Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet humánerőforrásának bemutatása és a létszámadatok alakulásának elemzése Utólagos hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház Rendelőintézet Magyar Rákellenes Ligával való Bristol-Myers Squibb Alapítvány által kiírt pályázaton való közös részvételéhez Előzetes hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által a TÁMOP-6.2.4/A/08/1 Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára kiírt pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz Új - Kishomok belterületbe vonásához kérelem benyújtása... 52

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Simon János Iktatószám: /2009

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti Drogstratégia széles körű társadalmi egyeztetést követően 2000 decemberében (96/2000. (XII. 11.) OGY határozat) emelkedett országgyűlési határozat rangjára. Önkormányzatunk a Nemzeti Drogstratégiával összhangban, annak alappilléreihez alkalmazkodva, a helyi sajátosságok figyelembe vételével elkészítette Hódmezővásárhely drogstratégiáját (1. sz. melléklet). A Stratégia legfontosabb célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítse a kábítószerekkel való élés és visszaélés mértékének csökkentését, azáltal, hogy az ifjúsággal és a kábítószer problémával foglalkozó intézmények és civil szervezetek munkáját összehangolja. A drogprobléma kezelése érdekében újjászerveződik a Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), mely az Önkormányzat koordinálása mellett bevonja a közösségfejlesztési, prevenciós, rehabilitációs és bűnmegelőzési munkába az ezekkel foglalkozó szervezeteket. A Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulása, valamint a KEF munkájának eredményessége vélhetőleg a jövőben a tárgyat érintő olyan pozitív változásokat indukálhat, mint a kábítószer-kérdéssel foglalkozó szervezetek együttműködésének, működési hatékonyságának javulása. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, június 18. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Drogstratégiáját. Hódmezővásárhely, június 18. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 4./ Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet 5./ Városi Rendőrkapitányság 6./ Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület 7./ Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány 8./ HTKT Kapcsolat Központ 9./ Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 10./ Hódmezővásárhelyi Közhasznú Szabadidősport Egyesület 11./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal 1. sz. melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében

6 I/B kötet 6. oldal Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3. o. II. Stratégia 3. o. II.1. Jövőkép 3. o. II.2. Küldetés 3. o. II.3. Helyzetfelmérés eredményei 4. o. II.4. Irányelvek és célkitűzések 8. o. II.4.1. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében kifejtett tevékenység céljai 8. o. II.4.2. Erőforrások 8. o. II.5. A stratégia megvalósulását elősegítő tényezők, lépések 9. o. II.5.1. Prevenciós tevékenység 11. o. II Prevenciós munka a lakosság körében 11. o. II Prevenciós munka a rizikócsoportok körében 12. o. II.5.2. Terápiás munka és reintegráció 12. o. II.5.3. Regionális, országos és nemzetközi együttműködés terepei és lehetőségei 13. o. III. Szervezeti felépítés 13. o.

7 I/B kötet 7. oldal I. Bevezetés A drogokkal, kábítószerekkel való élés és visszaélés nem újdonság, de előfordulási rátájának növekedését figyelembe véve központi jelentőségű problémává vált mind a szűkebb, mind a tágabb értelemben vett társadalom számára. Az utóbbi évtizedben növekedés tapasztalható a szereket kipróbálók, a rendszeres fogyasztók, a drogfüggők, a droggal kapcsolatos halálesetek, fertőző betegségek, a bűncselekmények és a vonatkozó szervezett bűnözés tekintetében egyaránt. A helyi ifjúság mint a korábbi évek felmérései is mutatták körében a kábítószer fogyasztás emelkedő tendenciát mutat évek óta. Bár európai viszonyításban a fogyasztás méretei nem jelentenek kiemelkedő veszélyeztetettséget, a város határhoz közeli elhelyezkedése és a tanuló ifjúság jelentős létszáma valószínűsíti a helyzet további romlását. A jövő ez irányú tendenciái semmiképpen nem vizsgálhatók izoláltan a kábítószerekre leszűkítve. Súlyosbítja a fenti prognózist a magyar társadalom általában rossz egészségi állapota, a rokon problémák egész sora és az elmaradott egészségszemlélet. A Nemzeti Drogstratégia széles körű társadalmi egyeztetést követően 2000 decemberében (96/2000. (XII. 11.) OGY határozat) emelkedett országgyűlési határozat rangjára. Ez alapján szükséges elkészíteni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Drogstratégiáját, mely illeszkedik a Nemzeti Drogstratégia alappilléreihez. II. Stratégia II.1. Jövőkép A Stratégia legfontosabb célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítse a kábítószerekkel való élés és visszaélés mértékének csökkentését, azáltal, hogy az ifjúsággal és a kábítószer problémával foglalkozó intézmények és civil szervezetek munkáját összehangolja. A drogprobléma kezelése érdekében Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) jön létre, mely az Önkormányzat koordinálása mellett bevonja a közösségfejlesztési, prevenciós, rehabilitációs és bűnmegelőzési munkába az ezekkel foglalkozó szervezeteket. A Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulása, valamint a KEF munkájának eredményessége vélhetőleg a jövőben a tárgyat érintő olyan pozitív változásokat indukálhat, mint a kábítószer kérdéssel foglalkozó szervezetek együttműködésének, működési hatékonyságának javulása. Rendkívül fontos, hogy a KEF munkájával segítse a kábítószerügyi pályázatok koordinálását, ezzel is többletforrásokat biztosítva a tevékenység hatékonysága érdekében. II.2. Küldetés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogy egy élhetőbb, egészségesebb várost alakítson ki, melynek érdekében 2008-ban életre hívta az Egészséges Vásárhely Programot (EVP). Az EVP különböző moduljai között megtalálható a prevenció is, melynek szerves részét képezi a mindennapos testedzés, a szabadidősport program, az egyéb egészséges életmódhoz hozzájáruló tevékenységek, lehetőségek biztosítása. Fontos, hogy a KEF és a hozzá kapcsolódó szervezetek, illetve az EVP között egy hosszú távú együttműködés, párbeszéd, együttgondolkodás alakuljon ki.

8 I/B kötet 8. oldal II.3. Helyzetfelmérés eredményei Magyarországon 2006-ban összesen drogfogyasztót regisztráltak, az előző évhez képest a növekedés 5%-os. Ugyanakkor az új betegek száma 10%-kal csökkent (5673 fő). A kipróbálás életkora többségben évre tehető: a kannabisz esetében a kipróbálók 70%-a, más drog esetében a kipróbálók 75%-a éves kora körül fogyasztja először az adott szert. A 14 éves koruk előtt kipróbálók aránya nem éri el a 10%-ot egyik drogfajta esetében sem. A HBSC évi felmérésében megkérdezett 2877 középiskolás (9. és 11. osztályos tanuló) 20,3%-a fogyasztott valamilyen illegális szert, illetve visszaélésszerűen használt már életében gyógyszert és/ vagy inhalánsokat. A kannabisz-fogyasztás értéke a legmagasabb az összes illegális szer közül, 17,3% prevalenciával. A gyógyszer, illetve az alkohol gyógyszerrel történő együttes fogyasztása a második leggyakrabban alkalmazott szer (14,7%), míg az egyéb illegális drogfogyasztás prevalencia értéke 12,4%. A kannabisz egy-kétszeres kipróbálása mutatja a legmagasabb értéket (11%) a középiskolások között, amiből arra következtethetünk, hogy bár a legnépszerűbb és leggyakrabban használt drogfajta a marihuána és a hasis, a tanulók többsége csak kísérletezés szintjén fogyasztotta ezt az anyagot. A gyógyszer, illetve az alkohol és a gyógyszer együttes visszaélésszerű alkalmi használata is népszerű a középiskolások körében. A többi drogfajta esetében is azt tapasztaljuk, hogy a kipróbálás szintjén a leggyakoribb a drogok fogyasztása; az ecstasy és az amfetamin (speed) esetében az 1-2-szeres használat értéke közel azonos, míg a hallucinogén növényi drogok alkalmazása némileg gyakoribb, mint az LSD kipróbálása. A tanulók 1,1%-a megjelölt más típusú droghasználatot a kérdőívekben. A leggyakrabban említett más drogfajták közé sorolták a benzines, hajtógázas termékeket, a habpatront, egyes energiaitalokat és a kávét. Az első droghasználat okaként a megkérdezettek kétharmada (9-12. évfolyamon 66,9%) a kíváncsiságot jelölte meg. További indokok csökkenő sorrendben: jól akarta érezni magát (9-12. évfolyamon 17%), meg akart feledkezni a problémáiról (9-12. évfolyamon 9,7%), nem akart kilógni a társaságból (9-12. évfolyamon 6%). A leginkább veszélyeztetettek a év közötti fiatalok. A Hódmezővásárhelyen élő ilyen korú fiatalok száma közel 7000 fő, de nem feledkezhetünk meg az általános iskolás korosztályról sem, hiszen ők is egyre erősebben ki vannak téve ezeknek a veszélyeknek. Több helyi szervezet több alkalommal és eltérő módszerrel készített felmérést a hódmezővásárhelyi fiatalok egészségmagatartásának feltérképezésére. Az alábbiakban ezen felmérések eredményeit, valamint a 2008 júliusában készült kötött interjú eredményeit ismertetjük. Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház Rendelőintézetben addiktológiai ellátás nincs. A kábítószer problémával jelentkezőket a Szegedi Drogcentrumba irányítják. A Hódmezővásárhelyi Tinivilág Alapítvány 1996-ban megkérdezte a fiatalokat az egészségmagatartási szokásaikról kérdőívet dolgoztak fel. Ezt a felmérést 2007-ben megismételték (1800 fő), és az adatokat összehasonlították:

9 I/B kötet 9. oldal 1996 Dohányzás Kóstoltál- e már Voltál-e már Szívtál-e füves cigit? alkoholt? részeg? fiú 31% 96% 52% 9% lány 31% 92% 44% 12% 2007 fiú 31% 98% 52% 19% lány 36% 96% 44% 14% Egyértelműen látszik, hogy emelkedett a dohányzó, az alkoholt fogyasztó és a drogokat kipróbáló fiatalok száma, pl. dohányzás esetében 31-ről 36 %-ra, marihuána kipróbálása tekintetében lányok/fiúk arányában 9/12%-ról, 14/19%-ra. A 2004/2005-ös tanévben a 9. osztályos tanulókkal töltettek ki kérdőívet. Sok köztük a szorongó, depresszióra hajlamos. Sok gyerek csonka családban él, a szülők valamelyike, vagy mindkettő munkanélküli. Több családban volt öngyilkosságot elkövető családtag. Ezek után nem lehet csodálkozni rajta, hogy a gyerek szorong, valamilyen pszichoszomatikus betegségben szenved, és a szorongását pl. alkohollal igyekszik oldani. A kérdőívekben a drogok fogyasztásához kapcsolódó kérdések mellett, szerepelnek a szabadidő eltöltésével kapcsolatos kérdések is. Kíváncsiak voltak a diákok egyes magatartással- és viselkedéssel kapcsolatos szokásaira is. Rákérdeztek a sportolási-, olvasási-, televíziózási-, számítógép használattal- összefüggő magatartásukra. A kérdőívben arra is keresték a választ, hogy milyen a diákok egészségi állapota. A szomatikus panaszok előfordulását 1-7-ig terjedő skálán jelölték, minél magasabb volt az érték, annál gyakrabban fordult elő az adott panasz. Az adott válaszok átlagértéke csökkenő sorrendben a következő 3,3 fejfájás; 2,9 hasfájás; 2,9 végtag fájdalom (mely nem sérülés következménye); 2,7 fokozott stressz érzése; 2,7 alvási problémák; 2,3 hányinger; 2,1 szorongás; 1,9 mellkasi fájdalom. A leírtakból egyértelműen kitűnik, hogy a fiataloknak stressz kezelő megoldásukkal problémáik vannak, fejlesztésre szorulnak. A felmérés összegzéseként elmondható, hogy az utóbbi néhány évtizedben a fiatalok életmódjában jelentős változásokat figyelhetünk meg. Megnőtt a szabadidejük, és újfajta szabadidős tevékenységek jelentek meg. A szabadidős tevékenységek vizsgálata azért kiemelten fontos, mert kapcsolatba hozható a fiatalok rizikó-magatartásával és közérzetével is. Bizonyos szabadidős tevékenységek rizikót jelentenek a fiatalok számára, míg mások éppen ellenkező hatást fejtenek ki. A kortárscsoport és a baráti környezet fontos befolyásoló erőként szerepel a kábítószer-fogyasztás kialakulásában. Az osztálytársak, a lakókörnyezeti barátok szociális befolyásoló ereje az életkor előrehaladtával egyre növekszik. A felnőttektől elhatárolódó fiatalok csoportjához (deviáns, kábítószer-fogyasztó) való tartozás nagyon erős motiváció a dohányzás, az alkoholizálás, később a kábítószerek kipróbálásában, majd rendszeres fogyasztásában ban, a Kapcsolat Központ készített felmérést. A kérdőívek 507 példányban készültek június 11. és június 13. között. A kérdőívek a éveseket célozták meg, a

10 I/B kötet 10. oldal Hódmezővásárhelyen tanuló 9.-es tanulók ezen korosztályba tartoznak, létszámuk 1400 fő körülire becsülhető. A kérdőív tehát az érintett korosztály 36,21%-át kérdezte le. A kérdőívek a hódmezővásárhelyi és kistérségbe tartozó fiatalok tanulmányi eredményeire, tanulással kapcsolatos jövőképükre, szabadidős elfoglaltságaikra, baráti-, családi-, és társas kapcsolataikra kérdez rá. A tanulmányban a fiatalok 6%-a vallja, hogy fogyaszt kábítószert. A Kapcsolat Központ bevonásával júliusában 50 mélyinterjú készült Hódmezővásárhelyen élő hátrányos helyzetű év közötti fiatalok megkérdezésével. A megkérdezettek kiválasztása véletlenszerű volt, a kérdőívet 21 lány és 29 fiú töltötte ki. Az interjú egyik kérdése arra vonatkozott, hogy a megkérdezett mennyi információt és kitől kapott eddig a drogokkal kapcsolatosan: Nem válaszolt Semmit Alig Nagyon Keveset Sokat valamit sokat Apámtól Anyámtól Testvéremtől Más rokontól Idősebb haveroktól, 0 ismerősöktől Velem egykorú haveroktól, 0 ismerősöktől Idősebb barátoktól Velem egykorú barátoktól Orvostól Pszichológustól Rendőrtől Más szakembertől Leszokott drogostól Olyan ismerőstől, aki már 0 használt drogot Osztályfőnökömtől Más tanáromtól Valakitől, aki osztályfőnöki órán 0 tartott előadást Hitoktatótól Valaki mástól

11 I/B kötet 11. oldal Rákérdeztünk arra is, hogy a megkérdezett véleménye szerint mennyire veszélyeztetik magukat (fizikailag és más módon) az emberek, ha alkoholt fogyasztanak, dohányoznak, illegális drogokat fogyasztanak: Nem Nem Nem Kicsit Közepesen Nagyon válaszolt tudom alkalmi cigarettázás napi egy vagy több doboz cigaretta elszívása egy-két pohár alkohol elfogyasztása hetente többször öt vagy több pohár alkohol elfogyasztása minden hétvégén marihuána vagy hasis kipróbálása egyszer vagy kétszer marihuána vagy hasis alkalmi fogyasztása marihuána vagy hasis rendszeres fogyasztása LSD kipróbálása egyszer vagy kétszer LSD rendszeres fogyasztása amfetamin (speed) kipróbálása amfetamin (speed) alkalmi fogyasztása amfetamin (speed) rendszeres fogyasztása heroin kipróbálása egyszer vagy kétszer heroin kipróbálása alkalmi fogyasztása heroin rendszeres fogyasztása extasy kipróbálása egyszer vagy kétszer extasy alkalmi fogyasztása extasy rendszeres fogyasztása szipuzás kipróbálása egyszer vagy kétszer rendszeres szipuzás nyugtatók kipróbálása egyszer-kétszer (orvosi javaslat nélkül) A kérdőívet kitöltött fiatalok a dohányzás káros következményeiről jól tájékozottak. Az alkohollal szemben már toleránsabbnak mutatkoznak. A kábítószerek fogyasztásával és annak egészség károsító tulajdonságairól azonban nem megfelelő az ismeretanyaguk. Nem érzik súlyát az egyszeri/alkalmankénti kábítószer fogyasztás következményeinek. Felmértük az interjúban a legális drogok használatát is. A megkérdezettek közül napi rendszerességgel 12-en, alkalmanként 10-en dohányoznak. 7-en csak kipróbálták, 2-en már leszoktak, 19-en pedig még soha nem dohányoztak. Alkoholt rendszeresen 2 fő, alkalmanként 32 fő fogyaszt. 6-an csak kipróbálták, 10-en pedig még egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt. Az Erzsébet Kórház nyilvántartása a gyermekosztályon évente kábítószer probléma miatt bekerülő gyermekek igen kis száma és a 2008-as, 500-as kérdőíven a éves korosztály saját bevallása szerinti kábítószert fogyasztók 6%-a közötti különbség azt bizonyítja, hogy a szert használó fiatalok nem jutnak el a megfelelő helyre. Szükség van olyan eseményekre, elfoglaltságokra, amelyek pozitív alternatívát nyújtanak a mindennapi gondok leküzdésére.

12 I/B kötet 12. oldal A rendelkezésünkre álló régebbi és legújabb felmérés is igazolja, hogy a városban szükség van a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek integrációs esélyeinek növelésére olyan oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokra, melyek segítik fiatalokat képességeik, készségeik fejlődésében. Ezzel gátolják a számukra kockázatot jelentő devianciák kialakulását. II.4. Irányelvek és célkitűzések II.4.1. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében kifejtett tevékenység céljai Első alappillér: a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában - a helyi drogprobléma kezelésében, megoldásában érintett szervezetek hatékony együttműködésének kialakítása (KEF) - a helyi közösségekkel való eredményes kommunikáció a drogprobléma tudatosítása érdekében - a drogproblémákkal küzdők iránti tolerancia erősítése - olyan közösségi színterek létrehozása és működtetése, melyek minél szélesebb körű tájékoztatást és felvilágosítást nyújtanak a kábítószer-problémáról, illetve alternatív szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítanak - az egyház közösségfejlesztő tevékenységének bevonása Második alappillér: esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszaszorítására - Egészséges Vásárhely Program prevenciós tevékenységeinek hosszú távú működtetése és koordinálása - a Lakótelepi Klub és az Ifjúsági Szolgáltató Központ folyamatos, hosszú távú működtetése - az oktatási intézményekben prevenciós előadások, fórumok szervezése - minél nagyobb számú információs pont létrehozása, az ifjúságsegítéssel és drogproblémával foglalkozó szervezetek erősítése - az egyház aktív szerepvállalásának erősítése Harmadik alappillér: segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és drogokkal küzdő egyéneket és családokat - a szociális háló célcsoportra történő kiterjesztése, elsősorban a helyi Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat közreműködésével - Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház Rendelőintézetben addiktológiai ellátás biztosítása - szenvedélybetegek közösségi ellátásának megszervezése - a kábítószerrel való visszaélést elkövetők elterelésének megszervezése Negyedik alappillér: csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét - a Biztonságos Vásárhely Program (BVP) kábítószerrel való élés és visszaélés elleni tevékenységének erősítése

13 I/B kötet 13. oldal II.4.2. Erőforrások - KEF szervezeteinek támogatása - Pályázati források - Önkormányzati támogatás II.5. A stratégia megvalósulását elősegítő tényezők, lépések A stratégia megvalósulását jelentősen elősegíti az a szervezeti és szakmai háttér, amely az ezredfordulótól fokozatosan alakult ki a városban. Ezek közül az alábbiakat emelnénk ki: Hódmezővásárhelyen 2000 decemberében alakult meg a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely a kábítószerügyi prevenciós programok összefogására, indikálására, koordinálására hivatott a Nemzeti Drogstratégia szellemében. A Fórum célja a városban mélyebb szinten feltárni a kábítószerrel kapcsolatos problémákat, valamint az adott problémacsoportokhoz a legjobb szakembergárdát biztosítani, a tevékenységükkel a célcsoportot alkalmassá tenni a drogproblémák helyes kezelésére. Ezeket szem előtt tartva lettek létrehozva a különböző drogprevenciós programok a KEF égiszén belül. Fő segítő intézménye a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. 2001/2002 tanévben került elindításra a kortárssegítő képzés, melynek célja az adott korosztály mentálhigiénés szemléletének fejlesztése a diáksegítők pozitív mintaadásán, tájékoztatásán keresztül, valamint a kortárskapcsolatok hatékonyabbá tétele évtől pályázatok segítségével helyzetértékelések lettek végezve (minden évben a KEF fennállásáig) kérdőíves felméréssel a hódmezővásárhelyi középiskolások körében a kábítószer-fogyasztói magatartás és attitűdök vizsgálatára. Ezen belül került megvalósításra szakemberek bevonásával különböző kiscsoportos foglalkozások a három legnagyobb helyi középiskolában. Ennek célja olyan eddig hiányzó eszközöket biztosítani a fiataloknak és pedagógusoknak, melyek alkalmazásával hatékonyabb eredményeket tudnak elérni a prevenció területén. Ugyanebben az évben szintén pályázati pénzből került megvalósításra pedagógusok bevonásával az iskolások körében életvezetési ismeretek oktatására, mely ismeretek elsajátítása nem csak a drogfogyasztás megelőzése illetve csökkentése miatt fontos, hanem a diákok egészségmagatartásának helyes irányba való terelését is biztosítja. Szintén 2001-ben indult el egy ügyeleti-tanácsadói rendszer is, melynek keretében minden héten egy alkalommal a késő délutáni órákban tanácsadást tartottak jogász, pszichológus, pedagógus, szociális munkás bevonásával elsősorban kábítószer-problémával küszködő fiatalok és szülők részére ben elindításra került az Alternatívák a Droggal Szemben elnevezésű programsorozat, amely különböző állami, egyházi és civil szervezetekkel együttműködve egy éven keresztül szervezett egyszeri programokat, eseménysorozatokat, valamint ezek hatékonyságvizsgálatát is elvégezte. Ebben az évben megszervezésre került egy interaktív, rendkívül érdekes és újszerű kiállítás is, amely a megszokottól teljesen eltérő koncepcióval tárta fel a különböző kábítószerek természetét, hatásmechanizmusait, következményeit. A felsorolt tevékenységek, prevenciós programok 2005 évig működtek, amikor is a helyi KEF inaktív státuszba került. A statisztikai adatok alapján Hódmezővásárhely és a hozzá tartozó kistérség lakosságának egészségi állapotának megőrzése, javítása és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében elengedhetetlen az egészség védelme, a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás fejlesztése. Az egészséges népesség ugyanis a jövő Vásárhelyének egyik legfontosabb alappillére. Annak érdekében, hogy az egészségnek, mint megőrzendő értéknek a jelentősége az emberek életében nőjön, prioritást kapjon, már a fogantatás fogva, minden életkorban kiemelt figyelmet kell szentelni. Társadalmi, közösségi

14 I/B kötet 14. oldal szinten az eredmények természetesen csak hosszútávon értékelhetők. A befektetés ezért ugyan csak évek múltán hoz eredményt, de a késlekedés súlyos veszteséget eredményezhet. A program egyik legfontosabb célja, hogy fiatal felnőtt korra a közösség lehető legszélesebb körében alakuljon ki egészségtudatos magatartás. A város 2008-ban elindította az "Egészséges Vásárhely Program"-ot, mely intézményesített formában, források hozzárendelésével a felvilágosításra, betegség megelőzésére, egészség megőrzésre és az egészséges életmód ösztönzésére helyezi a hangsúlyt. A családok hátterét elemző felmérés adataiból a következő problématípusok, személyiségfejlődést gátló tünetcsoport rajzolódott ki: Önértékelési problémák, nevelési minták hiánya, zavarodott értékrend, nevelési elvek. Beilleszkedési nehézség, magatartászavar, hiperaktivitás, normák hiánya, be nem tartása, önkontroll fejletlensége, teljesítményzavar, tanulás-részképesség zavar, tanulásmódszertani akadályozottság, önkontroll, szabálytudat gyengesége, megküzdési technikák hiánya, kommunikációs készség fejletlensége, feszültségtűrés alacsony, bizalomvesztés, kapcsolatok elsivárosodása, peremre sodródás, a meg nem értés el nem fogadás miatt megjelenik a düh, amelyet követ agresszió. A fenti problémák közül egy vagy több elegendő ahhoz, hogy a magára maradt gyermek antiszociális csoporthoz csapódjon, és bűnelkövetésbe sodródjon. Ezek a problémák alapozzák meg a személyiségfejlesztő tréningek szükségességét. A kortárs segítők képzése elengedhetetlen, hiszen a személyiségfejlődés, én - identitás kialakulásának legkritikusabb szakaszában a kortárshatások a leghatékonyabbak. A családok szabadidejének közös élménydús, mozgalmas, generációk közötti kapcsolatokat erősítő hatására is mérhetetlenül nagy szükség van. Hiszen a felmérések is bizonyítják, hogy a gyerekek fiatalok szabadidejük nagy részét egyedül a televízió, vagy a számítógép mellett ülve töltik. A középiskolás, vagy idősebb korosztály már szinte elfelejtett játszani, nem tapasztalja meg az együttörülés felszabadító élményét, közösségalkotó hatását. A jelzőrendszerből beérkező információk és saját tapasztalataink alapján megalapozottnak mondható az az állítás, hogy a gyermekeiket most nevelő családok (50%-a) komoly deficitekkel rendelkeznek gyermeknevelési tapasztalatok, minták, értékek, módszerek tekintetében, valamint nincsenek konstruktív problémamegoldó technikáik, stabil értékrendjük (válás, együttélések számának növekedése, felelősségvállalás, elköteleződés hiánya). Ezek teszik szükségessé a családokkal való foglalkozást többek között a drogprevenció jegyében is. A Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány elsősorban a hódmezővásárhelyi általános iskolás és középiskolás fiatalok számára, 18 éves korig szervez programokat. Drogprevenciós programja 2001-ben indult el, amikor az ISM-OM pályázatot írt ki az iskolai drog-prevenciós programokra. Akkor 17 iskola pályázott, és Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek című 40 órás akkreditált tanfolyamán 2007-ig kb. 120 pedagógus, 2 iskolaorvos és 11 védőnő vett részt. Ez a szakember gárda biztosította, hogy évről évre sikerrel pályázhasson az Alapítvány a drogprevenciós- egészségfejlesztési programokra az általános és középiskolákban. Megalakultak az egészségfejlesztési csoportok az iskolákban, minden iskolának van egészségfejlesztési és drog-prevenciós programja. Az Iskola-egészségügyi

15 I/B kötet 15. oldal szolgálat (iskolaorvosok, iskolavédőnők) nagyon sok munkát fektetett bele. Minden évben minden osztályban minimum 5 osztályfőnöki órán van interaktív foglalkozás, ami személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés, egészségfejlesztés. Minden iskolában tartanak egészségnapokat, meghívott előadókkal, szűrővizsgálatokkal egybekötve. A Hód- Mezői Tinivilág Alapítvány két év óta regisztrált szakmai szervezet a drog-prevenciós munkában. Az iskolavédőnők, iskolaorvosok folyamatos képzéseken vesznek részt, a konfliktuskezeléssel, bűnmegelőzéssel, önismereti foglalkozások lebonyolításával kapcsolatosan. Ez év tavaszán kortárssegítő képzést tartottak 18 középiskolás fiatalnak. II.5.1. Prevenciós tevékenység Általános cél és lehetőség: Hódmezővásárhelyen a hangsúly az elsődleges prevención lehet, mivel az intézményhálózatban nem működik sem alacsonyküszöbű ellátás, sem krízisintervenciós feladatokat ellátó hely. A kialakult gyakorlat szerint a drogbetegek Szegedre, a drog-ambulanciára mennek. Rehabilitációs intézmény a városban nincs. II Prevenciós munka a lakosság körében A helyi lakosság korrekt tájékoztatása, érzékenységének fokozása a helyi média-kapcsolatok igénybevételével Cél: a lakossági támogatottság megnyerése, ismeretterjesztés, a programban való hatékony társadalmi együttműködés (pl. a felmérésekben nyújtott segítség) igényének felkeltése és fenntartása, a városi helyzetről és a program eredményeiről való tájékoztatás, a helyi média érdeklődésének felkeltése és megtartása. A veszélyeztetett csoportokkal kapcsolatban álló szakemberek városi szintű találkozójának, tapasztalatcseréjének megszervezése. Cél: Módszervásár, interaktív előadások és kiscsoportos képzések. pedagógusok, pszichológusok, orvosok, lelkészek, rendőrök, a drogprevenciós programokban érintettek részére. Szülői, nevelési attitüd optimalizálása céljából tájékoztató, eszmecserére lehetőséget biztosító iskolai szintű szülői értekezletek, előadások szervezése. Cél: a szülők informálása a droggal kapcsolatos ismeretekről (városi helyzetkép, a drogfogyasztás jelei, hova forduljanak stb.), a szülői-nevelői attitűd optimalizálása, a szülők probléma iránti szenzibilitásának facilitálása, az iskola (nevelő intézmény) és a szülők közötti kooperatív együttműködés lehetőségének megteremtése. Helyi vonatkozású kiadványok szerkesztése és terjesztése, helyi statisztikai adatok, helyi kábítószer ellenes programok leírása, valamint tájékoztató, ismeretterjesztő, figyelemfelhívó kiadványok összeállítása. Cél: a lakosság és a bajba kerülők informálása a gyakorlati segítség elérhetőségeiről, a lakosság érzékenységének növelése, a társadalmi konszenzus erősítése a hatékony és rendszerszemléletű problémamegközelítés és megoldás érdekében. II Prevenciós munka a rizikócsoportok körében Modell értékű programok bevezetése az oktatási intézményekben (pl. Családi Nap alsó tagozatban, konfliktuskezelő és probléma-feldolgozó csoportok felső tagozatban, önismereti, személyiségfejlesztő csoportok középiskolások körében) Cél: Az ifjúság droggal szembeni helyes magatartásának kialakítása, egészségfejlesztés, a testi-lelki mentálhigiéné megteremtése, egészségcentrikus és optimális értékrend, jövőkép és

16 I/B kötet 16. oldal identitástudat kialakítása részben a tantervbe beilleszthető és folyamatos, részben tanterven kívüli programokkal. Kortárs-segítő csoportok képzése (folyamatosan működő program) Cél: A probléma bio-pszicho-szociális szempontú megközelítésekor figyelembe kell venni a rizikócsoport azon sajátosságát, hogy a droggal kapcsolatos inadekvát és deviáns magatartás kialakulásában a releváns szociális környezet, a kortárs referenciacsoport nagy jelentőséggel bír. Ezt a megoldásában is ki lehet aknázni, a deviáns vonatkozatási csoport helyett egy pozitív szociális identitással bíró közösséghez való csatlakozás lehetőségét felajánlva. Ez elérhető egyrészt a kortárs segítő csoporthoz, teamhez kapcsolódva, másrészt pedig a segítséget igénybevevőként is. Alternatív szórakozási és szabadidős színterek létrehozása, programok, folyamatos tevékenységek szervezésében és működtetésében való közreműködés. Cél: Olyan drogmentes szórakozási és sportolási lehetőségek kialakítása, amelyek összhangban vannak mind a fiatalság szabadidőeltöltésre vonatkozó igényeivel és sajátosságaival, mind a drogellenes stratégia alapvető céljaival. Ennek érdekében fontos a szórakozóhelyekre vonatkozó helyi jogszabályok, működési engedélyek kiadására vonatkozó jogi előírások átvizsgálása és megvitatása. Utcai szociális munkás alkalmazása a nyári hónapokra Cél: A nyári szünidőt lefedő utcai szociális munka a diákság azon időtöltésének nyomon követésére irányulna, mely legtöbbször nem figyelhető meg a szülők munkavégzése és az oktatási intézmények kontrollhiánya miatt. A felderítés egyeztetett időbeosztás alapján közterületek és szórakozóhelyek átvizsgálását célozza meg. Célcsoport éves fiatalok, csoportok felkutatása, akik kapcsolatba kerültek vagy kerülhetnek a kábítószerrel. II.5.2. Terápiás munka és reintegráció Cél: Az ellátatlan droghasználók a további epidémia lehetőségét hordozzák, ezáltal a szükséglethez igazodó gondozási lehetőségek kialakítására és működtetésére alapvető szükség van a korai felderítéstől a gondozásba vételen át a társadalmi reintegrációig. Mint az említésre és az előbbiekben kifejtésre került, a város lehetőségei a primer prevenció területén szinte korlátlanok, ugyanakkor a drogfogyasztók ellátása és rehabilitációja városi szinten az intézményi háttér hiányának következtében korlátokba ütközik. Ezért ezen a területen kiemelt fontossággal és jelentőséggel bír a részben már meglévő és kialakult regionális együttműködés további fejlesztése, a kooperáció facilitálása. Feladatok: A városban különböző intézményekben dolgozó szakemberek összefogása, munkájuk koordinálása, szakemberek közötti konzultációs lehetőség megteremtése, a városi szaknévsor összeállítása. Folyamatos tanácsadó szolgálat megszervezése a városi szakemberek részvételével (pszichiátriai, pszichológiai, lelkészi, jogi fogadóóra, szaktanácsadás heti rendszerességgel) mind a kábítószerrel közvetlenül kapcsolatba kerülők, mind a problémában érintettek (családok) számára. Közösségi rehabilitációs és reintegrációs programok kialakítása, mivel ezen a területen egyrészt jelen vannak azon intézmények (Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ), amelyek a helyi KEF-fel összefogva, együttműködve kidolgozzák azon rizikócsoportok számára a közösségbe való beillesztés programjait, akik a kábítószerprobléma szempontjából társadalmi-szociális helyzetük miatt érintettek lehetnek. Másrészt a szakemberek és a kortárs segítők közreműködésével is kialakíthatóvá válnának a közösségbe való reintegrációs programok a fiatal drogfogyasztók és

17 I/B kötet 17. oldal családjuk számára: életvezetési tanácsok, alternatív tevékenységi lehetőségek, a munkába állás új esélyeivel ismertetnék meg az érintetteket. II.5.3. Regionális, országos és nemzetközi együttműködés terepei és lehetőségei Cél: A város lehetőségeit és adottságait, valamint a kábítószer probléma határnélküli jellegét figyelembe véve fontos azon kapcsolatok kialakítása és erősítése, amelyek mind regionális, mind országos, mind nemzetközi szinten hatékony segítséget és támogatást jelentenek a városnak egyrészt a droggal kapcsolatos helyes magatartás kialakításában, másrészt a drogfogyasztók ellátásában, harmadrészt a kábítószer kínálat és kereslet csökkentésében. Ezen célok eléréséhez a szellemi-szakemberi erőforrásokon túl a financiális és intézményi együttműködések szorgalmazása is nagy jelentőséggel bír. Feladatok: Szakemberek együttműködésének elősegítése, konzultációs-egyeztető kerekasztalbeszélgetések, konferenciák szervezése helyi, országos és nemzetközi szakemberek részvételével, ahol konkrét információ- és tapasztalatcserére van lehetőség. Financiális erőforrások kihasználása céljából folyamatos pályázatfigyelés, regionális együttműködés szorgalmazása, közös pályázatok benyújtása. A prevenció területein, kiemelten a másodlagos és a harmadlagos megelőzést figyelembe véve, intézményi kooperáció erősítése. Ezen területen elsődleges jelentőséggel bír Szeged városa, ahol regionális szinten történik a drogfogyasztók egészségügyi ellátása, terápiája a megfelelő intézményi háttér kiépítettségének következtében. A már meglévő regionális, országos és nemzetközi programok nyomon követése, azokba való bekapcsolódás a drogstratégia minden érintett területén (pl. felmérés, monitorozás esetén EUs programok, prevenció területén országos programok helyi szinten történő alkalmazása). A városi drogstratégia környező városok, illetve a Nemzeti Drogstratégiával történő egyeztetése, módosítása, az együttműködési lehetőségek koncentrált figyelemmel követésével. III. Szervezeti felépítés A Városi Stratégia megvalósulásának koordinálásáért a Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a felelős. A Hódmezővásárhelyi KEF szervezeti felépítése: A KEF tagjai a belépési nyilatkozatot aláíró különböző helyi önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, intézmények. Az általuk delegált szakemberek egyenlő szavazati joggal rendelkező, bármely tisztségre és feladatra jelölhető vagy választható személyek. Jogállásukat e szabályzat 4. pontja rendezi. A KEF élén a szakmai oldal képviseletében a koordinátor, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseltében az elnök és a titkár áll. A koordinátor, az elnök és a titkár megbízatása 4 évre szól. Az elnök és a koordinátor feladata, hogy javaslatot tegyenek az éves programra, valamint az ülések napirendi pontjaira. Ők hívják össze és vezetik le a KEFüléseket, készítik el az éves beszámolót. Képviselik a KEF-et társadalmi rendezvényeken és a sajtó nyilvánossága előtt. Feladataik delegálhatóak. A KEF adminisztratív teendőinek ellátásért a titkár a felelős. A koordinátor tartja a kapcsolatot a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel.

18 I/B kötet 18. oldal A KEF munkája munkacsoportokban zajlik, mely a Nemzeti Drogstratégia négy alappilléje köré csoportosul: - Közösségfejlesztési Munkacsoport - Prevenciós Munkacsoport - Korrekciós Munkacsoport - Bűnmegelőzési Munkacsoport

19 I/B kötet 19. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bálint Gabriella

20 I/B kötet 20. oldal Iktatószám: /2009 Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2001-ben alakult meg, tevékenységét 2005-ig folytatta. Az országos iránymutatások, a Nemzeti Drogstratégia és legfőképpen a drogprobléma egyre szélesebb mértékben történő terjedése szükségessé teszi a KEF újjáalakulását. A KEF szerepe az Önkormányzat számára fontos, hiszen koordinálja az ifjúsággal, az egészséggel, a prevencióval, a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek drogproblémával kapcsolatos tevékenységét. Az előzetes egyeztetések alapján a KEF tagja kíván lenni az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet, a Városi Rendőrkapitányság, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, a Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány, a Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület és a Hódmezővásárhelyi Közhasznú Szabadidősport Egyesület. A Hódmezővásárhelyi KEF folyamatos működését indokolja, hogy a KEF-ek számára a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet különböző pályázati kiírásokon keresztül forrásokat biztosít. Az újjáalakuló KEF-ek számára kiírt KAB-KEF-09-D jelű pályázatot a június 3-i beadási határidő miatt már be is nyújtotta a Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A KEF működéséhez szükséges Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének támogatása, Szervezeti és Működési Szabályzatának (1. sz. mellékelt) jóváhagyása. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, június 18. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Budapest XIII. ker. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest XIII. ker. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest XIII. ker. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Szervezet neve... 3 1.2.Jogállása... 3 1.3.Alakulásának ideje...

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-6/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Drogellenes stratégia 2014 2020

Drogellenes stratégia 2014 2020 Tervezet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes stratégia 2014 2020 Készítette: Dr. Csorba József pszichiáter-addiktológus 1 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1) Az Új Stratégia kidolgozásának

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

A Városi Kollégium Drogmegelőzési Stratégiája

A Városi Kollégium Drogmegelőzési Stratégiája A Városi Kollégium Drogmegelőzési Stratégiája Különféle hátrányos élethelyzetek, családi traumák, szocializációs hátrányok nehezítik a gyerekek és a pedagógusok munkáját. Ez a gyermekpopuláció az iskolai

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány a kábítószer-probléma

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

2./ Tájékoztatás a KEF évi nyertes pályázata programelemeinek megvalósulásáról Előadó: Szoboszlai Gabriella KEF titkár

2./ Tájékoztatás a KEF évi nyertes pályázata programelemeinek megvalósulásáról Előadó: Szoboszlai Gabriella KEF titkár Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 3580. Tiszaújváros, Bethlen G.u.7. E M L É K E Z T E T Ő A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 2014. június 12-i üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Szeged város Drogellenes Stratégiájának évi végrehajtásáról szóló beszámoló

Szeged város Drogellenes Stratégiájának évi végrehajtásáról szóló beszámoló Előterjesztő: Lauer István SZMJVÖ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke Iktatószám: 01/13282-6/2015. Tárgy: Szeged város Drogellenes Stratégiájának 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámoló Melléklet:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre PÁLYÁZAT alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre A pályázat kiírója: A pályázat beadási határideje: A pályázat

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08.

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08. Zsiros Emese Országos Gyermekegészségügyi Intézet Jármi Éva ELTE- PPK oktatója 2011.03.08. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben