Az üzleti terv megvalósítása az Önkormányzattól további forrást nem igényel Azonban a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti terv megvalósítása az Önkormányzattól további forrást nem igényel Azonban a"

Átírás

1 2_~ 4. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról I. Tartalmi összefglaló A KÖKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. (a tvábbiakban: Társaság) elkészítette a évre vnatkzó üzleti tervét az alábbi tartalmmal: a) költségvetési jegyzőkönyv, b) mérleg terv, c) eredmény terv, d) Cash- Flw terv. A Társaság üzleti terve összhangban van a költségvetési tárgyalásk eredményével, a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkrmányzati rendelet 8. mellékletének l L srán szereplő 600 OOO eft összegű előirányzattal, valamint a rendelet 4. -ában fglalt előírással, amely szerint a Társaságban a közfglalkztatttak éves létszám előirányzata: a) 6 óralmunkanap: 104 fő, b) 8 óralmunkanap: l O fő. Az üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizttsága a április 4-ei ülésén megtárgyalta és azt a 8/2013. (IV. 4.) határzatában a Képviselő-testület számára elfgadásra javaslja. ll. liatásvizsgálat Az üzleti terv biztsítja a Társaság vagyni, pénzügyi helyzetének stabilitását, valamint a Társaság fizetőképességének megőrzését. A Társaság a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi támgatása alapján az alábbimttót fgalmazta meg: "Legyen rend és tisztaság Kőbányán!". III. A végrehajtás feltételei Az üzleti terv megvalósítása az Önkrmányzattól tvábbi frrást nem igényel Aznban a kőbányai munkanélküliek fglalkztatásának előző évi szinten tartásáhz (a évi havi átlags létszám 129 fő vlt) várhatóan tvábbi eft összegű frrás szükséges. (Az elfgadtt évi költségvetés havi átlagban 92 fő fglalkztatásátteszi lehetövé.) A évi Környezetvédelmi intézkedési terv vnatkzásában várható tvábbi bizttsági, és Képviselö-testületi határzat alapján a frrásk megjelölése szükséges.

2 IV. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. Budapest, április "A {"!/A 2'/ ~/ Dr. Pap and - Törvényességi szempntból ellenjegyzem: U,.b~~ ~K.., S D r. za nsztian jegyző /V-t. t. r.. ~ ~ l 1'11\.(.\..,~\ l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. ( )határzata a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Krlátlt Felelősségű Társaság évi üzleti tervét és az ügyvezető évi prémiumfeladatát az l. melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: december 31. Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2

3 J. melléklet a (.....) KÖKT határzathz KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. Üzleti terv évre április

4 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság alapítója: Az alapítás dátuma: A Társaság tulajdnsa: Budapest Fő várs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat áprilisi 7. Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat A Társaságt a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus 11-énjegyezte be nn-prfit közhasznú szervezetként. A Társaság létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárasságként működött. (2008. április augusztus ll.) A Társaság tevékenységet június l-jétől kezdődően végez. A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: 38315/83 A Társaság közpnti telephelye: ll 02 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: /83 A Társaság jegyzett tőkéje: 64 OOO OOO Ft A Társaság adószáma: Cégjegyzésre jgsult: Hancz Sándr vezető tisztségviselő (ügyvezető) A Társaság célja Költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területén a szciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése A Társaság tevékenysége A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fkzat megszerzésének dátuma: augusztus ll. A Társaság közhasznú tevékenységet az alapító Önkrmányzat alábbi feladatainak ellátása érdekében végez: l. Helyi közterületek fenntartása 2. Településtisztaság biztsítása 3. Az épített és természeti környezet védelme 4. Intézményi területek fenntartása 5. Közreműködés a fglalkztatás megldásában 6. A közbiztnság helyi feladatai A Társaság vállalkzási tevékenységet a zöldterület gndzás és takarítás területén végez, tvábbá vállalkzik a zöldterület gndzáshz kapcslódó kisebb építési, telepítési, bntási munkák elvégzésére is. l

5 Ügyvezetés A Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 816/2008. (V. 22.) KÖKT határzata értelmében az ügyvezető Hancz Sándr, megbízatása határztt időre, július havának 31. napjáig szól. Könyvvezetés A Társaság könyvvezetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szlgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: adószáma: ) végzi. Könyvvizsgálat A Társaság számviteli törvényszerinti beszámlója valódiságának és jgszabályszerűségénak ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A Társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számíttt öt (5) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Krlátlt Felelősségű Társaságat (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: , adószáma: ) választtta. Felügyelő Bizttság A Társaságnál jelenleg hárm tagból álló felügyelő bizttság működik. A felügyelő bizttság tagjait a Képviselő-testület 20 l O. któber 21-én négy évre jelölte ki. Feladatk váltzása A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KÖKT, valamint a 706/2008. (V. 15.) KÖKT határzatával döntött a Társaság alapításáról. A Társaság április 17-ével jött létre, a krábbi Szciális Fglalkztató valamint, a Plgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével. A Társaságat a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus ll-én jegyezte be nn-prfit közhasznú társaságkén t. A Társaság a létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárságként működött. Az előtársasági időszakban (2008. április augusztus ll.) tevékenységet június l. és augusztus ll. között végzett. Az előtársasági időszakban a Társaság legfntsabb feladata a jgi és gazdálkdási keretek biztsítása, a munkavállalók átvétele, a Társaság működésének elindítása vlt. A Társaság évi feladatai Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása, közhasznú fglalkztatás, közcélú fglalkztatás, nymdai és varrdai tevékenység, rehabilitációs fglalkztatás. 2

6 A Társaság feladatainak váltzása a években ben megszüntetésre került a nymdai és a varrdai tevékenység. A fglalkztatásk közül a rehabilitációs fglalkztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú fglalkztatás közfglalkztatásra váltztt és bekerült a társaság feladatai közé a közérdekű fglalkztatás től kezdődően minden évben, elsősrban a Plgármesteri Hivatal V árasüzemeltetési és Vagyngazdálkdási Irdájától átvett feladatkkal bővült a Társaság tevékenysége: 2009-től parki vízhálózatk üzemeltetése, parlagfű és gymmentesítés, játszóterek gndzása től térfigyelő rendszer működtetése től illegális szemét elszállítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, magassági gallyazás, közutak fuszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, fák ültetése, növényvédelem, parki öntözőhálózat karbantartása, feltérképezése, Körösi Csma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése, játszószerek karbantartása, szabványsítása, jégmentesítés, egynyári virágk kiültetése, virágksarak kihelyezése, lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek, illetve lakssági kerületszépítés, kerületszépítés a laksság bevnásával, lakssági kmpsztálás, avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, lakssági veszélyes hulladékk gyűjtése. A Társaság eredményei A Társaság célját tekintve- "költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területén a szciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése" - az elért eredmények közül a legfntsabbnak az alábbiakat tartjuk: 3

7 A Társaság megalapításakr megfgalmaztt és máig érvényes kettős cél elérését - a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk ellátása a szciálisan rászrulók fglalkztatásának elősegítésével - sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempntjából is úgy összeegyeztetni és összehanglni, hgy a kerületben élő szciálisan rászruló munkanélküliek jelentős részének tudtunk és tudunk munkát biztsítani. A tulajdns Önkrmányzat támgatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek srán flyamatsan sikerült javítanunk Eredmények a közfglalkztatás területén A tevékenységben előd Kőbányai Szciális Fglalkztató évi 70 fős közhasznú létszáma mellett az Önkrmányzat által megbíztt két vállalkzó végezte a zöldfelületi gndzási munkák meghatárzó részét több százmillió frintért ben és 2010-ben a 70 főt 100 főre emelve gyakrlatilag kiváltttuk e két külső vállalkzó munkáját. Az intézményi közfglalkztatás beindítása és flyamats szervezése is jelentős eredménynek tekinthető. A 2008-as 7 fős keretlétszám 2009-ben 80, majd 128 főre nőtt, míg 2010-ben 128 főről 150 főre emelkedett. E fglalkztatással középisklai és felsőfgú végzettségű kőbányai munkanélkülieket tudtunk bevnni jelentős létszámmal a munka világába áprilisl-től indult az "Út a munkába" prgram nagymértékű váltzást jelentett a közfglalkztatás rendszerében, annak szciális alapjaiban és közpnti költségvetésből történő finanszírzásában. A szciális fglalkztatás megváltztt rendszeréhez az Önkrmányzat támgató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak ly mértékben alkalmazkdnia, hgy szervező, munkáltató és fglalkztató tevékenységével az abban rejlő fglalkztatási és támgatási lehetőségeket jó hatéknysággal sikerült kihasználni. A szciális alapn fglalkztatttak létszáma a decemberi 70 főről decemberére 165 főre, szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt decemberben az "Út a munkába" közfglalkztatási prgram lezárult, helyét az "Új közfglalkztatási terv 20 ll" vette át. Megváltztt a fglalkztatás napi munkaideje. A rövid és a hsszabb időtartamú közfglalkztatás közpnti költségvetésből történő támgatását pályázat útján lehetett elnyerni. Évközben a közfglalkztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 órás fglalkztatás áprilisra elérte a 85 főt. Újabb nyertes pályázattal tvábbi 40 fő 8 órás fglalkztatása valósult meg az év hátralévő részében. Elfgadtt támgatás igénylésünk alapján decembertől - a téli közmunka keretében - napi 6 órában tvábbi 20 fő fglalkztatására nyílt lehetőség. A évi közhasznú, a évi közcélú, illetve a közfglalkztatás létszámingadzásait, időkrlátait, feladataink idénytől függő mennyiségi eltéréseit elsősrban egyéb támgattt fglalkztatttak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Rma Prgram és a Fglalkztatási Alap pályázatkn elnyert támgatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 18 fő, 2011-ben 14 fő fglalkztatására nyílt Társaságunknak lehetősége ben 2011-hez képest tvább tudtuk növeini a támgattt fglalkztatásk számát, skrétűség ét. 4

8 ICözfglalkztatás Szciálisan rászruló kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével: 17 fő napi 6 órás téli közfglalkztatása januárban (20 ll. évről áthúzódó ), 95 fő napi 6 órás közfglalkztatása februártól júliusig, 90 fő napi 6 órás közfglalkztatása júliustól nvemberig, 19 fő napi 6 órás közfglalkztatása augusztustól nvemberig, 20 fő napi 8 órás közfglalkztatása augusztustól decemberig, 14 fő napi 6 órás közfglalkztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó). Önkrmányzati prjekteken, prgramkn belüli fglalkztatás Rssz szciális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek fglalkztatása: A LÉLEK prgram keretében 30 fő napi 6 órás fglalkztatása januártól júliusig, a szerződés módsítását követően a váltzatlan fglalkztatási keretösszegen belül 15 fő fglalkztatása december 31-éig, a Kis-Pngrác rehabilitációs prjekt keretében l O fő napi 4 órás fglalkztatása júniustól májusig tvábbi 5 év tvábbfglalkztatási kötelezettséggel 55 év feletti munkanélküliek fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, T ÁMOP 9 fő napi 8 órás fglalkztatása májustól2013. áprilisig. 25 év alatti pályakezdők fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, "Munkahelyek megőrzése" prgram: l O fő napi 8 órás fglalkztatása szeptembertől decemberi g. A közérdekű fglalkztatásban megalakulásunk óta úgy a büntetés végrehajtási szervek, mint az Önkrmányzat és a Munkaügyi közpnt flyamats, megbízható partnerei vagyunk. 5

9 ~ A gazdálkdás eredményei 2008-ban az előtársasági időszakban a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt. A képződött eredmény összege eft vlt ban a "rendes" társasági időszakban, augusztus 12. és december 31. között a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és 207 eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és e Ft frint eredmény képződött. 20 ll-ben a Társaság összes bevétele ef t, míg összes ráfrdítása e Ft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött. Az előző évekhez képest kisebb eredmény kai, hgy évközben a tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési támgatási előirányzatát 70 millió frinttal visszarendezte, valamint Társaság- a költségvetési tárgyalásknak megfelelően-2012-ben 29 millió frint bekerülési összegben Önkrmányzati fejlesztéseket hajttt végre eredménytartaléka terhére. A években a Társaság gazdálkdása eredményeként az alábbi nagybb értékű fejlesztéseket hajttta végre elsősrban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében: V égrehajttt eszközfejlesztések év (nettó beszerzési ár) TORO fűnyíróhz fűgyűjtő TORO lmbfelszedő gép Mtrs ágaprító Mtrs lmbszívó Mtrs ldalkefés lmbszívó MtrslmbfUvó Mtrs sövénynyíró Mtrs kasza Mtrsláncfűrész Utánfutó Hegesztőgép Biztnsági kamerák rögzítővel Összesen 4 db 2 db 6 db 2 db l készlet l 250 eft l 250 eft l 656 eft 380 eft 117 eft 352 eft 222 eft 977 eft 92 eft 354 eft 135 eft 520 eft eft 6

10 2010. év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG 19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs láncfűrész Állványs körfűrész gép Fahasítógép Kmmunális kistraktr Kmmunális munkagép Műhelykcsi Dbzs kisteherautó Fűtéskrszerűsítés (Basa u. l.) Összesen 3 db 3 db eft 320 eft 392 eft 167 eft 195 eft eft eft eft eft eft eft év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs ágvágó Seprőgép Platós teherautó Mtrs lmbfúvó Mtrs sövénynyíró Fúrókalapács Közterületi lmbkmpsztáló Összesen 2 db 3 db 3 db 2 db eft 106 eft 184 eft eft eft 212 eft 246 eft 99 eft 564 eft eft Seprűgép tartzékk beszerzése Tuskómaró beszerzése Mbil, traktrhajtású rönkhasító beszerzése: Egyterű új személygépkcsi Összesen év (nettó beszerzési ár) l készlet 2 db eft eft 436 eft eft eft A Társaság megalapítása óta eltelt négy és fél év eredményeinek elérését Budapest Fő várs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő testületének célkat meghatárzó és elérésüket támgató határzatai alapzták meg. Feladat-ellátásunk eredményességi mutatói a laksság és független szervezetek részéről augusztus l-jétől zöld telefnszámn és megnövelt internetes felületen fgadjuk az általunk gndztt területek állaptára vnatkzó lakssági bejelentéseket A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nymn követésére és visszajelzésére létrehztt nyilvántartási rendszerünkből származó összesített adatkat az alábbi grafiknkn mutatjuk be. 7

11 Bejelentések száma AD "C hónapk Bejelentések teljesítése évben Q "C hónapk A "Virágs MagyarrszágérC mzgalm versenyfelhívásán Kőbánya Önkrmányzata 201lben "BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT", míg 2012-ben "BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA" díjat nyerte el. 8

12 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE évi működtetési feladatk A Társaság a évi költségvetés tárgyalására eft főösszeggel és eft önkrmányzati támgatási igénnyel készítette el működési költségvetési javaslatát. A tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési költségvetését a javaslatban fglalt feladatk váltzatlanul hagyása mellett 681 O 18 e Ft főösszeggel és 600 OOO eft önkrmányzati támgatással hagyta jóvá. A Társaság elfgadtt működési költségvetését az l. melléklet tartalmazza. Társaságunk az Önkrmányzat évi költségvetési rendeletében Az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013.(!1. 21.) önkrmányzati rendelete (a tvábbiakban: Ör.) 8. mellékletének ll. srán 600 OOO eft összegben jelöli meg a Társaság évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támgatását. Az Ör. eredeti előirányzata feladat elvégzésére. a Társaságat nem jelölte ki felhalmzási (beruházási/felújítási) Az Önkrmányzat a évre nem határztt meg a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő feladatt. ELHATÁROLÁSOK 201l-ről 2012-re Az Önkrmányzat a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő évi feladatk között határzta meg a közterületi illemhely kialakítását 14 OOO OOO Ft bekerülési előirányzattal A megvalósítás a évben csak részlegesen történt meg Ft ráfrdítással (Az előre gyárttt illemhely megvásárlása, építési engedélyezése valósult meg 2012-ben.) A kialakításhz 2012-ben fel nem használt frintt a évre elhatárltuk A TÁRSASÁG FELADATAI 2013-ban Működtetési feladatk A helyi közterületek fenntartásában: Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek parlagfű és gym-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbántartása, magassági gallyazás, közutak űrszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, növényvédelem, virágksarak kihelyezése, egynyári virágk kiültetése, 9

13 jégmentesítés, játszóterek gndzása, játszászerek karbantartása, szabványsítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Körösi Csrna sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése; A települési környezet tisztaságának biztsításában Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek takarítása, illegális szernét elszállítása, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; A környezetvédelemben avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, közterületek szépítése a laksság bevnásával, lakssági kerületszépítés (akciók), lakssági kmpsztálás elősegítése; Az intézményi zöldterületek fenntartásában fák gallyazása, csnklása, kivágása, síksság rnentesítő anyag biztsítása, szállítás, intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványcssági felülvizsgálata; A helyi fglalkztatásban közfglalkztatás, közérdekű rnunkavégzés, hajléktalank fglalkztatása; Közreműködés a helyi közbiztnság biztsításában térfigyelő rendszer rnűködtetése. Fejlesztési feladatk Közterületi illernhely kialakítása a vársközpntban (2012. évről finanszírzási frrása a Társaság eredrnénytartaléka.) áthúzódó feladat, A TÁRSASÁG ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE Elfgadtt költségvetésünk az alábbi évi fglalkztatásk és létszámk figyelembevételével készült. 10

14 Alkalmazttak határzatlan idejű rnunkaszerződéssel napi 8 órában határztt idejű rnunkaszerződéssel napi 8 órában LÉLEK prgram napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (tvábbfgl. köt.) 42 fő 20 fő március 10 fő január- február l O fő június - decernber Támgattt fglalkztatású alkalmazttak TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről) 8 fő január- április 10 fő január- május Közfglalkztatttak téli közfglalkztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) közfglalkztatás segédrnunka napi 6 órában közfglalkztatás gépkezelés napi 6 órában LÉLEK prgram segédrnunka napi 8 órában 14 fő január- február 80 fő március - decernber l O fő március - decernber l O fő március - decernber február elején nyújtttuk be pályázatunkat a Munkaügyi Közpnthz eft támgatási igénnyel és az alábbi évi közfglalkztatási tartalmmal: 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 8 órás közfglalkztatása fő gépkezelő, napi 6 órás közfglalkztatása A pályázattal végül eft közpnti költségvetésből származó támgatást sikerült elnyernünk a évre, amely két turnusban összesen 130 fő fglalkztatását napi 6 órában segédmunkás rnunkakörben márciustól szepternberig és egy turnusban l O fő fglalkztatását napi 6 órában gépkezelő rnunkakörben márciustól decemberig teszi lehetővé. A segédmunkásk első turnusának létszámkerete 65 fő, és március l-től, június 30-ig tart, a másdik turnus létszámkerete szintén 65 fő és július l-től szepternber 30-ig tart. Az első turnusban a fglalkztatás a Társaságnál március ll-én megkezdődött, a Munkaügyi Közpnt flyamatsan közvetíti ki a szciálisan rászruló kőbányai rnunkanélkülieket. A felvételt egészségügyi alkalmassági vizsgálat előzi meg. Az elnyert, közpnti költségvetésből származó támgatás a bérek és a bérek után megfizetett járulékk 70%. A fglalkztatáshz szükséges tvábbi frráskat a Kőbányai Önkrmányzat biztsítja ban a napi 6 órás segédmunkás közrnunkára járó közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó, a napi 6 órás gépkezelői közrnunkára járó garantált közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó. A megélhetési feltételek javítása és az értékteremtő rnunkavégzés ösztönzésére a Kőbányai Önkrmányzat 3 OOO Ft/hó összegű étkezési utalvány fedezetét biztsíttta költségvetésében, rnelyet Erzsébet utalvány frmájában kapnak meg a közfglalkztatttak Ha év közben újabb pályázat benyújtására adódik lehetősség a kőbányai laksk fglalkztatásának tvábbi elősegítésére, akkr - rnint azt 2012-ben is megtettük - élni fgunk a lehetőséggel és pályázni fgunk. ll

15 Ebben az évben ennek fkztt jelentősége van, mivel az eddigi nyertes pályázattal a közfglalkztatás csak szeptember végéig biztsíttt és alacsnyabb létszámkerettel, mint az előző években. Díjazás nélküli fglalkztatásk Az előző évekhez hasnlóan a büntetés végrehajtási szervekkel és a Munkaügyi Közpnttal együttműködve fgadjuk a közérdekű munkát végzőket A Munkaügyi Közpnttal egyeztetve március közepétől már fgadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztsítva számukra aszciális ellátáskra való jgsultságuk megtartását A fgadásukhz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hgy a későbbiekben fgadhassuk az érettségi előtt álló diákkat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre. TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Tervezett működési költségek (eft) Költségnem személyi juttatásk járulékk anyagköltség energia költség szállítási költség bérleti díj ingatlan bérleti díj térfigyelő karbantartás ügyviteli szlgáltatás egyéb szaigáitatás ig. rendőrség támgatása térf. amrtizáció VlSSZa nem igényelhető áfa egyéb költség Összesen Közhasznú szerződés keretében végzett munkák Önkrmányzattal évi évről kötött működtetési áthúzódó vállalkzási feladatk működtetési szerződések ll OOO ll OOO OOO l feladatk keretében végzett munkák Összesen ll OOO ll OOO OOO l

16 Személyi juttatásk A szernélyi juttatásk 93,4%-a a bérköltség és 5%-a a kafetéria. M unkaadót terhelő járulékk A járulékk 93,7 %-a a rnunkabért terhelő szciális hzzájárulási adó, és 6,1 %-a a kafetériát terhelő szernélyi jövedelern adó és egészségügyi hzzájárulás. Anyagköltség Az anyagköltség a kimndtt anyagköltségen kívül tartalmazza az üzemanyag, az alkatrész, a rnunka és védőruha, valarnint az irdaszerek költségét is. Energia költség Tartalmazza a gázfelhasználás, a villams energia felhasználás, a szciális vízfgyasztás és csatmahasználat, valarnint az öntözővíz költségét. Szállítási költség Meghatárzó arányú benne a hulladékszállítás, amelynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért dijakat is. Bérleti díjak Meghatárzó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, amelynek meghatárzásánál a III. ütem évközi belépését is figyelembe vettük. Karbantartási költségek Tartalmazza a gépek, gépjárművek, költségeit. a telephely és a parki lcsló hálózatk karbantartási Igénybevett ügyviteli szlgáltatásk költsége Tartalmazza a cégvitelhez szükséges könyvelési, könyvvizsgálati, ügyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási, pénzfrgalmi szlgáltatásk díjait, illetékeit, a pstai, távközlési, infrmatikai, biztsítási és ktatási költségeket Egyéb igénybevett szlgáltatásk költsége A rnűködtetési feladatk ellátása érdekében igénybevett-elsősrban parkfenntartási jellegűszlgáltatásk költségét tartalmazza. Rendőrség támgatása A térfigyelő rendszer már rnűködő I. és II. üteme és az év flyamán belépő III. üteméhez kapcslódó, a rendszer közpntjában és külső járőrszlgálatában végzett rnunkák fedezetét biztsítja. 13

17 TERVEZETTBEVÉTELEK Tervezett működési bevételek és egyéb frrásk (eft) Közhasznú szerződés keretében vé_g_zett munkák Önkrmányzattal Bevétel megnevezése évi évről kötött működtetési áthúzódó vállalkzási Vállalkzás árbevétele 2 OOO Kamatk 10 OOO Munkaügyi Közpnt közcélú fglalkztatás támgatás Ö nk. közhaszn ú szerződés 600 OOO szerinti támgatás Kis-Pngrác Re hab. SzA tám. Egyéb bevétel 2 OOO Elhatárlás 2012-ről 2013-ra Összesen feladatk működtetési szerződések feladatk keretében vé_g_zett munkák Összesen 2 OOO 10 OOO OOO OOO TERVEZETT ÉVI FEJLESZTÉSEK Önkrmányzattal egyeztetett fejlesztések, amelyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg. Közterületi illemhely kialakítása a vársközpntban (2012. évről áthúzódó) eft A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések l. fűnyíró traktr 2. utánfutó 3. Kertészeti kisgépek 4. Infrmatika 5. Udvari WC felújítása 6. Óhegy Játszópark eszközök beszerzése Összesen eft 800 eft l 500 eft 800 eft l 500 eft 500 eft ll 600 eft 14

18 MÉRLEGTERV A 2013 évi mérleg terv a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze. Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Társaság terveiben 15 l 00 eft nettó értékű beszerzés szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés srát. A 2013-ra tervezett értékcsökkenés 25 OOO eft. A készletek, követelések értéke csökken az előző évhez képest, mivel a Társaság év végén kimutattt követelései között a rendőrségnek többletként utalt pénzösszeget ( eft) visszakapja és a következő év végén ilyen jellegű követeléssei nem száml. A raktárkészleteit és egyéb követeléseit igyekszik szinten tartani. A pénzeszközök növekednek, mivel a évi bevételek a tervek szerint fedezik a költségeket, a rendőrségi visszautalás növeli a pénzkészletünket A saját tőke a cégbíróságn bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 OOO eft, az eredmény tartalékból: eft és a tervezett eredményből : O Ft tevődik össze. A társaság saját tőkéjét szinten tartjuk. Kötelezettségeit a Társaság igyekszik csökkenteni. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkdás eredménye képen 2013-ban sem várható. A passzív időbeli elhatárlásk csökkennek, terveink szerint a évi támgatást a Társaság éven belül fel fgja használni és a 2013-ra tervezett beruházásk is csökkennek az előző évhez képest. A mérleg tervet a 2. melléklet tartalmazza. EREDMÉNY TERV Az eredmény kimutatás terve is a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett összeállítva. Részletezés az alábbiak szerint. Az értékesítés nettó árbevétele: 4 OOO eft, amely 2 OOO eft vállalkzási árbevételt tartalmaz. Egyéb bevételek összege az Önkrmányzat által nyújttt támgatásból: 600 OOO eft, a Munkaügyi közpnt által nyújttt támgatásból: eft, és a Kis-Pngrácz prjekthez kapcslódó támgatásból: eft tevődik össze. Az anyagjellegű ráfrdításk tartalmazza a Társaság 2013 évi költségvetésében kidlgztt anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartáskat és az egyéb igénybe vett szlgáltatáskat. Személyi jellegű ráfrdításk összetevői a személyi juttatásk és az azkat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatásk tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségtérítést, munkába járással kapcslats költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékt, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványkat 15

19 Az értékcsökk:enési leírás összege a jgszabályknak megfelelően megegyezik a Társaság költségvetésében szereplő összeggel. került megállapításra, Egyéb ráfrdításk sr legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa ( eft) és a rendőrségnek nyújttt támgatás ( eft). Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfrdításk nem vltak, a évre sem terveztünk ilyenjellegű bevételt és kiadást. Az eredmény tervet a 3. melléklet tartalmazza. CASH-FLOW TERV A Cash-Flw kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltzásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltzás ll 934 eft növekedést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szkáss tevékenységből származó pénzeszköz növekedés eft. A növekedés összetevői a évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökk:enéssel, krrigálva az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, frgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárlásk váltzásával. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltzás: 15 l 00 eft csökkenés. A beruházáskat a Kft. az előző évek nyereségéből fgja finanszírzni, mivel az Önkrmányzat felé benyújttt költségvetésben ez a tételsr nem szerepel. A Kft befektetett eszközértékesítést nem tervez. A Cash-Flw tervet a 4. melléklet tartalmazza. A Társaság ügyvezetőjének évi prémium feladata Az üzleti tervben fglaltak végrehajtása, azn belül kiemelten: a) a évre a Társaság mttójául választtt "Legyen rend és tisztaság!" jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gndzttság tvábbi növelése, az illegájisan leraktt illetve elszórt hulladékk összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése; b) a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének - díjra esélyes - felkészítése a "Virágs Magyarrszágért" mzgalm évi versenyszemléjére; c) a kivágtt fák tuskóinak visszamarása: a 2013-ban kivágtt fáknál kivétel nélkül, minden esetben és legalább ezzel megegyező számban a régi kivágásk megmaradt tuskói esetében; d) a megváltztt munkaképességűek fglalkztatási arányának növelése. Budapest, április A, Hancz Sándr 16

20 1]. m eni~ i-ej 0.2 CL2..I-c. -k +e.vv h-c:z._ ~KERT Köbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi költségvetés IKTATASRA ATVÉVE:, l ~~ 2013 FEBR O >:.l/jei,!.tii 11;,./')... du ;nei!akiat Eiöadó: J

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10.

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10. - 13 - szakszervezet megnevezése 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. a szakszervezet címe, telefonszáma A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 2012. évről Kelt: Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Cf~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság részére a Kőbánya közterületeiről a KŐKERT Nn-prfit

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben