HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról /2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról /2014. (XII. 23.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (XII. 23.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól /2014. (XII. 23.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak, valamint a évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról /2014. (XII. 23.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) NGM utasítás a belföldi kiküldetések rendjéről /2014. (XII. 23.) NGM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 13/2013. (VII. 19.) NGM utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 22/2013. (XI. 22.) NGM utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (XII. 23.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (XII. 23.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 16/2014. (IV. 14.) NFM utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) BVOP utasítás a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról /2014. (XII. 23.) BVOP utasítás a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól /2014. (XII. 23.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal cafetéria-rendszerére vonatkozó részletszabályokról szóló 19/Eln./2012. [20/2012. (XII. 29.) GVH] utasítás módosításáról /2014. (XII. 23.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről /2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 8/2003. OIT szabályzat módosításáról 13371

2 13168 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról /2014. (XII. 23.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normájáról /2014. (XII. 23.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról /2014. (XII. 23.) ORFK utasítás a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról /2014. (XII. 23.) ORFK utasítás a határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosításáról II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények 22/2014. (XII. 23.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló évi XLV. törvény 2. és 3. -ainak hatálybalépéséről IV. Egyéb közlemények A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (REPROPRESS) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (ARTISJUS) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (FilmJus) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (HUNGART) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MAHASZ) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MISZJE) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (RSZ) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MASZRE) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (EJI) Pályázati felhívás Mohács város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására Pályázati felhívás Szigetvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására 13584

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám I. Utasítások A belügyminiszter 26/2014. (XII. 23.) BM utasítása a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdésének c) pontjában, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 58. (1) bekezdésében foglaltak alapján kiadom a következő utasítást: 1. A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 14/2010. (XI. 12.) BM utasítás. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter 1. melléklet a 26/2014. (XII. 23.) BM utasításhoz I. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzata a minősített adatok védelmére 1. A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.) és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján meghatározza: a) a személyi, fizikai és adminisztratív biztonsággal kapcsolatos, nemzeti és külföldi minősített adatok (a továbbiakban együtt: minősített adat) védelmére meghatározott helyi feladatokat, jogosultságokat és felelősségeket, b) a minősített adat biztonságának megsértése esetén szükséges eljárást, valamint c) a minősített adatok vészhelyzetben történő védelmének szabályait. 2. A Szabályzat hatálya kiterjed a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) hivatali egységeire, illetve mindazon munkatársakra (a továbbiakban: felhasználó), akiknek jogszabály vagy felhasználói engedély alapján munkavégzésük során minősített adatokat szükséges felhasználniuk. II. fejezet SZEMÉLYI BIZTONSÁG A nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadásával kapcsolatos feladatok 3. A biztonsági vezető a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) honlapján közzétett minta alapján egy példányban kiadja a nemzeti minősített adatot felhasználó, valamint a Mavtv. szerinti közreműködő személy nevére szóló, a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványt.

4 13170 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám A külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésével kapcsolatos feladatok 4. A biztonsági vezető kezdeményezi az NBF-nél a külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadását a NATO és az EU minősített adatokhoz hozzáférő felhasználók és közreműködők részére. A kezdeményezés érdekében az NBF honlapjáról letölthető, az érintett felhasználó adataival kitöltött és a biztonsági vezető által aláírt adatlapot, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági szakvélemény másolatát a biztonsági vezető megküldi az NBF részére. 5. A személyi biztonsági tanúsítvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes, az érvényességének lejárta előtt hat hónappal a biztonsági vezető, az önálló szervezeti egység vezetőjét értesíti az új személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához szükséges eljárás kezdeményezésének lehetőségéről. Az eljárást az illetékes önálló szervezeti egység vezetője kezdeményezi. Minősített adat felhasználása 6. Minősített adat felhasználására csak olyan személy jogosult, akinél ez állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt, és aki jogszabály eltérő rendelkezése hiányában rendelkezik a) érvényes és a felhasználni kívánt minősített adat minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal, b) titoktartási nyilatkozattal, valamint c) felhasználói engedéllyel. 7. A BM hivatali szervezeti egységeinél minősített adat felhasználására felhasználói engedély nélkül titoktartási nyilatkozat aláírását követően jogosult a minősített adatot kezelő szerv vezetője, illetve a biztonsági vezető. 8. A BM hivatali szervezeti egységeinél felhasználói engedély kiadására az alábbi vezetői beosztást betöltő személyek jogosultak: a) Szigorúan titkos! adat felhasználói engedélyeinek kiadására jogosultak aa) az államtitkárok, ab) a helyettes államtitkárok, valamint ac) a Miniszteri Kabinet vezetője, b) Titkos!, Bizalmas! és Korlátozott terjesztésű! adat felhasználói engedélyeinek kiadására az a) pontban foglalt vezetők, valamint a főosztályvezetők. 9. A 8. pont a) alpontjában felsorolt beosztásokat betöltő személyek részére a felhasználói engedély kiadására a belügyminiszter, a 8. pont b) alpontjában felsorolt vezetők részére a 8. pont a) alpontjában felsorolt vezetők jogosultak. 10. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a birtokában lévő minősített adatot jogosulatlan személy ne ismerhesse meg. 11. A biztonsági vezető köteles gondoskodni arról, hogy a Nyilvántartó titkos ügykezelője naprakész és pontos információval rendelkezzen a felhasználói engedéllyel és a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező felhasználókról. 12. A minősített adat felhasználására való jogosultság a felhasználói engedély visszavonásával szűnik meg.

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám A személyi biztonsági tanúsítvány, felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kezelése, tárolása, megsemmisítése 13. A biztonsági vezető intézkedik a személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és a titoktartási nyilatkozatok nyilvántartásba vételéről. 14. A 13. pontban meghatározott okmányok tárolását a biztonsági vezető által e feladatra írásban kijelölt személy végzi. 15. A nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását vagy lejártát követően a biztonsági vezető haladéktalanul intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett történő megsemmisítéséről. 16. A külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány esetében a biztonsági vezető az NBF-et írásban értesíti, ha az érintett személy tekintetében a szükséges biztonsági feltételek már nem állnak fenn. Ezt követően a biztonsági vezető intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett történő megsemmisítéséről. 17. A felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat a felhasználói engedély visszavonását követően 8 évig nem selejtezhető. Ezt követően a biztonsági vezető intézkedik ezen okmányok selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett történő megsemmisítéséről. A minősített adatot felhasználók igazolatlan távolléte esetén szükséges intézkedés 18. A titkos ügykezelő igazolatlan távolmaradása esetén a biztonsági vezető által kijelölt 2 tagú bizottság a Nyilvántartóban vagy a Kezelő ponton teljes vagy részleges iratellenőrzést hajt végre, attól függően, hogy a titkos ügykezelő az iratok egészét vagy csak egy részét kezelte. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor a VI. fejezetben meghatározott feladatokat kell végrehajtani. 19. Vezető vagy ügyintéző igazolatlan távolmaradása esetén a biztonsági vezető által kijelölt 2 tagú bizottság feladata a vezető vagy az ügyintéző birtokában az általa használt biztonsági tárolóban lévő minősített adatokra kiterjedő tételes ellenőrzés végrehajtása. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor a VI. fejezetében meghatározott feladatokat kell végrehajtani. 20. A biztonsági vezető, illetve a titkos ügykezelő a kinevezésének megszűnése esetén a feladatokat, az okmányokat és az eszközöket utódjának, ennek hiányában a belügyminiszter vagy a közigazgatási államtitkár által kijelölt személynek jegyzőkönyv felvétele mellett átadja. Ha a minősített adatot felhasználó személy jogviszonya megszűnik az adott szervezetnél, akkor a titkos ügykezelőnél jegyzőkönyv felvétele mellett el kell számolnia a felhasznált minősített adataival. III. fejezet FIZIKAI BIZTONSÁG A fizikai biztonsági követelmények érvényesülése 21. A BM hivatali szervezeteinél Bizalmas! és ennél magasabb minősítési szintű minősített adat a 40. pont figyelembevétele mellett az I. vagy II. osztályú biztonsági területen használható fel és tárolható. 22. A minősített adatok védelmének érdekében alkalmazott fizikai biztonsági intézkedések mértékének arányban kell állnia a minősítés szintjével, a minősített adatok mennyiségével, a minősített adat biztonságát veszélyeztető körülményekkel.

6 13172 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám A biztonsági vezető reagáló erővel kapcsolatos feladatai 23. A biztonsági vezető intézkedik arról, hogy a reagáló erő számára a biztonsági területtel és az adminisztratív zónával kapcsolatos feladatok így különösen az elektronikus jelzőrendszer által adott éles és téves riasztások esetén követendő eljárások írásban meghatározásra és a reagáló erő részére átadásra kerüljenek. Az eljárást úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus jelzőrendszer által adott riasztásról, valamint a reagáló erő által tett intézkedésről a biztonsági vezető értesítést kapjon. Egyedi esetben a biztonsági vezető a reagáló erő parancsnokával egyeztetve teszi meg a szükséges védelmi intézkedéseket. Kulcsok és kódok 24. (1) Munkaidő után a biztonsági tárolók és a biztonsági terület használatban lévő kulcsait zárható, biztonságos kulcsdobozban a reagáló erőnél, a BM 1051 Budapest, Mérleg utca. 3 szám alatti épületének félemeletén szolgálatot teljesítő Készenléti Rendőrség őrségének körletében kell elhelyezni. A kulcsdobozok leadását és felvételét egy arra alkalmas nyilvántartó füzetben kell rögzíteni. (2) A felhasználó által használt kulcs sérülésével, elvesztésével kapcsolatos eseményről a biztonsági vezetőt tájékoztatni kell. 25. A biztonsági tárolók és a biztonsági területek beleleértve a külső telephelyeken működő nyilvántartókat és kezelőpontokat is tartalékkulcsait és kódjait a biztonsági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy hitelesen lezárt, nem áttetsző borítékban elhelyezve, a tárolt adatok minősítési szintjének megfelelő biztonsági tárolóban őrzi. 26. (1) A tartalékkulcsok, kódok őrzés céljából a biztonsági vezetőnek történő átadása és visszavétele dokumentált módon, az erre a célra megnyitott tartalékkulcs-nyilvántartásban írásban történik. (2) A tartalékkulcs felhasználását a biztonsági vezetőnek írásban kell dokumentálnia. 27. A biztonsági területen használt kódok megváltoztatására kerül sor: a) a berendezés használójának megváltozásakor, b) a berendezés használatbavételekor és javítása után, c) a kód felfedése (illetéktelen személy tudomására jutása) vagy annak veszélye esetén vagy d) legalább minden hat hónap elteltével. 28. A kódok megváltoztatásának tényét és időpontját a biztonsági vezető által kezelt kódcsere-nyilvántartásban kell rögzíteni. A kódot a kódcsere-nyilvántartásba beírni nem szabad. Karbantartás, próbariasztás 29. A biztonsági vezető köteles intézkedni a biztonsági területre telepített biztonságtechnikai eszközöknek és rendszereknek a gyártó előírása szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal történő karbantartásáról. 30. Az elektronikai jelzőrendszer működőképességét a biztonsági vezető negyedévente köteles próbariasztással ellenőrizni és a próbariasztás eredményét írásban dokumentálni. Az elektronikai jelzőrendszer hibás működésének észlelése esetén a biztonsági vezető köteles intézkedni a hiba elhárítása érdekében. Látogatók mozgása a biztonsági területen 31. A biztonsági vezető engedélyezi a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező látogatók azonosító kártya viselése melletti önálló, kíséret nélküli mozgását a biztonsági területen, amennyiben a biztonsági területre érkező látogató biztonsági vezetője írásban igazolja, hogy a látogató személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. 32. A személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező személy csak kísérettel léphet be.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám Létesítményüzemeltetési feladatok a biztonsági területen 33. Biztonsági területen létesítményüzemeltetési feladatot csak a biztonsági területen tartózkodni jogosult személyek jelenlétében szabad végezni. IV. fejezet ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁG 34. A BM-ben az alábbi szervezeti egység működtet Nyilvántartót: a) Rendészeti Államtitkárság, b) Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, c) NBF. 35. A BM a nemzeti minősített adatok felhasználására és nyílt tárolására alkalmas Archív Irattárat üzemeltet a BM központi épületében kialakított I. osztályú biztonsági területen. 36. A 34. pont a) alpontja szerinti Nyilvántartó és az Archív Irattár hivatali munkarendben biztosítja a minősített adatok felhasználását. A hivatali időn túli felhasználást a Nyilvántartó esetében a rendészeti államtitkár, az Archív Irattár esetében a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár engedélyezi. 37. (1) Az informatikai helyettes államtitkár a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok zárt tárolására és felhasználására a rendészeti államtitkár alárendeltségében működő, a II. osztályú biztonsági területén kialakított, a Belügyminisztérium rejtjelfelügyeletét kiszolgáló Kezelő pontot üzemeltet. (2) A Kezelő pont hivatali munkarendben biztosítja a minősített adatok felhasználását. A hivatali időn túli felhasználást az informatikai helyettes államtitkár engedélyezi. (3) A Kezelő pont üzemeltetéséhez szükséges személyi és technikai feltételeket az informatikai helyettes államtitkárság biztosítja. 38. (1) A BM a külföldi minősített adatok felhasználására és zárt tárolására alkalmas, az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár alárendeltségében működő NATO-EU Nyilvántartót üzemeltet a BM központi épületében kialakított II. osztályú biztonsági területen. (2) A NATO-EU Nyilvántartó hivatali munkarendben biztosítja a minősített adatok felhasználását. A hivatali időn túli felhasználást az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár engedélyezi. 39. A nemzeti és külföldi Korlátozott terjesztésű! minősítési szinttel ellátott adathordozók felhasználása és zárt irodabútorban történő tárolása a BM központi épületében az adminisztratív zónán belül e szabályzatban meghatározott szabályok szerint történhet. 40. A nemzeti Bizalmas! vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot tartalmazó, papíralapú adathordozón lévő minősített adat felhasználása hivatali munkaidőben adminisztratív zónán belül is történhet. Az adathordozót a hivatali munkaidő végén át kell adni a titkos ügykezelőnek, vagy annak biztonságos szabályszerű tárolásáról gondoskodni kell. 41. A BM épületének adminisztratív zónája az épület határoló falain belül található.

8 13174 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám V. fejezet MINŐSÍTETT ADATOK KÉSZÍTÉSE, KEZELÉSE A minősített adatok készítése, a minősítési jelölés megismétlése 42. Feladat- és hatáskörükben minősítésre jogosultak: a) Szigorúan titkos! minősítés esetén az államtitkárok, a helyettes államtitkárok, b) Titkos!, Bizalmas! és Korlátozott terjesztésű! minősítés vonatkozásában az a) pontban felsorolt vezetők, a miniszter kabinetfőnöke és a főosztályvezetők. 43. A bűnüldözési, valamint nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok körében bármilyen szintű minősítésre jogosult a miniszter kabinetfőnöke, a rendészeti államtitkári kabinetfőnök, a Rendészeti Koordinációs Főosztály vezetője és a Rendészeti Információs Iroda vezetője. 44. A BM hivatali szervezeti egységeinél Bizalmas! és ennél magasabb minősítési szintű nemzeti, NATO és EU minősített adatot készíteni a BM 1051 Budapest, József Attila u alatti épületének adminisztratív zónáján belül, II. osztályú biztonsági területen lehet. 45. Nemzeti minősített adat készítése során a készítő a minősítési szintet, az érvényességi időt, a minősítő nevét és beosztását az adathordozó első oldalának felső részén vagy ha ezt az adathordozó jellege kizárja külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban tünteti fel. 46. Ha a BM-ben külföldi minősített adat keletkezik, az adat minősítésére az érintett nemzetközi szervezet biztonsági szabályai az irányadók. 47. Több lapból álló papíralapú adathordozó esetén elektronikus minősített adat esetén, ha ez technikailag megoldható a minősítési szintet minden egyes minősített adatot tartalmazó oldalon, annak felső és alsó részének közepén fel kell tüntetni. 48. A nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányán vagy ha ezt az adathordozó jellege kizárja külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban szerepelnie kell a minősítési javaslatnak és a minősítési javaslat tárgyában hozott döntésnek. A minősítő a döntését saját kezűleg aláírja vagy elektronikus aláírásával látja el. 49. A minősítési jelölés megismétlése esetén biztosítani kell a megismételt minősített adat azonosíthatóságát és elkülöníthetőségét. Megismételt minősített adat készítése során a készítő a megismételt minősítési jelölést az adathordozó első oldalának felső részén vagy ha ezt az adathordozó jellege kizárja külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban tünteti fel. Az így készített minősített irat első oldalán, a minősítési jelölés alatt a következő szöveget kell feltüntetni: A minősítési jelőlés megismétlésére a.. ikt. számú minősített irat alapján került sor. 50. Ha a készítő egyszerre különböző vagy több azonos minősítési jelölésű adatot ismétel meg, akkor közvetlenül a megismételt minősített adatoknál tünteti fel a megismételt minősített adatok minősítési jelölését, valamint az adathordozó iktatószámát. Az adathordozó első oldalának felső részén vagy, ha ezt az adathordozó jellege kizárja, külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű adatállományban a legmagasabb minősítési szintet és leghosszabb érvényességi időt tartalmazó megismételt minősítési jelölést szerepelteti. 51. Minősített adatok elektronikus, elektromagnetikus vagy optikai úton történő kezelésére alkalmas eszközön vagy, ha ezt az eszköz jellege kizárja, külön kísérőlapon a kezelt adatoknak megfelelő legmagasabb minősítési szint szerepel. 52. Ha épület, építmény vagy tárgyi eszköz képez nemzeti minősített adatot, akkor a minősített adat létrejöttéhez szükséges minősítési javaslat és a minősítés tárgyában hozott döntés megjelenítése külön kísérőlapon történik.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám A minősítő határozza meg, hogy a minősített adatot tartalmazó adathordozóból hány példány készüljön. 54. A minősítő által meghatározott példányszámon felül a minősítő engedélye vagy hozzájárulása nélkül további példányt készíteni nem lehet. 55. A minősített adat készítése során az R. 38. (1) és (2) bekezdésében, valamint az eredeti irattári példány esetében a (3) bekezdésében meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza: a) a készítő szerv megnevezését, b) a példányszámot, a példánysorszámot, c) elektronikus minősített adat esetét kivéve az adathordozó terjedelmét, d) a mellékletek esetén azok darabszámát, példánysorszámát, terjedelmét és az adathordozótól eltérő szintű minősítés esetén minősítési szintjét, e) a kiadmányozás dátumát, továbbá f) az eredeti irattári példány esetében a kiadmányozó aláírását, elektronikus minősített adat esetén elektronikus aláírását. 56. Az egyes példányok címzettjeinek felsorolását az irattári példányhoz csatolt az egyes címzettek részére továbbított példány sorszámát is megjelenítő külön elosztó tartalmazza. Az egyes példányok címzettjeit külön elosztó helyett az adathordozó is tartalmazhatja. 57. Ha a 110. és a 111. pontban meghatározottak feltüntetésére az adathordozó jellege miatt nincs mód, akkor azokat külön kísérőlap vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállomány tartalmazza. 58. A minősítő a minősítéssel egyidejűleg a minősített adat különleges kezeléséről is rendelkezhet. A minősítő a minősített adat hordozóján ha ezt az adathordozó jellege kizárja, akkor külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban, valamint annak csomagolásán a következő különleges kezelési utasításokat alkalmazhatja: a) Saját kezű felbontásra!, b) Más szervnek nem adható át!, c) Nem sokszorosítható!, d) Kivonat nem készíthető!, e) Elolvasás után visszaküldendő!, f) Zárt borítékban tárolandó!, g) Különösen fontos!, valamint h) más, a minősített adat sajátosságától függő különleges kezelési utasítást. 59. A minősítő különleges kezelési utasításától csak a minősítő írásbeli engedélyével lehet eltérni. A Nyilvántartó és a Kezelő pontok által kezelt alapvető nyilvántartások 60. A Főnyilvántartó könyvet a 34. pont a) alpontja szerinti Nyilvántartó kezeli. 61. Iratkezelési segédletek: a) Iktatókönyv (nemzeti, NATO, EU minősített adatok szerint elkülönítve), b) Belső átadókönyv (nemzeti, NATO, EU minősített adatok szerint elkülönítve), c) Külső kézbesítőkönyv, illetve futárjegyzék. 62. A biztonsági vezető által kezelt nyilvántartások: a) Tartalékkulcsok, kódok nyilvántartása, b) Kódcsere-nyilvántartás, c) Karbantartási napló.

10 13176 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám A minősített adatok kezelése során használt nyilvántartások hitelesítése 63. A titkos ügykezelő az általa kezelt iratkezelési segédleteket és egyéb nyilvántartásokat használatba vételük előtt összefűzi, körcímkével leragasztja, megszámozza vagy megszámolja, hitelesítési záradékkal ellátja, valamint a BM körbélyegzőjének lenyomatával, a hitelesítés dátumának feltüntetésével és olvasható aláírásával igazolja a hitelességet. 64. A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni a BM megnevezését, a főnyilvántartó könyvi számot, a lapok számát, a megnyitás dátumát a lezárás dátumának helyét üresen hagyva és a körbélyegző lenyomatát. 65. A főnyilvántartó könyvet a minősített adatot kezelő szerv vezetője hitelesíti. Iratkezelési segédletek és az egyéb nyilvántartások főnyilvántartásba vétele 66. A Nyilvántartó és a Kezelő pontok által használt valamennyi hitelesített iratkezelési segédletet a főnyilvántartó könyvben vagy az elektronikus iktatórendszerben kell nyilvántartásba venni, amelyek nyilvántartási számként a főnyilvántartó könyv sorszámát kapják (pl Fnyt). 67. A főnyilvántartó könyv egyes sorszámmal kezdődik, betelte után a következő főnyilvántartó könyv sorszám kihagyása nélkül folyamatos számképzéssel folytatódik. 68. A főnyilvántartó könyvet nem kell nyilvántartásba venni. 69. A főnyilvántartó könyv vagy az elektronikus iktatórendszer tartalmazza a minősített adatot kezelő állami szerv megnevezésénél használt iratkezelési segédletek és egyéb nyilvántartások a) megnevezését, b) terjedelmét, c) használatba vételének dátumát, d) végleges lezárásának dátumát, e) irattári tételszámát, f) selejtezése dátumát. 70. A főnyilvántartó könyv nem selejtezhető. 71. A BM megszűnésekor a főnyilvántartó könyvet jegyzőkönyvvel kell átadni a jogutód szervnek. Jogutód nélküli megszűnés esetén a főnyilvántartó könyvet az illetékes levéltár részére kell átadni. Más szervtől érkezett minősített adat átvétele 72. Más szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó küldeményt a címzett, a titkos ügykezelő vagy az ilyen küldemény átvételével minősített adatot kezelő szerv vezetője által írásban megbízott más személy (a továbbiakban: átvevő) vehet át. 73. A NATO és az EU intézményei Korlátozott terjesztésű! minősített adatait tartalmazó küldeményt a felhasználásra jogosult személy is átveheti. 74. A minősített adatot tartalmazó küldeménynél az átvevő személy ellenőrzi: a) a címzés alapján a minősített adatot tartalmazó küldemény átvételére való jogosultságát, b) a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken szereplő iktatószám és példánysorszám, valamint a minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolásán szereplő iktatószám és példánysorszám egyezését, valamint c) a zártan érkezett küldemény csomagolásának sértetlenségét.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám Az átvevő a külső kézbesítőkönyvben dátum, a futárjegyzéken időpont feltüntetése mellett nevével, aláírásával, valamint bélyegzőlenyomattal igazolja a küldemény átvételét. 76. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén az átvevő a küldeményt annak felbontása nélkül azonnal továbbítja a címzettnek, vagy ha ez nem lehetséges, visszajuttatja a feladónak. A minősített adatot tartalmazó küldemény felbontása 77. Ha a minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolása sérült, a küldeményt átadó jelenlétében az átvevő a küldeményt felbontja, és ellenőrzi annak tartalmát. Az intézkedésről két példányban jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó és az átvevő is aláír. A jegyzőkönyv egyik példánya aláírás ellenében az átadónak átadásra kerül, aki intézkedik a sérülés körülményeinek tisztázására. A sérülés ténye az átadási okmányon szerepel. 78. Ha a küldeményt az átvevő tévedésből bontja fel, akkor erről két példányban jegyzőkönyvet készít. A küldeményt szabályszerűen lezárja, és a jegyzőkönyv egyik példányával együtt a címzettnek soron kívül továbbítja. 79. Az átvevő a küldemény felbontásakor ellenőrzi a minősített adatot tartalmazó adathordozó hiánytalan meglétét a csomagoláson feltüntetett azonosító adatokkal, valamint az adathordozón feltüntetett adatokkal. Ha az átvevő hiányt észlel, két példányban jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egyik példányát a küldő szerv részére továbbítja. 80. A titkos ügykezelő bontja fel a más szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó küldeményt, kivéve azt, amelyen a Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítás szerepel. Iktatás 81. A minősített adatok iktatása alszámos iktatási rendszerű papíralapú vagy az iratkezelési rendszer működését támogató, iktatási funkcióval rendelkező számítástechnikai program által működtetett iktatókönyvben (a továbbiakban: iktatókönyv) történik. A 34. pont a) alpontja szerinti Nyilvántartóban és a rejtjelfelügyeletet kiszolgáló Kezelő ponton az NBF elnöke által jóváhagyott 3.90 verziószámú Robotzsaru-Neo Elektronikus Iratkezelő rendszerprogramot kell használni. 82. A minősített adatok iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon történik úgy, hogy abból a) az iktatószám, b) az érkezés időpontja, módja, c) az iktatás időpontja, d) a minősítési szint és az érvényességi idő, e) a küldő megnevezése, f) a küldő iktatószáma (hivatkozási szám), g) a tárgy, h) az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző neve, i) a terjedelem, j) a mellékletek száma, terjedelme, k) a példánysorszám, l) a továbbítás időpontja, módja, m) a továbbításra kerülő példányok példánysorszáma, címzettje és terjedelme, n) az irattárba helyezés kelte, o) a megsemmisítés időpontja, a megsemmisítési jegyzőkönyv iktatószáma, p) a felülvizsgálat időpontja és eredménye és q) a kezelési bejegyzés (csatolás, határidő, visszaérkezés stb.) megállapítható legyen.

12 13178 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám 83. Az iktatás minden év január 1-jén 1-es főszámmal kezdődik, és a naptári év végéig emelkedő számmal folytatódik. A titkos ügykezelő az azonos tárgyban, ugyanabban az ügyben érkezett vagy készített újabb adatot az illető főszám 1-től növekvő alszámára iktatja. Ha más tárgyban érkezett vagy készült az újabb adat, akkor azt iktatókönyv következő főszámára iktatja. 84. Az iktatószám kötelezően tartalmazza a főszám/alszám/évszám adatokat, amelyben az évszám az aktuális év négy számjegye. A könnyebb azonosíthatóság érdekében a főszámot megelőzően fel kell tüntetni a szervezeti egységre/ iktatóhelyre/iktatókönyvre utaló számot, betűt vagy ezek kombinációját (pl. BM/1/12-1/2014.; BM/2/12-1/2014.). 85. Az egy ügyben keletkezett és együtt kezelt különböző adatokat tartalmazó adathordozók ideértve a nem minősítettek is együtt kezelhetők. Iktatásuk az elsőnek érkezett vagy keletkezett minősített adat iktatószámának soron következő alszámaira történik. 86. Az iktatáskor a titkos ügykezelő a minősített adat hordozóján vagy ha ezt az adathordozó jellege kizárja külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban elhelyezi az érkeztetéshez szükséges adatokat, továbbá feltünteti a minősített adat iktatószámát is. 87. A Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítással ellátott küldemény esetében a minősített adatot tartalmazó adathordozót a titkos ügykezelő zárt küldeményként iktatja az iktatókönyv megfelelő rovatainak kitöltésével. Az iktatókönyvben feltünteti, hogy a minősített adatot tartalmazó adathordozót Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítás miatt felbontás nélkül adta át. 88. A Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítással ellátott küldeményt a felbontásra jogosult személy a felhasználást követően lezárva és a lezárás helyén a minősített adatot kezelő állami szerv hivatalos bélyegzőjével ellátva, dokumentált módon adja át a titkos ügykezelőnek tárolás vagy más címzetthez való továbbítás céljából. A titkos ügykezelővel az iktatáshoz szükséges adatokat közli. 89. Az aktuális év iktatókönyvben történő lezárása az aktuális év utolsó munkanapján az utolsó főszámra történt iktatás után a papíralapú iktatókönyvben az utolsó főszámot követő aláhúzással, keltezéssel, aláírással és hivatalos bélyegző lenyomatának elhelyezésével, illetve iratkezelési szoftver alkalmazása esetén a lezárást követő főszámra történő iktatás kizárásának biztosításával történik. 90. Azon iratkezelési segédleten, amelyből a kezelt minősített adatok tartalmára vonatkozóan valamilyen érdemi információ levonható, a kezelt adatoknak megfelelő, legmagasabb megismételt minősítési jelölést kell feltüntetni. 91. Az iktatókönyv nem selejtezhető. A minősített adat szerven belül történő átadása, visszavétele 92. A minősített adatok BM-en belüli átadása, visszavétele csak a titkos ügykezelő útján, belső átadókönyvben, saját kezű, dátummal ellátott aláírás ellenében, dokumentáltan történhet. Elektronikus iratkezelő szoftver alkalmazása esetén minősített adat szerven belüli átadására, átvételére csak úgy kerülhet sor, ha az elektronikus iratkezelő rendszer a feleket hitelesítő szolgáltatás (PKI) vagy jelszavak segítségével azonosítja, és az átadás-átvétel az elektronikus iratkezelő rendszerben rögzítésre kerül. 93. A minősített adat szerven belül történő átadására és visszavételére szolgáló belső átadókönyv tartalmazza: a) a minősített adat iktatószámát, b) a minősítési szintet, c) a példánysorszámot, d) a példányonkénti terjedelmet, e) a címzettet, f) az átadás dátumát, g) az átadás tényének igazolását az átvevő nevének és saját kezű, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével,

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám h) a visszavétel dátumát és i) a visszavétel tényének igazolását a visszavevő nevének és saját kezű, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével. 94. A belső átadókönyvet a lezárást követően 8 évig kell megőrizni, utána selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíthető. Minősített adat szerven kívülre történő továbbítása 95. Minősített adatot tartalmazó küldemény más szerv részére történő belföldi továbbítása csak a titkos ügykezelőn keresztül történhet. A továbbításra külső kézbesítőkönyvben vagy futárjegyzéken dokumentálva kerülhet sor. A titkos ügykezelő a továbbítás tényét az iktatókönyvben rögzíti. 96. A külső kézbesítőkönyv vagy futárjegyzék tartalmazza: a) a minősített adat iktatószámát és példánysorszámát, b) a minősítési szintet, c) a címzettet, d) az átadás keltét, e) az átadás tényének igazolását az átvevő nevének és saját kezű, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével, továbbá f) a küldeményt átvevő szerv hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. 97. Minősített adatot tartalmazó küldemény belföldön az Állami Futárszolgálat, valamint a Magyar Honvédség Katonai Futárszolgálata útján a futárszolgálatok igénybevételére vonatkozó szabályok szerint, továbbá katonai futár vagy a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal belső futára (ami eddig felsorolásra került, az a továbbiakban együtt: futár), valamint a minősített adatot kezelő állami szerv vezetője által szükség esetén kijelölt személyes kézbesítő útján továbbítható. Minősített adatot tartalmazó küldeményt postai úton nem szabad továbbítani. 98. Személyes kézbesítőnek, valamint a rendvédelmi szervek belső futárának csak a minősített adatot továbbító szervezet állományába tartozó, a továbbított adat minősítési szintjének megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyt lehet kijelölni. 99. A titkos ügykezelő a külső kézbesítőkönyvvel vagy futárjegyzékkel együtt átadja a lezárt és a lezárás helyén a minősített adatot kezelő állami szerv hivatalos bélyegzőjével ellátott küldeményt a személyes kézbesítőnek vagy a futárnak. A személyes kézbesítő vagy a futár a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken aláírás ellenében adja át a küldeményt az átvételre jogosult személynek Minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére történő hozzáférhetővé tételét az adat minősítője, az adat minősítésének felülbírálatára jogosult minősítő vagy törvényben felhatalmazott személy engedélyezi Az EU és az EU intézményei Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű minősített adatai kivételével minősített adatot tartalmazó küldeményt külföldre vagy külföldről diplomáciai, konzuli, katonai futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvező, továbbá a nemzetközi szerződésben meghatározott személy továbbíthat Nemzeti minősített adat a megfelelő minősítési szinttel ellátott zárt küldeményben továbbítható. A borítékon, a csomagon a címzésen és a küldő szervre vonatkozó adatokon kívül a minősített adat iktatószáma, minősítési szintje, példánysorszáma és Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a küldő szerv bonthatja fel! figyelmeztetés, valamint a különleges kezelési utasítás kerül feltüntetésre. A küldemény lezárása biztosítja, hogy az esetleges felbontás, jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

14 13180 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám 103. Külföldi minősített adatot tartalmazó küldemény a Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szintű adat esetén dupla, nem átlátszó erős csomagolásban szállítható. A belső boríték a megfelelő minősítési szintet, valamint a címzett teljes megjelölését és címét, továbbá a szükséges kezelési utasításokat kell tartalmazza. A belső boríték megbízható védelmét biztosító külső borítón csak a címzett szerv megnevezése, a célállomás, a küldő szerv megnevezése és a küldemény iktatószáma szerepel, nem tüntethető fel olyan adat, ami arra enged következtetni, hogy a csomagban (boríték) külföldi minősített adatot tartalmazó adathordozó van. A minősített adat sokszorosítása, fordítása, kivonatolása 104. A NATO és EU Szigorúan titkos! minősítési szintű minősített adatai kivételével a minősített adat sokszorosítását, fordítását és kivonatolását írásban a címzett is engedélyezheti, kivéve ha a minősítő különleges kezelési utasításában azt megtiltotta A sokszorosítás, fordítás és a kivonatolás során keletkező, 1-től növekvő sorszámmal ellátott sokszorosított, fordított és kivonatolt példányok iktatása a minősített adat iktatószámán történik A külföldi minősített adat magyar fordítása esetében a minősítési szint eredeti nyelven, az eredeti formában jelenik meg. A nemzeti minősített adat idegen nyelvre fordításán a minősítési szint magyarul is feltüntetésre kell kerüljön A minősített adat sokszorosítását, fordítását, kivonatolását csak megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkező személy végezheti A minősített adatok sokszorosítását a BM-ben a titkos ügykezelők csak a Nyilvántartóban vagy biztonsági területen elhelyezett sokszorosító gépen végezhetik. A sokszorosítás végrehajtását követően a titkos ügykezelőnek haladéktalanul gondoskodnia kell a sokszorosított példányok iktatásba vételéről A sokszorosítás engedélyezését követően a sokszorosítás megkezdése előtt a sokszorosítandó iraton az alábbi záradékot kell alkalmazni: Sokszorosítva: példányban Egy példány: lap Kapják: 1. sz. soksz. pld.: 2. sz. soksz. pld.: A minősített adat felülvizsgálata 110. A BM minősítői ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg kötelesek legkésőbb 5 évenként felülvizsgálni az általuk vagy a jogelődjük által készített és a feladat- és hatáskörükbe tartozó nemzeti minősített adatot A felülvizsgálat eredményeként a minősítő, illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adat a) minősítését fenntartja, ha annak minősítési feltételei továbbra is fennállnak, b) minősítési szintjét csökkenti, illetve a minősítés érvényességi idejét módosítja, ha a minősítés feltételeiben változás történt, c) minősítését megszünteti, ha minősítésének feltételei a továbbiakban nem állnak fenn A minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési szint vagy az érvényességi idő módosításáról minden olyan címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot továbbították A minősítés fenntartásáról hozott döntés esetén a minősített adatot tartalmazó adathordozó, a külön kísérőlap vagy az elektronikus minősített adattól elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállomány a) a Minősítés fenntartva! jelölést, b) a minősítő nevét, beosztását,

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítés fenntartásáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és d) a felülvizsgálat dátumát tartalmazza A minősítés megszüntetéséről hozott döntés esetén a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett a minősített adatot tartalmazó adathordozó, a külön kísérőlap vagy az elektronikus minősített adattól elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállomány a) a Törölve! jelölést, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítés megszüntetéséről szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és d) a felülvizsgálat dátumát tartalmazza A minősítési szint csökkentéséről, valamint az érvényességi idő módosításáról hozott döntés esetén a minősítési szint, valamint az érvényességi idő áthúzása mellett a minősített adatot tartalmazó adathordozó vagy a külön kísérőlap vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállomány a) az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi időt, b) a minősítő nevét és beosztását, c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítési szint csökkentéséről, az érvényességi idő módosításáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és d) a felülvizsgálat dátumát tartalmazza A minősítési szint csökkentéséhez, valamint az érvényességi idő módosításához készített minősítési javaslatot a kezdeményező a nemzeti minősített adat hordozóján vagy ha erre nincs lehetőség külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban rögzíti. A felülvizsgálat eredményét a minősítési szint és érvényességi idő módosítása, valamint megszüntetése esetén az iktatókönyv is tartalmazza A minősítő vagy az általa kijelölt felülvizsgálati szakértő az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető módon csak együttesen kezelhető, feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok felülvizsgálata során hozott döntését és a felülvizsgálati eredményét az együtt kezelt minősített adatokhoz csatolt felülvizsgálati lapon is rögzítheti. A minősített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás 118. A minősítés felülvizsgálat során történő megszüntetése vagy megszűnése előtt a saját készítésű minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példánya ha jogszabály másként nem rendelkezik nem selejtezhető és nem semmisíthető meg. A saját készítésű minősített adat minősítésének megszűnése vagy megszüntetése után az adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányának selejtezésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben foglaltak az irányadóak A más szervtől kapott, valamint a saját készítésű minősített adatot tartalmazó adathordozó, ügyviteli érdeket nem képviselő többes példánysorszámú példányai a minősített adatot kezelő állami szerv vezetője vagy általa adott felhatalmazás alapján a biztonsági vezető jóváhagyását követően megsemmisíthetőek A megsemmisítésről minden esetben megsemmisítési jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a megsemmisítésre kerülő többes példánysorszámú adathordozón szereplő minősített adatok azonosításához szükséges adatokat: iktatószám, minősítési szint, terjedelem, példánysorszám, valamint a megsemmisítés tényét, módját és dátumát, a megsemmisítésnél jelen lévők és a megsemmisítést engedélyező vezető aláírását.

16 13182 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám 121. A megsemmisítés a titkos ügykezelő, valamint a biztonsági vezető által a minősített adatot kezelő állami szerv állományából kijelölt, a megsemmisítendő adathordozón szereplő minősített adatra érvényes felhasználói engedéllyel és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek jelenlétében történhet A megsemmisítést úgy kell végrehajtani, hogy a megsemmisített adathordozón szereplő minősített adat tartalmát utólag ne lehessen megállapítani A megsemmisítés időpontját, a megsemmisítési jegyzőkönyv iktatószámát az iktatókönyvben kell rögzíteni A megsemmisítési jegyzőkönyv nem selejtezhető. VI. fejezet ELEKTRONIKUS BIZTONSÁG A minősített adatok elektronikus rendszeren történő felhasználásának és tárolásának szabályai 125. A nemzeti és külföldi Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adat elektronikus kezelése nemzetbiztonsági műveletek kivételével csak a biztonsági területen belül, rendszerengedéllyel rendelkező minősített adatokat kezelő elektronikus rendszeren történhet A nemzeti és külföldi Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű minősített adat elektronikus kezelése a biztonsági területen vagy az adminisztratív zónán belül, rendszerengedéllyel rendelkező minősített adatokat kezelő elektronikus rendszeren történhet Minősített adatok kezelésére alkalmas elektronikus rendszeren, adminisztratív zónán kívülre adatot továbbítani rejtjelezett formában kell A minősített adatot tartalmazó számítástechnikai eszközök üzembe helyezését, javítását külső személyek részére a biztonsági vezető engedélyezi. Külső szervnek vagy személynek javítás vagy egyéb célból olyan számítógépes adathordozó, amelyen a minősített adatokat nem tették végleg felismerhetetlenné, nem adható át A minősített adatok elektronikus felhasználására vonatkozó további adatkezelési követelményeket a rendszerek rendszerbiztonsági dokumentációi szabályozzák Az EU Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű adatok elektronikus kezelésére alkalmas elektronikus adatkezelési rendszerüzemeltetés-biztonsági szabályzatban egyedileg kijelölt, az adminisztratív zónán belül telepített munkaállomásokon EU Korlátozott terjesztésű minősített adat elektronikus felhasználása lehetséges. VII. fejezet ELLENŐRZÉS, IRATFORGALMI STATISZTIKA Az ellenőrzés 131. A biztonsági vezető által kijelölt legalább 2 tagú bizottság útján minden év február 28-ig jegyzőkönyv felvétele mellett ellenőrizni kell a BM hivatali szervezeti egységeinél kezelt nemzeti, NATO és EU minősített adatok védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartását, továbbá el kell készíteni az előző évben a minősített adatot kezelő állami szervhez érkezett vagy ott készített minősített adatok iratforgalmi statisztikáját minősítési szintenkénti bontásban A biztonsági vezető minden év március 10-ig minősítési szintenkénti bontásban megküldi a NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó részére a NATO, illetve az EU minősített adatok tekintetében

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám lefolytatott éves ellenőrzés eredményét, valamint a BM-hez érkezett vagy ott készített NATO, valamint EU minősített adatok iratforgalmi statisztikáját A biztonsági vezető minden év március 31-ig minősítési szintenkénti bontásban megküldi az NBF-nek a nemzeti minősített adatok tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés eredményét és az előző évben a BM-hez érkezett vagy ott készített nemzeti minősített adatok iratforgalmi statisztikáját A biztonsági vezető ha súlyos szabálytalanságot vagy működési zavart észlel soron kívül bármikor elrendelheti a minősített adatok kezelésének, meglétének tételes bizottsági ellenőrzését. VIII. fejezet A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE 135. (1) Az a személy, akinek a tudomására jutott, hogy a minősített adat biztonságának megsértésére került sor, köteles tájékoztatni erről a biztonsági vezetőjét. (2) A biztonsági vezetőnek az (1) bekezdés szerinti jelzés esetén intézkednie kell az eset kivizsgálása és annak jegyzőkönyvben történő rögzítése iránt A vizsgálatról készített jegyzőkönyv tartalmazza: a) a veszélyeztetett minősített adatok azonosításához szükséges adatokat, b) a biztonság megsértésének körülményeit, c) a veszélyeztetettség idejét (ismert vagy vélelmezett időhatárait) és helyét, d) a veszélyeztetettség kialakulásának elsődleges okait, e) ha ismert, a biztonság megsértéséért felelőssé tehető személy nevét, továbbá f) a megtett intézkedések felsorolását Ha a Mavtv.-t vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a Szigorúan titkos!, a Titkos!, valamint a Bizalmas! minősítési szintű adat ezáltal illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, akkor erről a biztonsági vezető a jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg az adat minősítőjét és az NBF-et is tájékoztatja A fentieken kívül a biztonsági vezető intézkedik a minősített adat biztonságának megsértése kapcsán felmerülő kár felméréséről és enyhítéséről, valamint ha ez lehetséges a jogszerű állapot helyreállításáról. IX. fejezet A MINŐSÍTETT ADAT VÉSZHELYZETBEN TÖRTÉNŐ VÉDELME Vészhelyzet esetén az okozott kár elhárítására, felszámolására irányuló feladatok 139. A biztonsági területen bekövetkezett vészhelyzet esetén a kár elhárítására feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a biztonsági vezetőt értesíteni kell, és azzal egy időben az emberi élet veszélyeztetése nélkül meg kell kezdeni a kár felszámolását. A kár elhárítása, felszámolása során is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek a minősített adatokhoz. Ha a kárelhárítás során bizonyítható módon a minősített adat felhasználására illetéktelen személy minősített adat birtokába jutott, a biztonsági vezető köteles aláíratni az illetővel egy titoktartási nyilatkozatot Amennyiben emberi élet veszélyeztetése nélkül megoldható, meg kell kezdeni a biztonsági területen tárolt veszélyeztetett minősített adathordozók (iratok) mentését és biztonságos helyre szállítását. Az adathordozók megfelelő őrzéséről a biztonsági vezető köteles gondoskodni Ha a vészhelyzet a biztonsági területnek csak egy részét veszélyezteti, akkor az evakuálás helyszíne a 34. pont a) alpont szerinti Nyilvántartó irattár.

18 13184 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám 142. Ha a vészhelyzet csak a Nyilvántartót érinti, akkor az evakuálás helyszíne a BM Pince Trezor I. osztályú biztonsági terület Amennyiben a BM 1051 Budapest, József Attila u épületének egészét veszélyeztetné, akkor az evakuálás helyszíne: a) a NATO minősített adatokat tartalmazó adathordozók esetén a NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, b) az EU minősített adatokat tartalmazó adathordozók esetén az EU Központi Nyilvántartó, c) a nemzeti minősített adatokat tartalmazó adathordozók esetén a 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B A szállítás módját minden esetben a biztonsági vezető határozza meg oly módon, hogy olyan személy is jelen legyen, aki megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. Eljárás a kár elhárítását követően 145. A kár elhárítása után a biztonsági vezető által kijelölt 2 tagú bizottságnak fel kell mérni azt, hogy: a) milyen sérülések történtek a fizikai biztonsági rendszerben, b) a fizikai biztonsági rendszer sérülése mennyiben veszélyezteti a minősített adatok biztonságát, továbbá hogy c) eltűntek-e vagy megsemmisültek-e minősített adathordozók A felmérést követően a biztonsági vezető a) intézkedik a sérült vagy megsemmisült minősített adatot tartalmazó adathordozók és tárgyi eszközök jegyzékének elkészítése érdekében, b) írásban tájékoztatja minősített adatot kezelő szerv vezetőjét a felmérés eredményéről, c) gondoskodik a fizikai biztonság helyreállításáról, valamint d) a nem sérült minősített adathordozók megfelelő védelméről. X. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 147. A nem szabályozott kérdésekben az 1. pontban meghatározott jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 64. szám Függelék a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatához A NEMZETI ÉS KÜLFÖLDI MINŐSÍTETT ADAT KEZELÉSE SORÁN RENDSZERESEN HASZNÁLT IRATTÍPUSOK, NYILVÁNTARTÁSOK IRATMINTATÁRA

20 13186 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 64. szám 1. iratminta BELÜGYMINISZTÉRIUM kiadmányozó felsővezető / hivatali egység megnevezése SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (Mavtv.) 15. -a szerinti közreműködő részére, nemzeti minősített adatra érvényes felhasználói engedély kiadásához TANÚSÍTOM, hogy Név: Születési név: Születési idő: Születési hely: Állampolgárság: Munkahelye: Beosztása:... (minősítési szint megjelölése) minősítési szintű adat felhasználásához szükséges, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott kérdőívhez kötődő nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. Részére ezen minősítési szintig bezárólag a nemzeti minősített adat felhasználására jogosító felhasználói engedély a(z)... (minősített adatot kezelő szerv megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, a Mavtv a szerint történő közreműködés céljából kiadható. Érvényes:...-ig. Kibocsátó szerv: Kibocsátás helye, ideje: Biztonsági vezető aláírása: P. H.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések

Részletesebben

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról Szám: 5-1/19/2001. TÜK A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998.

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 63. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 63. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek 63. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2011. (XII. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium Adatvédelmi, Adatbiztonsági

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1 A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜGYINTÉZÉSÉNEK, IRATKEZELÉSÉNEK, ADATKEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az iratkezelés rendjét a SZÁMALK- Szalézi Szakközépiskola az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 51. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 51. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 51. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 10., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2014. (X. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiadmányozott

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013 A NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Iratkezelési és Adatkezelési

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2011. (III. 18.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben résztvevõ

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben