JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA"

Átírás

1 a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

2 a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

3 ELŐSZÓ a PROGRAMHOZ

4 I. HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA KORMÁNYVÁLTÁST, KORSZAKVÁLTÁST, JÓ KORMÁNYZÁST! A NEMZETI KÖZÖS NEVEZŐK Szeretem a hazámat. Hiszek abban, hogy a rendszerváltozás álma elérhető, Magyarország évezredes törekvése valóra váltható: a sikeres európai nemzetek sorába emelkedhetünk. Magyarország azonban ma ezzel ellentétes irányba halad. Az elmúlt évtized megosztó politikája, a hatalmi önérdek gátlástalan érvényesítése és az ebből fakadó kormányzati tévelygések olyan rendszernek ágyaztak meg, amely fenyegető jövőképet fest fel egyre többünk előtt: jogállamiságunk végleges leépülését, gazdaságunk lezüllését, a társadalom drámai kettészakadását és milliók elszegényedését. Mindezek következtében pedig Magyarország kirekesztődését az európai közösségből, a jog és a gyarapodás közösségéből, ahova pedig történelme legfontosabb pillanataiban a magyarság mindig is tartozni akart. A választópolgárok többsége változást vár: nem egyszerűen kormányváltást, hanem korszakváltást. A korrupció visszaszorítását, a közpénzek elköltésének szigorúbb ellenőrzését és a közhatalmat gyakorlók szigorúbb elszámoltatását. Az orbánizmus felszámolását, de az orbánizmust hatalomra juttató hibák felszámolását is egyszersmind! Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek a legfontosabb ügyek, amelyekben a nemzeti konszenzust az elmúlt évtizedben szétverték: ezek mentén újra kell, és újra is fogjuk kötni a magyar és magyar közti szövetséget, hogy a felzárkózás félbemaradt programját beteljesítsük és az elkövetkező évek végre ne a múlt folytatását, hanem a jövőnk kezdetét jelentsék. Ehhez a sorsfordulóhoz szükség van egy új erőre, amely a törekvő polgárok közösségének, a magyar középosztálynak a kiszélesítésére és megerősítésére vállalkozik. Szükség van arra, hogy a magyar politikában ismét legyen egy, a hivatását szakértelemmel és alázattal végző pártszövetség, amely közel negyedszázaddal a rendszerváltozás után végre nem a szembenállásra, hanem újra a nemzeti közös nevezőkre alapozza programját. Ezért hoztuk létre az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért szövetséget. 7

5 HAZA Olyan Magyarországot teremtünk, ahol a közélet szereplőinek eszébe sem jut politikai alapon kirekeszteni egymást a nemzetből, hiszen egy normális ország polgáraiként tudják, hogy előbb vagyunk magyarok, mint egyik vagy másik párthoz tartozók. Egészséges, büszke, de befogadó nemzettudatot képviselünk: mindenkire magyarként tekintünk, aki annak vallja magát. Mi nem mások ellenében akarunk magyarok lenni, hanem mások kultúrájára és hagyományaira nyitottan, egymással és a szomszédainkkal is békében együtt élve. Büszkék vagyunk a magyar szabadság hagyományára: a korlátozott hatalom és a részvételi demokrácia eszméire. Elutasítjuk ezért az egypárti alaptörvényt, amely a hatalmi önkényt és a jogállam rombolását testesíti meg. Az állam működését a joguralom, a kiszámíthatóság, az alapvető szabadságjogok tisztelete és hatalommegosztás elvei szerint fogjuk átalakítani. Békés Magyarországot akarunk, mert gyarapodni csak békében lehet. Véget vetünk a hideg polgárháborúnak, mely az elmúlt évtizedben olyannyira eldurvult és oly sok kárt okozott az országnak és a nemzetnek egyaránt. Az Orbán-rezsim felszámolása után új kiegyezést hirdetünk Magyarországon: megállapodásra törekszünk és jutunk a nemzeti érdek szempontjából legfontosabb ügyekben, hogy ne rombolja le négyévente az egyik oldal azt, amit a másik felépített. Nemcsak az országhatárok felett, de azokon belül is újraegyesítjük a nemzetet! HALADÁS Modern és versenyképes Magyarországban hiszünk, amely nem csapja be polgárait azzal, hogy megvédheti őket a versenytől, hanem támogatja őket abban, hogy e verseny győztesévé válhassanak. Ennek első és legfontosabb eszköze az oktatás. Az állam által biztosított, mindannyiunk számára hozzáférhető iskola, amely életrevaló ismeretekkel, versenyképes tudással, digitális írásbeliséggel és használható angolnyelv-tudással vértezi fel a gyerekek új és újabb nemzedékeit függetlenül attól, hova, milyen családba születtek. Ha munka van, minden van energiáink és képességeink javát ezért arra fordítjuk, hogy megvédjük a munkahelyeket és a jó kormányzással segítsük 220 ezer új munkahely létrejöttét azok részére, akik ma tanulnak, vagy képzik magukat; azoknak, akik ma hiába igyekeznek elhelyezkedni, és azoknak, akik ma magyarországi lehetőségek híján kénytelenek elhagyni szülőföldjüket. E haladás érdekében megújítjuk az állam működését is: nem nagy és költséges államot akarunk, amely gyámként viszonyul a kiskorúnak tekintett polgárokhoz, hanem intelligens államot, amely partnere a törekvő polgároknak. Úgy újítjuk meg az állami intézményeket, hogy azok személyre szabott szolgáltatásokat kínáljanak legyen szó álláskeresésről, első vállalkozás beindításáról, hazatelepülésről, gyógyulásról vagy épp a közbiztonságra ügyelő helyi rendőrökről. 8 9

6 Magyarországot az állam megújításával, az iskolák fejlesztésével, az ország iránti bizalom visszaépítésével és a munkahelyteremtő vállalkozókat támogató gazdaságpolitikával újra a lehetőségek országává tesszük. Olyan országgá, ahol mindenki dolgozhat, aki akar és képes rá. Hiszünk abban, hogy csak a sok millió polgár egyéni törekvéséből épülhet fel egy gyarapodó közösség: a töretlenül emelkedő Magyarország. SZOLIDARITÁS Politikánk hősei a törekvő polgárok: azok, akik minden tőlük telhetőt elkövetnek azért, hogy az életben egyről a kettőre jussanak, vagy legalább a gyermekeik nemzedékének megteremtsék a felemelkedés esélyét. Világnézetünk szerint ugyanakkor azok sorsa sem bízható csupán embertársaik könyörületére és jótékonyságára, akik nem képesek kitörni nehéz helyzetükből: hiszünk abban, hogy az államnak egyszerre kötelessége és érdeke is az, hogy ezeket a polgárokat segítse életkörülményeik emberibbé tételében, és a számukra is új esélyt kínáljon. Mindezért olyan adó-, munkaügyi és szociális rendszert dolgoztunk ki, amely fent elismeri és ösztönzi az egyéni sikert, középen támogatja és díjazza a törekvést, lent pedig a korábbinál hatékonyabb lehetőségeket, munkát, képzést kínál a legnehezebb sorban élők visszakapaszkodására, visszailleszkedésére a társadalomba. Mert a szegénység nem bűn, a felemelkedés segítése pedig az állam és a társadalom közös felelőssége! Olyan Magyarországot teremtünk közösen, ahol nehezebb leszakadni és könnyebb felemelkedni. EURÓPA Európaiak vagyunk, mert magyarok vagyunk: államiságunk ezeréves történelme, a Szent István-i hagyaték, kultúránk és szellemi életünk hozzájárulása az európai hagyományokhoz egyértelműen kijelöli azt az értékközösséget, amelyben Magyarországnak helye van. Hazánk fekvése és adottságai, gazdasági kapcsolatai és a globális verseny kihívásai pedig kijelölik azt az érdekszövetséget is, amelynek segítségével Magyarország a legsikeresebben érvényesítheti nemzeti érdekeit. Ez a közösség: Európa! Hazánk uniós tagsága, az euroatlanti szövetségesi rendszerekben való részvétel olyan sikerek, amelyekért magyarok nemzedékei küzdöttek, és amelyeket a gyermekeink jövője érdekében meg kell védenünk. Olyan Magyarország felépítéséért dolgozunk tehát, amely nemzeti érdekeinkkel összhangban következetes támogatója az európai integráció folytatásának : KONSZOLIDÁCIÓ ÉS NÖVEKEDÉS A második Orbán-kormány által okozott károk és az elhúzódó gazdasági válság nyomán hazánkat közép- és hosszú távon fenyegető kockázatok miatt a közötti kormányzati ciklus két, egymásra épülő szakaszból fog állni. Az első szakaszban az új kormány munkája a helyreállításra, az új konszolidációra fog összpontosulni: visszaépítjük a hazánkkal szembeni bizalmat, illetve a magyarok jövőbe vetett hitét; elsősorban a jogállam újjáépítésével, kiszámítható gazdaságpolitikával és egy versenyképes oktatási rendszer megteremtésével. A második szakaszt pedig a valódi, fenntartható növekedés beindításának szenteljük: elsősorban olyan intenzív, az ország minden szegletében érzékelhető munkahelyteremtést segítő környezet létrehozásával, amely piaci folyamatokon alapul, azaz fenntartható. * * * Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek azok az értékek, amelyekkel újra közös nevezőre hozzuk a nemzetet, hogy hazánk a 2014-ben kezdődő új korszakban a törekvő polgárok békés, gyarapodó országává válhasson. A lehetőségek országává. EGYENKÉNT ELBUKNÁNK, DE EGYÜTT GYŐZNI FOGUNK! Bajnai Gordon 10 11

7 II. A JÓ KORMÁNYZÁS ALAPÉRTÉKEI Az Együtt PM a jó kormányzás eszményében hisz. A jó kormányzás azonban nem pusztán jelzős szerkezet vagy politikai szlogen, sokkal inkább az állam vezetésének olyan módja, amely a közérdeket mindenkor a rész- és az önérdek elé helyezi, megvalósítása során pedig nem enged bizonyos alapértékek teljesüléséből. A jó kormányzás elmélete és gyakorlata a következő alapértékekre épül. 13

8 JOGÁLLAMISÁG Az elmúlt években az Orbán-rezsim csigolyánként törte el demokráciánk gerincét és kifordította önmagából Magyarországot. Hazánk, amely új demokráciánk minden gyerekbetegsége ellenére is két évtizeden át jogállam volt, ahol a törvény a polgárt védte a hatalom önkényétől, mára demokratikus fékeitől és ellensúlyaitól megfosztott ország lett, ahol a törvény a hatalmat védi a saját polgáraitól. Ezért a kormányváltást követően olyan politikai intézményrendszert építünk fel, amely a hatalom önkényét fékezi, ellensúlyozza, annak korlátokat szab. Helyreállítjuk az alapvető jogok védelmét, a magántulajdon szentségét. Biztosítjuk az érintettek közügyekbe való beleszólását, a nyilvánosság és a szabad sajtó kontrollját a politika felett. Tudatában vagyunk annak, hogy tartós akotmánya csak akkor lesz Magyarországnak, ha az mind a baloldal, mind a centrum, mind pedig a jobboldal meghatározó része számára elfogadható. A jogállamiság azonnali helyreállítását követően ezért szükségesnek látjuk, hogy széles társadalmi egyetértés mellett új alkotmánya legyen az országnak

9 EGYENSÚLY és NÖVEKEDÉS Az elmúlt bő másfél évtized egyik legfontosabb tanulsága az, hogy az egyensúly rovására nem lehet növekedni, a választási osztogatásokat ezért mindig újabb megszorítások követték. Fenntartható, böjt nélküli gyarapodás csak felelős gazdaságpolitika révén, a kiadások és bevételek egyensúlyának megtartásával lehetséges. Az Együtt PM ezért minden egyes, a polgároknak tett választási, illetve kormányzati javaslata mellé kiadás-bevételi háttérszámításokat készített

10 ÁLLAM és PIAC VISZONYA A jó kormányzás épít más országok és más korok tapasztalataira, így annak programja nem alapulhat az állami szerepvállalás dominanciáján, de reálisan méri fel a piaci önszabályozás korlátait is. Az Együtt PM az intelligens, a változásokhoz gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes államot fog felépíteni. Erősítjük az állam fogyasztóvédő és piacszabályozó szerepét ott, ahol ez az ország hosszú távú érdeke, fellépünk a monopóliumok ellen, de visszavonjuk az államot azokról a területekről, ahol semmi keresnivalója, és hiszünk a magántulajdon meghatározó súlyán alapuló gazdasági modellben

11 SZAKÉRTŐ és a POLGÁROKHOZ lojális KÖZIGAZGATÁS Az Együtt PM meggyőződése, hogy a magyar állam hatékonyságát az elmúlt évtizedekben alapvetően rontotta az, hogy a magyar közigazgatás rendszere egyre nagyobb mértékben vált a politikai zsákmányszerzés áldozatává, majd az utóbbi években a központilag szervezett korrupció foglyává. A jó kormányzás elképzelhetetlen a munkájukat magas színvonalon, professzionálisan végző közigazgatási szakemberek nélkül, akik függetlenek a pártok vetélkedésétől, illetve védettek a kormányváltások során bekövetkező vezetőcseréktől. A jó kormányzáson alapuló politika a közigazgatási kar tagjaitól kizárólag a hozzáértést, a feddhetetlenséget és az alkotmányhoz való hűséget várhatja el mi így építjük újjá a magyar közigazgatást

12 TISZTAKEZŰSÉG ÁTLÁTHATÓSÁG Olyan hellyé tesszük hazánkat, ahol kenőpénz nélkül is előre lehet jutni az életben, ahol a közélet nem arról szól, hogy a politikusok a hatalomból pénzt csinálnak, a pénzből pedig még több hatalmat. Az Együtt PM egyik legfőbb vállalása, hogy az adóforintok sorsát nyomon követhetővé és számon kérhetővé teszi a polgárok számára, mindenekelőtt az állam és a magánszféra között létrejövő valamennyi szerződés hatályba lépését megelőző nyilvánosságra hozatalával. 23

13 KISZÁMÍTHATÓSÁG POLGÁRNAK és VÁLLALKOZÁSNAK EGYARÁNT Az állam feladata, hogy támogassa, ne pedig akadályozza, és uralma alá hajtsa a sorsa jobbításán fáradozó polgárt, civil szervezetet, közösséget. Stabil, megbízható, kiszámítható kormányzást fogunk megvalósítani, amellyel visszatér a bizalom: a gazdaság szereplőinek Magyarországba vetett bizalma és az állampolgárok jövőbe vetett hite. A bizalom segít beindítani a gazdaság motorját, a növekedés munkahelyeket teremt, a bővülő lehetőségek pedig a méltóságteljes élet, az önmegvalósítás lehetőségét adják a polgároknak, kinyitják és megerősítik a középosztályt

14 TÁRSADALMI EGYEZTETÉS A jó kormányzás gyakorlata az állam és a civil világ közötti együttműködésen, az érdekképviseletekkel való egyeztetésen a közép- és hosszú távú társadalmi szerződések megkötésén és betartásán alapul. Az Együtt PM ezért helyreállítja az együttműködés fórumait, azoknak érdemi szerepet, valódi befolyást biztosít Magyarország jövőjének formálására. A közötti kormányzati ciklus kezdetén a kiszámíthatóság és a politikai stabilitás erősítése érdekében a társadalmi partnerekkel középtávú megállapodást, társadalmi szerződést köt a kormány a programja és a gazdasági kilátások figyelembevételével

15 IGAZSÁGOSSÁG és MÉLTÁNYOSSÁG Programunk középpontjában a törekvő polgárok állnak az ő munkájuk, munkakeresésük, tanulásuk, vállalkozásuk a kulcs, és ez a sok, összeadódó egyéni teljesítmény vezethet csak el Magyarország tartós felemelkedéséhez. Programunk a közterhek igazságos elosztását, egy új társadalmi szerződés lehetőségét kínálja mindenekelőtt a káros és elhibázott egykulcsos adó megszüntetésével. Igazságos tehermegosztást ígérünk a nemzedékek között is: a fenntarthatóságra, felelős gazdálkodásra, csökkenő adósságpályára épülő politikánkkal

16 MAGYARORSZÁG JÖVŐJE: a gyermek Egy társadalom úgy bánik a jövőjével, ahogy a gyermekek megszületéséhez és fejlődéséhez biztosítja az esélyeket. Az Együtt PM a gyermeket vállaló nők fokozott támogatásán, a munka vagy család konfliktusa helyett a munka és család megteremtésének támogatásán keresztül, nem pedig a polgárok erkölcsi fenyítésével igyekszik tenni azért, hogy Magyarországon egyre több gyermek szülessen. Számunkra elfogadhatatlan, hogy hazánkban egyre nagyobb számban élnek gyermekek szegénységben, a felemelkedés esélye nélkül. Olyan Magyarországot teremtünk, amely nem bezárja, hanem megnyitja az iskolák kapuit a gyerekeink előtt, és aktívan segíti a hátránnyal indulókat a kisgyermekkortól a diplomáig. A jó kormányzás nem költségvetési, hanem nemzetstratégiai kérdésként tekint a nők támogatására, a gyermekszegénység felszámolására és az oktatásra

17 NYUGATI ORIENTÁCIÓ: SZÖVETSÉG, nem SZABADSÁGHARC Magyarországot érték- és érdekközösség köti Európához, illetve az egész euroatlanti térséghez: csak Európában lehetünk sikeres nemzet. Kelet helyett Nyugatra tekintünk, a sikeres és szerencsésebb európai nemzetekhez akarunk felzárkózni. Magyarország helye nem a periférián, hanem a centrumban van. Együttműködünk más államokkal is, de a nemzeti becsülettel ekkor sem kufárkodhatunk. Az Európai Unión belül a fő célunk a nemzeti érdekek érvényesítése, ehhez értelmes konfliktusokat is érdemes felvállalni. Szomszédainkkal és a régió országaival karöltve súlyt szerezhetünk a közösség vitáiban. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha a felelőtlen vagdalkozás, a szövetségeseinkkel szemben folytatott, belpolitikai célú harc folytatása helyett az erős, tiszteletet adó, de kulturált érdekérvényesítést tűzzük ki célul

18 FENNTARTHATÓSÁG Meggyőződésünk, hogy Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontok összehangolásával fenntartható fejlődési modellt tud megvalósítani. Ha megóvja és a jövő nemzedékek számára tovább örökíti természeti kincseinket, nemzetközi összefogás keretében és idehaza a saját hatáskörében egyaránt hatékonyan fellép a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében, kiemelten támogatja a helyi közösségeket erősítő és a természeti folyamatokkal összhangban működő agrárrendszereket, valamint biztosítja mindannyiunk számára a környezeti biztonság feltételeit a tiszta levegőtől és vizektől az egészséges élelmiszerekig. Már egy kormányzati ciklus alatt is fontos lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy Magyarország ne tegye tönkre a ma élők környezetét, és ne eméssze fel a jövő generációk életfeltételeit

19 III. MUNKAHELYEK + ESÉLYT ADÓ OKTATÁS + ÖSZTÖNZŐ ADÓRENDSZER A TÖREKVŐ POLGÁROKNAK TETT AJÁNLATUNK HÁROM ALAPPILLÉRE Akármilyen külső vagy belső gazdasági helyzettel szembesüljön is a választások után felálló új kormány, Magyarország életének van három olyan kulcsterülete, amelyre a legszűkebb mozgástér esetén is a lehető legtöbb figyelmet kell összpontosítania. Ez a három terület: a munkahelyteremtés, az oktatási rendszer versenyképessé tétele és az adórendszer átalakítása. E három terület azonnali és tudatos átalakítása már rövid távon is képes teret nyitni a törekvő polgárok számára, visszaadni számukra a jövőbe vetett hitet, illetve igazolni számukra egyéni törekvéseik értelmét. III. 1. VALÓDI MUNKAHELYTEREMTÉS Az Együtt PM Szövetség azt vallja: ha munka van, minden van. A munka a felemelkedés legfőbb esélye, a középosztály megerősítésének záloga a munka a polgárosodás hajtóereje. A tisztességes munkáért kapott tisztességes bér vagy a saját erőből felépített vállalkozás az anyagi biztonságon túl önbecsülést is ad, polgárrá tesz. Öntudatos polgárrá, aki nemcsak a kötelességeivel, de a jogaival is tisztában van, aki érti és átérzi, hogy a szabadság és a jólét összefügg, ezért aktívan részt vesz a közügyekben, védi és műveli a demokráciát. Az Együtt PM Szövetség olyan kormányzásra készül, amely munkát teremt a törekvő polgároknak, kiszámítható környezetet a saját vállalkozást vezetőknek, és versenyképes szaktudással rendelkező munkaerőt biztosít a magyarországi vállalkozásoknak. A jó kormányzás programjának végrehajtása révén 220 ezer új, valódi munkahely jön létre Magyarországon

20 HA MUNKA VAN, MINDEN VAN A munkanélküliséget legjobb megelőzni, de ha nem lehet, akkor elmélyülését kell kivédeni, miközben a tartós munkanélküliséggel járó nyomor fenyegetését is csökkentenünk kell. A munkanélküliség idejére járó támogatás folyósítási idejét háromról fokozatosan 9 hónapra növeljük. A munkaügyi kirendeltségeket valódi szolgáltató központokká változtatjuk, hogy személyre szabott, célzott munkaerő-fejlesztéssel és -közvetítéssel segítsék a munkába állást. A központok képzés, mentorálás, tranzitfoglalkoztatás, rehabilitáció ösztönzésével és támogatásával fognak tartós segítséget adni. Az álláskeresés, a munkába járás vagy a sikeres munkába álláshoz szükséges többlettudások megszerzésének támogatására: Az utazási korlátok lebontását utazási támogatással segítjük. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező munkanélkülieknek képzési utalványt adunk, hogy szakmát, nyelvtudást, versenyképes ismereteket szerezhessenek. Az állam az alacsony képzettségűek körében maga is munkahelyeket teremt: Bértámogatással, képzéssel, tanácsadással támogatjuk az olyan közösségi vállalkozások létrejöttét, amelyek helyi termelési és szolgáltatási lehetőségekre építenek, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó munkavállalót alkalmaznak. A lakásállomány fokozatos energetikai korszerűsítésével több 10 ezer munkahelyet teremtünk az épületszigetelés és a zöldenergia-ipar területé. ÚJ, FELTÉTELHEZ KÖTÖTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Radikálisan átalakítjuk a közmunka mai rendszerét, érdemi munkalehetőségeket, képzést és mentorálást kínáló támogatott foglalkoztatást valósítunk meg, ahol az elvégzett munkáért korrekt fizetés és munkavállalói jog is jár: Fokozatosan a minimálbérhez közelítjük a teljes idős közmunkásbért és növeljük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányát is. Tisztességes szintre emeljük az érintettek munkajogi védelmét. KISZOLGÁLTATOTT CSOPORTOK TÁMOGATÁSA Az idősebbek foglalkoztatását célzott járulékkedvezménnyel ösztönözzük. A fogyatékossággal élők, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében az adó- és járulékkedvezmények mellett fejlesztjük a munkaképesség-változáshoz igazodó, a munkaerő-piaci reintegrációt érdemben támogató szolgáltatásokat. Erősítjük, támogatjuk a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetések elleni jogi fellépést. Fokozzuk az akadálymentesítés ütemét, az uniós támogatások felhasználásával rohamtempóban akadálymentesítjük a közintézményeket és a közösségi közlekedést, valamint türelmi időt hagyva, de célzott forrásokkal támogatva kötelezővé tesszük ugyanezt a nagy- és középvállalatok számára is. A NŐK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK FOKOZOTT TÁMOGATÁSA Foglalkoztatási lemaradásunk különösen drámai méreteket ölt a nők, különösen a kisgyermeket nevelő nők körében. Ez ráadásul nem csak foglalkoztatási probléma, de kihat a gyerekvállalásra is. Nem a csoportlétszámok emelésével, hanem bővítéssel és új intézmények létrehozásával teremtünk a mainál nagyságrendekkel több bölcsődei és óvodai férőhelyet, valamint célzott programokkal támogatjuk a családi napköziket. Ha a szülő úgy dönt, hogy a gyes lejárata előtt dolgozni kezd, a kisgyerek 18 hónapos korától a gyes összegét a napközbeni gyerekelhelyezés költségének fedezésére utalvány formájában is igényelheti: ennek segítségével nemcsak önkormányzati, hanem magánbölcsődék és családi napközik szolgáltatásait is igénybe veheti (emellett a gyes felét további többlettámogatásként készpénzben megkaphatja). Garantált inflációkövetéssel megállítjuk a gyes elértéktelenedését. Visszaállítjuk a kismamák munkajogi védelmét. Közszférában alanyi joggá tesszük legalább az egyik szülő részmunkaidős foglalkoztatását, a versenyszférában járulékkedvezménnyel támogatjuk. GYERE HAZA, MARADJ ITTHON! PROGRAM A FIATALOKNAK A fiatalok növekvő munkanélkülisége és az elvándorlás az egész társadalom jövőjét veszélyezteti. Az Orbán-rezsim dúlása százezreket kényszerített gazdasági menekült státusba, az itthon maradottakat pedig növekvő kilátástanságba. Ennek ellensúlyozására: Garantált képzést vagy munkát ajánlunk a 30 év alatti tartósan munkanélkülieknek. Személyre szóló szolgáltatásokat nyújtunk a külföldről hazatérni kívánó magyar munkavállalóknak, A 35 év alattiakat az üzleti terv elkészítéséhez és a vállalkozási ismeretek elsajátításához nyújtott szakmai segítséggel, tőkével és hitellel ösztönözzük saját vállalkozás indítására. A pályakezdőknek járulékkedvezménnyel ösztönzött gyakornoki lehetőséget biztosítunk már felsőfokú tanulmányaik ideje alatt is. Az új telepes program keretében segítjük a vidéken munkát vállaló, képzett fiatalok letelepedését

21 III. 2. A FELEMELKEDÉS ESÉLYE MINDENKINEK: OKTATÁS A jó iskolák biztosítása egy normális országban az államnak nemcsak erkölcsi kötelessége, de gazdasági érdeke is. A kormányzat a jó minőségű, egyenlő hozzáférést biztosító oktatási rendszeren keresztül tudja a leghatékonyabban támogatni a gyermekeket álmaik megvalósításában, felnőtt életük sikeres indításában és abban, hogy a szegény gyerekek ne szegény felnőttként folytassák életüket. Ugyanakkor csak a képzett fiatalok tudására alapozható olyan modern, fenntartható és erőteljesen növekedő gazdaság, amely újra a lehetőségek országává teszi hazánkat. A magyar oktatási rendszer közel negyedszázaddal a rendszerváltoztatás után nem a társadalmi felemelkedést szolgálja, hanem az öröklött viszonyokat termeli újra, ráadásul fokozatos, de biztos lemaradásra kárhoztatja a magyar gazdaságot is nem a jövőbe vezet, hanem a múltba. Az Együtt PM olyan oktatáspolitikai megoldásokat dolgozott ki Magyarország számára, amelyek a kisgyermek kortól indulva a közoktatás teljes rendszerén keresztül segítik az otthonról hozott hátrányok lekűzdését: esélyt adni a ma esélyteleneknek is. Ugyanakkor jobb minőségi oktatást ígér a középosztályba tartozók gyermekeinek is, 40 és lehetőséget nyújt a legtehetségesebbek kibontakozására. Úgy újítjuk meg a magyar oktatási rendszert, hogy elsősorban a diákok tehetségén, tudásán és szorgalmán múljon az, ki járhat egyetemre és ki nem. Az Orbán-rezsimben az elitoktatás egyre inkább az elit oktatását jelenti, ezzel szemben az Együtt PM olyan Magyarországban hisz, ahol az oktatáson, elsősorban is az egyetem elvégzésén keresztül bárki az elit tagjává válhat: tehetséggel és törekvéssel bárki feljebb léphet a társadalmi hierarchiában. Célunk, hogy a felsőfokú végzettség egy jobb minőségű élethez jelentsen belépőt: az egyetem olyan polgárokat adjon Magyarországnak, akik saját álmaik valóra váltásán túl az ország, a nemzet közös álmainak megvalósításához is hozzá tudnak és akarnak járulni. MAGYAR ISKOLÁK 2014 UTÁN: ESÉLY A FELEMELKEDÉSRE MINDENKINEK KÖZOKTATÁS Visszaadjuk a döntések jogát a szülőknek, a tanároknak és az iskoláknak: Az iskolaválasztás és a rugalmas beiskolázás jogát a szülőnek. A tanítás szabadságát a pedagógusnak. A tantestület és az iskola szakmai irányítási jogát az igazgatónak. Az igazgatókinevezés lehetőségét a helyi közösségeknek. Megoldások az eredményes iskolarendszerért: Visszaállítjuk a 18 éves korig szóló tankötelezettséget. Az alapkészségek erősítésére fordítjuk a feltételek biztosítása nélkül bevezetett napi testnevelésórák számának csökkentéséből származó, valamint a hittanórák választhatóvá tételével felszabaduló óraszámot. Helyreállítjuk a szabad tankönyv- és továbbképzési piacot. Fejlesztjük a nyelvtanulás és a digitális alapkészségek megszerzésének feltételeit, a szaktanárok elérhetőségét az a célunk, hogy a középfokú iskola végére minden gyerek egy idegen nyelvet legalább középfokon elsajátítson függetlenül szülei anyagi helyzetétől. Az esélyegyenlőség biztosítására kiterjesztjük a korai fejlesztési programokat, bevezetjük az Erős kezdet programot, újra biztosítjuk a tanodaprogramok kiszámítható finanszírozását. Növeljük az Útravaló ösztöndíjprogram és a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását célzó ösztöndíjprogramok keretét. A hátrányos helyzetű és különösen a roma gyerekek intézményes szegregációja ellen megerősítjük az Oktatási Hivatal ellenőrző szerepét és a fenntartó jellegétől független általános érvényű ellenőrzési joggal lépünk fel: az állami normatívához való hozzáférés feltételévé teszszük a szegregációmentességet! A pedagógusi pályát megbecsült hivatássá tesszük: Megszüntetjük a kötelező pedagógus kart és a kényszernyugdíjazást. Az egyéni többletteljesítményeket honoráló, fokozatos bérfelzárkóztatást vállalunk. Célzott ösztöndíjakkal csökkentjük a szaktanárhiányt és vonzóbbá tesszük a tanári pályát. Kiemelt ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű térségekben való állásvállalást. 41

22 FELSŐOKTATÁS Tudásgazdaság, minőségi reform: Visszaadjuk az egyetemek és főiskolák autonómiáját. Az elvárható tanulmányi eredmények teljesítése esetén mindenkinek ingyenes alapdiplomaszerzést biztosítunk 6 féléven keresztül. A mesterképzést befektetésnek tekintjük, ezért a diákoktól az ehhez való hozzájárulást elvárhatónak tartjuk törekvésüket azonban tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszerrel támogatjuk. Ösztönözzük a kutatómunkát, a nemzetközi kapcsolatok kialakítását és ápolását, a legkiemelkedőbb intézmények fejlesztési céljait pedig a pólus programok újraindításával is támogatjuk. Kialakítjuk a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységének külső, független minőségértékelési rendszerét. A hátrányos helyzetű diákok számára a felsőoktatásba való bekerülést is kiterjedt felkészítő és ösztöndíjprogramokkal segítjük. Eltöröljük a röghöz kötést ma és a jövő hallgatói számára is

23 III. 3. A KÖZÉPOSZTÁLYT KINYITÓ ÉS MEGERŐSÍTŐ ADÓRENDSZER SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Olyan kétkulcsos, adójóváírással kiegészített személyi jövedelemadó-rendszert vezetünk be, amivel az adózók ¾-e jobban jár, mint ma. A minimálbér környékén az adójóváírásnak köszönhetően havi 8 10 ezer forint lesz a nyereség, ami felfelé haladva fokozatosan csökken. Az adójóváírást jelentősen az átlagbér felett vezetjük ki, addig mindenki nyer. A legjobban kereső 8 10%-tól a mainál nagyobb hozzájárulást kérünk egy második szjakulcs bevezetésével, de ez a második kulcs sem lehet a nagyobb teljesítményt visszafogó, vagy a jövedelemeltitkolást fokozó tényező. A második kulcsnak is 30% alatti számnak kell lennie! Ezért jelentősen felemeljük a családi pótlék összegét, hogy az elmúlt évek veszteségei ne a gyermekek nélkülözésében jelenjenek meg. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Fokozatosan bevezetjük az együttműködési támogatás rendszerét, ahol az egyéni törekvések követelménye mellett egyénre szabott szakértő segítséget és anyagi támogatást adunk a mélyszegénység enyhítéséhez, alapot nyújtunk az elrugaszkodáshoz a mélyponton lévőknek. Politikánk középpontjában a törekvő polgárok állnak. Azok, akik minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy egyről a kettőre jussanak az életben. Adópolitikánkat is a középosztály kiszélesítésének és megerősítésének a célja határozza meg: társadalmilag igazságos és az egyéni törekvést támogató adórendszert dolgoztunk ki Magyarország számára. A mai egykulcsos adórendszer ugyanis káros: igazságtalan és munkaellenes. Ellenkezik milliók igazságérzetével, hiszen csak az adózók felső 10 százalékának kedvez, miközben épp ott növeli a terheket, ahol az állam partnerségére a legnagyobb szükség volna. Az orbáni adórendszer ugyanakkor nemcsak az egyéni törekvést nem ismeri el, de terhet jelent a magyar gazdaságnak is: az alacsony jövedelműek bérköltségének emelése miatt folyamatosan munkahelyek tízezreit sodorja veszélybe, szünteti meg. Az Együtt PM Szövetség igazságosabb, kétkulcsos adót és munkahelyteremtő adórendszert ajánl Magyarországnak. A közteherviselésnek ez a módja rövid időn belül képes lesz úgy növelni a középosztályba felemelkedni vágyók és az ott megmaradni, gyarapodni igyekvők havi nettó fizetését, hogy az az ország jövőjét nem veszélyezteti, a költségvetés egyensúlyát pedig felelősen megőrzi. CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY A jövedelemadózást kiegészítő családi adókedvezmény rendszerét megtartjuk, ugyanakkor átalakítjuk a gyermekvállalás adózáson belüli elismerését. Ezzel elérjük, hogy a gyermekvállalás méltánylása egységes mértékű lesz, a magasabb jövedelműek esetében maximált összeggel. CSALÁDI PÓTLÉK A gyermekvállalás anyagi terheit nem lehet csak az adórendszeren keresztül csökkenteni

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Prioritások 2014 2019 között

Prioritások 2014 2019 között Prioritások 2014 2019 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Az előadás tartalma 1. Az Európa 2020 stratégiáról általában 2. Az

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A szegénység és egyenlőtlenség enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon

A szegénység és egyenlőtlenség enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon A szegénység és egyenlőtlenség enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon Csite András és Teller Nóra 2013. szeptember 26. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A gyermekek szegénysége elfogadhatatlan. Minden negyedik-ötödik gyermek nélkülözésekkel, fejlődését nehezítő körülmények között él. Minden

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Tartalom BUSH projekt Útitervének indokoltsága Általános következtetések az Útiterv kidolgozásához Intézkedési javaslatok az Útitervhez Tartalom

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Az Eötvös Károly Intézet és a Védegylet röpirata a miniszterelnökjelöltek

Az Eötvös Károly Intézet és a Védegylet röpirata a miniszterelnökjelöltek Az Eötvös Károly Intézet és a Védegylet röpirata a miniszterelnökjelöltek vitájáról 1. Kell-e vitatkozni? Meggyőződésünk szerint feltétlenül szükség van a miniszterelnök-jelöltek vitájára. Ezért, mintegy

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉNEK AKTUÁLIS

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei

A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei 2010. szeptember 23., Budapest Bencsik János Energiastratégiáért és Otthonteremtésért felelős Államtitkár Korszakváltás küszöbén állunk A

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata 257 A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Közhasznú Társaságot az Európai Uniós csatlakozásra való hatékonyabb felkészülés érdekében

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat I. rész: Az szja Személyi jövedelemadó Személyeket, és nem háztartásokat adóztat. Béradóként inkább bevételt, mintsem jövedelmet adóztat (bár vannak erős ellenpéldák

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Program a dolgozói szegénység ellen 2.0

Program a dolgozói szegénység ellen 2.0 Magyar Szakszervezeti Szövetség Program a dolgozói szegénység ellen 2.0 A 4*9% programja, hogy aki dolgozik, legalább egyék 2015.04.14. 0 Előzmény A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2014. szeptemberében

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára gondolatok egy képzés margójára SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT - AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK JEGYÉBEN 2010.

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz..

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. A szociális gazdaság jelentősége Európában SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. Európa az 1990 es években kudarcot vallott a növekedés és a foglalkoztatás

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége Salgótarján 2013. Június 27. A 2007-2013-as időszak általános tapasztalatai 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben