JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA"

Átírás

1 a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

2 a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

3 ELŐSZÓ a PROGRAMHOZ

4 I. HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA KORMÁNYVÁLTÁST, KORSZAKVÁLTÁST, JÓ KORMÁNYZÁST! A NEMZETI KÖZÖS NEVEZŐK Szeretem a hazámat. Hiszek abban, hogy a rendszerváltozás álma elérhető, Magyarország évezredes törekvése valóra váltható: a sikeres európai nemzetek sorába emelkedhetünk. Magyarország azonban ma ezzel ellentétes irányba halad. Az elmúlt évtized megosztó politikája, a hatalmi önérdek gátlástalan érvényesítése és az ebből fakadó kormányzati tévelygések olyan rendszernek ágyaztak meg, amely fenyegető jövőképet fest fel egyre többünk előtt: jogállamiságunk végleges leépülését, gazdaságunk lezüllését, a társadalom drámai kettészakadását és milliók elszegényedését. Mindezek következtében pedig Magyarország kirekesztődését az európai közösségből, a jog és a gyarapodás közösségéből, ahova pedig történelme legfontosabb pillanataiban a magyarság mindig is tartozni akart. A választópolgárok többsége változást vár: nem egyszerűen kormányváltást, hanem korszakváltást. A korrupció visszaszorítását, a közpénzek elköltésének szigorúbb ellenőrzését és a közhatalmat gyakorlók szigorúbb elszámoltatását. Az orbánizmus felszámolását, de az orbánizmust hatalomra juttató hibák felszámolását is egyszersmind! Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek a legfontosabb ügyek, amelyekben a nemzeti konszenzust az elmúlt évtizedben szétverték: ezek mentén újra kell, és újra is fogjuk kötni a magyar és magyar közti szövetséget, hogy a felzárkózás félbemaradt programját beteljesítsük és az elkövetkező évek végre ne a múlt folytatását, hanem a jövőnk kezdetét jelentsék. Ehhez a sorsfordulóhoz szükség van egy új erőre, amely a törekvő polgárok közösségének, a magyar középosztálynak a kiszélesítésére és megerősítésére vállalkozik. Szükség van arra, hogy a magyar politikában ismét legyen egy, a hivatását szakértelemmel és alázattal végző pártszövetség, amely közel negyedszázaddal a rendszerváltozás után végre nem a szembenállásra, hanem újra a nemzeti közös nevezőkre alapozza programját. Ezért hoztuk létre az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért szövetséget. 7

5 HAZA Olyan Magyarországot teremtünk, ahol a közélet szereplőinek eszébe sem jut politikai alapon kirekeszteni egymást a nemzetből, hiszen egy normális ország polgáraiként tudják, hogy előbb vagyunk magyarok, mint egyik vagy másik párthoz tartozók. Egészséges, büszke, de befogadó nemzettudatot képviselünk: mindenkire magyarként tekintünk, aki annak vallja magát. Mi nem mások ellenében akarunk magyarok lenni, hanem mások kultúrájára és hagyományaira nyitottan, egymással és a szomszédainkkal is békében együtt élve. Büszkék vagyunk a magyar szabadság hagyományára: a korlátozott hatalom és a részvételi demokrácia eszméire. Elutasítjuk ezért az egypárti alaptörvényt, amely a hatalmi önkényt és a jogállam rombolását testesíti meg. Az állam működését a joguralom, a kiszámíthatóság, az alapvető szabadságjogok tisztelete és hatalommegosztás elvei szerint fogjuk átalakítani. Békés Magyarországot akarunk, mert gyarapodni csak békében lehet. Véget vetünk a hideg polgárháborúnak, mely az elmúlt évtizedben olyannyira eldurvult és oly sok kárt okozott az országnak és a nemzetnek egyaránt. Az Orbán-rezsim felszámolása után új kiegyezést hirdetünk Magyarországon: megállapodásra törekszünk és jutunk a nemzeti érdek szempontjából legfontosabb ügyekben, hogy ne rombolja le négyévente az egyik oldal azt, amit a másik felépített. Nemcsak az országhatárok felett, de azokon belül is újraegyesítjük a nemzetet! HALADÁS Modern és versenyképes Magyarországban hiszünk, amely nem csapja be polgárait azzal, hogy megvédheti őket a versenytől, hanem támogatja őket abban, hogy e verseny győztesévé válhassanak. Ennek első és legfontosabb eszköze az oktatás. Az állam által biztosított, mindannyiunk számára hozzáférhető iskola, amely életrevaló ismeretekkel, versenyképes tudással, digitális írásbeliséggel és használható angolnyelv-tudással vértezi fel a gyerekek új és újabb nemzedékeit függetlenül attól, hova, milyen családba születtek. Ha munka van, minden van energiáink és képességeink javát ezért arra fordítjuk, hogy megvédjük a munkahelyeket és a jó kormányzással segítsük 220 ezer új munkahely létrejöttét azok részére, akik ma tanulnak, vagy képzik magukat; azoknak, akik ma hiába igyekeznek elhelyezkedni, és azoknak, akik ma magyarországi lehetőségek híján kénytelenek elhagyni szülőföldjüket. E haladás érdekében megújítjuk az állam működését is: nem nagy és költséges államot akarunk, amely gyámként viszonyul a kiskorúnak tekintett polgárokhoz, hanem intelligens államot, amely partnere a törekvő polgároknak. Úgy újítjuk meg az állami intézményeket, hogy azok személyre szabott szolgáltatásokat kínáljanak legyen szó álláskeresésről, első vállalkozás beindításáról, hazatelepülésről, gyógyulásról vagy épp a közbiztonságra ügyelő helyi rendőrökről. 8 9

6 Magyarországot az állam megújításával, az iskolák fejlesztésével, az ország iránti bizalom visszaépítésével és a munkahelyteremtő vállalkozókat támogató gazdaságpolitikával újra a lehetőségek országává tesszük. Olyan országgá, ahol mindenki dolgozhat, aki akar és képes rá. Hiszünk abban, hogy csak a sok millió polgár egyéni törekvéséből épülhet fel egy gyarapodó közösség: a töretlenül emelkedő Magyarország. SZOLIDARITÁS Politikánk hősei a törekvő polgárok: azok, akik minden tőlük telhetőt elkövetnek azért, hogy az életben egyről a kettőre jussanak, vagy legalább a gyermekeik nemzedékének megteremtsék a felemelkedés esélyét. Világnézetünk szerint ugyanakkor azok sorsa sem bízható csupán embertársaik könyörületére és jótékonyságára, akik nem képesek kitörni nehéz helyzetükből: hiszünk abban, hogy az államnak egyszerre kötelessége és érdeke is az, hogy ezeket a polgárokat segítse életkörülményeik emberibbé tételében, és a számukra is új esélyt kínáljon. Mindezért olyan adó-, munkaügyi és szociális rendszert dolgoztunk ki, amely fent elismeri és ösztönzi az egyéni sikert, középen támogatja és díjazza a törekvést, lent pedig a korábbinál hatékonyabb lehetőségeket, munkát, képzést kínál a legnehezebb sorban élők visszakapaszkodására, visszailleszkedésére a társadalomba. Mert a szegénység nem bűn, a felemelkedés segítése pedig az állam és a társadalom közös felelőssége! Olyan Magyarországot teremtünk közösen, ahol nehezebb leszakadni és könnyebb felemelkedni. EURÓPA Európaiak vagyunk, mert magyarok vagyunk: államiságunk ezeréves történelme, a Szent István-i hagyaték, kultúránk és szellemi életünk hozzájárulása az európai hagyományokhoz egyértelműen kijelöli azt az értékközösséget, amelyben Magyarországnak helye van. Hazánk fekvése és adottságai, gazdasági kapcsolatai és a globális verseny kihívásai pedig kijelölik azt az érdekszövetséget is, amelynek segítségével Magyarország a legsikeresebben érvényesítheti nemzeti érdekeit. Ez a közösség: Európa! Hazánk uniós tagsága, az euroatlanti szövetségesi rendszerekben való részvétel olyan sikerek, amelyekért magyarok nemzedékei küzdöttek, és amelyeket a gyermekeink jövője érdekében meg kell védenünk. Olyan Magyarország felépítéséért dolgozunk tehát, amely nemzeti érdekeinkkel összhangban következetes támogatója az európai integráció folytatásának : KONSZOLIDÁCIÓ ÉS NÖVEKEDÉS A második Orbán-kormány által okozott károk és az elhúzódó gazdasági válság nyomán hazánkat közép- és hosszú távon fenyegető kockázatok miatt a közötti kormányzati ciklus két, egymásra épülő szakaszból fog állni. Az első szakaszban az új kormány munkája a helyreállításra, az új konszolidációra fog összpontosulni: visszaépítjük a hazánkkal szembeni bizalmat, illetve a magyarok jövőbe vetett hitét; elsősorban a jogállam újjáépítésével, kiszámítható gazdaságpolitikával és egy versenyképes oktatási rendszer megteremtésével. A második szakaszt pedig a valódi, fenntartható növekedés beindításának szenteljük: elsősorban olyan intenzív, az ország minden szegletében érzékelhető munkahelyteremtést segítő környezet létrehozásával, amely piaci folyamatokon alapul, azaz fenntartható. * * * Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek azok az értékek, amelyekkel újra közös nevezőre hozzuk a nemzetet, hogy hazánk a 2014-ben kezdődő új korszakban a törekvő polgárok békés, gyarapodó országává válhasson. A lehetőségek országává. EGYENKÉNT ELBUKNÁNK, DE EGYÜTT GYŐZNI FOGUNK! Bajnai Gordon 10 11

7 II. A JÓ KORMÁNYZÁS ALAPÉRTÉKEI Az Együtt PM a jó kormányzás eszményében hisz. A jó kormányzás azonban nem pusztán jelzős szerkezet vagy politikai szlogen, sokkal inkább az állam vezetésének olyan módja, amely a közérdeket mindenkor a rész- és az önérdek elé helyezi, megvalósítása során pedig nem enged bizonyos alapértékek teljesüléséből. A jó kormányzás elmélete és gyakorlata a következő alapértékekre épül. 13

8 JOGÁLLAMISÁG Az elmúlt években az Orbán-rezsim csigolyánként törte el demokráciánk gerincét és kifordította önmagából Magyarországot. Hazánk, amely új demokráciánk minden gyerekbetegsége ellenére is két évtizeden át jogállam volt, ahol a törvény a polgárt védte a hatalom önkényétől, mára demokratikus fékeitől és ellensúlyaitól megfosztott ország lett, ahol a törvény a hatalmat védi a saját polgáraitól. Ezért a kormányváltást követően olyan politikai intézményrendszert építünk fel, amely a hatalom önkényét fékezi, ellensúlyozza, annak korlátokat szab. Helyreállítjuk az alapvető jogok védelmét, a magántulajdon szentségét. Biztosítjuk az érintettek közügyekbe való beleszólását, a nyilvánosság és a szabad sajtó kontrollját a politika felett. Tudatában vagyunk annak, hogy tartós akotmánya csak akkor lesz Magyarországnak, ha az mind a baloldal, mind a centrum, mind pedig a jobboldal meghatározó része számára elfogadható. A jogállamiság azonnali helyreállítását követően ezért szükségesnek látjuk, hogy széles társadalmi egyetértés mellett új alkotmánya legyen az országnak

9 EGYENSÚLY és NÖVEKEDÉS Az elmúlt bő másfél évtized egyik legfontosabb tanulsága az, hogy az egyensúly rovására nem lehet növekedni, a választási osztogatásokat ezért mindig újabb megszorítások követték. Fenntartható, böjt nélküli gyarapodás csak felelős gazdaságpolitika révén, a kiadások és bevételek egyensúlyának megtartásával lehetséges. Az Együtt PM ezért minden egyes, a polgároknak tett választási, illetve kormányzati javaslata mellé kiadás-bevételi háttérszámításokat készített

10 ÁLLAM és PIAC VISZONYA A jó kormányzás épít más országok és más korok tapasztalataira, így annak programja nem alapulhat az állami szerepvállalás dominanciáján, de reálisan méri fel a piaci önszabályozás korlátait is. Az Együtt PM az intelligens, a változásokhoz gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes államot fog felépíteni. Erősítjük az állam fogyasztóvédő és piacszabályozó szerepét ott, ahol ez az ország hosszú távú érdeke, fellépünk a monopóliumok ellen, de visszavonjuk az államot azokról a területekről, ahol semmi keresnivalója, és hiszünk a magántulajdon meghatározó súlyán alapuló gazdasági modellben

11 SZAKÉRTŐ és a POLGÁROKHOZ lojális KÖZIGAZGATÁS Az Együtt PM meggyőződése, hogy a magyar állam hatékonyságát az elmúlt évtizedekben alapvetően rontotta az, hogy a magyar közigazgatás rendszere egyre nagyobb mértékben vált a politikai zsákmányszerzés áldozatává, majd az utóbbi években a központilag szervezett korrupció foglyává. A jó kormányzás elképzelhetetlen a munkájukat magas színvonalon, professzionálisan végző közigazgatási szakemberek nélkül, akik függetlenek a pártok vetélkedésétől, illetve védettek a kormányváltások során bekövetkező vezetőcseréktől. A jó kormányzáson alapuló politika a közigazgatási kar tagjaitól kizárólag a hozzáértést, a feddhetetlenséget és az alkotmányhoz való hűséget várhatja el mi így építjük újjá a magyar közigazgatást

12 TISZTAKEZŰSÉG ÁTLÁTHATÓSÁG Olyan hellyé tesszük hazánkat, ahol kenőpénz nélkül is előre lehet jutni az életben, ahol a közélet nem arról szól, hogy a politikusok a hatalomból pénzt csinálnak, a pénzből pedig még több hatalmat. Az Együtt PM egyik legfőbb vállalása, hogy az adóforintok sorsát nyomon követhetővé és számon kérhetővé teszi a polgárok számára, mindenekelőtt az állam és a magánszféra között létrejövő valamennyi szerződés hatályba lépését megelőző nyilvánosságra hozatalával. 23

13 KISZÁMÍTHATÓSÁG POLGÁRNAK és VÁLLALKOZÁSNAK EGYARÁNT Az állam feladata, hogy támogassa, ne pedig akadályozza, és uralma alá hajtsa a sorsa jobbításán fáradozó polgárt, civil szervezetet, közösséget. Stabil, megbízható, kiszámítható kormányzást fogunk megvalósítani, amellyel visszatér a bizalom: a gazdaság szereplőinek Magyarországba vetett bizalma és az állampolgárok jövőbe vetett hite. A bizalom segít beindítani a gazdaság motorját, a növekedés munkahelyeket teremt, a bővülő lehetőségek pedig a méltóságteljes élet, az önmegvalósítás lehetőségét adják a polgároknak, kinyitják és megerősítik a középosztályt

14 TÁRSADALMI EGYEZTETÉS A jó kormányzás gyakorlata az állam és a civil világ közötti együttműködésen, az érdekképviseletekkel való egyeztetésen a közép- és hosszú távú társadalmi szerződések megkötésén és betartásán alapul. Az Együtt PM ezért helyreállítja az együttműködés fórumait, azoknak érdemi szerepet, valódi befolyást biztosít Magyarország jövőjének formálására. A közötti kormányzati ciklus kezdetén a kiszámíthatóság és a politikai stabilitás erősítése érdekében a társadalmi partnerekkel középtávú megállapodást, társadalmi szerződést köt a kormány a programja és a gazdasági kilátások figyelembevételével

15 IGAZSÁGOSSÁG és MÉLTÁNYOSSÁG Programunk középpontjában a törekvő polgárok állnak az ő munkájuk, munkakeresésük, tanulásuk, vállalkozásuk a kulcs, és ez a sok, összeadódó egyéni teljesítmény vezethet csak el Magyarország tartós felemelkedéséhez. Programunk a közterhek igazságos elosztását, egy új társadalmi szerződés lehetőségét kínálja mindenekelőtt a káros és elhibázott egykulcsos adó megszüntetésével. Igazságos tehermegosztást ígérünk a nemzedékek között is: a fenntarthatóságra, felelős gazdálkodásra, csökkenő adósságpályára épülő politikánkkal

16 MAGYARORSZÁG JÖVŐJE: a gyermek Egy társadalom úgy bánik a jövőjével, ahogy a gyermekek megszületéséhez és fejlődéséhez biztosítja az esélyeket. Az Együtt PM a gyermeket vállaló nők fokozott támogatásán, a munka vagy család konfliktusa helyett a munka és család megteremtésének támogatásán keresztül, nem pedig a polgárok erkölcsi fenyítésével igyekszik tenni azért, hogy Magyarországon egyre több gyermek szülessen. Számunkra elfogadhatatlan, hogy hazánkban egyre nagyobb számban élnek gyermekek szegénységben, a felemelkedés esélye nélkül. Olyan Magyarországot teremtünk, amely nem bezárja, hanem megnyitja az iskolák kapuit a gyerekeink előtt, és aktívan segíti a hátránnyal indulókat a kisgyermekkortól a diplomáig. A jó kormányzás nem költségvetési, hanem nemzetstratégiai kérdésként tekint a nők támogatására, a gyermekszegénység felszámolására és az oktatásra

17 NYUGATI ORIENTÁCIÓ: SZÖVETSÉG, nem SZABADSÁGHARC Magyarországot érték- és érdekközösség köti Európához, illetve az egész euroatlanti térséghez: csak Európában lehetünk sikeres nemzet. Kelet helyett Nyugatra tekintünk, a sikeres és szerencsésebb európai nemzetekhez akarunk felzárkózni. Magyarország helye nem a periférián, hanem a centrumban van. Együttműködünk más államokkal is, de a nemzeti becsülettel ekkor sem kufárkodhatunk. Az Európai Unión belül a fő célunk a nemzeti érdekek érvényesítése, ehhez értelmes konfliktusokat is érdemes felvállalni. Szomszédainkkal és a régió országaival karöltve súlyt szerezhetünk a közösség vitáiban. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha a felelőtlen vagdalkozás, a szövetségeseinkkel szemben folytatott, belpolitikai célú harc folytatása helyett az erős, tiszteletet adó, de kulturált érdekérvényesítést tűzzük ki célul

18 FENNTARTHATÓSÁG Meggyőződésünk, hogy Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontok összehangolásával fenntartható fejlődési modellt tud megvalósítani. Ha megóvja és a jövő nemzedékek számára tovább örökíti természeti kincseinket, nemzetközi összefogás keretében és idehaza a saját hatáskörében egyaránt hatékonyan fellép a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében, kiemelten támogatja a helyi közösségeket erősítő és a természeti folyamatokkal összhangban működő agrárrendszereket, valamint biztosítja mindannyiunk számára a környezeti biztonság feltételeit a tiszta levegőtől és vizektől az egészséges élelmiszerekig. Már egy kormányzati ciklus alatt is fontos lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy Magyarország ne tegye tönkre a ma élők környezetét, és ne eméssze fel a jövő generációk életfeltételeit

19 III. MUNKAHELYEK + ESÉLYT ADÓ OKTATÁS + ÖSZTÖNZŐ ADÓRENDSZER A TÖREKVŐ POLGÁROKNAK TETT AJÁNLATUNK HÁROM ALAPPILLÉRE Akármilyen külső vagy belső gazdasági helyzettel szembesüljön is a választások után felálló új kormány, Magyarország életének van három olyan kulcsterülete, amelyre a legszűkebb mozgástér esetén is a lehető legtöbb figyelmet kell összpontosítania. Ez a három terület: a munkahelyteremtés, az oktatási rendszer versenyképessé tétele és az adórendszer átalakítása. E három terület azonnali és tudatos átalakítása már rövid távon is képes teret nyitni a törekvő polgárok számára, visszaadni számukra a jövőbe vetett hitet, illetve igazolni számukra egyéni törekvéseik értelmét. III. 1. VALÓDI MUNKAHELYTEREMTÉS Az Együtt PM Szövetség azt vallja: ha munka van, minden van. A munka a felemelkedés legfőbb esélye, a középosztály megerősítésének záloga a munka a polgárosodás hajtóereje. A tisztességes munkáért kapott tisztességes bér vagy a saját erőből felépített vállalkozás az anyagi biztonságon túl önbecsülést is ad, polgárrá tesz. Öntudatos polgárrá, aki nemcsak a kötelességeivel, de a jogaival is tisztában van, aki érti és átérzi, hogy a szabadság és a jólét összefügg, ezért aktívan részt vesz a közügyekben, védi és műveli a demokráciát. Az Együtt PM Szövetség olyan kormányzásra készül, amely munkát teremt a törekvő polgároknak, kiszámítható környezetet a saját vállalkozást vezetőknek, és versenyképes szaktudással rendelkező munkaerőt biztosít a magyarországi vállalkozásoknak. A jó kormányzás programjának végrehajtása révén 220 ezer új, valódi munkahely jön létre Magyarországon

20 HA MUNKA VAN, MINDEN VAN A munkanélküliséget legjobb megelőzni, de ha nem lehet, akkor elmélyülését kell kivédeni, miközben a tartós munkanélküliséggel járó nyomor fenyegetését is csökkentenünk kell. A munkanélküliség idejére járó támogatás folyósítási idejét háromról fokozatosan 9 hónapra növeljük. A munkaügyi kirendeltségeket valódi szolgáltató központokká változtatjuk, hogy személyre szabott, célzott munkaerő-fejlesztéssel és -közvetítéssel segítsék a munkába állást. A központok képzés, mentorálás, tranzitfoglalkoztatás, rehabilitáció ösztönzésével és támogatásával fognak tartós segítséget adni. Az álláskeresés, a munkába járás vagy a sikeres munkába álláshoz szükséges többlettudások megszerzésének támogatására: Az utazási korlátok lebontását utazási támogatással segítjük. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező munkanélkülieknek képzési utalványt adunk, hogy szakmát, nyelvtudást, versenyképes ismereteket szerezhessenek. Az állam az alacsony képzettségűek körében maga is munkahelyeket teremt: Bértámogatással, képzéssel, tanácsadással támogatjuk az olyan közösségi vállalkozások létrejöttét, amelyek helyi termelési és szolgáltatási lehetőségekre építenek, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó munkavállalót alkalmaznak. A lakásállomány fokozatos energetikai korszerűsítésével több 10 ezer munkahelyet teremtünk az épületszigetelés és a zöldenergia-ipar területé. ÚJ, FELTÉTELHEZ KÖTÖTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Radikálisan átalakítjuk a közmunka mai rendszerét, érdemi munkalehetőségeket, képzést és mentorálást kínáló támogatott foglalkoztatást valósítunk meg, ahol az elvégzett munkáért korrekt fizetés és munkavállalói jog is jár: Fokozatosan a minimálbérhez közelítjük a teljes idős közmunkásbért és növeljük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányát is. Tisztességes szintre emeljük az érintettek munkajogi védelmét. KISZOLGÁLTATOTT CSOPORTOK TÁMOGATÁSA Az idősebbek foglalkoztatását célzott járulékkedvezménnyel ösztönözzük. A fogyatékossággal élők, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében az adó- és járulékkedvezmények mellett fejlesztjük a munkaképesség-változáshoz igazodó, a munkaerő-piaci reintegrációt érdemben támogató szolgáltatásokat. Erősítjük, támogatjuk a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetések elleni jogi fellépést. Fokozzuk az akadálymentesítés ütemét, az uniós támogatások felhasználásával rohamtempóban akadálymentesítjük a közintézményeket és a közösségi közlekedést, valamint türelmi időt hagyva, de célzott forrásokkal támogatva kötelezővé tesszük ugyanezt a nagy- és középvállalatok számára is. A NŐK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK FOKOZOTT TÁMOGATÁSA Foglalkoztatási lemaradásunk különösen drámai méreteket ölt a nők, különösen a kisgyermeket nevelő nők körében. Ez ráadásul nem csak foglalkoztatási probléma, de kihat a gyerekvállalásra is. Nem a csoportlétszámok emelésével, hanem bővítéssel és új intézmények létrehozásával teremtünk a mainál nagyságrendekkel több bölcsődei és óvodai férőhelyet, valamint célzott programokkal támogatjuk a családi napköziket. Ha a szülő úgy dönt, hogy a gyes lejárata előtt dolgozni kezd, a kisgyerek 18 hónapos korától a gyes összegét a napközbeni gyerekelhelyezés költségének fedezésére utalvány formájában is igényelheti: ennek segítségével nemcsak önkormányzati, hanem magánbölcsődék és családi napközik szolgáltatásait is igénybe veheti (emellett a gyes felét további többlettámogatásként készpénzben megkaphatja). Garantált inflációkövetéssel megállítjuk a gyes elértéktelenedését. Visszaállítjuk a kismamák munkajogi védelmét. Közszférában alanyi joggá tesszük legalább az egyik szülő részmunkaidős foglalkoztatását, a versenyszférában járulékkedvezménnyel támogatjuk. GYERE HAZA, MARADJ ITTHON! PROGRAM A FIATALOKNAK A fiatalok növekvő munkanélkülisége és az elvándorlás az egész társadalom jövőjét veszélyezteti. Az Orbán-rezsim dúlása százezreket kényszerített gazdasági menekült státusba, az itthon maradottakat pedig növekvő kilátástanságba. Ennek ellensúlyozására: Garantált képzést vagy munkát ajánlunk a 30 év alatti tartósan munkanélkülieknek. Személyre szóló szolgáltatásokat nyújtunk a külföldről hazatérni kívánó magyar munkavállalóknak, A 35 év alattiakat az üzleti terv elkészítéséhez és a vállalkozási ismeretek elsajátításához nyújtott szakmai segítséggel, tőkével és hitellel ösztönözzük saját vállalkozás indítására. A pályakezdőknek járulékkedvezménnyel ösztönzött gyakornoki lehetőséget biztosítunk már felsőfokú tanulmányaik ideje alatt is. Az új telepes program keretében segítjük a vidéken munkát vállaló, képzett fiatalok letelepedését

21 III. 2. A FELEMELKEDÉS ESÉLYE MINDENKINEK: OKTATÁS A jó iskolák biztosítása egy normális országban az államnak nemcsak erkölcsi kötelessége, de gazdasági érdeke is. A kormányzat a jó minőségű, egyenlő hozzáférést biztosító oktatási rendszeren keresztül tudja a leghatékonyabban támogatni a gyermekeket álmaik megvalósításában, felnőtt életük sikeres indításában és abban, hogy a szegény gyerekek ne szegény felnőttként folytassák életüket. Ugyanakkor csak a képzett fiatalok tudására alapozható olyan modern, fenntartható és erőteljesen növekedő gazdaság, amely újra a lehetőségek országává teszi hazánkat. A magyar oktatási rendszer közel negyedszázaddal a rendszerváltoztatás után nem a társadalmi felemelkedést szolgálja, hanem az öröklött viszonyokat termeli újra, ráadásul fokozatos, de biztos lemaradásra kárhoztatja a magyar gazdaságot is nem a jövőbe vezet, hanem a múltba. Az Együtt PM olyan oktatáspolitikai megoldásokat dolgozott ki Magyarország számára, amelyek a kisgyermek kortól indulva a közoktatás teljes rendszerén keresztül segítik az otthonról hozott hátrányok lekűzdését: esélyt adni a ma esélyteleneknek is. Ugyanakkor jobb minőségi oktatást ígér a középosztályba tartozók gyermekeinek is, 40 és lehetőséget nyújt a legtehetségesebbek kibontakozására. Úgy újítjuk meg a magyar oktatási rendszert, hogy elsősorban a diákok tehetségén, tudásán és szorgalmán múljon az, ki járhat egyetemre és ki nem. Az Orbán-rezsimben az elitoktatás egyre inkább az elit oktatását jelenti, ezzel szemben az Együtt PM olyan Magyarországban hisz, ahol az oktatáson, elsősorban is az egyetem elvégzésén keresztül bárki az elit tagjává válhat: tehetséggel és törekvéssel bárki feljebb léphet a társadalmi hierarchiában. Célunk, hogy a felsőfokú végzettség egy jobb minőségű élethez jelentsen belépőt: az egyetem olyan polgárokat adjon Magyarországnak, akik saját álmaik valóra váltásán túl az ország, a nemzet közös álmainak megvalósításához is hozzá tudnak és akarnak járulni. MAGYAR ISKOLÁK 2014 UTÁN: ESÉLY A FELEMELKEDÉSRE MINDENKINEK KÖZOKTATÁS Visszaadjuk a döntések jogát a szülőknek, a tanároknak és az iskoláknak: Az iskolaválasztás és a rugalmas beiskolázás jogát a szülőnek. A tanítás szabadságát a pedagógusnak. A tantestület és az iskola szakmai irányítási jogát az igazgatónak. Az igazgatókinevezés lehetőségét a helyi közösségeknek. Megoldások az eredményes iskolarendszerért: Visszaállítjuk a 18 éves korig szóló tankötelezettséget. Az alapkészségek erősítésére fordítjuk a feltételek biztosítása nélkül bevezetett napi testnevelésórák számának csökkentéséből származó, valamint a hittanórák választhatóvá tételével felszabaduló óraszámot. Helyreállítjuk a szabad tankönyv- és továbbképzési piacot. Fejlesztjük a nyelvtanulás és a digitális alapkészségek megszerzésének feltételeit, a szaktanárok elérhetőségét az a célunk, hogy a középfokú iskola végére minden gyerek egy idegen nyelvet legalább középfokon elsajátítson függetlenül szülei anyagi helyzetétől. Az esélyegyenlőség biztosítására kiterjesztjük a korai fejlesztési programokat, bevezetjük az Erős kezdet programot, újra biztosítjuk a tanodaprogramok kiszámítható finanszírozását. Növeljük az Útravaló ösztöndíjprogram és a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását célzó ösztöndíjprogramok keretét. A hátrányos helyzetű és különösen a roma gyerekek intézményes szegregációja ellen megerősítjük az Oktatási Hivatal ellenőrző szerepét és a fenntartó jellegétől független általános érvényű ellenőrzési joggal lépünk fel: az állami normatívához való hozzáférés feltételévé teszszük a szegregációmentességet! A pedagógusi pályát megbecsült hivatássá tesszük: Megszüntetjük a kötelező pedagógus kart és a kényszernyugdíjazást. Az egyéni többletteljesítményeket honoráló, fokozatos bérfelzárkóztatást vállalunk. Célzott ösztöndíjakkal csökkentjük a szaktanárhiányt és vonzóbbá tesszük a tanári pályát. Kiemelt ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű térségekben való állásvállalást. 41

22 FELSŐOKTATÁS Tudásgazdaság, minőségi reform: Visszaadjuk az egyetemek és főiskolák autonómiáját. Az elvárható tanulmányi eredmények teljesítése esetén mindenkinek ingyenes alapdiplomaszerzést biztosítunk 6 féléven keresztül. A mesterképzést befektetésnek tekintjük, ezért a diákoktól az ehhez való hozzájárulást elvárhatónak tartjuk törekvésüket azonban tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszerrel támogatjuk. Ösztönözzük a kutatómunkát, a nemzetközi kapcsolatok kialakítását és ápolását, a legkiemelkedőbb intézmények fejlesztési céljait pedig a pólus programok újraindításával is támogatjuk. Kialakítjuk a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységének külső, független minőségértékelési rendszerét. A hátrányos helyzetű diákok számára a felsőoktatásba való bekerülést is kiterjedt felkészítő és ösztöndíjprogramokkal segítjük. Eltöröljük a röghöz kötést ma és a jövő hallgatói számára is

23 III. 3. A KÖZÉPOSZTÁLYT KINYITÓ ÉS MEGERŐSÍTŐ ADÓRENDSZER SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Olyan kétkulcsos, adójóváírással kiegészített személyi jövedelemadó-rendszert vezetünk be, amivel az adózók ¾-e jobban jár, mint ma. A minimálbér környékén az adójóváírásnak köszönhetően havi 8 10 ezer forint lesz a nyereség, ami felfelé haladva fokozatosan csökken. Az adójóváírást jelentősen az átlagbér felett vezetjük ki, addig mindenki nyer. A legjobban kereső 8 10%-tól a mainál nagyobb hozzájárulást kérünk egy második szjakulcs bevezetésével, de ez a második kulcs sem lehet a nagyobb teljesítményt visszafogó, vagy a jövedelemeltitkolást fokozó tényező. A második kulcsnak is 30% alatti számnak kell lennie! Ezért jelentősen felemeljük a családi pótlék összegét, hogy az elmúlt évek veszteségei ne a gyermekek nélkülözésében jelenjenek meg. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Fokozatosan bevezetjük az együttműködési támogatás rendszerét, ahol az egyéni törekvések követelménye mellett egyénre szabott szakértő segítséget és anyagi támogatást adunk a mélyszegénység enyhítéséhez, alapot nyújtunk az elrugaszkodáshoz a mélyponton lévőknek. Politikánk középpontjában a törekvő polgárok állnak. Azok, akik minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy egyről a kettőre jussanak az életben. Adópolitikánkat is a középosztály kiszélesítésének és megerősítésének a célja határozza meg: társadalmilag igazságos és az egyéni törekvést támogató adórendszert dolgoztunk ki Magyarország számára. A mai egykulcsos adórendszer ugyanis káros: igazságtalan és munkaellenes. Ellenkezik milliók igazságérzetével, hiszen csak az adózók felső 10 százalékának kedvez, miközben épp ott növeli a terheket, ahol az állam partnerségére a legnagyobb szükség volna. Az orbáni adórendszer ugyanakkor nemcsak az egyéni törekvést nem ismeri el, de terhet jelent a magyar gazdaságnak is: az alacsony jövedelműek bérköltségének emelése miatt folyamatosan munkahelyek tízezreit sodorja veszélybe, szünteti meg. Az Együtt PM Szövetség igazságosabb, kétkulcsos adót és munkahelyteremtő adórendszert ajánl Magyarországnak. A közteherviselésnek ez a módja rövid időn belül képes lesz úgy növelni a középosztályba felemelkedni vágyók és az ott megmaradni, gyarapodni igyekvők havi nettó fizetését, hogy az az ország jövőjét nem veszélyezteti, a költségvetés egyensúlyát pedig felelősen megőrzi. CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY A jövedelemadózást kiegészítő családi adókedvezmény rendszerét megtartjuk, ugyanakkor átalakítjuk a gyermekvállalás adózáson belüli elismerését. Ezzel elérjük, hogy a gyermekvállalás méltánylása egységes mértékű lesz, a magasabb jövedelműek esetében maximált összeggel. CSALÁDI PÓTLÉK A gyermekvállalás anyagi terheit nem lehet csak az adórendszeren keresztül csökkenteni

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS A Negyedik Köztársaság Párt választási programja 2014 A 4K!-nak nincs más programja, csak a fű legalizálása. Ismeretlen kommentelő TARTALOM GAZDASÁG Tisztességes megélhetést és

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért Radikális változás A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért 1 Tartalom I. Morvai Krisztina államfőjelölt köszöntője 5 II. Vona Gábor kormányfőjelölt

Részletesebben

Emeld fel a fejed, Magyarország!

Emeld fel a fejed, Magyarország! Emeld fel a fejed, Magyarország! 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 1. NEGYEDSZÁZADOS HINTA MAGYARORSZÁG MAI ROMLÁSA 2. Három év pusztítás alkotmányos és jogállami kudarc 3. Három

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Új változat! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.szeptember

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

AZ EGYÜTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI VITAIRATAI #1

AZ EGYÜTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI VITAIRATAI #1 AZ EGYÜTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI VITAIRATAI #1 1 Magyarország legnagyobb problémáinak egyike a munkahelyek alacsony száma. Az a reménytelenség, amelyet az a sok százezer ember érez, akiknek jelenleg semmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben