J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének november 29-én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Elekes Péter képviselő, Dr. Szabó Győző János képviselő, Szimel Gábor képviselő, Tóth Csabáné képviselő, Tóth Tamás Gábor képviselő. Tanácskozási joggal: Tóthné Mustos Beatrix jegyző, Tóth Tamásné gazdálkodási főea., Ujváryné Szabó Erika óvodavezető, Bán János ÁMK igazgató. Hajdu Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mind a 7 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Csabáné képviselő Asszonyt és Szimel Gábor képviselő Urat javasolta. Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak: Sajópüspöki Község Képviselő-testülete: Varga Zoltánné polgármester, Kelemen Lajosné képviselő, Tamás János képviselő. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Varga Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelemen Lajosné képviselő Asszonyt és Tamás János képviselő Urat javasolta. Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Jelen vannak: Serényfalva Község Képviselő-testülete: Szerna Csaba polgármester, Csontos Mihály alpolgármester, Bárdos Pál képviselő, Gyurkó Zsuzsanna képviselő, Horváth László képviselő, Tímár László képviselő. 1

2 Tanácskozási joggal: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző, Serényfalva Község Jegyzője. Szerna Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Jelen vannak: Hét Község Képviselő-testülete: Bende György polgármester, Keszler János alpolgármester, Kucserákné Szeles Mónika képviselő, Nazareczki Istvánné képviselő. Tanácskozási joggal:henyecz Sándorné Sajópüspöki-Sajónémeti-Hét Községek körjegyzője. Bende György polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nazareczki Istvánné képviselő Asszonyt és Keszler János alpolgármester Urat javasolta. Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: 1. ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 2. Az ÁMK évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Serényfalva- Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 3. ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalása (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: iskolaigazgató 4. Indítványok, javaslatok (Serényfalva-Sajópüspöki-Hét- Bánréve Képviselőtestületei) 5. Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 6. A Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Sajópüspöki-Bánréve Képviselő-testületei) Előadó: polgármester és PÜB elnöke 7. Indítványok, javaslatok 2

3 1.napirendi pont: ÁMK költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása Hajdu Gábor: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérem a bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Amennyiben kérdés merülne fel, úgy megpróbálok rá válaszolni, ha nem tudnék kielégítő választ adni, akkor Jegyző Asszony és Emőke megadják a választ. Tóthné Mustos Beatrix: Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Igyekeztem leírni mindent úgy, hogy mindenki képet kapjon intézményi szinten, tagintézményi szinten. Ha kérdés van, vagy valakinek valami nem egyértelmű, úgy azt beszéljük meg. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Bánréve Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 117/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 118/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 3

4 /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 84/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. 85/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 4

5 Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be. Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK költségvetésének módosítását és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének módosítása Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetési rendelet módosításába építse be. /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ éves teljesítése Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Község Önkormányzatának költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozatába építse be évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: 5

6 - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás - Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 28 fő évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve T. M. Ált. Isk Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: 6

7 - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás - Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 17 fő évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Sajópüspöki Tagiskola Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: 7

8 III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 4 fő évi költségvetés Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Serényfalva Tagiskola Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Javasolt Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: 8

9 III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 7 fő 2. napirendi pont: Az ÁMK évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Hajdu Gábor: Az anyag kiment. Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatosan. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 119/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepciója 9

10 Bánréve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepciója Sajópüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepciója Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK évi költségvetési koncepciójának megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepciója 10

11 Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánréve ÁMK évi költségvetési koncepcióját a határozat mellékletét képező formában elfogadja. Felhatalmazza Bánréve Község Polgármesterét, hogy azt a Bánréve Önkormányzat évi költségvetési koncepciójába építse be. Felelős: Hajdu Gábor József polgármester évi költségvetési koncepció Ezer forintban Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Általános Művelődési Központ BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás 11

12 - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 28 fő évi költségvetési koncepció Ezer forintban Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve T. M. Ált. Isk BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos 97 bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás 12

13 - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 17 fő évi költségvetési koncepció Ezer forintban Cím neve, száma: Részben Önálló költségvetési szerv I. Cím: Serényfalva Tagiskola BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. - Jármű értékesítés - ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú tám. - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: 7002 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb 13

14 IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 7 fő Bende György: Részemről egy figyelem felhívás volna, hogy tavaly volt olyan a gyereklétszám tervezésnél, hogy fölé, túl lett tervezve. A KÖSZ közgyűlésen részt vettem a múlt héten, kiemelten felhívták a figyelmet, hogy a becslést úgy csináljuk, hogy ha túligénylés történik, akkor büntető jellegű lesz a visszafizetés. A sorok között az volt eldugva, hogy büntetni fogják a 12 hónapot. A gyereklétszám tervezésnél nagyon oda kell figyelni. Ez csak egy megjegyzés volt részemről. Varga Zoltánné: Hány százalékos +, vagy lehet? Mennyivel lehet mellé tervezni, hiszen az elköltözések előre nem láthatóak. Bende György: Keményen fogják szankcionálni. Hajdu Gábor: Igazgató Úrnak célzom, hogy én is akartam szóban a figyelmet felhívni erre. Alá kell tervezni. Nem szabad a legoptimálisabb létszámot beírni, ha több utólag megkapjuk. Figyelembe kell venni a 6 osztályos gimnáziumot, a költözést. Ezzel kalkulálni kell a tervezésnél. Az óvodánál soha nincs ilyen. Rá kell számítani, alá kell tervezni. Bán János: Az óvodavezető figyelmét szeretném felhívni, hogy a helyzetet a tagintézményeknél nem ismerem. Éva például beírja, hogy 20 gyerek jön, és nem jön csak 12. Oda kell erre is figyelni. Júniusban már láttam, Sajópüspökiben volt több elköltözés, nagy a vándorlás, így lemondtam. Amit most levesz, az jövőre ott lesz. Egy napközis csoport lett, mert a másikhoz nem lett elég a gyereklétszám, így az egy csoport 31 fővel megy. Hajdu Gábor: Oda kell figyelni nagyon, ha az óvónő 20 főt mond, akkor 15 főt írjál csak be. 3. napirendi pont: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalása Hajdu Gábor: Az anyag kiment, van-e kiegészíteni valója valakinek. Bán János: A Pedagógiai Programba a törvényi változások miatt és a racionális gazdálkodás miatt nyúltunk bele. Belekerült a nép és egészségtan, stb., mivel nyertünk az integrációs pályázaton, úgy gondoltuk, hogy kézügyesség fejlesztésre is szükség van, és például a testnevelést 2-2-re egyszerűsítettük. Törvény írja elő ezeket a dolgokat. Alsó tagozatban elsőben csak szöveges értékelés van, második első félévében is szöveges értékelés, akkortól kezdve, úgy gondoltuk, hogy osztályozás történik. Lehet osztályt ismételni. Mivel a sajópüspöki tagiskola megszűnt, így a rá vonatkozó részek kikerültek a szabályzatokból, SZMSZ-ből, stb. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Bánréve Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14

15 120/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Serényfalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Bende György polgármester szavazásra tette az ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosításának megtárgyalását. Hét Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: ÁMK működésével kapcsolatos okiratok módosítása 15

16 Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, SZMSZ-ének, Házirendjének és Kollektív Szerződésének módosításait elfogadja. A módosítások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Hajdu Gábor: A kistérségi üléseken hasonlóan mennek a napirendek. Szavazógépek vagyunk. Persze komoly szakmai előkészítés van e mögött, ez így lehetséges. Olyan anyag kerül előtte kiadásra. Szerna Csaba: Ez van. 4. napirendi pont: Indítványok, javaslatok a./ Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Bán János: Előirányzat módosítást szeretnék kérni túlórára Ft-ot. Első félévben túlléptük, ez azért van. A kistérségi társulási normatívát kapjuk, a 100%-os szakos ellátottságra oda kell figyelni, Bánréve ,-Ft-ban, Serényfalva 7.580,-Ft-ban realizálódott. A teljesítmény mutatót kiszámoltuk, de ez nem mindig azt mutatja. Erre van egy képlet, van akinél pluszként, van ahol mínusz 1-2-be átmegy. Tavalyról november és december hónapra a túlóra ebben az évben realizálódott, ezt nem vettem figyelembe. Szeptember 01-től úgy terveztem, de mivel az angol szakos tanár jár ki Serényfalvára is, így nem sikerült úgy megvalósítani, ahogy szerettem volna, az nála túlóraként jelentkezik. Jelentkezett így ,-Ft amit előre nem lehetett látni, és Bánrévén jelentkezett még ,-Ft is két hónapra pluszban. Hajdu Gábor: Kérdésem Igazgató Úr felé, hogy szakfeladaton belül van-e forrás erre, hiszen az önkormányzatnak nincs rá pénze. Az ÁMK költségvetésébe kell megtalálni rá a fedezetet. Már 275-ször végigbeszéltük, hogy ezt nem lehet, ne legyen túlóra. Oda kell figyelni a tervezésnél. Azt sem értem, hogy ha valaki lebetegszik, akkor az hogy, hogy lehet túlóraként jelentkezik, az nem túlóra. Ezt kezelni kell. Már kértem, hogy amikor elfogy a pénz, előtte kell kérni előirányzat módosítást. Azt nem lehet előre elkölteni, ami nincs is. Fedezet nélkül nem lehet kifizetni túlórát. Én nem látok rá esélyt, ha Igazgató Úr át tud csoportosítani, azzal a kitétellel lehet róla szó, le kell csökkenteni a túlórákat, erre nagyon oda kell figyelni. Ez így kész tények elé állítás. A tavaly év végi nem is volt jogos, én nemmel szavazok, egy forintot nem biztosítanék erre pluszt. Tóth Csabáné: Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy ez a túlóra dolog már elég régóta húzódik. Az előző testület azt mondta, hogy Igazgató Úr nyújtson be kérelmet, ha jelentkezik plusz igény. Ez most így történt. Ha a fenntartó szeptember 01-jén aláírja a tantárgyfelosztást, ez azt is jelenti, hogy biztosítani kell az arra szükséges keretet. Az is látható belőle, hogy Igazgató Úr hány órát tart ingyen, ami azon felül, azt ki kellene fizetni. Minden pedagógus ingyen tartja a szakköröket, a törvény lehetőséget adna plusz szabadságra, amit senki nem vesz igénybe. Ettől jobban a pedagógus már nem tehet többet. Tavaly volt az az év végi túlóra, ezért van most plusz igény. Bán János: Ez a pénz még nincs elköltve, azért kérem a módosítást, hogy kifizethető legyen. Emőkével keresünk rá fedezetet, a dologiba szerintem találunk is, hogy már végre pontot 16

17 tegyünk ennek a dolognak a végére az év végére, és jövőre tiszta lappal indulhassunk. Normatívát 1,6 millió forintot kaptunk rá tavaly, ezt az összeget az óraadók majdnem teljesen el is viszik. Már olyan megoldást is próbálunk, hogy egy tanító, például 5., 6. és 7. osztályban is tanít technikát. Dr. Herczeg Tibor: Egy kérdésem van. A személyi juttatásnál látható összeg nem áll rendelkezésre, amit láthatunk a költségvetésben? Ha nem, akkor számomra érthetetlen, ha a dologiban megoldható, akkor ezt az első napirendi ponton belül már megtárgyalhattuk volna. Varga Zoltánné: Amit az előbb Zsuzsa mondott, azzal értek egyet, amit már ledolgoztak, azt ki kell fizetni. Év elején van egy elfogadott tanterv, így az abban benne van. Ez senkinek nem esne jól. Ha van rá lehetőség, akkor én támogatni tudom. Ha van rá fedezet, átcsoportosítással megoldható, kerüljön kifizetésre. Bende György: Ez így nem is aktuális, eleve az átcsoportosítást kellett volna kezdeményezni. Hajdu Gábor: Ez félreértés, ez egy régebbi dolog, amit elfogadtunk, annak a fedezete biztosítva van. Tavaly fedezet nélkül lett elköltve egy összeg, amire előirányzatot nem módosítottunk. Több túlóra lett kifizetve, mint amennyi a fedezet volt, amire nem kapott felhatalmazást Igazgató Úr. A túlórát valóban ki kell fizetni, azzal nem értek egyet, hogy ezzel növeljük az ÁMK költségvetését. Erről úgy gondolom nem kell döntés, ha szakfeladaton belül meg lehet oldani. Dr. Herczeg Tibor: Ez évi kifizetést érint, nem lezárt évit? Tóth Tamásné: Igazgató Úr a keretet amit tervezett túllépte. Ennek a teljesítése megtörtént, ez ezen felül lenne, ez már a következő évre megy át, a évit fogja terhelni. Szerna Csaba: A kérdés, hogy az ÁMK-án belül van-e fedezet, ha nincs, akkor miért nem szerepel a módosításban? Dr. Herczeg Tibor: Az I. napirendi pontban tárgyaltak tartalmazzák-e ezt? Döntést kell hozni, hogy a dologi terhére átcsoportosításra van szükség a személyi juttatás szakfeladatra, ha van előirányzata jóváhagyják a testületek. Tóth Tamás: Milyen összeg ez? Bán János: ,-Ft plusz a járulékai. Hajdu Gábor: Ezt így engedhetjük. Tóth Tamás: évben mennyi túlóra volt tervezve? Bán János: ,-Ft. Tóth Tamás: Ez így durván 20%-os túllépés, ennek egy része tavalyról áthozott. Bán János: Nem tudom pontosan most megmondani, hogy az mennyi volt. 17

18 Tóth Tamásné: Ez mindig áthúzódó dolog, 2009, vagy november és december is így volt. Bán János: Ez a ,-Ft jelentkezik most. Szerna Csaba: Futja. Tóthné Mustos Beatrix: Serényfalvát és Bánrévét érinti, dologi kiadás 90%., ha innen átcsoportosítunk. Dr. Herczeg Tibor: A serényfalvai tagintézmény 2 millió plusz. Tóthné Mustos Beatrix: Átcsoportosításra kerül dologiból? Tóth Tamás: Remélem, hogy ez már jövőre nem jön elő. Bán János: Bízom benne. Tóth Tamás: Azért ettől többet kell mondani. Hajdu Gábor: Nem kellene ezért az I. napirendi pontban újra nekimenni. Elfogadható ez így, hogy szakfeladaton belüli átcsoportosítás történjen. Szavazásra tette az elhangzottakat. Bánréve Község Képviselő-testülete 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Bánréve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Felelős: ÁMK igazgató Varga Zoltánné polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Sajópüspöki Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Felelős: ÁMK igazgató 18

19 Szerna Csaba polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Serényfalva Község Képviselőtestülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 88/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Felelős: ÁMK igazgató Bende György polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Hét Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Bánréve ÁMK előirányzat módosítás Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánrévei ÁMK túlóra kifizetését jóváhagyja úgy, hogy annak fedezete az ÁMK költségvetésén belül, szakfeladaton belüli átcsoportosítással oldódjon meg. Felelős: ÁMK igazgató Bende György: Fel szeretném hívni a tisztelt Polgármester Urak és Képviselő-testületek figyelmét, hogy polgármester úr az előbb említette a kistérségi társulást. A KÖSZ közgyűlésen olyan információk birtokába jutottam, egy balatoni régió és egy Pécs környéki régió kapcsán, hogy minket itt a kistérségi társulásban keményen átvágtak az elmúlt évben bennünket. Ez évben nem fordulhat elő. Kihasználtak bennünket, a kistelepüléseket. Én gondolkodom rajta, hogy jogi útra kellene vinni a dolgot. Egy vezetőnek akkor is felelőssége van, ha döntést kell hozni és megteszi a lépéseket, és akkor is, ha nem teszi meg a lépéseket. Mi nem tettük meg a lépéseket, ami a települések számára kedvező lett volna. Ózd Város főképpen nem. A mi lehetőségeinkből vittek el. Elkeserítő. Így telt el a négy év, remélem a következő négy nem így fog. Nem szabad, hogy szavazógépek legyünk, de össze kell fognunk. Három hét van és az SZMSZ-t a társulásnál módosítani kell. Remélem megtörténik, ha nem akkor újabb négy év felelőtlensége róható a települések vezetőire. Ez konfrontálódással is jár, és az a tapasztalatom, hogy nem szívesen konfrontálódik egyetlen település vezetője sem. Ezt fel kell vállalni, azonban ezt csak támogatottsággal lehet. Nem igaz az sem, hogy nincs átcsoportosításra lehetőség, ez csak félrevezetés volt. Én a jogi útban gondolkodom. Szerna Csaba: A tisztánlátás érdekében. Egy település, akinek intézménye van tudja, hogy a gazdálkodásba olyan intézményeket hoztak be, aminek nincs kompetenciája, pl. uszoda, könyvtár, idősotthon, stb. A városi könyvtár drága pénzért működik, amiből ,-Ft- 19

20 okat visszaosztanak. Nagymértékben segítjük őket. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Intézményi szinten azonban visszaadták, én úgy gondolom. Hajdu Gábor: 29 település létrehozta ezt a kistérségi társulást. Révay István: Ti vagytok ott, ti vagytok a felelősek. Hajdu Gábor: A társulás első körben nem alakult meg, mert az önkormányzatok többsége úgy ítélte meg, aztán megalakult és a települések java része úgy gondolta, hogy Ózd Város hivatala lássa el azt a feladatot, neki megvan az apparátusa, vagy lehetett volna önálló munkaszervezetet létrehozni. Célszerűbb volt, hogy Ózd lássa el. Sok gondolkodni való ezen nem volt. Gyuri arról beszél, hogy a KÖSZ-ben olyan példákat is láthatunk, hogy nem így kellene ennek a dolognak igazán mennie. A három év letelt, ebből elég volt. Nálam az verte ki a biztosítékot, hogy támogattam a döntéseket az intézményeivel kapcsolatosan, de csak addig, amíg ez nekünk nem kerül pénzbe. A bölcsöde bővítés pályázatot átnyomták a torkunkon, ennek a tervezése 5 millió forint volt. Arról volt szó, hogy nem kell pénz, ki kellett fizetni az 5 milliót, ami a kistérségi pénzből ment. Az azonban az elkövetkezendő időkre is ott van Ózdnak. Ez nekem felháborító volt. Évek teltek el és azt látjuk, hogy ezt sokkal korrektebbül is lehetne csinálni. A nagyvárosok a kistelepülésekre rátelepedtek. Kistérségi pénzből látják el a feladatot, pót befizetéseket kérnek, sok esetben sokkal drágább lenne, ha nem így látnák el, ebben a rendszerben. Van olyan kistérség, ahol egy baranyai kistelepülés polgármestere a társulás elnöke. Úgy gondoljuk, hogy Putnok térségi település polgármesterei elmegyünk a Dunántúlra, és felkészülten, alapszabállyal alátámasztva javaslatot hoznánk a változásra. Szerna Csaba: Félreértés ne essék a lovon nem visszafelé ülünk. Üssük a vasat, de minek. A címkézett pénzeket úgysem adják nekünk. A kistérségi pénzeket megkaptuk. Mi nem törhetünk pálcát. Ez odafigyelés kérdése. Címkézett pénz úgysem jut nekünk. Eleinte jó pénz volt ebben, csak most csökkentik. A négy társult települést érintően több indítvány, javaslat nem merült fel. Ezután Serényfalva és Hét Képviselő-testülete elhagyta az üléstermet. Sajópüspöki és Bánréve Képviselő-testülete folytatta munkáját a Napköziotthonos Óvodát érintően. 5. napirendi pont: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása és a költségvetés III. negyedéves teljesítésének megtárgyalása Hajdu Gábor: Megkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatosan. Tóth Tamás: Ismertette a bizottság javaslatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az előterjesztést. Bánréve Község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 122/2010.(XI.29.) sz. határozat Tárgy: Napköziotthonos Óvoda költségvetésének módosítása 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben