Vállalati Informáci Rendszerek. Holyinka PéterP /2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati Informáci Rendszerek. Holyinka PéterP holyinka.peter@nik.bmf.hu /2010"

Átírás

1 Vállalati Informáci ciós Rendszerek Holyinka PéterP 2009/20 /2010 I. félévf 1

2 Követelmény hétig: h kiskereskedelmi Vállalat V üzleti folyamatainak megismerése se 11. héten h az órán zh,, az aláí áírás megszerzéséé éért (min 50%) (tervezet) pótlása: a 15. héten h (vizsgaidőszak) szak) hétig: h VIR működtetése, üzleti kapcsolatok, folyamatmodellezés, BPR Vizsga: Szóbeli kollokvium 2

3 A vállalat v mint rendszer erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Valóságos Működő Gazdasági Nyílt 3

4 Üzleti kapcsolatok Vevők Szállítók Cég Bankok Állam 4

5 A működés, m vállalati v funkciók Értékesítés Beszerzés Készletgazdálkodás Gyártás Pénzügy Humán erőforrás 5

6 Külső informáci ciós kapcsolatok Vevők Szállítók Cég Bankok Állam 6

7 Vevői i informáci ciós Reklámok, ismertetők kapcsolatok Adatfolyam Irány Vevői ajánlatkérés Vevői ajánlat Vevői megrendelés Vevői megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Kimenő számla 7

8 Száll llítói i informáci ciós s kapcsolatok Adatfolyam Reklámok, ismertetők Szállítói ajánlatkérés Szállítói ajánlat Szállítói megrendelés Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Bejövő számla Irány 8

9 Banki informáci ciós Átutalási megbízás kapcsolatok Adatfolyam Irány Értesítés átutalásról Egyenlegközlés Lekötési megbízás Stb. 9

10 Állami informáci ciós Adatközlés Bevallások kapcsolatok Adatfolyam Irány Fizetési felszólítás Stb. 10

11 Cél folyamat - szervezet Üzleti célok Üzleti folyamatok (szabályozott tevékenységek sorozata) Szervezet 11

12 Üzleti folyamatok a szervezetben Egység 11 Folyamat 1 Tevékenység 11 Egység 1 Tevékenység 12 Egység 12 Tevékenység 13 12

13 Informáci ciós s rendszer és követelmények Az informáci ciós s rendszer az informáci ciók, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok c elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása. 13

14 Informáci ciós s rendszer és követelmények Az üzleti folyamatok informáci cióval szemben támasztott t követelmk vetelményei: effectiveness: az üzleti folyamat szempontjából l releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és s minőségben nyújt a rendszer, efficiency: az informáci ció ellátás s az erőforr források optimális felhasználásával törtt rténik, 14

15 Informáci ciós s rendszer és confidentality: követelmények az informáci ció védelme az illetéktelen hozzáférést stől, integrity: az informáci ció az üzleti elvárásoknak megfelelően en teljes, pontos, availability: mind az informáci ciók, mind az IT erőforr források az üzleti folyamatok igény nyének nek megfelelő időpontban törtt rténő rendelkezésre állása, 15

16 Informáci ciós s rendszer és compliance: követelmények az üzleti folyamatokat érintő,, kívülrk lről l előírt üzleti kritériumoknak riumoknak (törv rvények, szabályoz lyozások, szerződések, sek, stb.) való megfelelés, reliability: a menedzsment informáci ció ellátása olyan hogy eleget tudjon tenni működtetm dtetési és beszámol molási kötelezettsk telezettségeinek. geinek. [3] 16

17 Informáci ció technológia (IT) Információ Technológia: az IT az alkalmazott eszközök, k, technikai eljárások és s ismeretek összessége: az adatgyűjt jtés, adattárol rolás, adatfeldolgozás, informáci ció tovább bbítás s módja, m az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, h alkalmazói i rendszerek). [2] 17

18 Az IT erőforr források osztályoz lyozása Data: (Information Audit and Control Foundation és s az IT Governance Institute szerint) a vállalatnv llalatnál l előfordul forduló adatok a legszélesebben lesebben értelmezve (papíralap ralapú,, elektronikus, hang, kép, k stb.), Application Systems: a manuális és s automatizált eljárások összessége, Technology: a hardver, az operáci ciós s rendszerek, az adatbázis zis-kezelő rendszerek, a hálózati h eszközök, k, multimédi diás s eszközök, k, stb., 18

19 Az IT erőforr források osztályoz lyozása (Information Audit and Control Foundation és s az IT Governance Institute szerint) Facilities: az informáci ciós s rendszert támogatt mogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltat ltatás, People: a személyzet és s mindazon képessk pessége, mellyel az informáci ciós s rendszert tervezi, működését t szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, m és s működését m t felügyeli. gyeli. [3] 19

20 Vállalati vagyon, pénzp nzügyek Vagyon és s vagyon komponensek Árbevétel Költségek Eredménysz nyszámítás Kiadások és s költsk ltségek Adók és s járulj rulékok 20

21 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevői vásárlások Vevői bankok 21

22 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői címek Vevőkód, Irányítószám, Kapcsolattartók (ország), Város, nevei Utca, házszám, Telephely kód Vevői vásárlások Vevői bankok 22

23 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Név, Telszám, beosztás, Telephely Vevői bankok kód, 23

24 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Bank neve vevő Banki számlaszáma Vevői bankok 24

25 Vevői i adattábl blák k egy lehetséges megvalósítása sa Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Vevői vásárlások Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Év, Összes vásárlás Vevői bankok 25

26 Vevővel vel kapcsolatos informatikai folyamatok Új j vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Duplikáci ció és s elkerülési módszereim Hibák k kiszűrése se 26

27 Vevővel vel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevői i adat módosm dosításasa Jogosultsági gi kérdk rdések Nem módosm dosítható adatok Csak a rendszer által módosítható adatok Duplikáci ció és s elkerülési módszerei 27

28 Vevővel vel kapcsolatos informatikai Vevő törlése folyamatok Mikor törlt rlünk vevőt Hogyan törlt rlünk vevőt Informálás Lekérdez rdezési célok c és szempontok 28

29 Cikkek és s készletekk Cikknek nevezzük k a vállalatnv llalatnál l előfordul forduló készterméket, félkf lkész terméket, alkatrészt, anyagot és s segédanyagot. Készleteknek nevezzük k a cikkek raktárban rban fellelhető mennyiségeit. A cikk azonosító kódja a cikkszám. 29

30 Cikkek és s készletekk Saját t tulajdonú,, saját t raktárban rban tároltt Saját t tulajdonú,, idegen raktárban rban tárolt t (konszignáci ciós s raktár, r, áru) Idegen tulajdonú,, saját t raktárban rban tárolt t (bizományba átvett készlet) k 30

31 Cikkek üzleti folyamatai Bevételez telezés Kivételez telezés Értékesítés Vevői vissz Száll llítói visszáru Raktárk rközi átmozgatás i visszáru Selejtezés Leltárhi rhiány Leltár r többlett 31

32 Cikkek informatikai folyamatai Cikkek adatainak felvitele Cikkek adatainak módosm dosításasa Cikkek adatainak törlt rlése Cikkek adatainak megjelenítése Száll llítói i cikkszámok karbantartása Vevői i szerződéses ses árak karbantartása 32

33 Cikkcsoportok informatikai folyamatai Cikkcsoportok adatainak felvitele Cikkcsoportok adatainak módosm dosításasa Cikkcsoport vevői i kedvezmény csoport kedvezmény nyének nek megadása Cikkcsoport törlt rlése, váltv ltása 33

34 Készlet adatok Bevételez telezés, saját t raktár Bevételez telezés s saját t készletre k klaviatúráról, l, vagy fájlbf jlból Bevételez telezés s stornózása sa Száll llítói i visszáru 34

35 Cikk adatai Egyedi beszerzési si áras modell: minden beszerzett mennyiség, külön-külön, k n, az aktuális beszerzési si árával van nyilvántartva ntartva Mérlegelt átlagáras modell: a nyilvántart ntartási egységárat átlagolással számítjuk ki 35

36 Egyedi beszerzési si áras modell Cikktörzs állomány Cikkszám Megnevezés KSH szerinti azonosító kód mennyiség g egység eladási egységár eladási egységár r dátumad cikkcsoport kódk 36

37 Egyedi beszerzési si áras modell Cikktörzs állomány (folytatás) tárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti tti összes felhasználás minimális készletk Készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs 37

38 Egyedi beszerzési si áras modell Készlettörzs állomány Cikkszám szabad készletk foglalt készletk beszerzési si egységár Raktárk rkód utolsó bevét t dátumad utolsó kivét t dátumad 38

39 Mérlegelt átlagáras modell A mérlegelt m nyilvántart ntartási egységár r számítása: sa: Raktári készlet*nyilvántartási egységár+beszerzett mennyiség*beszerzési ár Raktári készlet+beszerzett mennyiség 39

40 Mérlegelt átlagáras modell Cikktörzs állomány Cikkszám Megnevezés KSH szerinti azonosító kód mennyiség g egység nyilvántart ntartási egységár nyilvántart ntartási egységár dátuma eladási egységár eladási egységár r dátumad 40

41 Mérlegelt átlagáras modell Cikktörzs állomány (folytatás) cikkcsoport kódk tárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti tti összes felhasználás minimális készletk készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs 41

42 Mérlegelt átlagáras modell Készlettörzs állomány Cikkszám Szabad készletk Foglalt készletk Raktárk rkód Utolsó kivét t dátumad Utolsó bevét t dátumad 42

43 Cikkcsoport kódok k szótár állománya Cikkcsoportok szótár állománya Cikkcsoport kódk Megnevezés Felelős s személy kódjak Szokásos árrés 43

44 Bevét t napló adattartalma Bevételez telezés Cikkszám Mennyiség Beszerzési si egységár Fogadó raktár r kódjak A tevékenys kenységért felelős s kódjak A bevételez telezési bizonylat száma Az alap bizonylat száma A mozgás s dátumad 44

45 Kivét t napló adattartalma Kivételez telezés Cikkszám Mennyiség Nyilvántart ntartási egységár Kiadó raktár r kódjak A tevékenys kenységért felelős s kódjak A kiadási bizonylat sorszáma A felhasználó bizonylat sorszáma A mozgás s dátumad 45

46 Átmozgatás s napló adattartalma Raktárk rközi átmozgatás Cikkszám Mennyiség Nyilvántart ntartási egységár Fogadó raktár r kódjak Kiadó raktár r kódjak A tevékenys kenységért felelős s kódjak Az átmozgatási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Mozgás s dátumad 46

47 Módosítás s napló adattartalma Módosítás Cikkszám Mennyiség Nyilvántart ntartási egységár Az érintett raktár r kódjak A módosm dosítás s oka A tevékenys kenységért felelős s kódjak A módosm dosítási si bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Mozgás s dátumad 47

48 Bevételez telezé s informatikai folyamata 48

49 Redundancia?! Redundáns ns tárolt rolás Redundancia mentes tárolt rolás Kontrollált lt redundancia 49

50 Ajánlatk nlatkérés ajánlat adás üzleti folyamata Kimenő ajánlat Beszerzés alrendszer Elküldés Jóváhagyás Készlet alrendszer Válasz kidolgozása Rögzítés Igény azonosítása Vevő azonosítása Vevő alrendszer Érkeztetés Ajánlatkérés érkezik 50

51 Fej Tétel állományok Fej állomány Csak egyszer tárolandó adatok használata Tétel állomány Csak a tételre jellemző adatok Név Egyedi kód Egyedi kód Barátok Andi ek0001 ek0001 Ági Laci ek0002 ek0001 Bogi Kati ek0003 ek0003 Miki Rita ek0155 ek0155 Máté ek0155 Tomi Andi barátja Ági és Bogi 51

52 Vevői i ajánlatk nlatkérések tárolandt rolandó adatai I. Vevői i ajánlatk nlatkérések (fejállom llomány) Ajánlat azonosító kód Vevőkód Ajánlatk nlatkérés s dátumad Vevői i hivatkozási szám Felelős s kódjak 52

53 Vevői i ajánlatk nlatkérések tárolandt rolandó adatai II. Vevői i ajánlatk nlatkérések (tétel telállomány) Ajánlat azonosító kód Cikkszám Mennyiség Kért ár Kért határid ridő Ajánlott ár Ajánlott határid ridő Állapotjelző Megválaszol laszolás s dátumad 53

54 Vevői i rendelés üzleti folyamata Érkeztetés Rögzítés Igény azonosítása (ajánlat?) Vevő azonosítása Szállítási értesítés Vevői rendelés visszaigazolás Visszaigazolás Elbírálás (- forrás meghatározás - Ár meghatározás - Határidő meghatározás) Vevői rendelés érkezik 54

55 Vevői i megrendelés s tárolandt rolandó adatai I. Vevői i megrendelések (fejállom llomány) Vevői i megrendelés s azonosító kód Vevőkód Vevői i hivatkozási szám Megrendelés s dátumad Felelős s kódjak 55

56 Vevői i megrendelés s tárolandt rolandó Vevői i megrendelések (tétel telállomány) Vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám Rendelt mennyiség g (szabad) Rendelt mennyiség g (foglalt) Kért / visszaigazolt határid ridő Visszaigazolás s dátumad Állapotjelző adatai II. 56

57 Vevői i megrendelés s tárolandt rolandó adatai III. Vevői i megrendelések (tétel telállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt ár Foglaltság g jelző Teljesített mennyiség g (szabad) Teljesített mennyiség g (foglalt) Teljesítés s dátumad Raktáron rendelkezésre álló mennyiség 57

58 Vevői i megrendelés s informatikai folyamata I. Vevői ajánlatkérések Vevői megrendelés Vevői megrendelések Vevőtörzs Rögzítés 58

59 Vevői i megrendelés s informatikai Vevőtörzs folyamata II. Vevői megrendelések Cikktörzs Készlettörzs Elbírálás Szállítói ajánlatkérések Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Készletfoglalás Vevői Rendelés Szállítói Rendelés Foglalás Szállítótól megrendelendő 59

60 Vevői i megrendelés s informatikai folyamata III. Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás 60

61 A vevői és s száll llítói i megrendelés tételek telek kapcsolata Vevői i megrendelés s tétel t tel kapcsolata a száll llítói i megrendelés s tétellelt tellel vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám száll llítói i megrendelés s azonosító kód kapcsolt mennyiség kapcsolat létrehozl trehozásának dátumad felelős s kódjak 61

62 A vevői i megrendelés s tételek t telek és foglalt készletek k kapcsolata Vevői i megrendelések kapcsolata a foglalt készletekkel Vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám Mennyiség Raktárk rkód Foglalás s dátumad Felelős s kódjak 62

63 A száll llítótól l megrendelendő tételek telek Száll llítótól l megrendelendő tételektelek vevői i megrendelés s azonosító kód Cikkszám rendelt mennyiség kért határid ridő vevői i felelős s kódjak száll llítói i felelős s kódjak igény dátumad száll llítótól l törtt rténő megrendelés s dátumad állapotjelző 63

64 Száll llítói i megrendelések tárolandó adatai I. Száll llítói i megrendelések (fejállom llomány) Száll llítói i megrendelés s azonosító kód Megrendelés s dátumad Száll llítókód Száll llítói i hivatkozási szám Felelős s kódjak 64

65 Száll llítói i megrendelések (tétel telállomány) Száll llítói i megrendelés s azonosító kód Cikkszám Rendelt mennyiség g (szabad) Rendelt mennyiség g (foglalt) Visszaigazolás s dátumad Száll llítói i megrendelések tárolandó adatai II. 65

66 Száll llítói i megrendelések tárolandó adatai III. Száll llítói i megrendelések (tétel telállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt határid ridő Állapotjelző Kért / visszaigazolt ár Teljesített mennyiség g (szabad) Teljesített mennyiség g (foglalt) Teljesítés s dátumad 66

67 Száll llítói i megrendelés informatikai folyamata Cikktörzs Szállítói ajánlatkérések Készlettörzs Szállítói Megrendelés felvitel Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Száll. rend. fogl. Szállítói megrendelés Szállítótól megrendelendő 67

68 Szállítói megrendelés visszaigazolás Száll llítói i visszaigazolás feldolgozásának inform. folyamata Szállítói visszaigazolás feldolgozása Szállítói megrendelések Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás 68

69 Száml mlázás üzleti folyamata Vevői számla, vagy szállítólevél Áru átadása Bizonylat nyomtatása Számla összeállítása Számla tétel készítése Ár meghatározása Igény azonosítása (Rendelés?) Vevő azonosítása Vevői igény érkezik 69

70 A száll llítólevél l tárolt t adatai I. A száll llítólevél l tárolt t adatai (fejállom llomány) Száll llítólevél l sorszám Vevőkód Teljesítés s (száll llítólevél) l) dátumad Állapotjelző 70

71 A száll llítólevél l tárolt t adatai II. A száll llítólevél l tárolt t adatai (tétel telállomány) Száll llítólevél l sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési si egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Eladási egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Kiadó raktár r kódjak Felelős s kódjak 71

72 A számla tárolt t adatai I. A számla tárolt t adatai (fejállom llomány) Számla sorszám Vevőkód Teljesítés s dátumad Számla dátumad Fizetési módm Fizetési határid ridő 72

73 A számla tárolt t adatai II. A számla tárolt t adatai (tétel telállomány) Számla sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési si egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Eladási egységár r (ÁFA( nélkn lkül) l) Kiadó raktár r kódjak Felelős s kódjak Száll llítólevél l szám m (ha volt) Vevői i megrendelés s azonosító kód d (ha volt) 73

74 Száml mlázás informatik ai folyamata 74

75 Száml mlázás s kiegész szítő folyamatai Száml mlázás s száll llítólevél l alapján Száll llítólevelenkéntnt Időszakonk szakonként nt és s vevőnk nkéntnt Visszáruz ruzás Száll llítólevéllel llel kiadott áru visszavétele Számla stornózás Helyesbítő számla Napi zárász Ellenőrz rző összesítő lista készk szítésese Kapcsolódó táblák k feltölt ltése Forgalom összesítés Kontroll 75

76 A napi zárás z s vázlatos v folyamata Tárgynapi számlák Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása Napi forgalmak Szállítólevelek Napi Zárás Ellenőrző lista Vevői folyószámla Tételes számlák archívuma Vevőtörzs 76

77 Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása I. Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása Számlasz mlaszám Vevői i adat Teljesítés s dátumad Számla dátumad Fizetési határid ridő Kiegyenlítés s dátumad Jóváírás s alapja Jóváírás s oka 77

78 Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása II. Kimenő száml mlák ÁFA nyilvántart ntartása (folyt.) 5 %-os% ÁFA alapja 5 %-os% ÁFA összege 15%-os ÁFA alapja 15%-os ÁFA összege 20 %-os% ÁFA alapja 20 %-os% ÁFA összege Számla végösszegv 78

79 A vevői i folyósz számla Átutalásos vevői i száml mlák és s a kiegyenlítésükkel kkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántart ntartása A nyilvántart ntartásnak tartalmaznia kell az eredeti vevői i száml mlát, és s a kapcsolódó pénzforgalmat 79

80 A vevői i folyósz számlával kapcsolatos üzleti folyamatok Számla nyilvántart ntartásba vételev Banki átutalások felvitele Banki bizonylat adatainak rögzr gzítése Vevői i számla párosp rosításasa Visszautalások sok Kezdeményez nyezése Megtört rténtének nek rögzr gzítése 80

81 Vevői i folyósz számla informatikai folyamata I. Napi zárás Vevői folyószámla 81

82 Vevői i folyósz számla informatikai folyamata II. Banki rendszer Adatrögzítés Vevői folyószámla Számla párosítás Egyeztetés vevővel Feldolgozott átutalások 82

83 Kinnlevőségek határidej ridejének folyamatos ellenőrz rzése Kinnlevőségek behajtása Egyeztetés Fizetési felszólítás Jogi út Késedelmi kamat számítása sa és s közlk zlése 83

84 Vevői i folyósz számla adatai I. Vevői i folyósz számla adatai (fejállom llomány) Számlasz mlaszám Vevőkód Állapotjelző Behajtási tevékenys kenység g kódjak Behajtási tevékenys kenység g dátumad Volt-e e késedelmi k kamat vizsgálat 84

85 Vevői i folyósz számla adatai II. Vevői i folyósz számla adatai (tétel telállomány) Számlasz mlaszám Mozgásjel Összeg Mozgás s dátumad 85

86 Vevői i számla állapotai a folyósz számlán Nincs kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve 86

87 Száll llítói i folyósz számla Átutalásos száll llítói i száml mlák és s a kiegyenlítésükkel kkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántart ntartása A nyilvántart ntartásnak tartalmaznia kell az eredeti száll llítói i száml mlát, és s a kapcsolódó pénzforgalmat 87

88 Száll llítói i folyósz számlával kapcsolatos üzleti folyamatok Száll llítói i számla ellenőrz rzése Száll llítói i számla rögzr gzítése Lejáró határid ridők k figyelése Száml mlák k kijelölése átutalásra Átutalás s kezdeményez nyezése Átutalás s megtört rténtének nek rögzr gzítése Száll llítói i jóváíj áírások feldolgozása Száll llítói i visszautalások sok feldolgozása 88

89 Száll llítói i folyósz számla adatai I. Száll llítói i folyósz számla adatai (fejállom llomány) Saját t számlasorsz mlasorszám Számlasz mlaszám Állapotjelző Fizetési határid ridő Száll llítókód 89

90 Száll llítói i folyósz számla adatai II. Száll llítói i folyósz számla adatai (tétel telállomány) Saját t számlasorsz mlasorszám Mozgásjel Összeg Mozgás s dátumad 90

91 Száll llítói i számla állapotai a folyósz számlán Nincs kiegyenlítve Átutalásra kijelölve lve Átutalás s kezdeményezve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve 91

92 Kódok a rendszerben Követelmények Kölcsönös és s egyértelm rtelmű megfeleltetés Bővíthető: új j elemek kóddal k törtt rténő ellátása Az egész rendszerben egységes ges legyen Hossza minimális legyen Beszélő legyen Biztosítson tson csoportosítási si lehetőséget 92

93 Kódok osztályoz lyozása Jelkészlet alapján Numerikus (100321) Alfabetikus (Tóth Béla) B Alfanumerikus (Kovács22 János) J Mnemonikus (nop( nop) Grafikus (ikonikus) 93

94 Kódok osztályoz lyozása Szerkezet alapján Sorszámos (0001, 0002, ) Helyiért rtékes (HSSSLLLMMM) Vegyes MMM SSS LLL 94

95 A kódolk dolás s menete A kódolandk dolandó rendszerelemek körének k meghatároz rozása A kódba k bevonandó tulajdonságok kiválaszt lasztásasa A kód k d megszerkesztése se A kódolk dolás s végrehajtv grehajtása Dokumentálás 95

96 A kódok k maximális száma J a jelek száma H a kód k d hossza K a kódok k maximális száma K <= J H 96

97 A kihasználts ltság g foka Felhasznált kódok száma A kódok maximális száma 97

98 Kódok a rendszerben Mit kódolunk k? Vevők, száll llítók Megrendelések, ajánlatk nlatkérések Bizonylatok Stb. 98

99 Kódok a rendszerben Karakterkészlet: alfanumerikus Szerkezet: vegyes, vagy sorszámos Beszélő? 99

100 Kódok a rendszerben Sorszámos bizonylatszám: Vegyes bizonylatszám: telephelykód, 05 évszám m utolsó két t számjegye 100

101 Kódok a rendszerben Beszélő? Igen. SZ

102 A kódok k egyediségének biztosítása sa A kódk Vevőkód Számla sorszám Vevői i ajánlatk nlatkérés Száll llítókód Utolsó felhasznált lt érték V SZ VA S

103 Rendszer szerviz funkciók A szerviz funkciók A rendszer biztonságos működését m támogató eszközök A számítógépes rendszerben előfordul forduló problémák k megoldását t támogatt mogató eszközök 103

104 Rendszer szerviz funkciók Osztályoz lyozás: Idő vezérelt relt funkciók, k, periodikusan ellátand tandó feladatok Esemény vezérelt relt funkciók, k, adott esemény bekövetkez vetkezésekor ellátand tandó feladatok (ad hoc) 104

105 Példák: Rendszer szerviz funkciók Mentések (?) Teljes Inkrementális Időközök Hordozó 105

106 Rendszer szerviz funkciók Helyreáll llítás s (?) Availability, integrity, reliability Üzletmenet folytonosság g tervezés s (BCP) Katasztrófa elhárítási terv (DRP) Lista másolatok m (?) Évfordulós s tevékenys kenységek (?) Indexelés s (?) Kontrollok (?) Stb. 106

107 Kontrollok Kontrollok Döntés Elemzés Kockázatok Ellenőrzés 107

108 A kontroll fogalma Az üzleti célkitc lkitűzések megvalósítása sa és s a nem-kívánatos natos események megelőzése, felderítése és s korrigálása céljc ljából kialakított szabályok, eljárások, normák és szervezeti struktúrák. k. 108

109 Informatikai kontroll irányelv Azon kívánt k eredmények, illetve célok c meghatároz rozása, amelyek valamely konkrét t informatikai területen a kontroll eljárások segíts tségével megvalósíthat thatók. 109

110 Kontrollok Kritikus siker tényezt nyezők k (CSF) Kulcsfontosságú cél l mutatók k (KGI) Kulcsfontosságú teljesítm tmény mutatók (KPI) 110

111 Informatikai irány nyítás A vállalatv llalat-irányítási és s ellenőrz rzési kapcsolatok és s eljárások olyan struktúrája, amely új érték k hozzáad adásával, ugyanakkor a kockázatok és s az informatika által kínált k előny nyök k együttes mérlegelm rlegelésével kívánja k megvalósítani a vállalkozv llalkozás s célkitc lkitűzéseit. 111

112 Confidentality, felhasználói jogosultságok gok Alapelv: minden felhasználó olyan és annyi informáci cióhoz fér f r hozzá,, ami a feladatai ellátásához szüks kséges Ellátandó feladatok Felhasználói csoportok Jogosultság profilok 112

113 Kommunikáci ció a partnerekkel Klasszikus papíralap ralapú Telefon vonalon keresztül l (Fax) Elektronikus Elektronic Data Interchange Elektronikus üzletvitel (B2C, B2B, B2G, B2E, Marketplace,, stb.) 113

114 Kommunikáci ció a partnerekkel, EDI Vállalat EDI Interfész EDI Interfész Partner EDI Szolgáltató 114

115 E-Business B2C Business to Customer B2B Business to Business B2B Business to Governance (Administration) 115

116 Értékesítés Ajánlat rögzítés Megrendelés rögzítés Vevő azonosítás Új vevő felvitel Válasz Kidolg. Megrendelés elbírálás Igény azonosítás Vevői Adat módosítása Válasz küldése Megrendelés visszaigazolás Szla tétel készítés Vevő törlése Szállítási értesítés Bizonylat készítés Ajánlatok Megrendelések Számlázás Vevő nyilvántartás

117 V E V Ő I I G É N Y Vevői ajánlat Vevői megrendelés Számlázás Beszerzés Vevő nyilvántartás Cikkek készletek Pénzügy 117

118 Beszerzés Ajánlatkérés összeállítása Rendelés összeállítása Új szállító felvitele Ajánlatkérés elküldése Rendelés elküldése Szállító adatainak módosítása Válasz feldolgozása Visszaigazolás feldolgozása Szállító törlése Bevételezés Ajánlatkérés Megrendelés Szállító nyilvántartás 118

119 B E S Z E R Z É S I I G É N Y Szállítói ajánlatkérés Szállítói megrendelés Bevételezés Értékesítés Szállító nyilvántartás Cikkek készletek Pénzügy 119

120 Cikkek és készletek Új cikk felvitele Cikkcsoport felvitele Új raktár felvitele Raktárközi átmozgatás Selejtezés Cikk adat módosítása Cikkcsoport adatának módosítása Raktár adatának módosítása Szállítói visszáru Cikk törlése Cikkcsoport törlése Raktár törlése Leltári tevékenységek Cikkek Cikkcsoportok Raktárak Készletek 120

121 Cikkek Értékesítés Cikkcsoportok Beszerzés Készletek Pénzügy 121

122 Pénzügy Bérszámfejtés Házi pénztár Vevői folyószámla Főkönyvi könyvelés Tárgyi eszközök Bank Szállítói folyószámla 122

123 Értékesítés Cikkek készletek Beszerzés Vevői folyószámla Házi pénztár Főkönyvi könyvelés Szállítói folyószámla 123

124 Integrált rendszer Fogalmak Valamennyi lényeges vállalati funkciót lefed Minden adat csak egy helyen, a keletkezése helyén kerül be a rendszerbe Az adatok felhasználása adathordozó váltás nélkül történik, a központi adatbázisból 124

125 Fogalmak Standard rendszer Egy elképzelt vállalatra és üzleti folyamataira készített integrált rendszer Az üzleti modellnek és az adatbázisnak léteznek alternatívái Testre-szabható Skálázható 125

126 Történeti áttekintés Meghatározó tényezők: Hardver fejlettség Szoftver fejlettség Árak 126

127 Történeti áttekintés (hardver) Korai szakasz: fejletlen számítógépek, minimális periféria ellátás Fejlődő szakasz: nagy számítógépek, középgépek, mini gépek, javuló periféria ellátás Rohamos fejlődő szakasz: mainframe-k, PCk, hálózatok Az egyes fejlettségi fokok következményei 127

128 Történeti áttekintés (szoftver) Szoftver krízis előtti és alatti korszak Operációs rendszerek Fejlett programnyelvek Adatbázis-kezelő rendszerek 4th GL, tervező eszközök Az egyes fejlettségi fokok következményei 128

129 Történeti áttekintés (VIR) Elszigetelt részrendszerek kora 1. alrendszer 3. alrendszer 2. alrendszer 129

130 Történeti áttekintés (VIR) Egyedi fejlesztésű integrált, vagy részben integrált rendszerek Típus rendszerek Standard rendszerek 130

131 Történeti áttekintés (VIR) ERP II a jövő ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 131

132 Történeti áttekintés (VIR) MRPI MRPII Material Requirements Planning Manufacturing Resource Planning ERP Enterprise Resource Planning TEI Total Enterprise Integration (ERP II) 132

133 Hogyan juthatunk rendszerhez? Egyedi fejlesztés Standard rendszer vásárlása Szolgáltatásként történő igénybevétel Jövőkép!!! 133

134 A rendszer fejlesztés 1. Saját, vagy külső fejlesztés? Személyi feltételek Pénzügyi feltételek A partner megfelelősége 2. SDLC 134

135 A rendszer fejlesztés 3. Partner követelmények Stabilitás Referenciák Együttműködési készség Támogatás Bevezetési támogatás Oktatás 135

136 Outsourcing Outsourcing ( kiszervezés ) Előnyök: Előre jelezhető fix költségek Egyszerűbb működés Nincs kezdő tőkebefektetés Nem szükséges IT személyzet, nincs továbbképzés A rendszer karbantartása automatikusan, szakértők által történik 136

137 Hátrányok: Outsourcing Fiatal üzletág, a korai felhasználók viselik a vele járó kockázatot Potenciális biztonsági kockázat Hosszú távon költségesebb lehet Kevés a szolgáltató hajlandósága a változtatásokra Nincs befolyásunk a kiszolgáló IT személyzet kiválasztására 137

138 Standard rendszer vásárlása Szoftver választás szempontjai Jövőkép és követelmények Vállalati sajátosságok Anyagi lehetőségek Partner választás szempontjai Referenciák Bevezetési támogatás Oktatás Személyes benyomások 138

139 Standard rendszer vásárlása Szabályozott folyamat Tájékozódás Döntési pontok Konszenzus Előnyök Támogatás biztosított 139

140 Standard rendszer vásárlása Hátrányok Folyamatosan drága 140

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK A MAGYAR PÉKSÉG KFT. INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA TDK dolgozat Konzulensek:

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek 2.

Logisztikai információs rendszerek 2. Logisztikai információs rendszerek 2. 1 Informatika elhelyezkedése a vállalati rendszerben BPR MFG/PRO ERP MFG/PRO Üzleti kommunikáció Logisztika informatika Logisztikai folyamat Technológia Építmény (raktár,

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Bevezetés A mai világba mikor már szinte minden felköltözik az internetre un. felhőkbe felmerül a kérdés, hogy az vállalkozások ügyvitele miért helyhez kötött még mindig.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Adatbevitel - Bevét - Számlázás

Részletesebben

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Tájékoztató Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer. Átrium Park Irodaház Váci út 49. Budapest 1134 Telefon: +36 1 237 1730 www.hostlogic.hu Copyright 2012. Minden jog fenntartva. 1 Tájékoztató

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Információs technológiák

Információs technológiák Információs technológiák 9. Ea: VIR alapok (2011) v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök Gazdasági rendszer VIR IT VIR Ellenőrző kérdések 2.o Az információs rendszer fogalma Információs rendszer:

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

Voyage2 Integrált utaztatási Rendszer

Voyage2 Integrált utaztatási Rendszer Voyage2 Integrált utaztatási Rendszer Rövid termékismertető A FoxArt Kft. egyedülálló turisztikai rendszere, a Voyage2 Integrált Utaztatási Rendszer, mely az utazási szektor üzleti folyamatait teljes mértékben

Részletesebben

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők Az ÜgyVisz rendszert kis- és középvállalkozások részére fejlesztettük. Főként kereskedelmi és szolgáltató vállalatok készletgazdálkodási, raktár-irányítási, értékesítési, beszerzési és pénzügy-számviteli

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚTMUTATÓ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 2014. 1 Az útmutató tartalma 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Ügyviteli feladatok ellátása modulzáró

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára SzintezisERP MAX+ // p12-01 // cyan magenta yellow black Infor MAX+ Vállalatirányítási Rendszer A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára Áttekintés Vállalatirányítási Rendszer egyaránt sikeresen

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben