Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról I. Tartalmi összefglaló A KÖKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. (a tvábbiakban: Társaság) elkészítette a évre vnatkzó üzleti tervét az alábbi tartalmmal: a) költségvetési jegyzőkönyv, b) mérleg terv, c) eredmény terv, d) Cash- Flw terv. A Társaság üzleti terve összhangban van a költségvetési tárgyalásk eredményével, a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet 8. mellékletének ll. srán szereplő 600 OOO eft összegű előirányzattal, valamint a rendelet 4. -ában fglalt előírással, amely szerint a Társaságban a közfglalkztatttak éves létszám-előirányzata: a) 6 óra/munkanap: 104 fő, b) 8 óra/munkanap: l O fő. Az üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizttsága a április 4-ei ülésén megtárgyalta, és azt a 8/2013. (IV. 4.) határzatában a Képviselő-testület számára elfgadásra javaslja. A Társaság ügyvezetője teljesítménykövetelményének kiírását a Társaság Javadalmazási Szabályzatának 5-8. pntjai figyelembe vételével - és összhangban az ügyvezető munkaszerződésével - a Társaság üzleti tervének elfgadásakr a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete határzza meg. A gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester az alábbi javaslatt fgalmazta meg az ügyvezető évi teljesítménykövetelményként a) a évre a Társaság mttójául választtt "Legyen rend és tisztaság!" jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gndzttság tvábbi növelése, az illegálisarr leraktt illetve elszórt hulladékk összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése; b) a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének - díjra esélyes - felkészítése a "Virágs Magyarrszágért" mzgalm évi versenyszemléjére; c) a kivágtt fák tuskóinak visszamarása: ca) a 2013-ban kivágtt fáknál kivétel nélkül, minden esetben és cb) legalább ezzel megegyező számban a régi ki vágásk megmaradt tuskó i esetében; d) a megváltztt munkaképességűek fglalkztatási arányának növelése.

2 Il. Hatásvizsgálat Az üzleti terv biztsítja a Társaság vagyni, pénzügyi helyzetének stabilitását, valamint a Társaság fizetőképességének megőrzését. A Társaság a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi támgatása alapján az alábbimttót fgalmazta meg: "Legyen rend és tisztaság Kőbányán!". III. A végrehajtás feltételei Az üzleti terv megvalósítása az Önkrmányzattól tvábbi frrást nem igényel. A kőbányai munkanélküliek fglalkztatásának előző évi szinten tartásáhz (a évi havi átlags létszám 129 fő vlt) aznban várhatóan tvábbi eft összegű frrás szükséges. (Az elfgadtt évi költségvetés havi átlagban 92 fő fglalkztatásátteszi lehetővé.) IV. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. Budapest, május 8. ellen jegyzem: l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. ( )határzata a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Krlátlt Felelősségű Társaság évi üzleti tervét annak mellékleteivel az abban fglaltak szerint jóváhagyja. 2. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Krlátlt Felelősségü Társaság ügyvezetője számára teljesítménykövetelményként - az ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pntja, valamint a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pntja alapján- az alábbi évi prémiumfeladatt határzza meg: a. a évre a Társaság mttójául választtt "Legyen rend és tisztaság!" jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gndzttság tvábbi növelése, az illegálisan leraktt illetve elszórt hulladékk összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése; b. a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének - díjra esélyes - felkészítése a "Virágs Magyarrszágért" mzgalm évi versenyszemléjére; 2

3 c. a kivágtt fák tuskóinak visszamarása: ca) a 2013-ban kivágtt fáknál kivétel nélkül, minden esetben és cb) legalább ezzel megegyező számban a régi ki vágásk megmaradt tuskói esetében; d. a megváltztt munkaképességűek fglalkztatási arányának növelése. 3. A prémium mértéke a Javadalmazási Szabályzat 5-8. pntja és az ügyvezető munkaszerződésének 3.2 pntjával összhangban legfeljebb hármhavi munkabér, azaz bruttó Ft. Határidő: december 31. Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. ügyvezetője 3

4 KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. Üzleti terv évre április 2. melléklet az előterjesztéshez

5 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA i ' A Társaság alapítója: Az alapítás dátuma: A Társaság tulajdnsa: Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat áprilisi 7. Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat A Társaságt a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus ll-én jegyezte be nn-prfit közhaszn ú szervezetként. A Társaság létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárasságként működött. (2008. április augusztus ll.) A Társaság tevékenységet június l-jétől kezdődően végez. A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: 38315/83 A Társaság közpnti telephelye: ll 02 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: /83 A Társaság jegyzett tőkéje: 64 OOO OOO Ft A Társaság adószáma: Cégjegyzésre jgsult: Hancz Sándr vezető tisztségviselő (ügyvezető) A Társaság célja Költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területén a szciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése A Társaság tevékenysége A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fkzat megszerzésének dátuma: augusztus ll. A Társaság közhasznú tevékenységet az alapító Önkrmányzat alábbi feladatainak ellátása érdekében végez: l. Helyi közterületek fenntartása 2. Településtisztaság biztsítása 3. Az épített és természeti környezet védelme 4. Intézményi területek fenntartása 5. Közreműködés a fglalkztatás megldásában 6. A közbiztnság helyi feladatai A Társaság vállalkzási tevékenységet a zöldterület gndzás és takarítás területén végez, tvábbá vállalkzik a zöldterület gndzáshz kapcslódó kisebb építési, telepítési, bntási munkák elvégzésére is. l

6 . Ügyvezetés A Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 816/2008. (V. 22.) KÖKT határzata értelmében az ügyvezető Hancz Sándr, megbízatása határztt időre, 2013.július havának 31. napjáig szál. Könyvvezetés A Társaság könyvvezetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szaigáitató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: adószáma: ) végzi. Könyvvizsgálat A Társaság számviteli törvényszerinti beszámlója valódiságának és jgszabályszerűségénak ellenőrzésére az alapító könyvvizsgáját jelölt ki. A Társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számíttt öt (5) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Krlátlt Felelősségű Társaságat (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: , adószáma: ) választtta. Felügyelő Bizttság A Társaságnál jelenleg hárm tagból álló felügyelő bizttság működik. A felügyelő bizttság tagjait a Képviselő-testület 201 O. któber 21-én négy évre jelölte ki. Feladatk váltzása A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KÖKT, valamint a 706/2008. (V. 15.) KÖKT határzatával döntött a Társaság alapításáról. A Társaság április 17-ével jött létre, a krábbi Szciális Fglalkztató valamint, a Plgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével. A Társaságat a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus ll-én jegyezte be nn-prfit közhaszn ú társaságkén t. A Társaság a létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárságként működött. Az előtársasági időszakban (2008. április augusztus ll.) tevékenységet június l. és augusztus ll. között végzett. Az előtársasági időszakban a Társaság legfntsabb feladata a jgi és gazdálkdási keretek biztsítása, a munkavállalók átvétele, a Társaság működésének elindítása vlt. A Társaság évi feladatai Önkrmányzati közterül etek, parkk, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása, közhasznú fglalkztatás, közcélú fglalkztatás, nymdai és varradai tevékenység, rehabilitációs fglalkztatás. 2

7 A Társaság feladatainak váltzása a években ben megszüntetésre került a nymdai és a varrdai tevékenység. A fglalkztatásk közül a rehabilitációs fglalkztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú fglalkztatás közfglalkztatásra váltztt és bekerüh a társaság feladatai közé a közérdekű fglalkztatás től kezdődően minden évben, elsősrban a Plgármesteri Hivatal V árasüzemeltetési és Vagyngazdálkdási Irdájától átvett feladatkkal bővült a Társaság tevékenysége:.., '!' 2009-től parki vízhálózatk üzemeltetése, parlagfű és gymmentesítés, játszóterek gndzása től térfigyelő rendszer működtetése től illegális szemét elszállítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, magassági gallyazás, közutak fuszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, fák ültetése, növényvédelem, parki öntözőhálózat karbantartása, feltérképezése, Körösi Csma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése, játszászerek karbantartása, szabványsítása, jégmentesítés, egynyári virágk kiültetése, virágksarak kihelyezése, lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek, illetve lakssági kerületszépítés, kerületszépítés a laksság bevnásával, lakssági kmpsztálás, avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, lakssági veszélyes hulladékk gyűjtése. A Társaság eredményei A Társaság célját tekintve- "költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területénaszciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése" - az elért eredmények közül a legfntsabbnak az alábbiakat tartjuk: 3

8 A Társaság megalapításakr megfgalmaztt és máig érvényes kettős cél elérését - a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk ellátása a szciálisan rászrujók fglalkztatásának elősegítésével - sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempntjából is úgy összeegyeztetni és összehanglni, hgy a kerületben élő szciálisan rászruló munkanélküliek jelentős részének tudtunk és tudunk munkát biztsítani. A tulajdns Önkrmányzat támgatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek srán flyamatsan sikerült javí tanunk. Eredmények a közfglalkztatás területén A tevékenységben előd Kőbányai Szciális Fglalkztató évi 70 fős közhasznú létszáma mellett az Önkrmányzat által megbíztt két vállalkzó végezte a zöldfelületi gndzási munkák meghatárzó részét több százmillió frintért ben és 2010-ben a 70 főt l 00 főre emelve gyakrlatilag kiváltttuk e két külsö vállalkzó munkáját. Az intézményi közfglalkztatás beindítása és flyamats szervezése is jelentős eredménynek tekinthető. A 2008-as 7 fős keretlétszám 2009-ben 80, majd 128 főre nőtt, míg 2010-ben 128 főről 150 főre emelkedett. E fglalkztatással középisklai és felsőfgú végzettségű kőbányai munkanélkülieket tudtunk bevnnijelentős létszámmal a munka világába áprilisl-től indult az "Út a munkába" prgram nagymértékű váltzást jelentett a közfglalkztatás rendszerében, annak szciális alapjaiban és közpnti költségvetésből történő finanszírzásában. A szciális fglalkztatás megváltztt rendszeréhez az Önkrmányzat támgató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak ly mértékben alkalmazkdnia, hgy szervező, munkáltató és fglalkztató tevékenységével az abban rejlő fglalkztatási és támgatási lehetőségeket jó hatéknysággal sikerült kihasználni. A szciális alapn fglalkztatttak létszáma a decemberi 70 főről decemberére 165 főre, szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt decemberben az "Út a munkába" közfglalkztatási prgram lezárult, helyét az "Új közfglalkztatási terv 20 ll'' vette át. Megváltztt a fglalkztatás napi munkaideje. A rövid és a hsszabb időtartamú közfglalkztatás közpnti költségvetésből történő támgatását pályázat útján lehetett elnyerni. Évközben a közfglalkztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 órás fglalkztatás áprilisra elérte a 85 főt. Újabb nyertes pályázattal tvábbi 40 fő 8 órás fglalkztatása valósult meg az év hátralévő részében. Elfgadtt támgatás igénylésünk alapján decembertől - a téli közmunka keretében - napi 6 órában tvábbi 20 fő fglalkztatására nyílt lehetőség. A évi közhasznú, a évi közcélú, illetve a közfglalkztatás létszámingadzásait, időkrlátait, feladataink idénytől fiiggő mennyiségi eltéréseit elsősrban egyéb támgattt fglalkztatttak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Rma Prgram és a Fglalkztatási Alap pályázatkn elnyert támgatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő,. 20 l O-ben 18 fő, 20 ll-ben 14 fő fglalkztatására nyílt Társaságunknak lehetősége ben 2011-hez képest tvább tudtuk növeini a támgattt fglalkztatásk számát, skrétűségét. 4

9 ----~~~ --~ --- ~--- Közfglalkztatás Szciálisan rászruló kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével: 17 fő napi 6 órás téli közfglalkztatása januárban (20 ll. évről áthúzódó ), 95 fő napi 6 órás közfglalkztatása februártól júliusig, 90 fő napi 6 órás közfglalkztatása júliustól nvemberig, 19 fő napi 6 órás közfglalkztatása augusztustól nvemberig, 20 fő napi 8 órás közfglalkztatása augusztustól decemberig, 14 fő napi 6 órás közfglalkztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó). Önkrmányzati prjekteken, prgramkn belüli fglalkztatás Rssz szciális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek fglalkztatása: A LÉLEK prgram keretében 30 fő napi 6 órás fglalkztatása januártól júliusig, a szerződés módsítását követően a váltzatlan fglalkztatási keretösszegen belül 15 fő fglalkztatása december 31-éig, a Kis-Pngrác rehabilitációs prjekt keretében l O fő napi 4 órás fglalkztatása júniustól májusig tvábbi 5 év tvábbfglalkztatási kötelezettséggel 55 év feletti munkanélküliek fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, T ÁMOP 9 fő napi 8 órás fglalkztatása májustól2013. áprilisig. 25 év alatti pályakezdők fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, "Munkahelyek megőrzése" prgram: l O fő napi 8 órás fglalkztatása szeptembertől decemberig. A közérdekű fglalkztatásban megalakulásunk óta úgy a büntetés végrehajtási szervek, mint az Önkrmányzat és a Munkaügyi közpnt flyamats, megbízható partnerei vagyunk. ' "' l'} ~~r ~r~. -~ ~~- 5

10 A gazdálkdás eredményei 2008-ban az előtársasági időszakban a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt. A képződött eredmény összege eft vlt ban a "rendes" társasági időszakban, augusztus 12. és december 31. között a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és 207 eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és e Ft frint eredmény képződött. 20 ll-ben a Társaság összes bevétele ef t, míg összes ráfrdítása e Ft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött. Az előző évekhez képest kisebb eredmény kai, hgy évközben a tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési támgatási előirányzatát 70 millió frinttal visszarendezte, valamint Társaság- a költségvetési tárgyalásknak megfelelően-2012-ben 29 millió frint bekerülési összegben Önkrmányzati fejlesztéseket hajttt végre eredménytartaléka terhére. A években a Társaság gazdálkdása eredményeként az alábbi nagybb értékű fejlesztéseket hajttta végre elsősrban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében: V égrehajttt eszközfejlesztések év (nettó beszerzési ár) TORO fűnyíróhz fűgyűjtő TORO lmbfelszedő gép Mtrs ágaprító Mtrs lmbszívó Mtrs ldalkefés lmbszívó MtrslmbfUvó Mtrs sövénynyíró Mtrs kasza Mtrsláncfűrész Utánfutó Hegesztőgép Biztnsági kamerák rögzítővel Összesen 4 db 2 db 6 db 2 db l készlet l 250 eft l 250 eft l 656 eft 380 eft 117 eft 352 eft 222 eft 977 eft 92 eft 354 eft 135 eft 520 eft eft 6 '~ ~

11 2010. év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs láncfűrész Állványs körfűrész gép Fahasítógép Kmmunális kistraktr Kmmunális munkagép Műhelykcsi Dbzs kisteherautó Fűtéskrszerűsítés (Basa u. l.) Összesen 3 db 3 db eft 320 eft 392 eft 167 eft 195 eft 7184eFt eft eft eft eft eft év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG 19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs ágvágó Seprőgép Platós teherautó Mtrs lmbfúvó Mtrs sövénynyíró Fúrókalapács Közterületi lmbkmpsztáló Összesen 2 db 3 db 3 db 2 db eft 106 eft 184 eft eft eft 212 eft 246 eft 99 eft 564 eft eft Seprűgép tartzékk beszerzése Tuskómaró beszerzése Mbil, traktrhajtású rönkhasító beszerzése: Egyterű új személygépkcsi Összesen év (nettó beszerzési ár) l készlet 2 db eft eft 436 eft eft eft A Társaság megalapítása óta eltelt négy és fél év eredményeinek elérését Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő testületének célkat meghatárzó és elérésüket támgató határzatai alapzták meg. Feladat-ellátásunk eredményességi mutatói a laksság és független szervezetek részéről 20 ll. augusztus l-jétől zöld telefnszámn és megnövelt internetes felületen fgadjuk az általunk gndztt területek állaptára vnatkzó lakssági bejelentéseket A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nymn követésére és visszajelzésére létrehztt nyilvántartási rendszerünkből származó összesített adatkat az alábbi grafiknkn mutatjuk be. 7

12 Bejelentések száma Ai) "C hónapk Bejelentések teljesítése évben c "C ' l hónapk A "Virágs Magyarrszágért" mzgalm versenyfelhívásáll Kőbánya Önkrmányzata 201lben "BUDAPEST FÖV ÁROS FÓDÍJÁT", míg 2012-ben "BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA" díjat nyerte el. ~ ~!~~ r.i l~~ l ::{~ ' ~ ':.\li 8

13 A ÉVIKÖLTSÉGVETÉSI TÁRGY ALÁSOK EREDMÉNYE évi működtetési feladatk A Társaság a évi költségvetés tárgyalására eft főösszeggel és eft önkrmányzati támgatási igénnyel készítette el működési költségvetési javaslatát. A tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési költségvetését a javaslatban fglalt feladatk váltzatlanul hagyása mellett 681 O 18 e Ft főösszeggel és 600 OOO eft önkrmányzati támgatással hagyta jóvá. A Társaság elfgadtt működési költségvetését az l. melléklet tartalmazza. Társaságunk az Önkrmányzat évi költségvetési rendeletében Az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013.(!1. 21.) önkrmányzati rendelete (a tvábbiakban: Ör.) 8. mellékletének ll. srán 600 OOO eft összegben jelöli meg a Társaság évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támgatását. Az Ör. eredeti előirányzata feladat elvégzésére. a Társaságat nem jelölte ki felhalmzási (beruházási/felújítási) Az Önkrmányzat a évre nem határztt meg a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő feladatt. ELHATÁROLÁSOK 201l-ről 2012-re Az Önkrmányzat a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő évi feladatk között határzta meg a közterületi illemhely kialakítását 14 OOO OOO Ft bekerülési előirányzattal A megvalósítás a évben csak részlegesen történt meg Ft ráfrdítással (Az előre gyárttt illemhely megvásárlása, építési engedélyezése valósult meg 2012-ben.) A kialakításhz 2012-ben fel nem használt frintt a évre elhatárltuk A TÁRSASÁG FELADATAI 2013-ban Működtetési feladatk A helyi közterületek fenntartásában: Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek parlagfű és gym-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbántartása, magassági gallyazás, közutak űrszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, növényvédelem, virágksarak kihelyezése, egynyári virágk kiültetése, 9

14 jégmentesítés, játszóterek gndzása, j átszószerek karbantartása, szabványsítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Kőrösi Csma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése; A települési környezet tisztaságának biztsításában Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek takarítása, illegális szemét elszállítása, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; A környezetvédelemben avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, közterületek szépítése a laksság bevnásával, lakssági kerületszépítés (akciók), lakssági kmpsztálás elősegítése; Az intézményi zöldterületek fenntartásában fák gallyazása, csnklása, kivágása, síksság mentesítő anyag biztsítása, szállítás, intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági felülvizsgálata; A helyi fglalkztatásban közfglalkztatás, közérdekű munkavégzés, hajléktalank fglalkztatása;,('..- '"{ Közreműködés a helyi közbiztnság biztsításában térfigyelő rendszer működtetése. Fejlesztési feladatk Közterületi illemhely kialakítása a vársközpntban ( évről finanszírzási frrása a Társaság eredménytartaléka.) áthúzódó feladat, ',,' A TÁRSASÁG ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE Elfgadtt költségvetésünk az alábbi évi fglalkztatásk és létszámk figyelembevételével készült. -. :~ l' 10

15 Alkalmazttak határzatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában határztt idejű munkaszerződéssel napi 8 órában LÉLEK prgram napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (tvábbfgl. köt.) 42 fő 20 fó március 10 fő január- február l O fő június - december Támgattt fglalkztatású alkalmazttak TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről) 8 fő január- április 10 fő január- május Közfglalkztatttak téli közfglalkztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) közfglalkztatás segédmunka napi 6 órában közfglalkztatás gépkezelés napi 6 órában LÉLEK prgram segédmunka napi 8 órában 14 fő január- február 80 fő március - december l O fő március - december l O fő március - december február elején nyújtttuk be pályázatunkat a Munkaügyi Közpnthz eft támgatási igénnyel és az alábbi évi közfglalkztatási tartalmmal: 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 8 órás közfglalkztatása fő gépkezelő, napi 6 órás közfglalkztatása '~'' A pályázattal végül eft közpnti költségvetésből származó támgatást sikerült elnyernünk a évre, amely két turnusban összesen 130 fő fglalkztatását napi 6 órában segédmunkás munkakörben márciustól szeptemberig és egy turnusban l O fő fglalkztatását napi 6 órában gépkezelő munkakörben márciustól decemberig teszi lehetővé. A segédmunkásk első turnusának létszámkerete 65 fő, és március l-től, június 30-ig tart, a másdik turnus létszámkerete szintén 65 fő és július l-től szeptember 30-ig tart. Az első turnusban a fglalkztatás a Társaságnál március ll-én megkezdődött, a Munkaügyi Közpnt flyamatsan közvetíti ki a szciálisan rászruló kőbányai munkanélkülieket. A felvételt egészségügyi alkalmassági vizsgálat előzi meg. Az elnyert, közpnti költségvetésből származó támgatás a bérek és a bérek után megfizetett járulékk 70%. A fglalkztatáshz szükséges tvábbi frráskat a Kőbányai Önkrmányzat biztsítja ban a napi 6 órás segédmunkás közmunkára járó közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó, a napi 6 órás gépkezelői közmunkára járó garantált közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó. A megélhetési feltételek javítása és az értékteremtő munkavégzés ösztönzésére a Kőbányai Önkrmányzat 3 OOO Ft/hó összegű étkezési utalvány fedezetét biztsíttta költségvetésében, melyet Erzsébet utalvány frmájában kapnak meg a közfglalkztatttak. Ha év közben újabb pályázat benyújtására adódik lehetősség a kőbányai laksk fglalkztatásának tvábbi elősegítésére, akkr - mint azt 2012-ben is megtettük - élni fgunk a lehetőséggel és pályázni fgunk. ll

16 Ebben az évben ennek fkztt jelentősége van, mivel az eddigi nyertes pályázattal a közfglalkztatás csak szeptember végéig biztsíttt és alacsnyabb létszámkerettel, mint az előző években. Díjazás nélküli fglalkztatásk Az előző évekhez hasnlóan a büntetés végrehajtási szervekkel és a Munkaügyi Közpnttal együttműködve fgadjuk a közérdekű munkát végzőket A Munkaügyi Közpnttal egyeztetve március közepétől már fgadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztsítva számukra aszciális ellátáskra való jgsultságuk megtartását A fgadásukhz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hgy a későbbiekben fgadhassuk az érettségi előtt álló diákkat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre. TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Tervezett működési költségek (eft) Költségnem Közhasznú szerződés keretében vé2:zett munkák Önkrmányzattal évi évről kötött működtetési áthúzódó vállalkzási feladatk működtetési szerződések feladatk keretében végzett munkák Összesen,;<.>.,. ' személyi juttatásk járulékk anyagköltség energia költség szállítási költség bérleti díj ingatlan bérleti díj térfigyelő karbantartás ügyviteli szlgáltatás egyéb szlgáltatás ig. rendőrség támgatása térf. amrtizáció ViSSZa nem igényelhető áfa egyéb költség ll OOO ll OOO OOO l ll OOO ll OOO OOO l 350 Összesen

17 Személy i juttatásk A személyijuttatásk 93,4%-a a bérköltség és 5%-a a kafetéria. Munkaadót terhelő járulékk A járulékk 93,7 %-a a munkabért terhelő szciális hzzájárulási adó, és 6,1 %-a a kafetériát terhelő személyi jövedelem adó és egészségügyi hzzájárulás. Anyagköltség Az anyagköltség a kimndtt anyagköltségen kívül tartalmazza az üzemanyag, az alkatrész, a munka és védőruha, valamint az irdaszerek költségét is. Energia költség Tartalmazza a gázfelhasználás, a villams energia felhasználás, a szciális vízfgyasztás és csatmahasználat, valamint az öntözővíz költségét. Szállítási költség Meghatárzó arányú benne a hulladékszállítás, amelynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért díjakat is..,... Bérleti díjak Meghatárzó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, amelynek meghatárzásánál a III. ütem évközi belépését is figyelembe vettük. Karbantartási költségek Tartalmazza a gépek, gépjárművek, költségeit. a telephely és a parki lcsló hálózatk karbantartási,; ' ' ~.' Igénybevett ügyviteli szlgáltatásk költsége Tartalmazza a cégvitelhez szükséges könyvelési, könyvvizsgálati, ügyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási, pénzfrgalmi szlgáltatásk díjait, illetékeit, a pstai, távközlési, infrmatikai, biztsítási és ktatási költségeket Egyéb igénybevett szlgáltatásk költsége A működtetési feladatk ellátása érdekében igénybevett- elsősrban parkfenntartási jellegűszlgáltatásk költségét tartalmazza. Rendőrség támgatása A térfigyelő rendszer már működő I. és II. üteme és az év flyamán belépő III. üteméhez kapcslódó, a rendszer közpntjában és külső járőrszlgálatában végzett munkák fedezetét biztsítja.,.. 13

18 TERVEZETTBEVÉTELEK Tervezett működési bevételek és egyéb frrásk (eft) Közhasznú szerződés keretében végzett munkák Önkrmányzattal Bevétel megnevezése évi évről kötött működtetési áthúzádá vállalkzási Vállalkzás árbevétele 2 OOO Kamatk 10 OOO Munkaügyi Közpnt közcélú fglalkztatás támgatás Ö nk. közhasznú szerződés 600 OOO szerinti támgatás Kis-Pngrác Re hab. SzA t ám. Egyéb bevétel 2 OOO Elhatárlás 2012-ről 2013-ra Összesen feladatk működtetési szerződések feladatk keretében végzett munkák Összesen 2 OOO 10 OOO OOO OOO TERVEZETT ÉVI FEJLESZTÉSEK Önkrmányzattal egyeztetett fejlesztések, amelyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg. Közterületi illemhely kialakítása a vársközpntban (2012. évről áthúzódó) eft,. ' A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések l. fűnyíró traktr 2. utánfutó 3. Kertészeti kisgépek 4. Infrmatika 5. Udvari WC felújítása 6. Óhegy Játszópark eszközök beszerzése Összesen eft 800 eft l 500 eft 800 eft l 500 eft 500 eft eft 14

19 MÉRLEGTERV.. j A 2013 évi mérleg terv a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze. Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Társaság terveiben eft nettó értékű beszerzés szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés srát. A 2013-ra tervezett értékcsökkenés 25 OOO eft. A készletek, követelések értéke csökken az előző évhez képest, mivel a Társaság év végén kimutattt követelései között a rendőrségnek többletként utalt pénzösszeget ( eft) visszakapja és a következő év végén ilyen jellegű követeléssei nem száml. A raktárkészleteit és egyéb követeléseit igyekszik szinten tartani..1-; A pénzeszközök növekednek, mivel a évi bevételek a tervek szerint fedezik a költségeket, a rendőrségi visszautalás növeli a pénzkészletünket A saját tőke a cégbíróságn bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 OOO eft, az eredmény tartal ékból: eft és a tervezett eredményből: O Ft tevődik össze. A társaság saját tőkéjét szinten tartjuk. ;:. Kötelezettségeit a Társaság igyekszik csökkenteni. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkdás eredménye képen 2013-ban sem várható. A passzív időbeli elhatárlásk csökkennek, terveink szerint a évi támgatást a Társaság éven belül fel fgja használni és a 2013-ra tervezett beruházásk is csökkennek az előző évhez képest. A mérleg tervet a 2. melléklet tartalmazza. 1'..f~: : EREDMÉNY TERV Az eredmény kimutatás terve is a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett összeállítva. Részletezés az alábbiak szerint. Az értékesítés nettó árbevétele: 4 OOO eft, amely 2 OOO eft vállalkzási árbevételt tartalmaz. Egyéb bevételek összege az Önkrmányzat által nyújttt támgatásból: 600 OOO eft, a Munkaügyi közpnt által nyújttt támgatásból: eft, és a Kis-Pngrácz prjekthez kapcslódó támgatásból: eft tevődik össze. Az anyagjellegű ráfrdításk tartalmazza a Társaság 2013 évi költségvetésében kidlgztt anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartáskat és az egyéb igénybe vett szlgáltatáskat. ~.' l Személyi jellegű ráfrdításk összetevői a személyi juttatásk és az azkat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatásk tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségtérítést, munkába járással kapcslats költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékt, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványkat 15

20 Az értékcsökkenési leírás összege a jgszabályknak megfelelően megegyezik a Társaság költségvetésében szereplő összeggel. került megállapításra, Egyéb ráfrdításk sr legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa ( eft) és a rendőrségnek nyújttt támgatás ( eft). Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfrdításk nem vltak, a évre sem terveztünk ilyen jellegű bevételt és kiadást. Az eredmény tervet a 3. melléklet tartalmazza. CASH-FLOW TERV A Cash-Flw kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltzásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltzás ll 934 eft növekedést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szkáss tevékenységből származó pénzeszköz növekedés eft. A növekedés összetevői a évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, krrigálva az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, frgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárlásk váltzásával. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltzás: 15 l 00 eft csökkenés. A beruházáskat a Kft. az előző évek nyereségéből fgja finanszírzni, mivel az Önkrmányzat felé benyújttt költségvetésben ez a tételsr nem szerepel. A Kft befektetett eszközértékesítést nem tervez. A Cash-Flw tervet a 4. melléklet tartalmazza. Budapest, április 10. Hancz Sándr ügyvezető sk. 16

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben