Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek"

Átírás

1

2

3

4 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi szavak német alakját üdvözölni valakit, bemutatkozni és bemutatni másokat megkérdezni valakitôl, hogy hívják, és honnan jön szavakat betûzni 16 Café d beszélgetések a kávézóban szövegek: itallap, telefonkönyv, számlák szókincs: italok egy kávézóban, a számok 1-tôl 1000-ig beszélgetést kezdeményezni, bemutatkozni és bemutatni másokat számolni, rendelni és fizetni egy kávézóban telefonszámokat megérteni és elmondani 32 Im Sprachkurs kommunikáció a nyelvórán szövegek: szótári szócikkek szókincs: szavak a tanterembôl rákérdezni tárgyak német nevére megnevezni tárgyakat kérdéseket és kéréseket megfogalmazni a nyelvórán 48 Städte Länder Sprachen európai nevezetességek nyelvek Európában és a szomszédos országokban szövegek: térkép, statisztika szókincs: égtájak, nyelvek városokról és nevezetességekrôl, országokról és nyelvekrôl beszélni elmondani egy város földrajzi elhelyezkedését grafikont elemezni egyes szám elsô személyû szöveget írni 64 Menschen und Häuser az otthonok világa szövegek: bútorkatalógus, , lakásalaprajz leírást adni egy lakásról személyekrôl beszélni véleményt mondani dolgokról szókincs: helyiségek és bútorok, lakástípusok 82 Station 1 Foglalkozások: tanár, egyetemi hallgató; témák és szövegek; 90 Termine idôpontok és találkozók pontosság nemzetközi összehasonlításban szövegek: lakóhely-igazolás, programajánlatok, orvosi rendelôk információs táblája, vers szókincs: idôpontok, a hét napjai, napszakok idôpontokat (órákat és napokat) kifejezni napirendekrôl beszélni idôpontot kérni, találkozót megbeszélni elnézést kérni késés miatt 108 Orientierung eligazodás a munkahelyen utazás a munkahelyre Lipcse városa, internetes kvíz szövegek: várostérkép, épülettérkép, határidônapló, prospektus szókincs: város, közlekedési eszközök, iroda és számítógép elmondani, hol dolgoznak, hol laknak, és hogyan jutnak el emberek a munkahelyükre megkérdezni, hol található egy személy, és hogyan juthatunk el valahová egy épületben idôpontot egyeztetni (telefonon)

5 Nyelvtan Kiejtés Tanulási módszerek a német ábécé tulajdonnevek hangsúlyozása nemzetközi szavakat keresni a német szövegekben rendszerezni a szókincset kijelentô mondatok kérdô mondatok wie, woher, wo és was kérdôszókkal igeragozás jelen idôben, egyes és többes számban, a létige személyes névmások és igék igék és számok helyes hangsúlyozása kifejezésgyûjteménnyel dolgozni nyelvtani táblázatot kitölteni fônevek egyes és többes száma névelôk: der, das, die / ein, eine tagadás kein, keine tagadószóval összetett szavak: das Kursbuch szóhangsúlyok az ä, ö, ü hangok helyes kiejtése szótárakkal dolgozni szókártyákat készíteni tippek szavak tanulásához szabályokat felfedezni a sein létige múlt idejû (präteritum) alakja kijelentô mondatok eldöntendô és kiegészítendô kérdések mondathangsúly a kijelentô és kérdô mondatokban kiegészíteni egy szabályt nyelvtani táblázatot készíteni jegyzeteket készíteni Inhalt 5 fünf a birtokos névmások alanyesete a névelôk tárgyesete melléknevek túlzás kifejezése a zu szóval a ch betûkapcsolat helyes kiejtése összetett szavak hangsúlyozása bizonyos szavak kiemelt hangsúlyozása a szókincs rendszerezése: csoportosítani a szavakat gyûjtôfogalmak alapján logikai hálózatokat felrajzolni szókincsdobozt készíteni önértékelés: szókincs nyelvtan kiejtés; Videostation 1 kérdô mondatok a Wann? és a Von wann bis wann? kérdôszókkal idôhatározók az am, um, von bis elöljárószókkal elváló igekötôs igék tagadás a nicht tagadószóval a haben ige múlt idejû (präteritum) alakja elöljárószók részes esettel: in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei, mit sorszámnevek a p, b, t, d és k, g betûvel jelölt hangok helyes kiejtése a kérdô mondatok hanglejtése az f, v és w betûkkel jelölt hangok helyes kiejtése szerepkártyákkal tanulni idô- és ütemtervet készíteni a tanuláshoz kigyûjteni egy téma szókincsét jegyzeteket készíteni határidônaplóban

6 Tartalom Témák és szövegek Kommunikációs szándékok 124 Berufe munka és mindennapok szövegek: névjegykártyák, szótári szócikkek szókincs: foglalkozások és tevékenységek foglalkozásokról beszélni napirendekrôl és tevékenységekrôl beszélni bemutatkozni a szakmai életben statisztikát értelmezni 140 Berlin sehen kirándulás Berlinbe tájékozódás a városban projektfeladat: internetrally szövegek: buszmenetrend, várostérkép, képeslap, kirándulásprogram útbaigazítást kérni útbaigazítást adni egy utazásról mesélni képeslapot írni szókincs: turizmus, kultúra 156 Station 2 Foglalkozások: titkárnô, autószerelô; szavak játékok gyakorlás; 164 Ferien und Urlaub üdülés Németországban a Duna menti kerékpártúra kerékpárbaleset szövegek: kerékpáros térkép, iskolai naptár, dal, riport statisztikával szókincs: szünidô és üdülés, család, hónapok, baleset a szünidôrôl és az üdülésrôl beszélni egy balesetrôl beszélni egyes szám elsô személyben írni 180 Essen und trinken piacon, áruházban étkezési szokások szövegek: reklám, újságcikk, háztartási tipp, ételrecept szókincs: élelmiszerek, bevásárlás, mértékegységek és súlyok, étkezések és ételek bevásárláskor elmondani, hogy mit szeretne, megkérdezni, illetve elmondani valaminek az árát ételekrôl beszélni: elmondani, hogy mit szeret és nem szeret megérteni, illetve elmondani egy ételreceptet 196 Kleidung und Wetter divat ruhavásárlás idôjárás szövegek: idôjárás-jelentés, dal szókincs: ruházat, színek, idôjárás az öltözködésrôl beszélni ruhát vásárolni elmondani a ruhák színét és méretét megérteni az idôjárás-jelentést és az idôjárásról beszélni 212 Körper und Gesundheit testünk és a sport a háziorvosnál érzelmek szövegek: reklámhirdetések, életvezetési tanácsadó, szerelmeslevél a testrészek elnevezése elmondani, hogy mik a panaszai és mije fáj javaslatokat és tanácsokat megfogalmazni levelet írni szókincs: testrészek, betegségek 228 Station 3 Foglalkozások: utazásszervezô, betegápoló; témák és szövegek; 236 Anhang Modelltest Start Deutsch 1 ; 241 Grammatik; 253 Phonetik;

7 Nyelvtan segédigék: können, müssen (mondatkeret) a birtokos névmások és a kein tagadószó tárgyesete Kiejtés az n, ng és nk mássalhangzók helyes kiejtése Tanulási módszerek szótárral dolgozni egy szöveg információit táblázatba rendezni elöljárószók tárgyesettel (in, durch, über) és részes esettel (zu, an vorbei) a wollen segédige a k és l mássalhangzók helyes kiejtése tanulóplakátot készíteni intenzív hangtan; Videostation 2 múlt idô: a perfekt igeidô szabályos és rendhagyó igéknél rövid és hosszú magánhangzók szövegeket rendezni Inhalt 7 gyakoriságot kifejezô idôhatározók: jeden Tag, manchmal, nie a welch-? kérdôszó fokozás: viel, gut, gern az -e, -en, -el, -er végzôdésû szavak helyes kiejtése egy szöveget értelmezni és összefoglalni sieben melléknevek határozatlan névelôvel tárgyesetben mutató névmások: dieser dieses diese / der das die az es személytelen alany idôjárási kifejezésekben az ie u ü és e o ö magánhangzók helyes kiejtése asszociációkat megjeleníteni: idôjárás és színek nemzetközi összehasonlításban felszólító mód a dürfen segédige a személyes névmások tárgyesete szerepkártyákkal tanulni játékos nyelvtanulás: névmások intenzív nyelvtan és hangtan; Videostation 3; studio d-rally 255 Anweisungen; 259 alphabetische Wörterliste; 281 unregelmäßige Verben; 283 Hörtexte

8 9 Ferien und Urlaub 16 oldalas lecke, 8 oldalpárban 1 Urlaub in Deutschland 1 Sehen Sie die Fotos an. Was kennen Sie? Színes, igényes képanyag Einheit 9 a b 164 einhundertvierundsechzig e Országismereti feladatok 2 Ü 1 2 Lesen Sie die Texte und ordnen Sie das richtige Foto zu. 1 Sonne, Strand und Meer viele Urlauber machen im Juli und August Ferien an der Ostsee, zum Beispiel auf der Insel Rügen. Die Insel ist im Norden besonders schön. Topreiseziele in Deutschland 2 Die Insel Sylt in der Nordsee ist auch sehr beliebt. Aus dem Flugzeug kann man die Insel gut sehen. Sie ist lang und schmal und es gibt viele Rad- und Wanderwege. 3 Für Stadturlauber ist Heidelberg immer ein Reiseziel. Touristen aus dem In- und Ausland besuchen gern die Altstadt am Neckar und das Schloss. Im Allgäu erholen sich viele Urlauber. In den Bergen kann man wandern, und das Schloss Neuschwanstein ist eine Touris - tenattraktion. Aber eine Besichtigung kostet viel Zeit. Es gibt fast immer Warteschlangen vor dem Schloss. 4

9 Új, magyar nyelvű leckekezdő szövegek adnak áttekintést a lecke tartalmáról Mit tanulhat meg ebben a leckében? a szünidôrôl és az üdülésrôl beszélni egy balesetrôl beszélni a perfekt igeidô képzését szabályos és rendhagyó igéknél rövid és hosszú magánhangzókat c d Urlaub in Deutschland. Wer macht wo Urlaub? Hören und notieren Sie. Wo? Frau Rode Susanna Katja und Sven Max Einheit Ü 3 Über Urlaub sprechen. Fragen und antworten Sie. Kommunikációt segítő nyelvi fordulatok Wo waren Sie im Urlaub? Ich war auf Sylt. Es war super! einhundertfünfundsechzig Redemittel so kann man fragen Wo waren Sie im Urlaub / in den Ferien? so kann man antworten Ich war / Wir waren an der Nordsee /am Bodensee in den Bergen /in Heidelberg / auf (der Insel) Rügen. Und wie war es? Es war toll / super / sehr schön / lang weilig / nicht so schön. Wie war das Wetter? Das Wetter war prima /gut /nicht so gut / schlecht. Es hat oft geregnet Ein Lautdiktat. Langer oder kurzer Vokal? Hören Sie die Wörter aus Aufgabe 4. Schreiben Sie und lesen Sie laut. kurzer Vokal: toll, langer Vokal:

10 3 Was ist passiert? 1 Ein Unfall. Bringen Sie die Zeichnungen in die richtige Reihenfolge Einheit einhundertachtundsechzig 2 Ü Aus dem Urlaubstagebuch von Anja Mertens. Lesen Sie und kontrollieren Sie die Reihenfolge in Aufgabe Tag: 4. Juli Was für ein Tag! Heute bin ich vom Rad gefallen. Kurz vor Wien haben Kinder auf der Straße Ball gespielt. Plötzlich ist der Ball in mein Rad geflogen. Der Schreck war groß. Aber es ist nicht viel passiert und ich bin gleich wieder auf gestanden. Thomas hat die Polizei an gerufen. Sie ist schnell gekommen, wir haben also nicht viel Zeit verloren. Sie haben ein Protokoll geschrieben und uns geholfen. Dann haben wir erst mal eine Pause gemacht. Nach einer Stunde sind wir weitergefahren Lange und kurze Vokale. Markieren Sie die Partizipien II in Aufgabe 2. Lesen Sie dann den Text laut. gefa llen gesp_ielt 4 Anja ruft abends ihre Freundin Britta an. Was antwortet Anja auf Brittas Fragen? Ergänzen Sie und üben Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner. Hallo Britta, hier ist Anja. Hallo, Anja, wie geht s auf eurer Radtour? Ganz gut, aber heute Oh je, ist dir etwas passiert? Wie ist es denn passiert? Habt ihr die Polizei gerufen? Und was habt ihr dann gemacht? Wann seid ihr denn weitergefahren? Na, dann viel Spaß noch! Danke, tschüss, bis bald!

11 5 Ü 6 7 Das Perfekt mit unregelmäßigen Verben a) Die Perfektformen in Aufgabe 2. Was ist neu? Heute bin ich vom Rad gefallen. [ ] Thomas hat die Polizei angerufen. b) Tragen Sie die neuen Partizip-II-Formen in die Tabelle ein. ge en ge en en Tanulást segítő nyelvtani emlékeztetők fallen aufstehen aufgestanden verlieren fliegen kommen schreiben helfen anrufen weiterfahren Minimemo Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben. Lernen Sie das Perfekt mit sein: fahren ist gefahren, laufen ist gelaufen, fliegen ist geflogen, bleiben ist geblieben, passieren ist passiert, sein ist gewesen Drei Interviews. Was haben Manja, Herr Demme und Frau Biechele im Urlaub gemacht? Hören Sie und ergänzen Sie die Tabelle. Einheit Wo? Was? Manja Herr Demme Frau Biechele einhundertneunundsechzig 7 Ü Was haben Sie im Urlaub gemacht? Fragen Sie im Kurs. Mein Urlaub. Schreiben Sie einen kurzen Text. Wann? Wo? Wie war das Wetter? Was haben Sie gemacht? Ich-Texte schreiben Ich war vom bis zum im Urlaub. Ich war Das Wetter war Ich habe viel und ich bin oft

12 4 Urlaubsplanung und Ferientermine Modernizált feladatok 1 Die Monate. Sehen Sie die Kalender an und ergänzen Sie die Monatsnamen im Text. Einheit einhundertsiebzig 2 Familie Mertens aus Brandenburg hat zwei Kinder. Sie muss bei ihrer Urlaubsplanung die Ferien termine beachten. Im und im haben die Kinder Weihnachtsferien gibt es Winterferien. Die Osterferien sind im Frühling, im. Die Sommerferien liegen in den Monaten, und. Im gibt es nochmal zwei Wochen Herbstferien. Monatsnamen üben. Fragen und antworten Sie. Wann machen Sie Ferien? Wann hast du Geburtstag? Wann ist der Deutschkurs zu Ende? Was ist dein Lieblingsmonat? Wann beginnt das Schuljahr in Ungarn? Wann ist das Schuljahr zu Ende? Hören Sie das Lied und lesen Sie den Text.Welche Wörter sind für Sie Urlaubswörter? Unterstreichen Sie. Ab in den Süden ein Sommerhit OHHH Willkommen, willkommen, Sonnenschein. Wir packen unsre sieben Sachen in den Flieger rein. Ja wir kommen, wir kommen, wir kommen, macht euch bereit, reif für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Raus aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden der Sonne entgegen, was erleben, 4 Machen Sie ein Wörternetz zum Thema Urlaub. wandern Berge Urlaub Sonne

13 5 Urlaub mit dem Auto 1 Ü Lesen Sie den Text und die Statistik. Welche Aussagen sind richtig? 1. Italien ist als Urlaubsland sehr beliebt. 2. Österreich ist der Urlaubsfavorit. 3. Viele deutsche Autourlauber fahren nach Ungarn. 4. Frankreich hat den 4. Platz in den Top Ten. 5. Die Toskana, Venetien und Südtirol sind Attraktionen in Italien. 6. Auf Platz 1 bei den deutschen Autourlaubern liegt Deutschland. 7. Kroatien liegt als Urlaubsziel auf Platz 2. Wohin fahren die deutschen Autourlauber? Viele deutsche Urlauber fahren gern mit dem Auto in die Ferien. Italien und Österreich sind Topreiseziele. Mit rund einer Million Urlaubsreisen liegt Deutschland bei den Autourlaubern aber auf Platz 1. Besonders gern fahren die Deutschen an die Ostsee, die Mecklenburger Seenplatte, nach Oberbayern und in das Allgäu. In Italien sind die Tos - kana, Venetien und Südtirol die Attraktionen. Die Österreich-Touristen fahren in die Berge, aber auch die Seen in Kärnten sind sehr beliebt. Frankreich-Urlauber lieben nicht nur die gute Küche. Sie machen Urlaub in der Bre - tagne, an der Atlantik- und Mittelmeerküs te oder in der Provence. Viele Autourlauber entscheiden sich auch für Kro atien und fahren z. B. nach Istrien. Deutschland Italien Deutsche Autourlauber und ihre Ziele ,8 % 41,6 % Einheit einhunderteinundsiebzig Österreich Frankreich Kroatien 4,9 % 7,1 % 8,2 % Új, az országismereti tudást bővítő keresőfeladatok Spanien Schweiz Niederlande 3,7 % 3,2 % 2,8 % Idee! Nézzen utána az interneten, hová utaznak a magyar turisták a legszívesebben! Türkei 2,2 % Ungarn 1,7 % Nach Österreich. 2 Wohin fahren Sie am liebsten? Erzählen Sie im Kurs. In die Schweiz.

14 12 a) Urlaubsverben: Ergänzen Sie die Verben. Fejezetenként egy oldalnyi új, nyelvtant és szókincset is gyakoroltató feladat f ah ren, ba en, wa ern, fr hstü en, k men, s lafen, l sen, ma hen, la fen, sc w mmen, fot afieren, f iegen, geh n b) Perfekt mit haben? Perfekt mit sein? Ordnen Sie die richtigen Verbformen zu. Perfekt mit haben Perfekt mit sein Infinitiv Perfekt Infinitiv Perfekt fahren i. gefahren 13 Was haben sie gemacht? Schreiben und erzählen Sie. Die Wörter helfen Ihnen. 1. Christina: in Spanien, mit ihren Freunden, im Juli, im Hotel Einheit Kathy und Daniel: am Meer, im September, in einem Naturpark einhundertsiebenundsiebzig 3. Andrea: am Wochenende, am Computer, mit ihrer Freundin, im Park, auf dem Balkon Fiatalos, készségfejlesztő feladatok

15 12 Kiejtés és írásmód [f] és [v] Hangérték Írásmód Wo oder wohin? Markieren Sie die Verben in den Sätzen und ordnen Sie zu. [f] f fahren Die Touristen fahren ff nach Berlin. / Kiara der studiert Löffel in Berlin. / Gehen Sie bis zur Ampel. / Das Auto v steht an der Ampel. / der Das Vater Haus steht auf der linken Seite. / Gehen Sie durch ph das Brandenburger Tor. die / Phonetik Ich wohne in der Tegelerstraße. / Entschuldigung, wie komme ich zur Kantstraße? / Am Samstag fahren wir wieder nach [v] w wer Hause. / Wir frühstücken im Hotel. v die Universität Wo? Wohin? Nazális Kiara studiert hangok in kiejtése Berlin. és írásmódja [n, N] Hangérték Írásmód [n] n nein nn können [N] ng der Junge n(k) die Bank Berlin sehen 16 oldalas lecke 8 oldalpár 13 Az Die r Sehenswürdigkeiten mássalhangzó kiejtése von Budapest. Ordnen Sie zu. Hangérték die Fischerbastei / Írásmód die Kettenbrücke / der Gellertberg / der Heldenplatz / das[r] Parlament /[r] die szótag Matthiaskirche elején richtig [68] szótag végén der Berg (+ mássalhangzó) [6] szótag végén besser Einheit Phonetik neunundfünfzig einhundertdreiundfünfzig 14 Entschuldigung, wie komme ich...? Wo ist? Ergänzen Sie: den, das, die, zur, zur, zum. 1. Entschuldigung, wir suchen Parlament. 2. Entschuldigung, wie komme ich Fischerbastei? 3. Entschuldigung, wo geht s Matthiaskirche? 4. Entschuldigung, wir suchen Heldenplatz. 5. Entschuldigung, wo ist Kettenbrücke? 6. Entschuldigung, wie kommen wir Gellertberg? magyar nemzeti jelleget hangsúlyozó feladatok

16 Kétnyelvű leckevégi Das kann ich auf Deutsch összefoglaló Hören Sie die Dialoge. Hallgassa meg a párbeszédeket! mich in der Stadt orientieren [tájékozódni a városban] Hören Sie die Fragen. Hallgassa meg a kérdéseket! Hören Sie Entschuldigung, die Aussagen. wo geht s hier zur Goethestraße? Hallgassa meg a kijelentéseket! Hören Sie Gehen die Gespräche Sie gleich hier noch rechts. einmal. Die erste Straße Hallgassa links ist meg die Goethestraße. a beszélgetéseket még Wo ist der Marktplatz? / Wie komme ich zum egyszer! Hotel Schwarzer Bär? Gehen Sie die zweite Straße links und dann geradeaus. Korrigien Sie die falschen Informationen. Javítsa ki a helytelen információkat! Grammatik Kontrollieren Sie Ihre Lösungen. Ellenôrizze a megoldásait! Kontrollieren Sie Ihre Tabelle. Ellenôrizze a táblázatot! in, durch, über + Akkusativ [tárgyeset] Kontrollieren Sie mit der CD. Ellenôrizze a feladatot a CD segítségével! ins Museum, durch den Park, über die Brücke Lesen Sie den Text. Olvassa el a szöveget! Lesenzu, Sie an die Wörter vorbei + laut. Dativ [részes eset] Olvassa fel a szavakat! zum Bahnhof, bis zur Kreuzung, an der Universität vorbei Lösen Sie das Rätsel. Oldja meg a rejtvényt! Modalverb [módbeli segédige]: wollen Machen Sie eine Liste in Ihrem Heft. Készítsen listát a füzetében! Machen Nadine Sie eine will einkaufen Tabelle gehen, Ihrem aber Heft. Steffi will ins Készítsen Café. Die táblázatot Studentinnen a füzetében! und Machen Studenten Sie Notizen wollen in den Ihrem Dom Heft. besichtigen. Készítsen jegyzeteket a füzetébe! Markieren Sie die Akzente in Ihrem Heft. Jelölje a hangsúlyokat a füzetében! Markieren Aussprache Sie die Melodie. Jelölje a hanglejtést! Markieren Sie die betonten Silben in Ihrem Jelölje a hangsúlyos szótagokat a Konsonanten [mássalhangzók]: r, l Heft. füzetében! hier, zur, Reichstag, Turm, Hotel, links, Ampelkreuzung Notieren Sie in Ihr Heft. Készítsen jegyzeteket a füzetébe! Notieren Sie die Termine in Ihr Heft. Írja le az idôpontokat a füzetébe! Notieren Laut Sie lesen die Zahlen und in lernen Ihr Heft. Írja le a számokat a füzetébe! 2.17 Notieren Wo ist Sie hier alle die Wörter U-Bahn? Írja le az összes szót a füzetébe, amelyek zum Welcher Thema Bus Wetter fährt in zum Ihr Schloss? Heft. az idôjárás témához tartoznak! Können Sie mir helfen? Wie komme ich zur Touristeninformation? Nennen Berlin Sie finde Beispiele. ich super! Die Stadt ist cool! Említsen példákat! Nennen Sie die Orte. Nevezze meg Új a helységeket! kreatív projektfeladat Ordnen Projekt: Sie in Ihrem Stadtplan Heft zu. für Touristen Párosítsa a füzetében! Ordnen Sie den Dialog. Rendezze el a párbeszéd mondatait! Ordnen Alkossanak Sie die Wörter. 3-4 fôs csoportokat! Készítsenek Csoportosítsa turistatérképet a szavakat! saját városukról turisták Sie számára: die Pluralformen. Mi hol található? Hová érdemes Csoportosítsa elmenni? Hogyan a többes lehet számú eljutni alakokat! a leg- Ordnen Ordnen fontosabb Sie die helyekre? Wörter den A Berlin Fotos zu. sehen címû fejezetben Párosítsatanult a szavakat kifejezések a fényképekkel! segítségével Ordnen mutassák Sie die be Gespräche a mûvet csoporttársaiknak/osztálytársaiknak! den Fotos zu. Párosítsa a beszélgetéseket a fényképekkel! Anweisungen Einheit neunundneunzig einhundertfünfundfünfzig Sagen Sie fünf Zahlen. Sammeln Sie die Possessivartikel. Sammeln Sie die Verben aus den Texten. Sammeln Sie Wörter. Schreiben Sie die Sätze in Ihr Heft. Schreiben Sie die Telefonnummern in Ihr Heft. Mondjon öt számot! Gyûjtse ki a birtokos névmásokat! Gyûjtse ki az igéket a szövegekbôl! Gyûjtsön szavakat! Írja le a mondatokat a füzetébe! Írja le a telefonszámokat a füzetébe!

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 30. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

MI A KREAT V NYELVTANULAS?

MI A KREAT V NYELVTANULAS? Kedves Nyelvtanulol MI A KREAT V NYELVTANULAS? On valoszinuleg klv6ncsi, mi a fo kulonbs6g a "hagyomanyos" nyelvtanul6si modszerek 6s az 6ltalam kifejlesztett KreatlvNyelvtanul6s kozott, hiszen a kozelj6voben

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 6. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau)

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau) 0. Jó napot! Jó reggelt (kívánok)! Jó napot (kívánok)! Jó estét (kívánok)! Jó éjszakát (kívánok)! Szia! (Sg.) / Sziasztok! (Pl.) Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) (Kezét) Csókolom! Viszontlátásra! /

Részletesebben

Üdv az első GO! német ajándékanyagodban! :-)

Üdv az első GO! német ajándékanyagodban! :-) Üdv az első GO! német ajándékanyagodban! :-) A GO! online német tanfolyamok hamarosan indulnak - viszont addig is kapod tőlem folyamatosan a német GO! ajándékanyagokat. Ebben a pdf-ben megtalálod a mai

Részletesebben

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Információk üzleti partnereink számára Business Messen, Kongresse Tourismus Service-Adressen City-Stadtpläne Üzlet Vásárok, kongresszusok

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi Schwabenpost Nr. 7. IV. Jahrgang Juli 2010 Die Wurzeln nicht vergessen! Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen Kirchweih-und Erntedankfest in

Részletesebben

STADTFÜRER TURISZTIKAI KALAUZ

STADTFÜRER TURISZTIKAI KALAUZ SUBOTICA STADTFÜRER TURISZTIKAI KALAUZ SZABADKA SUBOTICA SZABADKA Die Stadt Subotica befindet sich im Norden von Serbien, entlang der wichtigsten europäischen Korridore und zwischen zwei Flüssen: der

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger A tér az emberi élet alapvető dimenziója. A legtöbb emlék térhez

Részletesebben

Die Madonna von Toppertz, um 1320-30, in der Ungarischen Nationalgalerie und das Phänomen der beweglichen Christkindköpfe

Die Madonna von Toppertz, um 1320-30, in der Ungarischen Nationalgalerie und das Phänomen der beweglichen Christkindköpfe GYÖNGYI TÖRÖK Die Madonna von Toppertz, um 1320-30, in der Ungarischen Nationalgalerie und das Phänomen der beweglichen Christkindköpfe Die sog. Erste Madonna aus Toppertz (Toporc, Toporec), um 1320-30,

Részletesebben

Kedves Szülők! Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról.

Kedves Szülők! Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról. Kedves Szülők! Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak

Részletesebben

Ungarischer Bedekker. Landkarte von Ungarn. Wie ich den ungarischen Tourismus sehe. Dorfbesichtigung + (Siebenbürgen) Ich mag es, weil es Magor ist

Ungarischer Bedekker. Landkarte von Ungarn. Wie ich den ungarischen Tourismus sehe. Dorfbesichtigung + (Siebenbürgen) Ich mag es, weil es Magor ist PROGRAMAJÁNLATOK SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGLÁTÁS TÚRÁK TURISZTIKAI MAGAZIN I. ÉVFOLYAM 1 SZÁM Ungarischer Bedekker Magyarország autótárképe Landkarte von Ungarn Így látom a magyar turizmust Wie ich den ungarischen

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra

Részletesebben