Tudta-e? Fontos tudnivalók a nagyothallásról és siketségről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudta-e? Fontos tudnivalók a nagyothallásról és siketségről"

Átírás

1 Tudta-e? Fontos tudnivalók a nagyothallásról és siketségről A kiadvány a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló rendezvénysorozata keretében készült.

2 Röviden a siketekről és a nagyothallókról A társadalom összefoglalóan a hallássérültek gyûjtôfogalmat használja a megnevezésükre. Ez a kifejezés a siketeket és a nagyothallókat egyaránt magába foglalja, függetlenül a hallássérülés okától, súlyosságától, a hallásállapot milyenségétôl. Különféle eltérések vannak a siketség és a nagyothallás között. Ebbôl fakadóan más a szociális helyzetük, eltérôek a kulturális igényeik és legfôképpen a lehetôségeik. Hazánk lakosságának 10%-a küszködik valamilyen mértékû hallásproblémával. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb felmérése alapján (Global Burden of Hearing Loss in 2000, WHO) a WHO általi feltételrendszer szerint a világon mintegy 250 millió hallássérült (nagyothalló és siket) van, ami a népesség 4,2%-át teszi ki. A WHO szerint ez egyrészt kettôs tendenciát takar: a társadalom elöregedésével a hallássérültek száma folyamatosan nô (1985: 43 millió, 1995: 120 millió, 2000: 250 millió), másrészt ez a változás a jobb diagnosztikának, másrészt a növekvô zajártalomnak tudható be. Pár szóban a siket emberekrôl A siket emberek nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal, ezért általában nem viselnek hallókészüléket sem, hiszen állapotuk ezzel sem korrigálható. Többségük a jelnyelvet használja. Pár szóban a nagyothalló emberekrôl A nagyothalló személyek hallásmaradvánnyal rendelkeznek, hallókészüléket használnak, orvosi rehabilitációval és fejlesztéssel jól kapcsolódnak a halló világhoz. A nagyothalló személy hallókészülék segítségével többé-kevésbé megérti a hangzó beszédet, és ô maga is érthetôen beszél, bár az ô hangján és kiejtésén is érzékelhetôk a kontroll hiányosságai. Mivel a hangos kommunikáció az ô számára többékevésbé elérhetô, elôfordul, hogy a jelnyelvet nem használja.

3 Hogyan szeretnéd látni a jövôdet hallássérültként? A társadalom egyenrangú emberként fogadjon el minket. A társadalom minden területén egyenértékû polgárként szeretnék élni. Tanárnak is kell jelelve foglalkozni gyerekekkel. Szeretném, ha jobban megismernék a kultúránkat! Mindenki tudjon jelelni pl. a rendôröknek jelnyelvtudása is legyen. Esélyegyenlôség, hivatalos jelnyelv. Egyenlôként a halló társadalommal. Önrendelkezô élet minden területen. Halló és hallássérült: egyforma legyen. Minden adásban legyen jeltolmács vagy feliratozást.

4 Sztereotip TÍZ, avagy vetkőzzünk le tíz előítéletet! A jelnyelv a világ minden pontján azonos. Aki siket, az néma is. A siketség más fogyatékossággal is együtt jár. A jelnyelv azonos a pantomimmel. A jelnyelv országonként más és más, sôt, elôfordul, hogy egy országon belül is többféle jelet használnak ugyanarra a szóra. Két külföldi siket a jelnyelv segítségével könnyen megérti egymást, ugyanakkor, adott nemzetiségû siketek egymás közti jelelését már nem érti. Az ember hangképzô szerveinek állapota nem függ össze a hallásállapottal, tehát egy siket ember meg tud tanulni beszélni. Azonban a beszéd elsajátításának milyensége és mértéke függ az egyéni képességektôl, az oktatási-nevelési stratégiáktól, a társadalmi elvárásoktól. A siketség önmagában nem jár együtt más fogyatékossággal. Valószínûleg a siket emberek eltérô hangképzése és az információkhoz való nehezebb hozzáférhetôsége miatt alakult ki ez a tévhit. A jelnyelvekkel szemben: a pantomimben nincsenek rendszerszerûen visszatérô egységek a pantomimnek nincs egységes jel- és szabálykészlete a pantomimben a legelemibb fizikai korlátozásokon kívül semmi nem szab határt az üzenet megformálásának a pantomim mindenki számára érthetô a pantomimet mindenki képes produkálni

5 A siketek nem tudnak zenére szórakozni. Csak a hallássérült szülôknek lehet hallássérült gyereke. A hallássérültek nem tudnak a hallókkal beszélgetni. A hallássérültek egyáltalán nem tudják használni a telefont. A hallássérültek nem vezethetnek autót. A siketek mutogatnak. Ôk is ugyanúgy tudnak bulizni, mint a hallók. Táncolni is tudnak, a ritmust a mély hangok által érzik. Ha a hangfal mellé áll, bárki érezheti a testén a hanghullámok rezgését. (Kipróbálási lehetôség: füldugó, hangfal, basszus, félig telt mûanyag palack.) A legtöbb hallássérült gyerek halló családból származik. A szájról olvasás segít minket a kommunikációban. Mindenkit könnyebb megérteni, ha kicsit artikulálva közli a mondandóját. Két hallássérült könnyen megérti egymást csak szájról olvasással is. Sms-ben üzennek egymásnak, vagy videotelefont használnak. Ez nem hallásállapot kérdése, nagyon sokan rendelkeznek jogosítvánnyal. A siketek, és a nagyothallók többsége a jelnyelvet használja kommunikációja során, amely egy önálló nyelvtannal rendelkezô, teljes értékû nyelv.

6 Álljunk szóba egymással! Hogyan? Ha meg akar szólítani, próbálja meg felvenni a szemkontaktust! Az a legjobb mindkettônknek, ha végig egymással szembefordulva és a dialógus közben az elfordulást mellôzve társalgunk egymással. Apró érintéssel a vállamon hívja fel magára a figyelmet! A hallók általában nem ismerik jelnyelvet, ezért mi a szájról olvasásra hagyatkozunk. Törekedjen természetes artikulációra! Hasznos lehet az írásos kommunikáció, illetve a testbeszéd és a mimika bátrabb használata. Mindkettônknél elôfordulhatnak félreértések, vagy óvatlan tévesztések. A gondolat más megközelítésével könnyedén korrigálhatjuk magunkat. A párbeszéd során pedig nem árt néha ellenôrizni azt, hogy valóban jól értjük-e egymást. Szükség esetén mi is tollat ragadunk, és a kommunikáció egyéb eszközeit is bátran alkalmazzuk a sikeres információcsere érdekében. Szükségtelen emelt, vagy az átlagosnál erôsebb hangon beszélnie - hiszen ennek különösebb haszna nincs. Jó, ha tudja, ablak elôtt, illetve erôs fényben állva, a vetülô árnyék nehezíti számunkra a szájról olvasást. Egy siket ember bizalma figyelmes magatartással tarható fenn! A tájékoztató szövege a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének jóváhagyásával és lektorálásával készült.

7 SINOSZ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Országos elnök: Dr. Kósa Ádám Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 21. Adószám: Telefon: Fax: Web: A szervezet küldetése A Magyarországon élô siketek és nagyothallók társadalmi elfogadásának ösztönzése. Az életminôségük javulása érdekében szükséges döntések szorgalmazása. Az önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtésének támogatása. A vizuális kultúrára épülô siket közösség összetartozásának erôsítése. A jelnyelvben rejlô kulturális értékek megôrzése és annak közvetítése a külvilág felé. A szervezet víziója A szervezet váljék egy olyan közösségi szintérré, amelyet tagjai és pártolói szívesen látogatnak, ahol az érintettek színvonalas szolgáltatásokhoz jutnak és ahol a kommunikációs akadálymentesség filozófiája teljességgel megvalósul.

8 Ezt a kiadványt a PROGRESS Közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program ( ) támogatja. A programot az Európai Bizottság Foglalkoztatási és szociális ügyekért felelôs Fôigazgatósága irányítja. Azért hozták létre, hogy átfogó célja, hogy a Szociálpolitikai Menetrendben foglaltak alapján, pénzügyileg támogassa az Európai Unió szociális és munkaügyi téren kitûzött céljainak megvalósulását, hozzájárulva ezáltal a Lisszaboni Stratégia e területhez kapcsolódó törekvéseinek teljesüléséhez. A hétéves program megcélozza az összes olyan érintettet, aki segíthet alakítani a megfelelô és hatékony munkaügyi és szociális törvényhozás és irányvonalak fejlesztését, az EU27 és az EFTA-EEA országokban, a csatlakozás elôtt álló és csatlakozásra váró országokban. A PROGRESS küldetése, hogy megerôsítse az EU hozzájárulását, melylyel a tagállamok elkötelezettségét és erôfeszítéseit támogatja. Ennek eléréséhez a PROGRESS: a vonatkozó szakmapolitikai területekrôl elemzést és tanácsadást nyújt; monitorozza és jelentéseket készít a PROGRESS témakörébe tartozó EU-s törvénykezésrôl és szakmapolitikai fejleményekrôl; elôsegíti a szakmapolitikák szabad áramlását, a tanulást és a támogatást a tagállamok között az EU-s célkitûzésekrôl és prioritásokról; széles körben közvetíti az érintettek és a társadalom nézôpontját. További információ a internetes oldalon. A kiadványban szereplô információ nem tükrözi szükségszerûen az Európai Közösség álláspontját vagy véleményét. Projekt logó A SOKSZÍNÛSÉGÉRT A DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN PROGRESS

Tudta-e? Fontos tudnivalók a mozgáskorlátozottságról

Tudta-e? Fontos tudnivalók a mozgáskorlátozottságról Tudta-e? Fontos tudnivalók a mozgáskorlátozottságról A kiadvány a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló rendezvénysorozata keretében készült. Röviden a mozgáskorlátozottakról Magyarországon

Részletesebben

Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról. www.aosz.hu

Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról. www.aosz.hu Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról www.aosz.hu A kiadvány a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló rendezvénysorozata keretében készült. Mi az autizmus? Az autizmus (a latin

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

A halláskárosodás genetikája

A halláskárosodás genetikája Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/6., november december A halláskárosodás genetikája A szájüregi és arcizmok serkentése A Bárka mozgalomról Boldog karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

CélCsoportoK BEMUtAtÁsA szakmai ANYAG FoGlAlKoZÁsI tanácsadók részére

CélCsoportoK BEMUtAtÁsA szakmai ANYAG FoGlAlKoZÁsI tanácsadók részére CélcsoportOK BEMUTATÁSA SZAKMAI ANYAG FOGLALKOZÁSI TANÁCSADÓK RÉSZÉRE CélcsoportOK BEMUTATÁSA SZAKMAI ANYAG FOGLALKOZÁSI TANÁCSADÓK RÉSZÉRE Szerzők: Dr. Harangozó Judit Jásper Éva Pántya Erika Dr. Perlusz

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra HÁTRÁNYOS HELYZETÛ CÉLCSOPORTOK MENTORÁLÁSI TAPASZTALATAI A fogyatékossággal élõk és az idõskorúak felnõttképzési sajátosságai

Részletesebben

Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 253-279 A FOGYATÉKOSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON MARTON EMŐKE*

Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 253-279 A FOGYATÉKOSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON MARTON EMŐKE* Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 253-279 A FOGYATÉKOSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON MARTON EMŐKE* jelen tanulmányomban három - fogyatékossággal kapcsolatos - jogszabály ismertetésére

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. Szerkesztették Cím: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép Magyarországon 2004 Kiadta: LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. 29 Kapcsolattartó: Kenyeres Annamária e-mail:

Részletesebben

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Előszó 3 1. oldal A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére www.coe.int/children Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért! SOS NEMZETKÖZI GYERMEKFALVAK

Részletesebben

(A dokumentumot a Miniszterek Bizottsága 2006. április 5-én a Miniszterhelyettesek 961. ülésén fogadta el.)

(A dokumentumot a Miniszterek Bizottsága 2006. április 5-én a Miniszterhelyettesek 961. ülésén fogadta el.) EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA A Miniszteri Bizottság Rec(2006)5. sz. ajánlása a tagországok számára az Európa Tanács Akciótervéről, amely a fogyatékos emberek jogainak érvényesítését, társadalomban

Részletesebben

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI,

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net 1 Összeállította: Zsíros Viktória Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net Jóváhagyta: Jakubinyi László Alapítvány elnöke Miskolc, 2011,január 20 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés I/1.

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

A TASZ a fogyatékosok jogairól

A TASZ a fogyatékosok jogairól A TASZ a fogyatékosok jogairól Európában több mint 37 millió ember él együtt valamilyen fogyatékossággal, melynek folyományaként súlyos megkülönböztetést és elkülönítést kénytelen elszenvedni. Az elmúlt

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1 2 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: 511724-2010-LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3 Ez a kiadvány

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben