A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010."

Átírás

1 A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

2 BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája. Szécheny György esztergomi érsek március 19-ei alapítólevelére támaszkodva, ugyanez év decemberében nyílik meg a Jézus Társaság budavári gimnázium és kollégiumaként. Eredeti neve Academicum et Universitatis Collegium. Első hajléka a Nagyboldogaszszony (Mátyás) templom melletti (mai Hilton) épület. Teljes 6 osztályossá 1698-ban válik ban a jezsuita rend feloszlatásakor, az uralkodó főkegyúri joga alapján királyi katolikus gimnázium és kollégiummá alakul, s világi papok és tanárok veszik át benne a tanítást ban Archigymnasiummá lesz, a Ratio Educationis az 1777-ben Budára helyezett Tudományegyetemhez kapcsolva Egyetemi Főgimnázium és kollégium rangjára emeli. Így működik 1784-ig. Az Egyetemnek Pestre távozásakor Budán marad től 1851-ig a Kegyesrend vezetése alá kerül. A neoabszolutizmus idején ( között) admonti bencések irányította német nyelvű Császári Királyi Katolikus Főgimnázium és kollégiumként működik, érettségit adó 8 évfolyammal ben ismét magyar nyelvű Budai Főgimnázium és kollégiummá alakul, mígnem 1876-tól a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium és kollégium elnevezést kapja. A királyi várpalotában (az Egyetemmel közösen) való 7 évi működésétől eltekintve, a mai Hess András térnek mind a 4 sarkán álló épületekben talál elhelyezést, közel 2 évszázadig ban költözik le a Várból a kifejezetten számára épített Ilona (Szabó Ilonka) utca 4. szám alatti otthonába től reálgimnázium és kollégium, 1934-től újra gimnázium és kollégiummá alakul át. Pénzügyi fenntartója a Szécheny prímás által a jezsuitáknak tulajdoni átruházás nélkül (kezelésre) adott 1773 után a Mária Terézia-féle központi tanügyi pénzalapba, majd 1780-tól az ezen belül elkülönülő Egyetemi-, 1866-tól pedig (az egykori tanítvány) Eötvös József kultuszminiszter személyes gondoskodásának köszönhetően a Tanulmányi Alapba eredeti jogi státusszal bevitt Ft értékű érseki vagyon ban a köztársaság megalakulásával királyi kezelése és elnevezése megszűnik. Az évi kommunista hatalomátvétel során államosítják, megfosztva alapítója által adományozott nevétől, vagyonától, katolikus vallási és pedagógiai alapállásától után épületébe idegen iskolát helyeznek. Az 1991/XXXII.tv. alapján még ugyanebben az évben visszaigényli a területileg és jogilag illetékes Esztergomi Főegyházmegye. Az ingatlant óta kezelő Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett 2 éves per, majd a visszaadásról vele lefolytatott 4 éves egyeztetés sorozat után tevékenysége februárjától, alapításának 310. évében áll helyre augusztusától ingatlanát teljes egészében birtokba veheti. 1

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ forrásai, feladata, hatálya, elfogadása, jóváhagyása Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium összevonásának időpontjában meglévő hatályos jogszabályok, a fent nevezett intézmények alapvető iskolai és kollégiumi dokumentumai alapján készült, az újraindulás óta végzett munka tapasztalatait összegző helyzetelemzések figyelembevételével. Jogszabályok: Iskolai dokumentumok: A közoktatásról szóló 1993/LXXIX.tv.; A 11/1994.(VI.8.)sz. MKM rendelet; Egyházi Törvénykönyv (CIC) kánon; Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati rendelkezései 1994: A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 1997.; 2004.; 2006.; 2008.); Szécheny György Katolikus Kollégium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 2001.; 2004.) Feladata: Hatálya: Az iskola és kollégium szervezeti felépítésének, működésének és tárgyi eszközei rendeltetésszerű használatának, megóvásának meghatározása és szabályozása. (Kt. 40. ; R 4. ) Kiterjed az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottjára (pedagógusára, technikai dolgozójára) tanulójára és az iskola és kollégium működésével kapcsolatos valamennyi ügyben utóbbiak hozzátartozóira (szüleire, gondviselőire) és az iskolával jogviszonyba kerülőkre. Elfogadás, jóváhagyás módja: Az SZMSZ-t az iskola és kollégium nevelőtestülete fogadja el, hatályba a Fenntartó jóváhagyásának napján lép. 2

4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: (Székhely, levelezési cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.;) OM azonosító: Az intézmény alapítója: Módosító okirat: Az intézmény alapítása: A gimnáziumot Academicum et Universitatis Collegium néven hozta létre Szécheny György esztergomi érsek március 19-én. iskola: Az Alapító okiratot módosító okirat kelt február 7-én, aláírója Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek. kollégium: Kelt július 25., aláírója Dr. Kiss Rigó László, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) Főigazgatója. Újramódosító okirat: Újramódosító okirat: Az intézmény jogállása: Az intézmény fenntartója: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt április 15-én, aláírója Snell György EKIF igazgató Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt május 14-Én, aláírója Snell György EKIF igazgató Önálló jogi személy Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megbízásából az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) Székhelye: 1035 Budapest, Kórház utca 37. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (gimnázium és kollégium) Működési engedély: Kelte: szeptember 1. Száma: FPH014/1647-3/2010 Kibocsátó: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály dr. Tiba Zsolt főjegyző megbízásából Ifi István ügyosztályvezető Egyházi nyilvántartás: iskola kollégium Kelte: február november 30. Száma: Kibocsátó: Spányi Antal érseki általános helynök, Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal. 3

5 Az intézmény feladata: (Kt.37. ) Országos beiskolázású intézmény, ahol középiskolás korúak oktatása, nevelése folyik 6 és 4 évfolyamos képzésben, keresztény szellemben, a Katolikus Egyház hagyományai szerint. Kollégiumi ellátás a gimnázium tanulói számára. Az intézmény tevékenységei: alaptevékenység: kiegészítő tevékenység: TEÁOR 8531 általános középfokú oktatás TEÁOR 5590 kollégiumi ellátás érettségi vizsgára történő felkészítés TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés TEÁOR 8520 napközi-otthonos és tanulószobai tevékenség TEÁOR 9319 egyéb sporttevékenység: iskolai diáksport szervezése TEÁOR 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés - tanórán kívüli oktatás ellátása - tankönyvellátás biztosítása TEÁOR 9101 iskolai könyvtári tevékenység ellátása Az intézmény vagyoni helyzete: számlaszám: A Budapest, I. ker. Szabó Ilonka u szám alatti ingatlan (hrsz.: 14206, terület: 92775m 2 ), melynek tulajdonosa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A tulajdonos az ingatlant határozatlan időre az intézmény használatába adta (Raiffeisen Bank Rt.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: a Fennartó nevezi ki határozott időtartamra felette a munkáltató jogokat az EKIF igazgatója gyakorolja Az intézmény bélyegzője: Körbélyegző: Rajzolata az alapító érseki címere, monogramja és az alapítás éve. Felirata: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: ; OM. azonosító ; Sz.Gy Fejbélyegző: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: A bélyegzők használatára az igazgató, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott vezető jogosult. 4

6 Az intézmény működésést meghatározó dokumentumok: Alapító Okirat: SZMSZ: meghatározza az intézmény alaptevékenységét, típusát, felépítését, működésének valamennyi feltételét. Készíti: Fenntaró a Kt. 40. (1) bekezdése alapján rendelkezik az intézmény működéséről, belső és külső kapcsolatairól. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Pedagógiai Program: nem más, mint a nevelő-oktató munkáját valláserkölcsi, egyben tudományos szempontból megalapozott előírások tervezetek rendszere. Alapvető fontosságú dokumentum, ezért a bennefoglalt Nevelési program és Helyi tanterv rendelkezésének ismerete, betartása és gyakorlatba ültetése valamennyi pedagógus, és az őket érintő vonatkozásokban minden egyes diák és szülő (gondviselő) kötelessége. Fentiek miatt a Pedagógiai programot számukra ismertetni és szabadon hozzáférhetővé, megtekinthetővé kell tenni. Részei: a Nevelési Program és a Helyi tanterv. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Házirend: rendeltetése az Iskola és Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályozása a diák, de a szülő és a tanár számára is. (Ktv.40. (7) bek.) A Házirendnek mindenkor összhangban kell állnia a Pedagógiai programjával, valamint SZMSZ-ával. Az iskola Házirendje tartalmazza: az alapítónak az iskolára vonatkozó akaratát, továbbá ennek alapján a gimnázium és kollégium eredményes működésével kapcsolatos legfontosabb célokat, feladatokat, ill. vallási, erkölcsi és jogi feltételeket magába foglaló bevezetést; az iskola tanulóiról szóló részt (benne a diákok jogait, kötelességeit, a megjelenésüket, iskola és kollégiumi, ill. azon kívüli magaviseletüket, önismeretüket, önfegyelmüket és minősítésüket taglaló, egészségüket óvó-védő pontokkal); a gimnázium működését (azaz a tanórák és szünetek rendjét, a hetesi teendőket, az iskola és kollégiumi imádságokat, felmentéseket, késéseket, mulasztásokat, dicséreteket, büntetéseket, ill. a hivatali ügyintézést) szabályozó előírásokat; 5

7 a szentmisék és az étkezés rendjére, valamint a Házirend hatályba léptetésével, ismeretével és tudomásul vételével kapcsolatos záró rendelkezéseket. A kollégium Házirendje tartalmazza: a Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályait a diák, a szülő és a tanár számára egyaránt. (Ktv.40. (7) bek.) Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Éves munka-, foglalkozási terv: az iskola és kollégium a naptári évhez igazítva rögzíti: a tanítás nélküli munkanapok idejét, felhasználását; az iskola és kollégiumi ünnepélyek időpontját és megrendezésük módját; a nevelőtestületi értekezletek idejét, típusát és tematikáját; a munka és tűz- és balesetvédelmi oktatás idejét és módját; és a nevelőtestületi megbízatásokat; a bentlakóknak a kollégiumban eltöltött idejére vonatkozó tanulmányi, és azon túlmutató, a nevelődésükhöz és ismereteik fejlesztéséhez kapcsolódó rendszeres foglalkozások tervezetét. Az éves munkaterv mindig az illetékes oktatási miniszter aktuális rendeletét figyelembe véve készül és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az éves munkaterv öszhangban kell, hogy álljon az iskola és kollégium Pedagógiai programjával. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó IMIP: Tantárgyfelosztás: (Intézményi Minőségirányítási Program) meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A program meghatározza az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehejtását. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó az előző tanév végén az igazgató állítja össze, tekintetbe véve mindenekelőtt az oktatás érdekeit, az egyes tanárok képesítését és szükség esetén képességeit is. Egyéni kérések csak kényszerhelyzetben, ill. mindezen megfontolásokon túl vehetők tekintetbe. A tantárgyfelosztás összeállításakor ezért a következőkre kell törekedni: a rokontárgyakat ugyanabban az osztályban lehetőleg ugyanaz a tanár tanítsa; 6

8 az egyes osztályokban megkezdett tárgyakat a következő év(ek)ben is ugyanazok a tanárok tartsák meg; Napirend Órarend: Tanmenet: a kollégiumban bentlakó diákok mindennapjaira vonatkozó rendszeres tevékenységük időbeosztást tartalmazza. a tantárgyfelosztás és az óraterv értelmében, heti bontásban rendelkezik a tanórák megtartásának idejéről. Az órarendet az igazgató, helyettese, ill. az általa megbízott tanár a tanulmányi szempontok elsődlegességét tekintetbe véve lehetőleg úgy állítja össze, hogy: a tantárgyak a tanuló szempontjából arányosan oszoljanak el, azaz ne legyenek túlontúl könnyű vagy nehéz napok; a tanórák torlódása a tanárt túlzottan ne terhelje meg, vagyis közvetlenül egymás után legfeljebb 3 órája legyen, és a részállású (óraadó) pedagógusok kivételével tanításra, helyettesítésre, ill. egyéb teendők végzésére minden munkanapot jól ki lehessen használni; az írásbeli dolgozatok elkészítésére a délelőtt első felében sort lehessen keríteni. az iskola és kollégium tantervében előírt tananyag elvégzésének éves rendjét tartalmazó dokumentum. Rendeltetése, hogy az anyagot módszeres egységekre bontsa, megállapítsa ezek természetes sorrendjét és legcélszerűbb elrendezését. Készítésénél a tanárnak (munkaközösségnek) tekintettel kell lennie: az iskola és kollégium tantervének általános és részletes utasításaira; a tanulók életkori adottságaira; a rendelkezésre álló óratervi és naptári időkeretekre; a más tárgyakkal való koncentráció lehetőségeire; a szemléltetés és más pedagógiai vonatkozások adott feltételeire. A tanmenet készítésének lépései a következők: a. rendelkezésre álló tanítási idő megállapítása; b. ennek felosztása új anyagra, ismétlésre és ellenőrzésre; c. az anyag tárgyalási sorrendjének (egymásutánjának) kialakítása; d. az egyes témakörökre fordítható idő kijelölése; e. a többi tárgy anyagához kapcsolódás meghatározása; d. az összefoglaló ismétlések rendjének kialakítása. Óravázlat: az egy tanórára lebontott tananyag Az óravázlat készítésének optimális sorrendje: a. a tananyag feldolgozási módjának (az óratípusnak) megválasztása; b. a szemléltető anyag meghatározása; c. a problémák, feladatok kijelölése; d. az ismétlés, mint a lényegnek új szempont szerinti tömörítő kiemelése. Óravázlat készítését ajánljuk minden pályakezdő pedagógusunknak, illetve elvárjuk azoktól a kollégáktól, akiknél az igazgatói vagy munkaközösségvezetői látogatás során tapasztaltak ezt megkívánják. 7

9 Az iskola és kollégium valamennyi tanárának javasolja munkájuknak megkönnyítése érdekében az óravázlatok rendszeres elkészítését. Fontos, hogy a tanmenetet és az óravázlatot is külön lapokra írjuk és hagyjunk bennük helyet tapasztalataink, észrevételeink megtételére. Helyettesítési rend: A felügyeleti rend: A helyettesítés rendjét a munkaközösségvezetők által az órarend figyelembevételével összeállított állandó szakszerű helyettesítéseket szem előtt tartva az igazgató, átruházás esetén helyettese állapítja meg és tartja nyilván. A kijelölt időben minden tanár köteles rendelkezésre állni, és a helyettesítésekkel kapcsolatos iratokat pontosan vezetni. Egyebekben a helyettesítéseknél az alábbi szempontokat kell alkalmazni: ha valamely tanár munkájának ellátásában akadályozva van, ezt az igazgatónak haladéktalanul kell jelentenie, hogy helyettesítéséről megfelelően gondoskodhassék, és az erre vonatkozó intézkedéseiről az érintett tanárokat idejében értesíthesse; törekedni kell a szakszerű helyettesítésre. rendszeres felügyelet: folyosón, udvaron és az ebédlőben alkalmi felügyelet: rendezvényeken Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken a diák (mint kiskorú is) tanári felügyelet alá tartozik. Ennek gyakorlatba ültethetősége érdekében az igazgató helyettese az órarend figyelembe vételével ügyeleti beosztást készít. Az ügyeleti beosztás összeállításánál törekedni kell: a jogszabályok által is előírtak szerint, kivonuláskor minden 20 tanulóra legalább 1 pedagógus (felnőtt) felügyel. Egyéb dokumentumok: Rendeltetésük az iskola és kollégium törvényes működésének regisztrálása (nyomon követése, ill igazolhatósága). Vezetésük külön jogszabályoknak és a jelen SZMSZ mellékletét képező Iskola és kollégiumi iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően (titkosan) történik. Feloszthatók pedagógiai és egyéb hivatali iratokra: Pedagógiai jellegű iratok: az osztály-, ill. szakköri napló, az törzskönyv, a bizonyítvány, a túlóra (helyettesítési) lapok; a tanulmányi (ellenőrző) könyv, jelentkezési-, beiratkozási lap. Ezek pontos (a jogszabályoknak és az útmutatónak megfelelő) vezetése az egyes szaktanárok, ill. az osztályfőnökök munkaköri kötelessége, ellenőrzésükért az igazgató, helyettese, vagy (egyes esetekben) az osztályfőnök felelős. Az egyéb hivatali dokumentumokat vagy közvetlenül az igazgató (pl. munkaszerződések), ill. az iskola és kollégiumtitkár vezeti (mint pl. az iktatókönyvet); vagy a gazdasági vezető felel értük (pl. leltárok, gazdasági és pénzügyi vonatkozású iratok); vagy speciális szakember, pl. iskola és kollégium- vagy üzemorvos vezeti és tartja nyilván őket (mint pl. az egészségügyi könyveket). 8

10 III. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. az intézmény vezetősége Az iskola és kollégium vezetés feladata az Iskola és Kollégium vallási, erkölcsi, pedagógiai és gazdasági életének az Alapító és a Fenntartó szándéka szerinti irányítása, ill. a működés zavartalanságának biztosítása. A mindezekkel kapcsolatos tennivalókat az alábbi tisztségek betöltői vannak hivatva ellátni: Igazgató; Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 2. az igazgató jogköre és feladatai: Az iskola és kollégium munkájának irányítója és egyszemélyi felelős vezetője az igazgató (Ktv. 18., 54. R.11. ). Utasításait az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottja köteles pontosan végrehajtani, azoktól eltérő rendelkezést az intézmény alsóbb vezetői nem adhatnak ki. Státusza: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke által határozott időre kinevezett, vezető. Mint pedagógus példamutató módon járjon elöl nevelői, oktatói és hivatali kötelességeinek teljesítésében. Mint igazgató, működésében közvetlenül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye EKIF igazgatója alá tartozik. Az iskola és kollégium vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét általában a Közoktatási Törvény, részletezve pedig a munkaszerződésében rögzített munkaköri leírás állapítja meg. Ellátja továbbá a vonatkozó jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt (át nem ruházott) teendőket. Fentiek értelmében a és Kollégium igazgatójának jogi, pedagógiai és gazdasági feladatai a következők: Az iskola és kollégium belső működését érintő valamennyi személyi kérdésben dönt: a. a pedagógusok, az őt segítő vezetők és technikai dolgozók tekintetében (a lelki vezető egyetértésével) munkáltatói jogokat gyakorol; b. ő határoz továbbá a tanulói jogviszony létesítéséről és megszűntetéséről, azaz a diákok felvételéről és létszámból való törléséről (a tantestület, vagy annak illetékes bizottsága meghallgatásával); Az iskola és kollégiumra vonatkozó törvények és rendeletek végrehajtója, első fokon dönt az alábbi ügyekben: 9

11 a. tantárgyfelosztás, foglalkozási terv, napirend, órarend, felügyeleti rend, fogadó órák, nyári hivatalos órák, állandó helyettesítés; b. az alkalmazott tankönyvek kiválasztása (a munkaközösségek vezetőivel folytatott megbeszélés alapján); c. vizsgák, összefoglalások rendjének és idejének megállapítása; d. köszönetnyilvánítás adományért; e. iskola és kollégiumi ösztöndíjak és jutalmak odaítélése; f. lelki napok vagy gyakorlatok idejének megállapítása a lelki vezetővel való egyetértésben; g. diákkörök, szakkörök engedélyezése; h. tanulmányi kirándulások tervének jóváhagyása; i. ingyenes előadások, felolvasások tartásának engedélyezése az intézményen kívül álló előadók kérelmére; j. tánc- vagy egyéb tanfolyamok engedélyezése az iskolában; k. a tanuló/bentlakó iskolai és kollégiumi nevelését és előmenetelét érintő Iskolán kívüli foglalkozások látogatásáról a szülőkkel konzultálva véleményt alkot (pl. magán tánciskola és kollégium, sport, különóra); távolmaradás, az iskolába járás alóli felmentés 3 napnál hosszabb időre, ill. olyan tantárgyakból vagy ezek gyakorlati része alól, amelyeknél ennek helye lehet (a szülők írásbeli kérelmére, az osztályban tanító tanárok egyetértésével, ill. az iskola és kollégiumorvos vagy hatósági orvos véleménye alapján); l. tanulók felvételi, különbözeti és pótvizsgáinak engedélyezése (a tantestület döntése alapján); m. a tanulók (szüleinek, ill. gondviselőinek) kártérítésre kötelezése; n. tanulóknak a tanítási idővel ütköző (Iskolán kívüli) nyilvános szereplésének engedélyezése (előzetes írásbeli kérelem mérlegelésével); o. a tanítási órák meghallgatásának (hospitálás, nyílt nap), továbbá minden egyéb engedélyezése, amivel a Fenntartó megbízza; p. bizonyítványok és másodlatok hitelesítése; q. az iskola és kollégium megtekintésének engedélyezése; r. tanárok minősítése; s. szabadság engedélyezése a tanárok, az irodai és a technikai dolgozók részére; t. az érettségi vizsga jegyzőjének kijelölése; u. tanulók fegyelmi tárgyalásán való elnöklés, vagy akadályoztatás esetén őt helyettesítő személy kijelölése; v. iskola és kollégiumi helyiségeknek a tanítási időn kívüli bérbeadása; w. könyvtári és szertári beszerzések az illetékes szaktanárok (munkaközösség vezetők) meghallgatásával; x. leltári tárgyak selejtezése a fenntartó rendelkezése szerint; Felelősséggel irányítja, azaz tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli az iskola és kollégium pedagógiai oktató-nevelő és hivatali munkáját, valamint dönt a hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben; vezeti a tantestület értekezleteit; továbbá képviseli az iskolát a hatóságok és a nyilvánosság (a közönség, a civil társadalom), valamint a belső tanári- és diákszervezetek felé; Felelősséggel tartozik az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonsá-gos feltételeinek 10

12 megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Felelősséggel tartozik az iskola és kollégium épületéért, vagyonáért, pecsétjéért, továbbá a házipénztár utalványozója, irodai és anyagi ügyeinek vezetője; a. a gazdasági vezetővel elkészíti az iskola és kollégium éves költségvetését, és a Fenntartó elé terjeszti; b. ő gondoskodik az iskola és kollégium belső életével kapcsolatos szükségletekről (szertárak, könyvtár fejlesztése, folyóiratok, hivatalos lapok, nyomtatványok, különböző szükségleti anyagok, tárgyi eszközök, irodai ügykezelés stb.); c. számadási kötelezettség terheli, köteles minden bevételezett és kifizetett összeget egyéni felelősség mellett szabályszerűen kezelni, utalványozni, (munkaköri átruházás esetén ellenőrizni), számadásait nyugtákkal, elismervényekkel, számlákkal igazolni; d. anyagi ügyekben (a Fenntartó tájékoztatásával) az igazgató tartja a kapcsolatot az iskola és kollégium támogatása végett létrehozott jótékony alapítványokkal. Az igazgató munkáját helyettesei, és az iskola és kollégium vezetésének többi tagja segítségével végzi. Jogkörét és feladatait a munkáltatói, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos és a fegyelmi jogkör gyakorlása kivételével rájuk vagy kisebb feladatok esetén az intézmény más közalkalmazottjára ideiglenes vagy állandó jelleggel átruházhatja. 3. az intézményvezető közvetlen munkatársai: Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 4. Vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcsolattartás rendje, formái Irányítási területek elhatárolása A függelmi viszonyok rendezése Az egyes vezetők feladat- és hatáskörének tisztázása A szervezeti egységekkel való kapcsolattartás szabályozása 11

13 Lelki vezető (Rector Spiritualis) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Rector Spiritualis az iskola és kollégiumi hitélet legfőbb irányítója. Státusza: Mint a Főegyházmegye összes iskolája, úgy a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és Kollégium hitélete közvetlen főpásztori irányítás alatt áll. A lelki igazgató papi személy. Megbízását a Főpásztortól kapja. Iskolánkban ezt a tisztséget az Felsővízivárosi Szent Anna Plébániatemplom plébánosa tölti be. Iskola és kollégiumi tevékenységét az igazgatóval együttműködve végzi, így munkáltatói döntéseknél (pl. a tanárok alkalmazásakor) egyetértési jogot gyakorol. A Rector Spiritualis feladatai részletezve a következők: A hittani munkaközösség vezetése; végzi a tananyag és a taneszközök (pl. az engedélyezett tankönyvek) kiválasztását, összehangolását ill. ellenőrzését; Az iskola és kollégium tanórán kívüli hitéletének irányítása, mely a diákok, a pedagógusok és a szülők számára szervezett lelki napok-, ill. gyakorlatok vezetését egyaránt magába foglalja; A havi rendes- és az ünnepi iskola és kollégiumi szentmisék celebrálása, a papi hivatásából adódó szentségek és szentelmények kiszolgálása, valamint az osztálymisék rendjének nyomon követése; Az esetlegesen felmerülő missziós teendők ellátása; Az egyházi zarándoklatokon, katolikus találkozókon való iskola és kollégiumi részvétel meghatározása, ill. az ezzel kapcsolatos szervezőmunka irányítása és szemmel tartása; Az igazgató helyettesei: Az igazgató a nevelőtestület véleményének meghallgatásával és az EKIF jóváhagyásával munkájának segítése és távolléte esetére egy általános helyettest és egy másik igazgatóhelyettest nevez ki. Közvetlen felettesük az igazgató. Az általános helyettes az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, a kizárólagos hatáskörében fenntarott, valamint a személyi és gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével saját munkakörében teljes felelősséggel helyettesíti. Hosszabb folyamatos távollét (azaz tartós akadályoztatás) esetén az igazgatót minden tekintetben helyettesíti.(r. 4. (1) f.) Az igazgató helyettesei szükség szerint segédkeznek az ügyviteli teendőkben ellátásában is. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, az igazgató helyettese az alábbi átruházott igazgató feladatokért felelős. Az igazgató helyettesének hatás és feladatköre: a. az iskola és kollégium munkarendjével összefüggő napi munka megszervezése; b. szülői értekezletek, fogadóórák szervezése; c. beiratkozás, felvételi, érettségi, osztályozó, javító és különbözeti vizsgák szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja, összesítése; 12

14 d. a felvétellel és a továbbtanulással összefüggő adminisztrációs feladatok; e. órarend és terembeosztás készítése; f. túlórák, ügyeletek, helyettesítések, óracserék, célfeladatok szervezése, ellenőrzése, nyilvántartása; g. szabadságolási és nyári ügyeleti terv készítése; h. óralátogatások, bemutató órák és továbbképzések szervezése; i. külső és belső eredményvizsgálatok, felmérések és szaktanácsadás szervezése, értékelése; j. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.) és bélyegzők nyilvántartása és az iskola és kollégium minőségfejlesztési rendszeréhez igazodó ellenőrzése; k. a tanulók felzárkóztatásának, tehetséggondozásának, szak-, érdeklődési- és diákköreinek szervezése, nyomon követése, adminisztrációja és értékelése; l. tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezése, adminisztrálása; az iskola és kollégium életével kapcsolatos valamennyi a jogszabályok, ill. az iskola és kollégiumi alapdokumentumok (Pedagógiai program; Házirend; SZMSZ, IMIP) rendelkezéseinek megfelelő feladat ellátásának közvetlen irányítása, ellenőrzése, értékelése és a napi munka ottani megszervezése; m. iskola és kollégiumorvosi vizsgálat megszervezése, valamint kapcsolattartás az iskola és kollégium egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatókkal; n. a tanulók fegyelmi problémáinak nyomon követése, fegyelmi eljárások előkészítése; o. a tanulók szociális helyzetének feltérképezése, a hátrányos helyzetűek segítésének szervezése; Az igazgató helyettesei javaslatokat tesznek az alábbi feladatokra vonatkozóan: a. a gimnázium és kollégiumi tantárgyfelosztás, ill. munkaerő és bérgazdálkodási terv készítésére; b. jutalmazásokra, elmarasztalásokra; c. eszközök és készletek beszerzésére; d. egyéni kérelmek, felmentések elbírálására; e. segélyezésre; Az igazgató helyettese saját feladatkörében az iskola és kollégium életének alábbi területeit ellenőrzik: a. az oktató és nevelő munkát általában; b. a tanárok adminisztrációs munkáját; c. a munkavédelmi és egészségvédelmi szabályok betartását; d. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.), bélyegzők használatát, az ügyeleti, helyettesítési és teremrendet. Az általános igazgatóhelyettes kiemelt munkaterülete: tanügyi szervezési feladatok; hitéleti programok szervezése, összehangolása; az évfolyamvizsgák szervezése, lebonyolítása; a magaviseleti problémák kezelése; az iskola és kollégium gondnokával való kapcsolattartás. A másik helyettes kiemelt munkaterülete: a fakultációk megszervezése, ellenőrzése; érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása. 13

15 A gazdasági vezető: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az iskola és kollégium technikai, gazdasági és pénzügyeinek szakszerű irányítása érdekében az igazgató az EKIF jóváhagyásával a törvények által előírt képesítéssel rendelkező gazdasági vezetőt bíz meg vagy nevez ki. Közvetlen felettese az igazgató, kapcsolatot tart az igazgató helyettesével. Közvetlen beosztottjai: az épület műszaki állapotáért, a karbantartásért, a fűtésért, a takarításért, a portaszolgálatért a konyhai munka elvégzéséért felelős személyek, valamint a pénztáros. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, a gazdasági vezető az alábbi átruházott igazgatói feladatokért felelős. A gazdasági vezető szakmai hatás- és felelősségi körébe tartozik: a. a gazdasági-költségvetés tervezése; b. könyvelés; c. a költségvetés és a mérleg határidőre történő előkészítése és elkészítése; d. a gazdasági és pénzügyi-számviteli munka végzése; e. a létszám- és bérnyilvántartás naprakész vezetése; f. a túlmunkák elszámolása; g. térítési díjak befizetéseinek ellenőrzése és a többletfizetések visszatérítése; h. a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok ismerete, nyomon követése, betartása és betartatása; i. a törvények és a fenntartó által előírt jelentések, beszámolók elkészítése és felterjesztése; j. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók irányítása és szabadságolási tervének elkészítése; k. gazdasági kérdésekben folyamatos együttműködés az igazgatóval és az iskola és kollégium vezetésének többi tagjával; l. a felügyeleti szervvel gazdasági kérdésekben történő folyamatos kapcsolattartás; m. a szükséges anyagok, eszközök beszerzésének, a felújítási, karbantartási munkák elvégeztetésének tervezése, szervezése, elrendelése, ellenőrzése, elszámolása; n. a komplett iskola és kollégiumi leltárok vezetése, valamint szakleltárok ellenőrzése, o. a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések; p. a munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása; q. a Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási szabályzat és az Intézményi számlarend elkészítése, a helyi okok miatt szükséges változtatások és a rendeletek szerinti módosítások bejegyzése és felterjesztése az igazgatóhoz; r. beruházások tervezése és felterjesztése az igazgatóhoz. Javaslat- és véleménytétel az alábbi kérdésekben: a. esetleges vállalkozási tevékenységre; b. a Munkaügyi, Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási, és az Intézményi számlarend elfogadására; c. a gazdasági jellegű és vonatkozású döntések ellenjegyzése, ill. véleményezése. Ellenőrzési feladatok ellátása a következő ügyekben: a. selejtezés, leírás, esetleges értékesítés, megsemmisítés, leltározás; b. a készletnyilvántartási lapok év végi összeállítása; c. a vagyonmérleg összeállítása; d. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók, valamint a szükséges karbantartási javítási és felújítási munkát végzők tevékenysége. 14

16 a) A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája Az intézmény igazgatója és a vezetés tagjai napi kapcsolatban állnak egymással. Az igazgató által elkészített éves munkaterv-tervezetet közösen megvitatják az igazgatóval, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészítik azt. Az éves munkaterv az iskola és kollégiumvezetés egyetértésével kerül a nevelőtestület elé. A tanév során heti rendszerességgel tervezik és értékelik az elvégzendő/elvégzett feladatokat. Szükség esetén, ad hoc értekeznek, a halasztást nem tűrő feladatok elvégzéséről. b) A vezetők és a szülői szervezet közti kapcsolattartás Az intézmény vezetője hívja össze minden év elején az osztályonként megválasztott szülői képviselők csoportját, hogy felkérje őket, válasszák meg vezetőségüket. Ezt követően ismerteti a nevelőtestület által elfogadott éves munkatervet. Ennek ismeretében a Szülői Közösség meghatározza éves célkitűzéseit, feladatait. A tanév folyamán az iskola és kollégium vezetése a Szülői Közösség értekezletein képviselteti magát, ahol az eltelt idők munkáját értékelik, és a következő időszak feladatait meghatározzák. A Szülői Közöség vezetője (SZMK elnök) a kapcsolattartás első embere az iskola és kollégium vezetője és az SZMK elnökség tagjai között. Ez utóbbiak osztályszinten tartják a kapcsolatot a szülőkkel. 5. Középvezetők A munkaközösségvezetők testülete: közbülső helyet foglal el a nevelőtestület és az iskola és kollégiumvezetés között, s mint ilyen fontosabb pedagógiai kérdésekben döntéselőkészítő, ill. tanácsadói szereppel bír. A munkaközösség vezetője: mint az adott szaktárgy (nevelési terület) kiemelkedő tudással, egyszersmind pedagógiai és vallási hivatástudattal rendelkező tanárát, kollégái javaslatának elfogadásával nevezi ki az igazgató. Közvetlen felettese az igazgató, kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, oktatási kérdésekben (az iskola és kollégiumvezetés tanárai és a vezetőtanárok kivételével) közvetlen felettese az adott munkaközösséghez tartozó szaktárgyakat tanító tanároknak. Jog-, felelősségi- és feladatköre: a. közvetlenül (elsőfokon) felelős az általa irányított munkaközösség fentiekben meghatározott tevékenységéért, ennek pontos adminisztrálásáért, a munkaközösségi éves munkatervek, a rendszeres jelentések elkészítéséért, ill. az időnkénti felmérések és ellenőrzések színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért; b. mint kollégái, ill. felettesei bizalmát élvező felelős tanárt, törvény által meghatározott órakedvezmény és pótlék illeti meg; 15

17 c. joga és feladata kollégái óráit meglátogatni, s felhívhatja figyelmüket az esetleg tapasztalt hiányosságokra, mulasztásokra, ill. azok megszűntetésének szükségességére; d. tiszténél fogva felelőse az adott munkaközösség által használt szaktanteremnek és berendezésének, valamint a szakszertárnak. A hittani és osztályfőnöki munkaközösségek vezetőinek speciális feladatai; a. a hittani munkaközösség mindenkori vezetője az iskola és kollégium Rector Spiritualisa, akinek jog- és feladatkörét már részleteztük. b. az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, szintén kiemelt feladatkörrel bír, tekintettel arra, hogy komoly szerepet vállal az iskola és kollégiumi nevelés és az iskola és kollégiumi programok összehangolásában. A tanulók ellenőrzése valamennyi tanár munkaköri kötelessége. A pedagógusokat, ill. más alkalmazottakat az SZMSZ-ben, a IMIP-ben és a munkaköri leírásukban is meghatározott közvetlen felettes: a munkaközösségvezető, az osztályfőnök, a gondnok vagy az iskola és kollégiumvezetés illetékes feljebbvalója ellenőrzi. Magasabb vezető nem közvetlen beosztottjait is ellenőrizheti. Így az igazgató az iskola és kollégiumi élet bármely területén folyó munkát és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt bármikor ellenőrizheti. Az iskola és kollégium vezetése az ellenőrzési feladatokat a vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően éves, ill. több évet szisztematikusan felölelő ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakról az ellenőrző személy írásos dokumentumot (feljegyzést, emlékeztetőt, jelentést, jegyzőkönyvet) készít, amelyet feletteséhez terjeszt fel. 16

18 6. Szervezeti felépítés SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 17

19 IV. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az intézmény belső ellenőrzési rendszere Az ellenőrzés területe Ellenőrzésre jogosult Az ellenőrzés ideje A dokumentálás módja Az Az ellenőrzés ellenőrzésről Őrzési eredményéről készült dokumentum idő tájékoztatást kap elhelyezése PDCA működtetése A nevelő-oktató munka Igazgató színvonala Igazgatóhelyettes a tanítási órán Munkaközösségvezető A nevelő-oktató munkához kapcsolódó pedagógiai dokumentáció Kapcsolattartás a szülőkkel Tanórán és iskolán kívüli tevékenységek szervezése Felzárkóztatás, hátránykompenzáció Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető GYIV felelős A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE Évente Feljegyzés Ellenőrzési napló Feljegyzés, aláírás Feljegyzés 1 év Ellenőrzött pedagógus, Igaztése az éves intéz- Tapasztalatok beépígató, Az általános tapasztala- munkatervbe ményértékelésbe, tokról a tantestület Tehetséggondozás A tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása A pedagógusra bízott tanterem rendezettsége, dekorációja A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje Iskolai ünnepélyek, évfordulók, programok megrendezése Versenyek, vetélkedők, szervezése, pályázatok írásában részvétel Kollégiumi munka ellenőrzése Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető Igazgató Aláírás Feljegyzés, Önértékelés Ellenőrzési napló Önértékelési lap 18

20 V. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. A gyermekek, tanulók fogadásának rendje (nyitvatartás) Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: Tanárok és dolgozók számára: 7 órától 20 óráig; Tanulók részére: 7 órától 20 óráig. Próbák, egyes (pl. gimnázium és kollégiumi) rendezvények alkalmával, ill. rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel, a fentitől eltérő nyitvatartás léphet életbe, ami a benntartózkodás általános rendjét is módosíthatja. Kollégium napi nyitvatartása: portaszolgálat: óráig pedagógusi ügyelet: óráig halók, tanulószoba vasárnap órától péntek óráig heti nyitvatartása: órától másnap reggel 7.30 óráig A Kollégium működése és működésének rendje A Szécheny György Katolikus Kollégium a Szervezeti és Működési Szabályzatban és mellékleteiben illetve a Házirendben megfogalmazott szabályok szerint működik. A kollégium a szorgalmi időszakban működik a vasárnap délutántól péntek délutánig terjedő időszakban. A portaszolgálat munkanapokon, 6-20 óráig működik óráig a ki- és beengedést az ügyeletet ellátó pedagógus végzi. A kollégium háromszori étkeztetést biztosít a diákok számára. A reggelit és vacsorát a kollégium teakonyhájában, míg az ebédet a Gimnázium és Kollégium ebédlőjében kapják meg a bentlakók. Ezen a felül a kollégium használata a munka és tűzbiztonsági és higiénés rendszabályok megtartása mellett rendeltetésének megfelelően folyamatosan lehetséges. A kollégium helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően arra a célra lehet használni, amelyre kialakították. A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához a kollégiumvezető előzetes engedélye kell. A kollégium helyiségeiben a bútorzat átrendezése, más helyiségekbe történő áttelepítése tilos! A lakószobák és közös helyiségek, a bennük található berendezési tárgyak rongálása, a károkozás fegyelmi és anyagi következményekkel jár. A kollégium lakói a gimnáziumnak a kollégiummal egy szinten lévő kápolnáját szentmisék és más egyházi összejövetelek, valamint szervezett és egyéni imádkozások, csendes elmélyülések alkalmából szabadon használhatják. Benntartózkodás: A pedagógus a kizárólag a nevelési-oktatási intézményben ellátható feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túlmenően nem köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. A teljes óraszámban alkalmazott pedagógusok heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma pedig 22. Szabadságolásuk a vonatkozó munkaügyi jogszabályok alapján történik, s ezt az 19

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22.

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22. J a v a s l a t az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2012. november 22. Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ forrásai, feladata, hatálya, elfogadása, jóváhagyása Jogszabályháttér A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti és eljárási

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben