BICE-BÓCA INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BICE-BÓCA INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 BICE-BÓCA INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 8/a. A szolgáltató az ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek címe: 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 8/a. A szolgáltató ellátási területe: Szolnok, Szajol, Szászberek, Tószeg, Tiszajenő, Tiszavárkony, Újszász, Zagyvarékas, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű, Nagykörü, Csataszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Tiszasüly, Vezseny, Besenyszög, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszaföldvár Szolgálatvezető: Szajkó Zoltán Nyitva tartás: Munkanapokon 8:00-16:00 Telefonszám/fax: Mobiltelefonszám: cím: Szolgáltatások: Személyi segítés Szállító szolgálat Információnyújtás Sorstársi tanácsadás Segédeszközbank Szociális expressz ARANYESŐ INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A szolgáltató székhelye: 1032 Budapest, San Marco út 76. A szolgáltató az ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek címe: 1119 Budapest, Keveháza út A szolgáltató ellátási területe: Budapest közigazgatási területe Szolgálatvezető: Varga Beáta Nyitva tartás: Munkanapokon 8:00-16:00 Telephely telefonszám: Telephely fax: Mobiltelefonszám: cím: Szolgáltatások: Személyi segítés Szállító szolgálat

2 A Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért bemutatása A Bice-Bóca Alapítványt 1990 szeptemberében a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) hozta létre, a mozgássérült gyermekek habilitációjának elősegítésére július 20-án kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította a Fővárosi Bíróság. A Bice-Bóca Alapítványt irányító kurátorok és a felügyelő bizottság tagjai között többségében súlyosan mozgássérült szakemberek közreműködnek. Az Alapítvány célja: Egészségmegőrzés, betegségmegelőző, szociális, családsegítő, nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét segítő, az emberi és állampolgári (gyermeki) jogok védelmét szolgáló tevékenységgel - a Magyarország területén élő, tizennyolcadik életévüket be nem töltött gyermekek, fiatalok és családjuk támogatása. Különösen a gyermekek és fiatalok tanulmányainak segítése, habilitációjukat elősegítő eszközök kifejlesztésének, gyártásának, forgalmazásának szervezése, szüleik, gondozóik életkörülményeinek javítása. elősegítése, szabadidejük eltöltésének, üdültetésük A mozgássérült és az ép gyermekek együtt oktatásának szorgalmazása, közreműködés a szükséges feltételek megteremtésében, módszertani és anyagi támogatás nyújtása. A mozgáskorlátozott gyermekek életminőségét érintő jogszabályok és állami intézkedések véleményezése. A mozgássérült gyermekek integrációját előmozdító, szüleik és gondozóik részére mentális és módszertani támogatást, nyújtó rendezvényeket, akciókat szervez és egyéni tanácsokat ad. A mozgáskorlátozott gyermekek, és szüleik számára üdülést szervez, elősegíti a gyermekek szabadidejének örömet nyújtó, társas kapcsolatokat eredményező eltöltését. Mozgássérült gyermekek integrációját elősegítő, a szülők és pedagógusok gondolkodását, befolyásoló kiadványokat bocsát ki. Ösztönzi mozgássérült gyermekek habilitációját szolgáló eszközök kifejlesztését, gyártását, forgalmazását.

3 Együttműködik minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely hasonló célok megvalósításán fáradozik. A Bice-Bóca Alapítvány jelenleg szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottainak száma 18 fő. Az alapítvány társadalmi tevékenységében önkéntesek is részt vesznek, számuk 2010 évben 20 fő volt. A BICE-BÓCA ALAPÍTVÁNY EDDIGI MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Országos Utazó Szakmai Szolgálat (továbbiakban OUSZSZ) A Bice-Bóca Alapítvány projektjén belül megvalósult OUSZSZ utazó tanáraival azon intézmények ellátását segítette, ahol mozgássérült gyermekek integráltan (ép és sérült gyermek közösen) gondoznak, nevelnek, oktatnak, de nem tudtak speciális ellátással foglalkozó szakembert alkalmazni. Ellátási területeink voltak a programban, mely 1991 és 1998 között működött: Bács-Kiskun megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom megye, Pest megye, Budapest, Békés megye, Balaton-felvidék. A Program az akkori Népjóléti Minisztérium és a PHARE támogatással jött létre és működött. A program 1998-ban azért szűnt meg, mert a területileg illetékes önkormányzatok átvették a feladat ellátását és már jogszabály is, kötelezte őket. Nagy sikerrel működött és záródott a program. Modellértékű volt és hosszútávon befolyásolta a mozgássérült gyermekek integrációjának kialakulását. Többségi pedagógusok képzése, felkészítése mozgássérült gyermekek fogadására Az Alapítvány az integrációs oktatási formák kialakulásának és a színvonal emelése érdekében az integrációt felvállaló intézmények (óvodás, iskolák) óvónői és pedagógusai részére továbbképzéseket szervezett. Módszertani képzést biztosítottunk, és már működő programokat ismertettünk meg. Kiadványok szerkesztése, kiadása Együtt a többiekkel egy-másért előadás-gyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekek integrált neveléséről

4 Módszertani füzetek: 1. Mozgáskorlátozott kisgyermekek testnevelése az óvodában 2. Mozgáskorlátozott kisgyermekek finommotoros tevékenységének fejlesztése az óvodában 3. Játékra nevelés, a játék felhasználása mozgáskorlátozott kisgyermekek óvodai nevelésében 4. Mozgáskorlátozott gyermekek gondozása 5. Egészséges életmódra nevelés sajátosságai A füzetek tematikus felépítése: tevékenység célja, formája, ideje, időtartama a tevékenység helye az óvodás gyermek életében, az óvodai napirendben a mozgáskorlátozottság, az akadályozottság tevékenységét befolyásoló hatása konkrét feladatok összeállítása káros mozgásformák, tevékenységek Tájékoztató, információs füzet kiadása (jogszabályokról, rendeletekről) 2004, módosítások - 2 kiadás március. Szülők Országos és Regionális Segítő Hálózata (SORS-Háló) szervezése Alapítványunk 2007 év végén létrehozta az Országos Önkéntes Szülői Hálózatot, melynek célja a fogyatékos gyermeket nevelő szülők összefogása, aktivizálása, hatékony információs és tapasztalat kicserélési rendszer működtetése, a szülők különböző értékeinek, tudásának, tapasztalatainak, potenciáljának kamatoztatása a közös érdekeik érvényesítéséért. A programban jelenleg egy főállású munkatárs kezdte meg a hálózatszervezés alapjainak kialakítását. Kutatás a mozgássérült gyermekek és a családok helyzetről A Bice-Bóca Alapítvány évben országos helyzetfeltáró felmérést végzett a fogyatékos gyermeket nevelő szülők megkeresésével. A kutatási anyag megállapításai a mai napig aktuálisak.

5 Közösségi programok szervezése A MEOSZ által 1990-ben létrehozott Bice-Bóca Alapítványnak az egyik célja, az ép és fogyatékossággal élő gyermekek közös szabadidő eltöltése. Az Alapítvány életében a közösségi programok szervezése, megrendezése mindig is a kiemelt feladatok közé tartozott. Ilyen program a minden évben megrendezett Bice Tábor, valamint a Bice-Bóca Farsang Bice-Bóca Tábor Az elmúlt 20 év állandó programja a Bice-Bóca Tábor. A táboraink nem pusztán szállást nyújtanak a családoknak, hanem egy olyan komplex, tematikus programegyüttest kínálnak, amelyek aktív kikapcsolódást, élményt és észrevétlen fejlesztést jelentenek számukra. Táboraink országos szinten, országos partnerszervezetek közreműködésével valósulnak meg a fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik, a fiatalok, az intézményben élők társadalmi integrációjának megvalósulásáért. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élők, mint a társadalmi kirekesztettség által egyik legveszélyeztetettebb csoport sajátos helyzetére. Célunk továbbá, a figyelem felhívása az esélyegyenlőséghez és a megkülönböztetés-mentességhez való jogra, a többszörös megkülönböztetés problémájára. Nem utolsó sorban pedig az a célunk, hogy a Magyarország egész területéről érkező fogyatékos gyermekek és fiatalok, a családban élők szülőkkel és testvérekkel, esetleg barátokkal, az intézményben élők csoportjai intézményi szakemberekkel, fogyatékos szülők ép gyermekei egy évben legalább 7-10 napon át tartó, aktív, tartalmas, nyitott, kapcsolatokban bővelkedő táborban vehessenek részt. Alapítványunk minden évben megrendezi a tábort, és mindig figyelemmel van az előző évben felmerült igényekre és tapasztalatokra. Magyarországon sajnos kevés olyan speciálisan épített környezet található, amelyet kerekesszékkel, bottal, valamint nehezen közlekedve használni

6 lehet. A rendszeresen szerveződő táborokra az igény egyre nagyobb, és egyre több a jelentkező. Bice-Bóca Farsang Az Alapítvány korábban éveken keresztül szervezett Budapesten országos farsangi mulatságot mozgássérült gyermekeknek és fiataloknak Miután az elmúlt öt évben az Alapítványnak és intézményeinek a magas szintű szakmai színvonal fenntartására kellett törekednie, emiatt forrás és kapacitás hiányában nem tudta megszervezni évbe azonban újra megrendezése került Szolnokon, amelyből szeretnénk újra hagyományt teremteni. Információnyújtás, tanácsadás, felvilágosítás Alapítványunk egyik fő tevékenysége a fogyatékos gyermeket nevelő családok részére biztosított információs szolgáltatás. Akkreditált telephelyeink mindegyikén működtetünk információs irodát. Képzésszervezés, konferencia szervezés Az esélyegyenlőségi rendezvények 7 városban, 8 helyszínen - melyből 1 összevont helyszín volt, illetve Győrben 2 helyszínen valósultak meg. A rendezvényeken nem csak a házigazda településen élő fogyatékos gyermekek és családjaik voltak jelen, hanem a környező településekről is érkeztek, ezért rendezvényeink hatóköre nagy kiterjedésűnek mondható. A rendezvények közül 2 rendezvényt az Alapítványunk intézményei bonyolítottak le Budapesten, valamint Szolnok - Kőtelek összevont helyszínen. A további 6 rendezvényt partnerszervezetek bevonásával valósítottuk meg. LÉPÉSEK Program Megkülönböztetés elleni fellépés a fogyatékossággal élő emberek jogainak fejlesztésében és érvényesítésében A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete és partnerszervezete a Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért egyik kiemelt célja a diszkrimináció elleni, a jogok érvényesítése melletti küzdelem. E célok elérése érdekében mind szervezeteinknek, mind a közvetlen és közvetett célcsoportnak megfelelő tudásra, tapasztalatra, készségekre kell szert tennie. Az egyenlő bánásmód elérésének érdekében, valamint, hogy a diszkrimináció elleni küzdelemben végzett tevékenységek és szolgáltatások hatékonyan működjenek legfontosabb

7 feladatunknak, tekintjük a tudatosság növelését. Programunkban egyenlő hangsúlyt kívánunk fektetni saját szervezeteink fejlesztésére, önálló szakmai munkacsoport felállítására, a fogyatékossággal élő emberek készségeinek fejlesztésére, valamint a társadalmi tudatformálásra. Forrásfejlesztés Alapítványunk évben létrehozott egy pályázatíró csoportot, mely az Alapítvány céljait szolgáló, a fogyatékos gyermekek és családjaik társadalmi integrációját eredményező projektek megvalósítását, lebonyolítását szolgáló források felkutatásával, a források megpályázásával foglalkozik.

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban A programban résztvevő szervezetek bemutatása A program a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósult meg Pécs, 2010

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

A Magyar Williams Szindróma Társaság

A Magyar Williams Szindróma Társaság Magyar Williams Szindróma Társaság 1 Kiemelkedően Közhasznú Szervezet, Budapest, 1095, Viola u. 19. Tel: 326-7492, Fax: (36-1) 438-0738, http://www.williams.ngo.hu Az Európai Unió által támogatva A Magyar

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei (gyermek- és ifjúságvédelem) c. pályázati felhívás a) tevékenységéhez

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben