ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. (székhelye: 3104 Salgótarján, Park út 12., cégjegyzékszáma: ) mint szolgáltató - továbbiakban -másrészről a. Társasház(székhelye: 3100 Salgótarján, mint felhasználó - továbbiakban között az alábbiak szerint: 1. A kötelezettséget vállal arra, hogy a Salgótarján lakóépületben a csatlakozási ponton biztosítja a lakóépület fűtéséhez és melegvíz ellátásához szükséges távhőt. A szerződő felek a 2. sz. melléklet A) pontjában rögzítették a lakóépület hőigény szempontjából jelentősséggel bíró jellemzőit. A szerződő felek nyilatkozzák, hogy a által, a lakóépület hőközpontjában biztosított hidegvíz felmelegítésével történik a használati melegvíz előállítása. 2. A által ténylegesen vételezett távhő mennyiségét a hőközponti csatlakozási pontnál hőmennyiségmérő méri, mely mérő a tulajdona. A mérőt a felek naptári évenként egyszer, közösen leolvassák a leolvasás adatait írásban rögzítik. A hőmennyiségmérő meghibásodása és hitelesítése esetén a méretlen időszakra vételezett hő mennyiségét a 2. sz. melléklet C) pontja szerinti módon kell megállapítani. Az épület által elhasznált hőmennyiség megoszlik használati melegvíz és fűtési rendszer között. A használati melegvíz fogyasztásra a felhasználó előző elszámolási időszak tényfogyasztása alapján előleget fizet, mellyel a szolgáltató a 4.sz. melléklet szerint elszámol. Az elszámoláshoz szükséges mellékvízmérők óraállásait 2.sz.melléklet E pontja szerint kap a szolgáltató adatokat. 3. A tulajdoni határokat a 2.sz. melléklet G pontja tartalmazza. A hőközpontot magába foglaló helyiség a tulajdona, azonban a távhő szolgáltatásról szóló jogszabályok értelmében a helyiségekért használati díjat a nem fizet. A hőközpontot magába foglaló helyiségbe csak a munkatársai, továbbá a által a 2. sz. melléklet F) pontjában megnevezett személyek léphetnek be. A tudomásul veszi, hogy a tulajdonában és a díjfizetők tulajdonában levő, e szerződés teljesítésében szerepet játszó 1

2 Hőközpont azonosító : berendezéseket (pl.: melegvíz és fűtési csövek, hőleadók stb.) köteles folyamatosan karbantartani, rajtuk átalakítási munkát csak a hozzájárulásával végezhet. 4. A szolgáltatott távhő ellenértékét az aktuális ármeghatározó hatóság rendelete határozza meg. 5. A Szolgáltatott távhő ellenértékét a lakóépületben található lakások, illetve nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek tulajdonosai - ingatlan nyilvántartás szerint albetét tulajdonosok - (továbbiakban díjfizetők) kötelesek megfizetni. A díjfizetők felsorolást az 1.sz. melléklet (i Adatlap) tartalmazza. A szolgáltató az ellenértéket (az előző elszámolási időszakban mért fogyasztási adatok alapján kialakított) általány összegben, havonta számlázza a díjfizetőknek. A költségosztás módszerét a felhasználói közösség a 104/2011.(VI.29.) kormányrendelet határozza meg. A költségosztók szerinti hődíj felosztásáról a gondoskodik. A képviselője által jóváhagyólag aláírt felosztási adatokat a nak megküldi, a fűtési idényre vonatkozó hődíj elszámolás elkészítése céljából. A a költségosztásra vonatkozó adatok átvételét követően elszámolást készít a Díjfizetőknek 4.sz melléklet szerint. A díjfizetők között alkalmazott fűtési hőmennyiség felosztás a 2. sz. melléklet E) pontja szerint történik. A következő fűtési idényre vonatkozó változtatási igényt augusztus 31-ig írásban be kell jelenteni a szolgáltatónak. A hidegvíz felmelegítés általány hőmennyiségét a 2. sz. melléklet D) pontja tartalmazza. 6. A szerződésszegés jogkövetkezményeire nézve a távhőszolgáltatásról szóló 9. pontban hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 7. A a 3. számú mellékletben foglaltak szerint jogosult az országos tüzelőanyag-hiány miatt nála vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló távhő termelőnél fellépő termeléskiesés esetén, vagy környezetvédelmi érdekből a szolgáltatást korlátozni. A korlátozásra szolgáló okok megszűnése után a szolgáltatónak a korlátozást haladéktalanul fel kell oldani. 8. Ezen közüzemi szerződés határozatlan időre szól. A felmondásra és a felmondási időre a Tszt. rendelkezései alkalmazandók. 9. Az itt nem szabályozott kérdésekben a távhő szolgáltatásról szóló 2005 évi XVIII. törvény (Tszt.) és végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) kormányrendelet (Tszr.), továbbá Salgótarján Megyei Jogú Város közgyűlésének 27/2006. (IX.14.) Ör. számú rendeletét kell alkalmazni. 2

3 Hőközpont azonosító : 10.A távhőszolgáltató és a felhasználó között a közüzemi szerződés a jogszabályokban és az üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel a szolgáltatás igénybevételével is létrejön. 157/2005. (VIII.15.)37.5.)... 3

4 i közösség neve : i közösség címe : A lakóépület helyrajzi száma : A lakóépület/hőközpont azonosító száma : A díjfizetők felsorolása : 1. sz. melléklet FELHASZNÁLÓI ADATLAP Sor Felhasználási hely azonosító Ter. m2 Légm3 HRSZ Tulajdonos/ Albetétes Tulajdoni arány 4

5 2.sz. melléklet Lakóépület ( hőközpont) azonosító száma :.. Lakóépület ( hőközpont) címe : Salgótarján,. A) A lakóépület hőigény szempontjából fontos jellemzői :.. KW beépített teljesítmény B) A hőmennyiségmérő-kör azonosító adatai : típus : gyári szám : hitelesítés éve: C) Hőmennyiségmérés hiányában a hőfogyasztás megállapítására alkalmazott képlet : Qkorr = a méretlen időszak hőfogyasztása (GJ), Q1 = a viszonyítási időszak hőfogyasztása (GJ), n1 = a viszonyítási időszak napjainak száma, n2 = a méretlen időszak napjainak száma, tk1 = a viszonyítási időszak átlagos külső hőmérséklete (C ), tk2 = a méretlen időszak átlagos külső hőmérséklete (C ). Q 1 * (20-t k2) Q korr = * n 2 (GJ) n 1 * (20-t k1) D) A hidegvíz felmelegítésre vonatkozó átalányár :.. GJ / m 3 E) A fűtési hőmennyiség felosztása jelenleg ( a felsorolásból aláhúzással jelölve ) : Használati melegvíz hőmennyiség felosztása ( a felsorolásból aláhúzással jelölve ) : F) A azon képviselője, aki a hőközpontba bejuthat : költségmegosztással a 104/2011. (VI. 29.) Korm. Rendelet alapján az albetétek légköbmétere alapján vízszolgáltató adatai alapján lakóközösség adatai alapján Név : Cím : 3100 Salgótarján,.. Telefonszám :. . G) Tulajdoni határok : Salgó Vagyon Kft tulajdona : Hőközponti berendezések tulajdona : Melegvíz-szekunder hálózat hőközpont falsíkján kívüli része. 5

6 3. sz. melléklet A távhőszolgáltatás felhasználói korlátozási sorrendje A salgótarjáni távhőrendszer 100 %-os teljesítmény igénye: 35 MW I. fokozat A lakossági, az egészségügyi és gyermekintézmények kivételével valamennyi más felhasználó korlátozása a 100 % teljesítményről a korlátozási igény szerinti mértékig, de maximum a fagyveszély elháríthatóságának határáig. Az I. fokozat teljesítménykorlátozási lehetősége: 8 MW. II. fokozat A további korlátozási igény szerinti mértékig az alábbi sorrendben: - A lakossági melegvíztermelés teljes megszüntetése. - A lakossági fűtési teljesítmény korlátozása 100 %-ról maximum 10 %-os csökkentéssel (90 %-ig). A II. fokozat teljesítménykorlátozási lehetősége: 13 MW. III. fokozat A további korlátozási igény mértékéig az alábbiak szerint: - Gyermekintézmények sport célú létesítményeinek kikapcsolása. - Lakossági felhasználói kör maximum 25 %-os fűtési teljesítmény korlátozása (75 %-os teljesítmény határig). - A gyermekintézmények fűtési teljesítményének maximum 10 %-os korlátozása (90 %-os teljesítmény határig). A III. fokozat teljesítménykorlátozási lehetősége: 16 MW. IV. fokozat /HAVÁRIA/ A további korlátozási igény mértékéig az alábbiak szerint: - Lakossági felhasználók teljesítményének további csökkentése, maximum a fagyveszély elháríthatóságának határáig. - Kórházi, egészségügyi és gyermekintézmények teljesítményének további csökkentése maximum a fagyveszély elhárításának határáig. - A távhőrendszer teljes leállítása és leürítése.. 6

7 4. sz. melléklet a Számladíjfizetés módjáról Számlakibocsátás időpontja : - Tárgyhavi részszámla - Hődíj végszámla Minden hónap napja közötti időszak A felhasználó által jóváhagyott és a szolgáltatónak átadott felosztási adatokat követő 60 napon belül a hónap bármely napja A számla tartalma : - Tárgyhavi részszámla - Hődíj végszámla Alapdíj + melegvízdíj előleg + hődíj előleg Az elszámolással érintett időszak tényhő felhasználás, számlázott hődíj előleg valamint annak különbözete. Díjfizető : A felhasználási hely tulajdonosa, vagy érvényes Bérlő-díjfizető megállapodás esetén a felhasználási hely bérlője, használója Fizetés módja ( választható) : postai készpénz átutalási megbízás Csoportos beszedési megbízás Fizetési határidő : Jellemzően tárgyhó utolsó napja, de minimum a számla keltétől számított 8. nap. 7

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben az 53/2006.(XII.12.), 2/2008.(I.29.), 40/2008.(IX.30.), 30/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.),

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2014. október MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelete jogharmonizációs

Részletesebben

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. 1. melléklet Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2013. február Kiadás: 2. - 1 -. oldal a 16 oldalból Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA A Szabályzat érvénybe lépésének

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év december 18.-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

[a Tszt. 44. (1) bekezdéséhez]

[a Tszt. 44. (1) bekezdéséhez] 1 A Kormány 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. OKTÓBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Megállapodás a szakmai érdekképviseletek és a Kormány között a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez 1. A közüzemi szerződés tárgya, a szolgáltatások műszaki, mennyiségi, minőségi jellemzői A Hajdú-Bihari

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben