Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról I. Tartalmi összefglaló A KÖKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. (a tvábbiakban: Társaság) elkészítette a évre vnatkzó üzleti tervét az alábbi tartalmmal: a) költségvetési jegyzőkönyv, b) mérleg terv, c) eredmény terv, d) Cash- Flw terv. A Társaság üzleti terve összhangban van a költségvetési tárgyalásk eredményével, a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet 8. mellékletének ll. srán szereplő 600 OOO eft összegű előirányzattal, valamint a rendelet 4. -ában fglalt előírással, amely szerint a Társaságban a közfglalkztatttak éves létszám-előirányzata: a) 6 óra/munkanap: 104 fő, b) 8 óra/munkanap: l O fő. Az üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizttsága a április 4-ei ülésén megtárgyalta, és azt a 8/2013. (IV. 4.) határzatában a Képviselő-testület számára elfgadásra javaslja. A Társaság ügyvezetője teljesítménykövetelményének kiírását a Társaság Javadalmazási Szabályzatának 5-8. pntjai figyelembe vételével - és összhangban az ügyvezető munkaszerződésével - a Társaság üzleti tervének elfgadásakr a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete határzza meg. A gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester az alábbi javaslatt fgalmazta meg az ügyvezető évi teljesítménykövetelményként a) a évre a Társaság mttójául választtt "Legyen rend és tisztaság!" jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gndzttság tvábbi növelése, az illegálisarr leraktt illetve elszórt hulladékk összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése; b) a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének - díjra esélyes - felkészítése a "Virágs Magyarrszágért" mzgalm évi versenyszemléjére; c) a kivágtt fák tuskóinak visszamarása: ca) a 2013-ban kivágtt fáknál kivétel nélkül, minden esetben és cb) legalább ezzel megegyező számban a régi ki vágásk megmaradt tuskó i esetében; d) a megváltztt munkaképességűek fglalkztatási arányának növelése.

2 Il. Hatásvizsgálat Az üzleti terv biztsítja a Társaság vagyni, pénzügyi helyzetének stabilitását, valamint a Társaság fizetőképességének megőrzését. A Társaság a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi támgatása alapján az alábbimttót fgalmazta meg: "Legyen rend és tisztaság Kőbányán!". III. A végrehajtás feltételei Az üzleti terv megvalósítása az Önkrmányzattól tvábbi frrást nem igényel. A kőbányai munkanélküliek fglalkztatásának előző évi szinten tartásáhz (a évi havi átlags létszám 129 fő vlt) aznban várhatóan tvábbi eft összegű frrás szükséges. (Az elfgadtt évi költségvetés havi átlagban 92 fő fglalkztatásátteszi lehetővé.) IV. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. Budapest, május 8. ellen jegyzem: l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. ( )határzata a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Krlátlt Felelősségű Társaság évi üzleti tervét annak mellékleteivel az abban fglaltak szerint jóváhagyja. 2. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Krlátlt Felelősségü Társaság ügyvezetője számára teljesítménykövetelményként - az ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pntja, valamint a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pntja alapján- az alábbi évi prémiumfeladatt határzza meg: a. a évre a Társaság mttójául választtt "Legyen rend és tisztaság!" jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gndzttság tvábbi növelése, az illegálisan leraktt illetve elszórt hulladékk összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése; b. a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének - díjra esélyes - felkészítése a "Virágs Magyarrszágért" mzgalm évi versenyszemléjére; 2

3 c. a kivágtt fák tuskóinak visszamarása: ca) a 2013-ban kivágtt fáknál kivétel nélkül, minden esetben és cb) legalább ezzel megegyező számban a régi ki vágásk megmaradt tuskói esetében; d. a megváltztt munkaképességűek fglalkztatási arányának növelése. 3. A prémium mértéke a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pntja és az ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pntjával összhangban legfeljebb hármhavi munkabér, azaz bruttó Ft. Határidő: december 31. Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. ügyvezetője 3

4 KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. Üzleti terv évre április 2. melléklet az előterjesztéshez

5 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA i ' A Társaság alapítója: Az alapítás dátuma: A Társaság tulajdnsa: Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat áprilisi 7. Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat A Társaságt a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus ll-én jegyezte be nn-prfit közhaszn ú szervezetként. A Társaság létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárasságként működött. (2008. április augusztus ll.) A Társaság tevékenységet június l-jétől kezdődően végez. A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: 38315/83 A Társaság közpnti telephelye: ll 02 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: /83 A Társaság jegyzett tőkéje: 64 OOO OOO Ft A Társaság adószáma: Cégjegyzésre jgsult: Hancz Sándr vezető tisztségviselő (ügyvezető) A Társaság célja Költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területén a szciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése A Társaság tevékenysége A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fkzat megszerzésének dátuma: augusztus ll. A Társaság közhasznú tevékenységet az alapító Önkrmányzat alábbi feladatainak ellátása érdekében végez: l. Helyi közterületek fenntartása 2. Településtisztaság biztsítása 3. Az épített és természeti környezet védelme 4. Intézményi területek fenntartása 5. Közreműködés a fglalkztatás megldásában 6. A közbiztnság helyi feladatai A Társaság vállalkzási tevékenységet a zöldterület gndzás és takarítás területén végez, tvábbá vállalkzik a zöldterület gndzáshz kapcslódó kisebb építési, telepítési, bntási munkák elvégzésére is. l

6 . Ügyvezetés A Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 816/2008. (V. 22.) KÖKT határzata értelmében az ügyvezető Hancz Sándr, megbízatása határztt időre, 2013.július havának 31. napjáig szál. Könyvvezetés A Társaság könyvvezetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szaigáitató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: adószáma: ) végzi. Könyvvizsgálat A Társaság számviteli törvényszerinti beszámlója valódiságának és jgszabályszerűségénak ellenőrzésére az alapító könyvvizsgáját jelölt ki. A Társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számíttt öt (5) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Krlátlt Felelősségű Társaságat (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: , adószáma: ) választtta. Felügyelő Bizttság A Társaságnál jelenleg hárm tagból álló felügyelő bizttság működik. A felügyelő bizttság tagjait a Képviselő-testület 201 O. któber 21-én négy évre jelölte ki. Feladatk váltzása A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KÖKT, valamint a 706/2008. (V. 15.) KÖKT határzatával döntött a Társaság alapításáról. A Társaság április 17-ével jött létre, a krábbi Szciális Fglalkztató valamint, a Plgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével. A Társaságat a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus ll-én jegyezte be nn-prfit közhaszn ú társaságkén t. A Társaság a létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárságként működött. Az előtársasági időszakban (2008. április augusztus ll.) tevékenységet június l. és augusztus ll. között végzett. Az előtársasági időszakban a Társaság legfntsabb feladata a jgi és gazdálkdási keretek biztsítása, a munkavállalók átvétele, a Társaság működésének elindítása vlt. A Társaság évi feladatai Önkrmányzati közterül etek, parkk, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása, közhasznú fglalkztatás, közcélú fglalkztatás, nymdai és varradai tevékenység, rehabilitációs fglalkztatás. 2

7 A Társaság feladatainak váltzása a években ben megszüntetésre került a nymdai és a varrdai tevékenység. A fglalkztatásk közül a rehabilitációs fglalkztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú fglalkztatás közfglalkztatásra váltztt és bekerüh a társaság feladatai közé a közérdekű fglalkztatás től kezdődően minden évben, elsősrban a Plgármesteri Hivatal V árasüzemeltetési és Vagyngazdálkdási Irdájától átvett feladatkkal bővült a Társaság tevékenysége:.., '!' 2009-től parki vízhálózatk üzemeltetése, parlagfű és gymmentesítés, játszóterek gndzása től térfigyelő rendszer működtetése től illegális szemét elszállítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, magassági gallyazás, közutak fuszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, fák ültetése, növényvédelem, parki öntözőhálózat karbantartása, feltérképezése, Körösi Csma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése, játszászerek karbantartása, szabványsítása, jégmentesítés, egynyári virágk kiültetése, virágksarak kihelyezése, lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek, illetve lakssági kerületszépítés, kerületszépítés a laksság bevnásával, lakssági kmpsztálás, avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, lakssági veszélyes hulladékk gyűjtése. A Társaság eredményei A Társaság célját tekintve- "költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területénaszciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése" - az elért eredmények közül a legfntsabbnak az alábbiakat tartjuk: 3

8 A Társaság megalapításakr megfgalmaztt és máig érvényes kettős cél elérését - a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk ellátása a szciálisan rászrujók fglalkztatásának elősegítésével - sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempntjából is úgy összeegyeztetni és összehanglni, hgy a kerületben élő szciálisan rászruló munkanélküliek jelentős részének tudtunk és tudunk munkát biztsítani. A tulajdns Önkrmányzat támgatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek srán flyamatsan sikerült javí tanunk. Eredmények a közfglalkztatás területén A tevékenységben előd Kőbányai Szciális Fglalkztató évi 70 fős közhasznú létszáma mellett az Önkrmányzat által megbíztt két vállalkzó végezte a zöldfelületi gndzási munkák meghatárzó részét több százmillió frintért ben és 2010-ben a 70 főt l 00 főre emelve gyakrlatilag kiváltttuk e két külsö vállalkzó munkáját. Az intézményi közfglalkztatás beindítása és flyamats szervezése is jelentős eredménynek tekinthető. A 2008-as 7 fős keretlétszám 2009-ben 80, majd 128 főre nőtt, míg 2010-ben 128 főről 150 főre emelkedett. E fglalkztatással középisklai és felsőfgú végzettségű kőbányai munkanélkülieket tudtunk bevnnijelentős létszámmal a munka világába áprilisl-től indult az "Út a munkába" prgram nagymértékű váltzást jelentett a közfglalkztatás rendszerében, annak szciális alapjaiban és közpnti költségvetésből történő finanszírzásában. A szciális fglalkztatás megváltztt rendszeréhez az Önkrmányzat támgató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak ly mértékben alkalmazkdnia, hgy szervező, munkáltató és fglalkztató tevékenységével az abban rejlő fglalkztatási és támgatási lehetőségeket jó hatéknysággal sikerült kihasználni. A szciális alapn fglalkztatttak létszáma a decemberi 70 főről decemberére 165 főre, szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt decemberben az "Út a munkába" közfglalkztatási prgram lezárult, helyét az "Új közfglalkztatási terv 20 ll'' vette át. Megváltztt a fglalkztatás napi munkaideje. A rövid és a hsszabb időtartamú közfglalkztatás közpnti költségvetésből történő támgatását pályázat útján lehetett elnyerni. Évközben a közfglalkztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 órás fglalkztatás áprilisra elérte a 85 főt. Újabb nyertes pályázattal tvábbi 40 fő 8 órás fglalkztatása valósult meg az év hátralévő részében. Elfgadtt támgatás igénylésünk alapján decembertől - a téli közmunka keretében - napi 6 órában tvábbi 20 fő fglalkztatására nyílt lehetőség. A évi közhasznú, a évi közcélú, illetve a közfglalkztatás létszámingadzásait, időkrlátait, feladataink idénytől fiiggő mennyiségi eltéréseit elsősrban egyéb támgattt fglalkztatttak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Rma Prgram és a Fglalkztatási Alap pályázatkn elnyert támgatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő,. 20 l O-ben 18 fő, 20 ll-ben 14 fő fglalkztatására nyílt Társaságunknak lehetősége ben 2011-hez képest tvább tudtuk növeini a támgattt fglalkztatásk számát, skrétűségét. 4

9 ----~~~ --~ --- ~--- Közfglalkztatás Szciálisan rászruló kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével: 17 fő napi 6 órás téli közfglalkztatása januárban (20 ll. évről áthúzódó ), 95 fő napi 6 órás közfglalkztatása februártól júliusig, 90 fő napi 6 órás közfglalkztatása júliustól nvemberig, 19 fő napi 6 órás közfglalkztatása augusztustól nvemberig, 20 fő napi 8 órás közfglalkztatása augusztustól decemberig, 14 fő napi 6 órás közfglalkztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó). Önkrmányzati prjekteken, prgramkn belüli fglalkztatás Rssz szciális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek fglalkztatása: A LÉLEK prgram keretében 30 fő napi 6 órás fglalkztatása januártól júliusig, a szerződés módsítását követően a váltzatlan fglalkztatási keretösszegen belül 15 fő fglalkztatása december 31-éig, a Kis-Pngrác rehabilitációs prjekt keretében l O fő napi 4 órás fglalkztatása júniustól májusig tvábbi 5 év tvábbfglalkztatási kötelezettséggel 55 év feletti munkanélküliek fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, T ÁMOP 9 fő napi 8 órás fglalkztatása májustól2013. áprilisig. 25 év alatti pályakezdők fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, "Munkahelyek megőrzése" prgram: l O fő napi 8 órás fglalkztatása szeptembertől decemberig. A közérdekű fglalkztatásban megalakulásunk óta úgy a büntetés végrehajtási szervek, mint az Önkrmányzat és a Munkaügyi közpnt flyamats, megbízható partnerei vagyunk. ' "' l'} ~~r ~r~. -~ ~~- 5

10 A gazdálkdás eredményei 2008-ban az előtársasági időszakban a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt. A képződött eredmény összege eft vlt ban a "rendes" társasági időszakban, augusztus 12. és december 31. között a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és 207 eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és e Ft frint eredmény képződött. 20 ll-ben a Társaság összes bevétele ef t, míg összes ráfrdítása e Ft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött. Az előző évekhez képest kisebb eredmény kai, hgy évközben a tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési támgatási előirányzatát 70 millió frinttal visszarendezte, valamint Társaság- a költségvetési tárgyalásknak megfelelően-2012-ben 29 millió frint bekerülési összegben Önkrmányzati fejlesztéseket hajttt végre eredménytartaléka terhére. A években a Társaság gazdálkdása eredményeként az alábbi nagybb értékű fejlesztéseket hajttta végre elsősrban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében: V égrehajttt eszközfejlesztések év (nettó beszerzési ár) TORO fűnyíróhz fűgyűjtő TORO lmbfelszedő gép Mtrs ágaprító Mtrs lmbszívó Mtrs ldalkefés lmbszívó MtrslmbfUvó Mtrs sövénynyíró Mtrs kasza Mtrsláncfűrész Utánfutó Hegesztőgép Biztnsági kamerák rögzítővel Összesen 4 db 2 db 6 db 2 db l készlet l 250 eft l 250 eft l 656 eft 380 eft 117 eft 352 eft 222 eft 977 eft 92 eft 354 eft 135 eft 520 eft eft 6 '~ ~

11 2010. év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs láncfűrész Állványs körfűrész gép Fahasítógép Kmmunális kistraktr Kmmunális munkagép Műhelykcsi Dbzs kisteherautó Fűtéskrszerűsítés (Basa u. l.) Összesen 3 db 3 db eft 320 eft 392 eft 167 eft 195 eft 7184eFt eft eft eft eft eft év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG 19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs ágvágó Seprőgép Platós teherautó Mtrs lmbfúvó Mtrs sövénynyíró Fúrókalapács Közterületi lmbkmpsztáló Összesen 2 db 3 db 3 db 2 db eft 106 eft 184 eft eft eft 212 eft 246 eft 99 eft 564 eft eft Seprűgép tartzékk beszerzése Tuskómaró beszerzése Mbil, traktrhajtású rönkhasító beszerzése: Egyterű új személygépkcsi Összesen év (nettó beszerzési ár) l készlet 2 db eft eft 436 eft eft eft A Társaság megalapítása óta eltelt négy és fél év eredményeinek elérését Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő testületének célkat meghatárzó és elérésüket támgató határzatai alapzták meg. Feladat-ellátásunk eredményességi mutatói a laksság és független szervezetek részéről 20 ll. augusztus l-jétől zöld telefnszámn és megnövelt internetes felületen fgadjuk az általunk gndztt területek állaptára vnatkzó lakssági bejelentéseket A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nymn követésére és visszajelzésére létrehztt nyilvántartási rendszerünkből származó összesített adatkat az alábbi grafiknkn mutatjuk be. 7

12 Bejelentések száma Ai) "C hónapk Bejelentések teljesítése évben c "C ' l hónapk A "Virágs Magyarrszágért" mzgalm versenyfelhívásáll Kőbánya Önkrmányzata 201lben "BUDAPEST FÖV ÁROS FÓDÍJÁT", míg 2012-ben "BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA" díjat nyerte el. ~ ~!~~ r.i l~~ l ::{~ ' ~ ':.\li 8

13 A ÉVIKÖLTSÉGVETÉSI TÁRGY ALÁSOK EREDMÉNYE évi működtetési feladatk A Társaság a évi költségvetés tárgyalására eft főösszeggel és eft önkrmányzati támgatási igénnyel készítette el működési költségvetési javaslatát. A tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési költségvetését a javaslatban fglalt feladatk váltzatlanul hagyása mellett 681 O 18 e Ft főösszeggel és 600 OOO eft önkrmányzati támgatással hagyta jóvá. A Társaság elfgadtt működési költségvetését az l. melléklet tartalmazza. Társaságunk az Önkrmányzat évi költségvetési rendeletében Az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013.(!1. 21.) önkrmányzati rendelete (a tvábbiakban: Ör.) 8. mellékletének ll. srán 600 OOO eft összegben jelöli meg a Társaság évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támgatását. Az Ör. eredeti előirányzata feladat elvégzésére. a Társaságat nem jelölte ki felhalmzási (beruházási/felújítási) Az Önkrmányzat a évre nem határztt meg a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő feladatt. ELHATÁROLÁSOK 201l-ről 2012-re Az Önkrmányzat a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő évi feladatk között határzta meg a közterületi illemhely kialakítását 14 OOO OOO Ft bekerülési előirányzattal A megvalósítás a évben csak részlegesen történt meg Ft ráfrdítással (Az előre gyárttt illemhely megvásárlása, építési engedélyezése valósult meg 2012-ben.) A kialakításhz 2012-ben fel nem használt frintt a évre elhatárltuk A TÁRSASÁG FELADATAI 2013-ban Működtetési feladatk A helyi közterületek fenntartásában: Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek parlagfű és gym-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbántartása, magassági gallyazás, közutak űrszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, növényvédelem, virágksarak kihelyezése, egynyári virágk kiültetése, 9

14 jégmentesítés, játszóterek gndzása, j átszószerek karbantartása, szabványsítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Kőrösi Csma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése; A települési környezet tisztaságának biztsításában Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek takarítása, illegális szemét elszállítása, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; A környezetvédelemben avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, közterületek szépítése a laksság bevnásával, lakssági kerületszépítés (akciók), lakssági kmpsztálás elősegítése; Az intézményi zöldterületek fenntartásában fák gallyazása, csnklása, kivágása, síksság mentesítő anyag biztsítása, szállítás, intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági felülvizsgálata; A helyi fglalkztatásban közfglalkztatás, közérdekű munkavégzés, hajléktalank fglalkztatása;,('..- '"{ Közreműködés a helyi közbiztnság biztsításában térfigyelő rendszer működtetése. Fejlesztési feladatk Közterületi illemhely kialakítása a vársközpntban ( évről finanszírzási frrása a Társaság eredménytartaléka.) áthúzódó feladat, ',,' A TÁRSASÁG ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE Elfgadtt költségvetésünk az alábbi évi fglalkztatásk és létszámk figyelembevételével készült. -. :~ l' 10

15 Alkalmazttak határzatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában határztt idejű munkaszerződéssel napi 8 órában LÉLEK prgram napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (tvábbfgl. köt.) 42 fő 20 fó március 10 fő január- február l O fő június - december Támgattt fglalkztatású alkalmazttak TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről) 8 fő január- április 10 fő január- május Közfglalkztatttak téli közfglalkztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) közfglalkztatás segédmunka napi 6 órában közfglalkztatás gépkezelés napi 6 órában LÉLEK prgram segédmunka napi 8 órában 14 fő január- február 80 fő március - december l O fő március - december l O fő március - december február elején nyújtttuk be pályázatunkat a Munkaügyi Közpnthz eft támgatási igénnyel és az alábbi évi közfglalkztatási tartalmmal: 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 8 órás közfglalkztatása fő gépkezelő, napi 6 órás közfglalkztatása '~'' A pályázattal végül eft közpnti költségvetésből származó támgatást sikerült elnyernünk a évre, amely két turnusban összesen 130 fő fglalkztatását napi 6 órában segédmunkás munkakörben márciustól szeptemberig és egy turnusban l O fő fglalkztatását napi 6 órában gépkezelő munkakörben márciustól decemberig teszi lehetővé. A segédmunkásk első turnusának létszámkerete 65 fő, és március l-től, június 30-ig tart, a másdik turnus létszámkerete szintén 65 fő és július l-től szeptember 30-ig tart. Az első turnusban a fglalkztatás a Társaságnál március ll-én megkezdődött, a Munkaügyi Közpnt flyamatsan közvetíti ki a szciálisan rászruló kőbányai munkanélkülieket. A felvételt egészségügyi alkalmassági vizsgálat előzi meg. Az elnyert, közpnti költségvetésből származó támgatás a bérek és a bérek után megfizetett járulékk 70%. A fglalkztatáshz szükséges tvábbi frráskat a Kőbányai Önkrmányzat biztsítja ban a napi 6 órás segédmunkás közmunkára járó közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó, a napi 6 órás gépkezelői közmunkára járó garantált közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó. A megélhetési feltételek javítása és az értékteremtő munkavégzés ösztönzésére a Kőbányai Önkrmányzat 3 OOO Ft/hó összegű étkezési utalvány fedezetét biztsíttta költségvetésében, melyet Erzsébet utalvány frmájában kapnak meg a közfglalkztatttak. Ha év közben újabb pályázat benyújtására adódik lehetősség a kőbányai laksk fglalkztatásának tvábbi elősegítésére, akkr - mint azt 2012-ben is megtettük - élni fgunk a lehetőséggel és pályázni fgunk. ll

16 Ebben az évben ennek fkztt jelentősége van, mivel az eddigi nyertes pályázattal a közfglalkztatás csak szeptember végéig biztsíttt és alacsnyabb létszámkerettel, mint az előző években. Díjazás nélküli fglalkztatásk Az előző évekhez hasnlóan a büntetés végrehajtási szervekkel és a Munkaügyi Közpnttal együttműködve fgadjuk a közérdekű munkát végzőket A Munkaügyi Közpnttal egyeztetve március közepétől már fgadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztsítva számukra aszciális ellátáskra való jgsultságuk megtartását A fgadásukhz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hgy a későbbiekben fgadhassuk az érettségi előtt álló diákkat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre. TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Tervezett működési költségek (eft) Költségnem Közhasznú szerződés keretében vé2:zett munkák Önkrmányzattal évi évről kötött működtetési áthúzódó vállalkzási feladatk működtetési szerződések feladatk keretében végzett munkák Összesen,;<.>.,. ' személyi juttatásk járulékk anyagköltség energia költség szállítási költség bérleti díj ingatlan bérleti díj térfigyelő karbantartás ügyviteli szlgáltatás egyéb szlgáltatás ig. rendőrség támgatása térf. amrtizáció ViSSZa nem igényelhető áfa egyéb költség ll OOO ll OOO OOO l ll OOO ll OOO OOO l 350 Összesen

17 Személy i juttatásk A személyijuttatásk 93,4%-a a bérköltség és 5%-a a kafetéria. Munkaadót terhelő járulékk A járulékk 93,7 %-a a munkabért terhelő szciális hzzájárulási adó, és 6,1 %-a a kafetériát terhelő személyi jövedelem adó és egészségügyi hzzájárulás. Anyagköltség Az anyagköltség a kimndtt anyagköltségen kívül tartalmazza az üzemanyag, az alkatrész, a munka és védőruha, valamint az irdaszerek költségét is. Energia költség Tartalmazza a gázfelhasználás, a villams energia felhasználás, a szciális vízfgyasztás és csatmahasználat, valamint az öntözővíz költségét. Szállítási költség Meghatárzó arányú benne a hulladékszállítás, amelynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért díjakat is..,... Bérleti díjak Meghatárzó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, amelynek meghatárzásánál a III. ütem évközi belépését is figyelembe vettük. Karbantartási költségek Tartalmazza a gépek, gépjárművek, költségeit. a telephely és a parki lcsló hálózatk karbantartási,; ' ' ~.' Igénybevett ügyviteli szlgáltatásk költsége Tartalmazza a cégvitelhez szükséges könyvelési, könyvvizsgálati, ügyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási, pénzfrgalmi szlgáltatásk díjait, illetékeit, a pstai, távközlési, infrmatikai, biztsítási és ktatási költségeket Egyéb igénybevett szlgáltatásk költsége A működtetési feladatk ellátása érdekében igénybevett- elsősrban parkfenntartási jellegűszlgáltatásk költségét tartalmazza. Rendőrség támgatása A térfigyelő rendszer már működő I. és II. üteme és az év flyamán belépő III. üteméhez kapcslódó, a rendszer közpntjában és külső járőrszlgálatában végzett munkák fedezetét biztsítja.,.. 13

18 TERVEZETTBEVÉTELEK Tervezett működési bevételek és egyéb frrásk (eft) Közhasznú szerződés keretében végzett munkák Önkrmányzattal Bevétel megnevezése évi évről kötött működtetési áthúzádá vállalkzási Vállalkzás árbevétele 2 OOO Kamatk 10 OOO Munkaügyi Közpnt közcélú fglalkztatás támgatás Ö nk. közhasznú szerződés 600 OOO szerinti támgatás Kis-Pngrác Re hab. SzA t ám. Egyéb bevétel 2 OOO Elhatárlás 2012-ről 2013-ra Összesen feladatk működtetési szerződések feladatk keretében végzett munkák Összesen 2 OOO 10 OOO OOO OOO TERVEZETT ÉVI FEJLESZTÉSEK Önkrmányzattal egyeztetett fejlesztések, amelyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg. Közterületi illemhely kialakítása a vársközpntban (2012. évről áthúzódó) eft,. ' A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések l. fűnyíró traktr 2. utánfutó 3. Kertészeti kisgépek 4. Infrmatika 5. Udvari WC felújítása 6. Óhegy Játszópark eszközök beszerzése Összesen eft 800 eft l 500 eft 800 eft l 500 eft 500 eft eft 14

19 MÉRLEGTERV.. j A 2013 évi mérleg terv a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze. Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Társaság terveiben eft nettó értékű beszerzés szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés srát. A 2013-ra tervezett értékcsökkenés 25 OOO eft. A készletek, követelések értéke csökken az előző évhez képest, mivel a Társaság év végén kimutattt követelései között a rendőrségnek többletként utalt pénzösszeget ( eft) visszakapja és a következő év végén ilyen jellegű követeléssei nem száml. A raktárkészleteit és egyéb követeléseit igyekszik szinten tartani..1-; A pénzeszközök növekednek, mivel a évi bevételek a tervek szerint fedezik a költségeket, a rendőrségi visszautalás növeli a pénzkészletünket A saját tőke a cégbíróságn bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 OOO eft, az eredmény tartal ékból: eft és a tervezett eredményből: O Ft tevődik össze. A társaság saját tőkéjét szinten tartjuk. ;:. Kötelezettségeit a Társaság igyekszik csökkenteni. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkdás eredménye képen 2013-ban sem várható. A passzív időbeli elhatárlásk csökkennek, terveink szerint a évi támgatást a Társaság éven belül fel fgja használni és a 2013-ra tervezett beruházásk is csökkennek az előző évhez képest. A mérleg tervet a 2. melléklet tartalmazza. 1'..f~: : EREDMÉNY TERV Az eredmény kimutatás terve is a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett összeállítva. Részletezés az alábbiak szerint. Az értékesítés nettó árbevétele: 4 OOO eft, amely 2 OOO eft vállalkzási árbevételt tartalmaz. Egyéb bevételek összege az Önkrmányzat által nyújttt támgatásból: 600 OOO eft, a Munkaügyi közpnt által nyújttt támgatásból: eft, és a Kis-Pngrácz prjekthez kapcslódó támgatásból: eft tevődik össze. Az anyagjellegű ráfrdításk tartalmazza a Társaság 2013 évi költségvetésében kidlgztt anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartáskat és az egyéb igénybe vett szlgáltatáskat. ~.' l Személyi jellegű ráfrdításk összetevői a személyi juttatásk és az azkat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatásk tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségtérítést, munkába járással kapcslats költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékt, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványkat 15

20 Az értékcsökkenési leírás összege a jgszabályknak megfelelően megegyezik a Társaság költségvetésében szereplő összeggel. került megállapításra, Egyéb ráfrdításk sr legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa ( eft) és a rendőrségnek nyújttt támgatás ( eft). Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfrdításk nem vltak, a évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást. Az eredmény tervet a 3. melléklet tartalmazza. CASH-FLOW TERV A Cash-Flw kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltzásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltzás ll 934 eft növekedést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szkáss tevékenységből származó pénzeszköz növekedés eft. A növekedés összetevői a évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, krrigálva az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, frgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárlásk váltzásával. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltzás: 15 l 00 eft csökkenés. A beruházáskat a Kft. az előző évek nyereségéből fgja finanszírzni, mivel az Önkrmányzat felé benyújttt költségvetésben ez a tételsr nem szerepel. A Kft befektetett eszközértékesítést nem tervez. A Cash-Flw tervet a 4. melléklet tartalmazza. Budapest, április 10. Hancz Sándr ügyvezető sk. 16

Az üzleti terv megvalósítása az Önkormányzattól további forrást nem igényel Azonban a

Az üzleti terv megvalósítása az Önkormányzattól további forrást nem igényel Azonban a 2_~ 4. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervéről

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság KŐKÉRT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere ICi..!J.i!j. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben