvasó rendszer lehetővé teszi az épületekbe történő bejutás nélküli gyors, és pontos hőmennyiségmérő leolvasást. A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a szerződéssel rendelkező felhasználói közösségnek lehetősége van a távhőszolgáltatás mértékét, a fűtési szakaszokat, annak napszak szerinti változását kérni, azaz a vételezett hőmennyiség mértékét igény szerint meghatározni. (hőközpontonként)

7 7 Az önkormányzati intézményeknek (iskolák, stb.) óta van lehetőségük a rendeltetésszerű használatnak és az egyéni igényeknek megfelelő szabályozás igénybevételére, energiatakarékos üzemeltetésre. Hálózati hidegvíz vásárlás: A PRIMER Kft az üzemeltetett 130 (Felh.. + Szolg.) hőközpontból 48 esetében vásárolja meg a melegvíz készítéshez szükséges ivóvizet. Ez azonban azt jelenti, hogy az összes használati melegvíz készítéshez szükséges ivóvíz 70 %-át vásárolja meg a Kft. A használati melegvíz hődíj-elszámolás alapját jelentő melegvíz mennyiség számlázása az épületrészenkénti melegvíz mérők mért mennyisége alapján történik. Az épületrészenkénti melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyisége azoknál a hőközpontoknál ahol a felmelegítésre kerülő hidegvizet a Kft vásárolja évben 9%-kal volt kevesebb, mint a hőközpontokban előállított összes használati melegvíz mennyiség. A mérés alapján történő elszámolás kötelező érvényű bevezetésével a melegvíz hődíj az önkormányzati rendelet előírásainak alkalmazásával a kiszámlázott összes hődíjban megtérül. (A távhőellátás költségének két összetevője az alapdíj és a hődíj.) A továbbszámlázott víz- és csatornadíj esetében az épületrészenkénti mérők március 01-től a vásárolt hálózati hidegvíz költségmegosztóivá váltak. Informatikai hardver és szoftver fejlesztés: Az 1993 óta használt számlázó program programozója felmondta a szerződést, ezért a Kft. kénytelen volt a piacon távhőszámlázó, könyvelő, díjhátralék kezelésére alkalmas szoftvert beszerezni, ill. bérbe venni.

8 évre az energiatámogatás rendszerének folyamatos változásai, illetve az újonnan megjelenő távhődíj-juttatás által jelentkező feladatokat az eddig használt 15 éves szoftver nem tudta kezelni, és a hardvereszközök fejlődése miatt is többször jelentkeztek kompatibilitási problémák. Az elavult rendszer cseréje halaszthatatlanná vált 2008-ban, ezért egy új, több szolgáltatónál is sikeresen bevezetett, és eredményesen alkalmazott értékesítés-támogató és számlázó rendszer beszerzése mellett döntött a Kft, melyre kedvező bérleti konstrukció keretében került sor. Egy munkaállomás került telepítésre a Távfűtési ügyeleten lévő pénztárba is, amely a helyi kábelszolgáltató hálózatán, internetes csatlakozással éri el a szervert. A beruházás keretében mind a Távfűtési Ügyeleten található pénztár, mind a Móra Ferenc utcai Ügyfélszolgálat helységei kisebb átalakításra kerültek, emelve a szolgáltatási körülmények színvonalát. Ennek során a pénztári befizetésekre már nem a 2. emeleten, hanem a földszinten biztosítunk lehetőséget ügyfeleinknek. A szoftver egy éves üzemeltetése után egyre hatékonyabban és gyorsabban van lehetőség a díjbehajtással kapcsolatos intézkedések megtételére. Lejárt hitelesítésű lakásvízmérők cseréje: A PRIMER Kft évben is anyagköltségen, munkadíj felszámítása nélkül végezte a lejárt hitelesítésű használati melegvíz mérők cseréjét. A TORNAMENTI Lakásfenntartó Szövetkezettel megkötött megállapodás óta 2002 évtől az alábbi táblázat szerinti hideg-és melegvíz-mérő cseréket végezte el a Kft.

9 9 Év: Melegvíz-mérő csere (db) Hidegvíz-mérő csere (db ) A lecserélt mérők számából látható, hogy a PRIMER Kft kezdeményezése a felhasználók, díjfizetők érdektelensége miatt nem érte el célját. A lejárt hitelesítésű melegvízmérők száma tovább nőtt. Bakonyi Erőmű Zrt-vel összefüggő információk: A villamos energiáról szóló évi LXXXVI tv. hatálytalanította a távhő és villamos energia termelői engedéllyel rendelkező engedélyes által közvetlenül, vagy közvetve lakossági távhőszolgáltatási célra értékesített melegített víz- és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 1/2006 (I.18.) Gkm. rendeletet. A központi árszabályozás megszűnése miatt a 2008 évre alkalmazható termelői hőárakról a Bakonyi Erőmű Zrt-nek és a PRIMER Kft-nek kellett megállapodnia. A Bakonyi Erőmű Zrt március 1-től az alapdíjat 6,7 %-al, a hődíjat pedig 27 %-al emelte. A két fél között létrejött megállapodás június 30-ig tartott. Mivel az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos kormányrendeletek a szerződés határidejének végéig nem jelentek meg, ezért a PRIMER Kft. illetve a tulajdonosa és a Bakonyi Erőmű Zrt. között vita alakult ki a január 1-től alkalmazható hőtermelői árakkal kapcsolatban. A két fél között kialakult vitákat végül Ajka Város Önkormányzata által megkötött megállapodások, ill. a PRIMER Kft és a Bakonyi Erőmű Zrt. között január hónapban megkötött ármegállapodás zárta le.

10 10 Az ármegállapodás alapján március 1-től a hőtermelő alapdíja 70 %-al, a hődíja 77 %-al emelkedett. A távhőellátás költségei egy átlagos felhasználású átlaglakás esetén éves szinten 36 %-al nőttek. Azokban a városokban, ahol a távhőellátás célú hőtermelés gáz energiahordozóval történik a távhőellátás költségei %-kal magasabbak az ajkai távhőellátás költségeinél. Fogyasztói kör csökkenése: A 2009 évi drasztikus mértékű hőtermelői áremelkedés következményeként elindult egy kikapcsolási folyamat. Lépcsőházi fűtés megszűntetését 12 épület kérte, melynek következtében lm 3 -el csökkent a közös használatú terek légtérfogata. Kisebb mértékben, de a nem lakossági körben is történtek helyiség kikapcsolások. Ingatlan bérbeadás: A Kft ingatlanok bérbeadásából származó bevétele évben e Ft volt. Az ingatlanok kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Szervezeti felépítés, létszám: A Kft évi átlagos statisztikai létszáma: 58 fő. A szakmai összetételen belül kiemelt jelentősége van a magasan kvalifikált műszerész és központi-fűtésszerelő szakmunkásoknak. A munkaerő piacon az elvárásoknak megfelelő szakemberek száma érezhetően emelkedett. Kintlevőségek: A lakossági kintlévőségek alakulását a december 31.-i állapot szerint a 4.sz. melléklet tartalmazza.

11 11 A késedelmesen fizető, vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft. A hátralék behajtás költsége 2009 évben e Ft volt. A Kft vagyoni helyzete: Az egyes tőkeelemek jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék ( fejlesztési tartalék), értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény a Kft évi mérleg beszámolójában szerepelnek. A távhőszolgáltatás befektetett eszközeinek részletezését a tárgyi eszköz és amortizáció kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza. Likviditás: A társaság likviditása, pénzügyi stabilitása romlott. A felhasználók késedelmes díjfizetése, a kintlevőségek jelentős mértékű emelkedése miatt likviditási problémák keletkeztek. A helyzet kezelését segítette, de nem oldotta meg a júliustól rendelkezésre álló likvidhitel. A PRIMER Kft. ezért több számlát késedelmesen tudott a Bakonyi Erőmű Zrt. részére kiegyenlíteni, a folyószámla hitel igénybevétel mellett is. Ajka, 2010 április 15. Holczinger József ügyvezető igazgató Távhőszolgáltatás a biztonságos és környezetbarát kényelem

12 12 Hőenergia felhasználás sz. melléklet Ebből Kórház GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ GJ GJ GJ GJ I , , , , , II , , , , , III , , , , , I.n.év , , , , , IV , , , , , V , VI , II.n.é , , , , , I.félév , , , , , VII VIII IX , , III.né , , X , , , , , XI , , , , , XII , , , , , IV.n.é , , , , , II.félév: , , , , , Év: , , , , ,

13 2. sz. melléklet évben elkészült beruházások, egyéb munkák 13 A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. Újélet u. 25. út alatti átvezetés Kosztolányi u szekunder vezeték Hkp. primer bekötő vezeték a Fűtési blokk szekunder vezeték Hkp. primer bekötő vezeték Távhővezeték összesen: B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft a Hőközpont fűtési blokk kialakítás E Hőközpont fűtési blokk kialakítás C Hőközpont fűtési blokk kialakítás a Hőközpont fűtési blokk kialakítás Hőközpont HMV blokk kialakítás Hőközpont HMV blokk kialakítás Összesen: C. Egyéb munkák 1. Szondí utcai telephely riasztó szerelés Össz: 188 D./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sor- Megnevezés szám (eft) 1. Polus-Coop Zrt ABC-k fűtésszerelési munkái Ifjuság u. 11 alatti belső gépészeti munkák AVAR Kft. hőmennyiségmérők beépítése STRABAG Zrt. távhővezeték kiváltási munkái AVÉP Kft.hőmennyiségmérők beépítése 218 Összesen: Mindösszesen: A + B + C + D e Ft

14 14 Ingatlanok műszaki adatai 3. sz. melléklet Sorszám Ingatlan címe Hrsz. Hőközpont száma,ill. ingatlan jellege Telek alapterülete (m 2 ) Bérlemény, alapterülete (m 2 ) Felépítmény alapterülete (m 2 ) Könyv szerinti érték (Ft) Piaci értéke Megjegyzés 1 Ajka,Móra F.u irodaház Társasházi résztulajdon 2 Ajka,Kossuth u.35/a Saját tulajdon 3 Ajka, Szondi u. 1941/ raktárépület Saját tulajdon 1 4 Ajka,Semmelweis u.1/a 1406 Üzemi épület Saját tulajdon 5 Ajka,Szent I.u.1/A 778/3 raktárépület Saját tulajdon / bérbe adva 6 Balatonfüred,Illyés 907/2 családi ház Saját tulajdon / bérbe adva Gy.u.7 7 Ajka,Fő u.4/a Saját tulajdon / bérbe adva 9 Ajka, Szent I.u.1/A Garázs Saját tulajdon / bérbe adva 10 Ajka, Verseny u.2/a Saját tulajdon / bérbe adva Összesen: Ajka, 2010.február

15

16 4.sz.melléklet Lakás összesen: 6892 Ebből magántulajdon: Önkormányzati: Hátralékos vevő: Hátralék összesen: Ebből -magántulajdon: 2252 db - Önkormányzati 89db Lakossági díjhátralék db Ft Ft Ft Jogerős től ig Fiz. Megh. Végrahajt.Lap 243 db 237 db Összesen: Ft Ebből: - magántul. 213 db Ft - önkorm. 30 db Ft Hátralék összegszerű megoszlása: db ( % a db-hoz ) Ft Ft alatti % Ft közötti % Ft közötti % Ft feletti % Összesen: ,00 % Ajka, április

17 Tárgyi eszköz és amortizáció kimutatás év 5.sz.melléklet Megnevezés december 31. Bruttó érték Halmozott é.cs. Nettó érték Tervezett 2010.év % Értékcsökkenés Nettó érték Hőközpont épületek Távfűtés ügyeleti épület Távfűtési gerincvez.,egyéb , Hkp.gépi berendezések , Összesen Bérlemények: Üzemi épületek Irodaépület Raktár ép. C telephely Balatonfüred üdülő Bérlemények összesen: Szondi úti telephely Irodaépület Üzemi gépek, berendezések, felsz , Számítástechnikai berendezések Softver Vagyoni értékű jog, szellemi alkotás , Összesen: Földterület Képzőművészeti alkotások Mindösszesen: február

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. OKTÓBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Megállapodás a szakmai érdekképviseletek és a Kormány között a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Üzleti jelentés 2006.

Üzleti jelentés 2006. Üzleti jelentés 2006. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2006. Bevezető A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) működése, az elmúlt év során

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben