Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet humánerőforrásának bemutatása és a létszámadatok alakulásának elemzése Utólagos hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház Rendelőintézet Magyar Rákellenes Ligával való Bristol-Myers Squibb Alapítvány által kiírt pályázaton való közös részvételéhez Előzetes hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által a TÁMOP-6.2.4/A/08/1 Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára kiírt pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz Új - Kishomok belterületbe vonásához kérelem benyújtása... 52

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Simon János Iktatószám: /2009

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti Drogstratégia széles körű társadalmi egyeztetést követően 2000 decemberében (96/2000. (XII. 11.) OGY határozat) emelkedett országgyűlési határozat rangjára. Önkormányzatunk a Nemzeti Drogstratégiával összhangban, annak alappilléreihez alkalmazkodva, a helyi sajátosságok figyelembe vételével elkészítette Hódmezővásárhely drogstratégiáját (1. sz. melléklet). A Stratégia legfontosabb célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítse a kábítószerekkel való élés és visszaélés mértékének csökkentését, azáltal, hogy az ifjúsággal és a kábítószer problémával foglalkozó intézmények és civil szervezetek munkáját összehangolja. A drogprobléma kezelése érdekében újjászerveződik a Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), mely az Önkormányzat koordinálása mellett bevonja a közösségfejlesztési, prevenciós, rehabilitációs és bűnmegelőzési munkába az ezekkel foglalkozó szervezeteket. A Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulása, valamint a KEF munkájának eredményessége vélhetőleg a jövőben a tárgyat érintő olyan pozitív változásokat indukálhat, mint a kábítószer-kérdéssel foglalkozó szervezetek együttműködésének, működési hatékonyságának javulása. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, június 18. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Drogstratégiáját. Hódmezővásárhely, június 18. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 4./ Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet 5./ Városi Rendőrkapitányság 6./ Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület 7./ Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány 8./ HTKT Kapcsolat Központ 9./ Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 10./ Hódmezővásárhelyi Közhasznú Szabadidősport Egyesület 11./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal 1. sz. melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében

6 I/B kötet 6. oldal Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3. o. II. Stratégia 3. o. II.1. Jövőkép 3. o. II.2. Küldetés 3. o. II.3. Helyzetfelmérés eredményei 4. o. II.4. Irányelvek és célkitűzések 8. o. II.4.1. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében kifejtett tevékenység céljai 8. o. II.4.2. Erőforrások 8. o. II.5. A stratégia megvalósulását elősegítő tényezők, lépések 9. o. II.5.1. Prevenciós tevékenység 11. o. II Prevenciós munka a lakosság körében 11. o. II Prevenciós munka a rizikócsoportok körében 12. o. II.5.2. Terápiás munka és reintegráció 12. o. II.5.3. Regionális, országos és nemzetközi együttműködés terepei és lehetőségei 13. o. III. Szervezeti felépítés 13. o.

7 I/B kötet 7. oldal I. Bevezetés A drogokkal, kábítószerekkel való élés és visszaélés nem újdonság, de előfordulási rátájának növekedését figyelembe véve központi jelentőségű problémává vált mind a szűkebb, mind a tágabb értelemben vett társadalom számára. Az utóbbi évtizedben növekedés tapasztalható a szereket kipróbálók, a rendszeres fogyasztók, a drogfüggők, a droggal kapcsolatos halálesetek, fertőző betegségek, a bűncselekmények és a vonatkozó szervezett bűnözés tekintetében egyaránt. A helyi ifjúság mint a korábbi évek felmérései is mutatták körében a kábítószer fogyasztás emelkedő tendenciát mutat évek óta. Bár európai viszonyításban a fogyasztás méretei nem jelentenek kiemelkedő veszélyeztetettséget, a város határhoz közeli elhelyezkedése és a tanuló ifjúság jelentős létszáma valószínűsíti a helyzet további romlását. A jövő ez irányú tendenciái semmiképpen nem vizsgálhatók izoláltan a kábítószerekre leszűkítve. Súlyosbítja a fenti prognózist a magyar társadalom általában rossz egészségi állapota, a rokon problémák egész sora és az elmaradott egészségszemlélet. A Nemzeti Drogstratégia széles körű társadalmi egyeztetést követően 2000 decemberében (96/2000. (XII. 11.) OGY határozat) emelkedett országgyűlési határozat rangjára. Ez alapján szükséges elkészíteni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Drogstratégiáját, mely illeszkedik a Nemzeti Drogstratégia alappilléreihez. II. Stratégia II.1. Jövőkép A Stratégia legfontosabb célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítse a kábítószerekkel való élés és visszaélés mértékének csökkentését, azáltal, hogy az ifjúsággal és a kábítószer problémával foglalkozó intézmények és civil szervezetek munkáját összehangolja. A drogprobléma kezelése érdekében Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) jön létre, mely az Önkormányzat koordinálása mellett bevonja a közösségfejlesztési, prevenciós, rehabilitációs és bűnmegelőzési munkába az ezekkel foglalkozó szervezeteket. A Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulása, valamint a KEF munkájának eredményessége vélhetőleg a jövőben a tárgyat érintő olyan pozitív változásokat indukálhat, mint a kábítószer kérdéssel foglalkozó szervezetek együttműködésének, működési hatékonyságának javulása. Rendkívül fontos, hogy a KEF munkájával segítse a kábítószerügyi pályázatok koordinálását, ezzel is többletforrásokat biztosítva a tevékenység hatékonysága érdekében. II.2. Küldetés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogy egy élhetőbb, egészségesebb várost alakítson ki, melynek érdekében 2008-ban életre hívta az Egészséges Vásárhely Programot (EVP). Az EVP különböző moduljai között megtalálható a prevenció is, melynek szerves részét képezi a mindennapos testedzés, a szabadidősport program, az egyéb egészséges életmódhoz hozzájáruló tevékenységek, lehetőségek biztosítása. Fontos, hogy a KEF és a hozzá kapcsolódó szervezetek, illetve az EVP között egy hosszú távú együttműködés, párbeszéd, együttgondolkodás alakuljon ki.

8 I/B kötet 8. oldal II.3. Helyzetfelmérés eredményei Magyarországon 2006-ban összesen drogfogyasztót regisztráltak, az előző évhez képest a növekedés 5%-os. Ugyanakkor az új betegek száma 10%-kal csökkent (5673 fő). A kipróbálás életkora többségben évre tehető: a kannabisz esetében a kipróbálók 70%-a, más drog esetében a kipróbálók 75%-a éves kora körül fogyasztja először az adott szert. A 14 éves koruk előtt kipróbálók aránya nem éri el a 10%-ot egyik drogfajta esetében sem. A HBSC évi felmérésében megkérdezett 2877 középiskolás (9. és 11. osztályos tanuló) 20,3%-a fogyasztott valamilyen illegális szert, illetve visszaélésszerűen használt már életében gyógyszert és/ vagy inhalánsokat. A kannabisz-fogyasztás értéke a legmagasabb az összes illegális szer közül, 17,3% prevalenciával. A gyógyszer, illetve az alkohol gyógyszerrel történő együttes fogyasztása a második leggyakrabban alkalmazott szer (14,7%), míg az egyéb illegális drogfogyasztás prevalencia értéke 12,4%. A kannabisz egy-kétszeres kipróbálása mutatja a legmagasabb értéket (11%) a középiskolások között, amiből arra következtethetünk, hogy bár a legnépszerűbb és leggyakrabban használt drogfajta a marihuána és a hasis, a tanulók többsége csak kísérletezés szintjén fogyasztotta ezt az anyagot. A gyógyszer, illetve az alkohol és a gyógyszer együttes visszaélésszerű alkalmi használata is népszerű a középiskolások körében. A többi drogfajta esetében is azt tapasztaljuk, hogy a kipróbálás szintjén a leggyakoribb a drogok fogyasztása; az ecstasy és az amfetamin (speed) esetében az 1-2-szeres használat értéke közel azonos, míg a hallucinogén növényi drogok alkalmazása némileg gyakoribb, mint az LSD kipróbálása. A tanulók 1,1%-a megjelölt más típusú droghasználatot a kérdőívekben. A leggyakrabban említett más drogfajták közé sorolták a benzines, hajtógázas termékeket, a habpatront, egyes energiaitalokat és a kávét. Az első droghasználat okaként a megkérdezettek kétharmada (9-12. évfolyamon 66,9%) a kíváncsiságot jelölte meg. További indokok csökkenő sorrendben: jól akarta érezni magát (9-12. évfolyamon 17%), meg akart feledkezni a problémáiról (9-12. évfolyamon 9,7%), nem akart kilógni a társaságból (9-12. évfolyamon 6%). A leginkább veszélyeztetettek a év közötti fiatalok. A Hódmezővásárhelyen élő ilyen korú fiatalok száma közel 7000 fő, de nem feledkezhetünk meg az általános iskolás korosztályról sem, hiszen ők is egyre erősebben ki vannak téve ezeknek a veszélyeknek. Több helyi szervezet több alkalommal és eltérő módszerrel készített felmérést a hódmezővásárhelyi fiatalok egészségmagatartásának feltérképezésére. Az alábbiakban ezen felmérések eredményeit, valamint a 2008 júliusában készült kötött interjú eredményeit ismertetjük. Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház Rendelőintézetben addiktológiai ellátás nincs. A kábítószer problémával jelentkezőket a Szegedi Drogcentrumba irányítják. A Hódmezővásárhelyi Tinivilág Alapítvány 1996-ban megkérdezte a fiatalokat az egészségmagatartási szokásaikról kérdőívet dolgoztak fel. Ezt a felmérést 2007-ben megismételték (1800 fő), és az adatokat összehasonlították:

9 I/B kötet 9. oldal 1996 Dohányzás Kóstoltál- e már Voltál-e már Szívtál-e füves cigit? alkoholt? részeg? fiú 31% 96% 52% 9% lány 31% 92% 44% 12% 2007 fiú 31% 98% 52% 19% lány 36% 96% 44% 14% Egyértelműen látszik, hogy emelkedett a dohányzó, az alkoholt fogyasztó és a drogokat kipróbáló fiatalok száma, pl. dohányzás esetében 31-ről 36 %-ra, marihuána kipróbálása tekintetében lányok/fiúk arányában 9/12%-ról, 14/19%-ra. A 2004/2005-ös tanévben a 9. osztályos tanulókkal töltettek ki kérdőívet. Sok köztük a szorongó, depresszióra hajlamos. Sok gyerek csonka családban él, a szülők valamelyike, vagy mindkettő munkanélküli. Több családban volt öngyilkosságot elkövető családtag. Ezek után nem lehet csodálkozni rajta, hogy a gyerek szorong, valamilyen pszichoszomatikus betegségben szenved, és a szorongását pl. alkohollal igyekszik oldani. A kérdőívekben a drogok fogyasztásához kapcsolódó kérdések mellett, szerepelnek a szabadidő eltöltésével kapcsolatos kérdések is. Kíváncsiak voltak a diákok egyes magatartással- és viselkedéssel kapcsolatos szokásaira is. Rákérdeztek a sportolási-, olvasási-, televíziózási-, számítógép használattal- összefüggő magatartásukra. A kérdőívben arra is keresték a választ, hogy milyen a diákok egészségi állapota. A szomatikus panaszok előfordulását 1-7-ig terjedő skálán jelölték, minél magasabb volt az érték, annál gyakrabban fordult elő az adott panasz. Az adott válaszok átlagértéke csökkenő sorrendben a következő 3,3 fejfájás; 2,9 hasfájás; 2,9 végtag fájdalom (mely nem sérülés következménye); 2,7 fokozott stressz érzése; 2,7 alvási problémák; 2,3 hányinger; 2,1 szorongás; 1,9 mellkasi fájdalom. A leírtakból egyértelműen kitűnik, hogy a fiataloknak stressz kezelő megoldásukkal problémáik vannak, fejlesztésre szorulnak. A felmérés összegzéseként elmondható, hogy az utóbbi néhány évtizedben a fiatalok életmódjában jelentős változásokat figyelhetünk meg. Megnőtt a szabadidejük, és újfajta szabadidős tevékenységek jelentek meg. A szabadidős tevékenységek vizsgálata azért kiemelten fontos, mert kapcsolatba hozható a fiatalok rizikó-magatartásával és közérzetével is. Bizonyos szabadidős tevékenységek rizikót jelentenek a fiatalok számára, míg mások éppen ellenkező hatást fejtenek ki. A kortárscsoport és a baráti környezet fontos befolyásoló erőként szerepel a kábítószer-fogyasztás kialakulásában. Az osztálytársak, a lakókörnyezeti barátok szociális befolyásoló ereje az életkor előrehaladtával egyre növekszik. A felnőttektől elhatárolódó fiatalok csoportjához (deviáns, kábítószer-fogyasztó) való tartozás nagyon erős motiváció a dohányzás, az alkoholizálás, később a kábítószerek kipróbálásában, majd rendszeres fogyasztásában ban, a Kapcsolat Központ készített felmérést. A kérdőívek 507 példányban készültek június 11. és június 13. között. A kérdőívek a éveseket célozták meg, a

10 I/B kötet 10. oldal Hódmezővásárhelyen tanuló 9.-es tanulók ezen korosztályba tartoznak, létszámuk 1400 fő körülire becsülhető. A kérdőív tehát az érintett korosztály 36,21%-át kérdezte le. A kérdőívek a hódmezővásárhelyi és kistérségbe tartozó fiatalok tanulmányi eredményeire, tanulással kapcsolatos jövőképükre, szabadidős elfoglaltságaikra, baráti-, családi-, és társas kapcsolataikra kérdez rá. A tanulmányban a fiatalok 6%-a vallja, hogy fogyaszt kábítószert. A Kapcsolat Központ bevonásával júliusában 50 mélyinterjú készült Hódmezővásárhelyen élő hátrányos helyzetű év közötti fiatalok megkérdezésével. A megkérdezettek kiválasztása véletlenszerű volt, a kérdőívet 21 lány és 29 fiú töltötte ki. Az interjú egyik kérdése arra vonatkozott, hogy a megkérdezett mennyi információt és kitől kapott eddig a drogokkal kapcsolatosan: Nem válaszolt Semmit Alig Nagyon Keveset Sokat valamit sokat Apámtól Anyámtól Testvéremtől Más rokontól Idősebb haveroktól, 0 ismerősöktől Velem egykorú haveroktól, 0 ismerősöktől Idősebb barátoktól Velem egykorú barátoktól Orvostól Pszichológustól Rendőrtől Más szakembertől Leszokott drogostól Olyan ismerőstől, aki már 0 használt drogot Osztályfőnökömtől Más tanáromtól Valakitől, aki osztályfőnöki órán 0 tartott előadást Hitoktatótól Valaki mástól

11 I/B kötet 11. oldal Rákérdeztünk arra is, hogy a megkérdezett véleménye szerint mennyire veszélyeztetik magukat (fizikailag és más módon) az emberek, ha alkoholt fogyasztanak, dohányoznak, illegális drogokat fogyasztanak: Nem Nem Nem Kicsit Közepesen Nagyon válaszolt tudom alkalmi cigarettázás napi egy vagy több doboz cigaretta elszívása egy-két pohár alkohol elfogyasztása hetente többször öt vagy több pohár alkohol elfogyasztása minden hétvégén marihuána vagy hasis kipróbálása egyszer vagy kétszer marihuána vagy hasis alkalmi fogyasztása marihuána vagy hasis rendszeres fogyasztása LSD kipróbálása egyszer vagy kétszer LSD rendszeres fogyasztása amfetamin (speed) kipróbálása amfetamin (speed) alkalmi fogyasztása amfetamin (speed) rendszeres fogyasztása heroin kipróbálása egyszer vagy kétszer heroin kipróbálása alkalmi fogyasztása heroin rendszeres fogyasztása extasy kipróbálása egyszer vagy kétszer extasy alkalmi fogyasztása extasy rendszeres fogyasztása szipuzás kipróbálása egyszer vagy kétszer rendszeres szipuzás nyugtatók kipróbálása egyszer-kétszer (orvosi javaslat nélkül) A kérdőívet kitöltött fiatalok a dohányzás káros következményeiről jól tájékozottak. Az alkohollal szemben már toleránsabbnak mutatkoznak. A kábítószerek fogyasztásával és annak egészség károsító tulajdonságairól azonban nem megfelelő az ismeretanyaguk. Nem érzik súlyát az egyszeri/alkalmankénti kábítószer fogyasztás következményeinek. Felmértük az interjúban a legális drogok használatát is. A megkérdezettek közül napi rendszerességgel 12-en, alkalmanként 10-en dohányoznak. 7-en csak kipróbálták, 2-en már leszoktak, 19-en pedig még soha nem dohányoztak. Alkoholt rendszeresen 2 fő, alkalmanként 32 fő fogyaszt. 6-an csak kipróbálták, 10-en pedig még egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt. Az Erzsébet Kórház nyilvántartása a gyermekosztályon évente kábítószer probléma miatt bekerülő gyermekek igen kis száma és a 2008-as, 500-as kérdőíven a éves korosztály saját bevallása szerinti kábítószert fogyasztók 6%-a közötti különbség azt bizonyítja, hogy a szert használó fiatalok nem jutnak el a megfelelő helyre. Szükség van olyan eseményekre, elfoglaltságokra, amelyek pozitív alternatívát nyújtanak a mindennapi gondok leküzdésére.

12 I/B kötet 12. oldal A rendelkezésünkre álló régebbi és legújabb felmérés is igazolja, hogy a városban szükség van a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek integrációs esélyeinek növelésére olyan oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokra, melyek segítik fiatalokat képességeik, készségeik fejlődésében. Ezzel gátolják a számukra kockázatot jelentő devianciák kialakulását. II.4. Irányelvek és célkitűzések II.4.1. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében kifejtett tevékenység céljai Első alappillér: a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában - a helyi drogprobléma kezelésében, megoldásában érintett szervezetek hatékony együttműködésének kialakítása (KEF) - a helyi közösségekkel való eredményes kommunikáció a drogprobléma tudatosítása érdekében - a drogproblémákkal küzdők iránti tolerancia erősítése - olyan közösségi színterek létrehozása és működtetése, melyek minél szélesebb körű tájékoztatást és felvilágosítást nyújtanak a kábítószer-problémáról, illetve alternatív szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítanak - az egyház közösségfejlesztő tevékenységének bevonása Második alappillér: esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszaszorítására - Egészséges Vásárhely Program prevenciós tevékenységeinek hosszú távú működtetése és koordinálása - a Lakótelepi Klub és az Ifjúsági Szolgáltató Központ folyamatos, hosszú távú működtetése - az oktatási intézményekben prevenciós előadások, fórumok szervezése - minél nagyobb számú információs pont létrehozása, az ifjúságsegítéssel és drogproblémával foglalkozó szervezetek erősítése - az egyház aktív szerepvállalásának erősítése Harmadik alappillér: segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és drogokkal küzdő egyéneket és családokat - a szociális háló célcsoportra történő kiterjesztése, elsősorban a helyi Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat közreműködésével - Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház Rendelőintézetben addiktológiai ellátás biztosítása - szenvedélybetegek közösségi ellátásának megszervezése - a kábítószerrel való visszaélést elkövetők elterelésének megszervezése Negyedik alappillér: csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét - a Biztonságos Vásárhely Program (BVP) kábítószerrel való élés és visszaélés elleni tevékenységének erősítése

13 I/B kötet 13. oldal II.4.2. Erőforrások - KEF szervezeteinek támogatása - Pályázati források - Önkormányzati támogatás II.5. A stratégia megvalósulását elősegítő tényezők, lépések A stratégia megvalósulását jelentősen elősegíti az a szervezeti és szakmai háttér, amely az ezredfordulótól fokozatosan alakult ki a városban. Ezek közül az alábbiakat emelnénk ki: Hódmezővásárhelyen 2000 decemberében alakult meg a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely a kábítószerügyi prevenciós programok összefogására, indikálására, koordinálására hivatott a Nemzeti Drogstratégia szellemében. A Fórum célja a városban mélyebb szinten feltárni a kábítószerrel kapcsolatos problémákat, valamint az adott problémacsoportokhoz a legjobb szakembergárdát biztosítani, a tevékenységükkel a célcsoportot alkalmassá tenni a drogproblémák helyes kezelésére. Ezeket szem előtt tartva lettek létrehozva a különböző drogprevenciós programok a KEF égiszén belül. Fő segítő intézménye a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. 2001/2002 tanévben került elindításra a kortárssegítő képzés, melynek célja az adott korosztály mentálhigiénés szemléletének fejlesztése a diáksegítők pozitív mintaadásán, tájékoztatásán keresztül, valamint a kortárskapcsolatok hatékonyabbá tétele évtől pályázatok segítségével helyzetértékelések lettek végezve (minden évben a KEF fennállásáig) kérdőíves felméréssel a hódmezővásárhelyi középiskolások körében a kábítószer-fogyasztói magatartás és attitűdök vizsgálatára. Ezen belül került megvalósításra szakemberek bevonásával különböző kiscsoportos foglalkozások a három legnagyobb helyi középiskolában. Ennek célja olyan eddig hiányzó eszközöket biztosítani a fiataloknak és pedagógusoknak, melyek alkalmazásával hatékonyabb eredményeket tudnak elérni a prevenció területén. Ugyanebben az évben szintén pályázati pénzből került megvalósításra pedagógusok bevonásával az iskolások körében életvezetési ismeretek oktatására, mely ismeretek elsajátítása nem csak a drogfogyasztás megelőzése illetve csökkentése miatt fontos, hanem a diákok egészségmagatartásának helyes irányba való terelését is biztosítja. Szintén 2001-ben indult el egy ügyeleti-tanácsadói rendszer is, melynek keretében minden héten egy alkalommal a késő délutáni órákban tanácsadást tartottak jogász, pszichológus, pedagógus, szociális munkás bevonásával elsősorban kábítószer-problémával küszködő fiatalok és szülők részére ben elindításra került az Alternatívák a Droggal Szemben elnevezésű programsorozat, amely különböző állami, egyházi és civil szervezetekkel együttműködve egy éven keresztül szervezett egyszeri programokat, eseménysorozatokat, valamint ezek hatékonyságvizsgálatát is elvégezte. Ebben az évben megszervezésre került egy interaktív, rendkívül érdekes és újszerű kiállítás is, amely a megszokottól teljesen eltérő koncepcióval tárta fel a különböző kábítószerek természetét, hatásmechanizmusait, következményeit. A felsorolt tevékenységek, prevenciós programok 2005 évig működtek, amikor is a helyi KEF inaktív státuszba került. A statisztikai adatok alapján Hódmezővásárhely és a hozzá tartozó kistérség lakosságának egészségi állapotának megőrzése, javítása és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében elengedhetetlen az egészség védelme, a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás fejlesztése. Az egészséges népesség ugyanis a jövő Vásárhelyének egyik legfontosabb alappillére. Annak érdekében, hogy az egészségnek, mint megőrzendő értéknek a jelentősége az emberek életében nőjön, prioritást kapjon, már a fogantatás fogva, minden életkorban kiemelt figyelmet kell szentelni. Társadalmi, közösségi

14 I/B kötet 14. oldal szinten az eredmények természetesen csak hosszútávon értékelhetők. A befektetés ezért ugyan csak évek múltán hoz eredményt, de a késlekedés súlyos veszteséget eredményezhet. A program egyik legfontosabb célja, hogy fiatal felnőtt korra a közösség lehető legszélesebb körében alakuljon ki egészségtudatos magatartás. A város 2008-ban elindította az "Egészséges Vásárhely Program"-ot, mely intézményesített formában, források hozzárendelésével a felvilágosításra, betegség megelőzésére, egészség megőrzésre és az egészséges életmód ösztönzésére helyezi a hangsúlyt. A családok hátterét elemző felmérés adataiból a következő problématípusok, személyiségfejlődést gátló tünetcsoport rajzolódott ki: Önértékelési problémák, nevelési minták hiánya, zavarodott értékrend, nevelési elvek. Beilleszkedési nehézség, magatartászavar, hiperaktivitás, normák hiánya, be nem tartása, önkontroll fejletlensége, teljesítményzavar, tanulás-részképesség zavar, tanulásmódszertani akadályozottság, önkontroll, szabálytudat gyengesége, megküzdési technikák hiánya, kommunikációs készség fejletlensége, feszültségtűrés alacsony, bizalomvesztés, kapcsolatok elsivárosodása, peremre sodródás, a meg nem értés el nem fogadás miatt megjelenik a düh, amelyet követ agresszió. A fenti problémák közül egy vagy több elegendő ahhoz, hogy a magára maradt gyermek antiszociális csoporthoz csapódjon, és bűnelkövetésbe sodródjon. Ezek a problémák alapozzák meg a személyiségfejlesztő tréningek szükségességét. A kortárs segítők képzése elengedhetetlen, hiszen a személyiségfejlődés, én - identitás kialakulásának legkritikusabb szakaszában a kortárshatások a leghatékonyabbak. A családok szabadidejének közös élménydús, mozgalmas, generációk közötti kapcsolatokat erősítő hatására is mérhetetlenül nagy szükség van. Hiszen a felmérések is bizonyítják, hogy a gyerekek fiatalok szabadidejük nagy részét egyedül a televízió, vagy a számítógép mellett ülve töltik. A középiskolás, vagy idősebb korosztály már szinte elfelejtett játszani, nem tapasztalja meg az együttörülés felszabadító élményét, közösségalkotó hatását. A jelzőrendszerből beérkező információk és saját tapasztalataink alapján megalapozottnak mondható az az állítás, hogy a gyermekeiket most nevelő családok (50%-a) komoly deficitekkel rendelkeznek gyermeknevelési tapasztalatok, minták, értékek, módszerek tekintetében, valamint nincsenek konstruktív problémamegoldó technikáik, stabil értékrendjük (válás, együttélések számának növekedése, felelősségvállalás, elköteleződés hiánya). Ezek teszik szükségessé a családokkal való foglalkozást többek között a drogprevenció jegyében is. A Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány elsősorban a hódmezővásárhelyi általános iskolás és középiskolás fiatalok számára, 18 éves korig szervez programokat. Drogprevenciós programja 2001-ben indult el, amikor az ISM-OM pályázatot írt ki az iskolai drog-prevenciós programokra. Akkor 17 iskola pályázott, és Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek című 40 órás akkreditált tanfolyamán 2007-ig kb. 120 pedagógus, 2 iskolaorvos és 11 védőnő vett részt. Ez a szakember gárda biztosította, hogy évről évre sikerrel pályázhasson az Alapítvány a drogprevenciós- egészségfejlesztési programokra az általános és középiskolákban. Megalakultak az egészségfejlesztési csoportok az iskolákban, minden iskolának van egészségfejlesztési és drog-prevenciós programja. Az Iskola-egészségügyi

15 I/B kötet 15. oldal szolgálat (iskolaorvosok, iskolavédőnők) nagyon sok munkát fektetett bele. Minden évben minden osztályban minimum 5 osztályfőnöki órán van interaktív foglalkozás, ami személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés, egészségfejlesztés. Minden iskolában tartanak egészségnapokat, meghívott előadókkal, szűrővizsgálatokkal egybekötve. A Hód- Mezői Tinivilág Alapítvány két év óta regisztrált szakmai szervezet a drog-prevenciós munkában. Az iskolavédőnők, iskolaorvosok folyamatos képzéseken vesznek részt, a konfliktuskezeléssel, bűnmegelőzéssel, önismereti foglalkozások lebonyolításával kapcsolatosan. Ez év tavaszán kortárssegítő képzést tartottak 18 középiskolás fiatalnak. II.5.1. Prevenciós tevékenység Általános cél és lehetőség: Hódmezővásárhelyen a hangsúly az elsődleges prevención lehet, mivel az intézményhálózatban nem működik sem alacsonyküszöbű ellátás, sem krízisintervenciós feladatokat ellátó hely. A kialakult gyakorlat szerint a drogbetegek Szegedre, a drog-ambulanciára mennek. Rehabilitációs intézmény a városban nincs. II Prevenciós munka a lakosság körében A helyi lakosság korrekt tájékoztatása, érzékenységének fokozása a helyi média-kapcsolatok igénybevételével Cél: a lakossági támogatottság megnyerése, ismeretterjesztés, a programban való hatékony társadalmi együttműködés (pl. a felmérésekben nyújtott segítség) igényének felkeltése és fenntartása, a városi helyzetről és a program eredményeiről való tájékoztatás, a helyi média érdeklődésének felkeltése és megtartása. A veszélyeztetett csoportokkal kapcsolatban álló szakemberek városi szintű találkozójának, tapasztalatcseréjének megszervezése. Cél: Módszervásár, interaktív előadások és kiscsoportos képzések. pedagógusok, pszichológusok, orvosok, lelkészek, rendőrök, a drogprevenciós programokban érintettek részére. Szülői, nevelési attitüd optimalizálása céljából tájékoztató, eszmecserére lehetőséget biztosító iskolai szintű szülői értekezletek, előadások szervezése. Cél: a szülők informálása a droggal kapcsolatos ismeretekről (városi helyzetkép, a drogfogyasztás jelei, hova forduljanak stb.), a szülői-nevelői attitűd optimalizálása, a szülők probléma iránti szenzibilitásának facilitálása, az iskola (nevelő intézmény) és a szülők közötti kooperatív együttműködés lehetőségének megteremtése. Helyi vonatkozású kiadványok szerkesztése és terjesztése, helyi statisztikai adatok, helyi kábítószer ellenes programok leírása, valamint tájékoztató, ismeretterjesztő, figyelemfelhívó kiadványok összeállítása. Cél: a lakosság és a bajba kerülők informálása a gyakorlati segítség elérhetőségeiről, a lakosság érzékenységének növelése, a társadalmi konszenzus erősítése a hatékony és rendszerszemléletű problémamegközelítés és megoldás érdekében. II Prevenciós munka a rizikócsoportok körében Modell értékű programok bevezetése az oktatási intézményekben (pl. Családi Nap alsó tagozatban, konfliktuskezelő és probléma-feldolgozó csoportok felső tagozatban, önismereti, személyiségfejlesztő csoportok középiskolások körében) Cél: Az ifjúság droggal szembeni helyes magatartásának kialakítása, egészségfejlesztés, a testi-lelki mentálhigiéné megteremtése, egészségcentrikus és optimális értékrend, jövőkép és

16 I/B kötet 16. oldal identitástudat kialakítása részben a tantervbe beilleszthető és folyamatos, részben tanterven kívüli programokkal. Kortárs-segítő csoportok képzése (folyamatosan működő program) Cél: A probléma bio-pszicho-szociális szempontú megközelítésekor figyelembe kell venni a rizikócsoport azon sajátosságát, hogy a droggal kapcsolatos inadekvát és deviáns magatartás kialakulásában a releváns szociális környezet, a kortárs referenciacsoport nagy jelentőséggel bír. Ezt a megoldásában is ki lehet aknázni, a deviáns vonatkozatási csoport helyett egy pozitív szociális identitással bíró közösséghez való csatlakozás lehetőségét felajánlva. Ez elérhető egyrészt a kortárs segítő csoporthoz, teamhez kapcsolódva, másrészt pedig a segítséget igénybevevőként is. Alternatív szórakozási és szabadidős színterek létrehozása, programok, folyamatos tevékenységek szervezésében és működtetésében való közreműködés. Cél: Olyan drogmentes szórakozási és sportolási lehetőségek kialakítása, amelyek összhangban vannak mind a fiatalság szabadidőeltöltésre vonatkozó igényeivel és sajátosságaival, mind a drogellenes stratégia alapvető céljaival. Ennek érdekében fontos a szórakozóhelyekre vonatkozó helyi jogszabályok, működési engedélyek kiadására vonatkozó jogi előírások átvizsgálása és megvitatása. Utcai szociális munkás alkalmazása a nyári hónapokra Cél: A nyári szünidőt lefedő utcai szociális munka a diákság azon időtöltésének nyomon követésére irányulna, mely legtöbbször nem figyelhető meg a szülők munkavégzése és az oktatási intézmények kontrollhiánya miatt. A felderítés egyeztetett időbeosztás alapján közterületek és szórakozóhelyek átvizsgálását célozza meg. Célcsoport éves fiatalok, csoportok felkutatása, akik kapcsolatba kerültek vagy kerülhetnek a kábítószerrel. II.5.2. Terápiás munka és reintegráció Cél: Az ellátatlan droghasználók a további epidémia lehetőségét hordozzák, ezáltal a szükséglethez igazodó gondozási lehetőségek kialakítására és működtetésére alapvető szükség van a korai felderítéstől a gondozásba vételen át a társadalmi reintegrációig. Mint az említésre és az előbbiekben kifejtésre került, a város lehetőségei a primer prevenció területén szinte korlátlanok, ugyanakkor a drogfogyasztók ellátása és rehabilitációja városi szinten az intézményi háttér hiányának következtében korlátokba ütközik. Ezért ezen a területen kiemelt fontossággal és jelentőséggel bír a részben már meglévő és kialakult regionális együttműködés további fejlesztése, a kooperáció facilitálása. Feladatok: A városban különböző intézményekben dolgozó szakemberek összefogása, munkájuk koordinálása, szakemberek közötti konzultációs lehetőség megteremtése, a városi szaknévsor összeállítása. Folyamatos tanácsadó szolgálat megszervezése a városi szakemberek részvételével (pszichiátriai, pszichológiai, lelkészi, jogi fogadóóra, szaktanácsadás heti rendszerességgel) mind a kábítószerrel közvetlenül kapcsolatba kerülők, mind a problémában érintettek (családok) számára. Közösségi rehabilitációs és reintegrációs programok kialakítása, mivel ezen a területen egyrészt jelen vannak azon intézmények (Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ), amelyek a helyi KEF-fel összefogva, együttműködve kidolgozzák azon rizikócsoportok számára a közösségbe való beillesztés programjait, akik a kábítószerprobléma szempontjából társadalmi-szociális helyzetük miatt érintettek lehetnek. Másrészt a szakemberek és a kortárs segítők közreműködésével is kialakíthatóvá válnának a közösségbe való reintegrációs programok a fiatal drogfogyasztók és

17 I/B kötet 17. oldal családjuk számára: életvezetési tanácsok, alternatív tevékenységi lehetőségek, a munkába állás új esélyeivel ismertetnék meg az érintetteket. II.5.3. Regionális, országos és nemzetközi együttműködés terepei és lehetőségei Cél: A város lehetőségeit és adottságait, valamint a kábítószer probléma határnélküli jellegét figyelembe véve fontos azon kapcsolatok kialakítása és erősítése, amelyek mind regionális, mind országos, mind nemzetközi szinten hatékony segítséget és támogatást jelentenek a városnak egyrészt a droggal kapcsolatos helyes magatartás kialakításában, másrészt a drogfogyasztók ellátásában, harmadrészt a kábítószer kínálat és kereslet csökkentésében. Ezen célok eléréséhez a szellemi-szakemberi erőforrásokon túl a financiális és intézményi együttműködések szorgalmazása is nagy jelentőséggel bír. Feladatok: Szakemberek együttműködésének elősegítése, konzultációs-egyeztető kerekasztalbeszélgetések, konferenciák szervezése helyi, országos és nemzetközi szakemberek részvételével, ahol konkrét információ- és tapasztalatcserére van lehetőség. Financiális erőforrások kihasználása céljából folyamatos pályázatfigyelés, regionális együttműködés szorgalmazása, közös pályázatok benyújtása. A prevenció területein, kiemelten a másodlagos és a harmadlagos megelőzést figyelembe véve, intézményi kooperáció erősítése. Ezen területen elsődleges jelentőséggel bír Szeged városa, ahol regionális szinten történik a drogfogyasztók egészségügyi ellátása, terápiája a megfelelő intézményi háttér kiépítettségének következtében. A már meglévő regionális, országos és nemzetközi programok nyomon követése, azokba való bekapcsolódás a drogstratégia minden érintett területén (pl. felmérés, monitorozás esetén EUs programok, prevenció területén országos programok helyi szinten történő alkalmazása). A városi drogstratégia környező városok, illetve a Nemzeti Drogstratégiával történő egyeztetése, módosítása, az együttműködési lehetőségek koncentrált figyelemmel követésével. III. Szervezeti felépítés A Városi Stratégia megvalósulásának koordinálásáért a Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a felelős. A Hódmezővásárhelyi KEF szervezeti felépítése: A KEF tagjai a belépési nyilatkozatot aláíró különböző helyi önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, intézmények. Az általuk delegált szakemberek egyenlő szavazati joggal rendelkező, bármely tisztségre és feladatra jelölhető vagy választható személyek. Jogállásukat e szabályzat 4. pontja rendezi. A KEF élén a szakmai oldal képviseletében a koordinátor, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseltében az elnök és a titkár áll. A koordinátor, az elnök és a titkár megbízatása 4 évre szól. Az elnök és a koordinátor feladata, hogy javaslatot tegyenek az éves programra, valamint az ülések napirendi pontjaira. Ők hívják össze és vezetik le a KEFüléseket, készítik el az éves beszámolót. Képviselik a KEF-et társadalmi rendezvényeken és a sajtó nyilvánossága előtt. Feladataik delegálhatóak. A KEF adminisztratív teendőinek ellátásért a titkár a felelős. A koordinátor tartja a kapcsolatot a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel.

18 I/B kötet 18. oldal A KEF munkája munkacsoportokban zajlik, mely a Nemzeti Drogstratégia négy alappilléje köré csoportosul: - Közösségfejlesztési Munkacsoport - Prevenciós Munkacsoport - Korrekciós Munkacsoport - Bűnmegelőzési Munkacsoport

19 I/B kötet 19. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bálint Gabriella

20 I/B kötet 20. oldal Iktatószám: /2009 Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2001-ben alakult meg, tevékenységét 2005-ig folytatta. Az országos iránymutatások, a Nemzeti Drogstratégia és legfőképpen a drogprobléma egyre szélesebb mértékben történő terjedése szükségessé teszi a KEF újjáalakulását. A KEF szerepe az Önkormányzat számára fontos, hiszen koordinálja az ifjúsággal, az egészséggel, a prevencióval, a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek drogproblémával kapcsolatos tevékenységét. Az előzetes egyeztetések alapján a KEF tagja kíván lenni az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet, a Városi Rendőrkapitányság, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, a Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány, a Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület és a Hódmezővásárhelyi Közhasznú Szabadidősport Egyesület. A Hódmezővásárhelyi KEF folyamatos működését indokolja, hogy a KEF-ek számára a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet különböző pályázati kiírásokon keresztül forrásokat biztosít. Az újjáalakuló KEF-ek számára kiírt KAB-KEF-09-D jelű pályázatot a június 3-i beadási határidő miatt már be is nyújtotta a Hódmezővásárhelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A KEF működéséhez szükséges Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének támogatása, Szervezeti és Működési Szabályzatának (1. sz. mellékelt) jóváhagyása. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, június 18. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Drogellenes stratégia 2014 2020

Drogellenes stratégia 2014 2020 Tervezet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes stratégia 2014 2020 Készítette: Dr. Csorba József pszichiáter-addiktológus 1 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1) Az Új Stratégia kidolgozásának

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

DROGFOGYASZTÓK UTÁNKÖVETÉSE

DROGFOGYASZTÓK UTÁNKÖVETÉSE DROGFOGYASZTÓK UTÁNKÖVETÉSE ÖSSZEFOGLALÓ A büntetőeljárás alá vont drogfogyasztók a pomázi Gyermekjóléti Szolgálatnál 6 hónapos megelőző, felvilágosító - elterelés - programon vettek részt. A drogprevenciós

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és s lehetőségei a mentálhigi lhigiéné terület letén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Mi is a mentálhigi lhigiéne? Nem csupán a pszichés megbetegedések

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

I. /a. Felmérni a Tiszavasváriban élő fiatalok droghasználatát. A helyi drogstratégia aktualizálásához.

I. /a. Felmérni a Tiszavasváriban élő fiatalok droghasználatát. A helyi drogstratégia aktualizálásához. í KAB-KEF-13-13989 azonosító számú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása pályázat megvalósulásának beszámolója. Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Nemzeti Család-,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Kockázatvállalás, élménykeresés és rizikómagatartások kapcsolata

Kockázatvállalás, élménykeresés és rizikómagatartások kapcsolata Kockázatvállalás, élménykeresés és rizikómagatartások kapcsolata Kökönyei Gyöngyi Fiatalok baleseteinek megelőzése c. szeminárium 2008. November 24. Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC) Németh

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

2. Mennyire felel meg a pályázati program a célcsoportok szükségleteinek

2. Mennyire felel meg a pályázati program a célcsoportok szükségleteinek A program részletes ismertetése 1. A program célja A korábbi években kialakult hálózatok: kortárssegítő és drogkoordinátori hálózat működtetése, az utánpótlás biztosítása érdekében új kortárssegítők bevonása,

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió

Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Program címe: Ki vagyok én? Tanúsítvány száma: 2/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. szeptember 3. Kérelmező neve: Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Program rövid leírása Az MRE Válaszút

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata A kutatást támogatta: Kutatás előzményei: Rév Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt.

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt. /. tanév A /. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben tanuló vett részt. Megállapítások: A 9. évfolyamból az Achenbach kérdőív

Részletesebben

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014 Program címe: máskép-máshogy Tanúsítvány száma: 3/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. március 24. Kérelmező neve: Főegyházmegyei Karitász Központ Eger Program rövid leírása A RÉV Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 220-6/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi A RENDŐRSÉG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAI 1992. DADA program 2005. ELLEN-SZER program 2008. Iskola rendőre program 2010.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A KEF és az iskolaegészségügy közös prevenciós lehetőségei

A KEF és az iskolaegészségügy közös prevenciós lehetőségei Iskolaegészségügyi Továbbképző konferencia 2011. 03. 07. Budapest, Váci út 174 A KEF és az iskolaegészségügy közös prevenciós lehetőségei Dr. Lázár Terézia gyermek, ifjúsági főorvos, pszichoterapeuta Kórház

Részletesebben

Tárgy: a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatása. Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatása. Tisztelt Képviselőtestület! gx Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. i), "'", * s ntí '< *- * > kerület' Kőbán %-y '

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG DROGPREVENCIÓS STRATÉGIA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Általános célok, alapelvek Az iskola tanárai által elfogadott korszerű szemlélet a drogprevenciót az egészségfejlesztés (health promotion)

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (e Ft) (e Ft) % e Ft Induló tőke 40.408 40.408 0 0 Tőkeváltozás 87.938 121.355

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben