ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék /2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről"

Átírás

1 2012/1. szám Budapest, január 03. Szám: 340/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről 2. 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás a minősítői jogkör átruházásáról, a szakmai irányítási feladatok és a minősített adatok kezelése során irányadó egységes szabályok meghatározásáról 3. 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás a multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről 2012/1. szám Budapest, január 03.

2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 27/2011. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 25/2011. (XII. 30.) ORFK UTASÍTÁSA egyes módosító normák hatályon kívül helyezéséről A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény január 1-jei hatályba lépése óta kiadott, kizárólag módosító vagy hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazó ORFK normák hatályon kívül helyezése érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: 1. Hatályát veszti: a) az Országos Koordinációs Nyilvántartás Adatkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2007. (II. 27.) ORFK utasítás módosításáról szóló M2/2011. (IX. 6.) ORFK utasítás; b) az Országos Koordinációs Nyilvántartás Adatkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2007. (II. 27.) ORFK utasítás módosításáról szóló M1/2011. (IV. 11.) ORFK utasítás; c) a lövedékálló mellényekkel kapcsolatos egyes szabályok módosításáról szóló 21/2011. (X. 14.) ORFK utasítás; d) a rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás módosításáról szóló 19/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás; e) az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás, valamint a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosításáról szóló 16/2011. (IX. 2.) ORFK utasítás; f) a dokumentáció-készítés szabályairól szóló 25/2010. (OT 13.) ORFK utasítás módosításáról szóló 13/2011. (VIII. 19.) ORFK utasítás; g) a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról szóló 11/2011. (VII. 21.) ORFK utasítás; h) a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosításáról szóló 6/2011. (V. 23.) ORFK utasítás; i) a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás, valamint az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról szóló 10/2011. (VI. 30.) ORFK utasítás; j) a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról szóló 5/2011. (IV. 8.) ORFK utasítás;

3 k) a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról szóló 4/2011. (III. 29.) ORFK utasítás; l) a Rendőrség egyes szerveinek a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret érintő feladatainak végrehajtásában való együttműködési kötelezettségéről, a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 41/2008. (OT 24.) ORFK utasítás módosításáról szóló 2/2011. (II. 25.) ORFK utasítás; m) a Rendőrség szervei hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás módosításáról szóló 1/2011. (II. 25.) ORFK utasítás. 2. Hatályát veszti az ORFK és a Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete között létrejött Együttműködési Megállapodásból adódó feladatok végrehajtására kiadott 30/1999. (VI. 3.) ORFK intézkedés hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2011. (OT 5.) ORFK intézkedés. 3. Az utasítás a közzétételét követő napon 1 lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Hatala József r. altábornagy sk. 1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 63. számában, december 30-án került sor, hatályba lépés napja: december 31.

4 Szám: 28/2011. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 26/2011. (XII. 30.) ORFK UTASÍTÁSA A MINŐSÍTŐI JOGKÖR ÁTRUHÁZÁSÁRÓL, A SZAKMAI IRÁNYÍTÁSI FELADATOK ÉS A MINŐSÍTETT ADATOK KEZELÉSE SORÁN IRÁNYADÓ EGYSÉGES SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvényben, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva a minősített adatok védelmével összefüggésben felmerült szakmai irányítási feladatok meghatározása, a minősítői jogkör átruházása, illetve a minősített adatok kezelése során irányadó egységes gyakorlat kialakítása céljából kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); b) a Köztársasági Őrezredre, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban ezen utasításban együtt: területi szervek), valamint c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban ezen utasításban együtt: helyi szervek). 2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél (a továbbiakban ezen utasítás alkalmazásában: Rendőrség) készített, illetve oda érkezett nemzeti és külföldi minősített adatokra (a továbbiakban: minősített adat). 3. A minősített adat védelmével kapcsolatos jogszabályok alkalmazásában a minősített adatot kezelő szerv vezetője: a) az ORFK-nál az országos rendőrfőkapitány; b) a területi szerveknél: ba) a Köztársasági Őrezred parancsnoka, bb) a Készenléti Rendőrség parancsnoka, bc) a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, bd) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója,

5 be) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója, bf) a budapesti rendőrfőkapitány, bg) a megyei rendőrfőkapitány; c) a helyi szerveknél: ca) a kapitányságvezető, cb) a határrendészeti kirendeltség vezetője. II. fejezet A MINŐSÍTŐI JOGKÖR ÁTRUHÁZÁSA 4. A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 4. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak alapján az országos rendőrfőkapitány minősítői jogköreit átruházott jogkörben az alábbi vezetők gyakorolják: a) Szigorúan titkos! minősítési szintig: aa) az ORFK bűnügyi főigazgatója; ab) az ORFK rendészeti főigazgatója; ac) az ORFK gazdasági főigazgatója; ad) a Köztársasági Őrezred parancsnoka; ae) a minősített adat védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében az ORFK biztonsági vezetője; b) Titkos! minősítési szintig: ba) az ORFK állományából a főosztályvezetők és a velük azonos jogállású vezetők; bb) a Köztársasági Őrezred parancsnokának helyettesei, főosztályvezetői és a velük azonos jogállású vezetők, a Személyvédelmi Főosztály Megelőző Védelmi Osztály vezetője, valamint a Hivatal Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetője; bc) a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, igazgatóhelyettesei, főosztályvezetői, nyomozó szerveinek osztályvezetői; bd) a bb) és bc) alpontokban nem szereplő területi szerveknél a szerv vezetője és helyettesei, főosztályvezetői, bűnügyi, felderítő, gazdaságvédelmi, elemzőértékelő, migrációs, fogdafelderítési és börtönelhárítási, közrendvédelmi osztályok vezetői; be) a minősített adat védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében a területi, illetve a helyi szerv biztonsági vezetője, amennyiben vezetői megbízással rendelkezik, illetve vezetői beosztásba kinevezett személy; bf) a rendőrkapitányság vezetője, helyettese, bűnügyi, felderítő, gazdaságvédelmi, közrendvédelmi osztályainak vezetői; bg) a határrendészeti kirendeltségek vezetője és helyettese. III. fejezet SZAKMAI IRÁNYÍTÁSI JOGKÖR 5. A minősített adatot kezelő szervek biztonsági területeiken az alábbi minősítési szintig kezelhetnek minősített adatot: a) Szigorúan titkos! minősítési szintig: aa) az ORFK, ab) a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat,

6 ac) a Szigorúan titkos! minősítési szintű rejtjelző eszközzel rendelkező minősített adatot kezelő szervek, kizárólag a rejtjelző eszközzel összefüggő minősített adatok vonatkozásában; b) Titkos! minősítési szintig: ba) a területi szervek, bb) a helyi szervek. 6. Az ORFK biztonsági vezetője a minősített adat védelmével összefüggésben szakmai irányítást gyakorol az utasítás hatálya alá tartozó szervek tevékenysége felett. 7. A minősített adatot kezelő szerv vezetője az ORFK biztonsági vezetőjén keresztül kezdeményezi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) egyetértésének beszerzését a területi és helyi szervek biztonsági vezetőinek kinevezéséhez. 8. Az ORFK biztonsági vezetője az ORFK Hivatal Ügykezelési, Adat- és Titokvédelmi Osztályon keresztül: a) a minősített adat védelmét érintő jogszabály-tervezetek koordinációja során kidolgozza a Rendőrség álláspontját; b) kiadásra előkészíti a minősített adat védelmével kapcsolatos belső normákat; c) kiadja és aktualizálja a titkos ügykezelők Oktatási Kézikönyvét és Vizsgaszabályzatát; d) megszervezi és végrehajtja a titkos ügykezelők képzését, vizsgáztatását; e) a minősített adat védelmét érintő kérdésekben állásfoglalás kialakításával segíti a Rendőrség minősített adatkezelést folytató szerveinek tevékenységét; f) az ORFK, valamint a területi és helyi szervek minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartására lefolytatott éves ellenőrzés eredményéről összefoglaló jelentést készít az ORFK, a területi és helyi szervek jelentései alapján, amelyet megküld az NBF-nek; g) az ORFK, valamint a területi és helyi szervek iratforgalmi statisztikái alapján elkészíti az előző évben a Rendőrséghez érkezett vagy ott készített minősített adatok iratforgalmi statisztikáját minősítési szint szerinti bontásban, amelyet megküld az NBF-nek; h) kezdeményezi az NBF-nél a Bizalmas!, vagy annál magasabb minősítési szintű külföldi minősített adatot felhasználók részére a személyi biztonsági tanúsítvány kiadását; i) ellenőrzi a területi és helyi szerveknél a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok megtartását. 9. A titkos ügykezelők központi vizsgáztatásával kapcsolatban meghatározott tananyag és vizsgakövetelmény, az oktatás szervezeti keretei, a vizsgáztatás eljárási rendje a Titkos ügykezelők Vizsgaszabályzatában kerül meghatározásra. 10. A titkos ügykezelők tananyagának elkészíttetése, a vizsgabizottság és a vizsgaidőpontok kijelölése, az NBF elnökének a vizsga időpontjáról történő tájékoztatása, illetve a vizsgakövetelmények előzetes jóváhagyásának beszerzése az ORFK biztonsági vezetőjének a feladata. 11. A területi szerv biztonsági vezetője köteles a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági

7 rendelkezések megtartására lefolytatott éves ellenőrzés eredményéről készített jelentéseket, statisztikákat összegezni, és az összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év március 5-ig az ORFK biztonsági vezetőjének megküldeni. 12. A területi szerv biztonsági vezetője köteles a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartására lefolytatott éves ellenőrzés eredményéről készített jelentéseket, statisztikákat összegezni, és az összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év március 15-ig az ORFK biztonsági vezetőjének megküldeni. IV. fejezet A MINŐSÍTETT ADATOK KEZELÉSE SORÁN IRÁNYADÓ EGYSÉGES SZABÁLYOK Minősített adat készítése 13. A minősített adatot tartalmazó munkapéldányon (a továbbiakban: munkapéldány) vagy a kiadmányozott minősített adathordozón illetve, ha az adathordozó jellege miatt nincs mód, akkor a külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatában meghatározott, a nem minősített adathordozókon szereplő elemeken kívül fel kell tüntetni: a) az adathordozó jobb felső részén aa) a minősítési szintet, ab) a minősítés érvényességi idejét, ac) a minősítő nevét és beosztását, ad) amennyiben alkalmazásra kerül, a különleges kezelési utasítás(oka)t, ae) a példánysorszámot, af) minősítési jelölés megismétlése esetén: A minősítési jelölés megismételve a./.ikt. számú irat alapján. szövegrészt; b) a szöveg alatt bal oldalon a melléklet: ba) számát, bb) nyilvántartási számát, bc) példányszámát, lapjainak számát, bd) minősítési szintjét; c) az adathordozó bal alsó részén az iratkezelési záradékban: ca) a készített példányok számát, cb) a minősített adathordozó példányonkénti lapszámát, cc) az egyes példányok címzettjeit név, rendfokozat, beosztás szerint (öt példányig a záradékban, azon felül külön elosztón), cd) a készítő személy nevét, rendfokozatát és beosztását, telefonszámát, ce) az irat előadói munkakönyvi sorszámát. 14. Amennyiben a papíralapú adathordozó minősített adatot tartalmazó oldalán található a minősítési javaslat, abban az esetben az oldal felső részén középen és a minősítési javaslat fölött kell a minősítési szintet szerepeltetni. A minősítési javaslat minősített adatot nem tartalmazhat.

8 15. A minősítési jelölés megismétlésének megtiltásáról a minősítésre jogosult vezető a minősítési javaslatban rendelkezhet, amelyet az adathordozón a különleges kezelési utasításokra vonatkozó szabályok szerint kell feltüntetni. 16. Amennyiben saját minősített adat készítésekor az iratba saját vagy más minősítő által korábban készített minősített adatot is belefoglalnak, az adathordozó első oldalának jobb felső részén a saját minősítési jelölést kell feltüntetni. Ha a saját minősítésű adat minősítési szintjénél a megismételt adat minősítési szintje magasabb vagy érvényességi ideje hosszabb, a saját minősítési jelölés alatt a legmagasabb minősítési szintet és a leghosszabb érvényességi időt is szerepeltetni kell. 17. Amennyiben a készítő a megismételt minősítési jelölésű adat készítése során kizárólag egy minősítési jelölésű adatot ismétel meg, akkor a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet] 38. (4) bekezdésében meghatározott megismételt minősítési jelölést és a megismétlésének alapjául szolgáló irat iktatószámát is az adathordozó jobb felső részén fel kell tüntetni. 18. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott iratkezelési segédleteken kívül az alábbi a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer minősített ügyiratkezelésre alkalmas változata (TÜK NEO) által is támogatott iratkezelési segédleteket kell használni: a) érkeztető könyv; b) név szerinti nyilvántartó karton; c) iktatólap; d) megsemmisítési jegyzőkönyv. 19. Minősített adatot tartalmazó adathordozó iktatásakor az iktatószám után a Tük. betűjelzést kell használni. 20. A Nyilvántartó a minősített adatot a felhasználó részére név szerinti nyilvántartó kartonon, a Kezelő pont részére belső átadókönyvben adja át. 21. A Kezelő pont a részére átadott minősített adatot a felhasználó számára név szerinti nyilvántartó kartonon, más, ugyanazon adminisztratív zónán belül lévő Kezelő pont vagy Nyilvántartó részére belső átadókönyvben adja át. 22. A minősített adat adminisztratív zónán kívüli Kezelő pont részére történő átadása során futárjegyzéket kell alkalmazni. 23. A minősített adat kézbesítő útján történő továbbítása esetén a titkos ügykezelő futárjegyzéket állít ki. A nemzeti minősített adat felülbírálata 24. A minősített adat felülbírálatát a szolgálati út betartásával az ORFK biztonsági vezetőjénél kell kezdeményezni.

9 25. Amennyiben a felülbírálat során az országos rendőrfőkapitány a minősítést megszünteti, vagy a minősítési szintet, illetve az érvényességi időt módosítja, az ORFK biztonsági vezetője értesíti a minősítőt, illetve mindazokat, akiknek a felülbírált adathordozót a nyilvántartás szerint továbbították. 26. A minősítés felülbírálatának eredményét a titkos ügykezelő köteles az adathordozón vagy ha ez nem lehetséges külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban, illetve a minősített adat nyilvántartásba vételére szolgáló iratkezelési segédletekben feltüntetni, és azt keltezéssel, saját kezű vagy elektronikus aláírásával ellátni. Minősített adat sokszorosítása, másolása 27. A sokszorosítás engedélyezése az adathordozón, az előadói íven vagy külön iratban történhet. A minősített elektronikus adathordozóról a megőrzés időszakára biztonsági másolat készíthető, amelyet nyilvántartásba kell venni. 28. A másolatok elkészítését megelőzően a másolat alapjául szolgáló minősített adathordozón vagy ha annak sajátossága miatt az nem lehetséges, a kísérőlevélen fel kell tüntetni a másolás tényét az alábbiak szerint: a) a másolat készült: példányban; b) a másolatot kapja. 29. Hiteles másolat készítése esetén hitelesítési záradékot kell elhelyezni a másolaton, amelynek a következőket kell tartalmaznia: a) A másolat hiteles! szöveget; b) a hitelesítés dátumát; c) a hitelesítést végző aláírását (név, hivatásos állomány tagja esetén rendfokozat, beosztás); d) a minősített adatot kezelő szerv körbélyegző-lenyomatát. A minősített adat szerven kívülre és külföldre továbbításának, szállításának szabályai 30. A minősített adatot kezelő szerv adminisztratív zónájából tartósan kint lévő például büntetés-végrehajtási intézetben kezelt minősített adat tárolásának szabályait a két minősített adatot kezelő szervnek együttműködési megállapodásban kell rögzítenie. A biztonsági területnek ebben az esetben is meg kell felelnie a Mavtv. és a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet előírásainak. 31. Minősített adatot külföldre ha jogszabály eltérően nem rendelkezik kizárólag az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) útján lehet továbbítani. A titoktartási kötelezettség alóli felmentés 32. A minősítő dönt a hozzá érkezett megkeresés alapján a titoktartási kötelezettség alóli felmentés (a továbbiakban: felmentés) megadásáról vagy a titoktartási kötelezettség fenntartásáról.

10 33. A felmentésre irányuló döntést megelőzően ki kell kérni az országos rendőrfőkapitány szakterület szerint érintett helyettesének véleményét. V. fejezet A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS 34. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben a területi és helyi minősített adatot kezelő szerv vezetője közvetlenül tájékoztatja a minősítőt, az NBF-et és az ORFK biztonsági vezetőjét, minden egyéb, a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok megsértése esetén kizárólag az ORFK biztonsági vezetőjét. Az ORFK-nál történt, a Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben az országos rendőrfőkapitány közvetlenül tájékoztatja az NBFet. 35. A minősített adatot kezelő szerv biztonsági vezetőjének intézkednie kell a minősített adat biztonságának megsértése esetén annak soron kívüli kivizsgálására, valamint a vizsgálat eredményének jelentésben (a továbbiakban: Jelentés) történő rögzítésére. 36. A Jelentésnek a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 60. (2) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia. 37. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 60. (2) bekezdés a) pontja alatt különösen érteni kell: a) az adatok minősítési szintjét és érvényességi idejét; b) a minősítő nevét, beosztását; c) az iktatószámot, példánysorszámot; d) azt, hogy törvényes volt-e a minősítési eljárás; e) azt, hogy mikor történt a minősítés; f) azt, hogy sor került-e a minősített adatok felülvizsgálatára. 38. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 60. (2) bekezdés b) pontja alatt különösen érteni kell az érintett minősített adatot kezelő szerv papír alapú és/vagy az elektronikus nyilvántartási rendszerének vizsgálata, illetve a minősített adatokat kezelő, ahhoz hozzáférő felhasználók nyilatkozata alapján a minősített adatok útjának nyomon követését. 39. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 60. (2) bekezdés c) pontja alatt különösen érteni kell: a) a minősített adatok érkezésének, nyilvántartásba vételének, illetve a minősített adat biztonsága megsértése észlelésének időpontját; b) a felhasználás és a tárolás helyét. 40. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben a területi és helyi minősített adatot kezelő szerv vezetője a minősítő és az ORFK biztonsági vezetőjének tájékoztatása mellett a Jelentést közvetlenül megküldi az NBF vezetőjének. Az ORFK-nál történt, a Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben a Jelentést az ORFK biztonsági vezetője felterjeszti az országos rendőrfőkapitánynak az NBF-nek történő továbbítás érdekében.

11 41. Amennyiben a Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában bekövetkezett eseménnyel összefüggésben az NBF ellenőrzi a minősített adatot kezelő szervet, az ellenőrzés időpontjáról az érintett minősített adatot kezelő szerv biztonsági vezetője köteles tájékoztatni az ORFK biztonsági vezetőjét. VI. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 42. A minősített adatot kezelő szerv vezetője december 31-ig gondoskodik a helyi sajátosságok figyelembevételével a biztonsági szabályzat kiadásáról. 43. A minősített adatot kezelő szervek az utasítás mellékleteit képező iratmintákat kötelesek alkalmazni. 44. Az utasítás a 45. pontban meghatározott kivételekkel a közzétételét követő napon 2 lép hatályba. 45. A pont január 1-jén lép hatályba. 46. A Rendőrség minősített adatot kezelő szervei a április 01-je előtt keletkezett és más, nem rendőrségi szerv által minősített adatokat függetlenül azok minősítési szintjétől június 30-ig kezelhetik december 31-e után a minősített adat szerven kívülre csak abban az esetben továbbítható, ha a címzett szerv rendelkezik a továbbításra szánt minősített adat védelmi szintjének megfelelő, a minősített adat kezelésére és tárolására vonatkozó NBF engedéllyel (a továbbiakban: NBF engedély), amelynek tényéről a minősítő köteles meggyőződni december 31-e után NBF engedély hiányában minősített adat a címzett szervhez nem továbbítható, ebben az esetben a címzettet értesíteni kell arról, hogy a minősített adatot hol és mikor, milyen feltételek mellett tekintheti meg. 49. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a) a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás 3. pontjában az a Rendőrség Titokvédelmi Szabályzatában szövegrész helyébe a belső normákban szöveg; b) a tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 9/2011. (VI. 17.) ORFK utasítás 37. pontjában a biztonsági szabályzatának szövegrész helyébe az a minősített adat védelmére vonatkozó belső normák szöveg; c) a személyi védelmi feladatok rendőrségi végrehajtására kiadott 56/2003. (XII. 23.) ORFK intézkedés 4. pont c) alpontjában az a Rendőrség Titokvédelmi Szabályzatáról, a NATO/EU minősítéssel és jelöléssel ellátott adatok kezeléséről, valamint a Rendőrség Szolgálati Titokköri jegyzékéről szóló utasítás (továbbiakban: Szabályzat) szövegrész helyébe az a minősített adat védelmére vonatkozó belső normák szöveg lép. 2 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 63. számában, december 30-án került sor, hatályba lépés napja: december 31.

12 50. Hatályát veszti: a) a Rendőrség Titokvédelmi Szabályzatáról, a NATO / EU minősítéssel és jelöléssel ellátott adatok kezeléséről, valamint a Rendőrség Szolgálati Titokköri jegyzékéről szóló 56/2007. (OT 33.) ORFK utasítás; b) a Rendőrség Titokvédelmi Szabályzatáról, a NATO / EU minősítéssel és jelöléssel ellátott adatok kezeléséről, valamint a Rendőrség Szolgálati Titokköri jegyzékéről szóló 56/2007. (OT 33.) ORFK utasítás módosításáról szóló 39/2009. (OT 23.) ORFK utasítás; c) a Rendőrség minősítési jogköreinek meghatározásáról szóló 23/2010. (OT 10.) ORFK utasítás; d) az ORFK NEBEK Bdl munkaállomás biztonsági utasításainak kiadásáról szóló 21/2006. (XII. 22.) ORFK utasítás. Dr. Hatala József r. altábornagy sk.

13 1. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz Rendőri szerv megnevezése Szám: Tárgy: Előadó: Telefon: Személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezése biztonsági vezető neve beosztása S z é k h e l y Tisztelt Biztonsági Vezető Asszony/Úr! Hivatkozással a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 13.. (1) bekezdésére, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésére, kezdeményezem az alábbi felhasználó részére a személyi biztonsági tanúsítvány kiadását. Vezetéknév: Utónév (rendfokozattal): Születési név: Születési hely: Születési idő: Állampolgárság: Szerv megnevezése: Szervezeti egység megnevezése: Munkakör (beosztás) megnevezése: Nemzetbiztonsági ellenőrzés típusa, érvényessége: A megismerni kívánt adatfajta minősítési szintje (X-szel jelölje): BIZALMAS! TITKOS! SZIGORÚAN TITKOS!,..év. hó nap szervezeti egység vezetőjének neve, beosztása

14 2. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz Rendőri szerv megnevezése Szám: Tárgy: Előadó: Felhasználói engedély kiadásának kezdeményezése Telefon: biztonsági vezető neve beosztása S z é k h e l y Tisztelt Biztonsági Vezető Asszony/Úr! Hivatkozással a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 13. (1) bekezdésére, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésére, kezdeményezem az alábbi felhasználó részére minősítési szintű minősített adat felhasználásához szükséges felhasználói engedély kiadását. Vezetéknév: Utónév (rendfokozattal): Születési név: Születési hely: Születési idő: Szerv megnevezése: Szervezeti egység megnevezése: Munkakör (beosztás) megnevezése:,..év. hó nap szervezeti egység vezetőjének neve, beosztása

15 3. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (felhasználó részére) Rendőri szerv megnevezése Szám: Név, rendfokozat: Születési név: Születési idő: Születési hely: Állampolgárság: Munkahelye: Beosztása: SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY nemzeti minősített adatra érvényes felhasználói engedély kiadásához TANÚSÍTOM, hogy Minősítési szint! minősítési szintű adat felhasználásához szükséges, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott. típusú kérdőívhez kötődő nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. Részére ezen minősítési szintig bezárólag a nemzeti minősített adat felhasználására jogosító engedély kiadható. Érvényes:. év hó.. napig Kibocsátó szerv:,..év. hó nap P.H. biztonsági vezető aláírása

16 4. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (a minősítésre jogosult, a minősített adatot kezelő szerv vezetője, illetve a biztonsági vezető részére) Rendőri szerv megnevezése Szám: SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY Név, rendfokozat: Születési név: Születési idő: Születési hely: Állampolgárság: Munkahelye: Beosztása: nemzeti minősített adat felhasználásához TANÚSÍTOM, hogy Minősítési szint! minősítési szintű adat felhasználásához szükséges, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott típusú kérdőívhez kötődő nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. Nevezett a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 13. (4) bekezdése alapján felhasználói engedély nélkül jogosult a feladat- és hatáskörébe tartozó minősített adatra vonatkozó a Mavtv ában meghatározott rendelkezési jogosultságok gyakorlására. Érvényes: év hó. napig Kibocsátó szerv:,..év. hó nap P.H. biztonsági vezető aláírása

17 5. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz Rendőri szerv megnevezése Szám:.. /20.. FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY számú példány..(név).. (rendfokozat). (szül. hely és idő:.. )...(szerv megnevezése). (szervezeti egység megnevezése)..(munkakör) részére a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) pontja, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti felhasználói engedélyt kiadom - *a munkaköre ellátásához szükséges - *meghatározott időszakra: év... hó... napjától év... hó... napjáig - *speciális... megbízásának hatálya alá tartozó - *eseti szakértésre vonatkozó - *konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés):... Minősítési szint! minősítési szintig keletkezett minősített adatokra. A felhasználói engedély alapján a felhasználásra jogosult a fent megjelölt minősítési szintig keletkezett minősített adatok vonatkozásában a Mavtv. 18. (2) bekezdésében meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult: x a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történő ügyintézés, feldolgozás, x b) minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység, x c) minősített adat birtokban tartása, x d) minősítési jelölés megismétlése, illetve a megismétlés megtiltása, x e) minősített adat másolása, sokszorosítása, x f) minősített adat fordítása, x g) kivonat készítése, x h) szerven belüli átadás, x i) szerven kívülre továbbítás, szállítás, x j) selejtezés, illetve megsemmisítés, x k) felhasználói engedély kiadása, x l) megismerési engedély kiadása, x m) nemzeti minősített adat felülvizsgálata, x n) minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetővé tételének engedélyezése, x o) minősített adat külföldre vitelének vagy külföldről való behozatalának engedélyezése, x p) titoktartási kötelezettség alóli felmentés. A felhasználói engedély visszavonásig érvényes.,..év. hó nap biztonsági vezető aláírása x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a felhasználásra jogosult nem kapott meg, áthúzással felül kell írni!

18 6. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (felhasználói engedélyhez) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. Alulírott...(név)...(rendfokozat) tudomásul veszem, hogy...(biztonsági vezető neve) által... év... hó... nap aláírt... nyt. számú felhasználói engedély birtokában a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), illetve a Biztonsági Szabályzatban meghatározott előírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú felhasználói engedélyben megjelölt minősített adatok vonatkozásában a minősítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A Mavtv.-ben, az R.-ben, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról oktatásban részesültem. 3. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minősített adattal való visszaélést, valamint a minősített adat biztonságának megsértését bünteti.,..év. hó nap aláírás Név: Készült: 2 példányban 1 példány: 1 lap Kapja: 1. sz. példány: Felhasználó 2. sz. példány: kibocsátó szerv

19 7. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (személyi biztonsági tanúsítványhoz) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. Alulírott...(név)...(rendfokozat) tudomásul veszem, hogy...(biztonsági vezető neve) által... év... hó... nap aláírt... nyt. számú számú személyi biztonsági tanúsítvány birtokában a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), illetve a Biztonsági Szabályzatban meghatározott előírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú személyi biztonsági tanúsítványban megjelölt minősített adatok vonatkozásában a minősítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A Mavtv.-ben, az R.-ben, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról oktatásban részesültem. 3. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minősített adattal való visszaélést, valamint a minősített adat biztonságának megsértését bünteti.,..év. hó nap aláírás Név:

20 8. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Adatlap NATO személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez) ADATLAP NATO minősített adat felhasználására jogosító személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésére Név:... Születési név:... Születési hely:... Születési idő:...év...hónap...nap Állampolgárság:... Munkáltató és munkakör megnevezése (magyarul/angolul): A megismerni kívánt adatfajta minősítési szintje (X-szel jelölve): NATO NATO BIZALMAS NATO TITKOS NATO SZIGORÚAN TITKOS AZ ALÁBBIAKAT CSAK KIUTAZÁS ESETÉN KELL KITÖLTENI! Kiutazás célja, rendezvény megnevezése (magyarul/angolul): A rendezvény időpontja:... A rendezvény helyszíne:...(ország)... (város) Az útlevél betűjele, száma:... A rendezők faxszáma, ahová a Tanúsítványt küldeni kell:.... biztonsági vezető aláírása

21 9. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Adatlap EU személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez) ADATLAP EU minősített adat felhasználására jogosító személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésére Név: Születési név:... Születési hely:... Születési idő:...év...hónap...nap Állampolgárság:... Munkáltató és munkakör megnevezése (magyarul/angolul): A megismerni kívánt adatfajta minősítési szintje (X-szel jelölve): EU BIZALMAS EU TITKOS i EU SZIGORÚAN TITKOS EU AZ ALÁBBIAKAT CSAK KIUTAZÁS ESETÉN KELL KITÖLTENI! Kiutazás célja, rendezvény megnevezése (magyarul/angolul) : A rendezvény időpontja:... A rendezvény helyszíne:... (ország)... (város) Az útlevél betűjele, száma:... A rendezők faxszáma, ahová a Tanúsítványt küldeni kell : i Igénylését külön kell indokolni!... biztonsági vezető aláírása

22 10. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz Rendőri szerv megnevezése Szám: /20 MEGISMERÉSI ENGEDÉLY..(név) (születési név).(szül. hely és idő) (a továbbiakban: érintett) részére a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 11. -a szerinti megismerési engedélyt kiadom. A megismerési engedély alapján az érintett személyi biztonsági tanúsítvány nélkül jogosult megismerni és a. épületének arra kijelölt helyiségében tanulmányozni a. ikt. számú, nemzeti minősített adatot tartalmazó minősített iratot. Az érintett köteles a nemzeti minősített adat megismerése előtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani.,..év. hó nap P.H. Minősítő neve, rendfokozata beosztása

23 11. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (megismerési engedélyhez) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. Alulírott..(név).(születési név).(szül. hely és idő) tudomásul veszem, hogy.. (minősítő neve, beosztása) által aláírt nyt. számú megismerési engedély birtokában a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) meghatározott előírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú megismerési engedélyben megjelölt nemzeti minősített adatok vonatkozásában a minősítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A minősített adatot, illetve annak tartalmát illetéktelen személy részére semmilyen formában nem tehetem hozzáférhetővé. 3. Ismert előttem az a tény, hogy jogszabály a minősített adattal való visszaélést, valamint a minősített adat biztonságának megsértését bünteti.,..év. hó nap aláírás Név: Készült: 2 példányban 1 példány: 1 lap Kapja: 1. sz. példány: Felhasználó 2. sz. példány: kibocsátó szerv

24 12. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz Rendőri szerv megnevezése Iktatószám:.. / 20.. számú példány TANÚSÍTVÁNY a minősített adat védelmével kapcsolatos oktatáson való részvételről Tanúsítom, hogy. név (.. szül. év, an.:... ) a (szervezeti egység). (beosztás) a minősített adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokkal, belső rendelkezésekkel kapcsolatos oktatáson részt vett., 20.. év.. hó.-nap P.H. biztonsági vezető A 3. számú példányt átvettem:,..év. hó nap Név, rendfokozat, beosztás Készült: 3 példányban 1 pld. : 1 lap Itsz.:.. Kapják: 1.sz.pld.: Irattár 2.sz.pld. Szem.anyag 3.sz.pld. Nevezett

25 13. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Amikor a minősítő és a minősítés kezdeményezője nem ugyanaz a személy. Irattári példány) Rendőri szerv megnevezése Szám: /20 Tük. számú példány Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: Minősítési szint! érvényességi idő minősítő neve beosztása esetleg különleges kezelési utasítás! Címzett S z é k h e l y Tisztelt Asszony/Úr! Szöveg:.... Melléklet:.. szám nyt. szám. pld. szám lapszám. minősítési szint,..év. hó nap P.H. Kiadmányozó neve, rendfokozata beosztása Minősítési szint! MINŐSÍTÉSI JAVASLAT Javasolom az adathordozón szereplő adatokat a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 5. és 6. -ában foglaltak alapján.-ig (minősítési szint) minősíteni.

26 2 INDOKOLÁS 1) Az adathordozón szereplő adatok minősítéssel védhető, a Magyar Köztársaság.. tevékenysége körébe tartoznak, 2) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a).. károsítaná a Magyar Köztársaság bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenységét, b).. okozna, ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni.,..év. hó nap... a minősítés kezdeményezőjének aláírása Az adathordozón szereplő adatokat a minősítési javaslatban foglaltak alapján -ig.. (minősítési szint) minősítem.,..év. hó nap P.H. Készült:. példányban 1. példány: lap + lap minősítési javaslat + összes lap melléklet 2. példány: lap + összes lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat előadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás. minősítő aláírása minősítő beosztása

27 14. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Amikor a minősítő és a minősítés kezdeményezője ugyanaz a személy. Irattári példány) Rendőri szerv megnevezése Száma: /20 Tük..számú példány Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: Minősítési szint! érvényességi idő minősítő neve beosztása esetleg különleges kezelési utasítás! Címzett S z é k h e l y Tisztelt Asszony/Úr! Szöveg:... Melléklet:.. szám nyt. szám. pld. szám lapszám. minősítési szint,..év. hó nap P.H. Minősítési szint! MINŐSÍTÉSI JAVASLAT Kiadmányozó neve, rendfokozata beosztása Az adathordozón szereplő adatokat a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 5. és 6. -ában foglaltak alapján.-ig (minősítési szint) minősítem.

28 2 INDOKOLÁS 1) Az adathordozón szereplő adatok minősítéssel védhető, a Magyar Köztársaság.. tevékenysége körébe tartoznak, 2) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a).. károsítaná a Magyar Köztársaság bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenységét, b).. okozna, ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni.,..év. hó nap P.H.. minősítő aláírása minősítő beosztása Készült:. példányban 1. példány: lap + lap minősítési javaslat + összes lap melléklet 2. példány: lap + összes lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat előadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás

29 15. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Címzetti példány) Rendőri szerv megnevezése Száma: /20...Tük. 2. számú példány Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: Minősítési szint! érvényességi idő minősítő neve beosztása esetleg különleges kezelési utasítás! Címzett S z é k h e l y Tisztelt Asszony/Úr! Szöveg:... Melléklet:.. szám nyt. szám. pld. szám lapszám. minősítési szint,..év. hó nap P.H. Kiadmányozó neve, rendfokozata beosztása Készült:. példányban 1. példány: lap + lap minősítési javaslat + összes lap melléklet 2. példány: lap + összes lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat előadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás Minősítési szint!

30 16. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Az iratnak csak egy része minősített) Rendőri szerv megnevezése Szám: /20 Tük... számú példány Címzett S z é k h e l y Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: Az 1. oldal 2. bekezdés Minősítési szint! érvényességi idő minősítő neve beosztása esetleg különleges kezelési utasítás! Tisztelt Asszony/Úr! Szöveg:... Minősítési szint! Szöveg:... Minősítési szint! Szöveg:... Szöveg:... Szöveg:...

31 2 Szöveg:.,..év. hó nap P.H. MINŐSÍTÉSI JAVASLAT Kiadmányozó neve, rendfokozata beosztása Javasolom az adathordozó 1. oldalának 2. bekezdésében szereplő adatokat a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 5. és 6. -ában foglaltak alapján.-ig (minősítési szint) minősíteni. INDOKOLÁS 1) Az adathordozó 1. oldalának 2. bekezdésében szereplő adatok minősítéssel védhető, a Magyar Köztársaság.. tevékenysége körébe tartoznak, 2) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a).. károsítaná a Magyar Köztársaság bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenységét, b).. okozna, ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni.,..év. hó nap... a minősítés kezdeményezőjének aláírása Az adathordozón szereplő adatokat a minősítési javaslatban foglaltak alapján -ig.. (minősítési szint) minősítem.,..év. hó nap P.H. Készült:. példányban 1. példány: lap + lap minősítési javaslat + összes lap melléklet 2. példány: lap + összes lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat előadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás. minősítő aláírása minősítő beosztása

32 17. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Egy minősítési jelölésű adat megismétlése) Rendőri szerv megnevezése Szám: /20 Tük... számú példány Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: Minősítési szint! érvényességi idő minősítő neve beosztása esetleg különleges kezelési utasítás! A minősítési jelölés megismételve a./ ikt. számú irat alapján. Címzett S z é k h e l y Tisztelt Asszony/Úr! Szöveg:... Szöveg:...,..év. hó nap P.H. Kiadmányozó neve, rendfokozata beosztása Készült:. példányban 1. példány: lap + összes lap melléklet 2. példány: lap + összes lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat előadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás Minősítési szint!

33 18. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Különböző vagy több azonos minősítési jelölésű adat megismétlése) Rendőri szerv megnevezése Szám: /20 Tük... számú példány Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: Titkos! minősítő neve beosztása esetleg különleges kezelési utasítás! A minősítési jelölés megismételve a 6543/2011. ikt. számú irat alapján. Címzett S z é k h e l y Tisztelt Asszony/Úr! Szöveg:... Bizalmas! Szöveg:. ( Bizalmas! ig, minősítő neve, beosztása, 456/2010. ikt. szám) Bizalmas! Szöveg:... Titkos! Szöveg:. ( Titkos! ig, minősítő neve, beosztása, 9752/2011. ikt. szám) Titkos!

34 2 Szöveg:... Korlátozott terjesztésű! Szöveg:. ( Korlátozott terjesztésű! ig, minősítő neve, beosztása, 3871/2011. ikt. szám) Korlátozott terjesztésű! Szöveg:... Titkos! Szöveg:. ( Titkos! ig, minősítő neve, beosztása, 6543/2011. ikt. szám) Titkos! Szöveg:...,..év. hó nap P.H. Készült:. példányban 1. példány: lap + összes lap melléklet 2. példány: lap + összes lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat előadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás Kiadmányozó neve, rendfokozata beosztása

35 19. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz (Felülvizsgálat során a minősítési szint csökkentése, valamint az érvényességi idő módosítása) Rendőri szerv megnevezése Szám: /20 Tük... számú példány Címzett S z é k h e l y Tisztelt Asszony/Úr! Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: Szigorúan titkos! ig minősítő neve beosztása esetleg különleges kezelési utasítás! Bizalmas! ig minősítő neve, beosztása minősítő/felülvizsgálati szakértő aláírása vagy a minősítési szint csökkentéséről, az érvényességi idő módosításáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószáma felülvizsgálat dátuma esetleg különleges kezelési utasítás! titkos ügykezelő neve, beosztása Szöveg: Szigorúan titkos! Bizalmas!

36 2 Szigorúan titkos! Bizalmas! Szöveg:,..év. hó nap P.H. Kiadmányozó neve, rendfokozata beosztása Szigorúan titkos! Bizalmas!

37 (Felülvizsgálat során a minősítési szint csökkentése, az érvényességi idő módosítása esetén a minősítési javaslat) Rendőri szerv megnevezése Szám: /20 Tük... számú példány MINŐSÍTÉSI JAVASLAT Tárgy: Hiv. szám: Előadó: Telefon: A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az. -okban foglaltakra is figyelemmel, javaslom a iktatószámú adathordozón szereplő adatokat ig Bizalmas! -sá minősíteni. INDOKOLÁS 1) A..iktatószámú adathordozón szereplő adatok minősítéssel védhető, a Magyar Köztársaság. tevékenysége körébe tartoznak, 2) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a) a Magyar Köztársaság bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenységét, b).., ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni.,..év. hó nap... a minősítés kezdeményezőjének aláírása A..iktatószámú adathordozón szereplő adatokat a minősítési javaslatban foglaltak alapján ig Bizalmas! -sá minősítem.,..év. hó nap Készült: 1 példányban 1. példány: 1lap Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat előadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár P.H.. minősítő aláírása minősítő beosztása

38 20. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz Név szerinti nyilvántartó karton Név, rendfokozat, beosztás Megnyitva: Nyilvántartókarton száma: TÜK aláírása: Lezárva: Ssz. Minősített adathordozó Iktatószáma Pld. szám lap szám Minősítési szint Átvétel ideje, aláírás Visszavétel ideje, aláírás

39 21. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz szerv megnevezése Fnyt. számú: IKTATÓKÖNYV minősített iratok nyilvántartására Ez az iktatókönyv:..., azaz... számozott lapot tartalmaz. Megnyitva:... (dátum) Lezárva:... (dátum) P. H.... titkos ügykezelő

40 Érkezett/Saját készítésű irat Sorszám Érkezés Iktatás időpontja időpontja módja Minősítési szint érvényességi idő Küldő megnevezése Küldő iktatószáma (hivatkozási szám) Példánysorszám Terjedelem Mellékletek száma terjedelme Felülvizsgálat időpontja eredménye

41 Tárgy szervezet i egysége Ügyintéző terjedelme Továbbított irat példánysorszáma / címzettje továbbítás neve időpontja módja Irattárba helyezés kelte Kezelési bejegyzés (csatolás, megsemmisítés időpontja és a megsemmisítési jegyzőkönyv iktatószáma stb.)

42 IKTATÓLAP aláírás: a./20 sz. irathoz Sorszám:. Alszám Érkezés Időpont módja Iktatás időpontja Min. szint Érv. idő Küldő megn. Küldő iktatószáma pld. ssz. lapsz. Mell. Pld. s.sz. Mell. lapsz. Felülvizsgálat időpontja eredménye Tárgy Ügyint. Szervezeti egység Ügyint. név. lapsz. Továbbított irat példány sorszám/ címzett időpontja/ módja Irattárba helyezés kelte Kezelési bejegyzés (csatolás, megsemm. időpontja, megsemm. jkv. iktatószáma stb.)

43 Alszám Érkezés Időpont módja Iktatás időpontja Min. szint Érv. idő Küldő megn. Küldő ikt. száma pld. ssz. lapsz. Mell. Pld. ssz. Mell. lapsz. Felülvizsgálat időpontja eredménye Tárgy Ügyint. Szervezeti egység Ügyint. név lapsz. Továbbított irat példány sorszám/ címzett időpontja/ módja Irattárba helyezés kelte Kezelési bejegyzés (csatolás, megsemm. időpontja, megsemm. jkv. iktatószáma stb.)

44 22. melléklet a 26/2011. (XII. 30.) ORFK utasításhoz szerv megnevezése Fnyt. számú: BELSŐ ÁTADÓKÖNYV Ez a belső átadókönyv:..., azaz... számozott lapot tartalmaz. Megnyitva:... (dátum) Lezárva:... (dátum) P. H.... titkos ügykezelő

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/23. szám Budapest, 2009. október 15. Szám: 33069/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 38/2009. (OT 23.) ORFK utasítás a kiadatási

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. január 31. Tartalom Oldal Utasítások 1/2012. (I. 6.) LÜ utasítás a minõsített adatok védelmének

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. Szám: 34450/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 3/2011. (OT 17.) ORFK intézkedés az

Részletesebben

A nemzetbiztonsági ellenőrzés:

A nemzetbiztonsági ellenőrzés: A személyi biztonsági tanúsítvány A nemzetbiztonsági ellenőrzés: Bizalmas! és a magasabb minősítési szintű adat felhasználásához a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében,

Részletesebben

A BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG A BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 2.0 2017. december 12. Dr. Marcsek Sándor r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető Cím: 7150 Postafiók:

Részletesebben

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás 6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2012. III. 9 től A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 2012. 2 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.),

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu 2

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról 13169 27/2014.

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/5. szám Budapest, 2011. május 26. Szám: 15389/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 6/2011. (V. 23.) ORFK utasítás a cigány származású

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/07/40-5/2015. 32/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Biztonsági Szabályzata a minősített

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 126. évfolyam 2011. május 20. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 19/2011. (V. 20. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV

Részletesebben

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. -ának (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás. a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás. a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról Szám: 40/2009. A Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18708. számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2005. december 2006. évi. törvény a minősített

Részletesebben

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.)

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) Az adatvédelem alapjai Az emberi méltósághoz való jogból eredeztethető Magánszféránk védelmét szolgálja Magyarország Alaptörvényének 6. Cikke: mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való jog

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2009. (II. 6. MÁV Ért. 5.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Titokvédelmi

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 48/2014. (XI. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A belügyminiszter./2011. ( ) BM. rendelete

A belügyminiszter./2011. ( ) BM. rendelete 1 A belügyminiszter./2011. ( ) M rendelete a elügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés

Részletesebben

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról 11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás a Titokvédelmi Szabályzatról Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtására kiadott, a minősített adat

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6147 számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: dr. Szilvásy György polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter Budapest, 2008.

Részletesebben

A SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK HIVATALA A SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 2017. július 18. dr. Nagy Sándor István r. százados hivatalvezető iratkezelésért felelős vezető Cím:

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Budapest, 2012. október 10.

DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Budapest, 2012. október 10. DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Budapest, 2012. október 10. Hajzer Miklós ezredes HVK HIICSF Dokumentumvédelmi Osztály, osztályvezető Telefonszám: HM 254-99 Az előadás tematikája 1. Az iratkezelési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS a Korlátozott terjesztésű minősítéssel ellátott mérőeszközök kezeléséhez vizsgaszervező intézmények részére

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS a Korlátozott terjesztésű minősítéssel ellátott mérőeszközök kezeléséhez vizsgaszervező intézmények részére 2011. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága MÓDSZERTANI AJÁNLÁS a Korlátozott terjesztésű minősítéssel ellátott

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások: 2013/13. szám Budapest, 2013. június 14. Szám: 22922/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás a szolgálati

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

25/2009. (OT 14.) ORFK utasítás. a rendőrségi ügyeleteken rendszeresített nyilvántartások egységes kezelési rendjére

25/2009. (OT 14.) ORFK utasítás. a rendőrségi ügyeleteken rendszeresített nyilvántartások egységes kezelési rendjére 25/2009. (OT 14.) ORFK utasítás a rendőrségi ügyeleteken rendszeresített nyilvántartások egységes kezelési rendjére zám: 25/2009. A rendőrségi ügyeleteken rendszeresített nyilvántartások kezelési rendjére

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/9. szám Budapest, 2011. augusztus 03. Szám: 22127/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 11/2011. (VII. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról 11 / 2011. számú IGAZGATÓI UTASÍTÁS a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben (a továbbiakban: ELGI) dolgozók

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Szám: 7/2012. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A-18/E.

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

5/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz.

5/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Érvényes: 2013. január 1-jétől. A Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról Magyar joganyagok - 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet - a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskö1. oldal 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet a népszavazás kezdeményezése során a választási

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről1 Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12714. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben