Bemutatjuk a studio d Neu új NAT 2012 és kerettanterv szerint átdolgozot változatát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bemutatjuk a studio d Neu új NAT 2012 és kerettanterv szerint átdolgozot változatát"

Átírás

1 Elérhetô kiadónknál a tankönyvcsaládhoz készült elôminôsített képzési program Bemutatjuk a studio d Neu új NAT 01 és kerettanterv szerint átdolgozot változatát

2

3 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi szavak német alakját üdvözölni valakit, bemutatkozni és bemutatni másokat megkérdezni valakitôl, hogy hívják, és honnan jön szavakat betûzni Nyelvtan a német ábécé Kiejtés tulajdonnevek hangsúlyozása Tanulási módszerek nemzetközi szavakat keresni a német szövegekben rendszerezni a szókincset 16 Café d beszélgetések a kávézóban szövegek: itallap, telefonkönyv, számlák szókincs: italok egy kávézóban, a számok 1-tôl 1000-ig beszélgetést kezdeményezni, bemutatkozni és bemutatni másokat számolni, rendelni és fizetni egy kávézóban telefonszámokat megérteni és elmondani kijelentô mondatok kérdô mondatok wie, woher, wo és was kérdôszókkal igeragozás jelen idôben, egyes és többes számban, a létige személyes névmások és igék igék és számok helyes hangsúlyozása kifejezésgyûjteménnyel dolgozni nyelvtani táblázatot kitölteni 3 Im Sprachkurs kommunikáció a nyelvórán szövegek: szótári szócikkek szókincs: szavak a tanterembôl rákérdezni tárgyak német nevére megnevezni tárgyakat kérdéseket és kéréseket megfogalmazni a nyelvórán fônevek egyes és többes száma névelôk: der, das, die / ein, eine tagadás kein, keine tagadószóval összetett szavak: das Kursbuch szóhangsúlyok az ä, ö, ü hangok helyes kiejtése szótárakkal dolgozni szókártyákat készíteni tippek szavak tanulásához szabályokat felfedezni 48 Städte Länder Sprachen európai nevezetességek nyelvek Európában és a szomszédos országokban szövegek: térkép, statisztika szókincs:égtájak, nyelvek városokról és nevezetességekrôl, országokról és nyelvekrôl beszélni elmondani egy város földrajzi elhelyezkedését grafikont elemezni egyes szám elsô személyû szöveget írni a sein létige múlt idejû (präteritum) alakja kijelentô mondatok eldöntendô és kiegészítendô kérdések mondathangsúly a kijelentô és kérdô mondatokban kiegészíteni egy szabályt nyelvtani táblázatot készíteni jegyzeteket készíteni Inhalt 5 fünf 64 Menschen und Häuser az otthonok világa szövegek: bútorkatalógus, , lakásalaprajz szókincs: helyiségek és bútorok, lakástípusok leírást adni egy lakásról személyekrôl beszélni véleményt mondani dolgokról a birtokos névmások alanyesete a névelôk tárgyesete melléknevek túlzás kifejezése a zu szóval a ch betûkapcsolat helyes kiejtése összetett szavak hangsúlyozása bizonyos szavak kiemelt hangsúlyozása a szókincs rendszerezése: csoportosítani a szavakat gyûjtôfogalmak alapján logikai hálózatokat felrajzolni szókincsdobozt készíteni 8 Station 1 Foglalkozások: tanár, egyetemi hallgató; témák és szövegek; önértékelés: szókincs nyelvtan kiejtés; Videostation 1 90 Termine idôpontok és találkozók pontosság nemzetközi összehasonlításban szövegek: lakóhely-igazolás, programajánlatok, orvosi rendelôk információs táblája, vers szókincs: idôpontok, a hét napjai, napszakok idôpontokat (órákat és napokat) kifejezni napirendekrôl beszélni idôpontot kérni, találkozót megbeszélni elnézést kérni késés miatt kérdô mondatok a Wann? és a Von wann bis wann? kérdôszókkal idôhatározók az am, um, von bis elöljárószókkal elváló igekötôs igék tagadás a nicht tagadószóval a haben ige múlt idejû (präteritum) alakja a p, b, t, d és k, g betûvel jelölt hangok helyes kiejtése a kérdô mondatok hanglejtése szerepkártyákkal tanulni idô- és ütemtervet készíteni a tanuláshoz 108 Orientierung eligazodás a munkahelyen utazás a munkahelyre Lipcse városa, internetes kvíz szövegek: várostérkép, épülettérkép, határidônapló, prospektus szókincs: város, közlekedési eszközök, iroda és számítógép elmondani, hol dolgoznak, hol laknak, és hogyan jutnak el emberek a munkahelyükre megkérdezni, hol található egy személy, és hogyan juthatunk el valahová egy épületben idôpontot egyeztetni (telefonon) elöljárószók részes esettel: in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei, mit sorszámnevek az f, v és w betûkkel jelölt hangok helyes kiejtése kigyûjteni egy téma szókincsét jegyzeteket készíteni határidônaplóban

4 14 Tartalom Berufe Témák és szövegek munka és mindennapok szövegek: névjegykártyák, szótári szócikkek szókincs: foglalkozások és tevékenységek Kommunikációs szándékok foglalkozásokról beszélni napirendekrôl és tevékenységekrôl beszélni bemutatkozni a szakmai életben statisztikát értelmezni Nyelvtan segédigék: können, müssen (mondatkeret) a birtokos névmások és a kein tagadószó tárgyesete Kiejtés az n, ng és nk mássalhangzók helyes kiejtése Tanulási módszerek szótárral dolgozni egy szöveg információit táblázatba rendezni 140 Berlin sehen kirándulás Berlinbe tájékozódás a városban projektfeladat: internetrally szövegek: buszmenetrend, várostérkép, képeslap, kirándulásprogram útbaigazítást kérni útbaigazítást adni egy utazásról mesélni képeslapot írni elöljárószók tárgyesettel (in, durch, über) és részes esettel (zu, an vorbei) a wollen segédige a k és l mássalhangzók helyes kiejtése tanulóplakátot készíteni szókincs: turizmus, kultúra 156 Station Foglalkozások: titkárnô, autószerelô; szavak játékok gyakorlás; intenzív hangtan; Videostation 164 Ferien und Urlaub üdülés Németországban a Duna menti kerékpártúra kerékpárbaleset szövegek: kerékpáros térkép, iskolai naptár, dal, riport statisztikával szókincs: szünidô és üdülés, család, hónapok, baleset a szünidôrôl és az üdülésrôl beszélni egy balesetrôl beszélni egyes szám elsô személyben írni múlt idô: a perfekt igeidô képzését szabályos és rendhagyó igékkel rövid és hosszú magánhangzók szövegeket rendezni Inhalt Essen und trinken piacon, áruházban étkezési szokások szövegek: reklám, újságcikk, háztartási tipp, ételrecept szókincs: élelmiszerek, bevásárlás, mértékegységek és súlyok, étkezések és ételek bevásárláskor elmondani, hogy mit szeretne, megkérdezni, illetve elmondani valaminek az árát ételekrôl beszélni: elmondani, hogy mit szeret és nem szeret megérteni, illetve elmondani egy ételreceptet gyakoriságot kifejezô idôhatározók: jeden Tag, manchmal, nie a welch-? kérdôszó fokozás: viel, gut, gern az -e, -en, -el, -er végzôdésû szavak helyes kiejtése egy szöveget értelmezni és összefoglalni sieben 196 Kleidung und Wetter divat ruhavásárlás idôjárás szövegek: idôjárás-jelentés, dal szókincs: ruházat, színek, idôjárás az öltözködésrôl beszélni ruhát vásárolni elmondani a ruhák színét és méretét megérteni, az idôjárás-jelentést és az idôjárásról beszélni melléknevek határozatlan névelôvel tárgyesetben mutató névmások: dieser dieses diese / der das die az es személytelen alany idôjárási kifejezésekben az ie u ü és e o ö magánhangzók helyes kiejtése asszociációkat megjeleníteni: idôjárás és színek nemzetközi összehasonlításban 1 Körper und Gesundheit testünk és a sport a háziorvosnál érzelmek szövegek: reklámhirdetések, életvezetési tanácsadó, szerelmeslevél a testrészek elnevezése elmondani, hogy mik a panaszai és mije fáj javaslatokat és tanácsokat megfogalmazni levelet írni felszólító mód a dürfen segédige a személyes névmások tárgyesete szerepkártyákkal tanulni játékos nyelvtanulás: névmások szókincs: testrészek, betegségek 8 Station 3 Foglalkozások: utazásszervezô, betegápoló; témák és szövegek; intenzív nyelvtan és hangtan; Videostation 3; studio d-rally 36 Anhang Modelltest Start Deutsch 1 ; 41 Grammatik; 53 Phonetik; 55 Anweisungen; 59 alphabetische Wörterliste; 81 unregelmäßige Verben; 83 Hörtexte

5 9 Ferien und Urlaub 16 oldalas lecke, 8 oldalpárban Új, magyar nyelvű leckekezdő szövegek adnak áttekintést a lecke tartalmáról Mit tanulhat meg ebben a leckében? a szünidôrôl és az üdülésrôl beszélni egy balesetrôl beszélni a perfekt igeidô képzését szabályos és rendhagyó igéknél rövid és hosszú magánhangzókat 1 Urlaub in Deutschland 1 Sehen Sie die Fotos an. Was kennen Sie? Színes, igényes képanyag c d 164 a b.5 3 Urlaub in Deutschland. Wer macht wo Urlaub? Hören und notieren Sie. Wo? Frau Rode Susanna Katja und Sven Max 165 einhundertvierundsechzig e Országismereti feladatok 4 Ü 3 Über Urlaub sprechen. Fragen und antworten Sie. Kommunikációt segítő nyelvi fordulatok Wo waren Sie im Urlaub? Ich war auf Sylt. Es war super! einhundertfünfundsechzig Ü 1 Lesen Sie die Texte und ordnen Sie das richtige Foto zu. 1 3 Sonne, Strand und Meer viele Urlauber machen im Juli und August Ferien an der Ostsee, zum Beispiel auf der Insel Rügen. Die Insel ist im Norden besonders schön. Für Stadturlauber ist Heidelberg immer ein Reiseziel. Touristen aus dem In- und Ausland besuchen gern die Altstadt am Neckar und das Schloss. Topreiseziele in Deutschland Die Insel Sylt in der Nordsee ist auch sehr beliebt. Aus dem Flugzeug kann man die Insel gut sehen. Sie ist lang und schmal und es gibt viele Rad- und Wanderwege. Im Allgäu erholen sich viele Urlauber. In den Bergen kann man wandern, und das Schloss Neuschwanstein ist eine Touris - tenattraktion. Aber eine Besichtigung kostet viel Zeit. Es gibt fast immer Warteschlangen vor dem Schloss Redemittel so kann man fragen Wo waren Sie im Urlaub / in den Ferien? Und wie war es? Wie war das Wetter? Ein Lautdiktat. Langer oder kurzer Vokal? Hören Sie die Wörter aus Aufgabe 4. Schreiben Sie und lesen Sie laut. kurzer Vokal: toll, langer Vokal: so kann man antworten Ich war / Wir waren Es war Das Wetter war an der Nordsee /am Bodensee in den Bergen /in Heidelberg / auf (der Insel) Rügen. toll / super / sehr schön / lang weilig / nicht so schön. prima /gut /nicht so gut / schlecht. Es hat oft geregnet.

6 Ein Urlaub vier Länder 3 Ferienwörter. Finden Sie zwölf Kombinationen? 1 Der Donau-Radweg. Durch welche Länder geht er? Arbeiten Sie mit einer Europakarte. Passau Engelhartszell Linz Grein Melk Krems Wien Bratislava Budapest eine Pause eine Radtour ein Picknick ein Schloss einen Reiseführer Fotos Ferien eine Stadt besichtigen kaufen machen planen eine Pause machen einhundertsechsundsechzig Aus dem Urlaubstagebuch der Familie Mertens. Lesen Sie die Texte und ordnen Sie die Fotos den Tagen zu. Unser Sommerurlaub Von Passau über Wien und Bratislava nach Budapest 1. Tag: 9. Juni Vormittags Ankunft in Passau und Stadtbesichtigung. Unsere Radtour beginnt. Die erste Etappe ist kurz, 7 km bis Engelhartszell.. Tag: 30. Juni Heute haben wir 71,5 km geschafft von Engelhartszell nach Linz. Mittags haben wir erst eingekauft und dann an der Donau Picknick gemacht. In Linz haben wir in einer Pension übernachtet, wir waren sehr müde! 3. Tag: 1. Juli Vormittags haben wir einen Bummel durch Linz gemacht. Ich habe Linzer Torte probiert, sehr gut! Mittags Weiterfahrt Richtung Melk. Dort haben wir das Kloster besucht. 7. Tag: 5. Juli Hurra, nach 36 km haben wir Wien erreicht! Das Riesenrad im Prater haben wir schon angeschaut und fotografiert. Morgen machen wir einen Tag Fahrradpause und besichtigen die Stadt. c a b d a b c d e f 1. Tag: Passau 4 5 Ü 4 Fragen und antworten Sie. Haben Sie schon mal Haben Sie schon mal Urlaub in Deutschland gemacht? Das Perfekt mit haben a) Markieren Sie die Perfektformen in Aufgabe. und machen Sie eine Tabelle. b) Ergänzen Sie die Regel. Grammatik ge (e)t ge t (e)t geschafft eine Radtour gemacht? in der Ostsee gebadet? am Meer gezeltet? Budapest besucht? Ja, na klar! eine Städtereise geplant? den Stephansdom in Wien besichtigt? eingekauft übernachtet Minimemo Die Familie hat am zweiten Tag 71,5km geschafft. Partizip II Wann hat Familie Mertens eingekauft? Partizip II Haben sie in Linz übernachtet? Partizip II Ja, das habe ich schon gemacht. Nein, noch nie. Verben mit der Endung -ieren (z. B. probieren) bilden das Partizip II ohne ge-: Bei Verben mit -ieren kann nichts passieren. 167 einhundertsiebenundsechzig 9. Tag: 7. Juli Von Wien weiter nach Bratislava, 68 km! Die Stadt ist interessant, die Menschen sind sehr gastfreundlich. Wir haben die Burg besichtigt und hatten einen schönen Blick auf die Stadt und die Donau. 0. Tag: 18. Juli Budapest nach 660 km haben wir unser Ziel erreicht! Die Kinder sind besonders stolz. Die Tour war toll und Budapest ist super! e f Regel Das Perfekt mit haben bildet man so: und das steht am Satzende. c) Wie heißt das Partizip II? Ergänzen Sie. 1. anschauen 5. erklären erklärt. arbeiten 6. telefonieren 3. bauen 7. beantworten 4. spielen 8. zuhören wird konjugiert

7 3 Was ist passiert? 1 Ein Unfall. Bringen Sie die Zeichnungen in die richtige Reihenfolge Ü 6 7, 1 Das Perfekt mit unregelmäßigen Verben a) Die Perfektformen in Aufgabe. Was ist neu? Heute bin ich vom Rad gefallen. [ ] Thomas hat die Polizei angerufen. b) Tragen Sie die neuen Partizip-II-Formen in eine Tabelle ein. ge en ge en en fallen fliegen kommen schreiben helfen aufstehen aufgestanden anrufen weiterfahren Minimemo verlieren Tanulást segítő nyelvtani emlékeztetők Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben. Lernen Sie das Perfekt mit sein: fahren ist gefahren, laufen ist gelaufen, fliegen ist geflogen, bleiben ist geblieben, passieren ist passiert, sein ist gewesen Drei Interviews. Was haben Manja, Herr Demme und Frau Biechele im Urlaub gemacht? Hören Sie und ergänzen Sie die Tabelle. 168 einhundertachtundsechzig Ü 5 Aus dem Urlaubstagebuch von Anja Mertens. Lesen Sie und kontrollieren Sie die Reihenfolge in Aufgabe Tag: 4. Juli Was für ein Tag! Heute bin ich vom Rad gefallen. Kurz vor Wien haben Kinder auf der Straße Ball gespielt. Plötzlich ist der Ball in mein Rad geflogen. Der Schreck war groß. Aber es ist nicht viel passiert und ich bin gleich wieder auf gestanden. Thomas hat die Polizei an gerufen. Sie ist schnell gekommen, wir haben also nicht viel Zeit verloren. Sie haben ein Protokoll geschrieben und uns geholfen. Dann haben wir erst mal eine Pause gemacht. Nach einer Stunde sind wir weitergefahren. Manja Herr Demme Frau Biechele 169 einhundertneunundsechzig Wo?.7 3 Lange und kurze Vokale. Markieren Sie die Partizipien II in der Aufgabe. Lesen Sie dann den Text laut. gefa llen gesp_ielt Was? 4 Anja ruft abends ihre Freundin Britta an. Was antwortet Anja auf Brittas Fragen? Ergänzen Sie und üben Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner. 7 Ü 8 9, 13 Was haben Sie im Urlaub gemacht? Fragen Sie im Kurs. Hallo Britta, hier ist Anja. Hallo, Anja, wie geht s auf eurer Radtour? Ganz gut, aber heute Oh je, ist dir etwas passiert? Wie ist es denn passiert? Habt ihr die Polizei gerufen? Und was habt ihr dann gemacht? Wann seid ihr denn weitergefahren? Na, dann viel Spaß noch! Danke, tschüss, bis bald! 8 Mein Urlaub. Schreiben Sie einen kurzen Text. Wann? Wo? Wie war das Wetter? Was haben Sie gemacht? Ich-Texte schreiben Ich war vom bis zum im Urlaub. Ich war Das Wetter war Ich habe viel und ich bin oft

8 4 Urlaubsplanung und Ferientermine Modernizált feladatok 5 Urlaub mit dem Auto 1 Die Monate. Sehen Sie die Kalender an und ergänzen Sie die Monatsnamen im Text. 1 Ü Lesen Sie den Text und die Statistik. Welche Aussagen sind richtig? 1. Italien ist als Urlaubsland sehr beliebt.. Österreich ist der Urlaubsfavorit. 3. Viele deutsche Autourlauber fahren nach Ungarn. 4. Frankreich hat den 4. Platz in den Top Ten. 5. Die Toskana, Venetien und Südtirol sind Attraktionen in Italien. 6. Auf Platz 1 bei den deutschen Autourlaubern liegt Deutschland. 7. Kroatien liegt als Urlaubsziel auf Platz. Wohin fahren die deutschen Autourlauber? 170 einhundertsiebzig Familie Mertens aus Brandenburg hat zwei Kinder. Sie muss bei ihrer Urlaubsplanung die Ferien termine beachten. Im und im haben die Kinder Weihnachtsferien gibt es Winterferien. Die Osterferien sind im Frühling, im. Die Sommerferien liegen in den Monaten, und. Im gibt es nochmal zwei Wochen Herbstferien. Monatsnamen üben. Fragen und antworten Sie. Wann machen Sie Ferien? Wann hast du Geburtstag? Wann ist der Deutschkurs zu Ende? Was ist dein Lieblingsmonat? Wann beginnt das Schuljahr in Ungarn? Wann ist das Schuljahr zu Ende? Viele deutsche Urlauber fahren gern mit dem Auto in die Ferien. Italien und Österreich sind Topreiseziele. Mit rund einer Million Urlaubsreisen liegt Deutschland bei den Autourlaubern aber auf Platz 1. Besonders gern fahren die Deutschen an die Ostsee, die Mecklenburger Seenplatte, nach Oberbayern und in das Allgäu. In Italien sind die Tos - kana, Venetien und Südtirol die Attraktionen. Die Österreich-Touristen fahren in die Berge, aber auch die Seen in Kärnten sind sehr beliebt. Frankreich-Urlauber lieben nicht nur die gute Küche. Sie machen Urlaub in der Bre - tagne, an der Atlantik- und Mittelmeerküs te oder in der Provence. Viele Autourlauber entscheiden sich auch für Kro atien und fahren z. B. nach Istrien. Deutschland Italien Deutsche Autourlauber und ihre Ziele 01 13,8 % 41,6 % 171 einhunderteinundsiebzig.9 3 Hören Sie das Lied und lesen Sie den Text.Welche Wörter sind für Sie Urlaubswörter? Unterstreichen Sie. Ab in den Süden ein Sommerhit Österreich Frankreich Kroatien 4,9 % 7,1 % 8, % Új, az országismereti tudást bővítő keresőfeladatok OHHH Willkommen, willkommen, Sonnenschein. Wir packen unsre sieben Sachen in den Flieger rein. Ja wir kommen, wir kommen, wir kommen, macht euch bereit, reif für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Raus aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden der Sonne entgegen, was erleben, Spanien Schweiz Niederlande Türkei 3,7 % 3, %,8 %, % Idee! Nézzen utána az interneten, hová utaznak a magyar turisták a legszívesebben! 4 Machen Sie ein Wörternetz zum Thema Urlaub. wandern Berge Urlaub Sonne Ungarn 1,7 % Nach Österreich. Wohin fahren Sie am liebsten? Erzählen Sie im Kurs. In die Schweiz.

9 Übungen 9 8 oldalas munkafüzeti rész számos gyakorlófeladattal 1 Urlaub. Ordnen Sie die Wörter den Fotos zu Textkaraoke. Hören Sie und sprechen Sie die Guten Tag, Herr Marquardt. Waren Sie im Urlaub?... Wo waren Sie denn? -Rolle im Dialog.... Und wie war es?... Und wie war das Wetter?... b 4 Ergänzen Sie das Partizip II. a Kultur auf dem Land Sport Stadtbummel Meer Aerobic-Kurs Strand Museum schlafen wandern lesen Besichtigung Tiere Berge Theater laufen a) b) c d 1. Im Sommer haben wir eine Radtour (machen).. In Linz haben wir ein Museum (besuchen) und Linzer Torte (probieren). 3. Ich habe in Wien den Prater (fotografieren). 4. Morgens haben wir (einkaufen) und dann eine Pause (machen). 5. In Bratislava haben wir die Burg (besichtigen). 6. In Budapest haben wir unser Ziel (erreichen). 17 einhundertzweiundsiebzig c) d) Urlaubsfavoriten. Was passt? Ergänzen Sie. 1. in den Bergen im Schloss Neuschwanstein am Strand / toll langweilig super Im Sommer war ich an der Ostsee. Ich habe den ganzen Tag gelegen und gelesen. Es war toll! Urlaub am Meer? Das mag ich nicht. Das finde ich! Ich wandere lieber in den Bergen. 5 a) Wer sagt was? Schreiben Sie die Aussagen in die Sprechblasen. 1. Entschuldigung, Ihnen etwas?. Ich vom Rad. (passieren) 3. Der Ball ins Rad. 4. Ich Sie. 5. Wie das genau? c) (anrufen) 173 einhundertdreiundsiebzig. den Strand die Berge viele Museen / Strandurlaub Stadturlaub Wanderurlaub Wollen wir dieses Jahr mal nach Berlin fahren? Ich möchte besuchen und das Sony Center sehen!? Nicht mit mir. Ich will ans Meer fahren. 3. jeden Tag ins Museum gehen jeden Tag Fahrrad fahren jeden Tag Auto fahren / Strand Kultur Sport b) (fliegen) Im Sommer fahre ich mit meiner Familie nach Rügen. Wir wollen viel Sport machen und. im Urlaub? Das ist nichts für mich. Ich bleibe im Urlaub lieber zu Hause und sehe fern. d) (passieren) e) (fallen)

10 Übungen 9 6 Haben oder sein? Ordnen Sie die Verben und ergänzen Sie das Partizip II. 9 Ferien auf Balkonien für viele Deutsche ganz normal fallen spielen fliegen aufstehen anrufen kommen verlieren schreiben helfen fahren haben spielen hat gespielt sein fallen ist gefallen Diese drei Menschen haben etwas gemeinsam: Sie waren im Urlaub auf Balkonien. Das klingt wie Tunesien oder Australien oder Polynesien warm, weit weg und exotisch. Es ist aber nicht weit, nicht exotisch und auch nicht teuer. Ferien auf Balkonien heißt Ferien zu Hause ganz normal für sechs von zehn Menschen in Deutschland. Erkan Zaimoglu, Cora Clausen und Claudine Fischer waren in den Ferien zu Hause und berichten. 174 einhundertvierundsiebzig 7 8 Ein Unfall. Hier sind die Antworten. Fragen Sie nach den unterstrichenen Teilen. 1. Was hat Anton gestern gemacht? Anton hat gestern eine Radtour gemacht.. Er hat einen Unfall gesehen. 3. Ja, die Polizei ist schnell gekommen. 4. Die Polizisten haben ein Protokoll geschrieben. Grüße aus Rügen. Ergänzen Sie die Perfektformen. besichtigen besuchen fotografieren baden übernachten machen fahren Liebe Maria, wir machen seit zwei Wochen Urlaub auf der Insel Rügen. In der ersten Woche wir in Putbus in der Jugendherberge. Wir einen Segelkurs und wir mit dem Fahrrad um die Insel. Es war toll! Jetzt wohnen wir in Sassnitz. Gestern wir die Kreidefelsen und in der Ostsee. Danach waren wir in Putbus und dort das Theater. Ich schon viel. Zu Hause zeige ich dir die Bilder. Viele Grüße Lilian Erkan Zaimoglu, 3, aus München hat im Mai den Arbeitsplatz gewechselt. Er hat im Juli nur ein paar Tage Urlaub bekommen. Er hat bis Mai für ein Designbüro gearbeitet und verkauft jetzt Softwarelösungen für Arztpraxen. Im Juli hat er schon 5 Kunden in Süddeutschland besucht und beraten. Er hat fünf Systeme verkauft. Sein Chef findet das toll. Erkan sagt: Mein Urlaub? Ich hatte nur drei Tage frei und habe in der Sonne auf dem Balkon gesessen und viel gelesen. Das war okay. a) Wer ist das? Ordnen Sie zu. 1. sucht einen Job.. hat im Moment nicht viel Geld. 3. hat nicht viel Zeit. 4. ist lieber zu Hause als im Ausland. 5. muss beruflich viel reisen. 6. hat einen Garten. b) Ergänzen Sie die Gründe für die Ferien auf Balkonien. 1. Erkan hat.. Cora: Mallorca. a Cora Clausen, 7, aus Schwäbisch Hall arbeitet nicht mehr. Letztes Jahr sind sie und ihr Mann im Urlaub auf Mallorca gewesen. Sie sind viel gewandert und haben oft in Restaurants gegessen. Cora hat Postkarten an alle Freundinnen geschrieben. Aber es war sehr heiß und laut. Das hat sie nicht gut gefunden. Sie und ihr Mann sind dieses Jahr zu Hause geblieben. Sie haben im Garten gearbeitet und oft in der Sonne gelegen. Das war billig und hat Spaß gemacht. Wir sind spät aufgestanden und haben uns gut erholt. Claudine Fischer, 7, aus Halle ist im Moment arbeitslos. Sie hat eine Tochter, Nadja (4). Sie bekommt 440 Euro Arbeitslosengeld. Urlaub? Nur auf Balkonien, sagt sie. Im Sommer hat sie Nadja oft früher aus dem Kindergarten abgeholt. Sie sind dann mit der Bahn nach Röblingen gefahren. Dort gibt es einen See. Sie sind geschwommen und hatten viel Spaß. Einmal haben sie im Zelt am See übernachtet. c b 175 einhundertfünfundsiebzig 3. Claudine. c) Markieren Sie die Partizip-II-Formen in den Texten. Schreiben Sie die Formen in eine Tabelle. ge...(e)t...ge...t... (e)t ge...en...ge...en..en gesessen

11 Übungen 9 10 Urlaub mit dem Auto. Sehen Sie die Bilder an und schreiben Sie einen Text. Die Wörter unten helfen. im Stau stehen falsch fahren Autobahn Picknick machen langweilig im Hotel ankommen im Restaurant fantastisch essen im Auto schlafen müde sein. 1 a) Urlaubsverben. Ergänzen Sie die Verben. Fejezetenként egy oldalnyi új, nyelvtant és szókincset is gyakoroltató feladat f ah ren, ba en, wa ern, fr hstü en, k men, s lafen, l sen, ma hen, la fen, sc w mmen, fot afieren, f iegen, geh n b) Perfekt mit haben? Perfekt mit sein? Ordnen Sie die richtigen Verbformen zu. Perfekt mit haben Perfekt mit sein Infinitiv Perfekt Infinitiv Perfekt fahren i. gefahren a c b 13 Was haben sie gemacht? Schreiben und erzählen Sie. Die Wörter helfen Ihnen. 1. Christina: in Spanien, mit ihren Freunden, im Juli, im Hotel einhundertsechsundsiebzig d. Kathy und Daniel: am Meer, im September, in einem Naturpark einhundertsiebenundsiebzig Letztes Jahr sind wir e 11 Urlaubszeit! Welche Wörter passen nicht? 1. Ostsee Atlantik Nordsee Schwimmbad. Autobahn Auto Küche Stau 3. Ski fahren Strand schwimmen Meer 4. Urlaub Freizeit Spiele Arbeit 5. Flugzeug Auto Flugticket Flugzeit 3. Andrea: am Wochenende, am Computer, mit ihrer Freundin, im Park, auf dem Balkon Fiatalos, készségfejlesztő feladatok

12 Lernwortschatz 9 Ferien und Urlaub r Urlaub, -e Urlaub machen r Urlauber, - e Ferien (Pl.) in den Ferien e Reise, -n eine Reise planen e Planung, -en r Reiseführer, - s Reiseziel, -e das Ziel erreichen e Sonne, -n r Sonnenschein in der Sonne liegen r Strand, "-e s Meer, -e e See, -n (e Ostsee) r See, -n (r Bodensee) szabadság, üdülés üdül, nyaral nyaraló szünidô a szünidôben utazás utazást tervez tervezés útikönyv úti cél eléri a célt nap napsütés napozik strand tenger tenger (Balti-tenger) tó (Boden-tó) Leckénkénti szószedet a lecke legfontosabb szavaiból, kifejezéseiből r Unfall, "-e passieren die Polizei rufen vom Rad fallen auf stehen eine Pause machen weiter fahren Zeit verlieren nach einer Stunde s Flugzeug, -e r Flieger, - fliegen laufen schwimmen s Bild, -er an schauen/an sehen zeigen baleset történik hívja a rendôrséget leesik a biciklirôl felkel, feláll szünetet tart továbbutazik idôt veszít egy órával késôbb repülôgép repülôgép repül fut úszik kép megnéz vmit mutat vmit Das kann ich auf Deutsch sagen, wo ich im Urlaub war [elmondani, hol üdültem] Ich war an der Nordsee / in den Bergen / in Heidelberg / auf der Insel Sylt. sagen, wie es im Urlaub war [elmondani, milyen volt az üdülés] Es war prima! Das Wetter war schön! Es war langweilig. Es hat oft geregnet. sagen, was ich im Urlaub gemacht habe [elmondani, mit csináltam az üdülés alatt] Wir haben eine Radtour gemacht. Wir haben gezeltet. Grammatik Perfekt mit haben [a perfekt igeidô haben segédigével] Wir haben an der Donau gezeltet. Sie haben im Hotel übernachtet. Ich habe Linzer Torte probiert. Kétnyelvű leckevégi összefoglaló Perfekt mit sein [a perfekt igeidô sein segédigével] Ich bin mit dem Rad gefahren. Ich bin jeden Tag früh aufgestanden. Es ist ein Unfall passiert. 178 einhundertachtundsiebzig r Berg, -e e Insel, -n um die Insel fahren r Segelkurs, -e wandern r Wanderweg, -e e Radtour, -en schaffen zu Hause bleiben lange schlafen sich erholen Picknick machen zelten übernachten e Jugendherberge, -n an kommen s Tagebuch, "-er s Urlaubstagebuch, "-er s Wetter gut schlecht es regnet Wie? langweilig gern lieber am liebsten hegy sziget megkerüli a szigetet vitorlástanfolyam túrázik túraútvonal kerékpártúra elér, teljesít vmit otthon marad sokáig alszik kipiheni magát piknikezik sátorozik éjszakázik diákszálló megérkezik napló útinapló idôjárás jó rossz esik Milyen? unalmas szívesen szívesebben a legszívesebben Wie geht s? ganz gut im Moment plötzlich gleich nie noch nie r Monat, -e im Januar im Februar im März im April im Mai im Juni im Juli im August im September im Oktober im November im Dezember s Urlaubsland, "-er r Favorit, -en beliebt auf Platz 1 Viel Spaß noch! Bis bald! Hogy vagy? Mi újság? egész jól ebben a pillanatban hirtelen azonnal, rögtön soha még soha hónap januárban februárban márciusban áprilisban májusban júniusban júliusban augusztusban szeptemberben októberben novemberben decemberben nyaralóhely, célország kedvenc, favorit kedvelt, népszerû elsô helyen További jó szórakozást! Viszlát!.31 unregelmäßige Verben [rendhagyó igék] Anja hat eine Postkarte geschrieben. Sie ist vom Rad gefallen. Wir haben nicht viel Zeit verloren. Aussprache lange und kurze Vokale [hosszú és rövid magánhangzók] tọll, super, schlẹcht, gut, schön, prima Laut lesen und lernen Der Urlaub war super! Es war so langweilig! Das Wetter war prima! Projekt: Präsentation/Plakat Új, kreatív projektfeladat Készítsenek prezentációt vagy plakátot a legutóbbi szünidejükrôl, üdülésükrôl! A Ferien und Urlaub címû fejezetben tanult kifejezések segítségével meséljenek csoporttársaiknak/osztálytársaiknak: Hol jártak? Mit csináltak? 179 einhundertneunundsiebzig

13 5 Videostation Német fiatalok életét bemutató videofilm hozzá kapcsolódó feladatokkal 1:06 1 Katja in Berlin. Lesen Sie den Text. Drei Informationen sind nicht richtig. Sehen Sie das Video an und korrigieren Sie. Katja fährt von Jena nach Berlin. Sie kommt am Bahnhof Zoologischer Garten an. Zuerst macht sie eine Stadtrundfahrt. Dann ruft sie Frau Meinberg an. Das ist die Tante von Justyna. Sie kann bei Frau Meinberg übernachten. Frau Meinberg wohnt am Nollendorfplatz. Die Stadtrundfahrt mit dem Bus Linie 100 macht Katja Spaß. Im Bus sitzt sie oben und hört eine Musik-CD. Sie fährt durch den Bezirk Berlin-Mitte. Sie sieht den Reichstag, das Bundeskanzleramt, die Friedrichstraße, das Brandenburger Tor und das Marlene-Dietrich-Museum. Dann fragt sie nach dem Weg und fährt mit dem Bus und mit der U-Bahn zu Frau Meinberg :33 Katja fragt nach dem Weg. Ergänzen Sie die Dialoge. Katja: Entschuldigen Sie, wie komme ich vom Ku damm zum Viktoria-Luise-Platz? Mann: Am besten fahren Sie bis zum Nollendorfplatz und dort steigen Sie dann in die Richtung Innsbrucker Platz. Katja: Moment, zuerst nehme ich den Bus. Mann: Nein, nein, es ist der Bus vom Ku damm bis zum Nollendorfplatz! Es sind circa Stationen. Katja: Gut,, und dann die. Mann: Ja, genau. Katja: Vielen Dank, auf Wiedersehen!

N e u e r e r. l a n h r p. L e h r p

N e u e r e r. l a n h r p. L e h r p Neue Ausgabe e r h r p L ehrp Neue Ausgabe L e h r p Neue Ausgabe L e h r p Neue Ausgabe L e h r p Ausgabe L e h r p Neue Ausgabe Neue L e h r p Ausgabe Neue L e h r p 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák

Részletesebben

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi

Részletesebben

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga! studio d A Deutsch als Fremdsprache für Anfänger Herausgegeben von Hermann Funk Im Auftrag des Verlages erarbeitet von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein In Zusammenarbeit

Részletesebben

Német magyar szójegyzék A1

Német magyar szójegyzék A1 Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche von Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling in Zusammenarbeit mit Susy Keller und Maruska Mariotta Német magyar szójegyzék A1 Gyáfrás Edit Szerkesztette:

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 2 Klett Kiadó Budapest

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 2 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 2 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch Redaktion: Nóra Kóczián Übersetzung: Tímea Vojkovics Layout, Herstellung: Partner Ügynöki

Részletesebben

Die Familie. Sie sind die Großeltern. Sie sind die Eltern. Sie sind die Kinder.

Die Familie. Sie sind die Großeltern. Sie sind die Eltern. Sie sind die Kinder. Die Familie Rajzolj Rajzolj Wer ist das? Das ist Onkel Kurt. Er is der Großvater. Einfach nur: Opa. Wer ist das? Das ist Tante Mizzi. Sie ist die Großmutter Einfach nur Oma. Sie sind die Großeltern. Rajzolj

Részletesebben

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. RÉSZ 1. CD/2 2. RÉSZ Guten Morgen! Jó reggelt! Guten Tag! Jó napot! Guten Abend! Jó estét! Gute Nacht! Jó éjszakát! Hallo! Heló, szia, sziasztok! Danke. Köszönöm. Bitte.

Részletesebben

Osztályozó, javító és különbözeti vizsga

Osztályozó, javító és különbözeti vizsga - KESZTHELYI VSZK - Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel.:83/515-300 Fax 83/515-315 http://www.kvszk.hu E-mail: kvszk@kvszk.hu

Részletesebben

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 30. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM ÉS TANTERV NÉMET NYELV Készítette: Márkus Csaba 2004. A Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének az el készít évfolyammal b vített,

Részletesebben

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch Redaktion: Nóra Kóczián Übersetzung: Tímea Vojkovics Layout, Herstellung: Partner Ügynöki

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Deutsch für Jugendliche B1. Glossar Deutsch-Ungarisch Német-magyar szószedet. Hueber

Deutsch für Jugendliche B1. Glossar Deutsch-Ungarisch Német-magyar szószedet. Hueber Deutsch für Jugendliche B1 Glossar Deutsch-Ungarisch Német-magyar szószedet Hueber Die chronologische Wortliste enthält die Wörter des Kursbuches mit Angabe der Seiten, auf denen sie zum ersten Mal genannt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bokodi Blanka. Az áruhitel, és a házhozszállítás szervezése (idegen nyelven) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bokodi Blanka. Az áruhitel, és a házhozszállítás szervezése (idegen nyelven) A követelménymodul megnevezése: Bokodi Blanka Az áruhitel, és a házhozszállítás szervezése (idegen nyelven) A követelménymodul megnevezése: Bútorok és lakástextíliák forgalmazása A követelménymodul száma: 0006-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Német magyar szójegyzék A2

Német magyar szójegyzék A2 Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche von Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling in Zusammenarbeit mit Susy Keller und Maruska Mariotta Német magyar szójegyzék A2 Gyáfrás Edit Szerkesztette:

Részletesebben

- 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi

- 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi - 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi - 2-2010. - 3 - - 4 - Tartalomjegyzék I. Helyi tanterv német nyelvből alsó tagozat --------------------------------- 4

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német

Részletesebben

Sommerkolleg 2014. Szombathely

Sommerkolleg 2014. Szombathely Sommerkolleg 2014 Szombathely 2014. július 6 25. Österreich Ungarisches Sommerkolleg Osztrák Magyar Nyári Egyetem 6. 25. Juli 2014 Zeitung des Sommerkollegs Szombathely Juli 2014 A Szombathelyi Nyári Egyetem

Részletesebben

Vorwort / El szó. A 2013-as nyári egyetem résztvev i

Vorwort / El szó. A 2013-as nyári egyetem résztvev i Vorwort / El szó Ez az újság az immár 22., Szombathelyen a 10. alkalommal megrendezett osztrák magyar nyári egyetem hallgatóinak és tanárainak közös munkája. A kiadvány bemutatja a kurzusok minden résztvev

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau)

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau) 0. Jó napot! Jó reggelt (kívánok)! Jó napot (kívánok)! Jó estét (kívánok)! Jó éjszakát (kívánok)! Szia! (Sg.) / Sziasztok! (Pl.) Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) (Kezét) Csókolom! Viszontlátásra! /

Részletesebben

2. Olvasott szöveg értése

2. Olvasott szöveg értése NÉMET NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A NÉMET NYELV TANTÁRGY ÓRATERVE Célok és feladatok 9. évf. 1O. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 3 3 3 3 Évfolyamok óraszáma 111 111 111 96 A nyelvoktatás

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: 9. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 10. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 11. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 12. évfolyam dr. Vándor Lászlóné SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

tiffimiffitsf ffiw M ",r"ffi,;,t1. "fn-1".: ";,]q. Xefe*wefrkm myem6* Bassola P6ter i:,'fi l b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l

tiffimiffitsf ffiw M ,rffi,;,t1. fn-1.: ;,]q. Xefe*wefrkm myem6* Bassola P6ter i:,'fi l b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l p# i:,'fi l ffiw h# Bassola P6ter @ tiffimiffitsf id lc. :& J&r myem6* Xefe*wefrkm M ",r"ffi,;,t1. "fn-1".: ";,]q. -:f ;.i1iy:.: r;;;;ii,,;,'-:';*, i";*"..-.;. b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l

Részletesebben