a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD"

Átírás

1 a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

2 ELŐSZÓ a PROGRAMHOZ KORMÁNYVÁLTÁST, KORSZAKVÁLTÁST, JÓ KORMÁNYZÁST! I. HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA A NEMZETI KÖZÖS NEVEZŐK Szeretem a hazámat. Hiszek abban, hogy a rendszerváltozás álma elérhető, Magyarország évezredes törekvése valóra váltható: a sikeres európai nemzetek sorába emelkedhetünk. Magyarország azonban ma ezzel ellentétes irányba halad. Az elmúlt évtized megosztó politikája, a hatalmi önérdek gátlástalan érvényesítése és az ebből fakadó kormányzati tévelygések olyan rendszernek ágyaztak meg, amely fenyegető jövőképet fest fel egyre többünk előtt: jogállamiságunk végleges leépülését, gazdaságunk lezüllését, a társadalom drámai kettészakadását és milliók elszegényedését. Mindezek következtében pedig Magyarország kirekesztődését az európai közösségből, a jog és a gyarapodás közösségéből, ahova pedig történelme legfontosabb pillanataiban a magyarság mindig is tartozni akart. Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek a legfontosabb ügyek, amelyekben a nemzeti konszenzust az elmúlt évtizedben szétverték: ezek mentén újra kell, és újra is fogjuk kötni a magyar és magyar közti szövetséget, hogy a felzárkózás félbemaradt programját beteljesítsük és az elkövetkező évek végre ne a múlt folytatását, hanem a jövőnk kezdetét jelentsék. Ehhez a sorsfordulóhoz szükség van egy új erőre, amely a törekvő polgárok közösségének, a magyar középosztálynak a kiszélesítésére és megerősítésére vállalkozik. Szükség van arra, hogy a magyar politikában ismét legyen egy, a hivatását szakértelemmel és alázattal végző pártszövetség, amely közel negyedszázaddal a rendszerváltozás után végre nem a szembenállásra, hanem újra a nemzeti közös nevezőkre alapozza programját. Ezért hoztuk létre az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért szövetséget. A választópolgárok többsége változást vár: nem egyszerűen kormányváltást, hanem korszakváltást. A korrupció visszaszorítását, a közpénzek elköltésének szigorúbb ellenőrzését és a közhatalmat gyakorlók szigorúbb elszámoltatását. Az orbánizmus felszámolását, de az orbánizmust hatalomra juttató hibák felszámolását is egyszersmind! 3

3 HAZA Olyan Magyarországot teremtünk, ahol a közélet szereplőinek eszébe sem jut politikai alapon kirekeszteni egymást a nemzetből, hiszen egy normális ország polgáraiként tudják, hogy előbb vagyunk magyarok, mint egyik vagy másik párthoz tartozók. Egészséges, büszke, de befogadó nemzettudatot képviselünk: mindenkire magyarként tekintünk, aki annak vallja magát. Mi nem mások ellenében akarunk magyarok lenni, hanem mások kultúrájára és hagyományaira nyitottan, egymással és a szomszédainkkal is békében együtt élve. Büszkék vagyunk a magyar szabadság hagyományára: a korlátozott hatalom és a részvételi demokrácia eszméire. Elutasítjuk ezért az egypárti alaptörvényt, amely a hatalmi önkényt és a jogállam rombolását testesíti meg. Az állam működését a joguralom, a kiszámíthatóság, az alapvető szabadságjogok tisztelete és hatalommegosztás elvei szerint fogjuk átalakítani. Békés Magyarországot akarunk, mert gyarapodni csak békében lehet. Véget vetünk a hideg polgárháborúnak, mely az elmúlt évtizedben olyannyira eldurvult és oly sok kárt okozott az országnak és a nemzetnek egyaránt. Az Orbán-rezsim felszámolása után új kiegyezést hirdetünk Magyarországon: megállapodásra törekszünk és jutunk a nemzeti érdek szempontjából legfontosabb ügyekben, hogy ne rombolja le négyévente az egyik oldal azt, amit a másik felépített. Nemcsak az országhatárok felett, de azokon belül is újraegyesítjük a nemzetet! HALADÁS Modern és versenyképes Magyarországban hiszünk, amely nem csapja be polgárait azzal, hogy megvédheti őket a versenytől, hanem támogatja őket abban, hogy e verseny győztesévé válhassanak. Ennek első és legfontosabb eszköze az oktatás. Az állam által biztosított, mindannyiunk számára hozzáférhető iskola, amely életrevaló ismeretekkel, versenyképes tudással, digitális írásbeliséggel és használható angolnyelv-tudással vértezi fel a gyerekek új és újabb nemzedékeit függetlenül attól, hova, milyen családba születtek. Ha munka van, minden van energiáink és képességeink javát ezért arra fordítjuk, hogy megvédjük a munkahelyeket és a jó kormányzással segítsük 220 ezer új munkahely létrejöttét azok részére, akik ma tanulnak, vagy képzik magukat; azoknak, akik ma hiába igyekeznek elhelyezkedni, és azoknak, akik ma magyarországi lehetőségek híján kénytelenek elhagyni szülőföldjüket. E haladás érdekében megújítjuk az állam működését is: nem nagy és költséges államot akarunk, amely gyámként viszonyul a kiskorúnak tekintett polgárokhoz, hanem intelligens államot, amely partnere a törekvő polgároknak. Úgy újítjuk meg az állami intézményeket, hogy azok személyre szabott szolgáltatásokat kínáljanak legyen szó álláskeresésről, első vállalkozás beindításáról, hazatelepülésről, gyógyulásról vagy épp a közbiztonságra ügyelő helyi rendőrökről. Magyarországot az állam megújításával, az iskolák fejlesztésével, az ország iránti bizalom visszaépítésével és a munkahelyteremtő vállalkozókat támogató gazdaságpolitikával újra a lehetőségek országává tesszük. Olyan országgá, ahol mindenki dolgozhat, aki akar és képes rá. Hiszünk abban, hogy csak a sok millió polgár egyéni törekvéséből épülhet fel egy gyarapodó közösség: a töretlenül emelkedő Magyarország. SZOLIDARITÁS Politikánk hősei a törekvő polgárok: azok, akik minden tőlük telhetőt elkövetnek azért, hogy az életben egyről a kettőre jussanak, vagy legalább a gyermekeik nemzedékének megteremtsék a felemelkedés esélyét. Világnézetünk szerint ugyanakkor azok sorsa sem bízható csupán embertársaik könyörületére és jótékonyságára, akik nem képesek kitörni nehéz helyzetükből: hiszünk abban, hogy az államnak egyszerre kötelessége és érdeke is az, hogy ezeket a polgárokat segítse életkörülményeik emberibbé tételében, és a számukra is új esélyt kínáljon. Mindezért olyan adó-, munkaügyi és szociális rendszert dolgoztunk ki, amely fent elismeri és ösztönzi az egyéni sikert, középen támogatja és díjazza a törekvést, lent pedig a korábbinál hatékonyabb lehetőségeket, munkát, képzést kínál a legnehezebb sorban élők visszakapaszkodására, visszailleszkedésére a társadalomba. Mert a szegénység nem bűn, a felemelkedés segítése pedig az állam és a társadalom közös felelőssége! Olyan Magyarországot teremtünk közösen, ahol nehezebb leszakadni és könnyebb felemelkedni. EURÓPA Európaiak vagyunk, mert magyarok vagyunk: államiságunk ezeréves történelme, a Szent István-i hagyaték, kultúránk és szellemi életünk hozzájárulása az európai hagyományokhoz egyértelműen kijelöli azt az értékközösséget, amelyben Magyarországnak helye van. Hazánk fekvése és adottságai, gazdasági kapcsolatai és a globális verseny kihívásai pedig kijelölik azt az érdekszövetséget is, amelynek segítségével Magyarország a legsikeresebben érvényesítheti nemzeti érdekeit. Ez a közösség: Európa! Hazánk uniós tagsága, az euroatlanti szövetségesi rendszerekben való részvétel olyan sikerek, amelyekért magyarok nemzedékei küzdöttek, és amelyeket a gyermekeink jövője érdekében meg kell védenünk. Olyan Magyarország felépítéséért dolgozunk tehát, amely nemzeti érdekeinkkel összhangban következetes támogatója az európai integráció folytatásának : KONSZOLIDÁCIÓ ÉS NÖVEKEDÉS A második Orbán-kormány által okozott károk és az elhúzódó gazdasági válság nyomán hazánkat közép- és hosszú távon fenyegető kockázatok miatt a közötti kormányzati ciklus két, egymásra épülő szakaszból fog állni. Az első szakaszban az új kormány munkája a helyreállításra, az új konszolidációra fog összpontosulni: visszaépítjük a hazánkkal szembeni bizalmat, illetve a magyarok jövőbe vetett hitét; elsősorban a jogállam újjáépítésével, kiszámítható gazdaságpolitikával és egy versenyképes oktatási rendszer megteremtésével. A második szakaszt pedig a valódi, fenntartható növekedés beindításának szenteljük: elsősorban olyan intenzív, az ország minden szegletében érzékelhető munkahelyteremtést segítő környezet létrehozásával, amely piaci folyamatokon alapul, azaz fenntartható. * * * Haza és haladás, szolidaritás és Európa ezek azok az értékek, amelyekkel újra közös nevezőre hozzuk a nemzetet, hogy hazánk a 2014-ben kezdődő új korszakban a törekvő polgárok békés, gyarapodó országává válhasson. A lehetőségek országává. EGYENKÉNT ELBUKNÁNK, DE EGYÜTT GYŐZNI FOGUNK! Bajnai Gordon 4 5

4 II. A JÓ KORMÁNYZÁS ALAPÉRTÉKEI Az Együtt PM a jó kormányzás eszményében hisz. A jó kormányzás azonban nem pusztán jelzős szerkezet vagy politikai szlogen, sokkal inkább az állam vezetésének olyan módja, amely a közérdeket mindenkor a részés az önérdek elé helyezi, megvalósítása során pedig nem enged bizonyos alapértékek teljesüléséből. A jó kormányzás elmélete és gyakorlata a következő alapértékekre épül. JOGÁLLAMISÁG Az elmúlt években az Orbán-rezsim csigolyánként törte el demokráciánk gerincét és kifordította önmagából Magyarországot. Hazánk, amely új demokráciánk minden gyerekbetegsége ellenére is két évtizeden át jogállam volt, ahol a törvény a polgárt védte a hatalom önkényétől, mára demokratikus fékeitől és ellensúlyaitól megfosztott ország lett, ahol a törvény a hatalmat védi a saját polgáraitól. Ezért a kormányváltást követően olyan politikai intézményrendszert építünk fel, amely a hatalom önkényét fékezi, ellensúlyozza, annak korlátokat szab. Helyreállítjuk az alapvető jogok védelmét, a magántulajdon szentségét. Biztosítjuk az érintettek közügyekbe való beleszólását, a nyilvánosság és a szabad sajtó kontrollját a politika felett. Tudatában vagyunk annak, hogy tartós akotmánya csak akkor lesz Magyarországnak, ha az mind a baloldal, mind a centrum, mind pedig a jobboldal meghatározó része számára elfogadható. A jogállamiság azonnali helyreállítását követően ezért szükségesnek látjuk, hogy széles társadalmi egyetértés mellett új alkotmánya legyen az országnak. EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉS Az elmúlt bő másfél évtized egyik legfontosabb tanulsága az, hogy az egyensúly rovására nem lehet növekedni, a választási osztogatásokat ezért mindig újabb megszorítások követték. Fenntartható, böjt nélküli gyarapodás csak felelős gazdaságpolitika révén, a kiadások és bevételek egyensúlyának megtartásával lehetséges. Az Együtt PM ezért minden egyes, a polgároknak tett választási, illetve kormányzati javaslata mellé kiadás-bevételi háttérszámításokat készített. ÁLLAM ÉS PIAC VISZONYA A jó kormányzás épít más országok és más korok tapasztalataira, így annak programja nem alapulhat az állami szerepvállalás dominanciáján, de reálisan méri fel a piaci önszabályozás korlátait is. Az Együtt PM az intelligens, a változásokhoz gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes államot fog felépíteni. Erősítjük az állam fogyasztóvédő és piacszabályozó szerepét ott, ahol ez az ország hosszú távú érdeke, fellépünk a monopóliumok ellen, de visszavonjuk az államot azokról a területekről, ahol semmi keresnivalója, és hiszünk a magántulajdon meghatározó súlyán alapuló gazdasági modellben. SZAKÉRTŐ ÉS A POLGÁROKHOZ LOJÁLIS KÖZIGAZGATÁS Az Együtt PM meggyőződése, hogy a magyar állam hatékonyságát az elmúlt évtizedekben alapvetően rontotta az, hogy a magyar közigazgatás rendszere egyre nagyobb mértékben vált a politikai zsákmányszerzés áldozatává, majd az utóbbi években a központilag szervezett korrupció foglyává. A jó kormányzás elképzelhetetlen a munkájukat magas színvonalon, professzionálisan végző közigazgatási szakemberek nélkül, akik függetlenek a pártok vetélkedésétől, illetve védettek a kormányváltások során bekövetkező vezetőcseréktől. A jó kormányzáson alapuló politika a közigazgatási kar tagjaitól kizárólag a hozzáértést, a feddhetetlenséget és az alkotmányhoz való hűséget várhatja el mi így építjük újjá a magyar közigazgatást. TISZTAKEZŰSÉG ÁTLÁTHATÓSÁG Olyan hellyé tesszük hazánkat, ahol kenőpénz nélkül is előre lehet jutni az életben, ahol a közélet nem arról szól, hogy a politikusok a hatalomból pénzt csinálnak, a pénzből pedig még több hatalmat. Az Együtt PM egyik legfőbb vállalása, hogy az adóforintok sorsát nyomon követhetővé és számon kérhetővé teszi a polgárok számára, mindenekelőtt az állam és a magánszféra között létrejövő valamennyi szerződés hatályba lépését megelőző nyilvánosságra hozatalával. KISZÁMÍTHATÓSÁG POLGÁRNAK ÉS VÁLLALKOZÁSNAK EGYARÁNT Az állam feladata, hogy támogassa, ne pedig akadályozza, és uralma alá hajtsa a sorsa jobbításán fáradozó polgárt, civil szervezetet, közösséget. Stabil, megbízható, kiszámítható kormányzást fogunk megvalósítani, amellyel visszatér a bizalom: a gazdaság szereplőinek Magyarországba vetett bizalma és az állampolgárok jövőbe vetett hite. A bizalom segít beindítani a gazdaság motorját, a növekedés munkahelyeket teremt, a bővülő lehetőségek pedig a méltóságteljes élet, az önmegvalósítás lehetőségét adják a polgároknak, kinyitják és megerősítik a középosztályt. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS A jó kormányzás gyakorlata az állam és a civil világ közötti együttműködésen, az érdekképviseletekkel való egyeztetésen a közép- és hosszú távú társadalmi szerződések megkötésén és betartásán alapul. Az Együtt PM ezért helyreállítja az együttműködés fórumait, azoknak érdemi szerepet, valódi befolyást biztosít Magyarország jövőjének formálására. A közötti kormányzati ciklus kezdetén a kiszámíthatóság és a politikai stabilitás erősítése érdekében a társadalmi partnerekkel középtávú megállapodást, társadalmi szerződést köt a kormány a programja és a gazdasági kilátások figyelembevételével. IGAZSÁGOSSÁG ÉS MÉLTÁNYOSSÁG Programunk középpontjában a törekvő polgárok állnak az ő munkájuk, munkakeresésük, tanulásuk, vállalkozásuk a kulcs, és ez a sok, összeadódó egyéni teljesítmény vezethet csak el Magyarország tartós felemelkedéséhez. Programunk a közterhek igazságos elosztását, egy új társadalmi szerződés lehetőségét kínálja mindenekelőtt a káros és elhibázott egykulcsos adó megszüntetésével. Igazságos tehermegosztást ígérünk a nemzedékek között is: a fenntarthatóságra, felelős gazdálkodásra, csökkenő adósságpályára épülő politikánkkal. MAGYARORSZÁG JÖVŐJE: A GYERMEK Egy társadalom úgy bánik a jövőjével, ahogy a gyermekek megszületéséhez és fejlődéséhez biztosítja az esélyeket. Az Együtt PM a gyermeket vállaló nők fokozott támogatásán, a munka vagy család konfliktusa helyett a munka és család megteremtésének támogatásán keresztül, nem pedig a polgárok erkölcsi fenyítésével igyekszik tenni azért, hogy Magyarországon egyre több gyermek szülessen. Számunkra elfogadhatatlan, hogy hazánkban egyre nagyobb számban élnek gyermekek szegénységben, a felemelkedés esélye nélkül. Olyan Magyarországot teremtünk, amely nem bezárja, hanem megnyitja az iskolák kapuit a gyerekeink előtt, és aktívan segíti a hátránnyal indulókat a kisgyermekkortól a diplomáig. A jó kormányzás nem költségvetési, hanem nemzetstratégiai kérdésként tekint a nők támogatására, a gyermekszegénység felszámolására és az oktatásra. 6 7

5 NYUGATI ORIENTÁCIÓ: SZÖVETSÉG, NEM SZABADSÁGHARC Magyarországot érték- és érdekközösség köti Európához, illetve az egész euroatlanti térséghez: csak Európában lehetünk sikeres nemzet. Kelet helyett Nyugatra tekintünk, a sikeres és szerencsésebb európai nemzetekhez akarunk felzárkózni. Magyarország helye nem a periférián, hanem a centrumban van. Együttműködünk más államokkal is, de a nemzeti becsülettel ekkor sem kufárkodhatunk. Az Európai Unión belül a fő célunk a nemzeti érdekek érvényesítése, ehhez értelmes konfliktusokat is érdemes felvállalni. Szomszédainkkal és a régió országaival karöltve súlyt szerezhetünk a közösség vitáiban. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha a felelőtlen vagdalkozás, a szövetségeseinkkel szemben folytatott, belpolitikai célú harc folytatása helyett az erős, tiszteletet adó, de kulturált érdekérvényesítést tűzzük ki célul. FENNTARTHATÓSÁG Meggyőződésünk, hogy Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontok összehangolásával fenntartható fejlődési modellt tud megvalósítani. Ha megóvja és a jövő nemzedékek számára tovább örökíti természeti kincseinket, nemzetközi összefogás keretében és idehaza a saját hatáskörében egyaránt hatékonyan fellép a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében, kiemelten támogatja a helyi közösségeket erősítő és a természeti folyamatokkal összhangban működő agrárrendszereket, valamint biztosítja mindannyiunk számára a környezeti biztonság feltételeit a tiszta levegőtől és vizektől az egészséges élelmiszerekig. Már egy kormányzati ciklus alatt is fontos lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy Magyarország ne tegye tönkre a ma élők környezetét, és ne eméssze fel a jövő generációk életfeltételeit. III. MUNKAHELYEK + ESÉLYT ADÓ OKTATÁS + ÖSZTÖNZŐ ADÓRENDSZER A TÖREKVŐ POLGÁROKNAK TETT AJÁNLATUNK HÁROM ALAPPILLÉRE Akármilyen külső vagy belső gazdasági helyzettel szembesüljön is a választások után felálló új kormány, Magyarország életének van három olyan kulcsterülete, amelyre a legszűkebb mozgástér esetén is a lehető legtöbb figyelmet kell összpontosítania. Ez a három terület: a munkahelyteremtés, az oktatási rendszer versenyképessé tétele és az adórendszer átalakítása. E három terület azonnali és tudatos átalakítása már rövid távon is képes teret nyitni a törekvő polgárok számára, visszaadni számukra a jövőbe vetett hitet, illetve igazolni számukra egyéni törekvéseik értelmét. III. 1. VALÓDI MUNKAHELYTEREMTÉS Az Együtt PM Szövetség azt vallja: ha munka van, minden van. A munka a felemelkedés legfőbb esélye, a középosztály megerősítésének záloga a munka a polgárosodás hajtóereje. A tisztességes munkáért kapott tisztességes bér vagy a saját erőből felépített vállalkozás az anyagi biztonságon túl önbecsülést is ad, polgárrá tesz. Öntudatos polgárrá, aki nemcsak a kötelességeivel, de a jogaival is tisztában van, aki érti és átérzi, hogy a szabadság és a jólét összefügg, ezért aktívan részt vesz a közügyekben, védi és műveli a demokráciát. Az Együtt PM Szövetség olyan kormányzásra készül, amely munkát teremt a törekvő polgároknak, kiszámítható környezetet a saját vállalkozást vezetőknek, és versenyképes szaktudással rendelkező munkaerőt biztosít a magyarországi vállalkozásoknak. A jó kormányzás programjának végrehajtása révén 220 ezer új, valódi munkahely jön létre Magyarországon. HA MUNKA VAN, MINDEN VAN A munkanélküliséget legjobb megelőzni, de ha nem lehet, akkor elmélyülését kell kivédeni, miközben a tartós munkanélküliséggel járó nyomor fenyegetését is csökkentenünk kell. A munkanélküliség idejére járó támogatás folyósítási idejét háromról fokozatosan 9 hónapra növeljük. A munkaügyi kirendeltségeket valódi szolgáltató központokká változtatjuk, hogy személyre szabott, célzott munkaerő-fejlesztéssel és -közvetítéssel segítsék a munkába állást. A központok képzés, mentorálás, tranzitfoglalkoztatás, rehabilitáció ösztönzésével és támogatásával fognak tartós segítséget adni. Az álláskeresés, a munkába járás vagy a sikeres munkába álláshoz szükséges többlettudások megszerzésének támogatására: Az utazási korlátok lebontását utazási támogatással segítjük. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező munkanélkülieknek képzési utalványt adunk, hogy szakmát, nyelvtudást, versenyképes ismereteket szerezhessenek. Az állam az alacsony képzettségűek körében maga is munkahelyeket teremt: Bértámogatással, képzéssel, tanácsadással támogatjuk az olyan közösségi vállalkozások létrejöttét, amelyek helyi termelési és szolgáltatási lehetőségekre építenek, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó munkavállalót alkalmaznak. A lakásállomány fokozatos energetikai korszerűsítésével több 10 ezer munkahelyet teremtünk az épületszigetelés és a zöldenergia-ipar területé. ÚJ, FELTÉTELHEZ KÖTÖTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Radikálisan átalakítjuk a közmunka mai rendszerét, érdemi munkalehetőségeket, képzést és mentorálást kínáló támogatott foglalkoztatást valósítunk meg, ahol az elvégzett munkáért korrekt fizetés és munkavállalói jog is jár: Fokozatosan a minimálbérhez közelítjük a teljes idős közmunkásbért és növeljük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányát is. Tisztességes szintre emeljük az érintettek munkajogi védelmét. KISZOLGÁLTATOTT CSOPORTOK TÁMOGATÁSA Az idősebbek foglalkoztatását célzott járulékkedvezménnyel ösztönözzük. A fogyatékossággal élők, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében az adó- és járulékkedvezmények mellett fejlesztjük a munkaképesség-változáshoz igazodó, a munkaerő-piaci reintegrációt érdemben támogató szolgáltatásokat. Erősítjük, támogatjuk a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetések elleni jogi fellépést. Fokozzuk az akadálymentesítés ütemét, az uniós támogatások felhasználásával rohamtempóban akadálymentesítjük a közintézményeket és a közösségi közlekedést, valamint türelmi időt hagyva, de célzott forrásokkal támogatva kötelezővé tesszük ugyanezt a nagy- és középvállalatok számára is. A NŐK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK FOKOZOTT TÁMOGATÁSA Foglalkoztatási lemaradásunk különösen drámai méreteket ölt a nők, különösen a kisgyermeket nevelő nők körében. Ez ráadásul nem csak foglalkoztatási probléma, de kihat a gyerekvállalásra is. Nem a csoportlétszámok emelésével, hanem bővítéssel és új intézmények létrehozásával teremtünk a mainál nagyságrendekkel több bölcsődei és óvodai férőhelyet, valamint célzott programokkal támogatjuk a családi napköziket. 8 9

6 Ha a szülő úgy dönt, hogy a gyes lejárata előtt dolgozni kezd, a kisgyerek 18 hónapos korától a gyes összegét a napközbeni gyerekelhelyezés költségének fedezésére utalvány formájában is igényelheti: ennek segítségével nemcsak önkormányzati, hanem magánbölcsődék és családi napközik szolgáltatásait is igénybe veheti (emellett a gyes felét további többlettámogatásként készpénzben megkaphatja). Garantált inflációkövetéssel megállítjuk a gyes elértéktelenedését. Visszaállítjuk a kismamák munkajogi védelmét. Közszférában alanyi joggá tesszük legalább az egyik szülő részmunkaidős foglalkoztatását, a versenyszférában járulékkedvezménnyel támogatjuk. GYERE HAZA, MARADJ ITTHON! PROGRAM A FIATALOKNAK A fiatalok növekvő munkanélkülisége és az elvándorlás az egész társadalom jövőjét veszélyezteti. Az Orbán-rezsim dúlása százezreket kényszerített gazdasági menekült státusba, az itthon maradottakat pedig növekvő kilátástanságba. Ennek ellensúlyozására: Garantált képzést vagy munkát ajánlunk a 30 év alatti tartósan munkanélkülieknek. Személyre szóló szolgáltatásokat nyújtunk a külföldről hazatérni kívánó magyar munkavállalóknak, A 35 év alattiakat az üzleti terv elkészítéséhez és a vállalkozási ismeretek elsajátításához nyújtott szakmai segítséggel, tőkével és hitellel ösztönözzük saját vállalkozás indítására. A pályakezdőknek járulékkedvezménnyel ösztönzött gyakornoki lehetőséget biztosítunk már felsőfokú tanulmányaik ideje alatt is. Az új telepes program keretében segítjük a vidéken munkát vállaló, képzett fiatalok letelepedését. III. 2. A FELEMELKEDÉS ESÉLYE MINDENKINEK: OKTATÁS A jó iskolák biztosítása egy normális országban az államnak nemcsak erkölcsi kötelessége, de gazdasági érdeke is. A kormányzat a jó minőségű, egyenlő hozzáférést biztosító oktatási rendszeren keresztül tudja a leghatékonyabban támogatni a gyermekeket álmaik megvalósításában, felnőtt életük sikeres indításában és abban, hogy a szegény gyerekek ne szegény felnőttként folytassák életüket. Ugyanakkor csak a képzett fiatalok tudására alapozható olyan modern, fenntartható és erőteljesen növekedő gazdaság, amely újra a lehetőségek országává teszi hazánkat. A magyar oktatási rendszer közel negyedszázaddal a rendszerváltoztatás után nem a társadalmi felemelkedést szolgálja, hanem az öröklött viszonyokat termeli újra, ráadásul fokozatos, de biztos lemaradásra kárhoztatja a magyar gazdaságot is nem a jövőbe vezet, hanem a múltba. Az Együtt PM olyan oktatáspolitikai megoldásokat dolgozott ki Magyarország számára, amelyek a kisgyermek kortól indulva a közoktatás teljes rendszerén keresztül segítik az otthonról hozott hátrányok lekűzdését: esélyt adni a ma esélyteleneknek is. Ugyanakkor jobb minőségi oktatást ígér a középosztályba tartozók gyermekeinek is, és lehetőséget nyújt a legtehetségesebbek kibontakozására. Úgy újítjuk meg a magyar oktatási rendszert, hogy elsősorban a diákok tehetségén, tudásán és szorgalmán múljon az, ki járhat egyetemre és ki nem. Az Orbán-rezsimben az elitoktatás egyre inkább az elit oktatását jelenti, ezzel szemben az Együtt PM olyan Magyarországban hisz, ahol az oktatáson, elsősorban is az egyetem elvégzésén keresztül bárki az elit tagjává válhat: tehetséggel és törekvéssel bárki feljebb léphet a társadalmi hierarchiában. Célunk, hogy a felsőfokú végzettség egy jobb minőségű élethez jelentsen belépőt: az egyetem olyan polgárokat adjon Magyarországnak, akik saját álmaik valóra váltásán túl az ország, a nemzet közös álmainak megvalósításához is hozzá tudnak és akarnak járulni. MAGYAR ISKOLÁK 2014 UTÁN: ESÉLY A FELEMELKEDÉSRE MINDENKINEK KÖZOKTATÁS Visszaadjuk a döntések jogát a szülőknek, a tanároknak és az iskoláknak: Az iskolaválasztás és a rugalmas beiskolázás jogát a szülőnek. A tanítás szabadságát a pedagógusnak. A tantestület és az iskola szakmai irányítási jogát az igazgatónak. Az igazgatókinevezés lehetőségét a helyi közösségeknek. Megoldások az eredményes iskolarendszerért: Visszaállítjuk a 18 éves korig szóló tankötelezettséget. Az alapkészségek erősítésére fordítjuk a feltételek biztosítása nélkül bevezetett napi testnevelésórák számának csökkentéséből származó, valamint a hittanórák választhatóvá tételével felszabaduló óraszámot. Helyreállítjuk a szabad tankönyv- és továbbképzési piacot. Fejlesztjük a nyelvtanulás és a digitális alapkészségek megszerzésének feltételeit, a szaktanárok elérhetőségét az a célunk, hogy a középfokú iskola végére minden gyerek egy idegen nyelvet legalább középfokon elsajátítson függetlenül szülei anyagi helyzetétől. Az esélyegyenlőség biztosítására kiterjesztjük a korai fejlesztési programokat, bevezetjük az Erős kezdet programot, újra biztosítjuk a tanodaprogramok kiszámítható finanszírozását. Növeljük az Útravaló ösztöndíjprogram és a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását célzó ösztöndíjprogramok keretét. A hátrányos helyzetű és különösen a roma gyerekek intézményes szegregációja ellen megerősítjük az Oktatási Hivatal ellenőrző szerepét és a fenntartó jellegétől független általános érvényű ellenőrzési joggal lépünk fel: az állami normatívához való hozzáférés feltételévé teszszük a szegregációmentességet! A pedagógusi pályát megbecsült hivatássá tesszük: Megszüntetjük a kötelező pedagógus kart és a kényszernyugdíjazást. Az egyéni többletteljesítményeket honoráló, fokozatos bérfelzárkóztatást vállalunk. Célzott ösztöndíjakkal csökkentjük a szaktanárhiányt és vonzóbbá tesszük a tanári pályát. Kiemelt ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű térségekben való állásvállalást. FELSŐOKTATÁS Tudásgazdaság, minőségi reform: Visszaadjuk az egyetemek és főiskolák autonómiáját. Az elvárható tanulmányi eredmények teljesítése esetén mindenkinek ingyenes alapdiplomaszerzést biztosítunk 6 féléven keresztül. A mesterképzést befektetésnek tekintjük, ezért a diákoktól az ehhez való hozzájárulást elvárhatónak tartjuk törekvésüket azonban tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszerrel támogatjuk. Ösztönözzük a kutatómunkát, a nemzetközi kapcsolatok kialakítását és ápolását, a legkiemelkedőbb intézmények fejlesztési céljait pedig a pólus programok újraindításával is támogatjuk. Kialakítjuk a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységének külső, független minőségértékelési rendszerét. A hátrányos helyzetű diákok számára a felsőoktatásba való bekerülést is kiterjedt felkészítő és ösztöndíjprogramokkal segítjük. Eltöröljük a röghöz kötést ma és a jövő hallgatói számára is

7 III. 3. A KÖZÉPOSZTÁLYT KINYITÓ ÉS MEGERŐSÍTŐ ADÓRENDSZER Politikánk középpontjában a törekvő polgárok állnak. Azok, akik minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy egyről a kettőre jussanak az életben. Adópolitikánkat is a középosztály kiszélesítésének és megerősítésének a célja határozza meg: társadalmilag igazságos és az egyéni törekvést támogató adórendszert dolgoztunk ki Magyarország számára. A mai egykulcsos adórendszer ugyanis káros: igazságtalan és munkaellenes. Ellenkezik milliók igazságérzetével, hiszen csak az adózók felső 10 százalékának kedvez, miközben épp ott növeli a terheket, ahol az állam partnerségére a legnagyobb szükség volna. Az orbáni adórendszer ugyanakkor nemcsak az egyéni törekvést nem ismeri el, de terhet jelent a magyar gazdaságnak is: az alacsony jövedelműek bérköltségének emelése miatt folyamatosan munkahelyek tízezreit sodorja veszélybe, szünteti meg. Az Együtt PM Szövetség igazságosabb, kétkulcsos adót és munkahelyteremtő adórendszert ajánl Magyarországnak. A közteherviselésnek ez a módja rövid időn belül képes lesz úgy növelni a középosztályba felemelkedni vágyók és az ott megmaradni, gyarapodni igyekvők havi nettó fizetését, hogy az az ország jövőjét nem veszélyezteti, a költségvetés egyensúlyát pedig felelősen megőrzi. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Olyan kétkulcsos, adójóváírással kiegészített személyi jövedelemadó-rendszert vezetünk be, amivel az adózók ¾-e jobban jár, mint ma. A minimálbér környékén az adójóváírásnak köszönhetően havi 8 10 ezer forint lesz a nyereség, ami felfelé haladva fokozatosan csökken. Az adójóváírást jelentősen az átlagbér felett vezetjük ki, addig mindenki nyer. A legjobban kereső 8 10%-tól a mainál nagyobb hozzájárulást kérünk egy második szjakulcs bevezetésével, de ez a második kulcs sem lehet a nagyobb teljesítményt visszafogó, vagy a jövedelemeltitkolást fokozó tényező. A második kulcsnak is 30% alatti számnak kell lennie! CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY A jövedelemadózást kiegészítő családi adókedvezmény rendszerét megtartjuk, ugyanakkor átalakítjuk a gyermekvállalás adózáson belüli elismerését. Ezzel elérjük, hogy a gyermekvállalás méltánylása egységes mértékű lesz, a magasabb jövedelműek esetében maximált összeggel. CSALÁDI PÓTLÉK A gyermekvállalás anyagi terheit nem lehet csak az adórendszeren keresztül csökkenteni. Ezért jelentősen felemeljük a családi pótlék összegét, hogy az elmúlt évek veszteségei ne a gyermekek nélkülözésében jelenjenek meg. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Fokozatosan bevezetjük az együttműködési támogatás rendszerét, ahol az egyéni törekvések követelménye mellett egyénre szabott szakértő segítséget és anyagi támogatást adunk a mélyszegénység enyhítéséhez, alapot nyújtunk az elrugaszkodáshoz a mélyponton lévőknek. IV. A BIZALOM ÉS A GYARAPODÁS GAZDASÁGPOLITIKÁJA AZ ÁLMAINK FEDEZETE Az európai közösség, amelyhez a rendszerváltozás éveiben még valódi nemzeti egységben kívántunk csatlakozni, vonzó modellt kínált nekünk, magyaroknak is: a szociális piacgazdaság modelljét. A magyar modell azonban fájdalmas kudarcot vallott az elmúlt két évtizedben és különösen a most lezáruló kormányzati ciklusban: 2014-re sem piacgazdaságunk, sem társadalmi szolidaritásunk rendszere nem működik jól. A mai Magyarország nem nyit teret sem az egyéni törekvés előtt, sem a társadalmi összetartás fedezetét nem képes biztosítani. Talán ezért utalt kormányfői programbeszédében már Antall József is arra, hogy kormányának a szociális piacgazdaság magyar változatának megteremtésére kell törekednie. Az első szabad választások óta eltelt közel negyedszázad ezt a megfontoltabb haladást igazolta. Mára egyértelmű, hogy Magyarország sokféle értelemben vett felzárkóztatása gondoljunk akár az állam jóléti szolgáltatásaira, akár a nemzetgazdaság versenyképességére nem történhetett meg egyetlen lépésben. Szükség lett volna és az Együtt PM szerint ma is szükség van egy köztes fokozatra: a szolidáris piacgazdaság megteremtésére. Orbán Viktor rossz kormányzása, bizalomromboló hatalomgyakorlása és munkahelyellenes gazdaságpolitikája ráadásul csak betetőzte ezt a két évtizedes, rossz irányú folyamatot: Magyarország ma egyaránt kilátástalan hely a felemelkedni vágyó és a leszakadástól rettegő polgár számára. Gazdasági programunk erre a felemás-félbemaradt fejlődésre kínál megoldást Magyarországnak. Egy olyan, a magántulajdon szentségén és elsődlegességén alapuló, fokozatosan erősödő-növekvő gazdaság megteremtésével, amely ha a fejlett, sikeres piacgazdaságok által biztosított jóléti szolgáltatások nyújtására még nem is képes Magyarország minden polgárának esélyt kínál a felemelkedésre, és sen- kit nem hagy emberhez méltatlan életkörülmények között. A BIZALOM GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK EMELKEDŐ SPIRÁLJA Ahhoz, hogy a hazánk újra a lehetőségek országává váljon mindenki számára, újra kell építeni a bizalmat az országgal szembeni külső és az állammal, illetve az egymással szemben meglévő belső bizalmat egyaránt. A magyar állammal szembeni bizalom és az ország jövőjébe vetett hit beruházásokat vonz Magyarországra, illetve befektetésekre ösztönzik a hazai vállalkozásokat, aminek eredményeképp nemcsak a legnagyobb magyarországi cégek, hanem a hazai kkv-k vervsenyképessége is javul. A sikeres magyar vállalkozások pedig nemcsak megtartani lesznek képesek a munkahelyeket, hanem versenyképességük fenntartása újabb és újabb álláshelyek megteremtésére is ösztönzi őket. A javuló foglalkoztatás következtében fenntartható módon emelkednek a jövedelmek, gyarapodnak a polgárok százezrek előtt nyílik meg a szélesedő és erősödő középosztály. Ezáltal hazánkban is kialakul és a magyar közéletben meghatározó erővé válik egy olyan modern, európai, öntudatos polgárság, amely 12 13

8 az egymást demokratikusan váltó kormányokat többé nem engedi letérni a békés gyarapodás útjáról. A felemelkedő polgárság nem ad felhatalmazást sem szélsőséges, sem demagóg politikai erőknek arra, hogy felmondják a nemzet közös nevezőit, amelyeken az ország tartós gyarapodása és így gyermekeik jövője is alapul. Ezt a körforgást, a bizalom és gyarapodás szoros öszszefüggését nevezzük a bizalom emelkedő spiráljának. Ez a gazdaságpolitika az, amely képes előállítani közös terveink fedezetét, gyarapodásunk alapját. A BIZALOM VISSZASZERZÉSÉTŐL A VALÓDI NÖVEKEDÉSIG Beruházásvezérelt növekedési pályára állítjuk a magyar gazdaságot, ennek érdekében a hosszú távú kiszámíthatóságot erősítő intézkedések sorozatát vezetjük be, és középtávú munkatervet és makrogazdasági előrejelzést készítünk. A munkahelyteremtő beruházásokat ösztönző programcsomagot vezetünk be. Az innovatív és magas hozzáadott értékű ágazatokat támogató intézményrendszert megerősítjük, és összekapcsoljuk a felsőoktatással. A vállalkozókat megvédjük a hivatalok önkényes pénzbehajtó akcióitól. Megújítjuk a költségvetési tervezés, illetve a fiskális politika szabályozási rendszerét és gyakorlatát. A parlamentarizmus elveivel összhangban erősítjük meg a tervezés külső kontrollját. Fokozatosan bevezetjük a közfeladat-ellátás mennyiségi és minőségi paramétereihez kötött finanszírozási rendszert. A növekedést és a foglalkoztatást segítő beruházások bővítéséért cserébe fokozatosan európai szintre csökkentjük az energia- és az infokommunikációs, valamint a bankszektor által fizetendő különadó mértékét. Ösztönözzük a lakosság hosszú távú, különösen nyugdijcélú megtakarításait. Az oktatási rendszer átalakításával különösen a közoktatás és a szakképzés készségfejlesztési alapúvá tételével javítjuk a munkaerő-kínálat minőségét. Célzott gazdaságfejlesztési és az adminisztratív terheket csökkentő intézkedéseket vezetünk be a munkaintenzív ágazatokra. Az európai uniós forrásokat minél nagyobb arányban a foglalkoztatás növelésére és a technológiai fejlesztésre fordítjuk, hogy abból elsősorban a fejlődő magyar vállalkozások profitálhassanak. GAZDASÁGPOLITIKÁNK EREDMÉNYEKÉNT: Az uniós átlagot tartósan 1,5-2%-kal meghaladó növekedési képességet érünk el. A növekedés és a hitelezés újraindításával 220 ezer új munkahelyet teremtünk ra a beruházási ráta újra tartósan 20% fölé kerül. Magyarország a nemzetközi versenyképességi rangsorban a 63. helyről 5 év alatt a 45. helyre kerül. Az adósságunk csökkenő pályára áll. a te SZAVAD A KORRUPCIÓS INDEX 47. HELYÉRŐL 2020-RA AZ ELSŐ 40-BE KERÜLÜNK Fékek és ellensúlyok visszaállítása: helyreállítjuk a jogállamiságot és az alapvető jogok tiszteletét, kiterjesztjük a népszavazás és a népi kezdeményezés jogintézményeit, érdemivé teszük a petíciós jogot. Ügynökakták nyilvánossága: mindenki számára elérhetővé tesszük és nyilvánosságra hozzuk az 1990 előtti ügynökaktákat: Adóalkotmány: az adótörvények módosítása évi egy alkalommal lesz lehetséges, a módosuló adójogszabályok hatályba lépését csak 60 napos türelmi idő után tesszük lehetővé. Zéró korrupció: a közbeszerzési rendszer átalakításával biztosítjuk az állami pénzek elosztásának átláthatóságát, valamint felülvizsgáljuk a trafikkoncessziós és a földpályázati rendszert és a pályázatok elbírálásának folyamatát. Nyilvános szerződések: interneten hozzáférhetővé tesszük az állam és a magánszféra közötti szerződéseket, amelyek addig nem lépnek hatályba, amíg nem érhetőek el nyilvánosan. Új kampány- és pártfinanszírozás: a Transparency International ajánlásainak megfelelő kampány- és pártfinanszírozásról szóló törvényt alkotunk. Átlátható, ellenőrzött költségvetés: visszaállítjuk a valódi, szakértőkkel működő független Költségvetési Tanácsot. Nap mint nap tapasztalhatod akár saját életedben, akár közvetlen környezetedben, hogy Magyarország ma nem úgy működik, mint egy normális, demokratikus ország. A törvény nem téged véd az állam hatalmától, hanem épp fordítva: az állam hatalmát tőled és más tudatos polgároktól. Most tapasztalhattad meg, hogy szabadságunk és a jólétünk milyen szorosan összefügg. Hiszen azáltal, hogy a demokratikus intézményrendszer kiüresedett, nem maradt a hatalommal szemben se fék, se ellensúly, így tudásod és szorgalmad egyre kevésbé elegendő a sikerhez. Helyette lassan korlát nélkül érvényesülhetnek a politikai kapcsolatok, a korrupció és a mutyizás. A törekvő polgárok helyett csupán a törtető emberek előtt nyílik tér, hiába dolgozol keményen, nem juthatsz előre. Éppen ezért nem pusztán elvi és politikai, hanem gazdasági, sőt egzisztenciális kérdés is számunkra az, hogy a jogállam és a demokrácia lerombolt intézményeit visszaépítsük, és valódi tartalommal töltsük meg, mégpedig úgy, hogy visszahelyezzük jogaikba a polgárokat és a helyi közösségeket. Visszaadjuk neked a szólás jogát és szabadságát, a politikának pedig a hallás-meghallgatás parancsát, a polgárok iránti figyelem kötelességét. Hiszünk abban, hogy az állam akkor és attól is működik jól, ha pol

9 gárai ellenőrizhetik, hozzáférést kapva a szükséges információkhoz. Hiszünk a független intézmények erejében, a fékek és ellensúlyok működésében, a civil világ fontosságában. Pártszövetségünk hitet tesz a költségvetési fegyelmet szolgáló független Költségvetési Tanács mellett, és számos garanciális elemmel kívánjuk biztosítani egy átláthatóbb és fenntartható költségvetési tervezési folyamat kialakulását. Mindennapi közös tudásunk, milyen bénító hatással van a mai Magyarországra a mindent polipként átszövő korrupció. Ezért a közbeszerzések, az állami szerződések és az állami működés egészét érintően zéró korrupció programot hirdetünk, kemény és MIT TETT A FIDESZ? Felszámolták az alkotmányosságot. Jelentősen szűkítették az Alkotmánybíróság jogköreit, egypárti alkotmányt fogadtak el, Fidesz közeli alkotmánybírókat neveztek ki, valamint az alkotmánybírák által megsemmisített törvényeket az Alaptörvénybe foglalták. Politikai ellenőrzés alá helyezték a közmédiát. Évi 80 milliárd forint elherdálásával pártsajtóvá alakították a közszolgálati csatornákat, miközben a magántulajdonban lévő média korlátozására és megfélemlítésére használják fel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot Pártkatonákat ültettek a független ellenőrző szervek élére évre kinevezett pártkatonákkal töltöttek fel minden független intézményt az ügyészségtől kezdve a Nemzeti Bankon és a Gazdasági Versenyhivatalon át az Állami Számvevőszékig. A független Költségvetési Tanácsból bizalmasaik segítségével bábszínházat csináltak. Kétharmadossá tettek olyan törvényeket, amelyeknek a feles törvények között lenne a helyük. Így a következő, nem fideszes kormány jogköreit, szuverenitását korlátozzák antidemokratikus módon. A korábban független intézmények vezetésébe kinevezett pártkatonák közreműködésével ez az ország kormányozhatóságát korlátozhatja egy kormányváltás után. Törvénybe foglalták a titkolózást. A korábban nyilvános adatokhoz, szerződésekhez való hozzáférést korlátozták az ún. sunnyogási törvény elfogadásával, amely nem biztosítja az állampolgárok azon jogát, hogy az állam működését, a közpénzek elköltését ellenőrizzék. Tönkretették az igazságszolgáltatási rendszert. Átalakították a független bíróságok rendszerét, kényszernyugdíjaztak több száz bírót, pártvezetés alá terelték a bíróságok igazgatását. hatékony eszközök bevezetését vállaljuk a korrupció visszaszorítása érdekében. A helyi közösségek utóbbi évekbeli jogfosztása talán példa nélküli a magyar történelemben. Az Orbán-rezsim e téren is összetévesztette a kétharmados erőt az erőszakossággal. Az ész nélküli központosításból pedig csak káosz, kréta nélküli iskola, kifizetetlen kórházi beszállító meg basáskodó központi hivatalok következtek eddig. Mi azt valljuk: amit helyben meg lehet oldani, annak a jogát a szükséges forrásokkal együtt vissza kell adni a helyi közösségeknek. Közben pedig a közszolgáltatások megszervezését olyan ésszerű és gazdaságos szinten kell megvalósítani, amely mellett a helyi közösségi érdek is érvényesülni tud. Megszüntették a párbeszédet. Törvények elfogadása előtt kikerülték a kötelező egyeztetéseket, a kormány helyett politikusok nyújtottak be fontos javaslatokat, a parlamenti viták formálissá váltak. Szétverték a közbeszerzések rendszerét. Egyéni politikai céljaik, saját hátországuk finanszírozására használják a közbeszerzéseket, megszüntették az uniós pénzek elosztása feletti minimális kontroll lehetőségét is. Szétverték a költségvetési felelősség intézményeit. Bábbá tették a független Költségvetési Tanácsot, összevissza módosítgatták a maguk által elfogadott, pocsék éves költségvetéseket, a legalapvetőbb költségvetési adatok és statisztikák nyilvánosságra hozatalát is bojkottálják. Eltörölték az országos népi kezdeményezést, ellehetetlenítették a népszavazásokat. 50 százalékos érvényességi küszöböt állapítottak meg a népszavazásnál annak érdekében, hogy ne lehessen élni ezzel az eszközzel. Ilyen magas részvételt az elmúlt két évtizedben országos népszavazás a legritkább esetben ért el. Központosították a helyi ügyek intézését. Elvonták az önkormányzatok helyi ügyek intézésére vonatkozó jogköreit, az egészségügytől az oktatásig minden a minisztériumokban vagy központosított mamutszervezetekben dől el. Titkos és a visszaéléseknek szabad utat adó földpályázati rendszert valósítottak meg. Átláthatatlan, titkosan értékelt és igazságtalan pályázati rendszert dolgoztak ki az állami földvagyon bérbeadására, amit aztán a saját holdudvaruk földhöz juttatására használtak. Az Együtt PM szövetség az alábbi program megvalósítását ígéri: ERŐSÍTJÜK A POLGÁROK JOGAIT, ÁTLÁTHATÓVÁ ÉS ELLENŐRIZHETŐVÉ TESSZÜK AZ ÁLLAM MŰKÖDÉSÉT Interneten hozzáférhetővé tesszük a rendszerváltást megelőző évtizedek ügynökaktáit. Olyan új szabályozást alkotunk a korrupciómentes párt- és kampányfinanszírozás érdekében, amely megfelel a Transparency International ajánlásainak, esélyegyenlőséget biztosít a választásokon induló pártoknak, és az állami támogatás mértéke az állampolgári aktivitást a kisösszegű adományok ösztönzésével honorálja. Szubjektív szempontokat kizáró frekvenciapályázati rendszert hozunk létre a médiaszabályozás átalakításának részeként. Megszüntetjük a sajtószabadságot korlátozó Médiatanácsot. Nyilvánosan ellenőrizhető megoldásokkal, megkerülhetetlen módon kizárjuk a korrupt politikai szempontokat az állami hirdetések elosztásánál. Az állami pályázati csalások, összefonódások megakadályozása érdekében új szabályokat alkotunk a pályázók esélyegyenlőségének és a bírálóbizottságok elfogulatlanságának érvényesítésére. Az állami vagyont érintő vagy állam által kiírt pályázatok nyilvánossága érdekében az interneten hozzáférhetővé teszünk minden bírálati jegyzőkönyvet. A közpénzek felhasználásának átláthatóságát növelve rövid eljárási határidők előírásával felgyorsítjuk a közérdekű adatok kiadásáért indított pereket, szűkítjük ezek visszatartásának esetköreit, és megteremtjük a minősített adatok bíróság általi felülvizsgálatának lehetőségét. Egységes és kereshető internetes felületet hozunk létre a jogszabálytervezetek társadalmi véleményezése céljából. A kormányzati működést, jogszabályalkotást érintő, érdemi állampolgári vagy társadalmi szervezeti észrevétel esetén garantáljuk, hogy legalább helyettes államtitkári szinten kell egyeztetni e javaslatokról. Megteremtjük az országgyűlési bizottságok munkájában való folyamatos civil részvétel lehetőségét. Amennyiben egy civil szervezet kezdeményezését legalább tízezer állampolgár támogatja akár a közösségi médiában, akár online petíció formájában, akár pedig a kormányzati portálon, akkor legalább helyettes államtitkári szinten érdemi egyeztetést folytatunk a kezdeményezőkkel. Megerősítjük a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti parlamenti és bírósági ellenőrzést. A parlamenti képviselőkéhez hasonlóan az öszszes önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatát is elérhetővé tesszük az interneten, hogy az ő vagyongyarapodásuk is átlátható legyen. ZÉRÓ KORRUPCIÓ PROGRAMOT HIRDETÜNK! A közpénzek felhasználására kötött szerződések csak azután lépnek hatályba, ha azokat az interneten hozzáférhetővé tették. Az átláthatóság biztosítása érdekében szűkítjük az üzleti titokra, banktitokra, államtitokra hivatkozó eltitkolás lehetőségét az állami vállalatok és intézmények működését érintő információkérések esetén. Annak érdekében, hogy a bejelentést követően megfelelő védelmet kapjon valaki, ha korrupciót tapasztal és bejelentést tesz, elindítjuk a bejelentővédelmi programot a 2010 elején már elfogadott törvényi szabályozásnak megfelelően. Visszaállítjuk a civil bírálóbizottsági tagok részvételét az uniós pályázati források elbírálásánál. Rendet teszünk az állami földek haszonbérletére irányuló pályázatok körül. Nyilvánosságra hozunk minden lezárt pályázatot, szerződést és bírálati lapot. A tisztességtelenül vagy jogsértően bérbe adott földekre vonatkozó szerződésekkel szemben minden törvényes eszközzel fellépünk, és a földeket átláthatóan, igazságos módon adjuk újra bérbe

10 Felülvizsgáljuk a trafikkoncessziós rendszert annak érdekében, hogy olyan rendszer jöjjön létre, amely érdemben járul hozzá a dohányzás és a feketekereskedelem visszaszorításához, előnyben részesíti a kis- és közepes vállalkozásokat, valamint foglalkoztatási kötelezettséget ír elő a megváltozott munkaképességűekre vonatkozóan. Az esélyegyenlőség növelése és a korrupció csökkentése érdekében létrehozzuk a közbeszerzési különbíróságot, bevezetjük a közbeszerzési felügyelőbiztos intézményét, és közbeszerzési szakértői hálózatot állítunk fel. Annak érdekében, hogy közbeszerzést érintő jogvita esetén mindenki élni tudjon a jogorvoslat lehetőségével, csökkentjük a felemelt közbeszerzési jogorvoslati díjat, mert sok esetben jelenleg ez a 2010 utáni szabály akadályozza a felülvizsgálatot. Létrehozzuk a közbeszerzések egységes, naprakész, kereshető elektronikus adatbázisát, és visszaállítjuk a közbeszerzési pályázati felhívások és eredményhirdetések kötelező nyilvánosságra hozatalát. A központosított állami közbeszerzéseknél kötelezővé tesszük az elektronikus árlejtés alkalmazását annak érdekében, hogy csökkentsük a közbeszerzésekkel kapcsolatos visszaéléseket. A közbeszerzések szabályozását úgy alakítjuk át, hogy előnyben részesüljenek azok a vállalkozások, amelyek hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak. ÁTLÁTHATÓ ÉS KISZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGVETÉST TERVEZÜNK! A központi költségvetés átláthatóságának növelése és az állam által vállalt feladatok tervezhető finanszírozása érdekében programalapú költségvetési tervezést vezetünk be. Ez kikényszeríti, hogy egy intézkedés bevezetésekor évekre előre tekintve is biztosítsanak forrást az adott feladatra, ne csak a bevezetésekor. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) mérlegfőöszszegének plafonját szabályozzuk az államháztartás méretének arányában, mivel jelenleg átláthatatlan és fenntarthatatlan módon ide rejt el állami finanszírozási feladatokat a kormány. Egy ilyen plafon bevezetése helyénvaló alapfeladataira korlátozza az MFB működését. A költségvetési és a költségvetési hatással rendelkező egyéb törvények esetében jogot biztosítunk a Költségvetési Tanácsnak arra, hogy felülvizsgálatra visszaadja a parlamentnek az általa vitatott fenntarthatóságú intézkedést tartalmazó jogszabályt. Csak előre lefektetett stratégia alapján, az állami vagyon értéknövekedésének szem előtt tartásával tesszük lehetővé az állam vállalkozói vagyonának bővítését. Ezzel gátat szabunk az értelmetlen államosításoknak és az állami részvényvásárlásoknak. Az MFB által megvalósított közvetlen állami hitelnyújtás esetén lehetővé tesszük a kereskedelmi bankok által alkalmazott legszigorúbb fizetési biztosítékok kikötését. Visszaállítjuk a független, szakértői stábbal megerősített Költségvetési Tanácsot. MEGÚJÍTJUK AZ ÖNKORMÁNYZATI AUTONÓMIÁT! ÖNKORMÁNYZATOK Minden olyan ügyet, amely helyben megoldható, a helyiek felelősségére bízunk, és a szükséges forrásokat is megadjuk hozzá. Megszüntetjük az esztelen központosítást. A minőségellenőrzés megerősítése mellett visszaadjuk a helyi közösségeket képviselő önkormányzatokból létrejött társulásoknak a legfontosabb helyi közszolgáltatások, így a közoktatás igazgatásának jogát, valamint az általános elsőfokú hatósági hatáskört. A központi kormányzat csak ott vehet át ilyen felelősséget, ahol a helyi önkormányzatok nem képesek ellátni e feladatokat. Annak érdekében, hogy a helyi közszolgáltatások szervezése ésszerű és jó minőségű legyen, a legtöbb helyi közszolgáltatás ellátását a települési önkormányzatiság felszámolása nélkül a járási önkormányzati társulások feladatává tesszük. A főváros és agglomerációja közötti együttműködést erősítjük, például a közösségi közlekedés terén. Kiterjesztjük a helyi részvételi demokrácia eszközeit. Szabályozási eszközökkel erősítjük a civil szervezetek előzetes egyeztetésekbe történő érdemi bevonását, jelentősen könnyítjük a helyi népi kezdeményezés és a helyi népszavazás fel tételeit, mivel az utóbbi években gyakorlatilag ellehetetlenültek a helyi népi kezdeményezések különböző beruházások, fejlesztések és más vitás ügyek esetén. Átláthatóvá tesszük az önkormányzati döntéshozatalt. Az önkormányzatoknak az interneten, kereshető formában nyilvánosságra kell hozniuk minden előterjesztést, továbbá a testületi ülések napirendjét és jegyzőkönyvét, a helyi rendeleteket és egyéb helyi jogszabályokat. Átláthatóvá tesszük az önkormányzati döntéshozatalt. Az önkormányzatoknak az interneten, kereshető formában nyilvánosságra kell hozniuk minden előterjesztést, továbbá a testületi ülések napirendjét és jegyzőkönyvét, a helyi rendeleteket és egyéb helyi jogszabályokat. A CIVIL SZERVEZETEKET KISZABADÍTJUK A POLITIKA FÜGGÉSÉBŐL! Visszaállítjuk a Nemzeti Civil Alapprogramot, így a civil szervezetek önigazgató módon dönthetnek a működésüket támogató állami források felhasználásával. A múltbeli rossz tapasztalatok miatt ugyanakkor szigorú összeférhetetlenséget és teljes átláthatóságot írunk elő, aminek az érvényesülését professzionális apparátus révén biztosítjuk. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüggő eljárások határidejét harminc napra csökkentjük, az alapítást és a változásbejegyzési eljárást iratmintákkal segítjük, a jelenleg átláthatatlan bírósági joggyakorlatot megismerhetővé tesszük, mivel a civil szervezetek tényleges működését jelenleg sokszor akadályozzák érthetetlen és ellentmondásos bírósági döntések. Európai uniós forrásból támogatjuk a civil szervezetek informatikai és szervezeti fejlesztéseit, továbbá járulékkedvezményt és adminisztrációs egyszerűsítést biztosítunk a civil szervezeteknél dolgozók foglalkoztatásának megkönnyítése érdekében. A ténylegesen vallási tevékenységet végző közösségek számára alanyi jogként biztosítjuk az egyházi státus elnyerését, az erről való döntést az országgyűlés hatásköréből a független bíróságok hatáskörébe helyezzük át. ELŐSEGÍTJÜK A NŐK RÉSZVÉTELÉT A KÖZÉLET MINDEN TERÜLETÉN! NŐK A parlamenti képviselet demokratizálása és a jó kormányzás feltételeinek megteremtése érdekében célul tűzzük ki, hogy a parlamentben a nők aránya elérje a minimálisan elégséges egyharmados arányt. A nők hátrányainak leküzdése érdekében a választási pártlistákon és az egyéni kerületekben is 30%-os kvótát vezetünk be

11 a te MUNKÁD A JÓ KORMÁNYZÁS EREDMÉNYEKÉNT 220 EZER ÚJ MUNKAHELYET HOZUNK LÉTRE Igazságos adórendszer: olyan adórendszert alakítunk ki, amely az átlagbérnél és az alatt érdemben növeli a törekvő emberek jövedelmét, miközben arányos, de mértéktartó szolidaritást vár el a legjobban keresőktől. Garantált munkahely vagy képzés: garantáljuk, hogy minden 30 év alatti fiatal tartós álláskereső munkalehetőséget vagy továbbképzést kapjon. Biztonság a munkakeresésben: fokozatosan 9 hónapra emeljük a munkanélküli ellátás időtartamát. Munkahelyek az építőiparban: évi munkahelyet teremtő lakásfelújítási, energiahatékonysági programot indítunk. Kiemelt ösztönzés a fejlődő vállalkozásoknak: hosszú távú megállapodást kötünk és támogatást adunk a munkahelyteremtő fejlődő vállalkozásoknak. Új telepes program: letelepedési támogatást adunk azoknak a fiatal képzett szakembereknek, akik vidéken kezdenek dolgozni. Új közmunkaprogram: a jelenlegi közmunkaprogramot megszüntetjük, és új programot hirdetünk, amely érdemben segíti a munkaerőpiacra való belépést. Kiemelt támogatás a legszegényebb térségeknek: 300 milliárd forint célzott, munkahelyteremtéshez kötődő támogatást adunk a leghátrányosabb helyzetű térségeknek. Ha munka van, minden van. Magyarország alacsony foglalkoztatási szintje nem újkeletű probléma. Minden kormány tudott róla, sok intézkedés történt is sok jó, sok kevésbé jó, újabban pedig sok siralmas és drámai következményekkel járó is. Orbán Viktor cinikusan beígért egymillió új munkahelyet és veszélybe sodort több százezret, miközben közmunkának hazudja és tartósítja a munkanélküliséget. Ez nem egyszerű felelőtlenség, ez bűn. Munkaellenes kormányzás, nyomormélyítő akarnokság, pofátlan hazudozás. Egy felelős kormányzásra készülő párt nem ígérhet e téren megváltást varázsütésre. Csak szisztematikus, célzott lépések sorát vállalhatjuk, reális célokkal, gondos megvalósítással. Mi hiszünk abban, hogy jó gazdaságpolitika, a bizalom visszatérése és a jó kormányzás eredményeként csökkenthető a munkanélküliség. Szakértői becslések és tervezés alapján azok a munkahelynövelő, munkalehetőségeket felszabadító célzott intézkedések, melyekkel az állam maga is közvetlenül hozzájárulhat új munkahelyek megszületéséhez 220 ezer új, valódi munkahelyet jelentenek. Ennek érdekében az Együtt PM Szövetség igazságos, adójóváírással kiegészített kétkulcsos személyi jövedelemadót és munkabarát adórendszert ajánl Magyarországnak. A közteherviselésnek ez a módja rövid időn belül képes lesz úgy növelni a középosztályba felemelkedni vágyók és az ott megmaradni, gyarapodni igyekvők havi nettó fizetését, hogy az az ország jövőjét nem veszélyezteti, a költségvetés egyensúlyát felelősen megőrzi. A foglalkoztatás bővítése érdekében az állami intézkedéseket oda összpontosítjuk, ahol a legnagyobb rájuk a szükség: a munkanélkülivé váltak valódi és hosszabb ideig tartó segítésére, értékteremtő és hosszú távú munkalehetőségekhez segítő közfoglalkoztatásra, az alacsonyan képzettek munkaerőpiaci bevonására, a gyerekes nőkre, a megváltozott munkaképességűekre összpontosítjuk energiáinkat. Kiemelten és célzottan támogatjuk a vidéki foglalkoztatási gondok enyhítését, és célzott, újszerű MIT TETT A FIDESZ? Magyarország rosszabbul teljesít. Az 1 millió új munkahely választási hazugság maradt. A gazdasági növekedés évek óta elmarad a szomszédos országokétól, a beruházók máshol teremtenek munkahelyeket. Igazságtalan egykulcsos adórendszert vezettek be. Az alacsony keresetűek bérét durván csökkentő egykulcsos személyi jövedelemadót, amivel 10 ember közül 8 rosszabbul jár. Ma egy bruttó 100 ezer forintot kereső dolgozó havi forinttal visz haza kevesebbet, mint 2010-ben. Extraadókkal sújtották az embereket. Adóemeléseken keresztül bevezetették az extra magas 27%-os áfát, a világ legabszurdabb adóit vetették ki a telefonadótól a sárgacsekk-adón át a tranzakciós adóig és a chipsadóig. Pedig söralátéten elférő adórendszert ígértek! Megemelték a foglalkoztatás költségét. A munkáltatók 31 ezer forinttal drágábban foglalkoztatnak egy minimálbérest, mint 2010-ben, miközben a nettó minimálbér alig nőtt. Radikálisan csökkentették a munkanélküli-segély időtartamát. Harmadára, 3 hónapra csökkentették a munkanélküli-segélyezés időtartamát, miközben ma átlagosan 18 hónap egy új állás megtalálása. A politikai lojalitás lett a legfontosabb kiválasztási szempont az állami munkahelyeken. Ez szakszerűtlen intézkedésekkel segítjük a fiatal munknanélkülieket vagy éppen a vállalkozó szellemű fiatalok első szárnypróbálgatásait, hogy ne kelljen elmenekülniük Magyarországról, ha jövőt keresnek maguknak, vagy hazatelepülhessenek a már elmenekültek százezrei. A mi politikánk középpontjában Te állsz: a törekvő polgár! Te, aki minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy egyről a kettőre juss az életben: tanulsz, tanítasz, munkát keresel és dolgozol, anyagi lehetőségeidhez mérten élsz az öngondoskodás különböző formáival felelősséggel készülsz a jövőre. Erős, gyarapodó ország csak erős, gyarapodó polgárok közösségéből születhet, ezért van, hogy az állam szerepéről vallott felfogásunkban alapvető jelentőségű a törekvő polgárok támogatása. kormányzáshoz, gyenge minőségű munkavégzéshez vezet, és azt üzeni a fiataloknak, hogy szorgalom helyett politikai kapcsolatépítéssel próbáljanak előre jutni. Megalázó közmunkaprogramot vezettek be. Kényszermunkaszerű, védelem nélküli, az önkormányzati kegyuraktól függő és a minimálbért sem biztosító közfoglalkoztatással kozmetikázzák az egymillió új munkahelyről szóló ígéretük bukását. Felszámolták a munkavállalókat védő jogszabályokat. Az új Munka törvénykönyvével kiszolgáltatottabbá tették a munkavállalókat, elvették a munkahelyvédelem egy sor eszközét, megnyirbálták még a kismamák munkajogi védelmét is. Politikai bábjátékká silányították a szakszervezeteket. Kiüresítették az érdekegyeztetést. A pedagógusoknak valódi béremelés helyett kötelező pedagóguskari tagságot adtak. A kormányhű szakszervezeteket közpénzből stafírozták ki. Tapasztalt szakembereket kényszernyugdíjaztak. Ezerszám küldtek el nyugdíjba megbecsült bírókat, tanárokat, orvosokat, egészségügyi dolgozókat, közszolgákat. Megalázták a fogyatékossággal élőket. Elvették nyugdíjukat, gyakran megalázó és érdemi, hatékony jogorvoslat nélküli felülvizsgálatra küldtek tízezreket

12 IGAZSÁGOS, A TÖREKVÉST NEM KORLÁTOZÓ ADÓP OLITIKÁT ALKOTUNK! MUNKAVÁLLALÓK Csökkentjük a minimálbérre rakodó terheket, így havonta 8 10 ezer forinttal több marad a munkavállalónál. Olyan kétkulcsos, adójóváírással kiegészített adórendszert alkotunk, amelyben az átlagbér alatt kereső jobban jár az adójóváírás visszavezetésével, és csak a legtöbbet kereső 8 10% fizet többet. Az adózás alól kibújókat vagyonosodási vizsgálatokkal vonjuk be a közteherviselés rendszerébe. Célzott szabályozással fellépünk a transzferárazás ellen. Újra lehetővé tesszük, hogy a valós gazdasági teljesítmény nélküli, offshore jövedelmek Magyarországon adóztathatóak legyenek. A cégtörvény módosításával biztosítjuk, hogy a gazdasági társaságoknak a pénzmosás elleni törvény szerinti tényleges tulajdonosa a cégjegyzékből megismerhető legyen. TÁMOGATJUK AZ ÁLLÁSKERESŐKETE, ÉS 220 EZER ÚJ MUNKAHELYET TEREMTÜNK! PÁLYAKEZDŐK ÁLLÁSKERESŐK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK Átalakítjuk a munkaügyi központokat annak érdekében, hogy valódi, célzott munkaerő-fejlesztéssel és -közvetítéssel segítsék a vállalkozásokat és a munkakeresőket, mivel jelenleg erőforráshiány miatt nincs valódi lehetőség a munkanélküliek személyre szabott mentorálására és végigkísérésére az új álláshoz vezető úton. Fokozatosan kilenc hónapra, a jelenlegi háromszorosára emeljük a munkanélküli-ellátás maximális időtartamát. Munkahely-teremtési eredményességük alapján felülvizsgáljuk az elmúlt években alkalmazott járulékcsökkentési programokat. Ha egy program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, akkor leállítjuk. Jobb célzással oda összpontosítjuk a forrásokat, ahol a legnagyobb szükség van a járulékcsökkentésen keresztül megvalósuló munkahelyteremtő eszközre. Pénzügyi és szakértői támogatást nyújtunk a munkahelyhiányos térségek munkahelyteremtő kezdeményezései számára. Egyaránt támogatni kívánjuk a munkahelyteremtés piaci és nonprofit formáit, mert hosszú távú és fenntartható megoldást csak ezek megfelelő egyensúlya jelenthet. Speciális, rugalmas szabályokkal segítjük a munkahelyhiányos térségek munkahelyteremtő kezdeményezéseit, mivel a jelenlegi rendszer akadályozza a helyi jellegzetességek figyelembevételét. GYERE HAZA, MARADJ ITTHON! CSÖKKENTJÜK A FIATALOK MUNKANÉLKÜLISÉGÉT! PÁLYAKEZDŐK ÁLLÁSKERESŐK FIATALOK ROMÁK KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓK Nemzetközileg már bevált megoldásokat használva a 30 év alatti, 6 hónapnál hosszabb ideje állást keresőknek munkahelyet vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő képzést biztosítunk uniós forrásból. Programot indítunk a 35 év alatti fiatalok vállalkozásainak támogatására. Piaci szereplők bevonásával segítünk jó üzleti tervet készíteni, bértámogatást és kedvezményes hiteleket biztosítunk. A külföldön élő magyar munkavállalók számára munkaerő-közvetítő szolgáltatásokat és online információs rendszert alakítunk ki, hogy megkönnyítsük hazatérésüket. Annak érdekében, hogy a pályakezdők munkatapasztalatot szerezhessenek, támogatott gyakornoki programot indítunk, mert egy alkalmasnak bizonyuló gyakornokból már könnyebben lesz stabil munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló. E program részeként felsőfokú tanulmányok harmadik évétől munkatapasztalat-szerzési bér- és járuléktámogatást nyújtunk a gyakornoki programokon való részvételhez, ezzel a munkaadókat is ösztönözzük a gyakornokok felvételére. Ismét bevezetjük a roma fiatalok közigazgatásban történő elhelyezkedését elősegítő ösztöndíjprogramot. TÁMOGATJUK AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰ ÁLLÁSKERESŐK MUNKÁHOZ JUTÁSÁT! ÁLLÁSKERESŐK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ROMÁK Javítjuk a felnőttképzések minőségét, mivel jelenleg sokszor pazarlóan és rossz minőségben, a munkavállalást valójában nem segítő módon használják fel az erre biztosított forrásokat a felnőttképzést végző cégek. Bértámogatással, képzéssel, tanácsadással támogatjuk az olyan közösségi vállalkozások létrejöttét, amelyek helyi termelési és szolgáltatási lehetőségekre építenek, és hátrányos helyzetű munkakeresőket alkalmaznak. Uniós források felhasználásával kiszélesítjük az utazási, munkába jutási és lakhatási támogatások rendszerét a sikeres munkahelykeresés érdekében, mert jelenleg a munkába járás költségei sokszor leküzdhetetlen akadályt jelentenek az álláskeresés során. A képzések minőségének javítása mellett képzési utalvány adunk az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők számára, hogy az utalvány felhasználásával fedezhessék álláskeresésük költségeit. Ezzel új szakma, nyelvtudás és versenyképes ismeretek megszerzéséhez segítjük őket, és így könnyítjük meg, hogy stabil állásban helyezkedhessenek el. A lakásállomány fokozatos energetikai korszerűsítésével több tízezer munkahelyet teremtünk az épületszigetelés és a zöldenergia-ipar területén. MÉLTÓSÁGTELJES KÖZMUNKAPROGRAMOT! ÁLLÁSKERESŐK MUNKAVÁLLALÓK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ROMÁK Az átalakított közmunkaprogram keretében a valódi munkáért járó fizetést fokozatosan a minimálbérhez közelítjük, és növeljük a közmunkások teljes munkaidős foglalkoztatásnak részarányát. Megszüntetjük a közmunkásokat érő jogi diszkriminációt, mert jelenleg nem biztosított megfelelő munkajogi védelmük. A Munka törvénykönyve releváns rendelkezéseinek rájuk is vonatkozniuk kell. A mai formájában megszüntetjük, és kevesebb embert érintő, de érdemi munkát, képzést és mentorálást biztosító, új közmunkaprogramot vezetünk be. EGYENLŐ ESÉLYEKET BIZTOSÍTUNK MINDENKINEK! MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK Átalakítjuk a rokkantnyugdíj-felülvizsgálati rendszert annak érdekében, hogy ne hagyjuk megélhetés nélkül a megromlott egészségű, munkavállalásra valóban képtelen embereket, valamint biztosítjuk a jogorvoslati lehetőséget a méltánytalan eljárások esetében. További adókedvezménnyel ösztönözzük a vállalatokat arra, hogy fogyatékossággal élő munkavállalókat alkalmazzanak. Stabil finanszírozást biztosítunk a megváltozott munkaképességű álláskeresők munkapiaci reintegrációját segítő nonprofit szervezeteknek. Továbbfejlesztjük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását célzó támogatásokat, hogy viszszatérhessenek a munkaerőpiacra. A jelenlegi rendszer nem tesz eleget az érintettek foglalkoztatásának elősegítése érdekében. Átalakítjuk a fogyatékossággal élők ellátását végző intézményrendszert azért, hogy személyre szabott, minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Célunk az, hogy az érintetteket személyes esetgazdák mentorálják végig az álláskeresés útján. Megerősítjük a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességűek hátrányos megkülönböztetését tiltó jogszabályi rendelkezéseket. 23 Folytatjuk az állami intézmények és a közösségi közlekedés akadálymentesítését, és kötelezővé tesszük azt a nagy- és középvállalati szektor számára is, türelmi időt hagyva a megvalósításra

13 ERŐSÍTJÜK ÉS TÁMOGATJUK A VIDÉKI FOGLALKL OZTATÁST! PÁLYAKEZDŐK FIATALOK ÁLLÁSKERESŐK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK VIDÉKEN ÉLŐK MUNKAVÁLLALÓK Új telepes programot indítunk, letelepedési támogatást adunk azoknak a fiatal képzett szakembereknek, akik vidéken, kistelepülésen kezdenek dolgozni, ott fognak vállalkozásba. Fejlesztési, gazdasági és marketingtámogatást adunk a leghátrányosabb helyzetű térségekbe települő vállalkozásoknak. Az új földpályázati rendszerben a földrészlet helyével azonos településen lakó fiatal vagy családi gazdálkodókat előnyben részesítjük. Támogatjuk azon gazdálkodási formákat, amelyek fenntarthatóan és nagyobb élőmunkaigénnyel állítanak elő magas minőségű élelmiszert. Támogatjuk az önkéntességen alapuló, a beszerzést, a termelést, a feldolgozást és a piacra jutást szervezni képes szövetkezeti rendszereket, mert ezek választ adhatnak a helyi termelők foglalkoztatási és üzleti kihívásaira. Tapasztalt helyi szakemberek útján szaktanácsadással segítjük a kistermelők és a gazdálkodók munkáját és együttműködését annak érdekében, hogy a már bevált módszereket könnyebben átvehessék egymástól. JAVÍTJUK A MUNKAVÁLLALÁS BIZTONSÁGÁT! MUNKAVÁLLALÓK Visszaállítjuk a várandósok, továbbá a szülés után, illetve a gyermekgondozási szabadságról visszatérők felmondási védelmét. Visszaállítjuk azt a korábbi szabályt, hogy a jogellenesen elbocsátott munkavállalót a bíróság visszahelyezheti állásába. Helyreállítjuk a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmét, valamint a kollektív szerződés megkötésére vonatkozó szakszervezeti jogosultságokat. Garantáljuk, hogy egy korábbiakban is végzett munkakört nem lehet közmunkává alakítani, és így kiváltani alacsonyabb fizetéssel. Jelenleg sok helyütt az önkormányzatok így spórolnak, közalkalmazottakat bocsátanak el, és közmunkásokkal végeztetik ugyanazt a munkát. Átfogó társadalmi egyeztetést kezdünk a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatáról, amelyről a döntés csak a munkavállalók és a munkáltatók érdek-képviseleti szervezeteivel partnerségben, nyitott társadalmi vitát követően születhet meg. Újra az Országos Érdekegyeztetési Tanácsot (OÉT) tesszük meg a háromoldalú munkaügyi egyeztetések központi fórumává. Haladéktalanul felülvizsgáljuk a munkavállalók személyiségi jogait indokolatlanul korlátozó szabályokat, a kisgyermekes nők munkajogi védettségét csökkentő szabályokat, a végkielégítéshez való jog szűkítését, a munkavállaló szélesebbé tett, ellenben a munkáltató szűkített kártérítési felelősségét, amelyeket mind a 2010 utáni módosítás során vezettek be. Minden forintnyi valós szakszervezeti tagdíjbevételhez felső korláttal még egy forintot adunk támogatásként olyan módon, hogy az a munkahelyi szervezet, az ágazati szakszervezet és az országos konföderáció között kerüljön törvényben meghatározott arányban megosztásra. A társadalmi partnerekkel való egyeztetés keretében új sztrájktörvényre teszünk javaslatot, amely korrekt és kiszámítható szabályozási környezetben, megfelelően gyors és hatékony jogorvoslati lehetőségekkel teszi lehetővé a munkabeszüntetés jogának gyakorlását, de figyelemmel van a társadalom alapvető igényeinek elfogadható szintű kielégítésére is. a te VÁLLALKOZÁSOD 2018-RA MAGYARORSZÁG NÖVEKEDÉSI KÉPESSÉGE 1,5%-KAL MEGHALADJA AZ UNIÓS ÁTLAGOT 2018-RA A BERUHÁZÁSI RÁTA ÚJRA 20% FÖLÉ EMELKEDIK UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁBAN ÚJRA AZ EU TOP 3-BA KERÜLÜNK 2020-RA A WEF VERSENYKÉPESSÉGI RANGSORBAN A 63. HELYRŐL A 45. HELYRE LÉPÜNK ELŐRE Támogatás fiatal vállalkozóknak: pénzbeli támogatással kombinált tanácsadási és mentorprogramot indítunk a 35 év alatti fiatal vállalkozók számára. Beruházásösztönzés: az exportképes, tudás- és tőkeintenzív vállalkozások beruházásait magas minőségű szolgáltatásokkal kombinált uniós támogatásokkal, újraindított banki hitelezéssel ösztönözzük. Betelepedési támogatás: vissza nem térítendő forrásokkal támogatjuk a piacképes vállalkozások betelepedését a munkahely-hiányos térségekbe. Sárga lap bevezetése: az állami hatóságok büntetés helyett először csak figyelmeztetést adhatnak a vállalkozásoknak. Állami tartozások csökkentése: a teljes kiszolgáltatottságot jelentő állami tartozások esetében, azok mértékének radikális csökkentésén túl kötelező késedelmi kamatfizetést írunk elő. Gazdasági egyeztetés rendszere: helyreállítjuk a gazdasági szereplőkkel folytatott egyeztetési folyamatokat. Lánctartozás visszaszorítása: a kis- és közepes beszállítók érdekeinek védelme érdekében megteremtjük annak lehetőségét, hogy az igazolt teljesítés esetében automatikus fizetési biztosítékot köthessenek ki. Egy számlára fizetendő adók és járulékok: lehetővé tesszük az adó- és járulékfizetési kötelezettségek egy számlára történő befizetését. Átlátható uniós támogatási rendszer: az uniós pályázatokat világos feltételekkel, a legnagyobb nyilvánosság biztosításával, civil bírálóbizottsági tagokkal tesszük elérhetővé. Te is naponta láthatod, miként küzdenek a magyar vállalkozások akkor is, ha te magad nem vagy vállalkozó. Naponta változó szabályok, visszamenőleges törvénykezés, egyre terjengősebb adminisztráció nehezíti a magyar cégek életét. Persze vannak kivételek: az Orbán-kormány haverjai érdekében akár teljes iparágakat is képes a földbe döngölni, ellehetetleníteni, működésüket elbizonytalanítani, hogy azután újraoszsza a lapokat, a baráti kör tagjait előnyben részesítve. A minimálbér bérköltségének emelésével, a munkáltató által fizetendő extraterhekkel például a cégek számára megnövekedett rezsiköltségekkel a vállalatok alapműködése is drágább lett. Ráadásul a vállalkozások működésének alapfeltétele, a folya

14 matos hitelhez jutás lehetősége is nagyon megnehezült Magyarországon. A bankok ellenségek lettek, amelyeket legyőzni, a végtelenségig adóztatni, sőt lehetőleg elüldözni kell. Válaszul évekre befagyott a hitelezés, azok a sikeres cégek sem jutottak friss forráshoz, amelyek működésüket bővíteni akarták, beruháztak volna, és új munkahelyeket akartak teremteni. Mindezt kiegészíti, hogy a hatóságok pénzbehajtó szervek lettek, a vállalkozások naponta retteghetnek a különböző, csak pénzbeszedéssel indokolható vizsgálatoktól, miközben a betartandó szabályok egyre bonyolultabbak, követhetetlenebbek és életszerűtlenebbek lettek. Az Együtt PM szövetség kiszámítható és tisztességes világot ajánl a vállalkozásoknak. Olyat, amelyben tudható, hogyan változnak a szabályok, ahol az adózás vagy a különböző ágazatokat érintő piaci szabályozás nem változik meg egyik napról a másikra, és nem változik meg az érintettekkel való egyeztetés MIT TETT A FIDESZ? Lerombolták a magántulajdon védelmét. Zsarolással államosítottak 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíj-vagyont, takarékszövetkezeteket, a trafikmutyival tisztességes kisboltosok ezreit tették tönkre, az állami földbérletek újbóli kiosztásánál is politikai szempontok érvényesültek, nap mint nap fenyegetik a magántulajdont. A haverok érdekeihez szabják a szabályokat. Egyre több iparágban olyan szabályozást és adózást léptetnek érvénybe, amely a Fidesz gazdasági holdudvarához tartozó vállalatokat előnyben részesíti a többiek kárára, így kisebb különadó jutott a haveri biztosítóra, áruházláncra is. Ez torzítja a versenyt, visszafogja a gazdaság teljesítményét. Elherdálták a bizalmat. A rossz és kiszámíthatatlan kormányzás miatt leálltak a beruházások, ma a vállalatok annyit sem fektetnek be hazánkban, hogy az állagromlást fékezni lehessen. Ellehetetlenítették a vállalkozásokat. A hatóságokból állami büntetésbeszedő hivatalokat csináltak, a vállalkozások alapítását és működését pénzügyi és adminisztratív terhekkel sújtották. Így ma drágább céget alapítani, munkaerőt bővíteni, az üzletet működtetni. Soha nem látott méreteket öltött a cégcsődök száma, sanyargatják nélkül. Olyan világot, amelyben a hatóságok valódi partnerei a vállalkozóknak, ahol előbb figyelmeztetés jár a hibákért, és nem sokszázezres bírság sújt azonnal. Olyan világot, amelyben nem drágább és bonyolultabb, hanem könnyebb új vállalkozást alapítani, amelyben megéri új munkahelyeket teremteni, amelyben az állam nem akadályozza, hanem célzottan támogatja a beruházást, a munkahelyteremtést, az innovációt. Olyat, amelyben az EU-tól kapott fejlesztési pénzekhez egyenlő esélyekkel, tisztességes eljárásban lehet hozzájutni minden vállalkozásnak. Az új kormány legfontosabb feladata, hogy a Magyarország iránti bizalmat visszaépítse és megerősítse. Csak így tudunk tisztes megélhetést biztosító munkát adni neked is, csak így tudjuk hazahozni gazdasági menekültként külföldre vándorolt barátaidat, gyerekeidet, és kiszámítható időskort biztosítani azoknak, akik egy végig gürcölt élet után vonulnak nyugdíjba. a működő vállalkozásokat, egyre brutálisabb a lánctartozások mértéke, miközben minden szinten növekszik a büntetéskivetés, a tisztességes vállalkozások zaklatása is. Bevezették a kötelező kamarai regisztrációs díjat. Olyan adót vetettek így ki minden vállalkozásra még azokra is, melyek nem is kamarai tagok, amiért a befizető semmit nem kap cserébe. Kiszárították a vállalkozások forrásait. A bankok folyamatos büntetése, az adózás folyamatos változtatgatása és az üzleti feltételek elbizonytalanítása eredményeként a cégek ma nemhogy egy-két évre nem tudnak előre tervezni, de egy-két hónapra is alig. Ráadásul az egészséges, jól működő cégek sem jutnak hitelhez, régi hiteleik pedig a forint gyengülése miatt sokkal drágábbak lettek. A megújulást is szolgáló uniós támogatásokhoz csak a haverok jutnak hozzá, a verseny helyét a hűbériség vette át. Szétverték az uniós fejlesztési forrásokat kezelő intézményrendszert. Korrupciós botrányok és dilettantizmus miatt százmilliárdokat veszíthetünk a fejlesztési forrásokból, valamint a rossz érdekérvényesítés miatt 1500 milliárd forinttal kevesebb forráshoz jutunk a következő hét év uniós fejlesztési forrásaiból. BŐVÍTJÜK A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEIT, ÚJRAINDÍTJUK A HITELEZÉST! Jobban célzott, hosszú távon is fenntartható növekedést biztosító hitelprogramokat indítunk, amelyek a fejlődő kis- és közepes vállalkozásoknak is lehetőséget adnak a banki forrásokhoz történő hozzájutásra. A növekedést és foglalkoztatást segítő hitelezés bővítéséért cserébe, fokozatosan európai szintre csökkentjük a bankokra kirótt különadót, mert az elmúlt években a hitelszűkébe került magyar vállalkozások voltak az igazi kárvallottjai a bankok túladóztatásának. A növekedést és a foglalkoztatást segítő beruházások bővítéséért cserébe, fokozatosan csökkentjük az energia- és infokommunikációs szektor által fizetendő különadót, mert az elmúlt években semmi pozitív hatása nem jelentkezett a bevezetett megoldásoknak, viszont álláshelyek szűntek meg vagy kerültek veszélybe. Az exportképes, tudás- és tőkeintenzív vállalkozások beruházásait valós, piaci szereplők bevonásával működő támogatási rendszerrel és magas minőségű szolgáltatásokkal ösztönözzük. Fejlődőképes cégek számára támogatást nyújtunk termelési kapacitásaik korszerűsítéséhez, valamint a további kapcsolatépítéshez. Az automatikus pályázatok kiterjesztésével és a pályázati rendszerek átláthatóvá tételével könynyítjük a pályázható fejlesztési források elérhetőségét. TÁMOGATJUK AZ INNOVÁCIÓT ÉS A KUTATÁS-FEJLESZTÉST! Politikai befolyástól mentessé, teljesítményelvű és a tudományos hozzáadott értéket képviselő, demokratikus testületté alakítjuk a Magyar Tudományos Akadémiát. Inkubációs szolgáltatóházak támogatásán keresztül segítséget nyújtunk az innováción alapuló vállalkozások (start-up) megalapításához a gyors növekedésű vállalatok fejlődésének korai szakaszában. Támogatjuk az állami és magántőkét is kombináló, 2008-ban elindított kockázatitőke-alapok további működését, mert sikeres munkahely-teremtési és innovációs programnak bizonyultak. A jelenleg szerteágazó intézményrendszer átalakításával egyablakos gazdaságfejlesztési intézményrendszert hozunk létre annak érdekében, hogy mindenki tudja, hova fordulhat, ha munkahely-teremtési, gazdaságfejlesztési befektetési szándéka van. Egyszerűsítjük az egyetemi, kutatóintézeti találmányok üzleti célú hasznosításának anyagi és eljárási jogi szabályait, az ilyen kezdeményezéseket pénzügyi ösztönzőkkel is támogatjuk. Támogatjuk a fejlődő magyar vállalatok életciklusához igazodó szolgáltatások magvető finanszírozás, exportösztönzés, menedzsment-tanácsadás nyújtását. Pénzügyi ösztönzőkkel támogatjuk a vállalatok együttműködésén alapuló klaszterek létrehozását és működését. KISZÁMÍTHATÓ ÜZLETI KÖRNYEZETET TEREMTÜNK! Adóalkotmányt vezetünk be, az adótörvények módosítása évi egy alkalommal lesz lehetséges, így mind a polgárok, mind a vállalkozások előre tisztában lehetnek azzal, milyen közterhekkel kell számolniuk az előttük álló időszakban. Annak érdekében, hogy a vállalkozások felkészülhessenek a változásokra, a módosuló adójogszabályok hatályba lépése csak 60 napos türelmi idő után lesz lehetséges. A túlzott adminisztráció csökkentése érdekében megszüntetjük a 10 milliárd forintnál kisebb bevételt eredményező kisadókat, kivéve azokat, amelyek különösen káros környezeti, társadalmi vagy gazdasági hatás megszüntetését célozzák, és elsősorban nem fiskális szempontból lettek kivetve

15 Bevezetjük a sárga lap intézményét: annak érdekében, hogy a hatóságok a vállalkozásokat partnerként kezeljék, bizonyos eljárások esetében lehetővé tesszük, hogy első alkalommal büntetés helyett csak figyelmeztessenek a hatóságok. Hiszen az állam is elsődlegesen a szabálykövetésben érdekelt, nem a büntetések beszedésében ebben kell érdekeltté tenni a vállalkozásokat is. Visszaállítjuk a szakmai érdek-képviseleti rendszert, valamint megszüntetjük a gazdasági kamaráknak kötelezően fizetendő díjat. A hagyományos szakmai kamarák megtartása mellett önkéntessé tesszük a közigazgatásban létrehozott hivatásrendeket és az agrárkamarai tagságot. A vállalkozások tömegei számára teljes kiszolgáltatottságot jelentő állami tartozások esetében kötelező késedelmi kamatfizetést írunk elő az állami szerződő fél számára, hiszen a függő helyzet miatt a beszállítók, szolgáltatók ma nem érdekeltek a késedelmi kamat érvényesítésében. Egyszerűsítjük és a foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazítjuk a fejlesztési adókedvezmény igénybevételét. CSÖKKENTJÜK A ADMINISZTRATÍV TERHEIT! Lehetővé tesszük az adó- és járulékfizetési kötelezettségek egy számlára történő befizetését, mert a sokféle állami számlára való utalás jelenleg nehézkes és felesleges adminisztratív terhet jelent a járulékfizetők számára. Bevezetjük az automatikus adóregisztrációt, mivel jelenleg ez külön lépés a cégalapítási eljárás során, és ebben a formában indokolatlan bürokratikus nehezítés. Csökkentjük a felszámolási és bírósági eljárások időigényét és költségét. Engedélyezési eljárások helyett előnyben részesítjük a bejelentési kötelezettséget a vállalkozások számára. Ez utóbbiak alkalmazása esetén a tevékenység a bejelentés megtétele után azonnal végezhető, nem kell várni a jogerős engedélyre, és az illetékes hatóság a tevékenység folyamatában végezhet ellenőrzést. Az önkényes bírságolási különbségek megszüntetése érdekében kötelezővé tesszük a vállalkozások számára kiszabható bírságok tételesítését, valamint a bírságolásra jogosult szervezetek esetében az egységes szemléletet kifejező gyakorlatok, szabályok kialakítását. Az egyszerűsített végelszámolás lehetőségét kiterjesztjük a kft-kre és az rt-kre is. Megreformáljuk a végrehajtási eljárást, bevezetjük az értesítés kézbesítését követő 15 napon belüli inkasszó lehetőségét, valamint szigorítjuk a végrehajtók felelősségre vonhatóságát. Visszaszorítjuk a lánctartozást, a kis- és közepes beszállítók érdekeinek védelme érdekében megteremtjük annak lehetőségét, hogy az igazolt teljesítés esetében automatikus fizetési biztosítékot köthessenek ki. HATÉKONY ÉS ÁTLÁTHATÓ FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERT ALAKÍTUNK KI! A szétvert fejlesztési intézményrendszert újjáépítjük, a korrupcióra lehetőséget adó jogszabályokat és eljárásokat megszüntetjük. Az uniós fejlesztési pénzek felhasználására átlátható, számon kérhető rendszert építünk, amely újra biztosítani fogja a civilek megfelelő szintű és formájú részvételét a fejlesztéspolitika tervezése és végrehajtása során. Az EU-s pályázatokat világos feltételekkel, ésszerű célokkal a legnagyobb nyilvánosság előtt hozzáférhetővé tesszük. a te TUDÁSOD ÚJBÓL EMELKEDIK A FELSŐOKTATÁSBA JELENTKEZŐK KORCSOPORTON BELÜLI ARÁNYA 2020-RA NÖVEKSZIK AZ ÉRETTSÉGIVEL ZÁRULÓ KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK ARÁNYA 2016-RA AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN RÉSZTVEVŐK ARÁNYA MEGHALADJA A 95%-OT Iskolák államosításának megszüntetése: visszaadjuk a tulajdonosi jogok gyakorlását a helyi önkormányzatok társulásainak. Támogatás a pályakezdő pedagógusoknak: a ma szaktanárhiányos területeken ösztöndíjjal és bértámogatással segítjük a pedagógusok munkavégzését. Pedagógusnak lenni karrier lesz: valódi életpályamodellt alakítunk ki, amelyben a kezdő pedagógustól a nyugdíjas korú tapasztalt szakemberekig mindenki számára biztosított a karrierlehetőség és a megfelelő erkölcsi és anyagi elismerés. Korai fejlesztés és óvodai férőhelyek biztosítása: az egyenlőtlenségek újratermelődése ellen korai fejlesztéssel, bölcsődei, óvodai férőhelyek biztosításával, fejlesztő pedagógiával lépünk fel. Tankötelezettségi korhatár visszaállítása: visszaállítjuk a 18. életévig tartó tankötelezettséget. Hit- és erkölcstan kötelező oktatásának eltörlése: a választható tárgyak körét kiterjesztjük az állampolgári ismeretekre, valamint a gazdasági és pénzügyi ismeretekre is. Idegennyelv-oktatás támogatása: uniós forrásból kiemelten támogatjuk és ösztönözzük az idegen nyelvek, különösen az angol nyelv oktatását. Tandíjmentes alapdiploma: újranyitjuk a felsőoktatás kapuit, és biztosítjuk, hogy a szegény, de tehetséges diákok is diplomát szerezhessenek. Támogatott gyakornoki lehetőség: felsőfokú tanulmányok harmadik évétől bértámogatással és járulékkedvezménnyel támogatjuk a gyakornokoskodást. Az oktatás nemzeti ügy, oktatási rendszerünk pedig nemzeti kincs. Nemzeti kincs számos értékkel, elkötelezett pedagógusokkal, szakmai innovációkkal, komoly hagyományokkal, jól bejáratott egyéni teljesítményméréssel és rengeteg egyéni és iskolai kiemelkedő teljesítménnyel. Nemzetstratégiai kérdés, hogy oktatási rendszerünk képes-e biztosítani az ország felemelkedéséhez szükséges hátteret, elsősorban gyermekeink majdani munkavállalása szempontjából. Ráadásul az oktatás terepe az, ahol az évtizedek alatt kialakult társadalmi egyenlőtlenségek legkorábban megjelennek. Ha széles és stabil középosztály megteremtését kívánjuk, olyan oktatásra 28 29

16 van szükségünk, amely nem megerősíti, hanem csökkenti az otthonról hozott hátrányokat, felzárkóztatja és minőségi karrierutak megvalósítására is képessé teszi mindazokat, akiknek ma ez csak távoli álom lehet. Az oktatási rendszernek a tanulási képességek erősítésén keresztül kell a mai minőségnél jobbat nyújtania, miközben képes kiegyenlíteni a különböző társadalmi hátterű gyerekek közötti képességeket, a gyengébben teljesítők célzott felzárkóztatásával (amit a kora gyerekkori fejlesztésekkel kell megalapozni), illetve a továbbtanulási akadályok lerombolásával. Az Együtt PM Szövetség hozzáértők és az érintettek bevonásával elkészített oktatási programja 1 ilyen. Megvalósításával úgy újítjuk meg a magyar oktatási rendszert, hogy csak az egyén tehetségén, tudásán és szorgalmán múljon az, ki járhat egyetemre, és ki nem. Célunk, hogy a felsőfokú végzettség egy jobb minőségű élethez jelentsen belépőt: MIT TETT A FIDESZ? Tönkretették a közoktatás rendszerét. Elvették a helyi közösségek jogát, hogy igazgatót válasszanak és nevezzenek ki iskolájukba, elvették az igazgatók jogát, hogy érdemben irányítsák a tantestületeket. Bevezették a kötelező mindennapi tornaórát, de tornatermet nem építettek, csak stadionokat. A tanárokat túlterhelték, tevékenységüket ellehetetlenítették. Sok év bérbefagyasztása után béremelésnek hazudva többletórákat varrtak a tanárok nyakába, miközben elvették a túlóráért járó pénzt, számos pótlékot és a cafeteriát, valamint szűkítették a tanárok szabadságát a tanmenet kialakításában. Emellett kényszernyugdíjaztak több ezer szakképzett és elkötelezett tanárt. Államosították és tönkretették a tankönyvellátást. A tankönyvek nem érkeztek meg időben, mindezt azért, hogy ismét Fidesz közeli üzleti körök gazdagodhassanak. Szétverték a felsőoktatási rendszert. Szétverték az egyetemek gazdasági és irányítási önrendelkezését, a források harmadát elvonták az egyetemektől és a főiskoláktól. hogy Te is, saját álmaid megvalósításán túl, a nemzet közös álmainak megvalósításához is tudj és akarj hozzájárulni. Ilyen polgárokat kell, hogy az egyetem Magyarországnak adjon. Megújított oktatási rendszerünkben kiemelt helyet kap a pedagógus. A tanárok erkölcsi és anyagi elismerése nem várathat tovább magára, gyermekeink jövőjét a jól képzett és megbecsült pedagógusok biztosíthatják. A jövő másik záloga a nyitott és mindenki számára hozzáférhető, nem ideológia- és politikavezérelt kultúra világa. A kultúrát olyan közkincsnek tekintjük, amelynek birtoklása nem lehet politikai osztozkodás helyszíne. Ezért visszaadjuk a kulturális intézmények autonómiáját, pártkatonák és politikai haverok kinevezése helyett minőségi intézményrendszer kialakulását támogatjuk, és a kulturális források elosztásánál megerősítjük a minőségi szempontokat érvényesítő független NKA-t. 1: Ellehetetlenítették gyermekeink jövőjét. Bizonytalan és kiszámíthatatlan helyzetet teremtettek, a röghöz kötéssel és megszorításokkal elvették az érettségizők kedvét a továbbtanulástól, csökkentették az egyetemre való bejutás esélyét, így harmadával kevesebben jelentkeznek ma felsőoktatásba, mint korábban, a továbbtanulás egy szűkülő réteg kiváltsága lett. A kulturális intézményeket politikai befolyás alá vonták. Alaptörvénybe foglalták és köztestületté emelték a Magyar Művészeti Akadémiát, tagjai életjáradékot kapnak, valamint megszerezték a Vigadó és a Műcsarnok épületét is, amely intézmény mindeddig a kortárs kultúra egyik legfontosabb kiállítóhelye volt. Szétverték a Magyar Mozgókép Közalapítványt és a helyette létrehozott Magyar Nemzeti Filmalappal sérült a szakmai önkormányzatiság elve, központosított kegyencrendszer jött létre, Andy Vajna irányítása alatt. Szétverték az ifjúságügyi intézményrendszert. Előbb elvonták a forrásokat az ifjúságügytől, majd megszüntették a fiatalok mobilitási programjait segítő intézményeket, így ma a fiatalok semmilyen segítséget nem kapnak ötleteik, kezdeményezéseik megvalósításához. KORSZERŰ ÉS ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁSI RENDSZERT HOZUNK LÉTRE! CSALÁDOSOK KÖZALKALMAZOTTAK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ÖNKORMÁNYZATOK ROMÁK Megszüntetjük az iskolák államosítását, és viszszaadjuk a tulajdonosi jogok gyakorlását a helyi önkormányzatok társulásainak. Az iskolaigazgatók kiválasztásának jogát a helyi önkormányzatok társulásainak adjuk át, a pedagógusok munkáltatója pedig ismét az iskolaigazgató lesz. Hatósági ellenőrzés helyett szakmai értékelést végző tanfelügyeletet hozunk létre, amelynek feladata az egész intézmények, a teljes iskolák korszerű és független értékelése. Korrigáljuk a jelenlegi pedagógusi életpályamodellt, biztosítjuk a bevezetéshez szükséges fejlesztéseket és forrásokat. A minőségi többletteljesítményt, valamint a kooperatív és fejlesztő pedagógiát díjazzuk, visszaállítjuk a túlmunkáért járó pótlékokat. Ösztöndíjprogrammal és bértámogatással segítjük a pályakezdő pedagógusokat, illetve a nyugdíj melletti munkavégzés biztosításával visszaadjuk a munkalehetőséget a tapasztalt pedagógusoknak. Megszüntetjük a Nemzeti Pedagógus Kart, viszszavesszük az ennek átadott állami feladatokat, és megerősítjük a szakszervezetek érdekvédelmi funkcióját. Az esélyegyenlőséget szolgáló jogszabályok hatályát kiterjesztjük minden oktatási intézményre, függetlenül annak fenntartójától. Az Oktatási Hivatalnak esélyegyenlőségi ellenőrző jogosítványokat adunk annak érdekében, hogy megszüntessük a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációját. Az egyenlőtlenségek újratermelődése ellen korai fejlesztéssel, az Erős Kezdet program bevezetésével, bölcsődei, óvodai férőhelyek biztosításával, inkluzív, fejlesztő pedagógiával lépünk fel. Megteremtjük a roma esélyegyenlőségi szempontból is nélkülözhetetlen tanodaprogramok biztos finanszírozási háttérét, valamint a már létező szabályozások alapján minőségbiztosítási rendszert vezetünk be ezekre a programokra kiterjedően is. A ma szaktanárhiányos területeken a legjobbakat ösztönözzük arra, hogy tanárnak menjenek, valamint a hátrányos helyzetű iskolákban való munkavállalásért kiemelt ösztöndíjat adunk a pedagógusok számára. Helyreállítjuk a szabad tankönyv-, továbbképzési és szakmai szolgáltatási piacot, mert az itt megvalósított állami szerepvállalás növelése értelmetlen, káros és munkahelyellenes. VERSENYKÉPES TUDÁST A KÖZOKTATÁSBAN! HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK KÖZALKALMAZOTTAK ROMÁK ÖNKORMÁNYZATOK Visszaállítjuk a 18. életévig tartó tankötelezettséget. Megszüntetjük a tartalom nélküli, kötelező 16 óráig tartó oktatást, a hátrányos helyzetűek számára biztosítjuk a tanítási időn kívüli közösségi programokon való részvételt. Hatékonyabbá tesszük az általános iskolai képzést, az alapkészségek fejlesztésére, szövegértésre, matematikára, természettudományos ismeretekre, digitális kompetenciák fejlesztésére és angolnyelvtudásra helyezzük a hangsúlyt. A túlzott lexikális ismeretekkel való terhelés helyett az önálló gondolkodásra, valamint a kooperációra sarkalló oktatási módszerek elterjedését ösztönözzük. A tudásátadás mellett a készségfejlesztés, a demokrácia, az állampolgári tudatosság, a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntesség és környezettudatosság fontosságának megismertetése is kiemelt szerepet kap. A hit- és erkölcstan kötelező oktatását és osztályozását eltöröljük. A választható tárgyak körét kiterjesztjük az állampolgári ismeretekre, valamint a gazdasági és pénzügyi ismeretekre is. Nem engedünk az integrált oktatásból, a szegregáció tilalmából: az oktatási hivatalhoz esélyegyenlőségi ellenőrző jogosítványokat telepítünk. A szegregáció elleni fellépést a normatívához való hozzáférés feltételévé tesszük

17 Egységes általános iskolákat hozunk létre, melyek minden tanuló számára garantálják az alapkészségek minimális szintjének elsajátítását, a tehetségek kibontakozását és a különböző hátterű tanulók együtt nevelésének szakmai feltételeit. Újból bevezetjük a hátrányos helyzetű fiatalok esélyét megteremtő ösztöndíjrendszert, valamint növeljük az útravaló ösztöndíjra fordított forrásokat. Visszaállítjuk a rugalmas beiskolázás lehetőségét, visszaadjuk e téren a szülőknek a döntési jogot. Amíg nincsenek meg az infrastrukturális feltételek, heti háromra csökkentjük a testnevelés kötelező óraszámát, majd kidolgozunk egy megvalósítható javaslatot a testnevelésórák bővítésére: stadionok helyett tornatermeket, sportudvarokat, tanuszodákat építünk. Felemeljük a szakiskolák közismereti óraszámát, hogy ne betanított munkásokat képezzenek, hanem valódi tudással rendelkező, a munkaerőpiac változásaihoz alkalmazkodni képes szakembereket. A veszélyeztetett tanulók személyre szabott támogatásával és ösztönzésével 10% alá csökkentjük a lemorzsolódást. Iskolarendőrök helyett kiépítjük az iskolai szociális munkások, iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek, mediátorok országos hálózatát az iskolai problémák kezelésére és megelőzésére. VERSENYKÉPES ÉS NYITOTT FELSŐOKTATÁST TEREMTÜNK! FIATALOK KÖZALKALMAZOTTAK Magyarországon a felsőoktatásra fordított öszszeg újra eléri a GDP 1 százalékát, mind a költségvetési ráfordítást emeljük, mind pedig a költségvetésen kívüli források is nőni fognak. Az újraindított gazdaságból fakadó többletforrások jelentős részét az oktatásra fordítjuk. A világban folyó versenyben való helytállás érdekében megteremtjük az alapdiploma tandíjmentes megszerzésének lehetőségét, újranyitva ezzel a felsőoktatás kapuit, és biztosítjuk, hogy a szegény, de tehetséges diákok is diplomát szerezhessenek. Az egyetemi autonómia tiszteletben tartása mellett a korábban elindított pólus program újraélesztésével támogatjuk az egyetemek és vállalkozások kapcsolataira épülő gyakorlatorientált képzést. Úgy alakítjuk át a felsőoktatási rendszert, hogy gazdag programkínálattal és rugalmas tanulásszervezési lehetőségekkel biztosítsa az egyéni igényekhez jobban alkalmazkodó tanulási utak kialakításának lehetőségét és az intézmények munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodását. A hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatáshoz való hozzáférésének radikális javítása érdekében kiterjedt egyetemi felkészítő és ösztöndíj-programot alakítunk ki. A mesterképzésen ésszerű mértékű tandíjat és átfogó tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszert vezetünk be. Kialakítjuk a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységének külső, független minőségértékelési rendszerét. Eltöröljük a röghöz kötést. Nem fenyegetéssel, hanem lehetőségek megteremtésével tartjuk itthon a fiatalokat ennek érdekében a fiatalok foglalkoztatását ösztönző programokat indítunk, az eddigi szerződéseket eltöröljük. Erősítjük az egyetemek kutatási tevékenységét, az oktatás és a kutatás, valamint az MTA és az egyetemi kutatóhelyek közötti kapcsolatot, megteremtjük a tudományos státusok egyetemeken történő elismerésének feltételeit. Segítjük a felsőoktatási intézményeket abban, hogy tanulásintentív és versenyképes képzési szolgáltatásokat alakítsanak ki alaptevékenységük mellett. Helyreállítjuk a felsőoktatási intézmények gazdálkodási és szervezeti autonómiáját. A felsőoktatási hallgatók tanulmányait segíteni hivatott hallgatói önkormányzatok működését átláthatóvá, elszámoltathatóvá és a politika minden behatásától függetlenné tesszük. VISSZAÁLLÍTJUK A KULTÚRA AUTONÓMIÁJÁT! Megszüntetjük a Magyar Művészeti Akadémia privilegizált, köztestületi jellegét. A Műcsarnokot visszaadjuk a kortárs művészetnek. A Nemzeti Kulturális Alapot a szakmai önigazgatás jegyében szervezzük át. Csökkentjük a miniszteri keret arányát, a döntéseket a szakmai delegáltakból álló, folyamatosan változó összetételű kuratóriumoknak kell meghozniuk, szigorú összeférhetetlenség és teljes átláthatóság mellett. Egységes, a professzionális működés és a szakmai önigazgatás ötvözetére épülve szigorú összeférhetetlenség és teljes átláthatóság mellett működő Nemzeti Filmalapot hozunk létre a játékfilmek, a dokumentumfilmek és más, közszolgálati tartalmú audiovizuális alkotások támogatására. A Nemzeti Kulturális Alapon belül külön roma kulturális programot hozunk létre. A kulturális mecenatúrát ésszerű adókedvezménnyel ösztönözzük, amivel megteremtjük az állami támogatásoktól való nagyobb függetlenség lehetőségét. Minden, állami források felhasználásával készített kulturális alkotást ésszerű kereskedelmi időszak után magáncélra digitálisan ingyenesen hozzáférhetővé teszünk. Átláthatóvá tesszük és nyilvánosságra hozzuk, bárki számára hozzáférhetővé tesszük a kulturális pályázatokra benyújtott anyagokat és az elbírálás szempontjait. A vidéki településeken, leszakadt városrészekben integrált közösségi tereket hozunk létre helyi civil kezdeményezések felkarolásával. Mivel a könnyűzenét is a nemzeti kultúra részének tekintjük, újraindítjuk a tehetséggondozást és a klubéletet támogató programot (PANKKK). A kulturális-művészeti ismereteket és készségeket beépítjük az oktatásba az óvodától az érettségiig. Az állami és az európai uniós forrásokból megvalósuló beruházások esetében a beruházási érték egy ezrelékét a beruházással integrált módon kortárs képzőművészeti vagy iparművészeti alkotások létrehozására fogjuk fordítani. STADIONÉPÍTÉS HELYETT A TÖMEGSPORTOT TÁMOGATJUK! Leállítjuk az indokolatlan stadionépítéseket, helyette iskolai tornatermek, sportudvarok, tanuszodák és közösségi sportpályákat építését támogatjuk. Felülvizsgáljuk és ésszerűsítjük a sporttámogatásokat, a látványsportok mellett a tömegsport és a szabadidősport támogatását is biztosítjuk

18 a te CSALÁDOD 2018-RA A NŐK FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁJA A JELENLEGI 56,4%-RÓL 58% FÖLÉ EMELKEDIK 2018-RA A NŐK RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁSA A JELENLEGI 9,7%-RÓL 11% FÖLÉ EMELKEDIK 2018-RA A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGI KOCKÁZATA A JELENLEGI 26%-RÓL 18% ALÁ CSÖKKEN etnikai, faji, nemi identitásod sérthetetlenségét, felnőttként kezel téged és közösségeidet egyaránt. Ugyanakkor ez az állam megalkuvást nem ismerő szigorral és hatékonysággal lép fel a családon belüli erőszak minden formája, a gyengébbek és kiszolgáltatott helyzetben lévők testi-lelki megalázása, kirekesztése ellen. Csak olyan társadalom építésében vagyunk partnerek, amelyben nőként nem kell választanod a szakmai pályafutás és az anyaság között, mert mindkettőre vállalkozhatsz anélkül, hogy le kellene mondanod életed másik fontos céljáról. A kiszámíthatatlanság, a kapkodó, átgondolatlan kormányzati lépések sorozata ellehetetleníti a családtervezést, hiszen a gyermekvállalás több évtizedre szóló felelősséget jelent. Feladatunk a reménytelenségbe, kilátástalanságba taszított fiatal nemzedékeknek visszaadni a jövőbe vetett hitet egy olyan országot építeni, ahol lehet hosszú távon tervezni. Mi olyan Magyarország programját ajánljuk Neked, ahol jó gyermeket vállalni, és jó gyermeknek lenni. De a család másik végére, az idősekre is a mainál nagyobb figyelmet kell fordítani. Kiszámítható és megbecsült nyugdíjaskort, értékálló nyugdíjakat kínálunk, miközben megszüntetjük azokat a fideszes akadályokat, amelyek a még akítv idősek munkavállalási lehetőségeit csökkentik. Az időskorra való felkészülést, az öngondoskodást, a megtakarításokat e napokra külön is ösztönözni fogjuk. A családok gondjai kiemelten jelennek meg az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben, ahol kevés a munka és alig-alig elérhető sok alapvető közszolgáltatás. Az Együtt PM Szövetség vallja: Európába, de mindahányan! Ennek értelmében a hátrányos térségek célzott, külön fejlesztését is vállaljuk. Nincs különbség család és család között: megszüntetjük a gyermekekre káros megkülönböztetést, és azonos jogokat és lehetőségeket teremtünk mind az élettársi, mind a házastársi kapcsolatban élőknek. Gyermekéhezés felszámolása: a közétkeztetésre szánt források növelésével már az első kormányzati év végére felszámoljuk a gyermekéhezést. Megemelt családtámogatások: felemeljük és értékállóvá tesszük a 6 éve változatlan összegű családi pótlék és gyes összegét. Anyaság és munka: bevezetjük a gyes mellett járó, a napközbeni gyermekelhelyezést támogató utalványt. Nyugdíj és munka: megszüntetjük a korhatár feletti nyugdíjasoknál a munkavállalás tilalmát. Te is olyan országban akarsz élni, ahol nem a politika szól bele az életedbe, hanem Te szólhatsz bele a politikába? Mi is. Szerintünk az államnak se joga, se oka nincs különbséget tenni család és család, gyermek és gyermek között. Minden szeretetközösség, amely családként funkcionál, megérdemli a közösség elismerését, és minden gyermek, aki közöttünk nő fel, jogot formálhat az esélyre, hogy boldog, hasznos és egészséges életet éljen a hazájában ez közös érdeke az államnak és az állampolgárnak. A polgárok magánéletéből visszahúzódó, de az esélyek kiegyenlítésében határozott és erős állam, amelyet mi ajánlunk Magyarországnak, tiszteletben tartja politikai, erkölcsi, vallási meggyőződésedet, MIT TETT A FIDESZ? Igazságtalan családtámogatási rendszer. Ebben a rezsimben a gyerek is csak annyit ér, amennyije a szüleinek van. Évek óta nem emelték a családi pótlék és a gyes összegét. Helyette olyan adókedvezményt vezettek be, amelyet csak a magas jövedelmű családok tudnak kihasználni. Ellehetetlenítették az otthon lévő nők munkavállalását. Kiszolgáltatottabbá váltak a munkahelyeiken a kismamák, megnehezítették a rugalmas munkavállalás szabályait. Félmillió gyerek él szegénységben és ötvenezer közülük éhezik. A munkahelyteremtő beruházók elűzése, a nettó minimálbér csökkentése, a családi támogatások alacsony szintje, a segélyek elvétele miatt radikálisan nőtt a szegénység a gyermekeket nevelő családok körében. A szegény gyerekek előtt elvágták a felemelkedés útjait. A tankötelezettségi kor leszállításával, a szakiskolák színvonalának, képzésének silányabbá tételével, a szegregáció feletti szemhunyással, a Gyermekesély Házak elsorvasztásával végleg elvették a felemelkedés lehetőségét a hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek elől. A rászoruló gyermekeket büntetéssel fenyegetik. A gyermekvédelmi alap- és szakellátást tönkretették, az ott dolgozó szakemberek a létminimum alatt keresnek, a rászoruló gyermekeket pedig támogatás helyett büntetéssel fenyegetik. Elvették a nyugdíjpénztári megtakarításokat. Államosították, majd az adórendszeren keresztül a tehetősebbek számára újraosztották közel 3 millió ember megtakarítását. Nem tisztelik a szerzett jogokat. A végkielégítések visszamenőleges megvonásával a kormány egyértelművé tette, hogy az évtizedek munkájával szerzett jogot is semmisnek tekinti, ha politikai érdeke úgy diktálja. Munkavégzésre, a munkaerőpiacra való visszatérésre már alkalmatlan emberektől vontak meg már megszerzett juttatásokat

19 SZÁMUNKRA MINDEN GYERMEK EGYFORMÁN FONTOS! CSALÁDOSOK NŐK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ROMÁK Megszüntetjük azt a mai gyakorlatot, amellyel a hatalom különbséget tesz gyermek és gyermek között, attól függően, hogy szülei élettársként vagy házasságban élnek-e. A közétkeztetésre szánt források jelentős megnövelésével egy év alatt felszámoljuk a gyermekéhezést, valamint biztosítjuk, hogy az arra rászoruló gyermekek iskolaidőn kívül (pl. szünidőben) is ellátásban részesüljenek. A rászoruló gyerekeknek biztosítjuk, hogy az iskolai szünidő alatt közösségi programokon is részt vehessenek. 25 ezer forintra emeljük az óvodáztatási támogatást. A Biztos Kezdet Program keretében a Gyermekesély Házak bővítésén keresztül minden igénylő számára biztosítjuk az óvodáztatás lehetőségéhez és korai fejlesztő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mert csak ez adhatja meg az esélyt a későbbi felzárkózásra. KISZÁMÍTHATÓVÁ TESSZÜK ÉS NÖVELJÜK A CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT! CSALÁDOSOK NŐK A gyerekszám növekedésének érdekében a családon belüli szerepek egyenlőbbé válását támogatjuk. A mai rendszer átalakításával ösztönözzük, hogy a gyermek életének első három évében legalább három hónapot az apa is otthon lehessen a kisgyermekkel. Az aktív, még munkát vállaló nagyszülő számára is lehetővé tesszük a gyed igénybevételét. Igazságosabbá tesszük a családi adókedvezményt, a gyerekvállalás terheit enyhítjük az adórendszeren keresztül is, de ügyelünk arra, hogy ne csak a vagyonosabbak kapjanak többet a közösből. Felemeljük a 6 éve változatlan összegű családi pótlékot és a gyest, valamint bevezetjük az évenkénti indexálást. ÚJRAKÖTJÜK A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁST! NYUGDÍJASOK Garantáljuk a nyugdíjak értékállóságát és a gazdasági növekedéshez kötött nyugdíjprémiumot. Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot a nyugdíjrendszeren belüli, öröklött igazságtalanságok fokozatos kiküszöbölése érdekében. Szociális temetés helyett kegyeleti támogatást biztosítunk. A büntetőjogi szigor fenntartása mellett az állami szervek kiemelt feladatává tesszük az idősekkel szembeni bűncselekmények megelőzését és üldözését. Megszüntetjük a korhatár feletti nyugdíjasoknál a munkavállalás tilalmát, miközben a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét biztosítjuk. NEM KELL VÁLASZTANOD GYERMEKNEVELÉS ÉS KARRIER KÖZÖTT! KÖZALKALMAZOTTAK CSALÁDOSOK NŐK Támogatjuk a munkába visszatérő szülőket, bővítjük az óvodai, bölcsődei férőhelyek számát úgy, hogy mindenki számára legyen igénybe vehető ez a szolgáltatás. Jelenleg leginkább ez gátolja a nők foglalkoztatásba való visszatérését. Járulékkedvezménnyel támogatjuk a kisgyermekesek részmunkaidős foglalkoztatását, a gyes járni fog akkor is, ha a szülő előbb visszamegy dolgozni. Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy a gyes lejárata előtt dolgozni kezd, a kisgyerek 18 hónapos korától választhatja, hogy a gyes összegét a napközbeni gyerekelhelyezés költségének fedezésére utalvány formájában igényli, amelynek segítségével nemcsak önkormányzati, hanem magánbölcsődék és családi napközik szolgáltatásainak igénybevételéhez is állami támogatást kap. Ebben az esetben a gyes felét további, többlettámogatásként készpénzben megkaphatja. A versenyszférában járulékkedvezménnyel, a közszférában alanyi jogú választhatósággal támo- gatjuk a gyesen lévő szülők részmunkaidős foglalkoztatását. Kedvezményekkel és támogatással ösztönözzük a rugalmas munkavégzési formák elterjedését, amelyek keretében lehetővé tesszük a rövidebb munkanapokat és munkaheteket is. A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ TÉRSÉGEKBEN ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSI PROGRAMOT INDÍTUNK! ÁLLÁSKERESŐK KÖZALKALMAZOTTAK MUNKAVÁLLALÓK ROMÁK CSALÁDOSOK ÖNKORMÁNYZATOK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK Uniós forrásokra építve komplex, programalapú fejlesztéseket hajtunk végre a vállalkozás- és munkahelyhiányos térségekben, amelyek ötvözik a helyi kezdeményezéseket és az ágazati fejlesztéseket. Fejlesztjük és bővítjük a területi védőnői ellátást, a roma mentorok számát, és a gyermekjóléti alapellátást. Ennek érdekében több mint 200 fővel növeljük a leghátrányosabb helyzetű, szolgáltatáshiányos kistérségekben, településeken dolgozók létszámát. Kapacitásbővítéssel és a szolgáltatások kiterjesztésével fejlesztjük a jelenlegi tanya- és falugondnoki szolgáltatást. Telepfelszámolási és teleprehabilitációs programokat indítunk annak érdekében, hogy az érintett lakosság részére megfelelő életkörülményeket biztosítsunk. Emellett átfogó egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási programokat kell kidolgozni a telepeken és a telepszerű körülmények között élő népesség tényleges társadalmi integrációjára. Kiszélesítjük és fejlesztjük az iskolabusz-szolgáltatást a leghátrányosabb térségekben, javítjuk e települések közösségi közlekedéssel való elérhetőségét. A legkisebb falvakat is bekapcsoljuk az ország vérkeringésébe, programot indítunk az ütemes, mikrobuszos utazás megvalósítása érdekében, mert ezzel célzottan lehet segíteni az ilyen településeken élők munkába jutását, valamint az állami intézményrendszerhez (pl. közigazgatás, egészségügy) való hozzáférését. ERŐTELJESEBBEN ÖSZTÖNÖZZÜK A NYUGDÍJCÉLÚ MEGTAKARÍTÁSOKAT! MUNKAVÁLLALÓK A rendszeres, kis összegű megtakarításokra a jelenleginél nagyobb arányú adókedvezményt biztosítunk. Felső korlát meghatározása mellett adó- és járulékmentesen lehetővé tesszük a munkáltatói nyugdíjcélú támogatásokat. A szolgáltatók közötti verseny élénkítése és a költségek csökkentése érdekében átjárhatóbbá tesszük a különböző megtakarítási formákat, és egyetlen összevont adókedvezmény-keretet alakítunk ki. A magán-nyugdíjpénztári tagságukat megtartók számára biztosítjuk annak lehetőségét, hogy megtakarításukat valamely másik nyugdíjcélú megtakarítási formába átvigyék. A teljesítmény javításának érdekében javítjuk az önkéntes nyugdíjpénztárak működésének szabályozását, ugyanakkor szigorítjuk a nyugdíjba vonulás előtti kifizetés szabályait

20 a te BIZTONSÁGOD 2018-RA A JÖVEDELMI KÜLÖNBSÉGEKET MUTATÓ GINI EGYÜTTHATÓ 26,9-RŐL 25 ALÁ CSÖKKEN 2018-RA A SZEGÉNYSÉGI RÁTA 17%-RÓL 14% ALÁ CSÖKKEN 2016-RA KÉT HÓNAPRA CSÖKKEN A KÓRHÁZI VÁRÓLISTÁK ÁTLAGOS HOSSZA 10 ezer forintos törlesztőrészlet a munkanélkülivé váló lakáshiteleseknek: aki munkanélkülivé válik, annak a törlesztőrészlete két évig 10 ezer forintra csökken, a különbözetet pedig csak a két év elteltével, részletekben kell megfizetnie. Senki sem maradhat az út szélén: fokozatosan bevezetjük az együttműködési támogatás rendszerét, amely biztosítja, hogy mindenki, aki ki akar törni a mélyszegénységből, támogatást kapjon ehhez. Csökkenő kórházi várólista: A teljesítményvolumen-korlát átalakításával biztosítjuk, hogy a várakozási idő a mai legfeljebb egyharmadára csökkenjen az egészségügyben. Van, aki vigyáz rád: az állampolgárok számára személyesen elérhető közbiztonsági szolgáltatást nyújtunk, az állam, az önkormányzatok és a helyi közösségek együttműködésével. Az Orbán-rezsim ahelyett, hogy a világgazdasági válság után amúgy is megrendült biztonságunkat helyreállította volna soha nem látott szintű bizonytalanságok terepévé tette mindannyiunk hétköznapjait. Ha orvoshoz mész, ha rendőrt hívsz, ha baj ér a munkádban vagy az életed bármely területén, ma kevésbé száímthatsz az állam kiszámítható és korrekt színvonalú segítségére, mint bármikor korábban. És ez nem az állami intézményekben dolgozó tíz- és százezrek miatt van így. Ők lelkiismeretesen próbálják tenni a dolgukat. De számukra is bizonytalanná vált kórházuk anyagi helyzete, szervezetük, testületük léte, a munkavégzés alapvető feltételei. A közszolgáltatások elbizonytalanítása és forráskivonásoknak köszönhető elsorvasztása mellett a lakhatás biztonsága és a szociális védőháló ereje is gyengébb, mint korábban. A csapnivaló gazdaságpolitikának köszönhetően devizahitelesek százezrei vannak ma bajban, miközben tombol a rezsihazugság, tízezreknek nem jut fűtésre, a segélyezettek a végtelenségig kiszolgáltatottak lettek, a hajléktalanokat bűnözőknek tekintik. Az Együtt PM közösen Veled újraköti a meglazult szolidaritási hálót. Segítséget kínálunk a bajba jutott devizahiteleseknek, szélesítjük és biztonságosabbá tesszük a lakhatást, nem hagyunk az út szélén senkit, bármilyen nyomorban éljen is! Rezsihazugság helyett fenntratható és még munkahelyeket is teremtő épületkorszerűsítést kínálunk. Így, ha bajba jutsz, te is számíthatsz újra az állam segítő kezére. Az egészséged és közbiztonságod javítása érdekében megszüntetjük a brutális forráskivonásokat és az ésszerűtlen szervezeti átalakításokat. Az egészségügyben újra a beteg érdeke lesz az első. Többletforrások biztosításával elérjük, hogy radikálisan lecsökkenjenek a várólisták, miközben az egészségügyben dolgozók munkafeltételeit és anyagi megbecsülését is érdemben javítjuk. A közbiztonság területén új szervezési formák segítségével is fokozzuk a helyi közösségi rendvédelem lehetőségeit. Visszaadjuk a szolgálatot vállalók anyagi és erkölcsi megbecsülését, a szolgálati életpálya kiszámíthatóságát. Az ország gazdasági helyzetétől függően, fokozatosan, jelentős mértékben emeljük a rendvédelmi dolgozók és a katonák fizetését, és felzárkóztatjuk a tűzoltók és a börtönőrök jövedelmét. Mindeközben pedig megszüntetjük a presztízsrendőrséget és a politikai befolyást a testületeknél. A közbiztonság megteremése közös feladatunk, abban Neked és a helyi közösségeknek is megvan, meglehet a szerepe. Ezt is figyelembe véve támogatjuk a helyi közbiztonság fokozását segítő beruházásokat és aktivitásokat is. MIT TETT A FIDESZ? Megdrágították a lakhatást. A rezsicsökkentésen a luxusházakat, medencéket, szaunákat fűtők nyernek a legtöbbet, miközben a leginkább rászorulók nem kapnak érdemi segítséget a tűzifa vagy a palackos gáz vásárlásához. Ellehetetlenítették a devizahiteleseket. Meggyengült a forint az euróval és a svájci frankkal szemben, így több százezer devizahiteles küzd még nagyobb törlesztőrészletekkel, de a kedvezményes végtörlesztéssel csak azoknak dobtak mentőövet, akik arra nem szorultak rá, például parlamenti képviselőiknek és polgármestereiknek. Bűnözőnek tekintik a hajléktalanokat és a kamaszgyerekeket. Súlyos szociális problémákat büntetőjogi eszközökkel kezelnek. A hajléktalanokat segítségnyújtás helyett üldözik. A problémás gyerekeket gyermekvédelmi és szociális szakemberek helyett a rendőrök kezére adják. Kisgyermekek éheznek, több százezer ember él ellátás nélkül. A legszegényebbek ma lényegében semmilyen ellátásban, segítségben nem részesülnek, csak kirekesztésben. A szegénység a rendszerváltás óta a legmagasabb szintre ért, 4 millióan élnek szegénységben, és egyre több kisgyermek rendszeresen éhezik. Romlik a közbiztonság. Két hét alatti rendcsinálás helyett több tízezerrel emelkedett a bűncselekmények száma, nőtt a személyeket közvetlenül ért támadások száma, és nőtt a felderítetlen bűncselekmények száma is. EMBERHEZ MÉLTÓ LAKHATÁST MINDENKINEK! CSALÁDOSOK HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK Átalakítjuk a támogatások rendszerét annak érdekében, hogy az állam csak a valóban rászorulókat támogassa, azokat, akik képtelenek önerejükből elfogadható, biztonságos lakhatáshoz jutni és azt fenntartani. A Nemzeti Eszközkezelő átalakításával hozzáfogunk a közösségi lakásszektor kialakításához, amely állami vagy önkormányzati ingatlanok révén rugalmasabb lehetőséget teremt a helyi lakhatási problémák megoldásához. Új együttműködési formák, közvetítő szervezetek fejlesztésével segítjük a magántulajdonú és Kiszolgáltatottabbá tették a rendvédelmi dolgozókat. Elvették a rendőrök, a katonák, a tűzoltók szolgálati nyugdíját, nem emelték érdemben a fizetésüket. Szétverték az egészségügyi intézményrendszert. Hatvanezren várnak különböző egészségügyi vizsgálatokra, műtétekre. A kórházak finanszírozása nem biztosított, a járóbeteg-szakellátásból több mint tízmilliárd forintot vontak ki. Kevés a háziorvos, a védőnő, a kórházi orvos, a szakápoló, de a kényszernyugdíjazás és a fiatal szakemberek külföldre menekülése csak tovább mélyítette a válságot. Tönkreteszik a jól működő mezőgazdasági mintagazdaságokat. Feldarabolták a vegyszermentes élelmiszert termelő és ezt oktató kishantosi ökológiai mintagazdaságot. Lerombolták a környezetvédelmi intézményrendszert. Az alaptörvényből kikerült a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alapjog, megszüntették a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa hivatalát, valamint jelentősen csökkentették az intézmények költségvetési támogatását, így a zöldhatóságok ma már alapfeladataik ellátásra is képtelenek. Ésszerűtlen atomerőmű-építés. Tízmilliárdokat költenek a pénzügyi szempontból finanszírozhatatlan, drága, politikai felhatalmazás nélküli új atomerőmű-építési projektre ahelyett, hogy a lakások energiahatékonyságának növelését és a megújuló energiák elterjedését támogatnák

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről

Stratégiai Együttműködési Megállapodás. Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Stratégiai Együttműködési Megállapodás Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás Budapesten, 2012. november...-án jött létre : Magyarország Kormánya

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt

Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt Kongresszusi állásfoglalás az önkormányzati választások előtt Magyarországon, 1990-ben 98 %-os többséggel fogadta el az Országgyűlés az Önkormányzati Törvényt. Az ezt követő két évtizedben alakult ki az

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Tartalom BUSH projekt Útitervének indokoltsága Általános következtetések az Útiterv kidolgozásához Intézkedési javaslatok az Útitervhez Tartalom

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

A gazdasági növekedés az EU gazdaságpolitikai keretrendszerében

A gazdasági növekedés az EU gazdaságpolitikai keretrendszerében A gazdasági növekedés az EU gazdaságpolitikai keretrendszerében Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét 2016. szeptember 15-17 Laczkó Tihamér Miniszterelnökség 1. Az előadás tematikája Európai Szemeszter: Éves

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül?

Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül? Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül? LászlóCsaba, Szenior Partner KPMG Tanácsadó Kft. 2013. szeptember Növekedés, államadósság, hiány GDP-növekedés hatása az államadósságra

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Wellbeing Konferencia Sárvár, február 21.

Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Wellbeing Konferencia Sárvár, február 21. Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Wellbeing Konferencia Sárvár, 2017. február 21. HOGYAN VÁLTOZTAK

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben