REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011."

Átírás

1 REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN Budapest 2011

2 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások változásai A számvitelről szóló évi C. törvényt 2010 ben a évi CXXIII. törvény módosította. A módosítások: az egyszerűsített éves beszámolókészítés lehetőségének a bővítését, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegkészítéskori átértékelésének egységes kezelését, a külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok értékesítéskori eredményének egyszerűbb elszámolását, valamint a jogszabályi környezet változásának számviteli előírásokon történő átvezetését tartalmazzák, illetve a gyakorlati alkalmazás során felmerült kérdések, felvetések megválaszolását, egyértelmű megítélését segítik Adminisztrációs egyszerűsítések Egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások körének bővítése (Szt. 9 (3) (4)) Az általános, mérethatárhoz kötött szabályoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. Változott azon vállalkozások köre, amelyek az általános, mérethatárhoz kötött szabályokat nem alkalmazhatják. Régi szabályozás Részvénytársaság Konszolidálásba bevont vállalkozás Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe Az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott hitelviszonyt vagy tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték Naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozók Hatályos szabályozás Nyilvánosan működő részvénytársaság Az anyavállalat, a konszolidálásba az Szt a szerint bevont vállalkozás Az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott hitelviszonyt vagy tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték Devizás értékpapír értékesítés eredménye elszámolásának szabályai (Szt. 84 (8), 85 (4)) Az Szt. korábban hatályos előírása szerint a külföldi pénzértékre szóló részesedésnél, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az értékesítés árfolyamnyereségét (árfolyamveszteségét) a devizaárfolyam változás hatásának kiszűrésével kellett megállapítani. A törvénymódosítás hatására a devizás részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése esetén nem kell a devizaárfolyam változás hatását kiszűrni és elkülönítetten bemutatni az eredménykimutatásban. A változás a költség haszon elvvel indokolható, azaz hogy a beszámolóban nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel. A devizaárfolyam változás hatásának kiszűrése pedig jelentős többlet feladatokat ró a gazdálkodó szervezetekre, miközben az eredmény kimutatásban jelentkező információtöbblet a hozzá kapcsolódó munkával arányosan nem jelentkezik. 2

3 A devizás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában a változás nem érintette az eladási árban lévő kamat elszámolását, azt továbbra is elkülönítetten kell kimutatni, így egy devizás kötvény értékesítésekor külön könyvelendő: a kamat o forgóeszközök esetben az Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között, míg, o befektetett pénzügyi eszközöknél a Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége soron; az árfolyamkülönbözet (devizaárfolyamváltozásból és értékpapír árfolyamváltozásból eredő) jellegétől függően: o Pénzügyi műveletek egyéb bevétele, o Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása. 3. Értékesítés 2011 es szabályok alapján Értékesítés ellenértéke (15 db x 105 DEV/db x 210 Ft/DEV) T 3. Elszámolási betétszámla K 3. Értékpapír elszámolási szla Ft Értékesített értékpapírok kivezetése (( Ft Ft Ft) / 50 db x 15 db) T 3. Értékpapír elszámolási szla. K 1. Egyéb váll. értékpapírjai Ft Értékesítésig járó kamat (15 db x 100 DEV/db x 4% x 210 Ft/DEV /12 hó x 7,5 hó) T 3. Értékpapír elszámolási szla. K 9. Bef. pügyi eszk. kamatai, árf.nyer. Értékesítés árfolyam különbözete T 8. Pénzügyi műv. egyéb ráf. K 3. Értékpapír elszámolási szla Ft Ft A kiegészítő mellékletben történő bemutatás változása, ha a vállalkozás csak devizavételi vagy csak deviza eladási árfolyamot választott (Szt. 60 (6)) A költség haszon elvvel indokolható, az a módosítás is, miszerint ha a gazdálkodó valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszközét és kötelezettségét egységesen devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon értékeli, akkor a csak devizavételi, vagy csak devizaeladási árfolyam és a Szt. fő szabálya (azaz a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyama) közötti eltérést a kiegészítő mellékletben már nem kell bemutatni Az értékesítés nettó árbevételét a kiegészítő mellékletben a ténylegesen végzett tevékenység szerint kell bemutatni (Szt. 93 (1) b)) Korábban a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kellett az értékesítés nettó árbevételét a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban, amennyiben az egyes tevékenységek, szolgáltatások jelentősen különböztek egymástól. A módosítást követően továbbra is kell adatokat szolgáltatni az értékesítés nettó árbevételének tevékenységi megoszlásáról, de az üzleti évben ténylegesen végzett tevékenységből realizált árbevétel főbb tevékenységenkénti összetétele a lényeges, és nem a létesítő okiratban megjelölt tevékenységek szerinti megoszlás. 3

4 A konszolidált beszámolóval kapcsolatos változások (Szt. 116 (6)) Nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést készítenie annak az anyavállalatnak (a továbbiakban: mentesíthető anyavállalat), amely maga is leányvállalata egy vállalatnak (a továbbiakban: fölérendelt anyavállalat) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: a fölérendelt anyavállalat a Sztv. vagy a Tanács június 13 i 83/349/EGK számú 7. irányelve, illetve az Európai Parlament és a Tanács július 19 i 1606/2002/EK rendelete szerint illetve ezekkel összhangban, vagy egyenértékű módón készít és hoz nyilvánosságra összevont (konszolidált) éves beszámolót, valamint összevont (konszolidált) üzleti jelentést, a fölérendelt anyavállalat által készített konszolidált beszámolóba a mentesíthető anyavállalatot és annak leányvállalatait is teljeskörűen konszolidálják, tehát a mentesíthető anyavállalat mint leányvállalat a leányvállalatokra vonatkozó bevonási mentesítések alapján nem esik ki a konszolidálásból, a fölérendelt anyavállalat 100% os tulajdoni hányaddal rendelkezik a mentesíthető anyavállalatban (ide nem értve a mentesíthető anyavállalat vezető tisztségviselői, vagy felügyelőbizottsága tagjai által jogszabály, vagy létesítő okirat szerint megszerzett tulajdoni hányadot), vagy legalább 90% os tulajdoni hányaddal rendelkezik o és a kisebbségi tulajdonosok elfogadták a mentesítést, o vagy a kisebbségi tulajdonosok vagy azok egy része akiknek részvénytársaságnál, illetve európai részvénytársaságnál összesen legalább 10% os (egyéb vállalkozónál legalább 20% os) mentesíthető anyavállalati részesedés van a birtokukban legalább hat hónappal az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének mérlegfordulónapja előtt nem kérték a mentesíthető anyavállalattól az összevont (konszolidált) éves beszámoló öszszeállítását Devizás tételek értékelése Devizás tételek kötelező év végi átértékelése (Szt. 60 (2)) A törvény korábbi rendelkezései szerint a devizaárfolyam változásból eredő a mérlegfordulónapi értékelés során megállapított árfolyamkülönbözetet akkor kellett a nyilvántartásokban rögzíteni, ha annak hatása a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, valamint az eredményre jelentős volt. Így az év végi nem realizált árfolyamkülönbözet elszámolása attól függött, hogy a gazdálkodó a számviteli politika keretében hogyan rögzítette, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, illetve értékelés szempontjából jelentősnek, illetve nem jelentősnek. A mérlegfordulónapi értékelés lépéseinek összefoglalása: Régi szabályozás Új szabályozás 1. Könyv szerinti érték meghatározása 1. Könyv szerinti érték meghatározása 2. Fordulónapi érték megállapítása 2. Fordulónapi érték megállapítása 3. Különbözet számítása 3. Különbözet számítása 4. Különbözet minősítése 5. Összevont egyenleg minősítése 6. Összevont egyenleg könyvelése 4. Összevont egyenleg könyvelése A vállalkozásoknak a számviteli politikájukat tehát korrigálni szükséges, és a korábban abszolút értékben vagy százalékosan meghatározott jelentős mértéket törölni kell. Azaz a változás csak a minősítést érintette, minden más szabály változatlan, így továbbra is a következő árfolyamok közül kell választania a vállalkozónak: a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam, devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyam, ha az előző pont szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős, 4

5 ezek hiányában, nem jegyzett és nem konvertibilis valuta, esetében a valuta szabadpiaci árfolyam (ennek hiányában számított keresztárfolyam). Ha a cégbíróságon a létesítő okirat módosítása szerinti devizában, illetve forintban bejegyzett jegyzett tőke összege eltér a jegyzett tőke a törvény 146 (1), 147 (1), 148 (1) bekezdésében leírtaknak megfelelően devizára, illetve forintra átszámított értékétől, a különbözettel amennyiben az átszámított érték az alacsonyabb a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni, amennyiben az átszámított érték a több a tőketartalékot kell növelni Napi többszöri árfolyamjegyzés esetén a számviteli politikában meghatározott árfolyamot kell figyelembe venni (Szt 60 (10)) A korábban hatályos rendelkezések egységesen szabályozták a választott hitelintézet által meghirdetett devizaárfolyamok alkalmazása esetén a devizás tételek évközi könyvelése és a beszámoló elkészítése során alkalmazandó árfolyamok kérdését, miszerint mindkét esetben az adott napi legutolsó devizaárfolyamot kellett alkalmazni. Azonban míg az üzleti év végi értékelés tekintetében megfelelő az adott napi legutolsó árfolyam alkalmazása, addig az automatikus könyvelési rendszerek különösen ott ahol a gazdálkodó számítógépes rendszere közvetlen kapcsolatban van a választott hitelintézettel esetenként az éppen aktuális napon belüli árfolyamokat használják. Ennek a jogszabályi megalapozottságát biztosítja a törvény módosítása, azzal, hogy lehetővé teszi a napon belüli árfolyamok megfelelő kiválasztását, és előírja a választás rögzítését a számviteli politikában, majd annak következetes alkalmazását Egyéb, a jogszabályi környezet változásának átvezetése Behajthatatlan követelés fogalmának pontosítása (Szt. 3 (4) 10. e)) A korábban hatályos Számviteli törvény előírása szerint többek között akkor lehetett behajthatatlan követelésként leírni egy követelést, ha a végrehajtással kapcsolatos költségek nem voltak arányban a követelés várhatóan behajtható összegével. A fizetései meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény szerint a fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás. A fizetési meghagyásos eljárás is díjköteles, ezért a módosítás lehetővé teszi, hogy a költség haszon elv érvényesítésével ezen eljárással öszszefüggésben is leírásra kerülhessen a behajthatatlan követelés Az egyéb szervezetek fogalmának pontosítása (Szt. 3 (1)) A pontosítás az egyéb szervezetek körében okozott változást, amely január 1 jével került hatályba Az elektronikus pénzeszköz fogalmának pontosítása (Szt. 3 (8) 12) A változás azt eredményezi, hogy ezentúl az elektronikus pénzeszköz fogalmát nem az elektronikus fizetési eszközök kibocsátására és használatára vonatkozó egyes szabályokról szóló kormányrendelet, hanem a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény határozza meg január 1 jétől elektronikus pénzeszköz alatt olyan készpénz helyettesítő fizetési eszközt így különösen értéktároló kártyát, számítógép memóriát értünk, amely az elektronikus pénz tárolására szolgál és amellyel az ügyfél közvetlenül végezhet fizetési műveleteket. 5

6 Elektronikus pénz: készpénz átvétele illetőleg számlapénz átutalása ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elektronikus fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad Vagyonmérleghez kapcsolódó változások (Szt.140 (6), 141 (4)) A módosítás szövegpontosítást tartalmaz az átalakulással kapcsolatos elszámolásokra vonatkozóan, az egységes jogértelmezés elősegítése érdekében. A Számviteli törvény 140. (6) bekezdése hatályát vesztette, amely az átalakulással közvetlenül öszszefüggően keletkező, vagyonfelértékelés miatt bekövetkezett adófizetésre írt elő lekötött tartalék képzési kötelezettséget, amennyiben arra más módon nem képeztek fedezetet A gyakorlatban felmerült kérdések rendezését szolgáló módosítások Próbaüzemeltetés költségei elszámolásának pontosítása (Szt. 47. (8)) A próbaüzemeltetés költségei a beruházás bekerülési értékét növelik. Amennyiben a próbaüzemeltetés során termékeket is állítanak elő, illetve szolgáltatásokat is nyújtanak, akkor ezen termékek, illetve szolgáltatások előállítási költsége (ennek hiányában a termék vagy szolgáltatás piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett (várható) eladási ára) a beruházás bekerülési értékét csökkenti. Az Szt. korábban nem korlátozta a bekerülési érték csökkenését, így elvileg a bekerülési érték negatív előjelet is felvehetett volna. A törvény változása a bekerülési érték ezen csökkentését szabályozza oly módon, hogy a bekerülési értéket legfeljebb a próbaüzemeltetés során felmerült, a beruházás bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe vett összes költség, ráfordítás összegével engedi csökkenteni Egyszerűsített éves beszámoló esetén a könyvvizsgálói díjak bemutatása (Szt. 96. (5)) Összhangban a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, január 1 jétől a beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell arra, ha a vállalkozónál a könyvvizsgálat kötelező. Azon túlmenően, hogy utalni kell erre a kötelezettségre, a kiegészítő mellékletben be kell mutatni: a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön külön összesítve. Az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó számára szintén kötelező volt a fenti információk bemutatása azzal, hogy a könyvvizsgáló által felszámított díjakat jogcímek szerinti részletezés nélkül, egy összegben, összesítve is be lehetett mutatni. Ez azonban sértheti mind a megbízó, mind a könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló üzleti érdekeit. A módosítás értelmében az egyszerűsített éves beszámolót készítők nem a díjak összegét, hanem azok megoszlását kell, hogy szerepeltessék a kiegészítő mellékletben, azzal az uniós szabályozásból eredő előírással, hogy a tételes díjakat a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság rendelkezésére bocsátják, amikor ezt a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság kéri Egyéb technikai pontosítások (Szt. 11. (3), 154/A. (5), 33. (6), 86. (9), 59/C. (2), 116. (1) (2), 153. (5), 6. számú melléklet) 6

7 Az Szt. módosítással lehetővé vált a zártkörűen működő részvénytársaságok, a konszolidálás során a nemzetközi számviteli standardokat vagy más külföldi számviteli előírásokat alkalmazó konszolidálásába bevont vállalkozások és a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei számára az egyszerűsített éves beszámoló készítése az általános, mérethatárhoz kötött szabályoknak megfelelően. Ebből következően korrekcióra szorult az Szt. több bekezdése is. Az Szt. 11. (3) bekezdésében és az Szt. 154/A. (5) bekezdésében az éves beszámoló szövegrész helyébe az éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló szöveg, az Szt (5) bekezdésében az éves beszámolót szövegrész helyébe az éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót szöveg lépett. A jogszabályi változások szükségessé tették az Szt (1) és (2) bekezdéseinek módosításait is, miszerint a leányvállalatai éves beszámolóit szövegrész a leányvállalatai beszámolóit szövegre változott. A pontosítások másik csoportja a jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül átadott eszközök elszámolási szabályait érinti. A korábban alkalmazott visszaadási kötelezettség nélkül szövegrész helyét átvette a véglegesen kifejezés. Az Szt. 86. (9) bekezdése alapján tehát a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni, de halasztott ráfordításként időbelileg el lehet határolni a vállalkozó által megvalósított és/vagy megszerzett és jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott olyan eszköz nyilvántartás szerinti értékét, amelyet a jövőbeni vállalkozási tevékenysége érdekében valósított és/vagy szerzett meg. A módosítások harmadik része a korábbi számozási, hivatkozási pontatlanságokat szünteti meg. Az Szt. 59/C. (2) bekezdése a módosítás előtt előírta, hogy a valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén be kell mutatni az üzleti jelentésben az Szt. 95. (4) bekezdésében foglalt adatokat, azaz az üzleti jelentésben ki kell térni: a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra, a várható fejlődésre (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében), a kutatás és a kísérleti fejlesztés területére, a telephelyek bemutatására, a vállalkozó által folytatott foglalkoztatáspolitikára Fióktörvény kapcsolódó módosítása A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény január 1 jével módosításra került, amelynek értelmében a fióktelepek könyvvezetésére, beszámolására és a beszámoló nyilvánosságra hozatalára, közzétételére a Számviteli törvény előírásait kell alkalmazni A törvényi módosítások alkalmazása A módosító rendelkezéseket először a évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a rendelkezések alkalmazhatók a évben induló üzleti évről készített beszámolóra is A számviteli törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli előírásokat tartalmazó kormányrendeletek módosításai 1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítását az általános jogszabályi környezet évi változása, elsősorban a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény módosításai, illetve új előírásai indokolják: 7

8 2. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 15 (7) bekezdése 2011.január 1 jétől hatályos módosításának értelmében kamat swap ügylet esetén a fix kamat és a változó kamat pénzügyileg rendezett különbözetét kell elszámolni jellegétől függően 3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás a pénzügyi szervezetek különadója miatt változott, és úgy rendelkezik, hogy a fizetendő, bevallott adót az egyéb ráfordítások között kell elszámolni annak az évnek az eredménye terhére, amelyre az a külön jogszabály szerint vonatkozik és az üzleti éven belül időarányosan mutatja be az eredményben az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben. 4. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet hatályát kiterjesztették a biztosítóként működő külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére és a viszontbiztosítóként működő külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére is. 5. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálya bővült az egyéb szervezetekben bekövetkező változásoknak köszönhetően. Az egyéb szervezetek közül az ügyvédi irodának, a szabadalmi ügyvivő irodának, a végrehajtói irodának, a közjegyzői irodának, a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a víziközmű társulatnak, a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választott bíróságnak, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, továbbá a közhasznú besorolással nem rendelkező európai területi együttműködési csoportosulásnak és az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumnak a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál Számviteli törvény előírásait kell alkalmaznia. 8

9 1.2. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos esettanulmányok A bruttó érték meghatározása beruházási hitelből megvalósított egy vagy több eszköz esetén [Szt. 47. (4) bekezdése szerint] A bekerülési érték alkotóelemei A Sztv. 47. (1) bekezdése szerint az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke: az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege; az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével raktárba történő beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértéke, díjai ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése esetén a közvetlen önköltség aktivált értéke a bizományi díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adó, jövedéki adó), vámterhek összessége; tartalmazza továbbá az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illetéket (vagyonszerzés ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó illetéke), az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót, a jogszabályon alapuló. illetve egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási díjakat (például: környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj), valamint a vásárolt vételi opció díját (kivéve a gazdálkodó döntése alapján a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés esetében). A bekerülési érték összetevőinek tartalma: Vásárlás esetén o Belföldi beszerzés esetén amennyiben az ÁFA levonható az ÁFA nélküli számla szerinti ár a kiindulási alap, amelyet korrigálni szükséges a konkrét eszközhöz közvetlenül kapcsolódó felárakkal (például: különleges csomagolás, kivitel miatt) és engedményekkel. Ugyanakkor nem vehetők itt figyelembe a nem közvetlenül az eszközhöz kapcsolódó engedmények (például: rabatt, skontó). Beszerzés kapcsán jelentkezhetnek továbbá az eszköz megszerzése érdekében fizetett (számlázott) közvetítői és bizományi díjak. o Külföldről történő vásárlás esetén a számla szerinti deviza értékből kell kiindulni. Ha a vásárlás ellenértékének kiegyenlítése devizában vagy valutában történik, akkor a forintra történő átszámítás a számla szerinti devizának, valutának az eszköz beszerzésekor (teljesítéskor) érvényes a vállalkozás számviteli politikájában rögzített módszer szerinti választott árfolyama alapján történik. Saját előállítás esetén az eszköz bekerülési, előállítási értékének részét képezik azok a költségek, amelyek o az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, o az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá o az eszközre (termékre) megfelelő mutatók segítségével elszámolhatók (együttesen: közvetlen önköltség). Nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulásként, (apport) átvétel esetén a létesítő okiratban vagy annak módosításában, illetve közgyűlési, alapítói, taggyűlési határozatban meghatározott érték, amit a tulajdonosok közösen elfogadnak. Ez elvileg az eszköz piaci értéke. Követelés fejében átvett eszköz esetén a bekerülési érték az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti számlázott, illetve bizonylatolt értéke. Térítés nélkül átvett, többletként fellelt illetve ajándékként, hagyatékként kapott eszköz bekerülési értéke az eszköz állományba vételének időpontjában ismert forgalmi, piaci érték. Fenti tételek alkotják az eszközök bekerülési értékének fő részét, ezt azonban módosítani kell minden korábbiakban felsorolt további lehetséges tétellel, amennyiben az adott gazdasági eseménnyel kapcsolatban értelmezhető és az eszköz megszerzése, létesítése érdekében merül fel. 9

10 A próbaüzemeltetés figyelembe vétele az eszköz bekerülési értékében A próbaüzem feladata, hogy a vállalkozás meghatározott ideig üzemszerűen működtesse az üzembe helyezendő gépeket, berendezéseket és az azok használatát biztosító építményeket. A próbaüzem elsődleges célja annak megállapítása, hogy: biztosított e a rendeltetésszerű, rendszeres és folyamatos üzemeltetés, és a beruházás alkalmas e a beruházás céljaként meghatározott feladatok ellátására. A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozó tevékenységét. A rendeltetésszerű használatbavétel feltétele az, hogy: az adott eszköz a műszaki feltételek teljesülése mellett a tényleges használatra alkalmas legyen, és a vállalkozó az eszközt használni is fogja, illetve az adott eszköz rendelkezzen a szükséges jogi, hatósági engedélyekkel. A számviteli törvény 47. (8) bekezdése alapján a bekerülési értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állománybavételkori piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára, várható eladási ára, legfeljebb a próbaüzemeltetés bekerülési (beszerzési) értékként figyelembe vett költségéig. A bekerülési értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege. Mivel mindkét esetben csak korlátozott módon lehet a bekerülési értéket csökkenteni (a próbaüzemeltetés költségéig, illetve a fizetett kamatok összegéig), ennélfogva a csökkentő tételek figyelembe vételét követően sem fogyhat el a bekerülési érték, azaz a bekerülési érték nem lehet negatív. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla nem érkezett meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. Amennyiben a különbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerülési értékét, annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni A bérbevett tárgyi eszközökön végzett beruházás A bérbevett tárgyi eszközök esetében is végezhető olyan tevékenység, amely számviteli szempontból beruházásnak minősül. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az adott, bérelt tárgyi eszköz felújításra kerül Fejlesztési tartalék igénybe vétele beruházáshoz A vállalkozások 2002 től élhetnek azon lehetőséggel, hogy beruházási, fejlesztési tevékenységükhöz kapcsolódóan fejlesztési tartalékot képezhetnek, amely tartalék adómentes forrást biztosít a későbbi beruházások finanszírozására. Célja, hogy az adózóknak lehetőségük legyen egy bizonyos idóintervallumon belül tervezett beruházásaik révén aktivált tárgyi eszközök után elszámolható értékcsökkenés helyett részben vagy egészben a beruházás aktiválása előtti adóalap csökkentést alkalmazni, gyorsított amortizációs elvet követve előrehozott értékcsökkenést elszámolni. 10

11 Az adómentes lekötött tartalékot kizárólag beruházásra lehet felhasználni a lekötést követő négy adóévben 1. Feloldása a beruházás bekerülési értéke alapján történhet, azonban az adózó a tartalékot nem használhatja fel a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként), a térítés nélkül átvett eszköz címen, valamint az olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést, kivéve a műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építmény A hasznos élettartam, a maradványérték, a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatása Terv szerinti értékcsökkenés (amortizáció) alatt a tárgyi eszközök és immateriális javak fizikai kopását, illetve eszmei, technikai avulását értjük pénzben kifejezve. Az értékcsökkenés költségként való elszámolását nevezzük értékcsökkenési leírásnak. A terv szerinti értékcsökkenés összege a tárgyi eszközök és immateriális javak használatba vételét követően kerül megtervezésre: a várható használati idő, a fizikai elhasználódás és technikai avulás, a tevékenységre jellemző körülmények és a várható maradványérték alapján. A hatályos Sztv. már csak két immateriális jószág vonatkozásában tartalmaz időkorlátot a terv szerinti értékcsökkenés leírására, így: - a befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá - a befejezett alapítás átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni Terv szerinti értékcsökkenés szabályai a maradványértéket elért, vagy nullára leírt tárgyi eszközök esetében A terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembehelyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után az üzembe helyezés napjától és nem az üzembe helyezés időpontját követő negyedév első napjától kell elszámolni. A továbbiakban minimum évente egyszer kell a terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, mivel a számviteli törvény az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározásáról rendelkezik. Az elszámolás gyakoriságát azonban egyéb tényezők is befolyásolhatják: a társaság költségelszámolási rendje (pl.: negyedéves eredmény megállapítás), az elszámolás alapadatainak rendelkezésre állása (pl.: teljesítményarányos módszer alkalmazása esetén). A terv szerinti értékcsökkenést addig kell elszámolni, míg az eszközt rendeltetésének megfelelően használják, illetve míg az eszközt bármilyen okbólki nem vezetik az állományból. Mind a pótlólagos beruházás, mind a felújítás következtében az előbb említett körülményekben lényeges változás következhet be. Mindkét gazdasági esemény elszámolása során a tárgyi eszköz bruttó értékét kell megnövelni, melynek hatására az értékcsökkenés is változik. Meg lehet változtatni: a leírási kulcsot, a hasznos élettartamot, vagy a várható maradványértéket. Mivel azonban a felújítás mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik a hasznos élettartam növekedésével indokolt számolni. 1 A gazdasági válságra való tekintettel egy törvényváltozás értelmében a 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló időtartam - ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak hat adóév. 11

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni.

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a számviteli

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben