JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK"

Átírás

1 Agresszió, erőszak a családban megoldáskeresés egy össztársadalmi problémára Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta Zsófia egyetemi tanársegéd Kedd, / 010. Nappali Kontakt óra AJSZNO44601 SZVN Kredit 2 1 Félévi óraszám Létszám 15 Szemeszter Meghirdetési gyakorisága: félévente Oktatás nyelve: magyar Tantárgyi tematika: 1. A családon belüli erőszakról. Bevezető, általános összefoglaló a témáról (történeti visszatekintés, magyarországi és külföldi példákkal). 2. Európai körkép a családi erőszak kezeléséről (példák, módszerek). 3. Gyermekáldozatok. Különös tekintettel a szülőktől elszenvedett erőszakra. 4. A rendőrség szerepe, hozzáállása nálunk és a környező országok egyikében (összehasonlítás). 5. Terror a családban, tendenciák, folyamatok a falak között zajló erőszakról. 6. Női áldozatok. A nővédelmi szervezetek feladata, szerepe. 7. A férfi is lehet áldozat? A legújabb felmérésekről. 8. NaNE, ESZTER-Alapítvány,...magyar civilszervezetek bemutatása. 9. A távoltartás intézménye. 10. Stalking, avagy a zaklatásról. 11. Kiből, miért válhat áldozat, vagy akár elkövető? 12. Civil szervezetek kontra állami megoldások. Megvalósulhat-e a hatékony együttműködés a két szféra között? 13. Prevenció, intervenció, rehabilitáció a családi erőszak esetén (példákkal történő szemléltetés) 14. Családvédelem európai szemmel. 15. Uniós elvárások. Mi valósult meg belőlük idehaza? A családi erőszak jogi szabályozottsága Magyarországon. Félévközi ellenőrzés: - Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga Az osztályzat kialakításának módja: A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 1. oldal

2 A családi erőszak témaköréből széleskörű ismeretanyag átadása (jogi, szociológiai és pszichológiai összefüggések vizsgálata), oktatófilmek vetítése, gyakorlati szakemberek előadásainak hallgatása, kiegészítve az egyéni kutatómunkák megvitatásával. Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: Herczog Mária: Gyermekbántalmazás Kerezsi Klára: A védtelen gyermek (Erőszak és elhanyagolás a családban) Morvai Krisztina: Terror a családban Tamási Erzsébet: Bűnös áldozatok Korinek Beáta: A stalking és a családon belüli erőszak Virágh György (szerk.): Családi iszonyok Ranschburg Jenő: Meghitt erőszak A 13/2003. sz. ORFK intézkedés: Módszertani útmutató a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására. A 45/2003. országgyűlési határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról A 115/2003. (X.28.) országgyűlési határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról A jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből, valamint előadásanyag vázlatos kidolgozása (max. 1-5 oldalban). A foglalkozásokon való részvétel i: TVSZ szerint A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint Megjegyzés: - 2. oldal

3 Levelező Nem kontakt óra A házastársi és az élettársi kapcsolat Dr. Filó Erika egyetemi docens, óraadó AJSZLO44401 AJKOLO4401 SZVA5901 SZVD5901 SZVR5901 CIVA0701 CIVD0801 CIVR0801 SZVU5901 CIVU0801 Kredit Félévi óraszám Létszám Meghirdetési gyakorisága: félévente Oktatás nyelve: magyar Tantárgyi tematika: A házastársi és élettársi együttélés fogalma, e jogviszonynak tekinthető kapcsolat tartalmának megítélése eltérő. Évről évre nő a házasságkötés nélküli párkapcsolatban együtt élők száma. A házassági vagyonjog és az élettársak vagyoni viszonyai, a szülő-gyermek viszony stb. e két kapcsolati formában, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból vizsgálandó. Félévközi ellenőrzés: - Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga Az osztályzat kialakításának módja: A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A házasodási kedv csökkenésével párhuzamosan megnövekedett élettársi kapcsolatok során felmerülő polgári jogi és családjogi elméleti és gyakorlati problémák megismerése és feldolgozása Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: - A családjog kézikönyve I. II. (HVG-ORAC Bp ) - A polgári törvénykönyv magyarázata (KJK. KERSZÖV. Bp., 2002) - Grád András: Kézikönyv a Strasbourgi Emberi Jogi ítélkezésről (HVG-ORAC Bp., 2005.) - Csiky-Filó: Magyar családjog: (HVG-ORAC Bp., 2003.) - Weiss Emilia: Az új Polgári Törvénykönyv és a családjogi viszonyok szabályozása (Pap Tibor Emlékköny Pécs, 2002.) - A családjogi törvény magyarázata (KJK Kerszöv Bp. 2003) - Kőrös András: Múlt jövendő tán együtt van megőrzendő és új elemek a családjogban az új PTK. kodifikációja során (Gondolat, Debreceni Egyetem ÁJK 2005.) - Weiss Emília: Néhány kérdés a készülő Polgári Törvénykönyv családjogi könyve koncepciója köréből (Gondolat, Debreceni Egyetem ÁJK 2005.) 3. oldal

4 - A családjog kézikönyve, I. (HVG-ORAC Bp. 2007) - Vékás Lajos: Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhet ( CompLex Budapest, 2008.) A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: A foglalkozásokon való részvétel i: TVSZ szerint A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint Nem kontakt órával kapcsolatos információk A kapcsolattartás formája, módja: személyesen Témaválasztás, konzultáció, irodalom megjelölése. Konzultáció időpontja: csütörtök 9-11-ig és péntek ig 8-10 oldalas dolgozat elkészítése A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen A dolgozat(ok) leadásának határideje: május 8. Megjegyzés: - 4. oldal

5 A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény érvényesülése a gyakorlatban Dr. Filó Erika egyetemi docens, óraadó Levelező Nem kontakt óra AJSZLO44501 SZVA5801 SZVD5801 SZVR5801 SZVU Kredit Félévi óraszám Létszám Meghirdetési gyakorisága: félévente Oktatás nyelve: magyar Tantárgyi tematika: A szülő gyermekviszony a jól működő családban. A szülői felügyelet szünetelése és megszűnése, a veszélyeztetett kiskorú vonatkozásában. A New York-i Egyezmény a i törvény és a Gyermekvédelmi törvény alkalmazása során felmerülő gyermeki jogok érvényesülése és sérülése. Jogalkalmazási gyakorlat, mind a gyámhivatal, mind a bírósági eljárás során. Félévközi ellenőrzés: - Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga Az osztályzat kialakításának módja: A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A gyermek jogainak sérülése, a gyermekvédelem, gyámügyigazgatás, családsegítés elméleti és gyakorlati problémáinak felvetése és a megoldási módozatok. Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: - Filó- Katonáné: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, (HVG-ORAC Bp.:2009.) - Filó Erika: Gyermeki jogok és a szülői felügyelet (Pap Tibor Emlékkönyv, Pécs, 2002.) - A családjog kézikönyve I. II. (HVG-ORAC Bp ) - A polgári törvénykönyv magyarázata (KJK. KERSZÖV. Bp., 2002.) - Grád András: Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésről (HVG-ORAC Bp., 2005.) - Csiky-Filó: Magyar családjog: (HVG-ORAC Bp., 2003.) - Filó Erika: Tizenöt éves a New York-i Egyezmény, (Családi Jog, HVG-ORAC 2004.) - Filó Erika: Az örökbefogadás, A családjogi törvény magyarázata (KJK Kerszöv Bp ) - A családjog kézikönyve, I. (HVG-ORAC Bp., 2007.) - Vékás Lajos: Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhet. ( CompLex Budapest, 2008.) A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: A foglalkozásokon való részvétel i: TVSZ szerint A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint 5. oldal

6 Nem kontakt órával kapcsolatos információk A kapcsolattartás formája, módja: személyesen Témaválasztás, konzultáció, irodalom megjelölése. Konzultáció időpontja: csütörtök 9-11-ig és péntek ig 8-10 oldalas dolgozat elkészítése A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen A dolgozat(ok) leadásának határideje: május 8. Megjegyzés: - 6. oldal

7 Nemzetközi gyermekvédelem Katonáné Dr. Pehr Erika c. egyetemi docens Hétfő, / 011. Nappali Kontakt óra SZVN CIVN0801 Kredit 1 Félévi óraszám 30 Létszám 20 Szemeszter 1-10 Levelező Nem kontakt óra AJSZLO54101 AJKOLO4401 SZVA36901 SZVD36901 SZVR36901 CIVA0701 CIVD0801 CIVR0801 SZVU36901 CIVU0801 Kredit Félévi óraszám Létszám Meghirdetési gyakorisága: félévente Oktatás nyelve: magyar Tantárgyi tematika: A gyermekek helyzetére vonatkozó alapvető nemzetközi egyezmények. A gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, örökbefogadás nemzetközi szabályai. A hazai gyermekvédelem a nemzetközi egyezmények tükrében. Az Európai Bíróság gyakorlata a gyermekvédelem terén. Félévközi ellenőrzés: - Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy Jellege: írásbeli vizsga Az osztályzat kialakításának módja: 8-10 oldalas házi dolgozat A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem elmélyítése és rendszerben kezelése. 7. oldal

8 Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: Ajánlott jogszabályok és egyéb dokumentumok: évi VIII. törvénycikk az állami gyermekmenhelyekről; évi XXI. törvénycikk a közsegélyre szoruló 7 éven felüli gyermekek gondozásáról; - A többször módosított, legutóbb az évi XXXI. törvénnyel és az évi XXXI. törvénnyel módosított évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról; - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet; - 150/1997.(IX.10.) Korm sz. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről; évi LXIV. tv. A Gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény; évi XXXI. tv. Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről; évi 8. tvr. Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezménye; évi 10. tvr. a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböz6tetés minden formájának felszámolásáról; évi 23. tvr. a tartásdíj érvényesítéséről a New Jork-i Egyezmény alapján, és az annak végrehajtásáról szóló 7/1961. (XII. 23.) IM. sz. rendelettel módosított 9/1957. (IX.13.) IM. sz. rendelet; évi 7. tvr. a gyermektartásdíj behajtása a hágai nemzetközi egyezmény alapján és az annak végrehajtásáról szóló 8/1965. (VII.4.)IM. sz. rendelet; évi 14. tvr. a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól és az annak végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM. rendelet; - 140/1992. (X. 20.) Korm. Rendelet a külföldi jogról való tájékoztatásról szóló Európai Egyezmény; évi LXXI. Tv. Az Európa Tanács Alapszabályának kihirdetéséről; évi Hágai Egyezmény a gyermekek védelméről és az együttműködéséről a nemzetközi örökbefogadásban, Magyarországon még nincs hatályban; - ENSZ Minimum Követelmény szabályai a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről (Pekingi Szabályok); - Fiatalkorúak bűnözés megelőzése (Rijadi Irányelvek); - Világ-Nyilatkozat a gyermekek túlélésével, védelmével és fejlődésével kapcsolatban; - A családon kívüli nevelés lehetőségeivel és kilátásaival foglalkozó Malmői Nyilatkozat; - Az Európa Tanács közgyűlésének és Miniszterek Bizottságának határozatai és ajánlásai; - Irányelvek a Gyermek jogairól szóló Egyezmény alapján az államok által benyújtandó első jelentéshez; - Jelentés a Gyermek jogairól szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében; - Magyarországon elfogadott intézkedésekről és e jogok gyakorlásában elért előrehaladásról; - Európai Konvenció a gyermekek jogainak gyakorlásáról. Ajánlott szakirodalom: - Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái; (Pont Kiadó, 1997.) - A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata ; (Pont Kiadó 1995.) 8. oldal

9 - Hanák Katalin: Társadalom és gyermekvédelem; (Akadémia Kiadó Bp ) - Szöllősi Gábor: Európai elemek a gyermekek szociális ellátásában és védelmében;(magyar Jog 1995.) - A családjog kézikönyve 1-2.; (HVG-ORAC 2001) - Gyermekvédelemben alkalmazható nemzetközi vonatkozású szabályok, egyéb dokumentumok (KOBAK könyvsorozat 1995) - Kiss Éva: Nemzetközi családjog két és többoldalú nemzetközi szerződések családjogi tárgyú rendelkezései (HVG-ORAC 1996.) - Az emberi jogok védelmének európai rendszere; (Nagy Gábor BH Európa Melléklet 1997/1.) - Az egyéni emberi jogok védelme az Európa Tanács mechanizmusában;(baka András BH Európa Melléklet 1997/1.) - Carol R. Smith: Örökbefogadók és nevelőszülők; (Pont Kiadó 1996.) - Weiss Emília: Az évi Hágai Egyezmény a nemzetközi örökbefogadásról gyermekek külföldre történő örökbefogadásról külföldről történő örökbefogadásáról. (Nizsalovszky Emlékkönyv 1994.) - Marie-France Botte: Egy gyermek ára; (Pont Kiadó 1996.) - Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv; (Közg. és Jogi Kiadó Bp., 2001.) - A családjogi törvény magyarázata; (Közg. és Jogi Kiadó Bp., 2002.) - Az örökbefogadás és örökbefogadási eljárás; (HVG-ORAC 1999.) - Filó-Pehr: Gyermekvédelem, gyámügy; (HVG-ORAC 1998.) - i és öröklésjogi iratmintatár; (HVG-ORAC 2002.) - Csiky-Filó: Magyar ; Bp ) - Filó-Pehr: Gyermeki jogok, gyermekvédelem (HVG-ORAC Bp.2007) A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: A foglalkozásokon való részvétel i: TVSZ szerint A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint Nem kontakt órával kapcsolatos információk A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére) A dolgozat(ok) leadásának határideje: május 8. Megjegyzés: - 9. oldal

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.001. PhD ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2013.

DOI: 10.14750/ME.2013.001. PhD ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2013. PhD ÉRTEKEZÉS Farkas Johanna MISKOLC 2013. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Farkas Johanna GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok Lantos Szilárd Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi ellátások rendszere A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1 Szabó Alexandra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A GYERMEK, MINT AZ ALAPJOGOK ALANYA **

A GYERMEK, MINT AZ ALAPJOGOK ALANYA ** DR. ZSIROS ANNAMÁRIA * A GYERMEK, MINT AZ ALAPJOGOK ALANYA ** Bevezetés Az alapjogok olyan alapvető jogosultságokat jelentenek, amelyek mindenkit megilletnek, és melyeket az államnak tiszteletben kell

Részletesebben

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója 2. sz. melléklet Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. Telefon: 46/563-302 e-mail: fruska.modszertan@gmail.com Miskolci Gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

A családon belüli erőszak általános ismertetése

A családon belüli erőszak általános ismertetése Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Beadandó feladat Civilbiztonság és Vidékbiztonság c. tárgyhoz. (Előadó: dr. Szilágyi Tivadar) A családon belüli erőszak általános ismertetése KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben Szociális Igazgatás Hajdúszoboszló 2009.június 9. I. Gyermekvédelemi törvény változásai Gyermekvédelmi rendszer

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE Változások a gyámság szabályozásában, különös tekintettel a gyámrendelésre Mottó: A gyerekben az a csodálatos, hogy rendkívül igazságszerető, és a saját személyére kedvezőtlen döntéseket

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben