WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK"

Átírás

1 WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges előtanulmányok, feltételezett tudásanyag Tantárgyi leírás Kötelező és ajánlott irodalom Ismeretek ellenőrzésének módja Tantárgy tárgyi követelményei SMAK302 Gyermekvédelem Morvainé Nagy Mária Beosztása, tudományos fokozata levelező tagozaton 12 tanóra/félév előadás őszi félév 3 kredit Átfogó ismeretek nyújtása a gyermekvédelem történetéről, a gyermekvédelem rendszeréről, a gyermeki jogok törvényi szabályozásáról és érvényesüléséről, különös tekintettel a gyermekvédelemben dolgozó szociális munkások feladataira. SMAK202 (Család és jog) A gyermekvédelem története A gyermekvédelem jogi szabályozása A gyermekvédelem mai rendszere A gyermekvédelemben dolgozó szociális munkások felé támasztott speciális elvárások Dilemmák, problémák, konfliktusok, és a szükségleteknek inkább megfelelő ellátásra való törekvések. Kötelező irodalom A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata Pont Kiadó, évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól szóló New Yorkban november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól, és működésük feltételeiről Krámer Veronika Szotyori Nagy Viktória: Intézményben élő gyermekek: megelőzés és alternatív gondoskodás Az aláírás feltétele: az órákon való aktív részvétel, megengedett hiányzás legfeljebb az órák negyede. Szóbeli vizsga tanterem

2 WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁ LIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése SMAK302 Gyermekvédelem (jog) Tantárgy oktatójának neve dr. Radoszáv Miklós Beosztása, tudományos fokozata óraadó tanár Tantárgy óraszáma nappali tagozaton 2 tanóra/hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév Tanóra típusa előadás Meghirdetési időszak őszi félév Kreditszám 3 kredit A tantárgy célja Átfogó ismeretek nyújtása a gyermeki jogok törvényi szabályozásának és jogérvényesítésének területéről. Továbbá annak megtapasztaltatása, hogy a gyermekek mindenekfelett álló érdeke, hogyan érvényesíthető a minden napokban. Annak bemutatása, hogy egy-egy esetnek több jogszerű megoldása is lehet, függően a szereplők felkészültségétől, érzelmi beállítottságától. Az egyes témaköröket folyamatosan egy a napi sajtóból mindenki által ismert gyermekjogi-gyermekvédelmi eseten keresztül dolgozzuk fel. Az így feldolgozott eset a záróvizsga témája. Szükséges előtanulmányok, feltételezett tudásanyag Tantárgyi leírás A tantárgy főbb témakörei: 1. A jogi szabályozás, mint a gyermekek érdekeinek védelmét biztosító eszköz. Alapvető emberi és gyermeki jogok. Jogalkalmazói dilemmák a konkuráló alapjogok esetén. 2. A gyermek, mint jogalany. A jogalanyiság kezdete. A gyermekfelfogások változása a történelem során. 3. Nemzetközi egyezmény a gyermekek jogairól. A gyermek mindenek felett álló (legjobb) érdekének fogalma és érvényre juttatása a gyakorlatban. 4. A gyermekekre vonatkozó jogi szabályozás helyzete Magyarországon. 5. A gyermeki jogok érvényesülése. A gyermekek egyenjogúsítása a társadalomban, a nevelésioktatási intézményekben, a családban, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben. Jogérvényesítés szankciók nélkül. 6. A gyermek és ifjúsági korosztályokkal foglalkozó segítő szakemberek lehetőségei és feladatai a gyermeki jogok érvényesítésében. A gyermekvédelem, mint állami feladat. A segítés fókuszában a

3 Kötelező és ajánlott irodalom szülő gyermek kapcsolat. Kötelező irodalom: évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól szóló New Yorkban november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi IV. törvény a házasságról, a családról, és a gyámságról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. Az új 2013-ban hatályba lépő Büntető törvénykönyv I/2004. évi EszCsM. rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről. Dr. Bíró Endre: Gyermekek jogairól. -Állampolgári Tanulmányok Központja, Budapest Dr. Bíró Endre: Jogok a pedagógiában. Jogismeret Alapítvány, Budapest Dr. Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében. Család, gyermek, ifjúság 2000/1. Gyermekbántalmazás Magyarországon. Tanulmánykötet Népjóléti Minisztérium Budapest Dr. Szüdi János: A közoktatás-igazgatás. OKKER Oktatási Iroda, Budapest, Herczeg Rita- Dr. Weinbrenner Ágnes: A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet gyermeki jogokkal kapcsolatos szakmai tevékenysége Kapocs 2004/2. szám Herczeg Rita: Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Kapocs 2004/2. szám Rácz Andrea: Gyermekotthonokban dolgozók véleménye a szakmai munka tartalmáról Kapocs 2005/6. szám Molnár Anita: Málnaízű szörp, avagy a családias jellegű nevelés Gyermekvédelem nevelőközösségek szám (FICE Kiadványok, Bp) Majer Jánosné: Egy évtized az utógondozás szolgálatában Gyermekvédelem nevelőközösségek szám (FICE Kiadványok, Bp) Renaté Kränzl-Nagl Mattia Makovec: A gyermekek hátrányos pozíciója Kapocs 2005/3. szám Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Kapocs 2005/5. szám Európa Tanács: A Miniszteri Bizottság 5(2005) számú ajánlása a részes államokhoz a gyermekintézményekben élő gyermekek jogairól

4 Krámer Veronika Szotyori Nagy Viktória: Intézményben élő gyermekek: megelőzés és alternatív gondoskodás Gyurkó Szilvia: Otthon messze az otthontól a családból ideiglenesen kivett gyerekek Józsa Viktor: Kinek jó és kinek kell a gyermekotthon? Neményi Mária Messing Vera: Gyermekvédelem és esélyegyenlőség Kapocs 2007/1. szám Család, Gyerek, Ifjúság szám tematikus, speciális szám Kiss Máté-Papszt Miklós Temesi Balázs: Módszertani megjegyzések a gyermekvédelemben végzett vizsgálatok kapcsán Család, gyerek, ifjúság 2008/2. szám Veres Kinga: A legjobb gyakorlat azonosítása az 5 év alatti gyermekek deinstitucionalizációjában Család, gyerek, ifjúság 2008/2. szám Havas Júlia: Csecsemők és kisgyermekek állami gondozásban életutak, döntéshozatal és gyakorlat Család, gyerek, ifjúság 2008/2. szám Ajánlott irodalom: 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól, és működésük feltételeiről. Conte, John R.: A gyermekekkel szembeni szexuális erőszak. Család, gyermek, ifjúság 1994/1. Domszky András: Miért jó nekünk az ombudsmani vizsgálat! Család, gyermek, ifjúság, 1999/3. Dr. Wilusz Antónia (szerk.): A gyermekvédelemben alkalmazható nemzetközi vonatkozású jogszabályok, egyéb normák és irányadó dokumentumok. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, Budapest, Család, gyermek, ifjúság című folyóirat Kapocs című folyóirat A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata Pont Kiadó, Ismeretek ellenőrzésének módja A vizsgára bocsátás feltétele egy sikeres zárthelyi dolgozat a joganyagból.

5 Tantárgy tárgyi követelményei A vizsga egy eset feldolgozása a gyermeki jogok érvényesítése köréből. tanterem, írásvetítő, projektor, számítógép

6 WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁ LIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK 302 Tantárgy elnevezése Gyermekvédelem Tantárgy oktatójának Tolácziné Varga neve Zsuzsanna Tantárgy óraszáma nappali tagozaton 2 tanóra/ hét Beosztása, tudományos fokozata tanársegéd Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja előadás őszi félév 1+2 kredit A hallgató ismerje meg a gyermekvédelem sajátosságait, az ehhez kapcsolódó fogalmakat, definíciókat. Ismerje meg a mai magyar gyermekvédelmi rendszert. Annak végiggondolása és elemzése, hogy melyek a szociális munka, mint szakma speciális irányzatai, módszerei, dilemmái a gyermekvédelem területén. Annak végiggondolása és elemzése, hogy a szociális munkás mit tehet a gyermekvédelem területén. Melyek a gyermekvédelem speciális problémái a mai Magyarországon, illetve melyek a szociális munka területei a gyermekvédelemben a mai Magyarországon. Szükséges előtanulmányok, feltételezett tudásanyag Tantárgyi leírás Kötelező és ajánlott irodalom SMAK202 (Család és jog) 1. A gyermek és ifjúságvédelem rövid történeti áttekintése 2. A gyermek társadalmi szerepe és helyzete 3. A gyermekvédelem fogalma, célja, feladata, területei, rendszere 4. A gyermeki jogok értelmezése 5. A gyermekvédelem alapfogalmai 6. A preventív gyermekvédelem intézményei 7. A speciális gyermekvédelem intézményei évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról Gyermekjogi jelentések (www.szmm.gov.hu) Szöllősi Gábor (szerk.) Gyermekjóléti alapellátások /Segédanyag a

7 szociális szakvizsgához/ NCSSZI Budapest Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás Segédanyag a szociális szakvizsgához NCSSZI Budapest, A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata Szerk.:Hazai Vera, Pont Kiadó Bevezetés a gyermek és ifjúságvédelembe Szerk.: Jankó Judit Hanák Katalin: Társadalom és gyermekvédelem Akadémia Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Pont Kiadó Tanulmányok a gyermekjólét köréből II., IV. Szerk.: Budai István Veczkó József: A gyermekvédelem pedagógiai és pszichológiai alapja Tk.Bp Veczkó József: A gyermek- és ifjúságvédelem Család- és gyermekérdekek APC stúdió Gyermek-Család-Társadalom (szerk. Szilvási Léna) Szociális Szakképzés Könyvtára ENSZ deklaráció a Gyermekek Jogairól Dr. Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv KJK KERSZÖV Herczog Mária: Gyermekbántalmazás KJK-Kerszöv Szikulai István: A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Ismeretek ellenőrzésének módja Tantárgy tárgyi követelményei A félév során kettő zárthelyi dolgozat írása (2011. október és december óra). tanterem, projektor, számítógép

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK Agresszió, erőszak a családban megoldáskeresés egy össztársadalmi problémára Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta Zsófia egyetemi tanársegéd Kedd, 13.15 14.45 / 010. Nappali Kontakt óra AJSZNO44601 SZVN107301

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok Lantos Szilárd Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi ellátások rendszere A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben