2. Sugárzások. Sugárzás mindenütt. Sugárzás. sugárzások. Kellermayer Miklós. Minden sugárzásban energia terjed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Sugárzások. Sugárzás mindenütt. Sugárzás. sugárzások. Kellermayer Miklós. Minden sugárzásban energia terjed."

Átírás

1 Sugárzás mindenütt H-atom emissziós spektruma 2. Sugárzások Kellermayer Miklós Orion Nebula Forrás Sugárzás Besugárzott test sugárzások Sugárzás - alapfogalmak Hullámmozgás. A fény mint hullám Elektromágneses sugárzás, spektrum Feketetest-sugárzás, Planck-elmélet Fotoelektromos hatás. A fény mint részecske Fény kettős természete Anyaghullámok, az elektron mint hullám Alkalmazások Kisugárzott teljesítmény Kisugárzott teljesítmény (W) Sugárzás Minden sugárzásban energia terjed. Besugárzott teljesítmény Kisugárzott felületi teljesítmény Intenzitás Energiaáram-sűrűség, Intenzitás Energiaáram-erősség

2 Sugárzások fajtái A rezgések hullámforrások Nem-ionizáló sugárzás Ionizáló sugárzás Kármán Tódor (Theodore von Kármán) Mechanikai hullámok Hang Ultrahang Elektromágneses hullámok Elektromágneses hullámok Részecske sugárzás Rádió Infrav. Látható Ultraibolya Röntgen Gamma Alfa Beta Tacoma Narrows Bridge ( Gallopin Gertie ) ( Gertie the Dinosaur (1914), rajzfilm, Winsor McCay) Átadás: július 1. Szélben (50-70 km/h): órákon át tartó rezgés Rezgés amplitudó eleinte 0,5 m, majd egy tartókábel elszakadása után akár 9 m! Összeomlás: november 7. Kármán-féle örvények Tacoma Narrows Bridge ma Rezgőmozgás Harmonikus rezgés Harmonikus rezgés (SHO): sinus függvénnyel leírható Harmonikus rezgés és körmozgás Ha ϕ 0 Rugóra függesztett tömeg +Kitérés Egyensúlyi helyzet -Kitérés Kitérés vs. idő y = Rsinϕ ϕ=fázisszög t időnél y=kitérés t időpontban y maximum sinϕ=1-nél Maximális kitérés: amplitudó (A) ϕ = ωt ω=szögsebesség y = Asin( ωt) y 0 = Asinϕ 0 y0=kezdeti kitérés ϕ0=kezdeti szög y = Asin( ωt + ϕ 0 ) ω = 2π T y = Asin 2π T t + ϕ 0

3 Hullámok típusai Rezgés és propagáció relatív irányai Keletkezés mechanizmusa szerint: 1. Mechanikai: rugalmas deformáció, rugalmas közegben terjed 2. Elektromágneses: elektromos zavar, vákuumban (is) terjed Terjedés dimenziója szerint: 1. egydimenziós (kötél) 2. felületi hullámok (tó) 3. térbeli hullámok (hang) A rezgés és terjedés relatív irányai szerint: 1. Longitudinális 2. Tranzverzális Tranzverzális hullám Longitudinális hullám Hullámmozgás paraméterei Periódusidő (T) Frekvencia: (f=1/t) Terjedési sebesség (v, c) Azonos pontok közötti távolság: hullámhossz (λ) Hullámjelenségek I. Diffrakció, hullámelhajlás Huygens-Fresnel elv: egy hullámfront minden pontja további hullámok forrása Hullámhossznál sokkal nagyobb rés λ = ct = c f Christiaan Huygens ( ) Augustin-Jean Fresnel ( ) Hullámhossznál kisebb rés

4 Hullámjelenségek II. interferencia Hullámok fázisban (φ=0): erősítés Alapja: Szuperpozíció elve Hullámhosszal összemérhető nagyságú rés (=d távolságra levő pontszerű rések, ahol d~λ) Hullámjelenségek III. Polarizáció Polarizáció: kitüntetett irányú rezgés Kettős törés: anizotróp terjedési sebesség Csak a tranzverzális hullámok polarizálhatók. Ha φ=π : kioltás Mechanikai hullámok polarizálása rés Egyszerű szabályok: Két azonos hullám kis fáziskülönbséggel: amplitudó megduplázódik. Kialakuló interferencia mintázat a pontszerű rések közötti távolságtól (d) függ Elektromágneses hullámok polarizálása Síkpolarizált Polarizátor lemez hullám Polarizátor Extinkció Analizátor Polarizáció illusztrálása a terjedési irányból nézve: Két azonos hullám π-től kissé eltérő fáziskülönbséggel: hullám majdnem teljesen kioltódik. interferencia maximumok kis d nagy d Cirkulárisan polarizált hullám Síkpolarizált hullám Polarizálatlan hullám Az elektromágneses hullám Az elektromágneses spektrum Térben tovaterjedő elektromágneses zavar. Rugalmas közeg nem szükséges a terjedéséhez. Mágneses tér James Clerk Maxwell ( ) Hullámhossz A fény elektromágneses hullám. Terjedési sebessége: ~3 futballpálya ~3 m ~3 cm nm ~30 H-atom átmérő Terjedés iránya Elektromos tér cvákuum=2, x 10 8 ms -1 N.B.: 1) spektrum = függvény (EM sugárzás intenzitása az energia függvényében) 2) elektromágneses spektrum = sugárzás fajtái az energia függvényében

5 Feketetest sugárzás (Termikus sugárzás) A fénykeltés egyik mechanizmusa (a lumineszcencia mellett) Kirchoff sugárzási törvénye A tárgyak nemcsak sugároznak, hanem a sugárzást el is nyelik (abszorbeálnak)! vákuum T 1 > T 2 Hőcsere: Hőmérséklet kiegyenlítődés Kisugárzott felületi teljesítmény és abszorpciós tényező aránya konstans Legnagyobb emisszió Legnagyobb abszorpció Gustav Robert Kirchoff ( ) Magas hőmérsékletű test fénykibocsátása Abszolút fekete testre (BB): (BB = black body ) Feketetest sugárzás Fotoelektromos hatás: Megfigyelés Intenzitás (a.u.) Plankelmélet Ultraibolya katasztrófa Klasszikus elmélet (Rayleigh-Jean törvény) Stefan-Boltzmann törvény: Jozef Stefan ( ) Ludwig Eduard Boltzmann ( ) Hallwachs-effektus: UV fény hatására negatív töltések távoznak a megvilágított fémfelületről Mérések, megállapítások Hullámhossz (nm) Wien-féle eltolódási törvény: Wilhelm Hallwachs ( ) Philipp Lenard/ Lénárd Fülöp ( ) Planck-féle sugárzási törvény: Wilhelm Wien ( ) Elektron emisszió: besugárzást azonnal követi Elektron emisszió csak nagyfrekvenciájú (pl. kék, UV) fényben Nincs elektron emisszió alacsony frekvenciájú (pl. vörös) fényben Fotoelektromos áram: fényintenzitás függvénye Fotoelektromos áram: nem függ a fény színétől Max Karl Ernst Ludwig Planck ( )

6 Fotoelektromos hatás: Magyarázat A fény egyszerre hullám és részecske 1905: Annus mirabilis fotoelektromos hatás diffúzió speciális relativitáselmélet fénycsomagok Felületből kilépő elektronok Christiaan Huygens ( ) Sir Isaac Newton ( ) Albert Einstein ( ) fémfelület Hullám Részecske E kin = kilépő elektron mozgási energiája h = Planck állandó ( Js) f = frekvencia hf = fényenergia = fény kvantum, foton W ex = kilépési munka E kin = hf - W ex Foton: fénysebességgel (c) terjed vákuumban impulzus rendelhető hozzá nyugalmi tömege 0. Terjedés közben Diffrakció Interferencia Polarizáció Kölcsönhatáskor Fotoelektromos hatás Fénytörés Gerjesztés, Ionizáció Compton-szórás Párkeltés A látható fény az elektromágneses spektrum keskeny része Anyaghullámok Az elektron mint hullám Einstein: tömeg-energia ekvivalencia Planck: sugárzási törvény Maxwell: fény terjedési sebessége Davisson-Germer kísérlet Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7th duc de Broglie ( ) Clinton Joseph Davisson ( ) Lester Halbert Germer ( ) Részecske (foton is!) impulzusa: Részecske hullámhossza ( de Broglie hullámhossz ): interferencia maximumok Nagy hullámhosszak: hullámtermészet dominál Kis hullámhosszak: részecske természet dominál Miért nem érzékeljük makroszkopikus testek hullámtermészetét (pl. puskagolyó)? Az elektron hullám! Puskagolyó: m=1 g, v=1 kms -1 esetén λ= 6 x m!!

7 ALkalmazások I. Feketetest-sugárzás: Thermográfia, infradiagnosztika Alkalmazások II. Anyaghullámok: Elektronmikroszkóp Nem abszorbeáló rétegeten át lehet látni. Emlőszűrés, emlőcarcinoma Sugárforrás: elektronágyú Gyulladás Fókuszálás: elektronnyaláb kitérítése mágneslencsével F = ebv e sinα F=elektronra ható erő; e=elektron töltése; B=mágneses térerő; V e =elektron sebessége; α=optikai tengely és a mágneses tér iránya által bezárt szög Reptéri termográfia sertés influenza pandemia során Krónikus musculoskeletalis stressz (fájdalom) d = λ d=legkisebb feloldott távolság λ= de Broglie hullámhossz α=optikai tengely és a mágneses α tér iránya által bezárt szög de Broglie hullámhosz alapján elméleti d~ 0,005 nm (=5 pm) Feloldóképesség: Transmissziós elektronmikroszkóp (TEM) Alkalmazások III. Összefoglalás Fotoelektromos hatás: fotodetektálás, fotocella, CCD, stb, stb... Fénydetektálás, képrögzítés, CCD kamera Fényenergia összegyűjtése, átalakítása Fényerősítés