Vállalkozás muszájból?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozás muszájból?"

Átírás

1 Vállalkozás muszájból? A BRFK levele és a hullámverés Majdhogynem újévi üdvözletként az esztendő első napjaiban Almagro Carmen osztályvezető aláírásával levelet kaptak a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól az igazságügyi szakértők. Ebben kérték az erre az évre szóló elszámolási nyilatkozatot, a meglepetés azonban a levél utolsó bekezdésében bújt meg. Tájékoztatom továbbá, hogy az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló évi CXV. törvény 2.paragrafusának (1) bekezdése alapján természetes személy üzletszerű rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet, ezért, ha az igazságügyi szakértői tevékenységet rendszeresen kívánja folytatni, kirendelésre csak egyéni vállalkozóként kerülhet sor. Ugyanezen időben a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság is postára adta a maga levelét. Ebben Angyal Andrea rendőr alezredes, a megyei főkapitány gazdasági helyettese szignója fölött többi között ez áll: Egy magánszemély önálló tevékenységet kétféle módon végezhet: egyéni vállalkozóként vagy, ha adószámos magánszemély. Ezt a státuszt azokban az esetekben lehet alkalmazni, amikor egy magánszemély önállóan bevételszerző tevékenységet végez, ám ezt alkalomszerűen, eseti jelleggel teszi. Aki rendszeresen, üzletszerűen végez bevételszerző tevékenységet, annak egyéni vállalkozóvá kell válnia a évi CXV törvény szerint. Az Ön esetében vélelmezhető, hogy a szakértői tevékenységet rendszeresen és üzletszerűen végzi, ezért nem felel meg az adószámos magánszemély státusz foglalkoztatási előírásainak. A kategorikus közlések kiverték a biztosítékot a címzetteknél. Idézünk néhány sort abból a levelezésből, melyben megosztották egymással véleményüket, felháborodásukat: Az fáj az állam bácsinak, hogy eddig mi nem fizettünk teho-t, ezt a megbízó fizette. Ezután ez a mi vállunkat nyomná, de maradna a 3/1986-os rendelet díjszabályzata! Ez a megkötés sérti a vállalkozás szabadságát, részünkre és sok más, cégszerűen működő szakértőre egyértelműen hátrányos. Mi lehet a problémája a BRFK-nak? Az ÁFA? Hogyan fogja a magánvállalkozókkal elvégeztetni a T. BRFK a drogteszteket és a jelenleg is szakértői intézet körébe tartozó feladatokat? Ez már két éve téma. A bíróság nem kifizetőhely, viszont a rendőrség az, és sok utánunk a közterhe. Olyan, mintha a saját dolgozói lennénk, de eddig sikerült nekik elodázniuk a rendeletet. További bosszúság, hogy a bank a vállalkozás pénzét drágán kezeli. Könyvelőt kell fizetni és ott a település fejlesztési hozzájárulás is. Az APEH egy régebbi rendelete ez, mely úgy szól, hogy a minimálbér kétszeresénél több bevételed csak vállalkozás esetén lehet. A BRFK levelének kézhez vétele után Bartha Gyula igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő arra jutott, hogy megválaszolja azt. Almagro Carmen osztályvezetőnek címezve a levél utolsó bekezdésének utolsó mondatára utalva, miszerint ha az igazságügyi szakértői tevékenységet rendszeresen kívánja folytatni, kirendelésre csak egyéni vállalkozóként kerülhet sor. az alábbi pontosítást tette. 1/5.

2 Az igazságügyi szakértésről szóló évi XLVII. törvény 2. és 15. -ai a következőket tartalmazzák: 2. (1) igazságügyi szakértői tevékenységet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az erre feljogosított a) természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő), b) cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság), valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás), c) e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény, d) igazságügyi szakértői testület, e) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet), f) külön törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban az a)-f) pont e törvény alkalmazásában együtt: szakértő) végezhet. (2) Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői tevékenységet önálló tevékenységként, egyéni vállalkozóként, társaság vagy vállalkozás tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény nevében végezheti. 15. A munkáltató a munkaviszonyban álló igazságügyi szakértőt a hatóság idézése alapján az eljárási cselekményeknél való megjelenéshez, a tárgyaláson való részvételhez, illetőleg a szemle (vizsgálat) elvégzéséhez szükséges időre köteles a munkavégzés alól mentesíteni. Ebből kiderül vonja le a következtetést Bartha Gyula -, hogy igazságügyi szakértői tevékenységet nemcsak vállalkozások végezhetnek. Ebből a törvényből az is kiderül, hogy a szakértői tevékenység önmagában nem is vállalkozás. A törvény 15. -a még a munkavállalóknak is lehetővé teszi a szakértői tevékenység végzését. Mivel az igazságügyi szakértői tevékenység számlaköteles, ezért a szakértőknek be kell jelentkezniük a NAV-nál. A NAV úgynevezett 7-es adószámmal (azaz önálló tevékenységként) minden szakértőt probléma nélkül bejegyez. Mindemiatt kérem zárja levelét Bartha Gyula -, hogy a jövőben is fogadják el az igazságügyi szakértők önálló tevékenységként végzett munkáját annál is inkább, mert nagyon sokan vagyunk, akik ilyen formában végzik a szakértői tevékenységet. A rendkívüli alapossággal megszerkesztett levélre Gőgh Mariann, a BRFK Gazdasági Igazgatósága Közgazdasági Osztályának helyettes vezetője válaszolt: Abban teljesen egyetértünk, hogy az igazságügyi szakértésről szóló évi XLVII. tv lehetőséget biztosít az igazságügyi szakértői tevékenység több formában történő végzésére, így adószámos magánszemélyként is. Tájékoztató levelünkben csak arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy amennyiben ezt a tevékenységet a magánszemély rendszeresen, üzletszerűen végzi, akkor már a hivatkozott törvény szerint erre egyéni vállalkozóként kerülhet sor. Fentiek alapján mindenkinek mérlegelnie kell, hogy igazságügyi szakértői tevékenységét milyen mennyiségben, alkalmanként vagy rendszeresen folytatja-e, tekintettel arra, hogy esetleges NAV ellenőrzésnél is probléma lehet belőle. 2/5.

3 Bartha Gyula további megjegyzést fűzött a rendőrségi válaszhoz: Nem teljesen értünk egyet, mert pl. lakás bérbeadásához (ami szintén rendszeres tevékenység és havonta kell számlázni) sem kell a bérbeadónak vállalkozóvá válnia. Ilyen tevékenység az igazságügyi szakértés is. a válaszában ott van az a fontos mondat, hogy a szakértőknek nem a BRFK-val, hanem a NAV-val szemben kell megvédeniük álláspontjukat, ami számomra azt is jelenti, hogy továbbra is kirendelhetőek vagyunk az Önök részéről. Fentiek alapján számos kérdés merül fel. Mit jelent a tevékenység rendszeres végzése? Meddig mondható az alkalomszerűnek és honnan számít rendszeresnek? Miért külön feltétel az üzletszerűség, amikor leszámítva a karitatív tevékenységet végtére is minden munkát ellenérték fejében végeznek el? Mi alapján vélelmeznek bármely igazságügyi szakértő esetében rendszerességet és üzletszerűséget? Felülírhat-e egy évi törvény egy mind a mai napig hatályos évit? A kérdések tisztázásához minden bizonnyal közelebb visz az a levél, melyet ezúttal most már a BISZK elnöke, dr. Turán Zsolt küldött el az Országot Rendőr-főkapitányságra. Íme: Papp Károly r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos Úr részére Országos Rendőrfőkapitány Országos Rendőr-főkapitányság Budapest Teve utca Tisztelt Főkapitány Úr! A közelmúltban több megyei főkapitányság, illetőleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdasági szervei az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Irodára hivatkozva az igazságügyi szakértőknek értesítést küldtek az alábbi tartalommal: 3/5.

4 Egy magánszemély önálló tevékenységet kétféle módon végezhet: egyéni vállalkozóként, vagy ha adószámos magánszemély. Ezt a státuszt azokban az esetekben lehet alkalmazni, amikor egy magánszemély önállóan bevételszerző tevékenységet végez, ám ezt alkalomszerűen, eseti jelleggel teszi. Aki rendszeresen, üzletszerűen végez bevételszerző tevékenységet, annak egyéni vállalkozóvá kell válnia a évi CXV. törvény szerint. Az Ön esetében vélelmezhető, hogy a szakértői tevékenységet rendszeresen és üzletszerűen végzi, ezért nem felel meg az adószámos magánszemély státusz foglalkoztatási előírásainak. Fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen megvizsgálni annak lehetőségét, hogy szakértői tevékenységét vállalkozási formában el tudja-e látni annak érdekében, hogy a későbbiekben is ki tudjuk Önt rendelni. Ez az értesítés széleskörű felháborodást keltett az igazságügyi szakértők körében. Tájékoztatom Főkapitány urat, hogy az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény egyebek közt az alábbiakat tartalmazza: 2. (1) Igazságügyi szakértői tevékenységet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az erre feljogosított a) természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő), b) cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság), valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás), c) e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény, d) igazságügyi szakértői testület, e) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet), f) külön törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv [a továbbiakban az a)-f) pont e törvény alkalmazásában együtt: szakértő] végezhet. (2) Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői tevékenységet önálló tevékenységként, egyéni vállalkozóként, társaság vagy vállalkozás tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény nevében végezheti. 4/5.

5 Megállapítható tehát, hogy a törvény 2. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy szakértőre vonatkozólag a törvény semmilyen további specifikációt nem tartalmaz. A 2. (2) bekezdés szerint az igazságügyi szakértői tevékenység lehet önálló tevékenység, egyéni vállalkozói tevékenység, továbbá végezhető társaság, vagy vállalkozás tagjaként, alkalmazottjaként, illetve szakértői intézet alkalmazottjaként. Amennyiben az értesítést kiküldő szervek hivatkozása helytálló, úgy álláspontom szerint ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda a törvény értelmezésébe bocsátkozva feltehetően a jogalkotó bevonása nélkül - saját érdekeit szem előtt tartva meghatározta, hogy az önálló tevékenység mi lehet. Túlmenően ezen, vélelmezte, hogy az igazságügyi szakértő a szakértői tevékenységet rendszeresen és üzletszerűen végzi, ezért nem felel meg az adószámos magánszemély fogalmának és lényegében felszólítja arra, hogy a jövőben vállalkozóként tevékenykedjék, úgy, hogy ezt a kitételt a későbbi, lehetséges kirendelések feltételeként fogalmazza meg (!). Álláspontom szerint azonban a természetes személy, illetőleg a magánszemély gazdasági tevékenységére vonatkozó előírások értelmezése és az ezzel összefüggő gyakorlat töretlen, mely szerint magánszemély vagy vállalkozóként, vagy adószámos magánszemélyként folytathat ilyen tevékenységet. Ebben az alkalmazásban viszont az adószámos magánszemély ismérve az is, hogy a tevékenységét általában valamely más biztosítási jogviszony (alkalmazott, nyugdíjas, gyes stb.) mellett végzi. Ezt a körülményt azonban általánosságban, valamennyi igazságügyi szakértő esetében nem lehet megállapítani, hanem azt egyénenként kell vizsgálni. Az értesítés célja nyilvánvalóan a kifizetőt (jelen esetben a szakértői díjat kifizető rendőri szervet) terhelő járulék fizetési terhek csökkentése. Álláspontom szerint azonban ez sem vezethet jogszabállyal ellentétes megoldáshoz, illetőleg a jogszabály önkényes értelmezéséhez, ebben a körben a jogalkotó álláspontja lehet csak az irányadó. Fentiekre tekintettel kérem tisztelt Főkapitány urat, hogy a kiadott, az igazságügyi szakértőknek címzett értesítést felülvizsgálni, és annak tartalmát a hatályos jogszabályi előírásokra tekintettel meghatározni szíveskedjék és utasítsa az illetékes szerveket a jogszabályoknak megfelelő gyakorlatra. Budapest, március 16. 5/5. Tisztelettel: Dr. Turán Zsolt elnök

Kézműves kereskedelem szabályszerűen

Kézműves kereskedelem szabályszerűen Kézműves kereskedelem szabályszerűen Az egyre szaporodó kézművesek egyik legnagyobb problémája az, hogy miként, hogyan feleljenek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, s miként lehetnének sikeresek.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint:

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: Olvasói kérdések Kérdés: Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: bizonyos cikk mellé ajándékcikket adunk, a számlában megjelenik

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2011. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Személyi jövedelemadó A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK 2/125 I. SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖR KIDOLGOZÁSA A KÖZVETÍTŐK TÍPUSAI I.1. Közvetítők típusai I.2. Ügynök Közvetítő Biztosításközvetítő Tagszervező Hpt. Hpt. 2.sz. melléklet Értelmező

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

Munkavállalói járulék

Munkavállalói járulék 5. cím Munkavállalói járulék 2801 1. fejezet A munkavállalói járulék működése, jellemzői 2803 A Munkaerőpiaci Alap az 1995. évi CXXIV. törvény alapján jött létre 1996. január 1-jétől. A korábban önálló

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben