a évi beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2013. évi beszámolóhoz"

Átírás

1 PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400 A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a évi beszámolóhoz A j k a, március 31. PRIMER Kft.

2 2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft én lett alapítva Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cégjegyzékszám: ). A Kft évi tevékenységei, illetve azok árbevétele: * Városi távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése eft * Alaptevékenységen kívüli tevékenység 9479 eft Ö s s z e s e n : eft (A Kft teljes bevétele: eFt) A évi e Ft árbevétellel szemben a 2013 évi árbevétel e Ft. A tervezett árbevétel e Ft volt. Az alaptevékenység árbevétele 99,4 % A Kft évi adózott eredménye: e Ft

3 3 A Kft évi energiaköltség szerkezete e Ft % Vásárolt hő: ,5 Vásárolt víz: ,5 Vásárolt villamos energia ,0 Ös s z e s e n: ,0 % A évi fontosabb költségadatok és az eredmény bázishoz és tervhez viszonyított alakulása: A beruházások költségeit az adatok nem tartalmazzák Index (%) Megnevezés Bázis (eft) Terv (eft) Tény (eft) Bázishoz Tervhez Energia- és anyag, anyagjellegű költség ,2 96,4 Személyi jellegű kifizetés 102,7 95,9 (Bér, + TB jár. Egyéb) Amortizáció ,3 101,8 Egyéb költség, ráfordítás ,2 169,7 Költség összesen: ,0 100,2 Adózott eredmény: ,6-3022,7 A távhőszolgáltató tevékenységre jellemző fontosabb adatok: A évi vásárolt hőmennyiség GJ A vásárolt hőmennyiség alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza évben a Kft-nek nem volt 60 napon túli tartozása, likvid hitelállománya december 31-én e Ft évben beruházási hitelfelvételre nem került sor.

4 4 A Kft évi összes beruházása: 55977eFt Ezen belül: Befejezett beruházás Ebből vásárolt eszközök Ebből saját rezsis beruházás Saját rezsis befejezetlen Egyéb befejezetlen eft eft eft 5408 e Ft 2700 eft Sztv 95 4/b) Az ajkai távhőszolgáltatás fejlődése két szempont szerint vizsgálható. Az első a piaci környezet, az ellátott fogyasztói kör növekedési lehetőségei, a második a meglévő rendszer fejlesztési lehetőségei. A PRIMER Kft. felhasználói köre középtávon stagnálást, esetleg kis mértékű csökkenést fog mutatni. Ennek oka, hogy a távhővel ellátott városrészben nem épülnek új létesítmények, melyek a távhőrendszerre kapcsolódnának. Folytatódik ugyanakkor a meglévő távhőrendszer korszerűsítése, fejlesztése. Folyamatosan történik a szolgáltatói hőközpontok szétválasztása felhasználói hőközpontok létesítésével, a szükséges vezetékek cseréje jó minőségű, előreszigetelt vezetékekkel történik. Ezekkel a beruházásokkal a felhasználók ellátásbiztonsága folyamatosan emelkedik. Sztv 95 5/a) A PRIMER Kft. betartja valamennyi környezetvédelemre vonatkozó jogszabályt. A veszélyes hulladéknak tekinthető anyagokat, festékes dobozokat, számítástechnikai eszközöket arra feljogosított céghez szállítja el, és fizet a Kft a hulladékok átvételéért. Mivel ezek az anyagmennyiségek nem jelentős mértékűek, ennek költségei elhanyagolhatók.

5 5 Sztv: 95 6/c) A távhőszolgáltatás október 1-től hatósági árkategóriába került, így az alkalmazható díjakat a Nemzetgazdasági Miniszter állapítja meg: 50/2011. NFM Rendelet, 51/2011 NFM Rendelet és a 66/2011 (XI.30) NFM Rendelet. Az árbevétel és az állami támogatás 2013-ban már nem nyújtott fedezetet az összes költségre, az értékvesztés elszámolására. A vásárolt hőenergia költségének megfizetése nincs összhangban a díjfizetők távhőszámla fizetési határidejével. Emiatt a PRIMER Kft-nek 2010-től likvid hitelt kellett felvennie, melynek éves költsége 2013 évben 9,3 M Ft volt. Még a likvid hitel mellett is előfordul, hogy a téli hónapokban határidőn túl kerülnek kiegyenlítésre a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt. számlái. Az ajkai távhőszolgáltató rendszer fejlesztése a ma ismert korszerű berendezések és technológiák alkalmazásával történik: A távhővezetékek felújítása hosszú élettartamú kis hőveszteségű, előreszigetelt vezetékkel valósul meg. Folyamatban van a nagy szolgáltatói hőközpontok, illetve a kapcsolt épületek szétválasztása. Ennek eredményeként ezideig 3122 fm nyomvonal hosszúságú négyvezetékes szekunder összekötővezeték felújítása maradhatott el. Kompakt automatikus üzemű, változó tömegáramú hőközpontok kerültek kialakításra. A hőközpontok 92 %-a, a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontok 100 %-a irányító és felügyeleti rendszerbe van kapcsolva. Megkezdődött az épületek belső fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele. A teljes felhasználói kör től - a távhőfogyasztás mérése alapján került elszámolásra. A lakások 99,99 %-ában van egyedi lakás melegvízmérő. Az egyedi mérővel nem rendelkező lakások száma 7 db.

6 6 A évben megvalósult jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett beruházások összetételéből látható, hogy a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának folytatása mellett a biztonságos hőellátást szolgáló út alatti átvezetések cseréjére került sor. A hagyományos vezetékek előre szigetelt vezetékre történő cseréje a hőellátás biztonságát növeli. Távhőszolgáltatás mérés alapján történő elszámolása: Képviselőtestületi határozat alapján Ajkán általános érvénnyel től kötelező a hőfogyasztás mérés alapján történő elszámolás. A hőenergia elszámolás alapját képező hőközponti hőmennyiségmérők és szekunder oldali költségosztó mérőműszerek teljes mértékben korszerű ultrahang elven működő mérőeszközök. A primer oldali mérők száma évben 258 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 322 db. A lejárt hitelesítésű mérők száma évben (58) 25 primer, 33 szekunder mérő, újrahitelesítésük költsége nettó 1271 eft. Az egyre magasabb december-január-február havi távhőszámlák miatt a PRIMER Kft. felajánlotta valamennyi lakossági felhasználónak (lakóépületnek), hogy az eddig alkalmazott havi fűtési hődíj elszámolás helyett hét havi egyenlő részletben, vagy 12 havi (éves) részletben fizethessék meg lakóépületük fűtési hőenergia költségét. A mintegy 230 lakóépületből 7 havi elszámolásra 11 lakóépület, 12 havi elszámolásra 18 épület tért át. Továbbra is gondot jelent a Kft és a felhasználók számára, hogy a lakóépületek 24 %-ában nincs közös képviselő, illetve fűtési megbízott, aki a szolgáltatóval szerződést köt és képviseli a lakóközösséget a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Ez különösen a szolgáltatói hőközpontok esetében jelent problémát, ahol egy hőközpont több épület hőellátását biztosítja.

7 7 Fűtési rendszerek korszerűsítése: Utólagos költségelszámolásra ig 1975 díjfizető szerződött költségosztó céggel, ebből 2013 évben 5 épület 129 lakásába vezették be az utólagos költségosztás alapján történő elszámolást. Pályázatok hiányában érezhetően csökkent az érdeklődés a lakóközösségek részéről az energetikai korszerűsítésekkel kapcsolatosan. A teljes korszerűsítésben résztvevő épületek esetében a mérési adatok egyértelműen bizonyítják a fűtési hőfelhasználás %-os csökkenését. Központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer kiépítése: A távhő-felügyeleti rendszer adatjel átviteli rendszerét március 1-től a Magyar Telecom Nyrt. látja el. A városi távhőszolgáltató rendszer 92 %-ára kiterjedően működik a távhő-felügyeleti rendszer. A hőközpont irányító és ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ügyeletéről a lakóközösségek igényeinek megfelelő energiatakarékos napszaki programok legyenek beállíthatók a hőközpontokban. A mérés-adatgyűjtés primeroldali megvalósítása biztosítja a hőmennyiségmérés rendszeres ellenőrzését, elemzését. A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a szerződéssel rendelkező felhasználói közösségnek lehetősége van a távhőszolgáltatás mértékét, a fűtési szakaszokat, annak napszak szerinti változását kérni, azaz a vételezett hőmennyiség mértékét igény szerint meghatározni. (hőközpontonként) Az önkormányzati intézményeknek (iskolák, stb.) óta van lehetőségük a rendeltetésszerű használatnak és az egyéni igényeknek megfelelő szabályozás igénybevételére, energiatakarékos üzemeltetésre.

8 8 Hálózati hidegvíz vásárlás: A PRIMER Kft az üzemeltetett 148 (Felh.. + Szolg.) hőközpontból 42 esetében vásárolja meg a melegvíz készítéshez szükséges ivóvizet. Ez azonban azt jelenti, hogy az összes használati melegvíz készítéshez szükséges ivóvíz 65 %-át vásárolja meg a Kft. A használati melegvíz hődíj-elszámolás alapját jelentő melegvíz mennyiség számlázása az épületrészenkénti melegvíz mérők mért mennyisége alapján történik. Az épületrészenkénti melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyisége azoknál a hőközpontoknál ahol a felmelegítésre kerülő hidegvizet a Kft vásárolja évben 8 %-kal volt kevesebb, mint a hőközpontokban előállított összes használati melegvíz mennyiség. A mérés alapján történő elszámolás kötelező érvényű bevezetésével a melegvíz hődíj az önkormányzati rendelet előírásainak alkalmazásával a kiszámlázott összes hődíjban megtérül. (A távhőellátás költségének két összetevője az alapdíj és a hődíj.) A továbbszámlázott víz- és csatornadíj esetében az épületrészenkénti mérők március 01-től a vásárolt hálózati hidegvíz költségmegosztóivá váltak. Lejárt hitelesítésű lakásvízmérők cseréje: A PRIMER Kft évben is anyagköltségen, munkadíj felszámítása nélkül végezte a lejárt hitelesítésű használati melegvíz mérők cseréjét. A TORNAMENTI Lakásfenntartó Szövetkezettel megkötött megállapodás óta 2008 évtől az alábbi táblázat szerinti hideg-és melegvíz-mérő cseréket végezte el a Kft. Év: Melegvíz-mérő csere (db) Hidegvíz-mérő csere (db)

9 9 A PRIMER Kft tömeges melegvíz mellékmérők cseréjét csak azokban az épületekben vállalja, melyekben felhasználói hőközpont létesítésére kerül sor. Elromlott melegvíz mérőt továbbra is anyagáron, munkadíj felszámítása nélkül végzi el a Kft. Informatikai hardver és szoftver fejlesztés: 2012 évben az új igényeknek megfelelő bérprogram, évben anyagprogram vásárlására került sor. Bakonyi Erőmű Zrt-vel összefüggő információk: A Kormány március 31-i állapotnak megfelelően rögzítette a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjait október 1-től egy újabb Kormányrendelet hatósági áras kategóriába sorolta a távhőszolgáltatási célra hőt termelők és távhőszolgáltatók díjait. A rögzített díjakhoz támogatási rendszert hozott létre. A Bakonyi Erőmű Zrt részére megállapított lakossági árak november 1-től: 2332 Ft/GJ, az alapdíj mértéke: Ft/MW/év. A november 1-i újabb rezsicsökkentés a hőtermelői árakat változatlanul hagyta. A Bakonyi Erőmű Zrt. vesztett a hőpiacából, mert a MAL leállította az un. vörös üzemet. Ennek az lett a következménye, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. vásárolt hőenergia mintegy 60 %-al csökkent. A kieső hőenergia értékesítés árbevételét részben kompenzálja, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. visszakerült a KÁT rendszerbe és így több villamos energiát tud értékesíteni a korábbi évekhez képest.

10 10 Lakossági távhőszolgáltatási díjak változása, támogatási rendszer alakulása. 78/2012. (XII.22) NFM rendelet 44. (2) bek: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A 10 %-os lakossági díjcsökkentés miatt a PRIMER KFt-re vonatkozó támogatás mértéke Ft/GJ összegre változott november 1-től emelkedett a Bakonyi Erőmű Zrt. részére fizetendő hődíj is Ft/GJ-ról Ft/GJ-ra november 1-től lépett életbe a 20%-os rezsicsökkentés. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a október 31-én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át november 1-től, lakossági támogatás mértéke Ft/GJ a 64/2013.(X.30.) NFM rendelet szerint. Bakonyi Erőmű részére fizetendő hődíj változatlanul 2332 Ft/GJ. Fogyasztói kör csökkenése: A 2009 évi drasztikus mértékű hőtermelői áremelkedés következményeként elindult egy kikapcsolási folyamat. Két év alatt december 31-ig összesen lm 3 -el csökkent a felhasználók fűtött légtérfogata évben további 1 fogyasztó került kikapcsolásra melynek légtérfogata lm évben a fűtött légtérfogat 5329 lm3-el, 2013 évben 1460 lm3-el csökkent. Ingatlan bérbeadás: A Kft ingatlanok bérbeadásából származó bevétele évben 4147 e Ft volt.

11 11 Az ingatlanok kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Szervezeti felépítés, létszám: A Kft évi átlagos statisztikai létszáma: 47 fő. A jelenlegi létszám optimális, rugalmasan biztosítja a Kft feladatainak elvégzését. További létszám csökkentést nem tervez a PRIMER Kft, mert az már veszélyeztetné a szolgáltatás jelenlegi minőségét, a fogyasztói elvárások teljesítését. Kintlevőségek: A lakossági kintlévőségek alakulását a december 31-i állapot szerint a 4.sz. melléklet tartalmazza. A késedelmesen fizető, vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft. A hátralék behajtással kapcsolatban felmerült költség évben 1997 e Ft volt. A Kft vagyoni helyzete: Az egyes tőkeelemek jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék ( fejlesztési tartalék), értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény a Kft évi mérleg beszámolójában szerepelnek. A távhőszolgáltatás befektetett eszközeinek részletezését a tárgyi eszköz és amortizáció kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza. Likviditás: A 150 millió Ft összegű likvid hitel 2013 évben már nem tudta biztosítani a hőtermelő számláinak határidőre történő kiegyenlítését. Ajka, március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató Távhőszolgáltatás a biztonságos és környezetbarát kényelem

12 Hőenergia felhasználás év 1.sz. melléklet Ebből Kórház: GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ GJ GJ GJ GJ I , , , , , II , , , , , III , , , , , I.n.év , , , , , IV , , , , , V , , VI II.n.é: , , , , , I.félév : , , , , , VII VIII IX , , III.n.é , , X , , , , , XI , , , , , XII , , , , , IV.n.é , , , , , II.félé v: , , , , , Év: , , , , ,

13 13 2. sz. melléklet évben elkészült beruházások, egyéb munkák A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. II-es gerincvezeték csere 204-es Hkp. körzetben Hkp. körzet vezeték építés II-es gerincvezeték csere Sport utca Hkp körzet primer vezeték felújítása as Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása es Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 788 Távhővezeték összesen: B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft D HMV blokk kialakítása Béke u C HMV blokk kialakítása József Attila u B HMV blokk kialakítása József Attila u A Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u B Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u Összesen: C./ Egyéb munkák 1. Bérlemény kialakítása Verseny u. 2/A Összesen: Mindösszesen: A + B + C e Ft

14 14 Ingatlanok műszaki adatai 3. sz. melléklet Sorszám Ingatlan címe Hrsz. Hőközpont száma,ill. ingatlan jellege Telek alapterülete (m 2 ) Bérlemény, alapterülete (m 2 ) Felépítmény alapterülete (m 2 ) Könyv szerinti érték (Ft) Piaci értéke e Ft Megjegyzés 1 Ajka,Móra F.u irodaház Társasházi résztulajdon 2 Ajka,Kossuth u.35/a el eladva! 3 Ajka, Szondy u. 1941/1 raktárépület Saját tulajdon 4 Ajka,Semmelweis 1406 Üzemi épület Saját tulajdon u.1/a 5 Ajka,Szent I.u.1/A 778/3 raktárépület Saját tulajdon / bérbe adva 6 Ajka, Verseny u.2/a Saját tulajdon 7 Ajka, Fő u. 4/a 1329 Hőközpont, üzlet Saját tulajdon Összesen: Ajka, március 31.

15 15 4.sz.melléklet Lakossági halmozott díjhátralék adatok ig Lakás összesen: Magán tulajdonú: Önkormányzati lakás: Tőketartozás összesen: Magán tulajdonú: Önkormányzati lakás: 6961 db 6876 db 85 db Ft Ft Ft Intézkedések ig halmozottan Fizetési meghagyás kiállítása: 427 vevő Ebből Önk db 93 Fizetési meghagyásra adott összeg: Ft Ebből Ök Ft Fizetési megh. adott összeg aktuális egyenleg: Ft Ebből Ök Ft Fizetési meghagyás jogerős: 409 vevő Ebből Ök db 93 Fizetési meghagyásra adott összeg: Ft.- Ebből Ök Ft Fizetési megh. adott összeg aktuális egyenleg: Ft.- Ebből Ök Ft Végrehajtási lap készült: 292 vevő Ebből Ök db 92 Végrehajtásra adott összeg: Ft Ebből Ök Ft Végrehajtás aktuális egyenlege: Ft Ebből Ök Ft Végrehajtási lap jogerős: 230 vevő Ebből Ök db 73 Végrehajtási lap összege összesen: Ft Ebből Ök Ft Végrehajtási lap jogerős aktuális egy.: Ft Ebből Ök Ft

16 16 Hátralék összegszerű megoszlása Megoszlás: Ft Ft alatt Ft között Ft között Ft felett Összesen: Megjegyzés: - Az intézkedések tartalmazzák a járulékos költségeket is - Vevő szám nem egyezik meg a lakás számmal Ajka, március 31.

17 17 Tárgyi eszköz és amortizáció kimutatás év 5.sz.melléklet Megnevezés december 31. Bruttó érték Halmozott é.cs. Nettó érték Tervezett 2014.év % Értékcsökkenés Nettó érték Hőközpont épületek Távfűtés ügyeleti épület Távfűtési gerincvez.,egyéb , Hkp.gépi berendezések , Összesen Bérlemények: Üzemi épületek Irodaépület Raktár ép. C telephely Bérlemények összesen: Szondi úti telephely Irodaépület Üzemi gépek, berendezések, felsz , Számítástechnikai berendezések Softver Vagyoni értékű jog, szellemi alkotás , Összesen: Földterület Képzőművészeti alkotások Mindösszesen: március 31.

a 2009. évi beszámolóhoz

a 2009. évi beszámolóhoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a 2009. évi beszámolóhoz A j k a, 2010. április 15. PRIMER Kft. 2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben az 53/2006.(XII.12.), 2/2008.(I.29.), 40/2008.(IX.30.), 30/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2014. október MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. 1. melléklet Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelete jogharmonizációs

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről 1 ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről összeállította: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 2 Tartalom I. A vállalkozás általános bemutatása... 3 II. Gazdálkodási jellemzők... 5 III.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11 ÜZLETI TERV 2015 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.. 2 1.1 A Váci Távhő Kft. rövid bemutatása..2 1.2 Váci TÁVHŐ Kft. szervezeti felépítése.4 1.3 Váci Távhő Kft. főbb adatai 4 2. Termékek, szolgáltatások,

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Melléklet: 11 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására Összeállította:..

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben