JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA"

Átírás

1 a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

2 a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

3 ELŐSZÓ a PROGRAMHOZ

4 I. HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA KORMÁNYVÁLTÁST, KORSZAKVÁLTÁST, JÓ KORMÁNYZÁST! A NEMZETI KÖZÖS NEVEZŐK Szeretem a hazámat. Hiszek abban, hogy a rendszerváltozás álma elérhető, Magyarország évezredes törekvése valóra váltható: a sikeres európai nemzetek sorába emelkedhetünk. Magyarország azonban ma ezzel ellentétes irányba halad. Az elmúlt évtized megosztó politikája, a hatalmi önérdek gátlástalan érvényesítése és az ebből fakadó kormányzati tévelygések olyan rendszernek ágyaztak meg, amely fenyegető jövőképet fest fel egyre többünk előtt: jogállamiságunk végleges leépülését, gazdaságunk lezüllését, a társadalom drámai kettészakadását és milliók elszegényedését. Mindezek következtében pedig Magyarország kirekesztődését az európai közösségből, a jog és a gyarapodás közösségéből, ahova pedig történelme legfontosabb pillanataiban a magyarság mindig is tartozni akart. A választópolgárok többsége változást vár: nem egyszerűen kormányváltást, hanem korszakváltást. A korrupció visszaszorítását, a közpénzek elköltésének szigorúbb ellenőrzését és a közhatalmat gyakorlók szigorúbb elszámoltatását. Az orbánizmus felszámolását, de az orbánizmust hatalomra juttató hibák felszámolását is egyszersmind! Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek a legfontosabb ügyek, amelyekben a nemzeti konszenzust az elmúlt évtizedben szétverték: ezek mentén újra kell, és újra is fogjuk kötni a magyar és magyar közti szövetséget, hogy a felzárkózás félbemaradt programját beteljesítsük és az elkövetkező évek végre ne a múlt folytatását, hanem a jövőnk kezdetét jelentsék. Ehhez a sorsfordulóhoz szükség van egy új erőre, amely a törekvő polgárok közösségének, a magyar középosztálynak a kiszélesítésére és megerősítésére vállalkozik. Szükség van arra, hogy a magyar politikában ismét legyen egy, a hivatását szakértelemmel és alázattal végző pártszövetség, amely közel negyedszázaddal a rendszerváltozás után végre nem a szembenállásra, hanem újra a nemzeti közös nevezőkre alapozza programját. Ezért hoztuk létre az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért szövetséget. 7

5 HAZA Olyan Magyarországot teremtünk, ahol a közélet szereplőinek eszébe sem jut politikai alapon kirekeszteni egymást a nemzetből, hiszen egy normális ország polgáraiként tudják, hogy előbb vagyunk magyarok, mint egyik vagy másik párthoz tartozók. Egészséges, büszke, de befogadó nemzettudatot képviselünk: mindenkire magyarként tekintünk, aki annak vallja magát. Mi nem mások ellenében akarunk magyarok lenni, hanem mások kultúrájára és hagyományaira nyitottan, egymással és a szomszédainkkal is békében együtt élve. Büszkék vagyunk a magyar szabadság hagyományára: a korlátozott hatalom és a részvételi demokrácia eszméire. Elutasítjuk ezért az egypárti alaptörvényt, amely a hatalmi önkényt és a jogállam rombolását testesíti meg. Az állam működését a joguralom, a kiszámíthatóság, az alapvető szabadságjogok tisztelete és hatalommegosztás elvei szerint fogjuk átalakítani. Békés Magyarországot akarunk, mert gyarapodni csak békében lehet. Véget vetünk a hideg polgárháborúnak, mely az elmúlt évtizedben olyannyira eldurvult és oly sok kárt okozott az országnak és a nemzetnek egyaránt. Az Orbán-rezsim felszámolása után új kiegyezést hirdetünk Magyarországon: megállapodásra törekszünk és jutunk a nemzeti érdek szempontjából legfontosabb ügyekben, hogy ne rombolja le négyévente az egyik oldal azt, amit a másik felépített. Nemcsak az országhatárok felett, de azokon belül is újraegyesítjük a nemzetet! HALADÁS Modern és versenyképes Magyarországban hiszünk, amely nem csapja be polgárait azzal, hogy megvédheti őket a versenytől, hanem támogatja őket abban, hogy e verseny győztesévé válhassanak. Ennek első és legfontosabb eszköze az oktatás. Az állam által biztosított, mindannyiunk számára hozzáférhető iskola, amely életrevaló ismeretekkel, versenyképes tudással, digitális írásbeliséggel és használható angolnyelv-tudással vértezi fel a gyerekek új és újabb nemzedékeit függetlenül attól, hova, milyen családba születtek. Ha munka van, minden van energiáink és képességeink javát ezért arra fordítjuk, hogy megvédjük a munkahelyeket és a jó kormányzással segítsük 220 ezer új munkahely létrejöttét azok részére, akik ma tanulnak, vagy képzik magukat; azoknak, akik ma hiába igyekeznek elhelyezkedni, és azoknak, akik ma magyarországi lehetőségek híján kénytelenek elhagyni szülőföldjüket. E haladás érdekében megújítjuk az állam működését is: nem nagy és költséges államot akarunk, amely gyámként viszonyul a kiskorúnak tekintett polgárokhoz, hanem intelligens államot, amely partnere a törekvő polgároknak. Úgy újítjuk meg az állami intézményeket, hogy azok személyre szabott szolgáltatásokat kínáljanak legyen szó álláskeresésről, első vállalkozás beindításáról, hazatelepülésről, gyógyulásról vagy épp a közbiztonságra ügyelő helyi rendőrökről. 8 9

6 Magyarországot az állam megújításával, az iskolák fejlesztésével, az ország iránti bizalom visszaépítésével és a munkahelyteremtő vállalkozókat támogató gazdaságpolitikával újra a lehetőségek országává tesszük. Olyan országgá, ahol mindenki dolgozhat, aki akar és képes rá. Hiszünk abban, hogy csak a sok millió polgár egyéni törekvéséből épülhet fel egy gyarapodó közösség: a töretlenül emelkedő Magyarország. SZOLIDARITÁS Politikánk hősei a törekvő polgárok: azok, akik minden tőlük telhetőt elkövetnek azért, hogy az életben egyről a kettőre jussanak, vagy legalább a gyermekeik nemzedékének megteremtsék a felemelkedés esélyét. Világnézetünk szerint ugyanakkor azok sorsa sem bízható csupán embertársaik könyörületére és jótékonyságára, akik nem képesek kitörni nehéz helyzetükből: hiszünk abban, hogy az államnak egyszerre kötelessége és érdeke is az, hogy ezeket a polgárokat segítse életkörülményeik emberibbé tételében, és a számukra is új esélyt kínáljon. Mindezért olyan adó-, munkaügyi és szociális rendszert dolgoztunk ki, amely fent elismeri és ösztönzi az egyéni sikert, középen támogatja és díjazza a törekvést, lent pedig a korábbinál hatékonyabb lehetőségeket, munkát, képzést kínál a legnehezebb sorban élők visszakapaszkodására, visszailleszkedésére a társadalomba. Mert a szegénység nem bűn, a felemelkedés segítése pedig az állam és a társadalom közös felelőssége! Olyan Magyarországot teremtünk közösen, ahol nehezebb leszakadni és könnyebb felemelkedni. EURÓPA Európaiak vagyunk, mert magyarok vagyunk: államiságunk ezeréves történelme, a Szent István-i hagyaték, kultúránk és szellemi életünk hozzájárulása az európai hagyományokhoz egyértelműen kijelöli azt az értékközösséget, amelyben Magyarországnak helye van. Hazánk fekvése és adottságai, gazdasági kapcsolatai és a globális verseny kihívásai pedig kijelölik azt az érdekszövetséget is, amelynek segítségével Magyarország a legsikeresebben érvényesítheti nemzeti érdekeit. Ez a közösség: Európa! Hazánk uniós tagsága, az euroatlanti szövetségesi rendszerekben való részvétel olyan sikerek, amelyekért magyarok nemzedékei küzdöttek, és amelyeket a gyermekeink jövője érdekében meg kell védenünk. Olyan Magyarország felépítéséért dolgozunk tehát, amely nemzeti érdekeinkkel összhangban következetes támogatója az európai integráció folytatásának : KONSZOLIDÁCIÓ ÉS NÖVEKEDÉS A második Orbán-kormány által okozott károk és az elhúzódó gazdasági válság nyomán hazánkat közép- és hosszú távon fenyegető kockázatok miatt a közötti kormányzati ciklus két, egymásra épülő szakaszból fog állni. Az első szakaszban az új kormány munkája a helyreállításra, az új konszolidációra fog összpontosulni: visszaépítjük a hazánkkal szembeni bizalmat, illetve a magyarok jövőbe vetett hitét; elsősorban a jogállam újjáépítésével, kiszámítható gazdaságpolitikával és egy versenyképes oktatási rendszer megteremtésével. A második szakaszt pedig a valódi, fenntartható növekedés beindításának szenteljük: elsősorban olyan intenzív, az ország minden szegletében érzékelhető munkahelyteremtést segítő környezet létrehozásával, amely piaci folyamatokon alapul, azaz fenntartható. * * * Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek azok az értékek, amelyekkel újra közös nevezőre hozzuk a nemzetet, hogy hazánk a 2014-ben kezdődő új korszakban a törekvő polgárok békés, gyarapodó országává válhasson. A lehetőségek országává. EGYENKÉNT ELBUKNÁNK, DE EGYÜTT GYŐZNI FOGUNK! Bajnai Gordon 10 11

7 II. A JÓ KORMÁNYZÁS ALAPÉRTÉKEI Az Együtt PM a jó kormányzás eszményében hisz. A jó kormányzás azonban nem pusztán jelzős szerkezet vagy politikai szlogen, sokkal inkább az állam vezetésének olyan módja, amely a közérdeket mindenkor a rész- és az önérdek elé helyezi, megvalósítása során pedig nem enged bizonyos alapértékek teljesüléséből. A jó kormányzás elmélete és gyakorlata a következő alapértékekre épül. 13

8 JOGÁLLAMISÁG Az elmúlt években az Orbán-rezsim csigolyánként törte el demokráciánk gerincét és kifordította önmagából Magyarországot. Hazánk, amely új demokráciánk minden gyerekbetegsége ellenére is két évtizeden át jogállam volt, ahol a törvény a polgárt védte a hatalom önkényétől, mára demokratikus fékeitől és ellensúlyaitól megfosztott ország lett, ahol a törvény a hatalmat védi a saját polgáraitól. Ezért a kormányváltást követően olyan politikai intézményrendszert építünk fel, amely a hatalom önkényét fékezi, ellensúlyozza, annak korlátokat szab. Helyreállítjuk az alapvető jogok védelmét, a magántulajdon szentségét. Biztosítjuk az érintettek közügyekbe való beleszólását, a nyilvánosság és a szabad sajtó kontrollját a politika felett. Tudatában vagyunk annak, hogy tartós akotmánya csak akkor lesz Magyarországnak, ha az mind a baloldal, mind a centrum, mind pedig a jobboldal meghatározó része számára elfogadható. A jogállamiság azonnali helyreállítását követően ezért szükségesnek látjuk, hogy széles társadalmi egyetértés mellett új alkotmánya legyen az országnak

9 EGYENSÚLY és NÖVEKEDÉS Az elmúlt bő másfél évtized egyik legfontosabb tanulsága az, hogy az egyensúly rovására nem lehet növekedni, a választási osztogatásokat ezért mindig újabb megszorítások követték. Fenntartható, böjt nélküli gyarapodás csak felelős gazdaságpolitika révén, a kiadások és bevételek egyensúlyának megtartásával lehetséges. Az Együtt PM ezért minden egyes, a polgároknak tett választási, illetve kormányzati javaslata mellé kiadás-bevételi háttérszámításokat készített

10 ÁLLAM és PIAC VISZONYA A jó kormányzás épít más országok és más korok tapasztalataira, így annak programja nem alapulhat az állami szerepvállalás dominanciáján, de reálisan méri fel a piaci önszabályozás korlátait is. Az Együtt PM az intelligens, a változásokhoz gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes államot fog felépíteni. Erősítjük az állam fogyasztóvédő és piacszabályozó szerepét ott, ahol ez az ország hosszú távú érdeke, fellépünk a monopóliumok ellen, de visszavonjuk az államot azokról a területekről, ahol semmi keresnivalója, és hiszünk a magántulajdon meghatározó súlyán alapuló gazdasági modellben

11 SZAKÉRTŐ és a POLGÁROKHOZ lojális KÖZIGAZGATÁS Az Együtt PM meggyőződése, hogy a magyar állam hatékonyságát az elmúlt évtizedekben alapvetően rontotta az, hogy a magyar közigazgatás rendszere egyre nagyobb mértékben vált a politikai zsákmányszerzés áldozatává, majd az utóbbi években a központilag szervezett korrupció foglyává. A jó kormányzás elképzelhetetlen a munkájukat magas színvonalon, professzionálisan végző közigazgatási szakemberek nélkül, akik függetlenek a pártok vetélkedésétől, illetve védettek a kormányváltások során bekövetkező vezetőcseréktől. A jó kormányzáson alapuló politika a közigazgatási kar tagjaitól kizárólag a hozzáértést, a feddhetetlenséget és az alkotmányhoz való hűséget várhatja el mi így építjük újjá a magyar közigazgatást

12 TISZTAKEZŰSÉG ÁTLÁTHATÓSÁG Olyan hellyé tesszük hazánkat, ahol kenőpénz nélkül is előre lehet jutni az életben, ahol a közélet nem arról szól, hogy a politikusok a hatalomból pénzt csinálnak, a pénzből pedig még több hatalmat. Az Együtt PM egyik legfőbb vállalása, hogy az adóforintok sorsát nyomon követhetővé és számon kérhetővé teszi a polgárok számára, mindenekelőtt az állam és a magánszféra között létrejövő valamennyi szerződés hatályba lépését megelőző nyilvánosságra hozatalával. 23

13 KISZÁMÍTHATÓSÁG POLGÁRNAK és VÁLLALKOZÁSNAK EGYARÁNT Az állam feladata, hogy támogassa, ne pedig akadályozza, és uralma alá hajtsa a sorsa jobbításán fáradozó polgárt, civil szervezetet, közösséget. Stabil, megbízható, kiszámítható kormányzást fogunk megvalósítani, amellyel visszatér a bizalom: a gazdaság szereplőinek Magyarországba vetett bizalma és az állampolgárok jövőbe vetett hite. A bizalom segít beindítani a gazdaság motorját, a növekedés munkahelyeket teremt, a bővülő lehetőségek pedig a méltóságteljes élet, az önmegvalósítás lehetőségét adják a polgároknak, kinyitják és megerősítik a középosztályt

14 TÁRSADALMI EGYEZTETÉS A jó kormányzás gyakorlata az állam és a civil világ közötti együttműködésen, az érdekképviseletekkel való egyeztetésen a közép- és hosszú távú társadalmi szerződések megkötésén és betartásán alapul. Az Együtt PM ezért helyreállítja az együttműködés fórumait, azoknak érdemi szerepet, valódi befolyást biztosít Magyarország jövőjének formálására. A közötti kormányzati ciklus kezdetén a kiszámíthatóság és a politikai stabilitás erősítése érdekében a társadalmi partnerekkel középtávú megállapodást, társadalmi szerződést köt a kormány a programja és a gazdasági kilátások figyelembevételével

15 IGAZSÁGOSSÁG és MÉLTÁNYOSSÁG Programunk középpontjában a törekvő polgárok állnak az ő munkájuk, munkakeresésük, tanulásuk, vállalkozásuk a kulcs, és ez a sok, összeadódó egyéni teljesítmény vezethet csak el Magyarország tartós felemelkedéséhez. Programunk a közterhek igazságos elosztását, egy új társadalmi szerződés lehetőségét kínálja mindenekelőtt a káros és elhibázott egykulcsos adó megszüntetésével. Igazságos tehermegosztást ígérünk a nemzedékek között is: a fenntarthatóságra, felelős gazdálkodásra, csökkenő adósságpályára épülő politikánkkal

16 MAGYARORSZÁG JÖVŐJE: a gyermek Egy társadalom úgy bánik a jövőjével, ahogy a gyermekek megszületéséhez és fejlődéséhez biztosítja az esélyeket. Az Együtt PM a gyermeket vállaló nők fokozott támogatásán, a munka vagy család konfliktusa helyett a munka és család megteremtésének támogatásán keresztül, nem pedig a polgárok erkölcsi fenyítésével igyekszik tenni azért, hogy Magyarországon egyre több gyermek szülessen. Számunkra elfogadhatatlan, hogy hazánkban egyre nagyobb számban élnek gyermekek szegénységben, a felemelkedés esélye nélkül. Olyan Magyarországot teremtünk, amely nem bezárja, hanem megnyitja az iskolák kapuit a gyerekeink előtt, és aktívan segíti a hátránnyal indulókat a kisgyermekkortól a diplomáig. A jó kormányzás nem költségvetési, hanem nemzetstratégiai kérdésként tekint a nők támogatására, a gyermekszegénység felszámolására és az oktatásra

17 NYUGATI ORIENTÁCIÓ: SZÖVETSÉG, nem SZABADSÁGHARC Magyarországot érték- és érdekközösség köti Európához, illetve az egész euroatlanti térséghez: csak Európában lehetünk sikeres nemzet. Kelet helyett Nyugatra tekintünk, a sikeres és szerencsésebb európai nemzetekhez akarunk felzárkózni. Magyarország helye nem a periférián, hanem a centrumban van. Együttműködünk más államokkal is, de a nemzeti becsülettel ekkor sem kufárkodhatunk. Az Európai Unión belül a fő célunk a nemzeti érdekek érvényesítése, ehhez értelmes konfliktusokat is érdemes felvállalni. Szomszédainkkal és a régió országaival karöltve súlyt szerezhetünk a közösség vitáiban. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha a felelőtlen vagdalkozás, a szövetségeseinkkel szemben folytatott, belpolitikai célú harc folytatása helyett az erős, tiszteletet adó, de kulturált érdekérvényesítést tűzzük ki célul

18 FENNTARTHATÓSÁG Meggyőződésünk, hogy Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontok összehangolásával fenntartható fejlődési modellt tud megvalósítani. Ha megóvja és a jövő nemzedékek számára tovább örökíti természeti kincseinket, nemzetközi összefogás keretében és idehaza a saját hatáskörében egyaránt hatékonyan fellép a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében, kiemelten támogatja a helyi közösségeket erősítő és a természeti folyamatokkal összhangban működő agrárrendszereket, valamint biztosítja mindannyiunk számára a környezeti biztonság feltételeit a tiszta levegőtől és vizektől az egészséges élelmiszerekig. Már egy kormányzati ciklus alatt is fontos lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy Magyarország ne tegye tönkre a ma élők környezetét, és ne eméssze fel a jövő generációk életfeltételeit

19 III. MUNKAHELYEK + ESÉLYT ADÓ OKTATÁS + ÖSZTÖNZŐ ADÓRENDSZER A TÖREKVŐ POLGÁROKNAK TETT AJÁNLATUNK HÁROM ALAPPILLÉRE Akármilyen külső vagy belső gazdasági helyzettel szembesüljön is a választások után felálló új kormány, Magyarország életének van három olyan kulcsterülete, amelyre a legszűkebb mozgástér esetén is a lehető legtöbb figyelmet kell összpontosítania. Ez a három terület: a munkahelyteremtés, az oktatási rendszer versenyképessé tétele és az adórendszer átalakítása. E három terület azonnali és tudatos átalakítása már rövid távon is képes teret nyitni a törekvő polgárok számára, visszaadni számukra a jövőbe vetett hitet, illetve igazolni számukra egyéni törekvéseik értelmét. III. 1. VALÓDI MUNKAHELYTEREMTÉS Az Együtt PM Szövetség azt vallja: ha munka van, minden van. A munka a felemelkedés legfőbb esélye, a középosztály megerősítésének záloga a munka a polgárosodás hajtóereje. A tisztességes munkáért kapott tisztességes bér vagy a saját erőből felépített vállalkozás az anyagi biztonságon túl önbecsülést is ad, polgárrá tesz. Öntudatos polgárrá, aki nemcsak a kötelességeivel, de a jogaival is tisztában van, aki érti és átérzi, hogy a szabadság és a jólét összefügg, ezért aktívan részt vesz a közügyekben, védi és műveli a demokráciát. Az Együtt PM Szövetség olyan kormányzásra készül, amely munkát teremt a törekvő polgároknak, kiszámítható környezetet a saját vállalkozást vezetőknek, és versenyképes szaktudással rendelkező munkaerőt biztosít a magyarországi vállalkozásoknak. A jó kormányzás programjának végrehajtása révén 220 ezer új, valódi munkahely jön létre Magyarországon

20 HA MUNKA VAN, MINDEN VAN A munkanélküliséget legjobb megelőzni, de ha nem lehet, akkor elmélyülését kell kivédeni, miközben a tartós munkanélküliséggel járó nyomor fenyegetését is csökkentenünk kell. A munkanélküliség idejére járó támogatás folyósítási idejét háromról fokozatosan 9 hónapra növeljük. A munkaügyi kirendeltségeket valódi szolgáltató központokká változtatjuk, hogy személyre szabott, célzott munkaerő-fejlesztéssel és -közvetítéssel segítsék a munkába állást. A központok képzés, mentorálás, tranzitfoglalkoztatás, rehabilitáció ösztönzésével és támogatásával fognak tartós segítséget adni. Az álláskeresés, a munkába járás vagy a sikeres munkába álláshoz szükséges többlettudások megszerzésének támogatására: Az utazási korlátok lebontását utazási támogatással segítjük. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező munkanélkülieknek képzési utalványt adunk, hogy szakmát, nyelvtudást, versenyképes ismereteket szerezhessenek. Az állam az alacsony képzettségűek körében maga is munkahelyeket teremt: Bértámogatással, képzéssel, tanácsadással támogatjuk az olyan közösségi vállalkozások létrejöttét, amelyek helyi termelési és szolgáltatási lehetőségekre építenek, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó munkavállalót alkalmaznak. A lakásállomány fokozatos energetikai korszerűsítésével több 10 ezer munkahelyet teremtünk az épületszigetelés és a zöldenergia-ipar területé. ÚJ, FELTÉTELHEZ KÖTÖTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Radikálisan átalakítjuk a közmunka mai rendszerét, érdemi munkalehetőségeket, képzést és mentorálást kínáló támogatott foglalkoztatást valósítunk meg, ahol az elvégzett munkáért korrekt fizetés és munkavállalói jog is jár: Fokozatosan a minimálbérhez közelítjük a teljes idős közmunkásbért és növeljük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányát is. Tisztességes szintre emeljük az érintettek munkajogi védelmét. KISZOLGÁLTATOTT CSOPORTOK TÁMOGATÁSA Az idősebbek foglalkoztatását célzott járulékkedvezménnyel ösztönözzük. A fogyatékossággal élők, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében az adó- és járulékkedvezmények mellett fejlesztjük a munkaképesség-változáshoz igazodó, a munkaerő-piaci reintegrációt érdemben támogató szolgáltatásokat. Erősítjük, támogatjuk a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetések elleni jogi fellépést. Fokozzuk az akadálymentesítés ütemét, az uniós támogatások felhasználásával rohamtempóban akadálymentesítjük a közintézményeket és a közösségi közlekedést, valamint türelmi időt hagyva, de célzott forrásokkal támogatva kötelezővé tesszük ugyanezt a nagy- és középvállalatok számára is. A NŐK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK FOKOZOTT TÁMOGATÁSA Foglalkoztatási lemaradásunk különösen drámai méreteket ölt a nők, különösen a kisgyermeket nevelő nők körében. Ez ráadásul nem csak foglalkoztatási probléma, de kihat a gyerekvállalásra is. Nem a csoportlétszámok emelésével, hanem bővítéssel és új intézmények létrehozásával teremtünk a mainál nagyságrendekkel több bölcsődei és óvodai férőhelyet, valamint célzott programokkal támogatjuk a családi napköziket. Ha a szülő úgy dönt, hogy a gyes lejárata előtt dolgozni kezd, a kisgyerek 18 hónapos korától a gyes összegét a napközbeni gyerekelhelyezés költségének fedezésére utalvány formájában is igényelheti: ennek segítségével nemcsak önkormányzati, hanem magánbölcsődék és családi napközik szolgáltatásait is igénybe veheti (emellett a gyes felét további többlettámogatásként készpénzben megkaphatja). Garantált inflációkövetéssel megállítjuk a gyes elértéktelenedését. Visszaállítjuk a kismamák munkajogi védelmét. Közszférában alanyi joggá tesszük legalább az egyik szülő részmunkaidős foglalkoztatását, a versenyszférában járulékkedvezménnyel támogatjuk. GYERE HAZA, MARADJ ITTHON! PROGRAM A FIATALOKNAK A fiatalok növekvő munkanélkülisége és az elvándorlás az egész társadalom jövőjét veszélyezteti. Az Orbán-rezsim dúlása százezreket kényszerített gazdasági menekült státusba, az itthon maradottakat pedig növekvő kilátástanságba. Ennek ellensúlyozására: Garantált képzést vagy munkát ajánlunk a 30 év alatti tartósan munkanélkülieknek. Személyre szóló szolgáltatásokat nyújtunk a külföldről hazatérni kívánó magyar munkavállalóknak, A 35 év alattiakat az üzleti terv elkészítéséhez és a vállalkozási ismeretek elsajátításához nyújtott szakmai segítséggel, tőkével és hitellel ösztönözzük saját vállalkozás indítására. A pályakezdőknek járulékkedvezménnyel ösztönzött gyakornoki lehetőséget biztosítunk már felsőfokú tanulmányaik ideje alatt is. Az új telepes program keretében segítjük a vidéken munkát vállaló, képzett fiatalok letelepedését

21 III. 2. A FELEMELKEDÉS ESÉLYE MINDENKINEK: OKTATÁS A jó iskolák biztosítása egy normális országban az államnak nemcsak erkölcsi kötelessége, de gazdasági érdeke is. A kormányzat a jó minőségű, egyenlő hozzáférést biztosító oktatási rendszeren keresztül tudja a leghatékonyabban támogatni a gyermekeket álmaik megvalósításában, felnőtt életük sikeres indításában és abban, hogy a szegény gyerekek ne szegény felnőttként folytassák életüket. Ugyanakkor csak a képzett fiatalok tudására alapozható olyan modern, fenntartható és erőteljesen növekedő gazdaság, amely újra a lehetőségek országává teszi hazánkat. A magyar oktatási rendszer közel negyedszázaddal a rendszerváltoztatás után nem a társadalmi felemelkedést szolgálja, hanem az öröklött viszonyokat termeli újra, ráadásul fokozatos, de biztos lemaradásra kárhoztatja a magyar gazdaságot is nem a jövőbe vezet, hanem a múltba. Az Együtt PM olyan oktatáspolitikai megoldásokat dolgozott ki Magyarország számára, amelyek a kisgyermek kortól indulva a közoktatás teljes rendszerén keresztül segítik az otthonról hozott hátrányok lekűzdését: esélyt adni a ma esélyteleneknek is. Ugyanakkor jobb minőségi oktatást ígér a középosztályba tartozók gyermekeinek is, 40 és lehetőséget nyújt a legtehetségesebbek kibontakozására. Úgy újítjuk meg a magyar oktatási rendszert, hogy elsősorban a diákok tehetségén, tudásán és szorgalmán múljon az, ki járhat egyetemre és ki nem. Az Orbán-rezsimben az elitoktatás egyre inkább az elit oktatását jelenti, ezzel szemben az Együtt PM olyan Magyarországban hisz, ahol az oktatáson, elsősorban is az egyetem elvégzésén keresztül bárki az elit tagjává válhat: tehetséggel és törekvéssel bárki feljebb léphet a társadalmi hierarchiában. Célunk, hogy a felsőfokú végzettség egy jobb minőségű élethez jelentsen belépőt: az egyetem olyan polgárokat adjon Magyarországnak, akik saját álmaik valóra váltásán túl az ország, a nemzet közös álmainak megvalósításához is hozzá tudnak és akarnak járulni. MAGYAR ISKOLÁK 2014 UTÁN: ESÉLY A FELEMELKEDÉSRE MINDENKINEK KÖZOKTATÁS Visszaadjuk a döntések jogát a szülőknek, a tanároknak és az iskoláknak: Az iskolaválasztás és a rugalmas beiskolázás jogát a szülőnek. A tanítás szabadságát a pedagógusnak. A tantestület és az iskola szakmai irányítási jogát az igazgatónak. Az igazgatókinevezés lehetőségét a helyi közösségeknek. Megoldások az eredményes iskolarendszerért: Visszaállítjuk a 18 éves korig szóló tankötelezettséget. Az alapkészségek erősítésére fordítjuk a feltételek biztosítása nélkül bevezetett napi testnevelésórák számának csökkentéséből származó, valamint a hittanórák választhatóvá tételével felszabaduló óraszámot. Helyreállítjuk a szabad tankönyv- és továbbképzési piacot. Fejlesztjük a nyelvtanulás és a digitális alapkészségek megszerzésének feltételeit, a szaktanárok elérhetőségét az a célunk, hogy a középfokú iskola végére minden gyerek egy idegen nyelvet legalább középfokon elsajátítson függetlenül szülei anyagi helyzetétől. Az esélyegyenlőség biztosítására kiterjesztjük a korai fejlesztési programokat, bevezetjük az Erős kezdet programot, újra biztosítjuk a tanodaprogramok kiszámítható finanszírozását. Növeljük az Útravaló ösztöndíjprogram és a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását célzó ösztöndíjprogramok keretét. A hátrányos helyzetű és különösen a roma gyerekek intézményes szegregációja ellen megerősítjük az Oktatási Hivatal ellenőrző szerepét és a fenntartó jellegétől független általános érvényű ellenőrzési joggal lépünk fel: az állami normatívához való hozzáférés feltételévé teszszük a szegregációmentességet! A pedagógusi pályát megbecsült hivatássá tesszük: Megszüntetjük a kötelező pedagógus kart és a kényszernyugdíjazást. Az egyéni többletteljesítményeket honoráló, fokozatos bérfelzárkóztatást vállalunk. Célzott ösztöndíjakkal csökkentjük a szaktanárhiányt és vonzóbbá tesszük a tanári pályát. Kiemelt ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű térségekben való állásvállalást. 41

22 FELSŐOKTATÁS Tudásgazdaság, minőségi reform: Visszaadjuk az egyetemek és főiskolák autonómiáját. Az elvárható tanulmányi eredmények teljesítése esetén mindenkinek ingyenes alapdiplomaszerzést biztosítunk 6 féléven keresztül. A mesterképzést befektetésnek tekintjük, ezért a diákoktól az ehhez való hozzájárulást elvárhatónak tartjuk törekvésüket azonban tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszerrel támogatjuk. Ösztönözzük a kutatómunkát, a nemzetközi kapcsolatok kialakítását és ápolását, a legkiemelkedőbb intézmények fejlesztési céljait pedig a pólus programok újraindításával is támogatjuk. Kialakítjuk a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységének külső, független minőségértékelési rendszerét. A hátrányos helyzetű diákok számára a felsőoktatásba való bekerülést is kiterjedt felkészítő és ösztöndíjprogramokkal segítjük. Eltöröljük a röghöz kötést ma és a jövő hallgatói számára is

23 III. 3. A KÖZÉPOSZTÁLYT KINYITÓ ÉS MEGERŐSÍTŐ ADÓRENDSZER SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Olyan kétkulcsos, adójóváírással kiegészített személyi jövedelemadó-rendszert vezetünk be, amivel az adózók ¾-e jobban jár, mint ma. A minimálbér környékén az adójóváírásnak köszönhetően havi 8 10 ezer forint lesz a nyereség, ami felfelé haladva fokozatosan csökken. Az adójóváírást jelentősen az átlagbér felett vezetjük ki, addig mindenki nyer. A legjobban kereső 8 10%-tól a mainál nagyobb hozzájárulást kérünk egy második szjakulcs bevezetésével, de ez a második kulcs sem lehet a nagyobb teljesítményt visszafogó, vagy a jövedelemeltitkolást fokozó tényező. A második kulcsnak is 30% alatti számnak kell lennie! Ezért jelentősen felemeljük a családi pótlék összegét, hogy az elmúlt évek veszteségei ne a gyermekek nélkülözésében jelenjenek meg. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Fokozatosan bevezetjük az együttműködési támogatás rendszerét, ahol az egyéni törekvések követelménye mellett egyénre szabott szakértő segítséget és anyagi támogatást adunk a mélyszegénység enyhítéséhez, alapot nyújtunk az elrugaszkodáshoz a mélyponton lévőknek. Politikánk középpontjában a törekvő polgárok állnak. Azok, akik minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy egyről a kettőre jussanak az életben. Adópolitikánkat is a középosztály kiszélesítésének és megerősítésének a célja határozza meg: társadalmilag igazságos és az egyéni törekvést támogató adórendszert dolgoztunk ki Magyarország számára. A mai egykulcsos adórendszer ugyanis káros: igazságtalan és munkaellenes. Ellenkezik milliók igazságérzetével, hiszen csak az adózók felső 10 százalékának kedvez, miközben épp ott növeli a terheket, ahol az állam partnerségére a legnagyobb szükség volna. Az orbáni adórendszer ugyanakkor nemcsak az egyéni törekvést nem ismeri el, de terhet jelent a magyar gazdaságnak is: az alacsony jövedelműek bérköltségének emelése miatt folyamatosan munkahelyek tízezreit sodorja veszélybe, szünteti meg. Az Együtt PM Szövetség igazságosabb, kétkulcsos adót és munkahelyteremtő adórendszert ajánl Magyarországnak. A közteherviselésnek ez a módja rövid időn belül képes lesz úgy növelni a középosztályba felemelkedni vágyók és az ott megmaradni, gyarapodni igyekvők havi nettó fizetését, hogy az az ország jövőjét nem veszélyezteti, a költségvetés egyensúlyát pedig felelősen megőrzi. CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY A jövedelemadózást kiegészítő családi adókedvezmény rendszerét megtartjuk, ugyanakkor átalakítjuk a gyermekvállalás adózáson belüli elismerését. Ezzel elérjük, hogy a gyermekvállalás méltánylása egységes mértékű lesz, a magasabb jövedelműek esetében maximált összeggel. CSALÁDI PÓTLÉK A gyermekvállalás anyagi terheit nem lehet csak az adórendszeren keresztül csökkenteni

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Stratégiai Együttműködési Megállapodás Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás Budapesten, 2012. november...-án jött létre : Magyarország Kormánya

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt

Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt Magyarországon, 1990-ben 98 %-os többséggel fogadta el az Országgyűlés az Önkormányzati Törvényt. Az ezt követő két évtizedben alakult ki az

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Tartalom BUSH projekt Útitervének indokoltsága Általános következtetések az Útiterv kidolgozásához Intézkedési javaslatok az Útitervhez Tartalom

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül?

Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül? Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül? LászlóCsaba, Szenior Partner KPMG Tanácsadó Kft. 2013. szeptember Növekedés, államadósság, hiány GDP-növekedés hatása az államadósságra

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben