Az üzleti terv megvalósítása az Önkormányzattól további forrást nem igényel Azonban a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti terv megvalósítása az Önkormányzattól további forrást nem igényel Azonban a"

Átírás

1 2_~ 4. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról I. Tartalmi összefglaló A KÖKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. (a tvábbiakban: Társaság) elkészítette a évre vnatkzó üzleti tervét az alábbi tartalmmal: a) költségvetési jegyzőkönyv, b) mérleg terv, c) eredmény terv, d) Cash- Flw terv. A Társaság üzleti terve összhangban van a költségvetési tárgyalásk eredményével, a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkrmányzati rendelet 8. mellékletének l L srán szereplő 600 OOO eft összegű előirányzattal, valamint a rendelet 4. -ában fglalt előírással, amely szerint a Társaságban a közfglalkztatttak éves létszám előirányzata: a) 6 óralmunkanap: 104 fő, b) 8 óralmunkanap: l O fő. Az üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizttsága a április 4-ei ülésén megtárgyalta és azt a 8/2013. (IV. 4.) határzatában a Képviselő-testület számára elfgadásra javaslja. ll. liatásvizsgálat Az üzleti terv biztsítja a Társaság vagyni, pénzügyi helyzetének stabilitását, valamint a Társaság fizetőképességének megőrzését. A Társaság a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi támgatása alapján az alábbimttót fgalmazta meg: "Legyen rend és tisztaság Kőbányán!". III. A végrehajtás feltételei Az üzleti terv megvalósítása az Önkrmányzattól tvábbi frrást nem igényel Aznban a kőbányai munkanélküliek fglalkztatásának előző évi szinten tartásáhz (a évi havi átlags létszám 129 fő vlt) várhatóan tvábbi eft összegű frrás szükséges. (Az elfgadtt évi költségvetés havi átlagban 92 fő fglalkztatásátteszi lehetövé.) A évi Környezetvédelmi intézkedési terv vnatkzásában várható tvábbi bizttsági, és Képviselö-testületi határzat alapján a frrásk megjelölése szükséges.

2 IV. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. Budapest, április "A {"!/A 2'/ ~/ Dr. Pap and - Törvényességi szempntból ellenjegyzem: U,.b~~ ~K.., S D r. za nsztian jegyző /V-t. t. r.. ~ ~ l 1'11\.(.\..,~\ l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. ( )határzata a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft évi üzleti tervéről és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Krlátlt Felelősségű Társaság évi üzleti tervét és az ügyvezető évi prémiumfeladatát az l. melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: december 31. Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2

3 J. melléklet a (.....) KÖKT határzathz KŐKERT Kőbányai Kerületgndnksági és Településüzemeltetési Nn-prfit Közhasznú Kft. Üzleti terv évre április

4 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság alapítója: Az alapítás dátuma: A Társaság tulajdnsa: Budapest Fő várs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat áprilisi 7. Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat A Társaságt a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus 11-énjegyezte be nn-prfit közhasznú szervezetként. A Társaság létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárasságként működött. (2008. április augusztus ll.) A Társaság tevékenységet június l-jétől kezdődően végez. A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: 38315/83 A Társaság közpnti telephelye: ll 02 Budapest, Basa u. l. Hrsz.: /83 A Társaság jegyzett tőkéje: 64 OOO OOO Ft A Társaság adószáma: Cégjegyzésre jgsult: Hancz Sándr vezető tisztségviselő (ügyvezető) A Társaság célja Költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területén a szciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése A Társaság tevékenysége A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fkzat megszerzésének dátuma: augusztus ll. A Társaság közhasznú tevékenységet az alapító Önkrmányzat alábbi feladatainak ellátása érdekében végez: l. Helyi közterületek fenntartása 2. Településtisztaság biztsítása 3. Az épített és természeti környezet védelme 4. Intézményi területek fenntartása 5. Közreműködés a fglalkztatás megldásában 6. A közbiztnság helyi feladatai A Társaság vállalkzási tevékenységet a zöldterület gndzás és takarítás területén végez, tvábbá vállalkzik a zöldterület gndzáshz kapcslódó kisebb építési, telepítési, bntási munkák elvégzésére is. l

5 Ügyvezetés A Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 816/2008. (V. 22.) KÖKT határzata értelmében az ügyvezető Hancz Sándr, megbízatása határztt időre, július havának 31. napjáig szól. Könyvvezetés A Társaság könyvvezetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szlgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: adószáma: ) végzi. Könyvvizsgálat A Társaság számviteli törvényszerinti beszámlója valódiságának és jgszabályszerűségénak ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A Társaság könyvvizsgálóként a kijelöléstől számíttt öt (5) évre a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Krlátlt Felelősségű Társaságat (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: , adószáma: ) választtta. Felügyelő Bizttság A Társaságnál jelenleg hárm tagból álló felügyelő bizttság működik. A felügyelő bizttság tagjait a Képviselő-testület 20 l O. któber 21-én négy évre jelölte ki. Feladatk váltzása A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KÖKT, valamint a 706/2008. (V. 15.) KÖKT határzatával döntött a Társaság alapításáról. A Társaság április 17-ével jött létre, a krábbi Szciális Fglalkztató valamint, a Plgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével. A Társaságat a Fővársi Bíróság, mint cégbíróság Cg szám alatt augusztus ll-én jegyezte be nn-prfit közhasznú társaságkén t. A Társaság a létrehzására vnatkzó döntés és a bejegyzés időpntja között előtárságként működött. Az előtársasági időszakban (2008. április augusztus ll.) tevékenységet június l. és augusztus ll. között végzett. Az előtársasági időszakban a Társaság legfntsabb feladata a jgi és gazdálkdási keretek biztsítása, a munkavállalók átvétele, a Társaság működésének elindítása vlt. A Társaság évi feladatai Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása, közhasznú fglalkztatás, közcélú fglalkztatás, nymdai és varrdai tevékenység, rehabilitációs fglalkztatás. 2

6 A Társaság feladatainak váltzása a években ben megszüntetésre került a nymdai és a varrdai tevékenység. A fglalkztatásk közül a rehabilitációs fglalkztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú fglalkztatás közfglalkztatásra váltztt és bekerült a társaság feladatai közé a közérdekű fglalkztatás től kezdődően minden évben, elsősrban a Plgármesteri Hivatal V árasüzemeltetési és Vagyngazdálkdási Irdájától átvett feladatkkal bővült a Társaság tevékenysége: 2009-től parki vízhálózatk üzemeltetése, parlagfű és gymmentesítés, játszóterek gndzása től térfigyelő rendszer működtetése től illegális szemét elszállítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, magassági gallyazás, közutak fuszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, fák ültetése, növényvédelem, parki öntözőhálózat karbantartása, feltérképezése, Körösi Csma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése, játszószerek karbantartása, szabványsítása, jégmentesítés, egynyári virágk kiültetése, virágksarak kihelyezése, lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek, illetve lakssági kerületszépítés, kerületszépítés a laksság bevnásával, lakssági kmpsztálás, avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, lakssági veszélyes hulladékk gyűjtése. A Társaság eredményei A Társaság célját tekintve- "költség-hatékny szervezeti felépítésben a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat területén a szciális fglalkztatás, a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk biztsítása és fejlesztése" - az elért eredmények közül a legfntsabbnak az alábbiakat tartjuk: 3

7 A Társaság megalapításakr megfgalmaztt és máig érvényes kettős cél elérését - a kerületgndnksági és településüzemeltetési feladatk ellátása a szciálisan rászrulók fglalkztatásának elősegítésével - sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempntjából is úgy összeegyeztetni és összehanglni, hgy a kerületben élő szciálisan rászruló munkanélküliek jelentős részének tudtunk és tudunk munkát biztsítani. A tulajdns Önkrmányzat támgatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek srán flyamatsan sikerült javítanunk Eredmények a közfglalkztatás területén A tevékenységben előd Kőbányai Szciális Fglalkztató évi 70 fős közhasznú létszáma mellett az Önkrmányzat által megbíztt két vállalkzó végezte a zöldfelületi gndzási munkák meghatárzó részét több százmillió frintért ben és 2010-ben a 70 főt 100 főre emelve gyakrlatilag kiváltttuk e két külső vállalkzó munkáját. Az intézményi közfglalkztatás beindítása és flyamats szervezése is jelentős eredménynek tekinthető. A 2008-as 7 fős keretlétszám 2009-ben 80, majd 128 főre nőtt, míg 2010-ben 128 főről 150 főre emelkedett. E fglalkztatással középisklai és felsőfgú végzettségű kőbányai munkanélkülieket tudtunk bevnni jelentős létszámmal a munka világába áprilisl-től indult az "Út a munkába" prgram nagymértékű váltzást jelentett a közfglalkztatás rendszerében, annak szciális alapjaiban és közpnti költségvetésből történő finanszírzásában. A szciális fglalkztatás megváltztt rendszeréhez az Önkrmányzat támgató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak ly mértékben alkalmazkdnia, hgy szervező, munkáltató és fglalkztató tevékenységével az abban rejlő fglalkztatási és támgatási lehetőségeket jó hatéknysággal sikerült kihasználni. A szciális alapn fglalkztatttak létszáma a decemberi 70 főről decemberére 165 főre, szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaladta a 230 főt decemberben az "Út a munkába" közfglalkztatási prgram lezárult, helyét az "Új közfglalkztatási terv 20 ll" vette át. Megváltztt a fglalkztatás napi munkaideje. A rövid és a hsszabb időtartamú közfglalkztatás közpnti költségvetésből történő támgatását pályázat útján lehetett elnyerni. Évközben a közfglalkztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 órás fglalkztatás áprilisra elérte a 85 főt. Újabb nyertes pályázattal tvábbi 40 fő 8 órás fglalkztatása valósult meg az év hátralévő részében. Elfgadtt támgatás igénylésünk alapján decembertől - a téli közmunka keretében - napi 6 órában tvábbi 20 fő fglalkztatására nyílt lehetőség. A évi közhasznú, a évi közcélú, illetve a közfglalkztatás létszámingadzásait, időkrlátait, feladataink idénytől függő mennyiségi eltéréseit elsősrban egyéb támgattt fglalkztatttak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Rma Prgram és a Fglalkztatási Alap pályázatkn elnyert támgatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 18 fő, 2011-ben 14 fő fglalkztatására nyílt Társaságunknak lehetősége ben 2011-hez képest tvább tudtuk növeini a támgattt fglalkztatásk számát, skrétűség ét. 4

8 ICözfglalkztatás Szciálisan rászruló kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével: 17 fő napi 6 órás téli közfglalkztatása januárban (20 ll. évről áthúzódó ), 95 fő napi 6 órás közfglalkztatása februártól júliusig, 90 fő napi 6 órás közfglalkztatása júliustól nvemberig, 19 fő napi 6 órás közfglalkztatása augusztustól nvemberig, 20 fő napi 8 órás közfglalkztatása augusztustól decemberig, 14 fő napi 6 órás közfglalkztatása december közepétől február végéig (2013. évre áthúzódó). Önkrmányzati prjekteken, prgramkn belüli fglalkztatás Rssz szciális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek fglalkztatása: A LÉLEK prgram keretében 30 fő napi 6 órás fglalkztatása januártól júliusig, a szerződés módsítását követően a váltzatlan fglalkztatási keretösszegen belül 15 fő fglalkztatása december 31-éig, a Kis-Pngrác rehabilitációs prjekt keretében l O fő napi 4 órás fglalkztatása júniustól májusig tvábbi 5 év tvábbfglalkztatási kötelezettséggel 55 év feletti munkanélküliek fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, T ÁMOP 9 fő napi 8 órás fglalkztatása májustól2013. áprilisig. 25 év alatti pályakezdők fglalkztatása Kőbányai munkanélküliek fglalkztatása a Munkaügyi Közpnt kiközvetítésével, "Munkahelyek megőrzése" prgram: l O fő napi 8 órás fglalkztatása szeptembertől decemberi g. A közérdekű fglalkztatásban megalakulásunk óta úgy a büntetés végrehajtási szervek, mint az Önkrmányzat és a Munkaügyi közpnt flyamats, megbízható partnerei vagyunk. 5

9 ~ A gazdálkdás eredményei 2008-ban az előtársasági időszakban a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt. A képződött eredmény összege eft vlt ban a "rendes" társasági időszakban, augusztus 12. és december 31. között a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és 207 eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és e Ft frint eredmény képződött. 20 ll-ben a Társaság összes bevétele ef t, míg összes ráfrdítása e Ft vlt és eft frint eredmény képződött ben a Társaság összes bevétele eft, míg összes ráfrdítása eft vlt és eft frint eredmény képződött. Az előző évekhez képest kisebb eredmény kai, hgy évközben a tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési támgatási előirányzatát 70 millió frinttal visszarendezte, valamint Társaság- a költségvetési tárgyalásknak megfelelően-2012-ben 29 millió frint bekerülési összegben Önkrmányzati fejlesztéseket hajttt végre eredménytartaléka terhére. A években a Társaság gazdálkdása eredményeként az alábbi nagybb értékű fejlesztéseket hajttta végre elsősrban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében: V égrehajttt eszközfejlesztések év (nettó beszerzési ár) TORO fűnyíróhz fűgyűjtő TORO lmbfelszedő gép Mtrs ágaprító Mtrs lmbszívó Mtrs ldalkefés lmbszívó MtrslmbfUvó Mtrs sövénynyíró Mtrs kasza Mtrsláncfűrész Utánfutó Hegesztőgép Biztnsági kamerák rögzítővel Összesen 4 db 2 db 6 db 2 db l készlet l 250 eft l 250 eft l 656 eft 380 eft 117 eft 352 eft 222 eft 977 eft 92 eft 354 eft 135 eft 520 eft eft 6

10 2010. év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG 19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs láncfűrész Állványs körfűrész gép Fahasítógép Kmmunális kistraktr Kmmunális munkagép Műhelykcsi Dbzs kisteherautó Fűtéskrszerűsítés (Basa u. l.) Összesen 3 db 3 db eft 320 eft 392 eft 167 eft 195 eft eft eft eft eft eft eft év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG19 fűnyíró gép Mtrs fűnyíró Mtrs ágvágó Seprőgép Platós teherautó Mtrs lmbfúvó Mtrs sövénynyíró Fúrókalapács Közterületi lmbkmpsztáló Összesen 2 db 3 db 3 db 2 db eft 106 eft 184 eft eft eft 212 eft 246 eft 99 eft 564 eft eft Seprűgép tartzékk beszerzése Tuskómaró beszerzése Mbil, traktrhajtású rönkhasító beszerzése: Egyterű új személygépkcsi Összesen év (nettó beszerzési ár) l készlet 2 db eft eft 436 eft eft eft A Társaság megalapítása óta eltelt négy és fél év eredményeinek elérését Budapest Fő várs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő testületének célkat meghatárzó és elérésüket támgató határzatai alapzták meg. Feladat-ellátásunk eredményességi mutatói a laksság és független szervezetek részéről augusztus l-jétől zöld telefnszámn és megnövelt internetes felületen fgadjuk az általunk gndztt területek állaptára vnatkzó lakssági bejelentéseket A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nymn követésére és visszajelzésére létrehztt nyilvántartási rendszerünkből származó összesített adatkat az alábbi grafiknkn mutatjuk be. 7

11 Bejelentések száma AD "C hónapk Bejelentések teljesítése évben Q "C hónapk A "Virágs MagyarrszágérC mzgalm versenyfelhívásán Kőbánya Önkrmányzata 201lben "BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT", míg 2012-ben "BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA" díjat nyerte el. 8

12 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE évi működtetési feladatk A Társaság a évi költségvetés tárgyalására eft főösszeggel és eft önkrmányzati támgatási igénnyel készítette el működési költségvetési javaslatát. A tulajdns Önkrmányzat a Társaság évi működési költségvetését a javaslatban fglalt feladatk váltzatlanul hagyása mellett 681 O 18 e Ft főösszeggel és 600 OOO eft önkrmányzati támgatással hagyta jóvá. A Társaság elfgadtt működési költségvetését az l. melléklet tartalmazza. Társaságunk az Önkrmányzat évi költségvetési rendeletében Az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013.(!1. 21.) önkrmányzati rendelete (a tvábbiakban: Ör.) 8. mellékletének ll. srán 600 OOO eft összegben jelöli meg a Társaság évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) támgatását. Az Ör. eredeti előirányzata feladat elvégzésére. a Társaságat nem jelölte ki felhalmzási (beruházási/felújítási) Az Önkrmányzat a évre nem határztt meg a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő feladatt. ELHATÁROLÁSOK 201l-ről 2012-re Az Önkrmányzat a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő évi feladatk között határzta meg a közterületi illemhely kialakítását 14 OOO OOO Ft bekerülési előirányzattal A megvalósítás a évben csak részlegesen történt meg Ft ráfrdítással (Az előre gyárttt illemhely megvásárlása, építési engedélyezése valósult meg 2012-ben.) A kialakításhz 2012-ben fel nem használt frintt a évre elhatárltuk A TÁRSASÁG FELADATAI 2013-ban Működtetési feladatk A helyi közterületek fenntartásában: Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek parlagfű és gym-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbántartása, magassági gallyazás, közutak űrszelvény biztsítása, kerületi nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, növényvédelem, virágksarak kihelyezése, egynyári virágk kiültetése, 9

13 jégmentesítés, játszóterek gndzása, játszászerek karbantartása, szabványsítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Körösi Csrna sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemeltetése; A települési környezet tisztaságának biztsításában Önkrmányzati közterületek, parkk, játszóterek takarítása, illegális szernét elszállítása, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; A környezetvédelemben avargyűjtő zsákk beszerzése a laksság részére, közterületek szépítése a laksság bevnásával, lakssági kerületszépítés (akciók), lakssági kmpsztálás elősegítése; Az intézményi zöldterületek fenntartásában fák gallyazása, csnklása, kivágása, síksság rnentesítő anyag biztsítása, szállítás, intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványcssági felülvizsgálata; A helyi fglalkztatásban közfglalkztatás, közérdekű rnunkavégzés, hajléktalank fglalkztatása; Közreműködés a helyi közbiztnság biztsításában térfigyelő rendszer rnűködtetése. Fejlesztési feladatk Közterületi illernhely kialakítása a vársközpntban (2012. évről finanszírzási frrása a Társaság eredrnénytartaléka.) áthúzódó feladat, A TÁRSASÁG ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE Elfgadtt költségvetésünk az alábbi évi fglalkztatásk és létszámk figyelembevételével készült. 10

14 Alkalmazttak határzatlan idejű rnunkaszerződéssel napi 8 órában határztt idejű rnunkaszerződéssel napi 8 órában LÉLEK prgram napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (tvábbfgl. köt.) 42 fő 20 fő március 10 fő január- február l O fő június - decernber Támgattt fglalkztatású alkalmazttak TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pngrác Ltp. rehab. prjekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről) 8 fő január- április 10 fő január- május Közfglalkztatttak téli közfglalkztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) közfglalkztatás segédrnunka napi 6 órában közfglalkztatás gépkezelés napi 6 órában LÉLEK prgram segédrnunka napi 8 órában 14 fő január- február 80 fő március - decernber l O fő március - decernber l O fő március - decernber február elején nyújtttuk be pályázatunkat a Munkaügyi Közpnthz eft támgatási igénnyel és az alábbi évi közfglalkztatási tartalmmal: 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 6 órás közfglalkztatása fő segédmunkás, napi 8 órás közfglalkztatása fő gépkezelő, napi 6 órás közfglalkztatása A pályázattal végül eft közpnti költségvetésből származó támgatást sikerült elnyernünk a évre, amely két turnusban összesen 130 fő fglalkztatását napi 6 órában segédmunkás rnunkakörben márciustól szepternberig és egy turnusban l O fő fglalkztatását napi 6 órában gépkezelő rnunkakörben márciustól decemberig teszi lehetővé. A segédmunkásk első turnusának létszámkerete 65 fő, és március l-től, június 30-ig tart, a másdik turnus létszámkerete szintén 65 fő és július l-től szepternber 30-ig tart. Az első turnusban a fglalkztatás a Társaságnál március ll-én megkezdődött, a Munkaügyi Közpnt flyamatsan közvetíti ki a szciálisan rászruló kőbányai rnunkanélkülieket. A felvételt egészségügyi alkalmassági vizsgálat előzi meg. Az elnyert, közpnti költségvetésből származó támgatás a bérek és a bérek után megfizetett járulékk 70%. A fglalkztatáshz szükséges tvábbi frráskat a Kőbányai Önkrmányzat biztsítja ban a napi 6 órás segédmunkás közrnunkára járó közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó, a napi 6 órás gépkezelői közrnunkára járó garantált közfglalkztatási bér bruttó Ft/hó. A megélhetési feltételek javítása és az értékteremtő rnunkavégzés ösztönzésére a Kőbányai Önkrmányzat 3 OOO Ft/hó összegű étkezési utalvány fedezetét biztsíttta költségvetésében, rnelyet Erzsébet utalvány frmájában kapnak meg a közfglalkztatttak Ha év közben újabb pályázat benyújtására adódik lehetősség a kőbányai laksk fglalkztatásának tvábbi elősegítésére, akkr - rnint azt 2012-ben is megtettük - élni fgunk a lehetőséggel és pályázni fgunk. ll

15 Ebben az évben ennek fkztt jelentősége van, mivel az eddigi nyertes pályázattal a közfglalkztatás csak szeptember végéig biztsíttt és alacsnyabb létszámkerettel, mint az előző években. Díjazás nélküli fglalkztatásk Az előző évekhez hasnlóan a büntetés végrehajtási szervekkel és a Munkaügyi Közpnttal együttműködve fgadjuk a közérdekű munkát végzőket A Munkaügyi Közpnttal egyeztetve március közepétől már fgadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztsítva számukra aszciális ellátáskra való jgsultságuk megtartását A fgadásukhz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hgy a későbbiekben fgadhassuk az érettségi előtt álló diákkat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre. TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Tervezett működési költségek (eft) Költségnem személyi juttatásk járulékk anyagköltség energia költség szállítási költség bérleti díj ingatlan bérleti díj térfigyelő karbantartás ügyviteli szlgáltatás egyéb szaigáitatás ig. rendőrség támgatása térf. amrtizáció VlSSZa nem igényelhető áfa egyéb költség Összesen Közhasznú szerződés keretében végzett munkák Önkrmányzattal évi évről kötött működtetési áthúzódó vállalkzási feladatk működtetési szerződések ll OOO ll OOO OOO l feladatk keretében végzett munkák Összesen ll OOO ll OOO OOO l

16 Személyi juttatásk A szernélyi juttatásk 93,4%-a a bérköltség és 5%-a a kafetéria. M unkaadót terhelő járulékk A járulékk 93,7 %-a a rnunkabért terhelő szciális hzzájárulási adó, és 6,1 %-a a kafetériát terhelő szernélyi jövedelern adó és egészségügyi hzzájárulás. Anyagköltség Az anyagköltség a kimndtt anyagköltségen kívül tartalmazza az üzemanyag, az alkatrész, a rnunka és védőruha, valarnint az irdaszerek költségét is. Energia költség Tartalmazza a gázfelhasználás, a villams energia felhasználás, a szciális vízfgyasztás és csatmahasználat, valarnint az öntözővíz költségét. Szállítási költség Meghatárzó arányú benne a hulladékszállítás, amelynek költsége tartalmazza a lerakásáért, kezeléséért kért dijakat is. Bérleti díjak Meghatárzó eleme térfigyelő rendszer bérleti díja, amelynek meghatárzásánál a III. ütem évközi belépését is figyelembe vettük. Karbantartási költségek Tartalmazza a gépek, gépjárművek, költségeit. a telephely és a parki lcsló hálózatk karbantartási Igénybevett ügyviteli szlgáltatásk költsége Tartalmazza a cégvitelhez szükséges könyvelési, könyvvizsgálati, ügyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási, pénzfrgalmi szlgáltatásk díjait, illetékeit, a pstai, távközlési, infrmatikai, biztsítási és ktatási költségeket Egyéb igénybevett szlgáltatásk költsége A rnűködtetési feladatk ellátása érdekében igénybevett-elsősrban parkfenntartási jellegűszlgáltatásk költségét tartalmazza. Rendőrség támgatása A térfigyelő rendszer már rnűködő I. és II. üteme és az év flyamán belépő III. üteméhez kapcslódó, a rendszer közpntjában és külső járőrszlgálatában végzett rnunkák fedezetét biztsítja. 13

17 TERVEZETTBEVÉTELEK Tervezett működési bevételek és egyéb frrásk (eft) Közhasznú szerződés keretében vé_g_zett munkák Önkrmányzattal Bevétel megnevezése évi évről kötött működtetési áthúzódó vállalkzási Vállalkzás árbevétele 2 OOO Kamatk 10 OOO Munkaügyi Közpnt közcélú fglalkztatás támgatás Ö nk. közhaszn ú szerződés 600 OOO szerinti támgatás Kis-Pngrác Re hab. SzA tám. Egyéb bevétel 2 OOO Elhatárlás 2012-ről 2013-ra Összesen feladatk működtetési szerződések feladatk keretében vé_g_zett munkák Összesen 2 OOO 10 OOO OOO OOO TERVEZETT ÉVI FEJLESZTÉSEK Önkrmányzattal egyeztetett fejlesztések, amelyeket a Társaság az eredménytartaléka terhére valósít meg. Közterületi illemhely kialakítása a vársközpntban (2012. évről áthúzódó) eft A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések l. fűnyíró traktr 2. utánfutó 3. Kertészeti kisgépek 4. Infrmatika 5. Udvari WC felújítása 6. Óhegy Játszópark eszközök beszerzése Összesen eft 800 eft l 500 eft 800 eft l 500 eft 500 eft ll 600 eft 14

18 MÉRLEGTERV A 2013 évi mérleg terv a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze. Csökken a befektetett eszközök értéke, mivel a Társaság terveiben 15 l 00 eft nettó értékű beszerzés szerepel. Ezen eszközök értéke növeli a befektetett eszközöket, értékcsökkenése pedig növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés srát. A 2013-ra tervezett értékcsökkenés 25 OOO eft. A készletek, követelések értéke csökken az előző évhez képest, mivel a Társaság év végén kimutattt követelései között a rendőrségnek többletként utalt pénzösszeget ( eft) visszakapja és a következő év végén ilyen jellegű követeléssei nem száml. A raktárkészleteit és egyéb követeléseit igyekszik szinten tartani. A pénzeszközök növekednek, mivel a évi bevételek a tervek szerint fedezik a költségeket, a rendőrségi visszautalás növeli a pénzkészletünket A saját tőke a cégbíróságn bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 OOO eft, az eredmény tartalékból: eft és a tervezett eredményből : O Ft tevődik össze. A társaság saját tőkéjét szinten tartjuk. Kötelezettségeit a Társaság igyekszik csökkenteni. Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkdás eredménye képen 2013-ban sem várható. A passzív időbeli elhatárlásk csökkennek, terveink szerint a évi támgatást a Társaság éven belül fel fgja használni és a 2013-ra tervezett beruházásk is csökkennek az előző évhez képest. A mérleg tervet a 2. melléklet tartalmazza. EREDMÉNY TERV Az eredmény kimutatás terve is a Társaság költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett összeállítva. Részletezés az alábbiak szerint. Az értékesítés nettó árbevétele: 4 OOO eft, amely 2 OOO eft vállalkzási árbevételt tartalmaz. Egyéb bevételek összege az Önkrmányzat által nyújttt támgatásból: 600 OOO eft, a Munkaügyi közpnt által nyújttt támgatásból: eft, és a Kis-Pngrácz prjekthez kapcslódó támgatásból: eft tevődik össze. Az anyagjellegű ráfrdításk tartalmazza a Társaság 2013 évi költségvetésében kidlgztt anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartáskat és az egyéb igénybe vett szlgáltatáskat. Személyi jellegű ráfrdításk összetevői a személyi juttatásk és az azkat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatásk tartalmazzák a bérköltséget, étkezési költségtérítést, munkába járással kapcslats költségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járulékt, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteletíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és ajándékutalványkat 15

19 Az értékcsökk:enési leírás összege a jgszabályknak megfelelően megegyezik a Társaság költségvetésében szereplő összeggel. került megállapításra, Egyéb ráfrdításk sr legjelentősebb tételei a vissza nem igényelhető áfa ( eft) és a rendőrségnek nyújttt támgatás ( eft). Mivel az előző években rendkívüli bevételek és ráfrdításk nem vltak, a évre sem terveztünk ilyenjellegű bevételt és kiadást. Az eredmény tervet a 3. melléklet tartalmazza. CASH-FLOW TERV A Cash-Flw kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltzásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltzás ll 934 eft növekedést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szkáss tevékenységből származó pénzeszköz növekedés eft. A növekedés összetevői a évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökk:enéssel, krrigálva az egyéb rövid lejáratú kötelezettség, frgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárlásk váltzásával. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltzás: 15 l 00 eft csökkenés. A beruházáskat a Kft. az előző évek nyereségéből fgja finanszírzni, mivel az Önkrmányzat felé benyújttt költségvetésben ez a tételsr nem szerepel. A Kft befektetett eszközértékesítést nem tervez. A Cash-Flw tervet a 4. melléklet tartalmazza. A Társaság ügyvezetőjének évi prémium feladata Az üzleti tervben fglaltak végrehajtása, azn belül kiemelten: a) a évre a Társaság mttójául választtt "Legyen rend és tisztaság!" jelszó szellemében Kőbánya zöldterületein a tisztaság és gndzttság tvábbi növelése, az illegájisan leraktt illetve elszórt hulladékk összegyűjtési és elszállítási idejének rövidítése; b) a Kőbányai zöldfelületek és kiemelten a Mélytó és környezetének - díjra esélyes - felkészítése a "Virágs Magyarrszágért" mzgalm évi versenyszemléjére; c) a kivágtt fák tuskóinak visszamarása: a 2013-ban kivágtt fáknál kivétel nélkül, minden esetben és legalább ezzel megegyező számban a régi kivágásk megmaradt tuskói esetében; d) a megváltztt munkaképességűek fglalkztatási arányának növelése. Budapest, április A, Hancz Sándr 16

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f...d::j számú előterjesztés E l ő t erjesztés a Képv i selő - testület részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló

Részletesebben

~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~-

~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~- ' l ~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész Tájékztató a Plgármesteri Hivatal tevékenységéről I. Bevezető rész A helyi önkrmányzatkról szóló 1990. évi LXV. törvény (a tvábbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése alapján: A képviselő-testület egységes hivatalt

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2.

Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Lengyeltóti Várs Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Ügyiratszám: 3112/2012. E l ő t e r j e s z t é s A Lengyeltóti Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069693 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. adatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Cégj egyzék száma : 20-09-068721 a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2014. Üzleti évről Auditált. Zimber Ferenc József. a vállalkozás vezetője

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2014. Üzleti évről Auditált. Zimber Ferenc József. a vállalkozás vezetője 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Iktatószám: 205/2010. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Melléklet:

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben