e - UT S Z Á M K E R E S Ő l i s t a R É G I [ Ú J ] s z á m o z á s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e - UT S Z Á M K E R E S Ő l i s t a R É G I [ Ú J ] s z á m o z á s"

Átírás

1 Előlap január elsejétől az e-ut rendszerben az útügyi műszaki előírások, az útügyi műszaki szabályzatok és a tervezési útmutatók számozása új formátumú. A változtatást az előírások rendezésének új struktúrája, a korábbinál tagoltabb címrendszer és a tervezett szervezeti és eljárási módosítások indokolják. A változások nyomon követése, a módosítások egyértelműsége, a korábbi hivatkozások érvényessége érdekében a kettes csoportokba rendezett hatszámjegyű új számozás mellett a hagyományos jelzések is megmaradnak. A hagyományos és az új számozás minden egyes dokumentum minden oldalán együtt szerepel. A következő lista a műszaki előírásokat a régi csoportosítás szerinti sorrendben tartalmazza, az előírások címe előtt elöl a régi, majd zárójelben az új számozás feltüntetésével. A számkereső a régi és az új számozás között egyértelmű kapcsolatot teremt. A kapcsolat kétirányú, a honlapon, illetve a MAÚT-Reader rendszerben az új és a régi jelzés alapján is kereshetünk. Bármelyik (új vagy régi) jelzés ismeretében használhatjuk a legördülő mezőket, és ha ott kijelöljük a keresett előírást, a másik mezőben megjelenik az adott dokumentum új számozása, illetve az ablakban a dokumentum címe. Az e-ut számkereső listái: Útügyi előírások ÚJ [RÉGI] számozás Útügyi előírások RÉGI [ÚJ] számozás díjtalanul letölthetők a MAÚT honlapjáról (www.maut.hu), illetve munkaidőben megtekinthetők a társaság irodájában, 1024 Budapest, Petrezselyem u M a g ya r Ú t ü g y i T á r s a s á g ( M A Ú T ) B u d a p e s t, P e t r e zse l ye m u T e l. : ( 1 ) e - m a i l : o f f i c m a u t. h u w w w. m a u t. h u

2 1. oldal ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet, illetve módosításának, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete] A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata [A 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet melléklete] A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ) [A 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet, illetve első módosításának, a 46/2001. (XII. 20.) KöViM rendeletnek, és második módosításának, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete] A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei (ÚTIR) [A 40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet melléklete] Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve módosításának, a 84/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete] A Jelzőlámpás Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ) [A 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet melléklete] A közlekedési zaj csökkentése úttervezési módszerekkel Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete [Az 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet melléklete] Az Országos Közúti Adatbank működési rendje Útkísérletek lebonyolítása Az Útinform számára történő számítógépes információszolgáltatás módja és rendje Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása Országos közutak nyilvántartása. Közúti hidak helyazonosítása Útépítési adatközlő táblák alkalmazása Statikus tengelyterhelés-mérés Tengelyterhelés-mérő hálózat kialakításának feltételei (A KTSZ kiegészítése) Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások ÚT [e-ut ] Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát (Visszavonva, Közl. Ért. 24/I ) ÚT [e-ut ] Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát. (kiegészítés) (Visszavonva, Közl. Ért. 24/1.) ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a közúti szolgáltatási szint megállapítására Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) ÚT /1M [e-ut ] Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) ÚT /2M [e-ut ] Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei ÚT /1M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik ÚT /1M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Áthaladási elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák és jelképeik Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik ÚT /1M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik ÚT /1M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik ÚT /1M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik M a g ya r Ú t ü g y i T á r s a s á g ( M A Ú T ) B u d a p e s t, P e t r e zse l ye m u T e l. : ( 1 ) e - m a i l : o f f i c m a u t. h u w w w. m a u t. h u

3 2. oldal ÚT /1M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik ÚT /2M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk Közúti jelzőtáblák. Belső átvilágítású jelzőtáblák és jelképeik Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé (A KTSZ kiegészítése) Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése ÚT /1M [e-ut ] Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése ÚT /2M [e-ut ] Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése ÚT /3M [e-ut ] Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák (VJT) követelményei Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése ÚT /1M [e-ut ] Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Közúti jelzőtárcsa Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek alkalmazása Közutak tervezése (KTSZ) Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett (A KTSZ kiegészítése) Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése) Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése) Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése) A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése) A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése) A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése) Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészítése) Közutak víztelenítésének tervezése Üzemi létesítmények tervezése. Autópálya-mérnökségek A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények (A KTSZ kiegészítése) A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai Szintbeni közúti vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése) Közúti biztonsági audit. Módszertan Közúti közlekedési zaj számítása ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Közúti zajárnyékoló falak. Létesítés és fenntartás Ökológiai átjárók Védőkerítések kialakítása közutak mellett Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ kiegészítése) Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése M a g ya r Ú t ü g y i T á r s a s á g ( M A Ú T ) B u d a p e s t P e t r e zse l ye m u T e l. : ( 1 ) e - m a i l : o f f i c m a u t. h u w w w. m a u t. h u

4 3. oldal ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Kompozit burkolatú (merev) útpályaszerkezetek építése. Építési előírások, követelmények Aszfaltburkolatok fenntartása Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés Scrim-mérőkocsival RST-mérés és -értékelés Dinamikus teherbírásmérés Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel RST-mérés eredményeinek feldolgozása Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel Betonburkolatok fenntartási technológiái Habosított bitumennel keverőtelepen készülő út-pályaszerkezeti alapréteg Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-berendezéssel Közúti hidak fenntartása Közúti hidak korrózióvédelme III. Acélszerkezetek védelme Közúti hidak korrózióvédelme I. Betonszerkezetek primer (technológiai) védelme Közúti betonburkolatok és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal Közúti hidak védelme járművek okozta károk ellen Közúti hidak korrózióvédelme II. Kész betonszerkezetek Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete. Kiegészítő adatok és vizsgálati szempontok Országos közutak nyilvántartása. Közutak feletti akadályok A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatfeltöltési és működési rendje Szórósó. Technikai nátrium-klorid Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása Közúti töltéssüllyedések mérése Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények Kő- és műkő burkolatok építése Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű betonburkolatú merev útpályaszerkezet építése Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM) Útépítési aszfaltkeverékek. Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA) Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA) Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények Hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek Útburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag kipermetezésével és zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok Kohósalakaszfalt útpályaalapok és -burkolatok Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és kátyúzókeverékek M a g ya r Ú t ü g y i T á r s a s á g ( M A Ú T ) B u d a p e s t, P e t r e zse l ye m u T e l. : ( 1 ) e - m a i l : o f f i c m a u t. h u w w w. m a u t. h u

5 4. oldal ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel Közúti hidak tervezése. Általános előírások Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek építése Közúti hidak építése II. Acélhidak gyártása és szerelése Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok ÚT [e-ut ] Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT [e-ut ] ÚT : [e-ut ] Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata. Karbonátosodás, a kloridbehatolás mélységének és a kloridtartalom mennyiségének meghatározása Közúti hidak szigetelése II. Acél pályalemez szigetelése és burkolata Közúti hidak szigetelése IV. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és pályabeton burkolata Közúti hidak tervezési előírásai I. Általános létesítési szabályok Közúti hidak tervezési előírásai II. Erőtani számítás Közúti hidak tervezési előírásai III. Közúti acélhidak tervezése Közúti hidak tervezési előírásai IV. Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése Közúti hidak tervezési előírásai V. Öszvérhidak Közúti hidak építése IV. Nyitott munkagödör kialakítása, víztelenítése Közúti hidak építése V. Alapozások Útépítési modifikált bitumenek. Követelmények Modifikált útépítési bitumenek rugalmas visszaalakulás-vizsgálata Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények Kationaktív bitumenemulziók vizsgálata Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok (hígított bitumen, bitumenemulzió és speciális kötőanyagú keverékek) összetétele, gyártása, bedolgozása, minősítése Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 2. rész Zúzott kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész Útalapok Kőlisztek. Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként Útburkolatok hézagkitöltő anyagai Út- és hídépítési betonok párazáró anyagainak minőségi követelményei és vizsgálati módszerei Közúti hídszigetelések felülettel párhuzamos tapadószilárdságának laboratóriumi vizsgálata Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési anyagok hőtűrő képességének laboratóriumi vizsgálata Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hőtűrő képességének és vízállóságának laboratóriumi vizsgálata Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással Útbeton betonhulladék újrahasznosításával Az azonosítópont típusú helyazonosítási mód Hóvédművek. Műanyaghálós hóvédművek TÚ 1 [e-ut ] TÚ 2 [e-ut ] TÚ 3 [e-ut ] TÚ 4 [e-ut ] TÚ 5 [e-ut ] A közúti forgalom csillapítása Mélygarázsok tervezése Közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközök Közúti zajcsökkentési katalógus Helyi közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása M a g ya r Ú t ü g y i T á r s a s á g ( M A Ú T ) B u d a p e s t P e t r e zse l ye m u T e l. : ( 1 ) e - m a i l : o f f i c m a u t. h u w w w. m a u t. h u

6 5. oldal TÚ 6 [e-ut ] Közúthálózati elemek kapacitása TÚ 7 [e-ut ] Utak üzemeltetése és fenntartása TÚ 8 [e-ut ] Zajárnyékoló falak helyszíni vizsgálata TÚ 9 [e-ut ] Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete TÚ 10 [e-ut ] A vonalvezetés tervezése, a vízszintes és magassági vonalvezetés összehangolása TÚ 11 [e-ut ] Különszintű csomópontok tervezése (A KTSZ kiegészítése) TÚ 12 [e-ut ] Mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények kialakítása TÚ 13 [e-ut ] Szintbeni közúti csomópontok tervezése és méretezése (A KTSZ kiegészítése) TÚ 14 [e-ut ] Útépítési Szerződések Egységes Műszaki Feltételei (USZEF) TÚ 15 [e-ut ] Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél TÚ 16 [e-ut ] Vizsgálati kézikönyv TÚ 17 [e-ut ] Hófúvás ellen védő növénysávok TÚ 18 [e-ut ] Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (A KTSZ kiegészítése) TÚ 19 [e-ut ] Helyi közutak kezelése TÚ 20 [e-ut ] Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek tervezése TÚ 21 [e-ut ] Szigetelés és aszfaltburkolat nélküli NT-betonból készülő hídfelszerkezetek tervezése és építése M a g ya r Ú t ü g y i T á r s a s á g ( M A Ú T ) B u d a p e s t, P e t r e zse l ye m u T e l. : ( 1 ) e - m a i l : o f f i c m a u t. h u w w w. m a u t. h u

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0612-06/4 Minőségbiztosítás és ellenőrzés az útépítésben (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

Útépítési Akadémia 8., 2007. 02. 22. 1

Útépítési Akadémia 8., 2007. 02. 22. 1 EURÓPAI ASZFALT TERMÉK SZABVÁNYOK MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSE MAÚT AKADÉMIA (8. Konferencia) Az EN aszfalt termékszabványok hazai bevezetése (Dr. Pallós Imre) A rendezvény szervezője: COLAS HUNGÁRIA Technológiai

Részletesebben

Útpályszerkezeti aszfaltrétegek (Dr. Pallós Imre)

Útpályszerkezeti aszfaltrétegek (Dr. Pallós Imre) Útpályszerkezeti aszfaltrétegek (Dr. Pallós Imre) Az ÚT-2-3.302 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek tárgyú ÚME főbb szabályozási elemei Megjegyzések: A CEN nem készített szabványt a beépített aszfaltrétegek

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail. SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.hu Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út -

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-03 Műszaki követelményrendszer infrastruktúra alrendszer és annak

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KISKÖNYVTÁRA TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl Budapest, 2009 november 2 A Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes

Részletesebben

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

Részletesebben

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere.9/ napirendi pont Tárgy: A Mély-Terv Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Keresztúri úti csatornarekonstrukció és

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos

ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos Mérnöki amara Geotech hnikai Tagozat Feladat alapú pályázat 14. Segédlet az új, EC7 alapú geotechnikai dokumend ntációk tartalmi követelményeit betartó munkarészekhez, a mérnöki és vizsgá- lati ráfordítások

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Budapest, 2010. május 06. 3/37 ÉME: A-74/2009-I

Budapest, 2010. május 06. 3/37 ÉME: A-74/2009-I Budapest, 2010. május 06. 3/37 ÉME: A-74/2009-I II. AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 1. ADATOK 1.1 A Rendszergazda rendszereit alkotó fő elemek gyártási helyei Knauf GmbH

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 8199000. Fax: (1) 8199540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010.

Részletesebben