KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31."

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajós, március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet 1

2 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Honlap címe: Levelezési cím: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Telefonszám: 78/ Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: Felügyelőbizottság elnöke: Ruff Józsefné Igazgatóság elnöke: Földes Lajos Első számú vezető: Csipesné Dobler Éva A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - ideértve a faktorálást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi/befektetési szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) pénzváltási tevékenység biztosítási ügynöki tevékenység A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, azonban a jogi ügyfelek száma is jelentős. A tevékenység központja 6344 Hajós, Rózsa u. 2. sz. alatt van. Telephelyek bemutatása: Kirendeltségek: Hajósi Kirendeltség Hajós, Rózsa u. 2. Miskei kirendeltség Miske, Fő u. 28. Homokmégyi Kirendeltség Homokmégy, Kossuth u. 39. Fajszi Kirendeltség Fajsz, Dózsa György u. 11. Bátyai Kirendeltség Bátya, Mikes Kelemen u. 16. Érsekhalmi Kirendeltség Érsekhalma, Fő u. 22. Kalocsai Kirendeltség Kalocsa, Hunyadi utca fsz. ajtó 2. A takarékszövetkezetet 6 fős igazgatóság és 4 fős felügyelő-bizottság irányítja. 2

3 A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. 3

4 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában ban jelentősebb változások nem történtek. A részjegyek összetétele a következő: Részjegy típus Darabszám Névérték (e Ft/db) Össznévérték (e Ft) Magánszemély Társaság Összesen A különböző szektorba tartozó tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a következő táblázat. Tulajdonosi szektorok Tagok / tulajdonosok száma db / fő Részjegyek Tulajdoni Tagok Részjegyek névérték (e hányad száma névérték (e Ft) (%) db / fő Ft) Jogi személyek Természetes személyek Összesen % feletti tulajdonrésszel 5 fő rendelkezik. 1. tulajdonos részaránya 6,22 2. tulajdonos részaránya 6,10 3. tulajdonos részaránya 6,10 4. tulajdonos részaránya 5,98 5. tulajdonos részaránya 5,98 10% feletti tulajdonrésszel takarékszövetkezetünknél nem rendelkezik tulajdonos. 3. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek Tulajdoni hányad (%) A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a 2014-es üzleti évben a Régel Könyvvizsgáló Kft. (6500 Baja, Deák Ferenc u. 9. I/106. ), kamarai nyilvántartási szám: , az aláíró személyében felelős könyvvizsgáló Nercz Ferenc (kamarai tagsági száma: ). A 4

5 könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés szerinti díja nettó ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Az éves beszámoló aláírására a Takarékszövetkezet ügyvezetése jogosult Csipesné Dobler Éva és Frick Gábor személyében. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szabó Lukács Lívia, PM - regisztrációs száma: A mérleg fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben függőleges tagolásban) Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésről szóló határozat száma, utolsó módosítás dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelés szabályzata IG 6/13/2013, Fedezetértékelési szabályzat IG 7/XI/2013, Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalék képzési Szabályzat IG 7/XI/2013, Számlarend és számlatükör IG 5/VII/2012, Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata IG 7/XI/2013, Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat - Pénz- és értékkezelési szabályzat Ig. 4/I/2009, Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata Ig. 5/V/2013, Kockázatvállalási szabályzat Ig. 14/V/2014, Befektetési szabályzat Ig. 14/V/2014, Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat Ig. 14/V/2014, Ügyletminősítési és értékelési szabályzat Ig. 14/IV/2011, Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat Ig. 15/I/2012, Számlavezetésre vonatkozó szabályzat Ig. 10/IV/2009, {Határidős, opciós és swap ügyletek szabályzatai} - {Fedezeti ügyletek meghatározásáról és elkülönített kezeléséről szóló szabályzat} - A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós értékelési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: 5

6 3.1. Pénzeszközök A takarékszövetkezet év végén nem rendelkezett valutakészlet állománnyal. A forint készpénzkészlet, a jegybanknál vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró értékpapírok szerepelnek. A befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírokat. Az értékpapírok értékelése az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken FIFO elv szerinti értékelési eljárással történt, az értékpapírok után a Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést számolt el. Az értékpapírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és nettó bekerülési értéke közötti különbözetet a Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket, valamint a forgatási célú részvényeket. A részvények értékelése a FIFO elv alapján, a részesedések értékelése kibocsátónként számított átlagos beszerzési áron (csúsztatott átlagáron) történt, a részesedések után a Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést nem számolt el Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Takarékszövetkezet minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt értékvesztés mértéke megfelelő. A takarékszövetkezet elfogadta az integráció egészére vonatkozóan az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatát és a Monitoring -, Eszközértékelési -, Értékvesztés-elszámolási -, és Céltartalék képzési Szabályzatot. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. A ezer Ft és azt meg nem haladó lakossági, vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál egyszerűsített minősítési eljárást elsősorban a késedelem időtartamához kötődően- alkalmaz. A fenti összeghatárt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül 6

7 összetett szempontok alapján minősíti a takarékszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámlahitel keret le nem hívott része, ami egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozik. A befektetések minősítése az éves beszámoló készítésekor történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 1-10%, átlag alatti kategóriában %, kétes követeléseknél 31-70%, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig %. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek (szoftverek) aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a Takarékszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20% Vagyoni értékű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni értékű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni értékű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, negyedéves gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Takarékszövetkezet. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet immateriális javainál értékhelyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. 7

8 A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a lineáris elszámolás módszerével kerül negyedévente megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának időszaka Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb esetben 5 év 20% Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% az időszaknak megfelelő érték A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet. Értékhelyesbítésre a tárgyi eszközök esetében sem kerül sor Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Takarékszövetkezet. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ban rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő értéken szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. 8

9 A hosszú lejáratú kötelezettségek 2015-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét is Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírokat a Takarékszövetkezet a lejáratkor visszafizetendő névértéken mutatja ki, a kibocsátási érték és a névérték különbözete időarányosan elhatárolásra kerül a kamatok között Céltartalékok A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet nyugdíjra és végkielégítésre képzett céltartalékot szerepeltet a beszámolóban Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. Halasztott bevétellel a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek Határidős ügyletek értékelése Határidős ügylettel a Takarékszövetkezet nem rendelkezik Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak Jelentős összegű hiba A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredmény kimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke mérlegfőösszeg > 25 Mrd HUF Jelentős összegű hiba> 500 MHUF 25 Mrd HUF > mérlegfőösszeg > 50 MHUF Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a 50 M HUF > mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba> 1 MHUF 9

10 3.20. Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Takarékszövetkezet által karbantartott szabályrendszerében sem volt jelentős változás 2014-ben. 10

11 4. A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközállományának tárgyévi és előző évi összetételét a következő táblázatok mutatják: Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon Pénzeszközök Összeg Összeg Készpénz (pénztár és ATM) MTB-nél vezetett pénzforgalmi számla Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számlák 47 Egyéb Összesen A takarékszövetkezet pénzeszközeiből évben e Ft a valutapénztár állományának összeg évben a pénzeszközök év végi állománya kizárólag forint állományt tartalmazott, a valutapénztárnak nem volt egyenlege. 11

12 4.1.2 Állampapírok Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Az állampapírok állományában jelentős változás nem történt az adott évben Követelések A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Összeg Összeg Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven belüli követelések értékvesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven túl (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven túli követelések értékvesztése (-) Befektetési szolgáltatásból származó követelések (bruttó) Befektetési szolgáltatásból származó követelések értékvesztése (-) Összesen Az ügyfelekkel szembeni követelés 2014.év végén e Ft volt, melyet a mérlegben csökkentett az e Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva e Ft-tal csökkent nettó értéken, s így aránya a mérleg-főösszeghez viszonyítva 21,7 % lett. 12

13 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása A hitelintézetekkel szembeni követelések 3,4 % - ponttal nőttek. A szerkezeti változás a gazdasági környezet változásának a következménye. A lejárati idő alapján csoportosítva követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 55,4 %- ról 65,7 %-ra nőtt Hitelportfólió, ügyfelekkel szembeni követelések A hitelportfólió minősítés szerinti összetételét a következő táblázat szemlélteti: Bruttó érték % Bruttó érték % Nettó érték % Nettó érték % Problémamentes ,4% ,2% % % Külön figyelendő ,8% ,4% % % Átlag alatti ,5% ,7% % % Kétes ,3% ,6% % % Rossz ,0% ,0% % 110 0% Összesen Az átstrukturált hiteleket a következő táblázat mutatja: Hitel típusa Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Lakossági jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos ingatlan hitel

14 Jogi személyiséggel rendelkező társasággal szembeni hosszú lejáratú hitel Egyéb Összesen Az átstrukturált hitelek állománya jelentősen nem változott a bázis időszak adatához mérten. Az átstrukturált hitelek állományán belül legnagyobb arányt a jogi személyiséggel rendelkező társasággal szembeni hosszú lejáratú beruházási és forgóeszköz hitelek jelentik. A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami 2014.dec.31.-én e Ft volt, 2013.dec.31.-én pedig e Ft. A problémamentes állomány aránya e körben 71,4 %-ról, 79 %-ra nőtt, mivel jelentősen változott a hitel állomány összetétele Befektetési célú részesedések Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank ZRt-nek e Ft-tal, a Garantiqa Hitelgarancia ZRt-nek 100 e Ft-tal, a Bács Metak Kft.-nek 150 e Ft-tal. A befektetési célú részesedéseket biztos befektetésnek minősítettük, így minősítésük problémamentes, értékvesztés képzésre nem került sor. Részletezésük a 2. sz. mellékletben Értékpapírok A Takarékszövetkezet a magyar állampapírokon kívül az alábbi értékpapírokat tartja a könyveiben december 31-én: Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen Az értékpapírok aránya 73%-kal nőtt a évi állományhoz képest. A növekedés oka a tudatos befektetési politika következménye. A befektetési piacon uralkodó alacsony hozamok miatt a jövedelmezőség javítása érdekében az értékpapír vásárlás bizonyult a legkedvezőbb befektetési lehetőségnek. 14

15 4.1.7 Immateriális javak, tárgyi eszközök Az immateriális javak állományának megbontása év végén: Nettó érték Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szoftverek Egyéb szellemi termékek Immateriális javak beruházásai Összesen A tárgyi eszközök megbontása az 1. számú mellékletben látható. a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházások Beruházási el. 1. Bruttó érték Nyitó Növekedés ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Halmozott écs. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő átsorolások: Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása b. Elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése Immat. jav. Ingatlanok Műsz.i berend. Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b) degresszív c) teljesítmény 15

16 arányos d) egyéb (kis értékű) Terven felüli écs. 3. TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt tárgyévi écs ba) A maradvány érték újbóli megállapítás hatásának bemutatása A Takarékszövetkezet terven felüli értékcsökkenést nem számolt el és ennek következtében nem változott az egyes eszközök maradványértéke Egyéb eszközök A készletek állományát a következő táblázat tartalmazza: Nettó érték Nettó érték Követelés fejében átvett ingatlanok, készletek Egyéb készletek Összesen A készletek állománya vásárolt nyomtatványok. Mérleg eszköz 12. b. Egyéb követelések Ezer Ft-ban Főkönyvi számlaszám Összeg Tárgyévi társasági adó Tárgyévi pénzügyi szervezetek különadó Hitelintézeti járadék Előző évi társasági adó elszámolása Fizetendő áfa Lakásépítési és vásárlási kamattámogatás Rehabilitációs hozzájárulás elszámolási számla Nem tagok más vagyoni hozzájárulása IG1-es klíring számla Helyi adók elszámolása Beszerzéshez elszámolásra kiadott előleg (postabélyeg) 239 Megbíz. tevék. származó követ. biztosítókkal sz. 12 Kiküldetésre adott előleg 0 Bankkártya elszámolási számla 0 Deviza átutalás elszámolási számla 0 Összesen

17 4.1.9 Aktív időbeli elhatárolások Összeg Összeg Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása ebből ügyfelekkel szembeni kamatelhatárolás ebből hitelintézetekkel szembeni kamatelhatárolás ebből értékpapírokból eredő kamatelhatárolás Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen Hiv Eltérés +,- Államkötvények MTB zártkörű kötvény Diszkontkincstárjegyek Túltartalékolás kamata 1-1 Kötelező tartalékolás kamata Hosszú lejáratú hitelek kamata Rövid lejáratú hitelek kamata MIDI hitel kamattámogatás elhat. kamata 0 Egyéb bevételek elhatárolása Alárendelt kölcsöntőke kamata 0 Hitelintézeti lekötött betét kamata a. Összesen bevételek aktív időbeli elhatárolása Szállítók következő évet érintő számlái Generali-Providencia Vagyonbiztosítás b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások a bevételek aktív időbeli elhatárolása Kam. ráford. aktív időbeli elh. j. szem. váll Kam. ráford. aktív időbeli elh. kp. Ktgv Kam. ráford. aktív időbeli elh. lakosság Kam. ráford. aktív időbeli elh. egyéni v. 815 Jegyb. szem. kamatbev. aktív időb. elhat Hit. int. sz. k. bev. akt. id. elhat Korm. szekt. sz. k. bev. akt. id. elhat. 0 Helyi önkorm. k. bev. akt. id. elhat. 0 J. Sz. váll. k. bev. akt. id. elhat. 0 Kváll. sz. k. bev. akt. id. elhat 0 PBBS int. sz. k. bev. akt. id. elhat Házt. segítő nonprofit k. bev. akt. id. elhat

18 13. b Kam. bev. aktív időb. elhat. lak. sz. 0 Kam. bev. aktív időb. elhat. külf. sz. 0 Kam. bev. aktív időb. elhat. egyéni váll. sz. 0 Szekt. nem bonth. kam. bev. aktív ib. e. 0 Egyéb bev. aktív időb. elhat. hitelintézet 0 Egyéb bev. aktív időb. elhat. ktgvet. int. sz. 0 Egyéb bev. aktív időb. elhat. váll sz 0 Egyéb bev. aktív időb. elhat. kváll. sz 0 Egyéb bev. aktív időb. elhat. PBBS int. sz. 0 Egyéb bev. aktív időb. elhat. lak. sz. 0 Egyéb bev. aktív időb. elhat. egyéni v. sz. 0 költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Költségek aktív időb. elhat Források A forrásállomány tárgyévi és előző évi szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény

19 Saját tőke összesen Források összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A Takarékszövetkezet hitelintézetekkel szembeni forrásainak összetétele a következők szerint alakult: adatok ezer forintban Állomány (m Ft) Állomány (m Ft) Hitelintézetektől származó betétek (forint és deviza) MFB által nyújtott hitel Exim bank által nyújtott hitel MTB által nyújtott hitel 319, ,524 Egyéb hitelintézetekkel szembeni források Összesen 319, , Ügyfelekkel szembeni éven túli valamint éven belüli kötelezettségek A kötelezettségek szerkezetének alakulása 2013.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv ,6% ,3% 0,7% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,7% ,0% -0,7% 3.) Egyéb rövid ,5% ,2% -0,3% Rövid lejáratú kötelezettségek ,7% ,5% -0,3% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,0% ,5% 0,5% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,3% ,0% -0,2% 6.) Egyéb hosszú ,0% 0 0,0% 0,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,3% ,5% 0,3% K Ö T E L E Z E T T S É G EK Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében e Ft-tal nőtt. A növekedés jelentős része a vállalkozók látra szóló és folyó számla betéteinek, valamint a lakosság folyószámlán lekötött betét emelkedéséből származott. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú források aránya csökkent, 0,6 % - ponttal Befektetési szolgáltatásból származó ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek Nem releváns Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hitelnyújtó Hitelösszeg (m Ft) Kamatláb Lejárat 19

20 4.2.5 Egyéb kötelezettségek Mérleg forrás 4.a. Egyéb kötelezettségek Ezer Ft-ban Főkönyvi számlaszám Összeg Munkavisz. szárm. SZJA elszám Tranzakciós illeték elszámolása Kamatadó Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA béren kívüli jutt Munkáltatót terhelő SZJA reprezentáció Részjegy osztalékadó Vevők Elszámolási szla. Értékpapírokhoz Szakképzési hozzájárulás elsz Foglalkoztatót terhelő szocho adó 27% Levont nyugdíjjárulék 10% elsz. Szla Levont egészség bizt. Jár. 4% teb. elsz. Szla Levont egészség bizt. Jár. 3% peb. elsz. Szla Letiltás, gyermektartás Osztalék eho-ja Foglalkoztatót terhelő 14%-os eho béren kívüli jutt Tksz-t terh. 27% eho béren kív. Nem min. jutt. (tel.) Tksz-t terh. 27% eho reprezentáció Technikai átvezetések 1 Kommunális adó pénzügyi teljesítése 0 Építményadó pénzügyi teljesítése 0 Gépjárműadó pénzügyi teljesítése 0 Belföldi szállítók 0 Munkáltatói hit. elszámolási technikai számla Jövedelem elszámolási számla Pü-i szolgált. Szárm. Kötelezettség (kölcsön) 2 Táppénz hozzájárulás 0 TB kötelezettségek teljesítése 0 Magán nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettség 0 Egyéb kifizetések után Kamatjövedelem százalékos eho-ja Levont munkaerő piaci járulék 1,5% elsz. Szla. 207 Start járulék kötelezettség és teljesítése 0 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben