Tudta-e? Fontos tudnivalók a mozgáskorlátozottságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudta-e? Fontos tudnivalók a mozgáskorlátozottságról"

Átírás

1 Tudta-e? Fontos tudnivalók a mozgáskorlátozottságról A kiadvány a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló rendezvénysorozata keretében készült.

2 Röviden a mozgáskorlátozottakról Magyarországon közel 600 ezer ember él valamilyen mozgáskorlátozottsággal. Tekintettel arra, hogy minden mozgásfogyatékossággal élô embernek más és más az állapota, valamint a szociális helyzete, így eltérôek az személyi segítésre vonatkozó igényeik, és ebbôl fakadóan a lehetôségeik. A mozgásfogyatékossággal élô emberek egy része jól látható módon testen kívüli segédeszközöket kerekesszék, mankó, támbot, járókeret stb. használ a helyváltoztatáshoz, melyre egy részük önállóan is képes, mások viszont csak személyi segítôvel tudnak mozogni. Helyzetüket segíti, hogy 1998-tôl érvényben van az esélyegyenlôséget biztosító törvény hazánkban. Sajnos a fizikai akadálymentesítés egyelôre csak részben történt meg, így ezen a téren még nem beszélhetünk igazi egyenlô hozzáférésrôl és mindenki számára használható és élhetô világról. A mozgáskorlátozott emberek nap mint nap akadályokba ütköznek állampolgári és magán ügyeik intézése, társadalmi és kulturális életbe történô beilleszkedésük során, mert az épített környezet és a tömegközlekedés kialakításakor nem vették, veszik figyelembe az igényeiket. Hogyan segíthet? A mindennapi életben egyre többször lehet találkozni fogyatékossággal élô emberekkel. Ha segíteni szeretnének Nekik, akkor kérdezzék meg Ôket, hogy miben és milyen módon segíthetnek a továbbhaladásukban. Soha ne próbáljanak meg segíteni akkor, ha nem kérdezték meg, vagy nincsenek tapasztalataik a segítségnyújtás módjáról.

3 Mit tegyünk és mit ne, amikor egy kerekesszékes embernek nyújtunk segítséget? A kerekesszékes ember jól ismeri kerekesszékét, ezért el fogja mondani, hogyan tudunk segíteni. Teljesítsük a kérését, még akkor is, ha azokkal nem értünk egyet, mert ô tapasztalatból tudja, mit kell tenni. Ha meg kell állnunk, várakoznunk, ellenôrizzük a kerekesszékben ülô ember lábának elhelyezkedését, mert elôfordulhat, hogy ô nem érzi, ha a lába valamihez hozzáér, így pl. könnyen megsérülhet! Ne a vászon résznél toljuk a kerekesszéket, mert úgy a benne ülô embert nyomjuk, nem pedig a kerekesszéket toljuk! Ne toljuk túl gyorsan a kerekesszéket, mert nem fogunk tudni kikerülni például egy hirtelen megálló vagy irányt változtató gyalogost! Ne fordítsuk meg hirtelen a kerekesszéket anélkül, hogy a benne ülôt figyelmeztetnénk a manôverre! Ne emeljük fel a kerekesszéket a karfáinál fogva, mert ha azok kivehetôek, akkor a kezünkben maradhatnak és így balesetet okozhatunk! Ne menjünk el úgy segítségnyújtás után, hogy nem gyôzôdtünk meg róla, hogy biztonságos helyzetben hagytuk a kerekesszéket! Mit tegyünk, ha egy támbotot, mankót, járókeretet használó mozgáskorlátozott embert szeretnénk segíteni a helyváltoztatásában? Kérdezzük meg tôle, pontosan milyen segítségre van szüksége, és hogyan tudjuk azt végrehajtani! Soha ne azt a karját fogjuk meg, amelyikkel a botra támaszkodik! Ne fogjuk meg a botját sem! Ne sürgessük, hanem vegyük fel az ô tempóját, ritmusát! Kerüljük a hirtelen mozdulatokat! A különbözô típusú segédeszközöket használó személyeknek különbözôképpen kell segítséget nyújtani, alkalmazkodva a személy állapotához is! Például: Támbot Mindig a támbottal ellentétes oldalon álljunk! Lépcsôn járáskor a bot szerepét átveszi a korlát, ezért a feleslegessé vált segédeszköz hordozásában segíthetünk.

4 Ha nincs korlát, akkor az esetleges csomagok átvételével és az ép oldalon közvetlen segítséggel biztosíthatjuk a stabilitást. Leüléskor: várjuk meg, amíg a sérült lábszárával megérinti a széket, majd stabilizáljuk a támbotot, ezzel biztosítva a leülést. Felálláskor: szembeállva, az ép oldalon fogott botot rögzítjük, az ellenoldalon a kezünket nyújtjuk és enyhe húzó mozdulattal segítünk. A bottal ellentétes oldalon, hónalj és könyök támasszal is segíthetjük a felállást. Ha a szék elôtt asztal áll, biztonságosabb azon támaszkodva felállni és a stabilitás megszerzésekor a botot kézbe adni. Két oldalon alkalmazott támbot Lépcsôn járáskor az egyik bot szerepét átveszi a korlát, ezért a feleslegessé vált segédeszköz hordozásában segíthetünk. Leüléskor és felálláskor a szék stabilizálásával, valamint a támbotok átvételével segíthetünk. Mankó A hónalj és a könyök mankó az érintett végtag, ill. végtagok tehermentesítésére szolgál. Általában mûtétek után, csak átmeneti ideig alkalmazzák. A segítés módja és mértéke megegyezik a támbotnál leírtakkal. Stabil járókeret A stabil járókeretet használó személyek segítése lépcsôn járáskor: a keretet átveszszük és míg a sérült ember az egyik oldalon a korlátba kapaszkodik, mi az ellenoldalon támogathatjuk. Leüléskor és felálláskor a széket rögzítjük, majd a járókeret megfogásával segíthetünk. Felálláskor, ha a sérült igényli, akkor egyik kezünkkel megtartjuk a járókeretet, a másik kezünkkel pedig hónaljtámasszal enyhén megemeljük.

5 Rolátor Az a sérült, aki rolátorral, guruló járókerettel, közlekedik, a lépcsôt nem tudja igénybe venni. Ha lift nincs, akkor emelôszerkezetet kell használnia. Ilyenkor a következôképpen kell segítenünk: Az emelôszerkezet ülését megfelelô helyzetbe hozzuk. Megvárjuk, hogy a sérült lábainak hátsó oldalával érintse a széket. A rolátort fékkel rögzítjük, majd a sérültet hónaljtámasszal megtartva segítjük a leülést. Felálláskor a rolátort a sérült elé helyezzük és fékkel rögzítjük. A tájékoztató szövege a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségének jóváhagyásával és lektorálásával készült.

6 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Adószám: Számlaszám: A szövetség fô célja a mozgáskorlátozott emberek sajátos szükségleteinek kielégítéséhez, szociális biztonságához, rehabilitációjához, személyes kiszolgáltatottság nélküli önálló életvitelükhöz és emberi, állampolgári jogaik valóságos érvényesüléséhez szükséges érdekeik képviselete, érvényesítése, és védelme. Tevékenységünk kiterjed a mozgáskorlátozott embereket tömörítô szervezetek összefogására, tevékenységük segítésére. Segítjük ôket közösségi érdekeik érvényesítésében, védelmében, képviseletében, valamint a kulturális, mûvészeti, szabadidôs és sport tevékenységeik szervezésében. A szövetség központja állami és helyhatósági feladatokat is ellát, mégpedig saját anyagi forrásainak felhasználásával. A következô tevékenységeket látjuk el: Szakértôi tevékenység (akadálymentesítés, ellátások, szolgáltatások); Jogi segítségnyújtás: két jogászunk évente több száz ügyben nyújt segítséget; Lakás-akadálymentesítési támogatás ügyintézése: a tagegyesületek közremûködésével a szövetség végzi a súlyosan mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítését szolgáló állami támogatások teljes ügyintézését. Évente több mint tízezer támogatás elbírálásában mûködünk közre. Kulturális tevékenység: lehetôséget biztosítunk a tehetséges mozgássérült emberek számára, hogy megmutathassák mûveiket a nagyközönségnek, bekapcsolódjanak a kulturális eseményekbe. Táborokat, kiállításokat szervezünk, támogatókat keresünk; Nemzetközi tevékenység: a MEOSZ több nemzetközi szervezetnek tagja (Európai Fogyatékosügyi Fórum EDF, Fogyatékos Emberek Nemzetközi Szövetsége DPI, a Mozgássérültek Európai Szövetsége FIMITIC). Mindhárom szervezetben az alelnöki tisztséget is betöltik vezetôink.

7 Hazai társadalmi tevékenység: képviselôink részt vesznek az Gazdasági és Szociális Tanács, az Országos Fogyatékosügyi Tanács, Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, a Nemzeti Civil Alaprogram, a Védett Szervezetek Országos Szövetsége, a Társadalmi Únió, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Szövetsége, a CÉHálózat, a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa munkájában. Szociális szolgáltató tevékenység: Szövetségünk és tagegyesületei 11 támogató szolgálatot mûködtetnek, hogy a legsúlyosabban mozgáskorlátozott emberek is kijussanak a négy fal közül. Tagegyesületeink lakóotthont üzemeltetnek Csorváson, Nagyatádon, Kaposváron, Ököritófülpösön, Székesfehérváron, melyek létszáma folyamatosan telített. Otthoni szakápolás mûködik Budapesten, itt évente 1400 fôt látnak el ben a MEOSZ létrehozta Oktatási, Továbbképzô és Távmunka Intézetét, mely felnôttképzési akkreditációval rendelkezik, képzéseket szervez (a mozgáskorlátozott embereket távoktatásban képzi). Az elhelyezkedésüket magán munkaerôközvetítôként is segíti. Újságot adunk ki: a havonta tízezer példányban megjelenô Humanitás országos havi lap. Lapunk integrált, hiszen sérült és ép embereknek egyaránt nagyon sok hasznos információval szolgálnak. Az alapszabályban foglalt feladataink ellátáshoz alapítványokat hoztunk létre és segítjük a mûködésüket: Bicebóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért Hegedüs István Alapítvány Korszerû Technikával a Mozgáskorlátozott Emberekért Alapítvány Velo Alapítvány Betegcsoportok vagy érdeklôdési kör szerinti Tagozatokat- szekciókat mûködtetünk: Ifjúsági tagozat Heine-Medin szekció Osteoporózis szekció Myasthenia Gravis tagozat Sérült Mûvészek Alkotók és Kézmûvesek Köre

8 Ezt a kiadványt a PROGRESS Közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program ( ) támogatja. A programot az Európai Bizottság Foglalkoztatási és szociális ügyekért felelôs Fôigazgatósága irányítja. Azért hozták létre, hogy átfogó célja, hogy a Szociálpolitikai Menetrendben foglaltak alapján, pénzügyileg támogassa az Európai Unió szociális és munkaügyi téren kitûzött céljainak megvalósulását, hozzájárulva ezáltal a Lisszaboni Stratégia e területhez kapcsolódó törekvéseinek teljesüléséhez. A hétéves program megcélozza az összes olyan érintettet, aki segíthet alakítani a megfelelô és hatékony munkaügyi és szociális törvényhozás és irányvonalak fejlesztését, az EU27 és az EFTA-EEA országokban, a csatlakozás elôtt álló és csatlakozásra váró országokban. A PROGRESS küldetése, hogy megerôsítse az EU hozzájárulását, melylyel a tagállamok elkötelezettségét és erôfeszítéseit támogatja. Ennek eléréséhez a PROGRESS: a vonatkozó szakmapolitikai területekrôl elemzést és tanácsadást nyújt; monitorozza és jelentéseket készít a PROGRESS témakörébe tartozó EU-s törvénykezésrôl és szakmapolitikai fejleményekrôl; elôsegíti a szakmapolitikák szabad áramlását, a tanulást és a támogatást a tagállamok között az EU-s célkitûzésekrôl és prioritásokról; széles körben közvetíti az érintettek és a társadalom nézôpontját. További információ a internetes oldalon. A kiadványban szereplô információ nem tükrözi szükségszerûen az Európai Közösség álláspontját vagy véleményét. Projekt logó A SOKSZÍNÛSÉGÉRT A DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN PROGRESS

Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról. www.aosz.hu

Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról. www.aosz.hu Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról www.aosz.hu A kiadvány a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló rendezvénysorozata keretében készült. Mi az autizmus? Az autizmus (a latin

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ egyezményrôl fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Egyetemes Tervezés. Készítette: Marót Ádám

Egyetemes Tervezés. Készítette: Marót Ádám Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány Egyetemes Tervezés Készítette: Marót Ádám Budapest, 2007 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

Fogyatékkal élő emberek

Fogyatékkal élő emberek Fogyatékkal élő emberek Kissné Szentmihályi Marian Póti Viktória Lenne szíves megmondani, merre kell mennem? Az attól függ, hová akarsz jutni felelte a fakutya. Ó, az egészen mindegy mondta Alice. Akkor

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában

Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában A kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Készült: 2003. április 25. 1./ Módosítva: 2005. április 18. 2./ Módosítva: 2007. szeptember 17. 3./ Módosítva: 2010. március 27. 4./ Módosítva: 2010. október

Részletesebben

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass w w w. m e o s z. h u XXXV. évf. 4. szám 2015. április 150 Ft A M O Z G Á S KO R L ÁT O Z O T TA K E G Y E S Ü L E T E I N E K O R S Z Á G O S S Z Ö V E T S É G E L A PJ A Elnökjelöltek: Kovács Ágnes (Békés

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Jogvédelmi füzetek sorozat 9. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek

Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek VGYKE_Kiadvány:VGYKE_Kiadvány 2009.07.02. 13:01 Page 1 Tájékoztató kiadvány turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek és szervezeteknek (fotó: Pető Zsuzsa, Művészetek Palotája) Kiadja a Vakok és

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben