Vállalati Informáci Rendszerek. Holyinka PéterP /2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati Informáci Rendszerek. Holyinka PéterP holyinka.peter@nik.bmf.hu /2010"

Átírás

1 Vállalati Informáci ciós Rendszerek Holyinka PéterP 2009/20 /2010 I. félévf 1

2 Követelmény hétig: h kiskereskedelmi Vállalat V üzleti folyamatainak megismerése se 11. héten h az órán zh,, az aláí áírás megszerzéséé éért (min 50%) (tervezet) pótlása: a 15. héten h (vizsgaidőszak) szak) hétig: h VIR működtetése, üzleti kapcsolatok, folyamatmodellezés, BPR Vizsga: Szóbeli kollokvium 2

3 A vállalat v mint rendszer erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Valóságos Működő Gazdasági Nyílt 3

4 Üzleti kapcsolatok Vevők Szállítók Cég Bankok Állam 4

5 A működés, m vállalati v funkciók Értékesítés Beszerzés Készletgazdálkodás Gyártás Pénzügy Humán erőforrás 5

6 Külső informáci ciós kapcsolatok Vevők Szállítók Cég Bankok Állam 6

7 Vevői i informáci ciós Reklámok, ismertetők kapcsolatok Adatfolyam Irány Vevői ajánlatkérés Vevői ajánlat Vevői megrendelés Vevői megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Kimenő számla 7

8 Száll llítói i informáci ciós s kapcsolatok Adatfolyam Reklámok, ismertetők Szállítói ajánlatkérés Szállítói ajánlat Szállítói megrendelés Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Bejövő számla Irány 8

9 Banki informáci ciós Átutalási megbízás kapcsolatok Adatfolyam Irány Értesítés átutalásról Egyenlegközlés Lekötési megbízás Stb. 9

10 Állami informáci ciós Adatközlés Bevallások kapcsolatok Adatfolyam Irány Fizetési felszólítás Stb. 10

11 Cél folyamat - szervezet Üzleti célok Üzleti folyamatok (szabályozott tevékenységek sorozata) Szervezet 11

12 Üzleti folyamatok a szervezetben Egység 11 Folyamat 1 Tevékenység 11 Egység 1 Tevékenység 12 Egység 12 Tevékenység 13 12

13 Informáci ciós s rendszer és követelmények Az informáci ciós s rendszer az informáci ciók, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok c elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása. 13

14 Informáci ciós s rendszer és követelmények Az üzleti folyamatok informáci cióval szemben támasztott t követelmk vetelményei: effectiveness: az üzleti folyamat szempontjából l releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és s minőségben nyújt a rendszer, efficiency: az informáci ció ellátás s az erőforr források optimális felhasználásával törtt rténik, 14

15 Informáci ciós s rendszer és confidentality: követelmények az informáci ció védelme az illetéktelen hozzáférést stől, integrity: az informáci ció az üzleti elvárásoknak megfelelően en teljes, pontos, availability: mind az informáci ciók, mind az IT erőforr források az üzleti folyamatok igény nyének nek megfelelő időpontban törtt rténő rendelkezésre állása, 15

16 Informáci ciós s rendszer és compliance: követelmények az üzleti folyamatokat érintő,, kívülrk lről l előírt üzleti kritériumoknak riumoknak (törv rvények, szabályoz lyozások, szerződések, sek, stb.) való megfelelés, reliability: a menedzsment informáci ció ellátása olyan hogy eleget tudjon tenni működtetm dtetési és beszámol molási kötelezettsk telezettségeinek. geinek. [3] 16

17 Informáci ció technológia (IT) Információ Technológia: az IT az alkalmazott eszközök, k, technikai eljárások és s ismeretek összessége: az adatgyűjt jtés, adattárol rolás, adatfeldolgozás, informáci ció tovább bbítás s módja, m az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, h alkalmazói i rendszerek). [2] 17

18 Az IT erőforr források osztályoz lyozása Data: (Information Audit and Control Foundation és s az IT Governance Institute szerint) a vállalatnv llalatnál l előfordul forduló adatok a legszélesebben lesebben értelmezve (papíralap ralapú,, elektronikus, hang, kép, k stb.), Application Systems: a manuális és s automatizált eljárások összessége, Technology: a hardver, az operáci ciós s rendszerek, az adatbázis zis-kezelő rendszerek, a hálózati h eszközök, k, multimédi diás s eszközök, k, stb., 18

19 Az IT erőforr források osztályoz lyozása (Information Audit and Control Foundation és s az IT Governance Institute szerint) Facilities: az informáci ciós s rendszert támogatt mogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltat ltatás, People: a személyzet és s mindazon képessk pessége, mellyel az informáci ciós s rendszert tervezi, működését t szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, m és s működését m t felügyeli. gyeli. [3] 19

20 Vállalati vagyon, pénzp nzügyek Vagyon és s vagyon komponensek Árbevétel Költségek Eredménysz nyszámítás Kiadások és s költsk ltségek Adók és s járulj rulékok 20

21 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevői vásárlások Vevői bankok 21

22 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői címek Vevőkód, Irányítószám, Kapcsolattartók (ország), Város, nevei Utca, házszám, Telephely kód Vevői vásárlások Vevői bankok 22

23 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Név, Telszám, beosztás, Telephely Vevői bankok kód, 23

24 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Bank neve vevő Banki számlaszáma Vevői bankok 24

25 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Év, Összes vásárlás Vevői bankok 25

26 Vevővel vel kapcsolatos informatikai folyamatok Új j vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Duplikáci ció és s elkerülési módszereim Hibák k kiszűrése se 26

27 Vevővel vel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevői i adat módosm dosításasa Jogosultsági gi kérdk rdések Nem módosm dosítható adatok Csak a rendszer által módosítható adatok Duplikáci ció és s elkerülési módszerei 27

28 Vevővel vel kapcsolatos informatikai Vevő törlése folyamatok Mikor törlt rlünk vevőt Hogyan törlt rlünk vevőt Informálás Lekérdez rdezési célok c és szempontok 28

29 Cikkek és s készletekk Cikknek nevezzük k a vállalatnv llalatnál l előfordul forduló készterméket, félkf lkész terméket, alkatrészt, anyagot és s segédanyagot. Készleteknek nevezzük k a cikkek raktárban rban fellelhető mennyiségeit. A cikk azonosító kódja a cikkszám. 29

30 Cikkek és s készletekk Saját t tulajdonú,, saját t raktárban rban tároltt Saját t tulajdonú,, idegen raktárban rban tárolt t (konszignáci ciós s raktár, r, áru) Idegen tulajdonú,, saját t raktárban rban tárolt t (bizományba átvett készlet) k 30

31 Cikkek üzleti folyamatai Bevételez telezés Kivételez telezés Értékesítés Vevői vissz Száll llítói visszáru Raktárk rközi átmozgatás i visszáru Selejtezés Leltárhi rhiány Leltár r többlett 31

32 Cikkek informatikai folyamatai Cikkek adatainak felvitele Cikkek adatainak módosm dosításasa Cikkek adatainak törlt rlése Cikkek adatainak megjelenítése Száll llítói i cikkszámok karbantartása Vevői i szerződéses ses árak karbantartása 32

33 Cikkcsoportok informatikai folyamatai Cikkcsoportok adatainak felvitele Cikkcsoportok adatainak módosm dosításasa Cikkcsoport vevői i kedvezmény csoport kedvezmény nyének nek megadása Cikkcsoport törlt rlése, váltv ltása 33

34 Készlet adatok Bevételez telezés, saját t raktár Bevételez telezés s saját t készletre k klaviatúráról, l, vagy fájlbf jlból Bevételez telezés s stornózása sa Száll llítói i visszáru 34

35 Cikk adatai Egyedi beszerzési si áras modell: minden beszerzett mennyiség, külön-külön, k n, az aktuális beszerzési si árával van nyilvántartva ntartva Mérlegelt átlagáras modell: a nyilvántart ntartási egységárat átlagolással számítjuk ki 35

36 Egyedi beszerzési si áras modell Cikktörzs állomány Cikkszám Megnevezés KSH szerinti azonosító kód mennyiség g egység eladási egységár eladási egységár r dátumad cikkcsoport kódk 36

37 Egyedi beszerzési si áras modell Cikktörzs állomány (folytatás) tárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti tti összes felhasználás minimális készletk Készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs 37

38 Egyedi beszerzési si áras modell Készlettörzs állomány Cikkszám szabad készletk foglalt készletk beszerzési si egységár Raktárk rkód utolsó bevét t dátumad utolsó kivét t dátumad 38

39 Mérlegelt átlagáras modell A mérlegelt m nyilvántart ntartási egységár r számítása: sa: Raktári készlet*nyilvántartási egységár+beszerzett mennyiség*beszerzési ár Raktári készlet+beszerzett mennyiség 39

40 Mérlegelt átlagáras modell Cikktörzs állomány Cikkszám Megnevezés KSH szerinti azonosító kód mennyiség g egység nyilvántart ntartási egységár nyilvántart ntartási egységár dátuma eladási egységár eladási egységár r dátumad 40

41 Mérlegelt átlagáras modell Cikktörzs állomány (folytatás) cikkcsoport kódk tárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti tti összes felhasználás minimális készletk készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs 41

42 Mérlegelt átlagáras modell Készlettörzs állomány Cikkszám Szabad készletk Foglalt készletk Raktárk rkód Utolsó kivét t dátumad Utolsó bevét t dátumad 42

43 Cikkcsoport kódok k szótár állománya Cikkcsoportok szótár állománya Cikkcsoport kódk Megnevezés Felelős s személy kódjak Szokásos árrés 43

44 Bevét t napló adattartalma Bevételez telezés Cikkszám Mennyiség Beszerzési si egységár Fogadó raktár r kódjak A tevékenys kenységért felelős s kódjak A bevételez telezési bizonylat száma Az alap bizonylat száma A mozgás s dátumad 44

45 Kivét t napló adattartalma Kivételez telezés Cikkszám Mennyiség Nyilvántart ntartási egységár Kiadó raktár r kódjak A tevékenys kenységért felelős s kódjak A kiadási bizonylat sorszáma A felhasználó bizonylat sorszáma A mozgás s dátumad 45

46 Átmozgatás s napló adattartalma Raktárk rközi átmozgatás Cikkszám Mennyiség Nyilvántart ntartási egységár Fogadó raktár r kódjak Kiadó raktár r kódjak A tevékenys kenységért felelős s kódjak Az átmozgatási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Mozgás s dátumad 46

47 Módosítás s napló adattartalma Módosítás Cikkszám Mennyiség Nyilvántart ntartási egységár Az érintett raktár r kódjak A módosm dosítás s oka A tevékenys kenységért felelős s kódjak A módosm dosítási si bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Mozgás s dátumad 47

48 Bevételez telezé s informatikai folyamata 48

49 Redundancia?! Redundáns ns tárolt rolás Redundancia mentes tárolt rolás Kontrollált lt redundancia 49

50 Ajánlatk nlatkérés ajánlat adás üzleti folyamata Kimenő ajánlat Beszerzés alrendszer Elküldés Jóváhagyás Készlet alrendszer Válasz kidolgozása Rögzítés Igény azonosítása Vevő azonosítása Vevő alrendszer Érkeztetés Ajánlatkérés érkezik 50

51 Fej Tétel állományok Fej állomány Csak egyszer tárolandó adatok használata Tétel állomány Csak a tételre jellemző adatok Név Egyedi kód Egyedi kód Barátok Andi ek0001 ek0001 Ági Laci ek0002 ek0001 Bogi Kati ek0003 ek0003 Miki Rita ek0155 ek0155 Máté ek0155 Tomi Andi barátja Ági és Bogi 51

52 Vevői i ajánlatk nlatkérések tárolandt rolandó adatai I. Vevői i ajánlatk nlatkérések (fejállom llomány) Ajánlat azonosító kód Vevőkód Ajánlatk nlatkérés s dátumad Vevői i hivatkozási szám Felelős s kódjak 52

53 Vevői i ajánlatk nlatkérések tárolandt rolandó adatai II. Vevői i ajánlatk nlatkérések (tétel telállomány) Ajánlat azonosító kód Cikkszám Mennyiség Kért ár Kért határid ridő Ajánlott ár Ajánlott határid ridő Állapotjelző Megválaszol laszolás s dátumad 53

54 Vevői i rendelés üzleti folyamata Érkeztetés Rögzítés Igény azonosítása (ajánlat?) Vevő azonosítása Szállítási értesítés Vevői rendelés visszaigazolás Visszaigazolás Elbírálás (- forrás meghatározás - Ár meghatározás - Határidő meghatározás) Vevői rendelés érkezik 54

55 Vevői i megrendelés s tárolandt rolandó adatai I. Vevői i megrendelések (fejállom llomány) Vevői i megrendelés s azonosító kód Vevőkód Vevői i hivatkozási szám Megrendelés s dátumad Felelős s kódjak 55

56 Vevői i megrendelés s tárolandt rolandó Vevői i megrendelések (tétel telállomány) Vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám Rendelt mennyiség g (szabad) Rendelt mennyiség g (foglalt) Kért / visszaigazolt határid ridő Visszaigazolás s dátumad Állapotjelző adatai II. 56

57 Vevői i megrendelés s tárolandt rolandó adatai III. Vevői i megrendelések (tétel telállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt ár Foglaltság g jelző Teljesített mennyiség g (szabad) Teljesített mennyiség g (foglalt) Teljesítés s dátumad Raktáron rendelkezésre álló mennyiség 57

58 Vevői i megrendelés s informatikai folyamata I. Vevői ajánlatkérések Vevői megrendelés Vevői megrendelések Vevőtörzs Rögzítés 58

59 Vevői i megrendelés s informatikai Vevőtörzs folyamata II. Vevői megrendelések Cikktörzs Készlettörzs Elbírálás Szállítói ajánlatkérések Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Készletfoglalás Vevői Rendelés Szállítói Rendelés Foglalás Szállítótól megrendelendő 59

60 Vevői i megrendelés s informatikai folyamata III. Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás 60

61 A vevői és s száll llítói i megrendelés tételek telek kapcsolata Vevői i megrendelés s tétel t tel kapcsolata a száll llítói i megrendelés s tétellelt tellel vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám száll llítói i megrendelés s azonosító kód kapcsolt mennyiség kapcsolat létrehozl trehozásának dátumad felelős s kódjak 61

62 A vevői i megrendelés s tételek t telek és foglalt készletek k kapcsolata Vevői i megrendelések kapcsolata a foglalt készletekkel Vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám Mennyiség Raktárk rkód Foglalás s dátumad Felelős s kódjak 62

63 A száll llítótól l megrendelendő tételek telek Száll llítótól l megrendelendő tételektelek vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám rendelt mennyiség kért határid ridő vevői i felelős s kódjak száll llítói i felelős s kódjak igény dátumad száll llítótól l törtt rténő megrendelés s dátumad állapotjelző 63

64 Száll llítói i megrendelések tárolandó adatai I. Száll llítói i megrendelések (fejállom llomány) Száll llítói i megrendelés s azonosító kód Megrendelés s dátumad Száll llítókód Száll llítói i hivatkozási szám Felelős s kódjak 64

65 Száll llítói i megrendelések (tétel telállomány) Száll llítói i megrendelés s azonosító kód Cikkszám Rendelt mennyiség g (szabad) Rendelt mennyiség g (foglalt) Visszaigazolás s dátumad Száll llítói i megrendelések tárolandó adatai II. 65

66 Száll llítói i megrendelések tárolandó adatai III. Száll llítói i megrendelések (tétel telállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt határid ridő Állapotjelző Kért / visszaigazolt ár Teljesített mennyiség g (szabad) Teljesített mennyiség g (foglalt) Teljesítés s dátumad 66

67 Száll llítói i megrendelés informatikai folyamata Cikktörzs Szállítói ajánlatkérések Készlettörzs Szállítói Megrendelés felvitel Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Száll. rend. fogl. Szállítói megrendelés Szállítótól megrendelendő 67

68 Szállítói megrendelés visszaigazolás Száll llítói i visszaigazolás feldolgozásának inform. folyamata Szállítói visszaigazolás feldolgozása Szállítói megrendelések Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás 68

69 Száml mlázás üzleti folyamata Vevői számla, vagy szállítólevél Áru átadása Bizonylat nyomtatása Számla összeállítása Számla tétel készítése Ár meghatározása Igény azonosítása (Rendelés?) Vevő azonosítása Vevői igény érkezik 69

70 A száll llítólevél l tárolt t adatai I. A száll llítólevél l tárolt t adatai (fejállom llomány) Száll llítólevél l sorszám Vevőkód Teljesítés s (száll llítólevél) l) dátumad Állapotjelző 70

71 A száll llítólevél l tárolt t adatai II. A száll llítólevél l tárolt t adatai (tétel telállomány) Száll llítólevél l sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési si egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Eladási egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Kiadó raktár r kódjak Felelős s kódjak 71

72 A számla tárolt t adatai I. A számla tárolt t adatai (fejállom llomány) Számla sorszám Vevőkód Teljesítés s dátumad Számla dátumad Fizetési módm Fizetési határid ridő 72

73 A számla tárolt t adatai II. A számla tárolt t adatai (tétel telállomány) Számla sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési si egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Eladási egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Kiadó raktár r kódjak Felelős s kódjak Száll llítólevél l szám m (ha volt) Vevői i megrendelés s azonosító kód d (ha volt) 73

74 Száml mlázás informatik ai folyamata 74

75 Száml mlázás s kiegész szítő folyamatai Száml mlázás s száll llítólevél l alapján Száll llítólevelenkéntnt Időszakonk szakonként nt és s vevőnk nkéntnt Visszáruz ruzás Száll llítólevéllel llel kiadott áru visszavétele Számla stornózás Helyesbítő számla Napi zárász Ellenőrz rző összesítő lista készk szítésese Kapcsolódó táblák k feltölt ltése Forgalom összesítés Kontroll 75

76 A napi zárás z s vázlatos v folyamata Tárgynapi számlák Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása Napi forgalmak Szállítólevelek Napi Zárás Ellenőrző lista Vevői folyószámla Tételes számlák archívuma Vevőtörzs 76

77 Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása I. Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása Számlasz mlaszám Vevői i adat Teljesítés s dátumad Számla dátumad Fizetési határid ridő Kiegyenlítés s dátumad Jóváírás s alapja Jóváírás s oka 77

78 Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása II. Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása (folyt.) 5 %-os% ÁFA alapja 5 %-os% ÁFA összege 15%-os ÁFA alapja 15%-os ÁFA összege 20 %-os% ÁFA alapja 20 %-os% ÁFA összege Számla végösszegv 78

79 A vevői i folyósz számla Átutalásos vevői i száml mlák és s a kiegyenlítésükkel kkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántart ntartása A nyilvántart ntartásnak tartalmaznia kell az eredeti vevői i száml mlát, és s a kapcsolódó pénzforgalmat 79

80 A vevői i folyósz számlával kapcsolatos üzleti folyamatok Számla nyilvántart ntartásba vételev Banki átutalások felvitele Banki bizonylat adatainak rögzr gzítése Vevői i számla párosp rosításasa Visszautalások sok Kezdeményez nyezése Megtört rténtének nek rögzr gzítése 80

81 Vevői i folyósz számla informatikai folyamata I. Napi zárás Vevői folyószámla 81

82 Vevői i folyósz számla informatikai folyamata II. Banki rendszer Adatrögzítés Vevői folyószámla Számla párosítás Egyeztetés vevővel Feldolgozott átutalások 82

83 Kinnlevőségek határidej ridejének folyamatos ellenőrz rzése Kinnlevőségek behajtása Egyeztetés Fizetési felszólítás Jogi út Késedelmi kamat számítása sa és s közlk zlése 83

84 Vevői i folyósz számla adatai I. Vevői i folyósz számla adatai (fejállom llomány) Számlasz mlaszám Vevőkód Állapotjelző Behajtási tevékenys kenység g kódjak Behajtási tevékenys kenység g dátumad Volt-e e késedelmi k kamat vizsgálat 84

85 Vevői i folyósz számla adatai II. Vevői i folyósz számla adatai (tétel telállomány) Számlasz mlaszám Mozgásjel Összeg Mozgás s dátumad 85

86 Vevői i számla állapotai a folyósz számlán Nincs kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve 86

87 Száll llítói i folyósz számla Átutalásos száll llítói i száml mlák és s a kiegyenlítésükkel kkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántart ntartása A nyilvántart ntartásnak tartalmaznia kell az eredeti száll llítói i száml mlát, és s a kapcsolódó pénzforgalmat 87

88 Száll llítói i folyósz számlával kapcsolatos üzleti folyamatok Száll llítói i számla ellenőrz rzése Száll llítói i számla rögzr gzítése Lejáró határid ridők k figyelése Száml mlák k kijelölése átutalásra Átutalás s kezdeményez nyezése Átutalás s megtört rténtének nek rögzr gzítése Száll llítói i jóváíj áírások feldolgozása Száll llítói i visszautalások sok feldolgozása 88

89 Száll llítói i folyósz számla adatai I. Száll llítói i folyósz számla adatai (fejállom llomány) Saját t számlasorsz mlasorszám Számlasz mlaszám Állapotjelző Fizetési határid ridő Száll llítókód 89

90 Száll llítói i folyósz számla adatai II. Száll llítói i folyósz számla adatai (tétel telállomány) Saját t számlasorsz mlasorszám Mozgásjel Összeg Mozgás s dátumad 90

91 Száll llítói i számla állapotai a folyósz számlán Nincs kiegyenlítve Átutalásra kijelölve lve Átutalás s kezdeményezve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve 91

92 Kódok a rendszerben Követelmények Kölcsönös és s egyértelm rtelmű megfeleltetés Bővíthető: új j elemek kóddal k törtt rténő ellátása Az egész rendszerben egységes ges legyen Hossza minimális legyen Beszélő legyen Biztosítson tson csoportosítási si lehetőséget 92

93 Kódok osztályoz lyozása Jelkészlet alapján Numerikus (100321) Alfabetikus (Tóth Béla) B Alfanumerikus (Kovács22 János) J Mnemonikus (nop( nop) Grafikus (ikonikus) 93

94 Kódok osztályoz lyozása Szerkezet alapján Sorszámos (0001, 0002, ) Helyiért rtékes (HSSSLLLMMM) Vegyes MMM SSS LLL 94

95 A kódolk dolás s menete A kódolandk dolandó rendszerelemek körének k meghatároz rozása A kódba k bevonandó tulajdonságok kiválaszt lasztásasa A kód k d megszerkesztése se A kódolk dolás s végrehajtv grehajtása Dokumentálás 95

96 A kódok k maximális száma J a jelek száma H a kód k d hossza K a kódok k maximális száma K <= J H 96

97 A kihasználts ltság g foka Felhasznált kódok száma A kódok maximális száma 97

98 Kódok a rendszerben Mit kódolunk k? Vevők, száll llítók Megrendelések, ajánlatk nlatkérések Bizonylatok Stb. 98

99 Kódok a rendszerben Karakterkészlet: alfanumerikus Szerkezet: vegyes, vagy sorszámos Beszélő? 99

100 Kódok a rendszerben Sorszámos bizonylatszám: Vegyes bizonylatszám: telephelykód, 05 évszám m utolsó két t számjegye 100

101 Kódok a rendszerben Beszélő? Igen. SZ

102 A kódok k egyediségének biztosítása sa A kódk Vevőkód Számla sorszám Vevői i ajánlatk nlatkérés Száll llítókód Utolsó felhasznált lt érték V SZ VA S

103 Rendszer szerviz funkciók A szerviz funkciók A rendszer biztonságos működését m támogató eszközök A számítógépes rendszerben előfordul forduló problémák k megoldását t támogatt mogató eszközök 103

104 Rendszer szerviz funkciók Osztályoz lyozás: Idő vezérelt relt funkciók, k, periodikusan ellátand tandó feladatok Esemény vezérelt relt funkciók, k, adott esemény bekövetkez vetkezésekor ellátand tandó feladatok (ad hoc) 104

105 Példák: Rendszer szerviz funkciók Mentések (?) Teljes Inkrementális Időközök Hordozó 105

106 Rendszer szerviz funkciók Helyreáll llítás s (?) Availability, integrity, reliability Üzletmenet folytonosság g tervezés s (BCP) Katasztrófa elhárítási terv (DRP) Lista másolatok m (?) Évfordulós s tevékenys kenységek (?) Indexelés s (?) Kontrollok (?) Stb. 106

107 Kontrollok Kontrollok Döntés Elemzés Kockázatok Ellenőrzés 107

108 A kontroll fogalma Az üzleti célkitc lkitűzések megvalósítása sa és s a nem-kívánatos natos események megelőzése, felderítése és s korrigálása céljc ljából kialakított szabályok, eljárások, normák és szervezeti struktúrák. k. 108

109 Informatikai kontroll irányelv Azon kívánt k eredmények, illetve célok c meghatároz rozása, amelyek valamely konkrét t informatikai területen a kontroll eljárások segíts tségével megvalósíthat thatók. 109

110 Kontrollok Kritikus siker tényezt nyezők k (CSF) Kulcsfontosságú cél l mutatók k (KGI) Kulcsfontosságú teljesítm tmény mutatók (KPI) 110

111 Informatikai irány nyítás A vállalatv llalat-irányítási és s ellenőrz rzési kapcsolatok és s eljárások olyan struktúrája, amely új érték k hozzáad adásával, ugyanakkor a kockázatok és s az informatika által kínált k előny nyök k együttes mérlegelm rlegelésével kívánja k megvalósítani a vállalkozv llalkozás s célkitc lkitűzéseit. 111

112 Confidentality, felhasználói jogosultságok gok Alapelv: minden felhasználó olyan és annyi informáci cióhoz fér f r hozzá,, ami a feladatai ellátásához szüks kséges Ellátandó feladatok Felhasználói csoportok Jogosultság profilok 112

113 Kommunikáci ció a partnerekkel Klasszikus papíralap ralapú Telefon vonalon keresztül l (Fax) Elektronikus Elektronic Data Interchange Elektronikus üzletvitel (B2C, B2B, B2G, B2E, Marketplace,, stb.) 113

114 Kommunikáci ció a partnerekkel, EDI Vállalat EDI Interfész EDI Interfész Partner EDI Szolgáltató 114

115 E-Business B2C Business to Customer B2B Business to Business B2B Business to Governance (Administration) 115

116 Értékesítés Ajánlat rögzítés Megrendelés rögzítés Vevő azonosítás Új vevő felvitel Válasz Kidolg. Megrendelés elbírálás Igény azonosítás Vevői Adat módosítása Válasz küldése Megrendelés visszaigazolás Szla tétel készítés Vevő törlése Szállítási értesítés Bizonylat készítés Ajánlatok Megrendelések Számlázás Vevő nyilvántartás

117 V E V Ő I I G É N Y Vevői ajánlat Vevői megrendelés Számlázás Beszerzés Vevő nyilvántartás Cikkek készletek Pénzügy 117

118 Beszerzés Ajánlatkérés összeállítása Rendelés összeállítása Új szállító felvitele Ajánlatkérés elküldése Rendelés elküldése Szállító adatainak módosítása Válasz feldolgozása Visszaigazolás feldolgozása Szállító törlése Bevételezés Ajánlatkérés Megrendelés Szállító nyilvántartás 118

119 B E S Z E R Z É S I I G É N Y Szállítói ajánlatkérés Szállítói megrendelés Bevételezés Értékesítés Szállító nyilvántartás Cikkek készletek Pénzügy 119

120 Cikkek és készletek Új cikk felvitele Cikkcsoport felvitele Új raktár felvitele Raktárközi átmozgatás Selejtezés Cikk adat módosítása Cikkcsoport adatának módosítása Raktár adatának módosítása Szállítói visszáru Cikk törlése Cikkcsoport törlése Raktár törlése Leltári tevékenységek Cikkek Cikkcsoportok Raktárak Készletek 120

121 Cikkek Értékesítés Cikkcsoportok Beszerzés Készletek Pénzügy 121

122 Pénzügy Bérszámfejtés Házi pénztár Vevői folyószámla Főkönyvi könyvelés Tárgyi eszközök Bank Szállítói folyószámla 122

123 Értékesítés Cikkek készletek Beszerzés Vevői folyószámla Házi pénztár Főkönyvi könyvelés Szállítói folyószámla 123

124 Integrált rendszer Fogalmak Valamennyi lényeges vállalati funkciót lefed Minden adat csak egy helyen, a keletkezése helyén kerül be a rendszerbe Az adatok felhasználása adathordozó váltás nélkül történik, a központi adatbázisból 124

125 Fogalmak Standard rendszer Egy elképzelt vállalatra és üzleti folyamataira készített integrált rendszer Az üzleti modellnek és az adatbázisnak léteznek alternatívái Testre-szabható Skálázható 125

126 Történeti áttekintés Meghatározó tényezők: Hardver fejlettség Szoftver fejlettség Árak 126

127 Történeti áttekintés (hardver) Korai szakasz: fejletlen számítógépek, minimális periféria ellátás Fejlődő szakasz: nagy számítógépek, középgépek, mini gépek, javuló periféria ellátás Rohamos fejlődő szakasz: mainframe-k, PCk, hálózatok Az egyes fejlettségi fokok következményei 127

128 Történeti áttekintés (szoftver) Szoftver krízis előtti és alatti korszak Operációs rendszerek Fejlett programnyelvek Adatbázis-kezelő rendszerek 4th GL, tervező eszközök Az egyes fejlettségi fokok következményei 128

129 Történeti áttekintés (VIR) Elszigetelt részrendszerek kora 1. alrendszer 3. alrendszer 2. alrendszer 129

130 Történeti áttekintés (VIR) Egyedi fejlesztésű integrált, vagy részben integrált rendszerek Típus rendszerek Standard rendszerek 130

131 Történeti áttekintés (VIR) ERP II a jövő ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 131

132 Történeti áttekintés (VIR) MRPI MRPII Material Requirements Planning Manufacturing Resource Planning ERP Enterprise Resource Planning TEI Total Enterprise Integration (ERP II) 132

133 Hogyan juthatunk rendszerhez? Egyedi fejlesztés Standard rendszer vásárlása Szolgáltatásként történő igénybevétel Jövőkép!!! 133

134 A rendszer fejlesztés 1. Saját, vagy külső fejlesztés? Személyi feltételek Pénzügyi feltételek A partner megfelelősége 2. SDLC 134

135 A rendszer fejlesztés 3. Partner követelmények Stabilitás Referenciák Együttműködési készség Támogatás Bevezetési támogatás Oktatás 135

136 Outsourcing Outsourcing ( kiszervezés ) Előnyök: Előre jelezhető fix költségek Egyszerűbb működés Nincs kezdő tőkebefektetés Nem szükséges IT személyzet, nincs továbbképzés A rendszer karbantartása automatikusan, szakértők által történik 136

137 Hátrányok: Outsourcing Fiatal üzletág, a korai felhasználók viselik a vele járó kockázatot Potenciális biztonsági kockázat Hosszú távon költségesebb lehet Kevés a szolgáltató hajlandósága a változtatásokra Nincs befolyásunk a kiszolgáló IT személyzet kiválasztására 137

138 Standard rendszer vásárlása Szoftver választás szempontjai Jövőkép és követelmények Vállalati sajátosságok Anyagi lehetőségek Partner választás szempontjai Referenciák Bevezetési támogatás Oktatás Személyes benyomások 138

139 Standard rendszer vásárlása Szabályozott folyamat Tájékozódás Döntési pontok Konszenzus Előnyök Támogatás biztosított 139

140 Standard rendszer vásárlása Hátrányok Folyamatosan drága 140

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások

erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Vállalati Információs Rendszerek Holyinka Péter holyinka.peter@nik.bmf.hu 2009/2010 I. félév 1 Követelmény 1.-10. 10. hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismerése 11. héten az órán

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Dr. Holyinka Péter Vállalati információs rendszerek BMF NIK Budapest, 2001. augusztus 6. Kézirat gyanánt Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, alapfogalmak 3. 2. A külső információs kapcsolatok 8. 3. Cikkek és

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

és adatfeldolgozó rendszer

és adatfeldolgozó rendszer Közös s adatbázis és adatfeldolgozó rendszer 2009. május m 7. Édes Marianna KSH VállalkozV llalkozás-statisztikai statisztikai főosztály Vázlat Előzm zmények SBS adat-el előállítás Nemzeti száml mlák A

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

ciós s rendszerek Vállalati informáci rendszerek (Informatikai rendszerek típusai) VIR legfontosabb jellemzői informáci mogatják

ciós s rendszerek Vállalati informáci rendszerek (Informatikai rendszerek típusai) VIR legfontosabb jellemzői informáci mogatják Vállalati informáci ciós rendszerek (Informatikai rendszerek típusai) 2009. Február r 4. Vállalati informáci ek olyan általános célúc rendszerek, amelyek nyomon követik és s ellenőrzik a vállalatok v belső

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma: A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Architektúra elemek, topológiák

Architektúra elemek, topológiák Arc elemek, topológiák Előadásvázlat dr. Kovács László fontossága Az üzleti folyamatok struktúrába szervezettek Az VIR folyamatoknak is tükr krözni kell ezt a struktúrát Ellentmondás esetén csökken a hatékonys

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 márciusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat Folyamat fejlesztési si referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák

Részletesebben

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ itelligence BusinessForum 2014. AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ AZ EGYES FUNKCIÓK KAPCSOLÓDÁSA A VÁLLALATI ÜZEMGAZDASÁGI FOLYAMATOKHOZ (SAP BUSINESS ONE 9.1) Váradi László Budapest,

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Projektciklus menedzsment

Projektciklus menedzsment A projekt pénzp nzügyi előkész szítésének és megvalósításának fáziif Karácson Zsolt VÁTI Kht. Érintett témákt Projektek pénzp nzügyi tervezése A projektek költsk e, forrástervez stervezés Tervezés Előkész

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek 2.

Logisztikai információs rendszerek 2. Logisztikai információs rendszerek 2. 1 Informatika elhelyezkedése a vállalati rendszerben BPR MFG/PRO ERP MFG/PRO Üzleti kommunikáció Logisztika informatika Logisztikai folyamat Technológia Építmény (raktár,

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-125/2014 Érvényességi idő: 2014 június 10 1300 - óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm példányban Egy példány:

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Az ellenőrzés az elszámoltathatóság kulcstényezője. ellenőrz. Vas Lajos számvev. 2012. november 15.

Az ellenőrzés az elszámoltathatóság kulcstényezője. ellenőrz. Vas Lajos számvev. 2012. november 15. Az ellenőrzés az elszámoltathatóság kulcstényezője Mire fókuszf kuszál l az Állami Számvev mvevőszék k a kontrollok ellenőrz rzése során Vas Lajos számvev mvevő tanácsos Kontrollok a közszfk zszférában,

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámla kezelés... 2 1.2. Pénztár... 6 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 6 2.1. Rendelés gyári alkatrészek... 7 2.2. Rendelés egyéb

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1 IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu SZERVIZ ESZKÖZKARBANTARTÁS TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI PROGRAM (KARBANTARTÁS-MENEDZSMENT) K é s z l e t

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások

2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások 2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások 1. KIVA és KATA partnerek nyilvántartása Az Apolló partner törzsébe felvihetjük az új adózási forma valamelyikét választó ügyfelekhez:

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Az EU 7. keretprogramja

Az EU 7. keretprogramja Az EU 7. keretprogramja 2007-2013 Del Viscio Tiziana tiziana@renyi.hu 2010. szeptember 23. FP7 prioritások BUDGET Cooperation: : 32.413 MRD EUR Ideas: : 7.510 MRD EUR People: : 4.75 MRD EUR Capacities:

Részletesebben

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Szabóné Vékony Andrea XXII. Kerületi Logopédiai Szakszolgálat lat avekony@freemail.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédi diában

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők Az ÜgyVisz rendszert kis- és középvállalkozások részére fejlesztettük. Főként kereskedelmi és szolgáltató vállalatok készletgazdálkodási, raktár-irányítási, értékesítési, beszerzési és pénzügy-számviteli

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

VISTEON HUNGARY Kft-nél

VISTEON HUNGARY Kft-nél felfogású vállalatirányítási rendszer bevezetése az VISTEON HUNGARY Kft-nél VISTEON HUNGARY KFT VISTEON HUNGARY KFT Tevékenys kenységi kör: k autóalkatr alkatrész gyárt rtás termékfejleszt kfejlesztés

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek. Felvételi mintakérdések

Vállalatirányítási rendszerek. Felvételi mintakérdések Vállalatirányítási rendszerek Felvételi mintakérdések 1. Igaz-e, hogy beszerzési áras és FIFO elvű kiadás esetén a bevételezési bizonylat egy lépésben stornózható? Igen nem 2. Többszörös választás. Karikázza

Részletesebben

Projektmenedzsment alapismeretek

Projektmenedzsment alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

A NEPTUN rendszer üzemeltetésének aktuális kérdk rdései Dr. Tánczos T LászlL szló A Neptun Gesztori Bizottság működése Oklevélmell lmelléklet készk szítésese FIR - NEPTUN A Neptun Gesztori Bizottság g

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 novemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő

Részletesebben

Tartalom. a BKSZ példp. A BKSZ bemutatása. A BKSZ terméke. BEB A BKSZ feladatai A BKSZ tevékenys. kenysége. példákon bemutatva

Tartalom. a BKSZ példp. A BKSZ bemutatása. A BKSZ terméke. BEB A BKSZ feladatai A BKSZ tevékenys. kenysége. példákon bemutatva A KözlekedK zlekedési szövets vetségek lényege, szüks kségessége a BKSZ példp ldáján dr. Denke Zsolt ügyvezető igazgató Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. Tartalom A BKSZ bemutatása Alapítók, szolgáltat

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

BÁN JÓZSEF TKR D.R.K.R. V2.11. Raktári Készletnyilvántartó Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói kézikönyv BÁN JÓZSEF

BÁN JÓZSEF TKR D.R.K.R. V2.11. Raktári Készletnyilvántartó Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói kézikönyv BÁN JÓZSEF BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR D.R.K.R. V2.11. Raktári Készletnyilvántartó Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár Felhasználói kézikönyv Bán József Kiadva : 1999. szeptember BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Értékesítési számla könyvelése

Értékesítési számla könyvelése Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 áprilisában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

és Természetv Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart A Magyar Madártani ntartó rendszerének nek fejlesztése

és Természetv Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart A Magyar Madártani ntartó rendszerének nek fejlesztése Tanner Tibor A Magyar Madártani és Természetv szetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart ntartó rendszerének nek fejlesztése se Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok 3o.hu Hármas Hosting Kft. Honlap: http://3o.hu Információk, ajánlatkérés: info@harmas.hu Támogatás, segítségnyújtás: support@harmas.hu Számlázás, könyvelés: konyveles@harmas.hu uh.oyyy tfk gnitsoh samrh

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23.

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23. E-tanúsítás s 2013. január r 1-től 1 Változó jogszabályok Papp Zoltán épület energetikai tanúsító BMS Center Kft. 2013.05.23. Mi az energetikai tanúsítv tvány? és s mire használjuk ljuk Az energetikai

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben